Joop

Vertrouwen is een gevoel

  •  
02-04-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
2880523984_317ad21bc7_k

© cc-risastla

Als meneer Rutte, mevrouw Kaag en alle politici die te angstig waren om een eerlijke keuze te maken in het schandaal rond Omtzigt nu eens zouden beginnen met diep bij zichzelf naar binnen kijken, al dan niet met professionele hulp?
Beste politici van Nederland,
Wanhopig word ik er van, echt. De grote winnaar van de verkiezingen blijkt er een potje van te maken, ontdekken we bij toeval, en jullie denken dat een stemming volstaat om orde op zaken te stellen? Dat we gewoon weer over kunnen tot de orde van de dag als de motie van wantrouwen geen meerderheid heeft gekregen?
Als mevrouw Ollongren niet zo slordig was geweest zou dat hele gedoe rond de heer Omtzigt waarschijnlijk niet zijn ontdekt. Hoeveel is er dan wel niet waar wij, onnozele burgers, geen weet van hebben? Iedere keer dat in de Rotterdamse haven honderden kilo’s cocaïne worden onderschept kun je ook denken aan de hoeveelheden die er nog steeds wel doorheen glippen… Nu weten we iets over ‘dealen met Omtzigt’, maar zo zijn er ongetwijfeld heel veel meer mensen die als probleemgeval worden besproken achter de schermen. Aan ons het verzoek rustig door te slapen…
Tegen meneer Rutte heb ik persoonlijk niets, maar dat hij weer lijkt weg te komen met gedrag dat toch minstens onfatsoenlijk genoemd kan worden vind ik stuitend. En het netto-effect is dat de politiek in zijn geheel aan geloofwaardigheid inboet. Natuurlijk: de goeden daargelaten. Maar die zijn duidelijk in de minderheid.
Er waart een gevoel van onbehagen door ons land, al een hele tijd. Het heeft met corona te maken, maar zeker niet alleen. Mensen zijn op zoek naar veiligheid en zekerheid, dat is een fundamentele behoefte, evolutionair ingebakken. Dat is geen modegril, of waan van de dag, dat is waar we ten diepste naar verlangen.
En wat krijgen we, van de mensen die ons daar bij zouden moeten helpen? Het tegenovergestelde. Het politieke klimaat is verziekt, en vertrouwen hebben in politici is niet heel verstandig. De bewijzen van onbetrouwbaarheid stapelen zich op namelijk.
Politici zijn, en opnieuw maak ik een uitzondering voor de goeden, veel te veel bezig met zichzelf, hun carrière en hun ego. Dat ze ons vertrouwen beschamen en ons een onveilig gevoel bezorgen lijken ze zich niet bewust, of ze verdringen dat besef. Je leest op sociale media veel psychiatrische diagnosen voor de hoofdrolspelers in het politieke drama van de afgelopen dagen. Of ze kloppen kan ik op afstand niet beoordelen. Maar: dat een goed gesprek met een professional over wat ze nu precies beweegt geen slecht idee zou zijn, durf ik wel te stellen.
Als meneer Rutte, mevrouw Kaag en alle politici die te angstig waren om een eerlijke keuze te maken in het schandaal rond Omtzigt nu eens zouden beginnen met diep bij zichzelf naar binnen kijken, al dan niet met professionele hulp? Als ze hun eigen gevoel weer eens als leidraad zouden nemen, zou uiteindelijk ook het vertrouwen in de politiek op termijn hervonden kunnen worden.
Ieder lid van de Tweede Kamer bied ik hierbij een gratis gesprek, beroepsgeheim inbegrepen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

Peter van Bijsteren
Peter van Bijsteren4 apr. 2021 - 16:16

Hoi Bram, Kan me nog herinneren dat ik jaren terug de woorden terughoorde van een Italiaanse psychiater die vele politici had behandeld. Alle politici, zonder uitzondering, ongeacht of ze Links of Rechts waren, leden allen aan dezelfde problematiek,namelijk, ze waren volledig overtuigd van hun eigen gelijk en konden niet openstaan voor anderen. Nu was dit wel in Italië, maar hier in Nederland zal het - in meer of mindere mate - niet zo veel anders zijn. Dan krijg je de vraag "Creëert de politiek dat soort mensen, of trekt politiek dat soort mensen aan?" Persoonlijk neig ik tot het laatste, al kunnen beiden elkaar natuurlijk ook versterken.

J.janssen2
J.janssen23 apr. 2021 - 11:15

Precies, dat de motie van wantrouwen geen meerderheid heeft gekregen is zuiver uit eigenbelang van de desbetreffende partijen. Rutte is niet in staat tot ander leiderschap wat deze kwestie maar weer eens heeft bewezen. Want weer is hij niet transparant, beweert in eerste instantie heel arrogant dat er geen uitleg hoeft te worden gegeven....deze man begrijpt eenvoudig weg niet waarom het gaat en wat er mis is met deze stijl van leiderschap. T zou wijs zijn als hij de eer aan zichzelf hield!!

Markzelluf
Markzelluf3 apr. 2021 - 11:13

‘Beroepsgeheim inbegrepen’, zijn de laatste woorden van Bram in deze column. Misschien toch even nadenken hoe dat bij bijvoorbeeld Joost Zwagerman uitpakte. https://www.google.nl/amp/s/ggzfacts.wordpress.com/2018/01/26/bram-bakker-geen-beroepsgeheim/amp/

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout3 apr. 2021 - 9:48

Aanstellerij van een psychiater. Bij mij geen onbehagen, maar eerder een bevestiging wat al tien jaar - en eigenlijk al 25 jaar - onder de oppervlakte ligt en nu bij toeval naar boven komt. Mijn belevenis van de gebeurtenissen schreef ik ruim 24 uur geleden al op, maar achtte ik niet geschikt voor plaatsing omdat de gemiddelde Hollander een broertje dood heeft aan betweters met een filosofische benadering. Iets waar denkers van verre zich overigens terecht al eeuwen aan ergeren. Het volgende is hooguit nuttig voor degenen die e.e.a. - hamer, spijkers - ondoelmatig in een (sferisch) pathologisch stramien proberen te trekken: Nederlandse kiezers hebben in deze boeiende affaire over leiderschap in de laatste twee weken kunnen ervaren wat 'amoreel' zoals verdedigd in filosofische stromingen *) zoals het utilitarisme nu precies betekent. Binnen dat concept is het optreden van Mark Rutte te kenschetsen als Angelsaksisch van aard dat botst op het optreden van een Pieter Omtzigt die meer aansluit bij de continentale visie op het streven naar geluk die nooit zal lukken zonder zorgzaamheid voor anderen. Willem Schinkel, die voor mij mentaal en intellectueel met kop en schouders boven de meesten van zijn peers uitsteekt zoals Thorbecke op het politieke vlak bij zijn soortgenoten in zijn tijd - gelijkenissen zijn er verder niet en ik kan me niet herinneren dat Schinkel ooit iets bijzonders over Thorbecke heeft geschreven – vergist zich als hij stelt dat D’66 voor niets is opgericht. Het intellect, hoe groot ook, is niet in staat zich (gevoelsmatig) te verplaatsen in een tijdperk van polarisatie als deze het niet zelf heeft meegemaakt, spreekt mijn herinnerde heden, waarin de oprichting van D’66 broodnoodzakelijk was. Iets dergelijks doemt nu weer op waar VVD-politici voor de zoveelste keer misbruik maken van wat in Nederland ‘polderen’ heet. Er is sprake van een gezonde ontwikkeling die precies in lijn ligt met de adequate visie van Schinkel dat de politiek terug moet keren omdat het huidige ‘gedepolitiseerde probleemmanagement’ (Schinkel) een aanslag pleegt op de democratie in zoverre dat de grootste partij de problemen definieert. Confucius was 2500 jaar geleden al op de hoogte van dit probleem. Het is bepaald niet te wijten aan de leden van D’66 dat het goed bedoelde bruggenbouwen van weleer ontaardt is in deze situatie. Wat niet belet dat deze partij de leiding moet nemen bij hoogst noodzakelijke veranderingen. Ik las in Nederlands Dagblad de opmerking dat men het jammer vindt dat Pieter Omtzigt geen lid is van de Christenunie. Zelf vind ik het jammer dat Pieter Omtzigt geen lid is van D’66. Nu geloof ik noch in een God, noch in ‘een volk,’ noch in een ‘Europese cultuur,’ maar de objectiviteit gebiedt mij om te stellen dat het beleven in Europa voornamelijk af stamt van het Nieuwe Testament of seculiere versies daarvan. Uit strategisch opzicht is een goede counterpartner voor hopeloos links wel gewenst.

5 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout3 apr. 2021 - 10:00

*) zie een eenvoudig overzicht van de universiteit Groningen: https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/scholieren/pws-hulp/verkennen-en-opzetten/alle-schoolvakken-en-hulp/normen-en-waarden_-ethiek_

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 apr. 2021 - 1:10

“ Binnen dat concept is het optreden van Mark Rutte te kenschetsen als Angelsaksisch van aard dat botst op het optreden van een Pieter Omtzigt die meer aansluit bij de continentale visie op het streven naar geluk die nooit zal lukken zonder zorgzaamheid voor anderen. “ De soep wordt denk ik niet zo heet gegeten, als het erop kwam stemde Omtzigt braaf mee met de angelsaksische koers van Rutte. “ Wat niet belet dat deze partij de leiding moet nemen bij hoogst noodzakelijke veranderingen.” D’66 is ooit opgericht om staatkundige vernieuwing tot stand te brengen, de invulling daarvan heeft behalve wat gerommel aan de randen van het leven bitter weinig opgeleverd, op sociaal economisch gebied vrijzinnig liberaal, schiet niet op, bij Kaag kom ik qua ideologie niet verder dan fatsoen moet je doen, nou is dat al heel wat maar geeft mij geen vertrouwen in de bestuurlijke kunde van Kaag temeer ze zich 4 jaar als het ware verscholen heeft. “Ik las in Nederlands Dagblad de opmerking dat men het jammer vindt dat Pieter Omtzigt geen lid is van de Christenunie. Zelf vind ik het jammer dat Pieter Omtzigt geen lid is van D’66.” Als het Nederlands Dagblad iets dieper zou duiken in de rol die Omtzigt speelt in het ontstaan van de toeslagen affaire zou het tot de conclusie moeten komen dat het toch wel merkwaardig is dat Omtzigt zich naargelang de problemen zich aandienen zijn positie bepaalt, nou is daar op zich niets mis mee ware het niet dat een ander het heeft gedaan terwijl hij de oorzaak is, kijk zelf maar, daarin zijn ook links geplaatst naar kamerhandelingen die alles wat er in de kamer wordt gezegd woord voor woord optekent, ik heb deze link eerder geplaatst, omdat hij zo wordt bewierookt kan het geen kwaad. Dat brengt me bij het volgende, drijfveren van politici, in hoeverre kunnen ze hun ego opzij zetten om de zaak naar eer en geweten te dienen en daarover verantwoording af te leggen, hoe bezeten is Rutte van z’n eigen visie waardoor hij veel op het spel zet om dat te bereiken, heeft alles te maken met de persoon, hoe bezeten is Omtzigt om door dossiers te vreten je met die kennis door middel van je het hemd van het lijf te vragen te dwingen en daarmee bewondering te oogsten, heeft alles met de persoon te maken, nu zit hij overspannen thuis, wellicht had een therapeut hem daarvoor kunnen behoeden en z’n controle dwang een beetje kunnen temperen, kortom politici zijn net mensen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 apr. 2021 - 1:12

oops Omtzigt link vergeten https://www.harrieverbon.nl/pieter-omtzigt-en-de-toeslagenaffaire/

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout4 apr. 2021 - 12:15

''D’66 is ooit opgericht om staatkundige vernieuwing tot stand te brengen, de invulling daarvan heeft behalve wat gerommel aan de randen van het leven bitter weinig opgeleverd'' re: Dat ligt niet aan D'66, maar aan de autocratie bij anderen. In het bijzonder door een VVD'er die het noodzakelijk achtte om persoonlijk de wil van tweederde van ''de mensen in het land'' inzake een aspect van die staatskundige vernieuwing naast zich neer te leggen. Verbon is te vaak op zijn vingers getikt om nog interessant voor mij te zijn. Zoals u kunt lezen acht ik een Willem Schinkel zeer interessant en mijn kritiek op een uitlating van de man verhoogd noch verlaagd het respect voor de visie van de man.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 apr. 2021 - 14:11

“ In het bijzonder door een VVD’er die het noodzakelijk achtte om persoonlijk de wil van tweederde van ”de mensen in het land” inzake een aspect van die staatskundige vernieuwing naast zich neer te leggen.” Als je het referendum bedoelt kan je je afvragen wat de toegevoegde waarde is binnen ons bestel, op zich zou het uitstekend kunnen werken, je zal daar voorwaarden aan moeten verbinden denk ik, het moet niet zo zijn dat de eerste en de beste gelukzoeker een referendum aanvraagt om een hindermacht tegen een verdrag te vormen door misleiding, ik heb niet gestemd omdat ik geen trek heb in 400 pagina’s verdragstekst, die inlegvelletjes van Rutte geloof ik wel. Ik vind overigens dat d’66 zeker nuttig is, ik vond paars een verademing na eeuwig christen bestuur, ik was fan van Els Borst, haar stem gaf rust, met bestuurders die ik vertrouw, van Boxtel, Diettrich, van Veldhoven, het is niet alleen kommer en kwel wat mij betreft.

Bouwman2
Bouwman23 apr. 2021 - 7:56

Vertrouwen is geen gevoel, het is een daad. Net als poëzie, lees Remco Campert. Als mensen nou eens minder heftig met hun emoties zouden omgaan en wat meer nadruk met de rede, dan zou dat al heel wat schelen ook aan hulp en steun in jouw behandelkamer, Bram. En op de IC natuurlijk ook.

gimli55
gimli553 apr. 2021 - 7:27

Opportunisme is ook een gevoel. De D'66 aanhangers roepen en masse dat zij nu de premier moet worden, de VVD aanhangers zien in Rutte de enige. Het zou niet om poppetjes moeten gaan, maar om de inhoud. Niet wie met wie, maar welke kant moet Nederland op. Gaat het sociaal, of neoliberaal? Gaat het nog meer van hetzelfde of zitten we op een kruizing met een keuze tot verbetering? Blijven we de economie leidend maken, of krijgt welzijn ook een rol? Het moet om inhoud gaan en alle ego's hebben het liever over poppetjes om de inhoud te ontlopen. Het huidige systeem is aan vervanging toe, het lost de fundamentele problemen die klaar staan, niet op. De meerderheid en regeringspartijen van Rutte 1tm 3 willen gewoon door met het neoliberalisme. Opportunistisch profiteren ze en hun kiezers van het huidige systeem en f*ck the rest. Het systeem moet beschermd worden en het neoliberalisme moet in stand gehouden worden. Mijn voorspelling nu is dat na geruime tijd met of zonder Rutte de VVD, het CDA, D'66, en ja21 een kabinet gaan vormen. De PvdA heeft ook ooit Cohen teruggehaald naar Den Haag, er zijn vast wel VVD-ers die dat ook kunnen, maar dat is totaal onbelangrijk. Het gaat om de TINA en de vootzetting van het globalisme in combinatie met het neoliberalisme als systeem.

Gualtero
Gualtero3 apr. 2021 - 0:54

Ik kan me herinneren dat een politicus (inmiddels ex-politicus, die inmiddels afstand heeft genomen van zowel het CDA als de VVD) dit soort zaken zo'n 40 à 45 jaar geleden omschreef als 'deconfiture'. }:-\ Soms voelt het akelig dat mijn geheugen beter is dan dat van de geschiedkundige die (ik ben niet de baas van Nederland) momenteel ons land door diverse crises (corona, woningnood, klimaat, stikstof, vul maar aan ... voedselbanken, hoe diep kan een land zakken) moet leiden. Functie elders ...

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman23 apr. 2021 - 8:10

Je bedoelt meneer J. Terlouw toch niet? Morgen is het Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan. Terwijl het land nog droomt. Er is altijd hoop en geloof, liefde doet er minder toe. Nederland zoekt de bloemen aan de rand van het ravijn, want daarvan wordt gezegd dat er de mooiste exemplaren staan. Maar het is beter zoeken aan de rand van de sloot, waar de vergeet me nietjes bloeien en de koeien vrolijk loeien en het zonnetje zo vrolijk schijnt..

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 apr. 2021 - 19:07

Dat Rutte tot schandelijk gedrag in staat is om zijn missie te volbrengen is me lang duidelijk, sinds hij Donner lanceerde tot vicepresident van de Raad van State en daar glashard over loog volgens mij, de koningin haar kersttoespraak liet aanpassen aan de wensen van Wilders vertrouw ik hem voor geen meter, wat z’n missie is zal hij beantwoorden met het land sterker maken en dergelijke ronkende slagzinnen, gesloten als een oester in troebel water, volgens mij dit land omvormen naar republikeins Amerika, de kiezer vindt het gesneden koek gezien de uitslagen, bedrog zijn geheim tot macht. “Mensen zijn op zoek naar veiligheid en zekerheid, dat is een fundamentele behoefte, evolutionair ingebakken.” Dan moeten ze vooral op Rutte stemmen, ze baseren zich op een paar tv debatten en het beeld dat de media hen voorschotelt, wat ze werkelijk in de kamer uitvreten hebben ze geen idee van, Kaag is 4 jaar onzichtbaar geweest dat ik denk dat als die post vacant was geweest geen mens dat had gemerkt, komt op mij over als een mooi weer diplomaat, haar voorganger Ploumen heeft daar veel gepresteerd, dienstbaarheid is volgens mij het toverwoord, je ego kunnen wegzetten voor het (lands)belang en de taak, van iemand als Stientje van Veldhoven ook d’66 ben ik gecharmeerd, kundig, zonder opsmuk of dat haar ego opspeelt, dat kan je van veel politieke gelukszoekers niet zeggen, ik heb gezien wat de kamer nu is binnengekomen, alleen die jongen van Volt kwam me integer en sympathiek over, ik zou er andermaal voor willen pleiten een profielschets te maken waaraan politici moeten voldoen, dat kunnen we met z’n allen vaststellen, we laten deskundigen daar praktische invulling aan geven en wie daar niet aan voldoet komt de kamer niet in, zijn we af van narcisten, hysterici en anderszins persoonlijkheid gestoorde kandidaten, poortwachter 3 of zo, we moeten niet altijd door schade en schande wijs worden of de put dempen als het kalf verdronken is.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman23 apr. 2021 - 8:12

Ik moest ineens denken aan wat Wim zong over verliefd zijn op juffrouw van Dam.O, ik wou dat ik dood was.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 apr. 2021 - 1:24

Bouwman jouw associaties hebben vaak een vrolijke noot al kan ik ze niet altijd volgen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19472 apr. 2021 - 18:59

Politici die hun eigen gevoel als leidraad nemen en niet het belang van hun ambt, hun partijprogramma, en andere zaken buiten henzelf leveren een ramp voor het land op. ben ik even blij dat Bakker niet in de politiek zit.

4 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot3 apr. 2021 - 6:08

'en niet het belang van hun ambt,' En in welk 'belang van het ambt' moeten we de leugens van Rutte plaatsen???

FransAkkermans1947
FransAkkermans19473 apr. 2021 - 6:29

Het belang van het land is dat er een nieuw kabinet komt. Rutte neemt daarin een sleutelpositie in. En het CDA ook maar heeft zich nog niet aangemeld. Rutte bespreekt in de zijlijn een optie het CDA erbij te betrekken. In dat verband valt de naam Omtzigt. De TK wil van hem af en laat hem struikelen om een niet-inhoudelijke kwestie.

Bouwman2
Bouwman23 apr. 2021 - 8:25

Frans Akkermans, ik moet je lezend in eens denken aan de fraaie bloem op de vuilnisbelt, veel mooier dan al die bloemen aan de rand van het ravijn bij elkaar gebonden met een koordje. . .

Joe Speedboot
Joe Speedboot3 apr. 2021 - 10:42

'Rutte neemt daarin een sleutelpositie in.' Dan is het wel heel erg dom dat hij op zo'n moment zijn positie op het spel zet door voor de zoveelste keer te gaan staan liegen.

Deugkeizer
Deugkeizer2 apr. 2021 - 17:19

Hoe meer mensen elkaar vertrouwen hoe leuker en gezelliger het wordt, zelfs als er geen grappen worden verteld. Zeg ik altijd maar.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman23 apr. 2021 - 8:30

Je meent dat, Serieus? Grappen maken is buitengewoon goed voor de sfeer hoor.Echt leuke fijnzinnige grappen dan, geen grollen waar veel mensen dol op schijnen te zijn. Op zichzelf is de naam Deugkeizer al een grapje waard.

Viso
Viso2 apr. 2021 - 16:05

Het politieke klimaat verziekt? Want? Iedereen weet toch dat politici niet te vertrouwen zijn? Ze draaien en liegen. En onderling verborg men zich dit keer achter een onbenullig detail om opgeklopte misplaatste selectieve verontwaardiging te tonen met alleen maar als doel het politieke schaakspelletje te kunnen spelen ten behoeve van eigen positiewinst. Vertrouwelijke formatie gesprekken behoren vertrouwelijk te zijn. Het is niet de bedoeling dat politieke collega's of de burger de inhoud te weten komt. Dezelfde selectieve verontwaardiging zie je bij hen die alleen maar koppen willen zien rollen vanwege de eigen politieke voorkeur. We liegen allemaal en we voeren allemaal vertrouwelijke gesprekken over een ander. Je zou toch denken dat dit niets nieuws is. Zelfs niet voor een psychiater.

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot3 apr. 2021 - 6:06

'Iedereen weet toch dat politici niet te vertrouwen zijn? Ze draaien en liegen.' Oh, en daarom moet de kiezer/Tweede Kamer alles maar pikken? Lekker idee van de samenleving hou jij erop na. Ik heb slecht nieuws voor je: na de zoveelste leugen is die kiezer/TK wel een beetje klaar met je grote held Rutte. Als je maar vaak genoeg liegt zijn je credits op een dag op. Dus niks selectieve verontwaardiging; het is een optelsom.

Viso
Viso3 apr. 2021 - 19:08

Mijn idee van de samenleving manifesteert zich in de Tweede kamer. Een chaotische verdeeldheid. Jouw idee van 'de kiezer' toont een basis van whishfull thinking in de hoop dat 'de kiezer' uiteindelijk via dezelfde selectieve verontwaardiging de jouw gewenste poppetjes op het pluche plaatst. Naast die selectieve verontwaardiging geef je aan dat Rutte mijn held zou zijn. Dat, inclusief het feit dat je geen enkele indicatie hebt van mijn stemvoorkeur, komt nogal gefrustreerd over.

Greendutch
Greendutch2 apr. 2021 - 15:53

het aanbod had beter privé gedaan geworden want ik denk niet dat ze er nu nog op in durven gaan. van (extreem en ultra)rechts valt niet anders te verwachten. men wil zoveel mogelijk stemmen vergaren, ook van minder / niet politiek geïnteresseerden / kenners om hún zin door te drijven. als zij de echte boodschap volledig uit zouden dragen met democratische inbreng van achterban dan zouden de aanhang kleiner zijn want een groot deel van de ideologie wordt niet door iedereen daar gedragen. was o.a. te zien na debacle fvd met racistische sms'jes en de mate waarin men zich afwendde. rechts heeft nooit een boodschap voor het hele volk, is nooit een brede volkspartij en nooit democratisch. men wil zich inzetten voor /baudet > elite / eerdmans > ultrarechts / rutte > bedrijven / cu en sgp > gelovigen / en al dat zich niet aansluit wordt geminacht , vernederd, afgewezen, de mond gesnoerd, buitengesloten kijk de beelden terug van sommige sprekers en dat staat van hun gezichten af te lezen. forum heeft eerder mensen niet het woord gegeven op een bijeenkomst, rutte praat alleen in tijden van corona over 'samen' verder alleen over banen en bedrijven, gelovigen schoppen de pers weg en zijn niet bang van leugens, boerenpartij minacht stedelingen, ja21 móét over rechts, wilders beschimpt echt links etc etc. maar blijkbaar wil NL rechtse partijen in het zadel omdat men bang is dat de waarde van de huizen daalt als links zich ook in wil zetten voor minderbedeelden, vluchtelingen en derde wereld bewoners.

2 Reacties
EenMening
EenMening2 apr. 2021 - 16:07

@greendutch De brandende haat en het vitriool van extreemlinks tegen de refo's was schrikbarend. En dat om een paar kerken die teveel mensen toelieten. Nu begrijp ik nog beter dat er een directe lijn loopt van zogenaamd progressief naar Robespierre, Lenin, Stalin, Beria, de Tsjeka, de Goelags en christenvervolging.

Paul250371
Paul2503712 apr. 2021 - 16:15

Rake observaties.

Buitenstaander
Buitenstaander2 apr. 2021 - 15:42

Beste Bram, maar hoeveel zou -zoals je het omschrijft- de 'onnozele burger' dan moeten weten? Moet de onnozele burger dan weten wat er in vertrouwen medegedeeld wordt, of besproken met een verkenner? Mag een verkenner of wie dan ook op dat moment aan tafel niet trachten, misschien zelfs wel de plicht hebben om alle mijnenvelden ook in kaart te brengen? En kan het zo zijn dat de situatie Omtzigt wellicht bezorgdheid verdiend? Dan kan zelfs een 'andere functie' of rol een eerlijke optie voor op tafel kunnen zijn: Vrije rol of minister bv. Dat de verkenners daar niet over beslissen is iets anders dan 'in kaart brengen', en laten we nou niet zo hypocriet doen ineens: Denk je nou echt dat dergelijke notities nu pas usance zijn, en dat dit niet altijd al gebeurde, en so what. Wees er alleen eerlijk over als er naar gevraag dwordt en wees eerlijk over de overwegingen. PS: Ik denk dat een psychiater ook heel veel notities maakt die bij hem blijven, zelfs notities die mbt de patient niet direct ter zake doen, en waarvan menig psychiater ook niets communiceert naar de 'onnozele patient'. Rutte was gewoon erg dom om eerst niets te willen bediscussieren in de Lamer, en daarnaast plots aan acute dementie te lijden. Onhandig en stom.

The Apple
The Apple2 apr. 2021 - 15:08

"Jullie denken dat een stemming volstaat om orde op zaken te stellen? Dat we gewoon weer over kunnen tot de orde van de dag als de motie van wantrouwen geen meerderheid heeft gekregen?" Nee, de enige die dat dacht was Mark Rutte en dus komt die op de eerste plaats in aanmerking voor een grondige psychoanalyse. Alleen zou ik hem dan wel een andere psychiater aanraden.

Zapata
Zapata2 apr. 2021 - 15:07

Het grote gevaar is dat mensen die zeggen nu nog steeds deze politici te vertrouwen door anderen ook als onbetrouwbaar worden gezien. En niet geheel onterecht. En daar heb je de polarisatie in de maatschappij.

2 Reacties
KM2
KM22 apr. 2021 - 19:06

"Het grote gevaar is dat mensen die zeggen" Door hier mee te beginnen met je reactie doe je zelf het aller hardst mee aan polarisatie.

The Apple
The Apple3 apr. 2021 - 1:43

Zapata, dat moet je niet doen hoor, polariseren, dat is de nieuwe hoofdzonde. We moeten verbinden. We moeten als één man..... O, toen was ik het even kwijt... Wáár moeten we ook alweer achter gaan staan?

Leontrotsky
Leontrotsky2 apr. 2021 - 14:44

Kaag heeft juist een eerlijke keuze gemaakt. Zij was van alle politici de enige die geen deel had in Omtzigtgate, ze heeft ook duidelijk te verstaan gegeven aan Rutte hoe ze over hem denkt en hoe ze over de situatie omtzigt denkt. (Tot hier en niet verder, deze premier verdient onze steun niet meer) Hiermee heeft Kaag open kaart gespeeld, en hiermee heeft Kaag ook mijns inziens de premier post verdient. Er is geen ander die zoveel recht heeft om minister president van Nederland te worden. Ook gezien het feit dat haar partij zo heeft gewonnen en duidelijk tweede is geworden in de verkiezingen. Hiermee heeft de Nederlandse kiezer duidelijk het signaal gegeven dat ze Kaag als premier willen. Het is nu zaak om zo snel mogelijk tot een nieuw kabinet te komen omdat anders deze affaire het vormen van een nieuw kabinet ernstig kan gaan vertragen. De bal ligt nu bij Kaag en de nieuw te benoemen formateurs.

Jan van der Spoel
Jan van der Spoel2 apr. 2021 - 14:13

Mooi artikel Bram, nu maar hopen dat ze van je aanbod gebruik maken, zou veel kunnen schelen. Je zegt in je kop dat vertrouwen een gevoel is. Ik wil daar graag een nuance op aanbrengen. Vertrouwen is m.i. een waarde en de hoogte van de waarde creeert een emotie. Soms is dat een gevoel van geborgenheid en aantrekking, soms juist niet. Ik schreef er een stukje over op Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6783721346397458433/

Tom Lucassen
Tom Lucassen2 apr. 2021 - 13:55

Ze zouden Rutte ontoerekeningsvatbaar kunnen verklaren.

1 Reactie
Deugkeizer
Deugkeizer2 apr. 2021 - 17:26

Tja hij heeft wel een verlossersyndroom volgens mij. Dat hadden ernstige dictators ook. Alleen beseft Rutte ook wel ergens dat zijn verlossende vermogen een bepaalde grens heeft tenzij die de regels wat buigt.