Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

PvdA-Kamerlid Arib stapt op

Voelt zich niet meer veilig na 'dolkstoot' Vera Bergkamp
Joop

Verslonst het mbo? Een factcheck

  •  
02-11-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
4410048947_d3e9b33a63_z
Afkomst en geslacht bepalen voor een groot deel je kansen op het hbo
In een opinieartikel in de NRC van 24 oktober betoogt lerarenopleider Marcel Mooijman dat afnemend studiesucces van naar het hbo doorstromende mbo’ers de schuld is van het mbo. Daar verslonst men het onderwijs, weet de bij Hogeschool Rotterdam werkzame Mooijman. Ik checkte of zijn opvattingen overeenstemmen met de feiten.
  Dát Mooijman zich beklaagt over de kwaliteit van het mbo onderwijs doet overigens wat vreemd aan want het is immers Mooijman zelf die in een interview met een vakblad laat weten dat ‘heel wat van onze studenten in het mbo terechtkomen’. Het is als een patatbakker die klaagt dat friet mensen dik maakt.
Maar laten we zijn beweringen eens van dichterbij bekijken.
Mooijman begint zijn betoog met een verwijzing naar Wikken en Wegen, een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daaruit zou blijken dat mbo leerlingen het moeilijk hebben op het hbo. ‘Ze vallen vaker uit en doen langer over hun studie dan havisten’, aldus Mooijman. Volgens hem komt dat omdat er in het mbo ‘structurele, door wet en beleid in het leven geroepen problemen’ zijn ontstaan.
We slaan het eerder deze maand verschenen rapport er maar eens op na en zien dat de werkelijkheid iets genuanceerder ligt dan Mooijman ons wil doen geloven. Waar Mooijman generaliseert, analyseert het rapport aanmerkelijk verfijnder: ‘Binnen de groep met een mbo-vooropleiding blijft het studiesucces van studenten met een niet-westerse achtergrond aanzienlijk achter bij dat van autochtoon Nederlandse studenten. Ook liepen de resultaten van deze groep mbo’ers sterker terug dan die van de autochtoon Nederlandse mbo’ers. De opbrengst van de mbo-hbo route staat kortom het sterkst onder druk voor de groep die er het meest gebruik van maakt.’ Waarmee het werkelijke vraagstuk boven water komt: is er sprake van kansenongelijkheid en zo ja, wat doen we daaraan?
De kritiekpunten van Mooijman:
Ten eerste stelt Mooijman vast dat mbo-scholen massaal docenten aannemen zonder lesbevoegdheid en dat daarmee de effectiviteit van het onderwijs onder druk staat. Ik bestrijd dat. Niet alleen omdat Mooijman anekdotisch bewijs levert; ‘ik ken een mbo school’ maar vooral omdat ik meer vertrouw op wat de Onderwijsinspectie hierover zegt. En die is in de Staat van het Onderwijs 2014 – 2015 glashelder: ‘Het onderwijsproces is in 2015 bij 88 procent van de opleidingen van voldoende of goede kwaliteit. Bij 96 procent van de opleidingen is de kwaliteit van het didactisch handelen van onderwijsteams op orde. Studenten krijgen voldoende instructie om te kunnen leren en oefenen met opdrachten uit de praktijk. Ook ontvangen ze voldoende begeleiding bij het leerproces en voldoende feedback om verder te kunnen leren.’ Nog wat cijfers, ditmaal van minister Bussemaker: ‘Uit de Monitor Convenant Leerkracht (2010) blijkt dat 73% van de mbo-docenten een diploma van een lerarenopleiding heeft, 17% een PDG, 6% een pabo-diploma en 4% geen enkel relevant diploma of getuigschrift. Dat zou betekenen dat 10% van de mbo-docenten in 2010 onbevoegd was.’ Hoezo massaal?
Tweede kritiekpunt:
‘Het einddoel is vaag’, stelt Mooijman. Vaag? Als je voor banketbakker leert, dat je ook daadwerkelijk banketbakker wordt? Allerminst vaag, lijkt mij. Maar wacht, dat is misschien niet wat Mooijman bedoelt. Hij heeft het over vaagheid in kwalificatiedossiers en het feit dat er voor sommige competenties slechts een ‘inspanningsverplichting’ bestaat. Daarmee de indruk wekkend dat mbo’ers wel heel makkelijk door hun studie rollen. Dat die inspanningsverplichting uitgerekend geldt voor het terrein waarop Mooijman zich beweegt – loopbaan en burgerschap – zegt hij er niet bij. Kijken we opnieuw bij de Onderwijsinspectie dan zien we het volgende commentaar op eindtermen en examenprogramma’s: ‘De kwaliteit van de examinering en diplomering is het afgelopen jaar verbeterd. 71 procent van de opleidingen voldoet dit schooljaar aan de eisen, tegen 53 procent vorig schooljaar.’ Bijna driekwart lijkt dus prima te weten waar men mee bezig is.
  Laatste kritiekpunt:
‘Kennis is wél belangrijk’. Het zal duidelijk zijn. Mooijman verfoeit het competentiegericht onderwijs. ‘Realistisch moeten oefenen met competenties in een contextrijke omgeving’. Je hoort Mooijman haast kokhalzen. En misschien heeft hij nog wel een gelijk ook, want als we op de Vijfde meting van de CGO Monitor (2013) van het Expertise Centrum Beroepsonderwijs afgaan is op dat vlak nog een wereld(je) te winnen. Zo stellen leerbedrijven vast dat ze behoorlijk moeten investeren in praktische vakkennis en zijn schoolverlaters aanzienlijk positiever over hun opleiding in de praktijk dan die op school.
En hoewel Mooijman wellicht dus een punt(je) heeft met zijn vraagtekens bij het competentie gerichte onderwijs kunnen we ons afvragen of Mooijman met zijn generieke kritiek op het mbo onderwijs de plank niet misslaat. Wat Mooijman namelijk buiten beschouwing laat is dat het mbo, anders dan het hbo, leerlingen met zeer uiteenlopende onderwijsachtergronden (van diplomaloos tot vwo) een vak probeert te leren. Het hbo heeft het wat dat betreft een stuk makkelijker, omdat studenten daar in de meeste gevallen alleen toelaatbaar zijn als ze in het bezit van een mbo-4 diploma zijn.
Afgeven op de kwaliteit van het mbo onderwijs is daarom te makkelijk en lijkt alleen bedoeld om de aandacht af te leiden van het recente oordeel van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, waarbij de Hogeschool Rotterdam een gevoelige tik op de vingers kreeg omdat ‘de ambities ten aanzien van het bachelorrendement, de  uitval en de switch niet zijn gerealiseerd.’ Beweren dat de oorzaak daarvoor in het mbo gezocht moet worden is in tegenspraak met wat de commissie constateert: ‘De commissie heeft de specifieke context van de Hogeschool Rotterdam in haar oordeelsvorming meegewogen – met name door de Hogeschool Rotterdam te vergelijken met andere (G5-)hogescholen die ook gekenmerkt worden door een grote ‘risicopopulatie’; hogescholen die in sommige gevallen ten opzichte van de Hogeschool Rotterdam een relatief grotere mate van doelbereiking laten zien, en wat betreft hun rendement minder sterk zijn gedaald ten opzichte van de nulmeting.’ Met andere woorden. In vergelijking met vergelijkbare andere Hogescholen lukt het de Hogeschool Rotterdam minder goed om een ingewikkelde en kwetsbare populatie succesvol door de opleiding te loodsen.
Kortom, liever eerst dus maar eens de hand in eigen boezem steken en bijvoorbeeld de samenwerking met het plaatselijk mbo onderwijs versterken. Wat dat betreft spreken de woorden van de hoogste baas van Mooijman, bestuursvoorzitter Ron Bormans, mij meer aan. Uit zijn woorden spreekt zelfreflectie en de wil om het als Hogeschool zelf beter te doen: ‘Als je een autochtone vrouw met een havo-diploma bent heb je 60 procent kans om binnen vijf jaar een diploma te halen op de Hogeschool Rotterdam. Als je een man bent van niet-westerse komaf met een mbo diploma op zak, zakt die kans tot 16 procent. Ja, dan ben je dus kansloos. Een zorgwekkende ontwikkeling en een maatschappelijk probleem waar wij als hogeschool onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen.’
Kijk, dan heb je in de gaten wat er écht speelt.

Meer over:

opleiding, opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

Zandb
Zandb3 nov. 2016 - 7:10

Verslonzen we het Nederlands niet?

1 Reactie
gilles2
gilles23 nov. 2016 - 8:09

Helemaal niet, daarom stelt De Hond bij VK Opinie voor nog maar één ij te gebruiken, dus ei afschaffen, en ou en au ook te vereenvoudigen, ik weet niet zo meer wat hij weg wil hebben. Dat leidt tot een betere taal, vindt hij. Een leuke reactie was dat het dan onduidelijk wordt of een politieke partij leidt, in de peilingen, of lijdt onder die peilingen.

ona2
ona22 nov. 2016 - 19:17

" ‘Als je een autochtone vrouw met een havo-diploma bent heb je 60 procent kans om binnen vijf jaar een diploma te halen op de Hogeschool Rotterdam. Als je een man bent van niet-westerse komaf met een mbo diploma op zak, zakt die kans tot 16 procent. Ja, dan ben je dus kansloos. Een zorgwekkende ontwikkeling en een maatschappelijk probleem waar wij als hogeschool onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen.’" Gaat het om dezelfde opleidingen? sociaal werker - sociaal werker of sociaal werker - elektrotechnisch ingenieur? Met een sociale opleiding op HBO niveau ben jij ook vrij kansloos.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2016 - 9:40

@ ona Met een HBO wordt je geen ingenieur en met een sociale opleiding zoals SPH vindt je gemakkelijk een baan in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Kortom je opmerking is niet correct. Een HBO-er met een bouwkundige achtergrond komt weer vrij moeilijk aan het werk. Maar er zijn grote verschillen per regio. Maar blader een rond op https://www.jobfeed.nl/home.php Je vraag naar de soort opleidingen is in dit verband overigens helemaal niet relevant. De bestuursvoorzitter van de HBO sprak over alle opleidingen.

Nick Ros
Nick Ros2 nov. 2016 - 18:16

Het mbo kent zo'n ♦ 600 verschillende diploma's. '' Je moet doorgestudeerd hebben om daaruit de juiste keuze te kunnen maken'' Met die grote hoeveelheid aan opleidingen is het voor het bedrijfsleven moeilijk om goede keuzes te maken. Bedrijven en het HBO zien door de bomen het bos niet meer.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2016 - 9:45

@ Nick Ros Alle MBO opleidingen komen tot stand op basis van kwalificatiedossiers. In deze dossier staat exact wat een leerling moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding. Als deze dossiers worden opgesteld met mensen uit het bedrijfsleven die ook het primaat in de discussie hebben. De bedrijven geven juist aan dat zij steeds meer specifieke functies dus opleidingen hebben terwijl de vertegenwoordigers van het onderwijs liever weinig verschillende opleidingen hebben. Je slaat de plank hier dus mis. Ook de HBO-s weten prima wat welke MBO opleiding waard is. Het is helder wat wel en niet realistische leerwegen zijn. Een overstap van een MBO pedagogisch medewerker naar een HBO-elektro techniek is onmogelijk. Ook met deze opmerking sla je de plank mis.

Nick Ros
Nick Ros3 nov. 2016 - 15:13

Daarom noemen ONDERNEMERS het ROC een complete MISLUKKING.

Okke2
Okke22 nov. 2016 - 12:02

"Uit zijn woorden spreekt zelfreflectie en de wil om het als Hogeschool zelf beter te doen: ‘Als je een autochtone vrouw met een havo-diploma bent heb je 60 procent kans om binnen vijf jaar een diploma te halen op de Hogeschool Rotterdam. Als je een man bent van niet-westerse komaf met een mbo diploma op zak, zakt die kans tot 16 procent. Ja, dan ben je dus kansloos. Een zorgwekkende ontwikkeling en een maatschappelijk probleem waar wij als hogeschool onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen.’" Ah kijk hier komt de aap uit de mouw, het is gewoon allemaal institutioneel racisme en sexisme daar op die HBO's. Wellicht moet het HBO nog wat eenvoudiger gemaakt worden, zodat een beetje hoodvlogger ook in staat is om zo'n diploma te halen.

JanVG2
JanVG22 nov. 2016 - 11:27

Iets te gemakkelijk. Allereerst": ‘Binnen de groep met een mbo-vooropleiding blijft het studiesucces van studenten met een niet-westerse achtergrond aanzienlijk achter bij dat van autochtoon Nederlandse studenten. Ook liepen de resultaten van deze groep mbo’ers sterker terug dan die van de autochtoon Nederlandse mbo’ers. De opbrengst van de mbo-hbo route staat kortom het sterkst onder druk voor de groep die er het meest gebruik van maakt.’ wordt samengevat onder kansenongelijkheid. Hoewel dat deels waar is, staat er OOK wat Mooijman zegt, namelijk dat de resultaten van ALLE mbo'ers (niet-westers of autochtoon) teruglopen. Bij de ene groep meer dan bij de andere, maar dat neemt neit weg dat het bij ALLE mbo'sers wordt geconstateerd. Ergo, Mooijman's conclusie wordt gestaaft door dit rapport! Buitelaars kritiek is dus niet correct. Verder is de constatering dat "het mbo, anders dan het hbo, leerlingen met zeer uiteenlopende onderwijsachtergronden (van diplomaloos tot vwo) een vak probeert te leren" wederom onterechte kritiek. Het MBO heeft per categorie leerling andere doelen. Klopt! Maar één van die doelen is om niet alleen banketbakkers op te leiden, maar ook een bepaalde categotrie leerlingen voorbereiden zodat ze kunnen doorstromen. De constatering uit het geciteerde rapport is dat ze die speciale categorie leerlingen steeds minder waar voor hun geld leveren want allen (niet -westers EN autochtoon) zijn steeds minder goed voorbereid op die overstap. Ook de quote over het specifieke geval Rotterdam is intrigerend. Let op: " hun [de andere scholen] rendement minder sterk zijn gedaald ten opzichte van de nulmeting", dwz bij Rotterdam is het rendement het Sterkst gedaald, MAAR bij de andere scholen is die rendementDALING ook opgetreden. Of Mooijman geinspireerd is door de kritiek op zijn eigen school of niet weet ik niet, maar dit artikel dat Mooijman denkt te moeten bekritiseren toont eigenlijk aan dat Mooijmans kritiek onderbouwd wordt door de geciteerde rapporten .....

Bram Emanuel
Bram Emanuel2 nov. 2016 - 10:36

"Als je een autochtone vrouw met een havo-diploma bent heb je 60 procent kans om binnen vijf jaar een diploma te halen op de Hogeschool Rotterdam. Als je een man bent van niet-westerse komaf met een mbo diploma op zak, zakt die kans tot 16 procent. Ja, dan ben je dus kansloos." Een fatale denkfout want we hebben hier te maken met 3 variabelen, namelijk sexe, vooropleiding en afkomst en maar 1 vergelijking. Welke van de 3 variabelen de hoofdverantwoordelijk is voor de lage slagingskansen kan hieruit nooit bepaald worden.

3 Reacties
X4
X42 nov. 2016 - 12:38

Scherpe analyse!

DaanOuwens
DaanOuwens2 nov. 2016 - 19:05

@ Bram Emanuel Jij schrijft: Een fatale denkfout want we hebben hier te maken met 3 variabelen, namelijk sexe, vooropleiding en afkomst en maar 1 vergelijking Daarmee maak je dus een fatale denkfout. Volgens jou zijn er dus alleen blanke, vrouwelijke Havo schoolverlaters en mannelijk allochtone MBO-ers. Loop eens langs een HBO en je ziet ook andere categorieën. Geïnstitutionaliseerd wantrouwen tegen iedere organisatie is naast discriminatie ook een groot maatschappelijk probleem.

Bram Emanuel
Bram Emanuel3 nov. 2016 - 10:10

@ Daan "Loop eens langs een HBO en je ziet ook andere categorieën." Uiteraard, maar de auteur geeft alleen de resultaten van 2 subgroepen. Als je 3 variabelen wilt oplossen heb je nou eenmaal minimaal 3 vergelijkingen nodig. Zonder de resultaten van enkele van de andere 6 groepen zegt die ene vergelijking helemaal niks.

Chupacabra2
Chupacabra22 nov. 2016 - 10:10

voor alles is er tegenwoordig een opleiding op het mbo. Iedere micro - taak binnen de economie wordt een opleiding van gemaakt. Zo is er de opleiding tot stewardess. Serieus. Stewardess. Gaat nergens meer over, het onderwijssysteem is failliet. Debiele dingen als de leerplicht tot 18 jaar. Gaat nergens meer over.

komputerhulp
komputerhulp2 nov. 2016 - 9:55

Dat zou betekenen dat 10% van de mbo-docenten in 2010 onbevoegd was. En dat terwijl de eis is dat 80% van de lessen door bevoegde docenten wordt gegeven. Oftewel: OCW geeft scholen zelf de ruimte om 20% onbevoegden voor de klas te zetten.

1 Reactie
Nick Ros
Nick Ros2 nov. 2016 - 13:24

Een mbo-docent die onbevoegd is kan weleens een toppertje blijken te zijn. Of geeft zo'n papiertje van bevoegd een betere kwaliteit ?

Jaacob52
Jaacob522 nov. 2016 - 9:55

In het mbo worden diploma's zo goed als gratis weggegeven, stellen, met andere woorden, niets meer voor. Dat wreekt zich op het HBO, waar de eisen verscherpt zijn, vooral als aspecten als gezinsomstandigheden en achtergronden een rol gaan spelen.

1 Reactie
ona2
ona22 nov. 2016 - 19:11

Zou je ook net zo goed over het HBO kunnen zeggen (en over sociale opleidingen in het algemeen incl. die op WO niveau).

DaanOuwens
DaanOuwens2 nov. 2016 - 9:44

Goede tekst. Maar gaat toch voorbij aan wat zaken. Immers de Hogeschool Rotterdam heeft al heel lang duidelijke slechtere resultaten dan andere HBO-s. In bijna alle studierichtingen en dat over een periode van tientallen jaren. Overigens ook beide MBO-s - Albeda en Zadkine - scoren slecht in de meeste studierichtingen. Het gemiddelde opleidingsniveau in Rotterdam is ook het laagste van Nederland. Dat is een probleem dat niet ontstaat door 1 schuldige maar door vele schuldigen. Door de straatcultuur van jongeren in Rotterdam, door de ouders, door de docenten op de lagere scholen, de directies, de middelbare scholen, de beleidsambtenaren, de ROC-s en de HBO. En ook door de lokale politiek. In het verleden door PvdA wethouders met nogal weinig visie maar nu ook door een CDA-wethouder die er weinig van bakt. Kortom als jongere met ambitie kan je beter niet in Rotterdam geboren worden.

Machielse932
Machielse9322 nov. 2016 - 9:12

Ben nog niet helemaal overtuigd op een paar punten. Echte journalistiek is volgens mij niet bestaande rapporten gebruiken om een hypothese te weerleggen. Los daarvan zou er sprake zijn van kansenongelijkheid. Ronald eindigt met te hebben geconcludeerd wat er echt speelt maar dat zie ik zie dat zelf niet terug. Ja jongens van niet westerse komaf doen het bar slecht maar dat is statistiek. De vraag is echter wat is er werkelijk aan de hand? Werkt het systeem hen tegen, is er racisme / discriminatie, heeft het te maken met culturele omstandigheden (ethos, houding, mentaliteit en motivatie), wellicht een taalachterstand of andere problemen ontstaan door culturele verschillen. Nader onderzoek lijkt me zeer belangrijk.

5 Reacties
truusbeek2
truusbeek22 nov. 2016 - 10:57

"Werkt het systeem hen tegen, is er racisme / discriminatie" Waarom treft het dan alleen migranten jongens en niet de migrantenmeisjes.

Machielse932
Machielse9322 nov. 2016 - 11:41

Dat is de vraag. Ik denk persoonlijk niet dat dat de reden is maar als je iets wilt onderzoeken moet je de opties open houden en je eigen mening zoveel mogelijk uitsluiten om niet bevooroordeeld te zijn.

gilles2
gilles22 nov. 2016 - 17:58

Het systeem stelt geen eisen, daarom is er slecht onderwijs. Degenen afkomstig uit ouders, laag op de maatschappelijke ladder, worden het meeste getroffen, die ouders zijn meestal niet in staat te helpen, of te steunen.

ona2
ona22 nov. 2016 - 19:00

truusbeek 2 november 2016 at 11:57 Wellicht omdat een sterk gefeminiseerd onderwijssysteem met name op hen (niet-westerse jongens) een - negatief - effect heeft. Het lager- en middelbaar onderwijs wordt gedomineerd door blanke vrouwen. Met de autochtone jongens en meisjes hebben ze de culturele achtergrond gemeen (bij de meisjes zijn er twee raakvlakken: achtergrond en geslacht). Met niet-westerse meisjes hebben ze in ieder geval het vrouwzijn gemeen. Bij de jongens zijn er totaal geen raakvlakken. De jongens herkennen zich niet in degene die ze onderwijst.

Machielse932
Machielse9323 nov. 2016 - 8:10

@ona Het lager onderwijs is absoluut gefeminiseerd in Nederland. Heb zelf één keer een mannelijke docent gehad en dat was in groep 7. Ik denk persoonlijk dat het een combinatie van factoren is. Wellicht dat het deels aan het onderwijs ligt, wellicht dat het deels aan culturele factoren ligt.

Johan eldert
Johan eldert2 nov. 2016 - 8:45

ik denk dat mooijman wel degelijk een punt heeft waar buitelaar achteloos aan voorbij gaat 1) 10% onbevoegd is 10% te veel. Dat zijn behoorlijk wat onbevoegde mensen voor de klas die leerlingen dus niet goed kunnen instrueren en begeleiden. Noem het maar niets buitelaar. 2) als er zulke verschillen zitten tussen de leerlingen, en het mbo krijgt dat gat niet gedicht, dan hebben we wel degelijk een probleem. Zoals het bedrijfsleven ook aangeeft. Waar mooijman een heel dik punt heeft meneer buitelaar, is dat het mbo dus niet slaagt in zijn missie om alle ! leerlingen goed voor te bereiden op een plek in de maatschappij. En dat is zeer ernstig. 3) over het competentieleren zijn inmiddels al meerder onderzoeken gedaan en die laten daar weinig van heel. Het zorgt voor veel meer cesuur tussen groepen leerlingen en leerlingen krijgen te eenzijdig informatie mee waardoor ze onvoldoende voorbereid zijn voor de maatschappij. DAn kan meneer buitelaar wel schermen met onderzoek van het ministerie en de inspectie, maar die onderzoeken zijn redelijk eenzijdig omdat men vooral zich richt op het competentieleren. Niet op andere zaken.[selffulfilling prophecy statistiek] Bedenk meneer buitelaar: weet wat je meet, weet wat je niet weet, en je weet niet wat je niet weet.

gilles2
gilles22 nov. 2016 - 8:04

Ik ben midden 70, zowel als leerling als als student maakte ik de verslonzing van ons onderwijs mee, dat begon rond 1960. Als vader van kinderen uit twee achtereenvolgende huwelijken had ik de twijfelachtige eer de verdere verslonzing ook mee te maken. M'n jongste kind studeerde een tien jaar geleden af. Maar ja, wat willen we nu eigenlijk ? Als de staatssecretaris een rekentoets wil invoeren bij een eindexamen is de tweede kamer daar tegen want 'dan krijgen velen geen diploma'. Je kunt niet van twee walletjes eten, goed onderwijs geven, èn iedereen een diploma. Het dilemma voor politici werd door Sarrazin al in 2010 goed verwoord 'goed onderwijs vergroot de sociale tegenstellingen'. Anderzijds, zonder capabele mensen zakt onze export in elkaar.

3 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 10:15

"zowel als leerling als als student maakte ik de verslonzing van ons onderwijs mee, dat begon rond 1960" Dat hoor je vaak in rechts-conservatieve kring: toen het hogere onderwijs ook toegankelijk werd voor wie geen kapitaalkrachtige achtergrond had zette de verslonzing in.

truusbeek2
truusbeek22 nov. 2016 - 11:04

Taaltoets was een taboe bij opleiding voor medewerkers kinderopvang. Na jaren kwam men er achter dat groep kinderen daardoor in een achterstand bleven. Zeer zeker bij relevante opleidingen is taal en rekentoets een voorwaarde en is niet discriminerend maar is een voorwaarde voor de kwaliteit voor de volgende generaties. Er zullen wel weer nuttige idioten opstaan die dergelijk toesten weer omgedaan willen maken, zich daarbij niet realiseren dat zij andere grotere groepen door afwaardering van de opleidingen/ diploma te kort doen. Maar ja daarom zijn het ook idioten.

gilles2
gilles22 nov. 2016 - 11:43

In mijn hbs b eindexamenklas zat één kapitaalkrachtige, de zoon van een medisch specialist. Hij zakte, of hij het later haalde, dat weet ik niet. De armste van mijn eindexamenklas werd professor in Utrecht. Onder mijn medestudenten in Groningen die regelmatig naar college gingen, en waarvan een redelijk deel afstudeerde, was niet één kapitaalkrachtige. De kapitaalkrachtigen kwamen nooit, en studeerden nooit af. Te druk met Vindicat Atque Polit.