Joop

Verplichte vaccinaties niet in strijd met de mensenrechten

  •  
08-04-2021
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
287 keer bekeken
  •  
Vaccination in North Macedonia
Verplichte vaccinaties zijn niet in strijd met mensenrechtenwetgeving. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg donderdag bepaald in een zaak die Tsjechische ouders hadden aangespannen. De gezinnen hadden een boete gekregen of konden hun kind niet onderbrengen bij een kleuterschool omdat ze hun kroost weigerden in te enten.
Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan een vaccinatieverplichting noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, meldt Deutsche Welle. In het vonnis staat dat de Tsjechische autoriteiten de belangen van de kinderen voorop stellen. “Het doel moet zijn dat elk kind beschermd wordt tegen ernstige ziektes, door vaccinatie of door groepsimmuniteit.”
Verplichte inenting is niet in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oordeelden de rechters. In dat artikel is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vastgelegd.
Hoewel de zaak geen betrekking had op coronavaccins denken deskundigen dat de uitspraak wel gevolgen kan hebben. Zo verklaart juridisch expert Nicolas Hervieu tegenover het Franse persbureau AFP dat het vonnis de mogelijkheid biedt om vaccinaties te verplichten in de coronacrisis. Geen enkel Europees land heeft corona-inentingen tot nu toe verplicht gesteld.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (51)

Libertain
Libertain9 apr. 2021 - 6:32

In dit geval betreft het een heikele situatie met betrekking tot de mensenrechten. De ouders hebben een principieel bezwaar ingediend omdat ze vinden dat dergelijke eizen mogen niet gesteld worden door een opvang verblijf voor kinderen. De wetgever heeft het antwoord gegeven dat gelet op het belang voor het gezondheid van het groep kinderen binnen dit specifiek kinderverblijf en anderzijds de mogelijkheid voor de ouders naar hun zin om niet te vaccineren tevens een ander kinderverblijf te mogen kiezen, mag het eerste verblijf zijn interne regels strikt doen naleven. Dit besluit heeft het deur open gemaakt voor het privaat opstellen van strenge regels voor burgers die als gevolg ze in nieuwe groepen zullen verdelen en in die zin mag ook het woord segregatie gebruikt worden. Hiermee zou een nieuwe verdeling in de maatschappij plaats kunnen vinden waar burgers worden apart gehouden of geprivilegieerd op basis van vaccinatie of geen vaccinatie.

JanB2
JanB28 apr. 2021 - 21:51

Iedereen is vrij om vaccinatieweigeraars te weren uit zijn of haar omgeving. Dat is iets anders dan een vaccinatieplicht. Bij een vaccinatieplicht krijg je een sanctie als je je niet laat inenten. In dit geval is vaccineren echter nog steeds een keuze. Dat je jezelf daarmee uitsluit van bepaalde delen van de samenleving en het openbare leven ook.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe7 nov. 2021 - 9:38

Europees hof voor de Mensenrechten wijst verplichte vaccinatie van kinderen ook niet af.

Rearden7
Rearden78 apr. 2021 - 20:58

Nederland en intelligente Nederlanders hebben een lange historie in het veiligstellen van grondrechten. Dat komt voort uit verschillende intelligente beslissingen die een uiting zijn van Nederlandse innovativiteit: de microscoop (Antonie van Leeuwenhoek), de uitvinding van de wereldwijde aandelenmarkt, de wereldwijde reservemunt (Hollandse Florijn/gulden). Dus nu moet een Europees decreet op basis van een rechtszaak uit een land als Tsjechië dat pas sinds 1993 bestaat (1) ervoor zorgen dat Nederland zijn soeverijne status waarin grondwettelijke onaantastbaarheid van lichaam (2) op de schop wordt gegooid? Terug naar gulden en Nexit, dat nu als onwenselijk populisme wordt weggezet, net als kritiek op dodelijke coronamaatregelen, gaat weer een grote discussie worden met dit soort uitwassen uit de EU koker. 1. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_nl 2. https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2

Bouwman2
Bouwman28 apr. 2021 - 18:19

Iedereen die zo aardig was op mij te reageren deel ik mee dat er aan de Grondwet niet getoetst wordt. De Grondwet is een mooit object, maar zo heb je er veel in het museum. Waar wel aan getoets wordt zijn de internationale verdragen en een uitspraak van het EHRM weegt bijzonder zwaar. Nederland is diverse malen op de vingers getikt door het Hof en heeft daarvan geleerd. Wellicht dat deze mededeling u laat inzien dat nadenken, is geboden alvorens u zich opwindt?

5 Reacties
Harba Lorifa2
Harba Lorifa28 apr. 2021 - 21:04

Formeel toetst de eerste kamer elke nieuwe wet aan reeds bestaande wetten. Waaronder de grondwet lijkt me.

Frans Kwakman
Frans Kwakman8 apr. 2021 - 21:30

Dus onze Grondwet is een museumstuk? En Nederland is de bewaarplaats. Dat geeft mij een vreemd gevoel. En een gevoel van urgency, als we nu niet als de gesmeerde wind ons aansluiten bij Zwitserland, Noorwegen en Engeland zitten we binnen de kortste keren onder een plak waar we nooit meer onderuit kunnen.

OlavM
OlavM8 apr. 2021 - 23:38

@ Bouwman: [De Grondwet is een mooi object, maar zo heb je er veel in het museum.] De Grondwet is bepaald geen museumstuk, en moet daarmee dan ook niet vergeleken worden. Ze is immers wel een belangrijk kader voor het Nederlandse rechtsbestel, ook waar het grondrechten betreft. Daarnaast is de Grondwet b.v. bepalend voor de staatsinrichting. Volgens artikel 120 van de Grondwet mag de rechter niet beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. (Het rechterlijk toetsingsverbod). Maar de rechter kan wél provinciale en gemeentelijke verordeningen toetsen aan de Grondwet! En verder alles aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uit Grondwettelijke bepalingen over grondrechten vloeien verder geen directe strafrechtelijke consequenties voort. Alleen een wet in formele zin –zoals b.v. het Wetboek van Strafrecht- kan grondrechten inperken, onder voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. (Alleen indien noodzakelijk in een democratische samenleving, en uitsluitend in het kader van een aantal limitatief opgesomde belangen, zoals de volksgezondheid). Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het onderhavige geval dus beslist dat de Tsjechische wetgeving ter zake voldoet aan de eisen. Europese rechterlijke uitspraken over mens- en grondrechten hebben ook betekenis voor Nederland, omdat de Europese jurisprudentie verdragsrechtelijk van hogere orde is. Maar dit betekent dus niet zo maar dat elke wettelijk geregelde inbreuk op grondrechten door de Europese rechter zal worden geaccepteerd. Dat hangt telkens van de concrete omstandigheden af. Een moeilijk punt is altijd een situatie waarin grondrechten met elkaar botsen. Dat probleem kan alleen in rechterlijke uitspraken worden opgelost. Rest dus ook de vraag, of vaccinatie tegen corona verplicht zou kunnen worden in het belang van de volksgezondheid. Nederland kiest hier niet voor. Maar er zijn in het verleden wel situaties geweest, waarin indirect wel zo’n verplichting is afgedwongen, nl. als kinderen dreigden de dupe te worden wanneer de ouders –vaak op religieuze gronden- weigerden tegen polio te laten vaccineren. Dan konden die ouders tijdelijk uit de ouderlijke macht worden ontheven, zodat de kinderen toch konden worden gevaccineerd. Hier heeft toen het grondrecht op gezondheid van de kinderen dus de doorslag gegeven. (Bij de polio-epidemie in 1992/1993 is van een dergelijke verplichtstelling op praktische gronden (mogelijke averechtse gevolgen) afgezien. Hetzelfde besloot de toenmalige minister Borst in 2000 bij de mazelenepidemie. (https://www.rd.nl/oud/000126home.html?pg=bin%2F000126bin05.html)).

Bouwman2
Bouwman29 apr. 2021 - 14:47

Beste Frans Kwakman, hoe denk je in Zwitserland te geraken? Voor de Noorse kust golven 12 meter hoog, en VK t het druk met de zeegrens tussen Noord Ierland en de res waar men te hoop loopt tegen de Goede vrijdag akkoorden. Blijf toch gewoon thuis, in Nederland en bezoek de terrassen voor ze weer gesloten worden. Beste OlavM: de grondwet is een museumstuk, ziet er fraai uit maar aanraken is verboden. Net als met een woning van een of meer miljoen. Leuk om te laten zien dat je niet van de straat bent, meer niet. En meneer Hertog, je kunt tegenwoordig ook een sneltest doen. De Senaar een kamer van reflectie? Wellicht, nu onze Theo toch weer thuisgekomen is daar de honger knaagde. .

OlavM
OlavM10 apr. 2021 - 0:42

@ Bouwman: [Beste OlavM: de grondwet is een museumstuk, ziet er fraai uit maar aanraken is verboden. Net als met een woning van een of meer miljoen. Leuk om te laten zien dat je niet van de straat bent, meer niet.] Je hebt kennelijk geen idee van de werkelijke inhoud en betekenis van de Grondwet. Maar dat wist ik al.

[verwijderd]
[verwijderd]8 apr. 2021 - 17:14

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman28 apr. 2021 - 18:32

Je gooit twee dingen door elkaar. a. verplichting tot vaccinatie is niet in strijd met de mensenrechten.Iemand die weigert zich te laten inenten of dat weigert voor anderen over wie hij het gezag uitoefent kan zich niet baseren door zich op de mensenrechten.te beroepen. b. over het onderscheid maken tussen hen die wel geprikt zijn en degenen die niet zijn ingeënt laat het Hof zich niet uit, dat is een kwestie apart. Mijn indruk is dat het vonnis zeer juist is, maar in het tweede geval zou men met enige goede wil kunnen spreken van gelijke gevallen ongelijk behandelen.

Thuru
Thuru8 apr. 2021 - 16:57

Verplichting vaccin lijkt me een slechte plan. Daarmee bedoel ik de verplichting vanuit overheid. Overigens heb ik me wel laten vaccineren. Wat wel kan is dat bijvoorbeeld horeca gaat vragen om een bewijs dat men gevaccineerd is, daar is men wel dan weer vrij in, net als dat kinderdag verblijf ook vereist om vaccinatie, wat hun goed recht is.

1 Reactie
Duralex
Duralex9 apr. 2021 - 19:42

@ Thuru: Nou nee daar ben je uiteraard niet vrij in, dat zou een janboel worden. Dat recht komt pas bij voldoende bewijs van een en ander. Tot die tijd is het ongeoorloofd onderscheid, art 1 grondwet. En wat voldoende is, is aan de wetgever. Wat mij betreft is die wetgever kritisch voordat kan worden geclaimd dat er sprake is van ongelijke gevallen die een ongelijke behandeling rechtvaardigen. Als gedachte experiment: stel dat volgend jaar blijkt dat Covid 19 gevaccineerden grote verspreiders zijn van covid 22. Alle Covid 19 ingeenten worden om die reden geweerd in alle horeca en luchthavens met ingang van mei volgend jaar. Terwijl ongevaccineerden geen substantieel gevaar vormen. Gaan we dan ook onderscheid maken of gaat de horeca dan voor iedereen dicht? Mischien dan nu ook maar gewoon open voor iedereen of nog even helemaal niet.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij8 apr. 2021 - 16:51

By Czech law, children must be vaccinated against nine diseases including diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B and measles. The case was brought to the court by families who had been fined, or whose children had been refused access to a nursery for failing to comply with their legal vaccination duty. Dus er is hier wel sprake van een verplichte inenting, maar de kinderen worden niet aan hun haren naar de vaccinatie gesleept. Er is dus toch geen totale plicht maar je kind mag niet naar de (kleuter)school.

Jozias2
Jozias28 apr. 2021 - 16:17

Volgens mij werd elke dienstplichtige in Nederland ook verplicht gevaccineerd.

Peter Stans
Peter Stans8 apr. 2021 - 16:00

Prima!

Bouwman2
Bouwman28 apr. 2021 - 15:32

Een juist vonnis. Het algemeen belang dient voor te gaan op het particuliere. De grillen van een enkel EU lid dient onderworpen aan het grotere beland van de EU. En dat geldt niet enkel voor de leden H en PL maar ook voor het lid NL. Het is tijd voor vernieuwing!

4 Reacties
Balgehakt
Balgehakt8 apr. 2021 - 16:01

Wat een onzin jij gooit even het zelfbeschikkingsrecht overboord.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa28 apr. 2021 - 17:02

Hoi Bouwman, Gesproken als een echte socialist. Ik ben persoonlijk meer voor het recht van de individu.

Nejras
Nejras8 apr. 2021 - 17:30

@Bouwman Een juist vonnis? U vind het een juist vonnis. Ik weet dat niet. In een wereld met wat meer utopische trekjes als de onze, zou het wellicht 100% juist te noemen zijn. Je zou namelijk ook 100% moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de geboden vaccinaties. We verkeren nu in een mondiale crises en dergelijke garanties kúnnen gewoon niet gegeven worden. Ook al word er nog zo hard gewerkt door de wetenschappers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van al die Vaccins. In een meer Utopische wereld zouden ook farmaceuten ook 100% betrouwbaar zijn. Of dat nu het geval is, laat ik aan uw inschatting over. Persoonlijk denk ik dat iedereen z'n beste beentje voor zet op dit moment, al dient niet iedereen hetzelfde belang. Maar laten we in godsnaam dat recht op zelfbeschikking niet in alle paniek overboord gooien. Het zou nu fijn zijn en de zaak bespoedigen wellicht. In de toekomst ben je over geleverd aan de wolven. Zeker in de VS nemen de bedrijven van wie we nu dankbaar de prikjes aannemen, wel eens een loopje met dat belang. Ik heb wat lopen zoeken op de firma Pfizer: en die hebben toch wat nare lawsuits aan hun broek hangen (uit het verleden). Zo heeft het Amerikaanse OM in 2009 nog voor 2,3 miljard dollar met die club gesetteld. Dat zegt niks over de kwaliteit van het Pfizer vaccin anno 2021 m.i.. Het zegt wel iets over de belangen die zo'n bedrijf dient in de niet zo utopische realiteit waar we in leven. https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_settlements Er moet een prikkel blijven waardoor deze bedrijven, na deze crisis, binnen de lijntjes blijven kleuren. Voor zo ver dat normaal is... Overigens verheug ik me op de dag dat ik uitgenodigd word voor een prikje. Niet per se voor mijn eigen gezondheid, maar voor de groep. En dan maar hopen dat we weten weg te sturen van de Nederdystopie. (Dat is te cynisch van me hè? ;-))

Fredje3
Fredje39 apr. 2021 - 10:27

@Bouwman, het algemeen belang.... Dus.... ouderen maar laten inslapen voordat ze teveel geld kosten in de zorg? Geestelijk gehandicapten maar steriliseren zodat het risico voor nieuwe gehandicapten die veel geld kosten in de zorg minder wordt? Dat is ook allemaal voor het algemeen belang. Lijkt mij toch niet een goed plan. Overigens is de zorg ook flink afgekapt voor het algemeen belang. Veel zaken zijn uit het basispakket gehaald voor het algemeen belang.... Wel een mooi excuus eerlijk gezegd. Dat algemeen belang.

Herr Vorragend
Herr Vorragend8 apr. 2021 - 15:03

Merkwaardig besluit van het Europees Hof. Hoewel ik een groot voorstander ben van vaccinatie in het algemeen en tegen corona in het bijzonder ben ik mordicus tegen vaccinatieplicht. Er bestaat terecht ook nog zoiets als het recht op zelfbeschikking. Wel vind ik dat er beperkingen opgelegd mogen worden aan mensen die zich niet willen laten vaccineren in gevallen waarbij de volksgezondheid direct in gevaar komt.

3 Reacties
Peter Stans
Peter Stans8 apr. 2021 - 16:01

. De gezinnen hadden een boete gekregen of konden hun kind niet onderbrengen bij een kleuterschool omdat ze hun kroost weigerden in te enten. --> Ik zie niets over een gedwongen vaccinatie. Wel over consequenties als je het niet doet (en met jouw keuze dus onverantwoordelijk gedrag beloond wil zien).

GMatth52
GMatth528 apr. 2021 - 16:05

Herr Vorragend: Ik onderschrijf volledig uw afwijzing van de vaccinatieplicht. De Nederlandse Grondwet beschermt ieders lichamelijke integriteit. Art. 11: "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam." Uitzonderingen hierop moeten wettelijk geregeld zijn. Naar mijn mening heeft de Nederlandse Grondwet meer gezag dan een uitspraak van het Europese Hof, zoals aangehaald in bovenstaand artikel.

OlavM
OlavM9 apr. 2021 - 0:20

@ GMatth52: Bij formele wet zou dus een vaccinatieplicht kunnen worden ingevoerd. Maar daar kiest Nederland niet voor. [Naar mijn mening heeft de Nederlandse Grondwet meer gezag dan een uitspraak van het Europese Hof, zoals aangehaald in bovenstaand artikel.] Dat is onjuist. Verdragsbepalingen gaan boven elke Nederlandse wet, dus ook de Grondwet. Dat is Grondwettelijk geregeld. Overigens komen de bepalingen in het EVRM qua inhoud en strekking grotendeels overeen met die in de Grondwet over mensen- en grondrechten. In het onderhavige geval heeft het Europese Hof (EHRM) dus de Tsjechische wettelijke beperking van een grondrecht (i.c. bescherming van de privacy) gebillijkt. Dat heeft algemeen gesproken ook betekenis voor Nederland, maar een dergelijke beperking (nl. door een vaccinatieplicht) speelt hier nu niet.

rvb2
rvb28 apr. 2021 - 14:17

Linksom of rechtsom gaan er mensenrechten geschonden worden. Of we moeten voor langere tijd onze privacy opgeven (medische gegevens afstaan aan allerlei bedrijven als we naar binnen willen), of we moeten eenmalig de integriteit van ons lichaam inleveren. Doe dan maar een verplichte corona-prik, dat is minder ingrijpend dan jarenlang geen recht meer op privacy.

1 Reactie
Balgehakt
Balgehakt8 apr. 2021 - 16:02

Minder ingrijpend wat weet jij over eventuele bijwerkingen op lange termijn ?

Norsemen
Norsemen8 apr. 2021 - 14:14

Hoewel ik helemaal voor vaccineren ben, en ook vind dat bijvoorbeeld een kinderopvang kinderen die niet ingeënt zijn zou mogen weigeren, gaat me dit toch te ver.

4 Reacties
Bouwman2
Bouwman28 apr. 2021 - 15:38

Privacy is geen recht, maar een gunst. Een kinderopvang is er niet voor uw persoonlijk genoegen, maar is een collectieve verworvenheid. Als je haar eerder gratis had gemaakt, was de hele affaire overbodig geweest en waren er hoge kosten en een dot ongenoegen bespaard.

Le Chat Botté
Le Chat Botté8 apr. 2021 - 16:57

Privacy is een gunst??? Je praat poep Bouwman! In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ Een grondrecht dus.

rvb2
rvb28 apr. 2021 - 17:58

@Bouwman: wat een enorme onzin kraamt u uit. Privacy is een mensenrecht. Het is ook opgenomen in de grondwet, en niet voor niets. De lichamelijke integriteit is slechts een afgeleide van het recht op privacy.

Norsemen
Norsemen8 apr. 2021 - 19:16

Bouwman Je opmerking over kinderopvang is niet veel beter dan je opmerking over privacy.

RaymondenJoop
RaymondenJoop8 apr. 2021 - 14:10

Hoewel ik mezelf laat inenten begeven we ons zo wel op een hellend vlak. Na al het gekrakeel hier rond AstraZeneca en onze politici die niets afstemmen met elkaar, maar wel hetzelfde stemmen, is dit voer voor de wappies, FvD'ers en anti-vaccers hier. En dan hebben ze nog een punt ook.

1 Reactie
Balgehakt
Balgehakt8 apr. 2021 - 16:16

Om alles maar wappies te noemen vind ik heel kortzichtig diverse wetenschappers hebben gewaarschuwd voor deze grootschalige vaccinatie met een vaccin die redelijk nieuw is. Uiteraard vragen de corona problemen om actie en ja kwetsbare groepen vaccineren prima maar kinderen vaccineren zou gewoon idioot zijn. Wacht daar maar eerst een paar jaar mee tot er meer bekend is over lange termijn effecten.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa28 apr. 2021 - 14:06

Verplichte inentingen zijn een inbreuk op de Nederlandse grondwet waarin het recht op zelfbeschikking staat beschreven.

15 Reacties
Haz
Haz8 apr. 2021 - 14:15

Dat is waar. Maar er is sprake van botsende rechten. Artikel 2 (recht op leven), 8 (onaantastbaarheid lichaam) en 9 (vrijheid godsdienst en levensovertuiging) zijn in botsing met artikel 22 van de Grondwet (overheid moet maatregelen nemen om de volksgezondheid te bevorderen en zorg te dagen voor een rechtvaardige verdeling van zorg). Hiervoor is niet gelijk een oplossing.

Bert de Vries
Bert de Vries8 apr. 2021 - 14:36

Harba, eindigt het recht op zelfbeschikking waar dat het leven van anderen bedreigt, of overstijgt dat recht deze dreiging?

DiederikZeeman
DiederikZeeman8 apr. 2021 - 14:46

Ook zelfbeschikkingsrecht is niet ongelimiteerd. Net zoals de meeste van onze rechten die een beperking kennen zodra ze botsen met andere rechten of met de rechten van andere mensen. Of met het algemeen belang. Dat is altijd zo geweest, dus niet opeens huilie-huilie doen als jouw favoriete recht ook zijn beperkingen blijkt te hebben. En als je na deze terechtwijzing nog steeds denkt dat sommige rechten absoluut zijn, dan heb ik nieuws voor je: je bent een fundamentalist en een extremist. En mogelijkerwijs ben je ook nog een verwend nest: zo iemand die zich voornamelijk richt op waar hij/zij recht op meent te hebben, zonder na te denken over plichten en verantwoordingen die daar bij horen. In dat geval behoor je waarschijnlijk tot de nieuw-rechtse 'Social Justice Wappies' die overal onrecht menen te zien, altijd verongelijkt zijn en zich voortdurend te kort gedaan voelen. Zielig volk. Heel sneu.

Marinus Calamari
Marinus Calamari8 apr. 2021 - 14:47

Als ex-antivax-kindje, vindt ik op grond van datzelfde zelfbeschikkingsrecht, dat kinderen van antivax-ouders die de geïnformeerde beslissing maken om ingeënt te worden, ruimschoots die mogelijkheid moeten krijgen. Informatie over vaccinaties kan een integraal onderdeel worden van het basisschoolcurriculum, en de schoolarts kan waar nodig, en zonder raadpleging van de ouders kinderen die dat wensen inenten.

MG1968
MG19688 apr. 2021 - 14:47

Fijn, maar omgekeerd geld dan natuurlijk ook dat een ander in zijn eigen domein er zelf over beschikt om een niet ingeënte persoon daar niet toe te laten. Of betekend zelfbeschikking zoals nogal eens vaak uitgelegd dat alles wat betreft mijn eigen lichaam kan doen of laten, ook als het het leven van een ander weg kan kosten, terwijl je weer niet ultiem over je eigen lichaam mag beschikken?

MG1968
MG19688 apr. 2021 - 14:52

Er staat niet voor niets bij artikel 11 dat daar over gaat benoemd 'behoudens of krachtens de wet te stellen beperkingen. Dat zelfbeschikkingsrecht (lichamelijke integriteit) is gewoonweg niet ultiem.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn8 apr. 2021 - 14:56

Kan me nog de nationale verontwaardiging herinneren toen men in de bijbelbelt weigerde de kinderen te vaccineren tegen kinderverlamming. Want God is almachtig en zorgt voor ons kroost. Alleen bestaat God niet dus belandden vele kinderen voorlatend in een rolstoel.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn8 apr. 2021 - 15:14

voorlatend = voor altijd

Peter Stans
Peter Stans8 apr. 2021 - 16:02

Lamlendig gedrag vertonen gaat ook in tegen grondrechten en vooral plichten.

GMatth52
GMatth528 apr. 2021 - 16:12

Diederik Zeeman: "Ook zelfbeschikkingsrecht is niet ongelimiteerd. Net zoals de meeste van onze rechten die een beperking kennen zodra ze botsen met andere rechten of met de rechten van andere mensen. Of met het algemeen belang." Volgens de toelichting op art. 11 van de Nederlandse Grondwet is een inperking van de lichamelijk integriteit van een persoon alleen toelaatbaar als dat expliciet in een wet is geregeld. Bijvoorbeeld: de bevoegdheid van de politie, om een arrestant te fouilleren: Politiewet 1993. (Bron: Website "De Nederlandse grondwet"). Een rechter weegt dus niet grondwettelijke rechten tegen elkaar af, maar kan alleen een inperking van iemands lichamelijke integriteit toelaten in situaties , die vooraf in een bepaalde wet geregeld zijn.

EenMening
EenMening8 apr. 2021 - 16:17

Verplichte inenting gaat te ver. De onaantastbaarheid van het lichaam prevaleert hier. Mensen die inenting willen verplichten, hebben een verkeerd concept van vrijheid, toch het hoogste goed dat er is. Je kunt wel indirect druk uitoefenen door voor allerlei zaken een vaccinatiepaspoort verplicht te stellen.

Balgehakt
Balgehakt8 apr. 2021 - 16:18

Marinus Calamari 8 april 2021 at 16:47 Tja kinderen zonder mee weten en toestemming van de ouder vaccineren is toch echt een brug te ver.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa28 apr. 2021 - 16:53

Zo Diederikzeeman. Is je onderbuik leeg? Wat een tirade over een simpele constatering zeg. Maar wellicht projecteer je een beetje. Bert, Het artikel luid: Art. 11 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Zolang de wet die specifiek zegt dat deze vaccinatie moet, niet getoetst is aan de grondwet door de 1e kamer (in Nederland), is deze ongrondwettelijk lijkt me. En daarmee geeft de wetgeving ook aan dat deze het recht op zelfbeschikking beperkt. Marinus, daar ben ik het mee eens. Ik ben ook voorstander van vaccineren. Alleen niet indien dat wordt verplicht.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa28 apr. 2021 - 16:58

Hoi MG1968. Dat klopt inderdaad. Beide jouw comments. Ik vind alleen niet dat men zo gemakkelijk met de grondwet dient om te gaan. Als het niet uitkomt komen ze er via een wetje onderuit. De tekst over de beperkingen via de wet gaat over het kunnen vastzetten van criminelen. Niet over verplichte vaccineren. Indien hij toch als zodanig wordt uitgelegd, is het zeer, zeer triest gesteld met het Nederlandse rechtssysteem naar mijn idee.

OlavM
OlavM9 apr. 2021 - 0:08

@ GMatth52: [Een rechter weegt dus niet grondwettelijke rechten tegen elkaar af, maar kan alleen een inperking van iemands lichamelijke integriteit toelaten in situaties , die vooraf in een bepaalde wet geregeld zijn.] Voor élk grondrecht geldt, dat het alleen kan worden beperkt door een formeel-wettelijke regeling. Wel is het zo, dat een rechter in concrete gevallen bij een botsing van grondrechten die tegen elkaar zal afwegen, b.v. de vrijheid van godsdienst en het recht op non-discriminatie van een homoseksuele leraar.