Joop

Verneder Arabieren niet langer

  •  
16-02-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
We zouden tot de ontdekking kunnen komen dat het hen niet in de eerste plaats is te doen om de islam, noch om hang naar onze consumptieparadijzen
De Egyptische opstand heeft oude westerse veiligheidsstrategieën op de tocht gezet. Het heeft iets van een wake up call: dictators steunen is helemaal niet veilig. De daders van de aanslagen van 11 september 2001 kwamen immers niet uit vijandige landen als Iran, Irak, of Syrië. Ze kwamen voornamelijk uit Saoedi-Arabië, een bondgenoot van de VS. En de leider van de kapers was een Egyptenaar, die zijn eigen regering haatte en dus ook het Westen niet kon verdragen, omdat het diezelfde regering in het zadel hield. Columnist Ross Douthat van de New York Times stelde het onlangs zo: mogelijk zouden de Twin Towers er nog staan, als de VS Mubarak niet hadden gesteund.
Een en ander betekent niet dat de ontluikende Arabische democratie nu ruim baan krijgt. Er wordt gewezen op de ongelukkige afloop van eerdere democratische oprispingen in dit deel van de wereld. Zelden wordt hierbij echter het hele verhaal verteld. De democratische mislukkingen in het Midden-Oosten zijn hetzij betrekkelijk, hetzij mede het gevolg van Westers handelen.
Enkele van die veronderstelde mislukkingen op een rij: parlementsverkiezingen in Algerije zouden begin jaren negentig tot een machtsgreep van de ‘groene fascisten’ van het Islamitisch Heilsfront (FIS) hebben geleid, als het leger die verkiezingen niet had onderbroken. Palestijnse parlementsverkiezingen in 2006 werden overtuigend gewonnen door Hamas, waarop een burgeroorlog tussen deze beweging en Fatah losbarstte. En wat bleef er over van de ‘cederrevolutie’ in Libanon? Hezbollah zit er steviger in het zadel dan ooit.
De annulering van de Algerijnse verkiezingen, impliciet door het Westen gesteund, leidde evenwel tot een binnenlandse strijd in die naar verluidt 200.000 levens eiste. Het Westen keek toe. Dan was het FIS misschien nog het minste kwaad. Het huidige bewind van president Bouteflika  is een aangepaste voortzetting van het door militairen aangestuurde regime. Armoede en werkloosheid zijn in Algerije nog wijdverbreid, ondanks indrukwekkende valutareserves. Dat de economische liberalisering vooral een klasse van bevoorrechten ten goede is gekomen, is schrijnend zichtbaar. Een opstand is denkbaar en zou bloediger kunnen uitpakken dan die in Egypte, gezien de Algerijnse traditie van politiek geweld.
Dan de verkiezingsoverwinning van Hamas: de onthutste westerse reacties ten spijt, was die volkomen begrijpelijk, want te wijten aan de corruptie van de partij Fatah van president Abbas, én aan diens marginalisering door Israël en de VS. De Palestijnen verloren daardoor ieder geloof in Abbas’ vermogen een rechtvaardige vrede te bewerkstelligen. De VS en Israël mochten zich het succes van Hamas dus aanrekenen, maar reageerden met huichelachtig geweeklaag. Erger: Fatah kreeg nu wél steun en de presidentiële garde van Abbas werd versterkt. Resultaat: een bespoediging van de burgeroorlog met Hamas.
Hezbollah ten slotte. Deze beweging is na de cederrevolutie en de oorlog met Israël in 2006, een volwaardige deelnemer aan het – overigens zeer moeizame – Libanese politieke proces geworden. Aan de grens met Israël bleef het ondertussen rustig. Hezbollah blijft een rigide en duistere organisatie en dat ze inmiddels meeregeert is niet iets om vrolijk van te worden. Maar misschien zijn haar huidige positie, met de verantwoordelijkheden die daarbij horen, op den duur toch te verkiezen boven het eigengereide militantisme waarop ze zich vroeger vooral toelegde.
Wat valt er uit dit alles op te maken? Niet dat de schuld voornamelijk bij het Westen ligt, want de democratisering van de Arabische wereld blijft in de eerste plaats een zaak van de Arabieren zelf. Wel dat hun aspiraties met minder cynisme tegemoet mogen worden getreden – al was het maar omdat de ontwikkelingen in Tunesië en Egypte aantonen dat de politieke islam minder invloedrijk is dan vaak gedacht.
Het is daarom spijtig dat het Westen waarschijnlijk toch zijn geld zal zetten op een voortzetting, in mildere gedaante, van de militaire dictatuur in Egypte. Er tekent zich een analogie af met Algerije: na de volksopstand die zich er eind jaren tachtig voltrok, bleven de oude machtsstructuren gehandhaafd.
Zorgwekkend? Ja. Het terrorisme is noch in Algerije, noch in Egypte door de autocratische regimes verslagen. Het heeft zelfs een internationaler en dus voor het Westen potentieel bedreigender karakter gekregen. In het eerste land heeft de Salafistische Groep voor de Prediking en de Strijd, een terroristische splinter met aanvankelijk slechts nationale ambities, zich aangesloten bij al-Qaeda. De aanslag in Egypte op de Koptische kerk, op nieuwsjaardag, moet ook het werk zijn geweest van een aan al-Qaeda gelieerde groepering.
Als de hoop op een betere toekomst andermaal wordt gefrustreerd, zal het nu al diepe ressentiment in de regio enkel verergeren. En dat is geen plezierig idee, met al-Qaeda in de buurt. Vroeg of laat zal toch méér rekening moeten worden gehouden met de Arabische bevolkingen. Getuige het karakter van de afgelopen opstanden, zouden we dan tot de ontdekking kunnen komen dat het hen niet in de eerste plaats is te doen om de islam, noch om hang naar onze consumptieparadijzen – maar dat de Arabieren vooral niet langer willen worden vernederd.    

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (29)

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos16 feb. 2011 - 14:37

Een beetje vreemd tendentieus stuk. Of het de bevolking van Egypte, Tunesie of welk ander land dan ook in de Arabische regio om de Islam te doen is moeten we nog maar zien, vooral de gedaante die het krijgt is van belang natuurlijk. Iedereen mag hopen op openheid, transparantie en vrede maar of deze er komt moeten we zien. [De annulering van de Algerijnse verkiezingen, impliciet door het Westen gesteund, leidde evenwel tot een binnenlandse strijd in die naar verluidt 200.000 levens eiste. Het Westen keek toe. ] Wat hadden we dan moeten doen? Nog een oorlog? Naast Joegoslavie? er waren er velen die destijds ook beweerden dat we hadden moeten ingrijpen in Rwanda. en dan zeker ook allemaal 'civiele missies'? [Dan de verkiezingsoverwinning van Hamas: de onthutste westerse reacties ten spijt, was die volkomen begrijpelijk, want te wijten aan de corruptie van de partij Fatah van president Abbas, én aan diens marginalisering door Israël en de VS.] Weer zo'n rare redenering. Waarom hebben de Palestijnen in Gaza niet gezorgd voor een regering zonder corruptie? Dat willen ze in Egypte toch ook? Of is het in deze redenering zo dat het straks ook logisch is als Egypte ten prooi valt aan de moslimbroederschap? Waarom is het logisch dat men in Gaza kiest voor een uiterst radicale vorm van de politieke Islam? [Het is daarom spijtig dat het Westen waarschijnlijk toch zijn geld zal zetten op een voortzetting, in mildere gedaante, van de militaire dictatuur in Egypte. ] Ook dat moeten we op de langere termijn nog maar zien. De VS willen in eerste instantie stabiliteit, en alle cynische redenen daargelaten, daar valt iets voor te zeggen. Als er over een jaar nog niets is veranderd dan heb je recht van spreken. Of had je liever een soort plotselinge wilde interimregering gehad van allerhande losse partijen? Of het ze gaat om vernedering, ook dat is een nogal gemakkelijke constatering en wellicht geheel onjuist. Voedsel, brood en een baan zal voor velen veel belangrijker zijn in de weg naar een waardig leven. Zoals voor eenieder. Daar lijkt me voorlopig, naast vrijheid en democratie, ook een prioriteit te liggen.

doeidoei
doeidoei16 feb. 2011 - 14:37

De kop alleen al is m.i. tendentieus en draagt bij aan een mogelijk gevoel van slachtofferschap van een toch al kwetsbare bevolkingsgroep. Op deze manier wordt alles nieuws.

hlok1
hlok116 feb. 2011 - 14:37

als we het verhaal van Carl serieus nemen kunnen wij hier in het westen beter meteen de vrouwen verplichten een boerka aan te trekken en de mannen een baard te laten staan. Ongelofelijk dat er hier nog steed mensen zijn die positief staan tov die woestijncultuur.

leeuwenvanj
leeuwenvanj16 feb. 2011 - 14:37

Niet alleen de Arabieren worden vernedert,via NL gaan er enorm veel wapens naar andere landen. Landen die tot de EU of NAVO behoren worden uitgezonderd van controle op eindbestemming.vanuit Tjechie zijn er voor de slachting van de Tamils zeer veel wapens naar Srilanka gestuurd. Zoveel voorbeelden,wapens naar Burundi waar de wapens een geheel land vernietigen,inclusief de bevolking. Wij controleren niet,sturen alles vernietigende wapens waar bevolkingen mee beschoten worden en innen het geld. Daarna gaan wij naar de kerk.

rgeurtsen
rgeurtsen16 feb. 2011 - 14:37

Arabieren niet vernederen klinkt leuk en is terecht. Belangrijker is dat het Westen voor de opkomende generatie een relevante maar onbetrouwbare en vooral opportunistische partner blijkt te zijn. Onze opvattingen zijn voor het individu relevant en voorbeeldgevend. Echter op het gebied van ethiek en bestuur hebben het klassieke westen slechts democratie te bieden. Bij de inrichting van de maatschappelijke instituties is er een groteske leegte... waar de jongeren van de 6 April beweging nauwelijks naar hebben gekeken. De inspiratie kwam niet van de overheersende westerse opvatingen en elites.

mogime
mogime16 feb. 2011 - 14:37

De vernedering, in de zin dat wij vrolijk regimes steunen die hun bevolking onderdrukken en op hetzelfde moment de deugden van de democratie prijzen, geldt niet alleen de Arabische landen. Veel landen hebben met dezelfde vernederingen kennis moeten maken, afhankelijk van de aard van de strijd om invloed in de wereld. De Zuid-Amerikaanse dictaturen werden gesteund in de strijd tegen het Sovjet-rijk en zijn vazallen. En als het geen dictatuur was, dan werd er wel een barbaarse verzetsbeweging zoals die van Savimbi gesteund. In de strijd om invloed in de energierijke gebieden, waren de landen in en rond het Midden-Oosten tijdens de koude oorlog tegen de Sovjet-Unie al de klos, en zijn dat nog steeds, nu samen met de Centraal-Aziatische landen. De auteur heeft gelijk dat steun aan de democratische landen in het Arabisch gebied niet alleen onze geloofwaardigheid ten goede zou komen, maar ook de stabiliteit op lange termijn in die landen. Het probleem is echter niet de lange termijn, het probleem is de korte termijn. Op korte termijn garanderen de dictators onze belangen: in het Midden-Oosten olie en de Israëlische investering. Hoewel Amerikanen niet voor buitenlands beleid stemmen, is het wel zeker dat een president de volgende verkiezingen niet overleeft als hij op een van beide gebieden op korte termijn moet inbinden. Het eindresultaat geeft het minste risico: een aaneenschakeling van steun voor onderdrukking en menselijke ellende. Overigens werd de strijd tegen de Srilankese Tamils enerzijds gesteund door het Westen, maar werden er voor de publieke opinie anderzijds juist eisen aan het karakter ervan gesteld. Zodra de Chinese overheid zijn kans zag, hebben ze de situatie naar hun hand gezet door de Srilankese regering wapens ter beschikking stellen zonder enige voorwaarden, waardoor de Tamils zeer snel volledig zijn afgeslacht.

mogime
mogime16 feb. 2011 - 14:37

De vernedering, in de zin dat wij vrolijk regimes steunen die hun bevolking onderdrukken en op hetzelfde moment de deugden van de democratie prijzen, geldt niet alleen de Arabische landen. Veel andere landen hebben met dezelfde vernederingen kennis moeten maken, afhankelijk van de aard van de strijd om invloed in de wereld. De Zuid-Amerikaanse dictaturen werden gesteund in de strijd tegen het Sovjet-rijk en zijn vazallen. En als het geen dictatuur was, dan werd er wel een barbaarse verzetsbeweging zoals die van Savimbi gesteund. In de strijd om invloed in de energierijke gebieden, waren de landen in en rond het Midden-Oosten tijdens de koude oorlog tegen de Sovjet-Unie al de klos, en zijn dat nog steeds, nu samen met de Centraal-Aziatische landen. De auteur heeft gelijk dat steun aan de democratische landen in het Arabisch gebied niet alleen onze geloofwaardigheid ten goede zou komen, maar ook de stabiliteit op lange termijn in die landen. Het probleem is niet de lange termijn, het probleem is de korte termijn. Op korte termijn garanderen de dictators onze belangen: in het Midden-Oosten olie en de Israëlische investering. Hoewel Amerikanen niet voor buitenlands beleid stemmen, is het wel zeker dat een president de volgende verkiezingen niet overleeft als hij op een van beide gebieden op korte termijn moet inbinden. Het eindresultaat geeft het minste risico: een aaneenschakeling van steun voor onderdrukking en menselijke ellende. De strijd tegen de Srilankese Tamils waarvan hieronder sprake is, werd enerzijds gesteund door het Westen, maar er werden voor de publieke opinie anderzijds juist eisen aan het karakter ervan gesteld. Zodra de Chinese overheid zijn kans zag, heeft deze de situatie naar zijn hand gezet door de Srilankese regering wapens ter beschikking stellen zonder enige voorwaarden, waardoor de Tamils zeer snel volledig zijn afgeslacht.

mogime
mogime16 feb. 2011 - 14:37

De vernedering, in de zin dat wij vrolijk regimes steunen die hun bevolking onderdrukken en op hetzelfde moment de deugden van de democratie prijzen, geldt niet alleen de Arabische landen. Veel andere landen hebben met dezelfde vernederingen kennis moeten maken, afhankelijk van de aard van de strijd om invloed in de wereld. De Zuid-Amerikaanse dictaturen werden gesteund in de strijd tegen het Sovjet-rijk en zijn vazallen. En als het geen dictatuur was, dan werd er wel een barbaarse verzetsbeweging zoals die van Savimbi gesteund. In de strijd om invloed in de energierijke gebieden, waren de landen in en rond het Midden-Oosten tijdens de koude oorlog tegen de Sovjet-Unie al de klos, en zijn dat nog steeds, nu samen met de Centraal-Aziatische landen. De auteur heeft gelijk dat steun aan de democratische landen in het Arabisch gebied niet alleen onze geloofwaardigheid ten goede zou komen, maar ook de stabiliteit op lange termijn in die landen. Het probleem is niet de lange termijn, het probleem is de korte termijn. Op korte termijn garanderen de dictators onze belangen: in het Midden-Oosten olie en de Israëlische investering. Hoewel Amerikanen niet voor buitenlands beleid stemmen, is het wel zeker dat een president de volgende verkiezingen niet overleeft als hij op een van beide gebieden op korte termijn moet inbinden. Het eindresultaat geeft het minste risico: een aaneenschakeling van steun voor onderdrukking en menselijke ellende. De strijd tegen de Srilankese Tamils waarvan hieronder sprake is, werd enerzijds gesteund door het Westen, maar er werden voor de publieke opinie anderzijds juist eisen aan het karakter ervan gesteld. Zodra de Chinese overheid zijn kans zag, heeft deze de situatie naar zijn hand gezet door de Srilankese regering wapens ter beschikking stellen zonder enige voorwaarden, waardoor de Tamils zeer snel volledig zijn vernietigd.

mogime
mogime16 feb. 2011 - 14:37

hoe kan dat nou drie keer sorry mensen, zo belangrijk was het niet

naoual
naoual16 feb. 2011 - 14:37

Het westen weet niet wat haar overkomt. Communisme werd verworpen, het protesterende volk kreeg alle steun, want communistische leiders waren slecht. Nu het arabische volk schreeuwt om verlossing van hun dictatoren vraagt het westen zich af of zij het volk wel moeten steunen. Ondertussen komen er allerlei "deskundigen" op TV bij praatprogramma's als Pauw en Witteman en vertellen ze lacherig welke Arabische leider nou echt een schurk is. Het westen zou zich dood moeten schamen. Jarenlang steunen zij presidentschappen in Afrikaanse en Arabische (zeg maar gerust niet westerse landen) zonder ambtstermijn en ondertussen predikt het westen over democratie in eigen land. Doordat het westen leiders als Mubarak financieel hebben gesteund, in hun eigen belang, heeft het westen bloed aan haar handen. Dat het volk nu schreeuwt is de toorn die het westen over haar heen heeft geroepen. Het wordt tijd dat Nederland ook schreeuwt, de democratie die hier is gebracht is niet langer meer de dictatuur van de meerderheid, maar van de minderheid. Wat is politiek toch smerig, ik zou mijn handen er nooit vuil aan willen maken.

GijsUtrecht
GijsUtrecht16 feb. 2011 - 14:37

Wat een masochistisch artikel van deze meneer. Het westen, wat dat dan ook precies moge zijn, kan het ook nooit goed doen. Meneer vergeet ook even dat Hamas en Hezbollah door terreur en het vermoorden van politieke tegenstanders (Hariri) aan de macht zijn gekomen. Ik ben benieuwd hoe hij de opstanden in Jemen en Iran, toch niet echt bondgenoten van het Westen, verklaart.

TheoJ2
TheoJ216 feb. 2011 - 14:37

Ik vind dit een goed onderbouwd artikel. Het is aanleiding tot inhoudelijke discussie. Maar de titel. Waar komt dat vandaan? Uit de tekst blijkt helemaal niet dat Arabieren vernederd worden, en ik geloof ook niet dat dat gebeurt. Wel wordt heel vaak gezegd dat Arabieren vernederd worden maar als je om uitleg vraagt blijft het gewoonlijk stil. Er is hier een verkeerde gewoonte ontstaan.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa16 feb. 2011 - 14:37

Waarom bemoeit het Westen met hoe de Arabische regimes moeten eruit zien? Waarom de Arabische wens moest en moet een Westerse wens zijn? Zijn dat normen en waarden, democratie en mensenrechten van het Westen? Een ding is zeker: Als de Arabiren alleen maar dadels en droge vijgen, is nu de Arabische werel democratie, met hoge ontwikkeling. Vraag het aan de geschiedenis. beschaving Op basis van Egyptische, Perzische en Byzantijnse cultuurelementen ontwikkelden de Arabieren een eigen hoogstaande beschaving. Hun wetenschappelijke kennis en hun technisch kunnen stonden in de achtste eeuw al op een veel hoger peil dan dat van hun Germaanse tijdgenoten in West Europa. Griekse boeken werden bestudeerd en vaak in het Arabisch vertaald. Op veel hogescholen werden allerlei wetenschappen bestudeerd, zoals algebra, scheikunde, sterrenkunde en natuurkunde. Op het gebied van de anatomie en geneeskunde deden de Arabische geleerden baanbrekende ontdekkingen. Het Indische getallenstelsel werd met het getal nul aangevuld. Het Arabische cijfersysteem maakte berekeningen eenvoudiger dan met de Romeinse 'lettercijfers'. De Arabische literatuur bereikte haar hoogtepunt in de vertellingen van Duizend en Een Nacht. Het bijzondere van de Arabische architectuur is te zien in de wonderschone paleizen en moskeeën, waarbij de arabesk een belangrijke functie heeft.

5 Reacties
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa16 feb. 2011 - 14:37

...dadels en droge vijgen hadden, is.... Correctie.

Gelijkhebber
Gelijkhebber16 feb. 2011 - 14:37

Opvallend toch dat als het gaat over de bijdragen van de Arabieren aan de wetenschap men altijd in de verleden tijd spreekt?

kepos
kepos16 feb. 2011 - 14:37

Dat is een stukje populaire geschiedvervalsing. Er is inderdaad een Arabische verlichting geweest. Waar kwam die vandaan? In het begin van de verspreiding van de Islam vonden de leiders daarvan de acceptatie in veroverde gebieden uitbleef. Dit omdat de Arabische wereld veel minder verlicht en ontwikkeld was als bijvoorbeeld de Persische wereld in die tijd. Ondanks de macht van de veroveraars in de Arabische wereld, werden ze door de veroverden 'geminacht' vanwege hun onderontwikkeling - of zo voelde de Arabische leiders van die tijd in ieder geval. De Islamitische leiders van toen omarmde daarom een tactiek die ook werd toegepast door oa Alexander de Grote en Caesar - omarmen van verlicht denken en stimuleren van 'wetenschap', ofwel Griekse filosofie. Door verlicht over te komen was het makkelijker om gebieden te veroveren en de veroverden aan je te binden - en naast een absoluut terreur bewind (zoals de Mongolen onder Kahn) is dat de enige manier om een wereldrijk te stichten. Belangrijk is om daarbij te beseffen dat hoewel liberaal, de 'wetenschappelijke' richting in die tijd erg conservatief was voor huidige begrippen. Voornamelijk werd het Griekse pionierswerk vertaald en geïnterpreteerd in Islamitisch religieuze context. Daar zijn vooruitstrevende toevoegingen gedaan door Arabische denkers van die tijd - niet allemaal Islamieten trouwens, maar ook onderdanen van het veroverd grondgebied. Er was alleen wel een restrictie, alle denkbeelden moesten passen binnen de godsdienst en werden anders niet getolereerd. Uiteindelijk is de Islamitische verlichting verdwenen in de tijd van de kruistochten. Bij de eerste grote tegenslagen van het Islamtische rijk, toegebracht door de Christenen, dachten conservatieve Arabische leiders dat hun tegenslag kwam doordat ze niet letterlijk genoeg met hun religie omgingen en daarom een straf was van Allah. Toen is elke vorm van verlichting verlaten en de kop in gedrukt. De grootste bijdrage die de Islamitische verlichting heeft gebracht aan Europa is herinteresse in Grieks werk. Merk op dat de middeleeuwen helemaal niet zo onverlicht en zonder progressie was als tegenwoordig ook vaak wordt aangenomen. En de Griekse 'wetenschap' is ook nooit verloren geweest in Europa, maar was alleen naar de achtergrond verdwenen. Maar vertalingen van Arabische werken hebben wel gezorgd voor hernieuwde belangstelling voor Griekse Filosofie, waarbij de Arabische uitbreidingen werden meegenomen. Nu zijn er een paar problemen met moderne opvattingen over het belang van deze periode voor de wetenschap. De eerste vraag is het belang van de Griekse 'wetenschap'. Het is belangrijk om te begrijpen dat de Griekse filosofie op een doodlopende weg zat. Er waren maar beperkte praktische toepassingen en uiteindelijk leidden ze tot stagnatie, vanwege het gebrek aan wetenschappelijke methoden en de koppeling van theorie aan waarneming. Denkers die uiteindelijk heb geleid tot de huidige wetenschap zijn inderdaad beïnvloed door het Griekse en Arabische denken, en ook door Christelijke en Islamitische religies. Maar het ontstaan van de wetenschap is denk ik eerder ondanks die fundering ontstaan, dan dankzij die fundering. Verder is het controversieel hoeveel invloed het Arabische denken uiteindelijk in Europa heeft gebracht. De geschiedenisboekjes zijn in de laatste 50 jaren in dat opzichte ontzettend veranderd, zonder dat dit is ingegeven door nieuwe feiten. Dit belang dat hieraan wordt toegekend lijkt vooral gebaseerd op huidige politieke motieven. De moderne Arabische wereld eist zijn plaats in de geschiedenis op. En hoewel ik het ze van harte gun, is het volgens mij heel onzeker of de huidige gepropageerde denkbeelden daarover op feiten zijn gebaseerd. Wat de invloed uiteindelijk ook is geweest, de belangrijkste conclusie is denk ik dat (elke) religie een heel erg beperkend effect heeft gehad op de ontwikkeling van de wetenschap - ondanks politiek gemotiveerde stimuleringen in het oude Arabische Rijk, of arbitraire stimuleringen tegenwoordig door het Vaticaan. Uiteindelijk staat religieus absoluut denken haaks op wetenschappelijk denken. Met de volgens mij valide aanname dat intelligentie gelijk is verspreid over de wereld, valt het op dat alle vooruitgang van de mensheid is geboekt in een culturele context waarin er een minimale invloed is van strikt religieus denken. Met genoeg vrijheid (van religie) staan er vanzelf geniën op.

kepos
kepos16 feb. 2011 - 14:37

De hele wereld bemoeit zich waar het kan met elkaar. Elke wereldmacht oefent zijn macht uit op andere landen puur uit eigen belang. 'Het westen' doet dat, maar China, Rusland en India doen dit niet minder. Zie hoe China nu structureel Afrika aan het strippen is van hun natuurlijke bronnen - of hoe ze hun macht uitoefenen op Taiwan, Tibet, Noord-Korea in stand houden etc. Hoe Rusland Tjetjenie en Georgië er onder houdt en hoe tegenwoordig Europa wordt gemanipuleerd door middel van dreigen van afsluiten van gas en olie toevoer. Etcetera. Merk op dat ze ook niet anders kunnen. Als je een maatschappij bent die zich puur ethisch bezig houdt wat 'goed' is en wat 'fout' heb je natuurlijk kans dat je wordt overlopen door een beschaving die zich daar geen bal van aantrekt. Hier gelden Darwiniaanse regels en betekent ethiek in feite ook niks. Waarom dit 'vernedering' zou zijn van Arabieren is mij dan ook totaal niet duidelijk. Dat is wat ze zelf roepen, maar waarom een journalist dat natoetert? Als de Arabieren worden 'vernederd' door onze inmenging, wordt Nederland dan ook 'vernederd' door Amerika door hun inmenging hier (zie Wikileaks, of druk over Afghanistan beleid)? Wordt dan eigenlijk niet de hele wereld 'vernederd' door wederzijdse beïnvloeding? En dan nog een kanttekening over de Egyptische revolutie, die nu democratie moet brengen en alles beter zal moeten maken. Ik hoop van harte dat het ze lukt, maar of het ze ook lukt is nog maar de vraag. Ik wil de schrijver graag verwijzen naar een land waar 32 jaar geleden eigenlijk precies hetzelfde scenario heeft plaats gevonden: Iran. Is het daar nu zoveel beter geworden en is dat de stabiliteit in de wereld ten goede gekomen? Ja, Amerikaanse inmenging heeft uiteindelijk vaak niet geleid tot wat ze beoogden en is in ethisch opzicht inderdaad vaak niet goed te praten, maar ik heb nog geen positief voorbeeld gezien van wat er voor goeds gebeurt zonder deze inmenging in de Arabische wereld.

TheRealHandyman
TheRealHandyman16 feb. 2011 - 14:37

Dan vraag je je toch af. waar is het in Godsnaam mis gegaan met die cultuur. Zou het zo kunnen zijn dat het nu de middeleeuwen is voor de Islam? Zoals het Christendom ook haar middeleeuwen had? Verder echt heel slim waren ze toen niet. Ze hadden gemiddeld 15 a 20 zo veel soldaten nodig dan de Christenen om iets te kunnen betekenen en vaak dan werden nog veldslagen verloren. Strategisch was het dus niet veel soeps en de rest hebben ze idd uit Griekse geschriften. Zeg maar een soort CTRL-C CTRL-V actie dus.

flipse2
flipse216 feb. 2011 - 14:37

Ach ja,al 40 jaar dezelfde plaat van links : Het "westen kijkt toe" : schande! Het "westen grijpt in" : schande! Meer woorden hoef je er niet aan te besteden.

2 Reacties
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa16 feb. 2011 - 14:37

Zijn ''wij'' hier aan het liegen, soms?

hlok1
hlok116 feb. 2011 - 14:37

juist

Gelijkhebber
Gelijkhebber16 feb. 2011 - 14:37

Wat een huiveringwekkende koptekst. Nu het toch de tijd van de godwins is maak ik graag een vergelijking met Duitsland van de jaren dertig. Een van Hitlers belangrijkste thema's was de vernedering van de Duitsers. Hitler bedoelde hiermee dat er buitenlandse krachten waren die Duitsland 'eronder' wilde houden. Kennelijk ziet Stellweg deze tendens nu ook voor de Arabieren met terrorisme als uitweg. Eng hoor. Nog enger is dat hij de schuld bij het westen legt Het is de schuld van het westen als de Arabieren zich niet verder ontwikkelen. Het is de schuld van het westen dit, het is de schuld van het westen dat. Wanneer gaan de Arabieren eens aan de slag ipv de schuld bij een ander te zoeken. De Jappanners hebben hun land in een relatieve korte tijd van een WO2-puinhoop omgebouwd tot de tweede (nu derde) economie van de wereld. Vietnam is in de jaren zestig en zeventig aan gruzelementen gebombardeerd. De Vietnamezen hebben hun land inmiddels ontwikkeld tot een moderne economie die begint mee te tellen in de wereld. Waarom Egypte niet?

1 Reactie
Gelijkhebber
Gelijkhebber16 feb. 2011 - 14:37

Oei, oei het zijn Japanners.

Fritsje2
Fritsje216 feb. 2011 - 14:37

'Columnist Ross Douthat van de New York Times stelde het onlangs zo: mogelijk zouden de Twin Towers er nog staan, als de VS Mubarak niet hadden gesteund.' LOL En volgens Bill Clinton kwam het door de kruistochten.

1 Reactie
mogime
mogime16 feb. 2011 - 14:37

En uiteindelijk was het gewoon George Bush jr. die zijn rapporten wat serieuzer had moeten nemen. Binladen heeft Egypte trouwens gedesillusioneerd moeten verlaten. De mensen hadden er gewoon geen zin in, ook al was qutb uit hun midden.

JanVG2
JanVG216 feb. 2011 - 14:37

Het idee dat deze opstanden alleen maar een hang naar vrijheid en democratie zijn, is naief. Het gaat vooral om socio-economische problemen. Dat wordt wel ten dele verwoord in: `Als de hoop op een betere toekomst andermaal wordt gefrustreerd, zal het nu al diepe ressentiment in de regio enkel verergeren.' ... Maar de logische conclusies worden er niet uit getrokken. Elke regering komt in botsing met die hoop en de werkelijkheid - vooral de demografische werkelijkheid van een jonge bevolking, die net op de arbeidsmarkt verschijnt in aantallen die die landen in geen jaren zullen kunnen wegwerken. Het gevolg is dat ELKE regering - op welke wijze dan ook aan de macht gekomen - in deze regio zware tijden tegemoet gaat. Als een democratisch verkozen regering (even ervan uitgaand dat dat allemaal gaat lukken zonder al te veel kleerscheuren) niet aan die hoop weet te voldoen - en zoals gezegd, het is zeer de vraag of ze dat zal kunnen, zelfs met een westers marshall plan (kijk naar de demografie!!) dan komt ook de volgende regering voor opstanden te staan. Kijk maar naar het oosten van Europa, waar ook alternatieven werden gezocht voor democratische partijen omdat ze socio-economisch niet snel genoeg `de hoop' in vervulling deden gaan. Daar was de demografische `bom' minder groot en de economische mogelijkheden veel groter - en desondanks zijn de gevolgen in Hongarije duidelijk zichtbaar. Kortom, de regio staan moeilijke tijden te wachten. Verder over dictaturen en de steun van het westen - onze regeringen moeten werken met wat ze tegenkomen in de wereld, niet met `gewenste' regeringen. Niemand wil Putin, maar hij is er - en wil je economisch verder met Europa zul je zaken met hem moeten doen (Frankrijk verkoopt zelfs wapens aan hem ...) Chian is niet bepaald het toonbeeld van democratie (en er is verzet en oppositie daartegen), maar niemand zal het in zijn hoofd halen (zelfs Obama niet!! ondanks de cyber- en handelsoorlog die China en de vS met elkaar uitvechten) om de zittende regering te veel voor de voeten te lopen (zelfs de steun aan oppositiebewegingen wordt eerder minder dan meer - vraag maar aan de Dalai Lama). Kortom, is het leuk dat het westen allerlei duistere figuren en bewegingen steunt of ermee samenwerkt ? NEE!!! Maar het is wel wat bij ons de kachel doet branden .. botgezegd! Kort en goed, - het westen steunt wie er voor stabiliteit zorgt in een land, zelfs als dat in strijd is met de eigen beleden normen en waarden - dat doen ze al sinds mensenheugenis, omdat dat economische en politiek op termijn het meest voordelig is. - het feit dat er nu opstanden voor democratie zijn wil niet zeggen dat er andere elementen een centrale rol spelen. Vooral de socio-economisch zijn essentieel - en het feit dat een regering democratisch is, betekent niet dat ze voor de botsing tussen hoop en werkelijkheid in dit soort landen een oplossing kan bieden. (Oost-europese voorbeelden van het tegendeel te over! En de situatie daar was in 1990 veel, heel veel beter! - demografisch en economisch/werkgelegenheids mogelijkheden) PS: `al was het maar omdat de ontwikkelingen in Tunesië en Egypte aantonen dat de politieke islam minder invloedrijk is dan vaak gedacht' is wat kort door de bocht. De mensen op het Tahrirplein zijn urbaan en veelal middenklasse - Egypte is voor meer dan 50% (democratisch een belangrijk gegeven) ruraal. Verder is de overgrote meerderheid niet middenklasse, maar armer en van sociale ondersteuning (deels) afhankelijk - waarin religieuse bewegingen van oudsher sterk zijn (zie Hamas, zie Algerije etc). Ik hoop dat de uitingen van een paar weken (en niet meer dan dat!!) echt bepalend zijn voor de toekomst, maar dat kritiekloos en onvoorwaardelijk aan te nemen is ook wat te gemakkelijk. We gaan spannende tijden tegemoet in de wereld. In het komende decennium zal er economisch veel veranderen. Hoe de regio van het Midden-Oosten daarmee om zal gaan is een belangrijke vraag - waarop op dit moment geen antwoord te geven valt. Wel is het aannemelijk dat het er nog vaker erg onrustig zal zijn, juist vanwege de socio-economische problemen. Hoe men daar miljoenen zinvolle en uitdagende, redelijk betaalde banen uit de grond gaat stampen is een essentiele vraag.

1 Reactie
CarlStellweg
CarlStellweg16 feb. 2011 - 14:37

@Jan van Ginkel: Dat de opstanden enkel een hang naar vrijheid en democratie uitdrukken, staat niet in het artikel. Maar ik leg u het volgende voor: wat is het verschil tussen een falende dictatuur en een falende democratie? Repressie, terreur en ongelimiteerd machtsmisbruik. Die zijn in het eerste geval eger. Zo bezien is de hang naar vrijheid en democratie zwaarwegend. Staat de regio moeilijke tijden te wachten? Dan hebben die tijden dat gemeen met de tegenwoordige en verleden tijden, althans voor de meeste mensen in de regio. Elk land zou eigenlijk de tijd moeten worden gegund een democratie te ontwikkelen. Dat zal ongetwijfeld een zeer pijnlijke en langdurige zaak worden - kijk maar naar de eigen, Europese geschiedenis. Of het de Egyptenaren, Tunesiers e.d. zal lukken, is lang niet zeker, dat is aan hen. Wel is het zo dat democratie de laatste 20 jaar wereldwijd is opgerukt. In diezelfde periode is de wereld er niet onveiliger op geworden. Onze regeringen doen meer dan werken met de dictaturen die ze nu eenmaal tegenkomen. Sommige dictaturen zijn wel degelijk gewenst en hebben actieve steun gekregen, of zijn zelfs in het zadel geholpen. Nee, niet Putin en China: die zijn te machtig, dan is een democratie een betere optie. Anders ligt het bij kleinere spelers op het wereldtoneel. Daar zijn dictators manipuleerbaar - manipuleerbaarder dan democratieen- en geschikt als zetbaas. Pas wanneer ze weigeren dat te zijn, eisen we democratie. 'Het westen steunt wie er voor stabiliteit zorgt', schrijft u, om het even wie dat zijn. Het huidige discussiepunt is juist dat dictators slechts schijnstabiliteit opleveren, zowel politiek als sociaal-economisch - anders zouden ze niet vallen. En dat ze terroristen produceren als Mohammed Attah. Verder over de politieke islam: natuurlijk is deze invloedrijk, maar kennelijk minder dan door sommigen wordt gevreesd, anders zouden ze nu niet zo voorzichtig opereren. Het blijkt dat een urbane middenklasse, wanneer zij opstaat, moeilijker te bestrijden is door een autocratisch regime dan een moslimbroederschap, doordat een autocratie juist aan de bestrijding van die broederschap haar legitimiteit ontleent, en niet aan de bestrijding van de middenklasse. Overigens worden de meeste revoluties ontekend door urbane middenklassen - hele arme en ongeletterde mensen hebben daar de tijd en de middelen niet voor. En overigens houden islamisten eigenlijk ook helemaal niet van revolutie - behalve misschien in Iran, maar dat is een geval apart. Over één ding kunnen we het eens zijn: het zal nog lang onrustig blijven in de regio.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos16 feb. 2011 - 14:37

Alles is de schuld van het Westen.

1 Reactie
CarlStellweg
CarlStellweg16 feb. 2011 - 14:37

Kijk's Reinaert: 'Wat valt er uit dit alles op te maken? Niet dat de schuld voornamelijk bij het Westen ligt, want de democratisering van de Arabische wereld blijft in de eerste plaats een zaak van de Arabieren zelf.' 7de alinea van dit stuk, als ik het goed heb geteld.