Joop

Vermoord door de maatschappij

  •  
11-04-2015
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
237 keer bekeken
  •  
depressie_300.jpeg
Bij de Nederlandse Publieke Omroep is er deze week aandacht voor het toenemende aantal zelfdodingen en pogingen daartoe in Nederland
Bij de Nederlandse Publieke Omroep is er deze week aandacht voor het toenemende aantal zelfdodingen en pogingen daartoe in Nederland. De cijfers die in het artikel genoemd worden zijn ronduit schokkend: Jaarlijks doen ongeveer honderdduizend mensen een poging tot zelfmoord. In 2013 beroofden maar liefst 1854 mensen zich van het leven.
De redenen voor mensen om zichzelf het leven te benemen zijn ongetwijfeld divers van aard, maar het is veelzeggend dat sinds het begin van economische crisis het aantal zelfdodingen met dertig procent is gestegen. Volgens de GGD Den Haag komt zelfdoding onder mensen met een uitkering vijf tot acht maal vaker voor. Als verklaring hiervoor worden genoemd het sociale isolement en de financiële onzekerheid die voortvloeit uit het aangewezen zijn op een uitkering.
De aandacht voor dit onderwerp is toe te juichen, maar het valt op dat de focus van de geciteerde onderzoekers op het gebied van psychiatrie ligt op de persoon zelf en slechts in tweede instantie op de maatschappelijke omstandigheden. “De crisis gaat als een sloopkogel door het leven van honderdduizenden mensen”, citeert het artikel hoogleraar Sociale Psychiatrie Christina van der Feltz-Cornelis, maar de economische crisis is ook volgens haar niet de directe aanleiding voor zelfdoding. De hoogleraren Damiaan Denys en André Aleman pleiten ervoor om de neiging tot zelfdoding in het handboek van de psychiatrie, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) op te nemen.
RTEmagicC_36cecac4c1.jpg
Je kunt je afvragen waarom dit zinvol is, aangezien depressie en angststoornissen al sinds lange tijd in deze DSM zijn opgenomen. Weer een nieuwe diagnose erbij in de alsmaar uitdijende DSM, wat voegt dat nog toe? Ook wordt gepleit voor meer onderzoek, en daar kun je moeilijk tegen zijn, maar het is dan wel te hopen dat dit onderzoek zich niet zozeer richt op genetische  kwetsbaarheid, neurotransmitters of andere biologische factoren. De ene mens zal gevoeliger zijn voor tegenslag dan de andere. Dat is wel duidelijk. Ook zullen er ongetwijfeld weer correlaties met andere stoornissen uit de DSM opduiken. Maar de biopsychiatrische focus op de persoon zelf is het paard achter de wagen spannen.
Het is geenszins mijn bedoeling om de onderzoekers af te branden, ze vragen terecht aandacht voor een serieus probleem. Maar als er onderzoeksgeld bij moet, laat dat dan gaan naar onderzoek naar de invloed van maatschappelijke omstandigheden. Maar veel belangrijker nog:
De schrikbarende cijfers over zelfdoding laten zien dat velen zich niet kunnen invechten in de neoliberale vechtmaatschappij die het kabinet Rutte II zo voor staat. Lang niet iedereen kan de wil opbrengen om mee te doen in de als zinloos ervaren rat race van deze maatschappij. Maar die rat race wordt wel aan iedereen opgelegd, want maatschappelijk meedoen in je eigen tempo of met een eigen inbreng is voor velen niet weggelegd. Het opgedwongen arbeidsethos zorgt ervoor dat mensen zonder betaalde baan zich nutteloos kunnen gaan voelen. De toenemende vijandigheid naar mensen met een uitkering en de bijbehorende repressie eisen een zware tol, evenals de financiële uitzichtloosheid.
Wat ik daarom eigenlijk van de onderzoekers zou willen horen is: Onze mogelijkheden om hier werkelijk iets aan te doen zijn beperkt. Dat is geen diskwalificatie van hun vakgebied, maar een realistische begrenzing, die wijst naar de richting van waaruit een groot deel van de oplossing voor dit immense probleem moet komen: vanuit de maatschappij zelf.
CC Foto: Guilherme Jofili  

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (114)

JoopSchouten2014
JoopSchouten201411 apr. 2015 - 17:47

Wat zijn 'we' gelukkig hè?

denmol
denmol11 apr. 2015 - 17:47

Dat zal alleen maar toenemen als het huidige beleid van bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg wordt voortgezet.

RaymondenJoop
RaymondenJoop11 apr. 2015 - 17:47

Volkomen terecht dit stuk. 'Lang niet iedereen kan de wil opbrengen om mee te doen in de als zinloos ervaren rat race van deze maatschappij.' Probleem is alleen dat degenen die het kader scheppen van deze ratrace en die het ook nog 'ns voor het zeggen hebben in Den Haag cq Brussel zich andersdenkenden niet voor kunnen stellen. Het wordt komende jaren nog veel erger, helaas.

JanB2
JanB211 apr. 2015 - 17:47

het is veelzeggend dat sinds het begin van economische crisis het aantal zelfdodingen met dertig procent is gestegen Het bloed aan de handen van de bankiers.

JanB2
JanB211 apr. 2015 - 17:47

De auteur heeft een punt. Van de andere kant zijn psychische aandoeningen van alle tijden. Reden genoeg om de zuiver medische aspecten uitvoerig te onderzoeken. Je kunt je ook afvragen of het de taak van de medische wetenschap is om maatschappelijkritiek tot hun core-business te maken. Het mag natuurlijk wel (graag zelfs) maar het is zinloos om er veel geld aan uit te geven. Het gaat immers om openen deuren, the bloody obvious ahw en open deuren behoeven geen verder onderzoek, ze zijn immers zelfevident. Waar wel behoefte aan is is aan mensen die de geestelijk minder bedeelden in (met name) het liberale kamp de plank voor hun kop wegrammen. En dat is een taak van ons allemaal. De politiek laat het ook hier kompleet afweten dus daar is weinig heil van te verwachten en we zullen het daarom zelf moeten doen. Het voortouw wordt in deze al genomen door de spreekwoordelijke "verwarde man" die (vaak tegen wil en dank) met zijn actie's als klokkenluider optreedt tegen een dolgedraaide maatschapij en een falend systeem van geestelijke gezondheidszorg.

OTTO76
OTTO7611 apr. 2015 - 17:47

en dit snijdt ook hout: "Helaas zijn veel mensen, en hun aantal is sterk toegenomen, wegkijkers, omdat het hen voor zo lang het duurt voor de wind gaat. Bedankt!

Rzuid70
Rzuid7011 apr. 2015 - 17:47

Ik heb het helaas in 2013 van nabij meegemaakt, een zelfmoord en alles wat daaruit voortkwam. Helemaal zeker zul je nooit weten waarom iemand zelfmoord pleegt, maar voor zover ik het heb reconstrueren, heeft de crisis het laatste zetje gegeven. Heb het huis samen met familie moeten leeghalen. Zeer confronterend om op de plek te zijn waar iemand zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Zal de details hier niet delen.

Roberti
Roberti11 apr. 2015 - 17:47

De aandacht zal deze regering niet bereiken. Niet alleen omdat het niet zal willen erkennen mede-oorzaak te zijn. Het kan ze eenvoudigweg geen zier schelen. Wie weet zien ze het zelfs nog als een bonus meer uitkeringstrekkers kwijt te zijn.

Backtobasics
Backtobasics11 apr. 2015 - 17:47

De Neoliberale ideologie kost steeds meer slachtoffers vooral onder de zwakkeren en zieken. We hebben in de geschiedenis gezien waar dit toe kan leiden. De huidige hardnekkige aanhangers van deze ronduit kwaadaardige ideologie met hun kille, technocratische uitstraling en hun heilige geloof in de markt en "survival of the fittest' desnoods ten koste van minder sterke of zieke mensen, doen me toch weer akelig veel denken aan kenmerken uit de donkerste periode uit de Nederlandse geschiedenis. Zelfs als het concreet levens gaat kosten wordt het genegeerd of ontkent. Schande.

Freeman2
Freeman211 apr. 2015 - 17:47

Deze problematiek overlapt bij uitstek met de overbekende verschijnsel van pesten en discrimineren. Die trendmatig sterk geworden is. Is er een wetenschappelijk onderzoek geweest hoeveel van de zelfdoders mogelijk tot hun daad aangezet zijn geweest door pesten of gediscriminatie? Of heeft men dit probleem al die jaren "weer vergeten" te onderzoeken? Daar mogen we zeker weer niet over praten.

Sternenstaub
Sternenstaub11 apr. 2015 - 17:47

In reactie op Mark Sinops, zo 12 april 2015 10:47 "De uiteindelijke oorzaak is de onmenselijke onverschilligheid van diegenen die menen dat empathie en naastenliefde door de staat geregeld kan worden." ___ Op kenmerkend neoliberale wijze, verdraai je de feiten zo totaal, dat ze in tegenspraak zijn met de rede zelf, en niet voor de eerste keer. De uiteindelijke oorzaken van humanitaire ellende, zijn de inhumane onverschilligheid en arrogantie van diegenen die empathie en fundamentele gelijkwaardigheid níet als uitgangspunten hebben, zoals de neoliberalen, want zij schenden daarmee de wortels van de humanistische ethiek die een beschaafde samenleving mogelijk maken. Zonder genoemde wortels, creëert men een ontaarde maatschappij.

kindval
kindval11 apr. 2015 - 17:47

"Jaarlijks doen ongeveer honderdduizend mensen een poging tot zelfmoord" Dat zou dus betekenen dat meer dan 98% van al die pogingen mislukt...??? Lijkt me niet echt waarschijnlijk.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos11 apr. 2015 - 17:47

Dat de onderzoekers zich richten op de persoon zelf is niet meer dan logisch. Het is de persoon zelf die een bepaalde copingsstijl heeft. Mijn opa en oma waren straatarm, veel armer dan de meeste uitkeringsgerechtigden nu maar hebben nooit ook maar een moment gedacht aan zelfmoord en zijn hun hele leven schuldenvrij geweest. Ze hebben manieren gevonden om iets van vervulling, zin en perspectief aan het leven te geven en dat kan een ander misschien weer niet. Iedereen is anders en elke situatie is weer verschillend. Dat is ook de beste en meest effectieve wijze om mensen te ondersteunen en te helpen. Ze zijn tenslotte zelf degenen die kunnen bepalen hoe ze op bepaalde situaties zouden kunnen reageren. Mensen kunnen radeloos worden maar zijn niet altijd redeloos natuurlijk. De verontwaardiging over de maatschappelijke ontwikkelingen is misschien terecht, de suggestie dat 'de samenleving' mensen vermoord tamelijk absurd. De samenleving ben je namelijk ook gewoon zelf. Dus als er mensen in je omgeving zijn waarvan je weet of vermoedt dat ze armlastig, eenzaam of somber zijn, bijvoorbeeld vanwege financiele problemen, dan weet je dus wat je moet doen, de handen uit de mouwen steken en deze mensen helpen. Je kunt vrijwilligerswerk bij de voedselbank doen of elders waar de nood hoog is. Even aankloppen bij de buurvrouw als je haar al een tijdje niet meer hebt gezien met haar looprekje. Onder jongeren begint dat overigens vanzelfsprekender te worden dan onder de babyboomgeneratie die gewend is dat alles door de overheid wordt geregeld. Je kinderen opvoeden met andere waarden dan de marktsamenleving helpt ook behoorlijk. Zelfwaarde kun je echt niet alleen ontlenen aan die nieuwe dure nike-schoenen die andere kinderen ook krijgen. In veel arme gezinnen is het een ratrace om geen gezichtsverlies te tonen. Weinig geld doet iets met je waardigheid. Maar waardigheid kun je terugwinnen door niet toe te geven aan die dominante marktkrachten. Het voorkomt dat je je in de schulden steekt omdat je 'alles voor je kinderen over hebt'. Dat laat onverlet dat de politiek (dus niet de samenleving) een slecht oog heeft voor wat er aan de hand is en geen adequate maatregelen en visie heeft om het bestaansminimum te garanderen. Dat links dit niet meer automatisch als uitgangspunt hanteert is tegelijkertijd het symptoom van diezelfde crisis onder links.

123456zeven
123456zeven11 apr. 2015 - 17:47

Hoezo? Het is zogezegd de schuld van de maatschappij, maar als je kijkt wat de maatschappij, in casu familie en vrienden, gedaan hebben, dan kan je hen redelijkerwijs de schuld niet geven. Als je kijkt wat andere partijden gedaan hebben dan doen ze het in Nederland heel behoorlijk, en dan kan je ze redelijkerwijs ook de schuld niet geven. Dat familie en vrienden zichzelf de schuld geven is een bekend verschijnsel, maar voor de buitenstaander is dat ook niet redelijk. En verder, de maatschappij anders inrichten is geen enkele garantie dat er minder mensen zelfmoor plegen. Straks plegen meer mensen zelfmoord, en dan is het dus wel de schuld van de mensen die deze maatschappij niet goed genoeg vonden.

EricDonkaew
EricDonkaew11 apr. 2015 - 17:47

Lang niet iedereen kan de wil opbrengen om mee te doen in de als zinloos ervaren rat race van deze maatschappij. ------------------------------ Misschien is het beter om het woordje 'wil' te vervangen door 'energie meer'. Je moet je tegenwoordig 'invechten' in de maatschappij, want dat zegt onze minister-president. Ik stel me de maatschappij dan voor als een burcht met muren van 20 meter hoog waar je tegenop moet klauteren. Die muren zijn bovendien ingesmeerd met groene zeep en van boven wordt er hete pek en smeltende kazen op je gegooid. Geen wonder dat met name ouderen de energie niet meer kunnen opbrengen om zich in deze burcht in te vechten. De wil daarentegen is er volgens mij in de meeste gevallen ergens nog wel.

Ryder
Ryder11 apr. 2015 - 17:47

"De schrikbarende cijfers over zelfdoding laten zien dat velen zich niet kunnen invechten in de neoliberale vechtmaatschappij die het kabinet Rutte II zo voor staat.' Dit is de grootste duimzuigerij die je je maar kunt voorstellen. Net als het hele epistel trouwens. In Nederland is het zelfmoordcijfer relatief laag en in economische laagconjunctuur is er altijd een trend van meer zelfmoorden. Dat heeft allemaal weinig met politiek te maken. Je zou hooguit kunnen vermoeden dat in landen met een sterke rol voor familiebanden het aantal zelfmoorden wordt gedempt. Dat kan misschien verklaren dat Mediterrane landen lage zelfmoordcijfers hebben met het veel geplaagde Griekenland als best scorende land.

Armagaddon
Armagaddon11 apr. 2015 - 17:47

Citaat: Vermoord door de maatschappij >>> Jammer van deze veel te veel en makkelijk algemeen gebruik van schuld geven, om in het algemeen de schuld te geven aan de maatschappij.....de enige (mede)schuldigen zijn het slikkende klootjes volk, waarbij de maatschappij de schuldige krijgt.....maar niet de werkelijke initiatoren van deze dep treurige ontwikkelingen...!! >>> Hoogste tijd voor een confronting naming en een extreme shaming...!! >>> Te beginne met de politieke constellatie, die zich mee laaten slepen door de neo(fatale) liberale bewijsbare verwevenheid met de economische, bancaire en financiële georiënteerde grootmachten. >>> Waarbij de onderste lagen van de maatschappij, ouderen, gebrekkigen, zieken, werkelozen de schuldigen en dus de gebeten hond zijn en worden..!! >>> Door de falende politiek en overheid, mede door de verborgen transitie naar de vrije(graai) markt economie, waarbij de gewone burger financieel in het nauw geraakt is, met op koop toe de stagnerende binnenlandse economie... >>.DE hoofschuldige, die de maatschappelijke veranwoording dragt en deze zou moeten in vullen is in wezen de hoofdschuldige, door de kredietcrisis mee te hebben veroorzaakt. >>> En de schuldigen nog steeds niet door het OM laten vervolgen, vanwege de mistige fraude zaken,wurgcontract met de geldlening aan MKB ( renteswap..!!), zoals, derivaten en frauduleus verkregen bonussen en de corporatie machtsmisbruik...!! https://swapschade.nl/renteswap/ https://www.google.nl/search?newwindow=1&espv=2&biw=638&bih=290&q=mkb+slachtoffer+wurgcontract+leningen&oq=mkb+slachtofferwurgcontract+leningen&gs_l=serp.1.0.30i10.174490.191867.0.199034.19.19.0.0.0.0.96.1194.19.19.0.msedr...0...1c.1.64.serp..5.14.939.6leo6HKetqw

Bakoe
Bakoe11 apr. 2015 - 17:47

http://nos.nl/artikel/2029952-ouderen-krijgen-thuis-te-weinig-zorg.html

rikus1
rikus111 apr. 2015 - 17:47

@Johannes Zeilstra dat bedoelde ik dus Maar er is flink wat meer aan de hand. Nu hebben we in de tijd dat ik leefde wel meer zaken overwonnen. De wereld heeft blijkbaar steeds schokken nodig net ups en downs. Als je eens kijkt wat er allemaal ten goede is gebeurd na 1956. Iedereen heeft nu TV en kan zich informeren over wat er gaande is. Het Groningse gas heeft ons veel gebracht. Ik weet nog dat mijn grootvader zijn eerste WAO kreeg, ik geloof iets van 16 gulden, de postbode kwam het brengen. Ook herinner is mij de dag dat mijn moeder een centrifuge kocht, ze was in een klap verlost van dat vervelende uitwringen. Ze had last van haar arm, dus een prachtige uitvinding. Maar nu ontstaat de angst bij veel ouderen dat ze alles weer moeten inleveren. Hier bij mij in het dorp woont een oud vrouwtje van 82 waar niemand naar omkijkt. Je snapt het niet in een dorp met vooral gelovige SGP-ers. Ik sprak haar in de wachtruimte bij de huisarts. Ze heeft geen familie en niemand die haar helpt. Wij brengen haar nu 2 x per week warm eten. Het is een kleine druppel op de hulpplaat. Dus ik weet zeker dat Rutte het verkeerd ziet

Spelchecker2
Spelchecker211 apr. 2015 - 17:47

'De schrikbarende cijfers over zelfdoding laten zien dat velen zich niet kunnen invechten in de neoliberale vechtmaatschappij die het kabinet Rutte II zo voor staat. Lang niet iedereen kan de wil opbrengen om mee te doen in de als zinloos ervaren rat race van deze maatschappij. Maar die rat race wordt wel aan iedereen opgelegd, want maatschappelijk meedoen in je eigen tempo of met een eigen inbreng is voor velen niet weggelegd. Het opgedwongen arbeidsethos zorgt ervoor dat mensen zonder betaalde baan zich nutteloos kunnen gaan voelen. De toenemende vijandigheid naar mensen met een uitkering en de bijbehorende repressie eisen een zware tol, evenals de financiële uitzichtloosheid.' Mijns inziens is dit inderdaad 'the heart of the matter'. Dat viel me ook zo tegen bij Bregman en Freriks [Waarom een vuilnisman meer verdient dan een bankier]. Geen enkele aandacht van de 'young upstarts' voor de mensen die niet mee kunnen komen. Voor de noodzaak dat handige zakelijk getalenteerde jongens en meisjes zich een beetje inhouden, om anderen ook een plekje in de zon te gunnen. Dat je verantwoordelijkheid niet stopt bij het vullen van je eigen portemonnee maar dat je ook een verantwoordelijkheid hebt voor de rest van de samenleving.

Sternenstaub
Sternenstaub11 apr. 2015 - 17:47

In reactie op Raven 63, ma 13 april 2015 14:16 Tot je dienst :)

CliffClavin1993
CliffClavin199311 apr. 2015 - 17:47

Jammer genoeg ontbreekt me de tijd om echt in te gaan op dit stuk van Koos Kuijt. Want hij heeft het gelijk aan zijn kant. Je hoeft echt geen briljant socioloog, of psychiater, te zijn om in te zien dat zijn betoog hout snijdt. Hij schrijft in eenvoudige, voor iedereen bevattelijke taal, en zo hoort het. Helaas zijn veel mensen, en hun aantal is sterk toegenomen, wegkijkers, omdat het hen voor zo lang het duurt voor de wind gaat. Ik ben benieuwd naar de reacties, en kom er morgen dan op terug.

1 Reactie
Brauswasser
Brauswasser11 apr. 2015 - 17:47

Frank er speelt nog een groot punt mee. De SNELHEID van deze WERELD. === MOMENTJE van RUST === Nieuws is 10 minuten. Kinderen van zes, hebben minimaal de efteling, dolfinarium, disneyland, etc., gezien. Mensen facebooken zich suf. Dan al die kastjes met app-jes en spelletjes, tot op de terrasjes . Tussendoor even sporten. Dan naar boer zoekt vrouw. Nog even langs Roberto en Pauw. Je zult maar iets missen. Snel nog iets kopen via de pc. Plankgas door de Jumbo. Even via de app een pilsje drinken bij de buurman. Zo is de hele dag gepland totdat ze om 24.00 uur brak omvallen. Om 06.30 uur de wekker en om 07.00 uur weer aansluiten in de file en de stress begint opnieuw. Oh ja. Op zaterdag ook nog die klotentuin schoffelen, autowassen en de kinderen moeten ook nog weggebracht worden naar de sportclubs. 168 uur/week is gewoon te weinig.

123456zeven
123456zeven11 apr. 2015 - 17:47

niemand hoeft mee te doen aan welke race dan ook. Alleen ga je dan dood van de honger, net zoals alle mensen die ooit geleefd hebben en die geen zin hadden om voor hun eigen eten te zorgen.

1 Reactie
Lozerech
Lozerech11 apr. 2015 - 17:47

Het gaat niet over hongerdood hier, het gaat over maatschappelijke uitsluiting.

Robles
Robles11 apr. 2015 - 17:47

Zie hier de resultaten van bezuinigen in de GGZ. Allemaal verwarde mannen op straat en hier en daar springt er eentje uit het raam.

1 Reactie
denmol
denmol11 apr. 2015 - 17:47

Verwarde geweldplegers in treinen niet te vergeten.

[verwijderd]
[verwijderd]11 apr. 2015 - 17:47

De maatschappij, dat ben jij! Kent u die kreet nog? Altijd makkelijk om zoiets als de "maatschappij" de schuld te geven. Had Joop een tijdje geleden ook niet een item over hoe mensen geneigd zijn om altijd de schuld buiten hunzelf te leggen? http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3948735/2015/04/11/Kansen-zijn-er-de-jeugd-moet-ze-wel-grijpen.dhtml

2 Reacties
denmol
denmol11 apr. 2015 - 17:47

De mens is een kuddedier en heeft aandacht warmte en liefde van andere mensen nodig om te overleven, dat gegeven is vaak abracadabra voor veel rechtse leeghoofden, die de overtuiging hebben dat wij mensen slechts een verzameling individuen zijn die het op hun eentje kunnen redden, maar dat is niet zo.

lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Je moet wel in staat zijn om kansen te grijpen. Dat kan niet iedereen en niet iedereen is net, zoals jij. Jij kan het wel. Prachtig. Maar jammer dat je je niet kunt inleven in mensen die het echt niet kunnen.

WendyB2
WendyB211 apr. 2015 - 17:47

Mensen worden in het nauw gedreven: Ze willen (en kunnen) vaak best 'participeren' maar in de praktijk wordt dat steeds meer onmogelijk gemaakt. Al 10 jaar gaat heel Nederland los op scheldpartijen op 'luie werklozen' en nu wordt langzamerhand erkend dat die werklozen al die jaren wel wilden maar niet mochten werken: http://www.nu.nl/economie/4027213/regels-hinderen-flexwerk-bijstandsgerechtigde.html

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen11 apr. 2015 - 17:47

[Al 10 jaar gaat heel Nederland los op scheldpartijen op 'luie werklozen' en nu wordt langzamerhand erkend dat die werklozen al die jaren wel wilden maar niet mochten werken:] Ik herken dat gescheld van verjaardagsfeestjes in mijn jeugd, iets meer dan 10 jaar geleden, jaren 70. Toen vond ik dat vreselijk, opgegroeid in een linkse omgeving zei je dat niet. Nu zoek ik zelf mensen om tegen betaling werk te doen, en zie ik dat er wel degelijk een reden is voor dat gescheld.

Donkerwoud
Donkerwoud11 apr. 2015 - 17:47

Participeren doe je dan ook mét elkaar en niet in je eentje. Vrijwel niemand kan een leven dragen zonder anderen om zich heen. Toch leven we in een maatschappij waarin solidariteit suspect is geworden en de instituties ook minder budget hebben om levensbelangrijke zorg te dragen.

1 Reactie
JoopV2
JoopV211 apr. 2015 - 17:47

Juist niet, solidariteit onderling is nu juist zeer gewenst. We hebben in Nederland te lang gedacht dat solidariteit vanuit de regering moest komen en dat we zelf niets hoefden te doen.

neutralist
neutralist11 apr. 2015 - 17:47

Het zijn zware tijden. Maar als er geen geld is is er geen geld. Ik ken de reflexen hier tegen neoliberalisme maar de verzorgingsstaat is niet meer te financieren.Steeds minder mensen moeten de lasten dragen van steeds meer mensen. Je kunt dat in redelijkheid niet verwachten. Ja, er zijn schoften die zichzelf overmatig verrijken maar dat wordt hier onder een vergrootglas gelegd zoals Wilders het Marokkanenprobleem uitvergroot tot niet bestaande proporties. Met dat geld redden we het ook niet. Treurig is het wel maar dit zijn ook tijden van heel grote veranderingen. Het oude heeft afgedaan maar er is nog niets nieuws. Democratie, economie, alles loopt op zijn eind en is toe aan verandering. Maar niemand weet hoe. En we weten waar dat toe leidt.

7 Reacties
JanB2
JanB211 apr. 2015 - 17:47

Ik ken de reflexen hier tegen neoliberalisme maar de verzorgingsstaat is niet meer te financieren.Steeds minder mensen moeten de lasten dragen van steeds meer mensen. Gezwam. Er blijft steeds meer aan de stijkstok hangen.

denmol
denmol11 apr. 2015 - 17:47

" Maar als er geen geld is is er geen geld." Dat is het VVD verhaal in optima forma, dat erin gaat als zoete koek bij mensen die liever vallen voor gladde praatjes, dan te kijken naar het waarheidsgehalte van de prietpraat die ze voorgeschoteld krijgen. Er is wel degelijk geld maar er worden andere, en in mijn ogen verkeerde, prioriteiten gesteld door de struikrovers van de VVD, die er op uit zijn het bedrijfsleven de kans te gunnen om maximaal haar zakken te vullen ten kosten van de samenleving. Kenmerkend en heel opvallend is de ijzige stilte vanuit die hoek over de problemen met de poging tot het binnen harken van een ton per jaar voor en door de bestuursleden van ons aller nationale bezit. Je hoort die struikrovers van de VVD dan niet, omdat ze het heimelijk heel goed vinden wat die bestuurders zichzelf toebedeelden, want dat is de modus operandi van de meerderheid van hun leden.

Kilted
Kilted11 apr. 2015 - 17:47

“Democratie, economie, alles loopt op zijn eind en is toe aan verandering. Maar niemand weet hoe. En we weten waar dat toe leidt.” Ja dat leidt tot revolutie.. Maar revoluties hebben alleen kans van slagen als er enige mate van eensgezindheid is onder de bevolking. Sinds de Franse revolutie doet zich grofweg elke 50 jaar zo’n crisis voor. Denk jij dat het toeval is dat de tussen de vorige grote bezetting van het Maagdenhuis en degene die vandaag (gisteren) is beëindigd grofweg 50 jaar zit? Het rommelde stevig in 1968-69 in Europa en de rest van de westerse wereld. De roep om verandering was groot, en die is er deels gekomen. Ondertussen zijn we bijna 50 jaar verder en begint de spanning weer op te lopen. De vraag is alleen; wordt het een grote knal (1789-1815, 1914-1945) of een flinke oprisping (1848, 1968)? Ik hoop het niet maar met alle spanningen die je nu ziet oplopen is een grote knal niet onmogelijk. Je ziet in ons land het defensiebudget alweer verhoogt worden en zo kan je nog wel een paar alinea’s extra erbij schrijven. Een grote knal heeft wel weer als voordeel dat we dan weer moeten samenwerken om alle puinhopen weer op te ruimen.

adriek
adriek11 apr. 2015 - 17:47

'maar als er geen geld is, is er geen geld...' Maar er is wel genoeg geld. De verdeling laat alleen te wensen over. Er is niet genoeg werk om de hele beroepsbevolking veertig uur per week te laten werken en de lastendruk wordt voor degenen die wel werken erg hoog. De conclusie ligt voor de hand: eerlijker delen. De werkenden wat minder werken om banen vrij te maken voor de niet-werkenden, dan kunnen de lasten omlaag en wordt het voor iedereen draaglijker. DIe eerlijker verdeling heeft ook tot gevolg dat het hele uitkeringenapparaat een stuk kleiner kan worden (nog meer mensen beschikbaar voor het werk dat overblijft, maar een heleboel minder 'zinloos' werk...) Kortom eerlijk verdelen van de beschikbare arbeid heeft -in mijn ogen- alleen maar voordelen. In goede tijden leek dat goede resultaten te hebben - arbeidsduurverkorting, meer deeltijdbanen, vervroegde pensionering: de lastendruk was te overzien, het begrotingstekort was niet zo veel hoger als nu (in elk geval niet genoeg om vierhonderdduizend mensen aan het werk te houden). Welke correlatie is er tussen het verdwijnen van atv/adv, vroegpensioen en de groeiende werkloosheid? Is het alleen de financiële crisis of is er meer aan de hand? Nivellering helpt ook, een beetje, misschien maar een druppel op een gloeiende plaat, maar daarom nog geen reden om de 1% ongebreideld te laten groeien ten koste van de 99%!

Yovra
Yovra11 apr. 2015 - 17:47

De angel van je verhaal zit in het woord ''reflexen". Er is wel degelijk iets fundamenteel ontmenselijkend in de manier waarop er in de rechterflank van de VVD (Schippers, Kamp) wordt gekeken naar mensen die het niet redden in de maatschappij. Het is niet alleen een geldkwestie; het idee dat iemand met wie iets sociaal of psychisch mis is een financieel probleem vormt staat hierin centraal. De 'constatering' dat 'verzorgingsstaat niet meer houdbaar is' is een vaak herhaald cliché dat moeilijk te bewijzen valt, maar het is de VVD blijkbaar gelukt om het bij u over te laten komen als een feit.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman11 apr. 2015 - 17:47

[Maar als er geen geld is is er geen geld.] ? Ben je echt zo verwend dat je niet beseft dat Nederland een van de rijkste landen ter wereld is?

Bakoe
Bakoe11 apr. 2015 - 17:47

Kortom, de poen is op, ga maar dood. Het is niet anders.

richarrd
richarrd11 apr. 2015 - 17:47

Voor uitkeringsgerechtigden is Nederland in ieder geval een zeer onveilig land, dat is wel duidelijk. Dat komt door de boetes, sancties, intimidatie en manipulatie vanuit de overheid. Uitkeringsgerechtigden hebben het al moeilijk omdat ze geen baan hebben en daarnaast hebben deze mensen ook vaak weinig sociale contacten zodat veel alleen nog maar de sociale dienst als sociaal contact hebben, en als die vooral bezig is met de mensen het gevoel te geven dat ze niets anders dan een last zijn en niets waard zijn voor de maatschappij dan kan het snel gaan.

1 Reactie
lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Beslist!!

Woeki Hypo
Woeki Hypo11 apr. 2015 - 17:47

Vermoord door de maatschappij Goed stuk. Mede omdat de neoliberale economie tegenwoordig de maatschappij domineert, is de titel equivalent met Vermoord door de neoliberale economie. Omdat de neoliberale economie een top wetenschap is en een product van de wetenschap, is een conclusie: Vermoord door de wetenschap (en kennis en ons denken). Waarom is de wetenschap (inclusief de wiskunde) en de neoliberale economie, een wetenschap, mede schuldig? Ons denken en het optimalisatie principe (wiskunde). Persoon en structuur (maatschappij of omgeving). De neoliberale economie is een optimalisatie wetenschap, een wetenschap waar het optimalisatie principe een fundamentele en fundamentalistische rol speelt: Een factor van polarisatie, radicalisering en extremisme. Een essentie van optimalisatie of beter suboptimalisatie is het ongelijk behandelen van groepen, mensen en specifieke categorieën (ongelijkheid). Discriminatie dus (inclusief weer klassen onderscheid), meestal legaal of moeilijk te bestrijden (in een neoliberale maatschappij). Dit is de rationele reden, waarom neoliberalen of rechtse denkers de persoon accentueren 4) en het structurele aspect verhullen. Dan kunnen de mensen (meestal) op de achtergrond (de derden) optimaliseren. De structuur (op de achtergrond) is namelijk een optimalisatie structuur. Als twee honden 2) vechten om een been, dan loopt de derde 3) ermee heen. Dit optimaliseren is vaak / meestal een vorm van agressie (of equivalent met agressie). Het bewust en doelgericht en maximaal benadelen van anderen (met een economisch motief). In de huidige maatschappij genereren wetenschap en wiskunde meer problemen dan oplossingen, voor heel veel groepen en mensen. Is de huidige weer keiharde maatschappij een noodzakelijk gevolg van de kennis maatschappij? Kennis als agressie. Met de hogeropgeleiden 1) als de fundamentalistische gelovigen van deze wetenschap (van agressie). Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: 1) Sommigen uitgezonderd. 2) de personen. 3) de optimaliseerder (op de achtergrond). 4) en valse "kansen" verkopen.

1 Reactie
lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

https://stevensonfinancialmarketing.wordpress.com/2012/12/22/research-conservatism-devalues-life-increases-suicides/

Herdershond2
Herdershond211 apr. 2015 - 17:47

Ik vind het een beetje te makkelijk om zelfmoord te koppelen aan (slechte) materiële omstandigheden. Om even een voorbeeld te noemen van iemand die we allemaal kennen (althans van de tv): Antonie Kamerling. Die man had alles, zou je zeggen. Gelukkig getrouwd, twee kinderen waar voor zover ik weet niets vervelends mee aan de hand was, geld, werk, mooi huis, gezond. Wat wil een mens nog meer, zou je bijna zeggen. En toch kon hij het leven niet meer aan. Zag hij het allemaal zo zwart dat hij nog maar één ding wilde: dood. Ik ben geen psycholoog, maar zoiets doet toch vermoeden dat een oprecht doodsverlangen voor een groot deel 'van binnen' komt. Misschien is het toch allemaal voor een groot deel terug te voeren op chemische processen in de hersenen die een mens tot wanhoop kunnen drijven. Materiële omstandigheden hebben er weinig tot niets mee te maken. Dat neemt niet weg dat zaken als werkloosheid of - nog erger - het gebukt gaan onder torenhoge schulden een mens knap ongelukkig of wanhopig kunnen maken. Dat wil ik hier ook niet bagatelliseren. Maar de link met gebrekkige materiële omstandigheden gaat bij dit fenomeen (zelfmoord dus) niet op. Ik ken zelf zowel doodongelukkige rijke mensen, als mensen die van een uitkering moeten rondkomen en toch gelukkig zijn. Koos Kuijt maakt denk ik een denkfout die veel mensen uit de linkse hoek maken: dat het verbeteren van de materiële omstandigheden van mensen door een overheid die mensen geluk garandeert en meteen allerlei problemen als sneeuw voor de zon doet verdwijnen (zoals bijvoorbeeld criminaliteit). Ik begrijp wel dat dit een aantrekkelijke gedachte is, want als dat waar zou zijn, dan wordt de maatschappij opeens volledig maakbaar. Ik geloof er zelf echter niet in en dit soort ideeën wordt ook constant door de feiten achterhaald.

1 Reactie
RaymondenJoop
RaymondenJoop11 apr. 2015 - 17:47

'dat het verbeteren van de materiële omstandigheden van mensen door een overheid die mensen geluk garandeert en meteen allerlei problemen als sneeuw voor de zon doet verdwijnen' Ik denk niet dat de schrijver dit bedoeld. Persoonlijk welzijn heeft niets te maken met materiële omstandigheden, het gaat erom dat je je draai kan vinden in het leven en een zinvolle betekenis hebt in en voor de maatschappij. Eigenlijk is het heel sneu als je je eigen status moet afmeten aan bijv. de dikke BMW die je rijdt, om maar wat te noemen... Het neo-liberale wordt gedreven door 'rupsje nooit genoeg' en de mensen spiegelen zich daaraan af. Onterecht wordt er vanuit gegaan dat een ieder dit kan en/of wil.

[verwijderd]
[verwijderd]11 apr. 2015 - 17:47

Volgens het CBS pleegden in 1984 1782 mensen zelfmoord. En in 2013 volgens dit stukje 1854. Nou is de bevolking in de afgelopen 30 jaar gegroeid en het aantal hoogbejaarden is veel hoger (er is veel zelfmoord onder hoogbejaarden, zeker als de partner al is overleden). Geen stijging dus, over lange termijn is er juist sprake van een daling. De 30% stijging waar over gesproken wordt is gemeten ten opzichte van het laagste aantal ooit gemeten in 2008. Dat "dieptepunt" is waarschijnlijk een statistische abberatie geweest. Zie ook: https://www.113online.nl/sites/default/files/bestanden/Suicidepreventie_richtlijn_voor_tijdige_en_goed_georganiseerde_hulp.pdf Het percentage zelfdodingen in 2014 komt ongeveer overeen met het percentage zelfdodingen in 1994. Om nou de maatschappij moord in de schoenen te schuiven gaat me veel te ver.

3 Reacties
MarkHuisman
MarkHuisman11 apr. 2015 - 17:47

[De 30% stijging waar over gesproken wordt is gemeten ten opzichte van het laagste aantal ooit gemeten in 2008] Je ziet dus een duidelijke samenhang met de crisis. Die brak immers uit in 2008. Ook als je kijkt naar de grafiek in dat artikel van 113 waar je naar linkt dan zie je een sterke stijging in de vroege jaren 80 toen de werkloosheid toenam. Daling zette in op moment dat de werkloosheid weer afnam (1984/85). Vergelijk ook Griekenland waar sinds de crisis en de troika-terreur het aantal zelfdodingen verdubbeld is.

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra11 apr. 2015 - 17:47

== Om nou de maatschappij moord in de schoenen te schuiven gaat me veel te ver. == Uit de door jou geplaatste link: "In 2007 werd de laagste incidentie van suïcide van de laatste 40 jaar geregistreerd. Dit weerspiegelt mogelijk verbeterde levensomstandigheden van ouderen, maar ook een betere gezondheidszorg, met name waar het gaat om de aandacht voor depressie in de huisartsenpraktijk. Sinds 2007 stijgt de suïcide incidentie in Nederland en in andere Europese landen weer,mogelijk in verband met de economische recessie." "verbeterde levensomstandigheden van ouderen", "betere gezonbdheidszorg", "aandacht voor depressie in de huisartsenpraktijk", laat dat nou net een aantal zaken zijn dat in de afgelopen jaren keihard afgebroken is. Wel kwalijk dat je net de piek van de recessie in de jaren '80 er uit pikt om die te vergelijken met nu en dan te roepen dat er niks aan de hand is. Smerig.

lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

En elk cijfertje is een MENS. Een mens met gevoelens. Wals er alsjeblieft niet zomaar overheen door het uitsluitend over cijfertjes te hebben.

[verwijderd]
[verwijderd]11 apr. 2015 - 17:47

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Reiger2
Reiger211 apr. 2015 - 17:47

Hulde voor deze uitstekende les drogredenen doorprikken, Dirk Jan.

JoopSchouten2014
JoopSchouten201411 apr. 2015 - 17:47

Paul Verhaeghe.: 'Op 21 jan 2012 konden we in de krant lezen dat zelfdoding in Vlaanderen 600 miljoen euro per jaar kost, en dat dit een ernstige bedreiging voor de economie wordt. Hoe ziek moet een maatschappij zijn om zelfdoding uit te drukken als economische kost? Welke graad van blindheid is er nodig om niet te beseffen dat de zaken omgekeerd liggen: dat men de onleefbaarheid van een louter economisch gestuurde maatschappij kan afmeten aan het aantal drop outs, met zelfdoding als meest definitieve vorm daarvan?' Het is te hopen dat programmamakers buurman Verhaeghe uitnodigen om ons land een spiegel voor te houden met uitleg. Hij was de eerste die het psychologische verband tussen onze neoliberale maatschappij en o.a. zelfdoding onderzocht. De hele tekst.: http://westrikeback.vooruit.be/wp-content/uploads/2012/01/LezingPaulVerhaeghe-Neoliberalisme1.pdf

1 Reactie
Backtobasics
Backtobasics11 apr. 2015 - 17:47

Paul Verhaeghe is een van de weinigen die dwars door de Neoliberale mantra,s heen-prikt, en zeer duidelijk en wetenschappelijk onderbouwd verklaard hoe deze ideologie de sociale verhoudingen tussen mensen vernietigd. Net als zijn collega Dirk de Wachter trouwens.

EricDonkaew
EricDonkaew11 apr. 2015 - 17:47

Maar als er geen geld is is er geen geld. ------------------------------ Dat is de bekende mantra van rechts. In werkelijkheid zijn we in Nederland rijker dan ooit. In de eerste plaats is dat cijfermatig aan te tonen. In de tweede plaats is dat ook te beredeneren: sinds de jaren '70 en '80 - "toen er nog geld genoeg was" - denderde de Nederlandse economie door, gesteund door innovatie en (veel) export, en niet gehinderd door oorlogen en/of natuurrampen. En er kwam nog genoeg uit de gasbel. Er is geld genoeg, maar door allerlei geniepige constructies komt dat geld steeds meer in de zakken van de rijken terecht, terwijl de zwakkeren, ook mensen met psychische problemen waarover het artikel van Kuijt gaat, steeds meer in de kou komen te staan. Steeds minder mensen moeten de lasten dragen van steeds meer mensen. ---------------------------- Ook dat is een mantra van rechts en eveneens totaal fout. De beroepsbevolking is juist toegenomen, absoluut maar ook procentueel, doordat vrouwen zijn gaan werken en het aantal kinderen per gezin sterk is afgenomen. Vroeger, zo rond de jaren '50, was het heel gewoon dat van één salaris een gezin met 8-10 kinderen moest leven. Dat was eerder regel dan uitzondering. Dus hoezo: "Steeds minder mensen moeten de lasten dragen van steeds meer mensen."? Het is juist andersom. Maar als je de mantra maar vaak genoeg herhaalt (daar is het per slot een mantra voor), dan gaan mensen het uiteindelijk geloven. We missen op links iemand die het goede verhaal vertelt, en dan ook in mantravorm, want dat is de enige manier om tegenwicht te bieden aan het rechtse, inderdaad neoliberale gedachtegoed dat ons land de laatste tijd is gaan domineren.

2 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew11 apr. 2015 - 17:47

Was een reactie op Pepijn.

Cinema2
Cinema211 apr. 2015 - 17:47

"Steeds minder mensen moeten de lasten dragen van steeds meer mensen. " Ga ik graag op in Eric, met respect trouwens. Als u naar onze directe toekomst kijkt dan staat het onomstotelijk vast dat de demografische ontwikkelingen zijn zoals ze zijn, wij vergrijzen! Geen speld tussen te krijgen. Naar mijn mening is het wel zo dat "de politiek" onvoldoende door pakt, goed 65 blijft geen 65 terecht, kan niet meer naar de directe toekomst toe. In dit geval is het niet meer dan billijk dat "de politiek" voor de troepen uitloopt. Ouderen (40+) zijn het haasje bij ontslag. Geen werkgever neemt een (oudere) werknemer meer aan, in vaste dienst. Alle verantwoordelijkheid is jaar in jaar uit over de schutting gegooid bij de werkgever, door zowel "links als rechts". Waar o waar komen toch al die ZZP-ers vandaan, die in alle redelijkheid geen ZZP-er zijn?. Ik als werkgever weet het inmiddels. Mocht mijn werknemer ziek worden/ een (ernstig) ongeluk krijgen dan rest mij maar 1 ding. Hopen en bidden dat ik niet op de fles ga, als mkb-er. Mocht dit de werkelijkheid worden dan neem ik 36 FTE-ers mee in mijn val.. Uit het verleden weet ik, van het UWV hoef ik weinig te verwachten. Regels zijn regels. Ik, wij (iedere werknemer actief binnen mijn toko is mijn collega) doen niet meer mee met aan een achterlijk politiek spel... Mijn/ ons verhaal bestaat uit, wij zijn gered door de (wellicht) u uw zo vervloekte banken, tegen een zeer hoge prijs. Was en is nodig geweest? Nee! Dit brengt bij mij punt 2. U schrijft; "Vroeger, zo rond de jaren '50, was het heel gewoon dat van één salaris een gezin met 8-10 kinderen moest leven" Politiek Nederland heeft bedacht, geen zorgen vadertje staat waakt... Eigen verantwoordelijkheid?. Lees je eigen wereld een beetje mooier maken?. Oprecht zeg ik hier links heeft gewonnen tov rechts Nederland.... Ouderen zijn en blijven lastig voor extreem linkse lieden hier op dit forum. Gooi de rekening maar over de schutting bij de buurman. Veel veder komt men niet. Zelf zorgen/ vechten voor iets wat je lief is, ik stem SP/ PVV, ik heb iemand gevonden die de rekening nog kan ophoesten! Inmiddels is (ook) de Pvda erachter dat de koek op is... Deze samenleving bestaat niet uit, geen zorgen vadertje staat waakt! De Pvda komt er nu achter; Waar men eens voor heeft gevochten, blijkt nu te bestaan uit luchtkastelen. Ook de eigen (ex) achterban begint het verhaal te begrijpen. De middeninkomens zijn compleet uitgekleed onder Rutte 2. Vergeet je de middeninkomens , dan vergeet je de samenleving als geheel. Ik als ex VVD-er zet mij nu in voor de CU (tegen beter weten in). Veel heel veel ex Pvda-ers stemmen nu op d66.. Vergeet dit niet Eric, wij burgers maken onderling uit hoe wij met elkaar omgaan, vadertje staat is voor de volle 100% afhankelijk van mijn en uw portemonnee! Naar mijn verwachting klapt dit kabinet binnen een half jaar... Tot het oneindige nivelleren is geen feestje. En daar zal de VVD voor passen. De pvda heeft zich voor een groot deel vervreemd van zijn of haar eigen achterban. Onder Rutte 2 mogen nu ook ex-Pvda-ers (ernstig) de knip trekken...

Maarten van den Heuvel
Maarten van den Heuvel11 apr. 2015 - 17:47

Dit schreef ik een paar jaar terug over een opvallende correlatie tussen het aantal moorden en zelfmoorden in Amerika en welke politieke kleur de Amerikaanse president heeft: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/13381_moordpolitiek/

2 Reacties
Brauswasser
Brauswasser11 apr. 2015 - 17:47

Volgens de grafiek : https://www.113online.nl/sites/default/files/bestanden/Suicidepreventie_richtlijn_voor_tijdige_en_goed_georganiseerde_hulp.pdf is dat blijkbaar (helaas) een beeld dat er altijd is geweest en zal blijven. Nu heb ik in mijn leven (68 jaar) er ook een paar van nabij meegemaakt en deze waren echt niet te voorspellen. Waar je het van veracht die leven nog.

lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Dat is in 2002 al uitgezocht, Maarten. Door professor Richard Taylor uit Sydney. http://www.theguardian.com/politics/2002/sep/19/uk.conservatives http://www.alternet.org/tea-party-and-right/corporate-right-wing-agenda-driving-thousands-americans-attempt-suicide

pietdeg2
pietdeg211 apr. 2015 - 17:47

Iedere treinmachinist kan je vertellen op welke trajecten de meeste zelfmoorden plaatsvinden: die in de buurt van psychiatrische instellingen. Kennelijk zijn dat instituten waarin mensen worden behandeld die door de crisis wat krapjes bij kas zitten...

1 Reactie
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch11 apr. 2015 - 17:47

Helaas Piet, dat was een jaar of tien geleden wel een vast gegeven. Als medewerker van Prorail kan ik je vertellen dat die waarheid inmiddels is achterhaald.

Sternenstaub
Sternenstaub11 apr. 2015 - 17:47

Ook deze onderzoekers spelen kennelijk, heel on-wetenschappelijk, het neoliberale spelletje mee van "de persoon is verantwoordelijk voor alles", wat om te beginnen natuurlijk al een absurde leugen is, daar veruit het meeste zich buiten onze invloedssfeer bevindt. Politici, met name die van rechts, hebben er namelijk belang bij om de wereld voor te stellen als een natuurgebeuren, hoewel veruit het meeste wat er in de wereld gebeurt, juist tégen de natuur, ook de menselijke, ingaat, en dan met name monoculturele dictatuur. Het turbokapitalisme, oftewel neoliberalisme, wat het beleid in de EU en in ons land domineert, zonder democratische legitimatie, is zo'n monoculturele dictatuur, en deze is als gif voor mens en natuur, want beide hebben diversiteit, en, o ironie, keuzemogelijkheden nodig. Wérkelijk wetenschappelijk integere onderzoekers zouden technocratische, neoliberale hersenspinsels pathologisch verklaren, want in de ziekten, of eigenlijk ziektesymptomen die zij veroorzaken, herkent men hun ware aard, en deze staat gelijk aan krankzinnigheid. Zet dát maar in de DSM, of gooi dat ding eindelijk eens weg, dat is zelfs nog beter.

1 Reactie
CliffClavin1993
CliffClavin199311 apr. 2015 - 17:47

Grosso modo ben ik het met je eens, Jan-Peter - de rechtse mensen van vandaag de dag maken het zichzelf altijd makkelijk. Bij iemand die hoe dan ook in existentiële nood geraakt is, is dat altijd 'zijn of haar eigen verantwoordelijkheid'. Bij neoliberalen is het altijd leuk. Geestelijke problemen en ziektes bestaan niet. Nou ja, mocht er toch iets zijn bij deze of gene, dan is dat diens eigen schuld, en het liefst dumpt men betrokkene, maatschappelijk. Je kan deze lieden van nieuw dom rechts dan ook zelden of nooit betrappen op enig invoelend vermogen, mededogen, en een eigen besef van algemene menselijke verantwoordelijkheid; en ze hebben ook geen weet van wetenschappelijke inzichten over verbanden tussen zware chronische stress, angststoornissen, klinische depressie, en zelfmoord. Ik heb die kennis wel. Vermoedelijk lachen ze ook dan, en net zo dom als ze dat altijd doen, wanneer ze iemand in geestelijke ellende zien: eigen schuld, geef hem een grijpstuiver, die dakloze, en lach hem recht in zijn gezicht uit. Geef hem een trap na, da's nog leuker! Inderdaad: neoliberaal is een ziekte, die neerkomt op: psychopathie, het ontberen van een gewetensfunctie. Mensen van deze snit kunnen gevoelens acteren, maar ze hebben ze niet. Ik bedoel dat bloedserieus, hoor.

rbakels
rbakels11 apr. 2015 - 17:47

Misschien is dat de linkse signatuur vaan JOOP.NL, maar het is onzin om zelfdodingen aan maatschappelijke narigheid toe te schrijven. Wie zichzelf doodt heeft een stoornis in het overlevingsinstinct dat normale mensen (en dieren) hebben. Een mislukte zelfmoordpoging is trouwens iets anders: die is vaak bedoeld te mislukken, en bedoeld als schreeuw om hulp.

2 Reacties
Backtobasics
Backtobasics11 apr. 2015 - 17:47

Natuurlijk lekker simpel houden, het zit allemaal in de mensen zelf En een geestelijke stoornis heeft natuurlijk ook "helemaal niets" met invloeden van buitenaf te maken..... Gaat u eerst eens maar wat meer vakliteratuur lezen voordat u weer van dit soort prietpraat uitkraamt.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch11 apr. 2015 - 17:47

Wat een hoop diarree plaats je daar. De linkse signature van Joop.nl?! Volgens mij is scribent de auteur en niet Joop.nl Waar je vandaan haalt dat het onzin is om het aan maatschappelijke narigheid te wijten is op zich al belachelijk genoeg. Er zijn er weinig die exact hebben kunnen na vertellen waarom men precies zelfmoord heeft gepleegd. In Frankrijk na het sluiten van van France Telecom was er een enorme stijging te zien onder de werknemers http://essay.utwente.nl/61113/1/BSc_J_Boerties.pdf Zou je 'normaal' eens willen definiëren? Jouw reactie om het stuk onzin te noemen vanwege de linkse inborst van Joop.nl is abnormaal. Dat is een feitelijke constatering. Als een mislukte zelfmoordpoging een schreeuw om hulp is, dan is die persoon wel in een erg diep dal gekomen. Hoe zou je een gelukte zelfmoordpoging dan willen uitleggen? Een gelukte schreeuw om hulp? Al met al is jouw bijdrage absurd, onzin en voor bij het ochtend ontbijtje, tenenkrommend.

RoBru
RoBru11 apr. 2015 - 17:47

Sommige mensen kunnen in bepaalde situaties tot zelfmoord overgaan, en sommige mensen komen ook in die situaties terecht. Als het een strikt medische of psychische achtergrond heeft is euthanasie een optie. Als het een 15 jarig meisje met liefdesverdriet betreft is er hulp beschikbaar. Als het een 15 jarig jongetje betreft dat gepest wordt op school ook Als het misbruik thuis, slachtoffer van een misdrijf of verkeersongeval of werkloosheid of een sterfgeval in de familie betreft ook. Tegen allerlei andere pech kun je je verzekeren. Soms is de weg naar 'redding' vrij moeilijk te vinden. Maar ik ben bang dat we niet alle tegenvallers kunnen voorkomen, en dat we niet alle tegenvallers op het collectief kunnen (of zouden moeten willen) afwentelen.

1 Reactie
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra11 apr. 2015 - 17:47

== Als het een 15 jarig meisje met liefdesverdriet betreft is er hulp beschikbaar. Als het een 15 jarig jongetje betreft dat gepest wordt op school ook Als het misbruik thuis, slachtoffer van een misdrijf of verkeersongeval of werkloosheid of een sterfgeval in de familie betreft ook. == Ik ben bang dat je de recente bezuinigingsslag even gemist hebt. De overdracht van diverse vormen van zorg naar gemeentes heeft er in veel gemeentes voor gezorgd dat die zorg er domweg niet meer is. GGZ en maatschappelijk werk onder andere.

neutralist
neutralist11 apr. 2015 - 17:47

Vermoord door de maatschappij. Sorry ik laat me geen moord aanpraten. het is en blijft een keuze.

2 Reacties
denmol
denmol11 apr. 2015 - 17:47

Ken jij de betekenis van begrijpend lezen, vast niet want dan zou je niet zulke onzin uitslaan en wat betreft het maken van keuzes, je kunt je er door omstandigheden toe gedwongen voelen. Zoals je hebt kunnen lezen in het relaas van Theo Gerris helpt de vernederende aanpak van mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering door ze daarmee een duwtje te geven in die richting. Je moet behoorlijk stevig in je schoenen staan om jezelf niet te gaan haten, waardeloos en machteloos te voelen, als je in die positie verzeilt bent geraakt en het kan velen die het nu voor onmogelijk achten zomaar overkomen bij een klein beetje maatschappelijk tegenwind.

CliffClavin1993
CliffClavin199311 apr. 2015 - 17:47

Pepijn - je hebt ongelijk, met die 'keuze' van jou. Wie ernstig klinisch depressief is en geen uitweg meer ziet, die voldoet in het geheel niet aan datgene wat je hier zegt. Daar zijn harde argumenten voor, ook wetenschappelijk, maar ik vrees dat dat te hoog gegrepen is voor jou.

Rode druppel
Rode druppel11 apr. 2015 - 17:47

Een persoonlijk verhaal. Na 30 jaar in de Grafische industrie te hebben gewerkt kwam er na de zoveelste reorganisatie een einde aan mijn dienstverband. Dan begint de vernedering ( wordt zo ervaren ). UWV, in het eerste gesprek als 50 plusser gevraagd om omscholing, aangezien dat mijn diploma s waardeloos zijn geworden ( Grafische industrie is door de automatisering gedecimeerd tot een kleine bedrijfstak ). Geen omscholing, geld daarvoor is geschrapt door de bezuinigingen. Wat volgde was een oproep van het UWV om naar een bijeenkomst te komen, met banen in het vooruitzicht. Een re-integratie bureau zou een opleiding geven voor 2 banen. Ik kwam door allerlei selecties en behoorde tot de laatste 2 kandidaten. Werd aangenomen, echter op de dag van tekenen, belde het bedrijf op , met de mededeling dat het niet doorging. Ik vroeg waarom. Waarop werd geantwoord dat ze geen mensen met een Grafische achtergrond aannamen. Het re-integratie bureau voelde zich schuldig en ging mij bemiddelen. Wat een bemiddeling zou worden, werd een nachtmerrie. En zo belande ik in de IOAW ( bijstand ). En ziedaar, na vrijwilligerswerk, met de nodige cursussen, kon ik weer werk vinden. Iedereen is anders. Mijn ervaring is dat vernedering op vernedering je zelfvertrouwen kapot maakt. Je voelt je aangekeken worden door de samenleving. Je trekt je terug. Steeds meer kwam de zelfmoord gedachte. Dan sta je te wachten op de trein en denk je, nu kun je ontsnappen aan de ellende. Toch niet gedaan, want ik heb vrouw en kinderen waar ik veel van houdt. Die ellende voor hun, wou en wil ik hun besparen. Politici die uitspraken doen over luie uitkeringstrekkers weten niet wat ze aanrichten, is gewoon een mes in de rug. Politici die bijstandsgerechtigden verplichten om werk te verrichten weten niet wat een vernedering met mensen doet. Kortom, politici weten niet wat ze aanrichten. Ze nemen zo ook een samenleving mee, die hun opinie volgt. En ziedaar, het drijft mensen naar de enige uitweg. Mijn ervaringen zijn niet uitgewist. Blijf verlangen naar............... Ga dus niet naar de dokter, in de hoop op verlossing en geen schande voor mijn gezin. Ik verafschuw deze maatschappij, waarin ik liever niet wil leven.

3 Reacties
CliffClavin1993
CliffClavin199311 apr. 2015 - 17:47

Veel dank voor dit moedige persoonlijke relaas, Theo - ik hoop dat deze of gene hardleerse figuur erdoor geraakt wordt. En ik wil je graag mijn totale sympathie betuigen; ik hoop dat jij en de jouwen hier goed uit tevoorschijn komen. Frank.

denmol
denmol11 apr. 2015 - 17:47

Heel aangrijpend en goed te begrijpen weergave van hoe het feitelijk is gelopen en hoe ziekmakend het leven van een uitkering kan zijn. Dat van die vernederingen bij de sociale dienst, dat ken ik uit de praktijk. Ik wens je alle kracht en sterkte toe, dank en respect voor het gegeven dat je dit met ons hebt willen delen.

lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Heel duidelijk verwoord, Theo. Blij dat je er nog bent! :)

Alienvspredator
Alienvspredator11 apr. 2015 - 17:47

1 van mijn beste vrienden heeft iets meer dan een maand geleden zichzelf van het leven beroofd. Iemand van wie je het niet verwacht omdat hij altijd nog wel iets positiefs zag. De laatste anderhalf jaar ging het wel steeds slechter. Vanuit flexwerk in de bijstand terechtgekomen ,in de schulden geraakt ,huis ontruimd enz. Zeker een aparte figuur die zeer taalbegaafd was en een originele dichter. Het is natuurlijk een heel verhaal waarover ik hier niet zal uitwijden. Uiteindelijk voelde hij zich niet meer thuis in deze wereld en er van overtuigd geraakt dat niemand meer op hem zat te wachten.

1 Reactie
denmol
denmol11 apr. 2015 - 17:47

"Vanuit flexwerk in de bijstand terechtgekomen ,in de schulden geraakt ,huis ontruimd enz" Dit is een heel herkenbaar relaas en een waarheid als een koe, maar velen van de gelovers in de neoliberale doctrines zien mensen als wijlen jou vriend als losers die het er zelf naar gemaakt hebben, en tonen geen enkel medeleven of gevoel van sympathie laat staan dat ze weten wat empathie inhoudt. Sterkte met het verlies van een goede vriend.

IvanPavlov
IvanPavlov11 apr. 2015 - 17:47

Het is op zijn minst cynisch om persoonlijke drama's als zelfmoord te koppelen aan een politiek stokpaardje als 'Rutte is evil' of 'neo-liberalisme is de bron van alle kwaad'. Een anekdotische correlatie zegt niets over een mogelijk verband. - Is het niet aannemelijk dat mensen eerder in een uitkeringssituatie zullen zitten omdat ze van nature meer moeite hebben mee te draaien. - Waarom zouden we het verband niet leggen met de opkomst van de smartphone? Als daar je stokpaardje ligt kun je er een mooi verband aantonen. - Waarom liggen de zelfmoordcijfers in al onze omringende landen hoger (en dat allemaal zonder Rutte). - Hoe komt het dat in 'kijk-eens-hoe-ze-daar-de-bankiers-opsluiten!'- IJsland de zelfmoordratio bijna het dubbele is van Nederland. Ik heb zelfmoord van nabij meegemaakt. Zelfmoord is te ingrijpend voor nabestaanden om misbruikt te worden voor dit soort goedkope opinies. Zeker als die vergezeld gaan van 'same olds' als leuk die onderzoeken van deskundigen maar ze bevestigen niet wat ik vind dus: - de deskundigen deugen niet - de vraagstellingen deugen niet - de onderzoeken deugen niet - de resultaten deugen niet - all of the above. Zelfmoord is geen keuze. Maar het laatste wat je moet doen in dit soort drama's is met je vinger naar schuldigen wijzen. Niet alles ligt aan de 'ander'.

3 Reacties
denmol
denmol11 apr. 2015 - 17:47

"Het is op zijn minst cynisch om persoonlijke drama's als zelfmoord te koppelen aan een politiek stokpaardje als 'Rutte is evil' of 'neo-liberalisme is de bron van alle kwaad'." Er wordt volgens mij niet gezegd dat dit de enige bron is maar het neoliberalisme helpt wel een handje mee om mensen die aan de kant staan, zich diep ongelukkig en vooral overbodig en vernederd voelen, weliswaar onbewust maar toch, een duwtje in die richting te geven. Dat kan je toch onmogelijk ontkennen?

CliffClavin1993
CliffClavin199311 apr. 2015 - 17:47

Je reactie is te rationeel. De 'anekdotische correlatie', die je ontwaard, die is veel meer solide dan je denkt. Ze is causaal, dat durf ik rustig hier te poneren. Wetenschap is prachtig, maar niet alleenzaligmakend. We kunnen niet in de hoofden van mensen kijken, die na afschrikwekkende jaren van economische ellende, en het worden gekoeioneerd door allerlei kille en niet-begrijpende instanties, misschien ook door het verlaten worden door de geliefde partner, tot een wanhoopsdaad besluiten. In die zin is 'bewijs' onmogelijk, tenzij je over een batterij afscheidsbrieven beschikt. Daar gaat het (gelukkig, zeg ik, temidden van de ellende waar we het hier over hebben) ook helemaal niet om. Het leven is veel méér dan: 'bewijzen'. Het leven gaat over gevoelens, intuïtie, en instinct. Over je inleven, over empathie. Zonder dit alles is het leven zinloos. Rutte is niet het gereïncarneerde kwaad zelve, en dat zegt ook niemand. In mijn optiek is hij wél een representatie van heel veel wat er mis is, in Nederland, in het westen überhaupt, hij is een personificatie daarvan, tesamen met zijn partij, die rare en sinistere club van oplichters, sjoemelaars, egoïsten, en straffende sadisten. Al decennia maken VVD, en meer recent ook de PvdA, en anderen, mensen met een uitkering verdacht, draaien ze bij hen de duimschroeven steeds verder aan, en zetten hen meer recent ook als een moderne versie van slaven in. Je ziet ellende, dakloosheid, voedselbanken, en ja: zelfmoorden, als gevolg van dit beleid. Wie dit niet in wil zien, die heeft geen gevoel in zijn donder. En wie zich nog steeds enthousiast als neoliberaal omschrijft, die is in mijn ogen mentaal ziek. Ik schrijf dat nu voor de derde keer, hier, maar omdat het nodig is, kennelijk, vind ik dat ik best in herhalingen mag optreden. (Ik weiger om te schrijven: in herhaling vervallen, want dit is, gezien de ernst van het onderwerp, veels te negatief.)

Haastig
Haastig11 apr. 2015 - 17:47

Ja, dat lijkt me een meer causaal verband. Het klopt in ieder geval voor mij. Ik werd ziek, depressie, waardoor mijn jaarcontract inderdaad bij een jaarcontract bleef. Arbeidsongeschikt, niet in staat om te werken, DAARDOOR een kleiner inkomen. Maar, dankzij het feit dat ik in Nederland woon, hàd ik een inkomen terwijl ik niet werkte, maar ziek thuis zat. Ik werd depressief omdat IK depressief werd, door mijn genen, mijn lijf, mijn geest, mijn achtergrond. Daar had de maatschappij niets mee te maken. Wat niet hielp was mijn baan, waaruit ik weinig voldoening haalde omdat de geïnvesteerde energie niet leidde tot resultaat (overheidsproject gedomineerd door wisselende politieke ambities). Wat ook niet hielp was de "zorginstelling", die door totale incompetente bedrijfsvoering veel te laat hulp boodt. Niet door de "wachtlijsten", maar door gebrek aan goede organisatie, niet ongebruikelijk voor organisaties die nergens op worden afgerekend. Ondanks mijn "acute zorgvraag" ging er een half jaar voorbij voordat ik ook zorg kreeg. In die periode verloor ik mijn baan en kwam ik in een dal dat mij jaren van mijn leven heeft gekost. Wat ik absoluut diep triest vind dat mijn perceptie van de "zorg in NL" een behoorlijke knauw gekregen heeft, want in ons "sociale" Nederland, moest ik door incompetentie van een organisatie een half jaar wachten op "zorg", terwijl ik eerder (eerdere depressie), in "kapitalistisch" USA een week later bij een goede therapeut op de bank zat, betaling op basis van inkomen. Oh, en ook gewoon na werktijd... Ik ben enorm dankbaar dat ik NLse ben, in een prima land, met zorg, met uitkeringen. Wel wat wijzer én gek genoeg ook "rechtser" geworden door mijn uitval: naarmate organisaties minder worden afgerekend op prestaties, worden ze minder goed (georganiseerd). Daarnaast: het NLse systeem heeft veel, te veel, "perverse" prikkels. Er wordt teveel gestimuleerd dat als je de ene subsidie niet hebt aangesproken, je ook geen "recht" hebt op de andere. Ik weet nu dat ik huursubsidie moet aanvragen, als ik een jaar later vrijstelling gemeentebelasting wil vragen. Ik weet inmiddels ook dat je niet moet proberen €200 te sparen voor "iets", want, ook al heb je daarvoor weken geen vlees gegeten, de vrijstelling komt alleen als je niét hebt gespaard. Beter niet te zuinig doen bij een minimum inkomen. Ik weet inmiddels ook dat je je zo snel mogelijk in het leven bij een woningbouwvereniging moet inschrijven en dan niet teveel moet verdienen. Ik vind het zuur om op te merken dat ik, doordat ik sterk achteruit ging in inkomen, mijn woon-positie kon verbeteren. Tot mijn depressie (& uitkering) woonde ik op een halve verdieping en deelde ik met mijn buurvrouw een badkamer en wc. Tijdens mijn reïntegratie merkte ik hoe ingewikkeld "reïntegreren" was: vooral financieel. Ik vond het absoluut niet erg dat ik gekort werd op mijn uitkering (dat is immers terecht), wat ik wel vervelend vond was dat ik er financieel op ACHTERuit ging (bruto-netto verhaal) en dat je een maand later gekort werd dus wel héél goed moest budgetteren om de ene maand van €1000 en de andere maand van €400 moest rondkomen. Ik had liever al mijn verdiende centen overgemaakt aan het UWV om vervolgens gewoon het bedrag van mijn uitkering te hebben ontvangen. Al deze perverse prikkels hebben mij een slechter mens gemaakt, daarom ben ik rechtser gaan stemmen. Ik denk dat de meeste rechtse mensen willen dat er zorg is, dat er hulp is: efficiënt, effectief en met ruimte voor beloning (o.a. tegengaan armoedeval). De algemene welvaartsstand is in kapitalistische landen hoger dan in communistische landen, voor iedereen. Dat is niet omdat kapitalisten beter zijn dan communisten, maar omdat mensen mensen zijn en beloond willen worden voor inspanning en dat aangesproken worden op incompetentie, inefficiëntie (tot op zekere hoogte) nuttig is. Ik geloof in het midden tussen deze 2, dus ik vermoed dat ik daarmee ongetwijfeld tot "neoliberaal" -what ever that may be- wordt gebombardeerd. Ik ben voor uitkeringen, maar tegen de armoedeval bij werken, ik ben tegen afstraffen van sparen (dus tegen het belonen van niet-sparen), je moet beter/mooier/ruimer kunnen wonen als je werkt (of je leven lang hebt gewerkt) dan als je niet werkt, ik zie graag dat er hulp geboden wordt aan mensen met bv autisme, blind- of doofheid, dyslexie, parkingson etc. Maar wel graag in HULP en niet aan gezwam in de ruimte van "zorg/specialisten/beoordelaars" etc die het budget vooral aan zichzelf (willen) opmaken. Mijn neef is autistisch, praktische hulp is nuttiger dan gelul over de 30ste keer diagnostiseren, intakes voor elke nieuwe club, en "begeleiding". NEE, regel gewoon die remedial teacher, kurtzweil, begeleider ipv gelul om je eigen baan in stand te houden dat de jongen een remedial teaching en kurtzweil nodig heeft, dat is bekend. Sinds z'n 5e ! Helaas heeft de huidige regering uit VVD en PVDA wel een behoorlijke misser gemaakt: delegeren van specialistische kennis, naar gemeenten waar NUL kennis is. Maar, sorry voor bovenstaande uitstapje: ik denk dat de "neoliberale samenleving" niets te maken heeft met depressies. Ik denk -wellicht onterecht- dat de vermindering van geloof wèl met de stijging van het aantal zelfmoorden te maken heeft. T.ov. jaren 80 is er weinig gebeurd op het gebied van zelfmoord -relatief gezien, t.ov. de jaren 50 is het aantal zelfmoorden verdubbeld. Hoewel ik atheïst ben, misschien zelfs anti-geloof, denk ik dat religies een positieve invloed hebben op het beperken van zelfmoorden of pogingen daartoe: los van het "God is tegen zelfmoord, dus dan kom ik in de hel" ideeën, is het verblijf in de kerk/synagoge/moskee nuttig voor zover die ook voor een deel wordt besteed aan gewoon "stilstaan bij" , mediteren en "zijn". Mediteren is -wetenschappelijk aangetoond- nuttig tegen depressies, ik denk dat een religieuze instelling vaak -ongemerkt- dient als meditatie, net als de "zondagsrust". Het deel uit maken van je "groep" die je wekelijks, over een periode van jaren ziet, zal waarschijnlijk ook een positieve bijdrage leveren. Rutte II heeft er in ieder geval weinig mee te maken.

lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Alle reacties gelezen te hebben is er maar één conclusie mogelijk: De beste stuurlui staan aan wal. En in mijn optiek: aan lager wal. Tip: als je geen verstand ervan hebt en geen begrip kunt/wilt opbrengen, is het wellevend om je van kritiek op deze slachtoffers te onthouden.

1 Reactie
meijerlahn
meijerlahn11 apr. 2015 - 17:47

Helemaal mee eens. Het neoliberalisme (gebaseerd op egoïsme en hebzucht) heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is, zoals empathie en mededogen.

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra11 apr. 2015 - 17:47

== Nog meer kwaadaardige onzin; niet iedereen met een uitkering wordt verdacht, maar er is wel controle want er is veel fraude geweest. Fraude met geld dat door een ieder van ons wordt opgebracht om mensen te helpen moet worden bestreden want is asociaal en ondermijnt de verzorgingsstaat. == Ondertussen weten we allemaal al lang dat die "veel fraude" slechts een fractie is van de fraude die gepleegd werd en wordt met faillissementen en nog geen promille van de legale belastingontduiking waar ons land inmiddels over de hele wereld om bekend staat. En daar doen we niks aan...

2 Reacties
lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Dank je, Sjouke. Inderdaad, de meeste fraude wordt gepleegd in de hogere echelons. En ook dát is gemeenschapsgeld. Weliswaar niet altijd dezelfde gemeenschap, maar toch... gemeenschapsgeld. Elke fraude is misdadig. Maar de hogere echelons frauderen gelijk ook voor veel meer dan een uitkeringsgerechtigde, of iemand, wiens PGB wordt misbruikt door een fraudeur. Blijven wijzen op uitkeringsgerechtigden vind ik nogal zielig en laat zien dat deze persoon feitelijk amper iets weet van de materie en niet bereid is om informatie van derden op te pakken. Het eigen gelijk (??) wordt als leidinggevend gezien. Is het meestal niet...

lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Sterker, Sjouke: Sociale Zekerheidsfraude bedraagt 153 miljoen (alle uitkeringen dus) en dat is 1,6% van ALLE fraudes, zoals faillissementsfraude (1,3 miljard), zorgfraude (2,7 miljard) en verzekeringsfraude van 900 miljoen. Peanuts als je het zo bekijkt dus. Bron: Tribune april 2014, pag.21

Kyvric
Kyvric11 apr. 2015 - 17:47

Ik ben eens in de data over zelfdoding gedoken die beschikbaaar is via het CBS en het is betamenlijk pijnlijk hoe de auteur de cijfers misbruikt. Als je kijkt naar de het aantal zelfdodingen sinds de jaren 50, gecorrigeerd voor de bevolking vallen er bepaalde dingen op: - er is een stijging sinds de jaren 50, met een versnelling in de jaren 70. - Sinds 1984 zien we een daling in het aantal zelfdodingen - 2008 laat een verrassend laag aantal zelfdodingen zien (groei vergelijken met dit jaar is misbruik maken van de cijfers, beter is om 2009 te gebruiken) - vanaf 2010 wordt de daling die ingezet is in 1984 doorbroken en zien we een sterke stijging Ik geloof daarom wel dat de crisis mensen het zogenaamde laatste zetje heeft kunnen geven, maar het is wel wat voorbarig om dit te verbinden aan het neo-liberalsime. Je zou eigenlijk eerder kunnen stellen dat het neo-liberalisme voor een daling van het aantal zelfmoorden heeft gezorgd (wat overigens in mijn ogen een net zo onzinnige conclusie is). Dit is een te belangrijk onderwerp om er een links-rechts discussie van te maken om weer eens lekker neo-liberalisme te gaan bashen. We zien sinds 1984 een daling in het aantal zelfmoorden, terwijl daarvoor er een sterke stijging was, dus laten we vooral naar de oorzaken kijken die dat tot gevolg had...

1 Reactie
Alienvspredator
Alienvspredator11 apr. 2015 - 17:47

Ik hoop echt dat de neurobiologie zich zo ontwikkeld dat we straks daadwerkelijk kunnen meten dat sommige onder ons stomweg gewoon meer voelen en welke impact dit heeft op het denken en het lichaam. Dat bewezen kan worden dat niet iedereen geschikt is om een wedstrijd te maken van het leven. Speelse competitie kan geen kwaad en kan creativiteit stimuleren. Maar om van het hele maatschappelijke leven een strijd op acceptatie te maken is echt niet gezond. Helemaal gezien het feit dat we een enorme roofbouw plegen en eigenlijk een afval maatschappij zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, en daarmee een bedreiging zijn voor ons eigen voortbestaan is wel degelijk de tijd aangebroken om te kijken of competitie/strijd om de economische middelen en daarmee de macht nog wel in het belang zijn voor de soort die mens heet.

WendyB2
WendyB211 apr. 2015 - 17:47

Nog een voorbeeldje van de sociale terreur in Nederland: €80.000,- boete en een strafblad vanwege het verkopen van een paar jonge katjes. http://www.nu.nl/economie/4029154/marktplaats-geeft-sociale-diensten-steeds-vaker-gegevens-van-verkopers.html

2 Reacties
IvanPavlov
IvanPavlov11 apr. 2015 - 17:47

De maximale boete op uitkeringsfraude bedraagt 100% van het fraudebedrag. Dat maakt 40.000 euro een aardige onkostenvergoeding voor een 'hobby'.

lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Dom natuurlijk, maar die boetes zijn zwaar overdreven. Dit kan inderdaad ook een start zijn voor een exit. Moet ik niet aan denken zelfs.... Ik heb in die jaren dit nooit gedaan. Zeker niet op Marktplaats die notoir onbetrouwbaar is. Dat ze een boete krijgt is terecht. Maar zó is ridicuul en misdadig.

Herdershond2
Herdershond211 apr. 2015 - 17:47

Misschien gaan velen van jullie het heel gek vinden wat ik nu ga zeggen, maar ik ga het toch doen: lieve mensen, Nederland is nog altijd een van de aangenaamste landen ter wereld waar een mens geboren kan worden. Als ik van tevoren zou mogen kiezen waar mijn wieg komt te staan, dan zou ik het wel weten. Er zijn zó verschrikkelijk veel landen waar oorlog, geweld, dictatuur, onderdrukking en schrijnende armoede schering en inslag zijn, dat het hier - met al onze probleempjes - toch nog best aardig toeven is. Dat neemt niet weg dat het leven zelfs onder deze omstandigheden ondraaglijk zwaar kan zijn, maar dat heeft toch ook echt met biologische factoren te maken en soms is het een resultaat van botte pech. Mijn oom en tante bijvoorbeeld hadden ooit twee kinderen. Die zijn ze allebei verloren; aan kanker; beiden na een lang ziekbed. Zij zijn gebroken voor de rest van hun leven. Voor hen maakt het weinig uit wie er in het Torentje zit. En dat heeft er ook helemaal niets mee te maken. Ik moet zeggen dat ik versteld sta van de criminalisering van het 'neoliberalisme'. Ten eerste kan ik weinig met die term. Volgens mij noemt niemand zich zo. Ik ken wel mensen die zich liberaal noemen. Maar die mensen zullen wel bedoeld worden. Zonder enige nuance wordt deze mensen toch wel zeer ernstige zaken voor de voeten geworpen. Zij zouden psychisch gestoord zijn, niet in staat zijn tot empathie en in laatste instantie verantwoordelijk voor de keus van sommige mensen uit het leven te stappen. Ik vraag me af of degenen die dit roepen - deze welhaast heilige 'Gutmenschen', die lijken te zwelgen in hun eigen goedheid en moreel van ook maar de geringste smet vrij zijn, ooit weleens écht gesproken hebben met mensen die op een andere partij stemmen dan zijzelf? Of zou het eerder zo zijn dat zij een stereotype brallerige VVD-er (die mensen bestaan natuurlijk ook) gigantisch uitvergroten en vervolgens iedereen die het niet met hen eens is daarmee gaan vergelijken? Ik vermoed het laatste. Nog even voor de duidelijkheid: -Links heeft géén monopolie op inlevingsvermogen, medemenselijkheid, hulpvaardigheid of het geven van liefde. -Er wordt een karikatuur gemaakt van mensen die niet links zijn: dat zijn allemaal 'neoliberalen' en soms zelfs 'fascisten'. Die zijn allemaal alleen maar met zichzelf bezig, willen alleen maar een dikke Mercedes onder hun kont, pronken overal met hun status en kijken neer op iedereen die moeite heeft met rondkomen. Sorry jongens, maar dit gaat natuurlijk nergens over. Er zullen best mensen bestaan die zo zijn (ik heb ze ook weleens meegemaakt), maar zij zijn bij lange na niet representatief voor het liberale gedachtegoed, dat ons toch echt heel veel goeds heeft gebracht. -Het is pertinent onjuist te veronderstellen dat links het 'goede' wil en rechts het 'kwade'. Beide groepen (waarbinnen overigens heel veel nuances bestaan) hebben alleen een andere visie op de problemen binnen een maatschappij en de oplossing daarvoor. In de Sovjetunie van weleer werden mensen die het communisme niet kritiekloos omarmden overigens ook gek verklaard en in psychiatrische inrichtingen opgesloten. Ik ga er maar van uit dat de critici van 'rechts' hier niet zo ver zullen gaan dit aspect van de Sovjet-samenleving op 'neoliberalen' te willen gaan toepassen...

5 Reacties
lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Mooi verhaal. Maar wel vanuit jouw manier van denken. Probeer eens in de schoenen te staan van iemand die klem is komen te zitten en niet meer verder kan. Ga je dan zeggen: "Joh, we leven in een geweldig land en verman je even? " Ja, dat gaat helpen... vást..... niet.

TruusBeek
TruusBeek11 apr. 2015 - 17:47

Kan mij hier totaal bij aansluiten. Zag afgelopen dagen bij een programma van de EO een echtpaar die hun dochter, voor ieder van uit het niets,op haar twintigste zelfmoord heeft gepleegd.Was zeer aangrijpend. Ja het is een prestatiemeetschappij geworden waar de banden met je roots losser zijn geworden het is geen mooie ontwikkeling maar ook een niet te stuiten ontwikkeling.Het is een illusie te denken dat een maatschappij op basis van SP ideologie daar iets aan veranderd zou kunnen hebben.Van die genoende dochter was het totaal niet bekend waarom zij tot die daad is gekomen.

Haastig
Haastig11 apr. 2015 - 17:47

Een waarheid als een koe.

kindval
kindval11 apr. 2015 - 17:47

+1

Alienvspredator
Alienvspredator11 apr. 2015 - 17:47

Je verhaal mist diepgang. Het wordt steeds duidelijker dat onderwerpen die echt niet meer van de agenda geschrapt kunnen worden door rechts (conservatief) worden ingelijfd en met en rechts sausje worden overgoten maar helaas niet worden doorleefd. Met een volstrekt misplaatst optimisme zal er in de toekomst wel een oplossing komen. En laten we eerlijk zijn progressief rechts is echt een contradictie in termino. Het verschil zit hem in of je het eigen belang voorop stelt of het collectieve belang.Zo simpel is het eigenlijk. Voor de duidelijkheid...lang niet iedereen die zich links nomet is het ook echt. Je klinkt een beetje alsof je het voor jezelf het goed wil praten. Alsof je zelf in een fase zit waarin de zwaarte van de problemen er niet bij kunt gebruiken. Dat hoeft ook niet.Je hebt geen excuus nodig om te willen overleven. Wel is het prettig als het inzicht zolas van het hierboven geschreven stuk een keer aanvaard wordt. In de visie van de VVD is het leven een wedstrijd.Wees dan ook zo eerlijk dat je accepteert dat er verliezers en bereid bent een ander op te offeren. Eten van 2 walletjes is erg hypocriet.

[verwijderd]
[verwijderd]11 apr. 2015 - 17:47

@ Kenneth Vuisting === Maar het is zo klaar als een klontje dat vooral de oppervlakkige van geest en juist de meest materialistische mensen zich het beste staande kunnen houden in deze maatschappij. Dat er een groep mensen bestaat met totaal andere waarden deert het systeem niet zij hebben zich aan te passen moeten zichzelf ontmenselijken. === Dit is absolute zelfdestructieve onzin. Dus als je je verantwoordelijkheid neemt en het voor elkaar krijgt om je staande te houden als bijvoorbeeld doctor, musicus, schrijver, accountant, bioloog etc ben je oppervlakkig? Onze maatschappij bestaat uit ontzettend veel verschillende mensen, culturen religies en ideologieën. Ik ken genoeg mensen die zich staande weten te houden en ze zijn allemaal verschillend. Dus wat voor systeem je hier ook handhaaft; er zullen altijd mensen zijn die volledig anders denken. Ik heb ook een broer zo anti alles is dat hij off the grid leeft, zelfs hij weet zich staande te houden; zonder staatssteun. Je moet je focussen op je eigen kracht en visie en je niet van de kaart laten brengen omdat er politici zijn of een systeem dat niet met jou wensen overeenkomt; jij bepaald zelf je eigen geluk; is cliche maar o zo waar.

1 Reactie
Alienvspredator
Alienvspredator11 apr. 2015 - 17:47

Met je opsomming van beroepen wil je een bepaalde draai geven maar dat raakt kant noch wal. Zo eenvoudig is het natuurlijk niet.Alhoewel ik wel denk dat bepaalde beroepsgroepen meer sociaal gevoelige mensen zal aantrekken dan andere en voor sommige is dat ook bewezen. Het is ook bijzonder moeilijk om exacte oorzaken per individu aan te geven wat de doorslag heeft gegeven om er een einde aan te maken. Wie er bewust voor kiest on bv of grid te leven kan zichzelf daarmee kracht geven.Wie buitengesloten wordt door omstandigheden en daar niet voor kiest krijgt een gevoel van machteloosheid.

rikus1
rikus111 apr. 2015 - 17:47

Het loopt inderdaad de spuitgaten uit. Steeds meer mensen gaan financieel finaal naar de kloten en dat heeft gevolgen voor hele families. Je zult maar bij de sociale dienst moeten aankloppen en je eten moeten halen bij de voedselbank en je huis worden uit gezet. Het is niet vreemd als mensen dan rare oplossingen creëren. Hoeveel pijn zal het doen als je je kind niet kunt geven wat zijn vriendjes wel krijgen. Dat doet vreselijk veel pijn. Ik snap overigens ook niet dat een gezin met kinderen zomaar uit hun huis kunnen worden gezet. Dat banken geen mededogen kennen is meer dan bekend, die denken alleen aan hun eigen portemonnee. Maar in deze gevallen zou een gemeente toch moeten ingrijpen. Hier speelt volgens mij de zorgplicht mee.

1 Reactie
Bakoe
Bakoe11 apr. 2015 - 17:47

Niemand grijpt meer in, we moeten hetzelfde experiment ondergaan wat in Zuid Amerika, Azië en in Afrika al geprobeerd is met desastreuze gevolgen. Wat betekend: Privatiseer alles. Breek alle arbeidsrechten af. Beperk vrijheden zoveel mogelijk, met als reden een of andere enge vijand die op de loer ligt. Richt heel je filosofie op de homo economicus. Beperk democratische invloed zoveel mogelijk. Zorg voor een constante stroom van propaganda of non nieuws. Zorg dat je hele bevolkingsgroepen op de rand van overleven of ten onder gaan houd. Zet iedereen tegen elkaar op. Centraliseer de macht en maak het zo ontransparant mogelijk. Bind leger en politie aan je. Wees corrupt en verdeel alles tussen ons kent ons. Uiteindelijk fantastisch voor de economie en de democratie. Althans dat is wat u en ik moeten geloven. Europa staat op een kantelpunt. 7 jaar "crisis"en toegepaste shockdoctrine. Griekenland is het eerste land waar het falen aan het licht is gekomen. Ik zou zeggen lees je eens in hoe het in veel landen gegaan is buiten Europa, en wat het toegepaste wonder medicijn was op de crisis daar op verschillende momenten. (jaren 80) en kijk eens hoeveel overeenkomsten er zijn. Maar goed... en nu vooruit :-)

Sternenstaub
Sternenstaub11 apr. 2015 - 17:47

Koos Kuijt: "Volgens de GGD Den Haag komt zelfdoding onder mensen met een uitkering vijf tot acht maal vaker voor. Als verklaring hiervoor worden genoemd het sociale isolement en de financiële onzekerheid die voortvloeit uit het aangewezen zijn op een uitkering. De aandacht voor dit onderwerp is toe te juichen, maar het valt op dat de focus van de geciteerde onderzoekers op het gebied van psychiatrie ligt op de persoon zelf en slechts in tweede instantie op de maatschappelijke omstandigheden." ___ Publicisten als Kuijt, verdienen aanmoediging en steun, daar zij tot de griezelig kleine groep behoren, die voor duiding van maatschappelijke kwesties, zoals armoede en zelfdoding, buiten het enge waanwereldje durven stappen van de angstaanjagend grote groep "wetenschappelijke onderzoekers" die intellectueel en moreel zijn gecorrumpeerd en lustig meehuilen met de neoliberale wolven in de kapitalistische wildernis. M.a.w., de exclusieve nadruk van dergelijke "wetenschappelijke onderzoekers", op de persoonlijke aard van maatschappelijke kwesties, minacht de integrale aard ervan, oftewel de sociaal-historische, politieke context, en dat is geschied- en wetenschapsvervalsing, dus is het geen wetenschap, maar waardeloze troep. De context van armoede en zelfdoding, is de maatschappij, in volle lengte, breedte, hoogte en diepte ervan, driedemensionaal, sferisch, en niet eendimensionaal, lineair, zoals neoliberaal gehersenspoelden en gelijkgeschakelden beweren, en die hun extreem bekrompen denkbeelden aan allen trachten op te dringen. De bevrijding uit de neoliberale put, komt van integrale waarneming, en daarom verdienen mensen als Koos Kuijt, aanmoediging en steun.

3 Reacties
lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Wederom neem ik met een zwierige zwaai mijn hoed voor je af, Jan-Peter. Dank je wel.

CliffClavin1993
CliffClavin199311 apr. 2015 - 17:47

Je roert gevoelige punten aan, Jan-Peter - er wordt heel veel, en goed, wetenschappelijk onderzoek naar klinische depressie en zelfdoding gedaan. Welke hersengebieden, welke neurotransmitters, welke genetische predisposities spelen een rol? Dat moet doorgaan, vind ik. Nu is het onmogelijk om in precies deze context in een publicatie, of op een congres voor beta-wetenschappers, ook nog eens heel diep op sociologische en politieke kwesties in te gaan; anderzijds vind ik persoonlijk dat iemand die een echt goed onderzoeker wil zijn ook mag poneren wat voor maatschappelijke consequenties de door hem gevonden resultaten met zich meebrengen. Die zijn er, gelukkig, hoewel je ze niet zo vaak tegenkomt. Met nadruk zeg ik: de psycho-sociale omstandigheden horen bij dat onderzoek; er is bijzonder vaak aangetoond dat chronische stress depressie veroorzaakt, en tot zelfmoordneigingen leidt. Je hoeft hier echt niet van slechts 'associaties' en 'correlaties' te spreken, er is een causaal verband. Ook natuurwetenschap (in de vorm van de neurobiologische psychiatrie) heeft morele consequenties. Die mag je niet veronachtzamen. Anders zou die wetenschap slechts academisch belang hebben (in de peioratieve betekenis van dat woord). De neoliberale inrichting van een maatschappij staat volkomen haaks op wat de wetenschap laat zien. Ik hoef geen voorbeelden aan te dragen; elk zinnig mens weet wat ik bedoel. Als je de wetenschap serieus neemt, dan wijs je het neoliberalisme af. Daar is geen enkel compromis bij mogelijk, bij deze stelling.

Woeki Hypo
Woeki Hypo11 apr. 2015 - 17:47

@Jan-Peter Scheffer, ma 13 april 2015 12:18, @Frank Lenssen, ma 13 april 2015 14:41, Jan-Peter schrijft: M.a.w., de exclusieve nadruk van dergelijke "wetenschappelijke onderzoekers", op de persoonlijke aard van maatschappelijke kwesties, minacht de integrale aard ervan, oftewel de sociaal-historische, politieke context, en dat is geschied- en wetenschapsvervalsing, dus is het geen wetenschap, maar waardeloze troep. Persoon en structuur. In mijn eigen bijdrage (zo 12 april 2015 01:36) heb ik de rationele reden gegeven, waarom neoliberalen of rechtse denkers de persoon accentueren en het structurele aspect (de integrale aard, de omstandigheden) verhullen. Dan kunnen de mensen (meestal) op de achtergrond optimaliseren. De structuur (op de achtergrond), de integratie, deze sociale omstandigheden of omgeving, is namelijk een optimalisatie structuur. Deze rationele reden (het optimalisatie principe) raakt de kern van de neoliberale economie. En leidt uiteindelijk tot maatschappelijk extremisme. Dit extremisme zorgt voor doelstellingen, die zeer veel mensen niet kunnen halen (en die stress genereren). Vroeger was optimalisatie o.a. bekend onder de begrippen onderdrukking en uitbuiting. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

JoopSchouten2014
JoopSchouten201411 apr. 2015 - 17:47

Neoliberalen en/of sociaal-darwinisten vertalen deze schokkende realiteit als een te berekenen 'bijkomende schade' en het een 'natuurwet' betreft. (...) Of niet?

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos11 apr. 2015 - 17:47

Nee hoor, er zijn zoveel verschillende oorzaken van zelfdoding dat dat een te makkelijk antwoord zou zijn. Wel handig natuurlijk.

[verwijderd]
[verwijderd]11 apr. 2015 - 17:47

volgens mij is het vrij algemeen bekend dat zelfdoding meer voorkomt bij hltb jongeren en bij mensen in armoede/uitkeringen. indertijd ook bij de herkeuringen van de wao. Voor wat betreft compassie etc Het gaat er niet om bij welke partij je hoort, maar dat je gewoon omgaat met mensen die in de sores zitten. ook bij links heb je mensen die met zichzelf bezig zijn en met hun eigen vriendenclubjes en die echt niet weten wat het is. het mooiste voorbeeld is de sp er in de woning van 4,5 ton. of als je wat minder extreem kijkt naar sp mensen met dubbele inkomens in de non profitsector in een rijteshuis in de betere buurten. die nodigen een bijstandsgerechtigde echt niet uit voor een kop koffie. en komen bij een arm mens alleen met een theoretisch politiek verhaal. maar daar gaat het niet om, van belang is dat arme mensen worden gerespecteerd en dat je de tijd neemt. maw, leef een beetje mee met iemand. maar dat kan niet iedereen, ook in de zorg is het tot hier en niet verder, uitzonderingen daargelaten. er zijn bij de vvd inderdaad al helemaal geen mensen die dat kunnen opbrengen, dat is vooral de partij van de ondernemers en zelfstandigen, geen arme zzpers, het is gewoon zakelijk daar. alleen bij cda en pvda zijn er nog een paar die echt oprecht belangstelling tonen voor armen. en soms nog weten wat het is. dat heb je ook soms bij de sp. maar nogmaals verwacht daar ook geen wonderen van. de ratrace is al erg genoeg, voor mijn gevoel is er wel een grens, die ligt bij ongeveer een vermogen of een eigen huis van 2 a 3 ton. daarboven verliezen mensen vaak toch hun menselijkheid. het is altijd moeilijk om de grens te bepalen. die is vaak gevoelsmatig. maar je gevoel bedriegt je meestal niet. nogmaals zelfdoding is heel erg en DE zelfmoordenaar bestaat niet. maar zoals ik al zei aan het begin van mijn reactie het wel degelijk echt meer voor bij mensen in armoede en met een uitkering.

1 Reactie
lembeck
lembeck11 apr. 2015 - 17:47

Niels - je begint zo goed en daarna ga je schoppen tegen de SP. Wat heeft dat met het onderwerp te maken? Voor zover ik zie helemaal niets. Voor de goede orde - je vindt uitvreters overal. Onderwerp gesloten.

LoLiTa2
LoLiTa211 apr. 2015 - 17:47

Seneca, Heine, en talloos veel anderen hebben het opgemerkt: een mens heeft altijd meer dan voldoende redenen om zich zelf te doden. De vraag is niet, waarom sommigen er op tijd mee stoppen, maar waarom zo ontzettend veel mensen zonder reden blijven aanmodderen. Die vraag houdt mij al een tijdje bezig. En ik mag wel zeggen dat ik daaromtrent bijzonder interessante - om niet te zeggen: schier nobelprijswaardige - bevindingen heb gedaan. Maar het wordt tijd dat de rest van de wetenschappelijke wereld zich daarover ook eens gaat buigen. Want daarin schuilt de troost, en niet in zo'n maf Abrahamitische godsdienstje.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg211 apr. 2015 - 17:47

"De vraag is niet, waarom sommigen er op tijd mee stoppen, maar waarom zo ontzettend veel mensen zonder reden blijven aanmodderen." Dat doet me denken aan een oude conference van Freek de Jonge. In die tijd waren er ook bijdehandjes die beweerden dat zelfdoding (ook voor zelfmoord was een eufemisme bedacht) getuigde van een scherp levensinzicht. De ouders kwamen thuis van een avondje uit en daar hing Els in het trapgat. Ze hoefden zich niet meer te schamen dat ze haar de dood in hadden getreiterd (alles wat er mis gaat in je leven is volgens Freudianen immers de schuld van de ouders) maar riepen verrukt: "Wie is daar tot een scherp levensinzicht gekomen? Als dat onze Els niet is." Nu is het natuurlijk nogal puberaal om te worstelen met de vraag wat het leven voor zin heeft: met name wie zich in die tijd losmaakt van het geloof worstelt nogal met die vraag. Anderen krijgen het antwoord aangereikt: die zin moet je er zelf aan geven. En "de maatschappij" de schuld geven van zelfmoord is al net zo goedkoop: geef een ander maar de schuld, want zelf maak je natuurlijk geen deel uit van de maatschappij (als een puber die iedere verantwoordelijkheid afwijst omdat hij zichzelf niet op deze wereld heeft gezet). Door de maatschappij de schuld te geven verschil je in feite in niets van zelfmoordenaars. Want ook zelfmoordenaars hebben lak aan de maatschappij en aan hun naasten. Wie de zin van zijn leven (om nogal dubieuze redenen) niet ziet en een heel vliegtuig vol passagiers in een bergwand boort, geeft werkelijk niets om de maatschappij of om het leven van een ander. Van wie zich van de stoep voor een flatgebouw laat schrapen door de hulpdiensten kun je ook al moeilijk zeggen dat die zich nou zoveel meer om mensen bekommert dan die zogenaamd kille maatschappij. Me dunkt dat er informatie genoeg voorhanden is om als je het niet meer ziet zitten afscheid van het leven te nemen zonder anderen daarmee te traumatiseren. Net zoals je op een gegeven moment op een fatsoenlijke manier tot euthanasie kunt besluiten. Iedereen maakt keuzes en wie er op een manier uitstapt waarmee hij of zij anderen trauma's bezorgt, is wel de laatste om als excuus te gebruiken wat er allemaal niet deugt in de maatschappij. Hooguit kun je de psychische gesteldheid als excuus aanvoeren voor het niet kunnen werpen van een blik in de spiegel en je killer en harder gedragen dan die hele maatschappij bij elkaar. Hoe kun je het bijvoorbeeld met droge ogen aan de maatschappij verwijten dat iemand die getroffen wordt door de crisis eerst zijn hele gezin uitmoordt voordat hij er zelf een eind aan maakt? Dan ben je niet alleen een egocentrische gek maar overschat je jezelf ook nog eens zodanig dat je meent zo onmisbaar te zijn dat je je naasten mag vermoorden. Dat de maatschappij ziek maakt staat buiten kijf. Maar wie beweert dat zelfmoordenaars door de maatschappij zijn vermoord maakt politiek misbruik van die zelfmoordenaars. Als jij door de crisis werkloos wordt, de schone schijn niet langer op kunt houden (het is je kennelijk niet gelukt om een andere dan materiële zin aan het leven te geven) en ervoor kiest om medewerkers van de spoorwegen je bij elkaar te laten vegen of zelfs je hele gezin mee te nemen, dan is dat geen kritiek op de maatschappij maar ben je daar een exces van. Hoe het zo ver met jou heeft kunnen komen en hoe dat voorkomen kan worden is een taak van psychologen, niet van mensen die daar politiek een slaatje uit proberen te slaan want die zijn geen haar beter.