Joop

Verlaging pensioenen lijkt onafwendbaar

  •  
16-04-2019
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
people-3818490_640
Ook een nieuw pensioenstelsel zal de huidige slechte financiële positie van de pensioenfondsen niet verbeteren. Een verlaging van de pensioenen zal dan ook waarschijnlijk niet te voorkomen zijn. Dit meldt de Volkskrant. Belangrijkste oorzaak is de lagere dekkingsgraad bij pensioenfondsen door wegzakkende rente. De dekkingsgraad staat voor de hoeveelheid geld die er beschikbaar is om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Het gaat om mogelijk 10 miljoen gepensioneerden of werkenden die geraakt worden.
Hiermee loopt de spanning bij het overleg tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgevers nog verder op. Deze week praat men verder. Het was juist de bedoeling van die gesprekken de kou rondom de pensioenen uit de lucht te halen. Volgens de nieuwe plannen moeten pensioenen flexibeler worden. De financiële buffers die pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden, zijn straks niet meer verplicht. Dit betekent dat als het de fondsen voor de wind gaat de pensioenen omhoog kunnen, maar in tijden van tegenspoed moeten de uitkeringen omlaag om als er niet genoeg geld in kas is om aan de verplichtingen te voldoen.
Daarnaast wordt nog gezocht naar een manier op de opbouw van pensioenen aan te passen. Zo wil met name het kabinet af van het feit dat jongeren nu indirect voor oudere collega’s betalen. Hoe het kabinet dit voor elkaar wil krijgen, is nog niet duidelijk. Een langzamere stijging van de AOW-leeftijd ligt ook nog op tafel.
Cc-foto: MabelAmber
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (93)

Martin Kamerbeek
Martin Kamerbeek18 apr. 2019 - 19:32

Op verzoek een versie die wat makkelijker leest. Wat ik niet begrijp is dat men nog steeds de indruk wekt dat de pensioenen niet verlaagd zijn. Het bruto bedrag bleef in de meeste gevallen wel hetzelfde maar werd, zoals dat zo mooi heet, min of meer bevroren. Dit betekent, dat er hier en daar wel wat veranderde aan het bedrag. Gemiddeld ging het bedrag, over de laatste 11 jaar, wel wat omlaag. Het indexeren (prijscompensatie) werd destijds bijna onmogelijk gemaakt onder aanvoering van de hoeder van ons geld, de Nederlandse Bank die de regering van Rutte en de PvdA als handlanger wist te bewegen om de rekenrente voor de pensioenen wettelijk op 1,2% te stellen. Volkomen absurd want 15 landen om ons heen hebben gemiddeld 2,64 % als rekenrente waardoor de pensioenen wel geïndexeerd kunnen worden. Zoals gezegd, het brutobedrag veranderde nauwelijks maar netto ging er 2x wat vanaf. Met 3% gemiddeld blijf ik aan de lage kant. Wat is er dan nog meer aan de hand. De inflatie (waarde verlies van ons geld) bedroeg volgens het CBS over de jaren 2008 tot 1 jan 2019 (11 jaar) 17,54%. Jaar over jaar (cumulatief) is dat 19,01 %. Simpel gezegd; op 1 januari van dit jaar was ons geld 19,01 % minder waard dan in 2008. Omdat de prijzen momenteel meer stijgen dan de laatste jaren durf ik met een gerust geweten 3% te nemen voor 2019 (22%) Als ik daar dan de extra netto bejaardenroof bij optel dan is dat met oud en nieuw 25%. Proost. Omdat het over geld gaat zal ik wat bedragen aangeven. Iemand met een pensioen van € 3600 per jaar ( € 300 p. mnd.) had per 1-1-2019 een pensioen van € 4284 kunnen hebben. Er is dus een achterstand ontstaan van € 684. (19,01 %). Dit is niet de totale achterstand want die begon in 2007 (11jaar) met € 71 en steeg naar € 112 en zo verder van € 182 naar € 275 om tot en met 2018 uit te komen op de genoemde € 684. Alles bijeen is dat € 5097. U zult begrijpen dat iemand met een veelvoud aan pensioen ook een veelvoud van de genoemde bedragen inleverde. Ik zal er toch een paar aangeven. Iemand met een pensioen van € 7200 per jaar (€ 600 p. mnd.) had tot 2019 een totale achterstand van € 10194. ( 2 x € 5097). Die € 7200 p.j. had nu € 8568 kunnen zijn. De achterstand is €1368. Voor iemand met een pensioen van € 18000 per jaar (€ 1500 p.mnd.) zijn de bedragen; 5 x € 5097 = € 25485, als totale achterstand. Het pensioen had nu € 21420 kunnen zijn een verlies van € 3420. (5x € 684). Om het zuiver te houden liet ik voor de berekening de schatting van dit jaar en de netto bejaardenroof van samen rond de 6% buiten beschouwing. Het is dus nog veel erger. Het is duidelijk dat de gepensioneerden armer en armer werden. Het bedrag wat daar mee gemoeid is, is waarschijnlijk meer dan u wist. En mocht u twijfelen. De genoemde bedragen kloppen en zijn meerdere malen door anderen nagerekend en bevestigd. Om het door te laten dringen een rijtje bedragen. Bij een pensioen van € 300 per maand € 5097. Bij een pensioen van € 600 per maand € 10194. Bij een pensioen van € 900 per maand € 15291. Bij een pensioen van € 1200 per maand € 20288 Bij een pensioen van € 1500 per maand € 25485. Er zijn in ons land meer dan 3 miljoen gepensioneerden met een pensioen tussen de € 800 en € 900 gemiddeld. Als we daar een som van maken om aan te geven wat de fondsen ruim geschat niet uitkeerden dan ga ik uit van € 900 en 3 miljoen De gepensioneerde met een gemiddeld pensioen leverde over de genoemde 11 jaar € 15294 in. (zie boven) Het ruw geschatte bedrag dat de fondsen niet uitkeerde was dus 3 000 000 x € 15294 = € 45.873.000.000.. Voor het gemak stel ik het op 46 miljard. Dit is slechts 3,28% van € 1.400 000.000.000. Het werkelijke percentage zal natuurlijk anders zijn maar zelfs als het 6% is, dan nog denk ik; hoe is het in hemelsnaam mogelijk, dat de pensioenfondsen met meer dan 1400 miljard in kas, die ruime schatting van 46 miljard niet aan de eigenaren van dat geld mochten verstrekken. Ik las onlangs, dat de hoeder van ons geld en het zijne, de directeur van de Nederlandse Bank, de pensioenpremies omlaag wil hebben omdat dat goed is voor de economie. Ik heb een beter voorstel en dat is, dat hij gaat overleggen met dhr. Rutte en aandringt op volledige compensatie voor de gepensioneerden. Die ruim geschatte 46 miljard zal onze economie in bloei zetten en een niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat een aanzienlijk bedrag in de staatskas terecht komt. Er is weer wat om uit te geven. Omdat het van groot belang is voor de uitbetaling van de pensioenen mag het volgende natuurlijk niet ontbreken. Het vermogen van de fondsen was vorig jaar rond de 1400 miljard. Het zou me niets verbazen als het inmiddels 1500 miljard is. Met een rendement 7% gemiddeld klopt dat wel ongeveer. Vorig jaar werd door kenners medegedeeld dat er Nu (toen dus) al meer dan genoeg vermogen was voor 70 jaar. Mw Wortman van het ABP zei letterlijk dat de jongeren zich geen zorgen hoeven te maken. Dat het hard kan gaan met geld blijkt wel uit het volgende; de 500 rijksten van ons land behaalde vorig jaar een droomwinst van 11,65 %, goed voor 16 miljard. Hun vermogen is nu 163 miljard. Tijdens de zogenaamde crisis jaren verdubbelde het vermogen van de fondsen. Het is dus aannemelijk dat, in deze zogezegde betere tijden, er weer een verdubbeling gaat plaatsvinden. 2800 miljard over 8 of 10 jaar???? Als daarvan er geen cent terug wordt gegeven aan hen, van wie dat geld eigenlijk is, dan zijn de meeste pensioenen nog maar de helft waard. Dit geldt dus ook voor iedereen die spaart voor het pensioen. Het verlies kan dus flink oplopen. Ach en de gepensioneerden? De meeste zijn tegen die tijd dood en vanaf 2008 beroofd.

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen19 apr. 2019 - 14:42

Ik moet het nog een keertje lezen dit verhaal. Wat ik mis is inzicht in de jonge werknemer die ook pensioen wil opbouwen. En wat wordt bedoeld met ' het is aannemelijk dat …..' Het is ook aannemelijk dat lonen stijgen bij volledige werkgelegenheid, en dat gebeurt ook niet. De traditionele economische waarheden lijken niet meer van toepassing?

Frans Kwakman
Frans Kwakman21 apr. 2019 - 15:54

Kick, vandaar mijn pleidooi om de fondsen te splitsen. Het is uitstekend mogelijk om de gelden waarvoor reeds een uitkering geregeld is af te scheiden van de gelden die voor de nog actieve leden binnenkomen. Die zullen wel even moeten wennen aan de nul-rente.

Zlazoj Slivek4
Zlazoj Slivek418 apr. 2019 - 14:04

Dat zal toch Europees gelijkgetrokken gaan worden waarna er niks van overblijft, dus dit maakt ook niet meer uit.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen19 apr. 2019 - 19:40

Linkje naar de richtlijn graag.

mjansen2
mjansen218 apr. 2019 - 7:02

Na het uitkleden van allerlei andere, voor burgers prettige voorzieningen gebaseerd op solidariteit en mededogen wordt nu ons pensioenstelsel langzaam ontmanteld . Pensioengerechtigde leeftijd opgehoogd... pensioenen niet geindexeerd omdat dit zogenaamd niet mogelijk zou zijn. Terwijl dit dus gewoon met handige rekensommen zogenaamd wordt verantwoord zodat pensioenfondsen meer geld kunnen investeren in zaken die het kabinet wenselijk acht....tja dan weten we het wel Voor mij is het ontwikkelingspeil van een land af te meten hoe er met de zwakste schakels wordt omgegaan . Dan zijn wij wel erg diep gezonken de laatste deccenia, ouderen en zieken onder concentratiekampachtige omstandigheden in weliswaar prachtige gebouwen, laten creperen, armen afhankelijk maken van liefdadigheid, Jammer dat we door de politiek zo slecht worden voorgelicht ;dat is toch de basis van de democratie!! We zitten echt niet te wachten op die onheilsverhalen van over de hele wereld die politiek en media over ons heen storten. Geef goede op feiten gebaseerde genuanceerde voorlichting i.p.v. die poppenkast die we nu voorgeschoteld krijgen.

1 Reactie
Martin Kamerbeek
Martin Kamerbeek18 apr. 2019 - 18:01

Mjansen Ik ben het helemaal met je eens.

Mr Ed
Mr Ed17 apr. 2019 - 20:54

Een lage rente is juist heel sociaal toch? De vermogenden leveren iets in terwijl de schulden van de onvermogenden goedkoper worden.

1 Reactie
Jansen7
Jansen718 apr. 2019 - 13:32

Dat was vroeger zeker zo maar nu is het de bovenste helft hoger / hoger opgeleiden die hypotheekschulden en studieschulden hebben. De onderste helft, vaak lager opgeleiden, hebben geen studieschulden en komen veel minder snel in aanmerking voor een hypotheek. De hoogvermogenden kunnen de lage rente vermijden door in aandelen te gaan. Alles boven hun spaarbuffer en afbetaalde huis, kan naar effecten of naar vastgoed. En bedrijven lenen heel veel voor hun investeringen. Vreemd vermogen etc..

De Vries3
De Vries317 apr. 2019 - 19:47

De ouderen in Nederland moeten eens niet zo verwend doen. De zorgkosten die zij maken zijn van een gigantische omvang, betaalt door werkenden. Toen ze zelf werkten, waren de overheidsuitgaven aan zorg een schijntje. Ook hebben ze lekker elk jaar een kleine 1000 euro cadeau gekregen uit Groningen. Ouderen in Nederland hebben voor een prikkie een huis kunnen kopen. Lekker woningwaarde erbij gekregen door zoiets mafs als een hypotheekrente aftrek. Ouderen betaalden pas vanaf hun 25e pas mee aan pensioen. Mijn generatie vanaf hun 15e. Ouderen willen gewoon nog meer geld van jongeren. Dat jongeren inmiddels zonder rijke ouders geen huis meer kunnen kopen, ze 15 jaar mogen wachten op een sociale huurwoning en private huur vaak al de helft van hun netto inkomen kost, interesseert ze al helemaal geen biet.

12 Reacties
LaBou
LaBou 17 apr. 2019 - 21:13

Ik krijg spontaan medelijden met je. Het moet toch wel heel verschrikkelijk zijn om jong te zijn zonder dat je kunt profiteren van al die voordeeltjes van het ouder zijn. Echt sneu hoor. Maar toch even ter informatie: alles wat nu van die vreselijke oudjes wordt afgepakt gaat echt niet bij jou terecht komen. Maar dat merk je later, als je wat ouder en (hopelijk) wijzer geworden bent vanzelf wel (en dan is het te laat)

M7
M717 apr. 2019 - 21:20

Beetje ongenuanceerd wat u allemaal roept en schrijft , maar de essentie kan ik wel onderschrijven. ben zelf van de leeftijd der gepensioneerden en al die voordeeltjes waar u het over heeft : ik heb ze gehad en krijg ze nog steeds. Maar 1 verschil : het interesseert mij wel dat mijn kinderen en kleinkinderen ook een mooi leven kunnen hebben en dus wanneer het nodig is , ben ik best / meer dan bereid om een stapje/ meerdere stappen terug te zetten om te zorgen dat dat ook gaat lukken.

Martin Kamerbeek
Martin Kamerbeek17 apr. 2019 - 23:12

Ik kan hier veel over zeggen maar ik beperk tot de opmerking over die biet. Ouderen zijn veelal vader of moeder , opa of oma en misschien weet u het niet maar die hebben altijd het beste voor met hun kinderen en kleinkinderen. Veel van het ingepikte pensioengeld zou absoluut ten goede zijn gekomen aan hun nazaten en misschien moet u mijn eerdere opmerking lezen om te weten over hoeveel geld het gaat. Dus zoek het ergens anders. Ik stel voor, de politiek waarvan de meeste tijdgenoten van u zijn

koffieleut2
koffieleut218 apr. 2019 - 4:43

Meneer de Vries bouwt geen pensioen op? En de jongeren van nu kunnen een huis kopen tegen een rente die aanzienlijke lager is dan waar de ouderen mee zijn begonnen. De rente stand eind jaren 80 was 9.2% ( toen kochten mijn ouders hun nieuw huis). Wat denk je wat de met de huisprijzen gebeurd als dit weer het geval zou zijn. Vanaf 15 pensioen opbouwen is knap. Je mag pas school verlaten met een startkwalificatie, als je die al hebt als je 15 bent zou ik toch nog even doorstuderen. Maar uiteindelijk gaat het niet om het geld van de ouderen, het gaat om het niet bij kunnen houden van de pensioenpot, en daar mogen we ons allemaal zorgen over maken.

Klaas Punt
Klaas Punt18 apr. 2019 - 7:51

In plaats van jouw al dan niet terechte gevoelens zou je je in elk geval actief kunnen inzetten door ern politieke partij die dit woningprobleem hoog op de agenda heeft staan. Het is mij ook een doorn in het oog.

Nico de Mus
Nico de Mus18 apr. 2019 - 11:18

!!Ouderen betaalden pas vanaf hun 25e pas mee aan pensioen. Mijn generatie vanaf hun 15e!! Hoe kom je erbij? kennelijk snap je het verschil tussen aow en pensioen niet. vanaf je 15e bouw je aow op elk jaar 2% zolang je in Ned. woont en werkt. vanaf je 21e ga je in de meeste gevallen pensioen opbouwen via je werkgever.

LaBou
LaBou 18 apr. 2019 - 13:31

Beste Koffieleut, begin jaren 80 was die rente zelfs bijna 13 %.

Jansen7
Jansen718 apr. 2019 - 13:37

Al sinds de jaren '80 worden ouderen en jongeren tegen elkaar opgezet. Ouderen hebben vooral geprofiteerd van sterkere vakbonden, en van minder concurrentie op de arbeidsmarkt en de automatisering die er in veel mindere mate was. De hele dienstensector ging met de hand! Kijk waar het geld heen gaat in de maatschappij en waar de vermogens zitten.

stokkickhuysen
stokkickhuysen19 apr. 2019 - 14:59

LaBou / Koffieleut Ja nou, mijn vader kocht een vrijstaand huis in die tijd voor 188,000 gulden, oftewel 85,000 euro Daar zit dus per vandaag een stille reserve in van ongeveer 415,000 euro. En mijn vader was natuurlijk wel zo pienter om te herfinancieren. en toen zat hij opeens met een kleine schuld en een lage rente. De omgekeerde beweging: hoge schuld, lage rente, gaat nooit leiden tot lagere maandlasten in de toekomst.

LaBou
LaBou 20 apr. 2019 - 14:42

Beste stokkickhuysen, ik mag toch hopen dat je niet de koper van toen de schuld geeft van de prijsopdrijving die heeft plaats gevonden vanaf eind jaren '90, begin jaren '00. En dan nog, wat heeft de "vermaledijde babyboomer" aan dat geld als het vastzit in stenen? De waarde is er pas als dat huis verkocht wordt en er niets voor in de plaats wordt gekocht. En ook voor die oudere eigenaar zit daar nou net het probleem.

stokkickhuysen
stokkickhuysen20 apr. 2019 - 15:29

@Labou In Belgie, Frankrijk, Denemarken bestaan allemaal modellen waarbij je dat geld dat vastzit wel te gelde kunt maken. Je kunt het dan niet meer aan je kinderen geven. Mijn vader is niet een vermaldedije babyboomer in mijjn ogen, maar mijn vader. Dat maakt financieel weinig uit overigens.

LaBou
LaBou 20 apr. 2019 - 21:35

Vreemd genoeg vieren we bij naaste familie de 50e verjaardag als een speciale gebeurtenis, terwijl in het algemeen mensen van die leeftijd die we niet kennen heel anders worden benaderd. Maar dat terzijde. Ik begrijp min of meer dat je dus toch vindt dat het eigenlijk de schuld van die ouderen is dat dat huis te duur is. Je vergeet dan wel dat er begin deze eeuw een periode was dat mensen zelfs meer boden dan de vraagprijs maar dat is dus niet zo interessant. Overigens, die modellen in Duitsland, België en Denemarken zijn leuk en aardig maar daar staat dat huis niet. Die landen kennen verder ook geen hypotheekrenteaftrek en ook geen 100% en soms nog hogere financiering. En daar zijn wij hier pas een paar jaar achter. Kortom, wijzen naar andere landen is prachtig maar mensen hebben te maken met de situatie hier.

Martin Kamerbeek
Martin Kamerbeek17 apr. 2019 - 17:02

Wat ik niet begrijp is dat men nog steeds de indruk wekt dat de pensioenen niet verlaagd zijn. Het bruto bedrag is in de meeste gevallen wel hetzelfde maar is, zoals dat zo mooi heet, min of meer bevroren. Wat betekent, dat er hier en daar wel wat veranderde aan het bedrag. Gemiddeld ging het bedrag eerder omlaag dan omhoog. Dit over de laatste 11 jaar. Het indexeren (prijscompensatie) werd destijds bijna onmogelijk gemaakt onder aanvoering van de hoeder van ons geld, de Nederlandse Bank die de regering van Rutte en de PvdA als handlanger wist te bewegen om de rekenrente voor de pensioenen wettelijk op 1,2% te stellen. Volkomen absurd want 15 landen om ons heen hebben gemiddeld 2,64 % als rekenrente waardoor de pensioenen wel geïndexeerd kunnen worden. Zoals gezegd, het brutobedrag veranderde nauwelijks maar netto werd er 2x wel wat vanaf gehaald en met 3% gemiddeld blijf ik aan de lage kant. Wat is er dan nog meer aan de hand. De inflatie (waarde verlies van ons geld) bedroeg over de jaren 2008 tot 1 jan 2019 (11 jaar) 17,54% opgeteld . Jaar over jaar (cumulatief) is dat 19,01 %, het juiste percentage volgens het CBS. Voor dit jaar durf ik met een gerust geweten 3% te nemen en als ik de extra netto bejaardenroof erbij optel dan is dat met uit en nieuw 25%. Proost. Omdat het over geld gaat zal ik wat bedragen aangeven. Iemand met een pensioen van € 3600 per jaar ( € 300 p. mnd.) had per 1-1-2019 een pensioen van € 4284 kunnen hebben. Er is dus een achterstand ontstaan van € 684. (19,01 %). Dit is niet de totale achterstand want die begon in 2007 (11jaar) met € 71 en steeg naar € 112 en zo verder van € 182 naar € 275 om tot en met 2018 uit te komen op de genoemde € 684. Alles bijeen is dat € 5097. U zult begrijpen dat iemand met een veelvoud aan pensioen ook een veelvoud van de genoemde bedragen inleverde. Ik zal er toch een paar aangeven. Iemand met een pensioen van € 7200 per jaar (€ 600 p. mnd.) had tot 2019 een totale achterstand van € 10194. ( 2 x € 5097). Die € 7200 p.j. had nu € 8568 kunnen zijn. De achterstand is €1368. Voor iemand met een pensioen van € 18000 per jaar (€ 1500 p.mnd.) zijn de bedragen; 5 x € 5097 = € 25485, als totale achterstand. Het pensioen had nu € 21420 kunnen zijn een verlies van € 3420. (5x € 684). Om het zuiver te houden liet ik voor de berekening de schatting van dit jaar en de netto bejaardenroof van samen rond de 6% buiten beschouwing. Het is dus nog veel erger. Het is duidelijk dat de gepensioneerden armer en armer werden. Het bedrag wat daar mee gemoeid is, is waarschijnlijk meer dan u wist. Om het door te laten dringen een rijtje bedragen. Bij een pensioen van € 300 p.m. € 5097. Bij € 600 pensioen p.m. € 10194. Bij € 900 p.m. € 15291. Bij € 1200 p.m. € 20288 en bij € 1500 p.m. is dat € 25485. Er zijn in ons land meer dan 3 miljoen gepensioneerden met een pensioen tussen de € 800 en € 900 gemiddeld. Als we daar een som van maken en ik rond het ruw af op € 900 en 3 miljoen dan is het sommetje als volgt. De gemiddelde gepensioneerde leverde over die 11 jaar € 15294 in (zie boven) Het ruw geschatte bedrag dat de fondsen niet uitkeerde was dus 3 000 000 x € 15294 = € 45.873.000.000.. Voor het gemak stel ik het op 46 miljard. Dit is slechts 3,28% van € 1.400 000.000.000. Het werkelijke percentage zal natuurlijk anders zijn maar zelfs als het 6% is dan nog denk ik; hoe is het in hemelsnaam mogelijk, dat de pensioenfondsen met meer dan 1400 miljard in kas, die ruime schatting van 46 miljard niet aan de eigenaren van dat geld mochten verstrekken. Ik las onlangs, dat de hoeder van ons geld en het zijne, de directeur van de Nederlandse Bank, de pensioenpremies omlaag wil hebben omdat dat goed is voor de economie. Ik heb een beter voorstel en dat is, dat hij gaat overleggen met dhr. Rutte en aandringt op volledige compensatie voor de gepensioneerden. Die ruim geschatte 46 miljard zal onze economie in bloei zetten en een niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat een aanzienlijk bedrag in de staatskas terecht komt. Er is weer wat om uit te geven. Toch nog even iets wat van groot belang is voor de uitbetaling van de pensioenen. Het vermogen van de fondsen was vorig jaar rond de 1400 miljard maar het zou me niets verbazen als het inmiddels 1500 miljard is. Met 7% rendement gemiddeld klopt dat wel ongeveer. Kenners zeiden vorig jaar dat er NU al meer dan genoeg is voor 70 jaar. Dat het hard kan gaan met geld blijkt wel uit het volgende; de 500 rijksten van ons land behaalde vorig jaar een droomwinst van 11,65 %, goed voor 16 miljard. Hun vermogen is nu 163 miljard. Terug naar het pensioenfondsen. In de zogenaamde crisis jaren verdubbelde het vermogen van de fondsen. Het is dus aannemelijk dat, in deze zogezegde betere tijden, er weer een verdubbeling gaat plaatsvinden. 2800 miljard over 8 of 10 jaar???? Als er geen cent terug wordt gegeven aan hen, van wie dat geld eigenlijk is, dan zijn de meeste pensioenen nog maar de helft waard. Dit geldt dus ook voor iedereen die spaart voor het pensioen. Het verlies kan dus flink oplopen. Ach en de gepensioneerden? De meeste zijn dan tegen die tijd dood en vanaf 2008 beroofd .

4 Reacties
Satya
Satya17 apr. 2019 - 20:58

Kun je mij vertellen waar dat geldpakhuis staat? Op papier heel mooi maar in de praktijk is het geld er niet.

M7
M717 apr. 2019 - 21:23

U verwart in uw reaktie de begrippen " kwantiteit" met " kwaliteit".. Uw reaktie heeft veel kwantiteit, maar geen kwaliteit. En bovenal, karakteriseert u in optima forma de gedacht van een " rupsje nooit genoeg " Jammer, want er is ook een generatie na u/ ons en die willen ook een prettig leven.

Nico de Mus
Nico de Mus18 apr. 2019 - 8:39

Bedankt,voor de duidelijke uitleg. En dan zijn er, die met droge ogen beweren dat het slechts om een paar eurootjes p/m gaat...

Bert de Vries
Bert de Vries18 apr. 2019 - 13:53

Kamerbeek, complimenten voor de informatie. Probeer volgende keer met een goede layout het geheel overzichtelijker en dus wat toegankelijker te maken. Nogmaals complimenten.

Spuitgast2
Spuitgast217 apr. 2019 - 16:23

''Zo wil met name het kabinet af van het feit dat jongeren nu indirect voor oudere collega’s betalen.'' Of jongeren niet oud worden. Wat er gaat gebeuren is dat met 1.500 miljard door oudere arbeiders in loondienst bij elkaar gespaard verplicht arbeiderspensioen in de kas de arbeiderspensioenen afgestempeld gaan worden. En als de rente stijgt, is het niet over 5 jaar dan wel over 20 jaar, als de oudjes van nu dood en begraven zijn dan zijn al die jongeren van nu spekkoper met een megapensioen. Niet omdat ze het zelf gespaard hebben maar omdat Rutte3 de pensioenen nu afbreekt. Met het mes op de keel van oudere arbeiders ook nog. De rijken/ondernemers/ZZPers die met belastingsubsidie privepensioen opbouwen ontspringen de dans. Alleen arbeiders in loondienst met verplicht arbeiderspensioen zijn de klos.

4 Reacties
Jay K
Jay K18 apr. 2019 - 6:38

Lol, ik ben dan ZZPer, maar de enige subsidie die ik heb is dat ik niet hoef te betalen voor diensen die ik niet krijg.... Dat is niet helemaal waar, er zijn wel diensten waar ik wel voor moet betalen, maar die ik ook niet krijg, ondertussen vloeit er per jaar een aardig jaar salaris naar de belastingen en mag ik zelf alle risico's lopem en die zijn er nogal aangezien ik eigenlijk arbeidsongeschikt ben en er geen verzekering staat te springen om mij. Ik ben dan ook ZZPer geworden omdat het sociale vangnet meer aanvoelde als een visnet en ik gevangen zat. Je hoort mij dan ook niet klagen, echter als ik dan verhaaltjes hoor over hoe wij gesubsidieerd worden, dan krijg ik daar aardig wat jeuk van.

Spuitgast2
Spuitgast218 apr. 2019 - 13:04

Als (schijn) zelfstandige kun je de poen die je in je prive pensioen spaarpot stopt aftrekken van de belasting. Dat je dat niet doet kun je arbeiders in loondienst die verplicht moet deelnemen aan arbeiderspensioen niet kwalijk nemen. Als (schijn) zelfstandig ZZPer krijg je heel veel (belasting) subsidie. Nu niet gaan klagen als je die subsidie niet gebruikt om risico's als arbeidsongeschiktheid in te dekken zoals veel ZZPers doen. Schandelijk natuurlijk dat ZZPers niet verzekeren en als het fout gaat terugvallen op de volksverzekeringen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen19 apr. 2019 - 15:21

Waarom sparen alleen oudere arbeiders krijgen die oudere arbeiders ook pensioen? Ik begrijp nou je opmerking over de afstempeling. Jij wil onverkort dooruitgeven op basis van ' het gaat wel goed komen met de jeugd' En dan als de rente stijgt dan is de jeugd opeens rijk. Van de oudjes gekregen. Nee, helaas moet iedere generatie zijn eigen boontjes doppen

LaBou
LaBou 20 apr. 2019 - 14:45

Leg dat dan even heel duidelijk uit aan de huidige jongeren. Die snappen dat blijkbaar niet helemaal, aangezien ze ervan uit schijnen te gaan dat die pensioenpot er vooral voor hen is.

steen15000
steen1500017 apr. 2019 - 12:52

De lage rentestand blijkt inderdaad funest te zijn voor het pensioenstelsel. Maar deze rentestand komt niet uit de blauwe lucht vallen; het is bewust beleid voor het veelgeroemde investeringsklimaat. In dit geval is en was de verbetering van dat klimaat prima gelukt, sterker nog er is heden nooit zo veel geld in omloop bij het bedrijfsleven. Ik vind dat de overheid en het bedrijfsleven de helpende hand moet bieden in dit geval. Het omgekeerde wat in de 80tiger jaren is gebeurd!.Daarbij dient een berekening gemaakt te worden van het gemiddelde totale rendement per pensioenfonds niet uitsluitend de rentestand op de kapitaalmarkt, maar ook het rendement van aandelen en beleggingen vastgoed ed. De toename van de levensverwachting speelt een mindere mate een belangrijke rol. Uitkeringen lopen langer door. Als je genoeg rendement, maakt spaar je meer op voor de betalingen in de toekomst. Overigens zijn nu al actuariële ( levensverzekeringswiskundige ) sterftetabellen berekend die in de toekomst pas gelden. Deze tabellen houden al rekening met de verlenging van de levensverwachtingen.

4 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde17 apr. 2019 - 13:49

Klopt, alles wat we kunnen voorspellen wordt mee genomen in de berekeningen. De sterftecijfers, de krimp, de daling van de premieinkomsten vanwege de vergrijzing, zelfs de lage rente. Minder voorspelbaar is het rendement op beleggingen en dat is waar we nu mee te maken hebben. De aandelen stijgen weliswaar maar nog niet genoeg en niet lang genoeg. Toch is er niets om paniekerig over te doen. En daarom moeten we niet ingrijpen in de kapitaalmarkt. Dat veroorzaakt onzekerheid en leidt tot lagere rendementen. Ingrijpen in de rentestand is ook niet goed, het werkt inflatie in de hand en dat leidt tot hogere prijzen. Daamee krik je de pensioenen misschien wel op maar als de prijzen stijgen ben je er per saldo nies mee opgeschoten.

HM van der Meulen
HM van der Meulen17 apr. 2019 - 15:28

"En daarom moeten we niet ingrijpen in de kapitaalmarkt." Toch is dat precies wat de hele tijd gebeurt. Omdat de stijging van de lonen geen gelijke tred hield met de toename (door automatisering) van de productie werden eerst de kredietmogelijkheden verruimd. Toen dat leidde tot de kredietcrisis begon -onder meer- de ECB 80 miljard per maand in de economie te pompen. Als dat niet gebeurd was waren de koersen ingestort en nu gebeurde dat niet, alleen lag daar geen hogere productie en consumptie aan ten grondslag, maar -inderdaad- inflatie. Een deel ging naar de vastgoedsector, waardoor de huren en de prijzen van de huizen stegen. Maar het waren nog steeds dezelfde huizen. Ondertussen steeg het vrij besteedbaar inkomen niet, of daalde zelfs (behalve natuurlijk in het geval van de happy few). Zelden is deze gang van zaken beter beschreven dan door George Carlin in "The American Dream.": "And now they are coming after you social security money, they want your fucking retirement money. They want it back, so they can give it to their criminal friends on Wall Street." - https://www.youtube.com/watch?v=acLW1vFO-2Q

Klaas Punt
Klaas Punt17 apr. 2019 - 15:42

Martin, de lage rente is het gevolg van een ingreep op de kapitaal. Een ingreep waardoor evt. volgende ingrepen onmogelijk gemaakt werd.

M7
M717 apr. 2019 - 21:27

" De lage rentestand blijkt inderdaad funest te zijn voor het pensioenstelsel. Maar deze rentestand komt niet uit de blauwe lucht vallen; het is bewust beleid voor het veelgeroemde investeringsklimaat. " Wat een onzin : elke econoom kan u uitleggen dat de huidige lage rente naast een tijdelijke impuls ( akties ECB ) ook een structurele ondertoon kent : een structureel lager groeitempo van de economie vanwege de sterk vergrijsde beroepsbevolking. En bij zo'n laag groeitempo hoort ook een laag rente nivo. Kijk maar naar een vergelijkbare situatie in Japan kwa vergrijzing van de beroepsbevolking : lage economische groei en een rentenivo wat zich al ruim 20 jaar op een nulnivo bevindt. Get used to it en probeer de gevolgen daarvan niet af te wentelen / door te schuiven naar de generaties na ons

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde17 apr. 2019 - 11:51

Er zijn een heleboel redenen om de rente laag te houden. Een lage rente heeft meer voor- dan nadelen. Dat dat nadelig uitpakt voor de pensioenen is jammer maar helaas. Die paar eurootjes per maand zijn geen reden om te doen alsof de wereld op instorten staat. Geweeklaag van mensen die het goed genoeg hebben.

8 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo17 apr. 2019 - 13:29

Aldus een representant van welgestelden of rijken.

Grooteman2
Grooteman217 apr. 2019 - 14:54

Ik zou jou wel eens willen horen als je baas zegt dat je er dit jaar 6% op achteruit gaat. En volgend jaar weer. En het jaar daarop is het dan misschien "maar" 4%. Maar wel achteruit. Maar ach, misschien " heb jij het ook goed genoeg".

HM van der Meulen
HM van der Meulen17 apr. 2019 - 15:30

Woeki Hypo +1

Nico de Mus
Nico de Mus17 apr. 2019 - 15:50

!!Die paar eurootjes per maand !! Wel ja ,die paar eurootjes, Je moet toch meer aan tienjes denken Die hele flauwekul met die lage rente betalen we zelf, Geen rente op spaargeld ,pensioenen omlaag ,en daarbij wordt ondanks dat het goed gaat alles duurder. Kennelijk heb je er geen last van.

Klaas Punt
Klaas Punt17 apr. 2019 - 16:28

De enige reden voor de ECB om de rente laag te houden is dat sommige landen het economisch moeilijk hebben. Maar voor Nederland en veel andere landen is het zeer nadelig. In ons land merken we dat het meest door de hausse in huizenprijzen en oplopende inflatie. Wat het moet als we straks de hoogconjunctuur verlaten en een recessie zich aandient?

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde17 apr. 2019 - 17:27

Inflatie is het directe gevolg van een hogere rente. Renteverhoging zou misschien iets hogere pensioenen opleveren, maar zeker veel hogere prijzen. Van de regen in de drup. Woeki, ijzersterk misgeslagen. Zoals altijd.

Klaas Punt
Klaas Punt17 apr. 2019 - 19:18

Martin, inflatie is letterlijk geldontwaarding. Als je hetzelfde artikel voor een hogere prijs moet kopen dan een jaar eerder, dan is er geldontwaarding opgetreden. Geldt niet voor alle produkten maar neem eens een huis waaraan niet veranderd is. De rente heeft daar niets mee te maken. Wat vaak gebeurd in een gezonde economie is dat de centrale bank de rente verhoogt als een economie oververhit dreigt te raken (onze toestand) en dan in een recessie die rente weer verlaagt om de economie te steunen (onmogelijk nu). Natuurlijk heeft Grooteman gelijk dat de pensioenen achteruit gaan. Gelukkig niet allemaal maar ABP biivoorbeeld heeft al lange tijd geen compensatie gegeven voor de geldontwaarding, terwijl zij toch echt wel bij de oud werkgever (de staat) op de stoep zouden moeten staan.

stokkickhuysen
stokkickhuysen20 apr. 2019 - 15:41

je geld beleggen in geld is iets wat mense mt weinig geld vaker doen dan mensen met veel geld, die liever een gokje agen op de aandleenmarkt. je beperkt dt gokje op de kapitaalmakrt door het risico van waardedealing te beperken. 1 van de manieren om het risico op dat gokje te beperken is om ervoor te zorgendat mensen meer in aandelen beleggen dan in andere bezittingen zoals geld. Op basis van bovenstaande kun je zeggen dat een lage rente de kapitaalkrachtigen beter accomodeert dan de spaarders.

Thijs Schokland
Thijs Schokland17 apr. 2019 - 11:06

Niet onlogisch die korting toch? Ga maar na, voor iemand die nu met pensioen gaat is gedurende zijn werkzame leven pensioen opgebouwd. Echter, indertijd in de veronderstelling dat op de latere pensioendatum de levensverwachting veel korter zou zijn dan hoe men die nu inschat voor de betreffende verzekerde. Er is mitsdien te weing gespaard voor hem of haar. Dit opvangen met de premies die worden gestordt voor de jongeren is niet juist. De reflex van de vakbonden, met hun vergrijzende leden-aantal, om de overheid te vragen het verschil op te hoesten, is te verwachten maar mist evenmin een rechtvaardiging.

7 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen17 apr. 2019 - 15:42

Thijs Schokland heeft de rol op zich genomen van Archie Bunker, de teleurgestelde witte oudere man, die nog steeds alles gelooft wat Rutte hem vertelt.

Martin Kamerbeek
Martin Kamerbeek17 apr. 2019 - 17:19

Lees even mijn ruime opmerking. Iemand met een klein pensioentje van € 300 per maand leverde al meer dan € 5500 in vanaf 2008. Hou dan op over het logische van een korting. Veel gepensioneerden hebben al 25% ingeleverd en zo u wilt mag u dat korten noemen.

Satya
Satya17 apr. 2019 - 21:02

Martin Kamerbeek Dus mogen anderen bijspringen?

M7
M717 apr. 2019 - 21:36

" Niet onlogisch die korting toch? " Nee, inderdaad niet vreemd. En u vergeet nog al die gratis/ onbetaalde extra's die verkregen werden : - gratis backservice verplichtingen - vervoegde pensioneringen met volledige pensioenopbouw - toegenomen levensverwachtingen - etc etc

LaBou
LaBou 18 apr. 2019 - 13:37

M, ga eens wat verder in op die etc., etc., want je doet nu net of het allemaal halleluja is voor de ouderen, terwijl ik dan denk dat je eigenlijk geen echte argumenten hebt maar op die manier wat suggereert zonder het te kunnen bewijzen.

M7
M718 apr. 2019 - 16:38

@ labou : Is de opsomming van al die gratis extraatjes die ik deed al niet overtuigend/ ernstig genoeg ? Maar goed, ik ben de kwaadste niet , dus doe er nog maar eentje van een lange lijst bij : ambtenaren kregen tot voor enkele jaren , min of meer standaard , in het jaar van hun pensionering nog even een functieschaal extra. Leverde kwa extra salaris weinig op omdat men vlak voor het pensioen stond, maar telde in die tijd ( vanwege het eindloonstelsel wat toen nog gold ) extra zwaar door op de pensioenopbouw/ leverde een leuk extraatje op in de vorm van een struktureel hoger pensioen , waarvoor nooit pensioenpreme betaald werd. Gratis geld dus: het bestond echt.

LaBou
LaBou 18 apr. 2019 - 20:39

M, jouw extraatjes zijn, grof gezegd, gelul in de ruimte: dat backservicepensioen is nogal wiedes anders kun je beter helemaal niet aan een pensioen beginnen (nog afgezien van de vraag of dat wel zo gratis is), dat vervroegde pensioen werd ooit betaald uit de loonruimte en is inmiddels allang afgeschaft (dat toentertijd ingeleverde loon is overigens nooit meer teruggekomen) en die toegenomen levensverwachting heeft er natuurlijk al helemaal niets mee te maken (en dan nog, jongeren hebben alas het dan toch moet gelden een nog veel hogere levensverwachting dan de huidige lichting gepensioneerden). En in dit antwoord geef je een voorbeeld wat meer lijkt op van horen zeggen dan op de werkelijkheid (tenzij je wilt vertellen dat dit voor iedereen gold die ambtenaar was, iets wat me niet waarschijnlijk lijkt. Overigens, dat eindloon pensioen is al in de jaren 80 gewijzigd naar middelloon)). Vergeet je trouwens dan niet er bij te vertellen dat diezelfde ambtenaar een aantal keren op de nullijn is gezet zonder dat later werd ingehaald? Of past dat dan weer niet in het plaatje?

Pake Jeep
Pake Jeep17 apr. 2019 - 10:29

Al dat gezwets over economische noodzaak en investeringsklimaat, het boeit me voor geen millimeter. Wel weet ik, dat als ik en met mij het hele Nederlandse volk, meer energie gaan gebruiken, dan gaat de prijs per eenheid fors omhoog. Gaan we daarentegen, met zijn allen fors minder gebruiken, dan gaat de prijs niet omlaag, nee die gaat dan ook fors omhoog, want de overhead en de aandeelhouders willen niet inleveren, nee die willen meer. Economie is dus eigenlijk gewoon volksverlakkerij en de "gewone" man met zijn confectiepakkie an, die mag het gelag betalen. Was het niet Louis Davids die het al lange tijd terug zong?

korheiden2
korheiden217 apr. 2019 - 9:42

Ik vind het onbegrijpelijk dat, hoewel de pensioenfondsen jaarlijks minstens 7% rendement maken, er hiermee blijkbaar niet gerekend wordt. Het geld klotst tegen de plinten maar de pensioenen moeten gekort. Misschien kan de overheid eens naar de AOW kijken? Als er 8 miljard naar een biomassa-centrale in Diemen kan of vele miljarden naar elektrische auto's gaan zal er ook wel geld zijn om ouderen een fatsoenlijke oude dag te bezorgen. En heus : niet alle ouderen hebben een afgelost huis en een riant vermogen.

1 Reactie
Satya
Satya17 apr. 2019 - 21:06

'En heus : niet alle ouderen hebben een afgelost huis en een riant vermogen.' Misschien dat ouderen onderling wat solidariteit kunnen tonen? De rekening doorschuiven is ook een beetje simplistisch en de ouderen hebben vaak volop van de groei periode en gasbaten kunnen profiteren.

Markzelluf
Markzelluf17 apr. 2019 - 9:41

Hoewel sommigen hier op de site het lijken te ontkennen, is de te verwachten korting op de pensioenen (en toekomstige aanspraken!) echt het gevolg van het beleid van de ECB en bijvoorbeeld de FED. Daar waren overigens best goede redenen voor, maar het is duidelijk dat spaarders en mensen die een pensioen opbouwen of krijgen daar de rekening voor betalen. Voor pensioengerechtigden heeft dat te maken met het berekenen van de pensioenverplichting. Als je namelijk weet dat je over 10 jaar € 50.000 aan die pensioengerechtigde moet betalen en je verwacht 8% rente op je geld te krijgen, dan hoeft er maar ongeveer € 22.000 in de pot te zitten. Bij 2% is dat dik € 40.000. De kunstmatig lage rente is niet direct bedoeld als cadeautje voor 'Zuid-Europa', maar hun financiële wanbeleid was wel een belangrijke oorzaak voor de noodzaak van de maatregelen. En ja, spaarders en zij die pensioenen opbouwen of krijgen, betalen daar de rekening voor.

2 Reacties
Keilstra
Keilstra17 apr. 2019 - 11:22

De Amerikaanse rente is de afgelopen gestegen van 0 naar ca. 2,5%, de Europese rente is nog altijd 0. De ECB is dus veel losser dan de Fed, waarschijnlijk omdat de zuidelijke Europese landen zulke gigantische staatsschulden hebben en dus hogere rentes eigenlijk niet kunnen betalen. Maar ja, daardoor rendeert het Nederlandse pensioenkapitaal niet meer, waardoor de pensioenen niet meer kunnen meegroeien met de inflatie. Helaas : de Euro leidt tot overheveling van welvaart van noord naar zuid.

KlaasPizza
KlaasPizza17 apr. 2019 - 11:25

Het bijdrukken van geld zorgt dat de euro minder waard word want er is meer van en er staat precies hetzelfde materiële en menselijk kapitaal tegenover. QE om de inflatie maar hoog te houden en sparen nog minder lonend te maken (je verliest waarde!). Met andere woorden het bijdrukken van 80 miljard (per maand!) heeft geleid tot waardevermindering van iedereen's geld alsook de extreem lage rente. Draghi is een misdadiger en een meester fraudeur zeg maar. Anders kan ik het niet omschrijven en buiten de volgevreten bazen bij de banken begrijpt niemand het dan ook. Het onderstreept meteen weer hoe groot de noodzaak is om als land schuldenvrij te blijven want anders betaal je elk jaar zomaar 4-12 miljard (staatschuld van 400 miljard) alleen aan rente.

Keilstra
Keilstra17 apr. 2019 - 9:25

De lage rente helpt Italië om de torenhoge staatsschuld betaalbaar te houden, en holt de Nederlandse pensioenen uit. De ECB laat Nederlandse ouderen de Italiaanse schulden betalen.

4 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde17 apr. 2019 - 11:08

Het helpt maar dat is niet de reden om de rente laag te houden. Je draait oorzaak en gevolg om. De Fed heef de rente ook heel lang laag gehouden. Maar dat was niet vanwege Italië.

M7
M717 apr. 2019 - 11:30

heerlijk: complottheorieen ! ben ik gek op Slaat overigens nergens op , deze gedachte , maar dat terzijde

Keilstra
Keilstra17 apr. 2019 - 12:27

@Martin Het is jou kennelijk ontgaan dat de Fed al een paar jaar bezig is met renteverhogingen. Dit in flagrante tegenstelling tot de ECB. Misschien is het verschil te verklaren door de angst voor een Italiaanse implosie als ze meer rente moeten betalen over hun gigantische staatsschuld ?

Nico de Mus
Nico de Mus17 apr. 2019 - 12:39

@MartinvanderLinde 17 april 2019 at 13:08 !!Het helpt maar dat is niet de reden om de rente laag te houden.!! Dat is inderdaad ook niet de reden ,maar wel zeer nadelig voor de pensioenen, M.a.w. Keilstra heeft gelijk..

M7
M717 apr. 2019 - 9:15

De mythe als zou de huidige lage rente goeddeels veroorzaakt worden door het beleid van de Centrale banken, waardoor nu dan de pensioenfondsen in de problemen komen vwb hun dekkingsgraagd, kan naar het rijk der fabels worden verwezen , wanneer gekeken wordt naar de situatie in japan. Daar loopt de vergrijzing van de beroepsbevolking een decennium vooruit op de situatie in West Europa met als belangrijke gevolgen een siginificant lagere economische groei tengevolge van die vergrijzing en een daarbij horende extreeem lage rente . Rond 1999 zakte die rente in japan naar rondom het nulpunt en de afgelopen 20 jaar is het rentenivo daar zo ongeveer blijven hangen.

Klaas Punt
Klaas Punt17 apr. 2019 - 8:48

Er bestaat een simpele methode om de mythe dat jongeren voor de ouderen inleggen in de pensioenfondsen uit de wereld te helpen. Men kan de fondsen splitsen, dus bijv. de inleg van ouderen dan 40 in een apart fonds, de nieuwe lichting in een ander fonds. Eerder wellicht niet zo realiseerbaar, nu een fluitje van een cent met de huidige computers. Wellicht eerst een jaartje proefdraaien, ook zeer goed te regelen met computerkracht. Ik vrees dat de jongeren absoluut niet willen!

1 Reactie
voorburg2
voorburg217 apr. 2019 - 13:25

Nou en of willen ze dat. De verplichte pensioeninleg is in de afgelopen jaren opgelopen van 5% naar 22% van het pensioengevend loon. De werknemer betaalt daar gemiddeld 1/3 van, dus de kosten van het pensioen zijn van 2 naar 8% gestegen. Dat is ook de reden dat de pensioenpot in euros nu 2x zo groot is als in 2007. En daar profiteren vooral de pensionado's van. Voor velen van ons nog-werkenden is die bruto loonsverhoging in Nederland van de afgelopen 10 jaar meteen weer opgegeten door de hogere pensioenkosten. Zowel voor de werkenden als de pensionado's is dus het besteedbaar inkomen niet omhoog gegaan.

Bert de Vries
Bert de Vries17 apr. 2019 - 8:26

De lage rentestand, en niet de behaalde winst, is de hoofdoorzaak van de beroerde dekkingsgraad. Die lage rentestand is in het voordeel van de financiële sector, waaronder de beurshandel. En daarmee indirect in het voordeel van het bedrijfsleven. De kans dat de rente binnen afzienbare tijd aanzienlijk zal stijgen, is nul. Omdat daardoor de beurzen in elkaar klappen. En daarmee 'de economie'. Een goed pensioen lijkt verleden tijd te worden.

2 Reacties
M7
M717 apr. 2019 - 11:34

" Die lage rentestand is in het voordeel van de financiële sector, waaronder de beurshandel " Oh , ja ? En waarop is deze briljante gedachte gestoeld? De lage rentestand is juist killing voor banken omdat de rentemarge daardoor goeddeels wordt gesqueezed tot minimum nivo"s . Je ziet de winsten van banken die goeddeels obv spaargelden zich funden voor hun hypotheekbedrijf wegsmelten, kijk maar eens naar de jaarcijfers 2018 van Volksbank. Tijdelijk heeft die lage rente wel gezorgd dat er forse koerswinsten op obligaties met een relatief hoog rentenivo gerealiseerd konden worden. Nu dat effect is weggeebd, resteert er weinig marge over.

M7
M717 apr. 2019 - 11:37

ter aanvulling nog het volgende : " De kans dat de rente binnen afzienbare tijd aanzienlijk zal stijgen, is nul. Omdat daardoor de beurzen in elkaar klappen " Nee, dat is niet de reden dat de rente binnen afzienbare tijd aanzienlijk zal stijgen. De rden dat de rente niet aanzienlijk zal stijgen is gelegen in de demografie van ons land en de landen in Europa : verouderende beroepsbevolking leidt tot lagere economische groei en daarbij hoort een structureel laag ente nivo. In een vergelijkbaar land als japan kwa demogarfische verhoudingen ,is de rente al ruim 20 jaar bijna op nul.

Anoniempje5
Anoniempje517 apr. 2019 - 5:00

Dus op het moment dat het economische helemaal geweldig gaat in Nederland (volgens Rutte &co) en de pensioenpotten nog nooit zo vol hebben gezeten moet er toch gekort worden op de pensioenen. En dat omdat de rente van de Centrale banken zo laag staat. Logisch want als je iets gaat berekenen met 0 of zelfs - dan komt er niet veel uit die berekening. Die koppeling slaat nergens op want pensioen fondsen stallen 0,- bij de ECB dus hoef je daar dus eigenlijk geen rekening mee te houden. Een voorspelling, wat er nu afgaat komt er nooit meer bij. Als ooit de rente weer omhooggaat, en je dan zou mogen verwachten dat er dus ook weer wat bijkomt, voorspel ik dat dan opeens wel de koppeling wordt losgelaten.

3 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje517 apr. 2019 - 5:11

"De financiële buffers die pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden, zijn straks niet meer verplicht. Dit betekent dat als het de fondsen voor de wind gaat de pensioenen omhoog kunnen, maar in tijden van tegenspoed moeten de uitkeringen omlaag om als er niet genoeg geld in kas is om aan de verplichtingen te voldoen." En blijkbaar zit die loskoppeling er al aan te komen. Geen verplichte buffers meer. Gaat het goed dan "kunnen" pensioenen omhoog maar het moet niet. Gaat het slecht "moeten" de pensioenen omlaag. Elke dip gaat het dan dus omlaag en komt er nooit meer bij. De grote roof kan binnenkort beginnen.

Norsemen
Norsemen17 apr. 2019 - 7:18

Anoniempje, geloof die onzin toch niet die de SP en 50Plus verteld.

Nico de Mus
Nico de Mus17 apr. 2019 - 7:37

@Anoniempje 17 april 2019 at 07:11 !!Elke dip gaat het dan dus omlaag en komt er nooit meer bij. De grote roof kan binnenkort beginnen.!! Zou mij niks verbazen. Maar die roof was al begonnen met die 30 miljard gulden ergens in de jaren 90

Bert de Vries
Bert de Vries16 apr. 2019 - 22:19

In Buitenhof vertelde werkgeversbaas Hans de Boer, dat werknemers tegenwoordig één dag in de week moeten werken voor hun pensioen. Hij zei het niet, maar impliceerde het wel: dat is teveel van het goede. Hierbij een paar kanttekeningen. Toen de pensioenregeling werd ingevoerd, werd een pensioen van 90 procent van het eindloon gegarandeerd. Daar was de premie op afgestemd: zon 20 tot 24 procent van het brutoloon. Begin jaren ''80 was de dekkingsgraad van de pensioenfondsen zeer hoog. Niet zelden beduidend boven de 150 procent. Werkgevers en overheid gingen morren. Zoveel geld voor arbeiders, daar moest iets aan worden gedaan. Pensioenpremies werden meer dan gehalveerd, en het grootste deel van die besparing verdween in de zakken van werkgevers en overheid. En in een aantal gevallen werd er gewoon geld uit de fondsen gehaald ten behoeve van het bedrijfsleven. Alleen al het ABP heeft op die manier 30 miljard gulden ingeleverd. De gevolgen lieten zich raden. Voor het (bij wet) gegarandeerde eindloonpensioen was niet meer genoeg geld. Eindloonpensioen werd vervangen door middelloonpensioen. Per saldo bijna een halvering van het eindloonpensioen. De premies gingen mondjesmaat omhoog. De werkgevers hebben geen belang bij die premieverhoging, en de overheid evenmin. Dus worden nu alle pijlen gericht op een nieuwe pensioenregeling. Zogenaamd ten voordele van de werknemers. Maar in feite ten voordele van de werkgevers, die kunnen aansturen op een blijvend lagere premie. Machtig wapen in deze strijd om lagere premies is dreigen met pensioenverlaging. En geloof maar, de verlaging komt er. Zowel van pensioenen als van premies.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin17 apr. 2019 - 7:19

Bert de Vries Peuter dat mensen maar eens aan het verstand! Die willen belazerd worden.

LaBou
LaBou 17 apr. 2019 - 7:31

En ga er dan gelijk ook maar vanuit dat al die jongeren die nu nog samen met de werkgevers en de overheid roepen dat die oudjes alles maar opmaken later tot de ontdekking komen dat ze niet alleen die ouderen hebben genaaid maar óók zichzelf.

DaanOuwens
DaanOuwens17 apr. 2019 - 7:41

@ Bert de Vries Jij schrijft: Pensioenpremies werden meer dan gehalveerd, en het grootste deel van die besparing verdween in de zakken van werkgevers en overheid. Dat is niet waar. De korting op de pensioenpremie verdween in de loonruimte en kwam grotendeels bij de werknemers terecht. En jij schrijft: De gevolgen lieten zich raden. Voor het (bij wet) gegarandeerde eindloonpensioen was niet meer genoeg geld. Eindloonpensioen werd vervangen door middelloonpensioen. Het eindloonpensioen is aangepast omdat bleek dat het grootste deel van de werknemers aan het eind van hun loonbaan niet het hoogste loon kregen maar een lager loon. Dit is een van de weinige successen van mensen in de vakbond die niet ouder waren en niet hun leven lang bij 1 werkgever werkten. Door het middelloon kregen mensen die in de laatste jaren van hun loopbaan werkloos werden, minder werkten, of eerder wilden stoppen een beter pensioen. De eindloon regeling is een regeling die voor de huidige doelgroep van de vakbond, ouder dan 50 en mits werkend in een CAO omgeving, gunstig. Voor andere groepen niet.

Bert de Vries
Bert de Vries17 apr. 2019 - 13:21

Daan Ouwens, een deel van de premieverlaging kwam ten goede aan de werknemers. Dat leidde tot enige verhoging van het nettoloon. Daardoor hoefde het brutoloon niet te worden verhoogd. Dus kassa voor de werkgevers, en uitgesteld inkomensverlies voor de werknemers. Over de reden voor overgang van eindloonpensioen naar midelloonpensioen: wat je zegt is deze keer extreem oppervlakkig. Loonsverlaging bij ouder worden zou door geen bond of rechter worden geaccepteerd. Lagere beloning kan alleen het gevolg zijn van verandering van baan of terugplaatsen in een lagere functie. De overgang van eind- naar middelloon was een beslissing die uitsluitend is gemotiveerd door kostenbesparing voor de werkgevers, die het vertikten om de oorspronkelijke premieverplichtingen na te komen. Ze hebben daarvoor met succes een beroep gedaan op de politiek. Of, zoals Lubbers zei in een uitzending van Buitenhof: 'Dat met de pensioenen, dat hadden we nooit moeten doen. Maar goed, het is gebeurd en we moeten nu vooruit.'

Spanveer
Spanveer16 apr. 2019 - 21:47

Met uitzondering van Duitsland hebben alle lidstaten aanzienlijke staatsschulden. Wanneer de rente zou oplopen naar 3-4 % komen veel lidstaten in moeilijkheden.Voorop Italië met een staatsschuld van 180% van het BNP gevolgd door Frankrijk dat een staatsschuld heeft van 150% van het BNP en daarnaast ook een begrotingstekort heeft dat de 3% al jaren overtreft. Frankrijk heeft zich nog nooit aan de 3% regel gehouden sinds de invoering van de euro. Nederland zal wel overleven maar zal stevige maatregelen moeten nemen. De rekenrente waar DNB nog steeds aan vasthoud is al jaren geen goede maatstaf om de rendementen en de reserves van pensioenfondsen mee vast te stellen. Vrijwel alle fondsen halen jaar in jaar uit een rendement dat minimaal 7% bedraagt. Het is realistischer die 7% als uitgangspunt te nemen voor het vaststellen van de dekkingsgraad. De resverves van de fondsen nemen al jaren toe zonder dat er met dat geld iets gedaan kan worden.

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten17 apr. 2019 - 7:52

Volgens mij niet. Duitsland zit met 64% van het BNP iets onder de middenmoot, Nederland doet het zelfs nog beter. Of bedoel je iets anders?

Frits Jansen
Frits Jansen16 apr. 2019 - 20:23

Zoetjesaan wordt het tijd dat degenen die zo profiteren van de lage rente een belasting betalen om degenen die daar onder lijden te compenseren. Maar ja, de lage rente zou nodig zijn omdat bedrijven dan meer investeren.

west012
west01216 apr. 2019 - 20:04

En dat alleen omdat de Europese Centrale Bank de rente extreem laag houdt om de zuidelijke landen te sparen. Gebleken is nl. dat het monetaire beleid op zich weinig effect had op het herstel van de crisis. Het lijkt er bovendien op dat de zuidelijke landen geen moeite doen om hun schulden terug te brengen. Zuur voor gepensioneerden in ons land die als bijeffect moeten boeten. En dan te bedenken dat de pensioenpotten sinds het crisisjaar 2008 in de afgelopen 10 jaar nagenoeg verdubbeld zijn.

9 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen16 apr. 2019 - 20:27

Dat zijn een heleboel aanvechtbare beweringen achter elkaar. Het ECB beleid werkt wel, en het stereotiepe beeld van zuidelijke lapzwansen is borrelpraat. Verder is de rente ook zonder ECB al laag

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde16 apr. 2019 - 21:27

West, en om de zuidelijke landen te helpen speelt de Fed het spelletje mee? Rijke fantasie heb je.

M7
M716 apr. 2019 - 21:33

Zelden zoveel aperte onjuistheden achter elkaar gezet, gezien. Aangezien anderen dat ook al hebben aangegeven en onderbouwd, bespaar ik me de moeite

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind17 apr. 2019 - 7:47

Het klopt dat de pensioen vermogens in ca 10 jaar tijd zijn verdubbeld. Daarmee bewijzen de pensioenfondsen dat ze een crisis kunnen overleven. De rekenrente is nu aan de markt rente van de ECB gekoppeld. En de ECB manipuleert die rente omlaag Dat alleen al zou Koolmees tot verhogen van de rekenrente voor pensioenen moeten bewegen. Want die rekenrente is allen maar een hulpmiddel om de dekkingsgraad te bepalen, verder is hij betekenisloos. Het was fout en dom, om de rekenrente 10 jaar geleden afhankelijk te maken van de marktrente. Dat moet nu hersteld worden.

Jansen7
Jansen717 apr. 2019 - 7:55

@West01: dat is natuurlijk een complottheorie ;-). Dat heeft niks met het sparen van de zuidelijke landen te maken, die kunnen een rente van 5% tot 10% op hun schuldenmassa gemakkelijk betalen. En andere landen doen het ook dus het kan niks met deleverage te maken hebben. Amerika heeft immers zelf geen last van schulden ;-)

Keilstra
Keilstra17 apr. 2019 - 9:29

@Martin De Amerikaanse rente is wel verhoogd, dit in tegenstelling tot de Europese rente. Feiten, Martin ... lastig voor ideologisch verblinde mensen.

Nico de Mus
Nico de Mus17 apr. 2019 - 12:43

@MartinvanderLinde 16 april 2019 at 23:27 Wat heeft de Fed er mee te maken? , De ecb houdt de rente laag.

Satya
Satya17 apr. 2019 - 21:15

Keilstra Maar niet zoveel als gepland de verhoging voor 2019 gaat niet door.

LaBou
LaBou 18 apr. 2019 - 13:39

"Zelden zoveel aperte onjuistheden achter elkaar gezet, gezien. Aangezien anderen dat ook al hebben aangegeven en onderbouwd, bespaar ik me de moeite " En dat geeft nu juist aan dat je geen echte argumenten hebt. Jij bent een van de weinigen die hier roept dat het allemaal onzin is en je toont dat nergens aan.