Joop

Verkiezingen onderstrepen noodzaak voor een nieuw links

  •  
16-06-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
119 keer bekeken
  •  
Schermafbeelding 2019-06-16 om 12.23.30

© Frans Timmermans, screenshot: PvdA

De uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen was voor velen een verrassing. Toch laat deze uitslag in veel opzichten een voortzetting zien van een aantal trends die in eerdere verkiezingen zichtbaar waren
De stemverhouding in Nederland laat vooral een verdere polarisering zien. Op rechts waren het FvD en VVD die wonnen, op links waren het GroenLinks en de PvdA. De VVD profiteerde van de hard rechtse koers die de partij is ingeslagen, conservatieve stemmers kozen vaker voor die partij dan voor het CDA. FvD won drie zetels en profiteerde van de implosie van de PVV, die nu volledig is weggevaagd.
Het lijkt erop dat de rol van Wilders voorlopig is uitgespeeld. Met FvD is er nu een partij opgekomen die zich niet alleen op hard racisme baseert, maar een integraal neofascistisch wereldbeeld heeft. Bovendien bouwt FvD aan een partijorganisatie. Waar Wilders’ strategie volledig op parlementaire verhoudingen was gericht, is Baudet veel bewuster bezig om ook een maatschappelijke machtsfactor te worden.
Linkse campagne Het goede en opvallende nieuws in deze verkiezingen was dat de meeste winst werd behaald voor PvdA en GroenLinks, die een linkse campagne voerden. De grote winst van de PvdA wordt vooral toegeschreven aan het zogenoemde Timmermanseffect. De PvdA-lijsttrekker was de enige bekendere kandidaat: hij is vicevoorzitter van de Europese Commissie en maakt kans om voorzitter te worden én hij was het favoriete doelwit van zowel extreemrechts als de SP.
Dit is ontegenzeggelijk een factor geweest. Een tweede factor is dat veel middenstemmers behoefte hadden aan een progressief pro-EUgeluid, dat bij de de centrumrechtse partijen steeds meer ontbreekt. Maar de winst voor zowel PvdA als GroenLinks heeft ook te maken met een grote behoefte aan linkse politiek.
Beide partijen zijn door en door liberaal. Maar ze voerden een campagne, waarin de nadruk werd gelegd op sociaal beleid en een progressief Europees klimaatbeleid. Beide partijen slaagden erin hun pro-EU-standpunt te verkopen als een progressief en internationalistisch verhaal.
Daar is inhoudelijk heel veel op af te dingen. Frans Timmermans is een Brusselse bureaucraat die zich volledig heeft gecommitteerd aan het neoliberale Europa waarin de belangen van de multinationals bepalend zijn. Dat hij een linkse campagne voerde doet daar niets aan af. En ook Groenlinks blijft uiteindelijk een partij die een ‘socialer’ neoliberalisme nastreeft, maar niet wil breken met de belangen van het kapitaal.
Een belangrijk element in de verklaring waarom een eerder totaal in diskrediet geraakte partij als de PvdA nu toch weer zo groot kon worden, heeft alles te maken met het gebrek aan een echt links alternatief. De SP werd vernietigend afgestraft in deze verkiezingen. In plaats van een anti-neoliberaal, principieel socialistisch en groen internationalisme te vertolken, probeerde de partij vooral aan te sluiten bij nationalistische en xenofobe sentimenten. De partij haalde uit naar arbeidsmigranten en keerde zich tegen het ‘Brussel’ dat Nederland zou dreigen op te slokken. Een eigen socialistische visie op Europa ontbrak en de partij had inhoudelijk eigenlijk weinig meer te zeggen dan: ‘minder, minder minder.’
Aanvankelijk probeerden partijleiders hun verlies weg te verklaren door te beweren dat kiezers waren weggebleven, maar inmiddels is duidelijk dat het tegenovergestelde het geval was. De SP verloor juist vooral stemmen aan de andere linkse partijen – die inhoudelijk veel minder links zijn dan de SP, maar zich in tegenstelling tot de SP wel als linkse partijen profileerden. En de partij verloor aan FvD.
Dit laatste onderstreept dat de anti-migratiekoers van de partij extreemrechts niet de wind uit de zeilen nam, maar juist legitimeerde. De anti-migratieretoriek sloeg een brug naar extreemrechts en een deel van de vroegere SP-kiezers liep over.
Het is zeker niet voor het eerst dat de SP nationalistische retoriek bezigde. Maar anders dan in de afgelopen twee decennia was het nationalisme het centrale speerpunt in de laatste twee verkiezingscampagnes. Bovendien bleef het niet bij woorden: de SP in Limburg eiste in de coalitieonderhandelingen een vermindering van het aantal arbeidsmigranten en maakte hier zelfs een breekpunt van. Met de eis om buitenlandse arbeiders het land uit te trappen haalde de partij PVV en FvD nog rechts in.
Eerlijk verdiend De SP heeft haar nederlaag dus eerlijk verdiend. En het is meer dan terecht dat de partij is afgestraft voor haar verraderlijke koers. Maar de teloorgang van de SP is ook een groot probleem: er is namelijk wel een grote behoefte aan een principiële socialistische partij links van de sociaal-liberalen. Een linkse partij die werkelijk de aanval durft in te zetten op neoliberalisme en kapitalisme. Die feminisme, LHBT+bevrijding en antiracisme niet afdoet als ‘verdelende identiteitspoltiek’, maar de strijd tegen elke vorm van onderdrukking een centraal onderdeel van haar politiek maakt. En die de strijd voor klimaatrechtvaardigheid tot een speerpunt maakt.
De noodzaak voor zo’n nieuw links wordt door deze uitslag nogmaals onderstreept. GroenLinks en de PvdA hebben keer op keer bewezen dat ze de belangen van het bedrijfsleven uiteindelijk belangrijker vinden dan de belangen van werkenden en de planeet. Het sociaal-liberalisme van de PvdA heeft enorm geholpen om ruimte te creëren voor de opkomst van extreemrechts.
Als een links alternatief voor de neoliberale status quo uitblijft, zal rechts vrij spel hebben om de onvrede in racistische richting te blijven afbuigen.
Dit artikel verscheen eerder op Socialisme.nu
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (29)

Auslander
Auslander17 jun. 2019 - 13:18

Na de ervaring van fascisme en nazisme (WOII) is gebleken dat allesomvattende politieke visies (partijen) niet voldoen aan diversiteit in de samenleving en zelfs niet aan diverse belangen onder de burgers met een en hetzelfde sociale achtergrond. Ook leiden ze onherroepelijk tot het ontkennen van individuele rechten, door het ondergeschikt maken van individu en diversiteit aan sociale belangen. Het individualisme en diversiteit zijn twee belangrijke pijlers van burgerlijke vrijheden waarmee de nieuwe bewegingen mogelijk worden. Zonder deze twee pijlers was het ondenkbaar dat progressieve vredebewegingen, feminisme, LGBT, groene en milieubewegingen, dierenwelzijn, maar ook nieuwere vormen van conservatisme zoals neofascisme, cultuurracisme, moslim-feminisme, salafisme, mannenbewegingen, ouderenpolitiek, enz. tot stand kunnen komen. Tegenwoordig zien we hoe diversiteit (gender, etnisch, milieu, …) en de waarborgen voor individuele vrijheden (zoals recht op inkomsten en privacy) als eerste onder druk komen te staan onder neoliberale globalisering en de aanval van populistisch nationalisme daarop, onder elkaars tegenpolen van twee allesomvattende visies. Het antwoord van rechts en kapitalistisch visie op deze (als gevolg van globalisering ontstane) veranderingen was ook een breuk met verleden en het isoleren van ideologische politiek in economie en uit de machtscentra. Maar daarmee worden ook individualisme en diversiteit in politiek gemarginaliseerd. Want er is parallel aan globalisering niks of nauwelijks geïnvesteerd op de vertolking daarvan op lokaal niveau. Hierdoor ontstaat opnieuw een lege en niks zeggende allesomvattendheid die grenst aan fascisme. Hoewel niet ideologisch maar praktisch fascistisch van aard (neoliberalisme beleid in economie en bestuur). Ook het populisme neigt sterk naar het ontkennen van individu en diversiteit onder de burgers om een oppervlakkige eenheid te creëren (tegen niet bestaande vijanden). Onder hetzelfde omstandigheden waarin neoliberalisme heerst en populisme voorboort, de ideologisch rechts valt langs diversiteitslijnen uit elkaar, niet om de diversiteit tegemoet te komen maar om deze overstijgen en tot eenheid te komen. Onder globalisering is dit streven niet realiseerbaar. Dus rechts zal nog lang blijven de politiek polariseren tot een links alternatief ontstaan is of een neoliberaal dictator al hun dromen te niet doet. De linkse antwoord zal ook niet anders dan langs de diversiteitslijnen ontstaan. Ook een linkse (klassieke) allesomvattende politiek zal niks anders zijn dan we in Venezuela nu meemaken. Links is gedwongen om van wat globalisering teweeg gebracht heeft gebruikmaken om in context van aanwezige diversiteit linkse politieke alternatieven te creëren die de onderlinge verschil benadrukt en tegemoetkomt. Dat zal meer een beweging zijn dan een politieke partij. Dat zal ook vooral lokale gelegenheden zijn dan de globale allianties! Als socialisme te verwerkelijken valt dan is dat binnen de context waarin de burgers feitelijk en direct met elkaar te maken hebben, ver van ideologisch mantra en rondom hun eigen politieke kaders.

WiebeI
WiebeI17 jun. 2019 - 12:52

Een grote behoefte aan linkse politiek? Hoe dan? Waar dan? Ik zie dat niet. Nederland is in meerderheid rechts. De PvdA had profijt van het Timmermans effect, waarbij zelfs liberalen dachten dat het hun kandidaat was. En Groen Links staat aan de vooravond van een demasqué: het eerste vernislaagje is Klaver al kwijt en met een achterban die voornamelijk bestaat uit hoogopgeleide en goed verdienende vrouwen uit de grote stad zonder enig gevoel bij de armen is dit geen goed basis voor een brede volkspartij. De nationalistische opstelling van de SP is volgens mij wel kansrijk en kan rechts de wind uit de zeilen nemen. Dan zal de SP wel moeten leren haar boodschap beter voor het voetlicht te brengen. Tot die tijd zijn veel belangen van mensen uit de volkswijken, maar ook bijvoorbeeld LHBTQ’ers beter in handen van rechtse partijen.

Pindaklaas
Pindaklaas17 jun. 2019 - 10:37

De SP is totaal niet meer links te noemen. Veel leden van de SP weten niet eens wat socialisme is en waar het vandaan komt. Op afdelingen zijn mensen actief die een totaal ander wereldbeeld hebben en sommige gaan totaal in tegen de partijbeginselen. Zo zijn er raadsleden die je nooit op straat ziet, en raadsleden die je zelfs nooit op vergaderingen en de gemeenteraad ziet. De SP heeft haar plek verdient verloren. In Nederland is er geen echte links partij meer actief in de kamer.

1 Reactie
OlavM
OlavM17 jun. 2019 - 20:40

Helaas, Pindaklaas.....

tempest
tempest17 jun. 2019 - 9:26

"Beide partijen zijn door en door liberaal. Maar ze voerden een campagne, waarin de nadruk werd gelegd op sociaal beleid en een progressief Europees klimaatbeleid. Beide partijen slaagden erin hun pro-EU-standpunt te verkopen als een progressief en internationalistisch verhaal." Hangt wel af wat je met "liberaal" hier bedoelt. Beide partijen hebben inderdaad veel punten met betrekking tot persoonlijke vrijheden omarmt. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Het is ook veel meer een algemene maatschappelijke ontwikkeling, zelfs christelijke partijen als CDA doen dat. Als je bedoelt met liberaal dat de partijen ook in beperkte macht voor de staat geloven, dan is daar flink over te debatteren. Zowel GL en PvdA willen op heel veel zaken wel degelijk meer regels en dus meer macht naar de staat of naar de EU. Nogmaals het hangt sterk van definities af, maar de opzet van de EU is gericht op internationale handel en vrij verkeer van mensen en goederen binnen de EU. "Pro-EU" standpunten zijn dus per definitie neo-liberaal, dat is het hele idee van de samenwerking.

Libertain
Libertain17 jun. 2019 - 8:05

Voortreffelijk goed artikel met voortreffelijk helder conclusie die de politieke realiteit in Nederland voor 100% goed afdekt. ("Het sociaal-liberalisme van de PvdA heeft enorm geholpen om ruimte te creëren voor de opkomst van extreemrechts. Als een links alternatief voor de neoliberale status quo uitblijft, zal rechts vrij spel hebben om de onvrede in racistische richting te blijven afbuigen.") Hoewel gedeeltelijk in dit citaat weergegeven, is ook de oorzaak voor het breed opkomen van ultrarechts in de afgelopen decennia zijdelings aangeraakt. Dit probleem ligt natuurlijk veel breder in het context van de nationaal-kenmerkende postkoloniale cultuur.

wilenbert
wilenbert16 jun. 2019 - 16:56

waarom vind iedereen, inclusief de auteur, een groter links blok toch altijd maar goed en beter. ? imho is het enige wat links in de afgelopen 20 jaar heeft bereikt het verder slopen van het vertrouwen in overheidsorganen. En dat gaat van gemeente tot landelijk bestuur.

5 Reacties
LaBou
LaBou 16 jun. 2019 - 20:15

Kom, vertel ons eens wanneer links in de afgelopen 20 jaar heeft geregeerd? Want wij weten niet beter dat rechts de touwtjes in handen had al die tijd.

OlavM
OlavM17 jun. 2019 - 0:13

@ wilenbert: Een groter links blok -wat totaal niets te maken heeft met "slopen van het vertrouwen in overheidsorganen", wat dat ook precies moge betekenen- is goed vanwege de inhoud van de politiek die het voorstaat. Daarbij gaat het niet opportunistisch gedoe om zo veel mogelijk zetels binnen te halen (en daarna in strijd daarmee te handelen), maar om basispunten waar "linkse politiek" uit moet bestaan. (Zoals echt democratisch bestuur, solidariteit, eerlijk delen, gelijke kansen, gelijkwaardigheid van alle groepen mensen, e.d.). Daarvoor moet strijd worden gevoerd, onafhankelijk van de vraag hoe "populair" bepaalde punten momenteel zijn. Strategie en tactiek kunnen in bepaalde mate veranderlijk zijn, de politieke uitgangspunten niet.

OlavM
OlavM17 jun. 2019 - 0:17

Correctie: Het begin van de tweede zin moet luiden: Daarbij gaat het niet om opportunistisch gedoe.....

mjansen2
mjansen217 jun. 2019 - 6:30

Voor alle duidelijkheid Rutte hoort bij de VVD , Balkende bij het CDA en deze partijen staan rechts van het midden. Deze premiers hebben we de laatste 20 jaar aan het bewind gehad. En de koers is dus vooral rechts geweest. Vooral de VVD is voor een kleinere overheid, zegt voor democratie te staan maar holt alle democratische controle uit door zoveel mogelijk overheidsdiensten te privatiseren.

Katootje2
Katootje217 jun. 2019 - 7:26

Kijk, dat is nu de reden dat argumenteren geen zin heeft. Nog een stap verder en dan blijkt opeens dat hij van mening is dat de VVD ook links is, of zijn oren teveel naar links laat hangen. Dat soort kreten. Hij wordt door rechts genaaid, maar omdat hij genaaid wordt en zich daar ook bewust van is geworden, moet links er wel achter zitten. Zo eenvoudig is dat.

tempest
tempest16 jun. 2019 - 15:49

Tja, de meeste kiezers herkenning dit gevoel wel: er is eigenlijk nooit een partij waar je het echt 100% mee eens bent. Maar zeker op links is dit van alle tijden: er zijn heel veel partijtjes geweest die de afgelopen decennia invloed hebben proberen uit te oefenen, met wisselend succes. Gaat een nieuwe partij die dan wel “zuiver in de leer” is, het verschil maken? Historisch gezien is “nee” het vermoedelijke antwoord. “Agree to disagree” lijkt me een betere oplossing. Kies voor, of sluit je aan bij een partij waar je het meest mee eens bent rond thema’s die je het meest belangrijk vindt. In ons land is best wel een brede keuze aan stromingen vertegenwoordigd. Dat moet toch voldoende zijn? De ideale partij komt vermoedelijk toch niet en blijft dat sowieso niet.

Katootje2
Katootje216 jun. 2019 - 15:42

Het zou mooi zijn als die zogenaamd linkse mensen eens op het idee zouden komen dat wanneer de onderkant van de samenleving meer te besteden krijgt, in plaats van een ambtenaar over de vloer die de tandenborstels komt tellen, dat ze zich dan vanzelf wat minder druk zouden maken om een paar buitenlanders extra.

1 Reactie
Katootje2
Katootje216 jun. 2019 - 15:45

Een betaalbare woning zou ook best helpen, maar als je verwacht dat de (koninklijke) huisjesmelkers daarvoor gaan zorgen, dan heb je op het verkeerde paard gewed.

Sonic2
Sonic216 jun. 2019 - 15:18

De VVD profiteert niet zozeer van een rechtse koers, maar heeft door de lage opkomst gewoon goed haar zeer trouwe achterban naar de stembus gekregen. FvD heeft in Mei gewoon een fatsoenlijke uitslag gehaald voor hun doen. De uitslag in Maart vertekende zeer, omdat ze toen er in slaagde om veel meer mensen naar de stembus te krijgen van andere partijen. En je hebt nu eenmaal in Nederland 15 tot 17% die compleet gestoord stemt. Voor de oorlog had je al dit soort mensen die op zeer, zeer foute partijen stemde. De historie herhaalt zich weer. We hebben helemaal geen nieuw links nodig. We hebben een links nodig dat prestaties levert. Groenlinks en PvdA moeten het tot 2021 maar doen. En vooral op economisch gebied. Daar moeten ze leveren. Op immigratie doe je het bij racisten nooit goed genoeg. Links moet leveren en volgens mij is er eerder een noodzaak tot een nieuw soort rechts. Ik heb de afgelopen 20 a 30 jaar( je kunt ook vijftig jaar stellen) nog helemaal niets goed zien komen uit de handen van gematigd rechts( VVD en CDA). En ook partijen als BP, DS 70, PVV/LPF/VNL heb ik alleen maar zien falen.

1 Reactie
Krek
Krek17 jun. 2019 - 9:35

Geachte Sonic, Zoals gebruikelijk ben ik het ten dele met u eens, en ten dele oneens. Het zit 'm vooral in dit gedeelte: "En vooral op economisch gebied. Daar moeten ze leveren. Op immigratie doe je het bij racisten nooit goed genoeg." Ik denk dat u het goed ziet waar u stelt dat het op het economisch gebied zal moeten gebeuren, en ik vermoed dat met een verbeterde economie ook de zorgen omtrent immigratie evenredig zullen afnemen. Door in te zetten op een gezonde economie neem je dus, als leuke bijvangst, ook nog eens extreemrechts de wind uit de zeilen.

Me, Myself and I
Me, Myself and I16 jun. 2019 - 14:51

Lol, GL links en liberaal? Nou, spreek Klaver maar eens tegen en kom er maar achter hoe liberaal deze is en kijk maar eens hoe sociaal gebieden zijn waar GL iets te zeggen heeft. Misschien dat Nederland maar een keer moet leren wat links is.

kipzonderkop
kipzonderkop16 jun. 2019 - 14:34

De PvdA en GL worden hier gepresenteerd als links maar dat is natuurlijk apekool. PvdA en GL zijn ''progressief'' dat zoveel betekent als links voor verkiezingen en er na rechts zakken vullen. Met villasubsidie, tweeverdienersubsidie, milieusubsidie voor Tesla's en zonnepanelen, kinderopvangsubsidie, ZZPsubsidie etc. etc. En sinds kort dus ook met ''progressieve'' instemming graaien in de 1.500 miljard pensioenpot van arbeiders. Intussen herhaalt de geschiedenis zich. Werd Janmaat c.s. door ''progressief'' Nederland verguist, intussen hebben ze Janmaat rechts ingehaald. En nu is blijkbaar FvD de gebeten hond, dat voorspelt niet veel goeds voor de toekomst van ''progressief'' Nederland. Dat wordt weer opschuiven naar rechts net zoals we in Denemarken zien met de sociaal-democraten. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/07/pvda-kijk-toch-naar-de-deense-sociaal-democraten-a3963042 Het enige alternatief voor ''progressief'' is dus echt links zoals bijvoorbeeld de SP. En laat de ''socialist'' Van der Starre nu net de SP de grond intrappen. De SP zou nationalistisch en xenofoob zijn? De SP zet zich in voor alle arbeiders. Ook voor de buitenlandse die hier onder de prijs komen werken voor de dikke winsten van de rijken en hun ondernemingen . En hun thuisland berooid achterlaten omdat er geen arbeider meer te bekennen is om met behulp van EU subsidie het land op te bouwen. 3x raden waar die EU subsidie nu blijft.

1 Reactie
toshiba
toshiba16 jun. 2019 - 17:15

[PvdA en GL zijn ”progressief” dat zoveel betekent als links voor verkiezingen en er na rechts zakken vullen. inderdaad, kip zonder kop.

Ivan61
Ivan6116 jun. 2019 - 14:17

Welke links bedoelt U? De onvrede van mensen staat los van racisme beste man. Laten wij even paar dingen ophelderen. Hier in Nederland hebben wij goed met ons allen. Weinig reden om te klagen. Grootste probleem in deze land is armoede en zolang dat niet aangepakt wordt heeft niet zo veel zin om over andere doelen te dromen. Met andere woorden...eerst fundering goed stevig maken dan is bouwen fluitje van cent. Persoonlijk ben ik in socialisme groot geworden en jouw retoriek komt mij te bekend voor. Altijd hele verhaal onmeetbaar breed maken en mensen angst aanpraten. Wij hebben echte linkse partij hier in Nederland en dat is SP en laatste paar verkiezingen bewijzen dat echt linkse gedachte goed niet echt veel steun heeft.Internationaal denken en lokaal handelen lijkt mij heel nuttig. Eerst armoede oplossen dan komt discriminatie veel minder voor zeg ik als ervaringsdeskundige.

2 Reacties
Sonic2
Sonic216 jun. 2019 - 18:18

Ik had dat debat ook met die "beruchte FvD kennis". Die stelde dat alles los van SGP/ PVV/FvD allemaal links tot extreem links is. Wat is het nu eigenlijk? Is Nederland nu verlinkst of verrechts? Net aan welk kant van het politieke spectrum je staat.

Ivan61
Ivan6116 jun. 2019 - 19:10

@ Sonic, Ik kan je niet volgen sorry. Wat is jouw vraag?

Astuiver
Astuiver16 jun. 2019 - 13:55

De SP is nu met alles de tegenpartij, en besturen gaat ze niet ook niet goed af. Ze vechten intern elkaar de tent uit in de partij omdat de mensen in de partij te weinig inspraak hebben over de koers. De SP is weer altijd tegen, wil niet samenwerken en ook niets voor de kiezer bereiken.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart16 jun. 2019 - 12:02

Het is zo'n hersenspinsel dat op zonovergoten zondagen als een web in de wind voor je geest wappert. We moeten terug naar de roots (Zoals het liberalisme altijd uitkomt bij het fascisme, begint de sociaaldemocratie altijd bij 't bloedbad van de Franse revolutie.). De 'dictatuur van het proletariaat,' (Marx/Engels), 'bezit is diefstal' (Proudhon). Mooie kreten. Maar het is wel duidelijk dat er in elk 'systeem' altijd een baas boven baas zal zijn. Rijkdom is niet het probleem, maar armoede en onmacht wel. Dat is - om het Rorty, Schopenhauer e.a te spreken - een fysiek dingetje: walging & verdriet die 't zien van verpaupering en ellende teweegbrengen. Daar hebben we geen filosofie voor nodig, dat is visceraal en primordiaal. Natuurlijk is er een wisselwerking tussen armoede en rijkdom, tussen macht en onmacht. Daar moet een veerkrachtige buffer tussenkomen; - we zijn 't zat, speelballen op de woeste baren van de grillen van 't kapitaal te zijn. We zijn hier niet om te werken, maar om te spelen, te masturberen en wiskunde te beoefenen, jezus-lieve-maria. Hoe doe je dat, hoe krijg je dat voor elkaar ? Door onafhankelijk te zijn. Door spreiding van kennis, macht/kansen en inkomen. Door organisatie en vereniging, door internationale solidariteit, door het opheffen van scheidingslijnen, nationaal, religieus en anderszins Machtige, donkere wolken bedekken 't zwerk en verduisteren de zon, 't web vervaagd.

3 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart16 jun. 2019 - 12:06

..vervaagt...

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart16 jun. 2019 - 14:09

Een web wappert niet, maar wiegt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 jun. 2019 - 12:23

Grietje Als rijkdom macht is, en dat is ze, zal rijkdom dat niet toestaan! Dat is veelal wensdenken. Iedereen in de eigen bubbel is m.i. het probleem van deze tijd. Het streven naar macht en rijkdom, veelal vanuit het midden, is niet minder desastreus. Ik heb linkse mensen zien veranderen al naargelang ze zelf meer gingen verdienen, mensen waarvan ik dat nooit verwacht had. Broederschap schijnt te neiging in zich te hebben tot broedermoord. Spreiding van kennis macht kansen en inkomen leiden niet automatisch tot een beter bestaan voor hen die niet mee kunnen komen.Dat is m.i. een utopie. Onderwijs aanbieden aan mensen voor wie dat te hoog gegrepen is zal voor die mensen niet het verschil gaan maken. Die mensen zullen er altijd blijven. Daar zit m.i. het grootste probleem m.b.t. de solidariteitsgedachte.

Krek
Krek16 jun. 2019 - 11:37

"Het goede en opvallende nieuws in deze verkiezingen was dat de meeste winst werd behaald voor PvdA en GroenLinks, die een linkse campagne voerden" Voor de PvdA is dat volkomen waar, maar waar u GL zegt bedoelt u waarschijnlijk het FvD en een rechts campagne? PvdA en FvD wonnen beiden 3 zetels. De VVD, 50plus en GL wonnen er allen één. Hoe u dat vertaalt naar PvdA en GroenLinks wonnen het meest is mij een raadsel. Bij verdeling van de restzetels is de PvdA spekkoper, bij een Brexit lijken de rechtse partijen winst te boeken. https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2019/06/04/officiele-uitslag-europees-parlementsverkiezing-2019 "Een belangrijk element in de verklaring waarom een eerder totaal in diskrediet geraakte partij als de PvdA nu toch weer zo groot kon worden, heeft alles te maken met het gebrek aan een echt links alternatief. " Dat is dan wel weer een stelling waar ik het mee eens kan zijn. De SP lijkt vooral tégen en de idealen van GroenLinks zijn voor de gemiddelde werkende burger niet te betalen. De PvdA is ook de partij die het meest bereid lijkt tot samenwerking met links zowel als rechts. Door deze opstelling van de PvdA is er een grotere kans dat de partij tenminste een deel van haar doelen in een coalitie zal kunnen verwezenlijken.