Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Verhagen reist het land door en deelt cadeautjes uit

  •  
16-02-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Wie geen CO2 onder z'n huis wil moet zich verzetten tegen nieuwe kerncentrales
Het kabinet ziet af van opslag van CO2 in de ondergrond in de noordelijke provincies. Verantwoordelijk CDA-minister Verhagen had na een rondreis door de betreffende provincies ingezien dat er toch wel erg veel weerstand was. Hij was ‘tot nieuwe inzichten gekomen’. Ach gut, de schat.
Hij zegt niet dat hij de argumenten terecht vind. Nee, hij kijkt wel uit. Als je erkent dat het om allerlei redenen ongewenst is kun je het ook niet maken om te pleiten voor opslag onder de zee. Nee, de minister zet zich, zo vlak voor de verkiezingen, nog even neer als iemand die bereid is naar de gevoelens van het volk te luisteren. ‘U vraagt? Wij draaien!’
Om vervolgens in Limburg uit te gaan leggen dat de mensen geen PVV moeten stemmen omdat die alleen maar meedeint op de golven van het populisme en nooit met oplossingen, beleid en besluiten komt…
Begrijp me goed, ik ben geen voorstander van CO2-opslag, in elk geval niet voor er een politiek besluit genomen is om te stoppen met het stoken van steeds meer kolen. Zolang je nieuwe kolencentrales bouwt is het dweilen met de kraan open. Een minister van Economische Zaken zou alleen nog maar moeten inzetten op besparing, efficiency en duurzame energie.
Maar nee, Verhagen reist het land door en deelt cadeautjes uit. Een mooie overwinning voor al die mensen in het noorden die zich de blaren op de tong hebben geklets om CO2 opslag tegen te houden. Ik nodig de activistische noorderlingen van harte uit zich ook vast te bijten in een wat moeilijker strijd; het tegenhouden van nieuwe kerncentrales in Zeeland.
In het regeerakkoord zijn de twee kwesties nog gekoppeld; “afvang en berging van broeikasgassen kan pas als er eerst kerncentrales worden gebouwd”. Wie het snapt mag het zeggen. Wat heeft het met elkaar te maken? Beiden worden gepresenteerd als oplossing voor het klimaatprobleem. Dat zegt Verhagen ook. Maar als je daarvan overtuigd bent en je vindt klimaatverandering echt een probleem dan maak je het een toch niet afhankelijk van het andere? Dan zeg je toch dat je allebei wilt, tegelijk? Als je eigenlijk gewoon geen CO2 opslag wilt, bijvoorbeeld omdat je geen gedonder met bewoners wil (CDA, PVV, VVD) of omdat je eigenlijk gewoon helemaal niet gelooft in klimaatverandering (PVV, VVD, delen van het CDA),  waarom dan zo ingewikkeld koppelen aan de bouw van een kerncentrale? In de onderhandelingen drong het CDA waarschijnlijk nog een beetje aan op CO2-opslag, er moest toch iets van klimaatbeleid zichtbaar zijn. De VVD en de PVV vonden het onzin maar gebruikten de wens van het CDA heel slim om de bouw van de zo naarstig gewenste kerncentrales dichterbij te brengen. Als het CDA dan echt zo graag CO2 wil opslaan moet ze soepel meewerken aan de versnelde bouw van een kerncentrale, als ze dat niet doet (er zijn ook binnen het CDA nog veel mensen die twijfelen aan kernenergie) zou CO2-opslag ook weer minder waarschijnlijk worden. In beide gevallen zijn de PVV en de VVD spekkoper.
Ondertussen leidde de directe koppeling tot soms hilarische verwarring. Zo werden wij meerdere malen door Groningers gebeld die hun dilemma met ons wilden bespreken: “Ik ben voor kernenergie maar tegen CO2-opslag in mijn provincie. Moet ik nu toch maar mee gaan doen met WISE om die kerncentrales tegen te gaan houden? Zolang die atoomcentrale niet gerealiseerd is gaat de regering immers geen CO2 opslaan?” En andersom zijn er mensen, ook uit de milieubeweging, die tegen kerncentrales zijn maar wel de opslag van CO2 zien zitten. Wat moeten die doen? Toch maar gaan pleiten voor de bouw van die kerncentrale?
En al die mensen die bereid waren mee te doen met acties tegen kolencentrales omdat ze snappen dat het nogal lastig uit te leggen is dat je je verzet tegen opslag van CO2 als je wel de bouw van kolencentrales steunt. Die heeft de minister slim los weten te weken van de organisaties die te hoop lopen tegen het opstoken van steenkool. Klimaatverandering is abstracter dan CO2 onder je huis.
En zo wordt de boel nog aardig uit elkaar gespeeld. Laat dat maar aan Verhagen over. Ik moet vaak denken aan de aflevering van het stripboek Asterix waarin een intrigant er moeiteloos in slaagt iedereen tegen elkaar op te stoken, vaak door slim te spelen met het schijnbare onvermogen van mensen om verder te kijken dan het eigen straatje.
Kom op Friezen, Drenten en Groningers die geen CO2 onder de grond willen. Als je ook liever geen kernafval onder je huis wil moet je in actie blijven komen. Of denken jullie dat Verhagen er in slaagt de radioactieve rommel in het buitenland op te laten slaan? Laat zien dat je je niet laat uitspelen.
En gebruik gerust de logica van het regeerakkoord. Immers, als er geen kerncentrale wordt gebouwd houd je ook nieuwe plannen voor CO2 opslag tegen. Want je weet maar nooit of Verhagen na de verkiezingen nog steeds zo onder de indruk is van jullie weerstand.
Er zijn allerlei manieren om wat te doen tegen de plannen voor nieuwe kerncentrales, kijk maar eens op www.tegenstroom.nl

Meer over:

opinie, groen,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (6)

Barmaley
Barmaley16 feb. 2011 - 10:26

Na 30 jaar bezuinigen op onderwijs wordt de stomheid van de Nederlanders steeds beter van kwaliteit.

JanvdH2
JanvdH216 feb. 2011 - 10:26

welke nieuwe technologie? Atoomstroom wordt geproduceerd met in de jaren 60 gebouwde Franse en Belgische atoomcentrales. Betaald door de belastingbetaler (lees 100% gesubsidieerd) en daarom dus goedkoop. Een nieuwe kerncentrale is waanzinnig duur (vraag maar eens aan de Finnen) en produceert dus ook dure stroom. verwachte prijs van atoomstroom van een nieuwe centrale 0.07 - 0.09, prijs op de stroombeurs on Amsterdam 0.055 er moet dus 0.015 per kWh bij! (daar wordt een rechts liberaal niet blij van) dus zonder overheidssubsidie geen atoomstroom. Bovendien staat er al heel veel overcapaciteit in de stijgers dus over 10-15 jaar is er geen behoefte aan de elektriciteit van de kerncentrale.

hlok1
hlok116 feb. 2011 - 10:26

de schrijcer van dit artikel weet zelf donders goed dat de enige oplossing voor onze groeiende energiebehoefte de bouw van kerncentrales is. Helaas is energie dmv kernfusie de eerste 50 jaar nog niet mogelijk.

phoosterhuis
phoosterhuis16 feb. 2011 - 10:26

Steeds hoor ik de vertegenwoordigers van de regeer-en gedoogpartijen zeggen, dat ze het nageslacht niet willen opzadelen met financiele schulden, maar wel willen ze onze nakomelingen opzadelen met het gevaarlijkste en langdurigste afval wat er op deze aardkloot GEMAAKT wordt. Bovendien is de grondstof hiervoor net zo beperkt aanwezig als ons gas bij Slochteren. Alleen oneindige "grondstof" als wind en zon zijn dus voor de lange- maar ook op korte termijn beschikbaar en dus ongevaarlijk voor ons en ons nageslacht. Deze regeerings- en gedoogpartijen moeten dus voor de windmolens gaan staan en het liefst letterlijk.

[verwijderd]
[verwijderd]16 feb. 2011 - 10:26

Voor degenen die wel kernenergie willen: www.atoomstroom.nl Lekker goedkoop en je maakt nieuwe technologie mogelijk!

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten16 feb. 2011 - 10:26

...En laat voor duizenden jaren radioactief afval achter. Overzicht van de problemen. Beide routes roepen specifieke vragen op, leiden tot problemen en brengen kosten met zich mee. Bovendien geldt voor beide routes dat ze op dit moment in feite onmogelijk zijn. In onderstaand overzicht zijn de problemen verkort weergegeven. De keuze om Borssele nog langer open tot houden (tot voorbij 2007) vergroten de problemen alleen maar nog meer. 1. Borssele open tot 2007, directe opslag: Nieuwe HABOG, kosten plm. 230 miljoen Euro, bouwtijd nieuwe HABOG minimaal 7 jaar, waarschijnlijk langer, probleem benodigd conditioneren afval niet opgelost, kosten voor EPZ (aandeelhouders) 2. Borssele open tot voorbij 2006, directe opslag Nieuwe HABOG, kosten plm. 230 miljoen euro bouwtijd nieuwe HABOG minimaal 7 jaar, waarschijnlijk langer, probleem benodigd conditioneren afval niet opgelost, kosten voor EPZ (aandeelhouders) . 3. Borssele open tot 2007, opwerking, Niet voldoen aan internationale verplichtingen OSPAR-verdrag, verdere bijdrage aan zware vervuiling Noordzee en Atlantische Oceaan, capaciteit huidige HABOG onvoldoende, bijbouw extra module, kosten hiervan plm. 22 euro, te betalen door EPZ (aandeelhouders) . 4. Borssele open tot voorbij 2006, opwerking, Niet voldoen aan internationale verplichtingen OSPAR-verdrag, verdere bijdrage aan zware vervuiling Noordzee en Atlantische Oceaan, capaciteit HABOG onvoldoende, nieuwbouw extra HABOG (module voldoet niet) kosten hiervan onbekend maar in de orde van grootte van 115 miljoen euro, te betalen door EPZ (aandeelhouders). Een potentieel groot twistpunt vormen de kosten als gekozen wordt af te zien van opwerking en dus voor directe opslag. De huidige HABOG is hier immers niet voor geschikt en er zal dus een nieuw type HABOG (voor splijtstofstaven) gebouwd moeten worden. De EPZ en de COVRA schatten de kosten op zo’n 230 miljoen euro. De EPZ heeft aangegeven in gesprek te zijn met de overheid over de vraag wie dit gaat betalen. Dit is vreemd. Het kan niet zo zijn dat de overheid alsnog een directe subsidie verleent aan Borssele (en dus aan Essent en Delta Nuts) door de extra kosten van het langer produceren van afval over te nemen. Processen die zorgen voor slijtage en veroudering in een kerncentrale: 1. Straling 2. Thermische belasting 3. Mechanische belasting 4. Corrosieve en eroderende processen 5. Combinaties van bovenstaande Het slijten / verouderen van materialen komt in veel verschillende vormen voor in kerncentrales. De belangrijkste slijtagevormen zijn: 1. Verbrossing van metalen of organische materialen door straling (bijvoorbeeld kabelisolatie) 2. Het ontstaan van scheurtjes in metalen onderdelen door spanning en verwering 3. Verroesting 4. Verandering van elektrische karakteristieken (bijvoorbeeld door straling of hitte in elektrische componenten) 5. Door mechanische belasting of temperatuurschommeling optredende materiaalmoeheid in metalen, beton en plastics. Voor betondelen die aan de buitenkant zitten geldt ook nog dat weersinvloeden een rol spelen. Ontmantelingsafval Tijdens het bedrijf wordt de kerncentrale zelf radioactief. Na het verstrijken van de levensduur, is de kerncentrale zelf radioactief afval geworden en moet daarom afgebroken (ontmanteld) worden. Omdat brandstofstaven nooit helemaal lekdicht zijn wordt het koelsysteem van een kerncentrale besmet met splijtingsproducten. Nadat de centrale is stilgelegd moeten deze systemen ontsmet worden. Daarnaast is door de intense neutronenstraling het reactorvat radioactief geworden. Het hoogradioactieve staal moet stukje bij beetje worden stukgezaagd en opgeslagen in het HABOG bij de COVRA. Inclusief verpakking zal de ontmanteling van Borssele 2700 m3 afval opleveren. Overigens is er nog geen plan voor de wijze waarop de ontmanteling en sloop van de kerncentrale Borssele zal worden aangepakt. Voor de inmiddels stilgelegde centrale in Dodewaard is uit financiële overwegingen (fondsgroei door rente) gekozen om eerst 40 jaar te wachten voordat begonnen wordt met sloop. Overigens is er internationaal nog weinig ervaring opgedaan met ontmanteling. Laat staan dat duidelijk is hoeveel het precies gaat kosten. Tot nu toe hebben alle ontmantelingsprojecten veel meer gekost dan oorspronkelijk begroot. Een treurig voorbeeld is de Duitse Julich-(test)reactor. De ontmanteling gaat waarschijnlijk ongeveer 500 miljoen Euro kosten. De originele kosten van de ontmanteling waren geschat op 39 miljoen euro. Bron: http://www.tegenstroom.nl/files/Kan_Borssele_langer_open_blijven.pdf Kortom, opzouten met die troep.