Joop

Een verbod op bijenkillers - waar wachten we nog op?

  •    •  
19-03-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
256257027_c0c10541a6_o

© CC-foto: José Fernandes

‘Waarom beroept de minister zich op een ‘nieuw voorstel’ waarvan ze weet dat die niet komen gaat?’
Op 22 maart zou er in een Standing Committee van de Europese Commissie worden gestemd over een open teeltverbod van drie neonicotinoïden. Deze notoire stoffen, die werken op het zenuwstelsel, worden al jaren in verband gebracht met de massale bijensterfte en risico’s voor andere organismen. Het is inmiddels vijf voor twaalf, maar de urgentie om deze, voor ons landbouwsysteem essentiële, beestjes te beschermen wordt helaas niet gereflecteerd in het politieke besluitvormingsproces.
Kijkend naar Nederland lijkt de groeiende maatschappelijke druk minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet te deren. Tijdens het AO Gewasbeschermingsmiddelen van 7 maart, maar ook tijdens het AO LNV Raad van 14 maart jl. stelde minister Schouten een ‘nieuw voorstel’ van de Europese Commissie af te wachten en een beoordeling van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), voordat ze haar positie kenbaar zou maken. Saillant detail is dat de Europese Commissie niet van plan is om een ‘nieuw voorstel’ te publiceren; het voorliggende voorstel is al bijna een jaar oud en zal hooguit nog wijzigen in de overwegingen en de beoordelingsverslagen. De vraag is dan ook waarom minister Schouten een rookgordijn opwerpt, terwijl ze zich op andere dossiers een minister toont die wél keuzes durft te maken.
Het is inmiddels vijf voor twaalf voor onze bijen.  Onderzoek toont aan  dat we 75% van de insectenbiomassa in de afgelopen 27 jaar zijn kwijtgeraakt en meer dan 40 procent van de bestuivende insecten wordt wereldwijd  met uitsterven bedreigd. In 2013 werd er in Europa al een gedeeltelijk verbod ingesteld op voor bijen relevante gewassen en zomergranen in de open teelt (dit betrof ca. 15 procent van het Nederlandse gebruik) maar de realiteit laat zien dat niet voldoende is. Sindsdien zijn er vijf jaren verstreken. Vijf jaren waarin  de bewijslast opstapelde maar drastische maatregelen werden uitgesteld.
Het Europese Wetenschappelijke instituut EFSA is de afgelopen jaren consistent gebleven in haar beoordelingen over de risico’s van deze stoffen. De conclusie was elke keer hetzelfde: verdere munitie voor het instellen van een totaalverbod in de open teelt. In reactie op de meest recente herbeoordeling stelde een woordvoerder van de Europese Commissie dan ook dat dit de wetenschappelijke basis voor een verbod versterkte. Landen als Frankrijk, Engeland en Luxemburg, spraken zich in december uit vóór een verbod. Helaas werd de stemming die destijds was geagendeerd uitgesteld.
Op 1 maart schaarde ook het Europarlement zich achter deze conclusie. Recent onderzoek naar de mening van het Nederlands publiek liet zien dat zelfs 79% van de Nederlanders vóór een verbod is. Óók de sector zelf laat zien dat het mogelijk is: Nederlandse supermarkten en de bij hen aangesloten telers hebben afgelopen jaar de overstap gemaakt naar Milieukeur-certificering waarbij al twee van deze stoffen niet meer mogen worden toegepast. Een goede stap naar het volledige alternatief voor ons huidige onhoudbare landbouwsysteem: agro-ecologische landbouw, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, waarbij slim wordt samengewerkt met de natuur.
Inmiddels lijkt óók de stemming van 22 maart te worden uitgesteld, en dat zou slecht nieuws zijn voor onze bestuivers. Minister Schouten biedt echter wel ruimte waar rede en ratio de grondslag van de besluitvorming kunnen vormen. Zo zegt zij in een brief van 5 maart  jl. dat ‘ Mocht het nieuwe EC voorstel nagenoeg ongewijzigd zijn vergeleken met het voorstel dat sinds december 2017 voorlag – op basis van de recente EFSA bevindingen is dat de lijn der verwachting – dan blijf ik bij de lijn dat daar waar EFSA (grote) risico’s ziet voor bijen er ingegrepen moet worden.’
De échte vraag die we dan ook moeten stellen is “Minister Schouten, waar wachten we nog op?”
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (12)

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 mrt. 2018 - 14:33

Er zijn procedures die een stuk sneller gaan. Vraag maar aan Frans Timmermans. De Europese commissie heeft niets met een Europees parlement noch met democratie. Reglementen daar gaat het om, procedures hoe fout ook mee omgegaan, daar draait het om. Europese bedrijven beschermen e.a., daar gaat het om! En Nederland? Ach, breek me de bek niet open. In Nederland hebben ze dus ook niet veel meer met democratie en daarom niet met de TK. Een kabinet is er al lang niet meer voor alle Nederlanders en al zeker niet voor het algemeen belang en duurzaamheid. Zij dient slechts deelbelangen, belangen waar economische winst uit te halen is op de korte termijn. Je zou het bedrijfsleven eens moeten afvallen.

Juppé🎗
Juppé🎗20 mrt. 2018 - 13:37

Hier is de terugloop van de bijenpopulatie ook een groot probleem. Moestuintjes missen optimale bestuiving. Imkers hebben minder honing, bijen planten slechter voort en als vreemdste hele volken nemen de benen en zwermen uit zonder duidelijke noodzaak. Er lijkt wel verband per regio met de verschjning van frelons (soort hornaar), waarvan de amerkaanse het agressiefst is. Of dit een direct verband is is onbekend. Het zou kunnen dat het komt omdat de frelons met gif worden bestreden. Er zijn dus wsl meer redenen, maar die neonicotinoiden moeten uiteraard worden verboden.

Klaas Punt
Klaas Punt20 mrt. 2018 - 1:10

De zoveelste reden waarom we meer zelf doen als devies moeten hebben. De zog. EUcommissie is er niet voor ons. Die is er vooral om machtige partijen te steunen.

2 Reacties
adriek
adriek20 mrt. 2018 - 10:28

Zelf doen is in dit geval heel simpel: in de biologische landbouw worden geen (nauwelijks) bestrijdingsmiddelen gebruikt. Als we massaal biologisch geteelde groenten gaan gebruiken zal het gebruik van bestrijdingsmiddelen drastisch afnemen. Soms is het leven heel simpel.

Tina Hosa
Tina Hosa20 mrt. 2018 - 13:03

"Zelf doen is in dit geval heel simpel: in de biologische landbouw worden geen (nauwelijks) bestrijdingsmiddelen gebruikt." Klopt, .mooi weer, ik laat de boel even de boel en ga naar mijn tuin, de rekjes voor de erwten klaar zetten.

quatsch
quatsch19 mrt. 2018 - 21:00

#meer dan 40 procent van de bestuivende insecten wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd.# Niet schrikken als straks ineens een man met een geel zwart gestreept vest bij u in de tuin staat. Dat is de bloem bestuivende werkloze.

2 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt20 mrt. 2018 - 1:13

Waarom werkloze? Lijkt mij eerlijk werk en van belang. Of denk je aan degenen die in de bijstand terecht komen en gedwongen worden om te werken?

adriek
adriek21 mrt. 2018 - 7:54

@KlaasPunt omdat het nog steeds moeilijk blijkt om mensen te vinden die zonder dwang hun handen vuil willen maken anders dan in een warm kantoor aan de knoppen van een toetsenbord.

adriek
adriek19 mrt. 2018 - 19:18

Het Grote Geld kan betere lobbyisten betalen. En Europarlementariërs zijn blijkbaar te lui om zich echt in de zaak te verdiepen.

OlavM
OlavM19 mrt. 2018 - 16:33

Een belangrijk onderwerp. Hoewel Greenpeace daarmee natuurlijk al bezig is, zou iedereen die lid of sympathisant van een politieke partij is de "eigen" Tweede Kamerleden moeten oproepen een spoeddebat over dit onderwerp te agenderen, om de minister tot eindelijk handelen te bewegen.

2 Reacties
adriek
adriek20 mrt. 2018 - 10:30

De minister volgt braaf Brussel. Brussel laat de oren hangen naar de 'Monsanto lobby'. Greenpeace heeft te veel van zijn goede naam verspeeld. Dus, helaas, kansloze operatie.

Klaas Punt
Klaas Punt21 mrt. 2018 - 3:04

Adrie wat bedoel je kansloze actie. Geen actie dan is alles kansloos. En dat Greenpeace geen goede naam zou hebben, dat is misschien waar voor de instellingen die de acties van Greenpeace betreffen, ik ondersteun ze graag. Ze doen tenminste wat!