Joop

Verbied de onverdoofde slacht

  •  
21-05-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
knife check

© cc-foto: News21 - National / Judah Ari

Het eten van vlees is niet noodzakelijk voor het belijden van een geloof
Een verbod op onverdoofde slacht moet niet worden ingevoerd volgens de Raad van State. De Partij voor de Dieren gaat een tweede poging wagen om dit voor elkaar te krijgen. Volgens de Raad gaat dit voorstel in tegen de vrijheid van godsdienst. Er zijn in Nederland zowel joden als moslims die onverdoofde slacht als onderdeel van hun religie zien. Als tegenargument beroept de Partij voor de Dieren zich op het dierenleed. Ook de schade aan het milieu is een reden om het af te schaffen. Er lijkt sprake te zijn van een dilemma tussen de godsdienstvrijheid en deze laatste argumenten. De Raad van State heeft een verkeerde keuze gemaakt in dit dilemma.
Vrijheid van godsdienst is een van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Tolerantie voor andermans religie en vrijheid om die te belijden kent echter grenzen. De grens wordt in onze samenleving bepaald door wat de Engelse filosoof John Stuart Mill in On Liberty  het schadebeginsel heeft genoemd: jouw vrijheid houdt op waar die van een ander begint. In simpele taal: je mag doen wat je wil totdat je een ander tot last bent. Zelfs zuster Clivia snapt dit.
Onverdoofde slacht gaat voorbij deze grens en moet dus verboden worden. Het staat buiten kijf dat onverdoofde slacht veel schade aanbrengt bij het dier. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit oordeelde daarom in 2015 al dat het beter zou zijn als onverdoofde slacht geheel verboden zou worden. Geheel, omdat het voor bijna iedereen al verboden is. Alleen voor religieuze slacht wordt een uitzondering gemaakt. Dit is opvallend. Normaliter geldt in het recht het principe van gelijke monniken, gelijke kappen. Dit gaat kennelijk niet op in het geval het over daadwerkelijke monniken (lees gelovigen) gaat. Gelovigen mogen volgens de wet dieren pijn en stress aandoen, terwijl andere burgers dat, terecht, niet mogen. Het is tijd om gelovigen die onverdiende en onrechtvaardige uitzonderingspositie te ontnemen.
Het is helemaal niet gek om schadelijke uitingen van religies te verbieden. Stelt u zich eens voor dat een groep Maya’s uit de grotten in Limburg te voorschijn zou komen en mensenoffers zou willen brengen. Dan zouden we dat niet toestaan. Zij zouden hun religie slechts mogen uiten tot het in strijd is met het schadebeginsel. Hier kan tegenin worden gebracht dat het in dit voorbeeld om het leed van mensen gaat en het huidige voorstel van de Partij voor de Dieren over niet-menselijke dieren gaat. Die tegenwerping heeft geen kracht als er rekening wordt gehouden met huidige inzichten in de overeenkomsten tussen mens en dier. De wetenschap heeft allang aangetoond dat niet-menselijke dieren intelligenter en gevoeliger zijn dan men dacht in de tijd dat huidige religies ontstonden. We dienen naar dit voortschrijdend inzicht te handelen. Waar het oordeel van de Raad van State dan ook op berust is een minachting van het leed van dieren.
Het eten van vlees is ook nog eens niet noodzakelijk voor het belijden van een geloof. Het feit wil namelijk dat een mens, ook een gelovig mens, prima zonder vlees kan. Ik ben al jaren vegetariër en ik kan u zeggen dat er goede alternatieven zijn voor het eten van vlees. Ze zijn bij iedere Nederlandse supermarkt te verkrijgen. Ze zijn niet minder lekker en door daarop over te stappen breng je als consument ook nog eens minder schade toe aan het milieu. Het verbod op onverdoofde slacht is dus duidelijk geen verbod om moslim of jood te zijn. Met de alternatieven die voor handen zijn kunnen zij nog altijd zonder enig probleem hun geloof belijden. Het verbod op onverdoofde slacht is echter wel een einde aan onnodig dierenleed en de onrechtvaardige uitzonderingspositie van gelovigen. Het parlement zou dan ook verstandiger moeten zijn dan de Raad van State. Schaf deze onrechtvaardige uitzonderingspositie voor gelovigen af!
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (78)

grethel
grethel25 mei 2019 - 9:51

We leven niet meer in het jaar nul. Als je nu in God of Mohammed geloofd, je kunt beter een bos bloemen plukken en dat offeren. Waarom een dier offeren wat een onzin . Dit is echt achterhaald. Kom op gelovigen heb meelij met je mede schepselen. Stop met onverdoofd slachten vandaag nog. amen

wegmetons
wegmetons22 mei 2019 - 19:51

Gaat de grondwet niet boven het normale recht, oftewel een wet mag niet strijdig zijn met de grondwet. Er is vrijheid van religie in Nederland (een groot goed!), dus moet het mogelijk zijn om in Nederland volgens religieuze regels te leven. Binnen het Jodendom en de Islam valt de deze vorm van slachten onder de religieuze regels waarbinnen men dient te leven, dus lijkt mij dat in dit geval getornd wordt aan de grondwet bij een algeheel verbod van onverdoofd slachten.

4 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper22 mei 2019 - 20:01

wegmetons 22 mei 2019 at 21:51 [ Gaat de grondwet niet boven het normale recht, ] De grondwet regelt de verhouding tussen overheid en burgers.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 mei 2019 - 22:18

Je mag wetten niet toetsen aan de Nederlandse grondwet. Geen van de grondrechten is absoluut. en voor strenggelovigen is er een weg uit, zie de ondertitel boven dit stuk?

wegmetons
wegmetons23 mei 2019 - 16:55

Je mag wetten niet toetsen aan de grondwet maar wetten mogen er niet strijdig mee zijn. Je kan ook geen wet invoeren die het verbied om moslim te zijn bijvoorbeeld want strijdig met de vrijheid van godsdienst. Het toetsen van wetten aan de grondwet is 1 van de hoofdtaken van de eerste kamer, samen met het toetsen op uitvoerbaarheid van wetgeving. En grondrechten zijn wel degelijk absoluut, hooguit niet daar waar zij met elkaar in botsing komen. Stel er is een religie die het mensen verplicht om te discrimineren dan is dat strijdig met de grondwet op basis van het non discriminatie artikel wat in dat geval boven de vrijheid van religie zal gaan.

Nick the Stripper
Nick the Stripper24 mei 2019 - 22:12

wegmetons 23 mei 2019 at 18:55 Misschien eens een inleidend boekje lezen over deze materie? Want je maakt er, eerlijk gezegd, een beetje een potje van.

Khalid Bakr
Khalid Bakr22 mei 2019 - 19:24

Mag ik als moslim nog wel zeggen dat we de verkoop van varkensvlees maar ook moeten stoppen dan omdat biggetjes nog steeds onverdoofd worden gecastreerd, hoor ik net op 'NOS Nederland kiest: De Stemming'....

bensjoel
bensjoel22 mei 2019 - 16:03

Er is een verschil tussen onverdoofd slachten en verdoofd: Op basis van verschillende onafhankelijke onderzoeken mislukt het verdoofd slachten in die mate,dat ca 5 á 7 miljoen dieren in Nederland elk jaar een afgrijselijke en pijnlijke dood tegemoet gaan. Daarentegen is de rituele slacht van zeker de joden en waarschijnlijk ook bij de moslims 100& pijnloos en mislukt zelden. De pvdd baseert haar mening op een rapport,dat door TNO aan flarden in bekritiseerd. Hieronder enkele onafhankelijke wetenschappelijke rapportren,die ondubbelzinnig aantonen,dat de rituele slacht volledig pijnloos is: 1. Sisson e.a. The anatomy of the domestic animals (Oxford. W.B. Saunders 1975) 2. Daly e.a. Captive bolt sunning of cattle: Effects on brain function. (British vetenirary journal 143, pp 574-580 (1987) 3.Daly,e.a. Cortical Function in Cattle During Slaughter, veterinary Record 122 pp 325-329 ( 1988) 4. Dukes H.H. A study of blood pressure and blood flow in the vertebral arteries of ruminants. Report of the humane slaughter advosory committee,US department of agriculture ,Ithaka University 5. Levinger Effects of slaughter on the nervous system . Jerusalem 2000, Maskil David pp 69-74 Dit is slechtts het topje van de ijsberg,waarin duidelijk wordt,dat het wetsvoorstel van de Pvdd gebaseerd is op on juiste aannames en buitengewoon slecht is voor de slachtdieren.

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot22 mei 2019 - 17:47

'Daarentegen is de rituele slacht van zeker de joden en waarschijnlijk ook bij de moslims 100& pijnloos en mislukt zelden.' Gek dan toch dat dierenartsen tot een andere conclusie komen. Kan me niet aan de indruk onttrekken dat jij (mede gezien je nickname) een ander belang hebt bij het verdedigen van de rituele slacht dan het welzijn van dieren. https://www.trouw.nl/opinie/130-dierenartsen-erken-gewoon-de-verschrikkingen-van-rituele-slacht~a3952d66/

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 mei 2019 - 12:25

Trouw citeert : "Dat de bedwelming incidenteel problemen oplevert, betekent niet dat de grote aantasting van het welzijn door slachten bij bewustzijn te prefereren is".

JD2
JD222 mei 2019 - 15:24

@Foppe Het gaat mij niet om de meest of minst gruwelijke manier van slachten, maar om het enkele feit dat religie geen uitzonderingspositie mag claimen. @Freek De PvdD is tegen het afschaffen van artikel 23, dus het is niet gelovigen pesten, maar ingegeven door dierenliefde. @ Natuurlijk kun je pleiten voor het volledig verbieden van het gebruiken van niet menselijke dieren door en voor menselijke dieren. Maar als dat lukt, mogen religieuzen dan nog steeds een beroep doen op bijvoorbeeld de bijbel “Al het zich bewegende gedierte dat leeft, mag u tot voedsel dienen’ (Genesis 9:3) en op basis van artikel 1 opnieuw een uitzonderingspositie claimen? Ik vind van niet, de Raad van State blijkbaar wel.

2 Reacties
foppe2
foppe222 mei 2019 - 17:19

JD: jou niet, nee. Maar het punt blijft dat het nergens op slaat om, terwijl je niet hebt vastgesteld of de doodstraf verkeerd is, tijd gaat steken in de vraag of we verdoofd of onverdoofd mensen moeten doden, en of we moeten doden met guillotine of spuitje. Er is geen juiste manier om iets verkeerds te doen, en alle diergebruik is onnodig, dus alle lijden wat wij ze aandoen is verkeerd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 mei 2019 - 20:17

Foppe in de tijd dat de doodstraf bestond maakte het voor de veroordeelden wel degelijk wat uit welke methode er werd gebruikt. Er is in het verleden wat afgeklungeld met bijl en zwaard. Anne Boleyn, de moeder van Elizabeth I had wat dat betreft geluk. Mary Stuart "Queen of Scots" die door Elisabeth ter dood werd veroordeeld stukken minder. Haar executie was volgens ooggetuigen een gruwelijke vertoning.

Nick the Stripper
Nick the Stripper22 mei 2019 - 14:28

[ Vrijheid van godsdienst is een van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. ] Maar waarom eigenlijk? We hebben al vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Ik zie niet in wat je meer nodig hebt om een sjoel, een moskee of een satanskerk te openen. Schrap die vrijheid van godsdienst en gebruik het vrijgekomen artikelnummer in de Grondwet om een waardige behandeling van dieren als grondrecht vast te leggen. Onverdoofd slachten is wreed, zinloos en stom.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe22 mei 2019 - 20:28

Mee eens Nick.

Rick Hofland
Rick Hofland22 mei 2019 - 13:07

Het argument dat dit onder godsdienstvrijheid valt is zeer zwak. Veruit de meeste joden en moslims leven een beetje naar de voorschriften maar niet iedere leter uit de heilige geschriften worden even letterlijk toegepast. Wat wel toegepast wordt heeft vaker een culturele achtergrond van wat er binnen de eigen familie of leefomgeving nageleefd wordt. En gelukkig maar want er zijn nogal wat voorschriften die botsen met onze democratie en gelijkheidsbeginsel van alle mensen. Wat ook opvalt is dat gedurende de tijd is dat wat wel of niet nageleefd wordt kan veranderen. Neem slavernij maar als voorbeeld, dit was tot 1970 nog toegestaan in Oman en in de jaren daarvoor ook nog in veel andere gebieden in de regio. Ook daarvoor werden in de heilige geschriften teksten gevonden die slavernij legitimeerde, maar de tijdgeest en het gezond verstand heeft er uiteindelijk ook in Oman toe geleid dat dit gelukkig is afgeschaft. Op eenzelfde manier is er ook een omslag gaande over het leed dat wat als mensen dieren aandoen. De hele wereld ineens vegetariër of veganist zal nog wel even duren, maar we kunnen in navolging van sommige andere Europesche landen best beginnen met het verbieden van onverdoofd slachten. In plaats daarvan kan er ook een ander symbolisch ritueel plaats vinden bij de slacht zodat dit alsnog de spirituele diepgang krijgt waar sommige gelovigen aan hechten.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe22 mei 2019 - 14:03

De voorschriften zijn minder duidelijk dan velen schijnen te denken volgens bijgevoegd artikel. Niet alle vastgeroeste tradities zijn het waard bewaard te blijven. Ook meerdere voorschriften uit Deuteronomium zijn volledig uit de tijd. Voor wie het artikel te lang is volstaat de conclusie: “Whether or not the ban will be adopted in the near future is hard to predict, but the information provided in this article supports the conclusion that the prescription of stunning may become inevitable. ” Of het verbod in de nabije toekomst al dan niet zal worden ingevoerd is moeilijk te voorspellen, maar de informatie in dit artikel ondersteunt de conclusie dat het toepassen van bedwelming onvermijdelijk kan worden. https://pure.uva.nl/ws/files/2261728/132683_HRQ_2013_35.3_zoethout.pdf

Keilstra
Keilstra22 mei 2019 - 12:37

Grondrechten zijn JUIST bedoeld om minderheden te beschermen !!! De opvatting van de meerderheid over ritueel slachten mag geen uitgangspunt zijn bij het oordeel over dat gebruik van het grondrecht van godsdienstvrijheid. Majoritisme is een teken van intolerantie. Omdat de meerderheid ze onwelgevallig vindt mogen de waarden van de minderheid niet meer worden beleefd en vormgegeven ? Ik gruw van die gelijkschakeling ! Echt, dit doet mij nou aan totalitarisme denken. Waarom zijn we niet toleranter ? Waarom gunnen we mensen met opvattingen waarvan wij gruwen niet hun gerechte plaats in onze multiculturele samenleving ? Waarom zijn we zo dwingend ? Is het de aloude koloniale mentaliteit die zich nu op links manifesteert ?

Buitenstaander
Buitenstaander22 mei 2019 - 11:41

Goh, alleen de Partij voor de Dieren? En waar zijn nu al die andere actiegroepen die verleden week vooraan stonden toen het om die stal bezetting ging? Selectieve verontwaardiging?

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe27 mei 2019 - 11:39

"........The Federation of Veterinarians of Europe (FVE) is of the opinion that from an animal welfare point of view and out of respect for an animal as a sentient being, the practice of slaughtering animals without prior stunning is unacceptable" https://pure.uva.nl/ws/files/2261728/132683_HRQ_2013_35.3_zoethout.pdf

JD2
JD222 mei 2019 - 10:58

Naast de gelukkige bijval voor deze mening zijn er toch een paar mensen die vinden dat vrijheid van godsdienst boven wetgeving gaat. Dus omdat iemand in een niet bestaand fantasiefiguur gelooft en zich wil houden aan de (interpretatie van de) religieuze regels, opgesteld door de sjamanen van de godsdienst, rechtvaardigt dat een uitzondering op de wettelijke regels. Het wordt tijd dat artikel 1 van onze grondwet wordt herzien; “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” klinkt goed, maar door godsdienst expliciet te benoemen wordt artikel 1 een schaamlap voor het toestaan van uitzonderingen. Trouwens, niet alleen onverdoofd slachten dient echt verboden te worden, ook het aanbrengen van correcties aan penis en schaamlippen (ja, ik bedoel besnijden) om blijkbaar een toch niet door god geheel perfect afgeleverd nieuwe leven te corrigeren, dient net zo goed beëindigd te worden.

1 Reactie
foppe2
foppe222 mei 2019 - 12:24

Voordat we het over de vraag kunnen hebben hoe slachten "mag", moeten we eerst vaststellen dat het mag. Als je onnodig lijden verkeerd vindt, of vindt dat dieren er moreel toe doen, volgt dat het verkeerd is om dieren te gebruiken als dingen (en ze te fokken, gebruiken en doden omdat wij daar zin in hebben). Daarnaast willen dieren net als wij leven, en net zoals we vinden dat we dat van onze medemensen zouden moeten respecteren, zouden we dat ook van niet-menselijke dieren moeten vinden. Hoe ze die wens beleven doet er niet toe, net zo min als het ertoe doet hoe een zuigeling zijn leven beleeft.

Satya
Satya22 mei 2019 - 10:22

Met onverdoofde slacht is weinig mis, tenzij het massaal gebeurd.

3 Reacties
HansiePansie2
HansiePansie222 mei 2019 - 11:34

Wat is de gedachte daarachter? Waarom zou het minder erg zijn als het op kleine schaal gebeurt?

RonVa
RonVa22 mei 2019 - 11:52

Kun je dat ook onderbouwen? Heb hieronder een aantal keer al een link geplaatst waarin 130 dierenartsen namelijk iets anders vinden en het juist een gruwelijke manier vinden. De geiten die je als voorbeeld neemt hieronder zijn dieren waarbij de dood nog relatief snel intreed.

Satya
Satya22 mei 2019 - 17:03

Ronva Ik heb het zo vaak gezien. Massa slacht geeft stress. Het mooiste in een land als Nederland is verdoofd en in rustige omstandigheden wat met kilo knallers onmogelijk is.

Freek3
Freek322 mei 2019 - 10:01

Dat verbieden van onverdoofde slacht is niets anders dan gelovigen pesten (waar ik overigens geen bezwaar tegen heb). Daar moeten ze bij de PvdD maar eens eerlijk over worden. Ofwel je bent tegen het doden van dieren en dan wil je ALLE slacht verbieden, Ofwel je bent er niet tegen, en dan maakt de manier van slachten geen drol uit. Dood is dood, een dood leven heeft geen enkel mechanisme om op welke manier dan ook te beseffen hoe het is dood gegaan. En zo blijft het voor eeuwig. Alles wat er aan vooraf ging is infinitesimaal verwaarloosbaar klein.

foppe2
foppe222 mei 2019 - 8:54

Hoi John: Ben het op zich met je eens, maar het probleem voor de PvdD zit hem hierin: "Als ik bij de Partij voor de Dieren zat, zou ik eerst blijven strijden voor het volledig uitbannen van megastallen en andere vormen van dierenmishandeling" Het punt is namelijk dat alle diergebruik onnodig is, en alle leed wat we dieren aandoen vermijdbaar, en elk dier wat we doden, onnodig wordt gedood. Want we kunnen als mensen leven op een geheel plantaardig dieet. Alleen durft de partij dat standpunt niet uit te dragen (ondanks dat ze zichzelf partij "voor de dieren" noemen, en 99% van alle dieren veedieren zijn). Dus gaan ze dit soort cynische shit doen, om te vissen in de pvv-vijver, en om de eigen niet-veganistische (actieve) leden naar de mond te praten. Dus nog los van dat het bijdraagt aan xenofobie, en niet-veganisten sterkt in de overtuiging dat het er niet om gaat *dat*, maar puur *hoe* we dieren doden, is het ook nog eens compleet strijdig met het principe dat het verkeerd is dieren onnodig kwaad te doen.

2 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper22 mei 2019 - 14:31

Niet cynisch, maar praktisch. Als je mogelijkheden ziet om een dieronvriendelijke wet / regeling minder dieronvriendelijk te maken, dan pak je die mogelijkheid aan. Blij dat ze bij de PvdD snappen dat het betere de vijand van het goede is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 mei 2019 - 20:04

"Blij dat ze bij de PvdD snappen dat het betere de vijand van het goede is". Eeen pragmatische houding op zijn tijd kan ik waarderen.

JohnVKR
JohnVKR22 mei 2019 - 8:27

"Het staat buiten kijf dat onverdoofde slacht veel schade aanbrengt bij het dier." Als ik bij de Partij voor de Dieren zat, zou ik eerst blijven strijden voor het volledig uitbannen van megastallen en andere vormen van dierenmishandeling. Een mooi, vrij en gezond leven in de vrije natuur zou absoluut topprioriteit moeten zijn. Dat is ontelbare malen belangrijker dan OP DIT MOMENT de vraag stellen of de slacht nu verdoofd of onverdoofd moet zijn en of het dier daarmee wel of geen pijn lijdt. Want wat als een paal boven water staat, is dat dieren in de huidige megastallen en bio-industrie ontelbaar méér pijn lijden dan op dat ene moment aan het eind van hun leven. Bovendien kan je met een vurig pleidooi voor een vrij en gezond leven in de vrije natuur ook joden, moslims, hindoes en andere geloofsovertuigingen meekrijgen in je verhaal, omdat dit geheel in lijn is met hun religieuze overtuigingen. Zodra je al deze religieuze groeperingen hebt meegekregen, kan je een poging wagen om ook dat laatste beetje (de onverdoofde slacht) uit te bannen. Maar met de huidige strategie van de Partij voor de Dieren komt het keer op keer over als een aanval op de religie, en dat terwijl de visie van de Partij voor de Dieren juist zoveel overeenkomsten heeft met de teksten die zijn terug te vinden in de Koran en andere religieuze geschriften. Kortom, met deze actie laat de Partij voor de Dieren opnieuw zien het gewoon niet te begrijpen - en nog steeds niet in te willen zien hoezeer hun visie overeenkomt met bijna alle religieuze geschriften, waaronder de Koran. De Partij voor de Dieren zou zelfs in potentie heel veel moslims als stemmer kunnen binnen halen die nu op DENK stemmen. Het is dus jammer dat de ideeën bij de Partij voor de Dieren zo ongelooflijk vastgeroest zijn.

2 Reacties
Krek
Krek22 mei 2019 - 8:46

Goede reactie. Hier is geen woord Spaans bij. Nu hopen dat men dit bij de PvdD leest en er wat mee doet.

MountEverest
MountEverest22 mei 2019 - 9:22

@JohnVKR Ik vermoed dat als alleen de Joden voor onverdoofd slachten waren, je het zou verbieden. Ik vind het ook merkwaardig dat je de Koran expliciet noemt en de rest van de religieuze geschriften er een beetje bij laat hangen.

Dutchball
Dutchball22 mei 2019 - 7:49

De raad van state kan het best afgeschaft worden. Zij houden namelijk consequent een vorm van religieuze ongelijkheid in stand. In Nederland heb je als religieus persoon meer rechten dan niet-religieuzen. Onder het mom van religie worden dingen getolereerd en geaccepteerd die voor anderen niet zouden gelden.

4 Reacties
Freek3
Freek322 mei 2019 - 10:07

Onzin. Je mag als niet religieus persoon ook gewoon onverdoofd slachten.

Satya
Satya22 mei 2019 - 10:25

Waar wordt jij achtergesteld dan?

Joe Speedboot
Joe Speedboot22 mei 2019 - 12:24

'Zij houden namelijk consequent een vorm van religieuze ongelijkheid in stand.' Onzin. De RvS is geen politiek orgaan. Ze geven alleen maar advies uit en ze zijn de hoogste bestuursrechter.

Dutchball
Dutchball22 mei 2019 - 18:39

@Freek, Dat klopt, maar als in geen van de Abrahamitische religies om onverdoofd slachten zou worden gevraagd dan was het allang verboden in Nederland. Dat is in mijn ogen een vorm van discriminatie omdat er speciale privileges en uitzondering gemaakt worden die voor andere groepen niet gemaakt worden. @Satya, De overheid faciliteert mij niet met speciale hoofddeksel verzoeken voor op het ID. Je mag niet met een bivakmuts rondlopen maar wel met een boerka of niqab en zo kan ik even doorgaan. @Joe, Als hoogste bestuursrechter oefenen ze macht uit. Net zoals die bizar conservatieve opperrechters die Trump heeft benoemt. Als ze geen macht uitoefenen had niemand zich er druk overgemaakt.

kweenie2
kweenie222 mei 2019 - 7:29

"Onverdoofde slacht gaat voorbij deze grens en moet dus verboden worden. Het staat buiten kijf dat onverdoofde slacht veel schade aanbrengt bij het dier. " Ten eerste, het is geen algemeen geaccepteerd feit dat Mill's principe dat jouw vrijheid eindigt waar die van een ander begint ook slaat op dieren. Dat maakt u ervan maar dat is nog niet waar. Ook uw argumenten over hoe de kennis is toegenomen maken dat nog niet waar. Ten tweede, u noemt de onverdoofde slacht die veel schade aanbrengt bij het dier. Mijn wedervraag zou zijn: en geldt dat dan niet voor de verdoofde slacht? Uw redenering is pas consistent als de slacht als geheel wordt verboden. De schade wordt niet aangebracht door verdoving of niet verdoving, de schade wordt aangebracht door de slacht. Maar u weet dat op dit moment dat een volstrekte utopie is, dus u probeert de kaasschaafmethode. Dat mag, maar weer er wel eerlijk over. Het was eerlijker geweest als u er expliciet bij had gezegd dat dit wat u betreft een volgende kleine stap is naar het doel om de slacht van dieren volledig te beëindigen. Ten derde, en aansluitend op mijn tweede punt hierboven, waar laat dat het houden van huisdieren? Is dat geen gevangenschap? Zou het niet consistent en eerlijk zijn om aan te geven dat het eigenlijk ermee moet eindigen dat het houden van huisdieren verboden wordt? Immers als dieren intelligenter zijn dan we eerder dachten, mag je dan nog een goudvis in een aquarium houden? Een parkiet in een kooitje? Een kat binnen in een flat op 6 hoog? Een hond in een stad waar hij maar drie keer per dag een kwartiertje naar buiten kan om te poepen? Halsbanden? Of is het politiek iets te inopportuun om daar nu al de nadruk op te leggen?

1 Reactie
RonVa
RonVa22 mei 2019 - 9:19

Hier kweetnie, https://www.trouw.nl/opinie/130-dierenartsen-erken-gewoon-de-verschrikkingen-van-rituele-slacht~a3952d66/ Staat duidelijk in wat onverdoofd slachten op een religieuze manier inhoudt voor de dieren. Wat mij betreft meer dan genoeg reden om deze praktijken een halt toe te roepen. Dat er daarnaast nog meer misstanden zijn zou daar niets af aan moeten doen.

kipzonderkop
kipzonderkop22 mei 2019 - 7:26

Helaas pindakaas. Hypocriete politieke partijen zullen de onverdoofd slacht praktijken nooit afwijzen. Dat gaat stemmen kosten van reli waanzinnigen. En pluche zetels gaan nu 1 keer voor principes bij de politieke elite. Hetzelfde zie je in de VS. De mond van vol van een (mogelijk) verbod op abortus met idioot hoge straffen ook nog. Maar geen presidentskandidaat die de reusachtige olifant in de kamer benoemt en zegt nu is het afgelopen met reli waanzin. OK, een beetje waanzin achter de eigen voordeur is geoorloofd, God bless America, maar er zijn grenzen.

JasDon
JasDon22 mei 2019 - 7:15

"Er lijkt sprake te zijn van een dilemma tussen de godsdienstvrijheid en deze laatste argumenten. De Raad van State heeft een verkeerde keuze gemaakt in dit dilemma." De Raad van State heeft voornamelijk een politieke keuze gemaakt. Net zoals dit gebeurde bij de erkenning van de Kerk van het vliegende spaghettimonster. Mijn inziens onwenselijk omdat er niet voornamelijk geen juridische afweging werd gemaakt. Afschaffen die hap en anders liever meer integere academici i.p.v. op status en bijbanen jagende politici.

4 Reacties
Dutchball
Dutchball22 mei 2019 - 7:51

Het was ook de RvS die het prima vond dat het referendum slinks afgeschaft werd zonder dat daar een referendum over gehouden kon worden ook al waren er genoeg aanwijzingen en argumenten dat het onwettelijk was.

JasDon
JasDon22 mei 2019 - 8:08

"Mijn inziens onwenselijk omdat er niet voornamelijk geen juridische afweging werd gemaakt." Moet natuurlijk zijn: Mijn inziens onwenselijk omdat er niet voornamelijk een juridische afweging werd gemaakt.

Freek3
Freek322 mei 2019 - 10:30

Nederland heeft NOOIT een referendum gehad. Het KON niet worden afgeschaft. En over de afschaffing KON geen referendum gehouden worden. Wat we hadden was een adviserende grote opiniepeiling die foutief referendum werd genoemd. Dat gedrocht is afgeschaft, godzijdank.

Dutchball
Dutchball22 mei 2019 - 18:42

@Freek, een raadgevend referendum is gewoon een vorm van een referendum. Het afschaffen van dit middel na slechts 1 referendum was erg ondemocratisch. Het afschaffen van het raadgevend referendum zonder dat hier een raadgevend referendum over gehouden mocht worden (wat wettelijk gewoon had gemoeten / gemogen) schuurde erg dicht bij een staatsgreep aan. Vervolgens is men verbijsterd dat het FvD de grootste werd bij de eerstvolgende verkiezing. Tja, als ze die niet zagen aankomen.

Autofiets
Autofiets22 mei 2019 - 7:07

Goed stuk Floris, prima onderbouwd en weinig tegen in te brengen.

4 Reacties
Satya
Satya22 mei 2019 - 10:29

Behalve dat met onverdoofde slacht weinig mis hoeft te zijn. Als je mijn oom zijn geiten zie slachten is dat zeer rustig, geen haast, het dier is helemaal kalm en blijft kalm. Het hele dier wordt gebruikt, het is voor mij verbazend hoe weinig mensen hier dingen als tong of lever eten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 mei 2019 - 14:08

Kleinschalige slacht op de boerderij heeft in ieder geval als voordeel dat de dieren niet over grote afstanden worden versleept.

Autofiets
Autofiets22 mei 2019 - 15:26

@Satya, Wellicht is het dan beter dat we niet meer gaan spreken over verdoofd of onverdoofd, maar een methodiek afspreken die zomin mogelijk pijn en stress geeft voor het dier. Wat mijn belangrijkste punt is eigenlijk en waar ik het sterk met de schrijver van dit stuk eens ben, is dat religie daar geen doorslaggevend argument in mag zijn.

Satya
Satya22 mei 2019 - 17:06

Autofiets Daar ben ik het wel mee eens. Wat mij betreft kleinschalig verdooft en zoals DanielleDefoe aangeeft niet dat gesleep in grote vrachtwagens met zoveel mogelijk dieren. Mijn slager kan me vertellen waar het dier geleeft heeft en het vlees komt van een kleine slachterij.

Keilstra
Keilstra22 mei 2019 - 6:50

Het is niet aan buitenstaanders om voor joden en moslims te bepalen hoe hun geloof kan of moet worden beleefd. Godsdienstvrijheid houdt in de vrijheid van de gelovigen om hun geloof op hun manier vorm te geven. In dit geval zijn de rechten van dieren wat mij betreft ondergeschikt aan de godsdienstvrijheid. Want ritueel slachten is niet zo uitzonderlijk wreed dat het een schande zou zijn. En de millennia-oude slachtmethodes wijken alleen in positieve zin af van de slachtmethodes van de natuur zelf. Het grondrecht van de godsdienstvrijheid dient daarom zwaarder te wegen dan de sentimentaliteit van de grachtengordel.

7 Reacties
Dutchball
Dutchball22 mei 2019 - 7:54

Het is niet aan gelovigen om een seculier land te gijzelen en wetten af te dwingen. Het is ernstig tijd om deze vorm van discriminatie tegen niet gelovigen hard aan te pakken.

RonVa
RonVa22 mei 2019 - 9:15

[Want ritueel slachten is niet zo uitzonderlijk wreed dat het een schande zou zijn] Dat zegt Hanneke Gelderblom-Lankhout van D66 ook maar wordt wel tegengesproken door 130 dierenartsen. https://www.trouw.nl/opinie/130-dierenartsen-erken-gewoon-de-verschrikkingen-van-rituele-slacht~a3952d66/

Keilstra
Keilstra22 mei 2019 - 9:43

@Dutchball Ik zie een gevaarlijke tendens bij seculier Nederland : intolerantie, verplichte gelijkschakeling. Waarom kun je niet respecteren dat mensen een heel ander waardenstelsel willen vormgeven dan het jouwe ? Het is zo bevreemdend, links is voor multiculturaliteit in abstracto en wil geen concreet afwijkende slachtcultuur toestaan. Multiculturaliteit betekent onvermijdelijk ergernis over de cultuur die je veracht. Tolerantie betekent dat je je over die ergernis heen zet.

Ch0k3r
Ch0k3r22 mei 2019 - 10:51

"Het is niet aan buitenstaanders om voor joden en moslims te bepalen hoe hun geloof kan of moet worden beleefd. Godsdienstvrijheid houdt in de vrijheid van de gelovigen om hun geloof op hun manier vorm te geven. " BEHOUDENS DE WET. Dus die niet-gelovige slager moet door vele hoepels springen om een dier te doden, en de buurman mag het schaap in de badkuip slachten. Die niet-gelovige slager heeft dus meer kosten. Als ik zelf zou bepalen als niet-gelovige dat ik in mn schuur een varken ga slachten, en de politie komt erachter, dan ben ik de lul (dierenmishandeling etc). Zou ik zeggen dat ik moslim ben, dan is er niets aan de hand? Hoe ver wil je gaan met die bepalingen? Als een moslima wordt verkracht, en de vader besluit daarop de dochter uit te huwelijken aan de verkrachter, gaan we daar dan ook mee akkoord? Als het geloof zegt dat als het meisje ongesteld wordt, ze oud genoeg is om te huwen en seks mee te hebben, gaan we daar dan ook mee akkoord? Hoe ver wil je gaan? Waar

HansiePansie2
HansiePansie222 mei 2019 - 11:31

De vraag is: Wat is een religie? Iedereen kan wel een religie starten (zo is dat immers ook met de Islam, het Christendom en alle anderen gegaan), en vervolgens allerlei rechten claimen uit naam van de godsdienstvrijheid. Het lijkt mij onverstandig om mensen rechten te geven omdat ze in een bepaald sprookje geloven. Dat gebeurt nu al en ik hoop dat daar snel een einde aan komt.

Keilstra
Keilstra22 mei 2019 - 12:22

@Ch0k3r We kennen de grote religies inmiddels wel. De onaanvaardbare aspecten kun je in alle rust in wetgeving vatten, of uitgaan van et gezond verstand van de Hoge Raad. Voorbeeld : de Islam staat polygamie voor mannen toe, hetgeen niet te verenigen is met de gelijkheid tussen man en vrouw in onze rechtsorde (ook een grondrecht). Geen moslim die alsnog polygamie opeist, de hierarchie ligt zo voor de hand dat er geen discussie ontstaat. De dieren hebben in de grondwet geen rechten, en zo hoort het ook. Het ligt voor de hand om een grondrecht voor mensen (godsdienstvrijheid) niet op gelijk niveau te plaatsen als dierenrechten. Dierenrechtenactivisten pleiten daar wel voor, maar hun argumenten zijn in mijn ogen niet sterk vanwege het overduidelijke verschil in waarde tussen de beide conflicterende rechten. Natuurlijk kun je daar anders over denken, en we zijn een democratie dus als de kiezers kiezen voor animals first dan komt er een verbod op ritueel slachten. Ik ben daar tegen, mede omdat de rituele slacht veel minder leed oplevert dan de slacht door een leeuw, een arend of een haai. Het belang van de dieren is dus niet groot te noemen vanuit hun natuurlijke positie bezien. Om deze reden is er een principieel verschil tussen het verbod op polygamie en een eventueel verbod op ritueel slachten. Religie is niet immuun voor beperkingen (zie polygamie), maar als je het grondrecht enig gewicht toedicht kun je het niet inperken zonder hele goede reden.

Ch0k3r
Ch0k3r23 mei 2019 - 8:48

@Keilstra Het ging me in mijn reactie helemaal niet om de rechten van de dieren, maar de ongelijke behandeling tussen gelovige en niet-gelovige. Dus nogmaals, waarom hou je iemand die in onbewezen duizenden jaren oude verhalen gelooft minder regels opleggen dan iemand die dat niet doet?

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart22 mei 2019 - 6:41

Dit blijft - ongelezen - een kansloze missie, zolang er dagelijks talloos veel dieren onverdoofd jammerlijk creperen in de bio-industrie en 't indruist tegen de vrijheid van godsdiensten die door grote groepen mensen beleden worden.

1 Reactie
MountEverest
MountEverest22 mei 2019 - 8:16

"en ’t indruist tegen de vrijheid van godsdiensten die door grote groepen mensen beleden worden" Ik ben het niet vaak met je eens, maar nu wel.

korheiden2
korheiden222 mei 2019 - 5:48

Het blijft een onverteerbare zaak dat onze overheid het blijkbaar niet voor elkaar krijgt om de middeleeuwse praktijk van het onverdoofd slachten te verbieden. In diverse andere landen is er al wel een verbod. We proberen altijd weer te polderen, vorige keer nog met het malle voorbehoud dat ritueel slachten is toegestaan mits het dier niet onnodig pijn lijdt. Men is bang om voor islamofoob of antisemiet te worden uitgemaakt. In Zwitserland, Noorwegen, België en IJsland zullen toch ook moslims en joden wonen. Toch is daar een verbod op ritueel slachten. Kom op, parlement, wees eens flink en verbied deze barbaarse praktijk!

Me, Myself and I
Me, Myself and I22 mei 2019 - 5:24

[tot het in strijd is met het schadebeginsel.] Dus ik heb kippen, die krijgen kuikentjes, daaruit groeien teveel haantjes. Ik laat ze lekker rond scharrelen, geef ze goed voedsel en aandacht, maar ik kan niets met de teveel aan haantjes. De haantjes hebben een lekker en vrij leven gehad, zijn volwassen. Ik pak er 1 op, loop naar de schuur, geef het beestje nog 1 aai over de bol en HAK. Weg kop. Dit is verboden. Zelfs in een scharrelstal heeft een kip niet meer dan 2 A4tjes de ruimte. De kip wordt met zoveel rotzooi gevoed, dat deze binnen 41 dagen geslacht kan worden zonder het buitenlicht te hebben gezien. De kippen worden dan massaal op transport gezet om naar het slachthuis gebracht te worden. Dit gaat gepaard met een enorme dosis stress. Uiteindelijk weten, ruiken, voelen de dieren wat er daar gaande is en duurt het minuten soms wel langer voordat ze eindelijk dood zijn. Dit mag dan weer wel. Ze hebben hier in het westen een heel vreemd idee van schadebeginselen en dierenwelzijn. Gelukkig zijn er in de buurt nog genoeg boeren die hun dieren wel behandelen zoals het hoort voordat ze een dier (laten) slachten. Daar betaal je dan wel voor, maar kan je een stukje vlees met een gerust hart eten.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe22 mei 2019 - 11:45

"Dit is verboden." In Noorwegen is "hjemmeslaktning" toegestaan, onder strenge voorwaarden. Het Veterinair Instituut is vooral geporteerd voor slachten zonder voorafgaande transport aangezien dit tot veel dierenleed aanleiding geeft en naar hun mening de kwaliteit van het vlees vermindert. Onverdoofd slachten is verboden. Moslims hebben zich bij de verdoving neergelegd.

foppe2
foppe222 mei 2019 - 5:00

Hoi Floris, de redenering klopt uiteraard, maar je trekt het niet breed genoeg. *Alle* diergebruik voor voedsel is onnodig (want vegan kan), dus *alle* lijden en sterven dat we dieren aandoen is onnodig en vermijdbaar, niet alleen lijden ivm niet verdoofd zijn. En dus ook zuivel, eieren, wol, leer, enz. zijn verkeerd, omdat er ook bij die vormen van uitbuiting lijden komt kijken, naast dat alle dieren uiteindelijk naar de slacht gaan om te worden vervangen, en om nog wat geld te verdienen aan hun lichamen. Aanrader: https://www.veganspul.nl/webshop/boek--info/detail/233/eten-met-geweten.html

4 Reacties
itsme3
itsme322 mei 2019 - 8:09

"*Alle* diergebruik voor voedsel is onnodig (want vegan kan)," Vegan kan niet. Vegan kan alleen als je een lading syntetische pillen slikt. En voor kinderen is het uberhaupt niet goed.

Me, Myself and I
Me, Myself and I22 mei 2019 - 9:44

Hoi Foppe, helaas is dat niet zo. Niet alle eiwitten zijn even functioneel voor het menselijk lichaam en alleen dierlijke vitamine B12 kan door ons lichaam worden opgenomen. Doen we dat dan niet, kunnen we neurologische problemen krijgen. Daarbij maak je ook nog een keer een onderscheid tussen rassen om jezelf maar iets goeds aan te praten, want ondertussen mogen we wel planten manipuleren en doodmaken.... Ergo, vaak nog levend op eten en dat is dan niet erg omdat wij niet begrijpen of zij wel gevoel hebben.....

foppe2
foppe222 mei 2019 - 12:20

Hoi Itsme: het voedingscentrum (en zo ongeveer elke relevant overheidsorgaan en dietistenorganisatie ter wereld) weten beter: https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/hoe-kan-ik-gezond-veganistisch-eten-.aspx En voor het standpunt van de grootste engelstalige organisatie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19562864 Het enige dat je niet uit planten kunt halen is b12, voor de rest hoef je niet te suppleren. (En weet dat veedieren dezelfde b12-pillen krijgen..) Me, Myself en I: zie boven. B12 wordt gemaakt door bacteriën. Deze kunnen in darmen zitten, maar kunnen ook elders leven. Hoe je komt bij dat "jezelf iets goeds aanpraten" begrijp ik niet zo goed. Mensen zijn biologisch gezien dieren. Denk je echt dat het even verkeerd is om mij te doden, als om een prei te oogsten?

henk-alexander
henk-alexander22 mei 2019 - 14:00

Me, Myself and I Je opmerking over planten is plausibel. Planten blijken te kunnen reageren op prikkels van de omgeving en doen dat soms op een subtiele wijze - wat duidt op een vorm van communicatie. Ik vraag me dan ook af of het consumeren van zaden - die voor de reproductie van een levend organisme van levensbelang zijn, de vlees mijdende mens niet voor een dilemma plaatst.

Khalid Bakr
Khalid Bakr21 mei 2019 - 23:37

U bepaald niet voor het jodendom/de islam of bepaalde spijsregels overboord kunnen/moeten. Uw anti-religisme is een privegelegenheid en dient u maar achter uw voordeur te houden!

8 Reacties
Khalid Bakr
Khalid Bakr21 mei 2019 - 23:37

priveaangelegenheid

Dutchball
Dutchball22 mei 2019 - 8:10

Dat is 100% correct. Anderen bepalen niet hoe een religie beleefd moet worden waaronder dus de spijsregels. Helaas (voor sommigen) wonen we eenmaal in een democratie wat betekent dat we gemeenschappelijk de wetten bepalen. Nu een groot deel van Nederland zeer seculier is houdt dat in dat de religieuze gijzeling van dit land steeds meer zal afbrokkelen. Het opeisen van speciale rechten en privileges door religieuzen zal steeds minder getolereerd worden. Om aan te geven hoe bizar het eigenlijk is; als ik zelf een boekje zou schrijven en het heilig noem, een Andes god aanbid en gelovigen de regel opleg dat elke dag een lijntje coca geconsumeerd moeten worden. Eigenlijk is dan mijn vrijheid van religie / mensenrecht aangetast door het coca verbod. Als het prima is om dingen voor de eene religie te verbieden dan moet dat ook kunnen voor de ander. Nederland is een seculier land, maar die scheiding moet nog veel groter.

Robert Follon
Robert Follon22 mei 2019 - 8:28

Leuk geprobeerd. Maar nee.

rvb2
rvb222 mei 2019 - 8:37

In Nederland is jammer genoeg een uitzonderingspositie voor gelovigen. Zij mogen in het geval van de slacht meer dan andere mensen. Dat zijn regels die aangepast mogen worden. Daarmee bepalen we niet de spijsregels van welke godsdienst dan ook, maar wat wel en niet is toegestaan. In sommige vormen van ritueel slachten is verdoving overigens wel toegestaan, dat is aan godsdiensten en stromingen daarbinnen om zelf te bepalen.

RonVa
RonVa22 mei 2019 - 9:05

Nee Khalid. Je draait het om. Geloof wat je wilt maar hou het wel achter de voordeur en val er anderen niet mee lastig. Wanneer je andere levende wezens uit naam van dat geloof onnodig leed gaat toebrengen ga je wat mij betreft een grens over. Dat moeten we niet willen als moderne samenleving. Het is te gek voor woorden dat we dit tot nu toe al die tijd maar hebben toegelaten en zou goed zijn wanneer we hier eindelijk eens een stop op zetten.

Keilstra
Keilstra22 mei 2019 - 9:48

Hulde Khalid ! Dit vind ik de mooiste reactie van de hele draad. Antireligisme is een prachtige taalvondst, en achter de voordeur houden een mooie spiegel voor de seculieren, goed gevonden.

WatVroegerLinksWas
WatVroegerLinksWas22 mei 2019 - 9:54

Er zijn tientallen, wellicht honderden verschillende geloofsovertuigingen in de wereld. En van allemaal denken de aanhangers dat hun geloof wijzer, eerlijker, mooier en rechtvaardiger is dan al het andere dat de wereld te bieden heeft. Dit heeft historisch voor verschrikkelijk veel ellende gezorgd, en die ellende zet zich tot de dag van vandaag voort. U heeft gekozen, van alle voorschriften in uw religieus boek, juist de voedselvoorschriften serieus te nemen. En u vindt dat u hier de ruimte voor dient te krijgen, ondanks democratisch vastgelegde regels die we hier hebben over de manier waarop dieren behandeld dienen te worden. Ik ga er, hoopvol, van uit dat u niet dezelfde waarde hecht aan de (overigens net zo duidelijk vastgelegde) religieuze leefregels ten aanzien van rechten, lijfstraffen en uitsluiting van andersdenkenden, geloofsverlaters, homo's etc. Ik vraag me af waar men volgens u de grens zou moeten trekken. Mensen die bloederige wandaden uit naam van het geloof plegen stellen ook hun persoonlijke overtuiging boven de seculiere regels, en vinden dat iedereen zijn kritiek voor zichzelf moet houden.

Keilstra
Keilstra22 mei 2019 - 12:34

@Dutchball Ik vind jouw opvatting eng. Jij beagumenteert het opzij zetten van een grondrecht voor minderheden met het argument dat het slechts om minderheden gaat. Ja, hallo, grondrechten zijn JUIST bedoeld om minderheden te beschermen !!! Majoritisme is een teken van intolerantie. Om dat de meerderheid ze onwelgevallig vindt mogen de waarden van de minderheid niet meer worden beleefd en vormgegeven. Ik gruw van de gelijkschakeling ! Echt, dit doet mij nou aan totalitarisme denken. Waarom zijn we niet tolerant ? Waarom gunnen we mensen met opvattingen waarvan wij gruwen niet hun gerechte plaats in onze multiculturele samenleving ? Waarom zijn we zo dwingend ? Is het de aloude koloniale mentaliteit die zich nu op links manifesteert ?