Joop

Veiligheid is oneindig

  •  
12-06-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
FALLBACK
Hoe veiliger het wordt, hoe hysterischer we de resterende onveiligheid ervaren
We worden de laatste tijd overspoeld met goed nieuws. We wonen in een land dat tot de meest welvarende landen van de wereld behoort. Niet alleen de harde financiën nemen toe. Ook de brede welvaart stijgt. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna alle indicatoren staan op groen, waaronder onze levensverwachting en opleidingsniveau. Ook berichtte het CBS dat het vertrouwen in politie en politiek groot is. En passant deelde het mee dat we leven in een samenleving die nog nooit zo veilig was.
Over het laatste onderwerp mocht ik iets zeggen in het NOS Journaal van acht uur. In de oorzaak van de daling van criminaliteit was men niet geïnteresseerd. Ik werd gevraagd waarom het gevoel van de gemiddelde burger zich niets aantrekt van deze geruststellende cijfers. Het volk gelooft er namelijk geen bal van. Fake news. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat het helemaal niet beter gaat met Nederland. Het maakt zich ernstig zorgen en meent dat het nog nooit zo onveilig is geweest. Dit alles gebeurt met de toon van ‘Ik-ben-gekke-Henkie-niet’.
Het is een cliché in de sociale wetenschappen, maar daarom niet minder waar: media zorgen ervoor dat mensen zich zo fel opwinden over vraagstukken als veiligheid. Sla maar eens een willekeurige krant open. Dagelijks voeren hierin berichten over criminaliteit de boventoon. Of laat de minister aan het woord. Je hoort dan hoe onveilig Nederland wel niet is en over de noodzaak van zwaardere straffen om te voorkomen dat criminelen ‘vrij spel’ krijgen. Ongetwijfeld zit hierin een verklaring voor de opgewonden grondtoon van onze samenleving. Toch denk ik dat de overspannen manier waarop we reageren op de daling van criminaliteit nog in iets anders schuilt.
Net als welvaart en vertrouwen is veiligheid een onderwerp dat zo groot en zo complex is dat ze ons normale voorstellingsvermogen ver te buiten gaat. Een reden hiervoor is dat ze niet in eindtermen is te definiëren. Veiligheid is op een onzekere manier oneindig omdat er op geen enkele manier kan worden vastgesteld wanneer we volstrekt veilig zijn. Mij lijkt het dat burgers daarom zo’n moeite hebben met de goednieuwsshow van het CBS. Hoe veiliger het wordt, hoe hysterischer we de resterende onveiligheid ervaren.
Deze column is eerder verschenen in AdValvas, onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit Amsterdam

Meer over:

opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 jun. 2018 - 17:37

Ik zou hier graag een verwijzing zien naar dat onderzoek! Ik kan het niet vinden.

Libertain
Libertain13 jun. 2018 - 13:54

De juiste aanhef van dit artikel zou zijn - "Angst is oneindig". Volgens alle onderzoeken hebben we voldoende veiligheid, de diep gezaaide angst is niet kwijt te raken. Daar helpen geen veiligheidsmaatregelen voor. Het leven kun je simpelweg nooit 100% veilig maken doch mensen aangevoerd door volksmenners leven met deze waan.

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 jun. 2018 - 11:57

Veiligheid is oneindig Dialectiek 1: Veiligheid en onveiligheid. Zekerheid en onzekerheid. Kansen en risico’s. Vertrouwen en angst. Dialectiek 2: Links en rechts. Zekerheid en veiligheid Sociaal en crimineel (anti sociaal). “Hoe veiliger het wordt, hoe hysterischer we de resterende onveiligheid ervaren”. Volgens mij is dit verhaal van de schrijver minimaal niet volledig genoeg. Dit blijkt ook uit verschillende reacties van reageerders. Ik zou zeggen, abstract, symbolisch of literair, dat onveiligheid oneindig is en veiligheid eindig. Dit suggereert, dat er dan altijd een restant onveiligheid resteert. En uiteindelijk gaan we toch dood, deze onveiligheid wint. Meer concreet. We kunnen een eindig aantal belangrijke maatregelen nemen, collectief en individueel, om (bepaalde vormen van) veiligheid zo veel mogelijk te bevorderen en impliciet de betreffende onveiligheid dan te minimaliseren. Dit lijkt me meer in overeenstemming met de risicotheorie of de statistiek. Links en rechts. Het probleem is nu, dat links en rechts in de politiek verschillende opvattingen hebben over welke risico’s verminderd moeten worden en welke taak de overheid als collectiviteit hierbij heeft. Zekerheid en veiligheid. Ruw gezegd kunnen we dan zeggen: (sociale) zekerheid is de hobby van links en veiligheid (criminaliteit) is de hobby van rechts. Maar beide zijn belangrijk. En ik ben zo stout om te stellen: het zijn synoniemen, verschillende woorden voor hetzelfde (in verschillende domeinen). Tendens 1. Hierbij moet opgemerkt worden, dat links (in principe / in theorie) optreedt als verdediger van de zwakkeren (in economische risicopositie). Tendens 2. En rechts (sociaal darwinisme) treedt hierbij (in principe / in theorie) op als verdediger van de sterkeren (in economische risicopositie): de rijken, de welgestelden en de kansrijken (inclusief hoogopgeleiden). Mensen met meer vermogen, meer inkomen en/of meer capaciteiten. Risicotheorie, bron van mogelijke samenhangen. De risicotheorie leert, dat de economische positie van personen (of organisaties) een rationele rol speelt bij de houding m.b.t. risico’s. Rijken (groot vermogen), welgestelden (hoog inkomen) en kansrijken (veel capaciteiten), waaronder hoogopgeleiden, zijn dan in het voordeel bij het zelf accepteren van risico’s. Empirisch onderzoek. Een rationeel belang impliceert echter niet automatisch een empirische houding of een politieke stellingname. Hier valt voor empirische wetenschappers wat te onderzoeken, eventuele verbanden. Helaas spelen dus belangen (van groepen of klassen), maar ook spelletjes van macht en een klassenmoraal (klassenjustitie) hierbij een rol. Wel veiligheid, geen zekerheid? Zo kunnen rechtse of neoliberale politici, die voor meer veiligheid pleiten, ons dan vertellen dat (sociale) zekerheid niet bestaat en dat we daarmee maar moeten leren leven. Deze politici zijn duidelijk met hun eigen hobby (veiligheid) bezig en met bepaalde (economische) belangen. Door de neoliberale politiek (sociaal darwinisme) is de onzekerheid voor grote groepen (van gewone mensen en zwakkeren) toegenomen. Maar onzekerheid = ook onveiligheid voor hen. M.a.w.: hun onveiligheid is toegenomen. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Libertain
Libertain13 jun. 2018 - 8:33

Twijfel ik geen enkel moment aan de goede bedoelingen van het auteur doch de conclusies van het artikel over de betrokken problematiek zijn zeker niet wat je aan kwaliteit op universitair niveau gaat verwachten. Dit is teleurstellend. Op de eerste lijn liggen tegenstrijdigheden in het verhaal: (" Ook berichtte het CBS dat het vertrouwen in politie en politiek groot is.") - wat afgezet gaat worden tegen de maatschappelijke realiteit: ("Het volk gelooft er namelijk geen bal van") Overigens zijn de statistieken glashelder - daar heeft het auteur helemaal zijn gelijk in, doch is het thema het gevoel voor veiligheid, met nadruk op gevoel omdat we in een veilige land leven. Het gaat dus in deze thema niet meer om de reële feiten betreffende het verschijnsel criminaliteit maar om de strikt persoonlijke gevoelens van mensen, burgers en hoe de menselijke psyche in elkaar steekt. Angst maakt een onderdeel van de menselijke psyche en is nooit weg ervan te halen. Deze altijd ergens in een hoekje aanwezige angst bepaalt hoe "het volk" deze problematiek benaderd en tevens ervaart. Dit bepaalt ook de hysterische gehalte van de reacties erop. Het "veiligheidsgevoel" is in wezen dan geen problematiek meer voor criminologen en criminologie maar wel voor medische psychologen en psychiaters. Dit feit is wereldbekend op de grote universiteiten. Het verbaast me steeds dat op onze Universiteit men nooit tot het idee komt om psychologen voor uitleg van deze verschijnsel en verklaring ervan uit te nodigen in een team-werk terwijl deze "veiligheidsgevoel-" oftewel angstproblematiek een vaste onderdeel van de medische opleiding is inclusief behandelen van de eraan gebonden hysterische angsten. Allemaal bekende feiten binnen de medische opleidingen. Daar kan helaas geen criminologie meer helpen. Wel in de tussentijd maken populistische politici graag gebruik ervan om de eraan gebonden xenofobie, discriminatie en racisme te blijven aanwakkeren.

Brave Hendrik4
Brave Hendrik412 jun. 2018 - 18:53

Het CBS staat in de volksmond bekend als het Capitalist Bureau of Storytelling. Het is een front, een façade, een leugenfabriek. Bovendien: alsof 't zo'n goed nieuws is om te horen dat we in een van meest welvarende landen van de wereld wonen. Een land waar de helft van de kinderen met honger op staat om 's avond even hongerig naar bed te gaan. Een land dat nagenoeg volledig in handen is van 1% van de bevolking, terwijl de rest te armlastig is om zelfs maar een proces te kunnen voeren. Een wetteloos land, waar iedereen vogelvrij is. Waar het onderwijs een lachertje is, en alle politici corrupt, en de premier een epische, pathologische leugenaar. Een land zonder gezag, waar de politie iedereen met een kleurtje tegen de muur zet. Denk je de staat van de rest van de wereld eens in! D'r is geen enkele reden om optimistisch te zijn. Goed nieuws? Mijn neus.Het is nog nooit zo slecht geweest.

5 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jun. 2018 - 22:14

Brave Hendrik Het lijkt onder sociologen wel een algemene misvatting te zijn. Ze halen veel begrippen door elkaar m.i. https://decorrespondent.nl/8029/podcast-deze-socioloog-zet-je-aan-het-denken-over-wat-thuis-is/565986305808-28153c94

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 jun. 2018 - 9:50

Het is maar wat je onder crimineel gedrag verstaat, zoal ik eerder al aangaf. Je behoeft alleen al naar politici te kijken. Vele mensen voelen zich bij de politiek die zelf dan ook niet veilig, niet in goede handen. Zo is de overheid geen betrouwbare overheid meer ( ombudsman) en zijn de maatregelen die ze nemen en de regels die ze stellen, soms ronduit crimineel met alle gevolgen van dien. Bekijk daarnaast de enorm toegenomen drugscriminaliteit in Brabant en nu ook in Gelderland, de massale mestfraude van boeren, de massale vervuiling door bedrijven, die dankzij de politiek jaren welig heeft kunnen tieren. De oplichting via internet. Het is teveel om op te noemen. https://www.destentor.nl/politiek/170-000-ouderen-thuis-uitgebuit-of-mishandeld~ae78a8b5/ Nee laat die ( demente) oudjes vooral maar lekker weerloos en alleen thuiszitten, die kunnen zich toch enkel nog keren tot hun eigen mishandelaars, oplichters en andere criminelen, de 'lieve' buren, de mantelzorgers die het niet meer aankunnen. Laatstgenoemden moeten immers ook nog 8 uur per dag gaan werken en thuis de zaak draaiende houden,' quality-time' doorbrengen met hun kinderen en netwerken....... Netwerken? https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/06/netwerkbederf-bij-groenlinks-en-om-a1605762 Problemen met psychiatrische patiënten, problemen met, van en voor gehandicapten? De overheid steelt als de raven, maar noemen het participeren en mensen in hun kracht zetten; In hun kracht zetten? Het 'geluk' in de participatiemaatschappij. Ach lieve! De wit gemaakte leugen! Om nog niet te spreken van de vele oplichtingszaken, mensen die met mooie praatjes aan de deur komen bij weerloze oude mensjes, intussen alles jattend wat los en vast zit en geen overheid in de buurt, geen CBS te zien. De onbetrouwbaren stelende en graaiende incasso-bureaus, die geen enkele regel kennen ( vooral die van de overheid zelf) die mensen in nood tot wanhoop drijven, tot verdubbeling van schulden leiden om ze vervolgens het huis uit te sodemieteren. Stille angst.. criminaliteit alom...ook gelegitimeerde, wettelijk rechtgebreid crimineel gedrag..... Meisjes waarvan naaktfoto's doorgestuurd worden door rancuneuze vriendjes, zodat eenieder er zich aan kan vergapen, Meisjes die niet meer naar school durven. Hartstikke leuk toch? Wat hebben we het toch leuk, het is nog nooit zo goed geweest, we hebben nog nooit zo weinig criminaliteit gehad. ( met zo weinig agenten) En nu hebben de media het gedaan, die zijn ook al onbetrouwbaar.

Martinel
Martinel13 jun. 2018 - 15:17

Klopt....en dank aan Minoes&tuin en Cliff Clavin voor hun antwoorden ! Voel ik mij tenminste niet zo alleen in mijn afschuw van Overheid, Gemeenten en Regering. Alleen nog een klein vraagje, hoe kan men de Tweede Kamerleden zover krijgen dat zij weer Volksvertegenwoordigers worden?

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 jun. 2018 - 18:09

Martinel Dank voor je reactie! "hoe kan men de Tweede Kamerleden zover krijgen dat zij weer Volksvertegenwoordigers worden?" Noem dat maar een klein vraagje.. Ik denk dat daar minimaal een revolte aan vooraf moet gaan,. Die tijd zal komen als steeds meer mensen gaan ervaren hoezeer de democratie verworden is tot een BV Lippendienst, en stemmachine, een netwerk van incapabele baantjesjagers. ( gelezen netwerkbederf?) en meer mensen zelf door het ijs zakken, in de kuil vallen die zij zelf gegraven hebben. Een goede crisis eroverheen is te verwachten,en nodig om meer mensen de ogen te openen. Ik denk niet dat ik dat nog mag meemaken. Ik denk wel dat ze nu al hun hand het overspelen zijn, een uitermate zelfgenoegzaamheid ten toon spreiden. Dat breekt ze vroeg of laat op, leidt tot onvoorzichtigheid. Heb je Rutte al gezien en gehoord in de EU. Die man heeft ineens een visie, echt waar. Meer Europa, een ander Europa. Die is al naar een baantje aan het jagen binnen de EU. Die heeft zijn netwerk daar al opgebouwd en gezien dat hij goede kaarten heeft. Hij is immers aan zijn laatste termijn in Den Haag bezig! Voor de verkiezingen fel tegen de EU om zieltjes te winnen, de poot stijf houden, nu een en al vleierij. Ineens heeft hij het licht gezien. De kameleon is in het zicht van de haven binnen no-time van kleur verschoten.

Cliff Clavin
Cliff Clavin13 jun. 2018 - 20:01

Ha die Minoes - je wordt steeds langer van stof, meer strijdbaar, en beter! Ga zo door meid, misschien word je dan nog eens de eerste vrouwelijke MP van Nederland.

Martinel
Martinel12 jun. 2018 - 15:17

Ben het deels eens met auteur van dit artikel. Zelf geloof ik alleen geen barst van al die CBS cijfers. Cijfers zijn namelijk cijfers en mensen zijn mensen. En hoewel een leuk cijfer leuk is voor de statistieken, kunnen menselijke gevoelens niet worden uitgedrukt in cijfers. Ik lees dan ook altijd over die cijfers heen en denk dan, mij is nog nooit iets gevraagd. En velen met mij denk ik zomaar. Maar laten we eens naar de kern gaan van die onveiligheid en schijn veiligheid. Daar hoor of lees ik namelijk niemand over. (of het moet Cliff Clavin zijn..en enkele andere). Waar is het begonnen? Het begon, naar mijn idee, met onze kleine kinderen. Die mochten niet meer vallen, die mochten niet meer in de aarde wroeten, die moeten constant via apps gevolgd worden. Daarna kwamen de wat grotere mensen die als puber met geluidssignaaltjes van bepaalde plekken moesten worden geweerd, want lastig en eng. Daarna de camera's overal en nergens om iedereen, elke voetstap, te kunnen vastleggen. Niet voor niks wordt tegenwoordig door de politie aan de burger gevraagd 'waar hangen hier camera's?' ( Heb het zelf laatst meegemaakt...er was een inbraak...of ik wat had gehoord of gezien, nee dus en toen die vraag...geen idee en interesseert mij in zoverre niet, dat ik geen politieagent ben). Het gevoel van onveiligheid begint bij mij bij buurtapps (waar ik niet aan meedoe), bij dat zinloze cameratoezicht, waardoor niks wordt voorkomen. Steeds opnieuw is het antwoord van de politiek ok dan moeten we daar nog wat steviger controleren via camera's. Meer boetes, meer toezicht, meer keihard aanpakken etc. De VVD staat niet meer alleen in dit soort uitingen. CDA (PVV noem ik maar niet) en SGP doen hier keihard aan mee. Allemaal vleugellam door gebrek aan kennis en menselijke contacten. Hoe kunnen we de burgers in dit land volledig afhankelijk maken? Qua geld lukt het ze aardig, want iedereen wordt bang. Kan ik morgen nog eten? Kan ik morgen nog mijn ziektekosten betalen? Kan ik nog ergens een dak boven mijn hoofd bemachtigen? Allemaal vragen waar geen antwoorden op komen. Nee schijnveiligheid. Met het volgen van de politiek van mensen die volledig te goeder trouw zijn, maar die constant in een hoekje worden gedreven, want zij zouden wel eens...………..etc....(fraude, geen goede docenten, slecht personeel, al diegenen die gewoon zijn worden in het verdomhoekje geplaatst). Ergens las ik van Karingin weet niet meer waar, maar zo waar..., dat als de Tweede Kamer voor 80% uit VVD-ers bestaat zij of hij het leven laat. Ik denk precies zo. Het angstaanjagen van die club met nu CDA, D'66 en CU, de vorige met PvdA en daarvoor de gewelddadige club van VVD, CDA en gedoogmonster PVV heeft dit land naar de mallemoer geholpen. Mijn vraag is en blijft: 'Waarom wantrouwt de overheid haar burgers zo? " Bureaucratie, regels, nog meer regels, nog meer formulieren, nog meer vragen, nog meer registers voor vakgebieden, nog meer controle van de 'normale' burger. Daarom ben ik iig klaar met alle cijfers, die totaal niks zeggen, maar alleen de onmacht van Regering en Tweede Kamer en Eerste Kamer tonen. Het begint dus bij de kinderen, die geen builtje meer mogen vallen, geen infectie meer mogen oplopen wat bijvoorbeeld hun weerstand kan vergroten en het eindigt bij de volwassenen, die overal gevolgd worden. Met dank aan dweilende Rutte en zijn voorgangers, die deze angstcultuur hebben ingezet. Maar fijn (Cliff, fijn...), dat het internationaal zo goed gaat, Nederland staat voorop in de lijstjes wereldwijd. Pfffffffffffffffffffffffffff.

3 Reacties
Martinel
Martinel12 jun. 2018 - 16:01

Overigens wordt het niet veiliger, maar steeds benauwender. Dat laatste ervaart volgens mij de mens achter de cijfertjes.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jun. 2018 - 17:06

Martine Bevlogen stuk en zeer goed te volgen, mee eens. De overheid zelf is zo langzamerhand je grootste vijand geworden waartegen je je haast niet meer kunt wapenen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin12 jun. 2018 - 17:32

@ Martinel (17:17u) - dank voor deze mooie hartekreet. Je verzuchting aan het eind is ook mijn verzuchting.

Ozon
Ozon12 jun. 2018 - 13:07

Er zijn volgens mij verschillende “soorten” gevoel van veiligheid: - de “reële” veiligheid: het aantal overvallen, plofkraken, inbraken, mishandelingen en moorden. - de dreiging van onveiligheid: groepen jongeren die misschien niet direct iets bewijsbaar doen, maar die zich dreigend en onbeschoft gedragen: schelden, duwtje geven ed. Type Zaanse vlogger-groep. De eerste groep zal afnemen, de 2e groep misschien niet: de politie kan en mag niet zoveel met dit soort hangtuig, die wel een heel groot gevoel van onveiligheid opleveren. Ik woonde naast een dergelijk groepje (autochtoon) hangtuig. Net teveel lawaai maken, vuil & lege flesjes in andermans tuin mikken en schelden en dreigen als ze ergens op aan gesproken werden (&af en toe auto in de fik, onbewijsbaar). Hoewel ik niet echt bang was, was het ook niet echt relaxed, maar een vrouw die naast een van die lui woonde durfde amper naar huis na het werk om weer lang die groep te moeten lopen. Qua gevoel héél onveilig, maar nul in de registers, niets bij het CBS. Maar de dreiging is er (we doen je wat, ramen gaan in, auto naar de klote, halen je huis overhoop etc). En ja, ten minste 1 van hen werd af en toe betrapt, dan verdween hij weer een paar maanden in de bak. Maar inderdaad: de vergrijzing zorgt ervoor dat de gemiddelde criminele activiteiten afnemen. En ja, ik ben wel blij dat ons burgernet weer wat is teruggedraaid in mijn nieuwe buurt. Kreeg ik eerst alle berichtjes van overvallen, inbraken en steekpartijen in mijn buurt -dagelijks!- nu gelukkig alleen nog maar kwijtgeraakte kinderen en bejaarden. Lekker rustig in onwetendheid...

1 Reactie
Edwin8
Edwin812 jun. 2018 - 14:21

Prima reactie, Als aanvulling. Het doen van aangifte loopt ook al jaren terug omdat men het gevoel heeft dat er niets mee gedaan wordt, of omdat het tegenwoordig steeds lastiger gemaakt wordt. Daardoor kan criminaliteit wel welig tieren, maar komt dat beeld niet terug in officiële aangifte cijfers. Waarop het CBS weer kan claimen dat het veiliger wordt omdat er minder aangifte`s zijn gedaan. Het aantal afrekeningen in het criminele circuit gaan ongehinderd door zoals hieronder door Hiltermann ook wordt aangehaald. Van een afname valt niet echt wat te merken. Wellicht zijn de namen wat minder groot dan in de tijd van Willem Holleeder of Cor van Hout of Klaas Bruinsma. Maar er vinden nog steeds afrekeningen in het criminele circuit plaats waarbij ook onschuldige slachtoffers vallen maar dat noemen we tegenwoordig vergis moorden. Bepaalde statistieken worden gehekeld als het gaat omtrent etnisch profileren. Maar diezelfde statistieken worden wel weer geloofd als men er een goed nieuws show mee kan voeren.

Paul250371
Paul25037112 jun. 2018 - 12:35

Rechts is niet gebaat bij een veilig land. Dat kost stemmen.

1 Reactie
Ozon
Ozon12 jun. 2018 - 13:11

Nee hoor, hoe veiliger een land hoe minder groot de overheid hoeft te zijn -minder politie, minder OM- dus, minder belasting.

Cliff Clavin
Cliff Clavin12 jun. 2018 - 10:54

Mijn eerste repliek - het stuk van Marc Schuilenburg gaat grotendeels over een televisiewerkelijkheid, en over fictieve rapporten en enquête-uitslagen. Voor velen in dit land is de realiteit van alle dag, het naakte bestaan, bitter, ellendig, en extreem onrustig. Men heeft het gevoel dat men nog slechts aan het overleven is, niet meer aan het leven. Al lang geleden besefte ik dat de grote media, inclusief de publieke omroepen, en ook onze meer luxueuze kranten, zoals NRC/Hb en Volkskrant, steeds verder wegdreven van datgene wat ik elke dag zelf kon zien en aanvoelen buiten de deur. In Nederland leek alles steeds beter te worden, steeds gaver, we leken immer mooier lifestyles te ontwikkelen, en de glossy bijlagen van de v/h kwaliteitskranten waren bijkans niet meer te tillen. Op zeker moment was Nederland af! Alles werd zo fijn! *). Dat alles wijst op decadentie en ontbinding. ------- *) 'Fijn' vind ik een van de allerergste woorden die er zijn. Het is zijig, zoetig, en slijmerig. En als iemand mij iets fijns toewenst, dan denk ik: die wil ziet me in gedachten het liefst op de bodem van het kanaal liggen, met een blok beton om mijn voeten.

6 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin12 jun. 2018 - 10:55

(...die ziet me in gedachten het liefst...)

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jun. 2018 - 17:38

CliffClavin Wat moet ik nog zeggen dat nog niet gezegd is. De overheid is de grootste vijand geworden van vele mensen, gesteund door de mensen die in een bubbel leven waar ze nooit uitkomen. Ah ja WE zijn allemaal zo gelukkig, DE criminaliteit is gedaald.WE hebben het zoveel beter gekregen.DE aangiften zijn gedaald etc..etc.. Maar voor een gestolen fiets haalt oom agent zijn neus op, het formulier niet meer tevoorschijn. Maar een gestolen fiets kan voor sommige mensen een groter probleem zijn dan een gestolen auto voor een ander, een heel groot probleem als je niet het geld hebt voor een verzekering noch het geld voor een nieuwe fiets en je kind toch iedere dag naar school moet. Ik noem maar een zijweg, zomaar iets simpels waar iedereen aan voorbij loopt. Mensen met de laagste inkomens en uitkeringsgerechtigden gaan er al tientallen jaren op achteruit en de grootste vijand is de overheid, daar komt het gevaar vandaan. Maar daartegen worden ze niet beschermd, integendeel. Dat staat niet in het CBS rapport. Maar nee WIJ hebben het nog nooit zo goed gehad zegt de meneer van de VU Amsterdam voor wie het allemaal peanuts is, een gestolen fiets peanuts is. Het is zomaar een voorbeeld dat aangeeft dat velen in een grote bubbel leven, de deur niet meer uitkomen, tenzij de kortste weg naar de volgende bubbel of naar het vliegveld. Te slechte ogen gekregen door het lezen van vele CBS rapporten zodat het zicht op de werkelijkheid beperkt blijft. Ach ik kan er geen antwoord meer op geven, het is de mantra van de herhaling die van een halve waarheid immer weer een hele waarheid wil maken. Kinderen die niet mee op schoolreisje mogen omdat ze geen geld hebben om de ouderbijdrage te betalen, dat vinden zelfs pedagogen tegenwoordig, heel normaal, ze hebben immers allen de pedagogische academie achter de rug, weten precies wat goed is voor het kind en wat slecht is voor zijn ontwikkeling, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Je moet het beste uit het kind halen, maar nu even niet. Zij zijn een gevaar voor het kind waartegen kinderen niet beschermd worden. Ja het is een stuk beter en veiliger geworden, we zijn er allemaal op vooruit gegaan, wat klagen we toch, wat kan ons dat kind schelen, die fiets, die andere mens, dat raakt ons immers niet. Ik word er zo moe van...

Eric Minnens
Eric Minnens12 jun. 2018 - 17:40

"Fijn" is begonnen bij Albert Heijn, zo'n tien jaar geleden. De caissières werden verplicht je "een fijne avond" of middag toe te wensen. Het 'ouderwetse' woordje 'prettige' werd daarmee in de prullenbak gegooid. Jumbo en anderen namen het al gauw over. En via al die supermarkten verspreid zo'n woordje zich natuurlijk als lopend vuur. Helaas! inderdaad. Supermarkttaal.

Cliff Clavin
Cliff Clavin12 jun. 2018 - 20:19

@ Minoes en Marc Minnens - dank voor jullie bijdragen. @ Marc - mooie sociologische aanvulling! Dat wist ik niet, dat voorgeprogrammeerde is werkelijk een teken van onze tijd. Ik moest lachen omdat je tekst me onmiddellijk herinnerde aan deze column van Youp van 't Hek: https://youp.nl/columns/paaspuberen Kijk naar het stukje met "caissière - diadeem - paaskuikentjes op veertjes" Dat is pas fijn!

Cliff Clavin
Cliff Clavin12 jun. 2018 - 20:20

@ Eric Minnens - excuses, je heet uiteraard Eric, niet Marc.

Eric Minnens
Eric Minnens12 jun. 2018 - 23:31

@Cliff Clavin Niet alleen de 'Paturijn' van Rijk de Gooyer was fijn, maar ook 'een borrel van Florijn'! Zo kan `fijn' af en toe toch nog een pittige draai krijgen. En 'fijn' natuurlijk dat je moest lachen. Al is 'leuk' hier een beter woord. Maar 'zo gek als Van 't Hek' kan uiteraard niemand het maken, haha!

KeesV3
KeesV312 jun. 2018 - 10:16

Kun je bovenstaande redenatie ook loslaten op het islamitische deel van de Nederlandse bevolking? Je leest immers met regelmaat dat moslims zich onveilig voelen in Nederland. Kun je dat ook weg-relativeren met het feit dat we volgens het CBS leven in een zeer veilige samenleving?

Eric Minnens
Eric Minnens12 jun. 2018 - 9:59

"Hoe veiliger het wordt, hoe hysterischer we de resterende onveiligheid ervaren." Lijkt mij ook. Maar dan zou ik juist zeggen:" Veiligheid is eindig". Immers 100% kan niet worden gegarandeerd. Hoeveel camera's, betonblokken en agenten je ook plaatst. Je kunt ook zeggen: "'Het verlangen naar' veiligheid is oneindig." Of: "Het gevoel van onveiligheid is oneindig."

spoorsloper
spoorsloper12 jun. 2018 - 9:03

Nogal wiedes dat de bevolking er geen bal van gelooft. Iedereen met de ogen open ziet de florerende drugshandel waartegen vrijwel niets wordt ondernomen, het enorme circuit van gejatte auto-onderdelen die je vervolgens volkomen legaal van een bedrijf uit Polen kunt aanschaffen, de louche zorg-bedrijfjes die pgb's leegtrekken, alle witwas operaties zoals kappers waar nooit een klant in de stoel zit enzovoort enzovoort. Die cijfers van het CBS zijn nietszeggend.

Hiltermann
Hiltermann12 jun. 2018 - 9:03

De overheid manipuleert de criminaliteitscijfers, die conclusie is inmiddels gerechtvaardigd. Het aantal liquidaties waarbij ook niet betrokken burgerslachtoffers vallen neemt toe. Inmiddels is de eerste wraakmoord gepleegd op een familielid van een kroongetuige. Wie nu nog beweert dat de criminaliteit afneemt heeft echt een plaat voor zijn kop. Hoe ernstig de situatie is blijkt uit de cijfers van opgeloste misdaden en het aantal veroordelingen dat er uit eindelijk op volgt. Vergelijk die cijfers eens met de resultaten in de Duitse deelstaat NRW. Dan stel je vast hoe beschamend slecht politie en justitie presteren in Nederland. Een belangrijke oorzaak van dit bedroevende resultaat is te wijten aan het OM dat te veel tijd steekt in zaken die niet tot een veroordeling leiden. De dames en heren OvJ zouden wat zakelijker moeten omgaan met opsporingscapaciteit en alleen zaken onderzoeken die tot een veroordeling kunnen leiden. Meer schikkingsvoorstellen waarbij de zaak alleen voorkomt wanneer de gedaagde daar zelf om verzoekt.

1 Reactie
remmerik
remmerik12 jun. 2018 - 10:00

Ik moet u nageven dat 'van overheidswege' manipuleert en de burger daarmee om de tuin leidt. Met de levenservaring die ik heb opgebouwd kan ik eigenlijk niet anders meer concluderen dat het informatietijdperk waarin we leven, beter een informatieoorlog genoemd kan worden. In mijn praktijk geval zit ik een Kafkaëske situatie waarin 'van overheidswege' mij als een rat in een doolhof hun holletje proberen op te manipuleren. Ik denk dat mij geval de belastingbetaler al een paar miljoen gekost heeft. Geld dat gespendeerd is om imagoschade van de rechterlijke macht te voorkomen. We hebben boeven ingeschakeld om boeven te vangen in Nederland, goed geregeld!