Joop

Veilig Thuis: meningsverschil met arts leidt tot melding kindermishandeling

  •    •  
14-05-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
298 keer bekeken
  •  
Bij een meningsverschil tussen arts en ouders over een behandeling van een minderjarig kind, wordt soms ten onrechte bij Veilig Thuis een melding gedaan van verdenking van kindermishandeling. Dit doen artsen om de ouders te dwingen de lijn van het ziekenhuis te volgen. Dat stelt Veilig Thuis in de Zembla-uitzending ‘Geen chemo voor Felix’. Zolang de ouders het belang van het kind voorop zetten, is er bij een meningsverschil tussen arts en ouders over een behandeling geen sprake van kindermishandeling, aldus Veilig Thuis. Dan is er sprake van een conflict, en is het “niet opportuun” dat de arts een zorgmelding doet bij Veilig Thuis, zegt Veilig Thuis-bestuurder Debbie Maas.
Debbie Maas is voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, waar 26 regionale Veilig Thuis-organisaties onder vallen. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Volgens Maas moet een arts, die in weerwil van de ouders het kind tóch de behandeling wil geven, daarvoor niet bij Veilig Thuis zijn. De arts moet dan naar de Raad voor de Kinderbescherming. Die kan de rechter vragen toestemming voor de behandeling te geven door de ouders tijdelijk uit de ouderlijke macht te zetten.
In de uitzending komen de ouders van de 11-jarige Felix aan het woord. Bij hun zoon wordt twee jaar geleden een hersentumor ontdekt. Na de operatie moet Felix worden bestraald en een chemokuur ondergaan, om te voorkomen dat de tumor weer terugkeert. Maar zijn ouders hebben grote zorgen over de bijwerkingen van deze behandeling en twijfelen aan de effectiviteit van de chemotherapie. Ze willen liever dat hun kind een experimentele immunotherapiebehandeling krijgt.
De ouders gaan daarover in gesprek met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar de behandeling moet plaatsvinden. De kinderoncoloog twijfelt of de ouders wel de juiste keuze kunnen maken en doet daarom een zorgmelding bij Veilig Thuis. Dat betekent, dat er een vermoeden is van kindermishandeling wat Veilig Thuis moet onderzoeken.
De melding bij Veilig Thuis wordt volgens het Prinses Máxima Centrum ook ingegeven door het feit dat er sprake is van grote tijdsdruk: er moet snel met de behandeling gestart worden. “Als je te lang wacht, en er zijn kwaadaardige cellen achtergebleven, dan groeien die gewoon door. Op zeker moment ontstaat er dan een situatie waarbij de kans op genezing veel minder wordt”, zegt Eelco Hoving, hoofd neuro-oncologie van het Prinses Máxima Centrum.
Geen kindermishandeling In de uitzending spreekt Hoving namens het ziekenhuis over Felix. Opmerkelijk is dat hij erkent dat er geen sprake is van kindermishandeling en dat de ouders de beste bedoelingen voor hun kind hebben. “Wat hier speelt, is dat de ouders de overtuiging hebben dat iets anders het beste is voor een kind”, aldus Hoving.
Toch heeft het ziekenhuis een melding bij Veilig Thuis gedaan, omdat de ouders hun kind een genezende behandeling dreigden te onthouden. “Dan vind ik dat het belang van het kind daar niet mee gediend is”, aldus Hoving. Ook wijst het ziekenhuis erop dat de effectiviteit van de immunotherapie, die de ouders van Felix willen, niet wetenschappelijk is aangetoond.
Dreigen met Veilig Thuis Volgens Veilig Thuis-bestuurder Maas komt het voor dat artsen dreigen met een melding bij Veilig Thuis om ouders over te halen om toestemming te geven voor de behandeling van hun kind. “Dat vind ik jammer”, zegt Maas, “want dat is echt niet nodig.”
Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is verbaasd dat artsen Veilig Thuis inschakelen bij een meningsverschil met ouders van een ziek kind. “Omdat het domweg niet de route is die artsen te nemen hebben. Kindermishandeling is gedefinieerd (..) als een dreigende of gewelddadige actie tussen ouders en hun kinderen. Dat is wat anders dan een verschil van mening over voorgestelde therapieën. Dat is geen kindermishandeling”, zegt Buijsen in Zembla.
Maas wijst op de nadelige gevolgen van een onterechte melding bij Veilig Thuis: “Dan komt er een label van kindermishandeling bij. Terwijl het al erg genoeg is allemaal. Voorkom dat, want dat is niet goed.” Overigens zijn er geen cijfers bekend hoe vaak artsen een meningsverschil met ouders melden bij Veilig Thuis.
Niet naar Veilig Thuis, maar naar de rechter Bij kinderen onder de 12 jaar is wettelijk de toestemming van de ouders nodig om het kind te kunnen behandelen. Als de ouders de behandeling afwijzen, moet de arts zich volgens zowel Debbie Maas van Veilig Thuis als hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen niet wenden tot Veilig Thuis, maar tot de Raad voor de Kinderbescherming. Die kan de rechter om toestemming vragen om de behandeling te laten uitvoeren. De rechter kan de ouders voor de duur van de behandeling uit de ouderlijke macht zetten. Dat staat zo ook beschreven in de zogeheten wegwijzer ‘Toestemming behandeling minderjarigen’ van artsenfederatie KNMG.
Het Prinses Máxima Centrum stapt uiteindelijk niet naar de rechter om de behandeling af te dwingen. Hoving: “Dat had tot gevolg kunnen hebben dat de rechter een beslissing neemt die verregaand is (..). De vraag is of dat wel in het belang was van het kind, want bij zo’n ingrijpende behandeling van kanker heeft het kind de ouders meer dan nodig.”
Twee medewerkers van Veilig Thuis bezoeken de ouders, maar uiteindelijk wordt de melding gesloten omdat er geen sprake is van kindermishandeling. De ouders zijn wel akkoord gegaan met de bestraling, maar de chemo-behandeling wijzen ze definitief af. In plaats daarvan wordt Felix momenteel ieder kwartaal in een kliniek in Keulen behandeld met immunotherapie.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

Ryan2
Ryan217 mei 2021 - 18:52

Laten we voorop stellen, dat het zo is, dat kinderen het recht op zelfbeschikking is ontnemen. Daar schort het dus aan. De ouders hebben daar ook niet de volledige zeggenschap over. De staat blijkt dikwijls middelen aan te wenden, die erger zijn dan de kwaal. De vraag is, of we echt van Kinderbescherming kunnen spreken. Het kind wordt niet beschermd. Hooguit aan het gezag van de ouders onttrokken. Psychologisch is een kind te veel van de ouders afhankelijk. Daarom is een gesprek met een kind meestal een farce. Je ziet het al bij de vele echtscheidingen, daarbij zijn vooral de kinderen het kind van de rekening. Een huisarts heeft trouwens ook alleen maar een adviserende taak. Hij heeft de plicht tot geheimhouding. Doorbrieven naar bepaalde instanties is misbruik maken van vertrouwen. Een arts kan zijn patiënten een verwijskaart voor verdere hulp geven, maar mensen hoeven daar geen gebruik van te maken. Mijn ervaringen met een ziekenhuis zijn zodanig, dat je van de regen in de drup komt. En men houdt in een ziekenhuis elkaar de hand boven het hoofd. Klachten worden stelselmatig weggemoffeld. Probleemgebieden zoals Psychologie en Psychiatrie zijn al helemaal van God los. Men doet maar wat.

DaanOuwens
DaanOuwens14 mei 2021 - 9:32

De opstelling van de arts is niet onlogisch maar totdat kinderen zelf beslissingen mogen nemen mogen ouders risico's nemen met hun gezondheid. Als arts zal je dat moeten accepteren ook al zijn er medische redenen om in te grijpen. De therapie waar de ouders voor kiezen komt uit het alternatieve circuit. De werking is niet bewezen. De kans is groot dat de behandeling niets oplevert. Daar zullen de ouders de rest van hun leven mee moeten omgaan. De verantwoordelijkheid voor de dood van je eigen kind. Daar kan de arts deze ouders op wijzen en verder moet hij of zij hun besluit respecteren.

5 Reacties
MG1968
MG196814 mei 2021 - 12:55

Ook de samenleving (en daaraan gedelegeerd de arts) heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van kinderen. Die ligt niet absoluut bij de ouders. De vraag is wanneer die van de ouders ophoud en de samenleving die moet overnemen. Bij vragen over leven en dood lijkt me die grens wel overschreden. En in mijn ogen wel eerder overigens. Zoals jij het stelt is de praktische situatie dat ik als volwassene niet mag gaan over mijn eigen euthanasie maar de-facto deze wel kan effectueren aan mijn kinderen.

DaanOuwens
DaanOuwens14 mei 2021 - 15:10

@ MG1968 Jij schrijft: Bij vragen over leven en dood lijkt me die grens wel overschreden. Dat blijkt dus niet. Je kan er op 2 manier baar kijken. Vanuit juridische invalhoek of vanuit moreel ethische invalshoek. Juridisch mogen die ouders doen wat ze wilden. Hun intentie wordt getoetst niet hun besluit inhoudelijk. Als je vanuit moreel ethisch perspectief kijkt kan je er vragen bij hebben. Maar dat is subjectief, fans van alternatieve geneeskunde zullen beweren dat deze ouders het beste willen voor hun kind. De praktijk in inderdaad bizar. Dat is de reden dat er regelmatig vertraging is in het treinverkeer.

Pater
Pater15 mei 2021 - 9:24

Natuurlijk mogen artsen wel degelijk naar de Raad voor de Kinderbescherming stappen. De ouderlijke macht heeft grenzen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 mei 2021 - 6:37

Daan Ouwens Immuun-Therapie wordt in ziekenhuizen al toegepast. Alleen nog niet bij alle kankersoorten gegeven. Iedere kankersoort moet eerst wetenschappelijk onderzocht worden. Dat is waarschijnlijk hier nog niet gebeurd. Maar het is niet alternatief in de zin zoals mensen dat zien, nl. als onzin-therapie. In Nederland is het ook niet verboden je kinderen niet te vaccineren tegen ziekten waaraan ze dood kunnen gaan dan wel waardoor ze invalide kunnen worden als kind, nl. door polio. Hier zit iets heel tegenstrijdigs in. Ik vind het onbeschoft overigens om veilig thuis hier in te schakelen achter de rug van de ouders om, en het te benoemen als kindermishandeling nadat ouders hier een weloverwogen beslissing hebben genomen misschien zelfs met het kind. Het gebeurt ook niet bij Jehova's die geen bloedtransfusie toestaan voor zover ik weet, maar dat laatste weet ik niet zeker.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 mei 2021 - 16:09

Jehova ouders kunnen via de rechter tijdelijk uit ouderlijke macht ontzet voor bloedtransfusie bij een kind. Maar een bloedtransfusie is wel iets anders dan chemotherapie.

mjansen2
mjansen214 mei 2021 - 8:05

Schokkend dat deze oncoloog de ouders van Felix die toch al in zo'n moeilijke positie zitten en overduidelijk het beste voor hun kind willen, het nog moeilijker maken dan ze het al hebben. Het mag dan naar hedendaagse wetenschappelijke inzichten niet de meest voor de hand liggende therapie keuze zijn maar de verregaande arrogantie van waaruit zo'n melding wordt gedaan bij veilig thuis is merkwaardig. Over een jaar of 10 komen ze erachter dat de nu gebruikte chemotherapie wel erg veel onaanvaardbare bijwerkingen had.

2 Reacties
pastafari
pastafari14 mei 2021 - 15:18

Beter een genezende therapy met bijwerkingen dan een niet-werkende therapy. Liever een therapy die is gebasseerd op medicijnen die zijn toegelaten tot de markt en waarvan de bijwerkingen beschreven zijn, dan een therapy die niet is toegelaten en die onbekende bijwerkingen kan hebben. Verder ben ik het met MG1968 eens, maar het is wel een moeilijke zaak.

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 mei 2021 - 6:38

Jansen Ook ik vind het schokkend.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman14 mei 2021 - 7:04

Die ouders maken een goede keuze, 3 op de 4 oncologen willen zelf geen chemotherapie. Dat heeft een reden! https://www.kanker.nl/ervaringen-van-anderen/gespreksgroepen/gevolgen-van-chemotherapie/waarom-willen-3-vd-4-oncologen-geen-chemokuur-behandeling-als-ze-zelf-kanker-hebben

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens14 mei 2021 - 9:23

@ Ook een mening Jij schrijft: Die ouders maken een goede keuze, 3 op de 4 oncologen willen zelf geen chemotherapie. Dat heeft een reden! Oncologen ondergaan gewoon een chemotherapie als dat nodig. Er klopt helemaal niets van je linkje. Dit soort onzin keer op keer droppen is een gevaar voor de gezondheid van mensen.

Grozny
Grozny14 mei 2021 - 11:30

Als je de link volgt kom je er achter dat die poll uit 1985 komt. Die poll ging ook niet eens over alle kankers, maar over long kanker. En om het nog mooier te maken het ging over cisplatin, toen een extreem nieuwe chemotherapie. En ze vroegen het enkel aan oncologen in 1 ziekenhuis.