Joop

Van je geloof af vallen is wel degelijk ook politiek

  •    •  
12-04-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
99 keer bekeken
  •  
49424518782_8a01349228_k

© cc-foto: Daniel Jolivet

Amerikaanse jongeren zeggen kerk vaarwel omdat ze niks moeten hebben van de daar beleden homohaat
Je zou het niet verwachten maar slechts minder dan de helft van de Amerikanen is nog kerkelijk, volgens een zeer recent onderzoek van Gallup. Een trend die al jarenlang zichtbaar blijkt, vooral bij de millennials. Die keren zich af van de georganiseerde religie, mede door de giftige cocktail van rechts-radicale politiek en christendom in de Republikeinse partij.
Met name de openlijke en institutionele homohaat schrikt hen af. Mede omdat de zelfbenoemde verdedigers van God’s Own (White) Country ten opzichte van joden, moslims, atheïsten, lhbt’ers, zwarten, feministen en andere ‘bedreigingen’, de slachtofferrol spelen. Juist deze ‘patriotten’ zelf zouden gediscrimineerd en gemarginaliseerd worden in de Amerikaanse samenleving, volgens deze christenen.
Een vertrouwd verhaal voor ons Nederlanders. Denk aan de reformatorische christenen in de Bijbelgordel die verongelijkt reageren op de kritiek op hun coronaslordigheid, vaccinatieweigering en homofobie en vrouwenachterstelling. Die bijvoorbeeld in Urk juichend Baudet op het schild heffen.
Onderzoeksjournalist Sander Rietveld legde dit type verbanden onlangs in zijn interessante boek  Nieuwe kruisvaarders. De heilige alliantie tussen christenen en radicaal-rechtse populisten. Zijn verslag is weliswaar iets te mild en te voorzichtig jegens het christelijke deel van de alliantie, maar hij weet wel de grote paradox uit te leggen waarom Trumps ‘grab-them-by-the-pussy’ heel goed te combineren valt met preuts, conservatief christendom. De verbinding is dat de man weer de baas moet zijn. We begrijpen nu meteen ook waarom de moeders van Moederhart dezer dagen sympathiseren met Baudet.
Overigens is de combinatie religie-politiek in ons land ook historisch te verklaren, als je naar de periode van verzuiling kijkt. Kerk=partij=vakbond=krant=omroep. Derhalve gold in de ontzuilende samenleving de exit automatisch ook de politiek en de cultuur. Desondanks wordt ‘afvalligheid’ meestal geïnterpreteerd als louter het verlies van geloof. Dat is echter bekeken vanuit het perspectief van de gelovigen. Voor hen is afval het resultaat van een zware worsteling met het geloof en zijn leerstellingen, een worsteling die helaas naar de verkeerde kant uitviel.
Maar het deel van mijn synodaal gereformeerde generatie dat eind jaren zestig, begin jaren zeventig de kerk verliet, worstelde in het geheel niet. In de puberteit sijpelde het geloof gewoon weg uit ons systeem tot het vrijwel ongemerkt bleek te zijn verdwenen. Dit proces is zeer treffend beschreven in Oek de Jongs prachtige roman Pier en oceaan (2012).
Vanzelfsprekend was dat we daarmee ook afstand namen van het politieke gedachtegoed van de mannenbroeders van de Anti-Revolutionaire Partij. De zelfbenoemde en – natuurlijk verongelijkte – erfgenamen van de fanatieke calvinisten uit onze geschiedenis. Die als minderheid samen met de Oranje-stadhouders de protestantse concurrenten als de remonstranten tot tweederangsburgers wisten te reduceren, de rooms-katholieken tot de derde rang en de joden tot de vierde.
De ARP werd voor ons belichaamd door de conservatieve stakingsbreker Abraham Kuyper, de koloniale houwdegen Hendrikus Colijn, die in 1940 pleitte voor collaboratie met de Duitse bezetter. Plus alle antirevolutionairen die vóór mei 1940 bewonderende artikelen schreven over Hitler: ‘Gods wapen tegen het communisme!’ Dan was er nog Colijns ‘opvolger’ Pieter Sjoerds Gerbrandy die in 1947 een conservatieve staatsgreep beraamde tegen onze uiterst brave, anticommunistische sociaaldemocraten.
We hadden verder ook niets met de benepen protestantse cultuur die de omroep NCRV uitdroeg, inclusief haar byzantinistische verering van het Oranjehuis en de bijna ziekelijke steun voor de staat Israël. Juist dat laatste was voor mijn generatie een probleem. Hoe kun je als politieke partij een jegens de Palestijnen zeer controversiële Joodse staat steunen en tegelijkertijd in je dagelijkse conversatie een vanzelfsprekend antisemitisme uitdragen? Ideologisch door de verwijzing naar Mattheus 27:25: ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!’
Als student kreeg ik ook vrienden met een rooms-katholieke achtergrond. Wij herkenden de patronen. Het enige verschil was dat de heer JC bij hen OLH (Onze Lieveheer) heette. Voor de rest ook Israël plus antisemitisme. Mijn vrienden stemden na het verlaten van de Heilige Moederkerk niet op de KVP en meden de KRO. Lazen wel de Volkskrant , want die had eveneens afstand genomen van het Rijke Roomse Leven.
De Volkskrant overigens lazen wij ex-gereformeerden destijds ook, naast NRC Handelsblad , Vrij Nederland en De Groene. Wat een frisse lucht! Geen Trouw , die krant stond nog stevig met een been in de kerk.
En… ex-gereformeerd, ex-katholiek of ex-jood, wij vonden ons vooral in de gezamenlijke afkeer van openlijke en institutionele homohaat. Niet alleen vanuit een progressieve ideologie, maar ook omwille van onze homoseksuele en lesbische vrienden, kennissen, familieleden en buren. Van kunstenaars die wij bewonderden. Politici uit die sfeer verschenen toen nog niet op onze radar, laat staan lhbt+.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (59)

Jaco38
Jaco3813 apr. 2021 - 15:17

Deze reactie van Ton14024 laat mooi het verschil in perspectief zien. Hij schrijft: “geloven eindigt waar twijfel begint” Laat het bij mij nu precies andersom zijn, geloven begint waar het twijfel toelaat. De essentie van geloof is vertrouwen, hoop en geen zeker weten. Hier vloeken in de kerk, maar hard core atheïsten hebben verrassend veel overeenkomsten met orthodoxen als het gaat om de manier van denken. Zij hebben strikte opvattingen over wat geloof wel/niet inhoudt en in hun denken is nauwelijks ruimte voor het mysterie. Alles is zwart of wit. Dit levert een voortdurende Babylonische spraakverwarring op.

4 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers14 apr. 2021 - 1:20

Niets is absoluut overal altijd zeker dus alles laat twijfel toe, heeft hoop en vertrouwen nodig. Het ligt er aan WAARIN men gelooft. Ik geloof dat de aarde rond de zon draait en heb daar veel minder twijfel in omdat er meer tellend bewijs enzo is. Dus ik moet in dat 'tellend bewijs enzo' geloven om iets te 'weten', en het begrijpen van dat tellend bewijs of het onderzoek dat daarin resulteert is het weten. Maar dat weten is niet absoluut want ik ben zelf die zon en aarde niet of de hele cosmos. Er blijft dus geloof. De simpelste vorm daarvan is, geloof dat de wereld enz er is. Iemand met een grote stok kan me vertellen of een ideologie delen dat het door een oude man in de lucht is gemaakt of dat dat idee van absoluut altijd overal een paar keer geprojecteerd, verdeeld en ondersteboven gerold 'god' is, maar daar is dus geen tellend bewijs enzo voor. Het is geloof zonder weten, of in ieder geval een soort binnenste buiten solipsisme. Ik geloof ook in iemand lief hebben en in geliefd zijn, maar daar is het tellend bewijs dus veel zachter en verspreid over het hier en nu, de toekomst, mijn eigen drijfveren, acties in de wereld en ervarigen er uit en persoonlijke en gedeelde ideeen. Veel meer vertrouwen, hoop en geen zeker weten. (Sommige projecteren vormen van dit complex en noemen het god, soms met voorgenoemde conceptuele projectie erbij, maar dat terzijde). Ik ben het dus niet met je eens dat hard core atheïsten net orthodoxen zijn. Dat geeft een zwart wit beeld van hard core atheisten.

ton14024
ton1402414 apr. 2021 - 10:09

J, uit jouw tekst moet ik concluderen dat je later het geloof gevonden hebt. Uit mijn tekst moet je concluderen dat ik erin geboren ben. Wat ik onzin noem, noem jij mysterie, en dat is de verwarring.

ton14024
ton1402414 apr. 2021 - 10:17

P, goed dat je de liefde erbij haalt, want geloof zonder liefde is ondenkbaar.

Paul Spijkers
Paul Spijkers15 apr. 2021 - 0:38

Ik stel het andersom denk ik. Je hebt altijd wel wat geloof nodig, voor harde natuurkundige, maar ook voor zachtere verschijnselen, zoals liefde, en gezien het relatief moeilijk weten, meer bij liefde. Maar religie of god, dat niet. Iets geloven wat men niet kan weten is fantasie en gezien men aan de bepaalde fantasie van religie en god arbitraire absolute macht koppelt daarmee een gevaar en tegenstrijdig tot de goede ontwikkeling van de mens.

Jaco38
Jaco3813 apr. 2021 - 9:55

“Dat is veel te makkelijk gelezen. Het stuk heeft het bv over een ideologische of culturele verbinding met de baas willen zijn, tussen christelijk conservatieve types en seculiere autoritaire types” M.i is het te makkelijke geschreven. Er worden - zonder bronverwijzing - stellige uitspraken gedaan en/of suggesties opgeworpen zoals: 1. seculariseren in de VS als gevolg van homofobie van kerken etc. (zou dat werkelijk de verklarende factor zijn? bron) en het 1-op-1 doortrekken naar reformatorische christenen, de VS is een totaal andere samenleving; 2. ondanks tanend christendom neemt de homo acceptatie in met name geseculariseerde grote steden en / of anders gelovig juist af, gewelddadige incidenten nemen toe. Bovendien zien wij juist - zij het vertraagd - dat de homo acceptatie in geloofsgemeenschappen bezig is met een enorme inhaalslag, daar is ook onderzoek naar gedaan. Hoe dat in de VS ligt weet ik niet. Hoe past dit in het verhaal van Den Boef? 3. de suggestie dat Baudet / Wilders zijn stemmen vooral haalt in plaatsen als Urk, de bijdrage van orthodoxe christen is in werkelijkheid zeer beperkt, de aanwas komt uit a-religieuze hoek, nu we dit weten, welk relevant punt wil Den Boef hier maken? 4. de link naar het koningshuis idem, terwijl de samenleving seculariseert is het populairder geworden, het christendom als verklarende kennelijk is niet echt bevredigend mij dunkt, er nog wel wat meer mee. 5. de link naar antisemitisme, de grootste massamoord op Joden komt voort uit een a-theïstisch ideologie, het nazisme. Waarmee niet gezegd is dat ik het met bepaalde verklaringen van Den Boef oneens ben en / of hier geen zinnig dingen over gezegd kunnen worden, het gaat om dat hij er van alles aan de haren bijsleept en dit met een dun verhaal wil verklaren over de as van het christendom.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037113 apr. 2021 - 12:16

"Onderzoeksjournalist Sander Rietveld legde dit type verbanden onlangs in zijn interessante boek Nieuwe kruisvaarders. De heilige alliantie tussen christenen en radicaal-rechtse populisten."

Paul Spijkers
Paul Spijkers12 apr. 2021 - 22:54

Een kerk is een proto staat. Natuurlijk is het politiek. Individueel geloof op zich is weer iets anders. Of je moet ideologie bedoelen. In het oosten was de kerk een soort branche van de staat onder de opperregering of een kant van die regering. In het westen meer een parasieterende vorm die de seculiere staat af en toe wilde verplaatsen. Waar de mens zich ontwikkeld verplaats die bijgeloof en de kerk en ruilt die arbitraire autoritiet voor sociale deelname. Maar dat gaat op en neer. Elke generatie word opnieuw geboren en er is verval. Dus is er conflict en interweving. De beschriving hierboven lijkt me te gaan over een vriendenkring die zich gaandeweg orienteert in die interweving.

OlavM
OlavM12 apr. 2021 - 22:44

Hoe vaak ik het onderstaande heb betoogd, o.a. hier op Joop, weet ik niet meer. Maar vooruit met de geit. Het doet er niet echt zo veel toe, door welke religie, wereldbeschouwing, filosofie of ideologie mensen zich laten inspireren in hun leven. In elke stroming zijn meer orthodoxe en meer liberale stromingen. Waar het op aankomt, is: hoe interpreteren mensen het voor hen relevante gedachtegoed, en vooral: welke consequenties trekken ze daaruit voor hun sociale leven, waaronder de politieke opstelling? Zelf heb ik –opgegroeid in een gezin waarin de opvoeding liberaal was gekleurd- geleidelijk het geloof in mijn jeugd losgelaten. Wel ben ik mij al van jongs af aan bewust geworden van allerlei vormen van onderscheid maken tussen mensen die ik onrechtvaardig vond. Daaraan had en heb ik een bloedhekel, net zoals huichelarij en hypocrisie. Toen ik betrokken raakte bij politiek activisme, heb ik duidelijk ervaren wat ik hierboven (in het tweede blokje) schrijf: mensen die zich als gelovig afficheerden, kozen soms voor reactionaire of (extreem-)rechtse standpunten, of juist voor linkse of zelfs revolutionaire (zoals b.v. marxistisch ingestelde priesters of Christenen voor het Socialisme). Hetzelfde gold voor mensen die helemaal geen geloof aanhingen. Dus: het zegt me echt niets of een medemens in God of Allah of wat anders ook gelooft. Het komt erop aan wat iemand doet om de wereld te veranderen, in de richting van meer vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit.

8 Reacties
EenMening
EenMening13 apr. 2021 - 8:21

@OlavM "marxistisch ingestelde priesters of Christenen voor het Socialisme" Dit is een contradictio in terminis. Gelovige marxisten houden het niet lang vol en worden op wat langere termijn atheïst of keren terug naar de Kerk. In alle communistische landen werden gelovigen vervolgd en de Kerk verdrukt. Alleen in Polen was de Roomse Kerk zo sterk dat ze enigszins tegenspel kon bieden en mede bijdroeg aan de val van het communisme. De Oosters-Orthodox Kerk in de SU overleefde 74 jaar communisme dankzij de grootmoeders, die het geloof doorgaven aan hun kleinkinderen. Dan nog de vraag wat beter is: conservatisme of marxisme. Die vraag is eenvoudig te beantwoorden: in veel conservatieve landen kun je prima leven, in een communistisch land niet, tenzij je bij een kleine bovenlaag behoort die allerlei privileges geniet. Wie na 1989 nog marxist is, is dwaas en in ieder geval moreel verantwoordelijk voor de vreselijke misdaden van deze criminele ideologie.

EenMening
EenMening13 apr. 2021 - 8:22

Oosters-Orthodoxe Kerk

Zandb
Zandb13 apr. 2021 - 10:39

Mening Niet-kerkelijk zijn is nog lang niet hetzelfde als atheïst zijn. En waarom zou het marxisme, strijdig moeten zijn met religie? Zou de vraag wie de productiemiddelen mogen bezitten, noodzakelijk strijdig met het geloof in god moeten zijn? In de vorm van het socialisme is het marxisme zelf, in feite ook verworden tot de opium van het volk. U maakt met het communisme dezelfde fout als met de islam. In landen waar het communisme of de islam of wat ook misbruikt wordt, om de mensen onder de duim te houden, is dat niet per definitie de schuld van het communisme dan wel de islam of van wat dan ook gebruikt wordt om de mensen te knechten. Geen enkele religie of -isme, in vrijheid beleden, kan overal op dezelfde manier 'beleden' worden.

Paul250371
Paul25037113 apr. 2021 - 12:22

EenMening houdt nog dankbaar in stand dat het vroegere Oostblok ook maar iets met socialisme of communisme te maken hebben. Ze noemen zich zo en de maatschappij is wellicht ingedeeld zoals Marx het beginstadium zag maar dat was het ook wel. Vervolgen, racisme, strafkampen, heeft niets met socialisme te maken.

Paul250371
Paul25037113 apr. 2021 - 12:27

EenMening kan zich niet voorstellen dat er gelovigen zijn die een socialist avant la lettre in Jezus zagen. EenMening denkt dat Jezus conservatief was.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen13 apr. 2021 - 13:09

Jezus zouden we tegenwoordig een wappie noemen, Paul.

OlavM
OlavM13 apr. 2021 - 23:46

@ Een Mening: [“marxistisch ingestelde priesters of Christenen voor het Socialisme” Dit is een contradictio in terminis.] Dat kan jij vinden, maar ze bestonden wél. Voor het overige heb je het over andere dingen dan waarover ik het had. Er zijn tegenwoordig trouwens economen, die diverse inzichten van Marx herwaarderen. Maar daaromtrent heb je kennelijk sowieso geen sjoege.

EenMening
EenMening16 apr. 2021 - 23:07

@OlavM Het marxisme is een seculier geloof met alles wat daarbij hoort: predikers, een heilig boek, dogma's, diverse afsplitsingen, haarkloverijen, ketterijen, excomunicatie, concilies (Internationales) etc. We hebben de afgelopen eeuw empirisch kunnen vaststellen dat het marxisme en zijn afgeleiden in de praktijk niet werken. Maar je kunt dat ook theoretisch afleiden.

Willem D2
Willem D212 apr. 2021 - 20:46

De kerk speelt in de VS vooral op het platte land een grote, zelfs essentiële rol binnen de sociale gemeenschappen aldaar. Het is vooral een buurthuis, waarbij de pastoor/dominee de bindende factor is. De kerk is voor veel mensen die redelijk geïsoleerd wonen de plek om 1x per week anderen te ontmoeten. Vaak is er na de dienst nog een gezellige nazit bij iemand thuis op de boerderij. Na een verhuizing is het aansluiten bij een kerk het middel om snel in een gemeenschap opgenomen te worden. Mijn vermoeden is dat de toename van de urbanisatie en het makkelijker onderhouden van contacten via social media misschien wel de belangrijkste invloed is voor de terugloop van de kerken in de VS.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037113 apr. 2021 - 12:29

"Vaak is er na de dienst nog een gezellige nazit bij iemand thuis op de boerderij. " En bij de Proudboys die ook zo gelovig zijn is het snel een nazizit.

EenMening
EenMening12 apr. 2021 - 18:44

"Een vertrouwd verhaal voor ons Nederlanders. Denk aan de reformatorische christenen in de Bijbelgordel die verongelijkt reageren op de kritiek op hun coronaslordigheid, vaccinatieweigering en homofobie en vrouwenachterstelling. Die bijvoorbeeld in Urk juichend Baudet op het schild heffen." Als je de cijfers bekijkt ziet het beeld er toch anders uit: tijdens de laatste TK verkiezingen stemde 9,54 % op FVD, 71,77 % stemde op een christelijke partij, 13,78 % op de PVV. Tijdens de gemeenteraad verkiezingen van 2018 stemde 8,1 % op de PVV, de rest christelijk of lokaal (Hart voor Urk, GB).

9 Reacties
EenMening
EenMening12 apr. 2021 - 18:47

Wat Den Boef "kritiek" noemt, heeft toch meer weg van een diepe haat. Als je 'refo's door 'moslims' vervangt, heb je voor je het weet een rechtzaak aan je broek hangen.

Jaco38
Jaco3812 apr. 2021 - 20:44

De stemgegevens zijn voor dhr. Boef bekend zou je denken, het is bekend dat partijen als SGP en CU een zeer trouwe achterban hebben die niet of nauwelijks wijzigt. Het merendeel van de stemmers op deze partijen komt gelet het forse aantal zetels niet uit christelijke hoek en zeker niet uit christelijk orthodoxe hoek, maar o.a uit het rode linkse arbeidersmilieu (SP/PvdA). Dhr. Boef is er van overtuigd dat het tanende christendom zorgt dat types als Trump en Baudet niet meet op het schild gehesen worden. De wereld wordt automatisch beter met het wegvallen van het christendom, meer liefde, meer verdraagzaamheid etc. Ik geloof daar niets van. We zien juist in een seculariserend Europa het nationalisme opkomen. “Wat Den Boef “kritiek” noemt, heeft toch meer weg van een diepe haat.” Dat denk ik niet, dhr. Den Boef is wel - net als veel reageerders - een oudere man van de na oorlogse generatie die zich ontworstelt heeft aan een beklemmend religieus milieu. Denk dat je zijn ongenuanceerde “grote stappen snel thuis” verklaring waar hij van alles losjes aan elkaar knoopt eerder daaraan moet wijten. Tegenspraak zal hij hier nauwelijks krijgen. Deze generatie is belast, heb daar wel begrip voor. Wat jammer is dat ze het kind met het badwater weg gooien. Er is een eenzijdig zuur beeld van religie. Deels maakte ik dezelfde ontwikkeling door, heb mij ontworstelt van georganiseerde religie, nu vrijzinnig gelovig, maar heb het geloof ook in mijn jonge jaren nooit als beklemmend of negatief ervaren. Ben ook net wat jonger, misschien scheelt dat.

Zandb
Zandb13 apr. 2021 - 5:58

Mening Maar wat klopt er dan niet aan de bewering van de schrijver? Is er dan geen sprake van een verongelijkt reageren op dergelijke kritiek? En scoorde in een zo christelijk bolwerk, het FvD niet 10%? (Alleen het FvD en de PVV scoren als niet christelijke partijen in Urk significant, nota bene!) En is Baudet dan niet in Urk als een held ontvangen?

Paul Spijkers
Paul Spijkers13 apr. 2021 - 8:02

"Dhr. Boef is er van overtuigd dat het tanende christendom zorgt dat types als Trump en Baudet niet meet op het schild gehesen worden." Dat is veel te makkelijk gelezen. Het stuk heeft het bv over een ideologische of culturele verbinding met de baas willen zijn, tussen christelijk conservatieve types en seculiere autoritaire types.

EenMening
EenMening13 apr. 2021 - 8:33

@Jaco38 Je kon wel eens gelijk hebben. "Afvalligen" van rond de 70 zijn vaak haatdragend en zwaar gefrustreerd. Dat zie je bij Freek de Jonge en Maarten 't Hart. Den Boef hoort daar, gezien zijn leeftijd, waarschijnlijk ook bij. Franca Treur (1979) is veel gematigder en ziet ook de positieve kanten van het geloof, die jij zo beeldend beschrijft. Opvallend genoeg "vergeet" Den Boef in zijn opsomming de orthodoxe islam, waar vrouwenonderdrukking veel erger is. Vergelijk bijvoorbeeld Franca Treur met Lale Gül: Franca heeft normaal contact met haar Zeeuwse familie, Lale moet vrezen voor haar leven.

EenMening
EenMening13 apr. 2021 - 9:19

@Jaco38 Een goed voorbeeld zijn de uitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 in Hendrik-Ido-Ambacht, waar de SGP en de ChristenUnie vrijwel gelijk bleven. De SGP verloor iets ten opzichte van 2017 en ging van 12,95 % naar 12,49 %, de ChristenUnie won iets: van 6,26 % naar 6,66 %. Samen behaalden beide partijen 19,11 % van de stemmen, in 2017 was dit 19,15, een verschil van slechts 0,06 %! FVD steeg van 1,98 % naar 5,54 %. Deze winst lijkt afkomstig van de PVV die meer dan 3% verloor (13,46 % --> 10,37 %) en mogelijk van de SP (5,98 % --> 4,49 %). De aanhang van de PVV stemde vroeger vaak op de PvdA en de SP. De verschuiving van de PvdA naar de LPF in 2002 was het begin, later stemden deze mensen op Geert W. PVV en FVD lijken in 2021 wel communicerende vaten. https://webdiensten.drechtsteden.nl/verkiezingen/gha5.html

EenMening
EenMening13 apr. 2021 - 9:29

@Paul Spijkers Den Boef vertaalt de situatie in de VS een op een naar Nederland. Maar in Nederland beginnen ook de orthodoxe christenen zich langzamerhand te emanciperen. Meisje gaan steeds meer studeren en blijven na hun huwelijk werken, wat hun positie veel sterker maakt. De zeer slechte positie van de vrouw waarover Den Boef het heeft, vind je vooral in de kringen waaruit Lale Gül afkomstig is. Dit verhaal riekt toch naar agit-prop en stemmingmakerij, iemand die zich onderzoeker noemt, onwaardig.

Paul250371
Paul25037113 apr. 2021 - 12:35

EenMening "Maar in Nederland beginnen ook de orthodoxe christenen zich langzamerhand te emanciperen. Meisje gaan steeds meer studeren en blijven na hun huwelijk werken, wat hun positie veel sterker maakt. Natuurlijk zijn onze orthodoxe christenen verlicht. Het is een heilstaat van vrijheid en gelijkheid. baudet tiert hier ook welig. "De zeer slechte positie van de vrouw waarover Den Boef het heeft, vind je vooral in de kringen waaruit Lale Gül afkomstig is." Ahh gelukkig, de Islam, daarrissie weer. Maar. Inderdaad. Het klopt dat ze in deze kringen gelijke rechten en vrijheid ook door orthodoxe mannen wordt geregeld met alle schadelijke gevolgen voor de minderheden binnen dat geloof. Ook zij is uit schrik Baudet adept geworden begrijp ik.

Paul Spijkers
Paul Spijkers13 apr. 2021 - 12:37

Ik ben het niet met je eens. Niet elk stuk hoeft het ook over vrouwen onder Turken te hebben. Zoals al gezegd, de link gelegd is niet alleen geloof of geen geloof, maar de baas willen zijn. Het gaat vooral over homos, niet de vrouw. Het gaat om zijn verhaal en ervaringen en observaties. Niet om een complete geschiedenis. Overigens. Gül had niet veel te zeggen over de christenen. Hoeft dus ook helemaal niet.

Jaco38
Jaco3812 apr. 2021 - 18:19

August, - ga nog een keer proberen dit geplaatst te krijgen - is de lakmoesproef van uw betoog niet dat met het al decennia tanende christendom je zou verwachten dat de waardering voor linkse partijen toeneemt alsook de en afkeer tegen het koningshuis? In werkelijkheid zien we echter toenemend nationalisme en een koningshuis dat populairder is dan ooit.

2 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers12 apr. 2021 - 21:55

Een beweging weg sluit andere bewegingen naar niet uit. Die dingen komen en gaan, vaak in de zelfde tijd voor verschillende groepen. Links en rechts is iets anders dan seculier en gelovig, individueel leven is iets anders dan algemene politiek. De grond van de linkse politiek zit hem in het organiseren van het volk, maar tegenwoordig is het verdeelt en individualistisch neoliberaal op de grond. Als een rechtse boeman liegt over de verzorgingsstaat behouden stemmen ook linkse mensen op hem als links mee de verzorgingsstaat afbreekt.

Jaco38
Jaco3813 apr. 2021 - 8:39

“Links en rechts is iets anders dan seculier en gelovig, individueel leven is iets anders dan algemene politiek” Ik ben dat met u eens, maar dhr. Boef denkt daar kennelijk anders over. Ik hoop dat hij reageert. Daarnaast is het m.i weinig zinvol - behalve het plezier van bevestiging van eigen voordelen - stellige uitspraken te doen over het christelijke wereldbeeld / leefwijze / standpunten obv een plaats als Urk en/of andere kleine gemeenschappen die zich allereerst kenmerken door een hele bijzondere eigen cultuur.

Frans Cobben
Frans Cobben12 apr. 2021 - 17:36

zie ook de naakte jongeman bij de aanhouding van Jezus in het Marcus-evangelie, en de leerling die Jezus liefhad in het Johannes-evangelie. De haat tegen homofiele mensen staat in de Romeinenbrief van de apostel Paulus.

Herr Vorragend
Herr Vorragend12 apr. 2021 - 15:43

Lees de sprookjesboeken van de abrahamitische religies en de link tussen die religies ( i.i.g. het orthodoxe deel er van) en rechts-extremisme is vrij snel duidelijk. De thora, het oude testament in de bijbel, en de koran staan vol met gewelds- en veroveringsfantasieën en het sowieso een kopje kleiner maken van anders ge-aarden en anders denkenden, Afvalligen, ongelovigen, homo's etc. verdienen een wrede dood en niets anders !! (Vandaag weer in het nieuws; de "vergeten aanslag in Dresden" vorig jaar waarbij een islamo-fascist een homostel toegetakeld heeft uit afkeer van de vrije samenleving i.h.a. en homo's i.h.b.) De uitkomsten van het onderzoek van Sander Rietveld zijn derhalve niet echt verrassend.

1 Reactie
Zandb
Zandb13 apr. 2021 - 6:10

Herr Maar wat moeten we nu doen, nu u de uitkomsten niet verrassend vindt? Dergelijke boeken verbieden? De mensen, die aan wat ze menen wat er op dergelijk gebied in zulke boeken staat, vorm geven verbieden?

Pater
Pater12 apr. 2021 - 15:41

Misschien bedoelt Den Boef het niet zo, maar de vergelijking tussen de christelijke fundamentalisten in de VS en de ARP met de gelovigen die daarbij hoorden klopt niet. De ARP was cultureel rechts, maar de zwaarste gereformeerden ('bevindelijken') zaten niet bij de ARP. Economisch was er meestal wel een sociale tendens aanwezig, zeker bij Kuyper, die ondanks zijn 'wurgwetten' wel degelijk een sociale agenda had. De latere CHU was economisch wel straight rechts.

1 Reactie
OlavM
OlavM12 apr. 2021 - 22:10

@ Pater: Klopt. Hetzelfde wilde ik gaan opmerken.

Norsemen
Norsemen12 apr. 2021 - 15:29

Apart dat ze alleen de homohaat als onzin herkennen.

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers13 apr. 2021 - 8:03

'ze' is de schrijver en zijn kring en bubbels. Een perspectief. Een index.

Kit2
Kit212 apr. 2021 - 15:04

Het gejammer van protestanten die 'worstelend' hun onzin verkopende kerk verlaten hebben, duurt nu al zo'n 6 decennia. Van Wolkers, Maarten 't Hart, Jantje Siebelink, tot nu Dorsvloer-vol-confetti-meisje en nog een stuk of wat overmatig met zichzelf betrokken nahuilers. Het is wel genoeg, onderdehand. Doe al dat lijden maar fijn op verjaardagen samen, maar val anderen er niet meer lastig mee.

2 Reacties
Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen12 apr. 2021 - 16:30

Het is inmiddels wel een bekend verhaal inderdaad, ik denk soms ook wel eens dit weten we nou wel. Maar ik denk dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Zolang er nog een hoop mensen zijn die die worsteling zelf hebben doorgemaakt is er gewoon een markt voor dat verhaal. En wie weet, misschien staat die Lale Gül wel aan het begin van een hele nieuwe traditie van met zichzelf worstelende ex-moslims.

Paul Spijkers
Paul Spijkers13 apr. 2021 - 8:09

Op een gegeven leeftijd wil men verhalen over de conflicten en passies van de nieuwe jeugd of zij die het net voorbij zijn niet meer aanhoren.

Bouwman2
Bouwman212 apr. 2021 - 14:55

Het is onzin om iemands religie te blijven koppelen aan een politieke partij.. Die c in CDA en CU is een loszittend ornament. Je hebt mensen die de christelijke mores voortreffelijk toepassen en in dezelfde kerkbank zitten met mensen die er grotelijks de hand mee lichten. En dat zelfde geldt voor degenen die in kerk noch kluis komen. . Scheer niet iedereen over de zelfde kam. stop ze iet in een doos met een etiket. Religie is een particuliere zaak, en niet een morele algemeen maatschappelijke toetssteen die je mensen kunt omhangen als een molensteen. om hun nek. .

4 Reacties
Zandb
Zandb12 apr. 2021 - 15:41

Bouwman Is het dan niet een nog veel grotere onzin om de C te behouden in welke politieke partij ook? Religie is immers een particuliere zaak!

Peter van Bijsteren
Peter van Bijsteren12 apr. 2021 - 17:00

Bouwman Ja, kan me je bij jouw reactie aansluiten. Ik en jeugdvriend, geen van beide kerkelijk of christelijk opgevoed, en bezochten beiden een Openbare Basisschool. Hoewel we dus beiden niets met kerk of geloof hadden, zijn we later toch gelovig geworden. Dan andere jeugdvrienden, kregen van huis uit het christelijke geloof mee, en zaten op een Christelijke Basisschool. En die hebben dan weer helemaal niets met geloof. Het kan verkeren. ???? Tja, die verschillen, hoe kan dat? Is toch eigenlijk niet te zeggen, is vaak zo persoonlijk. En over onverdraagzaamheid e.d., ach, dat heb je zowel aan atheïstische als aan geloofskant. Vanuit mijn ervaring gesproken heeft het vaak niet zozeer te maken met geloof, of atheïsme, maar is meestal persoongerelateerd.

ton14024
ton1402412 apr. 2021 - 17:08

Die molensteen is de omgeving.

HarrieV2
HarrieV212 apr. 2021 - 17:34

@ Bouwman 'Religie is een particuliere zaak, en niet een morele algemeen maatschappelijke toetssteen' Zo zou het inderdaad moeten zijn. De werkelijkheid is echter anders. Misschien geen algemene toetssteen, maar (nog altijd) wel binnen iemands leefwereld.

ton14024
ton1402412 apr. 2021 - 13:55

´´In de puberteit sijpelde het geloof gewoon weg uit ons systeem tot het vrijwel ongemerkt bleek te zijn verdwenen.´´ Beter laat dan nooit. Ik weet nog goed hoe ik als 8-9 jarige ongelovig werd, die onzin niet langer kon uitstaan, en de kerk de rug toe keerde.

9 Reacties
Hank Nozemans
Hank Nozemans12 apr. 2021 - 14:19

Wij hadden wekelijks bijbelles van de dominee op school. Leuke verhalen, maar als 9 jarige was ik er dankzij die verhalen wel snel achter dat dit gewoon niet waar kon zijn. De beste manier om Atheist te worden, is de bijbel zelf lezen.

Bouwman2
Bouwman212 apr. 2021 - 14:58

Nou Ton, je bent wel vroeg tot de jaren des verstands gekomen. Vertel meer ....

Zandb
Zandb12 apr. 2021 - 15:50

Ton Ik was wat ouder. Toen ik op mijn christelijk voortgezette school, door mijn christelijke leraar het communisme uitgelegd kreeg rees de vraag hoe het kon, dat communisme en religie op zo gespannen voet stonden. Het antwoord dat die leraar m.i. terecht gaf, was dat de godsdienst helaas de opium was van het volk. Hij liet ons een tekst van Domela Nieuwenhuis lezen, waaraan ik - terecht of niet - de gedachte verbond: "Wie god wil dienen moet zich niet naar boven richten maar naar beneden". (Een beeld met kerktorens of zo?) Ik ben toen anti-kerkelijk geworden en ben tot de slotsom gekomen, dat het er niets toe doet of je gelooft dat er een god is of niet. Volkomen irrelevant. Maar ieder het zijne.

ton14024
ton1402412 apr. 2021 - 17:25

Z, geloven eindigt waar twijfel begint. Mijn twijfel begon met het paasverhaal. ´´en ben tot de slotsom gekomen, dat het er niets toe doet of je gelooft dat er een god is of niet. Volkomen irrelevant´´ En bij mij is het dus precies het tegenovergestelde.

Zandb
Zandb13 apr. 2021 - 6:14

Ton Als iets volkomen irrelevant is, dan kan dat, dat het voor u relevant is. Voor mij is dat namelijk nog steeds volkomen irrelevant.

Hakkepuf
Hakkepuf13 apr. 2021 - 6:30

@Hank: Ik ben het helemaal met je eens. Wij hadden op de openbare lagere school ook bijbelles van de dominee. Alleen bleek deze dominee zich niet helemaal aan eigen preken te houden... Zo werd mijn atheisme steeds verder gevoed.

ton14024
ton1402413 apr. 2021 - 11:11

Z, jij hebt je geloof verloren omdat het slecht was, ik door ongeloof. Dat is wat ik noem het tegenovergestelde.

ton14024
ton1402413 apr. 2021 - 11:15

Een aanvulling. Ik heb dus nooit het dilemma gehad dat ik kerkelijk was maar de kerk moest veroordelen. Dat had ik immers al lang voordat ik iets over homo´s wist gedaan.

Zandb
Zandb15 apr. 2021 - 6:42

Ton Okay. Duidelijk. Ik vind overigens niet dat kerken per definitie slecht zijn. Een Domela Nieuwenhuis heeft als het ware van het socialisme zijn kerk gemaakt. (Ook het socialisme is .a.h.w. een geloof!) Ik bedoel, het is irrelevant waar je in gelooft; het gaat er om hoe je dat concreet vormgeeft. Als er al een god zou zijn, dan zou die, 'geloof ik', niet kijken naar waar je in geloofde maar naar hoe je leefde.

JasDon
JasDon12 apr. 2021 - 13:49

Wat me het meest verbaast is dat volwassenen pas na evidente homohaat door de kerkelijke omgeving afstappen van het sprookjesboek. Dat kan en moet natuurlijk veel eerder. "maar hij weet wel de grote paradox uit te leggen waarom Trumps ‘grab-them-by-the-pussy’ heel goed te combineren valt met preuts, conservatief christendom. De verbinding is dat de man weer de baas moet zijn" Interessante analyse, maar zover ik de duiding van Christelijke conservatieven heb meegekregen is het voornamelijk dat ze elkaar in staat stelden de respectievelijke agenda's uit te voeren. Trump als christen bliefden ze niet, maar Trump die (toch via God ofzo) de conservatieve plannen ten uitvoer bracht was geheel acceptabel als president. Een zelfde voorbeeld geldt voor mij, met Simons heb ik niets qua politiek, maar iedere keer als ze bij een kritisch interview de bocht uit vliegt ben ik toch dankbaar dat juist zij namens een bepaalde groepering plaatsneemt in de Tweede Kamer.

korheiden2
korheiden212 apr. 2021 - 13:47

Wel herkenbaar getypeerd. De spruitjesgeur van de NCRV-gids en de jaarlijkse bazar van de Hervormde Vrouwenvereniging was al behoorlijk verstikkend, maar pas op de (christelijke) middelbare school werd ik wakker geschud, vooral door de aardrijkskundeleraar die in heel voorzichtige bewoordingen durfde uit te leggen dat het scheppingsverhaal wellicht niet letterlijk genomen diende te worden. En in Jesus Christ Superstar stelde Tim Rice de in mijn ogen zeer terechte vraag : why did you choose me for your crime? Immers, zonder Judas was er heen kruisdood geweest en zou het hele stelsel van Christus die gestorven is voor onze zonden ineen storten. Later las ik 'Het algemeen betwijfeld christelijk geloof' van Kuitert en zo ging je steeds meer vragen stellen bij allerlei onzin uit de Bijbel. Ik heb ook nog meegemaakt dat de Kerkenraad vergaderde over de vraag of homo's wel aan het avondmaal mochten. Dat werd uiteindelijk goedgekeurd, mits ze maar niet praktiseerden. En als er iets is dat me nog heel lang dwarsgezeten heeft is het dat ellendige zondebesef. Je moest immers bij alles wat je deed Jezus kunnen ontmoeten, dus ook toen ik stiekem naar de geruchtmakende film Blue Movie ging. Ook de zondag beschouwde ik nog lang als een erg saaie dag. Zo mochten wij niet zwemmen, schaatsen of voetballen op de Dag des Heeren. TV-kijken wel, dus mijn vriendje kwam kijken hoe Jan Janssen de Tour won. Hedendaagse christenen die ik ken, zijn doorgaans lang niet meer zo streng in de leer, al kennen we uiteraard allemaal de streng gelovigen uit de Mieraskerk e.d. Ook de Pinkstergemeenten zijn wat dat betreft nog behoorlijk behoudend. Maar goed, we praten zo langzamerhand over een kleine minderheid.