Joop

Van der Laan wil inburgering afdwingen met leerplicht voor volwassenen

  •  
22-12-2009
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Vanderlaan_300_01.jpg
Minister Eberhard van der Laan (Integratie) wil een leerplicht voor volwassenen instellen om allochtonen te dwingen in te burgeren. De minister opperde het idee dinsdag in een interview met nu.nl. De leerplicht geldt nu voor jongeren van 5 tot 16 jaar. Door de leerplicht leeftijdsonafhankelijk te maken zouden volwassen allochtonen een stok achter de deur krijgen om in te burgeren.
Van der Laan (Wonen, wijken, Integratie) noemt ouders die geen Nederlands spreken ‘een drama voor [hun] kinderen en voor de samenleving’. ‘Ze lopen een twee keer zo grote kans op schooluitval, drie keer dat ze geen baan vinden en vijf keer dat ze contact met politie en justitie krijgen.’
De minister zegt dat zijn idee nog verder  moet worden uitgewerkt. Het is de vraag of het überhaupt mogelijk is alleen allochtonen onder de leerplicht te laten vallen. ‘Mensen die er verstand van hebben zeggen dat je dit voor iedereen zou kunnen verplichten.’
Lees  hier het hele interview op Nu.nl

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (50)

Abdoel
Abdoel22 dec. 2009 - 12:11

Om te dwingen in te burgeren, dan is de overheid verkeerd bezig. We leven zogenaamd in een vrije land.....

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 dec. 2009 - 12:11

Meneer de minister, Nederland kent 250 000 analfabete Autochtone Nederlanders, volgens de laatste ondezoek, u heeft het zeker in de kraten gelezen. Waarom vind het onnodig dat deze Nederlanders niet hoeven zefstandig hun naam en adres kunnen schrijven? Borden in het openbaar lezen? Zelf bij de gemeente formuliers kunnen invullen? Ik wil graag inburgeren en alles weten over de Nederlandse samenleving naast een analfabete Nederlander, samen in de klas inburgeren. Deze kan wel Nederlands spreken, maar als het gaat om Nederlands schrijven en lezen, over Nederland geschiedenis, loyaliteit en politiek dan wil ik graag naast deze Nederland inburgeren. Ik vind dat inburgeren voor alle burgers moet kunnen en niet voor spesifieke gemeenschappen. Dan voelen wij gelijkwaardigheid als mensen en gelijke behandeling en dat is het belangrijkste. Meneer de minister, vindt u het niet, dat u deze Nederlanders in de steek heeft gelaten? sommigen schamen zich rot om te zeggen dat zij geen Nederlands kunnen lezen en schrijven, las ik in de kranten. Hebben zij geen inburgeringscursus nodig? Ja! voor inburgeren, nee voor selecteren. Dank u. Mostafa Mouktafi

JoopSchouten
JoopSchouten22 dec. 2009 - 12:11

Ja hoor, daar gaan 'we' weer. Hou op met dat betuttel. Eberhard, betaal anders de vervoerstickets, schoolschriften en lesgeld uit eigen zak. En laat je voornaam wijzigen...

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 dec. 2009 - 12:11

Als je er voor zorgt dat mensen die wel Nederlands kunnen spreken aan werk kunnen komen is er helemaal geen inburgering nodig. Dwang zorgt voor bureaucratie, slokt dus belastinggeld op en stimuleert alleen maar onwil. De boel zo inrichten dat het gedrag dat je graag wilt "vanzelf" tot stand komt is veel goedkoper en is vele malen plezieriger voor iedereen.

DavidC
DavidC22 dec. 2009 - 12:11

Prima PvdA oplossing: we maken er een wet voor! Handhaving is dan niet het speerpunt en de bureaucratie (en daarmee overheidsuitgaven) is helemaal nooit een issue. Zorg dat meedoen in de maatschappij loont. Dus kansen scheppen en mensen meer laten verdienen met een baan(tje) dan voor thuiszitten. Mensen mee laten doen door dat het betere alternatief te maken, is socialer dan korten, controleren, maar toch pamperen.

trujac
trujac22 dec. 2009 - 12:11

Prima maatregel maar moet eigenlijk ook gelden voor autochtonen die niet met hun kinderen kunnen communiceren omdat ze de taalvaardigheid niet hebben kunnen ontwikkelen.

objectivist
objectivist22 dec. 2009 - 12:11

Uitstekend, wie hier echt wil wonen mag daar wat voor doen. Zonder taal geen integratie maar polarisatie. Pirma zet.

HugoSpanje
HugoSpanje22 dec. 2009 - 12:11

Op een of andere manier ontbreekt het bij de overheid aan enig voorstellings- en inlevingsvermogen. Een vreemde taal leren is geen sinecure. Een behoorlijk aantal van de aspirant leerlingen voor de inburgeringcursus zijn van huis uit ongeletterd of beheersen min of meer het Arabische schrift.( ???????? ???????) De omslag van het van links naar rechts macrameeën naar Latijnse lettertekens lijkt mij een bijkans onmogelijke opgave voor die mensen al was het maar om het alleen maar te kunnen lezen. Ik ben eens aanwezig geweest in zo'n klasje van een NT2 opleiding (Nederlands als 2e taal) waar een aantal ouderen van allerlei nationaliteiten door elkaar de eerste les Nederlands kregen. Op elke tafel stond een pc en voor de klas een docente die met alle vrolijk- en vriendelijkheid van de wereld zichzelf bij haar leerlingen introduceerde. Zij pakte een krijtje en schreef op het bord: Goedemorgen, 'ik ben uw docente mevrouw Huppeldepup'. Waarna zij de tekst hardop uitsprak. Er viel een doodse stilte in het klasje. Zij vervolgde haar optreden door te zeggen: Wilt u allemaal het leerboek pakken en openslaan op bladzijde 3. Ik fantaseer niet ....... echt waar. Iedereen bleef onzeker om zich heen kijkend zitten en er verschenen geen leerboeken op de tafels. Na wat geharrewar kregen de leerlingen de opdracht de pc die voor hun neus stond aan te zetten. Toen waren de rapen echt gaar .... bij het gros van de leerlingen vonkte de paniek uit hun ogen, zij wisten niet eens hoe je het ding aan moest zetten. Mijn eerste gedachte was: Oh mensen, dit is een kansloze actie. Dit gaat niet werken ... nu niet en nooit niet. Jaren geleden ben ik uit Nederland vertrokken en mij gevestigd in een land waar Spaans de voertaal is. Ik dacht: Ach die taal, dat leer ik wel even. Ondanks het feit dat ik mij tot de nieuwe orde van hoger opgeleiden mag rekenen en gewend ben te studeren viel dat toch even zwaar tegen en van de handicap de lettertekens niet te herkennen had ik niet eens last. Ik zeg u: Zeker als je wat ouder bent is het een enorme opgaaf om een vreemde taal al was het maar in de meest eenvoudige vorm te leren. Het kost heel veel moeite en doorzettingsvermogen. De minister van wijkbezoeken lanceert nu onder druk van de publieke opinie dwingende maatregelen om de ouders van, laten wij nu maar duidelijk zijn, voornamelijk Marokkaanse en Turkse kinderen de Nederlandse taal te leren. Ik vraag mij stellig af of meneer van der Laan zelf wel enig geloof hecht aan de uitspraken van mensen die er verstand van hebben ... die de opvatting hebben dat je dit voor iedereen zou kunnen verplichten. Ik geloof er in ieder geval helemaal niets van en dan ben ik nog niet eens minister van wijkbezoeken.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 dec. 2009 - 12:11

Juist, moet deze minister aan ons, moslims, laten zien en leren hoe de Joodse gemeenschap in Nederland met succes de inburgeringscursus en het integratieproces heeft gehaald? Ik wil het juist graag van de heer Eberhard van der Laan weten, juist wel!

WillemdeGroot
WillemdeGroot22 dec. 2009 - 12:11

Ik twijfel. Moet ik deze opmerkingen van de Minister zien als welgemeende oplossing voor problemen die hij signaleert, of als een van de vele politieke acties die een antwoord proberen te geven op het huidige samenlevingsklimaat? Wat ik zou willen, is dat de Minister de oorzaak van veel door hem genoemde problemen wegneemt: werkloosheid, gettovorming, etc. Daarnaast: als het werkelijke doel is om ouderen beter te laten functioneren in de samenleving en ze in staat te stellen hun kinderen 'beter' op te voeden, dan slaat de Minister de plank mis. Dat bereikt hij niet op deze wijze, maar daarvoor is een complex aan maatregelen nodig, gericht op een veel bredere groep dan die allochtone ouderen. En dat lukt hem niet! Van der Laan noemt ouders die geen Nederlands spreken 'een drama voor [hun] kinderen en voor de samenleving'. 'Ze lopen een twee keer zo grote kans op schooluitval, drie keer dat ze geen baan vinden en vijf keer dat ze contact met politie en justitie krijgen.' Dit vind ik de meest kwalijke uitspraak van Van der Laan. Waarop baseert hij dat? Denkt hij echt dat die drie genoemde aspecten als oorzaak hebben 'ouders die geen Nederlands spreken' ? Simpel en dat voor een Minister. Meent hij wat hij zegt, dan is hij niet goed voorgelicht. Weet hij dat het niet waar is, maar gebruikt hij dit om zijn gewenst eleid te onderbouwen, dan is hij politiek incorrect bezig!

DikBrix
DikBrix22 dec. 2009 - 12:11

'De minister zegt dat zijn idee nog verder moet worden uitgewerkt.' Ik zou zeggen: doe dat dan eerst, voor weer zo'n luchtballonnetje op te laten dat politiek lekker ligt, maar geen zoden aan de dijk zet. Het kernprobleem zit in de hoge concentratie van werkloosheid, lage opleiding en armoede in de zgn 'kracht'wijken. Dat moet veranderen, o.a. door meer spreiding van goedkope woningen ipv geconcentreerd in die wijken, enz. enz. Een inburgeringscursusje NT2 verandert daar niets aan. Zou vdLaan ook de Amerikaanse of Engelse bestuurder van een international naar een cursus sturen? Wier kinderen naar een internationale school gaan en zich prima redden? Of de managers van Taiwanese bedrijven (en vaak zelfs inclusief de telefonistes) die uitsluitend Engels spreken als 2e taal en zich uitstekend redden? Zou een zelfde wijk vol Marokkaanse of Antilliaanse welgestelden, met dure winkels en traiteurs, die door autochtonen graag worden bezocht, ongeacht of die mensen Nederlands zouden spreken, een probleem zijn? Nogmaals: het gaat niet om de taal, maar om de concentratie van lage opleidingen, werkloosheid en armoede. Dat weet vdLaan natuurlijk ook wel, maar daar geeft hij geen oplossing voor. Dus wordt het dit zoveelste politiek lekkere goedkope luchtballonnetje, omdat het makkelijk stemmen trekt voor de PvdA, die de stemmen hard nodig heeft. Het systeem Wilders vindt steeds meer aanhangers in de PvdA.

denmol
denmol22 dec. 2009 - 12:11

De culturele aspecten van achterstand wordt nog steeds als uitgangspunt gezien terwijl men allang weet dat het gaat om sociaal-economische factoren. Die visie leidt ertoe dat men de taal als probleem naar voren schuift en daarmee het levensgrote sociaal economische probleem, dat de werkelijke oorzaak is van de ellende, maskeert. Ook hier speelt de neoliberale wind, die hier sinds de jaren 80 de kop opstak en daarna nooit is gaan liggen, een belangrijke rol in het ontstaan en verergering van de problemen. Er zijn in korte tijd zoveel maatregelen doorgevoerd dat zo'n beetje heel Nederland daar onder te lijden heeft en dan is het logisch dat de mensen die op de onderste tree van de ladder staan het zwaar hebben om het hoofd boven water te houden. Wanneer gaan PvdA politici de balans opmaken en zien dat die neoliberale koers goed is geweest voor enkelen die hun rijkdom spectaculair hebben zien groeien maar dat de meerderheid van de bevolking er bekaaid afgekomen is en de minima per saldo op een nog grotere afstand zijn gezet dan voordat men aan dit avontuur begon. Ze moeten het lef tonen om in te zien dat de koers drastisch om moet en die ideologische veren weer laten aangroeien nu het nog kan.

BenJoosten
BenJoosten22 dec. 2009 - 12:11

Wat was ook alweer het percentage Tweede Kamerleden dat indertijd een voldoende scoorde toen hun kennis van de geschiedenis werd getest? Hoeveel fouten maken Tweede Kamerleden bij het Nationaal Dictee? Hoeveel Tweede Kamerleden weten hoeveel een brood kost? Alle kamerleden die voor dit voorstel van Van der Laan gaan stemmen zou ik wel eens onderworpen willen zien aan een inburgeringsexamen... benieuwd hoeveel er slagen. En mag de rest dan verplicht het land uit?

Joeri2
Joeri222 dec. 2009 - 12:11

Van mij zou het wel mogen. Maar gewoon voor iedereen. Ik ken ook niet de ds van mijn ts. Een korte toets en als je zakt leerplicht nederlands tot je slaagt. Leuk toch een land dat zijn taal spreekt. Ik heb geen idee waar de docenten vandaan gehaald moeten worden. België? En wie gaat het betalen? Ik ben helemaal voor. En dan zo n gemeente formulier als tentamen. Smullen. Of zon hypotheek contract dat slimme mensen niet schenen te begrijpen. Iedereen aan de leerplicht: Goed plan.

doeidoei
doeidoei22 dec. 2009 - 12:11

Is het nou zo veel beter geworden met minister Van der Laan i.p.v. minister Vogelaar? Toegegeven de eerste presenteert zich wel wat beter in de media en de Tweede Kamer, maar zijn we er qua ideeën nou zo op vooruit gegaan dat die Borgiaanse coup noodzakelijk was? Is dit nu de verfrissende golf die de WIlderisering van de NL-samenleving definitief een halt toeroept? Dit is voer voor optimisten, maar het is tanende....

AfKam
AfKam22 dec. 2009 - 12:11

Die benadering heeft toch iets vernederends. Morgen krijg ik zo een brief op de vloer waarin ik mijn taalvaardigheden moet kunnen aantonen. Zou ik niet slagen dan ben ik impliciet een gevaar voor mijn kinderen en moet ik een cursus nederlands volgen om mijn kinderen tegen mij te beschermen. Dit terwijl mijn aan drank verslaafde buurman vrijuit gaat. Ik vraag me af wat de volgende stap is en wat voor een proef ik dan moet doorstaan. Daarnaast denk ik ook dat dit niet werkt en gaat het alleen maar veel geld kosten. Je moet een taal echt willen leren anders is de missie kansloos. Zie maar hoeveel volwassenen een scholing in een vreemde taal hebben gehad en er nu praktisch niets meer van af weten. Ik zou zeggen probeer bijvoorbeeld segregatie op scholen tegen te gaan (afschaffen bijzonder onderwijs lijkt me een goed begin) of zorg voor werkgelegenheid voor laag opgeleiden met een taalachterstand. Dit hoeft niet eens allemaal veel geld te kosten en zou nog wel eens geld kunnen opleveren.

Hanvander Horst
Hanvander Horst22 dec. 2009 - 12:11

Eberhard van der Laan probeert met dit soort spierballentaal Geert Wilders de wind uit de zeilen te nemen. Dat zal hem niet lukken. Als je in het stemhokje de keuze hebt tussen het a-merk en het b-merk, dan ga je voor het b-merk. Alexander Pechtold begrijpt dat beter. Hij probeert niet aan te schurken tegen de potentiele PVV-stemmers, maar mobiliseert juist de tegenstanders. Daardoor heeft hij zijn partij gered. Dit staat los van het feit dat de inburgering in Nederland een grote mislukking is. De politiek probeert hier iets aan te doen met allemaal dwangmaatregen maar naar de kwaliteit van het gebodene wordt niet gekeken. Naar de inhoud. Naar wat je daar werkelijk van opsteekt. Tegelijkertijd wordt verschrikkelijk veel verwacht van een aantal bijeenkomsten op een ROC, dat bijvoorbeeld mensen van een tamelijke amateur zonder behoorlijke faciliteiten in vijf maanden een vreemde taal leren en zo, terwijl men zelf na vijf jaar lagere school enig steenkolenengels brabbelt en daaraan de gedachte ontleent, dat wij in Nederland zo goed en geweldig buiten de deur lullen. Een tijd geleden las ik ergens dat allochtonen op schandelijke wijze hun in de middag gegeven inburgeringscursussen meden, omdat zij moesten werken. Omdat zij moesten werken. Omdat zij moesten werken. Ik schrijf dat even twee keer op.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 dec. 2009 - 12:11

Meneer van der Laan , wij zijn zwart gekruld en u bent blond gekruld, maar wij zijn allebei gekruld.

frankie48
frankie4822 dec. 2009 - 12:11

Daar waar dwang altijd door de sociaal democraten werd gezien als een inbreuk op iemands levenskeuze, wordt dit nu door deze zelfde mensen te pas en te onpas gebruikt om onze rechten en privileges te beknotten. Dwang werd toch altijd als een rechts middel gezien, maar links gaat hiermee aan de haal, of je het nu hebt over arbeid, onze persoonlijke privileges, woningmarkt, of onze keuze ten aanzien van een politieke stroming, word door hun dwang uitgeoefend. Daar waar je vroeger als buurtbewoners door de PvdA als racist weggezet als je dit onderwerp aanhaalde ten aanzien van buitenlanders die zich hier vestigde, en altijd met een verwijzing naar '40-'45, is dwang opeens het toverwoord van onze vroegere betweters. Maar nu als het hun goed uitkomt, worden alle normen en waardes die ze aanhingen overboord gezet. Via dwang willen ze ons dwingen hun keuzes op te leggen, en anders sluiten ze je gewoon uit, het is of DWANG en anders UITSLUITING.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods22 dec. 2009 - 12:11

Ik ben het met Van der Laan eens dat, gegeven dat kinderen uit gezinnen waar geen Nederlands gesproken wordt inderdaad achterblijven op school, je moet kijken of je iets tegen dat achterblijven kunt doen. Maar de ouders verplichten Nederlands te leren spreken zal weinig effect hebben. Want ga jezelf maar na, als je als goed Engels sprekend Nederlands gezin naar Amerika emigreert. Daar zul je thuis toch gewoon Nederlands (blijven) spreken. Beter lijkt me derhalve dat kinderen met een taalachterstand bijles krijgen. Of dat verplicht zou moeten zijn of niet, daar ben ik nog niet uit. Evenwel ben ik van mening, ongeacht het schoolachterstandsprobleem van de kinderen en wat je daar tegen zou moeten doen, dat ook oudkomers behoorlijk Nederlands moet kunnen spreken. Anders zadel je autochtonen zoals artsen, leraren en andere hulpverleners die je niet weg kunnen sturen, op met jouw allochtone communicatieproblemen. En er zit ook een aspect van respect in voor het gastland dat jou een permanente verblijfsvergunning of zelfs Nederlands paspoort heeft gegeven. De meest geëigende manier om die oudkomers te prikkelen om op Nederlandse les te gaan lijkt me, gegeven de wettelijke (on)mogelijkheden, om nu bekend te maken dat over drie tot vijf jaar iedereen die aanspraak wil maken op een uitkering behoorlijk Nederlands moet kunnen spreken. Nu is het zo dat gemeenten kunnen korten op een uitkering als de allochtone, slecht Nederlands sprekende persoon niet op inburgeringscursus wil gaan. Maar dan kan men drie tot vijf jaar in een uitkering zitten terwijl men daarna pas behoorlijk Nederlands spreekt. Dat duurt te lang. Vandaar mijn voorstel.

UrcodeRufter
UrcodeRufter22 dec. 2009 - 12:11

Met Van der Laan in het kabinet krijg ik het idee dat de PVV eigenlijk al aan het meeregeren is.

PeerJawel
PeerJawel22 dec. 2009 - 12:11

Ha ha ha, die van der Laan. Probeert hier zijn misgelopen carrière als cabaretier goed te maken over de rug van immigranten. Allemaal recht op in de stoel en lachen of ik schiet. Ha ha ha..... Triest eigenlijk....

1 Reactie
objectivist
objectivist22 dec. 2009 - 12:11

Nou Peer als jij het goed vindt dat buitenlanders zitten te verkokeren in hun no go zones, dan ben je dus tegen de integratie. Van der Laan is goed bezig en begrijpt dat taal de sleutel is. Is dat echt zo gek? Meedoen of wegwezen? Ik vind het zo logisch als wat. Ik snap niet dat hier mensen zijn die er anders over denken. Of zijn dat anarchisten die sowieso tegen elke maatregel zijn? Wie kan hier nou iets op tegen hebben? Nee, probeer het maar niet uit te leggen, de vraag is retorisch.

Kappasnor
Kappasnor22 dec. 2009 - 12:11

"ouders die geen Nederlands spreken 'een drama voor [hun] kinderen en voor de samenleving" Friezen een drama voor de samenleving? Laat ze het niet horen... (En beheerst minister van der Laan zelf onze tweede landstaal wel? Of is het dan toch tijd voor een cursus?)

1 Reactie
objectivist
objectivist22 dec. 2009 - 12:11

Hou eens op man. Als je voor integratie bent dan ben je ook voor deze maatregel. Of je hebt andere belangen.

[verwijderd]
[verwijderd]22 dec. 2009 - 12:11

Hij heeft groot gelijk. Communicatie is de sleutel tot integratie en te veel allochtonen zijn de Nederlandse taal niet machtig. Het kan gewoon niet meer zo zijn dat allochtonen na dertig jaar Nederland nog de taal niet spreken.

1 Reactie
DavidC
DavidC22 dec. 2009 - 12:11

Vertel dat mijn Chinees maar eens. Maar hij is wel deel van de maatschappij: hij werkt.

PietPaaltjes
PietPaaltjes22 dec. 2009 - 12:11

PvdA blabla. het gaat erg slecht in de peilingen us ga je weer schreeuwen, beloven en liegen. Met echt duidelijke en goede maatregelen komt hij niet. Hij zit nu op hetzelfde niveau als Wilders. Roepen en schreeuwen trekt de aandacht.

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 dec. 2009 - 12:11

Peiling oefenen op de rug van mijn schoonvader, de Nieuwe Nederlander die 30 jaar hier werkt en woont en die ook zuikerziekte palient is, loopt op een slechte knie, vind ik nog onmenselijk.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 dec. 2009 - 12:11

Onbegrijppelijk, niet zo lang geleden riep de Partij van de Arbeid : ''integreren komt vanzelf'' Toen dachten wij: dat is sociaal. Nu holt de Partijd van Arbeid met een stok in de ene hand en met in de andere een oude schoen, maat 46, achter ons aan, om te integreren. Het principe was ook: Werk, werk en nog eens werk''. Door deze mooie worden werd Kok premier. Nu zegt de PVDA: ''Inburgeren, inburgeren en nog eens inburgeren'' De PVDA liet haar oor te veel hangen naar Maurice de Hond en zijn peilingkjes en volgens mij de medesloper van de Nederlandse democratie.

1 Reactie
max58
max5822 dec. 2009 - 12:11

Ga mee met Mostafa, maar ook met Dennis. Om het maar eens heel beroerd en ongelukkig neer te zetten: het kon de Duitsers in WO2 geen moer schelen welke taal men sprak, als men maar werkte! ( mee-deed dus).Taal is nog geen cultuur, is nog geen " participatie": hoogstens wat handiger boodschappen doen of praten met de juf/meester. En als we van dit land niet één groot Marken of Volendam willen maken waar we ons laten aangapen door de nieuwe rijken, oftwel de Chinese, de Brazeliaanse,Indonesiese toeristen etc.,is het méér dan tijd, maar misschien al te laat om eens beleid te maken waarmee we a. ook de niet-nederlands-sprekende,maar wel willen werkende landgenoten voor een normaal loon aan het werk kunnen krijgen. Dát vraagt visie, creativiteit, overtuigingskracht: het tegenovergestelde van het populistische getoeter dat er momenteel vanuit de hele Politieke Elite komt!

[verwijderd]
[verwijderd]22 dec. 2009 - 12:11

als wilders dit had gezegd,was heel Nederland te klein,maar nu??

1 Reactie
paulvr2
paulvr222 dec. 2009 - 12:11

Dit is gewoon een domme actie omdat hij denkt dat hij zo Wilders stemmertjes afneemt. In werkelijkheid verhoogt hij het Wilders gehalte in eigen bloed. Het is net als de omroep: in plaats van zich te profileren tegen de commerciële omroepen door kwaliteit te bieden gaan ze meedoen met allerlei gluren-bij-de-buren rotzooi. Waarschijnlijk is het ook een variant van polderen, maar dan wel een waar de honden geen brood van lusten.

BartvandeHulsbeek
BartvandeHulsbeek22 dec. 2009 - 12:11

Van der Laan haalt Verdonk rechts in.

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 dec. 2009 - 12:11

Maar door de reacties zie ik dat zijn dikke auto wegglijdt, tijdens het inhalen van Verdonk. Inhalen op een dag waar overal sneeuw ligt is gevaarlijk en minister Van der Laan moet dat weten. De chauffeur met glimmende schoenen kon ook niet remmen of gas geven waar, waneer en hoe hij het wil. Deze moet van minister van der Laan de sneeuw in, rijden met die handel! Zou de minister inhalen gezegd hebben tegen de chauffeur. Als het maar stemmen binnen de PVDA haalt. Chauffeur is hier wouter Bos, die ik respecteer, en de Top van de PVDA.

[verwijderd]
[verwijderd]22 dec. 2009 - 12:11

We moeten het geen 'inburgeren' noemen maar 'kansen scheppen' (voor een goede toekomst). Alhoewel... dan moeten er wel kansen geschapen worden. En een toekomst zijn.

2 Reacties
BartvandeHulsbeek
BartvandeHulsbeek22 dec. 2009 - 12:11

Kansen schep je zelf...

paulvr2
paulvr222 dec. 2009 - 12:11

Kansen schep je niet onder dwang en bedreiging.

emmerthe
emmerthe22 dec. 2009 - 12:11

Waar zijn we nou mee bezig in dit land. Opa'en Oma's moeten van PvdA Staatsecretaris Dijksma diploma's halen gaan halen om op hun kleinkinderen te passen, hetgeen toch te belachelijk voor woorden is en nu wil Pvda minister van der Laan leerplicht voor volwassenen. Het lijkt hier wel een soort Stalinistische samenleving te worden. Ze zijn echt de weg kwijt en het wordt de hoogste tijd dat het gezonde verstand terugkeert. Het is tijd voor verandering.

2 Reacties
Kappasnor
Kappasnor22 dec. 2009 - 12:11

"Opa'en Oma's moeten van PvdA Staatsecretaris Dijksma diploma's halen gaan halen om op hun kleinkinderen te passen, hetgeen toch te belachelijk voor woorden is" Is dat nou wezenlijk gekker dan dat grootouders betaald willen worden om op hun eigen nageslacht te passen?

7731BK11
7731BK1122 dec. 2009 - 12:11

Nee hoor,E. S., ieder opa en oma mag vrijuit op kleinkids passen. Alleen als ze kunnen aantonen "professionbele oppassers" te zijn, kunnen ze in aanmerking komen voor vergoeding. Anders kan iedereen zich wel oppas noemen. (Wat niet weg neemt dat de ouders van de oppaskinderen hun oppasvaders en -moeders niet ZELF een vergoeding zouden mogen geven) Stalinistisch ?? Dat ouders van allochtone kinderen op zijn minst ook Nederlands moeten kunnen spreken, vind ik alleen maar gunstig voor die kinderen. Of laat het U koud dat opgroeiende mensen zich hier wel of niet thuis voelen en zich kunnen ontplooien? Daarin proef ik de onverschilligheid van weleer, die voor veel ellende gezorgd heeft. Ook daar is niks Stalinistisch aan. Wat een zware beschuldiging trouwens.

paulvr2
paulvr222 dec. 2009 - 12:11

Kijk eens naar het immigratieland bij uitstek, Canada (of van mijn part Australie, Nieuw Zeeland of de VS). Kun je je ook maar voorstellen dat die landen zich zo idioot zouden gedragen ten opzichte van hun vele immigranten (ook uit Arabisch sprekende landen) als wij? We lopen ons op de borst te kloppen dat we zo tolerant zijn maar ik heb nooit een naargeestiger zooitje bij elkaar gezien. Zelfs onze autonummers mogen geen klinkers bevatten omdat er weleens een woord uit zou kunnen komen waaraan iemand zich zou kunnen kwetsen. En zo kan ik nog wel 20 voorbeelden noemen. Ik vind het een kwestie van fatsoen, ja van elementaire mensenrechten dat je de ander zelf tot de conclusie laat komen of en wanneer hij er een taal bij leert. Zelfs als iemand werkzoekend is is dat hele verhaal totale onzin. Toen we die mensen nodig hadden en als gastarbeiders naar ons land haalden heet er zich ook helemaal niemand druk om gemaakt of ze ook maar een woord Nederlands verstonden. Er zijn ook nu nog ontzettend veel banen waarbij je nauwelijks of geen Nederlands nodig hebt. Als dat wel zo was dan hadden we ze niet allemaal hierheen gehaald enige decennia geleden. Nu we de luxe hebben van een tekort aan werk en een overschot aan werknemers, nu menen we ineens dat we allerlei extra eisen kunnen gaan stellen. Je reinste opportunisme! En geloof me of niet, er wonen forse hoeveelheden Nederlanders in het buitenland, wellicht meer dan er in Nederland zelf wonen. We mogen Onze Lieve Heer op ons blote knietjes danken dat wij in die landen niet net zo behandeld worden als wij met onze zogenaamde allochtonen omgaan. En nee beste mensen, je bestrijdt neo-fascisten als Wilders niet door zijn ideeëngoed in alle andere partijen door te laten sijpelen in de hoop dat je hem zo de wind uit de zeilen neemt. Een verkeerdere manier van redeneren kan ik niet bedenken. Mensen laat je in hun waarde, ongeacht waar ze vandaan komen. En een taal leer je niet op commando, je moet het zelf echt willen anders wordt het nooit wat.

2 Reacties
Joeri2
Joeri222 dec. 2009 - 12:11

Ik denk wel dat je gelijk hebt, maar dan nog zou het goed zijn om de Nederlandse taal te leren, voor wie dan ook. Het zou zelfs goed voor Nederland zijn als iedereen in de wereld Nederlands ging leren. Onzinnig, onhaalbaar plan, maar het zou wel goed zijn. Dat Nederlands geen wereldtaal zal worden is mij echt wel duidelijk, maar als iedereen in Nederland wel Nederlands kon spreken dan lijkt me dat een goed plan. Kijk maar eens naar Belgie waar alle borden in twee talen moeten, wat dat wel niet kost voor zo'n klein landje. En dat parlement waar er altijd een tolk tussen de strijdende partijen staat, erg onhandig. En volgens mij hebben alle Nederlanders in Canada ook gewoon Engels geleerd, wel zo makkelijk in de winkel en op het postkantoor. Prima plan. Verkeerde woorden maar prima plan. Een goed voornemen zal ik maar zeggen. Ik ben wel benieuwd hoe Philips hierop gaat reageren, er werken nogal wat niet Nederlands sprekende mensen bij Philips. En ik geloof dat bij ASML de voertaal ook niet Nederlands is. Ik ben blij dat van der Laan dit nu eens gaat aanpakken met verplicht Nederlands. Alle vergaderingen weer in het Nederlands, hoera!

Wolfin
Wolfin22 dec. 2009 - 12:11

We lopen ons op de borst te kloppen dat we zo tolerant zijn maar ik heb nooit een naargeestiger zooitje bij elkaar gezien ... Met het woordje "We" erken je dat je onderdeel bent van dit naargeestige zooitje maar door het woordje "ik" doe je opeens alsof dit niet zo is. Maar gelukkig ben jij in staat om mij, en anderen, dit in het Nederlands kenbaar te maken zodat we van elkaar weten hoe we onze mening hebben opgebouwd. "Toen we die mensen nodig hadden en als gastarbeiders naar ons land haalden ..." Dit was ook al zo'n goed plan van de partijen die er tot op heden zo een zooitje van gemaakt hebben. "En geloof me of niet, er wonen forse hoeveelheden Nederlanders in het buitenland, wellicht meer dan er in Nederland zelf wonen." Denk je echt dat deze Nederlanders zich daar handhaven omdat het betreffende land zo tolerant is! "En nee beste mensen, je bestrijdt neo-fascisten als Wilders ..." En ja hoor, ik dacht al wat mis ik toch in dit commentaar. En dan in dezelfde alinea durven zeggen dat je mensen in hun waarde moet laten! Paul van Rossum, je hebt je punt bewezen, je behoort inderdaad tot het naargeestige zooitje dat Nederland heet.

objectivist
objectivist22 dec. 2009 - 12:11

Ik denk dat iedereen het wel met deze maatregel eens is maar bang is om als Wildersaanhanger te worden bestempeld. Het is not done om zo'n maatregel goed te keuren, hoewel taal natuurlijk de enige manier is om culturen bij elkaar te brengen. Ik schrik echt heel erg als er mensen zijn die daar anders over denken. Zij vinden het immers goed dat allochtonen hier komen wonen en met elkaar enclaves beginnen. Ik ben daar fel tegen. Je doet mee in deze samenleving of je maakt dat je wegkomt. Gek dat daar ophef over kan ontstaan. En treurig dat zoiets evidents met een wet moet worden afgedwongen. Maar als het moet, dan moet het maar. In het belang van de integratie.

1 Reactie
AfKam
AfKam22 dec. 2009 - 12:11

Wanneer doe je niet mee in deze samenleving? Als je tientallen jaren in de bijstand zit? Of een demente bejaarde bent? Doen die volgens jou wel mee? Moeten die ook allemaal op den duur verdwijnen? Geforceerd een taal leren dat gaat te ver. Wat zou je ervan vinden als de iedere autochtone Nederlander verplicht wordt om een avond in de week een allochtoon in huis te nemen om contact en integratie te bevorderen? Waar ligt de grens volgens jou van het betamelijke?

[verwijderd]
[verwijderd]22 dec. 2009 - 12:11

Het voorstel van Van der Laan is overbodig. Kinderen, ook van allochtone ouders, zijn leerplichtig, zij leren de Nederlandse taal. Als je, bij wijze van, de nu 60 plussers die de Nederlandse taal niet beheersen gaat verplichten deze taal te leren zal dit waarschijnlijk op geen enkele wijze veranderingen met zich meebrengen. Bovendien wil het grof van het klagende electoraat niet dat deze allochtonen integreren maar assimileren, een saillant detail.

1 Reactie
frankie48
frankie4822 dec. 2009 - 12:11

Beste Mic, Waar haal je dat vandaan, assimileren in plaats van integreren? Dan zou dat ook moeten gaan gelden voor veel Nederlanders die anders denkend zijn. En aan wie moeten we ons dan allemaal assimileren? Aan jou of aan mij?

[verwijderd]
[verwijderd]22 dec. 2009 - 12:11

Je bent pas echt geïntegreerd als je Extra Jam op je boterham doet. Verder sluit ik me aan bij Afshin Kamiar, hoewel ik erbij moet zeggen dat ik niet vind dat de overheid niet verplicht is mensen te onderhouden die door hun eigen schuld geen werk kunnen vinden.

1 Reactie
paulvr2
paulvr222 dec. 2009 - 12:11

Kun je mij vertellen waarom die regel niet gold toen de overheid die mensen via wervingsbureaus uit hun diverse landen haalde? Waarom konden ze toen wel hier werken zonder een woord Nederlands te kennen en nu ineens niet meer? En kun je hen verwijten dat wij de regeltjes ineens veranderen?