Joop

Vakbond, anders en beter

  •  
16-11-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
110 keer bekeken
  •  
17398487532_6f08df2285_c

© cc-foto: FNV

In de huidige samenleving lijkt het credo te zijn “ieder voor zich en God voor ons allen”.
In onze doorgeschoten geliberaliseerde samenleving geldt steeds meer het recht van de sterkste en veel ruimte voor de rijksten. Daarom is solidariteit van de kwetsbaren meer dan ooit noodzakelijk. Toch is die solidariteit soms ver te zoeken. Want ook veel kwetsbaren moeten wel meedoen aan het spel van zelfinvestering, en eigen baas zijn. Dat brengt met zich mee dat verdiensten op de korte termijn ten koste gaan van zekerheid en minimumlevensstandaard op de lange termijn.
Het schoolvoorbeeld is de vaak gedwongen keuze van bijna 2 miljoen Nederlanders voor een baan als ZZP’er. In eerste instantie lijken de vooruitzichten van zelf kunnen beslissen en goede bruto verdiensten aanlokkelijk. Maar wie doorrekent en compenseert voor het afsluiten van een pensioen en contracten voor diverse verzekeringen, komt vaak uit op een nettoloon dat onder het minimum ligt. Daar komt nog bij dat er weinig zekerheid is als de arbeidsmarkt tegenzit, en er is dan het risico dat men terugvalt op de bijstand. Daarom zou een sterke vakbond voor ZZP’ers vanzelfsprekend moeten zijn. Maar daar is nog geen sprake van, omdat het eigen belang van ZZP’ers boven het gezamenlijk belang lijkt te gaan.
Niet alleen voor ZZP’ers, maar ook voor werknemers met een dienstverband in de zorg, het onderwijs, de bouwnijverheid, voedingsindustrie, metaal, ICT etc. is een vakbond van groot belang. Al jaren lopen de lonen achter op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De overheid werkt hier aan mee, omdat het beeld wordt verspreid dat in slechte tijden ondernemers ontzien moeten worden en in betere tijden moeten de lonen laag blijven om de concurrentie met het buitenland aan te kunnen. Als de organisatiegraad van werknemers maar 15% bedraagt dan kan de vakbond wel zeggen dat ze de belangen van alle werknemers verdedigt, maar de armslag om iets te bereiken is toch beperkt. Het lijkt dan ook raar dat niet iedere werknemer voor een tientje netto per maand voor het lidmaatschap van de vakbond kiest. Maar in de huidige samenleving lijkt het credo te zijn “ieder voor zich en God voor ons allen”.
Daarom moet ook de vakbond veranderen en nadenken over betere klantenbinding en zichtbaarder optreden. Wanneer mensen problemen hebben in een arbeidsorganisatie, collectief of individueel en geen lid zijn van de vakbond dan worden ze niet geholpen. Bij directe problemen in de arbeidsrelatie is er een grote motivatie om lid te worden. Daar zou de vakbond gebruik van kunnen maken door een bindende regeling voor de langere termijn in te stellen. Het komt er op neer dat mensen die individueel of collectief in een problematische arbeidssituatie komen directe hulp wordt geboden op voorwaarde dat men een lidmaatschap van de vakbond voor minimaal 3 jaar aangaat. De situatie waarin mensen bij conflicten verkeren zal zeker motiveren om dat te doen.
In deze wereld van schrijnende arbeidsrelaties en oneerlijke verdeling tussen loon naar werk en winst op kapitaal is een solidariteitsstelsel voor werkende mensen nog steeds erg noodzakelijk. Daarom moeten de vakbonden vertrouwen op hun maatschappelijke noodzaak en aan lange termijn klantenbinding doen door te investeren in mensen die in de problemen zitten.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

DaanOuwens
DaanOuwens17 nov. 2021 - 11:56

@ Dion Levi Jij schrijft: @Daan De door mij als feiten gepresenteerde info is uit onverdachte bron. Ik heb het ook niet over jouw feiten maar over de onzinnige conclusies die je er uit trekt. Daarvoor ben jij verantwoordelijk niet het CBS.

wittecisnoot
wittecisnoot17 nov. 2021 - 8:23

Deze houding is precies waarom de vakbond er aan gaat. Die houding van wij zijn essentieel, als mensen geen lid van ons worden zijn ze dom. The Simpsons hadden het al jaren geleden bij het rechte eind: https://www.youtube.com/watch?v=UxYm6wboGyw En inderdaad: de vakbonden zijn geen belangenorganisatie meer die op de werkvloer voor alle arbeider opkomt. Het is een dependance van Groen Links geworden. De valkbonden besluiten dat iedere Nederlander thuis (dus niets met werk te maken) van het gas af moet. Ook moeten mensen warm gemaakt worden voor meer migratie: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/01/conferentie-migratie-vanuit-afrikaans-perspectief Als de vakbond weer voor alle werkenden wil worden dan moet zij zich uitsluitend met haar kerntaak bezig houden. Anders kan de vakbond, net als een andere organisatie waar arbeiders met de voeten tegen stemde, gaan fuseren met Groen Links.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037117 nov. 2021 - 10:15

Wat een gelul.

Break on through
Break on through17 nov. 2021 - 12:06

Zelf geen lid begrijp ik. Wat verwacht je dan? Dat FNV samengaat met de VVD of VNO/NCW? Links heeft überhaupt veel meer affiniteit met de werknemer dan rechts. Rechts is meer van het grote geld, corrupte zakenlui, schimmige dealtjes. Achterkamertjes. Dat soort. Zie SHELL deze week. Wie stond vooraan met een mogelijk akkoordje? De VVD! Dat werknemers tegenwoordig steeds minder lid worden komt denk ik meer voort uit de jarenlange onzichtbaarheid van de vakbonden. Bot gezegd, er is niet genoeg gestaakt. Ik heb het eens een official van de bond voorgehouden. Die beaamde dat ze jaren onzichtbaar zijn geweest. Toch is het van belang dat je lid bent want samen sta je gewoon stukken sterker. En al helemaal in een wereld waar onze overheid collaboreert met het bedrijfsleven.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine17 nov. 2021 - 8:06

"2 miljoen Nederlanders voor een baan als ZZP-er". Volgens de CBD cijfers zijn er 1,1 fulltime ZZP-ers en 350.000 parttime ZZP-ers. Uit een willekeurig onderzoek: Van deze ZZP-ers is 22% gestart omdat het moest, ontslagen werden of geen vast werk konden vinden. 12% zegt nu liever een vast contract te hebben. Ik denk dat de vakbond zich moet richten op deze 12% van deze 1,4 miljoen mensen, en de rest met rust moet laten. Ook moeten ze eerlijk zijn over de getallen en niet elke keer net als deze schrijver roepen over miljoenen uitgeknepen ZZP-ers.

Break on through
Break on through17 nov. 2021 - 7:45

Goed dat dit aan de orde word gesteld. Ik vraag me al jaren af waarom het aantal vakbondsleden niet toeneemt. Daar is alle reden toe. Werkgevers hebben altijd wel een smoes klaar liggen om vooral maar de lonen te bevriezen op het niveau van 1980 ergens. Terwijl de economie zich zelfs door een pandemie ongestoord weet. De winsten klotsen tegen de plinten omhoog een toch zijn werknemers aangewezen op voedselbanken en de bedeling. Argumentatie voor het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen nemen zo alleen maar toe. Ik ban al jaren voor. We hebben nu deze week weer kunnen zien waar onze demissionaire kabinet Rutte III staat. Als SHELL uit Nederland weggaat moet er toch nog weer gesleuteld worden aan de dividendbelasting twv 1,9 miljard. Maar armoede bestrijding heeft het nog nooit van gehoord....

pahan
pahan17 nov. 2021 - 6:18

Waar is de vakbond voor alle 'seizoenwerkers' die meer of minder zichtbaar uitgeperst worden? Ze zijn niet moeilijk te herkennen: Ze rijden rond in autootjes met opdruk, houden zich aan geen enkele arbeidstijdenwet en wonen met groepen in meer en minder prettige panden die onttrokken zijn aan de woningmarkt om winst te maken. Het was een heel bijzonder gezicht in de vorige lockdown, dat ze met bussen vol aangerukt werden, regelmatig van samenstelling wisselden en gewoon eigen kappers mee hadden. Mondkapjes?? En dan nog de andere groepen natuurlijk, lekker man gasten die je 12 uur per dag en zeven dagen in de week zwart kan laten werken. Aannemers hebben zich er bij neergelegd en zetten ze massaal in, omdat ze anders alleen staan. Werk te veel, handen te kort. Maar je vooral druk blijven maken om oude glorie en niet vooruit kijken. Laat die ZZP'ers maar gaan, die redden zich wel. De zogenaamde aandacht daarvoor is komedie voor de buhne, voor een groep die zich prima redt. ZZP is gewoon een keus, met voor- en nadelen. Dat hebben we gezien in de steunpakketten, daar zijn ze gewoon in meegenomen. Is er een toekomst voor een vakbond? Of mischien de vraag wat scherper, heeft een vakbond bestaansrecht?

Backtobasics
Backtobasics16 nov. 2021 - 22:16

@Dion Levi Nieuwe rekenmethode CBS: 'Vermogensongelijkheid groter dan gedacht' Door een nieuwe rekenmethode ontdekte het CBS dat met name de rijkste Nederlanders meer vermogen hebben dan uit eerdere berekeningen bleek. Dat komt vooral doordat het vermogen uit 'aanmerkelijk belang' 147 miljard euro hoger blijkt dan eerder gedacht. Een huishouden heeft een aanmerkelijk belang als het 5 procent of meer van de aandelen in een bedrijf bezit. Ruim 95 procent van dit vermogen uit aanmerkelijk belang is in handen van de rijkste 10 procent van de bevolking. Op basis van de nieuwe berekeningen concludeert het CBS dat de ongelijkheid tussen rijke en arme Nederlanders groter is dan eerder gedacht. Het statistiekbureau paste de rekenmethode aan nadat het nieuwe gegevens kreeg van onder meer de Belastingdienst. Daaruit blijkt dat 444.000 huishoudens in 2019 samen een vermogen uit aanmerkelijk belang hadden dat 368,4 miljard euro waard was. Alle vermogens samen ook hoger Ook het totale vermogen van Nederlandse huishoudens ligt fors hoger volgens de nieuwe berekening. Samen hadden de huishoudens in 2019 een vermogen van 1669 miljard euro. Met de oude rekenmethode zou dat 132 miljard minder zijn. Bijna 60 procent van dit vermogen bestaat uit koophuizen. Het op een na grootste deel bestaat uit aanmerkelijk belang (15 procent). In oudere berekeningen werd ruim de helft van dit aanmerkelijk belang over het hoofd gezien. 840.000 huishoudens hebben een toeslagschuld De ongelijkheid valt nog iets groter uit doordat ook een deel van de schulden in de oude rekenmethode werd onderschat. Het gaat om de categorie 'overige schulden'. Daar vallen alle schulden behalve hypotheekschulden en studieschulden onder. "Deze overige schulden heb je vooral bij de armere groepen", zegt Van Mulligen. De overige schulden vallen in 2019 5,9 miljard euro hoger uit door de nieuwe meting: ze komen uit op 113,8 miljard euro in plaats van 107,9 miljard. Door nieuwe data van de Belastingdienst kan het CBS voor het eerst ook belastingschulden en toeslagschulden uitsplitsen als subcategorie van de overige schulden. Uit die data blijkt dat in 2019 ruim 650.000 huishoudens samen een belastingschuld van 3,5 miljard euro hadden. In de helft van de gevallen gaat het om een schuld van meer dan 800 euro.

DaanOuwens
DaanOuwens16 nov. 2021 - 21:58

@ Hallahan Jij schrijft: sorry maar feiten worden hier niet altijd op prijs gesteld! Het betreft niet relevante feiten. De inkomens ontwikkeling is alleen voor de hogere inkomens positief. En vermogen is inmiddels belangrijker dan inkomen. Feiten zijn altijd welkom maar het gaat om de conclusies die je er aan weet te verbinden. @ Dion Levi Jij schrijft: Nu je moet toegeven dat het in Nederland met de welvaart op inkomensgebied gezien op een langere tijdreeks van enige tientallen jaren dus zeer voorspoedig gaat in vergelijking met andere landen, Dat kan je niet bewijzen. In Nederland leeft 2 tot 3 miljoen mensen onder wat in Nederland wordt gezien als bestaansminimum om dat te repareren worden er maandelijks zo'n 7 miljoen toeslagen uitgekeerd. En je schrijft: Er is in Nederland veel minder vermogensongelijkheid, waar het in vergelijking met andere landen nu groter lijkt, als het pensioenvermogen van de Nederlanders meegeteld wordt. Het pensioen is geen vermogen maar uitgesteld loon. Vermogen is geld waar iemand zelf vrij over kan beschikken. Je gebruikt dus oneigenlijke argumenten. En je schrijft: Gedurende het merendeel van de jaren negentig’, schrijven de onderzoekers, ‘leefden zo’n 550 duizend minderjarige kinderen in een huishouden onder de armoedegrens, in 2019 was dit aantal teruggelopen naar 251 duizend’. Die 251.000 is 7,8 % van het aantal kinderen. Ongeveer 1 op 9. Je bent een gigantisch maatschappelijk probleem aan het bagatelliseren door te beweren dat het vroeger en elders ergers is. Blijkbaar vindt jij 251.000 prima. Een nogal laf standpunt. De truc die frequent door rechts Nederland wordt gebruikt en dus hier ook door jou is het naar believen plukken uit bronnen die in de door jou gewenste context plaatsen en net doen of je goed onderbouwde standpunten in neemt. Ga zelfs eens met je gezin, als je dat hebt, leven van 70 euro per week voor voedsel. Leef je solo, geef dan eens 4 weken maximaal 50 euro per week uit. Een aardige oefening om het soort flauwekul die je hier opschrijft achterwege te laten.

Rutger Groot
Rutger Groot16 nov. 2021 - 21:37

Jazeker is een sterke vakbond noodzakelijk om eventuele misstanden aan te kaak te stellen en te zorgen voor goede arbeidsverhoudingen. Maar zolang vakbonden zoals het FNV zich met name richten op de oudere generatie (procentuele loonsverhogingen verlangen ipv 'lump sum'; visie op het pensioenakkoord), zich hullen in velgekleurde vestjes als ze het ergens niet mee eens zijn, en een eenzijdige kijk op ZZPers hebben (net zoals deze auteur), dan worden ze alleen maar verder gedecimeerd. Want: niet meer relevant. Dus: ga met je tijd mee, laat oude dogma's ("flexibilisering is slecht") vallen en verdiep je in de jongere generatie - dan kun je het tij nog keren. Wellicht.

PversusNP
PversusNP16 nov. 2021 - 21:05

Het klopt dat als je de pensioenen zou meetellen als vermogen dat de verschillen behoorlijke kleiner worden. Je zou dan ook het werkgeversdeel van de pensioenen met inkomen optellen (het deel buiten eigen inleg). Beiden zullen leiden dat een daling van vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid. Je bent wel erg aan het vissen voor getallen op deze wijze. Vermogens van criminelen, zwart geld, zit ook niet in de vermogens en inkomensvergelijkingen en die zouden de verschillen weer groter maken. Relatief is Nederland een heel goed land. Hogere belasting leidt niet constant tot hogere belastingopbrengst. Dit is iets dat velen vergeten die denken een betere verdeling via de sterke arm van de wet te kunnen forceren. Je zou het anders moeten aanvliegen en de onderhandelingspositie van het individu te versterken door goede educatie en dat is prima in Nederland maar kan beter.

Eid
Eid16 nov. 2021 - 19:57

Vwb de ZZPers: Altijd die mythe dat het gedwongen zou zijn. Een groot deel kiest er bewust voor, en daarnaast: De suggestie dat een vakbond niet is voor ZZPers door hun eigenbelang, is wellicht de zaak omdraaien: Zolang vakbonden gestoeld zijn op traditionele kaders en 'oplossingen'. Misschien eens uitgaan van ZZPer en diens behoeften en daar iets omheen organiseren wat daarop aansluit.

Hallahan2
Hallahan216 nov. 2021 - 19:23

@Dion, sorry maar feiten worden hier niet altijd op prijs gesteld!

Backtobasics
Backtobasics16 nov. 2021 - 19:22

Laten we het eens hebben over de " vermogens ongelijkheid" in Nederland i.p.v. inkomens ongelijkheid. Dat geeft een veel realistischer beeld wat betreft de huidige welvaarts verdeling.