Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

UvT dwingt Verbon kritische blog te verwijderen

  •  
12-01-2012
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Hoogleraar Harrie Verbon mag collega's die PVV-scriptie een tien gaven niet bekritiseren
Harrie Verbon, Hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg heeft op het dwingende verzoek van het College van Bestuur een artikel van zijn weblog moeten verwijderen. In het artikel uitte hij kritiek op de universiteit en zijn collega’s Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert voor het geven van een tien aan student Henk Bovekerk, voor de scriptie waarin Bovekerk concludeert dat de PVV een fascistische partij is, in een ver gevorderd stadium.
Verbon schreef onder meer:
Inderdaad zat Wilders er niet zo erg ver naast met de suggestie dat ze nu allemaal aan de KU in T Stapel lijken te zijn geworden. Stapel is beroemd geworden omdat hij zijn ‘wetenschappelijke’ waarnemingen uit zijn eigen duim bleek te hebben gezogen. Hij deed dat op een heel erg geraffineerde manier. Het duurde lang voordat men het doorkreeg, Daar kunnen De Ruiter, Blommaerts en de scriptiestudent nog wat van leren. Want hun tamelijk onfrisse suggestie is nogal evident in strijd met wat iedere niet eens zo erg geoefende waarnemer van het gedrag van de PVV kan zien.
Mijn bestuurders hebben mij geadviseerd het stuk dat hier oorspronkelijk stond van mijn weblog weg te halen en de scriptie van de desbetreffende student te gaan lezen. Ik volg beide adviezen op, maar het eerste advies onder protest.
Verbon vindt dat het onzinnig is om op wetenschappelijke gronden te stellen dat de PVV een fascistische partij is. “Dat kan gewoon niet. Bij fascisme denk je aan de gaskamers en Hitler” schrijft hij.
De Universiteit van Tilburg meent dat de tekst van Verbon schadelijk is voor de universiteit.

Meer over:

leven, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (92)

MadPride
MadPride12 jan. 2012 - 15:17

Het was wellicht niet wijs van de universiteit in kwestie om de bijdrage van dhr. Verbon te laten verdwijnen, of dhr. Verbon de discussie echt wel helemaal begrepen heeft, is echter ook de vraag, getuige zijn reactie - "Bij fascisme denk je aan de gaskamers en Hitler". Maar goed, het relletje is nieuw leven ingeblazen en dáár gaat het uiteindelijk om...

python
python12 jan. 2012 - 15:17

Ik krijg nu echt het gevoel dat alles wat met het woord Christelijk of Katholiek te maken heeft het gevoel voor de realiteit heeft verrloren. CDA die links afslaat. Universiteit die personeel onder druk zet. Bischoppen en een Kardinaal die de waarheid zijn vergeten.

CliffClavin1993
CliffClavin199312 jan. 2012 - 15:17

Haha... ...dus Verbon had die scriptie geeneens gelezen toen hij zijn niet malse kritiek publiceerde. Hijzelf kan zich wat mij betreft zelf gevoeglijk scharen in het rijtje Stapel, Diekstra, en de hunnen.

hasp52
hasp5212 jan. 2012 - 15:17

"Verbon vindt dat het onzinnig is om op wetenschappelijke gronden te stellen dat de PVV een fascistische partij is. "Dat kan gewoon niet. Bij fascisme denk je aan de gaskamers en Hitler" schrijft hij. " En dat geeft nou precies de onkunde aan van Verbon. Want het fascisme is de oorspronkelijke naam van de antidemocratische politieke beweging in Italië onder leiding van de dicatator Benito Mussolini. Het is toch onbegrijpelijk dat zo'n onbenul hoogleraar heeft kunnen worden.

vandongen2
vandongen212 jan. 2012 - 15:17

ku t universitieit lijd aan stokholmsyndroom , ze verstappen zich weer in een scriptie . it is erg pijnlijk voor het bestuur. maarja het is bijna carnaval.

RosaLange
RosaLange12 jan. 2012 - 15:17

"Dat kan gewoon niet. Bij fascisme denk je aan de gaskamers en Hitler" Tja dat is nu net het probleem. Uiteindelijk is het daar op uitgedraaid, maar het begon veel "onschuldiger": met systematische ophitsen tegen en het demoniseren van een bevolkingsgroep. Om herhaling te voorkomen moet je ook naar de wortels durven kijken en ervoor waarschuwen als de boom van het fascisme weer wortel begint te schieten.

yggy
yggy12 jan. 2012 - 15:17

Quote uit het artikel: "Mijn bestuurders hebben mij geadviseerd het stuk dat hier oorspronkelijk stond van mijn weblog weg te halen en de scriptie van de desbetreffende student te gaan lezen. Ik volg beide adviezen op, maar het eerste advies onder protest." Met name het opvolgen van het advies om de scriptie van de desbetreffende student te gaan lezen is interessant want Verbon geeft dus toe dat hij die scriptie niet heeft gelezen maar hij heeft er wel een mening over. Een beetje PVV-gedrag van Verbon, over van alles een mening hebben zelfs als ze inhoudelijk niet op de hoogte zijn. Fact-free heet dat geloof ik.

wvdstraat
wvdstraat12 jan. 2012 - 15:17

Elke kritische bijdrage tegen de koers van pvv/wilders en/of diens protagonisten draagt bij aan het democratisch en beschaafd gehalte van ons land. Al is die stroming helemaal niet erg belangrijk, symbolisch is elke afwijzing van belang !

JoopSchouten
JoopSchouten12 jan. 2012 - 15:17

'Bij fascisme denk je aan de gaskamers en Hitler'. Zoiets vreselijks kun je Kwantumkop inderdaad niet verwijten. Na 'deportatie' zorgt het 'thuisland' zelf wel voor internering, marteling of erger.

schrijverazazel
schrijverazazel12 jan. 2012 - 15:17

Belachelijk iedereen mag schrijven wat hij wil. Als hij kritiek heeft op de scriptie dan mag dat en dan mag hij het gewoon publiceren op zijn weblog. Wie denkt de universiteit van Tilburg wel niet dat ze is? We leven in een vrijland en niet in communistisch Oost-Duitsland of het oude Rusland. Dit is pure censuur

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra12 jan. 2012 - 15:17

Ik weet niet waar't over gaat, maar ik ben teegn! riep Boer Koekoek ooit. Harry Verbon is een waardig opvolger.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos12 jan. 2012 - 15:17

Bij het fascisme denk je aan gaskamers en Hitler? Tja, daar is de wetenschap nu voor om dat in een ander daglicht te plaatsen. Zou een mooie boel worden als men geen onderzoek meer mag doen naar de relatie PVV en fascisme louter omdat de lezer dan moet denken aan fascisme. Dat komt dicht in de buurt van een verbod op het ontkennen van genocide of omgekeerd in Turkije het verbod op het benoemen van genocide. Duidelijk is wel dat de UvT zichzelf geen goede dienst heeft bewezen met deze ophef. In dat verband geef ik Verbon wel weer gelijk. Je mag er ook tegen protesteren, dat hoort ook bij een open debat.

msj_meijerink
msj_meijerink12 jan. 2012 - 15:17

Die meneer Verbonmoet zich eens laten onderzoeken door een gedragsdeskundige, want Fascisme is veel meer dan het rabiate Nazisme van Duitslansd tussen 33 en 45. Voor een hoogleraar een wel heel sneue reactie.

Koffiedik
Koffiedik12 jan. 2012 - 15:17

Verbon heeft er bewust (impliciet) bijgeschreven dat hij het stuk niet heeft gelezen, met een reden natuurlijk.... De kirtiek is ongeacht de inhoud. ik denk dat Verbon vindt dat fascisme een zo complex onderwerp is dat daar moeilijk een 10 op te halen valt, temeer ook omdat veel experts het niet mer elkaar eens zijn wat fascisome nou eigenlijk is en ondanks dat een zeer beperkt aan bronnen is gebruikt om de inhoud van de scriptie te ondersteunen. Ik vind dat je best kritiek mag uit op een stuk die je niet gelezen hebt, hij verwijst in zijn kritiek toch ook niet naar de inhoud van de scriptie. Nou ik hoop dat dit weer genoeg stof is voor nog meer discussie. Interessant om te lezen allemaal de reacties in positieve zin.

trujac
trujac12 jan. 2012 - 15:17

Een ding is nu duidelijk geworden de blonde onbenul zal niet de eerste zijn die in Nederland het vrije woord muilkorft. Laat dit een waarschuwing zijn voor alle opinie makers en reageerders in dit land. Big brother is watching you. Ik vind het heel beangstigend dat uitgerekend een instituut als een universiteit het voortouw neemt om mensen te muilkorven. Een universiteit onwaardig.

Bagus
Bagus12 jan. 2012 - 15:17

Een wetenschapper dient zijn bronnen (theoretische en empirische) te vermelden. Hij/zij dient verder goed te kunnen analyseren. Hi/zij dient daarvoor minimaal de vermelde bronnen te hebben gelezen, liefst nog grondig te hebben bestudeerd en zeker onderling te hebben vergeleken. Hij/zij mag daarbij een eigen invalshoek kiezen. Wil hij/zij immers bijdragen aan de groei van wetenschappelijke inzichten dan is "innovatie" (de eigen invalshoek) zeer lonend. Een wetenschapper mag (misschien moet) -gegeven voorafgaande eisen-daarom ook ambitieus zijn. Hij/zij moet vooral gedreven zijn om zoveel mogelijk "waarheid" (zover die theoretisch en/of empirisch, dus "objectief" kenbaar is) te achterhalen. Dat kan hij/zij vaak alleen op beperkte vakgebieden; "veeleters" (erudieten) en zog "holisten" (Sloterdijk bijv.) daargelaten. Een reageerder daarentegen wil een persoonlijke opinie kwijt. Hij/zij kiest daarvoor een geschikt medium. De ene reageerder zal het medium vooral gebruiken om zijn emoties te uiten. De andere om de eigen debateerkunsten te tonen/te oefenen Een derde om zijn/haar eigen argumenten voor zichzelf goed op een rijtje te krijgen. Een vierde vooral om "bij te leren" van andere reageerders. Combinaties van deze behoeften zijn de normale praktijk. Niemand kan echter als reageerder gedwongen worden "wetenschappelijk" te argumenteren. Daarvoor ontbreekt ten enenmale het "objectieve" zicht op de professionaliteit (kennis) van de reageerder; hetgeen nog eens bevorderd wordt doorde anonimiteit van het medium 'debatsite'. Kortom wetenschappelijkheid is GEEN criterium voor deelname aan een debatside. Een heel erg open deur, maar toch ! Politieke en/of maatschappelijke passie daarentegen is juist wel een voorwaarde voor deelname. In navolging van Sloterdijk spreek ik in dit verband (enigszins generaliserend, dat realiseer ik mij goed) van een "woedeverzamelplaats" (het medium: de blog/de site) en een "woedeuitlaatklap" (de eigen posting/de reactie op anderen). Een columnist annex hoogleraar verkeert in de gelukzalige positie dat hij/zij beide elementen (wetenschapper en reageerder) in zijn /haar column/blog naar eigen believen kan en ook mag mengen. Hij/zij is in die rol (deels) voor wetenschappelijke kritiek immuum en hoeft m.i. daarom ook niet direct "wetenschappelijk" op kritiek op de inhoud van zijn verhaal te reageren. In de kwestie Verbon vs UvB spelen 3 zaken; - a) Een wettenschapper bekritiseert medewetenschappers binnen het eigen "bedrijf" op de wijze van een columnist met (zoals uit de citaten uit zijn blog hierboven blijkt) weinig wetenschappelijk argumenten en zelfs feitelijk onjuiste info (Hitler - gaskamers - fascisme). b) Hij wordt door het CvB van de desbetreffende wetenschappelijke instelling tot de orde geroepen als (mede-)wetenschapper en als collega. Niets let hem na lezing en bestudering van de scriptie alsnog op zijn blog met een doortimmerd en beargumenteerd commentaar te komen. Dat is m. zijn goede recht als wetenschapper. Dat is zijn academische vrijheid. En die wil ik hoog houden, vooral ook als afweermiddel tegen bepaalde totalitaire tendensen in de huidige samenleving. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Ik laat het effect op collegiale verhoudingen in dit geval erbuiten. Wetenschappelijke integriteit gaat in dit geval m.i. voor collegialiteit. Maar dat is mijn persoonlijke waardeoordeel ! c) Vooralsnog concludeer ik dat Verbon geen goed "wetenschappelijk" beargumenteerde reactie op de scriptie Bovekerk heeft gegeven, maar zijn blog als een soort "woedeuitlaatklep" heeft gebruikt. Zijn eigen integriteit als wetenschapper heeft hij daarmee zelf in het geding gebracht. Tenslotte: ook een wetenschapper is maar een mens. Sommigen zijn geboren "relschoppers" ("ik ben mijn brein"). Ik heb er in een halve eeuw wel een handvol persoonlijk van meegemaakt. Ik houd het bij Verbon op de lust om verbaal een "vuurtje te stoken". Als later zou blijken dat hij als wetenschapper een goed doortimmerd INHOUDELIJK commentaar heeft op de scriptie Bovekerk met daaraan gekoppelde suggesties (als collega) over gewenste kwaliteitsnormen voor bachelor-scripties binnen de eigen instelling (maar laatstgenoemde is mijn zaak niet, maar primair die van de UvB) ben ik graag bereid die kwalificatie "vuurtjesstoker" in dit specifieke geval in te trekken.

Artois
Artois12 jan. 2012 - 15:17

Een ieder heeft recht op meningsvrijheid. Wij mogen rechtse meningen veelal dom, asociaal en zelfs soms fascistisch vinden, maar het grondrecht geldt voor iedereen. Voltaire schreef dat vrijheid van meningsuiting alleen waarde heeft als je het zelfs je grootste tegentanders gunt. De stelling dat de hele universiteit in Tilburg flut is omdat één Stapel heeft gefraudeerd is interessant. Want hoe erg is dan de PVV!? Piet bijvoorbeeld iedere PVVert zo nu en dan in brievenbussen van buren en gedraagt iedere PVVert zich zoals Brinkman met een glaasje teveel op?

ockham
ockham12 jan. 2012 - 15:17

Als Verbon schrijft dat hij bij fascisme aan gaskamers en Hitler denkt brengt hij daarmee tot uiting dat geschiedenis niet z'n vak en ook niet z'n hobby is.

Heileeuw
Heileeuw12 jan. 2012 - 15:17

Wat ik wel interessant vind is dat in de aanwijzing die Verbon heeft gekregen staat dat hij de aanbeveling kreeg om het stuk te lezen. Het maakt wel heel erg duidelijk hoe Verbon acteert, niet zo heel veel anders dan Wilders dus....

TheRealHandyman
TheRealHandyman12 jan. 2012 - 15:17

Dus volgens dat stuk is de PVV links? Aangezien Mussolini vanuit het socialisme --> via Marxisme het fascisme heeft gecreeerd, lijkt mij dat een juiste conclussie

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa12 jan. 2012 - 15:17

Mensen kunnen pas over het fascisme praten na het vermoorden, vergassen, beroven en vervolgen van een hele groep mensen,want bij fascisme moet je eerst zien dan pas geloven,zonder vervolging en bloed te zien mag je niet over fascisme praten. Zo ziet Verbon ''het fascisme''begrijp ik uit zijn hoog geleuter. De Joden hebben in het Westen het echte fascisme meegemaakt, de theorie als praktijk. De moslims willen nu bij het fascisme van Wilders en zijn PVV bij de theorie houden en niet verder laten groeien tot de praktijk, maar de heer Verbon vind, volgens mij, dat het zo nodig is dat de moslimse gemeenschap moet eerst kennis maken met de praktijk van het fascimse dan kunnen wij pas over het fascisme praten, alleen mondeling fascimse zonder praktijk is geen fascisme, want dan heb je alleen een certificaat, maar geen deploma. Dus, Verbond wacht eerst dat Wilders zijn diploma( theorie en praktijk) gaan halen? ik niet, ik vind de theorie al angstig genoeg.

Turksnl
Turksnl12 jan. 2012 - 15:17

"Bij fascisme denk je aan de gaskamers en Hitler" schrijft hij." De wens van Wilders om miljoenen Moslims te deporteren uit Europa, waar valt dat dan onder?

2 Reacties
Bernie2
Bernie212 jan. 2012 - 15:17

En wat te denken van miljarden moslims wereldwijd te schofferen en infantiliseren door hen systematisch en stelselmatig volgers van een ideologie te noemen... Verbon moet zijn eigen nest natuurlijk niet bevuilen. Laat hem zijn ei maar leggen op de website van de Hogeschool van Drekstad, waar Wilders zijn klasjes opleidt in het druppel voor druppel napraten en in praktijk brengen van zijn giftige spuitpoep.

Candide2
Candide212 jan. 2012 - 15:17

'De wens van Wilders om miljoenen Moslims te deporteren uit Europa, waar valt dat dan onder?' De Reconquista (herovering) van Europa op ketters (links) en ongelovigen (iedereen die niet joods-christelijk is).

[verwijderd]
[verwijderd]12 jan. 2012 - 15:17

Schadelijk voor de universiteit van Tilburg is het in de media brengen van deze bachelorscriptie door de begeleiders van deze student.

1 Reactie
politiekistuig
politiekistuig12 jan. 2012 - 15:17

de meeste onderzoeken .scripties, belanden geruisloos in de kast als het over wilders gaat moet het weer via de media worden gespeeld,zwijg die man nu gewoon dood,anders zit je nog jaren met deze mafketel opgescheept,bij rita verdonk lukte dat ook prima,geen aandacht ,geen zetels,geen invloed

[verwijderd]
[verwijderd]12 jan. 2012 - 15:17

=Verbon vindt dat het onzinnig is om op wetenschappelijke gronden te stellen dat de PVV een fascistische partij is. "Dat kan gewoon niet. Bij fascisme denk je aan de gaskamers en Hitler" schrijft hij.= Hoe kan een hoogleraar nu zulke onzin verkopen? Fascisme heeft totaal niets met gaskamers en Hitler te maken. Het is toch een stroming die lang voordat Hitler interesse in de politiek kreeg al bestond?

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 jan. 2012 - 15:17

'Fascisme heeft totaal niets met gaskamers en Hitler te maken." Gelukkig maar.

Jantje68
Jantje6812 jan. 2012 - 15:17

Doet Joop stuivertje wisselen met Geenstijl? Ik had dit artikel eerder daar verwacht. Maar alleszins een positieve ontwikkeling. Verbon heeft natuurlijk helemaal gelijk. Bij fascisme denkt iedereen aan de gaskamers en dat is nu precies de bedoeling van de schrijvers van de scriptie. Om als een taalpurist een hele verhandeling van de definitie van Fascisme te geven, waar men dan ook nog niet eens in slaagt, is een dekmantel. Taal, woorden zijn levend. Met taal proberen we een ander duidelijk te maken wat we bedoelen dat kan door de tijd veranderen. Het woord Fascisme associeert het overgrote deel van de bevolking met Hitler, gaskamers. Dat is een feit. Het is niet relevant dat drie ’wetenschappers’ daar iets anders van maken, zei zijn niet eigenaar van het woord.

4 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten12 jan. 2012 - 15:17

Was het maar zo simpel als jij het stelt.

Turksnl
Turksnl12 jan. 2012 - 15:17

Dat is nazisme waar jij het over hebt, bij fascisme denkt men vooral aan Mussolini en niet aan Hitler. Maar als Wilders schreeuwt dat hij hoofddoekdragers rauw lust en dat hij miljoenen andersgelovigen wil deporteren waar denk jij dan aan? Met welke andere historische gebeurtenis zou jij het dan vergelijken?

Joeri2
Joeri212 jan. 2012 - 15:17

Het is niet relevant dat drie ’wetenschappers’ daar iets anders van maken... Pardon? 1 + 1 = 2 , ook als hele volksstammen het niet willen geloven en een paar wetenschappers het blijven vohouden. En onder een levende beschrijving van fascisme is de pvv allang fascistisch, namenlijk omdat een groot deel van de nl bevolking de pvv fascistisch noemt. Als er geen vastgestelde definitie geldt dan is de pvv dus dubbel en dwars fascistisch. Of wilt u een handtekeningen actie onder de bevolking? Het overgrote deel van nederland kotst wilders uit, het is slechts uit respect voor de democrate dat de idiote leider van oenen wordt geduld.

rgeurtsen
rgeurtsen12 jan. 2012 - 15:17

Nou nou beste jan 'joris driepinter' peters, het feit dat heel veel mensen nogal vaak de horoscopen op internet en in dagbladen, weekbladen e.d. lezen, maakt ze nog niet waar. Als u bij fascisme denkt aan gaskamers e.d. dan is uw denken onvolledig en gevaarlijk. Gaskamers zijn een uitkomst van iets, en daar was fascisme slechts een onderdeel van.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman12 jan. 2012 - 15:17

Hij heeft, geeft hij zelf toe, die column geschreven terwijl hij de scriptie helemaal niet had gelezen. In dat geval spreekt hij zware beschuldigingen uit over iets dat hij niet heeft gelezen. Een erg kwalijke zaak dus, van Verbon.

2 Reacties
dino_radja
dino_radja12 jan. 2012 - 15:17

Verbon deed dus een stapeltje, in plaats van de scriptie schrijver. Als je commentaar hebt op collega's heb je dat bovendien niet te doen in de media, dat bespreek je met je collega's.

boeie
boeie12 jan. 2012 - 15:17

ik heb zijn column niet gelezen, u blijkbaar wel, waar kan ik die vinden?

JanB2
JanB212 jan. 2012 - 15:17

Klaarblijkelijk heeft Verbon een wat beperkte opvatting omtrent het begrip fascisme. Te beperkt, want feitelijk onjuist. Bij fascisme denk je aan meer dan alleen het nationaal socialisme, althans als je enig historisch besef hebt. Het is ook buitengewoon onverstandig om als hoogleraar kritiek te uiten op collega's in de vorm van een ongenuanceerd en tendentieus pamflet. Er is al controverse genoeg omtrent de scriptie en aan nog meer onderbuikgevoelens heeft de hele discussie geen behoefte. De openlijke aanval op de UvB als geheel mist bovendien elke grond zolang daar geen gedegen onderzoek naar is verricht. De actie van het college van bestuur verdient welliswaar geen schoonheidsprijs maar de vraag is of er een andere weg was. Moddergooien is nu eenmaal geen core-business binnen de wetenschap (althans, dat hoort het niet te zijn) en van een hoogleraar mag meer eruditie worden verwacht dan waarvan Verbon hier blijk geeft. Een en ander doet bij mij overigens de vraag rijzen hoe het met de wetenschappelijke integriteit van de heer Verbon zelf is gesteld.

1 Reactie
Anonimus2
Anonimus212 jan. 2012 - 15:17

Like!

geejeehaa
geejeehaa12 jan. 2012 - 15:17

Aha. Toen er kritiek op de scriptie en beoordeling daarvan kwam, was het gehuil niet van de lucht: 'Wilders en zijn aanhangers willen de vrijheid van zijn critici beperken!' En nu blijkt de UvT zélf de vrijheid van meningsuiting te beperken van iemand met kritiek op de scriptie.

3 Reacties
yggy
yggy12 jan. 2012 - 15:17

En nu blijkt de UvT zélf de vrijheid van meningsuiting te beperken van iemand met kritiek op de scriptie. ============ Kleine nuance, kritiek op een scriptie die hij zelf niet heeft gelezen.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman12 jan. 2012 - 15:17

[En nu blijkt de UvT zélf de vrijheid van meningsuiting te beperken ] Ze hebben hem geadviseerd, staat er. Dat lijkt me wel zo terecht: een hoogleraar die een oordeel over een scriptie geeft zonder hem te lezen geeft niet bepaald blijk van integriteit.

ElChe
ElChe12 jan. 2012 - 15:17

Kritiek geven op collega's zonder de feiten (de scriptie niet eens gelezen) te kennen lijkt mij niet collegiaal. Terecht dat de universteit van Tilburg reageert op deze popi jopi, niet gefundeerde weblog.

rgeurtsen
rgeurtsen12 jan. 2012 - 15:17

Verbon's stukkies komen net iets te vaak over als de output van een schreeuwlelijk. Argumentatie ontbreekt en kennis wordt niet toegpast. Nu staat hij als academicus letterlijk 'voor lul'. Hij heeft kritiek op en product en de werkwijze terwijl hij geen ander argument aanvoert dan zijn eigen waarnemingen... die hij nergens aan toetst. Verbon schrijft tenslotte zelf de collega's ongelijk hebben omdat " iedere niet eens zo erg geoefende waarnemer van het gedrag van de PVV kan zien" dat die partij niet fascistisch is. Maar verbon doet het allemaal nog iets erger, hij is als academicus die studenten onderwijs moet kunnen geven niet in staat om gedraginen en uitingsvormen van fascisme te scheiden van de kenmerken die Paxton en ook Riemen gebruikten. Fascisme gelijkstellen aan gaskamers en Hitler is toch tenminste 'een beetje dom' zoals Maxima zei. Het is een gotspe dat Verbon ongeremde associaties van groter wetenschappelijk belang acht dan goed onderbouwde criteria zoals Paxton ern Riemer gebruikten. Wat maakt Verbon zo interessant voor Joop.nl, vraag ik me nu af?

1 Reactie
kalmpjes
kalmpjes12 jan. 2012 - 15:17

Het argument waar U geheel aan voorbijloopt is dat bachelor scripties zo goed als nooit 10'en krijgen. Dit is een zeer uniek verschijnsel, zie een van de laatste stukken van meneer Van der Horst hier op joop met 2 voorbeelden van scripties die een 9 kregen. De onderwerp van de scriptie is van dien aard dat dit een extreem uitgebreide analyse werkelijk het minste is wat verwacht kan worden met deze beoordeling. Als U Paxtons boek gelezen heeft zou U weten dat deze extreem terughoudend is en geen definities geeft, enkel analyses over de diverse stadia die hij benoemd. Het hard maken van de zwart/wit conclusie die deze scriptie zou moeten opleveren is heel moeilijk enkel aan de hand van de Paxtons theorieën te doen. Voor een begrip waar zelfs de experts uiteenlopende meningen over hebben is zo'n beperkt bron gebruik rond uit belachelijk. De beoordeling van dit werk met een 10 devalueert de studie, de lat hoort veel hoger te liggen. De kritiek is op de kwaliteit van het werk, niet op het onderwerp, iets wat het gros van de mensen hier niet snapt/wil snappen.

hasp52
hasp5212 jan. 2012 - 15:17

Het ergerlijke aan Verbon is dat hij denkt overal verstand van te mogen hebben omdat hij hoogleraar is.

1 Reactie
Joeri2
Joeri212 jan. 2012 - 15:17

Hij mag ook overal verstand van hebben, hij heeft het alleen niet.

[verwijderd]
[verwijderd]12 jan. 2012 - 15:17

Aha, censuur! Prima, Universiteit van Tilburg, daarmee krijg je vast je goede naam terug.

1 Reactie
Candide2
Candide212 jan. 2012 - 15:17

Verbon had niet eens de moeite genomen om de scriptie te lezen, dus inderdaad je piemelt uit je nek.

[verwijderd]
[verwijderd]12 jan. 2012 - 15:17

Ongelooflijk, wat een stumpers daarzo bij de "Universiteit" van Tilburg. De begeleiders die deze 3e jaars een 10 gaven vonden al dat kritiek op hun handelen lag aan "de staat van de maatschappij", en nu wordt een kritische hoogleraar het zwijgen opgelegd. Kritikasters het zwijgen opleggen, zou dat wetenschappelijk zijn?

3 Reacties
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra12 jan. 2012 - 15:17

== Kritikasters het zwijgen opleggen, zou dat wetenschappelijk zijn? == Nee, wetenschappelijk is dat je eerst een scriptie leest voor je er kritiek op uit. Dat heeft de UvT Verbon dan ook geadviseerd: "Mijn bestuurders hebben mij geadviseerd het stuk dat hier oorspronkelijk stond van mijn weblog weg te halen en de scriptie van de desbetreffende student te gaan lezen. Ik volg beide adviezen op, maar het eerste advies onder protest."

JanB2
JanB212 jan. 2012 - 15:17

Als die kritikasters onzin uitkramen wel degelijk, en dat doet Verbon.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 jan. 2012 - 15:17

Vind ik ook. Criticasters het zwijgen opleggen mag je van de PVV verwachten, niet van een universiteit. Herinnert u zich deze nog ('koste wat kost') : http://www.nujij.nl/politiek/pvv-wil-vrijheid-van-meningsuiting-op-4-mei.12184052.lynkx#axzz1jGotfwvX

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 jan. 2012 - 15:17

Columnisten zijn columnisten omdat ze primair overal een mening over hebben en dat zo knap onder woorden brengen dat hun lezers zich uitgedaagd voelen om te reageren. Of ze, de columnisten en hun reageerders, ook werkelijk verstand van zaken hebben is secundair. Verbon gaat nu die scriptie lezen en komt dan met een mening terug die op hetzelfde neer zal komen: " Want hun tamelijk onfrisse suggestie is nogal evident in strijd met wat iedere niet eens zo erg geoefende waarnemer van het gedrag van de PVV kan zien." Daar hoef je toch die scriptie niet voor te lezen.

1 Reactie
JanB2
JanB212 jan. 2012 - 15:17

De suggestie is niet onfris. Daar begint het al mee. Iedereen met een beetje historisch besef ziet juist wel parallellen tussen de PVV en het fascisme.

linkserakker
linkserakker12 jan. 2012 - 15:17

Het argument dat zijn stuk op het weblog niet valide is omdat hij de scriptie niet gelezen zou hebben vind ik uitermate zwak. Volgens mij heeft hij kritiek op de conclusie van de scriptie van dhr. Bovekerk. En daarvoor hoef je volgens mij niet de scriptie gelezen te hebben.

2 Reacties
wvdstraat
wvdstraat12 jan. 2012 - 15:17

U bent een produkt van de teloorgang van ons onderwijs !

JanB2
JanB212 jan. 2012 - 15:17

En daarvoor hoef je volgens mij niet de scriptie gelezen te hebben. Wel als je zelf verzuimt een analyse te geven.

[verwijderd]
[verwijderd]12 jan. 2012 - 15:17

Even een korte CV van Harry Verbon: Harrie Verbon is hoogleraar Openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg sinds 1990. Daarvoor was hij werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam van 1982-1990, waar hij in 1988 promoveerde op het proefschrift On the evolution of public pension schemes. Voor een aantal jaren was hij ook verbonden aan De Nederlandsche Bank (1979-1982) en de Vrije Universiteit Amsterdam (1976-1979). Verbon was als 'visiting professor ' verbonden aan Vanderbilt University, Nashville (1998-1999) en was voor een aantal jaren columnist van het Financieel Dagblad (van http://www.mejudice.nl/auteur/396/harrie-verbon). Dus: Harry Verbon heeft hiervoor dus gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Vanderbilt University. Niet de minste universiteiten. Verder heeft hij gewerkt voor het (gezaghebbende) Financiele Dagblad en De Nederlandse Bank. Typisch iemand die je het zwijgen oplegt. Tenminste, in Tilburg kan dat. Ik heb het al eerder geschreven: als je getalenteerd bent moet je nooit gaan studeren aan of werken bij de Universiteit van Tilburg.

1 Reactie
MadPride
MadPride12 jan. 2012 - 15:17

Het lijkt er meer op, dat hier niet zo zeer sprake is van censuur als wel van het tegen zichzelf in bescherming nemen van dhr. Verbon, die in deze kwestie toch echt niet lijkt te weten, waar hij het over heeft.

arieroos
arieroos12 jan. 2012 - 15:17

Het zou hoog tijd worden dat Verbon eens werd teruggefloten. Zijn opinies hier op joop.nl wekken niet de indruk dat ze door een hoogleraar zijn geschreven, integendeel zelfs.

1 Reactie
geejeehaa
geejeehaa12 jan. 2012 - 15:17

Goh, de beoordeling van Bovekerks scriptie deed ook niet vermoeden dat hier kwalitatief capabele wetenschappers aan het werk waren... Maar als je dat zegt is de wereld weer te klein...

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa12 jan. 2012 - 15:17

Geachte Harrie Verbon, deze bekende en bijzonder Nederlanders zoals u, zagen die 10 al een tijdje ergens hangen hoor, kijk maar! Ik heb nog meer, als u het vraagt, ook uit het buitenland. Wilders zei ooit:'' ik lus de hoofddoek rouw'' kunt u het aan mij uitleggen hoe hij hier ermee bedoelde? Niemand weet het behalve Wilders zelf. Maar goed, daar gaat ie dan. "Wilders moet gedagvaard worden ter zake het aanzetten tot haat en discriminatie” Vonnis Gerechtshof Amsterdam, 21januari 2009. "Wilders injecteert de samenleving met angst tegen moslims. Moslims hebben niet alleen problemen met Wilders in de Kamer, maar vooral op straat, op het werk, in het uitgangsleven. Daar ondervinden zij de gevolgen van de venijnige ideologie van de PVV." Dr. Miriyam Aouragh, antropoloog (V.U. en Oxford University), Trouw, 12 december 2007 De verscherpte verhoudingen op de werkvloer vertalen zich in racistische opmerkingen. (..) "Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat het op de werkvloer door de opkomst van Wilders van kwaad tot erger gaat." Voorzitter Henk van der Kolk van FNV-Bondgenoten, boek Benoemen en Bouwen (p65), 2008 "Geestelijk leiders stellen zich veel te timide op. Het is toch raar dat er geen groot maatschappelijk debat ontstaat als Wilders roept dat hij de Koran wil verbieden." Rabbijn Awraham Soetendorp, Haarlems Dagblad, 29 februari 2008 "De PVV kan als extreemrechts worden bestempeld" Anne Frank Stichting en Universiteit Leiden, 10 december 2008. Ik zelf geloof aan die boom van Anne Frank, u ook?!

1 Reactie
python
python12 jan. 2012 - 15:17

Wilders is 15 % van een groep stemmers, welk geloof of kleur ze ook hebben. 15 % ? moslims verzieken de samenleving met o.a. straatterroristme. Voor mijn werk kom in weleens binnen de muren van de gevangenissen. De zwaardere ...... Dan kijk je rond. Welke kleur is dan zeer ruim aanwezig ? Moslims volgens zij die het kunnen weten. Staat in de dossiers. Geen blonde zweden, finlanders, duitsers, denen of belgen. Daar begint het succes Wilders, ofwel de afkeer van een groep. Dat is jammer voor die andere 85 %. Laat die 85 % moslims eens beginnen om de 15% terug te brengen naar 5%, dan gaat ook Wilders naar 5%. Dit terugdringen naar 5% begint aan de keukentafel en niet op het politiebureau of in een gevangenis. Mostafa dat is jullie taak. Zorg dat ze naar school gaan en de school afmaken. Dan komt het werk vanzelf. Niemand neemt een boefje aan.

arieroos
arieroos12 jan. 2012 - 15:17

Maar goed, laten we het spel eerlijk spelen en gewoon naar Verbon's tekst kijken. Jammer dat de complete tekst nu weg is; ik kan mijn analyse slechts beperken tot het citaat hierboven. Laten we eens kijken hoe academisch professor Verbon hier te werk gaat, ""Inderdaad zat Wilders er niet zo erg ver naast met de suggestie dat ze nu allemaal aan de KU in T Stapel lijken te zijn geworden. Stapel is beroemd geworden omdat hij zijn ‘wetenschappelijke’ waarnemingen uit zijn eigen duim bleek te hebben gezogen. Hij deed dat op een heel erg geraffineerde manier. Het duurde lang voordat men het doorkreeg, Daar kunnen De Ruiter, Blommaerts en de scriptiestudent nog wat van leren." Stapel verzon onderzoeksdata. Bovekerk deed dat zeer zeker niet; alle data die hij gebruikt (boeken en interviews) bestaat wel degelijk. Hij geeft keurig netjes aan waar die data vandaan komt, en een ieder die interresse heeft kan het allemaal zelf nagaan. Het verschil tussen data en conclusies is zodanig fundamenteel als je onderzoek wilt doen, dat je eigenlijk geen wetenschapper kunt zijn als je dat niet snapt. De vraag is dus wat Verbon eigenlijk doet aan die universiteit. "Want hun tamelijk onfrisse suggestie is nogal evident in strijd met wat iedere niet eens zo erg geoefende waarnemer van het gedrag van de PVV kan zien." Hoezo, onfrisse suggestie ? Fascisme is gewoon een politieke stroming. Een partij kan daar in meer of mindere mate bijhoren, en het is juist zeer wetenschappelijk om te onderzoeken of dat het geval is. Verder, Bovekerk en Riemen zijn zeker niet de enige die deze vergelijking maken. Zeer vele geoefende waarnemers van de PVV hebben deze vergelijking al gemaakt. Maar misschien bedoelt Verbon wel, dat het voor niet geoefende waarnemers evident is; dat zou natuurlijk kunnen. Echter, bij een bachelor scriptie gaat het niet om Henk en Ingrid; een bachelorscriptie wordt geschreven door en voor geoefende waarnemers. En ik zie nog een andere losse opmerking; "Dat kan gewoon niet. Bij fascisme denk je aan de gaskamers en Hitler" Verbon misschien wel, maar ik niet; bij fascisme denk ik vooral aan Mussolini, en misschien Franco. Hitler voegde een rassenleer en genocide toe aan het fascisme, en dat noemen we nazisme, en eigenlijk juist nooit fascisme. Tenminste, dat doen mensen die een beetje verstand hebben van die periode. Geoefende waarnemers, zeg maar ...

3 Reacties
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa12 jan. 2012 - 15:17

Meneer Verbon denkt dat ''fascisme'' het synonieme is van ''antisemiet''. En daarom noemde Nederlanders Janmaat een fascist,hij werd berecht en bestraft door de rechten, Janmaat kreeg ook vliegende taarten met slagroom die tegen zijn neus werden gesmeten, maar Wilders wordt gezien als de Waarheid-machine en Tarzan van de meningsuiting?!

rgeurtsen
rgeurtsen12 jan. 2012 - 15:17

volledig mee eens, Arie Roos... Trouwens ik heb begrepen dat de schrijver van Arie Roos, Jan Prins en Bob Evers i de ogen van critici ook niet helemaal 'kosher' was, maar ja dat bleek Karl May ook niet. Verbon bevindt zich in goed gezelschap.

Jaap Breekpunt
Jaap Breekpunt12 jan. 2012 - 15:17

[Maar goed, laten we het spel eerlijk spelen en gewoon naar Verbon's tekst kijken. Jammer dat de complete tekst nu weg is; ik kan mijn analyse slechts beperken tot het citaat hierboven. Laten we eens kijken hoe academisch professor Verbon hier te werk gaat,] Een artikel op een weblog langs de academische meetlat leggen? Bovendien betreft het niet een onderwerp dat binnen het vakgebied van Verbon ligt, het lijkt me onzinnig om een dergelijk artikel te beoordelen op haar academische gehalte. [Het verschil tussen data en conclusies is zodanig fundamenteel als je onderzoek wilt doen, dat je eigenlijk geen wetenschapper kunt zijn als je dat niet snapt. De vraag is dus wat Verbon eigenlijk doet aan die universiteit.] Op basis van een dergelijk artikel dat niet eens binnen het vakgebied van de schrijver ligt je af vragen wat een dergelijk iemand op een universiteit heeft te zoeken. Waar nog bij opgeteld kan worden dat je niet eens het volledige artikel van Verbon hebt gelezen maar af gaat op een selectie van Joop.nl. Zullen we zeggen dat jouw post dan ook niet bepaald aan alle academische voorwaarden voldoet?

ErikDoes
ErikDoes12 jan. 2012 - 15:17

Bij fascisme denk ik aan de gaskamers en Hitler, bij de PVV denk ik soms aan het boek 1933 van Philip Metcalfe waarin een jaar in Duitsland wordt beschreven waarin de voortekenen zichtbaar werden -  weten we althans alleen achteraf, en daar gaat het om, dat we daar een les uit trekken en dat we moeten oppassen voor populistische bewegingen die het op een bepaalde bevolkingsgroep voorzien hebben. Ik vind elke vergelijking  van de PVV met fascisme hierbij contra productief. Niemand die de PVV wil bestrijden moet blij zijn met zulke vergelijkingen. Terwijl ik dit opschrijf denk ik: maar hoe lang weten we het nou al, dat dit contra productief is? En waarom doen we het dan steeds weer? Ik word er doodmoe van. De schrijver van de scriptie is geen politicus, dat weet ik wel, net zo min als dat Rob Riemen dat is, dus het staat ze vrij om een bepaalde stelling te onderbouwen. Maar ook politici nemen het woord fascisme in de mond en op politieke fora als Joop.nl gaan mensen zulke analyses beamen en worden ze onderdeel van de politieke discussie. Laten we hier alsjeblieft eens mee ophouden en in plaats daarvan bedenken hoe we dan werkelijk kunnen bereiken dat deze beweging minder aanslaat en dus minder invloed uitoefent op hoe onze samenleving zich ontwikkelt. Ik wil oppassen voor de PVV omdat de beweging het voorzien heeft op een bepaalde bevolkingsgroep, of eigenlijk twee bevolkingsgroepen: de moslims en iedereen met een linkse overtuiging, en omdat de actie voornamelijk op een makkelijk te triggeren anti-sentiment gevoerd wordt. Daarmee weet ik genoeg, laat die neigingen om te willen bewijzen dat de PVV fascistisch is verder achterwege want het werkt contra productief, en eigenlijk is het voor een politicus alleen maar een teken van luiheid.

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen12 jan. 2012 - 15:17

Beste erik ik bespeur, voel of ruik onmacht en angst in uw reactie. Moeten we zwijgen omdat ons uitspreken in uw ogen lui is of onze uitspraken (potentiële) kiezers op de PVV in hun 'geloof' sterkt? Uw suggereert dat we een oplossing moeten hebben om de PVV als politieke macht tegen te werken, doet zelfs een oproep aan de politici. Dat is erg gemakkelijk... of laf of wellicht heeft u ook geen idee wat wel te doen? Wat is uw oplossing?

Centurion2
Centurion212 jan. 2012 - 15:17

Door 10 te geven voor een scriptie waaruit zo'n conclusie komt, maakt zo'n hele Universiteit zich ongeloofwaardig. Met zo'n perfecte conclusie onder de arm, zouden we dus niet eens rechters meer nodig hebben want dan zou Wilders en de PVV per definitie veroordeeld zijn volgens het Nederlands recht. Dat is niet geheel het geval. Zo waterdicht is die conclusie dus niet. De PVV heeft her en der fascistische neigingen. SP heeft stalinistische neigingen. Dus? Heeft de SP werkelijk een stalinistische samenleving voor ogen?

2 Reacties
geejeehaa
geejeehaa12 jan. 2012 - 15:17

Eens. Wat me weer eens opvalt zijn de enorme arrogantie en hypocrisie ter linkerzijde. Arrogant, omdat sommigen denken een hoogleraar als Verbon als domme minkukel af te moeten serveren, alleen omdat Verbon een mening heeft die hun niet aanstaat. En hypocriet, omdat er altijd wordt geloeid dat Wilders de vrijheid van meningsuiting voor zijn critici wil beperken, terwijl dezelfde loeiers hier openlijk pleiten voor het aanpakken / ontslaan van Verbon wegens diens mening.

dino_radja
dino_radja12 jan. 2012 - 15:17

zowel het aanhangen van het stalinisme als het fascisme is niet verboden, maar je mag er best voor waarschuwen

HanvanderHorst1
HanvanderHorst112 jan. 2012 - 15:17

Wat schadelijk is voor de universiteit van Tilburg, is dat bestuurders een hoogleraar verhinderen om zijn opvattingen in een blog uiteen te zetten. Dit is een aantasting van de academische vrijheid en ik ga er vanuit dat De Ruiter en Blommaerts het voor hun collega Verbon opnemen en zijn goed recht onderschrijven om zijn opvattingen via de site van de universiteit kenbaar te maken. Daarna kan dan iedereen zelf bepalen wat de kwaliteit is van Verbons bijdrage. Waarna een geregeld debat ontstaat. Zo hoort het aan een universiteit. Maar dit is ernstig.

3 Reacties
geejeehaa
geejeehaa12 jan. 2012 - 15:17

Helemaal eens Han. Ook al vond ik de reactie van Verbon inhoudelijk niet sterk.

ockham
ockham12 jan. 2012 - 15:17

Volstrekt eens. Als universiteiten muilkorven is het afgelopen met onze beweerde waardes.

BasVV
BasVV12 jan. 2012 - 15:17

Volstrekt correct. Helemaal mee eens dus.

Bagus
Bagus12 jan. 2012 - 15:17

Als nasleep op de Verbon-discussie mbt het mogelijke fascistische/fascistoide gehalte van een poltieke beweging genaamd Partij voor de Vrijheid (scriptie Bovekerk) noem ik hier 4 namen van "koplopers" van naoorlogse totalitaire regimes, tw Papadopoulos (Griekenland), Pinochtet (Chili), Videla (Argentinie) en buiten de judeo-christelijke invloedssfeer: Soeharto (Indonesia). Dat ze onversneden rechts waren en qua regeerstijl dictatoriaal, hebben de feiten bewezen (algemeen bekend, denk alleen maar aan de gewelddadige reacties op contrademonstraties en de-"verdwenen"- politieke gevangenen). Maar waren ze allemaal daarom ook daadwerkelijk fascisten ? En als contramal op die inhoudelijke vraag de volgende: "Moet het eerst zover komen dat mensen masaaal politiek worden vervolgd, gevangen gezet, gedeporteerd (miljoenen moslims uit Europa bijv.) en zelfs omgebracht om te mogen spreken van een totalitair regime of een totalitaire beweging ?? ". "Of zijn er uit de geschiedenis duidelijk overeenkomstige of mogelijk zelfs algemeen geldende voortekenen van een rechts totalitair regime te signaleren ook als deze wegens het ontbreken van een "massale" machtsbasis politiek nog niet tot volle bloei is gekomen ??" "En wat is "massaal" in deze gevallen: alleen daadwerkelijke juichende massa's op straat of ook massale passieve (typisch postmoderne) steun van achter de TV of aan Twitter gekluisterde aanhangers ?". Denk daarbij dat technologie in essentie neutraal is maar dat ze door menselijk gebruik/handelen een politiek-maatschappelijke kleur krijgen. Ik beperk mij hier tot overduidelijke zelfverklaarde "rechtse" bewegingen (de PVV is een verklaarde politieke vijand van "links"), omdat nu ook de positie van de PVV in het geding wordt gebracht. En om die PVV draait de hele discussie ! En hoe ik het ook bekijk ik vind de PVV politiek geen linkse beweging, al zitten in het programma bepaalde "linkse" elementen die ze met bijv. SP en PvdA gemeen hebben. Misschien dat een objectief wetenschappelijke (politieke wetenschappen) vergelijking tussen de vier eerdergenoemde totalitaire regimes en de PVV een aanzet tot een bevredigend antwoord kan geven. Zo'n vergelijking mag echter niet worden overgelaten aan een pre-bachelor student noch aan een columnist wiens wetenschappelijke papieren tav het desbetreffende studieobject op zijn minst ter discussie kunnen worden gesteld (ik doel hier -bij ontbreken van tegenbewijs- nadrukkelijk op hoogleraar Openbare Financien, H. Verbon) ?? En in het geval van een overduidelijke rechtse constellatie van politieke kenmerken (zie vorengaande) is er dan ook "automatisch" sprake van fascistisch of fascistoide regimes/bewegingen ??? In dit opzicht lijkt mij de omschrijving van JD Snel (eerder al besproken op Joop) dat de PVV voor hem tot de moderniteit gerekend moet worden en adequaat kan worden getypeerd als "egalitair BEVRIJDINGSliberalisme" zeer relevant !

1 Reactie
Bagus
Bagus12 jan. 2012 - 15:17

Na enig verder denkwerk vind ik mijn eerdere suggestie om 4 rechtse totalitaire regimes van na WO II, t.w. die van Papadopoulos, Pinochet, Videla en Soeharto te vergelijken met de Werdegang van de PVV daarom niet meer zo geschikt omdat het bij de vier buitenlandse voorbeelden alle om een militaire dictatuur gaat die dmv een militaire coup de zittende democratische regeringen verjaagd hebben en de democratie vervolgens buiten spel hebben gezet. Persoonlijk (maar ik ben op dat terrein toch teveel leek) lijken mij de maatschappelijke en politieke randvoorwaarden waaronder deze militaire coups plaatsvonden wel relevant voor de vraag: "zou zo'n rechts totalitaire omwenteling ook nu nog en dan vanuit een burgerbeweging/de burgermaatschappij kunnen ontstaan en zo ja, wat zijn daar dan de randvoorwaarden voor ?". Misschien gaat het toch om dezelfde soort voortekenen en soortgelijke politieke mechanismen, die ook nu nog werkzaam kunnen zijn. Meer voor de hand ligt het echter om de actuele "eigenheid" van het PVV-gedachtengoed op een wetenschappelijk gestructureerde wijze in kaart te brengen zonder deze vooraf in een vaststaand onderzoekskader (Paxton's boek over fascisme) te stoppen. Ik noem deze gedachte maar een voortschrijdend inzicht, waartoe met name de benadering van JD Snel (eerder ook al op Joop besproken) mij heeft gebracht. Ook de recente reactie van de bij de scriptie van student Bovekerk betrokken wetenschappers wijzen in die richting. Een citaat hierover ontleen ik aan een posting van Jan van Rongen in de draad "Het trieste van Tilburg" van Han vd Horst. Het citaat is ontleend aan een persbericht van de UvB (citaat): "de enige discussie die wat ons betreft zinvol is, is over de vraagstelling en het antwoord op deze vraag. Bovekerk heeft de PVV vergeleken met het werk van Paxton en komt met zijn conclusies. Het spreekt voor zich dat andere onderzoekers, die zich met dezelfde vraagstelling bezighouden tot andere conclusies kunnen komen op basis van hetzelfde werk of andere werken en overwegingen. Dat is immers de aard van de wetenschap en het idee is juist om over wetenschappelijke bevindingen van gedachten te wisselen en met tegenargumenten te komen" (einde citaat). Bij die laatste gedachte (gedachtenwisseling) sluit ik mij van harte aan.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa12 jan. 2012 - 15:17

''Het fascisme gaat uit van collectivisme. De groep, collectief of natie gaat altijd boven het belang van het individu. Lager geplaatsten hebben kritiekloos te gehoorzamen aan hun superieuren. Orde, tucht en gehoorzaamheid staan voorop.

1 Reactie
Klapschaats2
Klapschaats212 jan. 2012 - 15:17

Dat groepsdenken deelt het fascisme met willekeurig welke religie. Beide m.i. maatschappelijk haast even gevaarlijk

arieroos
arieroos12 jan. 2012 - 15:17

Dat is zeer correct. Willy van der Heide heeft in de oorlog voor diverse nazi-propaganda blaadjes gewerkt. Maar dat maakt de boekjes niet minder leuk ;-) Hitler was inderdaad dol op de boeken over winnetou en Old Shatterhand, maar Karl May was al drie decennia dood toen WW2 begon. Wat May' s politieke overtuigingen waren weet ik eigenlijk niet.

1 Reactie
ockham
ockham12 jan. 2012 - 15:17

Linthorst Homan, toen commissaris van de koningin in Friesland, Jan de Quay, na de oorlog eerste minister, en een derde BNN'er van toen waarvan ik de naam ben vergeten, publiceerden ik meen aan het begin van de bezetting een pamflet waarin tot samenwerking met de bezetter werd opgeroepen.

Klapschaats2
Klapschaats212 jan. 2012 - 15:17

Er zijn recent al zo veel onthullingen geweest over het onderwijs in NL dat deze er ook nog wel bij kan. Het moet je de moeite waard zijn om te onderzoeken op welke manier deze opleiding in het verleden met onwelgevallige meningen, visies en afstudeerders is omgegaan. Je houdt je hart vast.

1 Reactie
Candide2
Candide212 jan. 2012 - 15:17

'Er zijn recent al zo veel onthullingen geweest over het onderwijs in NL dat deze er ook nog wel bij kan.' Inderdaad kun je twijfels hebben over de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs dat Verbon genoten heeft. Ik vraag me af wat er met Verbon gebeurd zou zijn als hij een werknemer was in een bedrijf i.p.v. een universiteit. Ontslag?

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort12 jan. 2012 - 15:17

Stel je voor dat Han van der Horst gesommeerd was om zijn schrijven hier op Joop stop te zetten...... Andersom vinden een hoop mensen het blijkbaar fantastisch. Zo zie je maar weer: blijkbaar is de ene gelijke nog gelijker dan de andere, en is dat op de een of andere manier 'terecht' omdat ie voor de juiste 'kant' spreekt. Dit hele verhaal is weer een nieuw dieptepunt, waarmee we allemaal demonstreren furieus te strijden om net zo'n laag niveau te bereiken als de PVV. Terecht omdat het voor de goede zaak is? Dat zegt Wilders ook tegen zichzelf.

1 Reactie
ElKlaasTasso
ElKlaasTasso12 jan. 2012 - 15:17

Inderdaad, en dat is voor mij ongeveer de reden om her en der Wilders een beetje te verdedigen. De focus is te groot, de wil is er teveel en wat je dan krijgt is dat het te ver gaat. Inderdaaad omdat men denkt voor een goede zaak te strijden en dat is exact wat Wilders doet. Te ver gaan omdat hij denkt dat hij tegen het grote kwaad strijdt. Excuses dat ik uw reactie bijna 1 op 1 overtyp, maar ben het er dus mee eens.

[verwijderd]
[verwijderd]12 jan. 2012 - 15:17

Is dat dé wetenschappelijke werkwijze van het moment, alles wat niet in je straatje past meteen verwijderen?

1 Reactie
Candide2
Candide212 jan. 2012 - 15:17

Neen, het heeft alles te maken met angstige universiteitsbestuurders. Als Harrie Verbon zichzelf in het openbaar voor schut wil zetten, heeft hij daar het recht toe. Fascistisch Italie (Mussolini), Spanje (Franco) en Portugal (Salazar) hadden geen gaskamers, dat Verbon dat niet wist.

[verwijderd]
[verwijderd]12 jan. 2012 - 15:17

Dit artikel haakt, alhoewel niet wetenschappelijk, aardig in op onderhavig item http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/327607/Reductio-ad-absurdum-Geert-is-een-fascist.htm

1 Reactie
ElChe
ElChe12 jan. 2012 - 15:17

Ja Truus we weten zo langzamerhand vanuit welke hoek elsevier denkt. Dat is niets nieuws. Het lijkt wel of wilders aandelen daar heeft. Elsevier verdedigt keer op keer wilders. Het lijkt zo langzamerhand wel het partijblad van de pvv. Niemand met enig IQ neemt het elsevier nog serieus.

ElChe
ElChe12 jan. 2012 - 15:17

Verstandig dat Verbon alsnog de scriptie gaat lezen. Maar als ik hem was zou ik er publiekelijk niets meer over uiten, noch negatief, noch positief. Commentaar kan hij hoogstens binnenskamers tegen betrokken collega's uiten. Alle publicaties van hem zullen afgewogen worden tegenover zijn eerdere publicaties hieromtrent en die zijn gekleurd omdat hij commentaar gaf zonder iets te lezen. Het lijkt mij voor hem verstandig dat hij hierover verder zwijgt.

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa12 jan. 2012 - 15:17

Verbon lijkt op de Telegraaf: eerst van alles schijven en concusies trekken in de voorpagina natuurlijk, de volgende dag pas gaan ze fiesten naar de bron en zetten een minuscule artikelje ergens om de hoek in pagina 15 of 17. Een hoogleraar moet juist laag zingen met definities en conclusies.