Joop

Urgenda weer naar de rechter omdat kabinet Rutte klimaatvonnis niet uitvoert

  •    •  
27-06-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
54 keer bekeken
  •  
Klimaatorganisatie Urgenda spant opnieuw een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat vanwege het gevoerde klimaatbeleid. Dat zei directeur Marja Minnesma in het tv-programma Buitenhof. Eerder stelde de rechter Urgenda in het gelijk in een spraakmakende zaak om verdere uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, maar volgens Minnesma heeft het kabinet Rutte niets gedaan met die uitspraak. Urgenda eist daarom nu een dwangsom.
Dat die dwangsom niet eerder is gevraagd, is volgens Minnesma omdat normaliter de overheid een vonnis van de rechter naleeft. Dat is nu niet het geval. Welk bedrag Urgenda eist is niet duidelijk, Minnesma noemde in Buitenhof geen bedrag. Wel zei ze dat Urgenda ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapt, omdat de Staat de mensenrechten schendt door het eerdere vonnis niet uit te voeren. Daarmee komt Nederland ‘in een rijtje met Rusland en andere landen die de rechten voor de mens niet naleven,’ aldus Minnesma. Ze noemde het ook ‘pijnlijk voor Rutte’ dat hij wel de Hongaarse premier Orbán op de vingers tikt wegens mensenrechtenschendingen, maar zich er zelf ook schuldig aan maakt.
Minnesma maakte duidelijk dat de Nederlandse Staat voorlopig niet af is van Urgenda. Naast de in Buitenhof aangekondigde stappen, waarschuwde ze demissionair premier Rutte ook vast voor een nieuwe rechtszaak over de klimaatdoelen van 2030. In Frankrijk en Duitsland werden soortgelijke zaken aangespannen door de klimaatbeweging, én gewonnen. Volgens Franse en Duitse rechters werden inderdaad mensenrechten van jongere generaties geschonden door onvoldoende werk te maken van klimaatbeleid.
De eerste Urgenda-zaak stamt uit 2013. Toen eiste de organisatie dat de Staat de CO2-uitstoot sneller terugbracht. In 2015 stelde de rechter Urgenda in het gelijk, in 2018 gebeurde dat nog eens in hoger beroep. De rechter beargumenteerde de uitspraak door te stellen dat de Staat een zorgplicht heeft voor de bevolking, daaronder valt ook de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Het gesprek met Minnesma is hierboven te zien vanaf 37 minuten in de uitzending.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (94)

The Apple
The Apple28 jun. 2021 - 19:21

Het opvallenste is dat een aantal mensen denkt dat we nog een keuze hebben. Het is buigen of barsten, hebben jullie dat nu nog altijd niet door?

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander29 jun. 2021 - 7:49

@Apple Maar buigen of barsten betekent niet met alles wat se nu doen moeten stoppen. We moeten het anders doen met nwe technieken. Stoppen met vliegen, autorijden, geen vlees? Gaat niet gebeuren...

The Apple
The Apple29 jun. 2021 - 23:35

Buigen of barsten betekent dat het punt dat je een keuze had gepasseerd is.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin28 jun. 2021 - 16:35

De hele klimaatdiscussie is een schaamlap om over andere, veel ergere, milieuvervuillingen niet meer te hebben. Fijnstof, plasticsoep, weigeren van de verpakkingsindustrie tot het invoeren van statiegeld en of terugname van hun eigen rotzooi, houtstook in voormalige kolencentrales, lawaai (vliegtuigen - verkeer), gebruik zware stookolie door schepen, onleefbare steden door uitlaatgassen van auto's en vrachtwagens, etc. Ook zo opvallend dat het klimaatakkoord een duidelijke, lees grote bedrijven, stempel van de VVD en CDA hebben? Hoor ook wat Hoekstra (CDA) daarover te melden heeft.

3 Reacties
Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin28 jun. 2021 - 16:37

hebben = heeft

Buitenstaander
Buitenstaander28 jun. 2021 - 18:39

@pjotr Een schaamlap een voor velen helaas ook slechts een deugding; semi intellectueel doen over kleinkinderen en aarde, daarom geen moeite hebben bv met hoge benzineprijs, zei een mevrouw geinterviewed aan een pomp, maar dan wel in een auto stappen van 17jaar oud met een dramatische co2 uitstoot....

plato12
plato1229 jun. 2021 - 7:36

@ buitenstaander,... o, en jij denkt dat iedere 4 jaar een nieuwe auto te laten bouwen in een fabriek minder vervuilend is?

Joap oet Oskerd
Joap oet Oskerd28 jun. 2021 - 13:52

Alle vervuilende industrie overhevelen naar het buitenland, zijn we snel klaar…

2 Reacties
plato12
plato1229 jun. 2021 - 8:32

Leve de werkeloosheid!

Joap oet Oskerd
Joap oet Oskerd29 jun. 2021 - 9:01

@ Plato Dat maakt mevrouw Minnesma echt niet uit. Dat de werkgelegenheid naar het buitenland vloeit is bijzaak, als ons land de klimaatdoelen maar haalt.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194728 jun. 2021 - 11:20

Het wachten is op andere NGO's. Bijvoorbeeld: Nederland is lid van de NAVO, een verdragsorganisatie, maar voldoet niet aan de financiële verplichtingen. Zo weinig uitgeven aan defensie lijkt mij strijdig met de mensenrechten. Bescherming van de burgers is een overheidstaak. Sleep de staat voor de rechter! Ander voorbeeld. Grote aantallen kinderen groeien op in armoede. Het is een kinderrecht dat daar door de overheid voldoende middelen ter bestrijding tegenover staan. Dat is niet het geval volgens menig deskundige. Dus: sleep de staat voor de rechter. Dit valt natuurlijk uit te breiden met het falen en feilen van de staat op andere terreinen waar de grondwet sociale rechten noemt. Te ver gezocht? Ik weet het niet maar ik zou er niet van opkijken als het activisme van Urgenda navolging krijgt buiten de klimaat-en milieukwesties.

Leontrotsky
Leontrotsky28 jun. 2021 - 11:19

Ik heb het al vaker via deze site geopperd en nu heeft TNO-Delft ook een plan gelanceerd dat dezelfde richting op gaat namelijk een persoonlijk CO2 budget om de ecologische voetafdruk per Nederlander onder controle te krijgen. https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5237985/co2-budget-duurzaam-vliegen-vlees-emissiehandelssysteem-tno Dit is volgens mij een van de beste oplossingen om de co2 uitstoot naar beneden te gaan krijgen. Als er een plafond komt op de co2 uitstoot per persoon betekent dit dat er uiteindelijk (55%) minder geconsumeerd zal worden, en dit betekent ook dat er op termijn door de industrie, landbouw etc. minder geproduceerd hoeft te worden. Alle producten worden verdisconteerd naar CO2 punten (dus hoeveel ze aan uitstoot genereren van productie/grondstof etc), en iedereen krijgt een budget punten per maand of per jaar. Het beste zou misschien zijn dit per maand te doen omdat mensen de neiging hebben als het per jaar is om niet goed te kunnen budgetteren wat ze gebruiken en daarom teveel zouden gaan gebruiken zodat ze al heel vroeg in het jaar voor een voldongen feit komen te staan (co2 budget op). Als we dit per maand doen dan kunnen mensen beter als het ware tegen zichzelf beschermd worden. De mogelijkheid om bij te kopen als je over je budget heen komt van Co2 punten of beloond te worden als je erin slaagt om co2 punten over te houden, die je vervolgens kunt verkopen op de markt. Er is groot draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor een CO2 budget, maar men wil wel dat bedrijven (MKB) dan ook een co2 budget krijgen en ook moeten bijkopen als ze over hun budget heen gaan. Dit is eerlijk lasten delen (de vervuiler betaalt).

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde28 jun. 2021 - 10:21

Prima zaak. VVD en CDA spelen al decenia mooi weer door met allerlei beloften te komen, zelfs mee te werken aan wetgeving, maar als het op uitvoering aankomt bij machte zijn om de zaken te traineren. De eerste zaak liet zien dat dat nu niet meer kan en dat wie niet horen wil moet voelen. Er hangt de staat een boete van 2 miljard boven het hoofd als ze blijft tegenwerken door vooral de boeren hun gang te laten gaan.

Ivan61
Ivan6128 jun. 2021 - 9:02

Ik vind mevrouw Minnesma geweldig en zij laat wederom zien hoe vals onze regering is. Als Rutte en co dat nodig vinden schuiven zij alles aan de kant. Urgenda speelt meer klaar dan hele Tweede Kamer voor elkaar. Wel jammer dat Timmermans zich bemoeide met zijn politieke gezwam en onderbrak haar paar keer zonder enige reden. Zeer onbeschoft en inhoudsloos tot grote verschil van mevrouw Minnsema.

6 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194728 jun. 2021 - 11:23

"Urgenda speelt meer klaar dan hele Tweede Kamer voor elkaar." Machtiger dan het parlement. Zie daar mijn bezwaar.

Joe Speedboot
Joe Speedboot28 jun. 2021 - 13:47

'Machtiger dan het parlement' Gelukkig kennen we hier de trias politica wat betekent dat het parlement NIET de absolute macht heeft.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194728 jun. 2021 - 14:50

@Speedboot Inderdaad, het parlement heeft niet de absolute macht maar Sarajlija stelt dat Urgenda wel meer macht heeft. Net als sommige ondernemingen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot28 jun. 2021 - 15:42

'maar Sarajlija stelt dat Urgenda wel meer macht heeft.' Nee, dat verzin jij erbij. Ze schrijft 'Urgenda speelt meer klaar dan hele Tweede Kamer voor elkaar.' Op milieugebied zit daar zeker wat in gezien het feit dat met name VVD en CDA nog steeds de ernst van het klimaatprobleem niet lijken te zien en veel te weinig doen.

Ivan61
Ivan6128 jun. 2021 - 21:26

Frans, Ik heb nergens macht genoemd. Begrijpend lezen is vak apart.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 jun. 2021 - 15:42

@ Sarajlija U heeft gelijk, dat heeft u niet genoemd. Wel:"Urgenda speelt meer klaar dan hele Tweede Kamer voor elkaar." Ben ik dan zo aan het mis-interpreteren/onbegrijpend lezen dat ik dat uitleg als dat Urgenda meer macht heeft dan de TK?

Bouwman2
Bouwman228 jun. 2021 - 7:41

Toen de rechtyer Ugenda gelijk gaf kwam dat niet omdat de rechter dat vond want die is onpartijdig, maar omdat Ugenda de Staat der Nederlanden op een foutje had betrapt. De Staat had namelijk doelen geformuleerd en vastgelegd. Dat stgaat gelijk aan een belofte en een belofte moet verplicht worden uitgevoerd. Dat die belofte niet te realiseren was was ijdel. Mensen beloven vaak zaken die achteraf loos bleken te zijn. Mensen tekenen zelfs voor die belofte. Wat Minnesma doet is te vergelijken met een belofte van trouw. Ze wil dat een gedane belofte wordt gehouden. En wie dat niet kan omdat tussen droom en daad praktische bezwaren blijken te bestaan dan wordt dwang toegepast. De dwangsom wordt de Staat opgelegd. De Staat versus de burger Minnesma,. Alles wordt geprivatiseerd, En de Staat dus nu ook.

6 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot28 jun. 2021 - 8:35

'Dat die belofte niet te realiseren was was ijdel.' Flauwekul. Die belofte is prima te realiseren. Het probleem is dat men er geen zin in heeft. Het is de domheid die regeert.

Gijs Stoffel
Gijs Stoffel28 jun. 2021 - 9:47

Het mede met andere landen, en dus gezamenlijk ondertekende verdrag met afspraken, zeker waar het EU-landen betreft, zijn alleen bindend en afdwingbaar uit te voeren als dat voor alle landen geldt. Een rechter hoort dan niet nationaal te bepalen dat het land waar deze burger van is daartoe bindend gedwongen kan worden. Hetzelfde geldt voor een in Nederland gevestigd internationaal concern waar een rechter van ons land meent dit bedrijf dwingend te kunnen veroordelen, zonder dat er een wet is overtreden, waar concurrenten in andere landen, waaronder EU-landen, dat niet worden en nota bene hun producten ook gewoon mogen blijven slijten aan Nederlandse burgers

gimli55
gimli5528 jun. 2021 - 9:55

Het verengen van de situatie alsof het gaat tussen Minnesma en de Staat is natuurlijk onzin. Het gaat tussen Urgenda en de Staat, en dat weet je natuurlijk wel. Het institutionele racisme en discriminatie kon ook gewoon opgelegd worden door de Staat en de toestanden bij de belastingdienst ook. De Staat is machtig en kan zoals de voorbeelden doen wat ze wil met de burgers. Privatiseren heeft hier niets mee te maken en de marktwerking ook niet. De Staat faalt in de taak de burgers te beschermen, je kunt het vergelijken met de Deltawerken, die zijn ook gebouwd door onze vorige generatie om de huidige en toekomstige generaties te beschermen. Dat is de plicht die nu verzuimd is en wordt door dit neoliberale bewind. Verantwoordelijkheid dragen betekent ook de plicht de kwetsbaren te beschermen en daar hoort ook de toekomstige generatie bij. Het enige probleem is dat de huidige manier van leven niet verenigbaar is met de schade die het klimaat en milieu wordt berokkend. Er dient een fundamentele aanpassing te komen op onze manier van leven, en dat botst. Vooral voor de mensen die profiteren van deze manier van leven. De rekening zal evenwichtig verdeeld moeten worden over de totale wereld bevolking, en het grenzeloze egoïsme van de Westerse wereld is niet houdbaar en nu is de verdeling uit balans. Het is tijd voor de 2de dekolonisatie, het onevenwichtig profiteren van de grondstoffen van arme landen door corruptie en repressie. Het kolonialisme bestaat nog steeds, nu wordt het uitgevoerd door de bekende multinationals, die ook nog eens weigeren om hun noodzakelijke belastingen te betalen. Het systeem faalt en Urgenda, de IPCC en de milieufederatie zijn de spiegel, en dat het geen mooi gezicht is, is evident.

ton14024
ton1402428 jun. 2021 - 10:36

Die belofte is nog steeds te realiseren, maar het beoogde doel niet. Maar nu is het nastreven van de belofte het doel geworden en zo bijten we elkaar in de staart.

henk-alexander
henk-alexander28 jun. 2021 - 12:48

Het gaat niet om een 'belofte' maar om concreet uitgewerkte beleidsdoelen die de Nederlandse Staat (i.e. kabinet en parlement ongeacht samenstelling), moet (!) nastreven (vgl. Klimaatakkoord, Den Haag, 28 juni 2019).

Joe Speedboot
Joe Speedboot28 jun. 2021 - 13:52

'zijn alleen bindend en afdwingbaar uit te voeren als dat voor alle landen geldt.' Flauwekul. In bijv Duitsland is inmiddels een zelfde soort zaak geweest als deze. Ook daar heeft de rechter de staat in gebreke gesteld. Verschil met Nederland is dat de Duitse overheid direct actie heeft ondernomen terwijl Rutte en co het vonnis naast zich neerleggen.

Joap oet Oskerd
Joap oet Oskerd28 jun. 2021 - 6:30

Goede actie! Ben blij dat ik met de postcodeloterij meedoe, Urgenda krijgt namelijk daarvan een half miljoen euro om haar goede werken te doen.

Ewout Pool
Ewout Pool27 jun. 2021 - 23:39

Welnu Ik heb nieuws voor mevrouw Minnesma. Dat deden we al niet (volledig) Geen enkel Europese land trouwens. Het probleem waar Urgenda tegenaan loopt is dat normaal gesproken de overheid is die een vonnis ten uitvoer brengt, desnoods met dwang. Maar wie kan de dwinger dwingen? Een dwangsom zal dus ook niet succesvol zijn want deze zal de overheid aan de overheid moeten betalen. En er is geen regering die dit vonnis ten uitvoer wil brengen omdat dit gelijk staat aan electorale zelfmoord. Zie daarvoor de casus GroenLinks.

2 Reacties
gimli55
gimli5528 jun. 2021 - 7:22

Je beschrijft de huidige TINA situatie, niet wat het zou moeten zijn. Urgenda legt zich daar niet bij neer en terecht, ze hebben de uitspraken om het af te dwingen. Het ligt derhalve aan de regering om die uit te voeren.

Joe Speedboot
Joe Speedboot28 jun. 2021 - 8:11

'Welnu Ik heb nieuws voor mevrouw Minnesma. ' Dat is geen nieuws want daar is al lang over nagedacht. Hetgeen je had kunnen weten als je het nieuws wat beter had gevolgd. Men eist dat die dwangsom in een apart fonds wordt gestort waarvan het geld wordt besteed aan klimaatzaken.

The Apple
The Apple27 jun. 2021 - 23:35

Voor de productie van kunstmest wordr zogeheten grijze waterstof gebruikt. Die wordt gemaakt uit aardgas, waarbij voor elke kilo H2 tien kilo aan CO2 wordt geproduceerd. De Zeeuwse fabriek is daardoor verantwoordelijk voor meer CO2-uitstoot dan Shell Moerdijk: 3,6 om 2,8 miljoen ton CO2 in 2018. De fabriek gebruikt per jaar in z’n eentje evenveel aardgas als 1,4 miljoen huishoudens. Sluiten dat ding! Iets vergelijkbaars geldt voor Tata Steel.. Daar wordt topkwaliteit staal gemaakt met behulp van kolen die voor de benodigde hitte zorgen. Vervang die kolen door groene eletriciteit en richt -in het kader van de weg naar een circulaire ecomie-de productie op het omsmelten van ijzer en staal. Nationaliseer dat bedrijf desnoods/bij voorkeur. Stop met halve maatregelen, pak eerst de 10-20 grootste vervuilers aan. Verder moet het energieverbruik zo snel mogelijk naar beneden gebracht worden door de isolatie van bestaande gebouwen en de eis dat alle nieuwbouw klimaatneutraal MOET zijn, moeten zonnepalen komen op ALLE daken en moet het elektriciteitsnet zo snel mogelijk aangepast worden voor decentrale en kleinschalige energieopwekking. Voor zover dat nodig moet een en ander gefinancierd worden door belasting te heffen bij de vermogenden en niet door de armen op water en brood te zetten, zoals "Klein zonnetje" voorstelt. Het zou ook geen verkeerd idee zijn als elke producent van een ton plasticwaren daarvoor een ton aan plasticafval moet terugnemen voor hergebruik.

2 Reacties
Berend22
Berend2228 jun. 2021 - 7:14

Zolang we in een vrije markt opereren is dit wensdenken want doel van die markt is zoveel mogelijk vraag creëren. Denk aan elektrische fietsen, elektrische auto’s, terras verwarmers, datacentra’s voor Netflix, gamen, Facebook etc, etc. Mobieltjes, elect grasmaaiers, drones en noem maar op, alles elektrisch

FransAkkermans1947
FransAkkermans194728 jun. 2021 - 12:34

De vraag naar kunstmest neemt niet zo maar af door die fabriek te sluiten. Die productie wordt dan elders overgenomen. Urgent is ook niet voor sluiting maar voor vergroening van het proces. "Volgens Minnesma zou het een goede stap zijn als de kunstmest gemaakt wordt met waterstof uit duurzame bron. „Maar daarvoor heb je grote, zeer kostbare apparaten van soms wel 100 megawatt nodig die volledig draaien op groene stroom. Pas dan wordt het hele proces duurzaam en kun je kunstmest maken zonder enige CO2-uitstoot. Dat is nu nog duurder.” (https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20190827:newsml_542a5aed859533d0c1adb23fa62e5211)

Gijs Stoffel
Gijs Stoffel27 jun. 2021 - 21:24

Als ze een gerechtvaardigd mandaat wil om haar idealen te bereiken, naar haar overtuiging die van vele burgers, dan moet ze een politieke partij beginnen en niet denken dat ze dit vooral via de rechters kan afdwingen. Alleen zaken waar Nederland zich mét andere landen, wanneer die verdragen hebben ondertekend, zich gezamenlijk aan hebben gecommitteerd is een zaak waar een rechter bevoegdheid heeft een daarover een procedure startende burger gelijk te geven en een staat erop te wijzen dat zij zich eraan heeft te houden. Maar niet als die andere landen als mede-ondertekenaars dat niet ook doen, zeker niet als het ook om andere EU-landen gaat waarmee Nederland een niet alleen economische omgeving mee vormt. Bovendien zijn er nu ook al rechters die bij de door Minnesma aangespannnen zaken bindende uitspraken denken te kunnen doen tegenover partijen, in dit geval bedrijven met een Nederlandse achtergrond, die niet eens een wet hebben overtreden, waar concurrerende bedrijven met een andere nationale achtergrond, ook binnen de EU, dat niet opgelegd wordt. Daar is sprake van regelrechte dikastocratie.

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot28 jun. 2021 - 11:48

'Daar is sprake van regelrechte dikastocratie.' Volgens de Baudet trolletjes, zoals Lego..

Knertel
Knertel27 jun. 2021 - 19:40

Onbegrijpelijk dat de rechtse ramplank ridders niet inzien dat veel geld verdiend kan worden met de omslag naar groen. Dat de samenleving als geheel daar beter van kan worden, zonder al te veel in te leveren. Dat ook de grootste vervuilers er baat bij kunnen hebben om alsnog in te stappen. Pet slot van rekening zijn de voorraden fossiele brandstoffen niet oneindig en zullen komende generaties te maken krijgen met steeds meer schaarste én een wereld die in een steeds hoger tempo naar de Ratsmodee gaat. Voor je het weet is de tekst van Red Barchetta van Rush werkelijkheid geworden. En dan zal de elite haar plaats weer volledig opeisen en zich vrolijk maken over de rechtse ramplank ridders die in de jaren '20 van deze eeuw zo dapper hun belangen verdedigden. Uit Mama Nature Said, van Thin Lizzy 1973. Ja toen al! My Mama Nature said "It's murder what you've done" I sent you forth my brightest world Now it's nearly gone

5 Reacties
gimli55
gimli5527 jun. 2021 - 20:27

@Knertel Dat iemand hier Rush kent, dan hoop ik dat 2112 geen werkelijkheid wordt. Binnenkort de paar boeken van Neil Peart lezen, ze staan al op mijn e-reader. Ik denk dat over 3 generaties de toekomstige generaties niet meer weten wat een verbrandingsmotor in een wagen is. Met de Chinese volgtechnieken zal "the red Barchetta" werkelijkheid worden. Of "The Trees", ook een nummer met een vooruitziende blik. Mooi dat iemand zijn klassiekers kent.

Buitenstaander
Buitenstaander28 jun. 2021 - 4:14

@Knertel U heeft een punt vwb het potentiele verdienmodel. En dat die rechtse ramolank dat niet zou zien is de vraag. Meestal zijn die uiteinelijk handig genoeg om er weer een slaatje uit te slaan. Nee, zorgelijker is daarin de opstelling van intelligent links: Ipv transitie denken die vooral in 'stoppen' en 'niet meer' . Stoppen met boeren; stoppen met vliegen, stoppen met vlees, etc... terug naar basisbestaan. Lekker calvinistisch.

DenFlexwerker
DenFlexwerker28 jun. 2021 - 6:25

"Onbegrijpelijk dat de rechtse ramplank ridders niet inzien dat veel geld verdiend kan worden met de omslag naar groen". Onzin. De energieprijzen zijn in Duitsland alleen maar enorm gestegen. Daar zit dus eerder verlies. Verder moeten alle huizen voor tienduizenden euro's aangepast worden voor warmtepompen. Investeringen die niet rendabel blijken voor de eigenaars en waarbij je dus ketels die nog jaren mee kunnen. Dus steekt de parabel van de gebroken ruit weer eens de kop op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Parabel_van_de_gebroken_ruit . Dan zijn er nog de technische problemen. Hoe ga je tijdens een windstille, mistige winterdag de stroom geproduceerd krijgen om al die pompen te laten draaien? Oh, kerncentrales mogen niet. Leuk verhaaltje dat groen bespaart want je energierekening gaat de versnipperaar in. Nu alleen de praktijk nog. Enne: de rekening komt te liggen bij de allerarmste. Je dacht tot zeker niet dat al die groene lobbyisten die nu blijven vliegen, later ineens wel het OV gaan nemen...

Knertel
Knertel28 jun. 2021 - 10:05

@denflexwerker De briljante tekst van Phil Lynott gaat nog even verder. Birds and bees been telling me You can't see the forest for the trees You cover up your lies with sympathies And I got no solutions To your persecution Alsof het geschreven is voor de hedendaagse discussie.

Knertel
Knertel28 jun. 2021 - 10:17

@gimli55 Laten we inderdaad hopen dat 2112 geen werkelijkheid wordt. Dan ziet het er heel somber uit. Da's niet een toekomst die we zouden moeten willen. Toch vrees ik dat het die kant op gaat.

Greendutch
Greendutch27 jun. 2021 - 18:58

gelukkig, eindelijk iemand die zich wel inzet voor iedereen in dit land. ik maak me al 40 jaar zorgen om de verandering van klimaat, sinds een wetenschapper op tv zei dat dat stond te gebeuren als niet alles op alles ingezet zou worden om dat te voorkomen. ben dan ook uitermate teleurgesteld in afgelopen regeringen die steeds nalieten verantwoording te nemen, zich goed voor te laten lichten en goed te doen voor alle inwoners van dit land. in plaats daarvan hebben we regeringen die zich druk maken over en inzetten voor bedrijven die juist alles stuk maken. dat deze kabinetten en voorgaande zich niet schamen voor het krijgen van zo'n vonnis?!

3 Reacties
gimli55
gimli5527 jun. 2021 - 19:13

In Siberië is het nu al 40 gr Celsius, er is een reusachtig ondergronds meer op Antarctica leeggelopen in de oceaan. Een paar voorbeelden van de laatste week. In de jaren 70 werd al geopperd dat volgens een natuurkundig en scheikundig principe , er minder gassen (koolstofdioxide) opgelost kan blijven als het oceaanwater in temperatuur stijgt. Je kunt het vergelijken dat in koude cola meer koolzuur blijft zitten dan als je het opwarmt. Daarna nooit meer iets van gehoord, maar die wetmatigheid is natuurlijk niet verdwenen. Ze hadden het toen ook over een tipping point, ben helaas vergeten waar dat punt lag. Zo liggen er op de bodem van de oceanen grote hoeveelheden bevroren methaan, die uiteraard ook kunnen smelten en zelfs in gas vorm overgaan bij de benodigde temperatuur en druk. Zo wie zo heeft warmer water een groter volume dan bij 4 gr Celsius en beweegt zich net als een ijsklontje omhoog met een mogelijke verstoring van de golfstromen tot gevolg. Wij hebben de aarde nodig om te overleven, de aarde ons als soort niet.

Buitenstaander
Buitenstaander28 jun. 2021 - 4:17

@gimli Ach wat een misere... we gaan de hele dag op zoek naar nog ergere berichten. Zak over je hoofd en in de kelder gaan zitten. Komt nooit meer goed. Idd de aarde heeft sommige soorten niet nodig.

gimli55
gimli5528 jun. 2021 - 7:19

@Buitenstaander Wat een inhoudelijkheid, als je het niet met argumenten kunt dan maar met het toewensen van afwezigheid. De mens is erg goed in staat om zichzelf uit te roeien, daar hebben we geen hulp bij nodig. Gewoon een overwicht van en aanhangers van een aantoonbaar en aangetoond falend systeem. Het IPCC rapport is de nagel aan onze doodskist als soort en vele soorten met ons. Elke keer weten de aanhangers van het falende systeem tegen te sputteren. De vorige kritiek was dat er geen voorbeelden van tipping points waren in het vorige rapport. Die zijn er nu wel en nu spitst de discussie vast los over of die tipping points wel echt zijn. Als de aanhangers niet willen zien dat de aarde al zodanig vernietigd wordt, zullen ze het moeten voelen. Helaas zijn de komende generaties helemaal de klos, terwijl zij er echt niets aan hebben kunnen doen. Het zal mijn tijd wel uitdienen De ergere berichten hoef je niet eens meer op te zoeken, die kunnen je vrijwel niet meer ontgaan. DE windhozen in Tsjechië en gisteren in België. Volgens jou vast incidenten, maar zet je alle incidenten op een rijtje dan heb je hedendaagse werkelijkheid. Simpel een verslechtering van ons klimaat met incidentele rampen die steeds vaker en zwaarder zullen toeslaan. Je kunt je ogen er voor sluiten of in die kelder gaan zitten, maar daarmee zijn de rampen en klimaatverandering niet verdwenen.

Klein zonnetje
Klein zonnetje27 jun. 2021 - 18:05

Er zijn makkelijke oplossing om wat doelstellingen te halen.. Maar niet populair Forceer mensen te consuminderen. - minimumloon (en ambtenarensalarissen) bevriezen - uitkeringen omlaag - immigratiestop - extra accijns op vlees / gas / benzine - geen extra woningen, maar meer bewoners per woning (ga maar woningen splitsen / delen) Verder kun je wat inzetten op vergroening van je energievoorziening. Maar als aan de andere kant de doelstelling blijft houden om de welvaart van iedereen te verhogen is het vechten tegen de bierkaai. De economie (en de staat) moeten inkrimpen.

9 Reacties
vdbemt
vdbemt27 jun. 2021 - 18:22

Wat ben jij een grapjas. En een kapitalist. Het zijn de grootverdieners met hun (meerdere) grote villa's, hun overdadig luxe leven, hun reisgedrag, die de grootste zwarte voetafdruk op het klimaat achterlaten. En jij pleit voor: - minimumloon (en ambtenarensalarissen) bevriezen – uitkeringen omlaag – immigratiestop

Klein zonnetje
Klein zonnetje27 jun. 2021 - 19:57

@vdbemt, nou ok, ook de belastingen omhoog voor de hogere inkomens om het energienet en zo te moderniseren. Verder. Elke nieuwe villa die ik nu gebouwd zie worden heeft een geothermische warmtepomp en een bak zonnepanelen. Verder een leuke elektrische BMW voor de deur (of Tesla). En of je nu gaat eten in een 3-sterren restaurant of bij de mac, je footprint is hetzelfde. Een jan de Bouvrie bank van 10.000 doet het misschien wel langer als een Ikea bank van 1000. En als een pauper in z'n oude benzine wagen elke dag een uur naar ​z'n werk moet rijden (in de file), daarvoor kun je best een extra vliegreisje maken. De besparingen moet je gewoon bij het volk halen, niet bij de grootverdieners. Ik denk dat het heel erg meevalt met die extra footprint. Bovendien de aantallen zitten er niet.

Klein zonnetje
Klein zonnetje27 jun. 2021 - 20:00

@vdbemt, en ik weet dat wat ik zeg allemaal nooit gaat gebeuren. Maar dat geeft nu de spagaat aan waarin we zitten. We willen minder CO2, maar we willen er niet echt iets ingrijpends voor doen. Alles wat je doet is politieke zelfmoord.

lmgikke
lmgikke27 jun. 2021 - 21:17

Wat een asociale reactie. Jij pleit ervoor dat het gros van de wereldbevolking kan creperen zodat het grootkapitaal door kan gaan met het leegroven verpesten van onze aarde? Wat dacht je van het omdraaien? De perversiteit uit onze samenleving halen die het toestaat dat personen miljoenen/miljarden aan de samenleving kunnen onttrekken d.m.v. destructief handelen t.o.v. de medemens en natuur. Als vervolgens die duizenden miljarden aangewend worden om een echt duurzame samenleving op te zetten, kan iedereen fatsoenlijk leven in samenspel met de natuur. Van parasiet naar symbiose. Dat is de enige kans voor de mensheid. Triest om te zien dat in Nederland het gros van de bevolking liever krom staat voor het groot kapitaal (in de hoop een kruimel te ontvangen) dan solidair met de medemens

DaanOuwens
DaanOuwens28 jun. 2021 - 4:44

@ Klein zonnetje Dat kan veel beter. Maximaliseer in inkomen op modaal. Trek het voor iedereen gelijk. Iedereen verplicht vegetariër, sluit snelwegen af, sluit schiphol, beëindig de veeteelt in Nederland. Iedereen kan bijverdienen met de handel in CO2-emissierechten.

Klein zonnetje
Klein zonnetje28 jun. 2021 - 6:53

@imgikke, het grootkapitaal rooft alleen maar de aarde leeg omdat de welvaart van het gros van de wereldbevolking alleen maar toeneemt. @daan, modaal is te hoog. Het gros van ons CO2 komt gewoon door (modaal) eten, verwarmen, kleding, huis en vervoer. @allen, mijn oplossingen zijn niet serieus. Maar je kunt niet voldoen aan de CO2 besparing en 1 miljoen huizen extra bouwen en van energie voldoen. Je kunt niet voldoen aan CO2 besparing en mensen extra welvaart bezorgen (dus meer consumptie). In ieder geval niet binnen 10 jaar. Als je echt wil dat er aan dit vonnis voldaan wordt moet je keuzes maken, en dat wil niemand.

vdbemt
vdbemt28 jun. 2021 - 8:42

@klein zonnetje. Niet 'ook', maar: in plaats van. "De besparingen moet je gewoon bij het volk halen, niet bij de grootverdieners" Met dit gegeven: Nederlands rijkste 10 procent bezit 64 procent van het vermogen, is het volstrekt logisch het bij die rijkste 10 procent te halen.

Klein zonnetje
Klein zonnetje28 jun. 2021 - 9:15

@vdbemt, vermogen produceert geen CO2. Zeker niet als het op de bank staat of geïnvesteerd is in bijvoorbeeld goud. Aandelen zijn lastiger. Maar dan is het weer vermogen dat staat te produceren voor de immer groeiende consumptie.

Safiyah
Safiyah28 jun. 2021 - 10:57

@vdbemt "Nederlands rijkste 10 procent bezit 64 procent van het vermogen, is het volstrekt logisch het bij die rijkste 10 procent te halen." Afgezien dat 10 procent wel erg hoog berekend is m.b.t. de mensen die "meerdere grote villa's hebben en een overdadig luxe leven leiden" is het een beetje vreemd om te stellen dat vermogen gelijk staat aan CO2 uitstoot. De rijkste 10 procent stoot namelijk niet per se 64 procent van de CO2 uit (zijn deze cijfers ergens terug te vinden?). Die rijkste 10 procent zijn ook degenen die het eerst hun huizen laten isoleren, zonnepanelen laten installeren en een elektrische auto aanschaffen - logisch, aangezien zij dit makkelijk kunnen betalen. Het enige waar zij waarschijnlijk wel meer mee uitstoten is met meer vliegreisjes, en ja dat brengt wel veel CO2 uitstoot met zich mee, maar volgens mij maakt dat het verschil tot 64 procent niet mee goed. En nee, ik behoor niet tot de genoemde 10 procent...was het maar waar :)

EenMening
EenMening27 jun. 2021 - 14:28

Het is wel een vondst van Urgenda om uitstoot van broeikasgassen als mensenrechtenschending te adresseren. Echte mensenrechtenschendingen vinden op grote schaal plaats in Syrië, Iran, Jemen, SA, Rusland, Belarus, China, Noord-Korea, Hongarije, Cuba, Mianmar, Philippijnen, Nicaragua en vele andere (semi)dictaturen.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt27 jun. 2021 - 18:25

"Het is wel een vondst van Urgenda om uitstoot van broeikasgassen als mensenrechtenschending te adresseren." Zeer zeker een goede vondst. Maar ook nog eens terecht. Hebben de volgende generaties geen recht op een leefbare wereld met een gezonde leefomgeving en stabiel klimaat? Het beleid van deze regering schendt dat mensenrecht.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 jun. 2021 - 4:30

vdBemt Wij hebben er ook recht op. Kijk maar eens op Teletekst hoe de luchtkwaliteit in Nederland is, en al lang is. Hoe er al gesjoemeld wordt met regels die wel op papier staan maar waar de billen mee afgeveegd worden. Inclusief de overheden zelf.

Zandb
Zandb28 jun. 2021 - 6:18

Mening Met dat soort 'echte' mensenschendingen houdt Urgenda zich niet bezig. En de rechter in dit geval dus ook niet. Misschien dat u dan de rechter zover kunt krijgen dat hij daar z'n juridisch oordeel over uitspreekt.

vdbemt
vdbemt28 jun. 2021 - 8:44

@Minoes. Maar natuurlijk.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman27 jun. 2021 - 12:58

Goede zaak als ze ook even over onderstaande zaken nadenken en regelen. Dat er geen milieuverziekende productie komt van zonnepanelen want gigantische vervuiling in landen als China en Congo en uitbuiting van arbeiders daar. Dat er geen vogelhakkende, cultuur-landschap vernietigende, lawaaierige en ziekmakende windmolens komen. We kunnen ook de bloembollen industrie aanpakken, hun producten zijn niet te eten.

7 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander27 jun. 2021 - 13:53

@mening Bij partijen als Urgenda is het meestal selectief winkelen. En met zo'n wezenloze uitspraak over mensenrechten: Dat zou je met wat nadenken overal op kunnen plakken..... dan kan je met goed fatsoen niet eens meer in een auto stappen of een pot pindakaas produceren...

gimli55
gimli5527 jun. 2021 - 14:57

@Buitenstaander Urgenda heeft tot aan de Hoge Raad de rechtszaken gewonnen en de regering hoort de uitspraak uit te voeren, dat was al zo 6 jaar geleden en dat geldt nog steeds. Dat zijn feiten en geen selectief winkelen. Kom eens met inhoudelijke relevante argumenten in plaats van inhoudsloze vergelijkingen en veronderstellingen. Mooi te zien dat de neoliberale aanhangers de rechtspraak onbelangrijk vinden als het ze niet uitkomt, Rutte roept constant als iemand het niet eens is met het beleid, dan moet die persoon maar naar de rechter stappen. Nu doet Urgenda dat, en is er een uitspraak die de neoliberalen niet uitkomt, nu beginnen ze opeens te piepen over het feit dat de rechtspraak gepolitiseerd is en wordt. Als de regering niet doet wat de regering hoort te doen, moeten ze gedwongen worden. Dat was in een parafrase de opmerking van Tjeenk Willink. Neoliberaal en inhoud zijn 2 niet verenigbare zaken lijkt het wel.

Buitenstaander
Buitenstaander27 jun. 2021 - 15:29

@Gimli Selectief winkelen is: Mensenrechten alleen gebruiken voor milieu. Maar wat OEM opnoemt buiten beschouwing laten. En, prima hoor, we leven in een rechtstaat, maar ik vraag me af of het onderwerp mensenrechten ooit bedoeld was om 1.5 graad opwarming te voorkomen. Maar blijkbaar meent de rechtsgemeenschap dat wel. En dus leggen we ons daarbij neer. Zo hoort dat in een democratie. Overigens: zoals u ziet gaat bij mij de rechtstaat voor. Dat kun je niet altijd op links zien, maar dan heet dat ' voor de eerlijke zaak' of 'burgerlijke ongehoorzaamheid', weet u nog? En hou nou eens op met dat gezwam over neo liberaal. Overigens valt me nog mee dat ik niet meteen fascist ben.

Karingin
Karingin27 jun. 2021 - 15:58

Het blijft bizar dat het slechtsvolk enerzijds roept dat alternatieve energievormen óók vervuilend zijn, en anderzijds om 't hardst janken dat het allemaal veel te snel gaat. Dus stapje voor stapje is niet goed, ineens overschakelen ook niet. Net als het commentaar op mensen die "groen" zijn; als je niet roomser dan de paus bent is 't nie goe, en als je roomser dan de paus bent dan ben je een aansteller, of ze geloven je gewoon niet. Kortom, alleen zeiken en nix toevoegen - iets waar ze anderen die een probleem aankaarten en niet met een kant-en-klare oplossing komen trouwens ook altijd van beschuldigen. Over wezenloos gesproken....

Karingin
Karingin27 jun. 2021 - 16:06

Buitenveldje mag wel even staven dat "links" schijt heeft aan de rechtsstaat. Als je bedoelt dat er actie gevoerd wordt door bijvoorbeeld bezetting of blokkering; dat zijn geëigende middelen. Dat dat meestal verboden wordt en dan alsnog uitgevoerd doet daar nix aan af, als de rechter er een uitspraak over zou moeten doen, zou zo'n verbod alleen stand houden als het aannemelijk is dat de volksgezondheid of openbare orde in het gevaar is - alleen komt die er meestal niet (meer) aan te pas. Bovendien wordt dat middel net zo goed ingezet door jouw kamp, zoals de boeren de afgelopen paar jaar veelvuldig hebben aangetoond

Buitenstaander
Buitenstaander27 jun. 2021 - 18:27

@karingin Zo te zien is uw democratische balans al een end opgeschoven. Als 'actievoeders' het terrein van iemand bezetten:; hokken vernielen; levensgevaarlijke keien droppen op visgronden, dan heet dat ineens geoorloofd 'goede doel' etc. Democractie; rechtstaat en wet is bij u blijkbaar een vloeibaar begrip. Tofdat een rechtse groep iets uithaalt, dan schreeuwen we moord en brand. Maar het is helder hoe u over een rechtstaat denkt.: Tot het eerstvolgende station en dan stappen we uit want ...

gimli55
gimli5527 jun. 2021 - 18:46

@Buitenstaander De stelling dat alleen milieu tot mensenrecht is uitgeroepen, is een leugen. Het is de bekende geestvernauwing van de neoliberale aanhanger. De temperatuur stijging zorgt voor niet omkeerbare tipping points en die hebben invloed op ons nageslacht die ook rechten hebben, dat heet mensenrechten. Deze generatie is ook verantwoordelijk voor de komende generaties, of je het nu leuk vindt of niet. Daar gaat de uitspraak van de rechter omtrent de Urgenda zaak over. Dat heeft niets met wezenloos te maken, maar het feit blijft dat de regering gerechtelijke uitspraken moet uitvoeren en dat willen weg wuiven is pas echt wezenloos.

Marc Marc
Marc Marc27 jun. 2021 - 12:39

Helemaal mee eens. De VVD heeft nul ambitie op klimaatgebied en dat is precies de reden waarom ik van VVD naar D66 geswitcht ben. Hoewel D66 ook onderdeel van het huidige demissionaire kabinet is, ga ik er vanuit dat CDA en VVD de partijen zijn die dwarsliggen. Het zou mooi zijn dat de dwangsom 2 miljard wordt en gaat naar een nationaal isolatieprogramma voor particulieren. In die hoek is namelijk de grootste CO2 winst in de gebouwde omgeving te halen omdat daar het gros van de energielabel D-G woningen onder vallen. In die hoek zitten ook de grootste schreeuwers die tegen het van het gas afgaan zijn.

3 Reacties
gimli55
gimli5527 jun. 2021 - 14:01

@Marc Het CDA, VVD, PvdA, D'66 en alle regeringspartijen van de laatste 40 jaar zijn neoliberaal en onderling uitwisselbaar zonder dat er een fundamentele wijziging komt. Gezien het rapport van het IPCC is die verandering noodzakelijk, daar we al een aantal tipping points gepasseerd zijn. De Urgenda zaak is 6 jaar geleden gewonnen en in hoger beroep in 2018. Je partij heeft vrijwel de hele tijd in het kabinet gezeten, en niets toont aan dat ze ook maar een besluit is genomen door dit kabinet om zich te houden aan de uitspraak. Ik ga ervan uit dat ze allemaal dwars hebben gelegen en niet alleen de VVD en het CDA. Nu al het bedrag, wat nog in een uitspraak moet worden beslist door de rechter, aan iets uitgeven, is precies de fout die de politiek maakt. Met maatregelen de gevolgen proberen te verzachten, terwijl de oorzaak buiten schot blijft. Het begint met een visie, een stip op de horizon, niet met wat hapsnap maatregelen maar een beetje aanklooien en later ontdekken dat het niet genoeg is. Zo is de gaswinning opbrengsten over de balk gegooid en in die kabinetten heeft D'66 vast ook ingezeten.

Buitenstaander
Buitenstaander27 jun. 2021 - 15:39

@Gimli O ja, weet u wat ook selectief winkelen of verdraaien is: D66 koppelen aan gaswingsopbrengsten over de balk gooien. En vergeten dat het mn Den Uyl en de PvdA waren die vonden dat de gasopbrengsten aangewend moesten worden om de sociale zekerheid op te pompen, en tot verder welstandsverhoging van de arbeidersklasse, weet u nog? : Ook de arbeider moest immers een auto kunnen kopen ipv de brommert.

gimli55
gimli5527 jun. 2021 - 18:51

@Buitenstaander De zaken verengen tot 1 regeringsperiode van den Uyl is niets in vergelijking tot alle andere keren dat D'66 mee heeft geregeerd en niets heeft gedaan. Die schade is vele malen groter dan die 3 jaar Den Uyl in 1977, ik zie nog steeds geen visie. Alleen lege beschuldigingen en wijzen naar anderen, in lijn waarop de laatste 40 jaar wordt geregeerd.

Piet Helmons
Piet Helmons27 jun. 2021 - 12:31

De Nederlandse staat die een boete moet betalen. Aan wie?

1 Reactie
Safiyah
Safiyah28 jun. 2021 - 11:02

Ik hoopte door de uitzending terug te kijken hier ook achter te komen, maar helaas. Ben graag zelf in bezit van een wat gedetailleerder plaatje dan alleen "er moet een dwangsom komen". - Aan wie dient de overheid deze dwangsom te betalen? - Is dat een eenmalige dwangsom, of per jaar, per dag? - Zal de dwangsom hoog genoeg zijn om de overheid te laten bewegen?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194727 jun. 2021 - 12:13

Urgenda gaat door met het juridisering van beleids-en bestuurskwesties. Andere milieuorganisaties als Milieudefensie en Greenpeace zullen volgen. Ik vrees dat de roep om afschaffing van de verdragen waar een beroep op wordt gedaan zal toenemen. Je ziet het bij de stikstokwestie. Vanwege het omstreden Natura2000beleid komt de woningbouw in de problemen en staat de omvang van de veestapel ter discussie. Niet meer uit te leggen.

7 Reacties
ton14024
ton1402427 jun. 2021 - 12:22

´´Urgenda gaat door met het juridisering van beleids-en bestuurskwesties´´ Je hebt niet goed geluisterd, of heb je wel geluisterd? Vooral de laatste minuten waren een regelrecht afservering van de kabinetten Rutte en de kamer.

Martin108
Martin10827 jun. 2021 - 12:41

Stelt U nu serieus voor dat Nederland uit het Verdrag voor de Rechten van de Mens stapt? Je kunt als een moderne Hansje Brinker je kop in t gat van de dijk steken maar het zal niet lang meer duren voor het water er overheen stroomt. https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/23/climate-change-dangerous-thresholds-un-report

Joe Speedboot
Joe Speedboot27 jun. 2021 - 12:50

'Urgenda gaat door met het juridisering van beleids-en bestuurskwesties. ' Logisch. Verdragen en gerechtelijke uitspraken zijn geen vrijblijvende afspraken die je zoals Rutte c.s. ongelimiteerd aan je laars kan lappen, maar afspraken met juridische consequenties. Zouden ze dat niet zijn dan kunnen we de rechterlijke macht net zo goed direct afschaffen. Uitstekend dat Urgenda daar bovenop gaat zitten.

Karingin
Karingin27 jun. 2021 - 15:48

Het is niet vanwege het Natura2000 beleid, ook niet vanwege internationale afspraken dat we met een stikstofcrisis zitten. Het is omdat slechtse kabinetten schijt hebben aan milieu en leefomgeving, en hooguit met een beetje creatief boekhouden schijnbaar iets doen tegen vervuiling en het ontstaan van monocultuur. Dat het jou geen ruk interesseert dat hier strax alleen nog brandnetel en duizendknoop groeit moet jij weten, maar ik heb graag een diversiteit aan bloemetjes en bijtjes. Is ook wel zo prettig voor onze waterhuishouding bijvoorbeeld, het houden van moestuintjes (was dat niet een warme aanbeveling voor mensen die van gekkigheid niet weten hoe ze nog te vreten op tafel moeten zetten??) en een park of bos ziet er ook stukken gezelliger uit met een veelheid aan gewassen en dieren. Ik heb minder moeite (kuch) met het verdwijnen van o.a. de bioindustrie

Karingin
Karingin27 jun. 2021 - 15:50

Speedy: Nou Rutte c.s. doen daar al 10 jaar behoorlijk zijn best voor...

FransAkkermans1947
FransAkkermans194727 jun. 2021 - 20:12

@allen Ik schreef:"Ik vrees dat de roep om afschaffing van de verdragen waar een beroep op wordt gedaan zal toenemen." Lijkt me niet zo'n moeilijke voorspelling als de interpretatie van wet of verdrag door politiek en rechterlijke macht zo omstreden en verpolitiekt wordt. Dat lijkt mij geen goede zaak overigens.

Joe Speedboot
Joe Speedboot28 jun. 2021 - 8:03

'Nou Rutte c.s. doen daar al 10 jaar behoorlijk zijn best voor…' Ja precies ;) Probleem is alleen dat hij geen benul heeft van de ernst van het klimaatprobleem.

Kaas2
Kaas227 jun. 2021 - 12:12

Die 2 miljard is bog altijd vele malen goedkoper dan nu als een kip zonder kop alles voor het klimaat te doen.

3 Reacties
Cruise
Cruise27 jun. 2021 - 14:10

Ik las gisteren dat het demissionaire kabinet alleen al € 4 miljard (!) heeft gereserveerd voor de kosten van de hele toeslagenaffaire; een dwangsom van € 2 miljard zal dan ook het verschil niet maken !

Karingin
Karingin27 jun. 2021 - 15:40

Maar verder geen enkel probleem dat Rutte de rechtsstaat weer aan zijn laars lapt dus

gimli55
gimli5527 jun. 2021 - 18:59

Het niet uitvoeren van een gerechtelijk uitspraak wordt op een marktwerking manier opgelost. Door het betalen van de dwangsom komt dit kabinet dus onder een gerechtelijke uitspraak. Iedereen is gelijk en de regering is een beetje meer gelijk dan de rest, en wie betaalt die rekening? De burger is de pinautomaat van deze regering en vele vorige. Eerst gunnen ze de burger hun rechtmatige ondersteuning niet en nu betalen ze de schade uit de portemonnee van diezelfde burger. Ze hebben niet eens de integriteit en mentaliteit om op te rutten.

Break on through
Break on through27 jun. 2021 - 12:11

Ok rechts Nederland, dit is dus wat jullie bereikt hebben in de afgelopen decennia van rechtse politiek. Als de rechter een uitspraak doet kun je daarna alsnog naar de rechter omdat de Nederlandse Staat de uitspraak naast zich neer legt. Fijne dictatuur hebben jullie van ons land gemaakt hoor...

6 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot27 jun. 2021 - 12:51

Proleten-conservatisme.

Buitenstaander
Buitenstaander27 jun. 2021 - 13:47

Want links had dit nl wel fantastisch aangepakt...? Laat je nakijken: 10 jaar geleden maakte niemand zich nog echt druk om klimaat. En Urgenda werd pas echt wakker toen mn midden-rechts ah bewind kwam..

Berend22
Berend2227 jun. 2021 - 14:50

@Buitenstaander men maakt zich al sinds begin jaren 70 zorgen om het klimaat

gimli55
gimli5527 jun. 2021 - 15:01

@Buitenstaander Er is al 40 jaar een neoliberaal bewind, de regeringspartijen zijn al 40 jaar in de kabinetten onderling uitwisselbaar en met een kadaverdiscipline tot gehoorzaamheid gedwongen. De TK is uitgeschakeld incluis de oppositie en vrijwel geen motie van de oppositie wordt ooit uitgevoerd wanneer het wordt aangenomen. Zelfs gerechtelijke uitspraken worden door Rutte in het Torentje als toiletpapier gebruikt.

Buitenstaander
Buitenstaander27 jun. 2021 - 15:34

@Berend Zeker, en met steeds wisselende doem rapporten, die steeds bijgesteld moeten worden (zie Club van Rome), omdat stelselmatig de intellectuele creativiteit van de mens buiten beschouwing wordt gelaten, of omdat sommige aspecten (verdamping bv tov stijging zeespiegel) nauwelijks belicht worden. Maar 'doem' verkoopt goed.

gimli55
gimli5527 jun. 2021 - 18:53

@Buitenstaander De aanpassingen kloppen en het waren vrijwel allemaal verslechteringen ten opzichte van eerder ontdekte feiten. Kom maar met de berekening waarbij wordt aangetoond dat de verhoogde verdamping de stijging compenseert?