Joop

University College Groningen schrapt vak van complotdocent

  •  
26-01-2022
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
521 keer bekeken
  •  
tjeerdandringa

© Foto: screenshot TedX

Het bestuur van het University College Groningen (UCG) heeft een vak geschrapt van een docent die zijn studenten complottheorieën opdrong. “Op basis van wat we zagen, hebben we besloten dat er geen verbetertraject mogelijk was”, rechtvaardigt algemeen directeur Sander van den Bos het besluit tegenover Ukrant.nl.
Universitair hoofddocent cognitieve wetenschappen Tjeerd Andringa gaf een vak over ‘kritisch denken’. Tijdens zijn colleges prees hij alternatieve media en theorieën aan. Zelf gelooft Andringa ook in allerhande uiterst dubieuze samenzweringstheorieën, onder meer over Joden en de toedracht van 9/11.
" Eén van zijn omstreden perspectieven is zijn geloof in de ‘kakistocratie’, een theorie die onder andere beweert dat de heersende elite systematisch kinderen misbruikt om ze volgbaarder te maken. ‘Aristocraten en priesters hebben waarschijnlijk lang geleden ontdekt dat misbruikte kinderen opgroeien tot handige dienaren’, schreef Andringa in 2015. ‘Slaven dus.’"
Studenten maakten bij Andringa werkstukken met complottheorieën. Zo schreef een student over de Rockefeller-familie die achter de schermen aan de touwtjes zou trekken om de mensheid dom te houden. Een ander betoogde in een essay dat er geen reden is om je zorgen te maken over de klimaatcrisis.
Studenten die niet mee wilden gaan in Andringa’s verhaal dat vaccins tot autisme zouden leiden – een bekende complottheorie uit de jaren negentig waar na talloze wetenschappelijke onderzoeken niets van is overgebleven – kregen op hun kop. “Wat respectloos”, schreef de docent aan een van hen.
"De grens tussen een kritische discussie aanwakkeren en iemand willen bekeren is inderdaad smal, beaamt een van de studenten die het vak vorig jaar volgde. ‘Dat is gevaarlijk, zeker als je eerstejaarsstudenten doceert.’ Dat gevaar wordt nog groter de populariteit van Andringa. ‘Hij is een heel goede docent; hij is heel eloquent in zijn argumentatie en bevraagt studenten altijd waarom ze iets eigenlijk geloven’, zegt Jackie, een student die het vak in 2017 volgde."
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (36)

stokkickhuysen
stokkickhuysen27 jan. 2022 - 14:43

kan ik ergens lezen hoe Andringa zijn eigen ideeen aan kritisch onderzoek heeft onderworpen? Heeft hij een site met links naar onderbouwing?

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe27 jan. 2022 - 16:13

Als staflid van de RUG heeft hij een webpagina. Daar staan vaak links op naar persoonlijke websites.

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 jan. 2022 - 11:42

Ik ben via de site op zijn persoonlijke universiteitspagina naar een aantal aanbevolen sites gegaan. De gemene deler is kleine lettertjes, slechte zoekfunctie. Alsof een prettige lay out afdoet aan nauwkeurigheid. Of zoeken, vinden, klinkken en dan niet naar het bericht gaan. 1 site is redelijk nuttig, de top 25 per jaar van onderbelichte onderwerpen in de media. Maar daar zitten dan weer niet de echte spacelaser pedofiele samenzweringen tussen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers26 jan. 2022 - 21:24

Kritisch denken is niet mogenlijk zonder wetenschappelijke methodes ter onderzoeking naar de realitiet te respecteren, want dan is het alleen maar anti-wereldse bijgeloof uitdragen.

3 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo27 jan. 2022 - 12:27

@Paul Spijkers, 26 januari 2022 at 22:24, Kunnen deze wetenschappelijke methodes (in theorie en praktijk) zonder filosofie (inclusief kritisch denken)? Filosofie als moeder der wetenschappen. Is filosofie (in het algemeen) een éénduidige wetenschap? Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Paul Spijkers
Paul Spijkers27 jan. 2022 - 19:52

Filosofie in het algemeen of het begin, is in de hoofdzaak theorie practiseren door te discuseren over wetenschap voor het goede doel. Een soort longue durée context voor het voortbrengen en informeren van wetenschappelijke methodes. Maar het werkt ook andersom. De wetenschappelijke domeinen zijn de plekken die de methodes gebruiken en dus ook praktijkelijk bekritiseren en behouden, en ze daarmee steeds vast te stellen en te verfijnen, en dat houd weer een verdere laag theorie en filosofie in die dichter bij de wetenschap is. Kritisch denken zonder wetenschap is maar een eind weg lallen voor de drift of het profijt of de macht.

Paul Spijkers
Paul Spijkers27 jan. 2022 - 19:56

Wat overigens de kritiek van Socrates tegen sommigen van de sophisten was, als basis aanname van wat het verschil maakt tussen bijgeloof en wetenschap.

Radio-Head
Radio-Head26 jan. 2022 - 19:11

Kritisch denken, moeten leren is al iets, maar goed dat kan dan ook alleen maar weer op een Universiteit, een instituut waar het ontdenken in vele "disciplines" tot religie is verheven, het is bij uitstek dan ook een plek waar "het denken" is gedegradeerd tot "het moeten weten". Leestip: "Het leven van de Geest" Hannah Arendt https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-leven-van-de-geest-van-hannah-arendt-is-een-van-de-allergrootste-filosofische-werken~be0ef7b6/ "In het voorwoord bij Het leven van de geest stellen vertalers De Schutter en Peeters met recht dat Arendt ook op dit terrein ‘op een radicaal andere manier als filosoof in de wereld staat’. Haar denken heeft niet de waarheid als einddoel op het oog, maar vraagt naar zin en betekenis van de fenomenen. En het gaat niet over zoiets als ‘de mens’, maar over het leven in gemeenschap van onderling verschillende mensen. Arendt neemt afscheid van het platoonse ideaal van ‘de eenzame en hooghartige wijze en zijn ivoren toren’. "

1 Reactie
adriek
adriek27 jan. 2022 - 7:17

"het denken” is gedegradeerd tot “het moeten weten”. Iedereen moet kunnen studeren. Ruim driehonderdduizend studenten die binnen vijf jaar hun studie moeten afronden waarbij de minister een minimum slagingspercentage eist. Er rest de universiteiten maar één mogelijkheid om dergelijke aantallen studenten af te leveren en dat is de 'leerfabriek' van de middelbare scholen kopieren. Iedereen moet kunnen studeren, maar niet iedereen kán studeren.

Uw Psychiator
Uw Psychiator26 jan. 2022 - 18:41

Bij de kop van dit bericht had ik aanvankelijk deze gedachten - University College Groningen schaft een leerstoel (docerende positie, in dit geval) af, namelijk die voor wetenschapsmensen die onderzoek doen naar, en les geven over de psychologie en sociologie van conspiratief denken, van het onuitroeibare geloof in samenzweringen, misschien ook van bijgeloof in het algemeen. Ik vond dat een rare beslissing, want mij dunkt dat kritisch denken over en kijken naar deze fenomenen, die van alle tijden zijn, en daarover schrijven en daarover doceren, een nobel vak is. Na lezing van het stuk begreep ik dat het allemaal heel anders in elkaar zit. Ik ben onthutst door het gegeven dat iemand als Tjeerd Andringa überhaupt universitair hoofddocent cognitieve wetenschappen kon worden. Wat zijn zijn antecedenten, waaruit bestaan zijn merites, hoe ziet zijn palmares er uit? Kijk: wat iemand in het privé-domein denkt en waarin hij of zij gelooft - dat kan niemand van ons bevroeden, als het erop aankomt. Maar als diegene in zo een verantwoordelijke functie baarlijke nonsens als 'wetenschap' aanbiedt (het gaat tenslotte om kennisoverdracht van generatie op generatie); onzin die lichtjaren ver van de consensus-realiteit af staat - dan is er sprake van een heel groot sociaal-maatschappelijk-wetenschappelijk probleem. Het past mijns inziens niet om hier heel luchthartig op te reageren. Meneer Andringa lijkt me wél een voor onze tijd typerend fenomeen: gezien het artikel hier kan hij bogen op een zeker charisma, een bepaalde charme - hij heeft 'uitstraling'. Wat inhoudt dat hij jonge en wellicht nog onzekere mensen helemaal kan inpakken, voor zich kan winnen. Inhoud komt op de tweede plaats; hoe je iets aan de man brengt overweegt hier. Naar verluidt schreef 'us Tjeerd' kritisch 'wat respectloos' aan een student die niet meeging in zijn fantasieën over, en steun aan die (gevaarlijke) pseudo-wetenschap die persisteert in het hameren op de gevaren van vaccinatie inzake de etiologie van autisme. Ik mag ervan uitgaan dat dit laatste gaat over de curieuze maar heel riskante beweringen van zekere wetenschappers in de VS; deze (namen o.a.: Janet Kern, Mark Geier) legden een verband tussen de z.g. MMR-vaccinaties (*), het zware metaal kwik, Thimerosal, en het ontwikkelen van de symptomen van autisme. Wat je deze groep 'experts' ook kan verwijten, daarbij behoort zeker niet: gebrek aan uithoudingsvermogen. Wat ook waar is: bij een deel van hun artikelen staat in de vakbladen: 'retracted', wat wijst op gedwongen terugtrekking van al gepubliceerde teksten. Alleen de ware complotdenker ziet hierin een verder bewijs voor het gelijk van de goochelaars. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in 'pseudo-wetenschap': dit is een prachtig onderwerp voor een gedegen 'case study'. (*) zie: https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/mmr-vaccine/

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen26 jan. 2022 - 18:36

Complottheorieën zijn vaak heel nuttig als voorbeelden voor colleges over kritisch denken of wetenschapsfilosofie. Maar als de docent er zelf in gelooft wordt het een ander verhaal. En dan lees ik in het artikel dat de man ook nog gepromoveerd is in de wiskunde en natuurwetenschappen. Dat is toch wel een zeldzaamheid.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe27 jan. 2022 - 11:56

Andringa is gepromoveerd in de wiskunde en natuurwetenschappen en expert op het gebied van akoestiek en geluidsbeleving, maar dat sluit geloof in complottheorieën buiten zijn vakgebied toch niet uit? De eigen invulling die hij gaf aan het vak ‘Systems View on Life’ gaf de studenten in ieder geval te denken zij het waarschijnlijk niet op de manier die hem voor ogen stond.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen27 jan. 2022 - 13:48

Danielle, "dat sluit geloof in complottheorieën buiten zijn vakgebied toch niet uit" Dat is waar. Ik heb het een en ander online van hem gezien en dat geeft ook niet de indruk van een typische crank ofzo.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 jan. 2022 - 16:26

Wat zich in seminaria ed afspeelt is natuurlijk ook niet 1-op-1 terug te vinden in publicaties.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland26 jan. 2022 - 15:53

Niet om het een of ander maar dit lijkt me dus de ideale docent om kritisch denken van te leren. Want je krijgt het niet zomaar van een bezopen wappie maar iemand die goed kan argumenteren en dergelijke . Zo leer je de wereld te bekijken vanuit meerdere standpunten. Kom op mensen Paul Cliteur en Gloria Wekker worden toch ook niet ontslagen terwijl ze pseudowetenschap promoten?

12 Reacties
Winterdepressie
Winterdepressie26 jan. 2022 - 16:39

Als referentiemateriaal zijn dit soort... alternatieve denkwijzen natuurlijk prima voor zo'n college. Het probleem is dat de docent in kwestie deze blijkbaar als waarheid verkondigde en druist natuurlijk tegen elke vorm van wetenschappelijke waarden in. Wij hadden ook vakken waar we stellingen moesten verdedigen en bij twee tegenovergestelde stellingen kan er maar 1 helemaal waar wezen. Dat is binnen academische discussie niet raar, helemaal niet in alfa disciplines. Het ging hier echter om willekeurige onzin die volledig buiten de discipline van de docent in kwestie viel dus het vak valt al bij het feit dat de docent per definitie niet is staat is om er inhoudelijk kritisch over na te denken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 jan. 2022 - 17:13

Gloria Wekker is emeritus hoogleraar. Dan is ontslag niet meer mogelijk.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland26 jan. 2022 - 17:42

aha ....helemaal nooit ?

Zandb
Zandb26 jan. 2022 - 18:12

Griezel Mijn hemel, wat weet u er nou van, hoe die professor precies wat doceert. Het is toch helemaal niet nodig zo maar wat ins Blaue hinein te beweren.

Le Chat Botté
Le Chat Botté26 jan. 2022 - 18:26

@griezel Je lijkt niet helemaal te bevatten dat pseudo-wetenschap en wetenschappelijk onderricht in argumentatie elkaar alleen verdragen als de pseudo-wetenschap gebruikt wordt als voorbeeld van foutieve argumentatie. Een voorbeeld van foutieve redenatie geef je vervolgens zelf. Het feit dat een pseudo-wetenschapper niet ontslagen wordt door een universiteit is geen valide argument om andere pseudo-wetenschappers niet te ontslaan. Alleen argumenten die aantonen dat pseudo-wetenschappers geschikt kunnen zijn om hun wetenschappelijke functie uit te oefenen zijn valide.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland26 jan. 2022 - 18:28

Door het stuk te lezen @zand

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland26 jan. 2022 - 18:39

ok ik ben overtuigd je moet je leerlingen ook de ruimte geven het niet met je eens te zijn anders leer je ze juist NIET kritisch denken https://ukrant.nl/magazine/hoe-een-rug-docent-studenten-de-fabeltjesfuik-in-lokte/

Zandb
Zandb27 jan. 2022 - 8:26

Griezel Uw kinderhand is gauw gevuld. En dat is een noodzakelijke voorwaarde voor 'niet kritisch denken'.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland27 jan. 2022 - 12:12

ik geef toch toe dat u gelijk hebt?

Woeki Hypo
Woeki Hypo27 jan. 2022 - 13:08

De vraag is of er wel (altijd / in fundamentele kwesties (levensbeschouwelijk, maatschappelijk of wetenschappelijk)) een strikte (binaire) grens te trekken is tussen wetenschap en pseudo wetenschap. Elke wetenschap heeft een vak filosofie. Filosofie is de moeder der wetenschappen. Het lijkt wel of men met de term pseudo wetenschap filosofische kwesties / vraagstukken (inclusief politieke) uit de weg wil gaan. Wetenschap wordt (tegenwoordig) ook als machtsmiddel gebruikt (om iemand (of groepen) de mond te snoeren). O.a. door de (globale) politiek, maar ook door de (globale) economie (kapitaal en management). Dan kan een in wezen filosofisch of politiek probleem (met wetenschappelijke aspecten) intentioneel onder pseudo wetenschap geschaard worden: “Einde discussie”. Een vorm van gerichte retoriek. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Paul Spijkers
Paul Spijkers27 jan. 2022 - 20:14

Woeki Hypo Die kwestie gaat over wat je de voorhand wil geven. Wetenschap of macht. Dat men een bij wijze van spreken een complot propagandist als professor heeft, is niet in essentie verschillend als dat men nep wetenschap of onwetenschappelijke verhaaltjes misbruikt voor politieke doeleinden. Als men bijvoorbeeld zegt dat omdat er een brandje in een struik gebeurde, dat men daarom het hele bos moet kappen voor een nieuw industrie terrein, kun je wel zeggen dat dat brand een wetenschappelijk risico is, en dat men beleid dus op wetenschap baseert, maar dat hele verhaal is nog steeds onwetenschappelijk, en dus propaganda hopend op bijgeloof en overtuiging door macht en truc.

Zandb
Zandb28 jan. 2022 - 10:12

Griezel U geeft mij direct antwoord: "Door het stuk te lezen". En daar reageer ik op.

The Apple
The Apple26 jan. 2022 - 15:49

In defence of conspiracy theories (and why the term is a misnomer) - https://theconversation.com/in-defence-of-conspiracy-theories-and-why-the-term-is-a-misnomer-101678

metrogossipcity
metrogossipcity26 jan. 2022 - 14:51

Rockefeller-familie die achter de schermen aan de touwtjes zou trekken om de mensheid dom te houden. Een ander betoogde in een essay dat er geen reden is om je zorgen te maken over de klimaatcrisis.

Winterdepressie
Winterdepressie26 jan. 2022 - 14:22

Er gaan op universiteiten wel meer rare hypotheses rond, maar dat is verder niet zo erg. Het is alleen wel een beetje onder de maat dat 1ste jaars met complothypotheses, want dat zijn het op z'n best, voorgeschoteld krijgen alsof zijn het al theorieën en dan blijkbaar ook nog eens door een dogmaticus. Verder is de op 1 na beste plek om mensen te vinden met een mogelijk enorm aparte kijk op een bepaald aspect van de wereld een universiteit. De beste plek blijft natuurlijk social media in het algemeen.

2 Reacties
adriek
adriek26 jan. 2022 - 15:20

Op het allerhoogste niveau wordt verkondigt dat meningen gelijk(waardig) zijn aan feiten, dus wat wil je? In de VS wordt creationisme verplicht onderwezen op scholen en wordt de evolutieleer ontmoedigd: hoe ver kan de denkende mens nog devolueren?

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 jan. 2022 - 12:07

Het probleem met de "creationisten" is vooral dat ze tegenargumenten negeren. Darwin zelf had geen moeite met het onderkennen van potentiële problemen bij zijn evolutieleer.

Hernandez
Hernandez26 jan. 2022 - 14:21

'. ‘Aristocraten en priesters hebben waarschijnlijk lang geleden ontdekt dat misbruikte kinderen opgroeien tot handige dienaren’, schreef Andringa in 2015. ‘Slaven dus.’' Gezien het misbruik in de Katholieke Kerk.....

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen27 jan. 2022 - 12:17

Ja ik zou die zin ook niet kunnen afmaken.

watcher3
watcher326 jan. 2022 - 14:11

opgeruimd staat netjes.

1 Reactie
Zandb
Zandb26 jan. 2022 - 18:15

watcher Dat is waar. Maar wat dat hiermee van doen heeft? Denkt u dat een u welgevallige mening daarom dan ook wel als een soort van feitelijke waarheid beschouwd mag worden?