Joop

Undercoverbeelden zijn helemaal niet zo controversieel

  •  
24-01-2019
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
piepvandaag-varken-slachthuis-tielt2

© Foto: Animal Rights

Undercoverbeelden leggen misstanden bloot op plekken waar de NVWA niet komt, maar ondanks rechtelijke uitspraken blijft deze autoriteit maar net doen alsof die misstanden er niet zijn
Afgelopen maanden is Nederland meerdere keren opgeschrikt door opnieuw afschuwelijke undercoverbeelden die zijn gemaakt in de vee-industrie. De teneur in de reacties van de meeste Nederlanders op het beeldmateriaal is duidelijk. Dat dit in Nederland gebeurt, achter die zo zorgvuldig gesloten gehouden deuren, is een grove schande. Ondertussen doet de industrie er alles aan om de beelden te bagatelliseren en vooral de makers van het beeldmateriaal in een kwaad daglicht te zetten, want dat zijn ‘inbrekers’.
animalstoday-ontveld-varkentje-Twitter

© Foto: Animal Rights

Als je het alleen hebt over vorm hoef je nooit over de inhoud te spreken. Dat is exact wat een dierwelzijnsexpert van de NVWA doet in haar weblog , als ze uitlegt waarom deze autoriteit niet direct optreedt als ze geconfronteerd wordt met soms zeer schokkende beelden. Zij begrijpt dat mensen misstanden willen melden en bewijzen, maar inbreken en opnames maken is niet goed te praten. Sterker, ze benadrukt het als ‘misdrijf’ en negeert de inhoud van de beelden.
Dat is dus de organisatie die toezicht moet houden op dierenwelzijn in de veesector, die daarmee ook een rechterlijke uitspraak negeert die zegt dat undercoverbeelden, ondanks controversiële herkomst, inhoudelijk niet genegeerd mogen worden.
Animalstoday-eendenfokkerijen-screenshot

© Foto: Animal Rights

Nou daar gaan we dan maar weer. Laten we gewoon maar weer eens beginnen bij het begin. Of nee, laat ik dat nu eens niet doen en laat ik nu eens beginnen bij het einde, het einde van haar weblog om precies te zijn. Dit omdat het einde eigenlijk meteen duidelijk maakt wat het fundamentele probleem is van de NVWA en als gevolg daarvan ook waarom zij beelden per definitie een misdrijf vinden.
Heel typerend is datgene wat onder het kopje “Niet iedereen is tevreden” door deze inspecteur dierenwelzijn wordt gemeld en dus feitelijk door de NVWA wordt onderstreept.
Zo wordt vermeld dat als je bij de NVWA werkt je te maken hebt met uiteenlopende belangen van de sector, de dierenrechtenorganisaties, politieke partijen, consumenten en burgers. Een uiteenzetting die blijkbaar niet alleen door deze inspecteur, maar door de NVWA als organisatie heel normaal wordt bestempeld. Ik kan namelijk garanderen dat voordat een dergelijke uiteenzetting online komt echt iedere laag binnen de NVWA dit bekeken heeft. En pas als elke laag en iedere ‘belangrijke’ persoon en expert hiernaar gekeken heeft, zal er akkoord op worden gegeven om dit te plaatsen.
Het op deze wijze uiteenzetten benadrukt de desinteresse en onkunde op het gebied van dierenwelzijn door de NVWA.
Op grond waarvan dan hoor ik je denken? Laat ik deze vraag eerst eens aan jou stellen. Als je ervoor moet zorgen als toezichthouder dat de dierenwelzijnsregelgeving moet worden nageleefd, als je als toezichthouder ervoor moet zorgen dat het welzijn van dieren niet mag worden aangetast, met welk essentieel belang dient de NVWA dus rekening te houden? Sterker nog welk belang dient de NVWA te beschermen tegenover andere belangen binnen de geldende regelgeving?
Het antwoord op deze ‘moeilijke’ vraag is natuurlijk: het belang van de dieren. Juist dit belang wordt door de NVWA vergeten. Door het belang van dieren gewoon structureel niet te benoemen en te negeren heeft deze ‘expert’ dierenwelzijn – en dus ook de NVWA – duidelijk gemaakt dat zij dit belang helemaal niet belangrijk vinden. En als je iets niet belangrijk vindt ga je natuurlijk ook niet handhaven en blijf je vrienden met degenen die er ook zo over denken.
Het is dan ook daarom dat de standaardreacties van de NVWA op beelden van ernstige misstanden altijd als volgt zijn:
  1. beelden zijn niet genomen op een Nederlands bedrijf;
  2. er is niets illegaals te zien op de beelden;
  3. als we overtredingen constateren treden we op;
  4. we hebben te weinig mankracht en moeten daarom onze krachten slim inzetten;
  5. op het moment dat wij er waren was alles in orde en
  6. undercover maken van beelden is een misdrijf en daar gaan we niets mee doen.
Met betrekking tot dit laatste punt (6) slaat de NVWA echt op alle fronten de plank volledig mis. Allereerst zou je toch veronderstellen dat de rechter een dergelijke afweging moet maken en niet degene die moet handhaven. En laat dat nou gewoon gebeurd zijn. Door de hoogste rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is bepaald dat dit soort beelden wel degelijk mogen, nee, zelfs moeten worden gebruikt bij de handhaving. Deze uitspraak was definitief, het CBb is de eindrechter in deze zaak:
"“De minister heeft gelijk dat zij niet enkel op basis van door de Stichting Bont voor Dieren en de Stichting Animal Rights bij de fokkerij gemaakte video-opnamen kan optreden, maar zij had deze wel in haar besluitvorming moeten betrekken.”"
Ik vergelijk het maar met een inbreker die een moord op beeld vastlegt en die beelden vervolgens aan de politie geeft. Dan wordt de inbreker voor een rechter gebracht vanwege de inbraak en de moord wordt ook gewoon onderzocht.
Undercoverbeelden leggen misstanden bloot op plekken waar de NVWA niet komt, maar ondanks rechtelijke uitspraken blijft de NVWA maar net doen alsof die misstanden er niet zijn. De NVWA blijft maar volhouden dat undercoverbeelden illegaal zijn en daarmee een misdrijf. De NVWA blijft maar in samenwerking met de sector ageren tegen degenen die dierenmishandelingen openbaar maken. Dit standpunt maakt duidelijk waarom de sector steeds maar weer met allerlei lofbetuigingen komt over de ‘juiste werkwijze’ van de NVWA.
Ik begrijp nu beter waarom de NVWA liever geen beelden te zien krijgt waaruit overduidelijk hun desinteresse en incompetentie blijkt, waaruit ook overduidelijk hun verwevenheid met de sector blijkt. Ik begrijp nu ook beter waarom de NVWA er alles aan doet om de beelden te kwalificeren als zijnde controversieel en voor het geval ze niet controversieel zouden zijn, de beelden te bagatelliseren.
animalstoday-gewonde-eend-fokkerij-Veluwe

© Foto: screenshot video Animal Rights

Dat de sector bij monde van LTO nu aangeven Animal Rights te willen aanpakken op onder meer inbraak en bedreiging is echt van de zotte en zelfs schandalig! Wat had moeten gebeuren is dat LTO hun leden die zich schuldig maken aan pure dierenmishandeling royeren als lid. Wat had moeten gebeuren is dat LTO zich juist zou moeten verontschuldigen en alles in het werk zouden moeten stellen om die leden die zich maar blijven bezighouden met dierenmishandeling aan te pakken.
Maar nee, niets van dit alles. Waarschijnlijk is het zo dat er van de LTO geen lid meer overblijft als ze alle dierenmishandelaars royeren. Dat deze club vervolgens een bondje heeft gesloten met de NVWA en in samenwerking met de NVWA proberen de brenger van het nieuws aan te pakken, in plaats van de veroorzaker van het nieuws, is ronduit te schandalig voor woorden. Volgens mij zijn de boodschappers niet de criminelen maar toch echt degenen die het dierenleed veroorzaken.
Hiermee kan zonder meer geconcludeerd worden dat naast de sector ook de NVWA in en in ziek is. De NVWA heeft helemaal niets met dierenwelzijn en zal dat ook niet krijgen, laat staan dat zij geschikt zou zijn om als toezichthouder hiervan te opereren.
De verwevenheid met de sector is van dien aard dat er mijns inziens zelfs gesproken kan worden van ondermijning.
Het is echt aan de politiek om ofwel de NVWA van de grond af aan opnieuw op te bouwen ofwel de NVWA als toezichthouder van dierenwelzijnsregelgeving gewoon af te schaffen. Want laten we duidelijk zijn, aan een door de maatschappij betaalde extra lobbyorganisatie voor de sector zit niemand en zeker de dieren niet, te wachten.
Dit artikel verscheen ook op Animals Today
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (16)

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jan. 2019 - 10:38

Dan moet je eerst wel het CDA afschaffen..en haar politieke handlangers.

korheiden2
korheiden225 jan. 2019 - 13:57

Esther Ouwehand was bij NPO1 in gesprek met Sven Kockelmann. De vraag was vooral : mogen illegale beelden worden gebruikt, ook als er dan in feite sprake is van een misdrijf (inbraak bijv.)? Ouwehand weigerde, ook na tien minuten doorvragen, hier rechtstreeks antwoord op te geven. Ze stelt dat het aan de rechter is om een misdrijf vast te stellen. Bovendien kan het kleine kwaad (illegaal beelden maken) opwegen tegen het grotere kwaad van dierenmishandeling. Dierenwelzijn is een belangrijke zaak, maar ik heb de indruk dat nog altijd een grote meerderheid van de burgers gaat voor een lagere prijs, al verschuiven hier wel de meningen. Ouwehand stelt dat veganisme de toekomst heeft en is tegen het eten van alle dierlijke producten, zelfs vis of insecten. Een ieder die vlees eet zal zich realiseren dat hiervoor een dier gedood is. Daar lijkt mij weinig mis mee, maar er is alle reden om op te komen voor een goede behandeling van dieren. Het uitbannen van dierlijke producten als zuivel heeft eerder met klimaat te maken dan met dierenmishandeling. Een totale ban op dierlijk voedsel lijkt met onmogelijk.

vdbemt
vdbemt25 jan. 2019 - 13:32

"Ondertussen doet de industrie er alles aan om de beelden te bagatelliseren en vooral de makers van het beeldmateriaal in een kwaad daglicht te zetten, want dat zijn ‘inbrekers’. Daar deed vanmorgen Sven Kockelmann op radio 1, tegenover Esther Ouwehand, hartstochtelijk aan mee. Dat inbreken is vele malen erger dan wat het heeft blootgelegd. Ouwehand heeft zich geweldig staande gehouden. Heeft Kockelmann banden met de industrie? Zo scherp kritisch als hij zich altijd voordoet, is hij toch niet. Scherp in zijn manier van vragen, maar niet inhoudelijk.

uw slager
uw slager25 jan. 2019 - 10:56

Misschien raar het uit de mond van een slager te horen, maar deze mevrouw heeft niet 100%, maar 1000% gelijk. Ik vrees dat alleen meer repressie een oplossing gaat bieden, Meer controles, strengere controles en het liefst naast hele hoge boetes ook gevangenisstraffen voor de verantwoordelijken. De branche zelf blijkt geen zelfreinigend vermogen te hebben.

Tom8
Tom825 jan. 2019 - 10:35

Tegen de stroom in roeien is moeilijk, zeker tegen de verstarde geesten van het consumentisme. Het CDA is helaas zo´n partij die van God los is, maar toch in staat is je met de Bijbel om de oren te slaan. Het bijgevoegde Filmpje zegt alles over de Staat van Zijn, van mens naar dier, of van dier naar mens binnen de Westerse maatschappelijke context. Gewoon dagelijks op het JeugdJournaal met wat educatie over Bio-Dynamisch als alternatief, en verandering die al gaande is zal zich versneld aandienen. Foodindustry, schokkend door het klinische. https://www.youtube.com/watch?v=qzzdBtQWTtg

Bouwman2
Bouwman225 jan. 2019 - 9:00

Het is de opdracht van de undercover opererende mens om misstanden aan te tonen. Er zijn genoeg mensen die dat doen, ik kan er zo een aantal opnoemen. En misstanden zijn er ook meer dan voldoende. De vraag is of je hier de mensen een dienst mee bewijst of enkel jezelf.. Dat eerste is niet altijd het geval. Soms zit je op of zelfs over de grens van uitlokking. Waarom zou je alles willen weten? Achter dingen willen komen die je helemaal niet wilt weten? Om de boze lezers en kijkers nog bozer te maken? Om de doortraptheid van de mensheid aan de kaak te stellen? In de Bijbel staat dat wie zonder zonde is de eerste stenen mag werpen. Toch goed dat er een Bijbel is. Dit land is dan wel van God los, maar de Bijbel is er nog steeds voor de liefhebbers. Dat dan weer wel..

3 Reacties
Contra-mine
Contra-mine25 jan. 2019 - 10:57

"Wie zonder zonde is werpe de eerste steen". Ziehier, de grootste dooddoener die er is.

rvb2
rvb225 jan. 2019 - 11:39

Hier is in ieder geval duidelijk dat de dierenactivisten niet alleen zichzelf een dienst bewijzen. Zij beschermen de nette boeren tegen criminele boeren die een loopje nemen met de wet. Door gebrek aan controle laat de overheid dat na.

vdbemt
vdbemt25 jan. 2019 - 13:24

"Waarom zou je alles willen weten? Achter dingen willen komen die je helemaal niet wilt weten?" Waarom zou je iets liever niet willen weten? Omdat dat inzicht, dat wat het blootlegt, niet zo fraai is? En je daar, desondanks, liever mee doorgaat? Is dat wat de bijbel proclameert? Is dat ook wat de bijbel zegt, dat het zichtbaar maken van iets grofs schandaligs, verwerpelijker is dan dat grofs schandaligs? Ik kan mij voorstellen dat zij die deel hebben aan dat schandaal en/of er profijt van hebben, graag zo'n bijbel hebben. Het maakt natuurlijk wel die bijbel deel van dat schandaal. Waarom zou je alles willen weten? Het lijkt steeds meer nodig om, inderdaad, de doortraptheid van de mensheid aan de kaak te stellen. Inclusief hen met een bijbel.

Eric Minnens
Eric Minnens25 jan. 2019 - 8:07

De NVWA is een organisatie van niks die stijf staat van de voedselschalen. Daar hoef je alleen maar even Wikipedia voor open te slaan. Paardenvlees als rundervlees verkocht, gesjoemel met biologische eieren, met salmonella besmette zalm, de fibronilcrisis, allemaal onder toezicht van deze autoriteit. Tja, zij valt dan ook onder EZ, die de belangen behartigt van ondernemers. Die het liefst Gods water over Gods akker laten stromen, op zoek naar het laagste putje, waarin ze alles en iedereen kunnen laten verzuipen. Niet alleen dieren, maar bijvoorbeeld ook flexwerkers. En kinderen zelfs, gezien de wancontrole op speelhallen als in Grootebroek, waar de vierjarige Maurycy in 2015 van een springkussen viel, dood. (Binnenkort volgt er een rechtszaak.)

4 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens25 jan. 2019 - 8:09

voedselschandalen

Satya
Satya25 jan. 2019 - 11:21

Ook kunnen ze het ondernemers erg moeilijk maken waarbij ik mij soms afvraag of ik rekening met zelfdenkende wezens moet houden als klant of compleet niet in staat tot denken de klanten zijn. De verschillen die voor verschillende bedrijven wat betreft veiligheid op bv speelgoed worden gecontroleerd zijn concurrentie vervalsing, hele grote bedrijven en hele kleine bedrijven worden aan veel minder regels gehouden dan middelgrote waar personeel nog personen zijn.

Eric Minnens
Eric Minnens25 jan. 2019 - 12:26

Sorry, de NVWA is sinds 2017 ondergebracht bij het ministerie van Landbouw etc. (Over Gods akker gesproken)

Eric Minnens
Eric Minnens25 jan. 2019 - 23:25

@Satya Verschillende normen voor (in grootte) verschillende bedrijven? Kan zijn, heb je daar een voorbeeld van? (Ik krijg al googlend de indruk dat ze in het algemeen meer bezig zijn met het bedenken en opleggen van regels dan met het handhaven ervan. Al zijn er ook positieve uitzonderingen, zoals de hoverboards, waarvan er 30 uit de handel werden genomen omdat de batterijen onder omstandigheden zouden kunnen ontbranden.)

Jansen7
Jansen725 jan. 2019 - 7:51

Wie iets wil doen vindt altijd wel een middel, wie niets wil doen vindt altijd wel een excuus.

Jansen7
Jansen725 jan. 2019 - 7:41

Wie wil doen vindt altijd wel een middel, wie niets wil doen vindt altijd wel een excuus.