Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Uitstel klimaatactie kost mensenlevens en mensenrechten

  •  
03-03-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
89 keer bekeken
  •  
Flickr_biomassa_EssentNieuws_300
De gemiddelde Nederlander stoot in minder dan 2,5 dagen net zo veel uit als de gemiddelde Malinees in een jaar.
Onlangs verscheen het bericht dat onder meer Shell, Schiphol, KLM en ING financiële steun gaven aan het project van Frits Böttcher, dat de basis legde voor klimaatscepsis in Nederland. Hiermee droegen ze bij aan het vertragen van klimaatacties van de overheid. Deze vertraging heeft niet alleen tijd gekost, maar helaas ook mensenlevens en mensenrechten. Dezelfde misinformatie en vertraging zien we nu bij het implementeren van oplossingen om de uitstoot van CO2 te verminderen en de klimaatcrisis het hoofd te bieden. In plaats van achter fabeltjes aan te lopen, moet de Nederlandse regering volop inzetten op bewezen strategieën en technologieën.
Gelukkig weten de meeste mensen inmiddels beter dan de drogredeneringen van klimaatsceptici te geloven. Daarom hebben we inmiddels een klimaatwet, het Parijsakkoord en vele andere afspraken over klimaatmaatregels. Toch is het werk van Böttcher en anderen niet zonder gevolgen gebleven. De argumenten van Böttcher zien we nog altijd terug in het politieke debat van vandaag. Zelfs al zijn de schadelijke gevolgen van klimaatverandering op veel plekken makkelijk te herkennen. Mozambique, Zimbabwe, Uganda, en Bangladesh hebben hun land in rap tempo zien veranderen met verwoeste levens als gevolg. Pijnlijk genoeg zijn dit ook de landen die nauwelijks hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis.
We zitten inmiddels op 1,1 graad opwarming en stevenen af op een voor velen onleefbare wereld bij 3 tot 5 graden opwarming. Droogte, overstromingen en uit de hand gelopen natuurbranden zijn tegenwoordig normaal te noemen, vooral in ontwikkelingslanden. De lasten hiervan zijn ook niet eerlijk verdeeld. Vrouwen worden bijvoorbeeld harder geraakt door klimaatverandering.
Vooral landen in Europa en Noord-Amerika hebben veel bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Ter illustratie, de gemiddelde Nederlander stoot in minder dan 2,5 dagen net zo veel uit als de gemiddelde Malinees in een jaar. Landen als Nederland dienen dan ook voorop te lopen als het gaat om klimaatbeleid. Toch zie je dat we blijven treuzelen en een achterloper zijn in Europa, mede door de klimaatsceptici die als een blok aan het been hangen.
Ook bij de oplossingen die worden aangedragen zien we dat misinformatie, ontkenning van het echte probleem en de zoektocht naar politiekdraagvlak leidt tot controversiële keuzes. Veel landen en internationale afspraken over klimaatbeleid leunen sterk op normen van zogeheten net-neutraliteit en het gebruik van BECC’s (bio-energie en stikstof vangende technologieën). Beide kunnen omschreven worden als halve of valse oplossingen. Dezelfde bedrijven die voorheen bezig waren met het tegenwerken van verandering, zetten nu in op deze valse oplossingen in plaats van serieus werk te maken om de CO2-uitstoot te verminderen.
Net-neutraal betekent dat er net zo veel CO2 wordt opgenomen als er wordt uitgestoten. Dat klinkt prima, ware het niet dat veel landen en bedrijven dit als excuus gebruiken om hun CO2- uitstoot onvoldoende te verminderen. Zo is het in theorie mogelijk om bomen te planten die evenveel CO2 opnemen als wij in Nederland uitstoten. Maar die bomen moeten wel ergens komen te staan en daarin zit het probleem. Om álle CO2-uitstoot in Nederland te compenseren is een bos van 4x de oppervlakte van ons land nodig. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat bomen wanneer ze sterven en rotten nagenoeg alle CO2 die ze hebben opgenomen weer loslaten.
Een vergelijkbaar probleem hebben we met technologieën als BECC’s. Ofwel het planten en verbranden van bomen om vervolgens de CO2 op te vangen en die terug in de grond te stoppen. Deze opvang en opslag van CO2 is zeer afhankelijk van nog onbewezen technologie en waar al die bomen geplant moeten gaan worden, is ook niet duidelijk. Simpel gezegd hebben we de tijd niet om te wachten op nieuwe technologieën die ons gaan redden en valse oplossingen na te jagen.
Om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan moeten we nú actie ondernemen en volop inzetten op bewezen strategieën en technologieën zoals wind- en zonne-energie, isolatie, agro-ecologie voor voedselproductie, vliegverkeer verminderen en eetgedrag aanpassen. Investeren in nieuwe technologieën met echte potentie kan verstandig zijn, maar mag andere noodzakelijke acties niet uitstellen of in de weg staan. Onze vertraging heeft al genoeg mensenlevens verwoest.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (26)

Louis de Vos
Louis de Vos5 mrt. 2020 - 21:22

Breng de levensstandaard van Malie op het zelfde niveau als van Nederland en je zal zien dat de gemiddelde Malinees net zoveel of misschien wel meer gaat uitstoten als de gemiddelde Nederlander

MountEverest
MountEverest3 mrt. 2020 - 19:51

Niels gaat waarschijnlijk uit van het zwartste scenario, a.k.a. RCP 8.5. In de Volkskrant van 28 februari wordt uitgelegd wat dit scenario behelst: “RCP 8.5., het doemscenario, waarin alles helemaal misgaat. In RCP 8.5 neemt de bevolking sneller toe dan voorzien, innoveren we niet genoeg, groeit de economie langzaam en verstoken we alsmaar méér kolen, olie en kerosine. Met als gevolg een CO2-gehalte dat meer dan verdubbelt, een gemiddelde wereldtemperatuur die oploopt tot 5,9 graad warmer eind deze eeuw en een zeespiegel die in 2100 haast een meter hoger staat dan nu.” https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zo-erg-wordt-het-ook-weer-niet-met-het-klimaat-hoe-het-rampscenario-de-bovenhand-krijgt~ba7b2e35/ In het klimaatdebat kun je grofweg twee “scholen” onderscheiden. Degene die de klimaatcrisis met behulp van technologie willen oplossen en degenen die de crisis willen gebruiken om de maatschappij ingrijpend te hervormen, richting een sobere autarkie. De eersten zullen uitgaan van scenario RCP 2.6 of RCP 4.5, de laatsten van RCP 8.5.

2 Reacties
MountEverest
MountEverest3 mrt. 2020 - 19:52

Het venijn zit, zoals gewoonlijk in de staart: "Om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan moeten we nú actie ondernemen en volop inzetten op bewezen strategieën en technologieën zoals wind- en zonne-energie, isolatie, agro-ecologie voor voedselproductie, vliegverkeer verminderen en eetgedrag aanpassen. Investeren in nieuwe technologieën met echte potentie kan verstandig zijn, maar mag andere noodzakelijke acties niet uitstellen of in de weg staan. Onze vertraging heeft al genoeg mensenlevens verwoest."

JanvdH2
JanvdH24 mrt. 2020 - 5:27

Mount, er zijn eerder 2 andere kampen, er is een kamp dat wat wil doen aan de co2 uitstoot en daardoor zitten we niet meer op het RCP 8.5 scenario En er zijn van die mensen die zoveel mogelijk onzin verspreiden om vooral maar niets te doen, die mensen verwijzen naar niet ter zake doende blogs in plaats van naar goede wetenschappelijke bronnen en vertroebelen de discussie https://klimaatveranda.nl/2020/02/02/rcp8-5-worst-case-business-as-usual-of-foute-voorspelling/ Jij gaat er van uit dat niels uit gaat van RCp 8.5 en daarmee creëer je een hele mooie stropop

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 mrt. 2020 - 12:56

Ik wil niet veel zeggen maar als je over Mali begint en uitstoot per persoon. Dan zou ik toch graag de stookkosten aan vervuiling van Nederland meegenomen zien t.o.v. Mali. Dat kun je toch niet een-op een vergelijken of is dat ergens gecorrigeerd? Mijn vraag en dat is niet om iets af te doen m.b.t. het klimaatdebat. Je kunt dat toch niet een/op een en dan ook nog per persoon klakkeloos op elkaar leggen! Dus nogmaals; Mag ik dat enigszins misleidend noemen of is dit verdisconteerd in de cijfers. https://www.klimaatinfo.nl/mali/

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin3 mrt. 2020 - 13:10

Waar kan ik de onderzoeken vinden die hieraan ten grondslag liggen?

EmC2
EmC24 mrt. 2020 - 8:43

Er is veel aan te merken! Hij heeft echter wel een punt, dat de verkeerde oplossingen worden gekozen en ook in de verkeerde volgorde. We recyclen oud-papier, maar om dit te kunnen doen gooien we bomen in de bio-centrale. We recyclen plastic, maar omdat te kunnen doen verstoken we aardolie. De probleem in dit stuk is dan ook dat er geen verschil wordt gemaakt tussen; 'Klimaat', 'CO2/NOx' en 'Verbruik grondstoffen'. Voor het klimaat ..minder CO2 uitstoot!... dan heb je al discussie. Reductie/halvering van gebruik natuurlijke grondstoffen lijkt mij een veel beter streven en veel minder onderhevig aan discussie. Dan kan verbranden van plastic opeens een veel betere optie zijn dan recyclen. Maar dat is natuurlijk vloeken in de kerk!

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 mrt. 2020 - 8:23

EmC2 Hoe vaak is dat punt hier op Joop al niet gemaakt. De mensen die het daarmee eens zijn kennen we wel. De mensen die het er niet mee eens zijn en/of nog overtuigd moeten worden kun je dan beter op een andere manier benaderen. Juist die ga je zo niet overtuigen, die verharden daardoor enkel in hun overtuiging. Meningen zijn belangrijk maar enkel als ze ondersteund worden door reëele en/of enigszins verifieerbare argumenten al dan niet met een mate van ingebouwde onzekerheid.

hans21
hans213 mrt. 2020 - 12:31

Om klimaat verandering tegen te gaan.Deze doelstelling is al een lachertje van de eerste orde.Het klimaat is niet te veranderen zolang er mensen op deze aarde rondlopen die maar 1 ding willen en dat is consumeren met een grote C.

2 Reacties
henk1953
henk19533 mrt. 2020 - 15:35

". . . Het klimaat is niet te veranderen zolang er mensen op deze aarde rondlopen . . ." Sterker nog, het klimaat verandert continu. Al sinds, nee: vóór mensenheugenis, of er nu op deze aardkloot mensen rondlopen of niet.

hans21
hans214 mrt. 2020 - 12:47

Inderdaad de mens heeft totaal geen invloed op het klimaat

Henk van Sluis
Henk van Sluis3 mrt. 2020 - 9:59

Ik vind dat de overtuigingen van de heer Böttcher wel erg gemakkelijk aan de kant worden geschoven door de auteur, zonder verdere argumentatie. We noemen het simpelweg 'achter fabeltjes aanlopen' en hoppakee, daar gaat de heer Böttcher door het putje. Ik ben geen specialist op het gebied van de klimaatverandering, en ik heb ook geen idee of de beste man gelijk heeft/had, maar hij was hoogleraar, professor, doctor, en heeft waarschijnlijk meer kennis over het klimaat verzameld en beschouwd, dan alle reageerders en schrijvers op Joop bij elkaar. De man wegzetten als fantast met drogredeneringen verdient in mijn ogen dan ook wel iets meer onderbouwing dan waarmee de auteur van dit artikel komt. Niels de beleidsadviseur heeft blijkbaar gelijk, en de hoogleraar professor doctor snapt er niets van. Dan maak je je er wel erg makkelijk vanaf. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/mijn-vader-frits-bottcher-was-geen-klimaatscepticus~b1100a19/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

14 Reacties
JanvdH2
JanvdH23 mrt. 2020 - 10:52

Henk, de heer Böttcher heeft 0 wetenschappelijke publicaties op klimaatgebied op zijn naam staan, hij heeft dan ook 0 autoriteit als het gaat over klimaatwetenschap. Een professor die weet wat hij doet weet dat hij zijn opinie moet onderbouwen met onderzoek en niet zomaar wat kan roepen. En ja hij was uitstekend gekwalificeerd om dat te doen, waarom heeft hij dat niet gedaan? Hij maakte zich er wel erg makkelijk vanaf om zijn geloof te verspreiden en geen onderzoek te doen

Marinus C.
Marinus C.3 mrt. 2020 - 11:01

Door mensen aangejaagde klimaatverandering is uitgekristalliseerde wetenschap. Dat kun je in twijfel trekken, maar dat moet je dan wel iets tegenover zetten. Dus minstens een zeer goed onderbouwde theorie die met AGW kan concureren. Dat doet deze meneer niet, dus hij kan inderdaad zonder problemen en zonder er woorden aan vuil te maken, aan de kant worden gezet. Niet iedere breinscheet hoeft serieus genomen te worden bij wetenschappers, zo werkt de wetenschappelijke methode nu eenmaal.

vdbemt
vdbemt3 mrt. 2020 - 11:46

"De schrijvers van het zaterdagartikel beweren dat mijn vader zich van het rapport zou hebben gedistantieerd. Dat is niet juist. Hij wees erop dat de rekenmodellen nog in de kinderschoenen stonden en men moest uitgaan van de op dat moment bekende (winbare) reserves. Dus kon niet exact kon worden voorspeld wanneer grondstoffen op zouden raken." Hoe exact kunnen wetenschappers voorspellen? Het blijft "voorspellen". Intussen zijn de voorspellingen van de Club van Rome dubbel-en-dwars uitgekomen. " Zijn kritiek betrof de geïsoleerde aandacht voor het verminderen van CO2-uitstoot omdat deze afleidde van het onderzoek naar de werkelijke oorzaken van de ernstige milieuprobleen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. " Waarmee vader en zoon Böttcher wel het enorme probleem van de gevolgen van de aanwezigheid en het (industriéle) gedrag van de mens onderkennen. "Met de door mijn vader verfoeide ‘CO2-hetze’ is slechts bereikt dat we nu in nog hoger tempo dan voorheen de planeet uitputten, " Nogmaals: dat zien deze mannen dus wel. "Dat gebeurt met dezelfde economische verdienmodellen die de problemen hebben veroorzaakt, maar dan zogenaamd zonder CO2-uitstoot en zonder oplossing voor ook maar één van de vraagstukken met betrekking tot de grenzen aan de groei ....." Hoe bijzonder is het dan niet dat vader Böttcher zich inzet voor bedrijven als Shell, Schiphol, KLM en ING, zodat die hun verdienmodellen kunnen blijven handhaven? Alleen omdat, volgens hem, de aandacht te beperkt gericht is op CO2 en niet de andere oorzaken. Het lijkt er toch heel sterk op dat hoogleraar, professor doctor Böttcher ZELF, met zijn kennis, een heel goed verdienmodel heeft gevonden: "Dankzij financiële steun van ruim 1 miljoen gulden kon Böttcher het verhaal verspreiden dat het broeikaseffect een mythe was. Zijn lobby heeft er volgens experts aan bijgedragen dat het Nederlandse klimaatbeleid maar langzaam op gang kwam."

LaBou
LaBou 3 mrt. 2020 - 11:51

"Ik ben geen specialist op het gebied van de klimaatverandering, en ik heb ook geen idee of de beste man gelijk heeft/had, maar hij was hoogleraar, professor, doctor, en heeft waarschijnlijk meer kennis over het klimaat verzameld en beschouwd, dan alle reageerders en schrijvers op Joop bij elkaar." Die eerste zin zegt genoeg. Het feit dat de beste man hoogleraar, professor en doctor was zegt helemaal niets. En ik denk eerlijk gezegd dat hier op dit forum mensen aanwezig zijn die meer dan voldoende kennis hebben verzameld over het klimaat.

Henk van Sluis
Henk van Sluis3 mrt. 2020 - 12:33

Op alles valt wel wat af te dingen he. Wie heeft bedacht dat biomassa zo'n goed plan was, dat elektrisch rijden de toekomst is, en dat alle boeren beter kunnen stoppen met hun bedrijf? Wie heeft bedacht dat aardgas echt niet meer kan in deze tijd? Wetenschappers? En zat daar misschien ook een forse klimaatlobby achter met een alleraardigst verdienmodel? Aan beide zijden van het klimaatdebat wordt ongetwijfeld de grootste onzin verkocht, gesteund door grote organisaties met heel veel centjes en invloed. En ik vind het steeds moeilijker om richting te bepalen over de juiste weg om de klimaatproblematiek aan te pakken. Alle verhalen rondom gas/biomassa/kernenergie hebben dat alleen maar versterkt. Ergens klopt er iets niet, zoveel is voor mij wel zeker, maar ik heb te weinig kennis om de vinger op de zere plek te leggen. Maar gelukkig hebben we daarvoor Joop, want onder de posters is de wijsheid zoals altijd in pacht. Misschien waren mijn argumenten niet de juiste, maar een kritische blik op beide kanten van het klimaatverhaal lijkt me op zijn plaats, en dat mis ik. Het lijkt mij een gezonde interesse, maar gezien de reacties op mijn post is het blijkbaar allemaal niet nodig en kunnen we kritiek van klimaatsceptici rustig naast ons neer leggen. En hou me ten goede. Ik ben geen klimaatontkenner, hoewel het verschil tussen ontkenner en scepticus tegenwoordig niet meer lijkt te bestaan. Ik geloof best dat er een probleem is met de ontwikkeling van het klimaat, en dat we als mensheid in moeten grijpen om er iets aan te doen, maar de manier waarop, het gedram en de kansloze ad hoc oplossingen die worden verzonnen en doorgedrukt stuiten me steeds meer tegen de borst en wakkeren mijn argwaan aan.

JanvdH2
JanvdH23 mrt. 2020 - 13:58

Henk, Er is veel te zeggen over het klimaatbeleid, echter dat betekend nog niet dat je dan eerst de klimaatwetenschap moet aanvallen. Als je zegt dat je van mening bent dat je het niet eens bent dat biomassa CO2 neutraal is dan heb je een punt, zeker als je praat over het verbranden van houtsnippers. Als je van mening bent dat we beter kernenergie kunnen inzetten dan windmolens dan zou dat een goede opinie kunnen zijn, echter dan mag ik je ook vragen hoe je dat zou willen betalen. Als je van mening zou zijn dat je niets wil doen en dat je je ogen sluit voor de gevolgen voor de generaties na ons is dat nog steeds een legitieme opinie, echter als je beweert dat de MWP warmer was dan vandaag dan vraag ik om wetenschappelijke onderbouwing

datkanniet
datkanniet3 mrt. 2020 - 15:26

@henk Ik reageer op je comment. Ik kan niet zeggen welke maatregelen het beste zijn. Het enige wat ik altijd zeg is dat het CO2 in de lucht snel stijgt (280 ppm voor industriele revolutie en nu 410 ppm en waarschijnlijk is dat al iets meer) en dat we in de afgelopen 150 jaar heel veel koolstof (C) in de vorm van olie, gas en steenkool aan het verbranden zijn (CO2). En dat de temperatuur op aarde ook aan het oplopen is en die stijging loopt gelijk met die van CO2. De beste oplossing zou zijn om op dit moment te stoppen met olie, steenkool en gas te verbranden. Maar dat gaat niet dus zijn 'we' hard bezig om de vele energie die we 'nodig' hebben (we zouden namelijk ook eens wat minder energie moeten gebruiken) uit andere bronnen te halen. En we moeten serieus kijken naar hoe we onze woonomgeving inrichten. En misschien het woord efficient eens uit ons woordenboek schrappen. Want omdat we alles zo efficient mogelijk willen doen vernietigen we ons leefomgeving, maar dat is mijn mening.

Rode druppel
Rode druppel3 mrt. 2020 - 15:35

Henk van Sluis. Ik vindt dat er iets moet gebeuren. Klimaat en milieu problemen zijn niet meer te ontkennen. Ik zet vele grote vraagtekens ( net als u ) bij de maatregelen. Ik ga niet naar een warmtepomp. Ik ga niet van het gas. In Duitsland wil men iedereen juist aan het gas. Wetenschappers zijn verdeeld. Dan rest er alleen eigen verstand gebruiken. Het zeer vervuilende transport zoals over de weg, zee en lucht zoveel mogelijk te beperken. Dat kan het beste met regionale economie opzetten die zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. Zeer vervuilende industrie verplaatsen met de nieuwste technologie schoner maken. O ja, in de green deal zie ik helemaal niks. Stop liever die prullaria uit China voor 1 a 2 Euro, wat per vliegtuig of schip deze kant op komt.

henk1953
henk19533 mrt. 2020 - 15:41

Prima post en respons Henk van Sluis

Stheno
Stheno3 mrt. 2020 - 17:41

Henk 1330u, "..want onder de posters is de wijsheid zoals altijd in pacht." Maak je geen zorgen: net zoals op andere sites zoals nu (nl) worden meningen gestuurd. Dus je zult geen gewogen antwoord vinden. Het komt aan op enige beta aanleg en een eigen mening. En het terzijde schuiven van de ultragelovigen die het einde der tijden voorspellen als wij niet ons aardgas sparen zodat het in Duitsland verder ingevoerd kan worden en zoals het in de miljoenen woningen in Rusland heel letterlijk het raam uitvliegt, zoals dat hier in de jaren 70 gebeurde. Uiteraard kun je de redenering van @datkanniet volgen, echter hij/zij vermengt (laat ik het voorzichtig zeggen) correlatie met causaal verband. Want oorzaak en gevolg zou bijv zomaar precies omgekeerd kunnen liggen, of juist een 'lagging behind'/aan het elastiek hangend resultaat kunnen zijn. Een meetperiode van ongeveer 150 jaar projecteren op een schaal van honderden miljoenen jaren is namelijk nogal een risico. Dat komt neer op lies, damned lies and statistics.

MountEverest
MountEverest3 mrt. 2020 - 20:06

JvdH "Als je van mening zou zijn dat je niets wil doen en dat je je ogen sluit voor de gevolgen voor de generaties na ons is dat nog steeds een legitieme opinie, echter als je beweert dat de MWP warmer was dan vandaag dan vraag ik om wetenschappelijke onderbouwing " Dit is een interessant punt. Rond het jaar 1000 trokken kolonisten naar Groenland, what's in a name, omdat daar landbouw mogelijk was. Rond 1300 werd het steeds kouder en in 1408 vertrokken de laatsten. De fundamenten van tufstenen kerkjes zijn een tastbaar bewijs van hun aanwezigheid. De MWP werd gevolgd door de Kleine IJstijd. Tussen 1000 en 1850 werd een warmere periode gevolgd door een koudere. In tegenstelling tot de klimaatmodellen is dit hard bewijs, echte wetenschap. https://www.thegrandsolarminimum.com/medieval-warm-period-mwp/

JanvdH2
JanvdH24 mrt. 2020 - 5:21

Mount, "In tegenstelling tot de klimaatmodellen is dit hard bewijs, echte wetenschap." Wat is echte wetenschap, dar er een MWP was? Ja daar heb je waarschijnlijk wel een punt, nu nog het volgende stapje maken en niet de helft van mijn zin " vergeten" Was het warmer dan nu, het antwoord daarop is niet te vinden op je blog (is een blog trouwens wetenschap???) Dus hup aan het werk of gewoon toegeven dat je liever een serieuze discussie verstoord met niet ter zake doende onzin

vdbemt
vdbemt4 mrt. 2020 - 9:56

@Henk van Sluis. " Ik geloof best dat er een probleem is met de ontwikkeling van het klimaat, en dat we als mensheid in moeten grijpen om er iets aan te doen," dat inzicht is het begin. Zou het begin moeten zijn. " maar de manier waarop, het gedram en de kansloze ad hoc oplossingen die worden verzonnen en doorgedrukt stuiten me steeds meer tegen de borst en wakkeren mijn argwaan aan." Zou dit nu niet komen doordat de verantwoordelijken (regering, groot-industrie) het af laten weten en, zoals hier Shell, Schiphol, KLM en ING, alle mogelijke moeite doen om hun verdienmodel (met bijkomende schade) voort te kunnen zetten. In plaats van in te grijpen??

datkanniet
datkanniet4 mrt. 2020 - 12:26

@Mount Everest: meld je dan ook meteen even dat dat dus plaatstelijk was en niet wereldwijd zoals nu. En hoezo zijn klimaatmodellen niet wetenschappelijk. Modellen zijn wetenschappelijk. Je gebruikt alle data die je tot je beschikking hebt en stopt dat in een model. Misschien moet je even uitleggen wat daar niet wetenschappelijk aan is. Het wordt in alle wetenschappelijke gebieden gebruikt. Daar maak je dagelijks gebruik van.