Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

TTIP is in een nieuw juridisch jasje nog net zo link

  •  
03-02-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
59 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Het geeft buitenlandse investeerders nog steeds een krachtig politiek wapen om nationaal beleid naar hun hand te dwingen
Amsterdam heeft zich onlangs ‘TTIP-vrij’ verklaard. Europees handelscommissaris Malmström bezoekt woensdag onze hoofdstad om de onrust rond het handelsakkoord waarover zij met de Amerikanen onderhandelt te bezweren. Dat zal haar niet lukken. Kern van de zorgen is dat TTIP mogelijk zal maken dat Amerikaanse investeerders miljardenclaims indienen tegen Europese overheden. Malmströms hervormingsvoorstellen nemen die zorgen niet weg.
Politiek wapen In TTIP zal, zoals alle moderne handelsverdragen, een investeringsgeschillenbeslechtingsmechanisme bevatten. Dit ISDS zorgt voor veel commotie: het stelt buitenlandse investeerders in staat om overheden aan te klagen als deze in het algemeen belang maatregelen doorvoeren die de bedrijfsresultaten kunnen schaden. Bedrijven eisen en krijgen torenhoge schadevergoedingen. ISDS geeft zo buitenlandse investeerders een krachtig politiek wapen om nationaal beleid naar hun hand te dwingen. Geen wonder dat ruim 3 miljoen burgers uit de hele EU zich in een burgerinitiatief hebben uitgesproken tegen ISDS in TTIP.
Het antwoord van de Europese Commissie is het ‘omkatten’ van ISDS tot ICS. Dit Investment Court System wordt ook door onze eigen minister Ploumen omarmd als een fundamentele hervorming, die aan alle bezwaren tegen ISDS tegemoet komt. Niets is echter minder waar. ICS is ISDS in een nieuw jasje. ICS omkleedt investeringsgeschillenbeslechting met iets meer juridische waarborgen. Partijen in het geschil zouden niet meer hun eigen rechter mogen aanwijzen. Er zou niet meer ad hoc geoordeeld worden in geschillen, maar er wordt jurisprudentie opgebouwd. En er komt een beroepsmogelijkheid. Maar de onafhankelijkheid van de arbiters wordt niet gegarandeerd. Zij zullen ook onder ICS grotendeels per zaak worden betaald. De perverse prikkel om te oordelen ten gunste van buitenlandse investeerders blijft bestaan. Want ook de eenzijdigheid van het systeem – alleen buitenlandse investeerders kunnen een zaak aanspannen – blijft overeind.
Brede bescherming Nog wezenlijker is dat die buitenlandse investeerders nog altijd aanspraak kunnen maken op dezelfde brede bescherming die nu maakt dat vrijwel elke overheidsmaatregel onderwerp kan worden van een eis tot schadevergoeding. Milieumaatregelen, maatregelen voor het beschermen van de volksgezondheid, maatregelen om arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te waarborgen, om bedrijven belasting te laten betalen of om publieke diensten betaalbaar te houden: op al deze terreinen hebben buitenlandse investeerders reeds claims ingediend. Met de schadevergoedingen zijn tientallen tot vele honderden miljoenen gemoeid. Bedragen die de belastingbetaler mag ophoesten en die ten koste gaan van overheidsbudgetten.
Arbitragezaken worden veelal in het geheim en achter gesloten deuren afgehandeld. In Europa zijn 127 bekende arbitragezaken gevoerd, maar het werkelijke aantal kan veel hoger liggen. Hoe vaak er wordt gedreigd met claims, waarop vervolgens een schikking wordt getroffen is al helemaal amper bekend. Van slechts 14 zaken weten we hoeveel er uiteindelijk is betaald. Samen 3,5 miljard euro. Oftewel ongeveer 250 miljoen per zaak. Geen geringe bedragen. En ook schikkingen kunnen veel geld kosten. Met de schikking in een geschil tussen Eureko tegen Polen was 2 miljard gemoeid.
Dreigen In Roemenië probeerde een Canadees mijnbouwbedrijf onlangs een omstreden milieuvergunning af te dwingen door te dreigen met een claim van 3 miljard. Dat is 2 procent van het Roemeense BNP. Achmea probeerde in Slowakije middels een investeringsclaim hervorming van het zorgverzekeringsstelsel van tafel te krijgen. De politieke dreiging die van dit soort geschillenbeslechting uitgaat, moge duidelijk zijn. En ICS verandert hier niets aan. Want de bepalingen op grond waarvan dit soort claims wordt aangespannen, worden in het ICS-voorstel nauwelijks aangescherpt en de vrijheid van overheden om te reguleren wordt niet eenduidig vastgelegd.
Als investeringsgeschillenbeslechting in TTIP wordt opgenomen, kunnen de ruim 47,000 Amerikaanse bedrijven die in Europa actief zijn, zich straks allemaal van dit instrument bedienen. Dat Amerikaanse bedrijven uit hoofde van hun eigen rechtssysteem al gewend zijn snel naar de rechter te stappen bij een conflict, maakt het er niet beter op. Een paar van de ‘nieuwe’ lidstaten van de EU hebben nog bilaterale investeringsverdragen met de VS die dateren van voor hun lidmaatschap van de EU. Op grond van die verdragen lopen al 9 claims.
Misplaatst idee De risico’s van investeringsgeschillenbeslechting – of je dat nu ISDS of ICS noemt – zijn enorm. Daarom moet zo’n mechanisme buiten TTIP blijven, en worden geschrapt uit het CETA-verdrag met de Canadezen dat binnenkort ter ratificatie wordt voorgelegd. De EU, de VS en Canada vertrouwen elkaars rechtssystemen voldoende om verdachten van misdrijven aan elkaar uit te leveren. En dan zouden buitenlandse investeerders op diezelfde rechtstaten niet kunnen bouwen? De omvang van de investeringsstromen tussen deze drie grote economische spelers zijn enorm en geven geen enkele aanleiding voor zo’n misplaatst idee. Een extra rechtsgang voor buitenlandse investeerders is in TTIP en CETA volledig overbodig en weegt op geen enkele manier op tegen de risico’s voor de speelruimte van overheden en de kosten voor de belastingbetaler.
Om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde zorgen van het groeiend aantal gemeenten in Europa dat zich TTIP-vrij verklaart en hun burgers, zal Malmström echt met iets beters moeten komen.

Meer over:

opinie, economie, ttip
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (37)

7anpau1
7anpau15 feb. 2016 - 13:23

Ik zie de noodzaak van TTIP niet, althans een aantal nuttig zaken kunnen ook anders geregeld worden. Ik ben fel tegenstander van de ISDS (ook als het een andere naam krijgt als ICS) paragraaf (zie elders in deze draad). Maar ik vindt het onverstandig om goede argumenten (en die zijn er genoeg) tegen de ISDS/ICS paragraaf te laten ondersneeuwen door slechte. Zo zie ik niet waarom het feit dat arbiters per zaak betaald krijgen een 'perverse prikkel om te oordelen ten gunste van buitenlandse investeerders' zou zijn. Ongetwijfeld betalen beide partijen een voorschot van 50% van de kosten inclusief het loon van de arbiter. De verliezer moet de kosten van de winnende partij betalen. De arbiter heeft dus geen belang bij de uitkomst.

[verwijderd]
[verwijderd]4 feb. 2016 - 3:34

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
jellevwal
jellevwal4 feb. 2016 - 7:51

Er is nog veel meer. Britten voerden al actie vanwege de gevreesde gevolgen voor de Britse National Health. Ik verwacht dat commerciële verzekeraars zullen gaan betogen dat onze publiekrechtelijke pensioenfondsen oneerlijke concurrentie zijn. Vraag me af of onze Haagse bende daar al op vooruitloopt door plannen het ABP op te splitsen.

matthijs1985
matthijs19853 feb. 2016 - 18:50

HELP MEE! Maak het Waterschap Amstel Gooi en Vecht TTIP- en CETA-vrij https://amsterdam.piratenpartij.nl/help-mee-maak-het-waterschap-amstel-gooi-en-vecht-ttip-en-ceta-vrij/ Cecilia Malmstrom weigerde woensdagochtend 3 februari voor VondelCS​ met burgers in gesprek te gaan over TTIP. Hoog tijd om ook het Waterschap TTIP-vrij te verklaren. En daar kun jij bij helpen! Jammer dat @MalmstromEU naar binnen sneakte en weigerde met burgers in gesprek te gaan @MalmstromEU #TTIP #CETA #EU pic.twitter.com/HUmZW8WsP0 — Matthijs Pontier (@Matthijs85) February 3, 2016 13 januari gaf Matthijs Pontier het DB advies om zich uit te spreken tegen TTIP en CETA. Hier kun je de discussie over TTIP en CETA tijdens de commissievergadering terugkijken (Terugijken: punt 16) en Open Data (punt 17; een samenvatting van zijn inbreng staat onderaan dit artikel). 11 februari zullen we een motie indienen tegen TTIP en CETA. HELP MEE! Mail de AB-leden met je zorgen over TTIP en CETA, waarom je vindt dat ze onze motie tegen TTIP en CETA moeten steunen en vraag om een reactie. Je kunt je ook een kritisch of juist lovend berichtje sturen over hun inbreng tijdens de commissievergadering (e-mail adressen staan onderaan dit bericht). Amsterdam ttip_vrij Reden voor het Waterschap om zich uit te spreken tegen TTIP en CETA: – Onder TTIP en CETA worden publieke diensten bedreigd. Daarom bestaat het risico dat de waterzuivering en drinkwatervoorziening in handen komen van buitenlandse commerciële bedrijven. – TTIP is ondemocratisch en intransparant. Grote multinationals bepalen in gesloten achterkamertjes hoe het verdrag eruit komt te zien. De tekst wordt geheim gehouden. Burgers hebben niets in te brengen. De arrogante actie van Cecilia Malmstrom om net bij VondelCS het gesprek met burgers te mijden is hiervoor illustratief. – Het Waterschap heeft niets over de inhoud van TTIP en CETA te zeggen, maar krijgt wel met de gevolgen te maken. – Europese boeren worden door TTIP gedupeerd – De gemeente Amsterdam sprak zich al uit tegen TTIP. We kunnen als Waterschap de gemeente waar we veel mee samenwerken toch niet in de kou laten staan? – De Unie van Waterschappen staat sterker in een onderhandeling over TTIP en CETA als Waterschappen openbaar hun zorgen uiten over TTIP en CETA Samenvatting uitspraken andere partijen in het Waterschap: – PvdA is kritisch, maar spreekt zich niet expliciet uit over ons plan om het Waterschap TTIP- en CETA-vrij te maken – PvdD is kritisch over TTIP en CETA en lijkt het plan te steunen – Bedrijven voor TTIP, steunen ons plan niet – CDA wil dat het Waterschap zich niet voor de gek laat houden door Ploumen en wil contact met de Unie van Waterschappen hierover, maar spreekt zich niet expliciet uit over ons plan – Water Natuurlijk (GroenLinks / D66) ‘deelt onze zorgen’ maar steunt ons plan niet – VVD is voor TTIP en steunt ons plan niet – Lijst Spils (afgesplitst van VVD) wil een kritisch signaal over TTIP afgeven en lijkt ons plan te steunen – LTO wil zorgen dat het Waterschap buiten TTIP gehouden wordt, maar spreekt zich niet expliciet uit over ons plan Meer informatie over TTIP en CETA: – Hoe publieke diensten worden bedreigd – Waarom het beloofde ‘right to regulate’ van lokale overheden zoals het Waterschap een wassen neus is. Er zit een maas in! – Hoe Europese boeren door TTIP worden gedupeerd – Waarom TTIP banen kost en slecht is voor de Europese economie – Presentatie die Matthijs Pontier gaf over TTIP (en inmiddels ruim een half miljoen keer is bekeken) – Hoe multinationals ons met TTIP na ACTA er opnieuw in proberen te luizen E-mail adressen AB- en DB-leden in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: – ariane.hoog@agv.nl (VVD) (DB/AB) – evert.de.jong@agv.nl (VVD) (AB) – reimond.went@agv.nl (VVD) (AB)* – haitske.van.de.linde@agv.nl (VVD) (AB) – leny.van.vliet@agv.nl (PvdA) (AB)* – rolf.steenwinkel@agv.nl (PvdA) (AB/DB) – mirugia.sikkens@agv.nl (PvdA) (AB) – egbert.de.vries@agv.nl (PvdA) (AB) – Bea.de.buisonje@agv.nl (PvdA) (AB) – wiegert.dulfer@agv.nl (Water Natuurlijk) (AB/DB) – marion.di.bucchianico@agv.nl (Water Natuurlijk) (AB) – Sander.mager@agv.nl (Water Natuurlijk) (AB)* – Jan.Hoek@agv.nl (Water Natuurlijk) (AB) – peter.van.der.kraan@agv.nl (PvdD) (AB) – friso.van.lierop@agv.nl (PvdD) (AB) – jeroen.brink@agv.nl (PvdD) (AB)* – wim.zwanenburg@agv.nl (CDA) (AB)* – gerard.korrel@agv.nl (CDA) (AB/DB) – nico.de.jong@agv.nl (CDA) (AB) – steven.rosman@agv.nl (Bedrijven) (AB)* – ad.van.luijt@agv.nl (Bedrijven) (AB) – marianne.burgman@agv.nl (Bedrijven) (AB) – pieter.kruiswijk@agv.nl (LTO) (AB/DB) – adrianus.van.rijn@agv.nl (LTO) (AB)* – albert.hooijer@agv.nl (LTO) (AB) – andre.spils@agv.nl (Lijst Spils (afgesplitst van VVD)) (AB)* – peter.prins@agv.nl (50Plus) (AB)* – wiljo.van.bennekum@agv.nl (Socialistische Waterschapsvereniging) (AB)* – hans.massop@agv.nl (Natuurterreineigenaren) (AB)* * = fractievoorzitter – gerhard.vandentop@agv.nl (Dijkgraaf) (AB/DB) – jaap.kelderman@agv.nl (Secretaris-Directeur) (AB/DB) – roelof.kruize@waternet.nl (Algemeen-Directeur) (AB/DB) Tijdens deze vergadering stelde ik ook kritische vragen over over OPEN DATA (punt 17). Het Waterschap zegt voorop te willen lopen, maar wij zien nog wel wat mogelijkheden tot verbetering. In tegenstelling tot de meeste andere waterschappen, moet AGV de Openspending data nog vrijgeven. Daarnaast pleitte Matthijs ervoor om: (1) Openspending Detaildata vrij te geven, (2) een vraaggestuurde data-inventarisatie uit te voeren, waarin samen met organisaties en hergebruikers gekeken wordt welke data beschikbaar gesteld kunnen worden. (3) besluitvormingsformatie vrij te geven als Open Besluitvorming, (4) een informele WOB-aanpak en het proactief openbaar maken van documenten die op te vragen zijn via de WOB, om zo bureaucratie te verminderen.

Woeki Hypo
Woeki Hypo3 feb. 2016 - 15:34

TTIP is in een nieuw juridisch jasje nog net zo link. “Het geeft buitenlandse investeerders nog steeds een krachtig politiek wapen om nationaal beleid naar hun hand te dwingen” Vermogen = Investeringen = Rendementen, Maximaal. Vermogenden *) of (grote) vermogensongelijkheid met hun (hogeropgeleide) managers, consultants en “bevriende” 3) politici (openlijk of in het geniep) zijn de nagel aan de doodskist van democratie en rechtsstaat. ISDS of ICS of neoliberalisme (rechtskapitalisme of de neoklassieke theorie) of de neoliberale economie (een wetenschap) hebben we aan hen of hun belangen te danken: Maximale (morele) corruptie, uitbuiting en onderdrukking weer als norm. Maximale polarisatie, radicalisering en extremisme als standaard. Met de wetenschap 0) als een bron 1). (Humanistisch) Verval onder leiding van hogeropgeleiden. Restauratie van het fascisme (de stok) en feodalisme wereldwijd (globalisme). Einde Westerse Verlichting met humanisme. Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: *) Sommigen uitgezonderd. 0) Inclusief de wiskunde (= “het rationalisme”). 1) De neoliberale economie 2) 2) Met zijn wetenschappelijke, economische of wiskundige optimalisatie principes als eufemisme voor extremisme: minimaal dit of maximaal dat. 3) Wie geld heeft, heeft vrienden.

ATM2
ATM23 feb. 2016 - 15:25

Als er vanwege een associatieverdragje met Oekraïne een referendum wordt gehouden zou ik zeggen, organiseer er ook maar een m.b.t. TTIP, een veel ingrijpender verdrag dan dat Oekraïense associatieverdragje. Gezien de anti TTIP commentaren die hier al geruime tijd voorbij komen lijkt joop.nl mij een bij uitstek geschikte club om dit referendum mogelijk te maken. Ze kunnen dan ook gelijk aan geenpeil.nl laten zien dat je ook een referendum kunt houden over serieuze zaken.

1 Reactie
jellevwal
jellevwal4 feb. 2016 - 7:52

Alsof oorlog met Rusland geen serieuze zaak is.

Tom Meijer
Tom Meijer3 feb. 2016 - 14:22

Als degenen die achter het Oekraine-referendum zitten werkelijk iets zinnigs hadden willen doen dan hadden ze een referendum over TTIP moeten houden. Vele malen beter en veel meer impact dan over dat associatieverdrag met een bijkans failed state.

1 Reactie
ATM2
ATM23 feb. 2016 - 18:58

Dat kan nog helemaal niet. Er kan pas een referendum afgedwongen worden als de nationale ratificatie van TTIP aan de orde is. Bovendien, ik schreef het al eerder, dit is gezien de artikelen en bijbehorende reacties een mooi onderwerp voor Joop.nl om te laten zien wat de democratie ze waard is. Niets of niemand weerhoud Joop.nl ervan om zo'n actie te starten.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen23 feb. 2016 - 12:28

Voor hen die het Duits machtig zijn: bij sommigen bekend, maar toch onthullend en ontluisterend: http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-01/ttip-transparenz-abgeordnete-vertraege-redeverbot http://www.zeit.de/thema/ttip-ceta Gerelateerd: http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-01/kapitalismus-kritik-wagenknecht-streeck

3 Reacties
José
José3 feb. 2016 - 14:11

En voor wie liever Nederlands leest: ? 'Bovendien suggereerde de Eurocommissaris dat de inkomenskloof tussen arm en rijk kleiner zou kunnen worden door TTIP, omdat ‘export- en handel gerelateerde banen doorgaans hoger gekwalificeerde en beter betaalde banen zijn’, aldus Malmström. ‘Door TTIP zullen er meer van dat soort banen komen. Zodoende kan het een rol spelen in de mogelijkheden om ongelijkheid tegen te gaan’. De rapporten waarop Malmström haar uitspraken baseert liggen echter wel onder vuur. Volgens het onderzoek van het Global Development and Environment Institute en Jeronim Capaldo, onderzoeker bij Tufts University, zullen de nationale inkomens in Europa juist dalen, zal de export afnemen, de lonen worden verlaagd en er 600.000 banen verloren gaan. Maar in zoveel detail kon tijdens de uur durende hoorzitting niet worden gegaan.' http://www.ftm.nl/exclusive/eu-ttip-kan-helpen-inkomenskloof-te-verkleinen/ En de rest van het dossier: http://www.ftm.nl/dossier/follow-ttip/ Een week of twee geleden stond er een uitstekend artikel in de Groene, dat handelt over het eigenlijke doel: 'DE ‘SERIEUZE UITDAGING’ waar ttip een ‘serieus antwoord’ op moet zijn is niet het verdedigen en verspreiden van waarden, zoals Ploumen en Malmström graag claimen. De echte geopolitieke uitdaging is dat de EU en de VS zo lang mogelijk rule makers willen blijven in een wereld die sterk verandert. Nu het mondiale Zuiden zich steeds feller keert tegen de in zijn ogen onrechtvaardige handelsregels stapt het Westen daarom over op onderhandelingen met enkel elkaar en can-do-landen; om zo hun regels te blijven opleggen aan de rest van de wereld. De retoriek over hoe met ttip waarden kunnen worden bevorderd is niet veel meer dan dat. Het stimuleren van handel en investeringen staat boven aan de prioriteitenlijst. Als het erop aankomt winnen de economische belangen het van de politieke waarden. Het uiteindelijke doel van ttip is het veiligstellen van de huidige economische orde en de belangen van het Europese en Amerikaanse bedrijfsleven. Want ondanks de opkomst van andere economische machten domineren westerse multinationals nog altijd de lijst van grootste bedrijven ter wereld. ttip moet dat ook vooral zo houden.' http://www.groene.nl/artikel/ivoorkust-is-niet-de-sloterplas

jellevwal
jellevwal4 feb. 2016 - 7:54

Je leest niet begrijpend. Door het gemiddelde inkomen in de EU lidstaten te verlagen wordt het inkomensverschil met derde wereld landen inderdaad verkleind.

José
José15 feb. 2016 - 15:15

@Boenders Oef, ik zie het nu pas. Maar in bovenstaand citaat staat toch ook dat het eigenlijke doel is het veiligstellen van de huidige economische orde en de belangen van het Amerikaanse en Europese bedrijfsleven. Daarom worden er ook geen verdragen gesloten met China. Toen ik dat citaat gaf, 3 februari zie ik, was dat (lange) artikel alleen toegankelijk voor abonnees. Nu is het vrij gegeven, dus hierbij de link: http://www.groene.nl/artikel/ivoorkust-is-niet-de-sloterplas

Hank Nozemans
Hank Nozemans3 feb. 2016 - 12:13

Ik ben niet tegen vrije handel, maar die handel moet wel in lijn blijven met lokale regelgeving wbt hygiene/kwaliteit/gezondheid/ethiek, etc. Dat soort regels zijn er om de burger te beschermen tegen eventueel gevaar. Omdat allemaal op de waagschaal te leggen voor een paar discutabele procenten meer handel, is te gek voor woorden. Direct uit de EU stappen als TTIP er komt.

Pasop
Pasop3 feb. 2016 - 11:28

Wij zijn in Nederland toch een democratie? In een democratie is toch het soevereine volk de baas, zij zijn toch de aandeelhouders van de Nederlandse Staat? Vanuit dat volk worden toch nog immer individuen ingehuurd – al dan niet via verkiezingen – om ons aller belangen te behartigen? Wij noemen deze ingehuurde krachten ambtenaren en volksvertegenwoordigers. Zij zijn onze regelneefjes en – nichtjes. Hoe is het mogelijk dat vanuit bovenstaande stellingname door ons zelf ingehuurde dienaren de voorkeur geven aan de belangen van een heel klein groepje aandeelhouders met bepalende belangen in bedrijven en de belangen van de ruim 16.000.000. aandeelhouders van ons land, die zij gezworen hebben te dienen, verraden en er voor ons geen enkele mogelijkheid is om deze verraders te bestraffen? (ik vind niet verkozen worden geen straf)

Pindaklaas
Pindaklaas3 feb. 2016 - 10:49

Het is te laat. Ze drukken het door, en de meeste burgers maken zich niet druk. Als dit bericht over de 1000 reacties krijgt neem ik mijn worden terug.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte3 feb. 2016 - 13:08

Als er een persoon reageert hebben er 999 de pen vastgehad.

peterschaafsma
peterschaafsma3 feb. 2016 - 10:19

Jongens, wen er maar vast aan, want dit gaat gewoon gebeuren. Is allang besloten. Nu alleen nog een kwestie van publieke opinie. Hopelijk smaakt het hormoonvlees en de chloorkip. Slaap lekker.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen23 feb. 2016 - 10:12

En zo wordt er verder geofferd aan Mammon, Moloch, Baäl - . Ploumen doet ook mee. Je ziet intelligente mensen stuk voor stuk omvallen. Het zal een combinatie zijn van angst (om uit de boot te vallen), op de knieën gaan voor verleidingen, groepsdruk, gebrek aan kritische vermogens en elementaire scepsis, laag zelfvertrouwen, ontzag voor de V.S., principeloosheid, gebrek aan functionerend geweten, in uiteenlopende combinaties. . Dan worden mensen uiteindelijk alleen nog maar colporteurs voor een corrupt bedrijfsleven. . Ik vind ze zielig en meelijwekkend. . Je kan van te voren de uiteindelijke afloop van zulke wereldomspannende constructies voorspellen: bloedige revoluties, gewoon omdat mensen zich niet eeuwig laten kisten, en al helemaal niet wanneer ze het gevoel krijgen afgrijselijk belazerd te zijn met mooie woorden, door mooie mensen die zich als hun vertegenwoordigers uitgeven. . Ploumen is van de: 'het zal allemaal reuze meevallen'-brigade. De frase verraadt al dat dat 'het' niets goeds kán zijn. Nou dan weet je het wel. . Ik vind het allemaal adembenemend, in de slechtste zin van het woord. . De PvdA is jullie vriend, mensen. Ja ja.

Ulltrafox
Ulltrafox3 feb. 2016 - 9:56

Mijn complimenten voor dit juweel van een opiniestuk. Als nu nog niet alle alarmbellen af zijn gegaan bij de eurofielen onder ons dan weet ik het niet meer. Want Nederland onder wie Ploumen hebben het niet eens in de eigen hand! als de meerderheid van de EU dit Verdrag wil, dat heeft tegensputteren geen zin terwijl dit verdrag dramatische gevolgen zal hebben. Want GMO voedsel zal toegelaten moeten worden en alles wat wij willen reguleren met heffingen zoals accijnzen op tabak en alcohol zal als belemmerend worden aangemerkt voor de handelsvrijheid. Een extra reden om tegen te stemmen in April. Maar eigenlijk zou Geen Peil of wat dan ook een apart referendum moeten organiseren om dit verdrag ook ter sprake te brengen. Mischien iets voor JOOP.nl?

Sol Invictus
Sol Invictus3 feb. 2016 - 9:16

ook ttip draait om de kernvraag of de mens een fenomeen is in een wereld opgespannen door geld, of dat geld een fenomeen is in een wereld opgespannen door de mens.

Blitskikker
Blitskikker3 feb. 2016 - 8:46

Ik vind het juist heel goed dat bedrijven grote schadeclaims bij overheden kunnen afdwingen, als die overheden van het ene op het andere moment maatregelen doorvoeren die voor die bedrijven tot grote schadenposten leiden. Betrouwbare overheden hoeven daar niet bang voor te zijn, en het zal overheden effectief ontmoedigen om onbetrouwbaar gedrag te vertonen. Zoals bijvoorbeeld eerst vergunningen afgeven voor het bouwen van kolencentrales, en vervolgens, als bedrijven veel geld geïnvesteerd hebben in het neerzetten van die centrales, de vergunning weer willen intrekken. Volstrekt logisch en terecht dat de betreffende bedrijven dan recht hebben op een forse schadeclaim.

2 Reacties
Sol Invictus
Sol Invictus3 feb. 2016 - 22:35

"Ik vind het juist heel goed dat bedrijven grote schadeclaims bij overheden kunnen afdwingen, als die overheden van het ene op het andere moment maatregelen doorvoeren die voor die bedrijven tot grote schadenposten leiden." ik snap dat argument, maar het is niet afdoende doordacht. "Betrouwbare overheden hoeven daar niet bang voor te zijn" dat is je denkfout. ten eerste is niemand helderziend, ook de overheid niet. als bedrijf X substantie Y in het oppervlaktewater loost, en de maatschappij komt er dan achter dat de stof dodelijke ziekte veroorzaakt, dan is er geen sprake van onbetrouwbaarheid of onbehoorlijk bestuur. beursgenoteerde bedrijven hebben maar 1 missie, en dat is winstmaximalisatie. dat streven kent zeker haar voordelen, maar is altijd ondergeschikt aan het belang van de oorsprong van geld, economie en beursgenoteerde bedrijven: de mens. die mensen zijn hier vrij, en dat gaat ook zo blijven. bovendien, en dit is een essentieel punt, als een bedrijf risico loopt door onnadenkend te opereren, dan is dat dus juist goed, omdat ze dat risico dan gaan mijden, win-win. daarentegen kunnen landen bedrijven willens en wetens schaden door juist wel, en met intentie, onbehoorlijk bestuur tentoon te spreiden, bijvoorbeeld om een concurrent te bevoordelen, te chanteren, of met (geo)politiek motieven. maar ook dat lost zich, indien zich dat voordoet, snel op. bedrijven mijden dat soort landen, en dus denken landen wel 3x na voor ze zoiets overwegen. ergo, het probleem dat de TTIP arbitrage addresseert is het veronderstelde recht van bedrijven - menigeen met een grotere omzet dan de landen waarin ze opereren - om geen enkele risico te lopen zolang ze zich maar aan de wet houden. als je te ondiep denkt, zoals boven beschreven, dan is dat een argument. op de langere termijn is het stupide, zeker gezien de steekpenning en lobbygevoeligheid van politici. TTIP zet jouw portomonnee open buiten je democratische controle. Het is bizar dat liberalen bereid zijn die vrijheid op te geven ten gunste van de kartels die nu al de markten domineren - de TTIP toekomst is in tegenspraak met alles waar ze voor staan: vrijheid, de vrije markt, ondernemingszin, economische vooruitgang. Het geheel heeft meer weg van een corrupt politbureau dat haar onderdanen ziet als slaven.

7anpau1
7anpau15 feb. 2016 - 11:31

Natuurlijk moet een (rechts)persoon een overheid aansprakelijk kunnen stellen voor schade als gevolg van willekeur of niet waargemaakte beloftes. Dat kan nu ook al en dat gebeurt ook. Dat gebeurt echter binnen een uitgekristalliseerd systeem van checks and balances door onafhankelijke rechters op basis van democratisch tot stand gekomen en getoetste regels en zorgvuldige en uitgebreide jurisprudentie. Dus als de Nederlandse overheid van de ene op de andere dag het houden van varkens verbiedt vanwege milieuredenen of dierenwelzijn, dan kan dat mogelijk niet zonder dat varkenshouders met een vergunning schadeloos worden gesteld ivm. artikel 1 van het eerste protocol van het EVRM. Als de overheid verwerking van stof x in verf verbiedt omdat deze carcinogeen blijkt te zijn, dan is het maar zeer de vraag of de staat de verfproducenten schadeloos zou moeten stellen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de veiligheid van hun product en zouden ook aansprakelijk zijn jegens gebruikers van de verf voor de eventuele gezondheidsschade door het gebruik van die verf. Het probleem met de ISDS/Investment Court System paragraaf is dat het helemaal geen afgewogen en uitgekristalliseerd systeem van checks and balances is. Het is een door incompetente ambtenaren en politici, achter gesloten deuren, na alleen maar lobbyisten van multinationals te hebben geconsulteerd, in elkaar geflanst multi-interpretabel gedrocht. Het zijn wat globale regels en uitgangspunten en dus wordt het voor advocaten en investmentbankers in New York, Londen, etc. (allemaal ten minste 10x slimmer, creatiever en vaardiger dan die EU ambtenaartjes en politici) straks vrij schieten. Het is heel simpel. U investeert. U vindt dat uw investering minder rendeert doordat een overheid allerlei irritante, kostbare regels heeft ingevoerd op het gebied van bijvoorbeeld, fair use, productveiligheid, arbeidsomstandigheden, anti-kartelvorming, sociale voorzieningen, milieubescherming, etc. U laat een slimme accountant begroten dat u dit € 10 miljard heeft gekost. Uw advocaten rekenen uit dat de procedure u in het slechtste geval - bij verlies - € 2 miljoen euro (realistische bedragen kijkende naar de ISDS arbitrages onder bijvoorbeeld NAFTA) gaat kosten en dat u fifty/fifty kans (vage regels, geen jurisprudentie immers, arbiters afkomstig uit het internationale zakenleven, etc.) heeft om te winnen. U bent een kleine investeerder en u heeft geen € 2 miljoen op de plank. U ziet er dus vanaf. Bent u daarentegen een hedgefund waar het geld tegen de plinten opklotst; Dan denkt u: I like those odds. De door uw advocaten aansprakelijk gestelde overheid moet dan vervolgens ook kiezen. Regeltjes aanpassen of procederen. Links om of rechts om, de belastingbetalende burger verliest. Verder maakt ISDS/Investment Court System het playing field minder gelijk ten gunste van grote multinationals ten opzichte van het MKB. In de eerste plaats omdat u sowieso al over diepe zakken moet beschikken om de procedure te kunnen betalen, zoals hiervoor al aangegeven. Verder kunnen alleen buitenlandse investeerders klagen. Dus investeerders uit de EU kunnen klagen over overheidshandelen in de VS en vice versa. Als lokale investeerder kunt u dus niet klagen op basis van TTIP en bent u dus alsnog gewoon aangewezen op de gewone rechtsgang. Voor een multinational is het een koud kunstje om een Amerikaanse dochter te laten klagen over optreden van overheden in de EU en een EU dochter over het doen en laten van Amerikaanse overheden. U bent een Nederlandse bedrijf en concurreert met Google. Nieuwe EU regels over privacy raken u net zo hard als Google. Google spant een procedure aan onder TTIP en krijgt € 10 miljard. U krijgt niets, want de nationale rechter zegt dat veranderde regels mbt privacy voor iemand in uw business nu eenmaal all in the game zijn. U ziet, ook voor uw basis idee dat willekeur door overheden aan banden gelegd dient te worden geldt dat TTIP en zeker de ISDS/Investment Court System helemaal geen toegevoegde waarde heeft. Er is al zo'n systeem en dat functioneert prima en is ten minste toegankelijk voor (bijna) iedereen. De ISDS/Investment Court System paragraaf is gewoon een slecht en overbodig en oneerlijk systeem. Voor het hele TTIP geldt overigens dat de noodzaak ervan niet is aangetoond. Zaken als het afschaffen van importheffingen of idiote regels als de "Buy America Act" die Amerikaanse overheden en zelfstandige bestuursorganen verplicht om alleen Amerikaanse producten en diensten af te nemen kunnen ook anders worden afgeschaft. Ik ben niet van de complottheorieën maar ik kan me de scepsis van velen over de ware motieven van het er coute que coute er doorjassen van TTIP door Brussel en Washington wel goed voorstellen.

Rootman2
Rootman23 feb. 2016 - 8:23

Zonder dat het het referendum over het associatieverdrag in de weg moet lopen zie ik uit naar een referendum over dit wurgverdrag.

Jhonathan
Jhonathan3 feb. 2016 - 8:08

Het TTIP heeft in zijn huidige vorm maar één doel: De democratie vervangen door een aristocratie; De confiscatie van onze rechten door multinationals die geen boodschap hebben aan het welzijn van de gewone burgers die geen miljoenen per jaar verdienen; De nationale rechtsstaat te onderdrukken of buitenspel te zetten. Ook de EU is in zijn huidige vorm niets meer of minder dan een instituut dat onder het mom van 'door het volk gekozen' slecht de belangen van de vermogende bedrijven behartigd. Dit TTIP moeten wij niet toestaan ons Europa te annexeren.

6 Reacties
Jhonathan
Jhonathan3 feb. 2016 - 8:10

CORRECTIE : 'slecht de belangen behartigd', moet zijn: SLECHTS de belangen behartigd'.

jellevwal
jellevwal3 feb. 2016 - 10:48

Ik kan in een man als Trump geen aristocraat zien, slechts een proleet.

Jhonathan
Jhonathan3 feb. 2016 - 11:17

jellevwal 3 februari 2016 at 11:48 Het TTIP gaat niet over personen.

jellevwal
jellevwal3 feb. 2016 - 12:56

TTIP brengt de personen die de multinationals beheersen aan de macht.

Jhonathan
Jhonathan3 feb. 2016 - 13:24

jellevwal 3 februari 2016 at 13:56 U zegt: "TTIP brengt de personen die de multinationals beheersen aan de macht". Dit zijn (extreem)rijke personen, die doorgaans de macht doorgeven aan de nakomelingen. Een aristocratie dus.

jellevwal
jellevwal3 feb. 2016 - 17:48

Hoewel er zeer negatieve beelden zijn van aristocratie, niet altijd onterecht, is het toch gebruikelijk die aristocratie enig sociaal besef en verantwoordelijkheid toe te schrijven. Dat sociale besef zie ik volledig ontbreken bij de topmannen etc van multinationals nu. De oude Kennedy had misschien enig besef, gedurende de VS grote depressie legde hij z'n mede rijken uit dat ze de keus hadden tussen wat meer belasting betalen, en alles kwijt raken in een revolutie.

jellevwal
jellevwal3 feb. 2016 - 7:43

TTIP is het uitleveren van de burgers van de EU lidstaten aan multi nationals. Zo simpel ligt het. Weer een stap om van Europa een VS te maken. Voedselbonnen, en alleen goede medische zorg voor de rijken. Afschaffen van publiekrechtelijke pensioenregelingen. En ons isoleren van Rusland, in de VS poging dat land op de knieën te krijgen. Het leuke aan Trump is hoe je kunt zien hoe geld de politiek beheerst in de VS. De man heeft goud vergulde gespen aan de stoelgordels in z'n privé vliegtuig. Voor mij voldoende reden nooit op zo'n man te stemmen. Niet dat Hillary aan haar beter is, die was senator van New York, de stad van Wall Street.

4 Reacties
H.Witte
H.Witte3 feb. 2016 - 8:29

jellevwal Helemaal mee eens. Met TTIP komen we steeds meer in de wurggreep van het kapitalisme. Gevolg: de rijken worden nog rijker, de afstand met de behoeftigen groter. Dat de mensen in de EU, aan wie toch enige intelligentie mag worden toegedicht, dit niet zien verklaart maar weer dat intelligentie niet hetzelfde is als wijsheid. ----------------------------- Onze democratie wordt steeds onmachtiger ten aanzien van het grootkapitaal, zal daar meer en meer aan uitgeleverd worden om op den duur zelfs helemaal niets meer voor te stellen. ------------------------------------------------- Het wordt hoog tijd voor een tijdelijke (ca.15 jaar) technocratie, ook in Europa. Een bestuur dat bestaat uit wijzen, geleerde en deskundige mensen op de verschillende beleidsterreinen die niet gebonden zijn aan een rechtse of linkse ideologie, niet geleid worden door electorale overwegingen, die zich onafhankelijk weten van lobby en geld en die niet naar de korte termijn kijken, maar een visie ontwikkelingen voor de inrichting van de maatschappij op langere termijn.

Sol Invictus
Sol Invictus3 feb. 2016 - 9:25

"Het wordt hoog tijd voor een tijdelijke (ca.15 jaar) technocratie, ook in Europa. Een bestuur dat bestaat uit wijzen, geleerde en deskundige mensen op de verschillende beleidsterreinen" dan verlang je binnen de kortste keren terug naar het kapitalisme. wat we moeten realiseren, is dat iedereen deskundiger wordt. opdat de doorslaggevende meerderheid zich niet laat leiden door het hier heersende religieuze dogma, maar door ratio.

jellevwal
jellevwal3 feb. 2016 - 10:47

@isaak Nederland heeft evenredige vertegenwoordiging, geen districtenstelsel, zoals de VS. Ook heeft Nederland, in tegenstelling tot de VS, politieke partijen. In die VS mag iedereen zich republikein of democraat noemen. Je reactie slaat dus nergens op.

H.Witte
H.Witte3 feb. 2016 - 13:05

Spitjm Een tijdelijike technocratie moet de democratie de gelegenheid geven even op adem te komen. Men wordt 'democratie-moe' en er zijn allerlei bedreigingen van die democratie van BINNENUIT en van buitenaf. -------------- De democratie moet even los komen van belangenverstrengelingen, voorrangsbehandelingen (zeg maar:vriendjespolitiek), lobbyisten en niet-politieke invloeden en heeft het nodig - en de plicht - om op een door technocraten ontwikkelde lange termijn visie, mogelijk genuanceerd, maar evenwichtig, voort te borduren. Na het aantal geschetste jaren moet de technocratie als een schaduw naast de democratie blijven voortbestaan of er zou een systeem van mengeling van democratie en technocratie moeten worden ontwikkeld. De eerste stap in Nederland is misschien een zakenkabinet, niet in de laatste plaats omdat het er naar uit ziet dat er toch geen evenwichtig politiek kabinet gevormd kan worden Ik zal nooit naar een kapitalisme in haar huidige extreme vorm terug verlangen.