Joop

Triodos Bank als barmhartige Samaritaan?

  •  
22-02-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1484 keer bekeken
  •  
XTRA - Bedrijfsreportage Triodos Bank

© ANP XTRA / Freek van den Bergh

Afgelopen week heeft de Triodos Bank gedupeerde certificaathouders geïnformeerd over hoe ze de pijn door de langdurige opschorting van de handel en de forse koersval van 30% van de certificaten voor deze belangrijkste stakeholder van de Bank denkt te gaan verzachten. Certificaathouders zijn uiterst ontevreden over dit kleine goedmakertje. Verzet neemt toe; rechtszaken liggen in het verschiet.
Zoals bekend, worden sedert het begin van de coronapandemie (maart 2020) ca 43.000 certificaathouders, die gezamenlijk zo’n € 1,2 miljard als kapitaal in de Triodos Bank hebben gestoken, door de bank in gijzeling gehouden. De certificaten zijn al twee jaar niet meer verhandelbaar en zijn bovendien per eind 2021 door de Triodos Bank zelf met 30% afgewaardeerd. Dit betekent een koersverlies van € 360 miljoen. (Analisten schatten overigens het koersverlies hoger in, op 50%, zo’n € 600 miljoen.) Deze besluiten hebben vaak zeer dramatische gevolgen voor relatief kleine individuele beleggers, MKB bedrijven en sociale ondernemingen (faillissementen, mensen die niet bij hun pensioen kunnen, gezinnen die in grote financiële problemen komen, et cetera).
Vlak voor Kerst 2021 werd door de leiding van de Triodos Bank besloten om de verhandelbaarheid van de certificaten in de toekomst te faciliteren door een Multi-Trading-Facility (een – om in coronatermen te spreken – bubbel waarin de certificaten worden verhandeld tegen een variabele prijs tussen huidige certificaathouders en eventueel nieuwe deelnemers). Het duurt nog één tot anderhalf jaar voordat een dergelijk platform operationeel is. Ook werd toen aangekondigd dat er voor getroffen certificaathouders – op een totale inleg van 1,2 miljard – een tegemoetkoming van € 14 miljoen voor de meest schrijnende gevallen zou komen. (Dit bedrag is gelijk aan de nog openstaande buffer van de hoeveelheid certificaten die de Triodos Bank van De Nederlandse Bank zelf mag terugkopen.)
De Triodos Bank als barmhartige Samaritaan? Certificaathouders zijn afgelopen week tijdens online bijeenkomsten over deze regeling geïnformeerd. De Triodos Bank koopt vanaf maart, (onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering), per certificaathouder voor maximaal € 2.000,- aan certificaten terug (overigens niet tegen de oude prijs van € 84,- maar tegen de flink lagere nieuwe prijs van € 59,-). Verder komt er naast dit restrictieve terugkoopprogramma een ‘Solidariteitsregeling’ voor de meest getroffen certificaathouders. ‘die het meest dringend behoefte hebben aan liquiditeit om de lopende vitale uitgaven te dekken’. Voor de acceptatie van deze gevallen worden zogenoemde specifieke geschiktheidscriteria toegepast zoals ‘een ernstige, dringende en onmiddellijke behoefte aan liquiditeit om de lopende vitale uitgaven (huur, hypotheek, voedsel, medische kosten) te dekken’.
De CEO van de Triodos laat geen gelegenheid voorbij laat om te benadrukken dat ‘de bank het goed doet en solide is’, en komt met statements zoals ‘laat ons verenigd blijven in de liefde voor deze bank’. Terwijl hij zich profileert als een succesvolle CEO én barmhartige Samaritaan, kunnen veel gedupeerde certificaathouders op z’n zacht gezegd weinig enthousiasme voor deze voorstellen opbrengen. Het is ‘too little, too late’; de economische waarde van de certificaten wordt hiermee definitief 30% lager vastgesteld; certificaathouders blijven afgezien van ‘deze fooi’ niet bij hun geld kunnen. Bovendien lijkt de Bank zich niet te realiseren dat het hier om geld van de certificaathouders zélf gaat: ze krijgen een sigaartje uit eigen doos.
Strategische luiheid en vertrouwensbreuk Certificaathouders van de Triodos Bank zijn overwegend ideële beleggers die zich betrokken voelen, bij de missie van de Triodos Bank. De Triodos Bank heeft zich de afgelopen decennia steeds geprofileerd als een Bank die een goede relatie met verschillende stakeholders wil onderhouden, inclusief certificaathouders. In de praktijk is er echter geen sprake van een gesprek of dialoog maar sprake van een strak informatiebeleid en in bijeenkomsten van eenrichtingsverkeer. De Bank neemt ruim de tijd om te ‘zenden’. Certificaathouders mogen louter vragen stellen via een chatfunctie.
Ondanks herhaalde vragen van certificaathouders blijven veel pertinente vragen onbeantwoord of worden certificaathouders met lange nietszeggende antwoorden het bos in gestuurd. Het gaat daarbij onder andere om de vraag waarom de Bank niet op deze situatie heeft geanticipeerd (is hier sprake van verwijtbare strategische luiheid?); de rechtmatigheid van het besluiten om de handel in certificaten op te schorten en de certificaten 30% af te waarderen; de feitelijke redenen voor het opschorten van de handel in certificaten (terwijl de vraag groter was dan het aanbod); de rol van het administratiekantoor dat namens de certificaathouders moet optreden.
Nieuwe bancaire ramp? Door haar inhoudelijke opstelling, en Noord-Koreaans aandoende communicatiestrategie, vervreemdt de bank zich van haar belangrijkste stakeholder: degenen die de bank hebben mogelijk gemaakt. Het onbeantwoord laten van de vragen voedt het wantrouwen (in plaats van vertrouwen), onrust en verzet onder certificaathouders. Velen ervaren deze gang van zaken als bedrog en voelen zich bestolen. Certificaathouders organiseren zich. Direct na de online bijeenkomsten melden zich honderden nieuwe certificaathouders aan bij Triodom.nl het platform van ontevreden certificaathouders.
Bij Triodom hebben zich inmiddels ruim 1.800 certificaathouders aangemeld met een totale inleg van meer van € 110 miljoen. Zij bereiden zich voor op gerechtelijke procedures en een harde strijd met alle gevolgen voor de reputatie van de Triodos Bank. Als deze trend overslaat op andere investeerders van de bank en rekeninghouders kan er zo maar een einde komen aan wat tot voor kort de meest idealistische en progressieve bank van Nederland was.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (12)

Markzelluf
Markzelluf24 feb. 2022 - 15:21

Met wind mee kan iedereen zeilen - en voor een dubbeltje wil iedereen wel een plekje op de eerste rang in de eredivisie van sociaal en schoon beleggen. Ik snap dat het schrijnend kan zijn als je geld verliest - beleggers van legiolease, teakfondsen en tal van andere beleggingsproducten kunnen er over meepraten - maar wees wel reëel in je beschuldigingen. In het stuk van zie ik als grootste verwijt dat Triodos niet goed communiceert. Ze 'zenden' alleen, stelt de auteur. Omdat hij niet de antwoorden krijgt die hij wil, beschuldigt hij de bank van Noord-Koreaans aandoende communicatiestrategie. Verder verdenkt hij Triodos van strategische luiheid. Tja, als je naar de situatie kijkt waarin banken moeten opereren - hoge eisen aan solvabiliteit, negatieve rentemarge, nauwelijks provisie-inkomsten - en dan ook nog eens het doel van Triodos in ogenschouw neemt - de wereld beter achterlaten, waarbij geld (verdienen) een middel is en geen doel - dan moet je concluderen dat het gros van de klanten bij de verkeerde bank zit. Ze beleggen, maar kunnen het geld niet lang missen, ze denken maatschappelijk rendement na te streven, maar ze willen financieel rendement. Dat wil niet zeggen dat Triodos geen fouten maakte. Het lijkt erop dat ze hun zorgplicht verwaarloosd hebben en klanten producten hebben verkocht die niet bij hun beleggingsprofiel passen. Dat is verwijtbaar - maar met communicatie heeft het niks te maken. De bank heeft de verkeerde mensen en de klanten zitten bij de verkeerde bank. Dat is jammer, want het is best een leuk concept. Maar alleen met wind mee.

Onno van Buuren
Onno van Buuren24 feb. 2022 - 12:26

De vergelijking lijkt natuurlijk bizar, maar in de verte zie ik een parallel tussen Poetins invasie in Oekraïne en Triodos' aanval op z'n certificaathouders. Zowel Poetin als ceo Rijpkema lijken geobsedeerd door een missie, niet gehinderd door empathie met de slachtoffers en begrip voor de desastreuse gevolgen voor Rusland resp. Triodos zelf. Triodos gedraagt zich als een egocentrische sekte Voormalig ABN Amro-bankier Rijpkema hamert voortdurend op de 'missie van de bank' en de impact van de duurzame bank voor 'mens en planeet'. Ja, Triodos investeert in mooie projecten, voor de certificaathouders reden juist hier hun spaargeld in te willen steken. Maar de bank, in 1980 opgericht door antroposofen, gedraagt zich als een sekte. Net zoals Baghwan en Scientology lijkt Triodos ervan overtuigd dat de 'volgelingen' alles over hebben voor de heilige missie. Ik heb meerdere certificaathouders deze vergelijking horen maken. Inmiddels kotsen ze op de missie, omdat die totaal geen rekening houdt met het financieel en menselijk leed onder de certificaathouders, en dus schaamteloos hypocriet is. Het begrip 'mens' (of 'human dignity') wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan de financiële belangen van de bank en haar bestuurders (die, heel opmerkelijk, zelf geen of nauwelijks certificaten bezitten). Daarmee zet Triodos banken en bankiers in het algemeen opnieuw neer als onbetrouwbaar. Rijpkema's vrienden op de Zuidas zullen hem dat niet in dank afnemen. Triodos stelt met zijn wanbeleid ook het eigen voortbestaan in de waagschaal. Na dit moreel failliet (aangejaagd door rechtszaken die gepaard zullen gaan met veel publiciteit) volgt mogelijk ook het financieel failliet van de bank. Want welke idealistische burger of ondernemer wil nog werken met zo'n onbetrouwbare en hypocriete bank? Een bank moet het hebben van vertrouwen, en dat is voor velen verdwenen. Bestuur Triodos durft boze certificaathouders niet onder ogen te komen Triodos is inmiddels bang voor haar eigen certificaathouders. Kondigde ze vorige week in webinars nog aan dat er op 29 maart een fysieke Buitengewone Algemene Vergadering en Vergadering van Certificaathouders komt, nu zullen deze bijeenkomsten ineens tóch digitaal plaatsvinden. Het bestuur van Triodos is kennelijk bang voor een zaal vol boze certificaathouders. Vorige week zijn de bestuurders tijdens de webinars via de online chatfunctie veelvuldig voor dieven uitgemaakt, waar ze gepikeerd op reageerden. Zijn er dan geen alternatieven om de ondergang van Triodos te voorkomen? Jawel, bijv. een fusie met ASN of overname door de Volksbank of Rabobank. Maar net als Poetin zit Rijpkema zo gevangen in zijn eigen gelijk en zijn missie, dat alternatieven niet bespreekbaar zijn. De enige hoop voor certificaathouders en voor het voortbestaan van Triodos ligt in de handen van rechters en de politiek. Politici houden zich tot nu toe erg stil over dit drama, ook die van partijen waarvan de kunt verwachten dat ze veel affiniteit hebben met Triodos. Groene partijen als GroenLinks en de Partij voor de Dieren moeten nu snel aan de bel trekken. PS: Het is nog iets erger dan Fons van der Velden schrijft: de waarde van certificaten is niet afgewaardeerd met 30% maar met 33% (koers ging op 31 dec. 2021 van 88 naar 59 euro).

DuRoiSoleil1
DuRoiSoleil123 feb. 2022 - 15:47

De essentie van beleggen is dat je risico accepteert in ruil voor een hoger rendement. Ik weet niet wat de rente op die certificaten was, maar wanneer zij hoger was dan 0,5% dan is risico inherent. Daarnaast weet iedere belegger dat je nooit je eieren in 1 mandje moet stoppen, dus spreiden van je kapitaal. En dan nog moet je nooit beleggen met geld dat je niet kunt missen. Dus tja, jammer dan. Allemaal eigen, bewust gemaakte keuzes.

2 Reacties
Datvindik1
Datvindik123 feb. 2022 - 18:21

Helemaal eens, maar Triodos verandert eenzijdig het product van een certificaat dat is gebaseerd op de waarde van de bank naar iets waarvan de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Bovendien is de 30% korting niet gebaseerd op de resultaten van de bank. Dat geld moet dus ergens zijn. Dus beleggen brengt idd risico's met zich mee, maar dit is geen beleggingsrisico maar geld afpakken.

DuRoiSoleil1
DuRoiSoleil123 feb. 2022 - 23:08

@Datvindik: hoort ook bij het risico, net zoals eee er n bedrijf plotseling een claimemissie kan doen.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen23 feb. 2022 - 14:27

Arme antroposofen, is hun geld zomaar opeens homeopatisch verdund.

Dehnus
Dehnus23 feb. 2022 - 14:23

Ik begrijp dit niet zo, waarom ga je alleen in certificaten belegen en niet spreiden over meerdere fondsen? Je weet dat belegen risico met zich meebrengt, en dat je risico moet spreiden. Anders moet je het gewoon niet doen. Dat het gedoe met certificaten wat raar is, OK , ben ik met de auteur eens. Maar hele bedrijven (die beter zouden moeten weten) die alles maar in certificaten van de bank gooiden om dan te dumpen bij de minste tegenslag (waardoor de prijs daalt want dat is altijd zo als er gedumpt word)? Dat is gewoon dom. In plaats van dumpen moet je dan niet meer kopen en vasthouden. Ja dat is zuur als je het geld NU nodig hebt, maar daar is belegen niet voor. Dat is een lange termijn iets met geld wat je kan missen. Ik ben niet zo'n kapitalist, maar zelfs deze Domme Groninger begrijpt dat. Ik vind het maar wat vreemd.

Stechelwald
Stechelwald23 feb. 2022 - 12:18

Ai, ai, ai... Zo maak je jarenlang de neo-liberale banken & bankiers uit voor rotte vis, zo blijken de grootste criminelen bij een 'sociale' bank te zitten. Bijna net zo gênant als een PvdA'er die een dakloze berooft.

1 Reactie
JoostV2
JoostV223 feb. 2022 - 13:20

Beide is dan ook niet gebeurd. Helaas pindekaas

adriek
adriek22 feb. 2022 - 21:20

Ook Triodos bank is een bank, en banken zijn nu eenmaal instellingen die het geld dat ze bezitten tien tot honderd keer mogen uitlenen. Dat gaat prima tot een niet-verwaarloosbaar deel van de klanten geld wil zien. Zo zit ons financieel systeem nu eenmaal in elkaar. Stilzitten dus, of crashen met alle gevolgen van dien.

2 Reacties
JoostV2
JoostV223 feb. 2022 - 10:19

Eirda, Ik heb heen geld aan Trfiodos uitgeleend, dat wat ik had uitgeleend aan hun heb ik netjes terug gekregen en staat nu bij ASN. We praten hier over mensen die een certificaat (soort aandeel) kochten van een bank, met een beperkte verhandelbaarheid) dat js toch echt iets anders dan geld op de bank zetten.

adriek
adriek23 feb. 2022 - 14:27

Snap ik ook. Een spaarrekening is een ander ding dan een aandeel, vaag certificaat of - waar ik me recent over verwonderd heb - ETN's waarvan de waarde per definitie nul wordt. Maar een ding staat wel vast: de rekening komt altijd bij de klant.Er is, behalve de juridische teksten die de aansprakelijkheid afschuiven, niet veel verbeterd sinds 2008.