Joop

Het traditionele gezin als gevaarlijk antwoord

  •  
11-11-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
118 keer bekeken
  •  
5065708736_7be843bf23_z

© cc-beeld: zoetnet

Het CDA profileert zich als dé familiepartij. Dat klinkt sympathiek, totdat je het in het licht van de internationale conservatief religieuze gezins- en familielobby beziet
Aandacht voor het gezinsleven en families kan in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar verbinding, zorg en verantwoordelijkheid een interessante invalshoek zijn. De vraag is wel: waarom zou een politieke partij zich met relatievormen bezig houden? En tegen wie of wat moet het gezin eigenlijk beschermd worden?
Een blik op het internationale speelveld biedt uitkomst. Conservatief religieuze partijen zetten de revival van het gezin al jarenlang stevig aan. Volgens Elizabeth O’ Casey – vertegenwoordiger van de internationale humanisten in de VN-mensenrechtenraad – is er een brede, actieve lobby om mensenrechten, traditionalistisch, conservatief en religieus te heroriënteren, zowel in de VN-mensenrechtenraad als in Europa.
Ook worden in de VN-mensenrechtenraad al enige jaren resoluties ingediend die oproepen tot de bescherming van traditionele culturele en religieuze praktijken en handhaving van ‘traditionele waarden’. Bescherming van het gezin hoort daar steevast bij. Bijvoorbeeld in de VN- resolutie 29/22 die gericht is op de ‘Protection of the Family’.
We zien dat dergelijke initiatieven keer op keer de familie als ‘natuurlijke eenheid’ voorstellen en vooronderstellen dat ‘de natuur’ ons de morele plicht geeft het ‘klassieke gezin’ van man, vrouw en kind te beschermen. Nu heeft niemand er problemen mee als het gezin wordt beschermd, maar de resoluties zijn wel schadelijk: ze herintroduceren namelijk een homogene en traditionele notie van ‘het gezin’ op het internationale toneel. De rechten van homoseksuelen en transgenders en de seksuele vrijheid van vrouwen zijn vanuit dit perspectief ‘aanvallen’ op de natuurlijke eenheid van de familie.
Naast uitsluiting van alternatieve relatievormen, is een groot probleem dat de expliciete toekenning van rechten aan de eenheid van het gezin, de rechten van individuele gezinsleden ondermijnen. Wereldwijd hebben vooral vrouwen en kinderen ernstig te lijden onder geweld in het gezin. Niet het gezin, maar juist het gezins lid staat onder druk.
Want wat is eigenlijk de reden om gezinnen in plaats van gezinsleden te beschermen? Wie of wat valt het gezin aan? Dat wordt in de VN-resolutie 29/22 nergens duidelijk en nergens omschreven.
Gelukkig biedt de Pakistaanse delegatie in een informeel gesprek helderheid: het gaat hen om de bescherming van het gezin ‘against polution’. Ze willen een heldere definitie van het gezin, namelijk ‘a man, a woman and his (!) children’. De bescherming van het gezin krijgt hier een patriarchale, seksistische, homofobische, transfobische en vrouwonvriendelijke inzet.
Gelukkig valt iets dergelijks het CDA niet te verwijten. Ze zetten het gezin nergens af tegen de dreiging van homo’s, vrouwenrechten en transgenders en laten de aard van gezinsrelaties expliciet open, inclusief man-man en vrouw-vrouw relaties.
Maar als het CDA het gezin niet bedreigd ziet worden door externe ‘vervuiling’, wat is dan de reden om het gezin en de familie zo expliciet op te nemen? Heel helder wordt het niet, anders dan een wat onduidelijk verzet tegen individualisering.
“Juist omdat het eigen gezin en de eigen familie voor veel mensen het belangrijkste is in hun leven, kiezen wij voor een politiek die het familieleven opnieuw waardeert als het fundament van onze samenleving. (…) Wij verzetten ons tegen het doorgeschoten individualisme en het ‘ieder voor zich’.”
Als herwaarderen van gezinnen en families werkelijk een reacties is op doorgeschoten individualisme, moeten we die kritiek verscherpen en benoemen wat ons werkelijk dwars zit: egoïsme, zelfverrijking, eenzaamheid en gebrekkige aandacht en zorg voor elkaar. Verbondenheid en zorgzaamheid zijn niet alleen belangrijk in gezinnen, maar ook in andere relationele vormen, zoals liefdesrelaties in algemene zin, woongemeenschappen, zorgwijken en/of werkgemeenschappen. De herwaardering van zorgzaamheid lijkt dan vanzelfsprekender dan de herwaardering van het gezin.
Het CDA moet scherper aangeven om welke waarden het de partij eigenlijk gaat, en waarom die vooral in gezinsrelaties tot stand zouden komen. Dit is helemaal nodig, omdat een heldere uitleg de toch wat nare bijklank van de internationale en sterk religieus-conservatieve  Protection of the family- beweging kan voorkomen.

Meer over:

cda, politiek, opinie, lhbt,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

rbakels
rbakels13 nov. 2016 - 10:35

Het CDA is een sterfhuis. Ik geloof dat de gemiddelde leeftijd van de leden over de 70 is. Bij hun nostalgie hoort het traditionele gezin, wat maakt het uit? Volgens mij vormt een paar met kinderen al gauw een "traditioneel gezin". Het CDA jammert over net zoiets al "de jeugd van tegenwoordig", ook zo'n schrikbeeld dat in werkelijkheid reuze meevalt.

FransBrinkman
FransBrinkman13 nov. 2016 - 10:09

Het gezin is geen hoeksteen. 'Gezin' wordt verward met een 'kleinere sociale eenheid'. Die kleinere groep is nuttig voor opvoeding, aandacht, vertrouwen, zorg, etc. Het werd hier al genoemd: het heoeven niet per se twee volwassenen te zijn die kinderen opvoeden, dat kan ook een ruimere groep zijn van wel/geen bloedverwanten. Het traditionele gezin van vadertje, moedertje, kindjes is potentieel een zeer gevaarlijke vorm van sociale organisatie: star, afgesloten, gewelddadig, sadistisch, incestueus, verwaarlozend, uitbuitend, ...

Harry5
Harry511 nov. 2016 - 21:46

Het gezin, is geen natuurlijk verschijnsel bij de mens als soort. Het gezin is een door de Christelijk-joodse cultuur aan mensen opgelegde eenheid, waarbij een man en vrouw moesten trouwen alsvorens zij kinderen MOCHTEN krijgen. Vroeger was het bij wet verboden ook in Nederland om als man en vrouw ongetrouwd samen te leven, als man en vrouw samenleefden (zogenaamd in zonde) omdat ze ongetrouwd waren werden ze opgepakt en in de gevangenis geworpen. Mensen zijn veel meer als mannen en vrouwen die samen kinderen moeten krijgen en opvoeden. Deze gedwongen gezinsstructuur is helemaal niet noodzakelijk en eigenlijk ook helemaal niet gewenst. Het gezin als hoeksteen van de samenleving is kolder. Een samenleving kan prima functioneren in een MULTIGENDER samenstelling waar kinderen ofwel door de overheid worden opgevoed ofwel door "de groep", zoals vroeger ook gebeurde. Er is veel bewijs gevonden dat voor het Christendom in Europe toen groepen in stamverband leefden en vaak in kleine gemeenschappen, dat vrouwen en mannen niet getrouwd waren maar dat mannen en vrouwen vaak kortstondige relaties hadden waaruit kinderen voortkwamen die door de groep werden opgevoed (vaak door ouderen die niet meer konden werken), hierdoor kregen ze ook de goede waarden en normen mee omdat de ouderen veel tijd voor de kinderen hadden en hun levenservaring aan de kinderen konden doorgeven. Dus het gezin is door het christendom opgelegd en is helemaal niet nodig.

1 Reactie
rbakels
rbakels13 nov. 2016 - 10:44

Ook de nodige diersoorten leven monogaam in paren die bij elkaar blijven en samen de zorg dragen voor hun kroost zo lang het niet uitvliegt. Vroeger was er een specifieke taakverdeling: de man zorgde voor het geld en de vrouw voor de kinderen. Maar multinationals haakten in op feministen en bepaalden dat ook de vrouw moest werken, want meer inkomen betekent meer omzet. Nu bestaat een zin daarom uit man, vrouw, kinderen en een kinderdagverblijf. Want geconsumeerd moet er worden!

X4
X411 nov. 2016 - 20:20

Waarom is het gezin waardevol? Overal ter wereld tonen statistieken aan dat wanneer het aantal gebroken gezinnen, éénoudergezinnen toeneemt, de problematiek ook toeneemt. Op het gebied van jeugdwerkeloosheid en -criminaliteit, schoolverlating, drugsgebruik, etc. Dat heeft niets te maken met afzetten tegen bv. gezinnen met een andere geaardheid. Dat zijn net zo goed gezinnen. Het heeft te maken met het voorkomen van gebroken gezinnen. Een niet-gebroken gezin geeft meer garantie op een stabiele basis voor een evenwichtige jeugd.

Mick64
Mick6411 nov. 2016 - 18:03

**En tegen wie of wat moet het gezin eigenlijk beschermd worden?** Tegen mensen die problemen hebben met een boek, of tegen het woord van god, ga en vermenigvuldig u.

1 Reactie
Frank Lenssen2
Frank Lenssen211 nov. 2016 - 19:23

U spreekt in raadselen. Kan het iets duidelijker? Moet het gezin tegen atheïsten beschermd worden? Ik snap er niks van.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen211 nov. 2016 - 17:21

Verdorie, vergeten: de titel van dit betoog staat me niet aan.

1 Reactie
Minoes2
Minoes212 nov. 2016 - 3:57

Precies hetzelfde hier!

Frank Lenssen2
Frank Lenssen211 nov. 2016 - 17:20

Hier ben ik weer. Ik heb een vraag over het volgende citaat uit het verhaal van mw. Compas: "Nu heeft niemand er problemen mee als het gezin wordt beschermd, maar de resoluties zijn wel schadelijk: ze herintroduceren namelijk een homogene en traditionele notie van ‘het gezin’ op het internationale toneel. De rechten van homoseksuelen en transgenders en de seksuele vrijheid van vrouwen zijn vanuit dit perspectief ‘aanvallen’ op de natuurlijke eenheid van de familie." Waarom zou dat 'herintroduceren' nu precies automatisch de genoemde rechten en vrijheid bedreigen, omdat die 'aanvallen op de natuurlijke eenheid van de familie' zouden zijn? Dat wordt er namelijk geïmpliceerd. Mw. Compas maakt een gedachtensprong die haar wellicht goed uitkomt, maar die in mijn optiek niet te funderen is. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, en verdient bescherming. Dat had mw. Compas heus niet zo indirect hoeven zeggen (namelijk via: 'Nu heeft niemand er problemen mee als het gezin wordt beschermd,...'). En wat als iemand, of verschillende iemanden, daar wél problemen mee zouden hebben? (Dat krijg je als je indirect praat.) Punt.

Nikolas2
Nikolas211 nov. 2016 - 16:40

Gezin altijd belangrijk voor mensen. Vroeg of laat is er altijd de wens om vader en of moeder te leren kennen. Natuurlijk kan een gezin uit vader vader en kind of moeder moeder en kind bestaan, maar net zoals bij adoptief kinderen of kinderen van een donorvader bestaat er bij het kind altijd de wens de echte vader moeder te leren kennen. Ik kom uit zuid-oost europa, ik ben gelovig, maar voor mij is geluk van mensen belangrijker dan hetro of homo. God wil dat mensen goed doen en als mensen anderen geen kwaad doen, maar van elkaar houden dan is goed. Kan ook met kinderen, als zij goed zijn voor kinderen, maar dat geld voor alles.

1 Reactie
FransBrinkman
FransBrinkman13 nov. 2016 - 10:02

Je biologische ouders willen kennen heeft niks met gezin bestaande uit een aantal poppetjes te maken.

JanVG2
JanVG211 nov. 2016 - 14:53

Sorry, maar dit is Trumpiaans. Het CDA heeft een beleidsvoornemen. Dat beleidsvoornemen gaan we niet bespreken, maar we kijken naar andere partijen in andere landen die in principe geen band met het CDA hebben om te bedenken wat het beleidsvoornemen van het CDA is (sic). Het idee om het CDA te bellen was blijkbaar niet bij de auteur opgekomen. Het risico dat haar onderbuikgevoel niet bevestigd zou worden was iets te groot. Zoals gezegd Trump is trots op u .. een waardig leerling!!

Achterberghen2
Achterberghen211 nov. 2016 - 13:54

Kan mij nog herinneren dat het gezin absoluut niet de hoeksteen van de samenleving was. Het gold als hopeloos ouderwets en kinderen moesten worden opgevoed in een commune waarvan niet eens belangrijk was wie de nu echt de vader was. Moeder was wel duidelijk ja. Het kan verkeren.

Juppé🎗
Juppé🎗11 nov. 2016 - 12:26

Helemaal met U eens mevr. Compas. Vanuit onze individuele verantwoordelijkheid zorgzaam met elkaar samenleven is een hoeksteen van de samenleving. Hoe zo'n hoeksteen er uit ziet en wordt gebakken of anders, moeten we ons niet door het CDA voor laten schrijven.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe11 nov. 2016 - 14:06

Precies. Zodra de hoeksteen wordt voorgebakken haak ik af.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen211 nov. 2016 - 11:41

Hm. Ik wacht nog eerst een groter aantal reacties af, het thema is het meest interessante van allemaal. Het overstijgt de waan van alledag, omdat het van alle tijden is. Voordat ik het vergeet: het gezin is de hoeksteen van de samenleving, dat wou ik toch maar even kwijt.

1 Reactie
Martin007
Martin00711 nov. 2016 - 13:42

Zo lang het CDA niets anders doet dan de hoekstenen met grof geweld uit het gezin slaan door de sociale zekerheid de nek om te draaien zou ik zeggen, kies een andere partij.

Zephyr2
Zephyr211 nov. 2016 - 10:02

Formele gezinsvorming (huwelijk) had een duidelijke functie in een wereld zonder enige sociale voorzieningen. Het gaf de vrouw enige zekerheid als ze zich liet bezwangeren door een man. Enige vorm van zekerheid dat de man ook zijn steentje zou bijdragen voor de zorg en opvoeding van de kinderen. Altijd nog wel in hoge mate afhankelijk van haar man. Dit heeft weinig met religie te maken maar werd daarin wel verankerd zoals zo'n beetje alles in die tijd. Met de komst van uitgebreide sociale voorzieningen en ook voor vrouwen de mogelijkheid zelfstandig te kunnen leven, niet afhankelijk van een man of relatie heeft deze functie van het formele huwelijk overbodig gemaakt. Ik denk ook dat het CDA daar niet naar verwijst. Kijk een naar hoe kinderen opgroeien. Ik denk dat kinderen het best gebaat zijn bij opgroeien in een stabiele thuis situatie. Veiligheid, geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde van de ouders. Voor mij is dit niet alleen een traditioneel gezin met heterosexuele ouders in een huwelijk. Als het CDA bedoeld dat ze het willen stimuleren dat mensen met kinderen worden geholpen om een dergelijk thuis voor hun kinderen te realiseren ben ik daar voor. Maar niet beperken tot het traditionele man/vrouw situatie als gezin. O ja Omaoeverloos: Uw persoonlijke ervaringen hebben uw misschien tot uw reactie geleid. Ik ben mijn ouders dankbaar voor het thuis en fundament in mijn leven dat ze mij gegeven hebben.

5 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos11 nov. 2016 - 11:16

"O ja Omaoeverloos: Uw persoonlijke ervaringen hebben uw misschien tot uw reactie geleid." Nee, dat heeft niets met persoonlijke ervaringen te maken. Het is domweg tegennatuurlijk dat je alle wensen in een partner in een persoon kunt verenigen, als je desondanks toch kiest levenslang samen een gezin te vormen, moeten er hectoliters water bij de wijn gedaan worden. Ruimweg een derde van de huwelijken loopt dan ook spaak, ook vluchten velen in werk en het restant Kun je uitgeblust zien sjokken in de meubelboulevard, zwijgend zien eten in een restaurant of kijvend meemaken op de camping. "Ik ben mijn ouders dankbaar voor het thuis en fundament in mijn leven dat ze mij gegeven hebben. Ik ook, hoor, hoewel ik merkte dat ze, toen mijn vader overleed, een heel andere vrouw werd, zelfstandiger en eigenlijk, zoals ze later in gesprekken ook wel toegaf, gelukkiger. Ze bekende me dat ze eigenlijk al lang met het idee rondliep hem te verlaten, maar omdat dat toendertijd niet geaccepteerd zou worden en ze met gouden kettingen aan hem vastzat, bij een idee bleef. Als kind had ik daar eigenlijk nooit iets van gemerkt, moeders konden toen blijkbaar prima toneelspelen.

Zephyr2
Zephyr211 nov. 2016 - 13:26

Omaoeverloos: U heeft een punt. U schrijft: "Het is domweg tegennatuurlijk dat je alle wensen in een partner in een persoon kunt verenigen, als je desondanks toch kiest levenslang samen een gezin te vormen, moeten er hectoliters water bij de wijn gedaan worden. ". Ik weet niet of het tegennatuurlijk is. Wel weet ik dat je moet leren geven en nemen in een relatie. Ja, als verwachtingen en realiteit heel ver uit elkaar liggen moet 1 van beiden bijgesteld worden. Vraag is in hoeverre de verwachtingen die men heeft van een relatie realistisch zijn en of een nieuwe relatie daar dichter bij zal komen. Denk dat het voor kinderen heel goed is om te zien hoe ouders instaat zijn om in evenwicht gelukkig samen te leven. Dat ze zien dat er conflicten kunnen zijn die opgelost worden waarna men weer verder kan. Als men alleen de eigen verwachtingen laat prevaleren volgen de kinderen dat voorbeeld en worden het egocentrische en egoïstische mensen, niet in staat tot het opbouwen van stabiele duurzame relaties.

omaoeverloos
omaoeverloos11 nov. 2016 - 14:14

"Denk dat het voor kinderen heel goed is om te zien hoe ouders instaat zijn om in evenwicht gelukkig samen te leven." Nou, dat heb ik nooit gedaan, de kinderen hebben eigenlijk nooit zo erg een vader (die in bede gevallen toch geen enkele zin had zich met de kinderen of opvoeding te bemoeien) gemist. Die conflicten zouden ze denkelijk gemist hebben als kiespijn.maar mijn relaties duurden lang genoeg om elkaar te leren kennen en kort genoeg om elkaar niet te willen veranderen. Ik heb dus wel meestal mijn eigen verwachtingen laten prevaleren, waarom niet? Ik heb de kinderen de hele wereld overgesleept, maar ze zijn er naar mijn idee noch egocentrisch, noch egoistisch van geworden. De een werkt in vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia, de ander doet oceanografisch onderzoek. Vaste relaties hebben ze echter niet, naar eigen zeggen ook geen behoefte aan.

Minoes2
Minoes211 nov. 2016 - 14:33

Zephyr Ik heb de neiging ver met je mee te gaan!

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete11 nov. 2016 - 17:42

@ Zephyr Een mooie en ware reactie. Mijn vrouw en ik waren al een decennia bij elkaar voor we kinderen kregen. Sindsdien moeten we met enige regelmaat actief onze relatie onderhouden -niet in de laatste plaats door de onvermijdelijke vermoeidheid die bij het opvoeden van kleine kinderen hoort-. Dat is een goed en nuttig voorbeeld voor onze kinderen, want ze zullen later in vele situaties met mensen moeten omgaan; dat betekent geven en nemen, een ander niet aandoen wat je jezelf niet wilt aandoen, en je eigen ego relativeren.

PeterMiddle
PeterMiddle11 nov. 2016 - 9:47

"Een blik op het internationale speelveld biedt uitkomst." Eh nee, geen uitkomst. Wel projecteer je op creatieve wijze het buitenland op het CDA. Dat noemen ze een drogredenering. Je kunt niet zo veel met wat het CDA zegt, dus val jet het CDA aan op de stroman die je zelf hebt gecreëerd. Dus biedt het internationale speelveld geen uitkomst voor het onderwerp waarover je zegt te schrijven maar wel over het onderwerp waarover je wilt schrijven. Mvg.

omaoeverloos
omaoeverloos11 nov. 2016 - 8:51

Och ja, het gezin, de belangrijkste uitvinding binnen de religies om de vrouw onder de duim te houden en tegenwoordig een kortstondig intermezzo in menig leven. De "ware" blijkt slechts op zoek te zijn geweest naar een vrouw die de verzorging naadloos van moeders overneemt, voor de sexuele escapades struint hij avond aan avond het www af. Als de schellen bij de echtgenotes van de ogen vallen is het weer gedaan en moet hij op zoek naar een nieuw slachtoffer. Geen wonder dat het CDA deze ouderwetse en tegennatuurlijke samenlevingsvorm wil beschermen.

5 Reacties
Baytep
Baytep11 nov. 2016 - 9:41

Oma toch, heeft u thee gedronken met Noman?

kassakijker73
kassakijker7311 nov. 2016 - 9:47

Dit cynisme is net zo misplaatst als de religieuze kritiek op andere vormen van samenleven.

omaoeverloos
omaoeverloos11 nov. 2016 - 11:18

Tja, nsreiziger, iedereen moet maar (samen) leven zoals hem of haar dat goeddunkt. Misplaatst wordt het pas als een politieke partij zich ermee bemoeit en de ene samenlevingsvorm boven de andere stelt.

hugo bergveen
hugo bergveen11 nov. 2016 - 12:21

Juist, oma!

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 nov. 2016 - 12:44

Thee gedonken met Noman? Nee hoor: "Monogamy light". Tot niet zolang geleden ook stevig in de wet verankerd.