Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Biden wil maatregelen na bloedbad op school, Trump steekt wapenlobby hart onder de riem

Schietpartij op basisschool Texas: 22 doden, onder wie 19 kinderen
Joop

Topambtenaren schrijven neoliberale recepten voor tegen coronacrisis

  •  
19-10-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
49264660427_3c8a7226be_k

© cc-foto: Alias 0591

Advies aan de politiek: vervang de topambtenaren die recent een advies over de aanstaande begroting hebben uitgebracht door ambtenaren die het neoliberalisme niet aanhangen
Vlak voor de Tweede Kamer-verkiezingen brengen topambtenaren traditioneel een begrotingsadvies uit aan de politiek. Rijst bij mij de vraag: doen ze dit in het belang van de burger? Want er kiert nogal wat licht tussen de overheid  en de burger maar ook tussen de politiek en de burger.
De samenvatting die de kranten van het rapport gaven deden mij het ergste vrezen. Met stijgende verbazing en ergernis las ik voorbeelden van redenaties die maar in één richting wezen. De burger moet betalen.
Nu moet ik meteen bekennen dat ik niet het hele rapport gelezen heb, maar dat is ook niet nodig om een aantal zaken aan de orde te stellen.
Waar ik op doel:
  • Adviezen als ‘ga niet als een idioot bezuinigen’ lijken me logisch, vooral als er bijna geen rente hoeft te worden betaald.
  • Maar ‘maak het niet te bont met corona-uitgaven’, is al opvallender. Daar gaat de politiek toch over.
Dat inkomsten en uitgaven enigszins in evenwicht moeten zijn lijkt mij ook vanzelf te spreken. Bizar wordt het als het om de zorgkosten gaat. Hier sloeg ik op aan:
  • Om de zorgkosten te beteugelen moeten nu gehanteerde automatismen tot verbetering in de zorg worden afgeschaft met als reden, en weeg dit argument, dat dit op andere beleidsterreinen ook niet plaatsvindt. Het letterlijke argument luidde: ‘alhoewel alle onderwijsspecialisten zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs toeneemt en gediend is bij kleinere klassen , wil dit niet zeggen dat de overheid dit automatisch overneemt en daar op inzet en dus extra leraren aanneemt’.
Klinkt als, we weten het wel maar we doen het lekker toch niet en in de zorg hoeft dat voor ons ook niet.
Mij gaat het er niet om dat zowel zinnige maar ook onzinnige verbeteringen altijd zouden moeten worden doorgevoerd. Daar kan beter over geoordeeld worden door deskundigen. Waar het mij wel om gaat is dat het verkleinen van de klassen niet mogelijk zou zijn omdat het volgens de ambtenaren te veel kost. Het zou dus wel kunnen als er genoeg geld was, luidt de conclusie.
Ik heb een oplossing voor deze kortzichtige groep van zogenaamde topambtenaren. Een vrij eenvoudige oplossing zelfs. Om én de gezondheidszorg op peil te houden én ons onderwijs te verbeteren door kleinere klassen, begin je met de factor kapitaal en de factor arbeid even zwaar te belasten.
Dus niet extra belasten. Nee, je maakt de belastingverlagingen voor de factor kapitaal over de laatste 30 jaar ongedaan. Dan draagt het bedrijfsleven ook weer evenveel bij aan een leefbare maatschappij als de burger. Dan verdwijnt de winst niet via trucs naar belastingparadijzen. Op de site van het CBS zijn genoeg studies te vinden die mijn vaststellingen bevestigen.
Dat het ministerie van Economische Zaken qua bemensing een draaideurverhouding heeft met het bedrijfsleven dat was mij bekend, en daar had ik al mijn bedenkingen bij. Maar dat alle Haagse topambtenaren in deze commissie met enkel een neoliberale bril, die het kapitaal altijd ontziet, naar Nederland lijken te kijken dat is niet alleen opvallend maar ook, op z’n zachtst gezegd, nogal verontrustend.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (21)

Pater
Pater20 okt. 2020 - 1:31

Groot gelijk: haal het geld waar we het vroeger ook haalden. Nadat de economen en topambtenaren jarenlang de verlaging van de winstbelasting hebben bepleit zullen ze moeten leren dat het nu tijd is om de tegengestelde kant op te slaan. Een einde maken aan het neoliberalisme: precies. Evengoed wil dat niet zeggen dat we opeens én de lonen omhoog kunnen doen in de zorg en het onderwijs, én de onevenredig snelle stijging van de zorgkosten moeten accepteren, én de klassen kunnen verkleinen én de belasting op de lage lonen kunnen verlagen én duizenden woningen bouwen én de klimaatmaatregelen kunnen betalen. Als we alles uitvoeren en betalen wat de medici uitvinden en wat de mens langer laat leven (en laten we wel zijn: de stijging van de zorgkosten wordt vooral veroorzaakt door de vergrijzing) kun je de komende jaren nog vele miljarden méér aan de zorg besteden. Het is helemaal niet gek, integendeel, ik vind het zinvol om daar kritischer op te worden. Geld lijkt nu gratis, als de rente in de toekomst omhoog gaat zitten we met hoge kosten. En ook zonder renteverhoging: elke lening moet ook weer afbetaald worden. "Daar gaat de politiek toch over." Ja, allicht. Het is een ambtelijk advies, in opdracht van het kabinet. En onder dit kabinet is het niet verbazend dat de toonzetting de oude is.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout19 okt. 2020 - 23:12

Het aantonen dat het superponeren van een frequentie als neoliberalisme op een draaggolf als calvinisme (radiotechniek) zuiver ideologisch is lukt in Nederland nog niet als de grootste economische crisis sinds WO2 gebruikt is om de staatsschuld tot ongekende laagte terug te dringen: https://tradingeconomics.com/netherlands/government-debt-to-gdp Historici van toekomstige generaties zullen ongetwijfeld bibliotheken vol schrijven met de fabeltjesfuik van het neoliberalisme, met het Nederlandse model als het meest 'vrome' voorbeeld van dit geloof in het bijzonder. Er zal een historikerstreit ontstaan over wat Nederlanders ooit hebben bedoeld over 'de tering naar de nering zetten' en enkele historici zullen zeggen dat de opvatting dat Nederlanders de Chinezen van Europa waren niet als een grap kan worden afgewezen gezien de politieke koersverandering van de CCP rond 1980 en jaren bezig zijn om uit te zoeken hoe dit in Nederland kon infiltreren. Enfin, Omkering: https://www.groene.nl/artikel/omkering The ideological project of austerity experts: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1x76dck.10?seq=1#metadata_info_tab_contents

Zapata
Zapata19 okt. 2020 - 20:53

Financiën en economische zaken hebben sinds begin 1980 heel veel macht gekregen als departement. Dit als gevolg van het neoliberale gedachtengoed dat de staat de voorwaarden dient te scheppen voor een zo optimale omgeving voor de markt. Tevens is het zo door die departementen heel veel macht te geven kunnen andere terreinen waar de staat zich mee bezig zou moeten houden in een strak financieel keurslijf gedwongen worden. Zie de Zalmnorm. Dit is dus niet nieuw maar wel fijn dat na 40 jaar steeds meer mensen het beginnen te ontdekken. Blijf over deze zaken schrijven, zo vaak als je kunt en onthul ook de ideologie achter dat neoliberalisme. Het is inmiddels vijf over twaalf en die ideologie moet verdwijnen willen we nog iets kunnen redden van de wereld, de ecologie, de biodiversiteit en de samenleving.

Eerlijke Mening
Eerlijke Mening19 okt. 2020 - 19:37

Alweer iemand die de wereld wil verbeteren vanwege een enkel kwaadaardig griepje. De wereld was hartstikke goed zoals hij was, linkse wensdenkers.

1 Reactie
Asega
Asega19 okt. 2020 - 20:31

Als rechts het over betutteling heeft bedoelen ze dat ze niet inclusief willen denken, in plaats van exclusief. De ander meenemen in je afweging is niet efficiënt en Ayn Randachtig   Nee ongebreideld eigenbelang, greed is good. Saamhorigheid is voor de ander als alle andere gedragsregels. Ook Verheffing is linkse betutteling Houdt de mensen dom was eigenlijk de pre verlichtingstaak van de kerk. Overgenomen door ket kapitaal. Kortom het kapitalisme is een bedreiging voor het primaat van de rede.

gimli55
gimli5519 okt. 2020 - 15:45

Dit gegeven geldt al 40 jaar, het goldt bij de vorige crisis in 2008 ook al. Waarom zal de veronderstelling dat het nu wel opgelost gaat worden op een niet neoliberale wijze, onzin zal blijken. Wil het volk iets anders, wil het volk geen neoliberalisme? Dan zal er heel anders gestemd gaan worden. Het neoliberalisme zit in de haarvaten van het politieke systeem, de ambtenarij, de bonden, en de wekgevers. Het is verweven tot een TINA, er is in de ogen van alle beleidsmakers geen alternatief. De huidige generatie beleidsmakers is ermee opgevoed, opgegroeid en in afgestudeerd. Ze weten geen andere oplossing dan de neoliberale oplossing. Het maakt ook niet uit welke partij, je kiest. Uiteindelijk wordt uit de onderling inwisselbare partijen een nieuw kabinet gevormd met dezelfde neoliberale achtergrond. Voor de verkiezingen schreeuwen ze uit volle borst, hoe verschillend ze wel niet zijn. Na de verkiezingen sluiten de gelederen en wordt weer een neoliberale regering gevormd. Het is geen democratie meer, maar een autocratie. Er is geen principieel verschil meer tussen de regeringspartijen en gedogers van de laatste 40 jaar, hooguit voor de verkiezingen voor de buhne. Voordeel is dat de wal het schip zal keren en dat geen enkel politiek systeem het eeuwige leven heeft. Hopelijk overleeft de planeet de schade van de mensheid, en blijft er wat over voor de volgende generaties. De club van Rome was een van de eersten die in '69 al aangaven dat onuitputtelijke groei niet mogelijk is. Dat was 51 jaar geleden en het is sinds die tijd, minus een paar crises, doorgedenderd en vergroot. De metingen spreken boekdelen, maar het moet gezien, geaccepteerd en de wil aanwezig zijn, om er iets aan te doen. Het neoliberale systeem heeft de eerste horde nog niet eens genomen, door iets concreets op korte termijn te doen. Het is doorschuiven, negeren, bagataliseren en ontwijken. We staan als mensheid voor de eerste horde en weten niet hoe we erover heen moeten. Daarna volgen nog 3. Met een neoliberaal beleid lossen we deze problemen niet op, maar zoals ik al zei. Er is geen alternatief.

3 Reacties
Pater
Pater20 okt. 2020 - 1:34

Kort gezegd: onzin. het neoliberalisme loopt op de laatste benen.

Aart van de aap
Aart van de aap20 okt. 2020 - 10:45

Pater Dat zeg je wel steeds, maar waar baseer je dat op ?

gimli55
gimli5520 okt. 2020 - 14:54

Neoliberalen hebben moeite met inhoudelijke en relevante argumenten. Die hebben ze et het huidige systeem ook niet nodig, het neoliberalisme loopt niet op zijn eind. Deed het dat maar, dan was er kans op verbeteringen op ecologisch en klimatologisch gebied. Het is nu stilstand in ontwikkeling op sociaal vlak, afbraak van maatschappelijk relevante zaken. Er wordt niets opgelost, hooguit uitgesteld, ontweken en genegeerd. Kom maar met positieve ontwikkelingen die concreet zijn ingezet in de laatste 10 jaar. Alle besluiten die verbetering beloofden, zijn naderand verslechteringen gebleken. Targets zijn niet gehaald en uitgesteld. Kom maar met voorbeelden en positieve ontwikkelingen, Pater?

GoudenBergen
GoudenBergen19 okt. 2020 - 15:14

Kapitalisme is creatief en dynamisch, dankzij de ondernemers. Alle op het marxisme gebaseerde systemen zijn theoretisch, wereldvreemd, star en letterlijk dodelijk.

3 Reacties
Eerlijke Mening
Eerlijke Mening19 okt. 2020 - 19:41

Zo is dat: ondernemers voelen zich in het kapitalisme als een vis in het water - https://www.youtube.com/watch?v=wIWZFXLpXSA

Aart van de aap
Aart van de aap19 okt. 2020 - 21:27

Anarchisme is niet op het marxisme gebaseerd En ja, 'we' zijn letterlijk dodelijk. Net zoals staat en kapitaal letterlijk dodelijk is.... Kapitalisme is creatief en dynamisch ? hahahaha Kapitalisme was al zes keer over de kop gegaan, als de nanny state niet had ingegrepen

Pater
Pater20 okt. 2020 - 1:44

Ondernemen is prima, ondernemers hun gang laten gaan niet, dat hebben we nu lang genoeg gedaan.

JasDon
JasDon19 okt. 2020 - 14:56

Auteur heeft gelijk, kijk naar China en je ziet hoe Corona op een niet neoliberale manier effectief de nek wordt omgedraaid.

3 Reacties
White Knight
White Knight19 okt. 2020 - 18:10

China is nu net een heel slecht voorbeeld. Als daar Corona effectief de nek was omgedraaid hadden wij nu niet in een lockdown gezeten vanwege precies datzelfde Corona.

LaBou
LaBou 19 okt. 2020 - 19:10

Als we de signalen hadden opgepikt en ons hadden voorbereid hadden we niet met een gedeeltelijke lockdown gezeten. Dat weten die witte knecht en jasdon ook wel maar dan moet je toegeven dat je de boel hebt laten waaien en dat willen ze niet. Dan maar een grote broek aantrekken m.b.t. China.

Eerlijke Mening
Eerlijke Mening19 okt. 2020 - 19:43

De Chinezen hebben gewoon eindelijk een manier gevonden om het westen de nek om te draaien zonder een oorlog te beginnen.

Joop Schouten
Joop Schouten19 okt. 2020 - 13:28

Mooi.: 'Dus niet extra belasten. Nee, je maakt de belastingverlagingen voor de factor kapitaal over de laatste 30 jaar ongedaan. Dan draagt het bedrijfsleven ook weer evenveel bij aan een leefbare maatschappij als de burger. Dan verdwijnt de winst niet via trucs naar belastingparadijzen.' 'Verontrustend?' Dit heeft niets met een eerlijke verdeling van de lasten en lusten te maken. Het is een onbehouwen schoftenstreek verpakt in ambtelijk taalgebruik.

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman19 okt. 2020 - 16:25

Joop, het zou voor mij een goede zaak zijn als de vele belastingverlagingen van de afgelopen jaren ongedaan gemaakt werden. Aannemend dat pakweg 20 jaar geleden de belastingbijdrage tussen bedrijfsleven en burger in balans was zou dat evenwicht weer hersteld worden. Nu is er in elk geval een onbalans tussen de bijdrage van beide. En het argument dat we dan een minder attractief vestigingsklimaat zouden hebben is larie, Nederland heeft uitstekend werkers, verbindingen en is politiek (nog) stabiel. Het is zelfs nog EU lid.

Dave Velzen
Dave Velzen19 okt. 2020 - 13:17

Neo liberalisme en coronavirus gaan niet samen. Neo liberalisme gaat dit virus ook nooit onder controle krijgen, dus gaat onze economie nog verder naar de kloten. Totdat het hele systeem omvalt en we een ontwikkelingsland worden.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin19 okt. 2020 - 20:08

Daar zijn we al jaren naar op weg!