Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Tofik Dibi en de taal van de macht

  •  
02-07-2012
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Een werkelijk democratische staat heeft de plicht om zijn burgers in staat te stellen om daadwerkelijk van hun rechten gebruik te maken
Tofik Dibi wil de bemoeienis van de overheid met de inburgering afschaffen. Dat vindt hij allemaal onzin en flauwekul. Het is de taak van de staat om iedereen ruimte te bieden om zichzelf te zijn zonder dat anderen daar schade of hinder van ondervinden. Dit is een traditioneel Nederlandse opvatting die alle steun verdient. Toch mag die niet tot de consequentie leiden dat iedereen het zelf maar moet uitzoeken.
Een werkelijk democratische staat heeft de plicht om zijn burgers in staat te stellen om daadwerkelijk van hun rechten gebruik te maken. Dat gaat zomaar niet. Dan moet je de taal van de macht spreken en schrijven. Je moet bovendien een specifiek aantal gedragsregels kennen, een bepaalde manier van doen beheersen. Anders word je toch misverstaan en niet serieus genomen.
In ons land is het standaard Nederlands de taal van de macht. De overheid, de media en het onderwijs gebruiken die taal. Zonder behoorlijke kennis van het geschreven en formele Nederlands wordt het heel moeilijk om aanvragen te doen, onderhandelingen te voeren en belangrijke gesprekken te begrijpen zoals met een dokter, je baas of de vertegenwoordiger van een bedrijf die graag wil dat je ergens een handtekening zet.
Dit standaard Nederlands is zeker in de grote steden van steeds minder mensen de moedertaal. Rotterdam, Den Haag of Amsterdam lijken wat dat betreft eerder op de toren van Babel nadat God voor die spraakverwarring had gezorgd. Daarom gebruiken mensen uit verschillende taalgroepen voor onderlinge communicatie in de praktijk ook Nederlands, bijvoorbeeld tussen Turken en Surinamers. Inmiddels ontwikkelen zich ook straattalen met dezelfde functie maar die zijn te arm om inzetbaar te zijn als breed communicatiemiddel. Zij zijn meer een bargoens voor jongeren.
Het standaard Nederlands is dan ook een onmisbaar hulpmiddel om in de democratische Nederlandse samenleving te functioneren. Daarom heeft iedereen er recht op om die taal – en de bijbehorende manier van doen – te leren. Het is aan de overheid om daar faciliteiten voor te bieden.  “Inburgering” is dan wel een mooi woord.
Let wel: het gaat daarbij niet om beschuit met muisjes, sinterklaas of voorlichting over onvolledige gezinnen, het gaat over sollicitatiemails schrijven, over zaken onderhandelen, over vergaderen, over de dingen des levens waarin een mens zich op de juiste manier moet kunnen laten gelden.
Alleen wie de taal van de macht op een goede manier gebruikt, krijgt de ruimte om zichzelf te zijn.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (21)

JAWEH
JAWEH2 jul. 2012 - 15:51

Nog sterker De staat zou eigenhandig voor het aanleren van die taal moeten zorgen, want dat is veel een veel goedkoper dan al die particuliere bureautjes die nu slechte cursussen voor veel geld bieden.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa2 jul. 2012 - 15:51

Ik ben met de tekst helemaal eens, maar beste mensen, de manier van integreren en inburgeren in Nederland is iets om over te rouwen: onmenselijk, onbelangrijk, niet eerlijk, complex, onzin...ect... Beste mensen, ga even bladderen in de inburgeringscursus van mevrouw Verdonk die nog steeds mensen volgen, vaak analfabeten! Integreren is leuk maar de manier is onmenselijk en ondemocratisch. De integratie lessen die worden gegeven zijn ook te moeilijk voor de autochtone analfabete Nederlanders, Nederland kent hier stuk of 250.000 analfabeten.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos2 jul. 2012 - 15:51

Han, wat bedoel je met 'faciliteren'? Moeten er cursussen gratis worden aangeboden? Of alleen staatscursussen maar dan wel betaald? En waarom zou de overheid dat moeten 'faciliteren'? Als jij naar het buitenland gaat probeer je toch ook 'hoe en wat in het Russisch' mee te nemen als je naar Moskou gaat? Hoe maak je een migrant daar dan verantwoordelijk voor? Wat maakt dat de gemiddelde immigrant dan zo anders behandeld moet worden? En dan nog wat, als je al die cursussen aan gaat bieden gratis, waar ik op zich nog niet zo tegen ben, wordt dat dan verplicht of is men daar dan weer vrij in? Verhelder graag. Overigens, even terzijde, als Dibi inburgering vrij wil laten moet hij ook armoede en uitsluiting op de koop toe nemen. Dat willen we in Nederland niet.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa2 jul. 2012 - 15:51

Ik wil graag integreren maar zoals wie dan? Niet zoals Wilders en zijn aanhangers ook hier natuurlijk, want ik moet eerst voor zorgen dat ik een haatkop hebben en dat kan dus niet. Ach, ik ben al gelukkig geintegreert zoals mij ex-khatoliek buurvrouw Helena, haar eigen heel apart 10 gebonden zijn ook de mijne geworden, eerlijk om naast haar jaren te wonen en moeilijk zonder haar te leven, het is maar een buurvrouw maar een bijzonder Nederlandse vrouw, dat wel.

JanVG2
JanVG22 jul. 2012 - 15:51

Wil een democratie functioneren moet er een `demos' zijn, de mensen moeten - tenminste grotendeels - het gevoel hebben bij elkaar te horen. Het is niets voor niets dat juist de `oude' immigratielanden als de VS, Canada etc zoveel investeren in symbolen en rituelen om alle nieuwkomers (en ingezetenen) een gevoel van eenheid te geven. Investeer je daar niet in fragmenteert op den duur de samenleving en krijg je de problemen van een vroege democratie terug waar veel meer het recht van de getalsmatig sterkste geldt. De 51% beslist ende minderheden kunnen het schudden. Ieder voor zich is verwoestend voor democratie...

DikBrix
DikBrix2 jul. 2012 - 15:51

“Alleen wie de taal van de macht op een goede manier gebruikt, krijgt de ruimte om zichzelf te zijn.”, stelt Han in zijn slotzin. Klinkt goed. Maar ik zou daar toch aan willen toevoegen, dat een goed gebruik van de taal van de macht behoort in te houden dat ook 'de ander, de medemens', de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. De posting van Thom Holterman hieronder over definitiemacht vind ik daarom een hele mooie. Ter verduidelijking: Ooit stelde Den Uyl (eind 60-er, begin 70-er jaren): “De wet is de moeder van de vrijheid.” Een griezelige stelling, die tegenwoordig vooral opgeld doet in conservatief/christelijke kringen. En met die gedachtegang werd hij premier. Hij bedoelde het goed. De huidige regeringsleiders in Nederland en EU bedoelen het echter heel precies in de negatieve betekenis die deze stelling verwoordt. Want: Even afgezien van het feit dat daarmee de Calvinistische achtergrond van Den Uyl weer even opdook, was het een sterk legistische en zeer ouderwetse stelling, die geen enkele rekening hield met de ontwikkelingen in de Nederlandse rechtspraak. Een onafhankelijke rechtspraak, met jurisprudentie die rekening houdt met de uitleg van het woord van de wet, gegeven de omstandigheden. Het is niet uitsluitend de letter van het woord dat telt. Het beginsel van de 'goede trouw' is gelukkig al ingeburgerd in onze rechtspraak en heeft daardoor ook gestalte gekregen in wetgeving. Bijvoorbeeld in aansprakelijkheid van bedrijven, om maar wat te noemen. De stelling van Den Uyl is die van een dictator, die zijn volk op zodanige wijze bestuurt, dat dit volk, door alle wetgeving, de indruk heeft gekregen dat het beetje vrijheid dat hen nog rest, hen door de leider is gegeven. Waarbij dat volk vergeet dat zij die vrijheid allang bezat. Een gevaarlijke en dus verwerpelijke stelling. Tegenwoordig wordt die stelling op alle mogelijke manieren door politici misbruikt: Door schreeuwerige reacties in de media op rechterlijke uitspraken, in de hoop die te kunnen beïnvloeden. Door misbruik van de term 'veiligheid' op alle gebied om controle zo compleet mogelijk te maken. Door pogingen om de toegang tot rechtspraak te beperken. Door bezuinigingen op de rechterlijke macht, waardoor zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke procedures steeds langer duren. Door in arbeidsrechtelijke geschillen slechts rechtspraak achteraf mogelijk te maken. Door het OM steeds meer mogelijkheden te geven om in eerste instantie al 'recht' te spreken. Door het hanteren van economische definities en principes, die zogenaamd buiten kijf staan, want ook daar is het de taal van de zittende macht die de principes bepaalt. Inclusief de zogenaamde onontkoombare consequenties daarvan. Hun eigen 'taal'. De stellingen van Dibi en Han zijn een eerste begin. Maar veel verder zal het voorlopig niet komen. Want het is niet de bedoeling van de meeste politici om de taal van de macht over te dragen aan anderen. Zij willen de macht van de taal, hun eigen taal, op welke manier ook, behouden. EU- en wereldwijd wel te verstaan. Dat is steeds de 'vergissing': De wet is níet de Moeder van de vrijheid. De wet is de Hoeder van de vrijheid. Althans: ideaal gezien. Het scheelt maar 1 letter, maar is een wereld van verschil.

JoopSchouten
JoopSchouten2 jul. 2012 - 15:51

Dibi denkt dat iedereen zelfredzaam is. Net als neoliberalen (...).

2 Reacties
Lucifer2
Lucifer22 jul. 2012 - 15:51

Het is mij, beste Joop, niet duidelijk waarom we van reguliere immigranten (ik heb het niet over vluchtelingen), die er vrijwillig voor kiezen om zich hier te vestigen (als kennismigrant, arbeider, student, gezinshereniger, etc) niet zouden mogen verwachten dat ze, om te beginnen, zelfredzaam zijn.

Tascam
Tascam2 jul. 2012 - 15:51

Neoliberalen bestaan niet. http://www.groene.nl/2012/7/het-neoliberale-fantoom

[verwijderd]
[verwijderd]2 jul. 2012 - 15:51

Burgers hebben natuurlijk rechten, maar hebben ze ook plichten? Daarover hoor ik dan weer heel weinig.

1 Reactie
jonh16144
jonh161442 jul. 2012 - 15:51

"Burgers hebben natuurlijk rechten, maar hebben ze ook plichten?" Tuurlijk wel, de plicht om villa's te subsidieren van speknekken.

Lucifer2
Lucifer22 jul. 2012 - 15:51

Beste Han van der Horst, Niemand verplicht een immigrant zich hier te vestigen (ik heb het niet over vluchtelingen). Ik zie dan ook niet in waarom die immigrant niet zelf verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn integratie, zijn kennis van de Nederlandse taal. Het faciliteren door de staat daarvan kan zich wat mij betreft beperken tot het geven van een lijst van erkende onderwijsinstellingen waar men basisniveau Nederlands kan opdoen. Een grotere rol van de overheid leidt tot akelige wetgeving als de Wet Inburgering in het Buitenland (WIB) ; onder het mom van integratievoorwaarden gewoon een middel tot het voeren van meer restrictief toelatingsbeleid. Reeds afgeschoten door het Hof in Straatsburg, als ik mij niet vergis. Laat die mensen toch gewoon met rust, en het zelf doen.

1 Reactie
trujac
trujac2 jul. 2012 - 15:51

' Laat die mensen toch gewoon met rust, en het zelf doen. ' Helaas van veel immigranten kun je niet verwachten dat ze eigen initiatieven ontplooien en moeite willen doen om Nederlands te leren. Het zijn vaak mensen uit achtergebleven gebieden en hebben geen idee wat hier van de verwacht wordt. Zij zien hier vaak hun verblijf hier als tijdelijk, bovendien is hun cultuur soms nogal hiearchisch, b.v in man/vrouw verhouding. Daarom is het van het grootste belang dat de overheid betrokken blijft bij hun integratie. Anders zouden veel immigranten vrouwen weleens het slachtoffer kunnen worden van paternalisme.

Thom Holterman
Thom Holterman2 jul. 2012 - 15:51

De taal en zijn ‘variabele geometrie’ Han van der Horst heeft gelijk als hij erop wijst dat het handig is de taal van de macht te kunnen gebruiken. Maar om met name bij de overheid binnen te kunnen komen, moet men evenzeer over een behoorlijke dosis ‘bureaucratische competentie’ beschikken. Wat de taal aangaat nog het volgende. De taal beheersen (in dit geval het geschreven en formele Nederlands) is een, maar er zijn daarbinnen zoveel ‘talen’ (en dan denk ik niet aan straattaal of andere Europese talen). Die een en dezelfde taal wordt herhaaldelijk zo getordeerd, dat betekenissen van bepaalde woorden niet eens meer in specifieke omstandigheden gebruikt worden: we hebben bijvoorbeeld geen ‘probleem’, want in plaats daarvan moet men spreken over een ‘uitdaging’. Dus wie in zo’n situatie met een probleem komt opdraven (toch een gewoon Nederland woord) wordt niet begrepen. Hij of zij zal het moeten herdefiniëren in een uitdaging. Het is een problematiek waarin het gebruik van ‘definitiemacht’ speelt, zoals dat in de literatuur wordt genoemd. Ik verzamelde een tijd terug daarvan een aantal voorbeelden; zie: http://libertaireorde.wordpress.com/2011/12/29/definitiemacht-en-de-variabele-geometrie-van-begrippen/

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten2 jul. 2012 - 15:51

‘Definitiemacht’ Een mooi woord die laat doordenken. Bedankt weer Thom.

[verwijderd]
[verwijderd]2 jul. 2012 - 15:51

Standaard Nederlands? Wat een nationalistisch en eng wereldbeeld nou weer! Nederland is een multi-cultureel land geworden Han en ieder mag zich hier thuis voelen in zijn eigen cultuur en dus ook met zijn eigen moedertaal. Eng nationalisme is GW en AH. Punt. Polen, Marokkanen, Turken, Antillianen, Suri's, laat ze lekker. Han moet eens minder neo-liberaal Wilderiaans uit de kast komen. Ieder mens is mens, iedereen telt: een eigen kleurtje, een eigen hoofdlapje, en dus ook een eigen taal. Een multi-culti land = een multi-taal land. Wil Han soms dat verkiezingspamfletten alléén in het Nederlands verschijnen, en daarmee hele groepen mensen gewoon wegzetten en uitsluiten? Walgelijk. Wil Han soms ook straks moskeeën die alléén in het Nederlands oproepen tot gebed? Het moet niet gekker worden met dit nationalistisch kneuterig gebazel van onze huis-katholiek. Ik voel een vileine godwin opkomen...maar die zal ik onze neo-neo-liberale uit-de-kast-komer voorlopig besparen. Voorlopig dan.

3 Reacties
msj_meijerink
msj_meijerink2 jul. 2012 - 15:51

Als je goed met elkaar wilt omgaan zul je in het overleg dezelfde taal moeten spreken, ongeacht je afkomst. In ons geval is dat inderdaad het Nederlands. Dat subgroepen onderling soms een andere taal gebruiken is daarbij absoluut geen belemmering, maar in groot verband: Nederlands.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst12 jul. 2012 - 15:51

In het rijk der hemelen is meer vreugde over één bekeerling dan over honderd rechtvaardigen.

seniorg
seniorg2 jul. 2012 - 15:51

Typisch een reactie die bevestig wat hij nu juist wil bestrijden. Om nu uitgerekend Van der Horst toe te spreken met "Han moet eens minder neo-liberaal Wilderiaans uit de kast komen" geeft elegant weer dat schrijver er: a) geen bal van heeft begrepen en b) dat een pleidooi voor het faciliteren van het leren van de standaardtaal toch weer nuttiger blijkt dan zo op het eerste gezicht gedacht. Ook menig autochtoon, zo blijkt maar weer, kan een taalkundig opkontje gebruiken. Stelt u zich eens voor dat u, in het door u ideaal gedachte Nederland, door uw arts nog uitsluitend in het Pools zou worden toegesproken of in het Papiamento? Het is voor iedereen handig en nuttig een standaardtaal te hebben en het is vervolgens belangrijk deze ook zodanig te beheersen dat je met zo weinig mogelijk misverstanden met elkaar kunt praten ('communiceren' in moderne domspraak). Het verhaal van Dibi is een slap en laf neoliberaal kletsverhaal, bedoeld om stemmen te winnen nu hij zich binnen GL in een onmogelijke, want onverkiesbare positie heeft gemanoevreerd. Het wordt door Van der Horst terecht in de hoek geplaatst waar hij hoort: slordige denkers, rommelige politici.

marnixDeWitt
marnixDeWitt2 jul. 2012 - 15:51

Kijk dit is nou ook nieuws; In de wekelijkse peiling van TNS NIPO daalt GroenLinks naar de laagste stand sinds oprichting van de partij in 1989: volgens de steekproef heeft de partij nog 4 zetels over.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst12 jul. 2012 - 15:51

Dat is erg goed nieuws.