Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

Toeslagenschandaal: de staat moet alle particuliere schulden van de slachtoffers overnemen

  •  
19-01-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
2048px-Jan_van_Hemessen_-_The_Parable_of_the_Unmerciful_Servant

© Jan van Hemmessen: De rentmeester uit de parabel Jezus schrapt de schulden. ca. 1556

Staatssecretaris Van Huffelen wil nu met deze particuliere schuldeisers in overleg gaan: ook zij zouden hun schulden kwijt moeten schelden. Dat is een schandalig voornemen.
 
Je weet het nooit, want woord en daad lopen de laatste jaren in Nederland nogal uiteen, maar de slachtoffers van het toeslagenschandaal krijgen eindelijk een beetje lucht. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft met één pennenstreek al hun uitstaande schulden bij alle overheidsinstanties van hoog tot laag kwijtgescholden. Die kunnen daardoor geen greep meer doen naar de toegezegde eerste tegemoetkoming van 30.000 euro.
Daarmee zijn veel slachtoffers nog lang niet uit de problemen. Zij hebben immers vanwege de pluk-ze-kaal-mentaliteit van de Belastingdienst ook andere schulden opgebouwd: bij huisbazen, zorgverzekeraars, energiebedrijven of banken. Bijvoorbeeld omdat er na de gedwongen verkoop van de eigen woning een enorme restschuld overbleef. Heel wat gedupeerde ouders hebben  geld – soms veel geld – bij de familie geleend.
Staatssecretaris Van Huffelen wil nu met deze particuliere schuldeisers in overleg gaan: ook zij zouden hun schulden kwijt moeten schelden. Dat is een schandalig voornemen. Het gaat hier om schulden die zijn ontstaan door toedoen van racistisch en onwettig overheidsingrijpen en niet door slecht beleid van de kredietnemers. De gezinnen waren met de rug tegen de muur geduwd. Zij konden niet aan hun verplichtingen voldoen omdat  hun bankrekeningen werden leeggehaald door de Belastingdienst. En nu zouden die schuldeisers – nogmaals: vaak ook vader en moeder, neef en nicht, oom en tante – dan maar het nakijken moeten hebben?
De overheid dient de particuliere schulden van de slachtoffers in hun geheel over te nemen en af te lossen. Er zal nu vast wel een of andere ambtenaar in een memo zeggen dat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen schulden gemaakt door eigen toedoen en die veroorzaakt door de Belastingdienst maar dat kun je als politiek verantwoordelijke dan gemakkelijk deleten. De slachtoffers hebben zich de afgelopen jaren onderscheiden door eerlijkheid, behulpzaamheid, waardigheid en pacifisme want dat er nooit iemand van hen eens een keer op los heeft geslagen, verdient ons aller diepe bewondering. Ze verdienen vertrouwen. Dan zal er eentje per ongeluk een voordeeltje hebben. Na zoveel kwaadaardige uitplundering mag dat wel gebeuren.
Mevrouw Van Huffelen is nog iets vergeten: veel slachtoffers zijn hun werk kwijtgeraakt. Een aantal van hen heeft een uitkering. Voorkomen moet worden dat die uitkering wordt gestopt of dat een ijverige Sociale Dienst hen vertelt dat ze de compensatie moeten opeten voordat ze weer in aanmerking komen voor een uitkering. Je kunt trouwens prima berekenen hoeveel salaris slachtoffers, die als gevolg van de affaire hun baan zijn kwijtgeraakt,  mis hebben gelopen. Ook dat hoort bij het uiteindelijke compensatiebedrag, ook als alle schulden van tafel zijn. Denk niet dat je er dan met 30.000 euro bent. Overigens: krijgen de slachtoffers ook de door hen reeds voldane schulden gecompenseerd?
De uiteindelijke rekening zal hoog zijn. Dat hóórt ook het gevolg te zijn in een rechtsstaat: dat machtsmisbruik dúúr wordt betaald.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (48)

Betty1968
Betty196820 jan. 2021 - 6:05

En nu de ultieme oplossing, open nieuwe bankrekeningen voor alle gedupeerden, waar je geen beslag op toestaat. Stort daar elke week 500 euro op als voorschot zodat de gedupeerden kunnen gaan leven, maar je ook aan risico beperking doet. Vraag fatsoenlijke banken zoals ASN en Triodos om dit te regelen, kan binnen 1 week. Stuur getroffenen een brief met instructie en qr code en stort een dag na activeren van het account...

Betty1968
Betty196820 jan. 2021 - 5:56

Die van Huffelen doet me denken aan Karen Walker uit de serie Will and Grace..Beetje te dronken lopen wauwelen, dat rare haar, niet weten waar ze het over heeft omdat het een verwend poppetje is...Als je haar ziet ga je verlangen naar Sharon Dijksma...die twee zijn even groen qua groene initiatieven, maar ook op uitvoering en kennis van administratieve processen...en het leven... Hoe zouden de schulden van de gedupeerden nou veroorzaakt zijn Alexandra, toch omdat ze onterecht als fraudeurs aangemeld naar wegen zochten om te overleven? Los het op, laat de aasgieren er niet onterecht geld aan verdienen, maar de basis bedragen die zijn geleend, die zijn vast 1 op 1 te herleiden naar de gemaakte fouten en daarmee het gebrek aan inkomen. En qua wachtgeld, ook nog een suggestie, weekgeld van 50 euro per week zoals mensen in schuldsanering...Alexandra de lockdown is voor prinsesjes zoals jou gemakkelijk...wissel eens een week met een moeder van 50 met drie pubers op participatieve niveau qua inkomen en bijbehorende huisvesting. Daar is in ieder geval geen geld voor een fles Elnett extra strong per dag...

Joost Spits
Joost Spits20 jan. 2021 - 1:56

- Ongehoord Onrecht - Wat blijkt is dat de politiek, het kabinet; onze volksvertegenwoordiging zittend in het pluche van de Kamer, mijlen ver afstaat, van wat zich feitelijk in de samenleving afspeelt. Dat Den Haag zelden of nooit geïmplementeerde wetgeving tegen het licht houdt  of evalueert, al levert zo'n wet nog zoveel maatschappelijke schade op. Dat Den Haag zich gedraagt als Pilatus: " Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven",  wij zien niet meer om...Geen common law die getoetst wordt; voortkomt uit jurisprudentie, als concrete gevallen waarmee de rechter geconfronteerd wordt. Welnu de rechter hier wérd geconfronteerd met schrijnende gevallen en zie...! Een zorgelijke en trieste constatering in een land dat van zichzelf beweert doorklieft en bewust te zijn van wat democratie, recht en mensenrechten behelst; vaak met het vingertje zwaaiend naar samenlevingen die daarin te kort schieten en nu zelf schromelijk te kort schiet. Dat blijkt uit het kille gegeven dat deze ellende jaren kon voortslepen, een misère van ongekende omvang. Niet iets van een paar weken of maanden, waar nog niemand lucht van kon krijgen. Met als gevolg dat vele gezinnen niet gedupeerd, maar geruïneerd zijn; opgezadeld met onoverkomelijke schulden als een molensteen om hun nek. Nog maar niet te spreken over vervolgschade en immateriële schade waar de overheid voor moeten opdraaien. Ik zeg het, het blijft echt niet bij een afbetaling € 30.000,00 tegen finale kwijting. Waar is dat bedrag eigenlijk op gebaseerd? Is er een perquisitie geweest van de overheid, omtrent de werkelijke schadeomvang? Nee, natte vingerwerk is het antwoord! Ook heb ik in dat kader bar weinig geluiden gehoord van parlementariërs die vraagtekens zette achter het bedrag. Het is slechts een doekje voor het bloeden, een afkoopsom, een zak met zilverlingen. Een bedrag om mensen wederom in de steek te laten met al hun ellende. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat niemand van de talloze slachtoffers nooit een brief heeft gestuurd naar een Tweede Kamercommissie of op een of andere manier aan de bel zou hebben getrokken. Ook de Ombudsman was in geen velden of wegen te bekennen en klinkt het oorverdovend stil uit die hoek. Daar is niets mee gebeurd. Ongehoord Onrecht.  Het was aan dovemansoren gericht en etaleert de werkelijke relatie tussen burger en overheid, als hoe de volksvertegenwoordiger in het parlement, opkomt voor het belang van het volk, van de burger die hem of haar gekozen heeft. Niet dus. Nu vindt iedereen in Den Haag er plots iets van...ja, trail by media. Zo kan ik het ook, ...too little, too late... Trouwens, iets wat ik al jaren in het vizier heb, niet meer van opkijk en daardoor een toomloos wantrouwen heb opgebouwd naar alles wat overheid heet. Op tal van zaken proef je, zie je, voel je, ondervindt je, dat je als burger respectloos en laconiek wordt behandeld door overheidsinstellingen. Al gaat het bij wijze van spreken om een simpel verkeerslicht dat al jaren, doelloos te vaak op rood springt. Men heeft geen respect voor de burger. Laat ze maar als een kip-zonder- kop dag in dag uit, nodeloos wachten voor dat rode licht. Tien keer klagen heeft geen zin. Of de verloedering van privatisering van parkeergelegenheid, waarbij het Algemeen Belang - namelijk het kunnen parkeren-, in handen wordt gegeven van enge particuliere bedrijven, die vrijelijk de burgers mogen uitbuiten met torenhoge parkeertarieven. De overheid zelf is té lui voor die zorgplicht op te komen. Puur gemakzucht. Voorbeelden te kust en te keur! Ja, op tal van punten of het nu de landelijke, regionale of gemeentelijke overheden zijn, ze kijken weg. De clerk in the office die er zich met een jantje-van-leiden vanaf maakt; die zich verschuilt achter wet & regelgeving. Dan rechters... Belastingzaken komen bij de bestuursrechter. Ook de rechters hebben hier zitten slapen en geen recht maar onrecht gesproken op tal van fronten over de slachtoffers. Dat is evident. De gang naar de rechter, werd de gang naar Canossa. Er kleeft veel ellende aan hun handen door ondeugdelijke vonnissen. Misslagen wel te verstaan. Dan rijst de legitieme vraag: was de rechter wel onafhankelijk? Hebben rechters zich niet laten beïnvloeden door de politiek? Heeft het juridisch fenomeen van het ongeschreven recht: "wat in het maatschapelijkverkeer betaamt",  hier niet de vrije loop gekregen bij rechters, in die zin dat ze zich hebben laten leiden door het politieke klimaat van de dag? Is hier nog wel sprake van een onafhankelijke rechter, die sec naar het individu zou moeten kijken dat voor hem staat? Over rechtstaat gesproken. Naast de Nederlandse Belastingdienst, betreft het ambtenaren in lage en hoge sectoren binnen de overheid, het kabinet en zelfs ministers en staatssecretarissen uit vorige kabinetten en een Tweede Kamer die ernstig heeft gefaald! Het functioneren van al deze instituties moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Het probleem is: wijzelf zijn de overheid. Het zelfreinigend vermogen laat te wensen over. Het behoeft een lange adem voordat de onderste steen boven komt en wij onze zaken op orde hebben...

Rutger Groot
Rutger Groot19 jan. 2021 - 16:45

Helemaal eens. Deze toeslagenschande moet zo snel mogelijk worden opgelost en het betalen van alle schuldeisers is daarbij een goed idee. Uit onderzoek nav de eerste uitbetalingen blijkt dat in >95% van de gevallen de slachtoffers gelijk hebben: dus uitbetalen aan iedereen, dit is nl. een erg hoog percentage! Dat is veel goedkoper dan het optuigen van een heel ambtenaren apparaat (en het betalen van belachelijk dure consultants die een Excelsheetje maken met wat er moet worden betaald) en dan is het eerste leed verzacht en kunnen de slachtoffers weer proberen uit het dal te kruipen. Maar ik vrees met grote vrezen dat dit door ons ambtenaren apparaat (zoals met zoveel toeslagen zoals de in de Zorg) weer wordt gezien als een goede kans om overbetaald en veel te traag dit alles af te handelen. Het is allemaal niet zo moeilijk....

Jaco38
Jaco3819 jan. 2021 - 16:36

“Han: Als de overheid je heeft kaalgeplukt, Jaco38 is een lening voor een verbouwing of de spreekwoordelijke flatscreen moeilijk te regelen. De overheid neemt gewoon alle schulden over tot de datum waarop de afdoening met het slachtoffer is geregeld” Niet alle gedupeerden zitten in hetzelfde financiële schuitje. Maar kan ook kleding, telefoonabonnement, autoverzekering, boodschappen noemen. Punt is dat onderscheid gemaakt moet worden tussen reguliere kosten die er sowieso zijn en kosten die extra zijn ontstaan tgv overheidshandelen. Dat laatste moet vergoed worden en m.i ook aanvullend als de op voorhand toegekende €30.000 niet voldoende is. Dan gaat het in elk geval om alle incassokosten, advocaatkosten, eventueel geld dat tegen rente geleend is om deurwaarders buiten de deur te houden etc. Dat lijkt mij heel redelijk, zeker in combinatie met het kwijtschelden van alle overheidsschulden ongeacht hoe deze zijn ontstaan. Dan kan voor sommigen fors oplopen, denk aan mensen met een forse studieschuld die hier in 1x van af zijn, dat is feitelijk ook een schadevergoeding.

Buitenstaander
Buitenstaander19 jan. 2021 - 15:33

Dat lijkt ietsje te makkelijk Han, we moeten nou niet meteen van de enehoek naar de andere doorschieten: Zometeen zitten we over x-jaar weer te mekkeren da td eOverheid hier weer te laks is geweest, en rennen al die partijen die zo graag verontwaardigd doen (achteraf...) weer naar de interuptiemicrofoon. Dus; zullen we om te beginnen eerst ff kijken welke schulden er al waren VOOR d ehele kwestie, en dan even zorgvuldig kijken waar de nieuweschulden door veroorzaakt zijn. Dat lijkt me met een taskforce ambtenaren niet zo moeilijk. En dan mag je best de door de toeslag ontstane schulden als vergoeding met een factor vermenigvuldigen, maar wel even zorgvuldig kijken nu, he.

1 Reactie
The Apple
The Apple19 jan. 2021 - 17:27

Inderdaad, we verwachten van Han wel bijdrages van 3 kantjes waarin alle details aan de orde worden gesteld. En reken erop dat ik ga zitten speuren of hij niet wat vergeten is.

Bouwman2
Bouwman219 jan. 2021 - 12:52

Het komt me voor dat Van der |Horst een wel erg weids gebaar maakt. Alle particuliere schulden,niet een uitgezonderd? Verder dus dan wat mevrouw Van Huffelen reeds deed inzake de belastingdienst in het omvangrijke dossier inzake de zogenaamde toeslagenzaak? Een vergelij( king. Het leuke van de katholieke kerk heb ik altijd gevonden in het heilig sacrament van de biecht in de geheimzinnige donkere biechtstoel. Je kon dan je zonden oplepelen en daarna ging je met algehele kwijtschelding en geheel opgelucht door met kleinere en grotere zonden te begaan. Ik heb dat altijd als tamelijk hypocriet ervaren. Dus is mijn vraag aan Van der Horst gestelo: vind je dat met me? ( Graag iets uitgebreider dan een kort afgemeten antwoord wordt hier uiteraard op prijs gesteld. Maar niet antwoorden betekent overigens wel instemmen.)

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 jan. 2021 - 13:23

Je hebt een uitermate oppervlakkig denkbeeld over het H. Sacrament van de Biecht. Ook neem je niet in aanmerking wat vergeving voor gevolgen heeft met betrekking tot de zondestraffen. Ik raad je aan Catholica informatiebron van het katholieke leven, deel 1 en 2. Antikwarisch vast voor een habbekrats verkrijgbaar. De biecht en de afdoening van de toeslagenaffaire hebben voor het overige niets met elkaar te maken.

The Apple
The Apple19 jan. 2021 - 14:00

Bouwman: "Ik heb dat altijd als tamelijk hypocriet ervaren." Waarom zou dat hypocriet zij als god zelf al die ellende over de zondaar heeft afgeroepen? - https://www.youtube.com/watch?v=Jwtyn-L-2gQ

frankie48
frankie4819 jan. 2021 - 14:09

Beste Bouwman, Dus machtsmisbruikers in overheidsdienst kunnen in die biechtstoel op algehele clementie gaan rekenen van de biechtvader die het misbruikschandaal bij de kerk ook in een doofpot probeerde te stoppen! Hand-en-spandiensten hebben natuurlijk wel van alles te maken met kleine werkzaamheden en belastingen.

Bouwman2
Bouwman219 jan. 2021 - 19:17

Niks hoor, Han van der Horst.,ik heb jarenlang de Biecht als sacrament bestudeerd en kwam tot de conclusie dat het beste gewoon afschaffen zou zijn. En warempel, dat is nog gebeurd ook. Enkel in Japan en Korea gebeurt het nog, de publieke biecht, en de penitentie. maar bij mijn weten zijn daar niet zoveel rooms katholieken. De Jezuieten hadden niet echt succes hoorde ik van een Jezuiet uit Nijmegen in het toenmalige Berchmanianum .. . Het verband tussen de affaire en de biecht is het ruime gebaar, de absolutie, het goddelijk pardon.En het kruis na afloop als het weidse gebaar. Ga in vrede getroost heen. . Het is lastig, die associatie., dat geef ik je toe. Maar me zelf kan ik der wel uitleggen, aan anderen niet zo snel. Soms denk ik, dat ik gewoon in de leegte sta te praten. De horror vacui. Je kent dat begrip ongetwijfeld,. Dus als ik je vraag: ken je dat gevoel, dan is dat louter retorisch bedoeld.,

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 jan. 2021 - 2:09

Publieke biecht, daar doen wij katholieken niet aan. Kern van de biecht is dat hij nu juist niet publiek is. Wel eens van het biechtgeheim gehoord, o licht der wereld?

The Apple
The Apple20 jan. 2021 - 3:45

Han - Hij denkt dat hij gewoon in de leegte staat te praten, zelfs die biecht is virtueel. Je hebt te maken met iemand die de hele dag in zichzelf loopt te mompelen. "Niet antwoorden betekent overigens wel instemmen", is de angstkreet van een kind in het donker, dat een bevestiging zoekt van zijn bestaan. Yes Bouwman, we hear you....! -

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2021 - 8:04

Ik dacht al, wat is dat nu voor een gewauwel!

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen19 jan. 2021 - 12:30

Geef die gezinnen gewoon allemaal 1 miljoen, ben je van het hele gezeur af.

2 Reacties
Jan Diederik
Jan Diederik19 jan. 2021 - 13:41

Geef iedereen een miljoen!

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen19 jan. 2021 - 15:01

Iedereen krijgt een miljoen .... behalve jij

Jaco38
Jaco3819 jan. 2021 - 12:27

Valt als eerste gedachte wat over te zeggen, in de praktijk pakt dit voor schuldeisers wellicht wat te goed uit. Naast de overheid komen bepaalde schuldeisers die niet bekend staan om hun ethisch inzicht vaak voor. Denk aan de woekercontracten, kosten op kosten stapelen. Een algemene regeling voor alle schuldeisers op kosten van de samenleving zou mij veel te ver gaan. Dit moet goed onderzocht worden waarbij ook gekeken moet worden naar de rol van deze schuldeisers in het beperken van de schade. Dit is een onfris wereldje.

2 Reacties
Jaco38
Jaco3819 jan. 2021 - 12:34

En aanvullend de schade voor de gedupeerden bestaat uit de extra kosten die door handelen van de overheid zijn ontstaan. Hoe sympathiek ook zie ik nog niet in waarom bijv iemand die een TV heeft gekocht of zijn huis liet verbouwen deze kosten niet gewoon zou moeten betalen op het moment (dat is wel een voorwaarde uiteraard) de overheid alsnog alle niet ontvangen toeslagen heeft uitbetaald + een schadevergoeding.

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 jan. 2021 - 13:25

Als de overheid je heeft kaalgeplukt, Jaco38 is een lening voor een verbouwing of de spreekwoordelijke flatscreen moeilijk te regelen. De overheid neemt gewoon alle schulden over tot de datum waarop de afdoening met het slachtoffer is geregeld.

Jozias2
Jozias219 jan. 2021 - 12:19

"Dat is een schandalig voornemen. Het gaat hier om schulden die zijn ontstaan door toedoen van racistisch en onwettig overheidsingrijpen en niet door slecht beleid van de kredietnemers." Dat het gebruiken van de tweede nationaliteit niet noodzakelijk en daarom discriminerend maar waarom racistisch? De AP gaf aan dat: "De AP geeft voorts aan dat er geen direct verband bestaat tussen nationaliteit en het ras of de etniciteit van een persoon. Omdat het gebruik van de nationaliteit niet was gericht op het maken van onderscheid op basis van etniciteit of ras, was er volgens de AP geen sprake van etnisch profileren of rassendiscriminatie." Het optreden van toeslagen was ook niet onwettig. Dat is ook de reden dat de RVS de belastingdienst keer op keer in het gelijk stelde. De wet is onwenselijk maar daarmee is het handelen volgens die wet niet onwettig.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 jan. 2021 - 13:27

Het gaat hier niet om juridische zaken. Kijk naar de mensen die werden uitgezocht en je ziet aan hun uiterlijk en huidskleur dat racisme is bedreven.

Jozias2
Jozias219 jan. 2021 - 13:34

Wat een rare redenatie. Die huidskleur was niet zichtbaar voor het ict systeem van de belastingdienst en ik zie in de media ook zeer veel mensen die de indruk wekken v asn autochtone afkomst te zijn.

jandebakker
jandebakker19 jan. 2021 - 14:52

@Han Welkom in de wereld van bigdata. zolang culturele grenzen in de samenleving overlappen met etnische grenzen zullen er op basis van data groepen geselecteerd kunnen worden die overlappen met etnische groepen zonder dat dat er uberhaupt naar factoren zoals ras of afkomst gekeken wordt. simpel fictief voorbeeld. Er wordt een steekproef gedaan of iemand fraudeert, wat zijn woonplaats is en van welke sportvereniging hij lid is. Op basis van deze steekproef blijkt dat leden van de Blaricumse hockeyclub "de gouden lepel" bovengemiddeld vaak frauderen en leden van voetbalclub "Besiktas" uit Rotterdam-Zuid vrijwel nooit. Als gevolg van deze steekproef zal het systeem ervoor kiezen om iedereen die lid is van "de gouden lepel" extra te controleren terwijl iedereen van "Besiktas" nauwelijks wordt gecontroleerd. Als je de inhoud van deze groepen op basis van afkomst vergelijk met het Nederlands gemiddelde zal je vervolgens zien dat autochtonen gemiddeld vaker worden gecontroleerd dan allochtonen. De vraag is dus of je wel kunt zeggen dat je aan hun uiterlijk en huidskleur van de mensen die zijn uitgezocht kunt zien dat er racisme is bedreven. Naar mijn idee kun je dat alleen bepalen door te kijken naar de parameters die gebruikt zijn om deze groep te selecteren. Als er niet bewust( door een mens) is gekozen om een specifieke groep uit te lichten zal een oververtegenwoordiging van een specifieke groep het gevolg zijn van het gegeven dat de leden van deze groep (een) kenmerk(en) delen met mensen die vaker frauderen.

Karingin
Karingin19 jan. 2021 - 11:33

Precies!

frankie48
frankie4819 jan. 2021 - 11:11

Je spreekt hier over een onrechtmatige daad/handeling gepleegd door onze overheid, dan lijkt het mij dat alle schade die daaruit voortvloeit aan de slachtoffers vergoed zou moeten gaan worden. En die bestaat normaliter uit materiele- en immateriële schade die in het verleden, maar ook die in de toekomst nog geleden gaat worden.

1 Reactie
brandhout2
brandhout219 jan. 2021 - 11:25

En een boete.

hermanvanderhelm
hermanvanderhelm19 jan. 2021 - 11:08

Toch leuk dat de fraudebestrijding die 'wij' zo belangrijk vinden, ons als belastingbetaler een veelvoud gaat kosten van wat er gefraudeerd is. Enkele miljoenen veronderstelde fraude door kinderopvangtoeslagontvangers kost ons nu tussen de één en twee miljard, als het daarbij blijft.

3 Reacties
Karingin
Karingin19 jan. 2021 - 11:43

Nu ik er nog 's over nadenk, vind ik dat iedereen die VVD gestemd heeft de laatste keer, een eenmalige extra heffing zou moeten krijgen. De prijs van hardvochtigheid moet maar eens gevoeld worden

Bastet2
Bastet219 jan. 2021 - 11:48

Ja, ik zie die simplistische VVD verkiezingsposters nog hangen. Keihard op fraude, maar dan natuurlijk alleen voor degenen die het lef hadden en beroep op de overheid te doen. Voor het echte geteisem legt die partij de rode loper uit...

Buitenstaander
Buitenstaander19 jan. 2021 - 15:36

@Karingin. Niet meer doen dat denken. Uw afschuw over alles wat maar een beetje rechts is is zo groot dat u het niet meer helder ziet.... Trouwens wie in de TweedeKamer deed er niet aan mee? Wie rende er niet naar de microfoon toen de Bulgarenfraude aan de orde kwam en vroeg om een streng beleid? 'Het moest maar eens afgelopen zijn' incl mooie meneer Klaver...

brandhout2
brandhout219 jan. 2021 - 11:06

Weer een bewijs dat deze regering totaal ongeschikt is. Ze roepen maar wat maar kunnen de gevolgen niet overzien. Nooit over nagedacht. Een soort koffiepraat met wat leuke ideeën. Daar zijn die mensen niet voor aangesteld met hun riante salarissen! We mogen wat meer verwachten maar ik ben bang dat dit het niveau is. De gevolgen na 10 jaar van totale incompetentie en onverschilligheid is waar we nu met z'n allen naar kijken. 

Hakkepuf
Hakkepuf19 jan. 2021 - 10:55

'De uiteindelijke rekening zal hoog zijn. Dat hóórt ook het gevolg te zijn in een rechtsstaat: dat machtsmisbruik dúúr wordt betaald.' Dat is nu een probleem. De burger moet dat opbrengen. Een ander punt is dat de machtsmisbruikers gestraft moeten gaan worden. Het lijkt wel een wanhoopsoffensief om deze machtsmisbruikers uit de wind gehouden moeten worden.

1 Reactie
Karingin
Karingin19 jan. 2021 - 11:40

Dat is allemaal geen reden om de slachtoffers nu meteen ruimhartig te compenseren. Ennuh, ben jij je baan, je huis en misschien je kinderen kwijt? Nee? Niet zo zeiken dan. Als je dan zo nodig wraak wil, is dat van later zorg. Om te beginnen zou ik niet rechts stemmen. Maar dat zal wel tegen dovemansoren gericht zijn. Zo lang 't maar een ander is die in de shit zit, niewaar...

Bernie2
Bernie219 jan. 2021 - 10:53

Juist Han, zoals Van Huffelen gisteren namens het criminele Rutte III stond te leuteren deed bij mij het gevoel van walging opborrelen. Ze stond daar ordinair de politieke 'crime of the century' wit te wassen alsof het om schulden die slachtoffers hadden opgestapeld zou gaan. Wat een bedrog.

poeslief
poeslief19 jan. 2021 - 10:39

De Staat? Han bedoelt dus de primaire belastingbetaler in naam van alle burgers vanwege overheidsfalen. De overheid is niet de Staat Han, en super dat volgens jou de burger de rekening gepresenteerd krijgt voor machtsmisbruik door haar dienaren. Top!! Gaat een wereld van verschil maken. Not.

11 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 jan. 2021 - 11:07

Wie moet de rekening dan wel gepresenteerd krijgen? Willekeurige mensen die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren? Is dat jouw definitie van gerechtigheid?

Karingin
Karingin19 jan. 2021 - 11:36

Die burger heeft anders met enthousiasme gereageerd op die achterlijke fraudeaanpak. Draai er nu dan ook maar voor op, voel je een heel klein beetje van de pijn die de slachtoffers is aangedaan. Overigens ben ik fel tegenstander zoals je weet, maar goed, ik doe er niet moeilijk over. Ik heb 't goed namelijk, dus ik gun een ander (meestal) ook alle goeds

poeslief
poeslief19 jan. 2021 - 12:10

Ach Han wat laat jij je kennen zeg; nergens uit mijn bijdrage kan de reactie voortkomen zoals jij 'm nu brengt. Bah. Daarnaast is jouw "Willekeurige mensen die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren? Is dat jouw definitie van gerechtigheid?" precies waar ik tegen ageer. De door de politiek verantwoordelijken en de ambtenarij veroorzaakte puinhoop bij een deel vd burgers doorsluizen naar een ander deel vd burgers???? Over perverse prikkels gesproken.... Hoofdelijke verantwoording (meest letterlijk) af laten leggen, wat is daar op tegen?

poeslief
poeslief19 jan. 2021 - 12:14

Karin ik voel niks daarvan. Ik wordt uit diezelfde pot onderhouden met mijn WIA uitkering; ik praat niet vaak over mijn situatie liefie, ik kan goed de zaken scheiden, ik durf advocaat van iedere duivel te zijn, ook van de duiveltjes in mijn eigen hoofd. + hoezo moet ik als SP stemmer me dit aantrekken?

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 jan. 2021 - 13:29

Poeslief, WIA-trekker is een gevaarlijke positie met dit stelletje aan de macht.

poeslief
poeslief19 jan. 2021 - 13:44

Joh Han meen je dat echt joh? Pffffffff vermoeiend ben je nu. Ik stem niet voor niets SP (ps. ook al toen ik nog auto vd zaak enzo erop na hield) maar blijft nog altijd dat jij rare oplossingen voor deze schandelijke kwestie aandraagt en ik vraag om dat gajes (politici) nu eens keihard aan te pakken. Maar ome Han laat liever alle burgers betalen dan de hoofdelijk verantwoordelijke veroorzakers. Is het zo lastig voor je om toe te kunnen geven dat de door jouw aangedragen oplossing nogal/mega populistisch van aard is en kort door de bocht?

Nick the Stripper
Nick the Stripper19 jan. 2021 - 13:44

@poeslief Tsja, dan hadden die burgers maar betere dienaren moeten aanstellen.

jandebakker
jandebakker19 jan. 2021 - 14:22

@Poeslief, Het klopt, als de staat betaalt betekent dat natuurlijk gewoon dat wij met z'n allen betalen. Maar is dat erg en/of onredelijk? Of bent u ook boos als iemand na een ongeluk ook een vergoeding krijgt van de verzekering omdat dit verzekeringsgeld ook mede door u is opgebracht> "Top!! Gaat een wereld van verschil maken. Not." Voor de slachtoffers van de affaire gaat dit weldegelijk verschil maken.

poeslief
poeslief19 jan. 2021 - 17:40

@Jan & Nick Grappig jullie reacties. De verantwoordelijken voor dit schandaal hoe worden die betaald gezet? De betalingen aan gedupeerden die gun ik al die gedupeerden maar Jan dat is niet te vergelijken met een verzekering en een auto ongeluk; pas als er wij een verzekering afsluiten om ons in te dekken tegen overheidsfalen klopt uw vergelijk. Nick hoezo moet jij mij dat aanrekenen? Hoe kom je erbij om juist een SP stemmer daarmee lastig te vallen? Is de zaken 180 graden omkeren jochie. Super dat de gedupeerden schadeloos gesteld worden alleen wil ik dat er mechanismen komen om de falende politici voor zulke wantoestanden de bak in te kunnen bonjouren. Het blijft nu voor hen zonder enig echt gevolg terwijl ik vind dat juist zij hier keihard op afgerekend horen te worden, juist zij. Zij ontspringen iedere dans; hooguit wordt zo'n faalhaas niet meer verkozen en o o o wat een straf is dat zeg, nou nou. Door jullie houding gaat er niks ten goede veranderen; hooguit andere poppetjes aan de knoppen, die wel weer andere burgers naar de knoppen helpen. Parlementaire onschendbaarheid en dat soort onzin dienen we af te schaffen en zelfs om te draaien wat mij betreft; hoe hoger aan de boom des te meer aanrekenbaar.

Nick the Stripper
Nick the Stripper19 jan. 2021 - 17:57

@kattig [ Nick hoezo moet jij mij dat aanrekenen? Hoe kom je erbij om juist een SP stemmer daarmee lastig te vallen? Is de zaken 180 graden omkeren jochie. ] Ik vind het dan weer grappig dat jij denkt dat een stem op de SP een soort get-out-of-jail-free-kaart is. Afijn. Dit jochie rekent dit het voltallige electoraat aan. Daar zit ik zelf bij, als PvdD-lid en stemmer, SP-ers zoals jij en natuurlijk ook de lieden die - vaak haaks op hun eigen belang - op de regerende partijen stemmen. Kennelijk hebben linkse kiesgerechtigden en partijleden de afgelopen jaren niet genoeg hun/ons best gedaan om genoeg kiezers uit de neoliberale en rabiaatrechtse fuik terug te lokken. Nou ja, dan is dit het resultaat. Elk volk krijgt de leiders (en dus ook de facturen) die het verdient.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2021 - 8:15

Nick de Schipper Je overdrijft! Heb je niet eens in de gaten dat wat jij doet juist is wat de VVD etc. verweten wordt. Zoals jij het brengt ken ik er nog wel een paar.