Joop

Toeslagenaffaire is slechts één voorbeeld van staatsracisme

  •    •  
01-01-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
518 keer bekeken
  •  
800px-Belastingdienst_Amsterdam_1
De toeslagenaffaire is geen eenmalig incident, maar een voorbeeld van hoe het maken van onderscheid op basis van nationaliteit en ras in Nederland politiek is ingeburgerd.
Zondag spreekt het kabinet verder over de toeslagenaffaire. De discussie in de ministerraad zal zich dan richten op de politieke gevolgen en op de vraag hoe burgers in de toekomst beter beschermd kunnen worden tegen de overheid. Ondertussen raakt de kern van het probleem steeds verder uit beeld: de bereidheid van opeenvolgende kabinetten om institutioneel racisme te gedogen. Dat racisme reikt verder dan de ambtenaren van de Belastingdienst.
Veel ouders zijn slachtoffer geworden van de affaire omdat de Belastingdienst hen vanwege hun tweede nationaliteit had geselecteerd voor extra controle. In juni stelde de Autoriteit Persoonsgegevens al vast dat de Belastingdienst zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan structurele discriminatie. Vreemd genoeg heeft de parlementaire ondervragingscommissie geen onderzoek gedaan naar dieperliggende oorzaken van deze discriminatie, want selectie op basis van nationaliteit is volgens het rapport ‘niet in de onderzoeksopdracht meegenomen’. Na dit jaar van Black Lives Matter laat het parlement hier een kans liggen om overheidsdiscriminatie uit te bannen.
De toeslagenaffaire is geen eenmalig incident, maar een voorbeeld van hoe het maken van onderscheid op basis van nationaliteit en ras in Nederland politiek is ingeburgerd. Al in 2003 gaf Mark Rutte, toen nog staatssecretaris van Sociale Zaken, de opdracht aan gemeenten om inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op uitkeringsfraude. Sociale rechercheurs hielden toen een inwoner van Haarlem staande op grond van zijn huidskleur en het spreken van een vreemde taal. De man weigerde de rechercheurs toegang tot zijn woning, verloor zijn uitkering en vocht dit aan bij de rechtbank. De rechter verklaarde toen, anders dan in de toeslagenaffaire, dat de staat discriminatoir had gehandeld en herstelde de uitkering.
Ondanks deze veroordeling van de Haarlemse rechtbank in 2007 holde de overheid het recht op gelijke behandeling de afgelopen jaren verder uit. Sinds een wet uit 2016 kunnen plegers van een terroristisch misdrijf met alleen de Nederlandse nationaliteit minder zwaar gestraft worden dan Nederlanders met een tweede nationaliteit. De antiterrorismewet schrijft namelijk voor dat het Nederlanderschap alleen afgenomen kan worden van Nederlanders die nog een tweede nationaliteit bezitten. Op deze manier is in het strafrecht, net als in de behandeling door de Belastingdienst, een groep tweederangsburgers ontstaan.
Ook bij het recente besluit om kinderen van Nederlandse ISIS-strijders niet terug te halen lijkt afkomst een rol te hebben gespeeld. Als voormalig diplomaat op de ambassade in Irak stak het mij dat de overheid weigerde om consulaire bijstand te verlenen aan kinderen van ISIS-strijders, ondanks hun Nederlandse nationaliteit. Net als in de toeslagenaffaire heeft de hoogste rechter echter het spijkerharde overheidshandelen goedgekeurd. De belangen van de staat wegen volgens de Hoge Raad zwaarder dan de rechtsbescherming van individuele Nederlanders.
Premier Rutte heeft in september gezegd dat hij praktische stappen wil zetten naar een land met ‘nul racisme’. In het kabinetsoverleg dit weekend kan hij een stap zetten door goede afspraken te maken over compensatie voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het zou echter nog beter zijn als hij de gelegenheid ook aangrijpt om te breken met de discriminerende koers die hij in 2003 als staatssecretaris in gang zette. Na zijn terechtwijzing door de Haarlemse rechtbank zei hij dat het hoog tijd was om de wet te veranderen en discriminatie mogelijk te maken. Laat het dan nu hoog tijd zijn om het recht op gelijke behandeling in Nederland in ere te herstellen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (121)

dickser
dickser2 jan. 2021 - 20:30

Het hele verhaal over de is kinderen is er aan de haren weer bij gesleept zonder nuance. Zijn deze kinderen Nederland geboren en aangegeven bij de gemeente of zijn zij geboren in het is-gebied, dan zijn ze niet aangegeven en vraag me dan ook af of ze zelfs de Nederlandse nationaliteit hebben

3 Reacties
LaBou
LaBou 3 jan. 2021 - 6:36

Inderdaad, regels zijn regels. Daar moet wel goed rekening mee gehouden worden. Stel je voor dat je zelf zou moeten nadenken of je je menselijk opstelt of niet.

Mark Brakel
Mark Brakel3 jan. 2021 - 17:53

Hallo Dick2015, kinderen van een moeder met de Nederlandse nationaliteit krijgen automatisch het Nederlanderschap. Het maakt daarbij niet uit of je in het buitenland of in het Koninkrijk der Nederlanden geboren wordt. In Nederland werkt het dus niet zo als in Amerika, waar kinderen de nationaliteit krijgen als ze op Amerikaans grondgebied geboren worden. Waarom vindt je de vergelijking met Nederlandse kinderen van IS-strijders onterecht?

The Apple
The Apple4 jan. 2021 - 15:37

Politici die je niet serieus kunt nemen, kun je daaraan herkennen dat ze de vragen ontwijken die er werkelijk toe doen.

adriek
adriek2 jan. 2021 - 16:59

Ik kan me voorstellen dat je burgers uit land X of woonwijk Y extra controleert op fraude omdat gebleken is dat de statistische kans op misbruik in die groepen groter is dan in andere groepen. Je wilt tenslotte de pakkans van fraudeurs vergroten. Wat ik in geval van de toeslagenaffaire niet snap is welke onregelmatigheden geconstateerd zijn waardoor men het blijkbaar rechtvaardig vond om jaren toeslagen terug te vorderen zonder dat de vermeende fraudeurs/gedupeerden informatie kregen over de reden of de gelegenheid om zich te verweren. "Onze computer zegt dat u fraudeur bent, we vertellen (weten?) de precieze reden niet, maar toch vorderen we de uitgekeerde subsidie onvoorwaardelijk terug. Er is geen beroep mogelijk tegen deze beslissing." Zoiets bedacht toch alleen Kafka?

BerendW
BerendW2 jan. 2021 - 16:08

We hebben het altijd over de Nederlandse nationaliteit en wat Nederland moet doen. Is het niet zo dat velen een dubbel paspoort hebben? Wat kan daarvan verwacht worden?

1 Reactie
LaBou
LaBou 3 jan. 2021 - 6:37

Wat verwacht je er zelf van?

The Apple
The Apple2 jan. 2021 - 15:55

Beste heer Brakel - U argumenteert dat U als ambtenaar vooral collega’s zag die loyaal uitvoerden wat de politiek van hen vroeg en dat U de staat daarom dan ook niet als inherent verrot ziet, maar als een organisatie die zowel goede als slechte dingen kan doen. De vraag waar het eigenlijk om draait is, wat nu in dit geval het resultaat blijkt te zijn, nu ambtenaren inderdaad alleen maar loyaal probeerden uit te voeren wat de politiek van hen vroeg. Als een individuele ambtenaar daar spottend aan toevoegt: "Maandag gehaktdag", of soortgelijks, maakt dat die ambtenaar minder loyaal? Ik wilde met opzet geen "godwin" gebruiken (alhoewel dat in dit geval nogal voor de hand ligt), om geen stuk rood vlees in de arena te gooien. Tevergeefs, want omdat U zelf besloot om de kinderen van Nederlandse ISIS-strijders als voorbeeld te gebruiken gaat het nu vooral daar over en niet meer over de toeslagenaffaire. Ik hoop dat U inziet dat dit niet de verstandigste manier was om het onderwerp aan te kaarten en hoop dat U alsnog een antwoord wilt geven op mijn vragen. Met de beste wensen voor 2021 - The Apple

1 Reactie
The Apple
The Apple3 jan. 2021 - 11:35

Politici die je niet serieus kunt nemen, kun je daaraan herkennen dat ze de vragen ontwijken die er werkelijk toe doen.

jopieknopie
jopieknopie2 jan. 2021 - 13:50

Premier Rutte heeft in september gezegd dat hij praktische stappen wil zetten naar een land met ‘nul racisme’. Hoe had hij dat gedacht te doen? Zeker door alle mensen met enigszins een getinte huid het land uit te zetten. Dat mens (Rutte) is permanent bezig, samen met zijn gelegenheidsvrienden, het land nog verder naar de verdommenis te helpen. Een Franse koning zei ooit: Après nous le déluge. Waarschijnlijk is ook het Frans van onze minister-president niet zo geweldig dus zal ik het voor hem vertalen. Het betekent: Na ons de zondvloed. Wanneer krijgt hij de moed om dat gewoon te zeggen i.p.v. schijnheilig te verklaren dat hij niet een groot aantal mensen in de shit wil drukken.

Ewout Pool
Ewout Pool2 jan. 2021 - 13:30

Wat ik niet helemaal snap is het volgende: Als je een dubbele (bijvoorbeeld Marrokkaans-Nederlandse) nationaliteit hebt en de overheid ontneemt je de Nederlandse nationaliteit, dan houdt je dus je tweede (in dit geval Marokkaanse) nationaliteit over. Aangezien ook Marokko het jus sanguinis ondersteunt zijn daarna geboren kinderen Marokkaans, ook al wonen ze in Syrië. Waarom zouden wij ze dan op moeten halen?

4 Reacties
Zandb
Zandb2 jan. 2021 - 15:06

E-wood Burgers - laat staan kinderen - mag maar niet zo het staatsburgerschap ontzegd worden. En zo lang iemand Nederlands staatsburger moet de overheid haar verplichtingen nakomen. Doet de overheid dat niet - omdat het bv hier moslims betreft - dan is dat discriminatie.

stokkickhuysen
stokkickhuysen3 jan. 2021 - 2:09

Mijn vraag aan jou is: in welk land zijn deze mensen geradicaliseerd en waarom vind je dan dat Maorokko het maar moet oplossen? Waarom vind je dat nationaliteit in dit geval een puur formele kwestie is?

jandebakker
jandebakker3 jan. 2021 - 12:11

Stockhuysen. Het feit dat een deel van de Nederlandse burgers ook staatsburger is van een ander land is niet het gevolg van Nederlands handelen. Het is een bewuste keuze van de Marokkaanse overheid om mensen die geboren en getogen zijn in een ander land als haar staatsburgers te zien. En het is dus ook het gevolg van hun eigen keuzes dat zij mede verantwoordelijk zijn voor deze mensen omdat zij er zelf voor hebben gekozen om ze te zien als hun eigen staatsburger.

stokkickhuysen
stokkickhuysen3 jan. 2021 - 16:14

@jandebakker Waarom beantwoordt je de vraag niet? Ik zeg: waarm is nationaliteit nu een puur formele kwestie en jouw antwoord is: 'het is een puur formele kwestie' Deze mensen zijn geboren en getogen in Nederland, Nederland heeft dus op zijn minst de morele verantwoordelijkheid om dit op te lossen. De jurisische verantwoordleijkheid ook trouwens. Volgens het intenationale recht. Dus jouw juridische analyse wordt dan afgerond met: en dus moet NL handelend optreden. Niet Marokko.

FromValue
FromValue2 jan. 2021 - 11:11

In o.a. online marketing is er het concept van look-a-like modeling. Wel of niet ondersteunt door AI worden segmenten in een populatie automatisch aangemaakt op bepaalde kenmerken van personen die eerder geconverteerd zijn. Ik kan mij voorstelken dat bij de belastingdienst gebruik wordt gemaakt van dezelde concepten. Beetje kort door de bocht om daar het label institutioneel racisme op te plakken. Naar mijn idee is de methodiek nuttig, maar is de overheid ontspoort in de opvolging...

Bert de Vries
Bert de Vries2 jan. 2021 - 10:03

'Als het je hier niet bevalt, pleit dan zelf lekker op'. Rutte in Zomergasten. Staatsracisme op het hoogste niveau door de populairste politicus van Nederland. Alles zeggend.

1 Reactie
Jozias2
Jozias22 jan. 2021 - 22:11

Wat is hier precies racistisch aan?

Bouwman2
Bouwman22 jan. 2021 - 9:16

De vraag is wel sinds Plato: wat is een Staat ? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het is een filosofie, een idee. En ideeën hebben de neiging tot verschuiven. in een langdurig dynamisch proces van touwtrekken. En de knoop in het midden, het venwicht, verschuift en staat niet stil. De rede en de emotie zoeken de balans. Die wordt nooit bereikt. Kun je vast stellen dat door de toeslagenaffaire de balans is gevonden? Dat de Staat dusdanig heeft gefaald dat ie moet worden vervangen? En zo ja, hoe ziet de andere Staat er dan uit? Is het recht gelijk aan hetgeen de winnaar verordonneert? Is onrecht dat de een is aangedaan onrecht dat allen is aangedaan? Me dunkt dat als men daar sinds er mensen zijn nog niet over is uitgedacht, de beantwoording van die vragen kan dus niet gegeven worden. Wat het kandidaat Kamerlid hier opmerkt hoort gewoon tot het dynamisch proces van verschuiving van de opinie. Het is een brijdrage aan touwtrekkerij. Wie is de winnaar van de tweekamp en wie is de verliezer? Hodie mihi cras tibi. zeiden de ouide Romeinen.en de oude Grieken hielden het op Panta rhei. En touwtrekken is geen Olympiische sport meer. Het is meer een denksport. .

1 Reactie
The Apple
The Apple2 jan. 2021 - 16:25

Het wit symboliseert de leegte in de semi-intellectuele gedachtevorming van Bouwman.

DenFlexwerker
DenFlexwerker1 jan. 2021 - 20:55

Ik heb nog even op de site van de dikke van Dale, de definitie van 'racisme' er bij gepakt. De schrijver verplaatst het doelpalen zo ver om maar over racisme te spreken dat ze buiten het stadion staan. Tweede nationaliteit heeft niets met racisme te maken. Het spreken van de taal van het land waar je woont: wederom geen racisme. Mensen uit IS gebied niet terughalen: geen racisme.

3 Reacties
Jozias2
Jozias22 jan. 2021 - 10:29

Ja maar feiten... Past natuurlijk niet altijd in het frame

Zandb
Zandb2 jan. 2021 - 15:24

Den Flex Wat een onzin. Wanneer je alle mensen met een tweede nationaliteit niet op dezelfde manier behandelt, is dat ook discriminatie. Jozias Het gaat er steeds om, hebt u uitgelegd, wat de reden is dat je het onderscheid maakt. Als een 2e nationaliteit het significant veel makkelijker maakt om te frauderen, dan geldt dat voor iedereen met een 2e nationaliteit. Ook wanneer je dan een cluster aan criteria gebruikt, natuurlijk. Wanneer het significant zo is, bijvoorbeeld, dat de situatie in Marokko het extra gemakkelijk maakt, dat je fraudeert, dan behandel je alle weer Marokkanen (die hebben per definitie een 2e paspoort) op de zelfde manier. Maar in geen geval, mag dat nog niet eens betekenen, dat het gerechtvaardigd is dat iedereen die een toeslag heeft en een tweede nationaliteit gecontroleerd wordt en andere mensen die een toeslag krijgen niet. Want ook dat is discriminerend. Het komt dus, wilt u dan zoals u zegt feitelijk blijven, heel nauw hoe je een en ander omschrijft. Feitelijk gezien kunt u het niet met Den Flex eens zijn.

Jozias2
Jozias22 jan. 2021 - 16:41

@zandb Uw interpretatie klopt. Alleen indicatoren (nationaliteit. Sexe of leeftijd etc.) Betrekken als dat echt relevant is. Anders zeker niet doen. Waar ik het met flex eens ben is dat racisme inhoud dat het ene ras zich superieur waant tov een ander ras of discriminatie obv huidskleur). In dit geval, het onrechtmatig maken van onderscheid obv 2e nationaliteit, kan dus discriminatie opleveren maar geen racisme. Niet alle discriminatie is racisme.

The Apple
The Apple1 jan. 2021 - 20:20

Mark Brakel: "Toen ik werkte als ambtenaar zag ik vooral collega’s die loyaal uitvoerden wat de politiek van hen vroeg. Ik zie de staat dan ook niet als inherent verrot, maar als een organisatie die zowel goede als slechte dingen kan doen." Dit is een GroenLinkse drogreden, want de vraag is nu juist wat het resultaat is wanneer ambtenaren loyaal uitvoeren wat de politiek van hen vraagt. De bijstand is een recht, maar dat recht is stap voor stap verder ingericht tot een instrument van de overheid om controle uit te oefenen. Als instrument voor repressie en dat niet zelden zonder tussenkomst van de rechter. Daarbij is de regelgeving zo ingericht dat de rechter -in de gevallen dat deze wel een rol speelt- tot een verlengstuk is gemaakt van die repressie. Hetzelfde geldt voor het toeslagensysteem in nog veel grotere mate. Bovendien dient het enerzijds vooral om te maskeren dat de uitkeringen en het minimumloog gewoon te laag zijn en anderzijds belandt het geld vaak direct in de verkeerde zakken. Neem de huurtoeslag: die is niets anders dan een verkapte subsidie voor de huurinkomsten van de pandjesbazen die Mark Brakel zegt aan te willen pakken. Het verschil tussen "links" en "rechts" zit niet zozeer in de problemen die worden geconstateerd, maar in de oplossingen die worden gekozen. De oplossingen van Milton Friedman zijn dan ook niet de mijne, maar zijn kritiek is zeker de moeite van het aanhoren waard. Ik wil Mark Brakel dan ook uitnodigen om het volgende college eens goed te beluisteren. What is Wrong with the Welfare State? – https://www.youtube.com/watch?v=1KCHl-GO01o

5 Reacties
The Apple
The Apple2 jan. 2021 - 1:51

Een mogelijkheid bestaat daarin dat het minimumloon en de uitkeringen zover verhoogt worden dat het aantal toeslagregelingen tot het minimum kan worden teruggebracht. Een betere oplossing zou de invoer van het basisinkomen zijn, temeer daar veel mensen die nu niet onder één dak gaan wonen om niet gekort te worden op uitkeringen en toeslagen, dan economisch voordeel hebben door wél onder één dak te gaan wonen (of onder te verhuren). Let wel: dit is geen socialisme, want in het socialisme zijn de productiemiddelen eigendom van de werknemers, zodat die ook op democratische wijze worden gerund. Het zijn dus hervormingen binnen het kader van een kapitalistische vorm van economie.

JasDon
JasDon2 jan. 2021 - 10:19

"(of onder te verhuren)." Dat 'voordeel' kan in elk systeem behaald worden. Dat toeslagen niet wenselijk zijn kan ik volgen, maar daar zou ik eerder een oplossing zien in korting op de kosten van voorzieningen voor bepaalde inkomensgroepen.

LaBou
LaBou 2 jan. 2021 - 17:19

Jasdon vindt het toeslagensysteemniet wenselijk maar hij wil dat neit aanpassen door een verhoging van het minimumloon en de uitkeringen. In plaats daarvan wil hij de toeslagen verruilen met een systeem van " korting op de kosten van voorzieningen voor bepaalde inkomensgroepen". En blijkbaar dringt het niet tot hem door dat dat eigenlijk precies hetzelfde is als toeslagen.

GoudenBergen
GoudenBergen2 jan. 2021 - 18:41

@Aplle Uitkeringen, toeslagen of een basisinkomen maken mensen afhankelijk van de staat. Wat de staat geeft kan deze ook weer afnemen. Mensen moeten als het even kan voor zichzelf zorgen.

The Apple
The Apple2 jan. 2021 - 20:43

GodenBregen - Je kunt natuurlijk elke vorm van kritiek zo proberen te vervormen dat die in je eigen straatje past, maar daarmee doe je geen recht aan die kritiek. Het is een wat kinderlijke vorm van steggelen. Dat jij de gemeente, de provincie en de staat geen legitieme manier vindt voor de burgers om zich op democratische wijze te organiseren, maar uitsluitend als een bureaucratische hindernis voor ondernemers was ons al duidelijk. Evenals het expliciet anti-democratische gedachtegoed dat er aan ten grondslag ligt.

Sam V
Sam V1 jan. 2021 - 20:08

Maar als een tweede nationaliteit nou meer potentiële fraudemogelijkheden biedt (waar ook vele voorbeelden van zijn) en de tweede nationaliteit elke burger betreft die het aangaat of zijn/haar/hen/etc tweede nationaliteit nou Eritrees, Irakees, Noors, Chinees of Canadees is, dan is de link naar racisme wel erg ver. Zelfs als een specifieke nationaliteit uitgekozen wordt voor nader onderzoek vanwege de vele bewezen fraudegevallen en/of signalen (ook vele voorbeelden) is er toch nog niet automatisch sprake van racisme? Het is immers geen bewuste keuze om deze mensen achter te stellen, maar om fraude uit te bannen. Daarbij kan nationaliteit net zo’n kenmerk zijn als leeftijd, geslacht, inkomen of burgerlijke staat. Waar het misgaat, betreft het veeleer onzorgvuldigheid, laksheid of luiheid. Daarbij is dat enkele anekdotisch bewijs natuurlijk geen bewijs van institutioneel racisme. Hou daar dan toch eens mee op en kom met echte cijfers en bewijzen.

Kuifje3
Kuifje31 jan. 2021 - 19:26

Dit ging op alle niveaus fout. De kamer riep dat er keihard in moest worden gegrepen als er kans op fraude was. De ministers bouwden regeltjes in nieuwe wetten waarbij de kleinste overtreder meteen gezien moest worden als fraudeur. Ambtenaren maakten loyaal jacht op overtreders. Toen het mis bleek te zijn gegaan deden ambtenaren wat ze op dat ministerie wel vaker deden... “dit wil de minister niet weten” heb ik als ambtenaar vaker horen zeggen. De wet AVG werd losgelaten op WOB verzoeken en op stukken die naar de rechter gingen. Alles ging fout. Maar racisme? Hoe verzin je het? Door steeds weer de racisme kaart te spelen verzwak je juist de kracht van de aanklacht.

3 Reacties
Zandb
Zandb2 jan. 2021 - 15:25

Kuifje en Bobby Alles ging fout. En het was ook nog eens discriminerend. Dat maakt de aanklacht alleen maar nog erger en verzwakt die juist niet.

Kuifje3
Kuifje32 jan. 2021 - 17:51

Zandb: ik zie steeds weer mensen andere mensen beschuldigen van racisme. Het schiet zijn doel voorbij. Er zijn in deze zaak vast wel mensen getroffen die niet roomblank zijn, maar dat is niet de reden of oorzaak. Door vooral zogenaamd linkse figuren worden anderen om de meest suffe redenen voor racist uitgemaakt. Dat doet de zaak alles behalve goed. Racisme is fout gedrag en moet niet getolereerd worden, maar door alles wat u niet bevalt racistisch te noemen zegt uitsluitend iets over uzelf.

Zandb
Zandb4 jan. 2021 - 13:31

Kuifje en Bobby Ik ga af op de feiten die vermeld zijn. En die maken duidelijk dat er ook sprake is van discriminatie. Jullie kunnen dat wel willen ontkennen met een 'dooddoenende' opmerking, alsof ik zo maar maar even iets uit de duim zuig. Maar wanneer je discriminatie niet meer mag benoemen als discriminatie wanneer het discriminatie betreft, dan ben je wel heel fout bezig.

Buitenstaander
Buitenstaander1 jan. 2021 - 18:58

Is dit slechts 1 voorbeeld van het recent GL populisme? Van een 'diplomaat' ( hoe gelouterd ben je om je daarmee op de borst te slaan als je net 30 bent, maar dat terzijde) mag je dan toch op z'n minst een gezonde hoeveelheid nuancering verwachten, en zeker het juiste perspectief: De toeslagen affaire, ooit een rechtstreeks gevolg van een Tweede Kamer (Incl GL) die er op hamerde, na de Bulgarenfraude, dat dit niet meer mocht gebeuren, leidde tot discrimminatie in de praktijk omdat bleek dat bepaalde NLs meer de dupe, en derhalve gediscrimmineerd, werden dan anderen met een dubbele nationaliteit. Dat is geen rascisme beste Mark, en dat weet je dondersgoed, maar omdat het verhaal toch moet kloppen halen we de IS kinderen erbij, en een aanhouding van een Somalier (sinds waneer is Somalier een ras?) om het verhaal te kunnen leiden naar rascisme. Maar ja, de Hoge Raad heeft bepaald... en wij zijn bij GL toch altijd zo voor de echter die spreekt? In milieu kwesties etc staat GL toch ook te wijzen naar de rechter. Maar nu komt t even niet uit? Kijk, als GL nou echt zo'n fijne partij was dan hadden niet alleen Omtzigt en Leijten de kooltjes uit het vuur hoeven te halen. Goedkoop Mark, heel goedkoop dit verhaal, of gewoon populisme naardeverkiezingen.

Abdu
Abdu1 jan. 2021 - 18:03

De toeslagenaffaire gaat niet over individuele maar over collectieve behandeling van groepen burgers die gezamenlijk (en raciaal) te benaderen zijn door de beschermers van de heersende collectieve privilege en institutionele constructie die de rest moet buiten de deur houden. Dat de overheid niet wilt de echte (raciale) boosdoener aanpakken en een eind brengen aan heersend institutionnel racisme ligt natuurlijk aan het wens om deze (witte) privilege in stand houden en deze verder perfectioneseren zodat onder de eigen volk de “burgers in de toekomst beter beschermd kunnen worden tegen de overheid.” De overheid van haar burgerlijke (meerderheid) basis onderscheiden en de heersende racisme enkel tot de overheid zelf beperken (staats racisme) is op zijn zachts gezegd een naieve benadering. Elke overheid vertolkt de wensen en belangen van eigen volk! De niet witte burgerschap valt niet onder eigen volk in Nederland, voorlopig niet!

4 Reacties
Folkert2
Folkert21 jan. 2021 - 18:53

Raar dat zowel de twee journalisten en de 2 parlementariërs wit zijn. Zij maken even zo goed deel uit van het volk en zeggen toch heel hard dat de overheid hun niet vertegenwoordigd. Dat racisme een rol heeft gespeeld binnen de toeslagen affaire staat als een paal boven water, maar om nu te concluderen dat dat de wil is van de witte bevolking is even zo goed racistisch. Misschien eens een anti biastraining overwegen Abdu.

Ivan61
Ivan612 jan. 2021 - 9:24

@ Abdu, Leuk dat jij terug bent, Ik wens je een goed en gezond 2021. Ik vind dat probleem veel groter, Vanaf Balkenende 1 is Nederlandse staat vijand van gewone mens. Wat veel erger is dat Tweede Kamer haar kerntaak niet uitvoert en dat is controle van de regering. De mensen met niet westerse achtergrond worden te vroeg losgelaten ( klinkt lelijk weet ik). Zij kennen de taal niet goed in het begin en zij zijn makkelijke prooi. Er zijn wel vangnetten maar die werken niet altijd. Deze regering heeft vaker bewezen dat zij schijt hebben aam eigen burgers en ook naar de rechtstaat ( Zaak Urgenda). En onze parlement gaat met elkaar op de vuist elke keer als iets belangrijks moet besproken worden. Denk aan racisme debat van de zomer. Zij moesten een gekleurde gastspreker uitnodigen van mij. Bijna allemaal blanke mensen gaan over leed en probleem van andere praten. Er waren meerdere beschonken komkommers niet die ene in groene jurk. Na de toeslagen affaire moet niet alleen de regering opstappen maar de Tweede Kamer ook.

Abdu
Abdu3 jan. 2021 - 16:30

@Sarajlija 2 januari 2021 at 10:24 Ik wens je ook een gezonde 2021.

Abdu
Abdu3 jan. 2021 - 16:43

@Folkert 1 januari 2021 at 19:53 “Misschien eens een anti biastraining overwegen Abdu.” Als je ooit zo’n organisatie start ben ik bereid je trainers trainen hoor!

Rutger Groot
Rutger Groot1 jan. 2021 - 17:10

Eens met de kritiek op de belastingdienst en de toeslagenaffaire, dat is een enorme schandvlek, die enorme schade heeft veroorzaakt. Maar als dit een poging is om het terughalen van ISIS kinderen te bewerkstelligen, dan gaat GL wel een heel verkeerde kant op, en wordt de blinde vlek tav islamitisch extremisme steeds duidelijker.

2 Reacties
Salama.
Salama.1 jan. 2021 - 18:47

Helaas heeft sommig links een blinde vlek t.a.v. de radicale islam, zie ook https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/journalist-caroline-fourest-zolang-je-godsdienst-niet-aan-banden-legt-gaan-gelovigen-hun-gang~b69b0f50/

The Apple
The Apple2 jan. 2021 - 2:19

Rutger Groot: Links heeft helemaal geen blinde vlek tav islamitisch extremisme, ze hebben alleen geen vertrouwen in jouw aanpak. Je zou eens kunnen beginnen met Nederlanders met een andere huidskleur of religie niet langer als tweederangs burgers te behandelen

MaxMax2
MaxMax21 jan. 2021 - 17:05

Die kinderen terughalen is prima, al moeten die ouders dan wel uit de ouderlijke macht worden gezet en daar in Irak berecht worden.

3 Reacties
The Apple
The Apple2 jan. 2021 - 2:30

Max - Het ter plekke geldende recht is dat van de Koerden en Koerdistan wordt door Nederland niet als staat erkend. “Het ter plekke geldende recht” daarmee ook niet, dus je handelt weer eens in illusies. Daar is dom-rechts trouwens erg sterk in: zet ergens een tent in de woestijn en het heet "opvang in de regio". En vervolgens moord en brand schreeuwen als ze dan toch liever naar Europa proberen te komen. Werkelijkheidsvreemd clubje.

MaxMax2
MaxMax22 jan. 2021 - 9:55

@Appel Er staat toch echt IRAK, daar doen die Koerden gewoon zaken mee hoor..

The Apple
The Apple2 jan. 2021 - 13:26

MaxMax - Waarom gebeurt dat dan niet?

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -1 jan. 2021 - 16:17

Overheid en (voormalige) regering is diep door stof gegaan en van alle kanten met schaamrood en uiteindelijk volle nederigheid voortvarend de zaak trachten op te lossen. Let wel: met drijfveren van CDA en SP. Hoewel soms toch wel aantoonbare fraudes, is de Overheid de slachtoffers ruim tegemoetgetreden met een genereuze aanbetaling en de rest zal volgen. Om nu in een artikel weer eens de racistenkaart en generalisering op tafel te leggen ..... pffff .. zo ken ik er nog wel wat meer

1 Reactie
Zandb
Zandb2 jan. 2021 - 8:32

Bal Ik vind dat we alles moeten inzetten om dit te voorkomen. Wanneer hier sprake is van discriminatie, kunt u dat niet gewoon als onbelangrijk en dus gezocht dood doen.

Aart van de aap
Aart van de aap1 jan. 2021 - 15:09

Beste heer Brakel Ik denk dat je dit gewoon staatsgeweld kan noemen. Vanuit de anarchistische theorie, noem je de toeslagen affaire een typisch voorbeeld van staatsgeweld. De manier waarop de staat in gevecht is met haar onderdanen. De manier waarop de staat haar onderdanen eronder probeert te houden Het is dus veel fundamenteler en radicaler dan jij het voor houd. Het zit veel dieper dan racisme. Ok, jij bent gewoon een gematigde groen links liberaal, dus ik kan het je niet kwalijk nemen, dat je het niet begrijpt. Jij wilt de staat hervormen. Dat kan niet, zeg ik. De staat is inherent verrot. En de staat onderdrukt de arbeiders klasse en de middenklasse....Zowel witte als zwarte, als rode, als blauwe mensen ! Dit is een macht strijd, geen rassen strijd. Ik vind het jammer om dit soort stukjes te lezen. Groen links is niet je kameraad, in the end

10 Reacties
Mark Brakel
Mark Brakel1 jan. 2021 - 16:11

Hallo Aart, dankjewel voor je reactie. Ik denk inderdaad dat we anders naar de staat kijken. Toen ik werkte als ambtenaar zag ik vooral collega's die loyaal uitvoerden wat de politiek van hen vroeg. Ik zie de staat dan ook niet als inherent verrot, maar als een organisatie die zowel goede als slechte dingen kan doen. Ik ben het overigens niet geheel met je oneens. Economische ongelijkheid is inderdaad een oorzaak van veel problemen in Nederland en elementen van het belastingsysteem benadelen mensen met een lager inkomen op een totaal onacceptabele manier. Vermogen, of bijvoorbeeld huurinkomsten van pandjesbazen, worden veel lager belast dan inkomen uit arbeid. GroenLinks wil dit verschil opheffen. Of we die 'machtsstrijd' gaan winnen hangt af van de keuzes die we straks maken als we gaan stemmen.

Albert_Bakker
Albert_Bakker1 jan. 2021 - 17:11

De ene homofiele feminist wil IS strijders importeren. De ander, die nog van de overheid afhankelijk is voor een geveegde kont, wil anarchie. Het functioneren van de belastingdienst is een rassenkwestie. Is het vandaag een of andere feestdag?

Aart van de aap
Aart van de aap1 jan. 2021 - 17:19

Daar komt ook bij Jullie denken nu dat ik oproep tot geweld, misschien. Dat ik oproep tot burgeroorlog, bommen en granaten ? Het leuke aan mij is. Ik roep nooit ergens toe op ! Ik laat je alleen zien hoe de kaarten geschud zijn. De staat vernietigd je en komt ermee weg. Het is meer dan een racisme of diversiteit problemen. Het is veel dieper dan dat. Ik roep nergens toe op. Je gaat overal zelf over. Stem, stem niet. Wees legaal, illegaal, het is allemaal aan jou

brandhout2
brandhout21 jan. 2021 - 17:44

@ Aart van de aap. Mee eens. Het NL is ten einde. De mensen zien nu dat ze door het systeem kapot worden gemaakt. Wie in de bijstand terechtkomt is bij voorbaat een verdachte. Dit spastische gedrag van gemeentes heeft te maken met de hoge kosten op het sociale domein. Bijstand, jeugdzorg, enz drukken zwaar op de begroting (soms wel tot 75%).Dan blijft er geen geld over voor investeringen of nog erger het onderhouden van laagdrempelige basisvoorzieningen. Er zijn gemeentes die liever geen sociale woningbouw zien omdat er dan laaggeschoolde en kansloze mensen gaan wonen die ze uiteindelijk op hun bordje kunnen krijgen. Het gevolg is dat dit soort gemeentes achteruit gaan wat betreft de leefbaarheid. Ze noemen dat dan krimpgebied. Vaak zijn het gemeentes die vroeger voldoende werkgelegenheid hadden zodat iedereen zichzelf kon bedruipen. Toen de fabrieken de poorten gingen sluiten was er geen alternatief. Niet iedereen was in staat om zich om te scholen en kwam uiteindelijk in de bijstand terecht. De koopkracht bij bijstandsgerechtigden moet op 0 worden gehouden. Hij mag niets extra's ontvangen en vooral bewijzen dat hij eigenlijk niet rond kan komen, dat is goed. Deze groep mensen zijn slachtoffer geworden van een failliet en asociaal systeem. Ze hebben géén geld om ook maar iets van hun leven te maken want elke actie om zich te verbeteren kost geld. Opleiding, vervoer alles is onbereikbaar voor hun gemaakt. Dat de linkse partijen dit nog nooit zichtbaar hebben gemaakt is een brevet van onvermogen. 

Aart van de aap
Aart van de aap1 jan. 2021 - 18:54

Ik haat ambtenaren Maar ik vergeef je, Mark. Aart vergeeft je. Kan je op je CV zetten. Die loyaal uitvoeren wat de politiek van hen vroeg...Ja, dat is juist het probleem....Als die politiek niet deugd..... Hitler's en Stalin's ambtenaren waren ook loyale, gedisciplineerde uitvoerders. Als stemmen iets kon veranderen, was het verboden. Je kan veel beter zelf in actie komen, dan stemmen. Voedselbanken opzetten, staken, huurstakingen, solidariteit netwerken, zwarte markten, kraken, picket lines, etc, etc, etc.Directe actie Dat is het enige dat mensen helpt/hielp de laatste jaren

Treurnistroef
Treurnistroef2 jan. 2021 - 11:46

Zou het kunnen zijn Aart, dat die narcistische tirades van jou uiteindelijk geresulteerd hebben in het opbouwen van een complottheorie, waar we er al genoeg van hebben?

Aart van de aap
Aart van de aap2 jan. 2021 - 12:00

Beste meneer Bakker Ik snap niet wat u bedoeld helemaal Wel kan ik je zeggen, dat de staat NIETS voor mij doet. Ik heb nooit voor de staat gewerkt. Ik ga nog liever dood, dan ambtenaar zijn. En dat is niet overdreven. Dit is een principe kwestie

Aart van de aap
Aart van de aap2 jan. 2021 - 13:16

Narcistisch zou ik mijn tirades niet noemen Eerder. Harmonische en spiritueel Nee, grapje. Nee, ik geloof niet in complotten. Jammer dat je met dat aanmeet. Nergens heb ik het over een complot gehad. Nergens sprak ik over een kabal, of over satan, of over Joden, of over agenda 2030, of wat dan ook. Jammer dat jij dat in mijn teksten leest.

Albert_Bakker
Albert_Bakker2 jan. 2021 - 21:59

Is het werkelijk dat je denkt dat je niks met de overheid en de staat te maken hebt als je geen ambtenaar bent? Alsof daar trouwens iets mis mee is.

Aart van de aap
Aart van de aap3 jan. 2021 - 12:03

In hoeverre je iets met jouw geliefde overheid te maken wilt hebben, daar ga je zelf over. Je kan proberen er zo min mogelijk mee te maken te hebben. Bijvoorbeeld, geen ambtenaar worden.

Jozias2
Jozias21 jan. 2021 - 15:01

"Veel ouders zijn slachtoffer geworden van de affaire omdat de Belastingdienst hen vanwege hun tweede nationaliteit had geselecteerd voor extra controle." Kleine nuance: Er zijn ruim 1,3 miljoen Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Het enkele feit dat iemand een dubbele nationaliteit heeft is dus niet aanleiding om in de problemen te komen. De dubbele nationaliteit was maar 1 van de vele indicatoren om te komen tot nader onderzoek. Ook met nader onderzoek is er geen probleem als alles klopt. Op het moment dat een tweede nationaliteit daadwerkelijk iets zegt over de kans op fraude (bijvoorbeeld omdat het dan makkelijker is om fraude te plegen en het vaker voorkomt, zie bulgarenfraude) dan lijkt her mij terecht om deze indicator te hanteren, zo niet dan is dat inderdaad onterecht. Dat er in deze ten onrechte de dubbele nationaliteit is vastgelegd en is gehanteerd als indicator kan ook een andere oorzaak hebben (te zware focus op fraude bestrijding) dan een hekel aan buitenlanders en 'institutioneel racisme'.

7 Reacties
Marinus Calamari
Marinus Calamari1 jan. 2021 - 15:36

Het onderzoek naar de toeslagen affaire heeft van alles uitgewezen maar niet dat fraude succesvol aangepakt is door het discriminatoire beleid wat gevoerd is, Dus die kleine nuance van je is in feite een natte rechtse goedpraat-en-wegkijkscheet die een paar weken te laat komt. Natte scheten van dat type maken alleen maar (meer) Bruine vlekken, trouwens

Folkert2
Folkert21 jan. 2021 - 16:10

"Kleine nuance: "Er zijn ruim 1,3 miljoen Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Het enkele feit dat iemand een dubbele nationaliteit heeft is dus niet aanleiding om in de problemen te komen." Ik denk dat je wat te kort door de bocht redeneert. Je gaat er vanuit dat iedereen met een dubbele nationaliteit automatisch toeslagen aanvraagt en dat een klein deel daarvan maar in de problemen is gekomen.

Jozias2
Jozias21 jan. 2021 - 16:13

@Marinus Dat zeg ik toch ook niet? . Er wordt een causaal verband gesteld wat veel genuanceerder ligt. De ouders kwamen in beeld Veel ouders zijn slachtoffer geworden van de affaire omdat de Belastingdienst hen vanwege hun tweede nationaliteit had geselecteerd voor extra controle. bepaalde bureau's hun zaken niet op orde hadden of fraudeerden of omdat ze per ongeluk administratieve fouten maakten die onterecht als fraude werden aangemerkt. Waarom is deze nuance niet terecht of zijn nuances per definitie rechts en verdacht?

KM2
KM21 jan. 2021 - 17:00

Lekker je vooroordelen en rancune aan het botvieren hier op Joop Calamari? Probeer eens iets moeite te doen voordat je met dit soort onzin op de proppen komt, Jozias heeft een punt, dat jij daar niet tegen kan zegt meer over jou dan over Jozias. Blind door haat en afgunst, niks meer, niks minder.

MaxMax2
MaxMax21 jan. 2021 - 19:27

@KM Marinus zou het bijvoorbeeld zeker ook 'verdacht' of 'rechts' vinden dat de Marechaussee meer controleert op vluchten vanuit Colombia dan uit Japan ????

Zandb
Zandb2 jan. 2021 - 8:30

Jozias Wat u zegt (citaat hieronder) is op zich juist als dan ook alle mensen met een tweede nationaliteit op dezelfde manier behandeld worden. En wanneer je dat niet doet, dan is er wel degelijk sprake van discriminatie. Dus wanneer alle mensen met een toeslag en een tweede nationaliteit even grote kans kans maken om gecontroleerd te worden, pas dan is er geen sprake van discriminatie. Ik citeer wat u stelt: "Op het moment dat een tweede nationaliteit daadwerkelijk iets zegt over de kans op fraude (bijvoorbeeld omdat het dan makkelijker is om fraude te plegen en het vaker voorkomt, zie bulgarenfraude) dan lijkt her mij terecht om deze indicator te hanteren, zo niet dan is dat inderdaad onterecht."

Jozias2
Jozias22 jan. 2021 - 10:38

Exact zandb, Er vanuit gaande dat er geen aanvullende informatie is. Het is namelijk alleen niet toegestaan onderscheid te maken als er geen aanleiding is die het onderscheid rechtvaardigt. Als er wel een rechtvaardigingsgrond is dan wel. Voor de duidelijkheid. In deze casus bleek die er niet te zijn en was het dus onterecht. Maar er zijn situaties waar dat wel relevant is.

Robert Follon
Robert Follon1 jan. 2021 - 14:21

[Op deze manier is in het strafrecht, net als in de behandeling door de Belastingdienst, een groep tweederangsburgers ontstaan.] Deze vergelijking slaat nergens op. Je zou als slachtoffer van de toeslagenaffaire maar op één hoop geveegd worden met kalifaatgangers, louter om tegenover Rutte weer eens de racismekaart te kunnen trekken. Deze groep mensen koos zelf voor de zegeningen van een terroristische bloeddictatuur, daarvan wilden ze deel uitmaken en binnen die cultuur wilden ze hun kinderen grootbrengen. Zodra hun dogma toch niet bleek opgewassen tegen enige mondaine weerstand werden we geacht deze mensen weer in ons midden te laten alsof er niets gebeurd was en zij niets misdaan hadden, buiten omeletjes bakken voor kalifaatstrijders. Terwijl het duidelijk is, als IS vaste grond aan de voet had gekregen, stonden deze mensen niet opnieuw krijsend aan de poort van de Nederlandse rechtsstaat te rammelen.

7 Reacties
gimli55
gimli551 jan. 2021 - 14:50

Je vergelijkt de toeslagaffaire slachtoffers met de kalifaat gangers. Dat is een foute conclusie, hij vergelijkt de toeslag slachtoffers met de kinderen van de kalifaat gangers. Is het moedwil of gebrek aan begrijpend lezen, weet ik niet. Blijft de vergelijking staan van de onschuldige kinderen en de onschuldige toeslagaffaire slachtoffers.

The Apple
The Apple1 jan. 2021 - 14:53

Je kunt ze natuurlijk ook gewoon daar vrijlaten. Of Koerdistan erkennen zodat de rechtbanken daar een officiële -internationale- status krijgen.

ona2
ona21 jan. 2021 - 15:13

Het punt dat gemaakt wordt ontgaat je totaal. Het gaat niet om enig vorm van sympathie of iets dergelijks. Het gaat erom dat er effectief onderscheidt wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen. Doordat het paspoort van een allochtone terrorist ingetrokken kan worden en dat van een autochtone terrorist niet is het paspoort van een allochtone paspoorthouder in de praktijk minder waard - bovendien wordt er direct onderscheidt gemaakt op afkomst. Dit besluit vormt bovendien een gevaarlijk precedent. "Deze vergelijking slaat nergens op." De vergelijking is uitstekend te maken op basis van de dubbele nationaliteit...daar gaat het hier om. Dit was namelijk de reden dat ze beide rechten hebben verloren.

GoudenBergen
GoudenBergen1 jan. 2021 - 17:56

@Robert De uit Nederland afkomstige IS-strijders moeten daar berecht worden waar ze hun misdaden hebben begaan, volgens het ter plekke geldende recht. De Nederlandse regering heeft besloten om deze uitreizigers en hun families niet terug te halen. Een zeer vestandig besluit.

Folkert2
Folkert21 jan. 2021 - 19:37

"Doordat het paspoort van een allochtone terrorist ingetrokken kan worden en dat van een autochtone terrorist niet is het paspoort van een allochtone paspoorthouder in de praktijk minder waard – bovendien wordt er direct onderscheidt gemaakt op afkomst. Dit besluit vormt bovendien een gevaarlijk precedent." De tweede nationaliteit geeft mensen juist meer privileges. Zij kunnen namelijk shoppen tussen twee landen waar de straffen het mildst zijn. Marokko straft namelijk iets harder IS terugkeerders dan NL, dus logisch dat mensen dan voor NL kiezen. Nu weet ik wel dat je de Marokkaanse nationaliteit niet zo gemakkelijk kan opgeven maar we kunnen rustig stellen dat deze mensen ook niet echt moeite hebben gedaan om daarvan af te komen. Nee, ze vonden het allemaal prima. Ook hier, besluiten nemen heeft gevolgen.

Robert Follon
Robert Follon1 jan. 2021 - 20:07

[hij vergelijkt de toeslag slachtoffers met de kinderen van de kalifaat gangers] Hoe hard dit ook moge overkomen: maar veelal de ouders, die zelf maar al te graag symbolisch hun Nederlandse paspoort in de fik staken, gebruiken deze kinderen als pressiemiddel om naar 'huis' te mogen. Maar ik verbeeld me geen seconde dat er veel animo was om terug te keren als Baghdadi geslaagd was met zijn bloedlandje. Dezelfde ouders die best wisten dat ze kozen voor een vrijbrief om lekker een potje te moorden en verkrachten en niet een soepkeuken gingen runnen voor 'vrijheidsstrijders'. Deze mensen verwierpen zelf de rechtsstaat en kozen er bewust voor om 'tweederangs' te zijn. Zij zijn degenen die hun kinderen meesleuren in hun eigen ondergang, dus laten we niet doen alsof Rutte c.s.deze kinderen een toekomst in een kamp gunt. De slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn vermalen door de Nederlandse overheid, op oneigenlijke gronden, en waren aangemerkt als verdachte vanwege een dubbel paspoort - hoe fout ook. Deze mensen verdienen hulp van de rechtsstaat waarop ze zich beriepen en (veel) meer mochten verwachten.

The Apple
The Apple2 jan. 2021 - 1:58

GoudenBergen: Het ter plekke geldende recht is dat van de Koerden en Koerdistan wordt door Nederland niet als staat erkend. "Het ter plekke geldende recht" daarmee ook niet, je handelt weer eens in illusies.

Louis6
Louis61 jan. 2021 - 13:25

Er wordt nu wel heel gemakkelijk heengestapt over het feit dat de aanleiding van dit alles grootscheepse fraude was. Dat de belastingdienst toen de regelgeving overtreden heeft en te rigoureus dit heeft proberen te stoppen doet hier niets aan af. Een verzorgingsstaat is alleen maar houdbaar als fraude bestreden wordt.

12 Reacties
elmolientje
elmolientje1 jan. 2021 - 13:59

Sorry maar ik denk dat je het verhaal van de toeslagenaffaire niet helemaal gevolgd hebt. Bestrijding van fraude ja, je hebt helemaal gelijk. Maar die van ons is uiteindelijk afgewezen omdat, het aantal uren in de week voor afname oppasuren stond wel in het contract tussen ons en het gastouder gezin. wel in het contract tussen ons de het gastouderbedrijf. Wel in het contract tussen gastouderbedrijf en gastouder gezin. namelijk 12 uur in de week Maar...... in het gezamenlijke contract stond het woordje "benodigde" uren in de week ipv 12 uur Waarom? Omdat dit contract als eerste getekend werd en we nog niet precies wisten hoeveel uur we nodig hadden. Dit hebben we uitgerekend en we kwamen uit op 12 uur, dit hebben we dus ook neergezet in de rest van de contracten. Maar nooit rekening gehouden dat het woordje benodigde het contract ongeldig zou maken. En je zou denken dat als je dit uitlegt dat het geen probleem mag vormen. .......................... toeslagenaffaire

elmolientje
elmolientje1 jan. 2021 - 14:18

Aanvulling: Als de belastingdienst dit als fraude had gezien en ons om een verklaring had gevraagd, dan had ik dat begrepen en alle medewerking gegeven. Helaas gebeurde dit niet en werd alles ontbonden en teruggeist. Tot de rechter aan toe, de verklaring maakte niet uit, het contract klopte technisch niet dus ongeldig dus alles terugbetalen. Dat er fraude is gepleegd met de toeslagen geloof ik meteen en dat er strenge controle moet zijn oke... maar dit? En discriminatie blijft maar terugkomen, nogmaals van de gezinnen waarmee wij naar de rechtbank zijn geweest in 2013 was meer dan de helft "gewone boerenhollandse gezinnen met bijbehorende boeren namen" dus daar klopt niks van. Dat er wellicht ook soms gekeken werd naar de achternaam zal vast wel maar dit was echt niet de hoofdreden.

Karingin
Karingin1 jan. 2021 - 14:19

En jij stapt er dan weer overheen dat het een bewuste politieke keuze was om die fraude mogelijk te maken, door geen controle vooraf uit te voeren bij het uitkeren van toeslagen, want dat is bureaucratisch en kostbaar. Een kleuter kan bedenken dat daar misbruik van wordt gemaakt. Niettemin is uitkeringsfraude helemaal niet zo'n groot probleem, het huidige controlecircus kost vele malen meer dan dat het oplevert. Om nog maar te zwijgen van de maatschappelijke kosten. Je weet wel, al die kapot gemaakte levens, waar je ook al zo makkelijk overheen stapt

The Apple
The Apple1 jan. 2021 - 14:56

Loont het de moeite om in te gaan op mensen die blijkbaar helemaal geen kennis hebben genomen van de feiten waar het over gaat?

Marinus Calamari
Marinus Calamari1 jan. 2021 - 15:54

"Uiteindelijk bleek dat in de periode 2007-2013 805 Bulgaren ongeveer vier miljoen euro aan onterechte toeslagen ontvangen hebben, waarvan volgens Weekers in veel gevallen geen sprake is van bewuste fraude maar bijvoorbeeld nalatigheden." Over of het al dan niet grootscheeps was valt te twisten, maar hooguit 4 miljoen over een periode van 6 jaar is gewoon niet echt schokkend voor een land als NL. Zeker als je bekijkt wat voor slappevaatdoekenbeleid er gevoerd werd, met het uitdelen van die vergoedingen. Maar wat maakt het trouwens uit, de fraude werd nooit echt aangepakt, in plaats daarvan werd de rechtsstaat gesloopt en duizenden gezinnen vakkundig de vernieling in geholpen. En als je in dit stadium nog geloofd dat onze rechtschristelijke regering de verzorgingsstaat wil behouden is redelijk naïef dunkt me

JoepJos
JoepJos1 jan. 2021 - 16:58

Inderdaad is er in de eerste periode van de kinderopvangtoeslag gefraudeerd. Door de aanvragers zelf, maar ook door tussenpersonen. Zo waren er mensen die de toeslag opstreken, maar daarmee betaalden ze de opvang niet. Of werden er soms meer uren afgenomen dan waar er recht op was. Dat kon ook omdat het systeem zo lek als een mandje was. Daar is dat keiharde beleid uit voort gekomen (waarmee ik dit niet goedpraat).

GoudenBergen
GoudenBergen1 jan. 2021 - 17:44

@Louis Het hele toeslagen- en PGB-circus is nogal fraudegevoelig. Bij de PGB's heeft dat er al toe geleid dat daar enorm in gesneden. Hetzelfde zou je kunnen doen met de toeslagen. Huur- en zorgtoeslag zijn verdedigbaar maar waarom zou de staat mee moeten betalen aan kinderopvang?

Louis6
Louis61 jan. 2021 - 18:29

@al Maar er waren aanvragen ontdekt (en al uitgekeerd) op dagen als 30 februari. En mensen wie tegen betaling de kinderen van hun zus 5 dagen per week in huis namen en vice versa! En mensen zonder vast werk die 52! Weken per jaar 60 uur opvang aanvroegen! Dat kan de belastingdienst toch niet op zijn beloop aanpakken! Het punt is dat de belastingdienst hierbij regelgeving overtreden heeft. Niet dat er geen sprake was van grootschalige fraude.

Folkert2
Folkert21 jan. 2021 - 22:06

MC "maar hooguit 4 miljoen over een periode van 6 jaar is gewoon niet echt schokkend voor een land als NL" Dan betaal jij dat toch gewoon even uit eigen zak? Het maakt niet uit hoe groot de bedragen zijn, het gaat om gemeenschapsgeld. En of dat nu verkwist wordt door bulgarenfraude of bestuurders die melancholieke projecten op zetten doet er niet toe. Elke euro moet toch verantwoord kunnen worden.

LaBou
LaBou 2 jan. 2021 - 11:32

"Elke euro moet toch verantwoord kunnen worden." Trokken ze die broek maar elke keer aan. Maar dat gebeurde toen niet en het gebeurt nog steeds niet. Tenslotte is de een gelijker dan de ander en is het hemd nader dan de rok.

Marinus Calamari
Marinus Calamari2 jan. 2021 - 20:44

@Folkert Dan betaal jij dat toch gewoon even uit eigen zak? Gutteguttegut. Deze opmerking is te dom om bijdehand genoemd te kunnen worden. Verder moeten ze fraude vooral ook onderzoeken, maar dit was geen fraudeonderzoek, maar een door morele paniek ingegeven hetze die uitgemond is in een ware heksenjacht en waar duizenden onschuldigen slachtoffer van zijn geworden. Dat vind ik nogal heftig n.a.v. ten hoogste vier miljoen euro.

Folkert2
Folkert22 jan. 2021 - 21:47

MC, nee jij gaat een beetje mee met de Correspondent dat de toeslagen affaire eigenlijk voortkomt uit het feit dat men eigenlijk de Bulgarenfraude wilde aanpakken. En had de media destijds niet zo hard geoordeeld dan waren we nu nooit uitgekomen bij de toeslagen affaire. En ach ja, het is maar 4 miljoen. Je probeert de boel te bagatelliseren, prima dat mag en daarom zeg ik betaal jij het ff uit eigen zak? Of is 4 miljoen dan toch best wel een groot bedrag. De toeslagen affaire was inderdaad geen fraude onderzoek. Je kan de verantwoordelijke ambtenaren wel twee keer kielhalen. Eenmaal omdat ze mensen onterecht als fraudeur hebben bestempeld en daarmee de vernieling in hebben geholpen en de tweede maal omdat ze de werkelijke fraude niet hebben weten aan te pakken.

Hakkepuf
Hakkepuf1 jan. 2021 - 13:24

Ik heb ooit eens geleerd dat wanneer je in een krijgsmacht stapt van een vijandige organisatie, dan ben je je Nederlandse nationaliteit kwijt. Een beter voorbeeld dan de Kalifaat dames en heren kun je niet hebben. Waren ze niet vol trots hun NL paspoort aan het verbranden? Toen ze in het Kalifaat waren, hebben ze zonder de NL nationaliteit kinderen gekregen. Die kinderen hebben dan dus ook geen recht op de NL nationaliteit. Nu het Kalifaat gevallen is, willen ze op hangende pootjes terug naar NL en menen ze weer recht te hebben op een NL paspoort. Waarom eigenlijk? Dat is toch het risico van het vak? Stel dat ik het als oud monteur bij de Marine het in mijn hoofd zal halen om voor het Iraanse leger te gaan werken. Dan ben ik meteen mijn nationaliteit kwijt. Ik denk niet dat ik dan ooit nog een NL paspoort zou krijgen of de EU binnen kan komen. Waarom hun dan wel?

6 Reacties
The Apple
The Apple1 jan. 2021 - 14:49

Hakkepuf - Waar heb je dat ooit eens geleerd? De vraag is of ISIS een staat was of niet en of de mensen die voor ISIS vochten terroristen waren of militairen die als krijgsgevangenen dienen te worden behandeld. Waren het terroristen, dan zijn de mensen waar het over gaat niet in dienst van een andere mogendheid getreden. Het één sluit het ander uit.

gimli55
gimli551 jan. 2021 - 14:54

Het gaat niet om de Kalifaat gangers, maar om hun onschuldige kinderen. Waarvan het staatsburgerschap is afgenomen, zonder hoor en wederhoor. Geen mogelijkheid om dat bij de rechter te toetsen, dus een rechteloosheid van Nederlandse staatsburgers.

MaxMax2
MaxMax21 jan. 2021 - 16:43

@Gimli55 'Het gaat niet om de Kalifaat gangers, maar om hun onschuldige kinderen.' Maar wij weten allemaal dat die kinderen niet van hun moeder gescheiden gaan worden. Met andere woorden: als die kinderen hier heen komen gaan die moeders mee.

badgast
badgast1 jan. 2021 - 18:25

Zucht. Voor de 2e wereldoorlog was er een wet die stelde dat je door in vreemde krijgsdienst te treden je Nederlanderschap kon verliezen. Zo zijn een boel mensen die in de jaren dertig naar Spanje trokken om Franco te bevechten statenloos geraakt. Na de 2e wereldoorlog bleek dat anders te liggen: niet alle oud SS-ers raken hun nationaliteit kwijt. Maar voordat je je nationaliteit kwijt raakte, moest wel eerst de overheid het oordeel hebben geveld. En in hoeverre je nationaliteit kan afnemen met terugwerkende kracht, daar heb ik nog wel wat twijfels over. Dus zomaar stellen dat die peuters en kleuters in Syrië geen Nederlandse nationaliteit kunnen hebben omdat de ouders die vergooiden, lijkt me wat te snel. En als laatste: als jij je paspoort verbrandt, verscheurt, verliest, betekent dat niet dat je daarmee je nationaliteit kwijt bent.

gimli55
gimli551 jan. 2021 - 19:21

@MM Blijft staan dat die kinderen onschuldig zijn en de regering de plicht niet vervuld. Die onschuldige kinderen hebben rechten als Nederlands stastsburger en de staat kan hun staatsburgerschap niet intrekken als onschuldige kinderen. Dat het gedaan is, betekent dat de staat net als met de toeslagaffaire onbehoorlijk bestuurt en institutioneel discrimineert. Het is onbelangrijk wat er met de ouders gebeurt, of ze hier berecht worden of daar is irrelevant. De kinderen zijn en blijven onschuldig.

LaBou
LaBou 2 jan. 2021 - 17:27

Die vreemde krijgsmacht waar hakkepuf vol trots mee zwaait betreft wél de krijgsmacht van een door ons erkend land. Hakkepuf maakt nergens hard dat IS door Nederland is erkend. Dat in tegenstelling tot Iran, waar hij ook nog even naar verwijst.

Ivan61
Ivan611 jan. 2021 - 13:24

Wij hebben van de zomer onze TK zien wegrennen van hun werkplaats. Tot zo ver democratie. De slachtoffers van de Belastingdienst waren niet alleen mensen met andere achtergronden. Elmolientje maakt dat duidelijk met haar of zijn verhaal. De ouders van kalifaatkinderen hebben enkele reis genomen om in beloofde land te leven. Zij hebben gekozen om de kinderen op de wereld te zetten. Ik vind dat sneu voor de kinderen maar zij hebben alle recht om bij de ouders te blijven. Wij hebben hier in Nederland met machtige ambtelijke mollen en onvermogende overheid en gezichtsloze Tweede Kamer.

Folkert2
Folkert21 jan. 2021 - 13:02

"Ook bij het recente besluit om kinderen van Nederlandse ISIS-strijders niet terug te halen lijkt afkomst een rol te hebben gespeeld. Als voormalig diplomaat op de ambassade in Irak stak het mij dat de overheid weigerde om consulaire bijstand te verlenen aan kinderen van ISIS-strijders, ondanks hun Nederlandse nationaliteit. Net als in de toeslagenaffaire heeft de hoogste rechter echter het spijkerharde overheidshandelen goedgekeurd. De belangen van de staat wegen volgens de Hoge Raad zwaarder dan de rechtsbescherming van individuele Nederlanders" Deze kinderen zijn in een rot situatie gekomen door het handelen van hun ouders, absoluut niet te vergelijken met de toeslagenaffaire. Als je het verschil niet ziet dan hou ik mijn hart vast als u straks in de TK komt. De ouders hebben voor een bepaald leven gekozen en nu hun fascistische staat in elkaar is gestort willen ze weer gewoon huisje boompje beestje in NL met het liefst een uitkering. De kinderen zijn primair het slachtoffer van de ouders. Die hebben de staat de rug toegekeerd, dan moet je ook de gevolgen daarvan dragen en als het betekent dat je kinderen daardoor in een niemandsland terecht zijn gekomen dan moet je daar maar mee dealen. Ik zal het even kort samenvatten. Toeslagen affaire: Mensen onterecht als fraudeur bestempeld, waarbij een tweede nationaliteit aantoonbaar zorgde dat mensen als fraudeur werden bestempeld. Kalifaatkinderen: Kinderen in de knel door bewuste keuze`s van hun ouders die toevallig nog de Nederlandse nationaliteit hebben naast een andere nationaliteit.

6 Reacties
gimli55
gimli551 jan. 2021 - 13:27

De kalifaat kinderen zijn zeker vergelijkbaar met de toeslagaffaire, de kinderen zijn onschuldige slachtoffers net als bij de toeslagaffaire door handelen van anderen. Er hoort geen verschil te zijn tussen het fout handelen van de ouders en de staat mbt de behandeling van de slachtoffers. De kinderen worden derhalve onterecht gestraft door wat de ouders hebben gedaan. Je mag de kinderen, als onschuldige slachtoffers, niet straffen.

Folkert2
Folkert21 jan. 2021 - 14:04

Dan moet je accepteren dat de ouders uit de ouderlijke macht worden ontzet en dat dan de kinderen terug kunnen keren naar Nederland. Maar daar wil men ook niet aan. Deze kinderen zijn niet het slachtoffer door de staat maar door het handelen van hun ouders. Kinderen van toeslagen ouders zijn het slachtoffer door het handelen van de staat, en dat blijft een wezenlijk groot verschil.

gimli55
gimli551 jan. 2021 - 15:02

Neen, de staat heeft een zorgplicht en wanneer daar geen gebruik van kan worden gemaakt, is dat institutionele discriminatie. Je wijst naar de ouders, maar de staat heeft ook plichten. Net als dat staatsburgers ook rechten hebben, op welke leeftijd dan ook. Dat is hetzelfde als kinderen die geboren worden in Nederland, zonder papieren of geboorteakte. De VN heeft Nederland nu een tik op de vingers gegeven doordat Nederland ze registreerde als kind met onbekend staatsburgerschap. Dat gaf ze geen rechten en geen mogelijkheid om Nederlands staatsburger te worden. Via de rechter goedgekeurd. Echter die kinderen dienen de status Statenloos te krijgen, dat geeft ze rechten en plichten aan het geboorteland. Die rechten werd ze ontnomen, vandaar die tik op de vingers.

erikbos
erikbos1 jan. 2021 - 15:40

@gimili55 "de staat heeft een zorgplicht" De Nederlandse staat heeft geen zorgplicht voor Nederlanders in het buitenland.

Folkert2
Folkert21 jan. 2021 - 16:07

De staat heeft een zorgplicht, maar de rechter kwam tot de conclusie dat de staat dit mag weigeren als betreffende personen (de ouders) de staat actief de rug hebben toegekeerd. De ouders hebben namelijk ook plichten, en zij zijn daarin behoorlijk nalatig geweest waardoor ze nu bepaalde rechten mislopen. Scroll nog even naar boven voor mijn eerdere conclusie. Kinderen van ouders uit de toeslagen affaire zijn het slachtoffer geworden door het handelen van de staat, zowel kinderen als ouders treft daarin geen blaam. Kalifaatkinderen zijn primair het slachtoffer van het handelen van hun ouders. De kinderen treft geen blaam, maar zijn wel door hun ouders in deze situatie terechtgekomen. De overheid is niet verantwoordelijk voor de situatie waarin deze kinderen zich nu bevinden. Dus er is wel degelijk een groot verschil. En dan kan het zijn dat de rechter oordeelt dat het belang (veiligheid) van de staat voor gaat op het belang van het kind.

Folkert2
Folkert21 jan. 2021 - 16:30

En dat de staat een zorgplicht heeft ontslaat de ouders niet van enige verantwoordelijkheid. Dat is een plicht van de ouders die ze krijgen van de staat ten overstaande van heel veel rechten die ze krijgen van de staat. Ik zou eerst de motivaties van de rechters in beide zaken moeten lezen voordat ik daar echt een wijze uitspraak over kan doen, maar ik kan heel goed begrijpen dat inzake de kalifaat kinderen de ouders te kort hebben geschoten waardoor de staat van zijn zorgplicht wordt ontslagen door de rechterlijke macht. Maar de gedachtegang van Mark Brakel en zijn bijvallers is echt te simplistisch. Ooh, kinderen met een dubbele nationaliteit worden getroffen door de staat in twee aparte casussen dus moet racisme wel een rol spelen. Neen, zaken zijn niet vergelijkbaar.

JaapBo
JaapBo1 jan. 2021 - 12:57

Ik herinner mij de "Bulgarenfraude". Als zoiets gebeurd mag je toch hopen dat de overheid de vrijheid heeft om specifiek alle Bulgaarse aanvragers van een toeslag te controleren. Voorwaarde moet wel zijn dat men geen conclusies trekt op basis van de nationaliteit, want dat zou wel ongelijke behandeling zijn. Evengoed is een tweede nationaliteit een indicatie dat er meer gelegenheid is om te frauderen en kan dat aanleiding zijn om extra te controleren. Voorwaarde blijft dat men geen conclusies trekt op basis van de (dubbele) nationaliteit.

4 Reacties
MaxMax2
MaxMax21 jan. 2021 - 19:21

@JaapBo Eerst schrijf je dit: 'Als zoiets gebeurd mag je toch hopen dat de overheid de vrijheid heeft om specifiek alle Bulgaarse aanvragers van een toeslag te controleren.' En daarna dit: 'Voorwaarde moet wel zijn dat men geen conclusies trekt op basis van de nationaliteit, want dat zou wel ongelijke behandeling zijn.' Dus wat wil je nou?

Zandb
Zandb2 jan. 2021 - 15:32

Jaap Wanneer alleen Bulgaren kunnen frauderen heeft het geen zin om andere mensen te controleren. Het heeft immers ook geen om mensen die geen kindertoeslag te ontvangen te controleren. ("Zelfs niet als ze een tweede nationaliteit hebben", sprak hij sarcastisch.) Het gaat er om, dat je iedereen die een bepaalde toeslag ontvangt of van een regeling gebruik maakt, op principieel dezelfde wijze behandelt, dus in dit geval controleert.

JaapBo
JaapBo3 jan. 2021 - 11:37

@MaxMax: jammer dat je het niet snapt. In het geval van de Bulgarenfraude is het logisch Bulgaren extra te controleren. Met een controle benadeel je ze ook niet. Ze worden pas ongelijk behandeld als er op basis van hun nationaliteit geconcludeerd wordt dat ze fraude plegen. Dat is racisme.

JaapBo
JaapBo3 jan. 2021 - 11:39

@zandb: "alleen Bulgaren kunnen frauderen" Wat een onzin. Zoiets schrijf ik niet, maar jij wel. Dat zou racistisch zijn.

elmolientje
elmolientje1 jan. 2021 - 12:54

Als slachtoffer van de toeslagenaffaire kan ik u mededelen dat een groot aantal ouders Nederlanders waren met een gewone boerenhollandse naam. Dat er wellicht ook gekeken is naar achtergrond, dat geloof ik meteen maar ben ervan overtuigd dat racisme niet de eerste insteek was maar dat zoveel mogelijk geld terughalen "omdat dat kan en er toch geen gevolg aanhangt" de eerste insteek is/was. Terughalen van IS kinderen is een heel ander verhaal, Een overgrote meerderheid van de Nederlanders wilde deze kinderen toen niet terughalen om verschillende redenen, er zijn toen meerdere opinie peilingen geweest waaruit dat blijkt. En gelukkig heeft de meerderheid het nog steeds voor het zeggen. Voordat u nu begint met " ja maar de wet zegt." GL is toch een partij die actie voeren tegen een wet indien het algemene belang ermee gediend is, mag. Voorbeeld: Bezetten van boerderijen als dierenliefhebbers vinden dat dieren daar slecht behandeld worden. Ondanks dat het gewoon inbraak is en vernieling van andermans eigendom. Of grote blokstenen in zee gooien zodat vissers die het recht achter zich hebben staan, niet kunnen vissen. Dus GL moet niet aankomen met "de wet zegt" want daar trekt GL zich niks van aan. In het geval van IS kinderen heeft de overheid geluisterd naar de meerderheid van het volk.

5 Reacties
Karingin
Karingin1 jan. 2021 - 14:07

Aha, dus als de meerderheid het wil, dan is discriminatie oké

Mark Brakel
Mark Brakel1 jan. 2021 - 16:54

Hallo Elmolientje, wat gruwelijk dat u slachtoffer bent van de toeslagenaffaire. Ik hoop dat het rapport van vorige maand weer een kleine stap is richting compensatie en erkenning, ook al kan wat er gebeurd is niet meer goedgemaakt worden. Een tweede nationaliteit is een factor die volgens de rapporten heeft meegespeeld bij het selecteren van mensen voor extra controle. Ook mensen die niet bewust fraudeerden werden vervolgens afgestraft voor kleine vergissingen, maar daar weet u veel meer van dan ik. Ik wil dat Nederland een land is waar de rechter onschuldigen kan beschermen - ook tegen de overheid of de meerderheid als dat moet. Als de rechter sneller had ingegrepen dan was de toeslagenaffaire niet zo uit de hand gelopen en daar wordt de rechtspraak nu terecht om bekritiseerd. Een democratie betekent voor mij niet alleen dat de meerderheid de macht heeft, maar ook dat minderheden en individuele burgers beschermd worden. Een goed voorbeeld daarvan is vrijheid van meningsuiting: een recht dat in een echte democratie niet zo maar beperkt kan worden door de meerderheid. Ik maak een vergelijking met de Nederlandse kinderen van ISIS-strijders, omdat zij onschuldige Nederlanders zijn die zonder enig vorm van proces worden gestraft voor de daden van hun ouders. Ik vind het een eng idee dat onze rechten en plichten als Nederlanders zo afhangen van wat de meerderheid op een bepaald moment vindt. De wet wil ik er (ondanks uw suggestie) juist niet bijhalen, omdat sommige wetten wat mij betreft in strijd zijn met grondrechten. De wettelijke mogelijkheid om van mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen - terwijl die straf niet bestaat voor mensen zonder dubbele nationaliteit - is discriminerend en geeft sommige Nederlanders meer rechten dan anderen. Als ik verkozen wordt als Kamerlid wil ik juist opkomen voor gelijkheid, en me dus inzetten voor het schrappen van deze wet.

Folkert2
Folkert21 jan. 2021 - 19:12

"Ik maak een vergelijking met de Nederlandse kinderen van ISIS-strijders, omdat zij onschuldige Nederlanders zijn die zonder enig vorm van proces worden gestraft voor de daden van hun ouders. Ik vind het een eng idee dat onze rechten en plichten als Nederlanders zo afhangen van wat de meerderheid op een bepaald moment vindt." Hun ouders hebben actief meegeholpen bij de genocide die gepleegd is door IS. (ik geloof niet in sprookjes, dus dat wir haben es nicht gewusst verhaal gaat er bij mij niet in.) Daden hebben consequenties. Ik snap dat dat binnen postmoderne kringen een heel raar concept is maar de realiteit werkt nu eenmaal zo. En dat is niet omdat een meerderheid dat op een bepaald moment vindt. Neem je ontslag, ben je werkeloos. Duidelijk een gevolg wat voortkomt uit een besluit. Stel je je kandidaat voor de TK, dan kan je straks in de TK komen. Besluit -> gevolg. Reis je af naar Syrië om je aan te sluiten bij een genocidale club dan kan dat gevolgen opleveren voor jou en je kinderen. Besluit -> gevolg. Weet je wat racistisch is? Mensen die afreizen naar Syrië om daar mee te helpen met de grootste genocide van deze tijd niet verantwoordelijk te houden voor hun daden vanwege hun tweede nationaliteit. Dat is pas racistisch. Toeslagen affaire? Ouders deden vaak helemaal niets fout, en in de meeste gevallen was het vaak een kleine administratieve fout die tot problemen zorgde, geen besluit maar wel grote gevolgen. Je kan die zaken simpelweg niet met elkaar vergelijken.

GoudenBergen
GoudenBergen1 jan. 2021 - 19:27

@Mark Brakel Mensen die het opnemen voor de Syriëgangers neigen toch, mogelijk onbedoeld, naar heulen met ISIS.

Aart van de aap
Aart van de aap2 jan. 2021 - 14:44

Goed gezien, elmolientje Racisme speelde vast ook een rol. Maar de kern gaat over GELD. zoals het altijd over geld gaat. Men doet alsof dit weer een soort 'diversiteit probleem' is. Nee, het is veel cynischer dan dat.

The Apple
The Apple1 jan. 2021 - 12:20

Ja, het gaat om institutioneel racisme, maar het verhaal van de bijstandsmoeder die werd gekort omdat haar moeder boodschappen voor haar meebracht, laat zien dat het verder gaat dan dat. Het gaat om algemeen beleid waar minderheidsgroepen onevenredig hard door worden getroffen. Weet je hoe ze dat in een gevangenis doen, hoe je de controle behoudt over mensen die weinig of niets meer hebben te verliezen op een “humane” manier? Met privileges! Gefeliciteerd met jullie toeslagen. En hoe lang duurt het nog tot de mensen inzien dat regelingen die géén privileges zijn, maar een recht (!), stap voor stap verder zijn ingericht tot een instrument van de overheid om controle uit te oefenen, ook door middel van repressie en vaak zonder tussenkomst van de rechter? Leer toch eindelijk eens die "hulp" zien voor wat het werkelijk is. Jullie zijn de gevangenen van je eigen illusies. Stand up for your rights – https://www.youtube.com/watch?v=X2W3aG8uizA

1 Reactie
The Apple
The Apple1 jan. 2021 - 12:22

correctie: maar een recht (!), dat stap voor stap verder is ingericht als een instrument van de overheid om controle uit te oefenen

Visionair NL
Visionair NL1 jan. 2021 - 11:47

Er komt pas een einde aan racisme als de identiteitspolitiek stopt. De buitenlandse inmenging in Nederland door Marokko en Turkije moet stoppen, door clubs als UMMON en Diyanet het land uit te zetten. Ook moet de meervoudige nationaliteit afgeschaft worden, zodat er geen wettelijk onderscheid meer is tussen Nederlanders. Iedere persoon met een meervoudige nationaliteit moet de keuze maken tussen de Nederlandse en de andere nationaliteit. Wil Marokko niet meewerken, dan volgen harde sancties. Waar toch al reden genioeg voor is, gezien de brute onderdrukking van de Imazighen. Zie bijvoorbeeld https://arifnews.com/news/open-brief-bescherm-nederlanders-met-een-ongewenste-tweede-nationaliteit/ We zijn één volk. We moeten niet langer trappen in verdeel-en-heers spelletjes van buitenlandse mogendheden.

2 Reacties
The Apple
The Apple1 jan. 2021 - 14:35

De nieuwste loot aan de samenzweringsstam: Het Nederlandse racisme is geïmporteerd, of erger nog: wordt moedwillig naar Nederland geëxporteerd door buitenlandse mogendheden. Heb je dat van Thierry, of ben je zelf op dat idee gekomen?

Abdu
Abdu1 jan. 2021 - 18:20

@Visionair NL 1 januari 2021 at 12:47 De sterkste en meest diep gewortelde “identiteitspolitiek” in Nederland is die van “eigen volk” en van “ons”.