Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Tips om het liberalisme weer geil te maken

  •  
04-02-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
165 keer bekeken
  •  
johnstuartmill

© New York Public Library

Alleen een progressieve koers kan het liberalisme geiler maken.
Dit weekend kwam de NOS met heugelijk nieuws: een groep jonge VVD’ers wil de partij vernieuwen. In hun eigen woorden: ‘ze willen het liberalisme geil maken ’ . Ze hebben een andere visie dan partijcoryfeeën als Hans Wiegel. Zo erkennen ze, in tegenstelling tot de partijcoryfeeën, klimaatverandering wel en zien ze het verlagen van de maximale snelheid niet als rotmaatregel.
De jongelingen lijken niet alleen door de liberale idealen gedreven. Hun vernieuwingsdrang is ook ingegeven door de angst om stemmen te verliezen. Wat hun precieze motivatie ook moge zijn, het liberale gedachtegoed biedt aanknopingspunten voor een betere politiek, vooral voor de VVD. De oproep voor verandering van de VVD steun ik dan ook van harte. Bij dezen enkele tips voor de jonge hervormers om het liberalisme weer geil te maken
Het liberalisme moet gaan voor klimaatbeleid Op het eerste oog komt de oproep wat gek over omdat de jongeren breed gedeelde opvattingen hebben. Alleen een idioot kan bijvoorbeeld klimaatverandering ontkennen. Helaas trekt de VVD nog een hoop idioten aan. Hierbij moet worden opgemerkt dat er wel een substantieel deel van de VVD’ers is dat het bestaan van klimaatverandering erkent, maar dat er ook nog altijd ontkenners zijn. Bij wetsvoorstellen over klimaatbeleid is de VVD structureel tegen. Als puntje bij paaltje komt, gaan financiële belangen boven bescherming van onze leefwereld.
De jongelingen hebben gelukkig door dat je niets hebt aan een economie die de aarde uitbuit. Een liberaal idee dat de vernieuwers hierbij nader zouden moeten bestuderen is hoe liberalen tegen handel aankijken. Zelfs Adam Smith, de grondlegger van het economisch liberalisme, benadrukte in The Wealth of Nations dat er altijd sprake moet zijn van eerlijke handel. Daar kan geen sprake van zijn zolang schade aan het klimaat niet in vraag- en aanbod wordt meegenomen.
Het liberalisme moet weer staan voor verdienste De jongelingen zouden er ook goed aan doen de geschiedenis van het idee van verdienste in het liberale gedachtegoed nader te onderzoeken. Met de huidige partijstandpunten van de VVD zou je het niet geloven, maar het liberalisme begon ooit als een progressieve stroming. Het ancient régime in Frankrijk had in de achttiende eeuw de macht in handen, terwijl de hardwerkende bevolking in de kou bleef staan. Daar moest volgens liberalen verandering in komen. Het zou de VVD sieren als ze dit ideaal van verdienste weer centraal zou stellen.
Dit betekent dat vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Investeerders, bankiers, pandjesbazen en CEO’s worden immers gigantisch overbetaald als we kijken naar de moeite die ze stoppen in het vergaren van hun rijkdom. Sterker nog, veel van hen doen vrijwel niets: ze rentenieren, zoals ster-econoom Thomas Piketty in Kapitaal in de 21ste Eeuw aantoonde, op eerder vergaard vermogen om er vervolgens meer van te maken. Een vuilnisman, docent of politieagent werkt dus veel harder. Het is tijd dat de VVD ten uitvoer brengt wat ze predikt: word een partij voor de hardwerkende Nederlander en niet voor de rentenierende rijkaard en multinational.
Het liberalisme moet socialer Niet alleen het VVD-idee van verdienste, maar ook het idee van zelfredzaamheid moet op de schop. Huidige VVD-kopstukken als Dekker en Van Ark geven hier een bizarre invulling aan. Zij doen alsof iedereen automatisch zelfredzaam is, terwijl klassiek liberalen als Mill nog doorhadden dat individuen om vrij te zijn een bepaalde basis nodig hebben van waaruit ze keuzes kunnen maken.
In On Liberty benadrukt Mill dat individuen zelf hun keuzes moeten maken, maar – en dit wordt vaak vergeten – dat daar ook voorwaarden voor moeten worden geschapen via bijvoorbeeld onderwijs. Immers, iemand die geen goede basis meekrijgt, is niet werkelijk vrij, omdat hij of zij dan niet in staat is goede keuzes voor zichzelf te maken. Ik denk dat we dit argument van Mill ter harte moeten nemen en zelfs moeten uitbreiden naar economische voorwaarden voor vrijheid. Wie niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien is niet vrij. Het is dus tijd voor de VVD om zich meer op onderwijs en sociaal beleid te richten.
Het liberalisme moet weer gaan over het schadebeginsel Een laatste thema waar liberalen een flinke slag te slaan hebben is dierenwelzijn. De eerder genoemde Mill pleit in On Liberty voor het schadebeginsel als grens voor iemands vrijheid. Dit betekent dat jouw vrijheid ophoudt waar je een ander schade toebrengt. Dan beperk je een ander namelijk in zijn of haar vrijheid. Dit beginsel zou op dierenwelzijn van toepassing moeten zijn. Dieren zijn immers bewuste wezens die dus kunnen lijden. De huidige door de bio-industrie veroorzaakte schade aan dieren zou iedere liberaal dan ook een doorn in het oog moeten zijn. Het is hoog tijd dat VVD’ers zich dit realiseren.
Als de jongelingen deze tips opvolgen, dan zou de VVD dichter bij de verwerkelijking van de idealen van het liberalisme kunnen komen. Mochten ze zich erover verbazen dat dit in de praktijk te veel lijkt op socialisme, dan zijn ze vergeten dat zowel liberalisme als socialisme van oorsprong progressieve stromingen zijn. De hier gegeven voorstellen staan dus dichter bij het liberale gedachtegoed dan het afbraakbeleid van hun eigen VVD. Alleen een progressieve koers zou dus het liberalisme geiler kunnen maken.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (44)

B4
B414 feb. 2020 - 20:36

Geil is leuk, lekker is gaaf. Maar een overheid behoort saai en droog, rationeel en overdacht, zich met zijn kerntaken bezig te houden. Dienstbaar aan een geile burger. Die groen wel lekker vindt. De burger dan die groen geil vindt. Maar een overheid behoort saai en droog, rationeel en overdacht, zich met zijn kerntaken bezig te houden.

Woeki Hypo
Woeki Hypo6 feb. 2020 - 15:33

Tips om het liberalisme weer geil te maken "Alleen een progressieve koers kan het liberalisme geiler maken." Door acceptatie van het tegenwoordig dominante neoliberalisme met globalisme door hoogopgeleiden, leidinggevenden en financiers hebben alle democratisch politieke richtingen een geloofwaardigheidsprobleem: socialisme, sociaal democratie, religieuze democratie, sociaal liberalisme en liberalisme. Neoliberalisme is een Restauratie. Verlichting en humanisme (seculier of religieus) zijn nu in gevaar. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Frits Jansen
Frits Jansen5 feb. 2020 - 17:34

In de VS is een "liberal" links, heel links zelfs. Ik citeer Pechtold: "een echte liberaal heeft bij de VVD niets te zoeken". En als je het over écht liberalisme hebt dan koester je de markt, maar erken je ook dat markten kunnen falen. Dat staat in alle economieboekjes. Geen reden om de markt te verwerpen, wel om hem zo nodig te corrigeren. Marktwerking in de zorg is een gigantische flop.

Marinus C.
Marinus C.5 feb. 2020 - 14:17

Tips om het liberalisme weer geil te maken. Het enige wat in mijn gedachten blijft opkomt bij die uitspraak is Dijkhoff die in het kader van de participatiemaatschappij een proefballonnetje oplaat over de mogelijkheid om bijstandsmoeders met kanker te dwingen om in de sexindustrie te gaan werken. Maar dat zal ook wel te negatief gedacht zijn.

tinus1969
tinus19695 feb. 2020 - 14:07

Nou heb ik weinig op met die jonge VVD-ers, maar wat Floris Schleicher voorstaat komt er eigenlijk op neer dat in zijn ogen liberalisme pas geil wordt als het eerst verandert in een soort socialisme. Nou is het verder uitstekend om socialisme te propageren - maar noem het dan geen liberalisme...

1 Reactie
Katootje2
Katootje25 feb. 2020 - 20:21

tinus - Floris Schleicher probeert je duidelijk te maken wat liberalisme eigenlijk is en dat wat jij liberalisme noemt in feite een vorm van neo-fascisme is. Wat jij vrijheid noemt, is jouw vrijheid om andere mensen aan het werk te zetten en daar winst op te maken. Die vrijheid van enkelen is de onvrijheid van velen. Mensen die werkgevers hebben waar ze van afhankelijk zijn, zijn slaven die geleerd hebben voor zichzelf te zorgen.

Norsemen
Norsemen5 feb. 2020 - 12:49

Een partij die bang is stemmers te verliezen aan het extreem rechtse gedachtegoed van de FvD/PVV en mede daarop zijn standpunten baseert zou zich niet liberaal moeten/mogen noemen. In mijn ogen kun je niet liberaal zijn en tegelijker tijd de standpunten van de VVD over o.a. vluchtelingen, zwarte piet en islam verdedigen.

2 Reacties
Stuurman aan wal
Stuurman aan wal5 feb. 2020 - 20:07

De islam staat in vrijwel alles haaks op het liberalisme, dus als de VVD zich kritisch uitlaat over de islam is dat prima te verdedigen. Het is mij overigens onduidelijk wat het standpunt v.d. VVD inzake de islam is. Het verstokt vasthouden aan tradities, zoals Zwarte Piet, verenigt zich daarentegen weer slecht met het liberalisme. Maar volgens mij weet de VVD zelf niet wat haar standpunt inzake Zwarte Piet is, want dat verandert met de dag en met welke VVD-er je daarover hoort. Het standpunt v.d. VVD inzake vluchtingen is niet per se in tegenspraak met het liberalisme. De VVD ziet de komst van een (te) grote groep migranten naar Nederland waarschijnlijk als een beperking van de vrijheid van de (reeds aanwezige) Nederlanders.

Norsemen
Norsemen6 feb. 2020 - 7:15

Islam staat haaks op liberalisme maar christendom ook. Gaat erom dat de ene religie anders beoordeeld wordt dan de andere.

Ryan2
Ryan25 feb. 2020 - 11:51

Liberalisme? Er is geen term, waar zo veel mee gemanipuleerd is als deze. Was het van oorsprong een ideaal, al snel bleef alleen de economische vrijheid over. Tijdens de Franse revolutie klonken de kreten vrijheid, gelijkheid en broederschap. Enfin. De liberalen hielden halt bij vrijheid. Voor gelijkheid moest je bij de Socialisten zijn. En broederschap? Nooit iets van gezien. In feite is het socialisme al een correctie op het liberalisme. Maar daar wil de VVD natuurlijk niet aan. Dit is dus weer zo'n typische verkiezingsstunt. We doen even net of we een ruk naar links maken, maar na de verkiezingen is dat weer gauw over. Nederland is een aartsconservatief land. Wat wil je ook na de conservatieve revolutie van de tachtigjarige oorlog? Het conservatisme wist zich nog versterkt door de invloed van de Oranjepartij, en hun collaboratie met de Engelsen. Vooral ook door de invloed van het Calvinisme is verder elke hoop op een werkelijke democratie vervlogen. Het fundamentalistische Christendom, is net zo verlammend voor de democratie als die andere fundamentalistische religies. Jammer, maar helaas. Maar voor alles geldt: Als de vos (VVD) de passie preekt, boer pas op je kippen.

Marinus C.
Marinus C.5 feb. 2020 - 11:42

Hoe maak je het liberalisme geiler? Ik denk dat masturbatie de aangewezen manier is. Dat kan best geil zijn, en je bent nog steeds alleen met jezelf bezig. Ja, ik weet het, ik moet het wel een kans geven. Maar goed, ik ben vrij cynisch over de goede bedoelingen. Kan best dat ze een beter klimaatbeleid willen, VVD-ers zijn niet dom, maar dat betekent niet dat ze dat niet (per liberale gewoonte) over de rug van de paupers willen realiseren. Dus jouw voetafdruk een beetje lager dan strikt noodzakelijk zodat de jonge, groene VVD-patser zijn dikke AUDI niet hoeft te laten staan.

Auslander
Auslander5 feb. 2020 - 10:51

“het liberalisme weer geil te maken” Met het individualisme de historische missie van “liberalisme” vol gebracht is en hoort deze in de geschiedenisboeken gestopt te worden, vooral door individuele vrijdenkers. Het neoliberalisme liet/laat zien hoe het hang naar deze denkwijze nu alleen maar ontwrichtend werkt en het individu van zijn sociale identificatie en kansen berooft. Dat is onontkoombaar gevolg van het socialiseren van liberalisme. Niet het liberalisme maar het individu dient verder gesocialiseerd te worden om zijn eigenheid, vrijdenken en keuzemogelijkheden te behouden en verruimen. Het (neo)liberalisme legt enkel de tirannie van markt het individu op.

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 9:44

Interessant verhaal. Het laat ook zien hoe het toegepaste liberalisme van de afgelopen kabinetten, door het afdwalen van enkele essentiële kernwaarden ( van eerlijke handel kan geen sprake van zijn zolang schade aan het klimaat niet in vraag- en aanbod wordt meegenomen; Het ancient régime in Frankrijk had in de achttiende eeuw de macht in handen, terwijl de hardwerkende bevolking in de kou bleef staan. Daar moest volgens liberalen verandering in komen; Wie niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien is niet vrij. Het is dus tijd voor de VVD om zich meer op onderwijs en sociaal beleid te richten; De huidige door de bio-industrie veroorzaakte schade aan dieren zou iedere liberaal dan ook een doorn in het oog moeten zijn.) voor de actuele problemen in de huidige samenleving hebben gezorgd.

de Boer2
de Boer25 feb. 2020 - 9:27

Wat is nou geil? Waarom niet sexy? Wulps? Wellustig? Er zjnj woorden die van toepassing kunnen zijn. Maar daaronder ligt vaker dan je denkt de aandrang tot macht verborgen. Hier vindt je de lust tot de macht terug. Die Wille zur Macht. De strijd tussen blauw en rood, tussen zwart en groen.Dat heet polarisatie. Maar nooit tussen donkerbeige en zachtroze terwijl dat ook gewoon tinten zijn die minder uitgesproken toch wel rustgevend voor het oog kunnen zijn. . Het advies voor de gemeente Almelo is dus even vrijblijvend als helder?

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo6 feb. 2020 - 15:16

"Hier vindt je de lust tot de macht terug. Die Wille zur Macht." M.a.w.: Het tegenwoordig dominante neoliberalisme kan als de meest geile vorm van "liberalisme" beschouwd worden. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

frankie48
frankie485 feb. 2020 - 9:17

Dus het advies aan deze jongelingen is om zich goed in te gaan lezen in de oorsprong van deze politieke stroming, om daarna niet totaal afgeknapt te gaan overstappen na een SP!

1 Reactie
vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 10:30

Zou nóg beter zijn.

Bert de Vries
Bert de Vries5 feb. 2020 - 8:53

Je hoeft niet zoveel te filosoferen over het liberalisme van pakweg de laatste 150 jaar. Het verval begon vanaf het moment dat de 'ondernemende' burger vanuit zijn elitaire positie begon na te denken over de ideologie waarmee zijn positie was bevochten. Vanaf dat moment werd het liberalisme een kruideniers-achtige levensbeschouwing. Zoals de kruidenier altijd afweegt in zijn eigen voordeel, altijd per ons een paar gram te weinig, zo werd het liberalisme de filosofie van het eigen voordeel. Een kruideniersliberalisme, omarmd door de bedriegende kruidenier en de quatschfilosoof zoals Frits Bolkestein. Het oorspronkelijk liberalisme is ook de moeder van het socialisme. De aanhangers daarvan verkeerden niet in kringen van adel en gegoede burgerij, maar in de middenklasse en alles daaronder. Dus hun ideologie was daarop afgestemd. En nu wil de jonge liberaal de socialist, in aanzienlijke mate bevuild door neoliberale liefde, inpalmen. Het noemt dat 'lekker geil worden'. Welja, de jonge liberaal weet hoe de zaken er voor staan.

1 Reactie
Marinus C.
Marinus C.5 feb. 2020 - 12:08

Kortom: het liberalisme was sociaal en progressief, totdat de liberalen geen belang meer hadden bij sociaal en progressief.

I am Legion
I am Legion5 feb. 2020 - 8:05

Liberalisme en progressiviteit zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beiden verzetten zich in principe en van oudsher tegen het establishment en zijn voor vernieuwingen die over het algemeen bevrijdend cq ontketenend zijn. Het zijn twee termen die respectievelijk rechts en links zich ter eigen onderscheid aanmaten maar zij kwamen vooral in hun begintijd in veel zaken overeen. Pas veel later zijn ondanks dat delen van links en rechts progressiviteit en liberalisme nog steeds in verband met zichzelf brachten deze haar wezenlijke betekenis in beide politieke kampen verloren doordat men zelf steeds meer tot het establishment ging behoren en zelf in wezen conservatief werd. Zowel links als rechts werd zo steeds conservatiever en minder progressief en liberaal. Het uit zich bijvoorbeeld waar seksualiteit en sekse ontketend werden in zowel liberale als progressieve kringen maar tegenwoordig in beide kampen weer naar conservatieve waarden wordt gezocht of deze worden goedgepraat.

Anoniempje5
Anoniempje55 feb. 2020 - 8:00

Zijn ze dan Neo-neoliberalen? Maar ze doen hun best maar, ik geloof het niet totdat de VVD al een aantal jaren daadwerkelijk is veranderd en niet meer het bedrijfssocialisme (extreem kapitalisme) aanhangt maar meer sociaaldemocratisch is geworden. Ik acht de kans dat alle moslims christenen worden of andersom en zo wereldvrede ontstaat groter dan dat VVD'ers van hun geloof afstappen.

Libertain
Libertain5 feb. 2020 - 7:15

("..zien ze het verlagen van de maximale snelheid niet als rotmaatregel.") Natuurlijk eerder als romantische maatregel, dus VVD en romantisme is het nieuwe moment in het laatste sequel. Wel is dit allemaal het indirecte biecht dat VVD beseft dat ze onder Rutte in een sociaal-maatschapelijk crisis geraakt zijn.

De Vries3
De Vries35 feb. 2020 - 7:11

Moet je eens met een VVDer gaan praten over schenk of erfbelasting. Gaat die steigeren. De gemiddelde VVDer is gewoon iemand die voor elke maatregel is waar hij direct van profiteert en tegen elke maatregel waar hij nadeel van ondervindt (tenminste, denkt nadeel van te ondervinden, doorgaans zijn ze namelijk slecht ingelezen, mooi voorbeeld was het lang vasthouden aan de hypotheekrenteaftrek en de dividendbelasting). Wat de VVDers vooral gemeen hebben is dat ze vinden dat ze er met GL, D66, of PvdA beleid er te veel op achteruit gaan en niet zo veel met de kerk hebben. Dit is trouwens vergelijkbaar bij veel achterbannen. PVVers zijn zelf geen moslim, dus pak daar het geld maar. SPers zijn zelf niet rijk, dus pak het geld maar bij de rijken. - In Nederland wordt niet echt gediscussieerd over idealen. Het is meer punten scoren. - Er is maar een klein groepje Nederlanders die eerder voor idealen dan hun eigen portemonnee stemmen.

3 Reacties
Krek
Krek5 feb. 2020 - 9:34

"Moet je eens met een VVDer gaan praten over schenk of erfbelasting. Gaat die steigeren." Klopt. Dit is geld waar al eens belasting over is betaald. Waarom het zuinig leven van mensen die al belasting betaald hebben bestraffen als ze met hun gespaarde centjes het de kinderen wat makkelijker willen maken? "De gemiddelde VVDer is gewoon iemand die voor elke maatregel is waar hij direct van profiteert en tegen elke maatregel waar hij nadeel van ondervindt (tenminste, denkt nadeel van te ondervinden, doorgaans zijn ze namelijk slecht ingelezen, mooi voorbeeld was het lang vasthouden aan de hypotheekrenteaftrek en de dividendbelasting)." Nee hoor, ik stem VVD en ik had geen probleem met bijvoorbeeld de BTW-aanpassing. Die raakte mij toch ook in de portemonnee. Krek begrijpt dat als de kosten stijgen, we met zijn allen meer moeten betalen. "Wat de VVDers vooral gemeen hebben is dat ze vinden dat ze er met GL, D66, of PvdA beleid er te veel op achteruit gaan en niet zo veel met de kerk hebben." Klopt, Krek heeft door hard werken vanaf diens achttiende en zuinig leven een bescheiden rijtjeswoning kunnen kopen. Dit is ook het pensioenpotje van Krek. De plannen van GL voor huizenbezitters zouden mijn pensioen in rook doen opgaan. Met de pensioengerechtigde leeftijd voor de deur heeft Krek niet meer de tijd om een andere manier van pensioen op te bouwen. Stemmen op GL kan Krek derhalve gewoonweg niet betalen. In het geval van GL spelen er nog andere bezwaren, ik vind de partij te populistisch geworden. Een stem op de PvdA zal ik waarschijnlijk wél overwegen.

De Vries3
De Vries35 feb. 2020 - 13:40

@krek “daarover is al betaald” klopt, maar dat is met elk geld. Ik werk in het bedrijf van mijn vader. Als hij me 100.000 euro geeft, is het belasting vrij. Als hij hetzelfde bedrag betaalt als salaris is het 51% inkomsten belasting. - U bent geen typisch VVDer als u ook PvdA overweegt. Die BTW verhoging zet geen enkele zoden aan de dijk trouwens, bovendien pakt die vooral de armen daar die ten opzichte van het totale inkomen relatief meer geld kwijt zijn hieraan en zorgt weer voor een toename in ongelijkheid. - Er is niets liberalen dan erfbelasting. Je moet volgens liberalen werken voor je geld. Ik heb geen problemen als de eerste 50.000 euro belasting vrij zijn, maar daarboven slaat het nergens op. De kinderen van prinses Christina kregen miljoenen en hoeven eigenlijk nooit meer te werken, zonder dat ze iets voor het koningshuis hoeven te doen. Dat is toch ook niet liberaal?

Krek
Krek6 feb. 2020 - 11:08

Geachte DeVries, Dank u voor uw reactie! Een stem op een politieke partij is (voor mij) veelal weinig meer dan de uitkomst van plussen en minnen uit het verkiezingsprogramma, en het daarmee samenhangende stemgedrag in de Kamer. ISlechts weinigen zullen het volledige programma van 'hun partij' omarmen, maar kiezen voor de partij die op voor hen belangrijke zaken de meeste plussen scoort. De VVD heeft voor mij een behoorlijk aantal plusjes, maar ik kan eigenlijk in de programma's van alle partijen wel iets leuks vinden (ja, ook het FvD en ook GL). Soms zijn dat er heel wat, en soms is het echt hard zoeken. Voor wat betreft de belasting op schenkingen. Wanneer een schenking als verkapt loon gebruikt wordt, vermoed ik dat de fiscus daar wel een stokje voor steekt. Dat soort grappen komen heus wel uit. Verder ben ik van mening dat wetten niet gemaakt moeten worden om de enkele uitzondering die over bakken met geld beschikt dwars te zitten. Voor een groter deel van de bevolking zou het leuk zijn als pa en ma hun kroost af en toe es wat extra's kunnen geven zonder gezeur over extra belastingen. Dat een enkeling dan een keer miljoenen kan schenken, dat is dan maar zo. Rechtvaardig? Ach, misschien niet, maar dat is de prijs die je betaalt wanneer je iedereen íets wil gunnen. Ik gun liever jan met de pet dat voordeeltje, dan dat ik dat van hen afpak omdat er ook een paar mensen zijn die er onevenredig voordeel bij hebben.

Joop Schouten
Joop Schouten5 feb. 2020 - 6:56

Het zou een eerste goede stap zijn.

robheus2
robheus25 feb. 2020 - 3:43

Het beste wat die liberalen kunnen doen is zichzelf afschaffen - het lberalisme heeft geen toekomst, sterker nog, het heeft niet eens een heden. De toekomst van de mens is het socialisme.

3 Reacties
adriek
adriek5 feb. 2020 - 9:55

Maar in de echte wereld geldt geld is macht is success is invloed is meer geld is meer macht is meer invloed (repeat) is een 'beter' leven voor IKKE! Nu alleen nog Jan-met-de-pet achter de vuilniswagen ervan overtuigen dat als hij heel erg zijn best doet en (vooral) niet zeurt hij het ook beter zal krijgen, ooit. Ooit is in het hiernamaals, en daar zijn weer andere grote, rijke en machtige partijen voor opgericht. "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm" geldt nog steeds.

Audio
Audio5 feb. 2020 - 10:38

Het socialisme is op zijn retour en lijkt ook weinig toekomst te hebben. Dat komt omdat de resultaten op zijn zachtst niet erg moedgevend zijn. Er is wel een bescheiden toekomst voor de sociaaldemocratie, maar dan altijd in een coalitie met anderen, waaronder de liberalen.

Marinus C.
Marinus C.5 feb. 2020 - 21:24

@Audio Ondertussen, in de echte wereld, draaien de meeste succesvolle samenleving op een hybride van socialisme en kapitalisme. Je noemde de sociaal-democratie al. Socialisme was trouwens vooral ook een reactie op het falen van de meer volbloed-kapitalistische systemen die eraan vooraf gingen. Neoliberalisme is een soort regressie naar klassiek liberalisme, maar dan iets meer gericht op het verrijken van rijken. Veel meer eigenlijk. In de praktijk is dat vooral ook een prima manier om een dystopisch hellehol te creëren. Voor de Ruttes van de samenleving blijft het overigens wel een "gaaf land" maar daar heeft de rest niets aan.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart4 feb. 2020 - 23:46

Ook ik ving in het voorbijgaan een blik op van deze jongelingen; ze zagen er weldoorvoed uit en spraken dus met aardappelen in de keel; - de stukken in de kraag lieten zich vermoeden. Ook het christendom - haast ik me zeggen - was ooit een progressieve, positieve beweging; - zodra ze 't voor het zeggen kregen, echter, was 't daarmee ras gedaan. Zover hebben ze 't bij de VéVéDé nimmer weten te schoppen: daar was 't van meet af aan droefenis troef; - over het graaien doen we d'r beschaamd 't zwijgen toe. De enige manier om de VéVéDé ietwat richting 't liberalisme te schoppen is om 't op te heffen.

1 Reactie
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart5 feb. 2020 - 7:41

Ik moet slaapdronken zijn geweest, toen ik dit schreef. Ik ving natuurlijk een glimp op, of wierp een blik.

TwoTone
TwoTone4 feb. 2020 - 23:27

Vvd is idd conservatief, progressief betekent niet gelijk persé veel linkser. Omdat klimaat en energie transitie big business is zitten daar de Vvd ondernemers allang bovenop, en de partij schuift daar dus ook wel aan. Een beetje voorzichtig nog om de achterban niet gelijk te onthemen. “...betekent dat vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Investeerders, bankiers, pandjesbazen en CEO’s worden immers gigantisch overbetaald als we kijken naar de moeite die ze stoppen in het vergaren van hun rijkdom. Sterker nog, veel van hen doen vrijwel niets: ze rentenieren, zoals ster-econoom Thomas Piketty in Kapitaal in de 21ste Eeuw aantoonde, op eerder vergaard vermogen om er vervolgens meer van te maken. Een bankier, docent of politieagent werkt dus veel harder.” Dit klopt niet erg, de meeste miljonairs zoals ik ze ken hebben het toch echt verdiend met keihard werken en/of ondernemen, maar ook door risico’s te nemen. Ze kunnen hooguit dan eerder met pensioen of rentenieren zoals hierboven benoemd. Waarschijnlijk is het meer bij de waarheid dat in de meeste beroepsgroepen en door ondernemers hard gewerkt wordt. Bovendien zal een schaars talent altijd meer verdienen dan een beroep wat vrijwel iedereen wel kan.

1 Reactie
Marinus C.
Marinus C.5 feb. 2020 - 15:43

VVD-ers worden in mijn ervaring meestal met een gouden lepel in het bekje geboren, en krijgen ook daarna alles op een zilveren blaadje aangereikt. Ze hebben dus meestal niet zoveel hoeven doen voor hun fortuin, en of je een zogenaamde "self-made man" bent of niet, is dus vooral een kwestie van geluk. Ze worden wel altijd rijk van hard werk, al is het de vraag wiens harde werk Sowieso heeft kapitalisme een heel parasitaire kant. Kapitalisten eigenen zich grondstoffen toe alsof de planeet van hen is, en meestal ook nog een deel van de waarde van de arbeid van de mensen die voor hen werken. Dit alles om zelf obscene hoeveelheden geld bij elkaar te graaien. Het feit dat ze zonder problemen de samenleving en de planeet naar de kloten helpen, onderstreept deze parasitaire kant alleen maar.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 feb. 2020 - 23:16

neem een willekeurig vvd-lid je kunt er keihard aan trekken maar er zal niks uitkomen ;)

[verwijderd]
[verwijderd]4 feb. 2020 - 20:41

--- Dit bericht is verwijderd —

7 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin5 feb. 2020 - 6:08

Ligt er maar aan hoe je het uitlegt. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, dat is wat anders. Is zelfredzaamheid; Een luxe hotelkamer nemen zodat je kunt slapen, het meisje de rotzooi op laat ruimen, de wasserette jou was te laten doen, de portier je veiligheid te laten bewaken, de kok je eten te laten koken, het meisje om het weer op te dienen etc..etc.. De enige zelfredaaamheid die hier in zit is jezelf zoveel mogelijk geld toe eigenen om niet zelfredzaam te hoeven zijn maar je te laten bedienen door mensen zonder keuze alles voor jou te laten doen. Je behoeft er niet eens voor te kunnen koken etc... Ik heb zo vaak gezegd; Wie bepaalt wat iemand waard is. De bouwvakkers in de wereld zouden eens moeten stoppen met het bouwen van huizen etc.. eens kijken hoeveel ze waard zijn als de ander met al zijn geld geen huis meer boven zijn hoofd kan krijgen en geen steen op elkaar.. En dat op vele vlakken. Als al die dienstbare mensen staken dan moet je eens zien hoe weinig zelfredzaam de predikers van zelfredzaamheid zelf zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 feb. 2020 - 6:09

jouw was te laten doen.

C. Pietersen
C. Pietersen5 feb. 2020 - 6:41

Je kan uitstekend een sociale liberaal hebben, een liberale socialist daarentegen is onmogelijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 feb. 2020 - 9:33

C.Pietersen Mee eens.

Audio
Audio5 feb. 2020 - 10:42

@Minoes Niet alle zelfredzame mensen zijn rijk, velen werken voor een bedrijf werken, zijn ZZP'er of hebben een eenmansbedrijf waar ze hard moeten sappelen. Zelfredzaamheid betekent simpel weg dat je je hand niet ophoudt bij de staat of de kerk.

Ryan2
Ryan25 feb. 2020 - 11:56

@ C. Pietersen Het lijkt leuk gevonden. Maar er bestaat wel degelijk liberaal socialisme.

Marinus C.
Marinus C.5 feb. 2020 - 17:00

@Audio, "Zelfredzaamheid betekent simpel weg dat je je hand niet ophoudt bij de staat of de kerk." Aldus de beschermheilige van de werkende armen, zelfredzamen en ZZP-ers, St. Klaas Dijkhoff.