Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Tijd voor harde linkse eisen

  •  
03-09-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
34524570830_cdc3e5069a_k

© cc-foto: Kamil Kaczor

De economische groei kwam ten goede aan een kleine groep rijken, niet aan werkende mensen
De afgelopen maanden vonden in een hele reeks sectoren acties voor een betere cao plaats. De afschaffing van de dividendbelasting bleek geen 1,4, maar misschien wel 2 miljard te gaan kosten. Met het nieuwe politieke seizoen voor de deur staat links voor de vraag hoe we dit kabinet kunnen stoppen en echte verbeteringen afdwingen.
Er is terecht veel woede over dit kabinet van het kapitaal, dat miljarden uitdeelt aan multinationals en buitenlandse aandeelhouders, maar ondertussen door blijft gaan met het afbreken van onze rechten en sociale voorzieningen. Zo staat verdere verslechtering van onze pensioenen en meer flexibilisering nog op de agenda.
De woede is met name groot, omdat de loonontwikkeling van werkenden al decennia zo goed als stil staat. De economische groei kwam ten goede aan een kleine groep rijken, niet aan werkende mensen. CBS-cijfers laten zien dat alleen de tien procent met de hoogste inkomens er sinds het jaar 2000 noemenswaardig op vooruit is gegaan.
De afgelopen jaren klinkt de roep om hogere lonen steeds luider, maar werkgevers houden de hand op de knip. Vakbondsacties voor betere cao’s stuiten op fel verzet van de bazen: op verschillende plaatsen worden stakingsbrekers ingezet, wordt geprobeerd de vakbonden buitenspel te zetten en worden vakbondsleden geïntimideerd.
Er is dit jaar hard gevochten voor betere cao’s, maar het netto-effect hiervan is zeer gering. De centrale looneis van 3,5 procent die de FNV stelde was al veel te laag. In nieuwe cao’s komt de loonstijging uit op gemiddeld 2,3 procent.
Dat is wel meer dan eerdere jaren, maar ondertussen loopt de inflatie op naar 2,1 procent. Netto komt de gemiddelde loonsverhoging dus neer op twee tiende procent. Tegelijk gaat het lage btw-tarief straks wel drie procent omhoog.
Daarbij groeien de problemen op onder andere het vlak van huisvesting, vooral voor jongeren. Zij hebben vaak moeite om een hypotheek te krijgen door een hoge studieschuld. Sociale huurwoningen zijn – voor wie ervoor in aanmerking komt – zeer schaars. En huurwoningen in de vrije sector zijn zo goed als onbetaalbaar voor wie geen hoog inkomen heeft.
Loondispensatie Het kabinet is niet van plan om de trend naar beneden te keren, maar wil deze juist verder doorzetten. Zo wil het kabinet loondispensatie invoeren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat wil zeggen dat deze groep mensen straks onder het minimumloon betaald gaat worden. Zogenaamd om de ‘participatiegraad’ van arbeidsbeperkten te verhogen, nadat het vorige kabinet de sociale werkplaatsen effectief heeft wegbezuinigd.
In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben werkgevers toegezegd 125.000 mensen met een beperking in dienst te nemen. In ruil daarvoor ging de FNV akkoord met de versoepeling van het ontslagrecht en de afbraak van de WW. Werkgevers kregen wat ze wilden, maar hielden zich vervolgens niet aan hun beloften.
Dit nieuwe plan beloont hen hiervoor en legt de rekening neer bij mensen met een arbeidsbeperking.
Volgens het CPB, dat meestal voorstander is van neoliberaal beleid, zal het plan mensen met een arbeidsbeperking niet aan een baan helpen. Maar het is de vraag of dit werkelijk het beoogde doel is. Loondispensatie is namelijk bedoeld om het wettelijk minimumloon te ondermijnen. Het kabinet gebruikt mensen met een arbeidsbeperking om het sociaal minimum verder te verlagen. Ze kiezen een slachtoffer dat zich moeilijk kan verdedigen en straks als zondebok kan worden aangewezen.
Woede Er is geen gebrek aan woede over het kabinetsbeleid en het gegraai door de rijken. Maar de vraag is hoe die woede vertaald kan worden in effectief verzet. Eind augustus hield de SP een bijeenkomst tegen loondispensatie, waarbij onder andere ook de actiegroep Wij Staan Op en de PvdA vertegenwoordigd waren. Het is uitstekend dat parlementair links zich uitspreekt tegen loondispensatie, maar een actietraject om het kabinet te dwingen om dit plan in te trekken lijkt nog niet in zicht.
In een interview op Radio 1 gaf SP-fractieleider Lilian Marijnissen aan dat de inzet is om het CDA en de Christenunie op andere gedachten te brengen. Toen hij werd gevraagd naar een alternatief voor loondispensatie, zei PvdA-leider Lodewijk Asscher dat de staatssecretaris bedrijven moet helpen aan subsidies om zich aan hun woord te houden. Alsof de bazen niet genoeg gesubsidieerd worden.
Ook voor het afdwingen van loonsverhogingen kijken de linkse partijen niet naar onze eigen kracht. Bij Buitenhof zei Marijnissen dat het kabinet werkgevers moet dwingen tot loonsverhogingen. Maar ze gaf eerder zelf aan dat Rutte ‘de loopjongen van het grootkapitaal’ is. En laten we wel wezen: als hoofd van de kapitalistische staat is dat precies zijn taak.
Op deze manier zaait Marijnissen illusies in dit rechtse kabinet en de christelijke coalitiepartners. Daarom horen we ook geen harde eisen, maar holle frasen over ‘fatsoen’, ‘beschaving’ en ‘rechtvaardigheid.’
Om verandering af te dwingen moeten we vertrekken vanuit onze klassebelangen en niet vanuit de Haagse ‘politieke werkelijkheid’. Het minimumloon moet omhoog, niet met enkele procenten, maar zeker met tien procent. De pensioenleeftijd mag niet verder stijgen. Loondispensatie moet zonder meer van tafel. De eis voor een Nationaal Zorgfonds moet terugkomen en er moeten op de kortst mogelijke termijn honderdduizenden betaalbare en duurzame woningen worden bijgebouwd.
Om deze eisen binnen te halen moeten we niet smeken bij dit rechtse kabinet. We hebben massamobilisaties nodig om ze af te dwingen. Nog altijd zijn 1,7 miljoen mensen lid van een vakbond en onder hen groeit het bewustzijn dat we weer in actie moeten komen. Links moet op een principiële manier leiding gaan geven aan dat sentiment.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

Mr Ed
Mr Ed5 sep. 2018 - 11:56

"er moeten op de kortst mogelijke termijn honderdduizenden betaalbare en duurzame woningen worden bijgebouwd" Heel goed! Waar gaan we die bouwen en wie gaan dat doen?

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 sep. 2018 - 22:15

Ik heb ooit een hoop zien veranderen in hele korte tijd.

1 Reactie
omaoeverloos
omaoeverloos5 sep. 2018 - 8:18

Klopt, er hoeven maar een paar it-ers het wrk neer te leggen en het hele betalingsverkeer is naar de vaantjes.

Britta van Rees
Britta van Rees4 sep. 2018 - 16:16

Laten we eens beginnen met een strijd tegen de komende BTW-verhoging op etenswaren. Dat levert de laagst betaalden relatief het meeste voordeel op. Vervolgens mag de energiebelasting omlaag, effect idem. Er is een begrotingsoverschot, laat een deel ervan naar de gewone mensen vloeien via lastenverlichtingen.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen5 sep. 2018 - 0:44

Nee laten we beginnen met een solide.looneis. een goed percentage kan gevondenworden door naar de stijging van de CEO comensatie te.kijken. Hij 15% erbij, wij 15% erbij.

kindval
kindval4 sep. 2018 - 13:11

Links is gemarginaliseerd en heeft gewoonweg niets te eisen....punt.

8 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen4 sep. 2018 - 16:57

Zou je willen: links hoeft alleen maar stakingen te organiseren in bepaalde sectoren van de economie en/of het openbare leven -zoals onderwijs of openbaar vervoer- om half Nederland tot stilstand te brengen. Honderd jaar geleden werkte dat ook al.

ruma ankka
ruma ankka4 sep. 2018 - 18:08

“Honderd jaar geleden werkte dat ook al.” Ja, toen. Verder is Nederland geen Frankrijk. En elitair links heeft zich danig vervreemd van de gewone man, die van de weeromstuit pvv ging stemmen. Neem Oost-Groningen. Ooit vuurrood, bij de laatse gemeenteverkiezingen een forse ruk naar rechts.

Sonic2
Sonic24 sep. 2018 - 19:12

Links heeft 37 zetels. Het rechts radicale blok 22. Als het kabinet de meerderheid verliest in de eerste kamer dan hebben ze zeker links nodig. Enorm arrogant dus om te stellen dat links gemarginaliseerd is. Een belediging voor 25 procent van het electoraat. U zegt gewoon dat 25 procent van de kiezers niet te eisen en te willen heeft. Die zet u gewoon weg. Dat zou ik eens bij de PVV of FvD moeten doen. Dan regenen de verwijten dat ik de DDR weer terug wil en naar een dictatuur toe wilt. Bovendien schuilt er een misvatting in. Bij D66 zie je al de linkse achterban weg lopen naar Groenlinks. Bij het CDA gaat ook een deel naar links. De PVV werd in 2012 afgestraft in de peilingen om de bezuinigingen en er gingen zelfs zetels naar de SP. Alleen de VVD kan het zich echt permitteren om geen linkse punten over te nemen. Dus dat linkse partijen niet al te groot zijn is 1 kant van de medaille. Er zijn genoeg midden, centrum en radicaal rechtse partijen die belang hebben bij linkse kiezers tevreden te houden.

Mr Ed
Mr Ed4 sep. 2018 - 19:42

@HM van der Meulen De linkse partijen hebben samen 40 zetels en zijn tot op het bot verdeeld, de vakbonden vertegenwoordigen nog een groepje bijna gepensioneerden. Fantaseren over massademonstraties en het platleggen van de economie is leuk, maar dat was 30 jaar geleden. Meer dan een groepje beroepsactivisten krijgt links niet op de been.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 sep. 2018 - 20:24

Als de gewone man, die van de weeromstuit pvv ging stemmen, naar het stakingswapen zou grijpen, dan kon je daar nog begrip voor hebben. Dat ze dat niet doen, laat zien dat ze de scheldnaam "dom-rechts" terecht dragen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 sep. 2018 - 22:17

Ik heb ooit een hoop zien veranderen in hele korte tijd.

kweenie2
kweenie25 sep. 2018 - 6:40

@HM van der Meulen U heeft gelijk denk ik. Als links een paar stakingen weet te organiseren waarbij het hele OV en het onderwijs een paar weken plat gaat, dan hebben ze een hele sterke positie. Maar vroeger hoefde links er alleen maar mee te dreigen. Ik denk dat de positie van links wel zodanig is verzwakt dat de politiek er niet vanuit zal gaan dat links een dergelijk dreigement waar kan maken. Dus als links dit soort zaken wil bereiken, dan zullen ze toch echt een flinke staking moeten organiseren die tenminste een paar weken duurt. En er rekening mee houden dat ze dat nog een paar keer moeten herhalen om de politiek te overtuigen dat links er toe in staat is om dit niet 1 of 2 keer te doen, maar vaak genoeg totdat ze hun zin krijgen. Zullen we deze discussie voortzetten nadat links de eerste massa-staking van een week of meer heeft gehouden om deze eisen kracht bij te zetten? (Ik vrees wel dat we dan vrij lang moeten wachten).

Buitenstaander
Buitenstaander5 sep. 2018 - 11:43

@ HM van der Meulen ...en maar blijven dromen over de tijden van het gestaalde communisme of Herman Bode.... en de tijd tikte door. Misschien hebben vakbonden wel de cruciale fout gemaakt de interesses van juist de grote groep jongeren en ZZP-ers volledig te verwaarlozen….. Toch? Honderd jaar geleden, maar zelfs 30 jaar geleden, werkt niet meer ben ik bang. Soms is het handig om even 'naar buiten te kijken' en je strategie te veranderen….

JanBakker2
JanBakker24 sep. 2018 - 12:02

Linkse eisen? Haal eerst maar een een kleine meerderheid onder de kiezers nu stopt het met 35 tot 40 zetels. Oftewel maak eindelijk eens goed duidelijk dat de kiezers links moeten stemmen.

4 Reacties
Sonic2
Sonic24 sep. 2018 - 19:20

U weet totaal niet waar u over praat. Als het kabinet de meerderheid in de eerste kamer kwijt raakt dan heeft links enorm veel te eisen. D66 zal de "hulp" van SGP, FvD en PVV blokkeren en anders doen VVD en CDA dat wel. Die willen de machtspartij op rechts blijven. Als de PvdA of Groenlinks het kabinet gaan gedogen dan zal links veel invloed krijgen. Het kabinet heeft geen meerderheid en is van al haar beleid volledig afhankelijk van de linkse oppositie. Asscher of Klaver zal een rol krijgen zoals Pechtold in de vorige coalitie. Als je overigens naar de peiling van de Hond kijkt is Groenlinks even groot als FvD en PVV. SP en PvDA zitten net buiten de fouten marge van de peilingen, maar als je beseft dat een peiling een fouten marge van 2 zetels heeft elke kant op dan is het verschil niet zo groot. Links maakt gewoon deel uit van het grote peloton achter de VVD. Dus ook dat is van u een verkeerde voorstelling van zaken. VVD en CDA zullen zich niet zo snel meer laten gedogen door PVV of FvD. Dus hou maar rekening met meer links de komende jaren.

kweenie2
kweenie25 sep. 2018 - 6:43

D66 gaat de steun van de SGP niet blokkeren. Zo goed staan ze er niet voor in de peilingen, en de SGP weet goed genoeg hoe ze hun hand niet moeten overspelen. Als het kabinet zoveel verliest in de Eerste Kamer dat ze alleen met steun van meerdere linkse partijen door kunnen regeren, dan valt het kabinet. Ziet iemand Rutte of Buma links beleid gaan uitvoeren?

Sonic2
Sonic25 sep. 2018 - 11:54

@ Kweenie De SGP komt alleen in beeld als de coalitie daalt naar 36 zetels. Of dus 37 senaat zetels. Dan heeft D66 ook nog de keus om voor de PvDD te kiezen. Het is best mogelijk dat het kabinet dan toch voor de SGP gaat kiezen, maar de onderhandelingspositie voor de oppositie is dus slecht, want er zijn veel alternatieven. Het kan zijn dat het kabinet gaat vallen, maar Asscher en Klaver verwezen daar in ieder geval niet naar. Niet dat alles wat hun zeggen per definitie waar is. https://www.ad.nl/binnenland/jesse-klaver-wil-kabinet-dwingen-tot-samenwerking-met-groenlinks~a6a5c607/ https://nos.nl/artikel/2236808-groenlinks-en-pvda-willen-zakendoen-met-het-kabinet.html Vergeet niet dat Klaver zich moet bewijzen om Groenlinks de grootste partij op links te laten worden en te laten blijven. Asscher zijn strijd is nog zwaarder. Die gaat gewoon over zijn baan en het bestaansrecht van de PvdA. Ik verwacht dus echt een behoorlijke ruk naar links. Of Klaver en Asscher moeten geen zetels willen en hun partijen laten imploderen en perse als Pechtold of Samsom door het leven willen gaan. Dat kan natuurlijk ook. Maar ze hebben volledig belang erbij om keihard te knokken. De belangen zijn heel groot.

kweenie2
kweenie26 sep. 2018 - 7:41

Klaver kan roepen wat hij wil, maar hij kan de VVD niet dwingen tot samenwerking. Voor de VVD zijn verkiezingen niet rampzalig, ze staan er redelijk voor in de peilingen en Rutte zit aan het einde van zijn politieke houdbaarheid, dus tijd voor een wisseling van de acht. VVD gaat zich niet uitleveren aan Klaver met als resultaat dat bij de volgende verkiezingen de VVD op 15 zetels staat. Zolang verkiezingen voor de VVD beter uitpakken dan samenwerking met Groenlinks heeft Klaver geen poot om op te staan.

DenFlexwerker
DenFlexwerker4 sep. 2018 - 11:36

Win Kok, de legandarische vakbondsman. Al zijn idealen bleken een springplank te zijn naar de politiek. Dat was weer een springplank om als commissaris de bonussen uit te delen (onder protest van een hele mem) waar hij vroeger zo tegen was. Ja, de vakbond schurkt juist tegen de hele politiek aan. Neem eens die nationale akkoorden. Dat is trouwens de cruciale vraag: wil de vakbond, a, de vertegenwoordiger zijn van de arbeider, dus ook van de conservatieve die misschien zelfs PVV stemt. Of wil de vakbond, b, een aanhangwagen zijn van groen links en dus eerder progressief dan links? Als het antwoord a is, waarom dan de handtekening onder die akkoorden die de burgers veel geld kosten en waar de arbeider het meest onder te leiden gaat krijgen. Het is niet voor niet dat Nijpers een klimaatrevolte vreest. Daarnaast kan je niet demonstraties ondersteunen die trappen tegen standpunten waar een hoop arbeiders het mee eens zijn: dichte grenzen. Maar die akkoorden zijn leuk voor de Wim Kokjes: leuk om alvast kennis te maken met de volgende spring in je carrière. Als de vakbond werkelijk a wil zijn, dan hoeft ze zich alleen maar bij zijn leest te houden: het een vuist maken tegen werkgevers die de onderklassen willen uitbuiten. Over zaken zoals klimaatpolitiek, immigratie hoef je jezelf als vakbond niet uit te spreken. Daarover zeg je dat dit geen kerntaak is en het de leden bijstaat elders hier in actie te komen en dat leden hierin dus van mening kunnen verschillen. Als je overal, iedereen wil vertegenwoordigen, dan vertegenwoordig je uiteindelijk niemand. Precies wat nu aan het gebeuren is.

1 Reactie
Sonic2
Sonic24 sep. 2018 - 19:35

Volgens mij is dat al meerdere decennia zo. De SP vertegenwoordigd conservatief links. De PvdA vertegenwoordigd van alles en nog wat. Net de Democratische partij in Amerika. Het is bij de PvdA sterk afhankelijk van de persoon die de macht heeft. Asscher is wat conservatiever als Samsom was. Groenlinks is traditioneel een partij voor de hoog opgeleiden. Het zijn vooral de PVV en FvD kiezers die elke keer de indruk wekken dat links een kant op moet waarvan zij willen dat ze op moeten. Dat vind ik al apart. SP en PvdA peilen intensief en weten exact hoe ze hun achterban moeten bereiken. Het bewijst dat rechts niet op zoek is naar inhoud en echt de problemen in het land oplossen. Ze willen vooral links haten en schofferen en willen niet ons land verbeteren. Als je dat namelijk had gewild dan had je als rechts naast SP en PvDA gestaan Dan had rechts begrip gehad over hoe gevoelig en moeilijk zaken zoals immigratie, integratie, islam, EU en energie transitie liggen bij links. Een aantal voorbeelden. Asscher en Marijnissen willen naar een strenger immigratie beleid. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2514722/sp-is-om-onderzoek-opvang-migranten-in-afrika https://jalta.nl/politiek/gaat-de-pvda-de-deense-sociaaldemocraten-achterna/ Asscher en Marijnissen willen hetzelfde. Ze willen een strenger immigratie beleid voeren en dat verwoorden ze op een manier waardoor hun achterban niet scheurt. Volkomen begrijpelijk. Rechts liegt en wuift dat dus eerst weg alsof het er niet is. Rechts ziet ook niet dat PvdA en SP hun kant op beweegt en weigert daar blij mee te zijn. Ik vind dat een zeer lage manier van discussie voeren. Dus eerst dingen weg laten. Ten tweede niet in ieder geval begrijpen waarom het bij links zo gevoelig ligt. Ten derde houdt rechts zich bezig met links bashen, terwijl ze de problemen moeten willen oplossen. Overigens hebben Groenlinks, SP en PvDA talloze malen laten weten dat de energie transitie niet de laagste inkomens mag treffen. https://www.trouw.nl/groen/daar-is-ie-dan-de-veelbesproken-klimaatwet~a4961d29/ Dat rechts elke keer hetzelfde riedeltje blijft herhalen, maakt het nog niet waar.

Me4
Me44 sep. 2018 - 9:32

Welk links, wie vertegenwoordigd de werkende klasse nog behalve de SP en ook de SP is veel drukker met allerlei andere zaken. Links lijkt wel een hobby geworden van de hoogopgeleide, bovenmodaal verdiende klasse en eigenlijk verafschuwen deze het gepeupel met hun onderbuikgevoelens. Sorry hoor maar rechts geeft een rioollucht af en links van rot fruit. En vaak dienen ze samen dezelfde agenda niet altijd openlijk maar in de praktijk altijd wel. Uitgeholde democratie aangestuurd door onbekende en bekende machtsstructuren want een echte democratie dat willen we niet hebben met zijn allen.

JStokx
JStokx4 sep. 2018 - 9:22

Als je de miljarden die naar het afschaffen van de dividendbelasting gaan beter wilt inzetten heb ik ook nog wel een ander potje voor je: de miljarden voor ontwikkelingshulp.

3 Reacties
Paul250371
Paul2503714 sep. 2018 - 11:43

Logisch dat jij dit potje noemt. Deze miljarden ook naar de aandeelhouders?

JStokx
JStokx4 sep. 2018 - 12:54

Nee hoor, deze miljarden mogen prima aan Nederland worden besteed.

Ar Mansie
Ar Mansie4 sep. 2018 - 13:20

Paul250371 Of naar de ouderenzorg, onderwijs , aflossen staatsschuld, verlaging belastingdruk, verlaging eigen risico, enz. Genoeg prima bestemmingen waar ook hard geld voor nodig is. Waar het volk dan ook van profiteert. Daar mag van mij ook het ontwikkelingshulp potje (gedeeltelijk) voor worden aangesneden.

korheiden2
korheiden24 sep. 2018 - 9:14

Voor een deel wel mee eens. Betaalbare woningen, de pensioenleeftijd liever wat omlaag, de zorgkosten, het zijn grote problemen. Zelf heb ik me een koophuis kunnen permitteren door de premie-A regeling. Bovendien had ik flink wat geld opgespaard. Mijn broer, die toendertijd hypotheekadviseur was, vertelde regelmatig dat hij jonge stellen adviseerde om nog een paar jaar bij pa en ma te blijven wonen en eerst eens flink te sparen. Dat klinkt niet erg flitsend, want de jeugd moet er doorgaans een jaar tussenuit om te backpacken en ieder weekend naar een festival. Ik weet het, ik overdrijf. Maar in Duitsland geven de banken hooguit een hypotheek voor ca 75% van de koopsom, de rest moet je eerst opsparen. Verder is de overheid zelf de oorzaak van vele prijsstijgingen. Telkens gaat de belasting weer verder omhoog. Die op energie is zeker de helft van de uiteindelijke prijs. En dan het klimaatakkoord. Dat gaat vooral de lagere inkomens, die zich geen Tesla kunnen verantwoorden of een lening van 30000 euro kunnen aangaan hard in de portemonnee treffen.

3 Reacties
JanBakker2
JanBakker24 sep. 2018 - 12:07

100% eens. Heel Europa gaat aan het gas en Nederland, de burgers dus, gaan immense kosten maken om Nederland van het gas te krijgen. Een emotioneel beleid die over ca 30 jaar als de grootste miskleun van de Nedrlandse de geschiedenis boeken zal in gaan.

Sonic2
Sonic24 sep. 2018 - 19:39

We gaan u over een paar jaar wel confronteren met deze uitspraken. U beweert nogal wat met uw voorspellingen. Ik ben benieuwd welke partij u stemt. U weet goed wat u in ieder geval niet wilt. Hoe moet het dan wel en met welke partijen? Dat lijkt me een gerechtvaardigde vraag.

korheiden2
korheiden25 sep. 2018 - 15:36

@Sonic : ik neem aan dat je mijn uitspraken m.b.t. het klimaatakkoord bedoelt. Ik weet dat GL, SP e.a. steeds stellen dat de energietransitie de lager betaalden geen geld mag kosten maar dat zie ik gewoon niet gebeuren. Bovendien moet je wel heel weinig verdienen om voor laagbetaald door te gaan. Mijn dilemma m.b.t. partijkeuze : op sociaaleconomisch gebied ben ik behoorlijk links. Maar als het gaat om immigratie en de energietransitie weer niet. De laatste keer stemde ik CDA, daarvoor D66. In een grijs verleden stemde ik PPR. Ik ben dus wat je noemt nogal een zwevende kiezer.

punt2
punt24 sep. 2018 - 8:49

Links moet leiding geven..... wensdenken in optima forma, aan wat precies moet Links leiding geven? Aan de studenten die op Groen Links hebben gestemd? Aan de Salon socialisten die zijn overgebleven bij de PvdA? Of de SP ? Die nooit verder is gekomen dan een tomaat en TEGEN. Een niet bestaand Links Blok? Wat het nog niet eens zou kunnen worden of ze wel of geen koekje bij de koffie of toch misschien een kopje thee zullen nemen. Laat staan dat ze samen één beleid zouden kunnen uitstippelen. Of de vakbonden die steeds meer buiten spel gezet zullen gaan worden. De SP staat er weer mooi op bij de achterban nu ze volledig achter opvang in de regio staan voor de Afrikaanse migranten. Wanneer Jesse met zijn Ode de hoop moet zijn voor Links is er nog een hele lange weg te gaan en zit de VVD nog decennia lang in de regering. En dat is iets wat geen enkel weldenkend mens zou moeten willen.

3 Reacties
Paul250371
Paul2503714 sep. 2018 - 11:48

en zit de VVD nog decennia lang in de regering. En dat is iets wat geen enkel weldenkend mens zou moeten wille Inderdaad. Decennia VVD is de doodsteek voor de arbeider zowel autochtoon maar zeker allochtoon, de doodsteek voor de niet rendabelen want na decennia VVD is er geen sociale voorziening meer. Wat van ons als collectief is hebben die uitzuigende dieven verkwanseld aan hun vriendjes, de markt, cq grootkapitaal.

punt2
punt24 sep. 2018 - 13:50

@Paul, dat wij het eens zijn...... het moet niet veel gekker worden...

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 sep. 2018 - 16:00

Rob Roy Maak de SP de grootste en je bent koopman.

Pindaklaas
Pindaklaas4 sep. 2018 - 8:01

Het wordt tijd dat we stoppen met die klassenstrijd die momenteel echt volop aan de gang is. Het wegzetten van een zondebok om zodoende het wettelijk minimumloon te ondermijnen moet met harde acties op straat een halt toegeroepen worden. Stop met tanken bij Shell, en koop geen producten meer van Unilever. Geef een signaal af.

3 Reacties
punt2
punt24 sep. 2018 - 8:52

Inderdaad de ouderwetse Linkse dogma’s weer van stal halen...... Maar de rijen bij de Shell zullen niet korter worden en Unilever verkoopt net zoveel als dat ze altijd hebben gedaan.

JanBakker2
JanBakker24 sep. 2018 - 12:11

Wordt wakker en kijk om je heen. De werkende burger lacht je in je gezicht uit! Het is 2018 en niet 1968. Trouwens wat heeft 68 ons nu werkelijk gebracht?

Pindaklaas
Pindaklaas7 sep. 2018 - 9:34

@JanBakker, Die lachende werkend burger is keihard de lul. Gevangen in hypotheek en andere afbetalingsregelingen, schulden dus. Als die lachende burger kinderen heeft en een beetje toekomst wil voor die kinderen moet het anders. Wat er in 68 weet ik niet. Jij begint er over.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 sep. 2018 - 7:54

"Om deze eisen binnen te halen moeten we niet smeken bij dit rechtse kabinet. We hebben massamobilisaties nodig om ze af te dwingen. Nog altijd zijn 1,7 miljoen mensen lid van een vakbond en onder hen groeit het bewustzijn dat we weer in actie moeten komen. Links moet op een principiële manier leiding gaan geven aan dat sentiment." Dat klopt maar waar ik hier ook op wil wijzen is dat dat de mogelijkheid daartoe, de daad bij het woord voeren' alsof dat zo gemakkelijk is in de huidige maatschappij, ook een illusie is en is gebleken. Dat van die huizenmarkt klopt ook. Wat daar niet aan klopt is doen alsof het iets nieuws is. Ik ben nu met pensioen en met mijn twintig jaren was de situatie op de sociale huurmarkt niet anders, ergo precies hetzelfde als nu. Daar is nooit iets aan gedaan. Het speelt overigens al lang niet meer enkel bij jongeren, ook ouderen en/of gescheiden mensen hebben er last van. Ik ben vroeger van arre moede en met enig geluk terechtgekomen in een huurwoning buiten de sociale sector, gewoon vrije markt, stond al jaren ingeschreven zonder dat er een huis vrij kwam namelijk en dat er een vrij zou komen op korte termijn, ook daar zag het niet naar uit. Wij hadden twee inkomens en mijn hele maandinkomen moest ik noodzakelijkerwijs afdragen aan een huurwoning in de vrije sector, van het bedrijf waar ik werkte, die er ook voor gezorgd had dat ik dat huis überhaupt kon krijgen. Deze huurwoning werd voornamelijk gebruikt voor werknemers uit een ander deel van het land die daar kwamen werken maar nog geen woning hadden. Dus al dat gedoe over jonge mensen nu, mensen met een hoger inkomen dan Jan met de spreekwoordelijke Pet etc..etc.. alsof het een nieuw probleem is, het zo zielig is, hangt me soms weleens de keel uit. Het lijkt dat nu er mensen zijn in de hogere klassen, studenten etc.. mensen met een wat hoger inkomen ( die toch geen huis kunnen krijgen) het ineens wel op de sociale agenda staat van allerlei instanties. Verkoopt het nu wat beter? Weet je dat dat nu juist steekt. Ik vind dat een soort van misbruik maken van. Waar waren die linkse partijen en bonden nl. al die tientallen jaren, laat ik zeggen de laatste halve eeuw toen het enkel de onderlaag trof? Ook studentenkamers waren toen moeilijk te krijgen. Wel waren er meer mensen die bereid waren een kamertje van hun eigen woning te verhuren aan een student in nood. Niet iedereen stelde de eisen zoals ze die nu stellen. Toen bestond niet de helft van de universiteit uit Buitenlandse studenten. De wereld is veranderd, ook de mensen daarin. Maar een probleem is consistent gebleven, een probleem dat altijd genegeerd is geweest. Dus laat dat vooral jonge mensen maar weg. Toen mensen er overigens ook veel meer voor over hadden door te sparen, zuinig te leven en zich in te zetten daarvoor en niet de mentaliteit van wie dan leeft dan zorgt. Dus ja in deze maatschappij waarop we allemaal op eilanden schijnen te leven is de aanname dat dat gemakkelijk is als je maar een SP bent ook een illusie.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin4 sep. 2018 - 15:54

Misschien moet ik zeggen; Jonge mensen nu! Laat vooral jonge mensen nu maar weg...

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 sep. 2018 - 15:58

Ik had hier voorbeelden bij gedaan van jonge mensen nu en waar geven ze hun geld aan uit, twee artikelen in de NRC. Helaas mag dat blijkbaar (weer) niet geplaatst worden om de een of andere reden. Een reden die ik uiteraard niet ken. Excuus daarvoor.

vdbemt
vdbemt4 sep. 2018 - 7:44

Dit is een verdomd goed verslag van wat 3 maal VVD met Rutte teweeg heeft gebracht. Verschrikkelijk. Als je als fatsoenlijk mens dit leest, dan stem je toch niet meer op die partij (en die, die er achteraan hollen)?Dat dat niet geheel onmogelijk is, zie ik in de eerste reactie (Willem D): Zelfs ik als rechtse rakker ben wel een beetje klaar met het gegraai. Het geeft echter ook verslag van het feit dat links nog niet de manier gevonden heeft om dit te doorbreken. De grootste vijand van de VVD op dit moment, lijkt de VVD zelf wel: doorgraaien en vooral ook met die fijne integriteit, waarmee ze keer op keer in het nieuws komen. Ga vooral zo door jongens. Dan breek je je eigen nek.

Sammie3
Sammie34 sep. 2018 - 7:39

Hoi Jeroen, zoals veel anderen heb je een wat jaren '70 idee van wat links is. Een korte periode in het bestaan van links die als ronduit dwalend en irrationeel kan gezien worden. Zij waren hoe dan ook voor een grote overheid, hoge uitkeringen en hoge lonen, ongeacht de ontwikkelingen en economische inzichten in de wereld. Die inzichten waren dat grote overheden de ontwikkeling van de collectieve welvaart behoorlijk dwars zaten. Zij kregen gelijk, want de liberale tendens sindsdien heeft er voor gezorgd dat westerse samenlevingen sindsdien als geheel een enorme welvaartsgroei doorgemaakt hebben. Sociologische kletsmajoren op ministeries werden wegbezuinigd en zorgden voor minder bureaucratie voor burgers en bedrijven en drukten ook minder op de begroting. De economie groeide massief, waardoor we ons anno nu, dus met een enorm gestegen concurrentie in de wereld, nog steeds een enorme collectieve sector van jaarlijks 300 miljard (zo'n 40% BBP) kunnen permitteren aan uitkeringen, rechters, politie, publieke media, natuuronderhoud, dijkbewaking, ziekenhuizen en leraren. En eigenlijk is de collectieve sector, dus ondanks 30 jaar bezuinigen en hervormen, nog steeds te groot omdat ze zwaar drukt op de economie die dit geld moet ophoesten. En zijn de lonen eigenlijk veel te hoog vergeleken met tal van opkomende markten in de wereld. Vrijwel nergens in de wereld ligt het sociaal minimum zo hoog als in Nederland. Het gevolg is domweg dat veel arbeid en kapitaal zich al decennia verplaatst naar andere delen in de wereld. Het is dan ook niet raar dat westerse landen kampen met hoge staatsschulden en ook hoge private schulden. In Europa bedraagt de gemiddelde staatsschuld meer dan 100% BBP. De private schuldenberg bedraagt naar schatting het dubbele. De Europese economie bungelt de afgelopen 10 jaar dan ook onderaan in de wereld qua groei, vooral dankzij de schuldencrisis sinds 2007. In deze context verwacht je een totaal ander progressief geluid. Logischerwijs moeten we ons in Europa juist eerder matigen qua loonontwikkeling en moet er nog veel meer staatsschuld afgebouwd worden om ons continent weer sterk en welvarend te maken. En niet in de laatste plaats moet onze Europese democratie zelf hervormd worden naar een normale democratie die veel besluitvaardiger is dan de huidige.

1 Reactie
PetervdB2
PetervdB24 sep. 2018 - 9:02

Ik ben het helemaal met je eens. Alleen ter aanvulling. Wanneer er hervormd en bezuinigd wordt bij de Overheid is het altijd onderin de organisatie. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Docenten worden afgevloeid, maar de bestuurders, managers, coördinatoren, beleidsmakers blijven gewoon zitten en worden zelfs in aantal uitgebreid. In de zorg net zo. Verpleegsters worden onstlagen terwijl hele managementlagen gewoon blijven. Hierdoor onstaat een enorme inefficientie en bureaucratische rompslomp waardoor de kosten uit de hand gieren en er geen service meer verleend wordt.

kweenie2
kweenie24 sep. 2018 - 7:35

Dit kabinet gaat uw wensen nooit uitvoeren. U wil dus nieuwe verkiezingen afdwingen met massa-protesten. Dat klinkt vrij ambitieus... Uw beste kans zijn de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar maart. Als het kabinet een ruime nederlaag leidt en ook niet met de zgn. 'loyale oppositie' meer een meerderheid heeft in de Kamer, zou het kabinet kunnen vallen.

Kopinhetzand
Kopinhetzand4 sep. 2018 - 7:28

Deze eisen hebben volgens mij helemaal niets met links te maken, maar met bezuinigingen die de uitvoerende werkenden al 15 jaar treffen. Denk aan zorg, onderwijs, veiligheid. Lonen moeten omhoog en belastingen naar beneden. Minimaal 15%.

Observer1948
Observer19484 sep. 2018 - 7:26

Laten we eerst maar geen beginnen met een flinke belastingverlaging voor werkenden

1 Reactie
Observer1948
Observer19484 sep. 2018 - 7:29

geen --> eens

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart3 sep. 2018 - 23:26

Het ligt niet op mijn pad om mensen voor het lapje te houden. En ook heb ik een broertje dood aan pogingen om mensen op de consequenties van hun woorden te wijzen. Ik ga dat dan ook niet doen. Nee, ik loop gewoon lekker terloops een stukje met de muziek mee. D'r is niks zo leuk als mensen vertellen wat ze zouden moeten doen. Vind ik ook: oh, wat is dat dolletjes. Jij hier, en jij daar en zus, en zo. En het is ook volstrekt logisch om nu links en de vakbeweging op apegapen liggen - oratorisch zijn de linkse kwebbellaars in het parlement nog nooit zo zwak geweest; en sedert mensenheugenis hun electoraat zo numeriek in onder tal - 's lekker ferm hoog van de toren te blazen, voor de honderdduizendste keer dit jaar.

Sam V
Sam V3 sep. 2018 - 22:59

Het wordt inderdaad tijd dat links weer opkomt voor de arbeider. Misschien dat de arbeider dan weer links omarmt en het de macht geeft om iets te veranderen.

JvanDeventer
JvanDeventer3 sep. 2018 - 22:17

De graaiende rijken en de loopjongens van het grootkapitaal, ze zijn weer terug van weggeweest. Het lijkt lang geleden dat ik zulke klassiek linkse taal heb gelezen. Maar die laatste zin, mijnheer vd. Starre: "links moet .....leiding gaan geven" is wel erg vaag. Wie moet de touwtjes dan in handen gaan nemen? We hebben een stuk of vier linkse partijen en een dozijn linkse BN'ers. Wie moet het worden? Marijnissen? Kereltje? De Jessias? Asscher? Komen ze er onderling wel uit? Ik zou er niet op rekenen.

Willem D2
Willem D23 sep. 2018 - 21:21

Als links zich hier nu druk over maakt, dan geef ik ze een goede kans. Zelfs ik als rechtse rakker ben wel een beetje klaar met het gegraai. Voorlopig is links echter te druk met alles behalve de economie. Vooral islam beschermen en het binnen halen van nog meer migranten lijkt op de agenda te staan. Rutte lacht zich wederom een deuk: Zolang links zich druk maakt om de bijzaken, komt hij weg met de hoofdzaken.

2 Reacties
Absconditus
Absconditus3 sep. 2018 - 23:27

@Willem D Amen! Dat WAS ook eens het links dat wij kenden en ook nog wel konden respecteren. En het betoog van Van der Starre kan ik grotendeels wel onderschrijven. Want zoals Trump het (opnieuw) in de VS probeert met die illusoire trickle down economics werkt het in elk geval niet. De bedrijven boeken recordwinsten, maar de gemiddelde Amerikaanse werknemer moet zich met stapelbanen zien te redden, waarbij het hele gezin soms de kar trekt, en kan zelfs dan nog nauwelijks rondkomen. Die toestanden moeten wij hier niet hebben. Daarom ben ik ook zo mordicus tegen die ellendige globalisering.

Silvio Dante
Silvio Dante3 sep. 2018 - 23:35

Ach links of rechts, het is een toneelstuk.....we worden als kiezers continue verdeeld in dergelijke hokjes. De politici zelf, wanneer ze het ‘pluche’ aan de bips hebben gevoeld gaan cashen bij banken, verzekeraars en allerlei bestuurlijke functies.......of ze nou links of rechts waren in het grote toneelstuk. We moeten tot de conclusie komen dat de overheid er niet is voor ons! Dat de overheid ook geen probleem heeft opgelost (nooit!, of dan wel hierdoor een ander probleem gecreëerd). We worden niet geregeerd door Den Haag, maar door de banken.