Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Tijd voor een realistisch vluchtelingenbeleid

  •  
09-06-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
3447 keer bekeken
  •  
3018266883_bf4c231b7d_o

© cc-foto: Nationaal Archief. Hongerig vluchtelingenkind bij Weert. 1914

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Nederland geconfronteerd met ongeveer een miljoen Belgische vluchtelingen. Uit die ervaring kunnen nog steeds nuttige lessen worden getrokken.

Van oudsher zijn mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld. De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) constateerde dat de grootste natuurlijke vijand van de mens zijn ‘medemens’ is. De juistheid van deze observatie werd ook bevestigd in het oorlogsjaar 1914 toen België, ondanks de neutrale status, betrokken raakte bij de Eerste Wereldoorlog. De Duitse inval veroorzaakte een enorme vluchtelingenstroom.

Aanvankelijk zochten de Belgische vluchtelingen veiligheid in gebieden die nog niet door de Duitsers onder de voet waren gelopen. Uit oorlogsdagboeken blijkt dat Belgische burgers begaan waren met hun trieste lot. De katholieke onderpastoor in Dikkebus, Achiel van Walleghem (1879-1955), noteerde op 20 oktober 1914 de volgende passage in zijn dagboek:  “Wat een droevige stoet! Veel wagens vol kinderen en vrouwen (…) Voorgoed is hun de weg naar huis afgesloten.” 

De Belgische onderluitenant Jean de Lanier (1889-1977) was in eveneens ooggetuige van “beklagenswaardige vluchtelingen”. Op 12 oktober 1914 plaatste hij in zijn oorlogsdagboek wel een belangrijke kritische kanttekening: “Wat me vooral tegen de borst stootte, was dat er ook veel jonge mannen onder die vluchtelingen waren. Ze hadden er beter aan gedaan om samen met ons hun land te verdedigen in plaats van te vluchten (…) Deze lange en schrikwekkende stoet, met al deze “helden” tussen de 18 en 35 jaar, trok richting Holland of richting Oostende.”

Veel Belgische vluchtelingen staken in 1914 uiteindelijk de grens over naar de buurlanden Nederland, Frankrijk en Engeland. Nederlanders waren, evenals de geciteerde onderpastoor, begaan met het lot van Belgische vluchtelingen. Aanvankelijk werden ze gastvrij ontvangen en konden ze rekenen op hulp van de Nederlandse overheid. Ze werden ondergebracht in sobere vluchtelingenkampen of bij particulieren die daarvoor een dagvergoeding ontvingen.

Na verloop van tijd sloeg de stemming echter om, mede als gevolg van de enorme aantallen vluchtelingen die het gastland te verwerken kreeg. De Nederlandse autoriteiten begonnen zich steeds meer zorgen te maken over de omvang en kosten van het 'vluchtelingenprobleem'. Eind 1914 keerden de meeste Belgische vluchtelingen weer huiswaarts.  

Bij de opvang van vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen enkele zaken op. Om te beginnen sloegen vooral ouderen, vrouwen en kinderen op de vlucht. De weerbare jonge mannen streden op het slagveld om hun vaderland te verdedigen. In de tweede plaats weken de meeste vluchtelingen uit naar de buurlanden. Middelen om verder te reizen hadden ze namelijk niet. Ten slotte werden de vluchtelingen (impliciet) aangemoedigd om weer naar huis te gaan op het moment dat de situatie veilig (genoeg) werd geacht. Uiteindelijk keerden de meeste vluchtelingen huiswaarts om hun land weer op te bouwen. In juli 1919 waren nagenoeg alle Belgische vluchtelingen teruggekeerd naar hun vaderland.

Onze solidariteit met de zuiderburen bleek uiteindelijk begrensd te zijn. Daarom is het raadzaam om te pleiten voor een realistisch in plaats van een idealistisch vluchtelingenbeleid met de volgende duidelijke uitgangpunten. Het eerste uitgangspunt is dat alleen de meest kwetsbare vluchtelingen, namelijk vrouwen en kinderen, worden opgevangen. Jonge weerbare mannen hebben namelijk de morele plicht en verantwoordelijkheid om het onrecht in hun vaderland te bestrijden. Vluchten maakt de wereld niet veiliger voor de mensen die achterblijven.

Het tweede uitgangspunt is dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen. Dat is wereldwijd ook de meest gangbare praktijk. Volgens de UNHCR wordt 85 procent van alle vluchtelingen de regio opgevangen. Het begrip regio kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Een ruime definitie is goed verdedigbaar en impliceert het opvangen van vluchtelingen op het eigen continent. Hoe verder vluchtelingen van huis worden opgevangen, hoe groter het gevoel van ontheemding en vervreemding. Daar heeft uiteindelijk niemand baat bij.

Het derde uitgangspunt is dat de opvang van vluchtelingen per definitie tijdelijk is, met de kanttekening dat tijdelijkheid ook een kwestie van jaren kan zijn. De ‘opvangkampen’ waarin Belgische vluchtelingen werden opgevangen lieten in veel opzichten te wensen over. Wel kan het raadzaam zijn om vluchtelingen in grootschalige, flexibele en menswaardige opvangdorpen op te vangen, zodat voorzieningen (psychologische ondersteuning, zorg en onderwijs) effectief en efficiënt georganiseerd kunnen worden voor vluchtelingen. In Denemarken worden bijvoorbeeld opvangdorpen opgetrokken rond leegstaande grote complexen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Naar verwachting is er ook voldoende draagvlak voor parallelle opvang, omdat deze benadering bestaande problemen in de samenleving, bijvoorbeeld de overbelasting van het onderwijs en de krapte op de huizenmarkt, niet nodeloos vergroot.

Waar het aan ontbreekt bij het huidige vluchtelingenbeleid is visie en daadkracht. Als gevolg daarvan worden gastlanden nu keer op keer ‘overvallen’ door vluchtelingenstromen en worden vluchtelingen geconfronteerd met onzekerheid en ad-hoc noodmaatregelen. Het is belangrijk dat burgers van gastlanden en vluchtelingen weten waar ze aan toe zijn. Uiteindelijk is dat humaner dan het bieden van valse hoop. 

Dr. Dennis de Kool is bestuurskundige en heeft een bijzondere belangstelling voor oorlogsdagboeken en -brieven die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden geschreven door burgers en soldaten. 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (66)

Paul Spijkers
Paul Spijkers10 jun. 2022 - 22:27

Op zich was dat wel de verwachting toen de verdragen geschreven werden. Maar dezer dagen is een open markt belangrijker dan sociale harmonie of een welvaartstaat behouden, en is terug sturen van niet-vluchtelingen bijna onmogenlijk als ze eenmaal hier zijn. Verder zijn we rijker dus men gaat winkelen. Een familie kon een vliegtuig nemen naar Indonesie, om daar in een boot te stappen naar Australie. Dus het verschil tussen 'vluchteling' of 'emigrant' zijn is vaak een penstreek, en presto, de niet-vluchteling neemt de plek van de vluchteling en aantallen zijn niet de reguleren. Dan is de wet en recht van landen maar papier en is er willekeur en goedkoop vlees vervoer. Wat dan de magnaten en luie regenten weer goed uitkomt.

Ivan61
Ivan6110 jun. 2022 - 16:31

Dat is gebed zonder einde. Het is nooit goed genoeg en zal zo blijven. Mensen komen deze kant op en wij hebben geen antwoord op. Wil de wereld dat probleem aanpakken dan moet je bij de bron beginnen. Voorkomen dat mensen vluchten. Investeren in duurzame oplossing. Wij zien en horen wat er gebeurt met mensen uit Afghanistan hier. Schaamteloos en harteloos. Het probleem kan niet opgelost worden door een land of EU. Dat vraagt om wereldwijde aanpak. Zonder VN is dat uitzichtloos.

2 Reacties
Prykmans
Prykmans11 jun. 2022 - 6:01

Schaamteloos of harteloos zeker niet. Realistisch en liefde voor eigen vaderland waar een mooie toekomst verzekerd voor onze kinderen opgebouwd door generaties voor ons in gevaar komt door een ongebreidelde asielvloedgolf. De samenleving is verhardt waar 'lief' praten over manier van asielaanpak voorbij zijn...

Ivan61
Ivan6111 jun. 2022 - 7:46

@ Prykmans, Ga jij naar jouw kinderen eerlijk vertellen dat Nederland meedeed aan agressies en bezetting van Afghanistan en Irak? Dat locals die voor Nederland werkten met gevaar voor eigen leven niet beschermd worden, of dat per ongeluk/fout kinderen omkwamen door toedoen van Nederland? Ik pleit niet dat iedereen zomaar binnen kan komen en asiel aanvragen, dat moet zeker veel beter. Zelfs IND zegt dat anders moet. Nog 1 ding: Ma WO2 hadden jullie weinig en dankzij Marshallplan zijn jullie gered.

Roelowolf
Roelowolf10 jun. 2022 - 13:55

Deze reactie is verwijderd

JohnnyValues
JohnnyValues10 jun. 2022 - 9:36

Goed om te zien dat ook hier op Joop vast wordt gehouden aan de traditionele rolverdeling. Moeders de vrouw mag met de kindjes vluchten omdat de vrouw uiteindelijk ook maar een weerloos hulpbehoevend wezen is en de man mag sterven voor een stuk grond.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe11 jun. 2022 - 15:23

Iemand zal op de kinderen moeten passen terwijl vader en of moeder aan het front zijn of op een andere wijze deelnemen aan de verdediging van de Oekraine tegen de agressie van Putin cs.

Deugkeizer
Deugkeizer10 jun. 2022 - 8:27

Naast ruimte reizen moet er globaal ruimte zijn voor universeel utopisch project. Een gezamenlijke wereldstad opgebouwd door vluchtelingen. Door extreme scheefgroei van economische verhoudingen in de wereld heb je natuurlijk nooit garantie dat vluchtelingen terugkeren. Culturele assimilatie werkt ook minimaal. Vaak is het samenvoegen van culturen. Maar hier wordt thuis nauwelijks op politieke en maatschappelijk vlak aandacht en tijd aan besteed. Dus van gecontroleerd samenvoegen van culturen is geen sprake. Voor een succesvolle culturele samenvoeging is er ook een zekere overeenstemming en bereidheid nodig, een gemeenschappelijke grond waarop je verder kan bouwen en door alle pertinent gedragen wordt.

Abdu
Abdu10 jun. 2022 - 8:19

Als ik de situatie van afghaanse vluchtelingen in iran met nederland vergelijkt dan kan ik beweren dat nederland een van de armste landen is waar de druk van vluchtelingenstroom dient verlicht te worden. (En wat te doen met superieure “we zijn een van de rijksten ter werel”?) In de laatste 40 jaar geeft iran officieel aan 3,5 miljoen en onofficieel/praktisch aan 8 miljoen afghanen opvang. Dat betekent voor elke iranier een afghanse vluchteling. Daarnaast zijn er bijna altijd min of meer een miljoen tijdelijk/passante afghanse vluchtelingen in dat land. Dit allemaal in een land die ook 40 jaar oorlog en meeste zwarste boykoten van het westen ondervindt. Als iraniers realistische bestuurders van deze kalibre hadden als de schrijver, hadden 8-9 miljoen afghanen het niet overleefd!

Abdu
Abdu10 jun. 2022 - 7:55

“Onze solidariteit met de zuiderburen bleek uiteindelijk begrensd te zijn. Daarom…” Eigenlijk is de bovenstaande de conclussie van de schrijver voor nu. Bij hem en zijn vakgenoten (bestuurders) raakt de maat vol wat de oekrainse vluchtelingen betreft. Dus er moet nieuwe wapens uit de (rechtse) staal gehaald worden.

Donutz
Donutz10 jun. 2022 - 7:30

Een opmerkelijk stuk. 1) Alleen vrouwen en kinderen opvangen? Waarom zouden mannen de plicht hebben orde op zaken te stellen en vrouwen niet? Mannen moeten maar gaan vechten tegen een dictator of gigantische ramp, vrouwen niet? Dat lijkt mij seksistisch en een beperking van mensenrechten (dwingen van iemand om zijn leven te riskeren)? 2) Opvang in de regio: dat gebeurt dus al. 3) Tijdelijke opvang: die is al tijdelijk: max 5 jaar, eventueel te verlengen. Als terugkeer na vele en vele jaren pas kan lijkt mij gedwongen uitzet van mensen die een nieuw leven hebben opgebouwd en meedraaien in de maatschappij niet humaan. Ze jaren in een parallel samenleving (opvang ver van steden en dorpen) is ook niet menselijk of gezond. En die huizen en leraren etc die daar dan aan de slag gaan, dat kan toch beter gewoon in 1 maatschappij? Er is al decennia een tekort aan huizen, bouw die waar nodig en die paar huizen extra voor "mensen van buiten" kan er ook nog wel bij. Oh, en naast immigratie is er ook nog emigratie. Afdoende infrastructuur en een goed werkende deur naar binnen en buiten lijkt mij het beste systeem. Al met al een hoop woorden en wensdenken. De schrijver wenst het huidige systeem maar dan met de sticker "visie en daadkracht" er op en opvang ver van mijn eigen achtertuin. Dat gaat structureel niets helpen of verbeteren.

6 Reacties
Sam V
Sam V10 jun. 2022 - 9:29

@ Donutz Een opmerkelijke reactie van u op het door u genoemde opmerkelijk stuk. 1) Wat is er precies mis met het uitgangspunt dat de meest kwetsbare vluchtelingen worden opgevangen? De situatie in Oekraïne laat zien hoe dat werkt. Het is ook een uitgangspunt om iets anders te voorkomen. Of is het wenselijk dat de vader van het gezin het oorlogsgebied verruilt voor een lange tocht naar het Westen en het gezin achterlaat? Dan toch liever als gezin in een regionaal vluchtelingenkamp? 2) Klopt. Zie Oekraïne weer. Maar waarom ook naar Noord-Europa als je uit Afghanistan komt? 3) Hoe komt u hierbij? Na 5 jaar wordt de tijdelijke status veranderd in een verblijf voor onbepaalde tijd. Met als voorwaarde dat het land van herkomst nog steeds onveilig is. Maar dat is toch logisch? De schrijver vraagt vooral aandacht voor een visie en beleid waarmee het voor iedereen werkbaar en houdbaar is. Wat is daar mis mee?

Donutz
Donutz10 jun. 2022 - 12:07

@Sam 1) Mijn punt was dat het absurd is vrouwen en kinderen wel op te vangen maar van mannen te verlangen dat ze sterven voor een stuk grond , stuk stof of ideaal. Laat ieder huishouden bepalen wat ze willen. Sommige vrouwen willen vechten, sommige mannen, andere liever niet. Sterven ze liever niet dan vlucht met als heel gezin naar veilig gebied. Hou het gezin intact als dat kan. 2) De meeste vluchtelingen, ook Afghanen, vluchten naar elder in de regio. Wie verder kan vluchten omdat men liever niet hutje mutje in een primitieve tent/containerkampen wil wonen voor jaren, geef ik geen ongelijk. 3) Maar als de situatie binnen 5 jaar veilig is krijg je geen verlenging van de asielstatus dan moet je weg. Opvang is dus in eerste instantie tijdelijk en pas op termijn (semi)permanent. Heb ik geen problemen mee. Mensen na jaren nog terug sturen terwijl ze een nieuw leven hebben opgebouwd ben ik geen voorstander van. De visie van de auteur komt op mij over als sterke woorden die we al jaren horen, ditmaal Zweden als voorbeeld, andere keren Australië. Komt neer op "asiel zoals het nu is maar liever alleen vrouwen en kinderen en die dan in een parallelsamenleving parkeren voor jaren want dat gaat op wonderlijke wijze beter werken dan hen gewoon laten meedraaien in de maatschappij als volwaardige mensen" . Ik pas daarvoor. Ik ben wel voor meer capaciteit bij de IND, dan heeft men snel duidelijkheid en de "nep" vluchtelingen die maak je het zo ook onaantrekkelijk ( want snel retour)

r v b
r v b10 jun. 2022 - 13:44

@sam v: voor veel mensen is dat voorstel niet werkbaar of houdbaar. Met slechts 1 van de uitgangspunten ben ik het gedeeltelijk eens, en de raciale discriminatie en gender discriminatie in het voorstel maken het onwerkbaar en onhoudbaar.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 jun. 2022 - 16:54

De uittocht uit Afghanistan begon 40 jaar geleden met de bezetting van Afghanistan door de Russen. Nu de Taliban het er voor het zeggen heeft is de uitstroom weer toegenomen. Een groot deel zit in Iran ( 5 miljoen) en droomt wellicht van een verblijf in het Europa, voor zover ze al niet onderweg zijn. Van vrouwen die hun huis niet eens uit mogen verwacht ik niet dat ze tegen de Taliban gaan vechten. Maar ook de mannen lieten het voor het merendeel afweten. https://www.nrc.no/news/2021/november/humanitarian-needs-in-iran-rise-as-300000-afghans-arrive-since-taliban-takeover/

HaloOfFlies
HaloOfFlies11 jun. 2022 - 6:50

"Van vrouwen die hun huis niet eens uit mogen verwacht ik niet dat ze tegen de Taliban gaan vechten. Maar ook de mannen lieten het voor het merendeel afweten." Groot verschil met de Oekraïners; de mannen stuurden hun vrouwen (de meesten; er zijn ook redelijk veel vrouwen die meevechten) en kinderen weg om zelf te kunnen vechten. De Afghaanse (en Syrische) mannen vluchten liever zelf. Het Afghaanse leger was veel groter dan de Taliban; als de mannen daar (en vrouwen; zij zijn tenslotte de grootste slachtoffers; een trekker overhalen kan een vrouw ook) ook nog eens hadden meegevochten, hadden ze het makkelijk kunnen winnen. Maar de Afghaanse mannen lieten het massaal afweten en lieten hun kinderen daarmee in de steek dor ze aan die reli-fanaten uit te leveren. Hoe kan je je overgeven als je weet dat daardoor je dochter niet meer naar school kan en op haar 9e uitgehuwelijkt moet worden? Wat een labbekakken... https://edition.cnn.com/2021/12/02/asia/afghanistan-parwana-girls-marriage-intl-hnk-dst/index.html Oekraïne laat zien hoe het ook kan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 jun. 2022 - 13:47

De Oekainse combatanten te beschouwen als lui die vechten voor "een stuk land" is een respectloze simplificatie. Het grootse deel van de burgerbevoking is ook nog steeds aanwezig en loopt dagelijks gevaar. In de veroverde delen zijn de russen ook begonnen de Oekrainse bevolking met harde hand te russificeren. De repressie is enorm. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/09/oppassen-dat-de-pro-russische-buren-niet-meeluisteren-in-bezet-cherson-a4132994

Satya
Satya10 jun. 2022 - 6:09

Dit artikel is enkel op de onderbuik gebaseerd en is framing nodig om de boodschap rond te krijgen. Deze schrijver bezit geen enkele deskundigheid over tribalisme, kapitaalvlucht en gaat voorbij aan oorlogzuchtig Europa. Hopelijk word deze reactie geplaatst want het zijn ideologische dictaturen die op onderbuik gevoelens gebaseerd zijn en de ergste mensenrechtenschendingen plegen. Volgens mij speelt racisme een grote rol in dit artikel.

6 Reacties
Mag ik even?
Mag ik even?10 jun. 2022 - 7:09

Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken, dat de auteur een boreaal Europa nastreeft. Hij verhult het aardig, maar niet voldoende.

HaloOfFlies
HaloOfFlies10 jun. 2022 - 10:11

Oorlogszuchtig Europa? Als je kijkt naar alle conflicten die er momenteel zijn, wordt Europa alleen vertegenwoordigd door Oekraïne. En de agressor is Rusland; twijfelachtig of je die tot Europa moet rekenen. Verreweg de meeste conflicten vinden plaats in Afrika, en het Midden-Oosten; vrijwel allemaal zonder noemenswaardige Europese hulp. Erg veel Islam gerelateerd; de Islam komt NIET uit Europa maar uit het Midden-Oosten. Christenen (als je dat Westers/Europees wilt noemen - in feite is het ook Midden-Oosters) zijn momenteel vooral slachtoffer in Afrika (net weer een kerk uitgemoord in Nigeria), niet 'dader'. Ook steeds meer Islamitische terreur richting westkust, vrijwel de gehele Sahel, en Noord- Oost-Afrika; heeft allemaal het westen niets mee te maken. Zelfs Kenia is niet meer veilig! Ze moeten daar echt een keer stoppen met vechten en weer gewoon voedsel gaan verbouwen - moeilijk zat met die droogte (maar niet ondoenlijk). Kapitaalvlucht is vooral een zaak van landen waaruit het kapitaal vlucht; is ook logisch; er zijn honderden landen waarvan geld naar jou toe kan vluchten - er is maar 1 land (je eigen) van waaruit het kan wegvloeien. Ieder Afrikaans land kan eenvoudig de geldstromen aan banden leggen.

Satya
Satya10 jun. 2022 - 14:43

"Ieder Afrikaans land kan eenvoudig de geldstromen aan banden leggen." Vertel hoe! Hou me niet langer in spanning. Khadaffi deed dat vlak voor Libië viel. Kagame doet dat, de propaganda oorlog gezien? Ook hier op Joop te lezen. Somalië, Congo, Burundi, Mali, Niger, Rwanda, Kenia zo maar een paar landen waar westerse legers een heel grote rol spelen en met het plegen van geweld. Somalische burgers hebben met zeer zware terreur te maken, zelfde geld voor Niger. Daar kan Al Shabaab niet tegen op en die zijn al niet te harden. Mensenrechten organisaties vinden dat in Somalië onderzoek moet worden gedaan naar Amerikaanse oorlogsmisdaden. https://www.amnesty.nl/actueel/luchtaanvallen-verenigde-staten-somalie#:~:text=Amnesty%20International%20onderzocht%20vijf%20luchtaanvallen,in%20sommige%20gevallen%20mogelijk%20oorlogsmisdaden. Bekend met de Afrikaanse door het westen shadow wars? https://theintercept.com/2016/12/31/u-s-special-operations-numbers-surge-in-africas-shadow-wars/ Oorlogszuchtig westen.

dawern
dawern10 jun. 2022 - 16:39

Door dit constant maar te framen als RaCiSMe smoor je ieder mogelijk debat, iedere mogelijke weg naar een oplossing, het is intellectueel uitzonderlijk armoedig en riekt naar dwangmatig moreel exhibitionisme.

Paul Spijkers
Paul Spijkers10 jun. 2022 - 22:37

Het artiekel heeft het over een concreet historische evenement, en de mogenlijke conclusies. Vrij simpel. Een stel heel specifieke dingen die gebeuren. Les uit het bewijs. Als je dan meteen komt met grootse ideologische concepten lijkt het dat je zelf met minder concrete en dus een meer onderbuik achtige reactie komt. Net een hamertje op een knie. Dat buurlanden meer met elkaar hebben dan landen aan de andere kant van de wereld is niet racisme. Er zitten meer mensen uit Rwanda in Uganda dan in China.

HaloOfFlies
HaloOfFlies11 jun. 2022 - 6:40

"Vertel hoe! Hou me niet langer in spanning." Er zijn verschillende manieren. Kapitaalvlucht wil in feite zeggen dat bedrijven in -zeg- Kenia over de winst die ze in Kenia maken, door hun producten aan Kenianen te verkopen, weinig/geen (winst)belasting betalen. Ze maken dat geld over naar een ander land, als 'kosten', zoals royalties, intellectueel eigendom, enz. Manier 1 is gewoon al het buitenlandse geldverkeer te belasten; dus je mag geen geld overmaken vanuit Kenia naar een ander land, zonder daar eerst belasting over te betalen. Manier 2 -o.a. De Filipijnen doen dit- is ook een belasting te heffen op de omzet, niet alleen op de winst. Hiermee voorkom je dat bedrijven die hun winst kunstmatig laag houden toch betalen. Nadeel is uiteraard dat bedrijven die geen winst maken alsnog belasting betalen - maar wat doet een bedrijf daar als ze geen winst maken? Het ligt dus echt bij de landen zelf, niet bij het buitenland - ieder land kan zelf besluiten in welke mate ze de deur dichthouden voor belastingvlucht. Op je geschreeuw over 'Westen is de schuld van alles' wil ik niet teveel ingaan. Als je serieus denkt dat al die talloze conflicten in Afrika door het Westen komen, terwijl het vrijwel allemaal religieuze (islamitische) conflicten zijn, ben je volgens mij TE verbitterd. Er zal best eens een Amerikaanse drone overvliegen, maar het zijn honderdduizenden Afrikaanse vingers aan de trekker.

spelregeltoerist2
spelregeltoerist29 jun. 2022 - 18:26

Mijn Syrische kapper heeft een flinke hekel aan Arabieren. De meeste rijke Arabische landen nemen namelijk niet of nauwelijks oorlogsvluchtelingen op. Denk aan Qatar, Saudiarabië en de VAE. Daarom gaan veel vluchtelingen zoals mijn kapper naar Europa en dus ook naar Nederland. Verder ben ik ben ik van mening dat de scribent volkomen gelijk heeft.

3 Reacties
Y-Line
Y-Line9 jun. 2022 - 19:28

Ik woon in de VAE dus wat je zegt klopt, echter.. is het qua sociale voorzieningen nou niet echt 'je van het' als je geen Emirati bent. Overigens schreef Marcia Luyten (ja die) een tijdje gelden nog een column waarin het volgende te lezen was: 'De Europese grensbewaker Frontex kreeg een ‘smokkelfolder’ in handen, een soort reisbrochure met informatie over de aantrekkelijke bestemmingen in Europa. Volgens die folder is Nederland een prachtige bestemming: de asielzoeker krijgt standaard een uitkering van 220 euro per maand. Wordt de aanvraag toegewezen, dan loopt de uitkering op tot 1.600 euro per maand. Bij ‘Accommodatie’: ‘U verblijft in een huis. De Nederlandse overheid betaalt de huur.' https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/om-het-migratiedrama-te-stoppen-moeten-de-europese-grenzen-weer-grenzen-worden-maar-wel-met-doorgangen~b1eb7e63

Satya
Satya10 jun. 2022 - 5:57

''Ik woon in de VAE'' hypocriet. ''‘smokkelfolder’' Tuurlijk. Propaganda bedoel je.

Y-Line
Y-Line10 jun. 2022 - 16:06

@Satya ''Ik woon in de VAE'' hypocriet. ''‘smokkelfolder’' Tuurlijk. Propaganda bedoel je.'' Sterke argumenten heb je weer.

Le Chat Botté
Le Chat Botté9 jun. 2022 - 17:52

Pas op als iemand de term 'realistisch' gebruikt. Meestal blijkt het om iemand te gaan die denkt dat zijn versie van de werkelijkheid de enig juiste of zelfs mogelijke versie is.

Satya
Satya9 jun. 2022 - 15:56

"Het derde uitgangspunt is dat de opvang van vluchtelingen per definitie tijdelijk is, met de kanttekening dat tijdelijkheid ook een kwestie van jaren kan zijn." Waarom? Betaal je die Kapitaalvlucht ook terug? Je bepleit dus 1e en 2e rangs burgers, daar komt het op neer. Dit is het bekende superieur denken van sommige blanken, denken dat ze meer rechten hebben. Nederland mag terreur plegen op andere continenten, ze leegroven maar zwarte mensen mogen niet migreren. Schandalig. "Until the philosophy which hold one race Superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned Everywhere is war, me say war. That until there are no longer first class and second class citizens af any nation Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes Me say war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all, without regard to race A dis a war." https://youtu.be/loFDn94oZJ0

10 Reacties
Halas
Halas9 jun. 2022 - 17:19

Achdaar gaan we weer: "De blanken"; "leegroven"; " superieur" , dat is wereld in een notendop voor sommigen hier, en daarom mag iedereen hier maar komen. Nadenken is ook een vak.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...9 jun. 2022 - 17:23

De auteur bepleit alleen méér regionale solidariteit bij opvang vluchtelingen, b.v. per continent. Jij maakt er zelf een "White Supremacy" dingetje van. Heeft toch helegaar niets met huidskleur van doen? Nu vangt slechts een handjevol Westerse landen vluchtelingen uit andere windstreken op.

Satya
Satya9 jun. 2022 - 19:43

"en daarom mag iedereen hier maar komen. " Ben je niet helemaal ok in de bovenkamer? Vanuit de 3e wereld naar Europa mogen komen is alleen aan de elite, bijna altijd helpers, voorbehouden. Waarom zouden ze anders het risico nemen te verdrinken. "Achdaar gaan we weer: "De blanken"; "leegroven"; " superieur" , dat is wereld in een notendop voor sommigen hier" Weerleg het eens met feiten ipv dat zwakke 'argument' wat ik ontkracht heb. Combineer dit met de toeslagenaffaire en de uitspraak tegen Rutte dat zijn beleid discriminerend op raciale basis was. 1 op 25 is roof, vooral als je ziet hoe dit bewerkstelligd wordt. Kom op je kunt me in ieder geval een beetje uitdagen en denk werk geven. https://www.mo.be/opinie/het-globale-zuiden-heeft-nood-aan-rechtvaardigheid-niet-aan-hulp

Satya
Satya9 jun. 2022 - 19:55

"Nu vangt slechts een handjevol Westerse landen vluchtelingen uit andere windstreken op" Westerse landen vangen geld op en zijn te beroerd de mensen die daardoor in de shit zitten ook op te vangen. Het is zeer zeker een huidskleur ding. Kijk maar eens hoe gemakkelijk blanke Zuide Afrikanen kunnen komen. Waarom dat onderscheid? Huidskleur, raciale ongelijkheid. Schandalig. Het zijn ook gewoon Afrikanen hoor. 85% wordt door de regio opgevangen. De regio is wel solidair het zijn lang niet altijd regionale bommen en zelden regionale bedrijven die migratie aanwakkeren hoor. Fleurette group is in Amstelveen gevestigd. Slechts één van de vele bedrijven van dat soort. Het westen is niet solidair. Het fiat geld systeem is de enige reden dat Europa welvaart heeft, daarvoor is wel kapitaalvlucht nodig uit grondstofrijke gebieden. Met een goudstandaard zou west Europa weinig welvaart meer kennen.

Sonic2
Sonic29 jun. 2022 - 20:56

@ Halas Oh jee Halas. Een ander wereldbeeld als u. Een ander perspectief. Oh nee. Roep snel Woke. Of betitel het extreem links. Of typeer het als onnadenkende. Want u bent "rechts" en vindt zichzelf realistisch, rationeel. Nergens zegt overigens Satya( ook ik niet) dat iedereen hier heen mag komen. Dat zuigt u uit uw duim. U bent een geschikte fractie medewerker bij Forum voor Democratie.

EricDonkaew
EricDonkaew10 jun. 2022 - 4:35

@Sonic: Nergens zegt overigens Satya( ook ik niet) dat iedereen hier heen mag komen. Dat zuigt u uit uw duim. ------------------------------------ Even goed lezen of beter gezegd actief blijven herinneren, Sonic. Satya heeft hier meerdere malen betoogd dat Nederland en andere Europese landen onbeperkt Afrikaanse migranten moeten opnemen. Daar heeft ze zo haar redenen voor, maar die worden nou eenmaal niet door iedereen gedeeld.

FreddyvD
FreddyvD10 jun. 2022 - 4:45

Hmm je zou het toch niet zeggen dat zwarte mensen hier niet naar toe mogen komen als je zo op straat loopt. Ergo, als ik in mijn huis kijk naar mijn vrouw die daar ook geen problemen mee had om hier naar Nederland te komen. Ik ben wel van mening dat je nogal racistisch bezig bent met dit soort opmerkingen over blank en zwart.

Satya
Satya10 jun. 2022 - 5:59

''Nergens zegt overigens Satya( ook ik niet) dat iedereen hier heen mag komen.'' Ik ben voor open grenzen of actief meewerken kapitaalvlucht te stoppen, landen kans geven het aan te pakken zoals Rwanda doet. Vind dat het voordeel nu eenzijdig naar Europa gaat en dat is belachelijk.

Satya
Satya10 jun. 2022 - 10:30

"Ik ben wel van mening dat je nogal racistisch bezig bent met dit soort opmerkingen over blank en zwart." Oh, waarom? In Afrika wonen voornamelijk zwarte mensen en in Europa is een overwegend blank continent. Dat is biologisch ook een feit. Wat is er racistisch aan dat te benoemen? Ik zeg niet dat Afrikanen beter zijn of blanken minderwaardig. Er zijn ontzettend veel goede mensen tussen beide groepen. Het overgrote deel van de Afrikanen 99,8% of zo heeft op dit moment geen kans Europa binnen te komen via de normale wegen. Dat is gewoon een feit Fred, mijn aanwezigheid of die van jouw, ik meen Antilliaanse toch, vrouw doet daar helemaal niets aan af.

Gerygrr
Gerygrr10 jun. 2022 - 12:37

Biologische feiten? Iedereen stamt af van een zwarte Eva. Out of Africa. Wie eeuwen geleden gekleurd uit het Midden-oosten vluchtte is in Noord-Europa door evolutie lichter gaan kleuren.

Karingin
Karingin9 jun. 2022 - 15:54

Ja wat zou het fijn zijn als de wereld er zo lekker simpel en geordend uitzag hè…het is alleen een tikkie ingewikkelder. Burgeroorlog; vechten tegen je buurman, of je kop gaat eraf. Buurlanden die ook in de fik staan, of die je op de slavenmarkt verkopen, of die je linea recta terug de dood in sturen, om maar een paar dingetjes te noemen. Maar inderdaad, daadkracht en visie is wel handig. Schrijf maar op je buik, naast medemenselijkheid

5 Reacties
Satya
Satya9 jun. 2022 - 16:03

Deze reactie is verwijderd

Satya
Satya9 jun. 2022 - 17:14

Denk dat meneer het uitgangspunt ook zeer bewust heeft gekozen als wo1. Zou je de 2e wo nemen zou je moeten spreken over de Joodse vluchtelingen. De jonge mannen hadden volgens zijn verhaal dan maar terug moeten gaan naar Duitsland om te vechten. Slaat nergens op. Klinkt een redelijk verhaal maar is niets realistisch of redelijk aan. Vind het allemaal smoesjes, erg veel is buiten beschouwing gelaten.

Halas
Halas9 jun. 2022 - 17:22

Ja de wereld is nog simpeler als je gewoon 1 criterium hanteert: Zeggen dat je zelf het primaat hebt op medemenselijkheid, want kijk eens hoe deug. En dan hoef je niet naar de rest te kijken. Iedereen binnen.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...9 jun. 2022 - 17:27

De uitgangspunten van het Vluchtelingen verdrag kunnen toch gewoon overeind blijven als je opvang geografisch inkadert? Of denk je dat ze dat op andere continenten niet kunnen?

Satya
Satya10 jun. 2022 - 5:54

''Of denk je dat ze dat op andere continenten niet kunnen?'' Bekijk eens wat een Keniaanse arbeider verdiend, het land kan zijn eigen bevolking niet onderhouden doordat Kenyatta voor Europa en China werkt. Hij staat massale productieoverschotten dumpen toe waardoor het land financieel wordt leeggetrokken. Daarnaast is Kenia nog erg tribaal een sentiment dat Europa had overwonnen, tot Fortuyn. Toch doet het meer aan opvang als het rijkste deel van de wereld. Zelfs die lullige 15% is teveel?

Satya
Satya9 jun. 2022 - 15:49

"Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Nederland geconfronteerd met ongeveer een miljoen Belgische vluchtelingen. Uit die ervaring kunnen nog steeds nuttige lessen worden getrokken." Ik zou de 2e wo nemen, toen werden Joodse vluchtelingen geweigerd en velen heeft dat het leven gekost. Erg goedkoop om een stelling te nemen die jou uitkomt. "Jonge weerbare mannen hebben namelijk de morele plicht en verantwoordelijkheid om het onrecht in hun vaderland te bestrijden." Alweer wo2. De Joden hadden weinig kans om te strijden. Dan, enig idee wat Afrikaans tribalisme is? Een Tutsi veilig in Nigeria? Onwetendheid ipv realisme. "Een ruime definitie is goed verdedigbaar en impliceert het opvangen van vluchtelingen op het eigen continent." Kapitaalvlucht gaat ook van het Afrikaanse continent naar het Europese, voor iedere dollar naar Afrika maken inmiddels 25 de weg naar Europa. Bepleit je ook daar een eind aan te maken? Daarnaast wie denk jij te zijn om Afrikanen tegen te houden? Proberen wij dat bombardeert het westen ons plat, hebben we leiders die die Kapitaalvlucht willen stoppen dan worden ze vermoord. Libië, Niger en Mali in as gelegd, Congo en Nigeria uitgeleefd en jij schrijft dit. Kenia economisch leeggezogen. Dictators gesteund. Waarom denk jij dat jij bijzondere rechten hebt? Wil je me dat aub uitleggen? 1/2

4 Reacties
Y-Line
Y-Line9 jun. 2022 - 17:02

'Waarom denk jij dat jij bijzondere rechten hebt? ' Omdat soevereine landen zelf mogen bepalen wie ze wel of niet toelaten.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...9 jun. 2022 - 17:50

Denk je soms dat Afrikaanse landen, sommige landen zijn economische best succesvol, niet in staat zijn om onderling afspraken te maken over het opvangen van vluchtelingen? De kapitaalvlucht, die overigens lang niet zo groot is als jij ons voorspiegelt, moet je IMO volkomen los zien van de asielmigratie. Niger en Mali hebben trouwens vooral te kampen met islamistisch terrorisme.

Satya
Satya9 jun. 2022 - 19:35

"De kapitaalvlucht, die overigens lang niet zo groot is als jij ons voorspiegelt" Show me. Weerleg wat in het volgende boek staat. Vaak geprobeerd, nooit succesvol, altijd bleek dat de geldstromen niet juist werden weergegeven. Er zijn veel Afrikanen bij betrokken en schuldig aan maar de bedragen kloppen. https://www.amazon.com/Africas-Odious-Debts-Continent-Arguments/dp/1848134592

Satya
Satya9 jun. 2022 - 19:36

"Omdat soevereine landen zelf mogen bepalen wie ze wel of niet toelaten." Onzin. Kijk naar Irak, Somalië en Niger. Waarom Europa wel?

Sam V
Sam V9 jun. 2022 - 14:49

Hulde. Aan de schrijver en aan Joop voor het plaatsen.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...9 jun. 2022 - 14:20

Mee eens. In het parlement is een meerderheid voorstander van opvang in de regio. Toch worden oorlogsvluchtelingen hier opgevangen en krijgen zicht op een status en naturalisatie. Dit is uiteindelijk onhoudbaar, de aantallen worden simpelweg te groot om als klein landje te kunnen behappen. Het VN-vluchtelingenverdrag schrijft dit ook helemaal niet voor, wij doen dus méér dan we rechtens aan gehouden zijn. De toestroom is te groot en het politieke sentiment verandert, onlangs werd voorgesteld conform Dublin II géén vluchtelingen van Italië en Spanje meer over te nemen. Ook de EU is voor aanscherping, wil naar aanvragen van asiel búiten de EU-grenzen. Eufemistisch 'external processing' genoemd. Het besef dat het huidige asielsysteem zijn langste tijd heeft gehad, neemt hand over hand toe.

1 Reactie
Satya
Satya9 jun. 2022 - 20:03

"Het besef dat het huidige asielsysteem zijn langste tijd heeft gehad, neemt hand over hand toe." Op basis van leugenachtige propaganda en onmenselijkheid. Het trieste is dat Europa reddeloos verloren is. Geen grondstoffen en China neemt het gestaag over. Ga jij maar mensen bestrijden ipv Europa redden.

Volrin
Volrin9 jun. 2022 - 14:15

"Jonge weerbare mannen hebben namelijk de morele plicht en verantwoordelijkheid om het onrecht in hun vaderland te bestrijden." Oneens, zowel vanuit ethisch standpunt als dat vrouwen ook kunnen vechten.

Bert van der Neut
Bert van der Neut9 jun. 2022 - 13:41

Het Deense model invoeren. Het liefst morgen. De huidige instroom is totaal niet meer te behappen. 50.000 mensen per jaar erbij valt gewoonweg niet meer te absorberen.

r v b
r v b9 jun. 2022 - 12:54

Niemand heeft de morele plicht te vechten voor welk land dan ook. Geef vluchtelingen de kans te vluchten, ongeacht hun afkomst. Onderscheid naar afkomst is raciale discriminatie, dat mag nooit in de wet vastgelegd. Het enige punt waaar ik het enigszins mee eens kan zijn is de tijdelijkheid van de opvang, na een tijd moeten vluchtelingen gewoon een nieuw bestaan kunnen opbouwen, eeuwig vastzitten in opvang is voor niemand goed.

1 Reactie
Y-Line
Y-Line9 jun. 2022 - 14:50

Dat klinkt leuk, op papier. Maar de realiteit is dat er geen huizen zijn, geen draagvlak, de zorg kan het nu al niet aan en het onderwijs al helemaal niet.

EricDonkaew
EricDonkaew9 jun. 2022 - 12:51

Een helder en rustig artikel, gelukkig eens niet hijgerig of huilerig. Zijn uitgangspunt dat opvang van vluchtelingen per definitie tijdelijk is, vind ik iets te hard geformuleerd. Soms gaan dingen in het leven zoals ze gaan. Bij voorbeeld door verliefdheid, maar er zijn ook andere dingen te bedenken waardoor e.e.a. anders loopt dan van tevoren bedacht. Dus met het uitgangspunt van de auteur ben ik het eens, maar ik zou 'per definitie' wat willen afzwakken.

2 Reacties
Y-Line
Y-Line9 jun. 2022 - 17:05

'Soms gaan dingen in het leven zoals ze gaan.' Dat ben ik met je eens, probleem is dat je moet kijken naar de lange termijn. Welke impact gaat het hebben als er elk jaar 50.000 mensen bijkomen.. op de zorg? ons sociaal vangnet? ons onderwijs?

EricDonkaew
EricDonkaew10 jun. 2022 - 4:19

@Y-line ----------------------------- Ik heb het natuurlijk niet over die 50.000 mensen, maar op die paar enkelingen met wie er iets in het leven gebeurt waardoor het niet redelijk is om ze terug te sturen. Dus ik pleit wel voor een hardheidsclausule in dat soort gevallen. Vergelijk het met het kinderpardon. Ik ben zeker niet voor een algemeen kinderpardon, maar bij sommige gevallen van uitstekend geïntegreerde kinderen kun je het niet maken om ze terug te sturen naar een land waar ze totaal niets mee hebben. Aan de besliskant moet je mensen hebben die streng doch rechtvaardig kunnen zijn. Geen ultieme wereldverbeteraars, want dan zijn we terug bij af. Maar een spoor van menselijkheid dienen ze wel te hebben.

Mag ik even?
Mag ik even?9 jun. 2022 - 12:38

"Een ruime definitie is goed verdedigbaar en impliceert het opvangen van vluchtelingen op het eigen continent." Als dit de regel wordt dan zijn vluchtelingen uit Afrika en Azië dus niet meer welkom in Europa. De verdeling naar nationaliteit in april 2022 was: Syrisch (38,6 procent), Afghaans (9,9 procent), Turks (8,1 procent), Jemenitisch (6,5 procent), Eritrees (4,4 procent) of Somalisch (2,6 procent). De overige 30,0 procent had een andere nationaliteit. Dus laten we voor het gemak zeggen dat maximaal 30% uit Europa komt. Ukrainers vallen hier buiten, die hebben een andere status. Dan heb ik een paar vragen voor de auteur. Hoe denkt hij dat de vluchtelingen in de regio Afrika en Azië opgevangen gaan worden? De buurlanden van b.v. Syrië zijn al overvol en financiële rampspoed is daar alom. Zijn ook de Afghanen die Nederland hebben geholpen niet welkom? Is het niet zo dat de auteur eigenlijk helemaal geen vluchtelingen hier wil opvangen? Want de meeste vluchtelingen uit Europa krijgen geen verblijfsstatus. Wellicht begrijp ik het niet goed, maar is de realiteit van de auteur niet: we sluiten de grenzen voor niet Europeanen, en de continenten Afrika en Azië zoeken het maar uit? Dat zal nog wat worden als dadelijk de stroom klimaatvluchtelingen op gang gaat komen richting Europa. Een voorzichtige schatting van de deskundigen is dat 100 miljoen mensen op de vlucht zijn rond 2030 vanwege de gevolgen van de klimaatproblemen. Ik denk dat de auteur last heeft van valse hoop.

2 Reacties
Mr Ed
Mr Ed9 jun. 2022 - 12:55

Opvang in de regio zal betaald en geregeld moeten worden door de VN, betaald door de rijke landen, anders is dit natuurlijk niet mogelijk

Bert van der Neut
Bert van der Neut9 jun. 2022 - 13:38

Opvang in de regio zal betaald en geregeld moeten worden door de VN, betaald door de rijke landen, anders is dit natuurlijk niet mogelijk. Zoals India, Zuid Korea, China, Saoedi Arabie, Quatar?

Paul250371
Paul2503719 jun. 2022 - 12:32

"Waar het aan ontbreekt bij het huidige vluchtelingenbeleid is visie en daadkracht. " Bleef het daar maar bij. Er is op geen enkel beleid visie en daadkracht behalve belasting voordelen, wegsluisroutes en natuurmisbruik toestaan aan het groot kapitaal.

1 Reactie
Pietje Puk139
Pietje Puk1399 jun. 2022 - 12:55

Paul, je hebt het mis. Er is wel degelijk visie en daadkracht op het gebied van vluchtelingenbeleid. Nederland en Europa hebben een groot probleeem. Elk jaar gaan er veel meer mensen met pensioen dan er van school af komen om de banen van de gepensioneerden over te nemen. Dat noemen we "vergrijzing". Het gevolg is krapte op de arbeidsmarkt. Het logische gevolg dáárvan zou zijn: stijging van de lonen. Dat zou betekenen dat wij als land of geheel Europa niet meer kunnen concurreren met de rest van de wereld. Dat is de reden dat er zo idioot veel ongeschoolde mensen hier naar toe worden gehaald. Vervolgens worden die mensen niet 40 uur per week naar een taalcursus gestuurd, maar krijgen zij een uitkering en een flatje. Zoek het verder maar uit. Dat is het gevolg van liberalisme: geen overheidsbemoeienis met de dagelijkse gang van zaken. Ik ben geen fan van complot theorieën, maar dat er plotseling oorlog uitbreekt in een land (naast Europa) met 40 miljoen blanke mensen die wél heel redelijk zijn opgeleid, doet mij toch mijn wenkbrauwen fronsen. Het zal toch niet dat die smeerlappen een dealtje met Poetin hebben gemaakt? Voor de rest heb je gelijk. Het gaat alleen maar over geld en het bevoordelen van het grootkapitaal.

Mr Ed
Mr Ed9 jun. 2022 - 12:30

Bijzonder om hier zo'n realistisch verhaal te lezen. Een grote meerderheid zal het hiermee eens zijn, maar het zal op deze site een enorme shitstorm opleveren.

4 Reacties
Satya
Satya9 jun. 2022 - 16:01

Het is geen realistisch verhaal. Het gaat voorbij aan tribalisme en kapitaalvlucht om maar iets te noemen. Hadden Joodse mannen in nazi Duitsland moeten blijven om te vechten? Het artikel slaat helemaal nergens op.

Karingin
Karingin9 jun. 2022 - 16:19

Het is helemaal niet realistisch, het is wishful thinking. Typisch rechts dingetje, alles rationeel benaderen en dan overvallen worden door de irrationele praktijk

Mr Ed
Mr Ed9 jun. 2022 - 20:24

@Karingin Wat is jouw realistische oplossing dan?

Paul Spijkers
Paul Spijkers10 jun. 2022 - 22:47

Het is niet realistiesch. Het is een enkele specifieke historische gebeurtenis. Nogal onvoldoende voor de variatie van phenomenen.