Joop

Thuiszorg nieuwe organisaties bijna altijd onder de maat

  •    •  
02-08-2018
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
15609022589_e10817b31b_z
Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat nieuwe thuiszorginstellingen meestal niet aan de criteria voldoen die er zijn voor goede en veilige zorg. De bond bekeek de laatste vijftig rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Slechts in twee gevallen was de zorg in orde bij het eerste controlemoment.
Directeur Bart Combée van de Consumentenbond is zeer bezorgd: ‘In plaats van deze ondermaats presterende organisaties onder verscherpt toezicht te stellen, draagt de IGJ ze intern over aan een andere afdeling, waar het hele proces opnieuw begint. En de thuiszorgorganisaties blijven ondertussen onverantwoorde zorg leveren. Het is onbegrijpelijk dat de inspectie hier zo laks in is. Dit is onacceptabel en wij eisen dan ook snel actie van de minister van VWS en de inspectie.’
Tegen de NOS zegt woordvoerder Babs van der Staak : ‘De zorg vindt plaats achter de voordeur, je hebt er weinig zicht op. Je moet er daarom op kunnen vertrouwen dat de zorg goed is, maar dat is het blijkbaar niet.’ De Consumentenbond vindt het onbegrijpelijk dat er instellingen zijn die op alle vlakken onvoldoende scoorden maar toch tijd kregen om de situatie te verbeteren, terwijl er niet wordt ingegrepen door de inspectie. ‘Het is een beleid van pappen en nathouden.’

Meer over:

nieuws, #zorg
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (24)

Hiltermann
Hiltermann3 aug. 2018 - 9:04

Zorg? Er is helemaal geen sprake meer van zorg sinds de zorg is afgebroken door haar onder te brengen bij gemeenten die daarvoor slechts 75% kregen van de kosten die het rijk er aan besteedde. Commerciële bureaus moeten de zorg nu organiseren tegen belachelijke lage vergoedingen. Dat de kwaliteit van de zorg daar onder lijdt is een logisch gevolg. Grote zorginstellingen kopen de kleintjes op en vallen daarna om omdat ze zorg aanbieden tegen onverantwoord lage tarieven. Uiteindelijk betaalt de landelijke overheid het gelag, UWV en belastingdienst blijven zitten met grote oninbare vorderingen. Het zal me benieuwen welke politieke partij aan deze vorm van wanbeleid een einde durft te maken. Wat de overheid doet met al het "bespaarde "geld laat zich raden. Over de balk smijten aan mislukte ICT is met stip genoteerd,

1 Reactie
punt2
punt23 aug. 2018 - 19:00

@Hilterman, je haalt twee soorten thuiszorg door elkaar. Zie mijn eerdere reactie . De Thuiszorg waar het hier over gaat valt niet onder de gemeente.

Bert de Vries
Bert de Vries3 aug. 2018 - 6:09

De schade die neoliberaal beleid heeft toegebracht aan de zorg, is gigantisch. Ik ken niet één sector in de zorg die niet is beschadigd door dit beleid van CDA, VVD, D66, PvdA, CU, PVV en GroenLinks. Niet één. Uitgezonderd de bestuurders en het merendeel van de artsen. Hun inkomens zijn in de afgelopen 10 tot 12 jaar vaak met meer dan 150% gestegen. Intussen wordt, ook geheel conform de neoliberale opvatting, smoezelig gedebatteerd over wat een mensenleven per jaar mag kosten.

4 Reacties
adriek
adriek3 aug. 2018 - 12:06

Bestuurders en managers zijn nu eenmaal belangrijker: zij nemen belangrijke beslissingen gebaseerd op de powerpointpresentaties die de sous-chefs maken aan de hand van de papierwinkel die het werkvolk in moet vullen. De belangrijkste taak van het werkvolk is daarmee het bijhouden van die (digitale) papierwinkel zodat de goedbetaalde manager de 'juiste' beslissingen kan nemen. Beslissingen die er vrijwel altijd op neer komen dat alles sneller en goedkoper kan. Alles? Alles, behalve de managementbeslissingen: die moeten natuurlijk veel beter betaald worden, en er moeten gedetailleerdere rapporten tot powerpoints verwerkt worden. Wat er 'op de werkvloer' daadwerkelijk gebeurt is van geen enkel belang zolang er geen doden vallen.

punt2
punt24 aug. 2018 - 6:25

@Bert de Vries, hoeveel mag een behandeling kosten? Oftewel hoeveel mag je uitgeven voor een mensenleven. Ik vind deze discussie wel nodig, moet men een levensrekkende behandeling van meerdere tonnen wel doen wanneer het om patiënten gaat van boven de 80 om zo een jaar extra te geven? En ten koste van welke zorg mag dat dan gaan? geef je dan een behandeling van 2 ton voor een paar extra maanden bij een bejaarde of geef je extra medicatie bij kinderen van 50.000 per jaar? De kosten voor de medische zorg bij hoog bejaarden stijgt enorm, de mogelijkheden ook. Maar de “ opbrengst” is slechts voor korte periode van leven. Ik ben blij dat ik deze afwegingen niet hoef te maken, Maar er zijn mensen die dat wel moeten doen. Ik gebruik slechts enkele voorbeelden maar zo zijn er duizenden.

Bert de Vries
Bert de Vries4 aug. 2018 - 16:00

Rob, de topinkomens in de zorg zijn na invoering van de marktwerking 150 tot meer dan 300 procent gestegen. De totale kosten van de zorg waren in minder dan 10 jaar met meer dan 100 procent gestegen. Vergrijzing en medicijnkosten werden (en worden) steevast als hoofdoorzaken gemoemd. Zo'n vijf jaar geleden was het aandeel van vergrijzing in de kostenstijging slechts enkele procenten. In 2016 waren de de totale zorgkosten ruim 65 miljard. De medicijnkosten waren toen 5 miljard. Dat bedrag is sinds 2006 vrijwel onveranderd. Binnen dit frame is een debat over de kosten van een mensenleven iets griezeligs. De werkelijke kostenstijgingen zitten in de omvang van beloningen. En dat laatste staat slechts marginaal ter discussie.

punt2
punt24 aug. 2018 - 18:33

@ Bert de vries, Hoeveel procent van het totaal van de enorme kosten van de zorg per jaar gaat op aan het salaris van de bestuurders? 0,01%? De kostenstijging zit ook in de nieuwe behandel methoden, nieuwe medicatie, onderzoek, specialisatie en de vergrijzing. De discussie over de kosten van een behandeling is een moeilijke maar wel broodnodig om de enorme kosten in de hand te houden. Dat is niet “ neo- liberaal” maar realiteit. De loonkosten zijn slechts procentueel op de totale kosten. Maar dat past niet in het beeld wat je graag wil schetsen, het komt je beter uit om de stijging op het conto van de bestuurders te stellen. Maar dat is gewoonweg niet waar.

punt2
punt23 aug. 2018 - 6:04

quote: "De Consumentenbond vindt het onbegrijpelijk dat er instellingen zijn die op alle vlakken onvoldoende scoorden maar toch tijd kregen om de situatie te verbeteren, terwijl er niet wordt ingegrepen door de inspectie. ‘Het is een beleid van pappen en nathouden.’" De betaling voor thuiszorg is laag, zelfs veel te laag. Dit terwijl de kosten voor de aanbieders hoog zijn Het aantal personen werkzaam in de thuiszorg is te laag, het aantal aanbieders van deze zorg is te laag. Dus men is allang blij dat er bedrijven zijn die deze zorg willen aanbieden of willen blijven aanbieden.

2 Reacties
Hiltermann
Hiltermann3 aug. 2018 - 9:17

Deze sector trekt nu gelukzoekers aan die in korte tijd veel geld verdienen aan de ellende van mensen die zorg nodig hebben. Door het tekort van zorgaanbieders is iedereen welkom om in te schrijven bij gemeenten. Er is nauwelijks controle op de uitvoering van de zorgtaken. Blijkt dat er structureel kwalitatief tekortkomingen zijn dan doet de inspectie niets. De IGJ schuift het probleem voor zich uit zo goed als zeker in opdracht van het ministerie. Dat er nog zorg verleend wordt is te danken aan de vele duizenden vrouwen die dagelijks voor een fooi door weer en wind naar mensen gaan die hulp nodig hebben.

punt2
punt23 aug. 2018 - 14:58

@Hilterman, zij vallen onder dezelfde CAO VVT als de verpleeg en verzorgingshuizen. Ik heb het dan over ADL zorg en niet over de WMO Huishoudelijk zorg valt onder de WMO en gaat via de gemeente, ADL valt onder de ZVW.

Andrew G
Andrew G3 aug. 2018 - 4:32

Zorg instanties moeten communiceren met mensen die niet beperkt zijn door enige vorm van kennis of intelligentie en dat zijn lokale ambtenaren. Zij krijgen de opdracht om zo min als mogelijk geld uit te geven bij biedingen op de zorg. Zo'n ambtenaar moet dan beslissen of hetgeen geboden wordt wel daadwerkelijk voldoet aan de eisen, maar als deze de stukken onder ogen krijgt, begrijpt deze 3/4 niet wat er in de documenten staat, behalve het stukje kosten. Hoe slechter de diensten zullen zijn, hoe mooier het kostenplaatje, maar ook dat wordt niet echt begrepen door de lokale ambtenaar. Deze heeft dan ook nog eens verantwoording af te leggen aan een wethouder die eigenlijk veel drukker bezig is zijn invloed af te wenden om een mooie nieuwe iPhone X en een iPad Pro van de gemeente te krijgen ipv een iPhone SE en een standaard iPad, dus die vind het ook alleen maar vervelend te worden lastig gevallen met futteliteiten zoals burgers en dat soort rare dingen, dus die zal de dossiers ook niet echt goed en kundig onderzoeken en beoordelen. Verder krijgt zo'n ambtenaar nog even de opdracht mee om geld over proberen te houden van het toch al te krappe budget waardoor zorginstellingen vaak onder de kostprijs moeten gaan bieden, hetgeen natuurlijk voor nog slechtere zorg gaat zorgen. maar op Excel ziet het er dan wel goed uit. Het dossier wordt dan nog voorzien van een mooie lau-out met mooie plaatjes waarop het door de wethouder al meteen als "mooi" bestempeld wordt. Hoe mooier de plaatjes hoe enthousiaster de wethouder zeg maar en een waardeloze zorg is gewaarborgd.

1 Reactie
punt2
punt24 aug. 2018 - 5:57

Deze thuiszorg valt niet onder lokale overheden . Er is geen lokale ambtenaar die over deze specifieke thuiszorg gaat.

johannn2
johannn22 aug. 2018 - 20:38

Als je met ondermaatse zorg veel geld kunt verdienen, dan is dat toch inspringen op de markt? Het heil van de vrije markt,weet je wel. Vroeger was er weleens sprake van de rechten van de mens. Wanneer wordt de Universele Verklaring van de Rechten van de Markt nu eens gepubliceerd ? .

quatsch
quatsch2 aug. 2018 - 19:40

Het neoliberale idee van marktwerking in de zorg, begint toch echt op dure sof uit te draaien

3 Reacties
rvb2
rvb23 aug. 2018 - 8:56

Niet alleen in de zorg. De keren dat marktwerking wel tot een goed resultaat komt zijn de uitzonderingen. We moeten naar een beter gecontroleerde markt, dat is eerlijker voor iedereen.

Piet de Geus
Piet de Geus3 aug. 2018 - 21:53

"Het neoliberale idee van marktwerking in de zorg" Welke marktwerking? Er is een partij die de opdracht geeft en de prijs en de normen vaststelt. Dat is geen markt maar een monopolie.

quatsch
quatsch10 aug. 2018 - 22:26

@de geus Alsof er een echte vrije markt bestaat! Er is toch niemand die daar in geloofd.

vdbemt
vdbemt2 aug. 2018 - 11:48

Sinds de decentralisatie van de gezondheidszorg in 2015, door Rutte II, is het, met dank aan Schippers en van Rijn, dus nog altijd armoe troef in de zorg. De zorg is naar de gemeente over de muur geflikkerd. Op het bijgaande budget is door de regering forst gekort. Wat heeft van Rijn moeten worstelen om er iets van te laten maken. Is niet gelukt. Kan waarschijnlijk ook niet lukken. Gewoon onvoldoende geld. Waarom niet ondermaats presterende organisaties onder verscherpt toezicht stellen? Zou het niet kunnen omdat dan blijkt dat er, vanuit de regering, meer geld in moet?!!,

6 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin3 aug. 2018 - 3:53

Eerst werd er vastgesteld dat er fors bezuinigd moest worden en de geesten moesten daarvoor rijp gemaakt worden. Een van de 2 opties was de frame dat het in het belang van de client was, laat ik ze maar gewoon zorgbehoevende noemen, door het dichter bij de mensen te brengen en dus over te hevelen naar de gemeente. Nu was/is er niemand meer verantwoordelijk, men kan de centrale overheid er niet eer op aanspreken omdat eenieder zijn eigen regels brouwt. Ik heb stukken gelezen van onderzoeken waarin deze frame; de geesten rijp maken voor, door....' gewoon als een van de mogelijkheden genoemd werd. Ze wilden nl. fors bezuinigen op de care, omdat er steeds meer ouderen zouden komen. Dit is uitgedokterd beleid. Toen voor eenieder in Nederland de regels geheel gelijk waren, de rechten op papier stonden, in een wet verankerd, kon men de overheid ingebreken stellen, nu niet meer. Marktwerking was de rest van de frame, dat zou goedkoper zijn. Niemand sprak nog over goede zorg, enkel zo goedkoop mogelijk, hoe minder hoe beter en hoe dat te verkopen. Toen werd naast de frame, de zelfredzaamheid van de burger uitgevonden en de participatiemaatschappij. Feit is dat nu al tig mensen dood in hun flatje zijn gevonden na daar dagen, weken en soms maanden gelegen te hebben en de buren gingen melden dat er toch echt een wel heel onaangename lucht hing. De zelfredzame mens sterft zonder er iemand mee lastig te vallen, lekker goedkoop.

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 aug. 2018 - 3:54

corre; Ik heb destijds 3 opties gelezen i.p.v. 2

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 aug. 2018 - 3:58

Het eerste wat bij de frame hoorde was overigens; Mensen in Nederland willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat was het allerbelangrijkste. Dat is ook zo, maar het woordje 'mogelijk' staat daar niet voor Jan lul. Dat betekent zolang zij hemzelf mogelijk achtte, het voor hen doenlijk was. (dus werd het andere geheel onmogelijk gemaakt en kon men daar niet meer terecht, ook als het niet meer mogelijk was en men het niet meer wilde, alleen thuis blijven wonen. Weet je heel de politiek berust op verkooptechnieken. Politiek is marktwerking.

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 aug. 2018 - 3:59

sorry het is nog vroeg zolang zij het zelf....

vdbemt
vdbemt3 aug. 2018 - 8:51

@Minoes&tuin. Ik vind dat zo enorm droevig. Misschien is liberalisme in de kern wel goed. Maar de gepaardgaande marktwerking en kapitalisme zijn wel erg destructief en zorgen voor wel erge ongelijkheid.

Hiltermann
Hiltermann3 aug. 2018 - 19:54

Vrijwel alle inspectiediensten werken volgens de pappen en nathouden methode. Dat is geen toeval maar een richtlijn die de ministeries aanhouden omdat een effectief optredende inspectie de overheid geld kost. Het grofste voorbeeld van een inspectie die misstanden jarenlang laat bestaan is de IGJ. Opvallend dat die IGJ ineens wel voortvarend kan optreden tegen het AMC dat voor de eigen patiënten medicijnen in eigen beheer maakt die door de fabrikant in korte tijd vervijfvoudigd zijn in prijs. De IGJ trad op omdat een van de grondstoffen voor het medicament zogenaamd niet op zuiverheid getest kon worden. Hier speelt de IGJ een opvallende rol door de farmaceutische industrie te beschermen.