Joop

Het marktfundamentalisme van Thierry Baudet

  •  
03-07-2017
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
399 keer bekeken
  •  
Vragenuur in de Kamer

© Foto: ANP / Martijn Beekman

Met een steroïde-gedreven ideologie van ‘de onzichtbare hand’ wil Forum voor Democratie de Nederlandse burger ontdoen van diens sociale rechten
In het formatiedebat van donderdag dreef het ongetemde cynisme van Forum voor Democratie wederom de spot met de Nederlandse politiek. De “voltooid leven” uitspraak waarmee Thierry Baudet refereerde naar het zogenaamde falen van de Nederlandse politiek is daar het voorbeeld van ten voeten uit.
Het is inderdaad treurig om te zien hoe na de formatiepoging met GroenLinks, ook de SP en de PvdA weigeren om een stabiel meerderheidskabinet te vormen. Laat het echter over aan de pragmatisten van D66 en ChristenUnie om ondanks hun principiële verschillen aan het werk te gaan. Hier hoort u Baudet niet over; nee, Baudet tekent het plaatje van Nederland als een gefaalde staat, het Somalië van Europa, if you will. Het is uit dit cynisme dat sinds de economische crisis van 2008 en de eurocrisis van 2010 de harten van het meest kwetsbare electoraat worden overtuigd. Als Baudet geen infomercial van zijn eigen boek geeft in de Tweede Kamer, dan slaat hij wel populaire nativistische campagne-taal uit en promoot Baudet het doorgaans onvertrouwen in de politiek.
Programma Baudet verwijst u immers graag door naar zijn werk. Aan diegenen die denken op Baudet te stemmen in de toekomst verwijs ík u graag door naar zijn partijprogramma. Want hoewel de voorman van FvD in de media-controverse zijn heil heeft gevonden, dient het partijprogramma van FvD 2016 serieus te worden bekeken. FvD’s voornaamste punt uit het programma is het Nederlandse migratiebeleid, dat schijnbaar ook ná de verkiezingen dient om zich onder de meest kwetsbare groep kiezers populair te maken. En hoe leuk Rob Weinberg het ook heeft met zijn filosofische sparringpartner en daarom eerder pleitte voor een “zakenkabinet” met FvD, en Baudets uitspraak over “mooie zinnen waar Linkse mensen boos van worden” zijn politieke talentenknobbel onderstrepen, is Baudet echter de laatste persoon aan wie men de toekomst van de sociaal-democratie van Nederland moet willen overlaten.
Baudets economische programma is gebaseerd op het Amerikaanse model: lage belastingen, met daartegenover weinig sociale voorzieningen. Niemand wil hoge belastingen, niemand die daar blij van wordt. Het zijn echter de diverse belastingschalen in Nederland die de burger jarenlang hebben voorzien van sociale rechten zoals de zorg, publieke scholen en universiteiten; een groot netwerk tussen steden dankzij het OV, uniek in de wereld; en voorzieningen voor de allerarmsten, en sociale huurwoningen en huursubsidies voor iedereen die daar aanspraak op maakt. Waar in Amerika het publieke geld ten eerste ten goede komt aan diens militaire macht, gaat de lijst aan voorzieningen die de levens voor vele Nederlanders beter maakt nog even door. En ja, zelfs met al deze sociale voorzieningen worden de voedselbanken jaarlijks bezocht door maar liefst 90.000 Nederlanders.
Kortom, ondanks de broodnodige sociale voorzieningen hebben nog steeds veel mensen in ons land het niet makkelijk. Hoe FvD denkt het leven van mensen beter te maken door de sociale voorzieningen te schrappen met een lager belastingstelsel is boven mij. Mijn hoop is dat men in Nederland niet dezelfde fout begaat als in Amerika, waar Trump het volk heeft opgelicht en de Republikeinen de sleutels naar lagere belastingen heeft overhandigd; met als gevolg het schrappen van ObamaCare en 22 miljoen Amerikanen die hun gezondheidszorg gaan verliezen.
Amerikaans voorbeeld Vanaf de start van FvD’s partijprogramma is de analogie met Amerika compleet. Baudet drijft angst in de harten van zijn lezers in een complot-theoretische vertelling over de zogenaamde gevaren van een overheid dat door een klein groepje leden van het “PartijKartel” te allen tijde beheerst wordt: “[…] Forum voor Democratie wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken; we richten ons ook op de achterliggende oorzaak: het politieke systeem zélf.”
Je kunt je afvragen wat FvD hiermee bedoelt. Na de verkiezingen telt de Tweede Kamer maar liefst dertien politieke partijen die de belangen van diens kiezers vertegenwoordigen. Zelfs zonder hulp van een kabinet kunnen partijen meerderheden organiseren onder elkaar (zie de Wietwet van D66 gesteund door de PvdA, maar niet door de VVD). Of bedoelt Baudet misschien de manier waarop de overheid georganiseerd is en hoe overheidsgelden worden besteed? Bijkans is het niet zozeer het politieke systeem zelf waar Baudet kritiek op heeft (in Nederland haalt FvD namelijk een voordeel uit de meerpartijen-democratie), als waar het overheidsgeld aan wordt gespendeerd. FvD’s partijprogramma leest als een Amerikaanse rechtse opiniemaker: “Big government is dangerous, so we must starve the beast.”
Participatiesamenleving on steroids Het is in Baudets steroïde-gedreven versie van de participatiesamenleving hoe hij zijn stempel op de Nederlandse politiek wil drukken en de VVD van rechts inhaalt. FVD’s pleidooi voor, bijvoorbeeld, het “schoonvegen van het Ministerie van Onderwijs”, zonder uitleg te geven hoe hun “Finse model voor het onderwijs” met een belastingschaal van 20/35 procent betaald kan worden (inkomensbelastingen in Finland liggen gemiddeld op 51 procent), verwelkomt in korte tijd geld uit de private sector. Net als in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië duwen geprivatiseerde onderwijsinstellingen de kosten omhoog. Middelbare scholieren raken gedemotiveerd om in het voortgezet onderwijs een opleiding te kiezen als daar hogere leningen aan verbonden zijn.
Ook is het conservatieve beeld van Baudet over hoe ouderenzorg plaatsvindt — FvD pleit voor het “stimuleren” van “generatie-huizen” (waar ouderen bij hun kinderen en diens kinderen intrekken) — een bijna satirisch voorbeeld van over hoe weinig inlevingsvermogen zijn partij beschikt. Het terugdringen van sociale voorzieningen en ook het pleiten voor volledige werkgelegenheid is een onrealistisch beeld van hoe de Nederlandse maatschappij anno 2017 functioneert. Het aantal huwelijken is laag, echtscheidingen zijn nog altijd hoog, en het aantal vrijgezellen neemt toe.
Economie Verder over de economie: De inmiddels befaamde “ elephant chart ” toont aan dat de marktvrijheden van de laatste dertig jaar niet altijd ten goede zijn gekomen aan modale inkomensgroepen in het Westen. De gestagneerde lonen hebben met de inflatie velen in de VS, GB, Frankrijk en ook Nederland in de armoede geduwd, daar waar we zien dat de bewegingen van de markt wel ten goede zijn gekomen aan de lagere inkomensgroepen in India, China en elders. Dat Baudet daarom pleit voor een NEXIT (Nederland uit de EU en uit de eurozone) en meer protectionistische maatregelen wil opwerpen is begrijpelijk.
Echter, het zijn de lonen van de werknemers van Nederlandse bedrijven die omhoog moeten en niet de Nederlandse bedrijven zelf, zoals KLM, waarover “meer zeggenschap” moet komen. Over loonsverhogingen wordt in het hele partijprogramma geen woord gerept, laat staan ten doel gesteld. De markt-”vrijheden” van Baudet komen met FvD uiteindelijk niet terecht bij de normale man; en hoewel Baudet inspeelt op diens zorgen over de eurozone en de EU, de meeste economen beschouwen een NEXIT als een niet-levensvatbare optie voor Nederland.
Asociale deregulering Is het allemaal maar politiek spel? De tactieken van Baudet zijn makkelijk en zijn bovendien te refereren aan eerdere gebeurtenissen in de Nederlandse politiek. Want terwijl Baudet het rode doek van het Nederlandse migratiebeleid, de EU, de regelgevende agentschappen en belastingen voorhoudt aan een stierend volk dat sceptisch is over het politieke establishment, zien zij niet dat het asociale dereguleringsbeleid van politiek rechts diens sociale rechten van hun wegneemt. De mythe over niet-westerse buitenlanders die massaal sociale toeslagen zouden frauderen is eerder gebruikt. Het Nederlandse belastinggeld zou met bakken naar families in Marokko gaan. Vandaag de dag, echter, heeft deze mythe ervoor gezorgd dat sociale voorzieningen in Nederland verder en verder worden gestript, met als absolute hoogtepunt en schande voor de Nederlandse sociaal-democratie het strippen van de bijstand in Rotterdam. Pas in ruil voor nietszeggend werk hebben burgers die in de bijstand zitten zogenaamd ergens ‘recht’ op. Voor de meest kwetsbare Nederlanders zijn sociale rechten geen “rechten” meer, maar “aanspraken” of “aalmoezen”. Of, nog erger, “liefdadigheid”.
Het marktfundamentalisme van conservatief-rechts, wat Baudet met FvD promoot, gebruikt het eeuwenoude, doch hernieuwde sentiment van nationalisme ten einde gevochten sociale rechten te strippen van Nederlandse burgers. Hoe lager FvD de belastingen krijgt, temeer rijke vrindjes Baudet zal aantrekken. Hoe minder reguleringen door de ministeries worden opgelegd aan instellingen en bedrijven, temeer politieke invloed een zakenkabinet van FvD zal bemachtigen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (193)

Kaboel
Kaboel4 jul. 2017 - 12:23

De commentaren die ik lees begrijp ik niet echt. Zijn commentaar op de formatiebesprekingen had een paar waarheden. CDA stemde tegen een verlaging van het eigen risico in de gezondheidszorg. Dit staat wel in hun verkiezingsprogramma.De VVD doet alsof ze minder EU willen maar tekenen in de praktijk steeds voor verdere uitbreiding. Is dat dan wel democratisch? Wat is er overigens ondemocratisch aan het feit dat je alle 150 leden laat meebeslissen over de richting waarbinnen het beleid gevoerd moet worden. Vergeet niet dat momenteel per partij een paar kopstukken beslissen over het beleid van een partij en de rest valt onder fractiediscipline. In de praktij houd dat in dat zo'n 20 personen beslissingsbevoegdheid hebben over het regeringsbeleid. Wat is daar democratisch aan? Baudet wil juist een breder draagvlak creëren inzake beleid. Is dat dan een probleem voor bijna iedereen op deze site? E ja laat even het onderwerp ( vrouwonvriendelijkheid) varen. Dat valt onder een ander hoofdstuk. hier gaat het alleen over het Regeringsbeleid.

6 Reacties
Draconisch
Draconisch4 jul. 2017 - 13:05

Omdat kiezers doorgaans stemmen voor de standpunten van een partij en niet voor de meningen van individuele leden van de tweede kamer. Een meerderheid stemt immers ook op de lijsttrekker (of op de eerste vrouw op de lijst schijnt). Als je als tweede kamerlid de standpunten van je partij niet (langer) kunt onderschrijven dien je uit respect voor de kiezer op te stappen en je plaats in de kamer af te staan aan een ander partijlid. Voor invloed op het beleid van een partij moet je bij de partij zijn. Daar zit een probleem. Veel kiezers willen zich helemaal niet identificeren met een partij, weten tot in het stemhokje niet op wie ze gaan stemmen. Als meer mensen zich actiever met politiek zouden bezighouden, zouden ze ook veel meer invloed hebben op de beslissingen die uiteindelijk genomen worden. Maar dat is voor de klagende burger kennelijk een te groot offer.

bob b.
bob b.4 jul. 2017 - 13:08

'Vergeet niet dat momenteel per partij een paar kopstukken beslissen over het beleid van een partij en de rest valt onder fractiediscipline.' Dat is toch altijd zo geweest, een fractievoorzitter is verantwoordelijk voor de lijn die een partij volgt. De anderen helpen die standpunten formuleren en te ondersteunen bij stemmingen in de kamer. Ieder fractielid stemt zoals in de club afgesproken is. Ik denk dat de PVV daar het beste voorbeeld van is met zijn ijzeren partijdiscipline. Het verhaal over kartelpolitiek gaat nergens over. Ik denk dat zijn grootste bezwaar voortkomt uit het feit dat hij daar vrijwel alleen zit en geen kartel heeft om indruk mee te maken.

Kaboel
Kaboel4 jul. 2017 - 14:47

Bob, Je geeft geen reactie op het feit dat de verlaging van het eigen risico door de CDA is tegen gestemd terwijl dit wel in hun programma staat. Is dat dan jouw democratie? Zij grootste voordeel is dat hij juist niet onder een kartel valt. Dat betekend immers minder machtspolitiek en dus meer democratie? Bovendien levert het meer vertrouwen op.De laatste zin geeft nu juist het zwakke punt aan van de huidige partijen.

Robbels
Robbels4 jul. 2017 - 15:49

'De commentaren die ik lees begrijp ik niet echt.' - Tsja.. 'Zijn commentaar op de formatiebesprekingen had een paar waarheden.' - Dat klopt. De verdere analyse snijdt geen hout. 'CDA stemde tegen een verlaging van het eigen risico in de gezondheidszorg.' - Dat klopt. Ik kan mij zomaar voorstellen dat men zich niet wil vastpinnen aan besluiten ten tijde van een formatie. Ik snap ook waarom men de motie dan juist op dit opportune moment indient. 'De VVD doet alsof ze minder EU willen maar tekenen in de praktijk steeds voor verdere uitbreiding.' - Is dat zo? Of wil men een hervormde EU? En men mag ook niet meer van gedachte veranderen? 'Baudet wil juist een breder draagvlak creëren inzake beleid.' - Nee, Baudet ziet structuren die hem beletten om zijn invloeden te vergroten door populistisch met gemakkelijke 'oplossingen' te strooien die niet in het beste belang van het land zijn. 'hier gaat het alleen over het Regeringsbeleid.' - En in grote lijnen vind ik niet dat dit verkeerd gaat. Het heeft positieve en negatieve punten. Baudet wil een radicale systeemverandering waarbij een boel zekerheden en controlemechanismen die huidig van kracht zijn onzeker zullen worden in hun effectiviteit. Zonder dat daar een goed alternatief tegenover word gesteld. Bindende referenda bijvoorbeeld missen een goed werkend verantwoordelijkheidsmechanisme voor het resulterende beleid. In het VK word nu nog steeds geruzied over Brexit, of, hoe, wat en de betekenis ervan. Inmiddels begint daar grote sociale onrust te ontstaan in de publieke sector (onderwijs, brandweer, politie, zorg etc) over de al jarenlange beperkte 1% loonstijging die door inflatie neerkomt op loondaling. Tel de waardedaling van het pond er bij op. Straks moeten de Tories hardcore links-Labour beleid gaan voeren. Het VK raakt politiek instabiel.

bob b.
bob b.4 jul. 2017 - 18:20

Kaboel, de zorgpremie lijkt me een mooi staaltje opportunisme. Het heeft beide partijen stemmen opgeleverd, zelfs gezorgd dat ze in de regering komen. Dat ze nu tegen stemmen komt omdat ze die deelname niet in gevaar willen brengen. Zoiets verdient geen schoonheidsprijs maar is eigen aan verkiezingen. Het meest duidelijke voorbeeld van kiezersbedrog betrof de pvv die nadat de stemlokalen besloten waren doodleuk verkondigde dat hun stemmentrekker, de lage aow leeftijd, ineens niet meer gold. Baudet kan zich als outsider die kartelkritiek nog veroorloven. Want hij staat alleen. Maar anders dan Wilders zal hij zijn bondgenoten in de volledige breedte gaan zoeken. Hij wil niet als Wilders ergens in de hoek eindigen. Dat houdt het ridico in dat hij minder herkenbaar zal zijn, omdat hij water bij de wijn moet doen. Maar uiteindelijk levert hem dat ook macht op. Hij heeft gezien dat het zelfgekozen isolement Wilders na 10 jaar helemaal niets heeft opgeleverd. Behalve dat hij steeds extremer en daardoor mnder geloofwaardig werd als politiek bondgenoot. Ik denk en hoop dat Baudet die valkuil wil vermijden. Want macht bevindt zich altijd in het midden. Waar dat midden zich ook bevindt. Verder ben ik het eens met Robbels als het om de EU en directe democratie gaat. Hij noemt terecht het ontbreken van het verantwoordelijksmechanisme. Wie draait op voor de gevolgen van een van buiten de politiek opgedrongen beslissing. Je ziet enerzijds hoe May zit te stuntelen en hoe eenvoudig Rutte het uiteindelijk oplostte. Dat heeft met politieke behendigheid te maken. Punt blijft dat in beide gevallen een besluit viel waarvoor de veroorzakers geen enkele verantwoordelijkheid namen. De burger besliste in al zijn onwijsheid en liet de politiek als dank voor het aangenaam verpozen de rommel. Dat kan niet. De burger liet in beide referenda zien niet in control te zijn. Niet in staat de reikwijdte van de beslisdingen te overzien of de verantwoordelijkheid er voor te dragen. Wat dat laatste betreft ligt die verantwoordelijkheid ook ver buiten zijn bereik. Het is een essentiele denk- en weeffout van wat de directe democratie wordt genoemd. Het is een illusie om te denken dat de burger die verantwoordelijkheid ooit zal kunnen dragen. Zeggen dat hij dat wel kan, wat Baudet doet, is niets anders dan puur kiezersbedrog. Mensen iets voorhouden wat nooit werkelijkheid zal worden.

Pater
Pater6 jul. 2017 - 3:20

@Bob Zoals Robbels al uitlegt: het CDA stemde om procedurele redenen tegen de verlaging van het eigen risico, niet omdat ze dat standpunt verlaten hebben. Tijdens de onderhandelingen willen de onderhandelende partijen geen tussentijdse kamerbesluiten die andere partijen voor het blok zetten.

Clarine V
Clarine V4 jul. 2017 - 11:12

'de Nederlandse burger ontdoen van diens sociale rechten' Helemaal niet. Hij wil die rechten alleen aanpassen. Als de meerderheid van de 2e kamer eveneens vindt dat we zijn doorgeschoten met die 'rechten', wordt het aangepast. Heel logisch.

4 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin4 jul. 2017 - 12:28

@ Clarine - doorgeschoten waarin? Mensen op het minimum moeten nu al onwaardig werk verrichten om niet door de bodem heen te zakken. Wou je het nog erger maken? Ik kan het ook anders zeggen. Vind je van jezelf dat je een hart hebt?

Clarine V
Clarine V5 jul. 2017 - 8:55

@Cliff, 'onwaardig werk'? Dus jij voelt je verheven boven mensen die de vuile klusjes opknappen? Ik kan het ook anders zeggen. Vind je van jezelf dat je je egoistisch en asociaal opstelt?

Kaboel
Kaboel5 jul. 2017 - 9:41

Bob dank voor je reactie. Ik kan mij wel in jouw commentaar vinden. Overigens vind ik wel dat men over het algemeen erg paniekerig doet over het fenomeen Baudet. Hij heeft om te beginnen nog lang geen zetel in de 1e Kamer. Het publiek heeft dus ruimschoots tijd om zijn daden te beoordelen en dan evt in de remmen te gaan staan mocht e.e.a uit de hand lopen. Immer je zegt het zelf: Wilders heeft zichzelf geïsoleerd maar heeft indirect wel een wijziging qua standpunten bewerkstelligd. Overigens Maakt Wilders 2.0 (Baudet) niet dezelfde fouten. Hij zet wel een partij op met leden en geeft aan dat hij meer communiceert met zijn achterban dan dat bijvoorbeeld het PvdA gedaan heeft destijds. Resultaat inmiddels bekend. Referenda moet je ook niet over alle onderwerpen willen houden. Ik ga ervan uit dat dat in Zwitserland ook niet gebeurd. Ondanks die referenda daar is Zwitserland altijd een zeer Politiek stabiel land gebleken. Je hoort er weinig negatiefs over.

Cliff Clavin
Cliff Clavin5 jul. 2017 - 12:57

Clarine - ik weet zeker dat jij dat vuile werk niet zou willen doen, dat op de eerste plaats. Verder: jij kijkt neer op mensen met een uitkering, dat blijkt uit al je berichten. Waarom ben je nu ineens zo liefelijk over diegenen aan de onderkant? Je kunt je totaal niet in anderen verplaatsen, en komt vooral over als iemand die in welstand leeft, en toch nijdig is op mensen met een minimum. En op geen één van mijn rationele en onderbouwde argumenten ben je tot nog toe serieus ingegaan. In plaats van mij te weerleggen maak je je er met een goedkope en pesterige one-liner vanaf. Voor dat gedrag bestaat in internetland een woord, en dat ken je.

Draconisch
Draconisch4 jul. 2017 - 9:39

IJdeltuit Thierry Baudet heeft maar één belang en dat is het in stand houden van zijn eigen podium. De man lijdt aan een ernstige vorm van zelfoverschatting en komt met zijn branie en studentikoos gedrag overal mee weg. Het is gedrag dat je vaak tegenkomt binnen disputen. Semi-intellectueel gebral met een grenzeloze naïviteit. 'Demense' vinden het amusant en laten zich door deze charmante charlatan van alles op de mouw spelden. Net als Donald Trump gunt men Baudet de kans om zich zogenaamd te bewijzen. Maar het is geen spelletje, we leven niet met z'n allen in een groot sociaal experiment. Mensen als Baudet veroorzaken schade. Aan mensen, aan instituties, aan de samenleving. Kostbare verworvenheden worden roekeloos aan de kant geschoven. Baudet zou zich prima thuis voelen in een laat-middeleeuws, feodaal tijdperk. Een tijdperk dat wij godezijdank al láng achter ons gelaten hebben. Zoals ook bij Fortuyn en Wilders hebben we hier te maken met ijdele ego's die hun lucide dromen tegen elke prijs verwezenlijkt willen zien en zich gesteund weten door rabiate lieden die zich slechts laten leiden door hun angsten. Baudet is een gevaar voor de samenleving.

6 Reacties
FransBrinkman
FransBrinkman4 jul. 2017 - 10:29

Goed gezegd.En dan dat gekokketeer met directe democratie, referenda... Dictators zijn inderdaad gek op het volk, als ze defilees kunnen afnemen... Overigens is mijn inspraak de kop ingedruk. Op facebook FvD mag ik alleen nog lezen, reageren is geblokkeerd. Ik zou het toch in m'n hoofd kunnen halen uw reactie en andere op de tekst van Arnout van der Zwaal daar door te linken en de rust van de adepten te verstoren.

Jan Willem de Boer
Jan Willem de Boer4 jul. 2017 - 13:03

@Draconisch, inderdaad: we leven niet met z’n allen in een groot sociaal experiment. Cynisch stel ik dan de vraag: Welke kant had het ook weer over de maakbare samenleving?

bob b.
bob b.4 jul. 2017 - 13:17

Het gaat hem en Wilders niet om de algemene consensus. Het gaat beide heren om de consensus over opvattingen in hun achterban. Zoals Trump dat ook voortdurend doet. Hij lijkt revolutie te prediken, maar doet dat slechts voor de minderheid die zijn opvattingen deelt. De meerderheid in Nederland denkt heel anders over die zaken. En zoals Wilders het decor van de tweede kamer hoofdzakelijk gebruikt om zijn eigen achterban te bespelen, zo doet Baudet hem dat heel parmantig na. Daarom kijken wij er dwars door heen en worden zij er opgewonden van. Dat is de opzet van zijn spel. Maar als hij gevaarlijk is, wat zijn zijn volgers dan? Een stel leeghoofden die bijna orgastisch reageren op hun nieuwe speeltje? Of zijn het juist mensen die heilig geloven in zijn ideeën en er alles aan doen om ze te verwezenlijken. Met andere woorden, net zo gemeen en asociaal als Baudet zelf.

Draconisch
Draconisch4 jul. 2017 - 14:14

@Jan Willem de Boer De ene kant versus de andere kant, polarisatie is zo vermoeiend. Net als vooroordelen trouwens. Fatsoen en verantwoordelijkheid kiezen doorgaans geen kant. Dat heb je of dat heb je niet.

Jan Willem de Boer
Jan Willem de Boer4 jul. 2017 - 18:02

Heeft weinig met polarisatie te maken Draconisch. Oostvaardersplassen is een kunstmatig gecreëerd ecosysteem. Voorstanders zijn lyrisch, voor mij is het één groot dierenkerkhof en omdat die verhongerende beesten 's winters de bast van de bomen vreten ziet het er uit als of er een atoombom is gevallen. Kortom onfatsoenlijk en onverantwoordelijk. Zo is ook de samenleving niet maakbaar, hoe graag idealisten dat ook willen. Kansloze immigranten die levenslang veroordeeld zijn tot een leven aan de onderkant van de samenleving, hangend aan het staatsinfuus. Met heel veel mazzel doen hun kinderen het beter. De ervaring leert wat anders in veels te veel gevallen. Onfatsoenlijk en onverantwoordelijk. Ambachtschool afgeschaft, want iedereen moest door kunnen stromen. Even vergeten dat er velen niet kunnen en niet willen doorstromen naar MBO of HBO. Wie betalen de rekening, de velen die een uitstekend en eerlijk handwerker willen worden en geen interesse hebben in een deel theoretisch onderwijs. Ook onfatsoenlijk en onverantwoordelijk. Kortom van uit een goed hart kun je veel dingen heel sterk willen. En toch is het eindresultaat vaak onfatsoenlijk en onverantwoord.

degroene
degroene4 jul. 2017 - 18:39

Helaas is jouw reactie niets meer dan semi-intellectueel gebral met een grenzeloze naïviteit door de overdaad aan beschuldigingen en een gebrek aan concrete bewijzen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin4 jul. 2017 - 9:31

Overigens gaat de marktwaanzin gewoon door, lees dit eens: http://www.volkskrant.nl/binnenland/gemeenten-vrezen-dat-privaat-bouwtoezicht-fataal-uitpakt~a4504152/ We zullen de Eerste Kamer, en het stemgedrag, zéér nauwlettend gaan volgen, en onze conclusies trekken.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon4 jul. 2017 - 9:27

Het doet mij deugd dat de auteur FVD beoordeelt op de inhoud van het partijprogramma en zich niet bezondigt aan de gebruikelijke frames en ad hominems aan het adres van TB. Zijn bevindig dat de partij voor een uiterst rechtse sociaal economische koers kiest en de VVD op rechts inhaalt, is toch niet zo verwonderlijk? Ik vind ik dit duidelijker en geloofwaardiger dan de PVV die een vreemde mix hanteert van rechtse standpunten en een linksig sociaal/economisch beleid.

billie turf
billie turf4 jul. 2017 - 9:05

Ik ben het met het betoog van de schrijver absoluut niet eens, en vandaag is weer eens het bestaan van het partijkartel bewezen, maar wat ik waardeer is dat het in ieder geval over inhoud gaat, en niet zoals hier elke keer over flauwekul als zogenaamd seksisme, en rechts extremisme. Dat diend gezegd.

1 Reactie
FransBrinkman
FransBrinkman4 jul. 2017 - 10:32

Als je aan het burgerschap van Baudet wil deelnemen zou ik diend met een t schrijven, en Latijn leren. Overigens: seksisme en rechtsextremisme zijn geen flauwekul.

doewellenzieniedom
doewellenzieniedom4 jul. 2017 - 9:04

@Jan Willem de Boer Da's een mooie, weloverwogen, keurige bijdrage, Jan Willem. Ik ben het vaker met u eens, maar vergeet zulks dan te delen. Ik knik dan inwendig en denk er daarmee vanaf te zijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet, we leven goddomme niet in een vacuum. Dat heb ik trouwens bij meer mensen hier, zelfs wanneer ik het pertinent oneens ben met wat zij zeggen. Kennelijk ben ik ook stijlgevoelig, meer van de vorm dan van de inhoud - althans, in sommige gevallen. Andersom komt ook voor. Ik vraag mij wel eens af of dat strafbaar is, of neo-liberaal, of althans fundamenteel discriminatoir, want het heeft iets gruwelijk principeloos', dat goedkeuren danwel afwijzen van mensen louter op grond van hun voorkomen. Uit iemands stijl poog ik mij een beeld van den gehelen Mensch te vormen waarbij ik mij vervolgens afvraag: kan ik daar een pilsje mee drinken of niet? Dat gezamenlijke pilsje omvat mijn begrip van Cultuur. Ik hecht daar meer aan dan aan overeenstemming. Buitengewoon treurig misschien, maar ik zit in de bagger, het soort werk waarbij men zijn handen wast vóór men naar de plee gaat: mijn eenvoud zij mij vergeven. Excuus, ik dwaal af, terzake. Volgens mijn vrouw moet ik meer dingen delen, want "Daar wordt de wereld beter van." Ik ben het daarmee niet eens, integendeel, het is mijn stellige overtuiging dat gevoelens zich alleen kunnen verdiepen als je ze binnenhoudt, als je niet alles meteen prijsgeeft aan de buitenlucht, als je de zaken eerst eens laat gisten; dat dat betere Kunst oplevert, grootsere Literatuur, meeslependere Muziek, hoogstaandere gesprekken, betere Tweets. Uiteraard heb ik deze informatie voor mij gehouden. Ik heb mijn vrouw voor het laatst gesproken ergens in 2008. Ik had honger en ik dacht: laat ik dat delen. Dus ik zei: Schat, zullen we eten? Nooit heeft mijn vrouw mij verliefder aangekeken. Maar wat ik zeggen wilde: we kunnen de boog niet altijd gespannen houden. Dus, bij deze: puik werk. Ondertussen veroorloof ik mij wel enige scepsis over het effect van uw immer redelijke inbreng. Aan de reacties te zien is deze vrijwel nihil. Altijd hetzelfde geloei terug. Jammer.

1 Reactie
Jan Willem de Boer
Jan Willem de Boer4 jul. 2017 - 13:11

Tja baggeren, één van de belangrijkste Nederlandse export producten. Daarbij een gezonde mate van zelfspot, die ik op dit forum zo mis, overtuigt mij dat wij het samen niet tot één biertje zouden beperken. Vreest niet, ik heb geen enkele illusie hardcore Jopers te overtuigen, wil ze slechts aanzetten tot kritisch denken.

Neorej
Neorej4 jul. 2017 - 8:58

Goedzo, Frits Jansen! Reageren op uiterlijk, niet op inhoud. Zijn de argumenten op? Zo wint de sociaal-democratie dus niet! Verder vind ik het label "populisme" altijd een teken van diskwalificatie van mensen met een andere mening. Ga dan ook de discussie aan met een zogenaamde populist, in plaats van een label op te plakken en dan denken dat je klaar bent. En wat marktfundamentalisme betreft, afgelopen jaren zat de PvdA in het kabinet en zij hebben ook niet veel ondernomen om dit tegen te gaan. PvdA-ers en sociaal-democraten in de Europese Unie propageren ook alleen maar vrije handel en vrije markt. Nexit lijkt me geen goed plan, maar het hervormen van de zogenaamde vrije markt is wel een idee wellicht... Overigens wel grappig, jaren geleden protesteerde met name links tegen de globalisering. Inmiddels heeft een deel van rechts het ook omarmd en zie je dat links dáár weer tegen is, want populisme. Zet die verschillende meningen eens opzij. Je wilt hetzelfde: minder globalisering. En dat is goed voor lokale economie en voor de ecologie! Ik zie dat links en rechts beiden aan het polariseren zijn, terwijl er een aantal zaken is, waar we gewoon samen uit moeten komen. Zet die verschillen eens aan de kant, kijk wat je gezamenlijke doelen zijn en probeer vanuit elkaars standpunten met wederzijds begrip doelen te bereiken!

2 Reacties
Sonic2
Sonic24 jul. 2017 - 10:57

Het label populisme dekt de lading wel. Baudet belooft ons min of meer de gulden terug. Hij belooft de grenzen te sluiten. Hij belooft een Nexit. Hij belooft democratische vernieuwing. Een heel nieuw systeem eigenlijk. Dat is puur populisme. Compleet onuitvoerbaar als je macht moet dragen. Ook als je de grootste partij bent. Zie de worsteling van de VVD als grootste partij. Baudet en Hiddema hun plannen zijn niet uit te voeren. Dan je lachwekkende laatste alinea's. Baudet veegt de vloer aan met de hele gevestigde orde. Jij houdt een verbindende praatje. Heel storend dat dus kan. PVV en FvD doen niets anders als polariseren. En liegen na de verkiezingen dat ze beter kunnen samenwerken met anderen dan wie dan ook. Volgens Bosma zou er met de PVV binnen een paar dagen een akkoord kunnen liggen. De formatie van 2010 was een hele lange. In 1 alinea al verwoordt dat FvD niets wordt. En beweren dat je principiëler bent dan wie dan ook. En beweren dat je beter kan samenwerken dan wie dan ook. Niemand die dat gelooft. Complete onzin.

Karingin
Karingin4 jul. 2017 - 18:15

Zoek de betekenis van het woord populisme nou gewoon eens op. Dan zul je zien dat PVV en FvD het toonbeeld van populisme zijn.

jopie005
jopie0054 jul. 2017 - 8:20

Maar hoe krijgen we zeer bondig een eenduidige uitgelegd waarin de Nederlandse burger kan lezen wat zich de laatste 30 jaar al heeft afgespeeld. Hoe we stelselmatig middels een geweldig doordacht neoliberaal susteem zijn weggeleidt van wat in essentie Ooit Sociaal-democratie was. Dat we ongemerkt het paard van troje hebben binnen gelaten, met alle manipulatie en zelfverrijkingen aan top. Nog stupider, dat de smeerboel, veroorzaakt notabene door t grootkapitaal, door ons burgers wordt betaald!! Hoe gek kun je worden??!!

2C
2C4 jul. 2017 - 7:18

Waarom krijgt Thierry Baudet toch zoveel aandacht, terwijl hij niet meer is dan de aanvoerder van een mini-partij in de Tweede Kamer ? Het lijkt alsof een enorm gevaar uitgaat van hun tweemansfractie.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*4 jul. 2017 - 6:29

Goedendag. Ik vertrouw alle vormen van rechtspopulisme voor geen cent. Wat mij betreft, rechtspopulisme tijdens de laatste meer dan 15 jaar heeft al veel meer kapot gemaakt dan het lief is, in Nederland, met haar 180 nationaliteiten en misschien rond 20 verschillende religies. Vooral dankzij de stemmingmakerij van rechtspopulisten, in heel Nederland, met veel hulp blijkbaar, van hun handlangers in de rechtse media en talloze zogenaamde columnisten, is er nog weinig over gebleven, volgens mij, wat betreft de ooit saamhorigheid, empathie, compassie en solidariteit van Nederland en Nederlanders, over het algemeen, van toen. Rechtspopulisten met o.a. Geert Wilders, Martin Bosma en Thierry Baudet zijn er in eerste instantie helemaal niet voor *hun volk* maar juist om hun eigen zakken te vullen (wat mij betreft). Daarom zal ik blijven strijden (samen met veel duizenden anderen, neem ik aan, in heel Nederland), dag in dag uit, tegen de opkomst van alle vormen van rechtspopulisme in Nederland maar dan op een 100% democratische en vreedzame manier natuurlijk, met name slechts met woorden. :) Een heel fijne dag!.

2 Reacties
billie turf
billie turf4 jul. 2017 - 9:08

U goed recht mijneer. Ik ben juist lid geworden van het FvD, omdat ik in Baudet wel de toekomstige minister president van Nederland zie. Laten we zeggen over 8 tot 12 jaar, ijs en weder dienende.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*4 jul. 2017 - 10:33

Dag billie turf. Eerst moet deze zeer opportunistische en vrouwonvriendelijke dandy en sowieso ontzettend nep Pim Fortuyn 2.0 meer dan 75 zetels halen in het Parlement. Ziet u dat echt wel gebeuren over 8 tot 12 jaar?. Ik niet hoor sowieso. Een heel fijne dag verder.

Pater
Pater4 jul. 2017 - 0:56

Een warrig betoog dat alle kanten opschiet en soms pure onzin debiteert, maar wonderlijk genoeg met een ijzersterke conclusie afsluit. "Het is inderdaad treurig om te zien hoe na de formatiepoging met GroenLinks, ook de SP en de PvdA weigeren om een stabiel meerderheidskabinet te vormen." Voor een student internat. betrekkingen een teleurstellend gebrek op de Nederlandse politieke verhoudingen. GL is er met voorbedachte rade door VVD en met name CDA uitgewerkt: rechts wil geen last hebben van links, GL mocht alleen meedoen als ze bij het kruisje tekenden zodat GL vier jaar met handen en voeten gebonden zou zijn aan een rechts programmma. Dat gold voor migratie, maar evengoed voor milieu en inkomen. De SP zou ongetwijfeld hetzelfde overkomen zijn. De PvdA heeft, na de enorme afstraffing, recht op een tijdje herbronnen. "is Baudet echter de laatste persoon aan wie men de toekomst van de sociaal-democratie van Nederland moet willen overlaten." De sociaal-democratie van Nederland? Die bestaat niet, mijn beste Arnout. Voorzover die ooit bestond hadden de sociaal-democraten die zelf al gesloopt, vanaf Paars 1, en Baudet heeft er nooit een geheim van genaakt dat hij de welvaartsstaat juist verder wil strippen. "Dat Baudet daarom pleit voor een NEXIT (Nederland uit de EU en uit de eurozone) en meer protectionistische maatregelen wil opwerpen is begrijpelijk." Nee, dat is nu juist onbegrijpelijk. Een koers naar Nederlands protectionisme buiten de EU om is de meest desastreuze denkbaar. De EU is onmisbaar voor een enigszins invloedrijke positie op de wereldmarkt ter bescherming van de eigen belangen. Macron snapt dat ook wel, maar wil juist mét de EU meer protectionisme. De enigen die dat niet begrijpen zijn wat zeer rechtse Engelsen die teruggrijpen op het Empire, dat niet meer bestaat. "onvertrouwen" heet in het Nederlands trouwens wantrouwen. En wat moet ik me voorstellen bij "het stierende volk"??

Berend_van_den_Achterberghen
Berend_van_den_Achterberghen3 jul. 2017 - 23:00

Met de ongebreidelde toeloop van kansarme emigranten wordt het sociale stelde vanzelf onhoudbaar. Linksom, of rechtsom zal er wat moeten veranderen.

7 Reacties
JanDuine2
JanDuine24 jul. 2017 - 7:04

Onzin! Er is geen ongebreidelde toeloop van kansarme emigranten! Kom eens met betrouwbare aantallen per jaar om je kretologie te onderbouwen....

RU486
RU4864 jul. 2017 - 8:08

Altijd lastig immigranten of emigranten.

Vuurrood
Vuurrood4 jul. 2017 - 8:41

Welke ongebreidelde toeloop van kansarme emigranten? Jij hebt vast wel onderbouwing voor deze bewering bij de hand! Voorlopig houd ik het op een ernstige lekkage in de onderbuik!

Berend_van_den_Achterberghen
Berend_van_den_Achterberghen4 jul. 2017 - 10:28

RU486, Een emigrant is ook een immigrant. Het is maar vanuit welk gezichtspunt je het bekijkt.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*4 jul. 2017 - 10:41

Als u dat echt wilt lezen, kan ik meteen een lijst van 100 succesvolle Nederlanders met een immigrant achtergrond aan u geven. Veel van hen zijn in eerste instantie in Nederland geboren en getogen en zijn ze Nederlanders dus. Houdt u toch op met uw kansloze immigranten of emigranten verhaal. Ze maken alle verzorgingshuizen en ziekenhuizen schoon, ze zorgen voor veel wat oudere Nederlanders, ze brengen pakketjes rond, ze besturen bussen en trams... Een fijne dag!.

Piet de Geus
Piet de Geus4 jul. 2017 - 11:56

"Een emigrant is ook een immigrant." Ach, natuurlijk. "Het is maar vanuit welk gezichtspunt je het bekijkt." Vanuit de kant waar een emigrant kansloos is bezien, zullen weinig zijn reislust betreuren. Al was het maar vanwege de zegenrijke invloed op de houdbaarheid van ons sociale stelsel.

RU486
RU4864 jul. 2017 - 16:19

@Berend_van_den_Achterberghen 4 juli 2017 at 12:28 RU486, Een emigrant is ook een immigrant. Het is maar vanuit welk gezichtspunt je het bekijkt. Dat is zeker waar. Echter zoals jij het formuleert heb je het duidelijk over immigranten en schrijf je freudiaans emigranten. Geeft niet, staat alleen zo slordig

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 jul. 2017 - 22:01

Even helder: wat Baudet ter zake economie heeft te bieden verschilt in essentie niet van wat VVD en CDA willen, en van wat de afgelopen decennia beleid is geweest. De resultaten zijn bekend: Defensie en Politie verkeren in deplorabele staat, Justitie is vrijwel machteloos, onderwijs implodeert, zorg is zwakker dan het de laatste veertig jaar is geweest. Zeggen dat Baudet een groot gevaar is, is zeggen dat oorlog de beste vorm van vrede is.

3 Reacties
Pater
Pater4 jul. 2017 - 0:55

ik acht het FvD wel degelijk nog rechtser en nog asocialer en veel nationalistischer dan VVD en CDA. Een gevaarlijke onderschatting van Baudet.

Voud Gespelt
Voud Gespelt4 jul. 2017 - 7:28

Pater. Grappig hoe mensen toch van mening verschillen. Ik vind de partij verfrissend en een realistische kijk op de grote vraagstukken hebben. Ze schoppen tegen heilige huisjes, zoals een nieuwe partij betaamt en schuwen de controverse niet. Kijk TB wordt hier uiteraard behoorlijk door het slijk gehaald, sommige dingen terecht, andere zeer zeker niet, maar de termen Fascist, Racist, Xenofoob en ook Seksist zijn toch echt niet van toepassing. Ik zie het gemak zoals hij met aantijgingen omgaat maar ook het kunnen erkennen dat het misschien een beetje anders geformuleerd kon worden siert de (jonge) man. Zijn partij groeit gestaag, dit terwijl de Linkse media erg zijn best doet de partij weg te zetten als extreem rechts. Misschien is het Links wel dat extremer is geworden..kan ook.

Pater
Pater5 jul. 2017 - 2:02

@Voud Baudet is niet gewoon rechts, hij is reactionair. Hij is een vurig nationalist die het liberalisme als gevaarlijke nieuwlichterij ziet: daarin staat het nationalisme niet voorop. Hij en zijn maatje hebben een uiterst denigrerende kijk op vrouwen. Over moslims is hij minder grof dan Wilders maar wel vergelijkbaar. Hij wil gigantisch snijden in de overheid en de -suitgaven ("de tientallen miljarden aan subsidies die jaarlijks door de overheid worden uitgedeeld": welke dat zijn zegt hij er niet bij) wat neerkomt op een sterk terugtredende in plaats van optredende overheid.

Ikkyu
Ikkyu3 jul. 2017 - 21:02

Ik zal niet voor Baudet stemmen, maar ik vraag me wel af onze sociale welvaartsstaat nog wel houdbaar is op de langere termijn. Iedereen lijkt altijd maar te denken dat het altijd maar beter kan, maar de wereld is snel aan het veranderen, en de militaire, politieke en economische hegemonie van het Westen loopt ten einde. Meer landen sluiten aan, terwijl grondstoffen schaarser worden, ecosystemen op sterven na dood staan en de negatieve effecten van klimaatverandering steeds sterker gevoeld worden. Versobering in alles, van consumptiepatronen tot sociale zekerheid, is waarschijnlijk onontkoombaar in de komende decennia.

1 Reactie
Pater
Pater4 jul. 2017 - 1:02

Je overwegingen zijn zeker waardevol, de dominantie van het Westen neemt af, het is natuurlijk ook niet onlogisch dat de armen van vroeger ook hun deel willen hebben. Edoch, er speelt vooral een ideologische waardeverschuiving: het neoliberalisme heeft veel terrein gewonnen. De bedrijfswinsten zijn de afgelopen 20 jaar toegenomen, het aandeel van de lonen in de nationale economie is flink afgenomen. Er is waarachtig nog heel veel economische ruimte. Dan moeten we wel weer een sociaaldemocratische ideologie gaan bouwen!

Hertog2
Hertog23 jul. 2017 - 20:52

Geachte heer van der Zwaal. FvD, FvD wat moeten wij daar nu over zeggen? Ik vrees met grote vrezen (voor de tegenstanders dan) dat de opmars van deze partij niet meer te stoppen is. Veel FvD stemmers zijn boos, heel boos op de gevestigde politiek. Ik zal wat punten aansnijden hier; Het ondemocratische karakter dat de EU heet, in dit verlengde de Nederlandse miljarden die weer heel giftig richting de zuidelijke landen verdwijnen. Bij de oprichting van deze unie was men klip en klaar, geen zorgen Nederlandse belastingbetaler, gaat niet gebeuren! Wie gelooft er nog in het Jan Kees de Jager sprookje? Lees; "Nederland krijgt al het geld dat aan Griekenland is geleend uiteindelijk terug." De Eurobonds komt eraan, Macron kijkt verliefd naar onze economie en naar onze pensioenpotten. Tal van pijnlijke maatregelen zijn hier in Nederland genomen, niet in Frankrijk!. Maar de Franse schulden zijn toch echt de schulden van oa ook Nederland?. Veel Nederlandse burgers denken hier toch echt iets anders over, waaronder ik. Schengen, U weet wel vrij verkeer van goederen en diensten, onze buiten grenzen, die worden domweg niet bewaakt!. Maar goed genoeg over mijn afkeer binnen de EU. Laat ik het hebben over "onze" leiders (lijders) actief binnen ons politiek bestel... De heren en dames hupsen van baantje naar baantje. De heer Rutte zag ik wat ergerlijk wegkijken, de heer Buma begon wat met zijn smartphone te pielen... O wat had/ heeft mijn partij (FvD) zo ongelooflijk veel gelijk. Als je binnen je eigen gemeente carrière maakt, is de volgende stap politiek Den Haag. Volgende stap Brussel! Ter weet meneer Zwaal, veel van mijn mede burgers kunnen het eigen risico binnen de zorg niet meer ophoesten... Het stond duidelijk in de verkiezingsprogramma's, van zowel de CU als het CDA, verlaag het eigen risico binnen de zorg!. Blijkbaar is dit nu onderhandelbaar voor deze partijen..Immers het pluche lonkt..

2 Reacties
Pater
Pater4 jul. 2017 - 1:08

Het FvD maakt in no time korte metten met de verzorgingsstaat beste hertog, is dat wat je wilt?

Paul250371
Paul2503714 jul. 2017 - 9:20

in dit verlengde de Nederlandse miljarden die weer heel giftig richting de zuidelijke landen verdwijnen. Je bedoelt als vorm van leningen van onze banken die kost wat kost moesten worden terugbetaald zodat 3/4 Griekenland en de Griekse bevolking reddeloos is. En ik verdenk Bidet er niet van dat hij het opheeft met de gewone man.

rbakels
rbakels3 jul. 2017 - 20:46

KAN DE VARA (of Joop) DE NARE KOP VAN DIE MAN VAN HAAR WEBSITE HALEN??? Ik kom net van de dokter, want die buikkrampen vertrouwde ik niet. ik heb een jonge, heel pientere dame als huisarts, en die vroeg meteen: heb je dat verhaal over de vreselijke Baudet op JOOP.NL tot je genomen? Met het schaamrood op de kaken moest ik dat bekennen. Zojuist heb ik mij nog één keer lekker geërgerd maar ik weet nu hoe ik mijn nachtrust terug kan krijgen. Niet meer naar JOOP.NL kijken tot de vreselijke Baudet is weggehaald. Lieve VARA, ik zou het maar meteen doen.

3 Reacties
Josef K
Josef K3 jul. 2017 - 22:25

TB lijkt op de goede weg :-) zonder wrijving geen glans was het toch?

TomTank
TomTank4 jul. 2017 - 7:39

Grappig hoe men niet-links altijd op uiterlijkheden aanvalt i.p.v. met valide argumenten. Fortuyn (vzmh) had een kale Mussolini-kop, Wilders' platina geblondeerde haar blijft menigeen meer bezighouden dan zijn 'kopvoddentax' en Baudet krijgt een 'nare kop' aangemeten. Hoe voorspelbaar en doorzichtig. Die Baudet gaat nog eens heel groot worden, by the looks of it ;-)

Engineer2
Engineer24 jul. 2017 - 9:00

Die buikkrampen krijg ik nu altijd van die vreemde en onduidelijke plempsels van u. Gaat het verder wel lekker Frits?

Poezenmens
Poezenmens3 jul. 2017 - 20:28

Baudet, een toonbeeld van pedanterie, wil terug naar een klassenmaatschappij met grote verschillen tussen arm en rijk zoals die bestond tot aan de 20e eeuw. Voor veel rechtse lieden, die vinden dat ze het goed met zichzelf hebben getroffen, valt hij waarschijnlijk in de smaak, want die hebben schijt aan een beschaafde maatschappij.

GeenSJW
GeenSJW3 jul. 2017 - 19:55

FvD was voor de verkiezingen relatief onbekend. Na de verkiezingen is daar verandering in gekomen met name door de absurde pogingen om Baudet te demoniseren door uitspraken van een fictief figuur op hem te projecteren. Ik zie de FvD, dankzij al die 'reclame' (want negatieve reclame is ook reclame), best nog wel een kans maken aankomende verkiezingen. Zal niet de grootste partij worden, maar zoiets als GL nu is. (Niet als de verkiezingen binnenkort gehouden worden uiteraard, maar gewoon over 3,5 jaar. Er komt nog meer dan genoeg media aandacht aan schat ik zo.)

Wittemuis2
Wittemuis23 jul. 2017 - 19:51

Arnout de d'66'er is wel de eerste hier die Baudet met inhoud aanvalt. De meeste komen niet verder als hem persoonlijk de grond in te trappen . Wat te denken aan termen als, prototype van de brallende corpsbal, Nederland heeft sowieso weer een clown bi, Dit misogyne ventje gaat nooit dictator worden, Baudet is een rechts radicale praatjesmaker. ect ect en dan door personen die zo'n hekel hebben aan het populisme alleen niet als zij het zelf trachten te gebruiken. De FVD is mij te rechts maar sommige ideeën kan ik mij wel in vinden als een zakenkabinet. Verder vind ik Baudet een vrolijke jonge kerel waarvoor ik respect heb gekregen toen hij geheel uit het niets twee zetels wist te behalen. En als ik de peilingen mag geloven is hij de grootste stijger dus zo verkeerd doet hij het niet.

2 Reacties
GeenSJW
GeenSJW3 jul. 2017 - 21:00

Het is niet voor niets dat gelijk na de verkiezingen door mensen die het niet men hem eens zijn frontaal de aanval/demonisering werd ingezet. Dat was uiteraard een zwaktebod (want men viel hem niet inhoudelijk aan, maar via gedachtenkronkels van het niveau van een kleuter) en daar spint hij nu garen bij. Overigens kan ik deze column wel waarderen. Die gaat eindelijk eens inhoudelijk in op Baudet, voorzien van argumenten. Een ware verademing.

RU486
RU4864 jul. 2017 - 8:12

@GeenSJW 3 juli 2017 at 23:00 Het is niet voor niets dat gelijk na de verkiezingen door mensen die het niet men hem eens zijn frontaal de aanval/demonisering werd ingezet. Het prachtige en krachtige woord demonisering begint toch redelijk wat van zijn glans te verliezen als Calimero's te pas en te onpas het gebruiken om een nietszeggend punt te maken. Sneu

Sonic2
Sonic23 jul. 2017 - 19:09

Ik snap de haters niet en de fanboys niet. Laat ik positief beginnen. Baudet en Hiddema hebben de juiste conclusie getrokken door niet de fouten van de PVV te maken. Niet extreem polariseren en vooral een leden partij opzitten met mensen die in het maatschappelijke middenveld zitten. FvD is een positieve trendbreuk met het extreme radicalisme van de PVV. Enkele dwaze standpunten zijn overboord gegaan en het is een stap in de goede richting. Het is tijd dat ook deze stroming in Nederland op een volwassen manier gehoord wordt. De PVV stelt zich net zo kleuter achtig op als de SP op links en verdient haar eigen isolement volkomen wat mij betreft. De FvD lijkt betere stappen te maken. Voor de rest is FvD natuurlijk maar een onervaren partij. Het gaat jaren en jaren duren voordat die partij helemaal goed en wel is opgebouwd. De partij moet alles nog bewijzen wat mij betreft. Het is heel makkelijk om tegen de gevestigde partijen te trappen. Nu het zelf nog beter doen. Een beetje bescheidenheid en nederigheid zou ze sieren. Eerst maar even kijken of Hiddema vier jaar in de fractie blijft. Of Baudet en Hiddema het vier jaar met elkaar volhouden. Of de partij al zijn leden binnen boord kan houden. FvD is natuurlijk vooral Hiddema. In 2021 is hij 77. Als Hiddema weg valt dan valt een belangrijke publiek trekker weg. Ook het karakter van Baudet en zijn onhandige uitspraken gaan de partij in de weg zitten. Eerst dus maar afwachten en dan pas van de daken schreeuwen. Dat raad ik de rechts nationalisten aan.

Hjs2
Hjs23 jul. 2017 - 18:58

Nog maar 2 zeteltjes en nu al zoveel aandacht, Wilders staat in zijn schaduw, op deze manier creeert links zijn eigen volgende vijand. Het ene na het andere stuk over hem. Een beetje zoals de kritiek op trump, ketst allemaal af op de potentiele aanhang. Voorlopig is ie natuurlijk nog maar zeer marginaal, en of ie nou zoveel potentieel heeft? Veel pvv ers zullen echt niet op een corpsbal stemmen.

2 Reacties
Arend Wortel
Arend Wortel4 jul. 2017 - 7:50

["Veel pvv ers zullen echt niet op een corpsbal stemmen"] Hmm, daar ben ik niet zo zeker van. Velen van hen hebben destijds op Fortuijn gestemd, die ook bepaald niet hun evenbeeld was.

RU486
RU4864 jul. 2017 - 8:15

@Hjs 3 juli 2017 at 20:58 Nog maar 2 zeteltjes en nu al zoveel aandacht, Beter te vroeg veel aandacht voor rechtstaat ondermijnende individuen, dan te laat.

Henriette3
Henriette33 jul. 2017 - 18:24

Kan iemand vertellen wat er mis is aan zijn betoog tijdens het formatiedebat over de benoeming van Zalm? Ik vond dit betoog "het neusje van de zalm" Spijker-kop-raak! https://www.youtube.com/watch?v=ARhHELotURY

4 Reacties
Sonic2
Sonic23 jul. 2017 - 18:55

Ik zeg niet dat zijn betoog fout is. Er zitten zekere bruikbare punten in. Het punt van een minderheidskabinet met wisselende meerderheden. Dat kenniskabinet zie ik compleet niet zitten. In de politiek heb je politici nodig. Je laat je brood niet bakken door de slager. Verder weet Baudet nu al dat hij met de VVD en het CDA moet samenwerken. Dat dan ook weer met Zalm naar voren komt. Het is trappen tegen het partijkartel waarvan hij nu al weet dat hij er mee moet samenwerken. Ik snap dat je je moet onderscheiden als partij, maar die stoere woorden kan hij gaan inslikken als hij aan machtsvorming moet gaan doen. Ik zie het probleem niet met Herman Tjeenk Willink, Edith Schippers of Zalm trouwens. Omdat het gevestigde orde is, is het fout. Een bankier kan kennelijk ook niet. Het is vooral belangrijk dat een informateur partijen bij elkaar brengt en bruggen bouwt. Overigens schopt de huidige formatie de stelling van Baudet om ver. Voor een zogenaamd kartel duurt het lang om partijen bij elkaar te brengen. Ook al over 100 dagen. Ik vind juist dat partijen nu goed inzichtelijke maken wat voor hun wel haalbaar is en wat voor hun niet haalbaar is. Een D66 kiezer is het duidelijk dat Pechtold met veel tegenzin met Segers gaat praten. Klaver geeft goed zijn grenzen aan. Ik dacht dat aanhangers van PVV en FvD dat zo goed vonden. Dat je duidelijk zegt wat je wel en niet wilt. Voor de formatie zijn ze zo principieel als wat(zogenaamd) en als de formatie begint zijn ze zogenaamd degene die binnen no time een kabinet in elkaar kunnen timmeren. Eerst polariseren en daarna janken dat niemand met je wilt samenwerken en voor de vorm een toneelstukjes opvoeren alsof je constructief bent. Lachwekkend.

Davy ????
Davy ????4 jul. 2017 - 10:32

Ik geloof dat je zijn punt gemist hebt. In de politiek heb je inderdaad politici nodig. Maar dan wel politici met verstand van zaken. Er zijn nu teveel " "slager" politici die brood bakken. Waarom iemand minister onderwijs maken als hij/zij geen ervaring heeft in het vakgebied. Waarom niet iemand uit de wereld die weet waar hij/zij over praat ipv van praten om het praten en geen idee hebben hoe dingen er in de praktijk aan toe gaan.

Sonic2
Sonic24 jul. 2017 - 10:51

@ Davy Je kon bijvoorbeeld aan Els Borst merken hoe erg zo iets kan mislukken. Els Borst was een geweldige vrouw, maar een waardeloze minister. Als je minister bent moet je ook bekend zijn met een ambtenaren apparaat. Je moet ook politieke ervaring hebben. Je moet belangen kunnen afwegen. Bij de LPF kwamen ze ook allemaal vanuit buiten de politiek en het werd een ongekende rotzooi. Het klinkt allemaal sympathiek. Het zal er bij bepaalde mensen ingaan als koek, maar een minister die uit het vakgebied komt is niet per definitie een goede minister. Bovendien wil FvD Pieter Omtzigt als premier. Omtzigt zit alleen in de kamer omdat hij voorkeurs stemmen heeft en hij erg populair is bij in het oosten van dit land. Als er iemand is die niet boven de partijen kan staan is het Omtzigt wel. Zal een ramp als premier zijn. Aboutaleb ook trouwens. Dat gaat ook niet werken. Een burgermeester als minister. Dat is al zo vaak mislukt. Ik geloof dat de FvD aanhangers nogal wat punten missen. In de politiek heb je ervaring nodig met het politieke handwerk. Je moet de cultuur daar kennen. Je moet pragmatisch zijn. Vraag het anders eens aan Heinsbroek. Op 1 punt trouwens met FvD eens. Dat een minderheidskabinet een parel voor de democratie is. Met wisselende meerderheden. Ik moet deze laatste alinea er kennelijk in verwerken, want de gemiddelde FvD aanhanger kan net zo slecht tegen kritiek als een PVV'er.

Pater
Pater5 jul. 2017 - 2:05

Je bedoelt dat stukje over het terughalen van mensen uit de vorige eeuw zlas Tj. Willink? Zijn fractiegenooit is van ongeveer dezelfde leeftijd ...

Reza2
Reza23 jul. 2017 - 18:05

Zomaar even een quote: "Ook is het conservatieve beeld van Baudet over hoe ouderenzorg plaatsvindt — FvD pleit voor het “stimuleren” van “generatie-huizen” (waar ouderen bij hun kinderen en diens kinderen intrekken) — een bijna satirisch voorbeeld van over hoe weinig inlevingsvermogen zijn partij beschikt." Is dat werkelijk zo? Ik ken wel wat mensen die hun (groot)ouders in zouden laten wonen, ware het niet dat dat gewoon (flink) inkomsten kost. Als ik de ruimte ervoor zou hebben, waren mijn ouders ook welkom. Ik denk dat je zelf ook een stukje inlevingsvermogen mist. In hun partijprogramma gaat het namelijk niet om een verplichting, zoals jij doet voorkomen. Er staat namelijk dit: "wordt mogelijk en aantrekkelijk voor een grote groep kiezers" Of de groep werkelijk groot is valt te bezien, maar bestaan doet hij zeker.

1 Reactie
RU486
RU4864 jul. 2017 - 8:21

Ik ken wel wat mensen die hun (groot)ouders in zouden laten wonen, ware het niet dat dat gewoon (flink) inkomsten kost. Als ik de ruimte ervoor zou hebben, waren mijn ouders ook welkom. Ik ken er ook wel velen. Echter die komen uit een cultuur [ Marokkaans, Turks, Surinaams] waar men veel meer respect heeft voor ouderen. Autochtonen zijn liever voor opvang van ouderen in tehuizen die erg ver weg zijn verwijderd van de eigen omgeving.

TeeJee2
TeeJee23 jul. 2017 - 17:56

Het valt mij wel bijzonder op hoeveel mensen in de reacties alhier niet verder dan een inhoudsloos (en soms ellenlang) Ad Hominem. Ik dacht dat men hier een hekel had aan de Geenstijl methodiek? Waarom "reaguurt" u dan dan allen op exact dezelfde wijze? Als u zo graag een politicus met woorden te grazen neemt, doe het dan op de standpunten, en niet op zijn voorkomen.

1 Reactie
Sonic2
Sonic23 jul. 2017 - 19:27

Ten eerste heb ik nog nooit ook maar een enkele PVV'er/ FvD'er ook maar 1 standpunt van GL, D66, PvdA of SP goed zien weergeven. GL wil bijvoorbeeld een herverdeel sleutel voor vluchtelingen. Ik lees hier alleen maar dat ze de grenzen willen open zetten. De PvdA is bijvoorbeeld voor repressie en preventie. Ik lees alleen maar dat de PvdA thee drinkers zijn. D66 wil een federale EU. Kijk naar USA en Duitsland wat dat betekent. De SP zou voor belastingverhoging zijn. Dat is ook maar deels waar. De SP verlaagt de belastingen voor de eerste en tweede schijf. GL wil meer belasting op vervuiling, maar op arbeid gaat omlaag. Dat eerst van meer belasting wordt vermeldt. Dat tweede nooit. Over FvD. Die directe democratie paragraaf gaat niet werken. E democracy is in de vorm van Geenpeil al geflopt. In Frankrijk leiden vier verkiezingen per jaar al tot een lage opkomst. Laat staan hoe dat in Nederland gaat zijn. Bovendien wordt het besluitvorming proces uitbesteedt aan mensen die zich niet goed in de materie verdiepen. Of je een bakker vlees laat snijden zeg maar. Dat werkt niet. Op economische gebied is het vooral een voortzetting van het huidige beleid.Met wat minder belasting. Zeggen ze. Ik vind het nogal standaard beleid zeg maar. Uit de EU gaan is een gok. Baudet mag dat wel eens beter uitwerken. Vertel er ook bij dat we dan honderden handelsverdragen moeten sluiten . FvD wil een Australisch model op immigratie, maar daarvoor moeten verdragen worden gewijzigd en coalitie partners worden overtuigd. Niet echt haalbaar. Niet verkeerd, maar niet haalbaar. Zou Baudet er eens bij moeten zeggen. In Hiddema is er trouwens iemand die tegen al te streng straffen is. Dat is ook iets wat je eerder als links kan typeren. FvD is tegen de gevestigde orde, maar ze zullen zonder de gevestigde orde nooit aan de macht komen. Dat is altijd iets dubbelzinnigs. Dat moet Baudet er ook eerlijk bij gaan vermelden. Het bureaucratie verhaal kennen we inmiddels wel. Dat horen we al 30 jaar. Die riedel herhaalt Baudet. Een droom is het om de bureaucratie helemaal uit te bannen. Dat weet Baudet zelf ook wel.

msj_meijerink
msj_meijerink3 jul. 2017 - 17:22

Thierry Baudet is het prototype van de brallende corpsbal, die met veel dedain -met een glas bier in de hand- zijn vermeende superioriteit (en die van Trump) rond schreeuwt. Maar alleen op zijn studentenhok zit hij kwijlend naar blote meiden/jongensplaatjes met zijn... te spelen, want relaties maken kan hij niet. Geen empathie!

1 Reactie
Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer23 jul. 2017 - 18:51

"Thierry Baudet is het prototype van de brallende corpsbal" Ad hominums is het terrein van de kleinen van geest.

degroene
degroene3 jul. 2017 - 17:15

Wat is er precies raar aan dat iedere burger gewoon evenredig bijdraagt aan de sociale voorzieningen waar hij gebruik van maakt ipv zoals in Nederland contra-evenredig? Het socialistische en utilistische idee waarin het zogenaamd gerechtvaardigd is dat de niet productieve of genetisch zwakkere leven op het geld van de succesvollen is juist alles behalve rechtvaardig. Maar omdat het meer mensen helpt dan schaad wordt het gezien als iets goeds.

8 Reacties
adriek
adriek3 jul. 2017 - 18:11

Evenredig bijdragen... Dus de rijken betalen in jouw visie de uitkeringen, ontslagvergoedingen, bonussen en de HRA van de andere rijken (dat klinkt best redelijk), de middenklasse betaalt premies voor middenklassers met pech, en bijstandgerechtigen betalen de premies voor de uitkeringen van andere bijstandgerechtigden (klinkt lastig)?

bob b.
bob b.3 jul. 2017 - 18:12

'Maar omdat het meer mensen helpt dan schaad wordt het gezien als iets goeds.' Welke andere rechtvaardiging heeft een maatschappij nodig? Bovendien betaalt een uitkeringsgerechtigde ook sociale lasten. Dat is zijn bijdrage.

Marc2406
Marc24063 jul. 2017 - 18:40

U begrijpt simpelweg niet hoe de kapitalistische economie werkt. Kapitalisme kan simpelweg niet functioneren als het geld teveel blijft ophopen aan een zijde (de "rijke" of surplus-zijde). Want hoe kunnen bedrijven en ondernemers hun geld verdienen als er op een gegeven moment geen klanten met voldoende geld zijn om hun producten af te nemen. Dat is de grote fout die wordt gemaakt door marktfundamentalisten. Het ongelofelijk naïeve geloof dat de markt als vanzelf zal zorgen voor een gelijke verspreiding van geld, terwijl juist alles aantoont dat kapitaal in een markt overgelaten aan zichzelf zich steeds verder zal concentreren bij een steeds kleinere groep mensen waardoor het complete systeem niet meer functioneert. Kapitalisme als systeem in simpelweg niet een stabiel systeem wat leidt tot equilibrium. En dat mensen die meer verdienen of een groter vermogen bezitten veel meer bijdragen dan mensen met een laag inkomen/vermogen is niet meer dan logisch en zelfs uiteindelijk in het belang van mensen die op dit moment een hogere sociale positie bekleden. Want juist de "rijken" hebben het meest te verliezen als de maatschappij als geheel wordt getroffen door onrust simpelweg omdat een markt en de economie niet meer voor iedereen werkt. Iets wat velen in hun stupide arrogantie maar niet willen beseffen. Geld moet rouleren, niet alleen van arm naar rijk, maar juist ook andersom. Gebeurt dit niet dan zal er een bijzonder lelijke situatie ontstaan waarin met name de elite het nakijken zal hebben. Mark Blyth heeft het over "The Hamptons are a poorly defensible position" De Nederlandse versie zou moeten zijn: "Bloemendaal is bijzonder slechte defensieve positie". Of om met een andere rijke te spreken: "Beware fellow plutocrats, the pitchforks are coming." https://www.youtube.com/watch?v=q2gO4DKVpa8 Baudet is dus een complete f&#$ing idioot, net als de GOP in de VS compleet knettergek zijn.

Gerygrr
Gerygrr4 jul. 2017 - 11:29

Fijne uitleg Marc! Helemaal mee eens. Een kleine aanvulling: de oplossing voor het vinden van meer klanten voor de markt wereldwijd is het promoten van de bevolkingsgroei. Nog steeds is de kinderbijslag gericht op stmulering van het krijgen van meer kinderen. Belastingen lokaal worden berekend voor huishoudens van 1 persoon, voor twee of meer personen wordt hetzelfde, relatief lage tarief betaald. Dit alles heeft geleid tot een dramatische aanslag op klimaat en tot oorlogen en vluchtelingenstromen, waar we geen antwoord op hebben. Ik zie de toekomst somber in. Nieuwe politieke bewegingen zijn hard nodig, elke stembusgang in onze westerse wereld laat de onrust, het onbehagen en de zorgen en wanhoop van de kiezers zien. Op links èn op rechts. Dit wordt door het zgn. hoefijzermodel verklaard. Les extrêmes se touchent..... We doen net of het een niet met het ander te maken heeft en gaan zo met open ogen elkaar beschuldigend het einde van onze welvaart tegemoet.

degroene
degroene4 jul. 2017 - 18:37

@Marc Je uitleg is niet relevant noch een objectieve weerspiegeling van de werkelijkheid. Ik heb het over betalen in mate van gebruik van sociale voorzieningen terwijl jij een situatie schetst waarin een totaal gebrek aan herverdeling is.

Marc2406
Marc24064 jul. 2017 - 19:41

@ de groene: "Je uitleg is niet relevant noch een objectieve weerspiegeling van de werkelijkheid." Daar zijn het een groeiend aantal economen het grondig mee oneens... "Ik heb het over betalen in mate van gebruik van sociale voorzieningen" Wat je niet begrijpt (of wilt begrijpen) is dat het in het belang van de meer succesvollen in de samenleving is om de sociale voorzieningen voor iedereen in stand te houden. In die zin is het iedereen, maar vooral de bovenlaag van de bevolking die profiteert van sociale voorzieningen en alleen al daarom zouden mensen die meer vermogen hebben en meer verdienen veel meer moeten betalen. Het is namelijk in hun belang om deze situatie in stand te houden... Helaas lijken meer en meer mensen aan de top dit niet (te willen) begrijpen. Het bewijs dat sociale voorzieningen juist in het belang van de rijken is kan worden gevonden in het simpele feit dat zij het meest succesvol zijn. Het misverstand waar meer en meer (rechts georiënteerde "rijken") mee kampen is dat zij hun rijkdom puur en alleen aan zichzelf hebben te danken. Dat is naast arrogant gewoon bijzonder naïef. Het ligt juist aan de gunstige sociaal-economische omstandigheden die worden geschapen door precies die sociale voorzieningen die voor een gunstige markt zorgen (namelijk gevuld met een gezonde middeklasse die geld te besteden heeft). Als je echt wilt zien hoe onmogelijk een te ver geliberaliseerde zoek-het-zelf-maar-uit-maatschappij disfunctioneert zou je niet eens moeten kijken naar het proto-derde-wereldland de VS, maar naar diverse vrij hopeloze Afrikaanse samenlevingen* die tot aan de nok toe gevuld is met entrepreneurs die allemaal moeten sabbelen, juist omdat er een compleet gebrek ik aan sociale voorzieningen en infrastructuur (wat eigenlijk ook een sociale voorziening is). "terwijl jij een situatie schets waarin er een totaal gebrek aan herverdeling is." Nee, ik schets vooral een situatie waarin een totaal gebrek aan herverdeling langzaam groeiende is en dit is wat resulteert in bijvoorbeeld de opkomst van allerlei populistische partijen (zowel aan linker als rechterzijde). De reden dat (vooral Noordwest) Europa op dit moment nog steeds de ranglijstjes aanvoert als het gaat om geluk en welvaart heeft te maken met legio aan sociale voorzieningen die worden betaald door een extensieve belastingen op met name de rijksten van die samenlevingen. Maar juist daardoor krijgen met name de rijksten in die samenleving de kans om succesvol te zijn (terwijl iedereen er gemiddeld van profiteert). Dit is een win-win situatie die op dit moment door neoliberalen zeloten (die vat hebben gekregen op de traditionele middenpartijen) langzaam maar zeker wordt uitgehold, waarbij duidelijk is dat Baudet kan worden geschaard onder de meer idiotere vrije-markt adepten die nog steeds gelooft in het stupide idee van "trickle down". Oftewel de situatie is niet dat er een totaal gebrek aan herverdeling is (dankzij de op dit moment nog steeds deels intacte sociale voorzieningen) maar dat er een zeer ongezonde, potentieel desastreuze trend is richting het ontmantelen van het sociale netwerk in het misplaatste geloof dat de markt het beter en "efficiënter" kan oplossen. Wil je bewijs dat de vrije markt simpelweg niet werkt? Kijk dan eens naar de situatie in de VS of naar de situatie in derde wereld landen. *Dat het Afrikaanse continent op dit moment het sterkste groeit heeft dan weer te maken met de Chinezen die op massale schaal bezig zijn met een soort Marshall-achtig project waarin de infrastructuur (door de Chineze overheid betaald) zorgt voor een ontginning van het Afrikaanse project. Dus voor de goede orde, dit is NIET de oorzaak van rabiaat vrije markt denken wat vanuit het Westen wordt verspreid, maar dankzij de "communisten" van China.

Marc2406
Marc24064 jul. 2017 - 19:44

"Het misverstand waar meer en meer (rechts georiënteerde “rijken”) mee kampen is dat zij hun rijkdom puur en alleen aan zichzelf hebben te danken." moet zijn: "Het misverstand waar meer en meer (rechts georiënteerde “rijken”) mee kampen is dat zij [denken] hun rijkdom puur en alleen aan zichzelf hebben te danken." (het blijft jammer dat je op dit forum niet de mogelijkheid hebt om een geplaatst bericht aan te passen als er per ongeluk een typo wordt gemaakt....)

Cliff Clavin
Cliff Clavin5 jul. 2017 - 11:15

@Marc2406 - prima uitleg, zoals altijd. Eén van vele problemen van het neoliberalisme is dat van het bijeengelogen en bijeengestolen levensverhaal van de succesvolle mens. Hij waant zich krachtig, almachtig, onafhankelijk van alle anderen, en heeft zijn onmetelijke rijkdom daarom ook uitsluitend aan zichzelf te danken. Hij mag beschikken over het leven van anderen, door zijn eigen uitverkorenheid. Het lijkt me niet te ver gaan om dit een psychotische toestand te noemen. Mijn Übermensch moordt op afstand; via de effectenbeurzen, door manipulatie, door het meefinancieren van wapentuig en oorlogen, en door het genadeloos exploiteren van menselijk leed. De Irak-oorlog is een even perfect als gruwelijk voorbeeld van het voeren van een oorlog zonder grond, het plegen van een massamoord, en vervolgend het uitbuiten van al dat leed. Kapitalisme en democratie staan op gespannen voet met elkaar; maar indien kapitalisme in toom gehouden kan worden, dan is er een co-existentie mogelijk. Kapitalisme en neoliberalisme sluiten elkaar uit. Want de Übermensch duldt niemand naast zich.

Jan Klaasen
Jan Klaasen3 jul. 2017 - 17:05

Volgens mij is bovenstaand betoog langer dan het verkiezingsprogramma van FvD. Wordt teveel aandacht besteed aan die club volgens mij.

Irons
Irons3 jul. 2017 - 17:01

Verfrissend, een artikel waarin de heer Baudet en zijn partij niet als 'extreem rechts' worden neergezet. Alleen daarom al verdient de auteur een compliment. Bij deze!

3 Reacties
Marc2406
Marc24063 jul. 2017 - 19:20

Het is eerder radicaal libertair gecombineerd met xenofobische sentimenten. Niet een fijne combi...

Berend_van_den_Achterberghen
Berend_van_den_Achterberghen3 jul. 2017 - 23:05

Noem eens zo'n xenofobisch sentiment, Mark.

Jo4Hanna
Jo4Hanna3 jul. 2017 - 23:58

Vrouwen?

billie turf
billie turf3 jul. 2017 - 16:51

Niets maar dan ook echt niets in dit hele stuk heeft me doen twijfelen, of ik misschien toch maar niet op het FvD had moeten stemmen. We moeten echt uit die EU, daar ben ik van overtuigd, maar wel opeen slimme manier blijven handelen natuurlijk. we smijten de miljarden richting het zuidn, en er veranderd niets, want banken worden nog steeds gered, door het noorden, dit ondanks beloftes. Grenzen kunnen dicht,voor kansloze migranten dan, en Baudet weet dat. De vergelijkingen met Amerika raken kant noch wal uiteraard.

3 Reacties
Marc2406
Marc24063 jul. 2017 - 19:22

Uiteraard... Tja, zeloten zijn uiteraard hopeloos. Onverbeterbaar en duidelijk een gevaar voor iedereen inclusief zichzelf.

RU486
RU4864 jul. 2017 - 8:30

Grenzen kunnen dicht,voor kansloze migranten dan, Kan je aan iemands neus zien of hij/ zij kansloos is?Of hebben ze een embleem op hun revers. Kansloos ben je pas als je ze geen kans geeft.

Sonic2
Sonic24 jul. 2017 - 11:04

@ Billie Turf Je klinkt een beetje als een fundamentalist( GEEN terrorist) . Dat bedoel ik niet beledigend. Het is meer een constatering dat je compleet verblind door FvD . Dat je kritiek niet duldt. Dat je geen enkele twijfel kent. Als ik een reactie typ weet ik al dat je FvD en PVV aanhangers nooit op andere gedachten kan brengen. Die zitten zo vast in hun eigen kaders. Dus je hoeft het er niet bij te vermelden. Het zegt overigens al genoeg dat je hier uberhaupt FvD aanhangers ziet op een linkse site als Joop. Zoek de linkse personen eens op Geenstijl. Je kunt ze niet vinden. Overigens al bizar dat hier zoveel FvD aanhangers zitten. Op een site die links is.

Derck Walters
Derck Walters3 jul. 2017 - 16:44

De markt is het fundament van ieders welvaart in Nederland en in geen enkel geval oorzaak van vermeende armoede. Met de aantrekkende economie groeit het aanbod van arbeid ook weer en de WW-ers zijn voor meer dan negentig procent bereid aan deze vraag te voldoen, eventueel ook met bij- of herscholing. Van degenen die bijstand genieten is echter bijna de helft niet bereid te gaan werken blijkt uit cijfers van het CBS. Reden is dat zij via regelingen en toeslagen, maar ook door neveninkomsten die buiten beeld blijven, of omdat betreffende personen een bijstandsuitkering genieten terwijl zij ongeregistreerd een huishouden delen met anderen die ook een uitkering genieten en/of wel een baan hebben. Mensen die deels of geheel arbeidsongeschikt zijn verklaard zijn dat vaak niet voor alle vormen van werk. Daarnaast is er het afgelopen jaar een bizarre toename van het aantal ingestroomde arbeidsongeschikten in vergelijking met voorgaande jaren. Een sluitende verklaring ervoor heeft men niet maar het gaat zeker niet om een of andere epidemie. Volgens instanties moet er een oorzaak gezocht worden in het door aantrekkende markt toegenomen aanbod van arbeid en is arbeidsongeschiktheid dan een uitweg voor wie een excuus zoekt niet aan die vraag te voldoen en toch een recht op uitkering te houden. Van mij en veel anderen die dankzij het fundament van de markt eigen inkomen genereren door er hard en veel voor te werken en daarbij stevige belastingen afdragen om die frauduleus bijstand genietende werkweigeraars te onderhouden mag er best wat meer markttucht gaan gelden. "De werkbereidheid verschilt sterk per regeling, blijkt uit het CBS-onderzoek. Mensen met een WW-uitkering willen bijna allemaal weer aan het werk (93 procent). Bij bijstandsontvangers is die bereidheid veel lager: iets meer dan de helft. En voor ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt dat nog maar één op de vijf aan het werk wil, de vier anderen zien dat niet meer voor zich." http://www.volkskrant.nl/economie/cbs-na-drie-jaar-in-de-bijstand-neemt-lust-tot-werken-af~a4321202/

10 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin3 jul. 2017 - 18:34

Je beeld van mensen met een uitkering is nogal vervormd, Derck - wees blij dat jij aan de goede kant van de streep zit. Voor heel veel landgenoten van je is dat niet weggelegd, en zal dat ook niet meer anders worden. Er zit heel veel zuur, haat, en nijd in je woorden. 'Frauduleus bijstand genietende werkweigeraars', toe maar, het gif spat ervan af. Mensen vluchten niet in de arbeidsongeschiktheid, op de manier die jij hier neerzet. De redenen die je aanvoert zijn onzin. Ik denk dat juist omdat heel veel mensen, ook politici en werkgevers, dezelfde nare houding als jij erop na houden, voor gevoelige mensen het arbeidsklimaat niet meer te harden is. Overspannenheid, klinische depressie, burn-out: dat zijn geen modeziektes, en het zijn geen uitvluchten. Mijn advies: ga eens bij een aantal van diegenen die jij voor rotte vis uitmaakt, op bezoek. Praat een hele avond met ze. Met jouw tomeloze energie en werkkracht moet dat een koud kunstje voor je zijn.

Derck Walters
Derck Walters3 jul. 2017 - 19:48

Het CBS heeft de feiten op een rijtje. Bijna de helft van de bijstandsgenieters heeft geen behoefte om te gaan werken. Regulier wel te verstaan en dus zonder nog langer een bijstandsuitkering te ontvangen. Terwijl ze als arbeidsgeschikte alleen op voorwaarde van beschikbaarheid in geval van aangeboden werk een bijstandsuitkering ontvangen. De verklaring is dat het meer lucratief is het reguliere werk te weigeren omdat er òf neveninkomsten genoten worden door niet-regulier werk, òf dat er in een gedeeld huishouden meer inkomsten door arbeid of andere uitkeringen zijn. Voor de bizar grote toename van het aantal WIA-ers afgelopen jaar waarvoor zeker voor een deel geen redelijke medische grond als verklaring bestaat geldt dat er een belang achter schuilt niet te hoeven voldoen aan aangeboden werk nu het economisch aantrekt. Tenslotte is het een feit dat velen die deels of geheel arbeidsongeschikt zijn verklaard door herkeuringen die gerechtvaardigd zijn door eerdere deels of geheel ondeugdelijke keuringen, en gezien de laatste ontwikkelingen ook huidige, in veel gevallen andere vormen van passend werk kunnen verrichten. Daarnaast staan de medische ontwikkelingen niet stil. Mij verbaast meer dat mensen niet dolblij zijn dat ze weer meer mogen en kunnen meedoen door om te beginnen voof zichzelf en via belastingen ook anderen te zorgen.

Piet de Geus
Piet de Geus3 jul. 2017 - 21:14

"De markt is het fundament van ieders welvaart in Nederland" Altijd leuk om dat soort stellingen te horen verkondigen door lieden als Baudet. Wat meteen de vraag oproept wat voor verdiensten ze precies hebben in de markt en wat hun bijdrage aan ieders welvaart in Nederland is. En dan blijk ineens dat we te maken hebben met een subsidieslurper.

Jo4Hanna
Jo4Hanna4 jul. 2017 - 0:03

Goed gezegd mijnheer Lenssen

DaanOuwens
DaanOuwens4 jul. 2017 - 2:36

@ Derck Walters In de Volkskrant stond: Bijna de helft van de mensen die thuis zitten met een bijstandsuitkering wil niet werken of zegt dat niet (meer) te kunnen. Als reden noemen ze vooral dat ze daarvoor te ziek zijn of zich te ziek voelen. Kortom je liegt. Men kan niet werken. Dat is heel iets anders dan niet willen werken. Dat maak jij er van. Overigens is de constatering dat een groot deel van de werklozen niet meer inzetbaar is in de normale arbeidsmarkt al van alle tijden. Veel van deze mensen doen wel vrijwilligerswerk. Maar langdurige werkloosheid is slecht voor mensen. Jouw formulering frauduleus bijstand genietende werkweigeraars is niet alleen onbeschoft maar ook nog eens geheel onjuist. Want er zijn ook geen banen voor deze groep, dus ze kunnen helemaal niet aan het werk. Bovendien lijk je niet te beseffen dat een bijstand inkomen iets van 920 euro per maand is. Na aftrek van vaste kosten en het optellen van toeslagen heeft een alleenstaande in de bijstand ongeveer 50 euro per week om te eten. Een gezin ongeveer 80. Genieten is in die context wel erg misplaatst. Als je CBS cijfers probeert te gebruiken lees dan eerst de definities eens. Daar lijk je weinig van te begrijpen. Je geeft er een zelfbedachte extreem rechtse inhoud aan. Je mag best je eigen werkelijkheid creëren maar daar grote groepen burgers vervolgens op afrekenen verdiend volgens mij weinig respect.

Derck Walters
Derck Walters4 jul. 2017 - 5:06

@Piet ???? Je acht geen parlementair vertegenwoordigend politiek systeem nodig met eveneens hard werkende mensen om onze vrije maatschappij die haar brandstof ontleend aan het marktmechanisme mogelijk te maken. Vast wel. Net als de standhouders mogen ook de marktmeesters hun bijdrage leveren.

Piet de Geus
Piet de Geus4 jul. 2017 - 9:15

"Je acht geen parlementair vertegenwoordigend politiek systeem nodig" Hoezo? Ik ben geen marktfundamentalist. Maar van mensen die dat wel zijn verwacht ik dat ze op zijn minst aan de markt hebben geroken tijdens een snuffelstage. Zodat ze op zijn minst een vage notie hebben van waar ze over praten. "die haar brandstof ontleend aan het marktmechanisme mogelijk te maken" Mensen als Baudet die maar wat uit hun ideologische nek kletsen maken helemaal niets mogelijk en leveren geen brandstof maar zijn pruttelende brommertjes: ze zijn niet eens in staat om fossiele brandstof een beetje efficiënt te gebruiken en laten ons met de stank en de herrie zitten. Terwijl degenen die de markt laten draaien in een Tesla voorbij zoeven.

Jan Willem de Boer
Jan Willem de Boer4 jul. 2017 - 13:28

Het doet echt wel pijn he Piet dat van Mierlo's kroonjuwelen, door Pechtold bij het grofvuil gezet, door FvD worden opgepakt.

Gerygrr
Gerygrr4 jul. 2017 - 13:29

Precies Daan Ouwens en Cliff! Het artikel ondersteunt de visie van Derck absoluut niet. Zelf ziek geworden en niet meer in staat de te hoge werkdruk aan te kunnen, zonder passend werk aangeboden te krijgen door mijn onderwijswerkgever (39 jaar) val in de laatste categorie genoemd in het artikel. Door de overgang van WAO naar WIA en met een verzekering die in gebreke bleef vanwege die wetswijziging nu dus met keuzepensioen. Dat betaal ik uiteindelijk zelf. Mijn ex-collega's en mijn jeugdige opvolger sprak ik vorige week. Jong en doodmoe, een van hen heeft vrijwillig een werkdag ingeleverd.....

Piet de Geus
Piet de Geus4 jul. 2017 - 23:09

"van Mierlo’s kroonjuwelen" Doe niet zo sneu. Ik heb en had helemaal niks met die zogenaamde kroonjuwelen van die muffe regenjas.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*3 jul. 2017 - 16:03

Ha ha ha, Nederland heeft sowieso weer een clown bij!. :) Ik trap er niet in hoor (en samen met mij, ook niet veel miljoenen Nederlanders, in heel Nederland, neem ik aan). Na Donald Trump, na Boris Johnson, na Michael Gove, na Nigel Farage, na Geert Wilders, na Jan Roos, na Jan Dijkgraaf, na Marine Le Pen enz., de hele beschaafde westerse wereld, binnen en buiten Nederland, is uiteindelijk wakker geschud (gelukkig maar). Een heel fijne avond aan jullie allemaal!.

3 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin3 jul. 2017 - 18:28

Yo, brother - de ene circusartiest na de andere heeft kunnen genieten van zijn kwartiertje in de spotlights. Niet één ervan is houdbaar gebleken. De Britten zijn wakker geworden uit een boze droom; en de Nederlanders zullen volgen.

Marc2406
Marc24063 jul. 2017 - 19:26

Tja, dat dachten de Amerikanen ook toen zij zagen dat de Oranje Oerang Oetan zich verkiesbaar stelde door per roltrap af te dalen. Leuk, weer een clown erbij. Totdat deze idioot daadwerkelijk werd verkozen tot president. Heel wat mensen daar moeten allerminst hierom lachen...

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jul. 2017 - 17:06

Wij hadden in ons dorp vroeger een man gelijk Baudet, liep altijd met de neus in de wind, precies dezelfde blik en motoriek, overal verstand van. Bood zich eens aan als psycholoog bij de plaatselijke voetbalclub om het niveau wat op te krikken. Ze wisten niet hoe snel ze hem eruit moesten 'kieperen' . Nu vraag je je misschien af waarom die man nooit gewerkt heeft/ Het is erg voor hem maar hij leed aan hoogmoedswaanzin. Daar moet je niet mee lachen, dat is een zeer serieus probleem. Iedere keer als ik Baudet zie krijg ik als vanzelf de beeltenis van die man op mijn netvlies. Verder heb ik er geen mening over, 'pragmatisch gezien' kan ik mijn energie beter ergens anders in steken...

van Kessel
van Kessel3 jul. 2017 - 16:00

Die Baudet begint steeds interessanter te worden. Goed, wat ruwe kantjes hier en daar, maar jeetje, iemand die GroenLinks/Vara zo in paniek brengt, die moet wel heel dicht tegen de waarheid aanschuren.

1 Reactie
vakman2
vakman23 jul. 2017 - 19:52

@van Kessel nee.. niet de reactie van de Ander brengt je dichter bij de Waarheid - maar het juist methodisch inzetten van twijfel, brengt je verder. Ook wel methodisch skepticisme genoemd. Twijfel aan linkse politici & zowel aan de rechtste - dat zou mijn advies zijn - als je tenminste voor je eigen belang wil opkomen (dat in zijn uiterste consequentie samenvalt met het algemene belang). Maar klopt mijn advies wel ;-) ...?

Poubelle
Poubelle3 jul. 2017 - 15:24

Baudet drijft de spot met de politiek. Of je dat nu leuk vind of niet, hij heeft met de term partijkartel wel degelijk een punt. Mooie topfunctie`s bij de semi-overheid zijn vaak benoemde positie`s. (95%) Dat zijn functie`s waar al snel 2 ton of meer salaris tegenover staat. De poule waaruit deze benoemingen gebeuren is beperkt. Vooral de 3 grote partijen. VVD, CDA, PvdA profiteren ervan. Als je alle leden van deze partijen op een hoop gooit, vervolgens de filter: Academisch geschoold + politieke ervaring erop loslaat dan kom je volgens Ewald van Engelen op ongeveer 28.000 mensen uit. Voor 95% van de benoemde arbeidspositie`s wordt er dus maar naar een zeer beperkte poule mensen gekeken. Nu kunnen we allemaal blijven denken dat de mensen dom zijn, maar de meeste mensen hebben dit wel door. Hier spelen populisten op in. Baudet is geen sociaal democraat maar een populist met een zeer rechts conservatief economisch model. Je moet dus van hem ook niet verwachten dat hij de sociaal democratie gaat redden. Dat moeten de sociaal democraten zelf doen. Mensen die op FvD stemmen hebben het over het algemeen gemaakt al dan niet als zelfstandig ondernemer. Die zien belastingverlagingen wel zitten, want dan houden ze meer zelf over. Dat is vrij normaal dunkt mij. De politiek stript de sociale rechten momenteel maar snijden nooit in het eigen vlees. Begin daar eerst maar eens mee. Vervolgens eens in de salarissen van de Semi-overheid en andere publieke instellingen. Want waarom moet een Giel Beelen bijvoorbeeld een half miljoen euro salaris incasseren? Want ook zijn salaris wordt betaald uit de grote pot. Doet men dat niet, dan moet men niet raar opkijken als mensen zeggen. Nou, de belastingen mogen wel wat lager want dan hou ik zelf ook wat meer over. Baudet speelt daar op in, logisch dus dat hij dus momenteel een reizende ster is in de politiek. Wil men minder populisme, minder nationalisme, dan moet men eerst accepteren dat men zelf de voedingsgrond heeft gecreëerd waarop populisme kan groeien.

2 Reacties
Sonic2
Sonic23 jul. 2017 - 19:15

@ Poubelle Je kan dit terug zoeken, maar in de jaren 60 kon je dit soort termen al vinden. Heer Koekoek had het daar niet direct over, maar het kwam er wel op neer. Er is niets nieuws aan het punt van Baudet. U doet net alsof Baudet die term uit vindt. Dat heeft hij natuurlijk niet. Zelfs de term is gejat van Martin Bosma. Die had het in 2010 al over kartel politiek.

Poubelle
Poubelle3 jul. 2017 - 21:43

Sonic, kan je na gaan hoelang men dat al voort laat duren. Er veranderd niets, men blijft stug doorgaan. Als de politiek goed voor zichzelf zorgt, dan is het niet raar dat mensen dan op een gegeven moment ook op zoek gaan naar een manier om wat beter voor zichzelf te zorgen.

RaymondenJoop
RaymondenJoop3 jul. 2017 - 15:22

Is pragmatisme tegenwoordig sch**t aan je principes hebben? Hoewel...Over 80% kunnen de conventionele partijen het zo eens worden. Het niet willen toegeven is ingegeven door de angst van een slecht resultaat bij de komende verliezingen. Zou me ook niks verbazen als we nog 10-12 mnd zonder regering zouden zitten

Patrick Faas
Patrick Faas3 jul. 2017 - 15:19

Zat toevallig naar NPO Politiek (de beste zender van de NPO) te luisteren toen Baudet uit de lucht kwam vallen met zijn aanval op de parlementaire democratie. Hij beschuldigde die van holle retoriek, terwijl het praatje van Baudet zelf eigenlijk het enige was tijdens het debat dat je onder die noemer zou kunnen vatten. Wat hij zou prefereren boven een parlementaire democratie bleef volkomen onduidelijk. Het Amerikaanse systeem lijkt teveel op het onze om te vermoeden dat hij dat wel goed zou vinden. Het onzinnig gewauwel van de ijdele aandachttrekker werd genegeerd door de rest van de Kamer en dat vond ik verstandig. Zonder van de tijd om erop in te gaan. Heb daarna wel de moeite genomen om eens te luisteren of Baudet eigenlijk een beetje piano kan spelen. Nou, niet dus. Hij speelt heel houterig en gevoelloos. Die piano van hem functioneert misschien vooral als bed waarop hij af en toe uitrust, maar dat heeft geen snob value bij de cultuurelite. Wat een afgang. Baudet is slechts een Wilders, incapabel en irrelevant, maar dan in Hollandse verpakking. Dit misogyne ventje gaat nooit dictator worden, dus laten we de Kamer navolgen en hem negeren tot hij zo iets ongrondwettelijks zegt dat we zijn partij kunnen verbieden.

1 Reactie
Jo4Hanna
Jo4Hanna4 jul. 2017 - 0:02

Mensen met een vlak affect kúnnen ook geen piano spelen

TomTank
TomTank3 jul. 2017 - 15:10

"is Baudet echter de laatste persoon aan wie men de toekomst van de sociaal-democratie van Nederland moet willen overlaten." Logisch want FvD is helemaal geen sociaal-democratische partij. Moet wel zeggen dat het bij velen erg dun door de broek loopt voor Baudet, er wordt wel erg veel aandacht besteed aan het demoniseren van dat partijtje met slechts twee magere zeteltjes. Angst is een slechte raadgever.

Wilhelm Tell
Wilhelm Tell3 jul. 2017 - 14:53

De vergelijking qua belastingen tussen Nederland en de VS is een kort-door-de-bocht vergelijking, er zijn immers andere landen waar minder belasting betaald wordt, maar waar de voorzieningen toch prima op orde zijn. Ik ben zelf woonachtig in Zwitserland en betaal hier rond de 8% Inkomstenbelasting. De wegen zijn goed, het OV perfect. Alleen in NL schijnt de gezondheidszorg beter te zijn, openbare scholen zijn hier gratis (niks ouderbijdrage) en de universiteiten en hogescholen kosten rond de €100 per maand. Prioriteiten, daar gaat het om: het geld kan maar 1 keer uitgegeven worden en dat verschil is duidelijk te zien tussen CH en NL (en uiteindelijk de VS).

Kepler
Kepler3 jul. 2017 - 14:48

Geen partij maakt zijn programma waar want moet altijd polderen maar mijn stem heeft hij toch. Al was het maar omdat hij anti-EU is. Hij doet het goed.

bob b.
bob b.3 jul. 2017 - 14:26

Ik zag tijdens de speech van Baudet een man die nijdig met zijn pen zat te krassen. Waar de woede uit de ogen spatte toen Baudet het een schande noemde dat Wilders PVV buiten spel gezet was. Je zag Wilders denken, hoe haalt die vlerk het in zijn hoofd om mijn liedje te zingen. Het is duidelijk dat Wilders er op rekenen kan dat de concurrentieslag op rechts ten koste van hem gaat. De rest van de kamer liet het allemaal over zich heen komen. Het is de toon van Baudet die anders is dan het dreinerige gejerimereer van Wilders. Maar de inhoud is even obligaat en generiek. Klagen kunnen we allemaal. Baudet doet hetzelfde trucje als Wilders en Trump, maak de gevestigde orde tot je vijand, speel dat sentiment uit en kleedt je aanhangers tot op het ondergoed uit. In de VS zien we het nu duidelijk, de echte contouren van rechts beleid. In Engeland wordt de bevolking na het migratie exorcisme van de brexit eindelijk wakker. In Nederland zal het nooit zo ver komen. Daar zorgen Wilders en Baudet wel voor. Beide moeten het hebben van de belofte, niet van de werkelijkheid van alle dag. In die belofte zit de hoop dat het anders kan en anders moet. De hoop is het ideaal. Dus waarom zou je mensen die hoop op een beter leven afnemen, dat is onmenselijk. Laten we de hoop koesteren zolang als mogelijk is. En zolang het goed betaalt.

9 Reacties
Josef K
Josef K3 jul. 2017 - 14:54

Leuk bedacht maar heb net even IPSOS peiling van 29/6 gechecked en PVV en FvD staan beiden op winst. Jouw vlieger gaat dus niet op.

Karingin
Karingin3 jul. 2017 - 15:11

Baudet doet het trucje alleen in slecht Latijn :)

Irons
Irons3 jul. 2017 - 16:53

Vooralsnog gaat de (verwachte) groei van FvD niet ten koste van de PVV: http://www.ipsos-nederland.nl/ipsos-politieke-barometer/barometer-van-deze-week Zowel PVV (1 zetel) als FvD (4 zetels) zouden groeien volgens de laatste peiling van Ipsos. Verlies zou vooral op 'links' liggen: PvdA (-1) en SP (-7!!!). Van dit verlies zouden er 2 naar GL gaan en 1 naar D66. Blijven er precies 5 over voor PVV en FvD.

Sonic2
Sonic23 jul. 2017 - 17:13

Het zegt al zo enorm veel over Wilders en PVV aanhangers dat Baudet Wilders met fluwelen handschoentjes moet behandelen. Geen enkele vorm van kritiek op Wilders, want dat is demoniseren. Alsof Wilders een god is. Absoluut te vergelijken met Poetin, Erdogan, Trump. Dat is natuurlijk Baudet zijn doel. Als Baudet groot wil worden, zal het ook ten koste van Wilders moeten gaan. Wilders is dermate een dictator en zijn aanhang is dermate slaafs dat het alleen op een poeslieve toon kan. Op een andere manier kan het niet. Baudet is natuurlijk voor Wilders de op het oog poeslieve vriend die er uiteindelijk met je vrouw en je huis vandoor gaat. Een bedrieglijke vriendelijkheid. Het is een ongekend iets in de politiek. Dat je een politieke tegenstander gewoon compleet niet kan aanvallen, omdat het je anders zetels kost. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Hiddema slijmde nog dat Wilders toch gelijk krijgt.

bob b.
bob b.3 jul. 2017 - 18:21

Die stijging is een momentopname, geen vlieger. Als het op echt kiezen aankomt gaat de PVV onderuit. Dacht je nu echt dat Wilders zit te wachten op een concurrent? Wat moet hij met Baudet? Een coalitie vormen? The coalition of the unwilling misschien.

Sonic2
Sonic23 jul. 2017 - 18:44

@ Irons Laat die peilingen eerst eens de VVD goed in schatten. De VVD werd overal veel te laag ingeschat. De PVV zou volgens de Hond 24 zetels krijgen in Maart. Het werden er 20. Zeker bij een lagere opkomst zie ik de PVV verliezen en de FvD winnen. Overigens vermeld je er niet bij dat de PvdA stijgt bij de Hond en ook de SP daar hoger staat. Uiteraard alleen de peiling vermelden waar je eigen partijen goed in uit komen. Nooit de peilingen benoemen waar het andersom is. En er ook nog niet bij vermelden dat die 1e PVV zetel winst volstrekt binnen de fouten marge ligt. LOL.

bob b.
bob b.3 jul. 2017 - 19:08

Ik heb de peiling van gisteren er nog eens bij gepakt. PVV raakt extra zetel weer kwijt, FvD +3, CDA -3. Het is dus duidelijk waar die haar virtuele winst haalt. Verder winst voor PvdA (3 zetels) en d66 1 zetel. Dat FvD in eerste instantie wat weghaalt bij het nette CDA en wellicht VVD, is niet zo vreemd. De PVV aanhang houdt zo kort na de verkiezingen met zicht op nog een verkiezing nog even pas op de plaats. Maar zal denk ik gauw inzien dat Baudet als new kid on the block de echte winnaar is, en daar houden ze van. Meerdere PVV stemmers vertelden me voor de verkiezingen dat ze feitelijk niet op Wilders of zijn standpunten gingen stemmen, maar op hem stemden omdat ze zelf een keer bij de winnaars wilden horen. Ze hadden genoeg van die eeuwige, ondergeschikte plek waar altijd de klappen vallen. Met andere woorden, het geeft aan hoe ze hun persoonlijke misère tot politiek statement maakten. Wilders speelde daar altijd handig op in, zonder zich overigens in te spannen werkelijk iets aan die situatie te doen. En dat wisten ze. Want op mijn vraag of ze werkelijk dachten dat Wilders in een regering zou gaan zitten schudde het overgrote deel zijn hoofd. Nee, dat zou nooit gebeuren. Op de vraag of ze daarna opnieuw op hem zouden stemmen zei ongeveer de helft dat ze dat niet zou gaan doen. Bovendien zouden er wel weer anderen komen met nieuw ideeën. Zij worden nu dus op hun wenken bediend, een nieuwkomer die het geluk aan zijn kont heeft hangen. Ze wachten al 10 jaar op de hand van god en hier is het dan.

Sonic2
Sonic24 jul. 2017 - 8:34

@ Pieter Ahnsmann Ik vind een coalitie VVD- CDA- D66- GL/PvdA/CU prima. Een coalitie ook waar links Nederland kan leveren. Ik ben ook wel deels links. In Nederland gaan veel dingen goed. Ik heb het idee dat VVD en PvdA met hun Turkije deal het maximale hebben gedaan om de immigratie te beteugelen. Het maximale binnen de huidige context met al zijn verdragen. U mag best geloven in de Baudet en Wilders. We hebben aan Wilders kunnen zien wat 13 jaar sprookjes vertellen oplevert. Helemaal niets. De principes van de SP leiden al 23 jaar tot nagenoeg niets. Ook FvD heeft nog niets bereikt. Ik zie Nederland niet op korte termijn uit de EU gaan. Ook niet uit de Euro. Ik zie niet referenda's komen. Er komt ook geen kennis kabinet. De grenzen gaan niet dicht. Baudet zal ook geen premier worden. Als hij dat al zal worden dan zal er veel water bij de wijn moeten. Zelfs zoiets simpels als het verlagen van het eigen risico is al zeer lastig. Hiddema gaf dat toe. Hij gaf ook toe dat het eigen risico diende om de zorg betaalbaar te houden. De rechts nationalisten dromen net zoveel als links in de jaren 60 en 70. Overigens mag FvD het van mij best proberen in een kabinet. Ik zal er nooit op stemmen. Die kans is nihil. Ik denk dat het eerder is dat figuren zoals u compleet niet tegen kritiek kunnen. Baudet en Wilders beloven een hele hoop, maar maken nooit wat waard. Als Rutte hard wordt aangepakt dan ook eindelijk Baudet en Wilders eens. Hoe gaat Baudet die directe democratie regelen? Hoe gaat Baudet dat kennis kabinet regelen? Hoe gaat Baudet die Nexit regelen? Hoe gaat Baudet die baantjes carrousel stoppen? Hoe dan? Hoe laat Baudet ons uit de euro stappen? Hoe zorgt Baudet dat de PVV weer mee doet? FvD belooft nogal wat. Het zal allemaal anders worden met hun. En dat in het stroperige Nederland? Laat Baudet gewoon zijn kiezers eens voorhouden dat Nederland het land van de kleine stapjes is. Dat jezelf omhoog praten in de peilingen heel makkelijk is en dat regeren heel moeilijk is. Snap ook de felle kritiek van FvD en PVV niet op de elite. Presteert eers zelf eens iets fatsoenlijks voor dat je kritiek gaat leveren. FvD moet alles nog bewijzen. De PVV liep weg toen het spannend werd. En liet Nederland met een enorm tekort achter.

RU486
RU4864 jul. 2017 - 16:27

@Josef K 3 juli 2017 at 16:54 Leuk bedacht maar heb net even IPSOS peiling van 29/6 gechecked en PVV en FvD staan beiden op winst. Jouw vlieger gaat dus niet op. Allemaal wel leuk en aardig. De praktijk wijst uit dat de peilingen nietszeggend zijn op het moment dat er daadwerkelijk een vakje rood gekleurd moet worden. Mij bekruipt het gevoel dat we het nu 4-5 jaar lang gaan hebben over hoe,wie wat doet in de peilingen .

Jan Vries2
Jan Vries23 jul. 2017 - 14:16

Meneer van der Zwaal Ach uw opinie is ook maar een opinie en u strooit met zaken alsof de zwa..... pardon; regenboogPiet de pepernoten weer komt strooien. U zegt in feite met deze opinie; dat we ons maar moeten neerleggen met zoals dit land nu wordt geregeerd. Een land met jawel vele voedselbanken en ook een record aantal miljonairs dat elk jaar weer een record breekt. In dat opzicht alleen al worden we een bananenrepubliek zoals Zimbabwe. Daarentegen wilt u zich vastklampen aan een systeem; de EU; dat via de redding van buitenlandse banken zoals onlangs nu in Italie zelfs miljarden uit onze staatskas grijpt. Griekenland wordt gered met nederlandse miljarden die let op....direct belanden in de handen van Duitse bankiers die de Grieken leningen verstrekten. Hiervoor heeft Rutte zijn eigen volk financieel het vel over de oren moeten trekken en moeten bezuinigen op alles en nog wat. Dit belangrijke element ontbreekt totaal in uw conservatieve betoog. Want dat is het....alles zo houden zoals het is. Een vorige lezer die aangeeft dat uw vergelijking met de VS nergens op slaat deel ik ook; en belangrijker is ook dat Baudet; anders dan meneer Rutte en Pechtold of Klaver de relatie met Rusland wil herstellen. Doorgaan met het blindelings volgen van Trump of wie dan ook in het Witte Huis is levensgevaarlijk voor al het leven op deze planeet meneer van der Zwaal. En dat is wat deze gasten willen en Baudet zet er een streep door. Eigenlijk zou dat "linkse" ,mensen moeten aanspreken. Maar "linkse" mensen die zichzelf nu sociaal demiocraten zitten te noemen zijn in dit opzicht totaal de weg kwijt en zijn hun achterban vergeten die in rijen zich voegen bij de voedselbanken en van Pechtold een pilletje krijgen als ze denken dat hun leven uitzichtsloos is. En dan is er Baudet die in dit gat springt. Lang leve Baudet zou ik zeggen. Verder ben ik het ook niet eens met Baudet als het gaat over werkparticipatie. Basisinkomen prima.

1 Reactie
Robbels
Robbels3 jul. 2017 - 15:21

'Doorgaan met het blindelings volgen van Trump of wie dan ook in het Witte Huis is levensgevaarlijk voor al het leven op deze planeet meneer van der Zwaal. En dat is wat deze gasten willen en Baudet zet er een streep door.' Huh? Nu ben ik toch even flabbergasted. Baudetkritisch volgt vrijwel dezelfde lijnen als Trumpkritisch!

seniorg
seniorg3 jul. 2017 - 14:14

En, net als bij Trump, is het nu net het deel van het electoraat dat de hardste klappen zal krijgen, dat het meest in deze man ziet. Was bij Fortuyn overigens weinig anders en ook Wilders staat garant voor een sociale slachting. Wat dat betreft kunnen ze prima aansluiten bij het 'motorblok'.

Joop Schouten
Joop Schouten3 jul. 2017 - 14:08

Dit soort harteloze zelfbenoemde intellectuelen vind je overal. Ook onder zogenaamde 'sociaal-democraten'. Hun Derde Weg hebben de laatste 40 jaar Nederland neoliberaal gemaakt met sociaal-economisch negatieve gevolgen zoals armoede, stress, afhankelijkheid. Ook bij Dijselbloem zie je een droogstoppelmentaliteit. De hoge consumptie van anti depressiva is een andere indicatie. (Wat zijn 'we' gelukkig hè?) Baudet is een rechts radicale praatjesmaker. Het zal mij niet verbazen dat Atlas Shrugged bij hem op het nachtkastje ligt. (Naast zijn lavendelzakje.)

Boer Willem
Boer Willem3 jul. 2017 - 14:07

Eenieder kan klagen wat hij wil, toch doen de heer Baudet en het Forum voor Democratie wel iets goed, want bij de laatste peilingen waren ze al even groot als de PvdA.

3 Reacties
Kruimeltjes2
Kruimeltjes23 jul. 2017 - 14:35

De grootte van een partij zegt weinig over de kwaliteit van die partij. Zo is b.v. de kwaliteit van de PvdD byzonder hoog, maar de grootte (nog) niet. Voor het forum geldt: de kwaliteit is byzonder matig, dus ze zullen wel groot worden. Gelukkig zal dat ten koste gaan van die andere enge partijen, de PVV en de VVD.

Boer Willem
Boer Willem3 jul. 2017 - 14:49

Hoezo kwaliteit van de PvdD bijzonder hoog? Ze laten een wetsvoorstel klappen in de 2e kwmaer omdat ze te laat komen. Is dat nu kwaliteit?

Kruimeltjes2
Kruimeltjes23 jul. 2017 - 16:02

De boodschap die de PvdD heeft is van een byzonder hoog niveau. De boodschap die het forum heeft zou ik op zijn minst verdacht noemen.

Henriette3
Henriette33 jul. 2017 - 14:03

"Pas in ruil voor nietszeggend werk hebben burgers die in de bijstand zitten zogenaamd ergens ‘recht’ op. Voor de meest kwetsbare Nederlanders zijn sociale rechten geen “rechten” meer, maar “aanspraken” of “aalmoezen”. Of, nog erger, “liefdadigheid”." Wat is er erg aan om een tegenprestatie te vragen voor een uitkering? Velen met een uitkering houden aan het eind van de maand meer over dan iemand met een job aan de lopende band! Baudet heeft gelijk met zijn hoon op het "partijkartel" . Hoeveel burgemeesters van PVDA huize heeft Nederland? Is dat een afspiegeling van de verkiezingsuitslag? Veel niet functionerende politici krijgen topfuncties in Brussel of het bedrijfsleven. Waarom is de minister niet de beste man of vrouw uit het werkveld? Er wordt geschoven en geschoven totdat iedereen weer een baantje heeft. De ene keer minister van Buitenlandse zaken en daarna weer van landbouw etc. Geen wonder dat er middelmatig beleid wordt gevoerd en er te weinig vernieuwing is, aangezien "de baas" weer voor 4 jaar is doorgeschoven naar een volgend ministerie. Die Baudet maakte tevens duidelijk dat het CDA in het verkiezingsprogramma had staan dat het eigen risico met 100,- naar beneden moest maar afgelopen week na een voorstel tot verlaging tégen heeft gestemd. Een FVD als luis in de pels houdt de boel in Den Haag scherp!

6 Reacties
vakman2
vakman23 jul. 2017 - 15:21

"Wat is er erg aan om een tegenprestatie te vragen voor een uitkering?" Ooohhh - van alles...: Omdat, als mensen 'verplicht' iets opgelegd krijgen, je allerlei irrationele effecten krijgt die niet bepaald goed uitpakken voor de ontwikkeling van het individu (en daarmee voor de samenleving als geheel). En als je dat niet begrijpt, dan stel ik voor dat je je baan verliest, in een afhankelijke positie terecht komt, je daar niet zo snel meer uitkomt (ook al solliciteer je je een gek en doe je je best, omdat je bijvoorbeeld te oud bent)... en als stank voor dank moet je papiertjes oprapen in het park (tegen je zin)! Tja.... geloof je werkelijk dat dit slim beleid is? En ondertussen zie je dat de bonuscultuur weer terugkomt in de bankensector. Nota bene een sector die niet daadwerkelijk van nut is voor het algemene belang, aangezien het verdienmodel bestaat uit het verkopen van luchtbellen. En als die bellen klappen, betalen niet de bankiers voor hun immorele gedrag - maar zijn het juist die prikkers in het park (samen met de middenklasse) die de lasten van de gemaakte fouten aan de top moeten betalen. Tja.... geloof je werkelijk dat dit slim beleid is? Het is veel slimmer een tegenprestatie te vragen van grote banken en multinationale bedrijven (levert immers meer op!), aangezien ze feitelijk steeds minder bestaansrecht hebben (omdat ze niet bijdragen aan het grotere geheel). En wat ook niet bijdraagt aan het grotere geheel is om mensen onder dwang troep te laten prikken in het park...zoiets heet namelijk onderdrukking - en het bizarre is dat jij daar net voor hebt gepleit (zonder dat je daar zelf van bewust was!). Tijd om wakker te worden en te zien welke richting we met z'n allen opgaan!

Johan eldert
Johan eldert3 jul. 2017 - 16:22

[Waarom is de minister niet de beste man of vrouw uit het werkveld?] een veelgebezigd verwijt, maar niet terecht. laten we even kijken naar het private veld. Men zoekt een bestuurder voor een private organisatie. CEo, COO, CFO etc. in principe kan iedereen solliciteren maar welke criteria hanteren ze als je voor een dergelijke functie in aanmerking wilt komen? voldoende opleidingsniveau, goed netwerk, ervaring in de functie van enige jaren, marktgericht, voldoende visie, vermogen tot nemen van beslissingen etc om maar wat te noemen. Iemand die dergelijke zaken ontbeert komt nooit in aanmerking. Logisch zegt men Nu een publieke bestuurder. Ook voldoende opleidingsniveau, goed [politiek] netwerk, ervaring in de functie [politiek dus] vermogen tot nemen van beslissingen. zie daar de belangrijkste reden dat publieke bestuurders rondschuiven. Let wel, in de private wereld is dat niets anders!!!! daar schuift een CEO ook van het ene bedrijf naar t andere. Old boys network nietwaar. maar waar we het in private wereld het een acceptabel en logisch verhaal vinden, is het in de publieke sector not done, terwijl het om hetzelfde draait. namelijk: kennis, ervaring, netwerk, politieke sensitiviteit. Jij mag solliciteren maar denk maar niet dat als je in het bedrijfsleven goed functioneert, dat je in het publieke sector ook goed doet. zie Trump die vol op zijn gezicht gaat. Of kijk naar Leefbaar nederland in 1e kabinet balkenende. vol op hun gezicht gegaan. de Publieke omgeving is namelijk wezenlijk anders dan de private. daarom is een zakenkabinet ook een monster bij voorbaat. want je neemt vaak geen zakelijke beslissingen [winst, fin-economisch gedreven] maar sociaal maatschappelijke waarbij het om de burgers in deze samenleving draait. dus voor alle rechtsmensen die elke keer zo lopen te bleren. ga eens nadenken over iets voordat je iets afseikt zonder enige inhoudelijke argumentatie. Een Trump in de Vs is meer dan genoeg.

Jan Willem de Boer
Jan Willem de Boer3 jul. 2017 - 18:06

@Johan gedeeltelijk waar, maar feit blijft dat voor de meeste politieke functies een partijlidmaatschap nodig is. Men vist dus in een inteelt vijvertje van nog geen 300.000 mensen, i.p.v. de oceaan. https://www.parlement.com/id/vk1fh72hnuro/nieuws/gezamenlijk_ledenaantal_politieke

Reza2
Reza23 jul. 2017 - 18:12

@Vakman: "En als je dat niet begrijpt, dan stel ik voor dat je je baan verliest, in een afhankelijke positie terecht komt, je daar niet zo snel meer uitkomt (ook al solliciteer je je een gek en doe je je best, omdat je bijvoorbeeld te oud bent)… en als stank voor dank moet je papiertjes oprapen in het park (tegen je zin)!" Als ik zonder werk zou komen ben ik gezien mijn leeftijd de Sjaak. Als ik mijn eigenwaarde enigszins kan behouden door papiertjes te prikken in het park: so be it. Liefst geen 40 uur per week, dat dan weer niet. Maar best wel fluitend. Is gezond ook, beetje bezig zijn in de buitenlucht.

vakman2
vakman23 jul. 2017 - 19:24

@Reza "Als ik mijn eigenwaarde enigszins kan behouden door papiertjes te prikken in het park: so be it. Liefst geen 40 uur per week, dat dan weer niet." Volgens mij spreken we elkaar hier niet tegen toch - waar het om gaat is dat je geen keuze hebt. Prikken zul je - dus als je persoonlijke eisen hebt (als in niet al te veel uurtjes prikken), dan is het niet aan jou om daar over te oordelen. De willekeur van de wetgever bepaalt - en dat heet in gewone mensentaal: dwang! En dwang werkt perversie en gezondheidsklachten in de hand.... Als je werk uitvoert dat jezelf niet als zinvol acht voor wie je bent, waar je staat en wat je wil - dan ben je ongemerkt aan het zombificeren (ook al ben je daar niet al te bewust van).Een van de symptomen is bijvoorbeeld dat je de wereld de schuld begint te geven van het eigen innerlijk onbehagen dat je aldoor ervaart (omdat je diep van binnen je eigen hart niet durft te volgen). Ofwel, net als planten en bloemen kunnen mensen ook verpieteren.... Vandaar mijn stelling: een wereld die gedomineerd wordt door technocratische, economische rationaliteit is per definitie pervers, omdat de mens daarin gereduceerd wordt tot louter een geldproducerende machine dat geen enkele compassie behoeft. Voor wat, hoort wat - dat principe is in wezen een route naar de hel. Je wil niet weten waar gedemotiveerde, vernederde en verpieterde mensen uiteindelijk toe in staat zijn...en dat is precies de wereld die we op dit moment stukje bij beetje, langzaam, bijna ongemerkt, aan het creeeren zijn!

Pater
Pater5 jul. 2017 - 1:46

Beste Henriëte De Arnhemse gemeenteraad heeft, ondanks de kleine PvdA-fractie daar, gekozen voor een PvdA-burgemeester op grond van zijn kwaliteiten. Dat is dus het tegendeel van een partijkartel.

Jan Willem de Boer
Jan Willem de Boer3 jul. 2017 - 13:43

Hulde voor van der Zwaal voor een inhoudelijk artikel over FvD. Dat ik het niet eens ben met het gros van zijn aannames is geen probleem. De vele vragen, zoals hoe het Finse onderwijs model te financieren in combinatie met belasting verlaging, had hij beter aan de partij stellen. Het artikel had dan neutraler kunnen worden, maar ook dat hoeft niet in geval van een opinie. - First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.- stelde Gandhi. Het framen heeft niet gewerkt aangezien de partij inmiddels in de laatste peilingen 6 zetels zou halen, dus inhoudelijk commentaar is een juiste stap. Echter het Forum lijkt niet gemakkelijk meer te stoppen. Zeer populair bij jongeren en bij liberalen. Van Mierlo's kroonjuwelen voor democratische innovaties, door Pechtold bij het grofvuil gezet, weer opgepakt. Wel jammer dat van der Zwaal geen woord wijdt aan het inhoudelijk sterke betoog van Baudet in het debat over de Tjeenk Willink rapportage. https://www.youtube.com/watch?v=ARhHELotURY Hij maakt hier geen vrienden met de gevestigde orde mee gezien de lichaamstaal van zijn toehoorders. Enerzijds dom, anderzijds is het de hoogste tijd voor democratische vernieuwingen en dan mag je er best eens hard ingaan door onverbloemd de waarheid te zeggen. Is het namelijk democratisch om tijdens de formatie het komende beleid te laten vaststellen door 76 zetels en 74 zetels aan de kant te schuiven. Een beleid welke; kort termijn zal zijn tot de volgende verkiezingen, een 50 tinten grijs compromis van verschillende partij standpunten zal zijn en totaal visieloos is voor de middellange termijn. Of is het werkelijk democratisch om de Kamer, alle 150 leden, de doelstelling te laten bepalen waar dit land over een 10-15 jaar zou moeten staan m.b.t. de 10 meest belangrijke punten, zoals bijvoorbeeld; EU, Euro, defensie, energietransitie, onderwijs, innovatie, immigratie en integratie, veiligheid en privacy. Stel je voor dat de Kamer daar eens een maand over zou debatteren om de daadwerkelijke doelstellingen te definiëren. Was misschien een stuk nuttiger geweest dan, vooraf bekende, vruchteloze flirtaties met GL. Bewindslieden worden zwaargewichten m.b.t. de onderwerpen. Een zakenkabinet, competente politici (geen partij loyalen wiens beurt het toevallig is) of een mengsel van beide is mogelijk. Waarom zou Hennis een betere minister van defensie zijn als de partijloze Peter van Uhm als ex bevelhebber van de strijdkrachten? Omdat ze loyaal aan Rutte is en vrouw? De Kamer bepaald de doelstellingen en de ministers de strategie (het tijdschema en het budget) om op hun vakgebied deze doelstellingen te realiseren. De controlerende functie van de Kamer wordt een stuk effectiever. Minister uw resultaat blijft achter bij de gestelde doelstelling, wat gaat u doen ter verbetering. Er kan pro actief gecontroleerd worden i.p.v. reactief na welk incident vermeld op de voorpagina van Volkskrant, NRC of Telegraaf dan ook.

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens3 jul. 2017 - 14:32

@ Jan Willem de Boer Ik vind het zo raar dat je zelf niet beseft dat het betoog van jou en ook van Baudet volledige onzin is. Want volgens mij baseer je je verhaal grotendeels op uitspraken van Baudet. Je gaat er vanuit dat een zakenkabinet op basis van een verstandige meerderheid tot beleidsuitgangspunten kan komen. Wat je je niet realiseert is dat al onmogelijk is. Er zijn al geen mensen te vinden die in voldoende mate door alle inwoners van dit land acceptabel worden gevonden. Dat jij Peter van Uhm een prima vent vind, wil niet zeggen dat de rest van Nederland dat vind. Ik vraag mij ook af of hij zelf zou willen. Daarnaast is de Nederlandse samenleving totaal gepolariseerd. Dat is niet zo zeer schuld van politici. Wellicht wel de schuld van Wilders en Baudet. Maar toch vooral de schuld van de burgers zelf. Er is over een enkel belangrijk thema ook maar een klein beetje overeenstemming. Op grote thema's staan grote groepen Nederlanders lijnrecht tegenover elkaar. 70% vs 30 % is al een ruime meerderheid. Het feit dat dit gegeven totaal ontbreekt in jouw analyse, en ook die van Baudet overigens, is al een reden waarom je plan niet werkt. De oorzaak is vermoedelijk dat jij, net als Baudet, sociaal gezien in slechts een beperkt deel van de samenleving contacten hebt. Dan ga je denken dat iedereen dezelfde mening heeft als jijzelf. Het best denkbare bestuur voor Nederland koerst een beetje op het midden van alle opvattingen in Nederland. Wat dat betreft was het VVD/PvdA kabinet misschien wel erg succesvol. En de PvdA bloedt nu extra hard omdat de VVD het beleid veel beter heeft kunnen verkopen. De Baudet strategie gaat leiden aan exact hetzelfde mankement als de Brexit van May en het beleid Trump. Beide regeringsleiders hebben ongeveer evenveel medestanders als tegenstanders. In de VS wordt door sommigen gespeculeerd op een burgeroorlog. Een kleine meerderheid voert een beleid dat haaks staat op de opvattingen van een grote minderheid. Er wordt ook gespeculeerd over afscheiding van staten. In het VK dezelfde trend. In Nederland gaat dat dezelfde resultaten opleveren. En kom nou niet met het verhaal dat een zakenkabinet los van politieke opvattingen van de burgers een wijze en verstandige positie kan innemen die bij alle partijen draagvlak heeft. Die positie bestaat niet. Dat leer je al snel door even over de grens te kijken. En als de naar de andere kant kijkt valt op dat in Duitsland rechts aan de macht is maar dat qua opstelling ook linkse standpunten op draagvlak bij de regering kunnen leiden. Er wordt gekozen voor een homo-huwelijk terwijl Merkel zelf tegenstemt. Daar gebeurd dus exact wat ik schetste over het VVD/PvdA kabinet. Een beetje van het een en wat van het ander. merkel houdt de boel bij elkaar en het resultaat is redelijk. Dat gaat jouw zakenkabinet nooit redden.

Robbels
Robbels3 jul. 2017 - 15:14

'Wel jammer dat van der Zwaal geen woord wijdt aan het inhoudelijk sterke betoog van Baudet in het debat over de Tjeenk Willink rapportage. Hij maakt hier geen vrienden met de gevestigde orde mee gezien de lichaamstaal van zijn toehoorders. Enerzijds dom, anderzijds is het de hoogste tijd voor democratische vernieuwingen en dan mag je er best eens hard ingaan door onverbloemd de waarheid te zeggen.' Wellicht dat Van der Zwaal het geen inhoudelijk sterk betoog vindt dat de moeite behoeft om er inhoudelijk op in te gaan. Het kan ook zo zijn dat de lichaamstaal van Baudet zijn toehoorders meer uitstraalt dat zij na 10 seconden al door hebben: 'zucht... daar gaan we weer met hetzelfde gebreidel van een persoon die niet snapt hoe het werkt.' U noemt het enerzijds dom; dat ben ik met u eens. U noemt het anderzijds de waarheid; dat ben ik met u oneens. Er is geen enkele reden waarom wat u schetst over de middellange termijn (10/15) jaar nu niet zou kunnen, politieke partijen kunnen gewoon een visie ontwikkelen voor Nederland op deze termijnen, en waarom dit beter zou werken onder uw/Baudets voorstel. We blijven verkiezingen houden om de 4 jaar, waar de verhoudingen (en waar we dus naar toe willen) up for grabs zijn. In principe als een coalitie goed werk levert, is er vertrouwen in het gevoerde beleid en mag men op de middellange termijn doorgaan. Hier is Nederland en de kiezer zelf te wisselvallig voor. 'Minister uw resultaat blijft achter bij de gestelde doelstelling, wat gaat u doen ter verbetering. Er kan pro actief gecontroleerd worden i.p.v. reactief na welk incident vermeld op de voorpagina van Volkskrant, NRC of Telegraaf dan ook.' Dat is nu ook gewoon mogelijk. Het feit dat het nu ook niet gedaan wordt is een teken aan de wand dat in het door u/Baudet voorgestelde systeem ook niet automatisch goed zal gaan. De vraag is tevens: wie zijn 'onafhankelijke' experts? U noemt Peter van Uhm. Durft u uw hand er voor in het vuur te steken dat alle partijen zich zullen kunnen vinden in zijn kennis en visie? Wie zet u op economisch beleid? Dat is de basis van de links/rechts fragmentatie en komt in een kamer echt niet makkelijker overeenstemming over dan nu het geval is. De favoriete 'onafhankelijke' econoom van GroenLinks zal hele andere ideeen hebben dan de favoriete 'onafhaneklijke' econoom van de VVD. Wie stellen we aan? Wie bepaalt dat eigenlijk?

bob b.
bob b.3 jul. 2017 - 15:37

Klopt Daan. Het is opvallend hoe makkelijk mensen geloofd worden die roepen dat het anders moet. Het speelt in op ongenoegen en er is altijd wel iemand die zich aangesproken voelt. Het is als een kroeg binnen komen en zeggen dat je een gratis rondje wil. Als er een ding niet moet komen is het een zakenkabinet. We staan voor belangrijke keuzes, die vereisen een politieke stellingname. Het gaat over beslissingen die belangrijker zijn dan het lekken van een dak. Het gaat er om hoe we de regen tegenhouden. Baudet doet voorkomen dat technische of technocratische oplossingen mogelijk zijn omdat er voldoende consensus onder de burgers. Maar dat is de vraag. Voor zover die consensus er wel is, denk aan migratie, vluchtelingen, de EU of de Euro vallen ze allemaal uit in het nadeel van Baudet en Wilders. Dus wat lult hij nou? Het gaat hem en Wilders helemaal niet om de algemene consensus. Het gaat beide heren om de consensus over opvattingen in hun achterban. Zoals Trump dat ook voortdurend doet. Hij lijkt revolutie te prediken, maar doet dat slechts voor de minderheid die zijn opvattingen deelt. De meerderheid in Nederland denkt heel anders over die zaken. En zoals Wilders het decor van de tweede kamer hoofdzakelijk gebruikt om zijn eigen achterban te bespelen, zo doet Baudet hem dat heel parmantig na. Daarom kijken wij er dwars door heen en worden zij er opgewonden van.

rbakels
rbakels3 jul. 2017 - 15:43

@ Jan Willem de Boer + Daan Ouwens Het lijkt me uitermate nuttig om een serieuze poging te doen om eens pakweg tien jaar vooruit te kijken. Grote bedrijven doen dat wel. Nog afgezien van het feit dat onze politici perverse prikkels hebben om niet verder vooruit denken dan de volgende verkiezingen denk ik dat de meeste Kamerleden ten enen male de kwaliteiten missen om zo'n visie te ontwikkelen. Politici zijn praatjesmakers die worden geselecteerd op hun vaardigheid het politieke spel te spelen. Er zijn wel hoogleraren die het tot minister hebben gebracht op hun vakgebied, maar die waren vaak geen groot succes. De hedendaagse politicus heeft politicologie gestudeerd. Wijlen Els Borst was arts, Edith Schipper is politicologe. VMBO-lerares Maria van der Hoeven kon prima het wetenschapsbeleid leiden, want haar ervaringen met stoute klassen met kinderen kwamen haar zeer van pas in de Kamer. Henk Kamp heeft geen benul van economie, maar hij wordt gezien als een ideale apparatsjik. Hans Weijers, later opgeklommen tot een echte topmanager, verliet zo snel de politiek als hij dat voor zijn fatsoen kon, spuugzat als hij was van "politiek met een kleine 'p'". We hebben hier een Macron nodig. Organisatiedeskundigen leerden mij dat sommige organisaties alleen te redden zijn door ze op te heffen en opnieuw op te bouwen.

Jan Willem de Boer
Jan Willem de Boer3 jul. 2017 - 17:54

@Daan, is dit commentaar op Baudet of op mijn reactie? Waarom is links toch vaak zo conservatief en zo bang voor vernieuwing, zo bang voor de stem van het volk? Kijk Daan mijn redenatie is vrij eenvoudig. Politici zijn de dienaars van de samenleving en niet andersom. De politieke doelstellingen zijn steeds verder losgekoppeld van de wil van de samenleving. Daar ligt de basis voor de grote mate van maatschappelijke ontevredenheid. Mark Twain stelde terecht "If voting made a difference, they wouldn't let us do it. " Daar komt de Haagsche angst voor referenda vandaan. Vooral geen directere democratie. In godsnaam geen gekozen burgemeesters of politie- of brandweercommandanten, dat is zand in baantjes carroussel. Wat denkt u Daan is de meerderheid van de samenleving tevreden over de ondemocratische moloch EU, ongecontroleerde immigratie, gebrek aan integratie, het feit dat de soevereiniteit steeds verder aangetast wordt door internationale, deels sterk verouderde, verdragen? Om maar een paar dwarsstraten te noemen. Ik denk van niet. U spreekt over polarisatie. Dit land heeft geen problemen met niet westerse vreemdelingen, kijk naar Chinezen, Vietnamezen etc.. Dit land is racistisch noch xenofoob, uitzonderingen daar gelaten. De polarisatie waar u over spreekt is niet het resultaat van het binnen laten van vreemde culturen of religies. Wel een resultaat van te grote hoeveelheden van een bepaalde groep, de onwil om te integreren, de onwil om hun zonen fatsoenlijk op te voeden, de onwil van de politiek en de wetshandhaving de misdragingen dit tuig adequaat aan te pakken. Daarbij Fortuijn had zo gelijk toen hij stelde dat wij alle condities creëren om deze immigranten te veroordelen tot, hangend aan het staatsinfuus, een levenslang verblijf aan de onderkant van de maatschappij. In 15 jaar niets veranderd. Ieder land verdient een goed staatsman met een visie welke hij op een dusdanig pakkende manier aan het volk kan uitleggen, waardoor de meerderheid vertrouwend de toekomst inkijkt en zegt; gaan we doen, we gaan die kant op. Waar is Drees 2.0 als je hem nodig hebt. Als er geen staatsman is laat dan de samenleving zelf maar in meerderheid bepalen waar zij over 15 jaar wil staan m.b.t. de belangrijkste punten. Referenda zijn daar niet geschikt voor want het zijn geen neen/ja of meer/minder vragen. U wilt die invulling over laten aan een centrumrechtse regering met christelijk aanhangsel met één zetel meerderheid. Links pist, als onderdeel van de 74 zetels oppositie, met de invulling volledig naast het potje en mag later in de kantlijn op enkele minimale aanpassingen hopen. Weer een invulling tot de volgende verkiezingen. Neen zegt Baudet, en ik met hem, laat die doelstellingen bepalen door de volledige Kamer, onze volledige volksvertegenwoordiging. Voor alle belangrijke punten zal linksom (b.v. energietransitie) of rechtsom (b.v. defensie) een Kamer meerderheid te vinden zijn. De beleidsdoelstellingen liggen dan vast met als grote voordeel geen uitsluitend links of uitsluitend rechts beleid, maar een mix. Dat zal de acceptatie door de samenleving stukken steviger maken. Ieder weet dat het leven een beetje nemen en een beetje geven is. 100% dekking per punt is echt niet nodig. En dan inderdaad nog een dagelijks bestuur, de regering, benoemen. Vakmensen uit maatschappij of politiek, geen politieke benoemingen, slechts kwaliteit en expertise telt. Of het een PvdAer of VVDer is is totaal irrelevant, want de beleidsdoelstelling is door de Kamer vastgesteld, niet door zijn of haar partijstandpunt. Gewoon een kamer brede commissie instellen die op basis van de doelstelling per ministerie komt met een top vijf lijst.Dan gewoon vragen. Dit is de doelstelling van ministerie -A-, wij achten u het meest geschikt als minister deze doelstelling te realiseren, het land roept u, doen we het of doen we het niet? Allemaal niet zo moeilijk als de gevestigde politieke orde in ziet dat zij dienend dienen te zijn en politieke carrièretijgers over hun eigen schaduw kunnen stappen. Af van b.v. een Duisenberg die als PvdA minister niet wilde bezuinigen, maar toen zijn stoel bij de ECB nog niet eens warm was orakelde dat Nederland meer diende te bezuinigen. Waarschijnlijk hebben ze daarvoor wel een zetje nodig of een schop onder hun hol. Peter van Uhm noemde ik slechts als voorbeeld. Twijfelt u werkelijk dat een ex bevelhebber der strijdkrachten met zijn kennis, ook van de NATO, zijn expertise m.b.t. land- en luchtmacht en Marine, de manschappen niet door het overgrote deel van de samenleving verkozen zou worden boven welke politieke carrièretijger ook. En als van Uhm niet zou willen Berlijn even polsen.

DaanOuwens
DaanOuwens3 jul. 2017 - 21:28

@ Jan Willem de Boer Jij schrijft: Waarom is links toch vaak zo conservatief en zo bang voor vernieuwing En vervolgens herhaal je, je eigen verhaal weer. Dat zie ik vaker hier. Jij schrijft je eigen verhaal. Ik reageer op jouw verhaal. Jij doet niets met mijn reactie behalve je eerste zin. Je zelf herhalen maakt je verhaal niet beter. De kern van mijn reactie is dat een hele grote groep mensen jouw aanpak niet wil. Daar ga je niet op in. Je luistert niet voert geen discussie maar een monoloog. Je snapt de ernst van de situatie niet eens. Als ik het persoonlijk bekijk wil ik niet leven in het land dat op jouw manier wordt geregeerd. Daarin is voor mensen zoals ik geen plaats. De meerderheid van de Nederlanders stemt rechts, al honderd jaar, een grote groep mensen stemt nu zelfs extreem rechts. De uitkomst van jouw aanpak is een land waarin de normen en waarden die ik als voorwaarde zie voor een leefbare samenleving er niet meer toe doen. Op alle dossiers is er een doorslaggevende grotere of kleinere rechtse meerderheid. Dus links heeft niets te winnen met jouw aanpak. Alleen te verliezen. Dat is wat er nu in de VS gebeurd. Dus jouw aanpak splijt de bevolking in een grotere rechtse groep en een kleinere linkse groep. Die geen gemeenschappelijke waarden meer delen, maar lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is de reden waarom jouw aanpak niet werkt. De gevolgen van een situatie die de samenleving zo polariseert kan je zelf ook wel bedenken.

Jan Willem de Boer
Jan Willem de Boer4 jul. 2017 - 11:17

@Daan laat ik nog een poging tot toelichting proberen. Het gaat niet om Baudet of het FvD. Liever vandaag dan morgen zou ik een democratisch federaal Europa gerealiseerd zien a la Bondsrepubliek en toch stemde ik de laatste keer FvD die voor de Nexit is. En niet op de VVD zoals de laatste 40 jaar voor mij als liberaal en democraat gebruikelijk was. VVD en PvdA hebben hebben in mijn ogen een uitstekende taak verricht en het is feitelijk een drama dat de PvdA, vooral door gebrek aan dualisme, hiervoor dusdanig is afgestraft. Vele broodnodige hervormingen zijn doorgevoerd om o.a. een redelijk en ook in de toekomst betaalbaar vangnet voor de zwaksten te borgen. De VVD die nu in de formatie onderhandelingen, net als de vorige keer als grootste, de lakens uitdeelt en de MP gaat leveren. Dat zou mij een tevreden moeten stellen. En dan toch met mijn stem niet proberen de VVD de grootste te laten blijven, maar een nieuw opgerichte partij te ondersteunen met een programma voor politieke vernieuwing en andere punten waar ik het soms wel of totaal niet mee eens ben. De Boer is een man van het politieke midden die niets liever zou zien dat de kamer zou bestaan uit VVD, CDA en PvdA die samen een 100 zetels zouden halen. Centrum links kabinet laten afwisselen door centrum rechts. Maar die tijden zijn voorbij. Ik wil kritische intelligente Kamerleden voor wie landsbelang zwaarder weegt dan partijbelang en partijdiscipline. Denkers en doeners i.p.v. loyale partijleden en carrièretijgers. Kritische luizen in de pels die de boel wakker en attent houden. Waar zijn ze, enkele positieve uitzonderingen als b.v. een Omtzigt daargelaten? Waar zijn de PvdAers van in gelul kun je niet wonen en congressen kopen geen straaljagers. Waar zijn de staatsmannen als Drees en Lubbers die een volk bij de hand namen en instemming kregen om een bepaalde richting op te gaan? Natuurlijk heeft u gelijk dat ook de huidige Kamer proactief de regering zou kunnen controleren, maar het gebeurt niet. Wie kent, afgezien van de top twee of drie, de kandidaten van de partijen. Welke binding heeft de samenleving met Kamerleden als kieslijsten worden samengesteld door partijen en een 80% (schat ik) afkomstig is uit de randstad. Welke regionale vertegenwoordiger kan iemand uit het noorden, oosten of zuiden aanspreken. Er veel terecht commentaar mogelijk op het Amerikaanse of Engelse kiessysteem, maar de optie; contact your local representative is democratisch een hele sterke. Het ondermijnt de partijdiscipline omdat de politicus in kwestie naast partijbelang ook de belangen van zijn of haar regio moet verdedigen. Het probleem Daan in mijn ogen is dat de huidige politiek een grijze massa is. Afgezien van wat nuance verschillen maakte het niet uit of de kiezer bij de oude machtsblokken, de klassieke middenpartijen, VVD, CDA of PvdA stemde. Het systeem is vastgelopen, de gevestigde politieke orde is vastgelopen en verouderd. Daarom zijn vernieuwingen noodzakelijk. U bent bang voor maatschappelijke ontevredenheid en polarisatie? Meer dan nu het geval is, is dan mijn vraag. U bent ook bang voor een te grote rechtse agenda. Probeer mij uit te leggen Daan waarom dat gevaar van een rechts regeringsbeleid kleiner is bij een centrumrechtse regering op basis van 76 zetels dan als de beleidsdoelstellingen in alle openheid door de volledige volksvertegenwoordiging van 150 zetels wordt gedefinieerd. Ik ben ervan overtuigd dat in het tweede geval de invloed van links vele malen groter is dan straks op het regeringsbeleid van Rutte III, waar over het fait accompli slechts wat kantlijn geneuzel zal plaatsvinden. En of die beleidsdoelstellingen dan door technocraten worden gerealiseerd is vooral belangrijk om de macht van de partijpolitiek te verminderen. Veel interessanter dan de Nexit van het FvD of mijn wens te komen tot een federaal Europa lijkt mij een debat in de Kamer met alle 150 zetels over de toekomst van de EU. Stappen we er uit, gaan we verder met het huidige systeem en haar expansie politiek richting oosten of maken we pas op de plaats en transformeren we de huidige EU eerst tot een transparant en democratisch politiek systeem. Ik hecht daar meer belang aan dan aan het komende regeerakkoord waarbij de leiding is overgenomen door een Merkel en een Macron.

Von Frikschoten
Von Frikschoten3 jul. 2017 - 13:39

Bij de p volgende verkiezingen halen ze minimaal vijf zetels, gegarandeerd! Want hoe meer airplay FvD krijgt, hoe meer electoraat zich tot hen gaan wenden. DENK heeft dit mechanisme zelfs hun drie zetels opgeleverd, direct na oprichting van de partij stonden ze namelijk op nul zetels.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer23 jul. 2017 - 13:30

Ik voorspel: 2023 Kabinet Baudet. Zijn laatste speech in de 2e kamer was overigens uitstekend.

3 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin3 jul. 2017 - 15:39

Ik zie dat ook wel gebeuren, beste BB - Thierry is dan 40, hij treedt dan net de adolescentie binnen, na een enigszins verlengde puberteit. Ook heeft hij dan drie jaren als kloosterling erop zitten, want hij zal over een jaar of twee tot inkeer komen. Op enig moment herkent hij patronen in zijn eigen gedrag. Hij komt in de media nooit tot de zaak waar het over zou moeten gaan, want hij wordt steeds herinnerd aan opzienbarende en controversiële uitspraken die hij eerder deed. Kijk, dat is het kruis wat hij momenteel dragen moet. Dat wordt zelfs een idealist als Baudet een keer te veel. Hij gaat bij een heel strenge katholieke orde langdurig in retraîte; tien uur naar bed, vier uur weer opstaan, streng corvee, zwijgen, en veel bidden. Ook leest hij de Bijbel en Karl Marx helemaal. En één jaar voor de verkiezingen komt hij terug in het gewone bestaan. Broeder Thierry heeft dan een parmantig embonpoint, een sjieke ringbaard, en bovenop zijn hoofd is hij heel mooi kaal. Hij kleedt zich sober, zijn pantalons komen van C&A. En hij smeedt in korte tijd een kabinet van FvD en SP. Ik zie dat helemaal zitten.

billie turf
billie turf3 jul. 2017 - 16:55

+1

RU486
RU4864 jul. 2017 - 16:34

@Bruggenbouwer 3 juli 2017 at 15:30 Ik voorspel: 2023 Kabinet Baudet. Tuurlijk Jomanda v2.0

[verwijderd]
[verwijderd]3 jul. 2017 - 13:23

--- Dit bericht is verwijderd —

11 Reacties
Karingin
Karingin3 jul. 2017 - 14:45

Economen moeten vooral eens ophouden met het mantra dat de economie altijd maar moet groeien. De rek is er wel uit, het wordt tijd voor een ander, meer circulair model.

Cliff Clavin
Cliff Clavin3 jul. 2017 - 15:20

@ Karingin - dat is waar. Het groeimodel houdt niets anders in dat we constant aan het lenen zijn van onze eigen toekomst. De aarde is uitputbaar. Alleen dwazen vatten dat niet. Wie inteert op zijn eigen toekomst, die valt ten prooi aan utopieën. Die neemt de werkelijkheid van alledag niet meer waar. Daarom zijn de volgende dromen zo immens populair: - we gaan andere planten koloniseren! - we worden met z'n allen 150 jaar! - we verknopen ons brein met een mondiale supercomputer, wat zeg ik, we worden één met het universum! Dat zijn geen dromen, natuurlijk, het zijn gevaarlijke almachtsfantasieën, die passen bij jongens van 9 jaar; het is science-fiction, met de nadruk op 'fiction'. Zie je de benarde, precaire levensomstandigheden van miljarden mensen op aarde; zie je de absurde en immorele rijkdom van enkelen; dan weet je dat al dat gefantaseer, ook van de kant van wetenschapsmensen, symptoom is van psychiatrische ziekte. De armoede, de honger, de vertwijfeling, en de klimaatveranderingen staan ons niet toe om onszelf te verliezen in allerhande infantiele flauwekul, waarvan in het allerbeste geval maar een fractie, voor wat enkelingen, en pas over hele generaties heen, héél misschien gerealiseerd kan worden. Anders gezegd: de mensheid heeft geen keuze meer. (Er was in de vorige eeuw iets vergelijkbaars aan de hand. In een zeker land, niet ver van Nederland vandaan, had je tientallen miljoenen wanhopige, arme mensen. Die raakten collectief in vervoering door utopieën over een Duizendjarig Rijk. De wetenschap in verprostitueerde zich aan de machthebbers, en ging kromme dingen recht praten; ze plunderde en loog, opdat die dromen in vervulling zouden gaan. De staatspropaganda was perfect. En de voor die 'vooruitgang' noodzakelijke massamoordmachine functioneerde al even volmaakt. Geïndustrialiseerde genodice, op rationele grondslag.)

Robbels
Robbels3 jul. 2017 - 15:28

@ Karingin Met het risico dat ik mijzelf blameer met mijn gelimiteerde kennis maar: het is geen mantra maar het fundament onder het globale economische en financiele systeem. Dat is niet gemakkelijk (wellich onmogelijk) om te veranderen.

rbakels
rbakels3 jul. 2017 - 15:29

Niet groeien betekent armoede. Maar groeien hoeft zeker niet ten koste te gaan van het milieu. Net zo min als productiviteitsstijging betekent dat we almaar harder moeten werken. Het gaat erom dat we creatief nieuwe dingen blijven doen. Dat is de mens eigen. Het geld moet blijven rollen

vakman2
vakman23 jul. 2017 - 15:33

@Erwin Tja - je lijkt alleen maar te kijken naar de economie, naar geld - daarmee reduceer je het leven tot een verzameling economische transacties. Als je denkt dat je daarmee het gedrag van de groep zeer diverse mensen die een samenleving rijk is, denkt te balanseren - dan heb je behoorlijk wat oogkleppen op. (En die heb je volgens mij ook op aangezien je nooit op fundamentele kritiek op je zienswijze durft te reageren...) Maar goed, de wonderen zijn de wereld niet uit, dus ik zeg het nogmaals: Steeds meer draait het om geld omwille van het geld (in de plaats van hogere maatschappelijke doelen die de kwaliteit van leven bepalen). De mens is in de kern echter een moreel wezen. De steeds dwingender wordende economische geest botst daarom als water op vuur op deze innerlijke bezieling. Het is zo onmogelijk de balans te bewaren in een samenleving.... De vrije marktfundamentalisten begrijpen niet dat je soms moet investeren in mensen - soms zou het om de langere termijn moeten draaien in plaats van korte termijn winstbejag. Het bewaren van de lieve vrede mag wat kosten, maar dat is het alleszins waard. Maar deze sociaal psychologische inzichten miskennen de vrije markt-adepten - wat uiteindelijk onherroepelijk zal leiden tot het failliet van deze (nu nog) dominante pseudo-wetenschappelijke ideen leer (was het je al op gevallen dat je "de onzichtbare hand" niet kunt weerleggen? Denk eens na: wie gelooft er nu werkelijk in mystieke, onzichtbare handen????)

Cliff Clavin
Cliff Clavin3 jul. 2017 - 17:36

@ Vakman (17:33u) - mooie bijdrage. Het late kapitalisme beoordeelt mensen alleen naar datgene wat in hen kwantificeerbaar is. Dat is al hartstikke gestoord op zich. Maar het komt nóg gekker: het gaat ook eigenschappen meten, berekenen, en beoordelen die niet eens te kwantificeren zijn. Ik las gister een voorbeeld, dat ik zo gauw niet terugvinden kon: een ouder aait haar of zijn peuter. Dit gebaar moeten wij zien als een investering in de toekomst. Door deze geste mag de ouder erop rekenen dat het kind stabiel opgroeien kan, geestelijk meer weerbaar kan worden door het surplus aan zelfliefde dat hierdoor ontstaan zal, is de verwachting gewettigd dat de peuter later als volwassene produktiever kan zijn, en ook de ouders in financiële zin kan bijstaan zonder daar zelf materiëel slechter van te worden; en dat moet dan ook, want bij kapitalisten is een van de eerste zaken die geëlimineerd moeten worden, een goede algemene gezondheidszorg. Dat is krankzinnig en onmenselijk.

Cliff Clavin
Cliff Clavin3 jul. 2017 - 18:36

(geïndustrialiseerde genocide, in mijn bericht van 17:20u)

vakman2
vakman23 jul. 2017 - 19:28

@Cliff We kunnen alleen maar hopen dat mensen wakker worden - en leren om voor hun eigen belangen te gaan staan. Dat ze inzien dat er zo iets bestaat als een oorlog tussen de klassen. Maar ik heb er een hard hoofd in... eerst zal de bubbel moet klappen, zal men letterlijk honger moeten leiden of in ieder geval last ondervinden van het incompetente monetaire en politieke beleid - eer dat heling mogelijk is van deze economische doodscultus.

Jo4Hanna
Jo4Hanna4 jul. 2017 - 0:13

Er zijn een heleboel bubbels - die door banken doelbewust worden gecreeerd om de slapende passief-agressieve mens bij de les te houden

Karingin
Karingin4 jul. 2017 - 17:25

@Robbels: Waarom zouden we dat niet kunnen veranderen? Natuurlijk kan dat. We moeten naar een circulaire economie waarbij bedrijven dus niet meer constant nieuwe producten verzinnen om de consument te verleiden te kopen. En waarbij we niet continue nieuwe grondstoffen nodig hebben, maar hergebruiken. Dat past niet in het huidige economische model, dat puur gebaseerd is op het aantal handelstransacties. Gelukkig zijn er bedrijven die het licht al hebben gezien, zie bijvoorbeeld: http://www.lighting.philips.nl/campagnes/circular-pioneers Lees vooral ook het blog.

Pater
Pater5 jul. 2017 - 1:39

Lamme toch. Het aandeel van de omzet voor winsten voor het kapitaal is de laatste decennia nog nooit zo hoog geweest, het aandeel van de omzet voor de lonen nog nooit zo laag. Dit soort simpele feiten zie jij kennelijk niet door je ideologische verblinding.

Break on through
Break on through3 jul. 2017 - 13:13

Baudet is knettergek, alleen jammer dat zijn gelovigen dat volledig ontgaat. Die hebben zich eerder door Wilders en VNL de ogen dicht laten drukken en laten zich nu dus door onze Thierry bang maken. FvD heeft maar twee zetels, gelukkig. "En ja, zelfs met al deze sociale voorzieningen worden de voedselbanken jaarlijks bezocht door maar liefst 90.000 Nederlanders." Sinds 2002 mogen we ons in ons land gelukkig prijzen met voedselbanken. En wie (of beter welke soort) kwamen er op 28 juni 2002 aan de macht in Nederland? https://nl.wikipedia.org/wiki/2002 Sinds rechts het in het begin van deze eeuw voor het zeggen heeft hebben de minst gelukkigen het zwaar te verduren.... En rechts deze mensen tot op de dag van vandaag maar voor rotte vis uitmaken... Vind het initiatief van Jetta Kleijnsma om in vijf gemeenten een soort van onvoorwaardelijk basisinkomen in te voeren wat dat betreft een zeer goede ontwikkeling, is of topic maar wil het toch even gezegd hebben.

2 Reacties
Boer Willem
Boer Willem3 jul. 2017 - 14:05

Volgens Jetta Kleinsma moesten de bejaarden die niet rond konden komen maar een moestuintje nemen.

Karingin
Karingin3 jul. 2017 - 14:41

Ze heeft veel te weinig ruimte gegeven aan het experiment. De betrokken universiteit klaagt dat ze op deze basis geen onderzoek kunnen uitvoeren, de plannen zijn helemaal uitgekleed. Nee, Jette heeft het bij mij al lang geleden verbruid, net als Asscher trouwens. Nix sociaals aan die mensen.

Okke2
Okke23 jul. 2017 - 13:06

Tja, een klasiek liberale club, die is er niet vooral voor mensen die beter op de SP kunnen stemmen. Dat is waar, de ruimte die de VVD laat liggen (en het gebrek aan liberalisme) is waar het FvD handig gebruik van maakt.

Vuurrood
Vuurrood3 jul. 2017 - 12:51

Thierry Baudet de wederopstanding van het onbenul. Alleen nu in een kwaadaardige vorm. FvD, de kleuterklas van de VVD. Ze moeten het zogezegd nog leren. Wat moeten ze leren? Wel, het belazeren van die andere onbenullen welke de vertegenwoordigers van onbenullenland hebben gekozen als opperonbenullen om op het pluche plaats te nemen.

1 Reactie
rbakels
rbakels3 jul. 2017 - 16:31

Ik vrees dat u ongelijk heeft. Baudet is een uitgekookte demagoog, net als zijn voorbeelden Bolkestein en Wilders. Natuurlijk is hij onoprecht, en manipuleert hij de domheid van het kiezersplebs (zoals hij het wel zal noemen). De vraag is wel wat hij eigenlijk echt wil, en dat is ook de vraag voor Wilders, want ondanks zijn 20 zetels bereikt hij echt geen doorbraak. Om nacht zal het dus wel (niet) meer gaan. Is het dan pure egotripperij, genieten van de vernielingen die ze aanrichten en de aandacht die ze daarbij trekken? Of is het voor Baudet een onderbreking van zijn carrière als schrijver van giftige geschriften? Wilde hij - net als Trump - eigenlijk alleen zijn naamsbekendheid vergroten, en werd hij toen per ongeluk gekozen? Maar nee, Trump doet zijn uiterste best om zich zo te misdragen dat hij wordt weggestuurd, maar - helaas - gaat Baudet nog niet zover.

Jaacob52
Jaacob523 jul. 2017 - 12:40

Zijn het niet de media, zoals Joop b.v. , die door de voortdurende aandacht voor zijn persoon hem op het schild van de gewone, werkende man/vrouw hijsen? Tel daarbij op hoe hij denkt over de immigratie politiek en het is duidelijk waarom hij in de peilingen op 6 zetels staat. Daar kun je iets van vinden, het is echter realiteit.

1 Reactie
billie turf
billie turf3 jul. 2017 - 16:58

Jaacob52 3 juli 2017 at 14:40 Tel daarbij op hoe hij denkt over de immigratie politiek en het is duidelijk waarom hij in de peilingen op 6 zetels staat. Daar kun je iets van vinden, het is echter realiteit. Daar vind ik ook iets van. Ik vind het geweldig!

rbakels
rbakels3 jul. 2017 - 12:36

Deze quasi-intellectueel is vooral een praatjesmaker, die met zijn borrelpraat zeer oude koeien uit te sloot haalt. De man is van opleiding rechtsfilosoof (dat zijn een soort juristen die geen vuile handen willen maken aan concrete geschillen) en van economie snapt hij bitter weinig. Ik ben ook geen econoom, maar ik weet wel dat markten kunnen falen, in die zin dat de beroemde "onzichtbare hand" je de verkeerde richting uit stuurt. Monopolies zijn het bekendste voorbeeld. Dat is geen reden om de markt geheel te verwerpen (dat deden ze zelfs inde DDR niet), maar om deze te soms te corrigeren. Economen onderkennen ook "publieke goederen", Dat zijn goederen die wel nodig zijn, maar waarin een markt niet kan voorzien omdat de kosten niet (of moeilijk) aan de belanghebbenden kunnen worden doorbelast. Defensie is het standaardvoorbeeld. En de hele politiek is daarvan een voorbeeld. Zulke zaken moeten uit belastingen worden betaald. In Zweden (wellicht ook Finland) betaal je je blauw aan belasting, maar daar krijg je ook wel veel voor terug. Daarom morren ze niet. het is logisch dat mensen die veel verdienen meer belasting betalen. Het wordt echter ingewikkeld als belastingen echt worden gebruikt voor inkomenspolitiek. Daarom noemde mijn vader de PvdA de "partij van de afgunst". Dat maakt belastingen bij "rechtse"lieden gehaat - terwijl als het goed is de belastingen vooral een vergoeding voor publieke diensten moeten zijn, van straten tot politie. De Verenigde Staten zijn alleen een voorbeeld in de zin van "een schip op het strand is een baken in zee". Aan de verwaarloosde infrastructuur zie je meteen de eerste dag dat je er bent dat je in een ander werelddeel bent. Op Fifth Avenue in New York straalt de glitter en glamour je tegemoet, maar enkele straten verderop (op First Avenue bij voorbeeld) waan je je in een ontwikkelingsland. De Bronx ziet er permanent uit of er net een natuurramp heeft plaatsgevonden. Wat ons in Europa onderscheidt is beschaving. Als de verschrikkelijke Baudet zo hoog opgeeft van de Nederlandse cultuur, dan moet hij die niet tegelijk gaan verwerpen om de Amerikaanse cultuur te omarmen. Wat mij nog het meest opval aan deze knul is zijn onoprechtheid. Ook goede politici maken wel eens een beetje show, maar de verschrikkelijke Baudet geeft mij het gevoel dat hij permanent toneel speelt. Hij speelt een irritante corpsbal van een soort dat naar ik hoopte al lang uitgestorven was, om niet al te snuggere rechtse ballen te imponeren. Hij pretendeert intellectueel te zijn maar is in feite juist het tegendeel, want in zijn opvattingen is nog geen begin te onderkennen van een originele analyse. Enfin, alweer veel te veel aandacht voor deze aandachtsjunk.

2 Reacties
rbakels
rbakels3 jul. 2017 - 13:01

Het is net zo gek om een "falen van de Nederlandse politiek" vast te stellen. Wil Baudet dat oplossen met referenda? Als je het (wel) nuchter bekijkt moet je vaststellen dat er een optimale hoeveelheid democratie is. Zitten ze daar onder, dan dreigt een dictatuur, zitten ze daarboven, dan dreigt stagnatie. Dus is de conclusie welhaast onvermijdelijk dat we te veel democratie hebben! Door het belachelijke aantal partijtjes dat we hebben worden die ook nog eens gedwongen te radicaliseren, althans hun standpunten zwaar te overdrijven, en ook dat betekent stagnatie. Nee, dan is Duitsland het voorbeeld. Daar waren ze na de oorlog als de dood dat het weer mis zou lopen. Duitsland kreeg immers in 1918 al een schitterende grondwet, maar die voorkwam niet dat de nazi's 15 jaar later de macht grepen. Dus zetten ze zich in 1949 schrap om de huidige grondwet "idiotensicher" (foolproof) te maken. De 5% drempel zorgt daar voor een wonder van stabiliteit. Maar er zijn natuurlijk zeurpieten die vinden dat Merkel zoveel macht heeft dat het eng begint te worden. Baudet had succes met "zijn"referendum, maar er zijn ook genoeg gevallen dat oproerkraaiers meer inspraak eisten, en de opkomst vervolgens abominabel was. Neem de Universiteit van Amsterdam. De "studenten" die daar inspraak eisten waren beroepsoproerkraaiers van ver over de dertig. De hedendaagse student zeurt niet om inspraak, maar wil snel een waardevolle opleiding afronden. Door haar comfortabele meerderheid kan Merkel ook wat voor elkaar brengen. Onlangs las ik dat de Ministeries in Nederland als allereerste taak hebben te voorkomen dat hun minister onderuit wordt gehaald. Tja, als je zo defensief moet opereren gebeurt er straks helemaal nix meer. En de Kamerleden gedragen zich vrijwel zonder uitzondering als slechte managers, die de de draad kwijt zijn en zich dus maar op details storten. Zoals bonnetjes.

degroene
degroene3 jul. 2017 - 17:38

Eigenlijk elke Scandinaviër die ik ken, waaronder ook Zweden morren juist wel. Getuige dit feit is ook dat de rechts liberalen de een na grootste partij in Zweden zijn. Daarbij is het zo dat Zweden grote genationaliseerde out exploitatie bedrijven kent gepaard met relatief weinig inwoners waardoor er een relatief hoog niveau van sociale voorzieningen bereikt kan worden. Zo is de gemiddelde belastingdruk in Zweden (en de rest van Scandi) maar marginaal hoger dan die in Nederland terwijl er significant betere voorzieningen zijn.

Zephyr2
Zephyr23 jul. 2017 - 12:16

Zolang de traditionele partijen (VVD/CDA/PVDA/D66) niet tot zelfreflectie in staat zijn mbt het gevoerde beleid en de resultaten zullen partijen als FvD kiezers trekken. Met zelfreflectie bedoel ik: - erkennen dat er bij de invoering van en uitbreiding van de Euro fouten zijn gemaakt. - erkennen dat de integratie en toelating van vreemdelingen niet een onverdeeld succes is. - referendum uitslag niet afserveren. Teveel wordt de kop in het zand gestoken of onwelgevallige feiten verdoezeld, verstopt of ontkent met partijen als FvD als gevolg. Je kunt je natuurlijk focussen op Wilders of Baudet, maar waarom vinden zij een gewillig oor bij vele kiezers? Jammer dat jij als student dat ook doet, maar het is wel gemakkelijk scoren zonder zelf een oorzaak of oplossing te hebben voor onderliggende oorzaak.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens3 jul. 2017 - 14:38

@ Zephyr - er wordt allang erkent dat bij de invoering van de euro fouten gemaakt zijn. Dijsselbloem over Griekenland. - er is allang vastgesteld dat toelating van vreemdelingen moeizaam verloopt. Een groot deel van de asielzoekers krijgt dan ook geen asiel. - de referendum uitslag werd niet af geserveerd. Rutte wilde hem niet uitvoeren en het een soort diplomatieke oplossing gevonden. Je schrijft dit soort dingen en je beweert dat mensen hun koop in het zand steken. Maar uit je uitspraken blijkt toch vooral dat je zelf met oogkleppen rond loopt.

Sonic2
Sonic23 jul. 2017 - 17:05

@ Zephyr Die eerste zin is onzin. Wilders en Baudet stemmers zijn anti systeem kiezers en die zullen nooit terug keren naar VVD/ D66/CDA of PvdA. Of in hele geringe mate. Ik zie hier veel mensen ook de loftrompet over Baudet blazen. Het is allemaal geschuif binnen de 15% van Nederland die toch wel nationalistisch rechts stemmen. Die groep is net zo groot als de LPF in 2002. CDA is op rechts al leeg geplukt door FvD. Die gaan ook niet veel meer zakken. Misschien valt er nog een beetje te halen bij de VVD. Alleen zitten de peilers daar er altijd ontzettend naast. Die schatten de VVD altijd veel te laag in. Die 15% kiezers krijg je nooit meer terug als midden partij zijnde. Je hebt in Nederland mensen die links zijn of rechts. Of in het midden. Je hebt ook een groep die nationalistische rechts is. Zelfs al zou de VVD het FvD programma over pennen dan zal het die kiezers niet op andere gedachten brengen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin3 jul. 2017 - 12:14

Uitstekende en broodnodige uiteenzetting van Arnout van der Zwaal - hij laat ons precies zien dat Thierry Baudet een regelrechte erfgenaam is van de waanzin die al lang geleden gecolporteerd werd door Hayek, von Mises, en Rand. Friedman en Greenspan volgden de sektarische cultus die als de Mont Pèlerin Society door het leven ging. Wat deze mensen bindt is een zwaar antisociale persoonlijkheid, en de absolute overtuiging van de eigen almachtsgevoelens; ze voel(d)en zich uitverkorenen, die door gewone stervelingen nooit begrepen kunnen worden. Ze waren en zijn ook volstrekt niet in staat tot sociale, warme relaties met hun medemensen. Alles is voor hen spel, met henzelf uiteraard als eindoverwinnaars. Meneer Baudet houdt op geen enkele manier van zijn kiezers - hij kijkt op ze neer. Ontketende vrije markten maken alles kapot wat je lief is; en ze worden daarom alleen aanbeden door mensen die niet liefhebben kunnen.

Kees Halt
Kees Halt3 jul. 2017 - 12:13

Het vermeende marktfundamentalisme van Baudet, die foei toch propaganda maakt voor Baudet, zal mij een zorg zijn. Meer zorg maak ik mij over het opportunistische marktfundamentalisme van Rutte3 aanstaande. Marktfundamentalisme (in de zorg, openbaar vervoer etc.) waar het in het rechts neo-liberale straatje te pas komt. En tegelijk met subsidies en belastingverlagingen voor bevriende partijen de markt ontwrichten. (villasubsidie, verlaagde overdrachtsbelasting, lagere vennootschapsbelasting, deals lage belasting voor buitenlanders in belastingparadijs Nederland, elektrische auto's op kolenstroomsubsidie, zzp subsidie etc.)

TeeJee2
TeeJee23 jul. 2017 - 12:05

Als u zo graag wil schieten op het partijprogramma van FvD, dan zou het u zeker sieren als hij het GEHEEL in ogenschouw neemt en niet slechts een paar puntjes er bij pakt om makkelijk op te scoren. U heeft het namelijk over "de armsten" etc etc. Waar is dan uw beschouwing over het verhogen van de belastingvrije voet naar € 20.000? Het herinvoeren van de basisbeurs voor studenten? De versimpeling van het belastingsysteem om kosten te sparen en het inzichtelijk te houden? Uitkeringen naar Deens systeem? Daarnaast wil u nog vragen op welke feite nu zich beroept bij het tot een mythe verklaren van (buitenlandse) bijstands- en toeslagenfraude. Volgens het CBS was er in 2015 sprake van ruwweg 60-70 miljoen euro aan fraude. In januari kwam er nog een zaak aan het licht in Duitsland waarbij er voor 3 tot 5 miljoen euro is verdwenen. Graag uw reactie.

1 Reactie
EricDonkaew
EricDonkaew3 jul. 2017 - 14:08

Ook wil FvD de AOW-leeftijd naar 66 jaar, in plaats van 71,5 jaar zoals alle gevestigde partijen willen (inclusief GroenLinks). Dat FvD-standpunt is wat dat betreft dus toch weer een beetje richting verzorgingsstaat. Als je kersen wil plukken, dan moet je deze kers niet laten hangen.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*3 jul. 2017 - 11:55

De Belgen hebben onlangs deze altijd mooi geklede dandy, met name een Pim Fortuyn 2.0 ( in dit geval, slechts een 100% *imitator*!) , al doorgeprikt, met name iemand vol met hete lucht en natuurlijk een ontzettend grote bek, die probeert te scoren (ja hoor, vooral via de media en sociale media, natuurlijk en altijd onder het mom van de vrijheid van meningsuiting hé) met bombastische praatjes!. Nu de Nederlanders in heel Nederland nog!. Ik heb jullie in eerste instantie veel hoger geschat, wat betreft jullie redeneringsvermogen!!!. Een heel fijne dag verder.

3 Reacties
Josef K
Josef K3 jul. 2017 - 13:18

'Nu de Nederlanders in heel Nederland nog!. Ik heb jullie in eerste instantie veel hoger geschat, wat betreft jullie redeneringsvermogen!!!' Zeker even de peiling van Maurice de Hond gemist?? FvD 2 naar 5 zetels, en dat gaat nog wel even door zo. Maar mag ik je vragen waar je het inhoudelijk mee oneens bent, want het enige wat je doet is afzeiken. .

Henk Grijze
Henk Grijze3 jul. 2017 - 13:25

Onzin. Zoekt u allen op youtube onder: "Thierry Baudet over de Nederlandse politiek bij De Afspraak" en oordeel zelf maar. Fijne dag verder.

Nostra
Nostra3 jul. 2017 - 14:13

"Nu de Nederlanders in heel Nederland nog!. Ik heb jullie in eerste instantie veel hoger geschat, wat betreft jullie redeneringsvermogen!!!." U woont en (werkt?) in Nederland maar u bent geen Nederlander? Waarom plaatst u zichzelf apart van de rest van Nederland?

Josef K
Josef K3 jul. 2017 - 11:48

'Want hoewel de voorman van FvD in de media-controverse zijn heil heeft gevonden' ?? Die controverse lijkt me toch vnl aangestuurd door de media zelf.

1 Reactie
Vuurrood
Vuurrood3 jul. 2017 - 13:23

De media berichten. Waarschijnlijk op een wijze welke Baudet niet bevalt en dan heb je een controverse. Telegraaf uitgezonderd. Maar dat is dan ook geen media maar een schotsschrift.