Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Thierry Baudet: verpersoonlijking van selectief denkwerk

  •  
01-10-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
Thierry_Baudet_(2)

© Door Elekes Andor - Eigen werk, CC BY-SA 4.0

Zoals Wilders het nooit verloren Nederland wil teruggeven doet ook de zelfingenomen Baudet het voorkomen alsof hij bij de gevonden voorwerpen onze democratie uit een vak heeft gegrist
En weer is er iemand opgestaan die meent een zinnige bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse politiek. Terwijl er intussen al zestien partijen in de Tweede Kamer zitten, waarmee ons land in Europa met gemiddeld vijf tot zes partijen nogal afsteekt in politieke moed (en overmoed). Nou zullen er bij de komende verkiezingen wat onafhankelijke eenlingen verdwijnen, met de mogelijke komst van meneer Thierry Baudet in het parlement blijft de Nederlandse volksvertegenwoordiging toch een deels ongeschaafd stuk politiek hout.
Baudet brengt met zijn ‘Forum voor Democratie’ weinig nieuws mee naar het Kamergebouw en lijkt dan ook met zijn nieuwe beweging slechts verdeeldheid onder rechts toe te voegen. Gunstig voor links, zou je denken, maar nee. Des te meer te kiezen, des te meer te verliezen, ook op links. Ook Baudet, die, zoals hij zelf zegt, het allemaal veel beter weet, zal met zijn niet al te bescheiden gedrag wel weer wat electoraat naar zich toe weten te trekken, wellicht net genoeg voor een enkele stoel.
Zoals Wilders het nooit verloren Nederland wil teruggeven doet ook de nogal zelfingenomen Baudet het voorkomen alsof hij bij de gevonden voorwerpen onze democratie uit een vak heeft gegrist en wil hij ons onder meer het referendum en de gekozen burgemeester door de strot duwen. Begrijpelijk vanuit zijn optiek, immers het gemanipuleer bij het Oekraïne referendum is succesvol gebleken en een populist als Baudet ziet in een gekozen burgemeester vast ook een kans om de gekende organen uit te schakelen. Een gekozen burgemeester heeft immers een mandaat en zal zich niet meer onafhankelijk ten opzichte van de gemeenteraad opstellen. Ik kom daar op terug.
Zijn méér democratie zou wel eens een averechts gevolg kunnen hebben en waarom krijg ik toch het gevoel dat het quasi elitaire clubje van Baudet dat helemaal geen probleem zou vinden. Ik verwijs maar weer naar het referendum rond het associatieverdrag, waarbij de werkelijke, achterliggende motivatie om tegen te zijn later aan het licht kwam.
Zwitsers referendum Referenda naar Zwitsers model, dat is waar Baudet met zijn Forum heen wil. Steeds maar weer die verwijzing naar dat Europese hoogland. Weer wordt de politieke traditie in Zwitserland verheerlijkt en weer blijven de nadelen buiten beschouwing. Dankzij dat zo geprezen Zwitsers referendum kregen de Zwitserse vrouwen pas in 1971 !! kiesrecht, omdat mannen tot dan toe de vrouwen dankzij de referenda gemakkelijk konden buitensluiten. Die ongemakken van het referendum worden bij herhaling zichtbaar. Zo was er recent een referendum over inperking van CEO-salarissen in het bedrijfsleven. De maatschappelijke discussie rondom dit referendum werd gedomineerd door het bedrijfsleven dat de boventoon voerde met het angstbeeld dat salarisbeperking slecht zou zijn voor de Zwitserse economie en dus voor de werkgelegenheid.
Zwitserland is een welvarend land, wat te danken is aan politieke en economische stabiliteit. Een stabiliteit die juist door referenda onder druk komt te staan. Bedrijfsleven, overheid en een groeiende groep Zwitserse burgers maken zich de laatste tijd zorgen over het referendum, omdat het populisme er teveel invloed op krijgt. Columnist Michael Hermann zei het in de krant  Tages-Anzeiger zo: ‘Als een eenvoudige meerderheid zonder enig filter weldoordacht beleid kan doorkruisen, spreken we van volksabsolutisme’. Bedenk daarbij dat bij een referendum gemiddeld minder dan vijftig procent van de Zwitsers de gang naar de stembus maakt. In hoeverre mag een dergelijk percentage minderheden, maar ook regering en parlement overrulen, in aanmerking genomen dat parlement en regering in het algemeen beter inzicht hebben in de voorgelegde onderwerpen.
Een goed voorbeeld van die aantasting van de stabiliteit door referenda is het referendum dat de Zwitsers in 2014 hielden, waarbij het ging over immigratiequota, afgedwongen door de rechts-populistische SVP. Dit referendum deed alle 120 bilaterale verdragen van ‘Bern’ met de EU, waardoor Zwitserland kan meedoen op de Europese interne markt, wankelen. Immers, die markt vereist vrij personenverkeer. Al twee jaar zit de zaak muurvast. ‘Bern’ kan geen concessies doen, omdat de SVP dat belet. Maar ‘Brussel’ evenmin, omdat anderen dan zeggen: ‘Wij willen ook een immigratiedeal!’
Referenda in Zwitserland hebben bovendien aantoonbaar niet voor een grotere betrokkenheid bij de politiek gezorgd. Gemiddeld is er bij landelijke verkiezingen een opkomst van 48 procent tegenover bijvoorbeeld 75 procent in Nederland.
In ons land lijkt die belangstelling voor referenda ook matig. De opkomst bij het referendum over Oekraïne toont dat met slechts 32% duidelijk aan. Nou wil ik nog wel toegeven dat het hier om een ingewikkeld onderwerp ging, het associatieverdrag, en dat het voor veel mensen toch een ver van hen staand onderwerp was. De opkomst zal allicht (wat) groter zijn als het om zaken gaat die de burger meer direct aangaan en bovendien gun ik de voorstanders de redelijke opvatting dat als referenda meer tot de traditie gaan behoren, de belangstelling er voor (wellicht) zal toenemen. Maar toch, de opkomst in Zwitserland spreekt boekdelen. Overigens zijn er van alle 182 ingediende volksinitiatieven (referenda op voordracht van de burgers) sinds 1842 slechts 19 aangenomen.
Gekozen burgemeester De gekozen burgemeester staat ook hoog op het verlanglijstje van Baudet en zijn clubje. Het is ontegenzeggelijk zo dat inwoners van een gemeente bij een directe verkiezing veel meer zeggenschap hebben dan wanneer er centrale benoeming plaatsvindt. Voordeel is ook dat een kandidaat burgemeester zich veel meer dan nu met de burgers zal moeten verstaan om gekozen te worden, waardoor er mogelijk een sterkere band met de burgerij ontstaat. De drempel wordt lager.
Maar er kleven zeker ook nadelen aan een gekozen burgemeester en ook die dienen belicht te worden. Grootste nadeel lijkt me het mandaat dat een gekozen burgemeester krijgt. Hij of zij bevindt zich dan niet meer zoals nu in een onafhankelijke positie, maar zal zich willen meten met de raad en daarbij niet zelden op het mandaat wijzen. Sterker; een gekozen burgemeester zal op basis van die uitverkiezing bevoegdheden naar zich toe (willen) trekken, waardoor mogelijk de andere gezag dragers aan macht zullen moeten inboeten. In hoeverre zullen bijvoorbeeld wethouders in staat zijn aan die toegenomen macht (en zijn verwijzing naar zijn mandaat) van de burgemeester het hoofd te bieden?
Een ander nadeel van een gekozen burgemeester kan de maatschappelijke positie van een kandidaat in de betreffende gemeente zijn. Een werkgever die aan veel mensen binnen de gemeente werk biedt zal, indien hij zich kandidaat zou stellen, een voorsprong kunnen hebben op andere kandidaten. En dan is er nog het gegeven van de middelen die een kandidaat ter beschikking staan. Kandidaten met een ruime beurs die daardoor grootser campagne kunnen voeren verwerven zich een voorsprong op anderen, zo goed als kandidaten met een breed draagvlak onder een bepaalde belangengroep, denk daarbij aan de middenstand, al dan niet geldelijk gesteund, zich ook in een onevenredig gunstiger uitgangspositie bevinden.
Een laatste nadeel is dat de overheid geen spreidingsbeleid meer kan voeren. Er kan een onevenwichtige verdeling ontstaan, waardoor er groepen eventueel minder snel gekozen zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan allochtonen en vrouwen. Zij zijn bij dit soort zaken snel ‘discriminatiegevoelig’.
Gelukkig kunnen wij, burgers, ons tegenwoordig vrij gemakkelijk breder informeren dan de politiek wil laten weten.

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (108)

Minoes2
Minoes24 okt. 2016 - 5:45

Overigens zijn TTIP onderhandelingen ook weer van start gegaan, het is maar dat je het weet. Het is overigens niet van belang wie het Oekraïne verdrag voorgedragen heeft voor het referendum noch zijn drijfveren zijn dat., Mensen maken een zelfstandige afweging en lezen zich meer in, er wordt meer gepubliceerd ook het verdrag, meer gedebatteerd en komen zaken tegen waarvan ze anders niet op de hoogte zouden zijn geweest met dank aan onze politici en de EU in het algemeen. Achterkamertjes all-over!

[verwijderd]
[verwijderd]3 okt. 2016 - 9:42

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
H.Witte
H.Witte3 okt. 2016 - 14:52

Anton Delwel Het onderwerp van het referendum was niet ingewikkeld voor de mensen die interesse hebben in dergelijke zaken of toch redelijk opgeleid zijn om de tekst tot zich te nemen. Als oud-docent Nederlands weet ik hoe lastig begrijpend lezen al is van een eenvoudige tekst, laat staan van zo'n verdrag. Veel burgers kunnen er inderdaad niet 'doorheen' komen laat staan tot een zorgvuldige afweging.

Cinema2
Cinema23 okt. 2016 - 22:05

Beste Henk, Terecht punt. Heb ik het verdrag tot de laatste pagina gelezen? Niet dus, net als de heer Pechtold. https://www.youtube.com/watch?v=EPlPL_herD4 Mij kan je dit niet kwalijk nemen, ik zit niet meer in de politiek. De heer Pechtold natuurlijk wel. En deze heren en dames (Pechtold is hierin niet uniek) moeten wij vertrouwen?

Minoes2
Minoes23 okt. 2016 - 6:43

Ik houd het hier met David Van Reybrouck maar op; ‘Er is iets vreemds aan de hand met de democratie: iedereen lijkt ernaar te verlangen, maar niemand gelooft er nog in.’

Minoes2
Minoes23 okt. 2016 - 4:27

Tja en de wethouders hebben helemaal geen mandaad meer en trekken zich vervolgens niets aan van de gemeenschap en gemeenteraden. Een burgemeester heeft ook nu heel veel invloed in de gemeente en het zijn ook voornamelijk politieke benoemingen. Die landelijke partijen zijn niet voor niets zo happig op burgemeestersbenoemingen. Mijn beleving is dat de gemeenteraad weinig meer in de pap te brokkelen heeft.

1 Reactie
Minoes2
Minoes23 okt. 2016 - 5:23

Weet ik niet hoe die benoemingen van wethouders gaan? Welzeker. Maar het is geheel zo gefragmenteerd en gaat over zoveel schijven denk maar aan de CdK. en onderzoeksgeld dat er uiteindelijk voor gemeentelijke partijen niet gebonden aan een landelijke partij niets meer te halen is. Er wordt voornamelijk landelijk politiek bedreven. Het is verdunde soep die overblijft.. Een burgemeester heeft veel meer invloed dan men denkt en steeds meer bevoegdheden. Denk alleen al aan de als laatste toegevoegde kinderbeschermings-wet en het jeugdbeleid en uitvoeringsbeleid op individueel vlak zonder enige toetsing door OM en rechterlijke macht.

malou3
malou32 okt. 2016 - 23:45

Lubach haalde vanavond heerlijk uit over Baudet. Wat een genie is die gast! Nu weet ik gelijk ook dat baudet "ezel" in het Frans betekend.. Goh valt alles ineens op z'n plek..

Andy Capp
Andy Capp2 okt. 2016 - 19:50

Henk Witte loopt weer eens zorgvuldig om de hete brij heen, dus ik herhaal het nog maar eens: Het is waar dat sommige individuen en het bedrijfsleven genoeg middelen hebben om zich daarmee macht en politieke invloed te verwerven. Dat doen ze niet alleen op lokaal, maar ook op landelijk, of zelfs internationaal niveau. Henk Witte is blijkbaar van mening dat we om die reden afstand moeten doen van een deel van onze democratie op lokaal niveau. Maar het enige resultaat is, dat we de partijen die machtig genoeg zijn om dit spel op nationaal niveau te spelen, de kans te geven onze lokale politiek daarmee te vergiftigen. Op lokaal niveau is de kans dat de bevolking oorzaak en gevolg kan waarnemen veel groter. Naar de reden dat je nu met een burgemeester wordt opgescheept kun je alleen maar gissen. De kans dat daar corruptie en vriendjespolitiek bij in het spel is, is niet kleiner, alleen maar moeilijker zichtbaar. Het grootste gevaar voor elke samenleving is de concentratie van -ongecontroleerde- macht in steeds minder handen: dat is ook het grote probleem van "Europa". Wie zeggenschap wil over zijn eigen leven en leefomgeving, wil decentralisatie van het beslissingsproces. Voorbeeld: kerncentrales - NIMBY!

1 Reactie
Pater
Pater3 okt. 2016 - 2:07

Windmolens - NIMBY! Verslaafdenopvang in de straat - NIMBY! Enz.

rbakels
rbakels2 okt. 2016 - 16:48

Wel heel dom dat JOOP.NL in de val trapt van aandachtsjunk Baudet. Waarom negeren we die knul niet? Enfin, nu het toch is gebeur geef ik ook mijn commentaar. Baudet is vooral inconsequent. Hij geeft aan zo weinig vertrouwen te hebben in ons huidige "vertegenwoordigende democratie" dat hij die wil vervangen door een systeem van bindende referenda. Allemaal tot je dienst, maar dan moet hij zich vervolgens niet kandidaat stellen voor het door hem verfoeide parlement. Referenda geven een bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid. Maar we moeten wel bedenken dat ook liefhebbende ouders hun kinderen niet altijd hun zin geven. Nu wil ik kiezers niet met kinderen vergelijken, maar een gegeven is wel dat ze - opgezweept door destructieve populisten - vaak de kennis ontberen om tot een goed oordeel te komen. Ik heb behoorlijk doorgeleerd - maar ik weet ook dat er van alles is waar ik eigenlijk geen goed oordeel over heb. Het zou toch jammer zijn als ons mooie landje te gronde wordt gericht vanaf bar en borreltafel met Archie Bunker achtige types die het opeens voor het zeggen krijgen.

3 Reacties
Windowjan
Windowjan2 okt. 2016 - 19:25

@Frits, ''Ik heb behoorlijk doorgeleerd'' Leuk voor je, dat betekend nog niet dat je beter weet wat er allemaal gaande is buiten jouw leef/denkwijze.

Zandb
Zandb3 okt. 2016 - 7:13

Window: Als u leest en vooral als u citeert, doe dat dan goed. Dat bespaart u een domme opmerking: Frits zegt namelijk: "Ik heb behoorlijk doorgeleerd – maar ik weet ook dat er van alles is waar ik eigenlijk geen goed oordeel over heb."

Windowjan
Windowjan3 okt. 2016 - 17:44

@Gerrit, Frits oordeelt wel in een ander deel van zijn post. Het leuke is dat je selectief antwoordt/leest.

Donostia2
Donostia22 okt. 2016 - 16:16

In plaats van U zo druk te maken over progressief Rechts, zou U meer energie kunnen steken in samenwerking op Links. Of is het dan toch zo dat Baudet c.s. er met Linkse kroonjuwelen vandoor zijn gegaan? https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/30/de-doodsstrijd-van-links-begint-dit-keer-vroeger-dan-u-denkt-nu-4541665-a1524361

3 Reacties
Zandb
Zandb3 okt. 2016 - 7:27

Donostia: Dat zal dan wel, hoor. Maar dat zegt natuurlijk niets over de juist- of onjuistheid van wat Henk in dit artikel beweert. En om nu "de gekozen burgemeester en het referendum" als "kroonjuwelen van links" te omschrijven, lijkt mij niet slim en toch dom.

Daniel Dennett
Daniel Dennett3 okt. 2016 - 9:15

Progressief rechts? Haha...

H.Witte
H.Witte3 okt. 2016 - 14:19

Donostia, u verkneukelt zich om de teloorgang van links. Laat ik er dit van zeggen. In de eerste plaats gaat links niet teloor en in de tweede plaats is in een evenwichtige democratie zowel links als rechts nodig. Ik ben links, maar zou tegen een absolute meerderheid van links zijn. Balans, daar gaat het om.

Uitgekleed
Uitgekleed2 okt. 2016 - 13:15

"doet ook de zelfingenomen Baudet het voorkomen alsof hij bij de gevonden voorwerpen onze democratie uit een vak heeft gegrist" Inderdaad heeft Baudet bij de gevonden voorwerpen onze democratie weer onderwerp van bespreken gemaakt. Bijzonder gelukkig is het forum voor democratie opgericht na het onderkennen dat de democratie in de EU in groot gevaar verkeert. Als U het manifest aan het volk van Nederland leest dan begrijpt u waarom. Persoonlijk ben ik blij dat jonge gestudeerde mensen zich weer druk maken om onze democratie. Baudet blijkt ook nog eens iets geheel nieuws van de grond te krijgen. Alle respect voor Baudet.

5 Reacties
Zandb
Zandb3 okt. 2016 - 7:44

Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw...... Ja. Dan moet het wel goed zijn ook, natuurlijk. Veel en veel erger is, dat de onderliggende gedachte is, dat er nu geen enkele sprake is van democratie, terwijl wat we hebben glashard het resultaat is vàn die democratie. Feit is ook, dat straks diezelfde democratie een partij aan de macht kan brengen, die die democratie nota bene van ons afpakt: Noem dat maar eens geen "democratie". Verder is het een gebruikelijke strategie om de problemen die welk systeem dan ook in zich draagt, te gebruiken om aan te tonen dat het systeem niet deugt. Dat klopt namelijk: Geen enkel systeem deugt. Dat komt omdat, als je voor het een kiest je het ander er gratis en voor niets helemaal cadeau bij krijgt. Ik vind dat het van een ontbreken aan realiteitszin ontbreekt als je meent dat wanneer alles op de schop gaat er noodzakelijk iets beters ontstaat. We kunnen kiezen voor referenda en de gekozen burgemeester. We kunnen dat ook niet doen. Maar de idee dat het een of het ander zaligmakend is..... Henk brengt zijn nadelen rustig en verstandig onder woorden. Doe er uw voordeel mee want er zullen ook voordelen zijn.

Pater
Pater3 okt. 2016 - 11:38

De democratie in de EU is inderdaad uiterst gebrekkig, in die zin dat het europarlement beperkte zeggenschap heeft en dat de meeste zaken vooral via de Raden van Ministers (alle ministers van de lidstaten op een bepaald beleidsterrein) en de Commissie lopen. De partijen die richting een sterkere EU denken hebben de mond vol over verbetering van de interne democratie, dus meer zeggenschap van het europarlement. Het e-parlement kan dan vaker de Raden van ministers overrulen, en dat is een stap naar een verdere federalisering. En daar bent u vast & zeker op tegen. Baudet in elk geval wel. Het is of het één, of het ander: een zwakke democratie en een EU zoals nu, of een sterke democratie en een sterkere, meer federale EU. Baudet is uit op het einde van de EU, en dat vind ik een erg slechte zaak.

Uitgekleed
Uitgekleed3 okt. 2016 - 19:50

Zandb "terwijl wat we hebben glashard het resultaat is vàn die democratie." Nog wel maar er is al veel wegbezuinigd. "Dat straks diezelfde democratie een partij aan de macht kan brengen, die die democratie nota bene van ons afpakt: Noem dat maar eens geen “democratie”. Waarom afpakken.? Dat begrijp ik niet. "Geen enkel systeem deugt." Als het systeem niet deugt dan is de politiek verantwoordelijk voor verbetering hiervan en dat is de grote makke van Democratie, enkel en alleen "By Speech." Het ligt hen bestorven in de mond maar van enige verbetering is nooit sprake "Maar de idee dat het een of het ander zaligmakend is….." Het kan voor meer democratische inbreng zorgen. maar zaligmakend is wel wat te sterk uitgedrukt.

Uitgekleed
Uitgekleed3 okt. 2016 - 21:17

Pater, "Het is of het één, of het ander: een zwakke democratie en een EU zoals nu, of een sterke democratie en een sterkere, meer federale EU. Baudet is uit op het einde van de EU, en dat vind ik een erg slechte zaak." Dat is precies waar we voor gaan kiezen. Daarvan kan ik U zeggen dat meer EU niet meer kan. Deze EU heeft zijn kaarten verspeeld met het Bail out fund wat geheel in tegenstelling is met de letter en geest van het Lissabon verdrag. De reden waarom de Britten een referendum toegezegd kregen om een verdragswijziging te bewerkstelligen. Dit bleef uit en de Brexit is nu een feit. Wat wel mogelijk is de euro te laten vervallen en meer geldsoorten invoeren. Één munt "fits all" is onmogelijk. Verdere federalisering door meer macht aan het europarlement klinkt goed maar elke MEP (member euro parlement} heeft slecht enkele minuten de tijd om te spreken. Van enige inhoudelijke discussie is geen sprake. Alles wordt in commissies voorgekookt.

Pater
Pater5 okt. 2016 - 1:32

@uitgekleed EU-tegenstanders zoals Baudet, en mogelijk u, beroepen zich vaak op het gebrek aan democratie in de EU. Ik probeerde, misschien gebrekkig, aan te geven dat dat geen redelijk argument is. Een democratische EU zou een sterk parlement moeten hebben, dat de macht heeft besluiten van de Commissie en van de Ministerraden te corrigeren. Een sterk parlement is echter tegelijk een nieuwe stap in de richting van een sterkere, meer federale EU, met minder macht voor de lidstaten zelf, ten behoeve van de machtr van het parlement. Dat wil Baudet juist niet. Dus dan moet je niet een democratischer EU vragen maar juist een minder democratische.

20peregrino13
20peregrino132 okt. 2016 - 12:35

Het zou mij niet verbazen als het straks allemaal doorgestoken kaart blijkt te zijn. Baudet en Roos hebben bewezen zeer bedreven te zijn in het trekken van aandacht. Over een paar maanden sluiten ze eerst een lijstverbinding en uiteindelijk voegen ze hun te verwerven zeteltjes samen, mark my words. Geheid media-aandacht. Daar gaat het natuurlijk om. Trump-fans en nabootsers van diens mediastrategie.

Mark Gh
Mark Gh2 okt. 2016 - 9:37

Over de gekozen burgemeester: dat lijkt me werkelijk een prima idee. Iemand uit de gemeente zelf, met steun van de bevolking aan het hoofd van het bestuur van de gemeente. Er is werkelijk geen enkele reden waarom dat een slecht idee zou zijn. Natuurlijk bestaat het risico op misbruik van zaken in het eigenbelang, maar dat risico bestaat ook bij wethouders. De gemeenteraad moet zijn controlerende taak kunnen uitvoeren en eventueel - namens de bevolking - een burgemeester kunnen wegsturen en zo nieuwe verkiezingen opstarten. "Een laatste nadeel is dat de overheid geen spreidingsbeleid meer kan voeren. Er kan een onevenwichtige verdeling ontstaan, waardoor er groepen eventueel minder snel gekozen zullen worden." Je bedoelt waarschijnlijk dat PvdA, VVD en CDA minder posten zouden krijgen. Die drie partijen hebben samen 84% van de posten... dat lijkt me toch nauwelijks evenwichtig te noemen. Ook is de huidige verdeling tussen de geslachten en etniciteit nauwelijks representatief, het is niet onwaarschijnlijk dat dat zou verbeteren wanneer de burgers het zelf mogen bepalen. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/12/alle-burgemeesters-zijn-man-en-wit-1579180-a646914 En het referendum? Dat is een prachtig middel. Vanwege de beperkingen in ons democratisch proces helaas te beperkt ingezet, maar hoe mooi zou het zijn als we bijvoorbeeld via online stemmen vooraf een visie en input kunnen geven op het proces in de Tweede Kamer. Dan dus niet van die suffe voor/tegen vragen, maar werkelijk inhoudelijk.

2 Reacties
adriek
adriek3 okt. 2016 - 9:09

Met de gemeentelijke herindelingen die achter de rug zijn, en nog op stapel staan, is het 'uit eigen kring' maar zeer betrekkelijk, al zal de betrokkenheid van een gekozen burgemeester misschien (misschien) groter zijn dan de lieden die nu door de banencarousel aan de beurt zijn voor een grotere gemeente.

Pater
Pater3 okt. 2016 - 11:56

Ik ben voor een gekozen burgemeester: door de gemeenteraad, zonder bemoeienis van de CdK en de minister. Op die manier zijn de verhoudingen duidelijk: de raad is de baas. Als de burgemeester net als de raad direct door de bevolking wordt gekozen moet je die ook echte macht geven, anders houd je de bevolking bij de verkiezingen voor het lapje. Dan ontstaat onduidelijkheid over wie de baas is, de raad en de burgemeester claimen beide dat zij door de bevolking gekozen zijn. Dat is een erg onvruchtbare onderlinge verhouding, zoals we die kennen uit presidentiële systemen. Obama was met een grote meerderheid gekozen, maar hij kan op veel terreinen niet zonder het Congres. Zodat de afgelopen vier jaar in het teken hebben gestaan van constante ruzie en een vrijwel totale stopzetting van de wetgeving. De zaak is lam gelegd. Ik vind dat een belangrijke reden waarom we de burgemeester niet door de bevolking gekozen moet worden. De gemeenteraad moet wel vrije keus hebben bij de keuze van de burgemeester. Een rechtse raad zal misschien kiezen voor een directeur uit het bedrijfsleven, een linkse raad voor een vakbondsbestuurder, of een milieu-aktivist. Of ze kiezen iemand uit de raad zelf. Moet allemaal kunnen.

Mark Gh
Mark Gh2 okt. 2016 - 9:26

Ach ja, wanneer alle "mainstream" partijen op dezelfde vierkante meter acteren blijft er een hoop ruimte over op de flanken voor andere clubjes. De versnippering op rechts is jammer, ik had liever gezien dat Baudet en Cliteur zich aansloten bij VNL en zo zouden gaan bouwen aan een stevige, klassiek-liberale partij.

1 Reactie
GermaS
GermaS2 okt. 2016 - 11:13

Ja, dan trek je gewoon uit diezelfde vierkante meter enkele zaken die sommige partijen al sinds '69 op de agenda hebben staan en dan maak je daar een hoop kabaal over alsof het nieuw is.

[verwijderd]
[verwijderd]2 okt. 2016 - 9:20

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
H.Witte
H.Witte2 okt. 2016 - 10:43

Oliver, er is inderdaad veel meer te zeggen over de plannetjes van Baudet, maar dan zou ik zowat alles moeten stipuleren. Denk eens aan het achterlijke idee om bijvoorbeeld academici voor de klas te zetten, ook op basisscholen. Alsof dat betaalbaar is, nog afgezien van het feit dat academici wel betere inkomstenbronnen weten te vinden in bedrijfsleven en dat academici die de drive hebben om jeugd iets bij te brengen, meer dan vanuit hun vak alleen, niet erg dun gezaaid zullen zijn.

Andy Capp
Andy Capp2 okt. 2016 - 11:24

Precies, zie mijn reactie van 2 oktober 2016 om 03:20

Pater
Pater3 okt. 2016 - 2:05

In Finland staan academici voor de klas, ook op de basisscholen. Prima idee, die Finnen weten wat belangrijk is. http://blog.sbo.nl/onderwijs/finse-model/ " Alle leerkrachten in de preschool (1-6 jaar, Pater) moeten sinds 1978 een bachelorniveau hebben. Vanaf de basisschool heeft iedere leerkracht een universitaire master opleiding. Onder de bevolking staat het volgen van een universitaire lerarenopleiding hoog in aanzien, vaak hoger dan het volgen van een medicijnen, rechten of economie opleiding".

Johan de Keizer
Johan de Keizer4 okt. 2016 - 8:31

Waarom gebruikt Witte woorden als stipuleren? Ik verwacht van een docent Nederlands dat hij/zij goed is in het gebruik van heldere Nederlandse taal. Het woord stipuleren past ook niet in deze zin, maar goed. Verder snap ik niet wat hij bedoelt met het niet dun gezaaid zijn van academici die jongeren iets willen bij brengen, 'niet dun gezaaid', ik denk dat bedoeld wordt: wel dun gezaaid.

Joop Zuremelk
Joop Zuremelk2 okt. 2016 - 8:47

"...immers het gemanipuleer bij het Oekraïne referendum is succesvol gebleken..." Ah, u doelt vast op het feit dat onze regering het associatieverdrag als een simpel handelsverdragje probeerden af te schilderen, dat Amerikaans-Hongaarse miljardairs met belangen in fracking het voor-kamp financierden, de strategische thuisblijvers die gokten en verloren, het feit dat er duizenden stembureaus minder werden ingericht dan bij reguliere verkiezingen, het onduidelijke stembiljet, dat in mijn woonplaats alleen al complete straten geen stempas ontvingen en op het dorpje in Friesland waar elke uitgebrachte stem voor het gemak op het "voor" stapeltje belandde. Toch?

3 Reacties
H.Witte
H.Witte2 okt. 2016 - 10:44

Nee, mijn beste, ik doel op de achteraf toegegeven bedoeling om de EU te ondermijnen.

Joop Zuremelk
Joop Zuremelk2 okt. 2016 - 11:48

Dat men vooral wilde bewijzen dat de Europese Unie een ondemocratisch expansionistisch gedrocht is, werd vanaf dag één gewoon toegegeven.

Spinazieduiker
Spinazieduiker3 okt. 2016 - 6:33

Extreem rechtse aluhoedes, bij de complot gekkies te krijgen.

Herr Vorragend
Herr Vorragend2 okt. 2016 - 8:07

Gekozen burgemeesters en referenda zijn minor problems vergeleken met het probleem van de versnippering in de politiek. Nu komt Baudet weer met een persoonlijk beweeginkje in een poging op het pluche plaats te mogen nemen. Het verbieden van (het oprichten van) een politieke partij is natuurlijk niet gewenst maar een getrapte verkiezing voor de TK zo langzamerhand wel. Aan de eerste stemronde mogen alle partijen en partijtjes meedoen. Wie meer dan 5% haalt mag meedoen aan de tweede ronde die vervolgens de samenstelling van de TK bepaalt.

Nick Ros
Nick Ros2 okt. 2016 - 7:59

De rechts populisten, PVV, Baudet , Jan Roos, DENK, AfD, Marine Le Pen, etc., gaan het sociaal socialisme en het socialisme volledig slopen. Het slopen van dit sociaal socialisme en het socialisme, dat is de tragiek, hebben deze partijen zelf veroorzaakt met hun sjoemel politiek.

5 Reacties
Mohawk2
Mohawk22 okt. 2016 - 9:45

"Het slopen van dit sociaal socialisme en het socialisme (...) hebben deze partijen zelf veroorzaakt met hun sjoemel politiek." O? En het gesjoemel aan de rechterkant van politieke spectrum dan? Me dunkt dat daar de kranten de afgelopen jaren niet vol van hebben gestaan. Maar dat maakt blijkbaar allemaal niets uit zolang je politiek voert volgens het zondebokprincipe. Dan kun je zelfs in de kamer jarenlang overal voor dan wel tegen stemmen waar je in je partijprogramma tegen dan wel voor was - zie PVV. Toegegeven, het framen en het in de linkse schoenen schuiven van alles wat er mis in Nederland (en Europa) gaat rechts bijzonder goed af. Het gaat er bij de burger in als zoete koek. Dit terwijl in de Nederlandse situatie links nooit een meerderheid heeft gehad en de PvdA in de afgelopen 70 jaar alles bij elkaar opgeteld ongeveer een kwart van die tijd regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen. Het zijn toch echt CDA (of de voorloper ervan) en VVD die de politiek en het beleid hier vele decennia lang hebben gedomineerd en bepaald.

Nick Ros
Nick Ros2 okt. 2016 - 10:33

Mohawk, nog steeds niet in de gaten dat politiek gewoon ordinaire handel is, waar links niet bedreven in is. AfD, Marine Le Pen, is elders buiten Nederland.

Andy Capp
Andy Capp2 okt. 2016 - 11:21

Inderdaad, het framen en het in de linkse schoenen schuiven van alles wat er mis in Nederland (en Europa) gaat rechts bijzonder goed af, terwijl de problemen juist aan rechts te wijten zijn, maar dat neemt niet weg dat op links alles behalve de verbeelding aan de macht is: ze zijn evenzeer de gevangenen van de neo-liberale illusie, juist omdat ze hun ideologische veren hebben afgeschud - http://tinyurl.com/o7vghy9

GeertvanDuinen
GeertvanDuinen2 okt. 2016 - 11:30

"Het slopen van dit sociaal socialisme en het socialisme" One can only wish.....

Mohawk2
Mohawk22 okt. 2016 - 13:15

@ Ros "nog steeds niet in de gaten dat politiek gewoon ordinaire handel is, waar links niet bedreven in is" Dat eerste is me zeker niet ontgaan. Politiek is koehandel en vuile handen maken. Maar vuile handen maken blijft in de beeldvorming nooit aan rechts kleven. Beeldvorming is alles en de beeldvorming dat alles wat niet goed gaat of is gegaan de schuld is van links, terwijl het in hoofdzaak door conservatief/rechts-liberaal gedomineerd beleid is (geweest) waar 'Henk & Ingrid' 'beaus' over zijn, is bijzonder sterk gebleken! Daar kan geen feit om zulks te weerleggen tegenop. Feiten zijn tegenwoordig ook maar meningen in dit populistische tijdsgewricht...

Cinema2
Cinema22 okt. 2016 - 7:52

"Baudet brengt met zijn ‘Forum voor Democratie’ weinig nieuws mee naar het Kamergebouw en lijkt dan ook met zijn nieuwe beweging slechts verdeeldheid onder rechts toe te voegen." Het zoveelste stukje over deze nog op te richten partij. De heer de Witte heeft gelijk, allemaal niets nieuws onder de zon!. D'66 had soortgelijke standpunten, gekozen burgemeester/ referenda etc. Verhip D'66 is ineens muisstil, kunnen nog leuke debatten worden tussen d'66 en deze nieuwe partij. Persoonlijk ben ik tegen referenda en tegen een gekozen burgemeester, mits ik onze politici kan vertrouwen. En helaas onze politieke dieren doen er alles aan om dit vertrouwen te schaden, van links tot rechts. Dat baantje in Brussel is belangrijker dan het algemene Ned. belang. Mislukt als 2e Kamerlid, er wordt wel een nieuw baantje voor je geregeld, bijvoorbeeld een burgemeester postje. Even geen baantje beschikbaar? Geeft niets, er wacht een riante wachtgeldregeling waar geen enkele werknemer aan kan tippen. Is er een referenda en zegt de bevolking NEE, dan is het ook NEE. Zo moeilijk kan dit toch niet zijn meneer Rutte? Of moet ik zeggen het schoothondje van mevrouw Merkel? De Europese trein moet door denderen, rijk Europa onderhoud inmiddels arm Europa. Meneer de Witte democratie houdt niet in, 1 keer in de vier jaar een kruisje zetten bij uw eigen politieke voorkeur. Je mag verwachten dat onze politici onze samenleving ruiken en proeven en opkomen voor ONZE belangen. U maakt net als ik trouwens, deel uit van een schijndemocratie. Ja je mag zeggen en schrijven wat je wil hier in dit land, heb nu niet de illusie dat de heren en dames in ons parlement hier iets mee doen....

Muxje3
Muxje32 okt. 2016 - 7:11

De genoemde argumenten tegen de gekozen burgemeester zijn nogal zwak. Zeker het laatste punt van het spreidingsbeleid. Dat lijkt me geen legitiem middel om diversiteit te bereiken; het zou vreemd zijn als alle burgemeesters blanke mannen zijn, maar waarom zou het goed zijn voor een stad als zij een allochtone vrouw als burgemeester krijgen, enkel omdat "die ondervertegenwoordigd zijn" op dat moment. Bovendien krijg ik nu niet bepaald de indruk dat dit beleid gebruikt wordt om zwakkere groepen beter vertegenwoordigd te laten zijn. Het is vooral een middel om politieke bloedgroepen te spreiden: er is weer een CDA'er aan de beurt voor een grote gemeente, of Pietje Puk zwaait af uit de Kamer en moet ook weer ergens aan de bak. Over die argument tegen referenda: de opkomst bij landelijke verkiezingen zegt maar weinig over de betrokkenheid van burgers bij de politiek. Misschien zijn de Zwitsers dik tevreden over de manier waarop ze in hun gemeente en kanton de zaken kunnen regelen. In het ene land gaat men nu eenmaal wat anders om met landelijke verkiezingen dan in het andere. Maar ja: landelijke opkomst is nu eenmaal makkelijk meetbaar en dus een aantrekkelijke graadmeter voor politieke betrokkenheid. De werkelijkheid laat zich helaas wat lastiger peilen.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus2 okt. 2016 - 7:06

Wat is er toch gebeurd met de (in naam) progressieve stroming , ook wel Links geheten, dat hun voornaamste boodschap aan de bevolking is: laat moeilijke beslissingen nou maar over aan de slimme mensen in Brussel en Den Haag, die hebben daarvoor gestudeerd en die kunnen dat overzien. U niet, u bent daar te dom voor. Dat is wat de heer Witte X op X beweert. Ik vind Baudet (wel moeten lachen ? om de met zorg uitgekozen foto...) om 2 redenen succesvol met zijn referendum: nog nooit is er zoveel over iets van de EU gesproken... Op alle plaatsen waar ik kwam hadden mensen het erover. Of ze zijn gaan stemmen en wat ze gestemd hebben is ieders eigen keuze. Maar het leefde erg. Ga het aantal stukjes op Joop maar eens turven. Bovendien dwong Baudet de gevestigde partijen kleur te bekennen, en heeft hij goed duidelijk gemaakt wat voor een farce de EU is. Het verdrag moet door alle landen geratificeerd worden, anders kan het niet in werking treden, maar het maakt niet uit of Nederland ratificeert want dan gaan de andere landen toch wel door... Dat ratificeren is dus volslagen nep en voor de bühne... Wat de heer Witte "manipuleren" noemt was voor mij juist het toppunt van helderheid en transparantie. In mijn werk in het bedrijfsleven is 1 van de moeilijkste dingen om politieke spelletjes te doorzien... Mensen zeggen iets niet, of zeggen a en bedoelen b: het hebben van een dubbele of verborgen agenda. Heb je veel ervaring voor nodig om dat te doorgronden. En die referendum jongens doen daar niet moeilijk over... Ze houden zich aan de regels en komen er gewoon eerlijk voor uit dat hun werkeljke belang is om het d EU waar ze kunnen moeilijk te maken. Ik heb dat 10X liever dan de gebruikelijke pr praatjes van Rutte, Samsom of Pechtold. De heer Witte hecht blijkbaar meer waarde aan de niet gemeende pr praatjes.... Kortom... Het referendum was een succes, en dat is wat anders dan de voortschrijdende vervreemding waar de PvdA voor zorgt... Al jaren lang.

3 Reacties
Cinema2
Cinema22 okt. 2016 - 8:38

"Kortom… Het referendum was een succes, en dat is wat anders dan de voortschrijdende vervreemding waar de PvdA voor zorgt… Al jaren lang." Niet enkel de Pvda Maximus, ook de "meest" rechtse partij in Nederland (de VVD) maakt er een potje van. Al jaren lang.... Ter weet ik ga over een half jaartje ongeldig stemmen, of op de partij van `Forum voor Democratie`. Wacht de ontwikkelingen binnen deze partij nog even af..

mulligan
mulligan2 okt. 2016 - 8:48

Alleen jammer dan dat het referendum allesbehalve een succes was. Maar u mag dromen, uiteraard.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus2 okt. 2016 - 11:50

@ Cinema - terechte opmerking over de VVD. In mijn ogen ook volslagen onbetrouwbaar. Het wordt voor idd moeilijk "wat dan wel". Ik zie het wel... Linkse hypocrisie of regressieve moraalpraat iig niet.

drukwek
drukwek2 okt. 2016 - 6:17

af en toe een (bindend) referendum is prima. de euro, oekraïne, uitstekend. maar de schoenmaker moet bij zijn leest blijven en niet elke burger behoort in het bankje van een politicus te zitten.

Albert Einstein
Albert Einstein2 okt. 2016 - 5:54

De bezwaren die de schrijver schetst van de gekozen burgemeester, lijken valide, maar hij vergeet dat het een tegenwicht kan bieden aan de (vergelijkbare) beinvloedbaarheid van de burgemeester door het bedrijfsleven. Vrijwel alle conflicten tussen gemeenstebestuur en burgers zijn te herleiden op onwelgevallige bestemmingsplannen, zoals een nieuwbouwwijk, een Ikea-vestiging, een windmolenpark, of een AZC. Dat zijn evenzovele bedrijfsbelangen. Een gekozen burgemeester kan het evenwicht tussen bedrijfsbelang en belang van de burger mogelijk meer in evenwicht brengen.

4 Reacties
H.Witte
H.Witte2 okt. 2016 - 10:47

Albert Einstein, u hebt zeker een punt, maar dat is meer van algemene aard. In beide gevallen zal getracht worden de besluitvorming te be'invloeden, maar een onafhankelijke burgemeester zal m.i. meer in de omstandigheid zijn om de democratische processen te bewaken.

Minoes2
Minoes23 okt. 2016 - 5:42

Henk Witte Maar die zogenaamde 'onafhankelijke' burgemeester bestaat helemaal niet, het zijn puur vanuit Den haag gestuurde politieke benoemingen. En zoals u weet heeft kleur alles te maken met benadering en krijgen burgemeesters steeds meer bevoegdheden. We hebben wethouders gekregen van buitenaf die geen enkele maar dan ook geen enkele voeling en binding meer hebben met de gemeente omdat ze er niet wonen, uitgeselecteerd door een CvK, verantwoordelijk voor de manier van uitbesteden van onderzoeken, die enkel op een goed baantje uit zijn met evenzovele goede ambtenarenrechten en geapprecieerd worden door gemeenteambtenaren dan wel tegengewerkt, afhankelijk van de politieke kleur die ze wel degelijk blijken te hebben.

adriek
adriek3 okt. 2016 - 9:12

Als dat democratisch proces een burgemeester zou opleveren die 'het volk' beter vertegenwoordigd dan zouden de raadsleden dat nu al moeten doen. Die raadsleden zijn direct gekozen en zitten in datzelfde invloedcircuit. De burgemeester kiezen gaat daar niets in veranderen.

Minoes2
Minoes24 okt. 2016 - 13:41

Henk Witte Ik begrijp het niet. De vraag zou eerst beantwoord moeten worden wat je verstaat onder een onafhankelijke burgemeester? Waarom zou een onafhankelijke burgemeester niet een burgemeester zijn die door de mensen rechtstreeks gekozen is. Die persoon behoeft niet eens lid te zijn van een politieke partij tenminste als je het goed organiseert. Zou misschien zelfs onafhankelijker zijn indien hij/zij dat niet was.

Andy Capp
Andy Capp2 okt. 2016 - 1:43

Het is natuurlijk waar, dat er in onze maatschappij mensen zijn die zoveel geld hebben, dat ze dat niet alleen gebruiken voor hun persoonlijke consumptie, maar dat ze bovendien genoeg hebben om zich daarmee macht en politieke invloed te verwerven. Dat doen ze niet alleen op lokaal, maar ook op landelijk, of zelfs internationaal niveau. Henk Witte is blijkbaar van mening dat we om die reden afstand moeten doen van een deel van onze democratie op lokaal niveau, om de partijen die machtig genoeg zijn om op nationaal niveau dit spel te spelen, de kans te geven onze lokale politiek daarmee te vergiftigen.

karel doorman
karel doorman2 okt. 2016 - 1:26

Henk witte vergeet voor het gemak maar even te vertellen, dat Nederland 1 van de heel weinige landen zijn die GEEN gekozen burgemeester hebben. Er zijn maar hee Dus het werkt in de hele wereld prima, maar wij zijn weer eens eigenwijs, dat zegt Henk Witte eigenlijk. Wij weten beter dat aangewezen pvda burgemeesters (uit een of andere commissie) makkelijk opgewassen zijn tegen de problemen van de multikul samenleving van nu! Het blijkt steeds vaker dat de aangewezen burgemeesters er helemaal niks van bakken! Daar moeten we van af. Directe democratie!

2 Reacties
H.Witte
H.Witte2 okt. 2016 - 9:44

Beste Karel Doorman, In tal van landen waar sprake is van een gekozen burgemeester is ook veel meer sprake van corruptie dan in ons land. Bij onze zuiderburen bijvoorbeeld al om over de VS (veel geld, veel macht) maar niet te spreken. De boerkini kwestie in Frankrijk gaf goed aan hoe burgemeesters de neiging hebben tegen wet- en regelgeving in met de burgers mee te veren.

H.Witte
H.Witte2 okt. 2016 - 12:06

In de Duitse deelstaten bestaat veel discussie over de machtsverhouding tussen raad en burgemeester. Uit die discussie komt naar voren dat de raad, ondanks de vaak gebruikte benaming ‘(Zuid-duitse) Ratsverfassung’ in de meeste deelstaten over minder macht beschikt dan de burgemeester (zie vooral paragraaf 5.3.1). In vrijwel alle Duitse deelstaten is er een machtsoverwicht van de burgemeester over de raad. Ook in de deelstaten waar dat niet direct blijkt uit de analyse van bevoegdheden, blijkt dat wel uit de perceptie van burgemeesters. Het machtsoverwicht van de burgemeester ten opzichte van de raad is niet altijd en overal hetzelfde. Zelfs niet binnen één deelstaat. Indien de meerderheid in de raad en de burgemeester een verschillende politieke kleur hebben is de macht van de burgemeester kleiner dan wanneer ze dezelfde kleur hebben. Dit verschil is groter naarmate de gemeenteraad meer bevoegdheden aan zich kan houden.

Andy Capp
Andy Capp2 okt. 2016 - 1:08

Elke keer als er weer eens een politicus op het idee komt om oorlog te gaan voren in verre vreemde landen zou een referendum eigenlijk verplicht moeten zijn. Tenslotte heen we een leger ter defensie.

1 Reactie
Pater
Pater3 okt. 2016 - 2:13

Dienstplicht is ook wel een aardig democratisch instrument tegen oorlog. Dan hebben alle vaders & moeders iets te verliezen.

[verwijderd]
[verwijderd]2 okt. 2016 - 0:58

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Pater
Pater3 okt. 2016 - 2:37

@boenders Ik kan natuurlijk niet voor Witte spreken, ik kan wel zeggen waarom ikzelf voor het verdrag stemde. Dat was omdat het Oekraïense volk daar in overgrote meerderheid om vroeg. Heel brutaal van ze, de SP wist dat de bevolking daar niet goed wist wat nou echt goed voor ze is. Multinationals waren er al ook zonder de EU. Het is in hoofdzaak een handelsverdrag, dat verklaart zeker enige gelijkenis met TTIP. Een belangrijk verschil is dat het volledig van de EU-normen uitgaat en er geen buitenwettelijke arbitrage in zit. Het verdrag is een wapen tégen corrupte oligarchen en vóór de opbouw van een rechtsstaat en democratische burgerrechten. Vandaar dat homo's er ook veel belang aan hechtten. De NAVO staat er volledig buiten. De NAVO heeft trouwens al jaren geleden besloten dat Oekraïne geen lid kan worden. Ik kan nog wel even doorgaan. Als ik u was zou ik me diep schamen voor zoveel onzin. (Eén ding noem ik toch nog, omdat ik het zelf ook tamelijk belangrijk vind. De EU heeft tot op heden noch TTIP, noch CETA noch TiSA doorgedrukt. Als de TTIP-onderhandelingen ooit worden afgerond heeft de EU al besloten dat alle lidstaten er vooraf hun goedkeuring aan moeten geven; in NL zou dat vrijwel zeker een referendum betekenen).

Pater
Pater11 okt. 2016 - 4:14

@Boenders 2 Excuus voor late reactie. Het waarheidsgehalte van uw laatste reactie is nog lager dan de vorige. 1. Ik had het over een hoofdzakelijk economisch verdrag, niet uitsluitend. 2. Nee, in het associatieverdrag staat beslist geen buitenwettelijke arbitrage. Dat hebt u er helemaal zelf bij gefantaseerd. 3. "De bevolking van Oekraïne wist van niets": of u weet er niets van of dat is een bewuste leugen. De Maidanrevolutie ging er juist om dat de president zijn oude belofte om het associatieverdrag met de EU af te sluiten onder zware druk van Poetin brak en integendeel een economisch verdrag met Rusland wilde gaan sluiten. 4. Homo's kunnen nu een beroep doen op het verdrag, een aanzienlijke vooruitgang. Bij Poetin kon je dat natuurlijk niet verwachten. Er lopen beslist neonazi's rond in Oekraïne, maar dat is een heel kleine minderheid. 5. Ik heb niet beweerd dat geen enkel buurland van Rusland lid is van de NAVO, dat is nl. wel het geval, zoals de Baltische landen en Polen. Ik heb beweerd dat Oekraïne geen Navo-lid is en ook niet mag worden, besluit van de NAVO zelf. 6. "Raadgevende referenda weinig politieke uitwerking": nou breekt mijn klomp. Juist door het referendum zal Nl bij mijn weten het associatieverdrag niet tekenen, of hoogstens enkele handelsonderdelen.

Donostia2
Donostia21 okt. 2016 - 23:42

De druiven zijn wel erg zuur. Wat wilt U nu bereiken met dit stuk? Niemand neemt ijdeltuitje Baudet serieus, ook een slecht rechtsmens als ik niet. U kunt beter luisteren naar Kees Ollopa, WindowJan en vele anderen. U preekt voor een krimpende parochie. Het lijkt me zinvoller tijd en energie te besteden aan al die mensen die niets meer van links willen weten.

Pater
Pater1 okt. 2016 - 23:40

Goed verhaal Witte. Alleen een beetje moeizaam over de gekozen burgemeester. We hebben in NL ook geen gekozen president, omdat we als rechtgeaarde Nederlanders wantrouwig zijn t.o.v. veel macht bij één persoon. Houden zo. Over Zwitserland valt nog toe te voegen dat het referendum bij heen een belangrijk instrument was bij de natievorming. Zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen, vier talen, dit was een aanvaardbare manier om toch tot besluiten te komen.

Kees Ollopa
Kees Ollopa1 okt. 2016 - 22:04

Baudet is geen probleem voor de democratie. Het grote probleem voor de democratie zijn lieden als de PvdA elite Asscher, Samsom c.s. - Liberale PvdA elite hebben zich totaal vervreemd van hun achterban die in wezen nog sociaal-democratisch is. Walgelijk is het PvdA elite gedraai dat we nu weer mogen beleven met verkiezingen in zicht. De dood voor de democratie de politici die voor verkiezingen alles aan elkaar liegen en bedriegen. PvdA elite, links voor verkiezing en rechts erna om op het pluche te zitten.

16 Reacties
Andy Capp
Andy Capp2 okt. 2016 - 1:20

Henk Witte en Erwin Europa ZIJN de achterban van de PvdA en ze zijn in wezen neo-liberalen met een moralistische inslag. Je zou ze democratische humanisten kunnen noemen, als een soort seculiere tegenhangers van het CDA, maar elke verwijzing naar het socialisme in in hun geval misplaatst. Dat ze zichzelf zo noemen, komt uitsluitend en alleen omdat ze absoluut geen idee hebben wat socialisme inhoud. Als je die vraag aan ze stelt, komen ze met de etiketjes -definities en stereotypen- die neo-liberalen op het socialisme plakken, zoals je ook kunt verwachten.

Tom Meijer
Tom Meijer2 okt. 2016 - 9:16

"omdat ze absoluut geen idee hebben wat socialisme inhoud." Hm Andy. Jij hebt dat natuurlijk wel. Vertel eens wat er werkelijk aan schort zonder in platitudes te vervallen. En tref je dat dan wel bij enige andere partij aan?

H.Witte
H.Witte2 okt. 2016 - 10:55

Beste Andy Cap volgens mij verkeer jij in de veronderstelling dat neo-liberalisme een politieke richting is. Neo-liberalisme is een economische denkrichting en behoeft per definitie niet te botsen met de sociaal-democratie al vraagt dat wel om behoorlijk manoeuvreerwerk en veel uitleg. (niet te verwarren met marchanderen). Zo was de marktwerking in de grond een plausibele benadering, maar blijkt de praktijk dusdanig veel negatieve effecten te hebben dat de PvdA daar inmiddels op is teruggekomen. Voortschrijdend inzicht heet zoiets.

Andy Capp
Andy Capp2 okt. 2016 - 11:10

De kern van het socialisme is dat de productiemiddelen in handen behoren te zijn van de werknemers.

H.Witte
H.Witte2 okt. 2016 - 11:49

Andy Cap u haalt socialisme en sociaal-democratie door elkaar.

Kees Ollopa
Kees Ollopa2 okt. 2016 - 11:55

Je hebt gelijk Henk, PvdA elite komen nu gedeeltelijk terug op hun lofzang op marktwerking in een niet vrije markt. Een markt waar alleen het recht van de sterkste (en hun meeloper PvdA profiteurs) geldt en de zwakken onder de voet worden gelopen. - Maar bedenk dat PvdA elite dit soort gedachtes louter doet voor buhne in het zicht van verkiezingen. Van voortschrijdend inzicht is geen sprake, de truc links voor verkiezing en op het pluche erna rechts passen PvdA elite al 30 jaar toe.

Andy Capp
Andy Capp2 okt. 2016 - 12:09

Marktwerking zorgt in ons economisch systeem per definitie nooit voor een betere rechtspositie of een betere economische positie van de werknemers en dus zal ze altijd botsen met de belangen die worden vertegenwoordigd door de sociaal-democraten en de socialisten.

Andy Capp
Andy Capp2 okt. 2016 - 14:40

Ik haal niets door elkaar: TomMeijer vroeg mij om -zonder platitudes- te verduidelijken wat socialisme inhoud. Of je dat nog bij enige andere partij aantreft moet hij zelf maar beantwoorden.

H.Witte
H.Witte2 okt. 2016 - 14:48

Kees Oloppa, mag ik je er op wijzen dat de PvdA al enkele jaren geleden is teruggekomen op het standpunt over marktwerking. Even huiswerk doen.

Andy Capp
Andy Capp3 okt. 2016 - 1:17

O, dus de PvdA is het niet eens met het standpunt van de SP, dat die zogenaamde marktwerking in de zorg een slechte grap is, waar zo snel mogelijk een einde aan moet komen?

Pater
Pater3 okt. 2016 - 1:57

@Andy, Henk "De kern van het socialisme is dat de productiemiddelen in handen behoren te zijn van de werknemers." Dat is de kern van het marxisme. Marxisme is een variant van het socialisme, niet de kern, of de basis. De kern van het socialisme is sociale rechtvaardigheid, solidariteit.

Minoes2
Minoes23 okt. 2016 - 5:28

Henk Witte Vertel; Waarom was de marktwerking in de grond een plausibele benadering?

H.Witte
H.Witte3 okt. 2016 - 8:05

Minoes, omdat verondersteld werd de concurrentie door marktwerking ten goede zou komen aan de burger, zoals meer keuzes en lagere prijzen. In de andere sectoren werkt dat ook zo. Maar een mens is geen artikel en men heeft onvoldoende onderkend dat concurrentie in de zorg ten koste van de kwaliteit zou gaan.

Mark Huysman
Mark Huysman3 okt. 2016 - 8:30

@Pater [De kern van het socialisme is sociale rechtvaardigheid, solidariteit.] Dit zijn nog al vage begrippen. Wat is sociale rechtvaardigheid? Een liberaal zal stellen dat zijn ideeën ook sociaal rechtvaardig zijn. Het kernidee van socialisme is wel degelijk gezamenlijk bezit van productiemiddelen. Niet alleen Marx stond daar voor, ook de socialistische (en anarchistische) personen en stromingen waar hij mee in conflict was. Toen de hoofdstroming binnen het socialisme zich geleidelijk weg ontwikkelde van het marxisme bleef gezamenlijk bezit productiemiddelen nog steeds het doel. Zie b.v. het program van de SDAP uit 1912. Het belangrijkste verschil met het ‘orthodox’ marxisme was de weg er naar toe. Orthodox marxisten zagen revolutie als enige weg, revisionisten dachten dat algemene verkiezingen dat doel dichterbij zou brengen. Uiteindelijk hebben de revisionisten (sociaal-democraten) dat doel opgegeven. Sociaal-democratie is daarmee een fundamenteel andere stroming dan socialisme. Het wil het kapitalisme in stand houden maar streeft binnen dat systeem naar een zo goed mogelijke deal voor de arbeiders en armen. Ondertussen heeft de officiële sociaal-democratie ook weer een ontwikkeling doorgemaakt: het streeft niet meer naar een ‘kapitalisme met een menselijk gezicht’ (Rijnlandmodel) maar schikt zich volledig naar de wensen van het grote kapitaal. Daarmee heeft ze zich feitelijk overbodig gemaakt aangezien er al tal van partijen zijn die precies hetzelfde doen (in Nederland: VVD, D66, CDA). Die draai naar rechts heeft ruimte doen ontstaan voor nieuwe klassiek sociaal-democratische partijen en stromingen. In Nederland de SP, in het VK de Corbyn-beweging, in Spanje Podemos en in Griekenland Syriza. De SP noemt zichzelf ‘socialistisch’ maar heeft feitelijk de strijd voor een socialistische maatschappij opgegeven. Vandaar dat verschillende kopstukken binnen de partij de vraag opgeworpen hebben of de partij niet van naam zou moeten veranderen. Een belangrijke vraag is of een ‘kapitalisme met een menselijk gezicht’ nog mogelijk is. Het Rijnlandmodel lijkt eerder een uitzondering in de ontwikkeling van het kapitalisme dan de norm. Terwijl in de jaren 50 en 60 sociaaldemocraten alle ruimte kregen om een welvaartsstaat uit te bouwen zie je dat tegenwoordig elke sociaaldemocratische partij of persoon onmiddellijk terug in het hok getrapt wordt. Alle vertegenwoordigers van het kapitaal gaan vol los op sociaaldemocratische oprispingen zoals Syriza en Corbyn. In mijn ogen is de uitspraak van Rosa Luxemburg weer actueel: socialisme of barbarij.

Mark Huysman
Mark Huysman3 okt. 2016 - 9:58

‘algemene verkiezingen’ moet zijn: algemeen kiesrecht

Minoes2
Minoes24 okt. 2016 - 5:35

Henk Witte Ik, als dom Gansje die het Oekraïne verdrag niet zou kunnen lezen omdat ik daartegen was, had dat vooraf al gezegd, beargumenteerd en voorspeld. Mensen die het promoten waren dus blijkbaar niet zo slim dit te beseffen? Ik denk echter dat het anders zit en heel andere doeleinden nastreefde, dit puur een politiek besluit was wat niets met het belang van de gezondheidszorg noch van de mensen die er gebruik van maakten te maken had.

Proximusc Ster
Proximusc Ster1 okt. 2016 - 21:18

Zijn nog al niet wat drog redenen in uw betoog. Sinds 1971 kiesrecht vor vrouwen. Kijk om je heen en zie het kiestecht hier en daar in de wereld. Hebben zij het toch beter gedaan al zowat 50 jaar kiesrecht voor vrouwen. Kunnen anderen nog een puntje aan zuigen. Het referenda, ja zolang het pluche dat negeert geen zin. En zolang die personen die wel stemmen negeert worden. Kleine minderheid, maar tevens wordt geeist kleine minderheid dat er geluisterd moet worden naar zp. Spreekt u uw zelf tegen. En wat uw spreidingsbeleid betreft dat is ansicht al genoeg om uw rascime en discriminatie te weerstaan. De werkelijke facisten en racisten staan nu op. Tis niet makkelijk om uw wereldje in duigen te zien vallen maar het spinnen en framen daar trappen we niet meer in. Gekozen burgemeester. Niets mis mee, bang dat die de belangen behartigt van zijn achterban. Is nu toch ook zo met voorgedragen burgemeesters. Die proberen ook de politieke standpunten uit te dragen van hun partij. Zie gunstige invloed, verstrengeling. Dus daaraan zal weinig veranderen, behalve dat de politieke partijen die nu aan de macht zijn er geen grip meer op hebben en hun mislukte bestuursleden daar kunnen droppen waar ze denken nog enige invloed te kunnen uitoefenen.

3 Reacties
mulligan
mulligan1 okt. 2016 - 21:52

Zie hier het succes van gekozen burgemeesters: "Burgemeesters krijgen vaak misnoegde burgers over de vloer, die bijvoorbeeld ontevreden zijn over hoe hun dossier wordt behandeld. Van de meer dan honderd burgemees­ters die reageerden op de vraag of ze ooit geconfronteerd zijn met verbaal en/of fy­siek geweld, antwoordde 48 procent beves­tigend. Bij een op de zes bleef het niet bij woorden, maar vielen er klappen. Een aantal burgemeesters heeft al politiebescherming aangevraagd, of heeft agenten in burger geposteerd tijdens een gemeente­raad of het zituur, omdat er in de gemeente mensen zijn die hen bedreigen." http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2782469 Probeer eens verder te kijken dan wat u op het eerste gezicht wenselijk lijkt.

Proximusc Ster
Proximusc Ster1 okt. 2016 - 22:14

@ mulligan, kijk echt wel verder, dus u beweert in u schrijven dat dat alleen voor gekozen burgemeesters geldt. Ik beweer dat het 1 pot nat is. Wat u omschrijft gebeurt ook met niet gekozen burgemeesters. Dus weer een drog reden. En @ nick. Zo hoog heeft u de democratie zitten. Zit daar ook niet op te wachten maandelijks of 4 x of weet ik hoeveel. Maar het is je gegeven en in zoveel landen niet. Dus dan ook niet zeuren als de uitkomst je niet aanstaat. En roepen maar als we. As is verbrande turf.

mulligan
mulligan2 okt. 2016 - 8:46

Ik heb dan ook niet gezegd dat de dreigementen het gevolg zijn van het gekozen zijn van de burgemeester. Ik laat alleen zien dat een gekozen burgemeester beslist niet beter bij het volk ligt dan een aangestelde burgemeester. Ik zou zelfs het tegendeel willen beweren. Immers, een gekozen burgemeester is ofwel niet uw keuze en dus per definitie een 'tegenstander', ofwel door u gekozen en wordt door u beschouwd als uw persoonlijke woordvoerder — wee als die ooit een beslissing tegen uw zin zal nemen. Een aangestelde burgemeester is door niemand gekozen en wordt in ieders ogen dus veel meer neutraal gezien. En aangezien de burgemeestersfunctie in de visie van Baudet door iedereen vervuld moet kunnen worden (terwijl tegelijkertijd wel de kwaliteit van het openbare bestuur omhoog moet, maar ja, wie let op een tegenstrijdigheid meer of minder in een partijprogramma, nietwaar?), zullen er tal van populaire patjakkers op zo'n post komen te zitten, niet omwille van kwaliteiten, maar omdat zij net wat vaker een rondje geven in de plaatselijke kroegen. Toch grappig om te horen dat ondertussen degene die voor de valkuilen van populisme waarschuwt wordt beticht van 'populistische lariekoek'. Minder grappig is dat elk van de reageerders toch weer iets anders gelezen heeft dan ik geschreven heb. Het blijft trendy om iemands woorden te verdraaien en daar dan op los te gaan. Maar heeft dan niemand in de gaten dat jullie dan dus los gaan op jezelf? Het zijn immers niet mijn woorden waarop jullie reageren, maar jullie eigen verdraaiingen. "Dus u beweert in u [sic] schrijven dat dat alleen voor gekozen burgemeesters geldt" Nee hoor, ik beweer dat niet. U beweert dat ik dat beweer. "Die bedreigingen hebben natuurlijk helemaal niks te maken met het feit dat die burgemeesters zijn gekozen" En dat heb ik dan ook nergens beweerd.

Nick Ros
Nick Ros1 okt. 2016 - 21:00

Als Thierry Baudet denkt dat wij elk kwartaal naar een stemhokje gaan ? Ik denk het niet. 2de Kamer, 1ste Kamer (PS), Gemeente en Ukraine = 4 bezoeken en het maximum.

2 Reacties
Nick Ros
Nick Ros1 okt. 2016 - 21:07

De rechts-populistische SVP, de Brexiit, plus die Hongaar, Slowaak, andere MOE-land leiders, Mark en zijn referendum, dat wordt nog een groot maagzweer voor de EU.

Van der Wal
Van der Wal2 okt. 2016 - 6:47

Internet?

Bram Emanuel
Bram Emanuel1 okt. 2016 - 20:29

Referenda lijken me een stuk beter, als is het alleen maar voor het klimaat in de politiek. Bij een besluit via een referendum kun je niemand de schuld geven (zie zowel Brexit als Oekraine referendum), het volk heeft immers beslist, niet de politiek. Je hoeft het ook niet meer precies eens te zijn met de partij die je kiest of lastige afwegingen te maken welke partij het grootste aantal van je persoonlijke standpunten deelt, je kunt immers ook invloed uitoefenen via het referendum op de punten die afwijken. Directe democratie is dan misschien onpraktisch maar laten we het toch zo dicht mogelijk houden bij de werkelijke baas in het land: de bevolking. Wat gekozen burgemeesters betreft: de baantjescaroussel is de laatste tijd zo onbeschaamd bezig dat het me prima lijkt dat te doorbreken. Ze kiezen hun burgemeesters ook in Engeland, de VS, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, o wacht, vrijwel de hele vrije wereld. De landen die nog burgemeesters aanwijzen zijn over het algemeen landen met een discutabele democratie of staan bekend om hun corruptie. De burgemeester kan trouwens apart gekozen worden, of de grootste partij kan hem leveren, net als we nu doen met de premier. Wie is er nou beter geschikt: een ex-tweede kamerlid die het halve land doorkruist om even ergens een paar jaar te burgemeesteren of een burgemeester die daadwerkelijk uit de stad komt en er ook zijn verdere leven zal slijten?

Tom Meijer
Tom Meijer1 okt. 2016 - 20:24

Goed stuk.

Van der Wal
Van der Wal1 okt. 2016 - 19:56

In het Europa van 5 of 6 partijen per land behalve is er ook de gekozen burgemeester. Waarom is dat opeens dan wel een slecht plan en die 6 partijen niet? Selectief shoppen heet dat. Overigens was de gekozen burgemeester een D66 kroonjuweel, toen zij nog in hetzelfde stadium als Baudet verkeerden. Een constante van de geschiedenis, meer democratie beloven en als de macht er is opeens vreselijk last van geheugenverlies krijgen.

Windowjan
Windowjan1 okt. 2016 - 19:50

Gelukkig ben ik een burger die zonder een neerlandicus of historicus, voor mij zelf prima kan bepalen wat er buiten joop.nl aan de hand is. Wilders en Baudet zijn zeker niet belangrijk in mijn familie. Klaver is dat ook niet. Beide partijen zijn extreem in hun uitlatingen. Vraag aan jou, heb jij conservatieve moslims/christenen in jouw familie?

3 Reacties
H.Witte
H.Witte1 okt. 2016 - 22:06

antwoord:niet relevant.

Windowjan
Windowjan2 okt. 2016 - 18:24

@Henk, Dat dacht ik al, selectief antwoord/denkwerk. Noem het trappen in jouw eigen val. Zelfingenomen mag je natuurlijk zijn, en dat is Thierry Baudet zeker. Vlak u zelf ook niet weg alsjeblieft.

H.Witte
H.Witte2 okt. 2016 - 19:11

windowjan Nee, niet ter zake doende vraag. Beschouw me als niet belangrijk in je familie.

Albert Einstein
Albert Einstein1 okt. 2016 - 19:47

Verdeeldheid onder rechts? Je kunt beter spreken van verdeeldheid binnen het populisme. Maar de verdeeldheid binnen het niet-populisme is nog veel groter.

aburrido
aburrido1 okt. 2016 - 19:21

Volgens mij doet iedere politieke partij aan selectief denkwerk... Of niet?

Frank Lenssen2
Frank Lenssen21 okt. 2016 - 19:07

Prachtig en sterk onderbouwd verhaal, Henk - we kunnen narcistische, niet al te begaafde fatjes als Baudet missen als kiespijn in onze politiek. Dat die zich ook nog eens encanailleert met gespuis van PowNed, GeenStijl, Jan Roos, en andere politieke vagebonden, dat zegt alles. Laten de we de man gewoon geen podium meer geven. Dan is die humane plaag snel voorbij, en kan hij doen waar hij goed in is: slechte boeken schrijven die in no time in de ramsj belanden (net als het 'oeuvre' van ene Pim Fortuijn, die door eigenlijk niemand behalve Harry Mens nog jaarlijks herdacht wordt).

2 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen22 okt. 2016 - 9:44

@ boenders (03:03u) - hoewel ik je gepassioneerde bijdragen doorgaans erg waardeer, moet ik je nu mededelen dat je het bij het verkeerde eind hebt. Ik ben gelovig, en de enige partij die mijn goedkeuring kan wegdragen heet: SP. Ik geloof dat ik hiermede duidelijk genoeg geweest ben.

Minoes2
Minoes23 okt. 2016 - 4:19

Ik vind het helemaal geen prachtig en sterk onderbouwd stuk, ik kijk naar het totaal van de inhoud en ben niet zo gefixeerd op Thierry Baudet en al die rechtse shit. Ik zie hier toch echt de neo-liberale PvdA snit. Ik weet er wordt soms anders beweerd. Ik volg echter iedere reactie ook die van Henk Witte en zie ook hier toch echt een paar drogredeneringen en veel aannames voorbij komen en mening en vooronderstelling als feit gebracht. Om rechts populisme aan te pakken wens ik niet te vervallen in het dan maar omarmen van het PvdA neoliberale beleid. Dat kost me teveel.

EpBo2
EpBo21 okt. 2016 - 18:59

Zoek eens in een goed Frans woordenboek naar de betekenis van Baudet

1 Reactie
msj_meijerink
msj_meijerink2 okt. 2016 - 19:34

:D :D :D

Spelchecker2
Spelchecker21 okt. 2016 - 18:44

'De maatschappelijke discussie rondom dit referendum werd gedomineerd door het bedrijfsleven dat de boventoon voerde met het angstbeeld dat salarisbeperking slecht zou zijn voor de Zwitserse economie en dus voor de werkgelegenheid.' Dat is toch eigenlijk in de huidige politiek niet anders? De nationale én EU-politiek is ook nu toch al volledig geijzeld door bedrijfslobby's? Mijn bezwaar tegen de verkiezing van de burgemeester is dat daarmee de onafhankelijk procesbewaker in het gemeentebestuur wegvalt. En dat is bij een bestuurslaag die zó dicht op de burger en op de lokale bedrijven zit vragen om (nog meer) Van Rey-achtige ontsporingen.