Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Thatcher was tegen waarschuwing onveilige seks tijdens aids-pandemie

  •  
08-02-2021
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
224 keer bekeken
  •  
Margaret Thatcher and Geoffrey Howe at a press conference

© Margaret Thatcher (British Prime Minister) and Geoffrey Howe (Foreign Secretary) at a press conference in London, soon after an important visit by Mikhail Gorbachev, Russian President.

Margaret Thatcher was tegen expliciete waarschuwingen over onveilige seks in een campagne die de bevolking moest informeren over de gevaren van hiv/aids. Dat verklaart haar toenmalige minister van Volksgezondheid Norman Fowler. De Britse Conservatieve premier meende dat waarschuwingen tieners alleen maar zouden aanzetten tot ‘experimenten’. “Dat zag ze compleet verkeerd”, aldus Fowler.
“Margaret was vanaf het begin al sceptisch over een grote campagne”, vertelt Fowler. “In de folder stond een passage over onveilige seks en Margaret vroeg: ‘Moeten we dat over onveilige seks er echt in zetten?’ Aangezien het hele idee van de campagne was om mensen te waarschuwen, leek het mij essentieel om het er wel in te zetten.” Op dat moment was er nog geen middel om mensen met hiv/aids te behandelen. “We konden niets voor hen doen, maar we konden hen wel waarschuwen.”
Vorig jaar verklaarde Fowler dat Thatcher “bang was om met aids geassocieerd te worden”. De Conservatieve premier was niet de enige politicus die weifelend en te laat ingreep. Ook Thatchers ideologische evenknie in de VS, Ronald Reagan, liet de epidemie aanvankelijk op haar beloop. Zijn regering maakte aanvankelijk vooral ‘grappen’ over aids. De eerste journalist die tijdens een Witte-Huispersconferentie naar de ziekte vroeg, kreeg als tegenvraag of hij zelf misschien aids had.
thatcheraids
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (32)

henk-alexander
henk-alexander9 feb. 2021 - 13:21

Margaret Thatcher, een vrouw die met een 'ijzeren wil' veel mannen de baas was. Een rolmodel? Je zult verbaasd zijn hoeveel dames (en heren) haar nog postuum bewonderen. Ze was een reactionaire vrouw die het kapitalisme (vgl. ‘Chicago School’) en een vulgaire vorm individualisme (eigen verantwoordelijkheid) omarmde. Zo kon ze ideologisch gemotiveerd staatsbemoeienis uitsluiten. Dus ook een door de overheid gesubsidieerde voorlichtingscampagne waarmee de volksgezondheid gediend was. Thatcher, een vrouw die het neoliberalisme introduceerde en met een antisocialistische retoriek de ontmanteling van de Britse verzorgingsstaat inzette. Een vrouw wier reactionair beleid door westerse landen grif werd overgenomen en dat na desintegratie van de USSR mondiaal werd geadopteerd, dan wel opgelegd. Margaret Thatcher een ijzeren dame met een antisociale instelling. Moeten bij toepassing van diversiteitsbeleid dergelijke vrouwen consequent voorrang krijgen boven progressieve mannen?

Jaco38
Jaco389 feb. 2021 - 7:47

“Marinus Calamari: Dus U probeert aan de hand van een wikipediapagina over Freddy Mercury te “bewijzen” dat Thatcher geen hardvochtig rechts-conservatief kreng was” Dat kunnen we in het midden laten. De vraag is of nu juist dit incident een goed voorbeeld is om te bewijzen dat Thatcher een hardvochtig etc. was. Haan wijst m.i terecht naar de tijdgeest en het is fair om het standpunt van Thatcher te vergelijken met hoe politici er in die tijd gemiddeld hierover dachten. Of onze (groot) ouders zijn met terugwerkende kracht ook hardvochtige conservatieve krengen.

6 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman9 feb. 2021 - 10:40

[Haan wijst m.i terecht naar de tijdgeest en het is fair om het standpunt van Thatcher te vergelijken met hoe politici er in die tijd gemiddeld hierover dachten.] Het bovenstaand verhaal doet dat. De Minister van Volksgezondheid wilde een goede voorlichtingscampagne. Thatcher was daar tegen. Dus zelfs in haar eigen oerconservatieve kabinet onderscheidde ze zich door onverantwoord, reactionair en hufterig beleid.

Jaco38
Jaco389 feb. 2021 - 11:26

“Mark: Dus zelfs in haar eigen oerconservatieve kabinet onderscheidde ze zich door onverantwoord, reactionair en hufterig beleid.” Veel te stellig, dit was indertijd een meerderheidsopvatting, er was veel minder kennis dan nu. Onze voorouders dachten er net zo over.

Nick the Stripper
Nick the Stripper9 feb. 2021 - 12:46

Jaco38 9 februari 2021 at 12:26 [ er was veel minder kennis dan nu. ] Al in 1984 voerde de GGD Amsterdam een (succesvol) naaldenomwisselprogramma in voor drugsverslaafden en op lokaal niveau was er aandacht safe sex, met name ook in en rond sauna's en dark rooms. Thatchers weigering om veilige seks te propageren had niets te maken met 'veel minder kennis', maar gewoon met kleinburgerlijk conservatisme en botte homofobie. En dat laatste is geen bug van conservatieve politiek, het is een feature. [ Onze voorouders dachten er net zo over. ] Los van de vraag of dat waar is (quod non), wat is dat nou voor een onzinargument? Onze voorouders vonden het ook ooit wel best om zwarte mensen als slaaf te houden. Nogmaals @ [ er was veel minder kennis dan nu. ] Zie ook mijn link hieronder naar Andere Tijden.

Mark Huysman
Mark Huysman9 feb. 2021 - 13:27

@Jaco Het was volgens jou de meerderheidsopvatting dat je geen safe sex mocht propageren? Heb je daar bronnen van? Daarnaast: politici volgen niet simpelweg meerderheidsopvattingen maar creëren die net zo goed. Zelfs als de meerderheid in het VK tegen safe sex-campagnes zou zijn (wat eerst nog maar eens aangetoond moet worden) dan is het de taak van politici om mensen duidelijk te maken waarom veilige sex van levensbelang is. Als er gebrek is aan kennis dan moet een regering zorgen dat die kennis toeneemt in plaats van zich daaraan aanpassen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 feb. 2021 - 15:21

Die folder kwam er wel. Ondanks de bezwaren van Thatcher. En daarmee deed het VK het veel beter dan de VS, laat staan Zuid-Afrika na het einde van de apartheid.

Nick the Stripper
Nick the Stripper9 feb. 2021 - 17:26

FransAkkermans1947 9 februari 2021 at 16:21 [ Die folder kwam er wel. ] Miepmiep

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 feb. 2021 - 7:26

Naast de verwijzing naar Reagan als 'weifelende' politicus die 'te laat ingreep' moet ook de Zuid-Afrikaanse president Mandela genoemd worden. het is dan de tweede helft jaren negentig. Later sprak Mandele zijn spijt uit dat hij zich niet eerder tegen aids had uitgesproken. Zijn opvolger Mbeki spande de kroon. Onder zijn regering stierven honderdduizenden aan aids. We zijn dan al een eindje op weg in deze eeuw. Uiteindelijk ging Thatcher akkoord met de campagne zoals voorgesteld. In 1986 was dat een belangrijke stap vooruit. Ook in Nederland ging de overheid zich pas in 1987 mee bemoeien.

9 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper9 feb. 2021 - 9:01

FransAkkermans1947 9 februari 2021 at 08:26 [ Uiteindelijk ging Thatcher akkoord met de campagne zoals voorgesteld. In 1986 was dat een belangrijke stap vooruit. ] BS. In 1987 voerden Thatcher en de Tories actief campagne tegen voorlichting over homoseksualiteit en aids. In 1987 gaven Thatchers conservatieven hier verder uitvoering aan met de invoering van Section 28, een staaltje uitgesproken homofobe wetgeving." : The amendment was enacted on 24 May 1988, and stated that a local authority "shall not intentionally promote homosexuality or publish material with the intention of promoting homosexuality" or "promote the teaching in any maintained school of the acceptability of homosexuality as a pretended family relationship". Nou ja, die op zich zelf al schandalige wet werd natuurlijk ook misbruikt om voorlichting over aids-preventie te frustreren. [ In 1986 was dat een belangrijke stap vooruit. ] Als het huis al een uur in de fik staat en je gooit er dan een emmertje water op, is dat dan een 'stap vooruit'?

Nick the Stripper
Nick the Stripper9 feb. 2021 - 9:03

" In 1987 gaven" moet zijn "Een jaar later gaven"

Westen2
Westen29 feb. 2021 - 12:02

@Nick the Stripper "Als het huis al een uur in de fik staat en je gooit er dan een emmertje water op, is dat dan een ‘stap vooruit’?" Het huis niet steeds in de brand steken zou echt veel beter zijn. Want dat is wat een promiscue seksleven met zich mee brengt: het steeds opnieuw verspreiden van soa's. Monogamie is hét recept voor het uitbannen van geslachtsziekten. En daar kan geen lockdown tegenop.

Westen2
Westen29 feb. 2021 - 12:02

Waar ik lockdown schreef moet natuurlijk condoom staan.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 feb. 2021 - 15:24

@Stripper Section 28 keerde zich tegen de acceptatie van homoseksualiteit. Niet tegen voorlichting over aids.

Nick the Stripper
Nick the Stripper9 feb. 2021 - 17:28

FransAkkermans1947 9 februari 2021 at 16:24 @Stripper [ Section 28 keerde zich tegen de acceptatie van homoseksualiteit. Niet tegen voorlichting over aids. ] Duh. En dan denk jij serieus dat die homofobe wetgeving geen weerslag heeft gehad op de aidsbestrijding in de UK?

Nick the Stripper
Nick the Stripper9 feb. 2021 - 17:38

Westen 9 februari 2021 at 13:02 [ Monogamie is hét recept voor het uitbannen van geslachtsziekten ] Nah. De enige 100% veilige methode is onanie. Ik zou zeggen: have at it.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 feb. 2021 - 20:20

@Stripper Ik citeer uit een boekbespreking uit 1996: "De tweede episode, de jaren 1986 en 1987, kenschetst Berridge als een periode van wartime emergency. Aids ontwikkelde zich tot een nationale kwestie, die nu leidde tot een massale mobilisatie van politiek en media. De paniek sloeg toe en de gedachte dat iedereen gevaar liep heerste alom. De situatie in Afrika diende daarbij als afschrikwekkend voorbeeld. Zeker achteraf is deze crisisstemming door velen als zwaar overdreven bestempeld. De overheid zou door een homoseksuele samenzwering misleid zijn en zich hebben laten overhalen tot de financiering van een buitensporige 'aids-industrie'. Volgens anderen is de huidige situatie juist dankzij de toenmalige grootscheepse mobilisatie relatief gunstig. Door die grote, algemeen gedragen krachtsinspanning is erger leed voorkomen. Berridge zelf laat in het midden wat ze hiervan denkt; het is voor haar betoog ook van weinig belang. Hoe dan ook, aids werd politiek gezien een zaak van de hoogste prioriteit en het geld begon te vloeien. Behandeling, dienstverlening, voorlichting en onderzoek, elke sector profiteerde ervan mee. Net als de betrokkenen van het eerste uur maakte ook de overheid het tegengaan van stigmatisering en homofobie tot richtlijn voor haar beleid en ze was daarin opvallend eensgezind. Ook de conservatieve machthebbers werkten mee en riskeerden daarmee zelfs de sympathie van hun achterban, waar de wens om restrictief optreden wel degelijk leefde. De roep om hardere maatregelen vond echter volstrekt geen gehoor. Een gevoel van nationale eenheid overheerste in deze tijd van nood en tot op het hoogste niveau deinsden politici er niet voor terug met aids geassocieerd te worden. 'I never supposed that at one of my occasional lunches with a very senior government official', schreef een journalist van de Sunday Times, 'we would be discussing the politics of condoms. Anal sex was mentioned during the avocado, buggery in Her Majesty's prisons as we ate our beef'. Premier Thatcher zelf verbaasde vriend en vijand met de goedkeuring die zij aan het beleid verleende, al bleef het veelal bij een stilzwijgende instemming." Het besproken boek is van Virginia Berridge: Aids in the UK. The making of policy, 1981-1994. Dat klopt duidelijk niet met uw verhaal. Ik denk dat ik Berridge

Westen2
Westen29 feb. 2021 - 21:10

Ah, de Argumentum ut te ipsum, nu reeds ? Nou ja, weer eens wat anders dan een Godwin. Jammer wel want jij kan zoveel beter Nicky.

P Haan
P Haan8 feb. 2021 - 20:44

Dat handschrift is nog erger dan dat van mij. Er is veel over Thatcher te zeggen, maar dit slaat de plank behoorlijk mis. We schrijven jaren '80. Als je denkt dat mensen nu slecht geinformeerd en kortzichtig zijn, had je toen moeten kijken. Freddy Mercury overleed in 1991, en pas op het laatst werd er toegegeven dat hij AIDS had. De pers rondom de ziekte was schandalig, het overkwam alleen homo's toch? Want die waren allemaal promiscue? Dus waarom zou een rechtgeaarde hetero zich druk maken? Misschien een goed topic om daar weer eens wat licht op te schijnen. Want het was niet best. De ziekte niet, maar de publiciteit al helemaal niet. In dat opzicht vertaalde Thatcher simpelweg de gevoelens van de meerderheid; het overkomt alleen mannelijke homoseksuelen, en die telden niet mee. We zijn een eind gekomen sindsdien, en toch zijn we er nog lang niet. Op 23 november 1991, één dag voor zijn overlijden, maakte Mercury officieel wereldwijd bekend dat hij leed aan aids. Dat deed hij door middel van een kort persbericht gemaakt op zijn sterfbed. De tekst die Mercury op 23 november 1991 om 14.50 uur naar buiten bracht: "Na de enorme speculaties in de pers wil ik bevestigen dat ik hiv-positief getest ben en aids heb. Ik vond het juist om deze informatie niet eerder naar buiten te brengen ter bescherming van de privacy van de mensen om mij heen. Nu is het echter tijd dat mijn vrienden en fans over de hele wereld de waarheid horen. En ik hoop dat iedereen zich bij mij, mijn artsen en allen ter wereld die tegen deze verschrikkelijke ziekte vechten wil voegen. Mijn privacy is altijd al heel bijzonder voor mij geweest en ik ben beroemd om mijn gebrek aan interviews. Gelieve te begrijpen dat dit zo zal blijven. I still love you, Jullie Freddie." Bron: Wikipedia.

7 Reacties
The Apple
The Apple8 feb. 2021 - 21:15

"Er is veel over Thatcher te zeggen, maar dit slaat de plank behoorlijk mis." Je zou bijna denken dat Haan bedoelt dat er veel goeds over Thatcher te zeggen zou zijn, maar ik kan zo gauw niets bedenken.

Nick the Stripper
Nick the Stripper9 feb. 2021 - 0:07

[ Er is veel over Thatcher te zeggen, maar dit slaat de plank behoorlijk mis. ] Nee, jij slaat de plank mis. [ Freddy Mercury overleed in 1991, en pas op het laatst werd er toegegeven dat hij AIDS had. ] " werd er toegegeven?" Dat was toch Mercury zelf, die jarenlang in de kast bleef zitten zowel mbt zijn geaardheid als mbt zijn diagnose (die al in 1987 gesteld was) [ De pers rondom de ziekte was schandalig. ] Ik las in de jaren '80 vnl. NL kranten, maar de dagbladen en ook actualiteitenrubrieken (in elk geval de fatsoenlijke) berichtten al vanaf '82 op nuchtere wijze over deze nieuwe ziekte. Ondanks pogingen van 3 kabinetten Van Agt om de publieke sector uit te kleden functioneerden zorg en public health toen nog heel behoorlijk. Zodat er al in '82 safe sex campagnes op poten werden gezet. In 1984 werden honderden homomannen geïncludeerd in een grootscheeps cohortonderzoek, een jaar later gevolgd door een grote groep drugsverslaafden. Zie ook anderetijden.nl/aflevering/527/Aids-bereikt-Nederland [ In dat opzicht vertaalde Thatcher simpelweg de gevoelens van de meerderheid; het overkomt alleen mannelijke homoseksuelen, en die telden niet mee. ] Net zoals Trump een jaar geleden als een van de eersten gebriefd werd over de aard en omvang van Covid-19 (en de waarschuwingen vervolgens negeerde, zie Woodward) zo zijn ook Thatcher en Reagan reeds vroeg gewaarschuwd voor de aankomende epidemie. Waarom jij zonodig die knaterconservatieve tante uit de wind wilt houden weet ik niet - het zal wel een soort rechtsdraaiende pavlovreactie zijn - maar het slaat nergens op. Regeringsleiders moeten handelen op basis van de beschikbare wetenschap, niet op basis van vermeende "gevoelens van de meerderheid". Je hebt op zich gelijk als je zegt dat Reagan en Thatcher hun oren lieten hangen naar de (vermeende) "moral majority". Maar dat is geen enkel excuus. Hun opportunistische populisme heeft honderdduizenden onnodige zieken en doden opgeleverd.

Marinus Calamari
Marinus Calamari9 feb. 2021 - 7:32

Dus U probeert aan de hand van een wikipediapagina over Freddy Mercury te "bewijzen" dat Thatcher geen hardvochtig rechts-conservatief kreng was, wat haar achterlijke morele bezwaren tegen seks belangijker vond dan de levens van tieners. Nou, dat is dus niet gelukt.

MaxMax2
MaxMax29 feb. 2021 - 9:54

@Appel 'Je zou bijna denken dat Haan bedoelt dat er veel goeds over Thatcher te zeggen zou zijn, maar ik kan zo gauw niets bedenken.' Jij bent niet zo goed in het herkennen van dingen die 'goed' en 'fout' zijn.

The Apple
The Apple9 feb. 2021 - 14:52

MaxMax - Vertel eens wat ik over het hoofd zie.

Westen2
Westen29 feb. 2021 - 20:45

"Je zou bijna denken [...] maar ik kan zo gauw niets bedenken." Ach Apple, gewoon een keer je oogkleppen afdoen en rondkijken. Want die voorbeelden zijn er en ook jij kunt ze vinden. Om je te helpen: haar doortastende reactie op de bezetting van de Falklands Islands luidde het vroegtijdig einde in van de junta in Argentinië en maakte een einde aan de Vuile Oorlog. Dat zou zelfs jou moeten aanspreken.

The Apple
The Apple10 feb. 2021 - 9:54

Dus de bedoeling "regime change"? En ik maar denken dat ze een paar schapen wilden bevrijden van Argentijnse overheersing.

MaxMax2
MaxMax28 feb. 2021 - 20:43

De film Dallas Buyers Club is een aanrader, gaat over de AIDS-problematiek in de jaren 80.

2 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper8 feb. 2021 - 23:50

Buyers Club is een bijzonder onderhoudend schelmenavontuur met sterke rollen van Matthew McConaughey en Jared Leto. Lekker toegankelijk ook voor een mainstreampubliek vanwege de aanvankelijk wat botte maar vooral ook herkenbaar blanke en heteroseksuele protagonist. Als film is er weinig mis mee. Maar als je echt wilt weten hoe aids om zich heen maaide in de eighties en hoe de gaybeweging zich daartegen verzette is de documentaire How To Survive A Plague (2012) toch een stuk informatiever (en confronterender). Wie geïnteresseerd is in het perspectief van (de buitenproportioneel getroffen) Afro-Amerikaanse LGTB-gemeenschap die zij verwezen naar de Netflix-serie Pose. Ook al vanwege het prachtige inkijkje in de New-Yorkse ballroomcultuur.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen9 feb. 2021 - 9:06

Mijn favoriet op dit punt: Peter's friends. Hoewel aids in zekere zin maar een bijrol speelt in die film.

Nick the Stripper
Nick the Stripper8 feb. 2021 - 17:50

Oftewel: Thatcher was een asociaal kutwijf. Maar is dat nieuws?

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe8 feb. 2021 - 18:59

Nope. Koningin Elizabeth II mocht haar ook al niet.

ton14024
ton140248 feb. 2021 - 19:09

Denk je echt dat er bij rechts zoveel is veranderd? Rutte gaat niet veel beter met Corona om.