Joop

Tegenstelling stad-platteland achterhaald en gevaarlijk

  •  
11-07-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
3936 keer bekeken
  •  
48826378066_a1e73b7986_k

© cc-foto: Kees Torn

Waarop berust toch dat waanidee van de onoverbrugbare tegenstelling tussen stad en platteland? Natuurlijk maakt het een verschil of je in Rotterdam of Bedum woont, maar gaat het nu werkelijk om parallelle werelden?

‘Weg met Den Haag!’ Een populaire leus bij boze boeren. Hun leiders beseffen echter dat het in de toekomst ook om de provincies en gemeenten gaat. Nu al verschijnen de trekkers te pas en te onpas bij provinciehuizen en gemeentehuizen. Bovendien heeft ‘Den Haag’ wel degelijk ‘oog’ voor de boeren. Zie de slappe knieën van veel VVD’ers, CDA’ers en CU’ers bij hun eigen kabinetsplannen. Evenals de nadrukkelijke aanwezigheid van rechtspopulisten bij de boerenprotesten. Niet verrassend, want er zitten namelijk ook boze boeren in hun partijen. Jan Cees Vogelaar stond op de lijst voor Forum voor Democratie en is nu actief bij JA21. 

Zoiets geschiedde twintig jaar geleden ook bij de Lijst Pim Fortuyn. 

Neem Windeld van den Brink, de reformatorische eigenaar van een viertal boerenbedrijven en voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, voorts een blokkeerboer die in 1999 het mestbeleid van minister Brinkhorst gelijkstelde aan een ‘etnische zuivering’ en zijn bond langs snelwegen honderden borden met ‘Brinkhorst killer 10.000 boerengezinnen’ liet plaatsen. Deze boze boer kwam in 2002 in de kamer voor de LPF. 

De protesten van de reformatorische boeren in 1999 hesen de oude mythe van de boer die we kenden uit de streekromans en de spin-offs daarvan in film en tv in een nieuw jasje. De mythe van vroeger: de vrome landman, eerlijk als goud, onbedorven door de verleidingen van de stad, gezegend met een sterk arbeidsethos en een drang tot spaarzaamheid, verbonden met de bodem en trouw aan het gezag. Maar volgens de reformatorische boeren in 1999 was het gezag in Den Haag Gode onwelgevallig.

Een seculiere variant van de vernieuwde mythe werd daarvoor al jarenlang verspreid door de interessante Achterhoekse rockgroep Normaal. Leider Bennie Jolink, opgeleid als beeldend kunstenaar in Enschede, aardde niet in Amsterdam, keerde terug naar het Oosten en vond ‘de boer’ helemaal opnieuw uit. De crossmotor. Høken in een tent. Biergooien. En vooral: weg met de stad! Ook buiten de Achterhoek werd Jolinks ‘gerestylede boer’ omhelst.

De meest recente versie kennen we uit het zeer populaire tv-programma Boer zoekt vrouw. Ondanks het feit dat het programma door KRO/NCRV wordt uitgezonden lijken vroomheid en onbedorvenheid, evenals gezagsgetrouwheid, in het vernieuwingsproces flink op de achtergrond geraakt, maar de rest van de mythe staat als een huis. Want in Boer zoekt vrouw zie je vooral varianten van de Normaal-boeren. Nooit een multimiljonair met zes bedrijven in binnen- en buitenland, die zelf in een dure villawijk woont – soms zelfs in het buitenland - en de knoppen in zijn megastallen laat bedienen door onderbetaalde arbeidsmigranten. 

Ook de boer op zijn superdure, glanzende trekker ontbreekt, die weliswaar het megabedrijf van zijn vader – en die van diens vader en die van diens vader tot in het negende geslacht – heeft overgenomen, maar in Business Economics is afgestudeerd aan de Wageningen University.

Bij de grappige Jolink houdt de tegenstelling tussen stad en platteland iets van ironische Spielerei. Zo had Normaalals mascotte de ‘boer Hendrik Haverkamp’, uiteraard een knipoog naar de bekende zeventiende-eeuwse Kampense winterschilder Hendrick – neen, geen Hinderk - Avercamp.

In de tijd van Hendrick Avercamp was de Nederlandse republiek inderdaad één groot platteland, met verspreid daarover wat steden, meestal gelegen aan rivieren.  De afstanden tussen die steden waren groot en de wegen slecht, waardoor een deel van het vervoer per water moest. Wie geen handelaar was, reisde alleen in uiterste noodzaak. De communicatie per post verliep navenant traag. Met de semafoor ging het aan het eind van de achttiende eeuw wat sneller en via de elektrische telegraaf kwam honderd jaar later de telefoon. 

Intussen werden er spoorwegen en kanalen aangelegd en de eerste autosnelweg – tussen Voorburg en Zoetermeer – werd in 1937 in gebruik genomen. De communicatie werd nog meer verbeterd door de radio: in 1919 kwam de eerste omroepzender ter wereld in de lucht in Den Haag. In 1951 begonnen de omroepverenigingen met uitzendingen voor televisie

Het platteland werd dus niet alleen steeds beter bereikbaar, maar nam zelf ook deel aan de beschikbare communicatiemiddelen, wat met het internet uiteindelijk leidde tot een global village. Denk aan de supersnelle, onderlinge WhatsApp-communicatie van de boze boeren, deze dagen.

Stedelingen zouden volkomen vervreemd zijn van het boerenleven, stellen grote denkers als Louise Fresco en Martin Heidegger. Hoeveel stedelingen zijn er echter niet opgegroeid op een boerderij of tuinderij, hebben boeren in de familie-, vrienden- en kennissenkring? Zoals de jaargenoot in Business Economics die de stee van zijn vader heeft overgenomen.  Regionale politiebaas Gery Veldhuis: ‘Van de 4.000 politiemensen in Noord-Nederland komen er velen uit de boerenstand.’

Onoverbrugbare cultuurverschillen? Veel akelige verschijnselen die het platteland teisteren – BBQ, vuurwerk, e-bikes, scooters, motoren (andere dan cross-) en pick-up trucks – domineren ook de stad. Al lang geleden werd in Amsterdam de term ‘PC Hooft tractor’ gemunt voor de terreinwagens waarmee in de dure winkelstraat door de vrouwen van BN’ers werd geshopt. Omgekeerd is een fors deel van het uitgaanspubliek in de binnensteden afkomstig van het platteland. Weg naar de stad! 

Ook qua kleding onderscheidt het plattelandspubliek zich niet meer van de stedeling. Die oude klederdrachten dienen nog alleen maar als toeristische attracties. Last but not least, het opleidingsniveau van de plattelander onderscheidt zich tegenwoordig niet wezenlijk van dat van de gemiddelde stedeling. Zie de boer die in Business Economics is afgestudeerd aan de Wageningen University. 

De stedelijke samenleving is namelijk verre van homogeen. Nogal gesegregeerd, zoals demografen en sociologen telkens in hun onderzoeken benadrukken. In sommige delen van een stad als Amsterdam bijvoorbeeld bestaat zelfs een ware dorpscultuur die verwant is aan die uit het land van herkomst van de bewoners. Klederdrachten incluis.

Demografische ontwikkelingen in de steden zien we ook op het platteland terug. Het krimpende maatschappelijk middenveld met al die verenigingen en activiteiten dat steeds minder gedragen wordt gedragen door kerk en boeren. Boerenvertegenwoordigers geven de schuld daarvan graag aan de ‘import die niet meedoet’ en bovendien rare ideeën heeft over diervriendelijkheid en biodiversiteit. Graag zuivel, vlees en groente uit de streek haalt bij een biologische boerderijwinkel. 

Maar juist het gedijen van die boerderijwinkels laat zien dat de intensieve, op export en blinde groei gerichte grootschalige boeren een achterhoedegevecht leveren. Waarbij de tegenstelling stad-platteland als een even achterhaalde als gevaarlijke ideologie wordt gehanteerd. 

cc-foto: Kees Torn 

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (44)

Radio-Head
Radio-Head13 jul. 2022 - 5:58

Het klopt dat de Overheid stilletjes uit het platteland verdween, en dat de Vooruitgang op het platteland een gigantische impact heeft gehad, zo treffend door Geert Mak beschreven in "Toen God uit Jorwerd verdween". Maar het platteland heeft zich door het ontbreken van de Overheid (ter plekke), op vele vlakken herpakt, en probeert het zelf te doen, en juist daar wringt nu de schoen, de Overheid is dan wel ter plekke verdwenen maar heeft zich teruggetrokken in een Ivoren toren, waar na gesprekken met Mc Kinsey draaiboeken en algoritmes aangestuurd door Globalisten(Mc Maffia), dictaten worden uit gestrooid, die wanhoop, dood en verderf/vergiftiging zaaien. Het Geluk, Vrijheid en Zelfredzaamheid wat op het Platteland gevoelt wordt is dus het probleem, het ontneemt de macht de controle, om op te jagen en onder knoet te houden. https://www.groene.nl/artikel/je-hoeft-hier-niet-vanaf-je-zestiende-rendabel-te-zijn (Schrijver van het artikel woont sinds een 10 tal jaren in de Achterhoek, waar Noaborschap een fenomeen binnen de identiteit en cultuur van het gebied is, zie zelf als bewoner van het platteland waar Mienskip een fenomeen is, dat het aanpassingsvermogen aan deze waardevolle manier van leven niet een ieder gegeven is, dat lijkt me logisch, ,t is wel jammer dat het nu lijkt dat gif strooien dan de frustratie van een gevoelde mislukking, moet gaan invullen.) Fijne dag

pahan
pahan13 jul. 2022 - 4:46

Vier de verschillen, zou ik denken? Mensen worden gevormd door hun omgeving, en zijn bang om iets anders toe te laten. Boeren? Eng. Buitenlanders? Eng. Stedelingen? Eng. Overburen? Eng. Verhuizen? Eng. Wat mij persoonlijk wel eens irriteert is dat er landelijk beleid uit wordt gerold voor stedelijke problemen. Maar dan kijk je naar buiten, haalt de schouders op en gaat verder met wat je aan het doen bent.

Sonic2
Sonic212 jul. 2022 - 17:52

Nederland is een land vol tegenstellingen. En een land vol verdeeldheid. Volgens mij wordt het tijd dat te erkennen. En het is al veel meer als een tweedeling. Wellicht een 10 of 20 deling al. We zijn niet 1 coherent land. Zo simpel is het

Joop15
Joop1512 jul. 2022 - 16:57

Van uit de boeren gezien is die kloof behoorlijk , ik bedoel wat is er mis met een gewone baan

Jan Man
Jan Man12 jul. 2022 - 15:36

Ik ben zelf opgegroeid in een dorp, en eigenlijk leefden de boeren en dorpelingen vooral langs elkaar heen omdat de boeren buiten het dorp woonden. De boeren daar stonden wel een beetje bekend als lomp en antisociaal, mensen wilden vooral geen ruzie met ze. Ik denk een beetje op dezelfde manier als mensen bang zijn voor conflicten met woonwagenkampbewoners. Dat Randstad tegenover het platteland is natuurlijk domme Telegraaf retoriek. Ten eerste omdat er genoeg grote steden en andere gebieden buiten de Randstad zijn. Ten tweede omdat het platteland echt niet uit alleen boeren en boerenknuffelaars bestaat. Je bent bijvoorbeeld echt niet blij als je vlakbij een stinkende kippen- of varkensstal woont. Mensen wonen soms om andere redenen op het platteland dan liefde voor boeren.

Martin van der Linde
Martin van der Linde12 jul. 2022 - 13:35

Eens met de schrijver. Natuurlijk zijn er verschillen tussen regio's. Noord Nederland is heel anders dan Brabant of Limburg. Het verschil tussen platteland en stad is er maar dat is geen kloof. Een kloof is onoverbrugbaar. Nederland is simpelweg te klein om een kloof te kunnen herbergen. Het platteland is de achtertuin van de huizen in de stad. Dat sommige achtertuinmensen te lijden hebben onder de arrogantie de stadjers is flauwekul, aangeprate zieligheid. Misschien een uiting van een negatief zelfbeeld, maar zeker niet kenmerkend voor het platteland. Natuurlijk zijn er andere omgangsvormen in de stad en platteland, maar die vind je ook in de stad zelf. In een achterbuurt staan frietkotten, drinken ze bier, draaien ze een sjekkie, en praten ze hard op met elkaar. In de villabuurt pronken ze door te eten in een restaurant, nippen ze beschaafd van hun wijn, roken ze sigaren en fluisteren ze naar elkaar tussen decoratieve bloemenvaasjes. Dat is geen kloof, dat is je aanpassen aan je omgeving.

1 Reactie
pahan
pahan13 jul. 2022 - 4:41

'Het platteland is de achtertuin van de huizen in de stad.' Tja.

AltJohan
AltJohan12 jul. 2022 - 12:30

De kloof wordt op het platteland wel degelijk gevoeld. En daar is best een reden voor. De Groene heeft er een pijnlijk en ontluisterd artikel over. """Hoe Den Haag uit Nederland verdween Moet je een overheid zien om haar te kunnen vertrouwen? Uit eigen onderzoek blijkt: de Nederlandse overheid sluipt stilletjes de dorpen uit. En daar waar voorzieningen verdwijnen, groeit onbehagen. De kloof tussen stad en platteland verdiept zich.""" https://www.groene.nl/artikel/hoe-den-haag-uit-nederland-verdween

2 Reacties
LaBou
LaBou 12 jul. 2022 - 16:33

Dat heeft niets te maken met een tegenstelling stad-platteland, maar alles met de neoliberale opvatting dat iedereen maar voor zichzelf moet zorgen. En voor wie dat niet kan geldt:jammer maar helaas.

Karingin
Karingin12 jul. 2022 - 19:44

Dat is de kloof tussen politiek en burger. Het verdwijnen van voorzieningen is het gevolg van bezuinigingen en privatisering van nutsvoorzieningen; een politieke keuze en die voelen ze in de Randstad ook. De armoede is daar trouwens ook groter

Ranonkel2
Ranonkel212 jul. 2022 - 11:22

Zomaar een gok op basis van dit artikel, de schrijver woont in de randstad en maakt af en toe eens een uitstapje buiten de randstad? Zolang er vanuit de randstad hoog van de toren word geblazen over hoe het er buiten de randstad aan toe gaat zullen de tegenstellingen nooit verdwijnen. Hoe er nu met onze boeren word omgegaan is er het zoveelste voorbeeld van.

2 Reacties
MG1968-2
MG1968-212 jul. 2022 - 13:46

"Hoe er nu met onze boeren word omgegaan is er het zoveelste voorbeeld van." Inderdaad, maar als je je buiten de rechtsorde plaatst moet je ook niet vreemd staan op te kijken dat je uiteindelijk daar gehouden wordt.

august2
august212 jul. 2022 - 16:14

Ik woon al meer dan een decennium in de Achterhoek, in het buitengebied nog al liefst.

Peterrr3
Peterrr312 jul. 2022 - 10:17

Zolang veel Amsterdammers iedereen die niet uit hun stad komt een boer noemt, is die tegenstelling nog steeds aanwezig !!!

5 Reacties
Panthera
Panthera12 jul. 2022 - 13:20

Beste Peterrr3, 'Boer zoekt vrouw' zou je als je de trek van het platteland naar de stad met het gevolg van een snel oplopend hoog aantal eenpersoonshuishoudens van boeren in de steden ook kunnen gaan omdopen naar 'Nieuwe stedeling zoekt vrouw'!

Peterrr3
Peterrr312 jul. 2022 - 15:11

@Panthera, geen idee. Ik heb werkelijk nog nooit een aflevering van Boer zoekt Vrouw gekeken. Dus weet niet waar dat programma over gaat...

Zandb
Zandb12 jul. 2022 - 16:21

Peterrr En hoeveel "veel Amsterdammers" precies heb je nodig om de tegenstelling platteland-stad zo'n feitelijke negatieve lading te geven?

Karingin
Karingin12 jul. 2022 - 19:46

Goh, ik noem ze altijd buitenlanders 🤔😁

Peterrr3
Peterrr313 jul. 2022 - 15:45

@Zandb, ik heb geen idee. Geef jij het antwoord maar. Zul je vast wel over nagedacht hebben. @Karingin, dat had ik nou niet van jou verwacht ;-) Ps, misschien is het tegenwoordig anders, maar in de tijd dat ik nog uitging en op die manier wel eens in Amstelredam kwam, was het altijd 'boeren dit en boeren dat...' als je 'echte' Amsterdammers tegenkwam :-)

HenryHansen
HenryHansen12 jul. 2022 - 9:03

Leuk om te lezen dit. Ik ben opgegroeid op het platteland, maar woon nu al een eeuwigheid in de Randstad. Deze bijdrage is vergelijkbaar met mijn ervaring met de gemiddelde Randstadbewoner: geen idee wat er op het platteland gebeurd en speelt. Ik raad de auteur aan, evenals onze beleidsmakers (vooral die uit de grachtengordel) om eens te gaan kijken daar, en vooral om het hautaine gedrag jegens het platteland thuis te laten. En schrijf dan als onderzoeker en wetenschapper nog eens een stukje over het platteland vanuit de plattelandservaring, niet vanuit de Randstedelijke zolderkamer.

Panthera
Panthera12 jul. 2022 - 8:09

Ja herkenbaar verhaal, de straten van de arbeiders-/volkswijken in Amsterdam zijn ook in korte tijd de gehuchten geworden die je vroeger alleen op zwart/wit foto's zag!

MG1968-2
MG1968-212 jul. 2022 - 8:02

Dat(deel-)samenlevingen niet homogeen zijn is evident maar geen reden om het verschil tussen de gemiddelden weg te redeneren. Die zijn er immers wel en juist het niet willen zien stelt samenlevingen als die van Rusland op gelijke hoogte met die van Oekraïne. Er zijn wel degelijk verschillen. Of ze overbrugbaar zijn... zal de tijd moeten leren. Wellicht zijn pogingen om ze te overbruggen (in sommige gevallen) opportuun maar als het wereldbeeld gemiddeld gezien dusdanig botst is het trekken van de conclusie tot acceptatie van de verschillen (en daarmee het eigen boontjes doppen volgens elkaar zienswijzen en dus 'scheiding') wellicht de betere. De niet homogene gedeelten van de samenlevingen zullen op termijn sowieso aan de andere kant van de fysieke grens terecht komen. Inzetten op die mobiliteit (en het bewaken van die grenzen) is wellicht te prefereren boven het gladstrijken van verschillen die diametraal tegenover elkaar staan. Ook ik denk dat desintegratie het grote gevaar is voor de toekomst, maar als verschillen onoverbrugbaar zijn is die desintegratie sowieso onvermijdelijk en dan kan je hem maar beter inbedden in structuren die wat pogen te doen aan de gevaren er van. Wat wijsheid is weten we domweg pas achteraf.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe12 jul. 2022 - 10:13

De hoofdstelling dat stad vs platteland niet de grootse bron van verschillen is zou waar kunnen zijn. Ook op het platteland zijn er tegestellingen maar de grootste zijn te verwachten in de steden met hun naast elkaar levende minoriteiten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 jul. 2022 - 10:16

tegenstellingen

MG1968-2
MG1968-212 jul. 2022 - 10:41

"De hoofdstelling dat stad vs platteland niet de grootse bron van verschillen is zou waar kunnen zijn. " Ik denk ook niet dat de grootste bron van verschillen is, maar wel dat grote verschillen de neiging hebben zich wat betreft territoria te groeperen/af te zonderen. Mijn punt is dat in sommige gevallen het raadzaam is om dit te reguleren en te formaliseren op een manier die wat doet aan de daarmee samenhangende gevaren. De voorbeelden die de auteur noemt zijn niet die voorbeelden waar echt verschil van mening/wereldbeeld over bestaat en daar valt door samenwerken over heen te komen. Dat geld echter niet voor alles en altijd. "maar de grootste zijn te verwachten in de steden met hun naast elkaar levende minoriteiten." Mijn pleidooi is dan ook om ze te herkennen en benoemen in plaats van weg te redeneren. Waar m.i. de schrijver wel een poging toe doet. Begrijpelijk, ook ik hoop op samen werking. Maar is dat altijd mogelijk vraag ik me dan af. En zo nee, wat dat dan.

TeeJee2
TeeJee212 jul. 2022 - 7:47

U beargumenteert uw titel, om dan af te sluiten met een valse vergelijking. Jammer.

6 Reacties
Mohawk2
Mohawk212 jul. 2022 - 8:50

Nu nog even de valse vergelijking benoemen en beargumenteren waarom deze vals zou zijn. Dan weten wij die hier meelezen ook waar je het over hebt en of het hout snijdt. Alvast bedankt.

TeeJee2
TeeJee212 jul. 2022 - 12:20

@Mohawk2 Ik ging er van uit dat allen hier zelf wel de capaciteit hebben dat te doorgronden, maar speciaal voor u zal ik daar dan even kort op in gaan: Het gaat mij om deze vergelijking: "Maar juist het gedijen van die boerderijwinkels laat zien dat de intensieve, op export en blinde groei gerichte grootschalige boeren een achterhoedegevecht leveren" Het gedijen van een lokale boerenwinkel, gericht op de eigen (en zeer lokale) interne markt, heeft helemaal niks van doen heeft met grootschalige boeren wanneer zij voornamelijk gericht zijn op export. Deze twee bedrijven werken elkaar niet tegen, concurreren niet, en zitten niet binnen dezelfde logistieke keten. Zelfs wanneer de boer voornamelijk gericht is op leveringen aan de logistieke keten (slager, supermarkt, melkverwerkers etc.) in de interne markt staan deze vrij los van een lokale boerenwinkel. Deze boer exporteert tenslotte niet zelf, dat doet de overige industrie. Los daarvan is de grootschalige boer helemaal niet gericht op 'blinde groei', dat is namelijk voor de meeste boeren helemaal geen doel. Voortzetten van het familiebedrijf, goed kunnen leven, lekker kunnen werken, iets nalaten voor de kinderen; dat is wat er leeft in de gemeenschappen. Derhalve levert het gedijen van een lokale boerenwinkel ook geen enkel achterhoedegevecht op voor de boer die veel van zijn producten exporteert, of levert aan interne verwerkingsindustrie. Zij bestaan naast elkaar. Een valse vergelijking dus, die simpelweg niet op gaat.

TeeJee2
TeeJee212 jul. 2022 - 12:21

En als puntje van aandacht; Ik ben geen 'je' voor u. Wij kennen elkaar niet, wij zijn geen vrienden of zeer directe collega's. Tutoyeren doet u maar met uw naasten.

Karingin
Karingin12 jul. 2022 - 21:47

Nou misschien moet je dan "meneer", of beter nog "heer" voor je - oh sorry "Uw" - naam zetten, dan weten we dat we met een mastodont te maken hebben

Karingin
Karingin12 jul. 2022 - 21:56

Oeps; vooroordeel-alert! Het kan natuurlijk ook "mevrouw" zijn

TeeJee2
TeeJee213 jul. 2022 - 9:18

@Karingin U zat goed met uw assumptie, 'meneer' is op mij van toepassing. Ik verwacht simpelweg een klein beetje wederzijds respect mevrouw. Scherpe teksten zijn tot daar aan toe, en ik besef mij terdege dat een dergelijke verwachting in onze huidige maatschappij al veel gevraagd is, maar wij kunnen elkaar wel degelijk in een respectvolle vorm aanspreken. Als u zich daarin kan vinden dan kunnen wij prettige gesprekken voeren. Zo niet, dan niet.

Backtobasics
Backtobasics12 jul. 2022 - 7:38

De verschillen tussen de Randstad en Platteland zijn inderdaad niet zo groot meer als men wel eens wil voordoen. Mede dank zij de sociale media. Helaas zijn er wel steeds meer groepen ( weer met dank aan sociale media) die in hun eigen " bubble" leven. Zowel in de stad als het platteland.

Gimli1955
Gimli195511 jul. 2022 - 21:18

Kijk naar hoe is omgegaan met de gaswinning schade. en de infra structuur. Het wagennet en het OV. Het is het oordeel van een schrijver die vanuit de Randstad een oordeel velt met een Randstedelijke blik. Alles voorbij Zwolle is bijna buitenland. daar houden de 4 baans wegen op en rij je over provinciale 80 km wegen. Tussen Zwolle en Assen zijn alle kinder en kraam afdelingen, IC en EHBO's weggesaneerd. De bus rijdt 1x per uur tussen de verschillende stadjes en dorpjes. Het is er rustig en het leven gaat een stuk trager dan in de ratrace van het westen. Op de middelbare school waar ik werkte, kwamen in de winter sommige leerlingen met de trekker en namen dan onderweg andere leerlingen mee en brachten ze later weer naar huis. De boerderij winkels zullen een groot succes blijven is mijn verwachting. Generaliseren alsof er alleen maar grootschalige agrarische activiteit is, is de bekende leugen om de afwijkende meningen en standpunten weg te zetten als onbelangrijk. Verplaats je in hun plaats, zou jij als bewoner van welke woning ook en met welke baan ook, het accepteren dat je je woning en werk kwijtraakt? Zou jij als bewoner je huis verlaten en je baan opzeggen, zonder een hoop herrie. Kijk in de spiegel en probeer je in te leven in Nederlanders, waarvan sommigen die grond waarop ze leven en werken al 400 jaar in bezit hebben. Zoals die boer die door de gaswinning schade murw gebeukt, na 400 jaar zijn boerderij heeft moeten verlaten door een corrupte overheid.

5 Reacties
Paul250371
Paul25037112 jul. 2022 - 7:31

" Verplaats je in hun plaats, zou jij als bewoner van welke woning ook en met welke baan ook, het accepteren dat je je woning en werk kwijtraakt?" Als de uitkoopregeling goed is. En als het voor het nut van een ieder beter is (milieu, huizenbouw, stankoverlast etc etc.) dan snap ik niet waar men zich heel erg druk om maakt. Een drukkerij die failliet gaat omdat er agv de digitalisering heel veel drukwerk is verdwenen is minder gelukkig.

Gimli1955
Gimli195512 jul. 2022 - 8:07

Gezien de manier waarop er is omgegaan met andere zaken, is dat onterecht wishfulll thinking. Elke keer komen de schitterende beloftes voor de invoering van de wet, waarna na blijkt dat het resultaat omgekeerd evenredig is aan de beloftes en weinig voorstelt. Ben je invoering marktwerking vergeten? Beter, goedkoper, en efficienter, maar van geen van de 3 beloftes is later iets waar geworden. Ben je de gaswinning schade vergeten, waar nu de uitvoering het 3 voudige kost dan de echte schade met een verdienmodel voor allerlei advies bureautjes. Zo kan ik nog wel doorgaan. Hoe kun je boeren compenseren die al 400 jaar eigenaar zijn van het stuk land, waar hun roots zitten? Het lot van de velen gaat niet boven de eigendomsrechten van de enkeling. Het is de niet de verantwoordelijkheid van de boeren om met bedachte en opgelegde problemen, mensen van huis en haard te verjagen. Ooit stond de Nederlander pal tegen dat asociale gedrag, Het afnemen van huis en haard is geen oplossing voor de industrie en woningbouw, dan is iedereen vogelvrij. Zeker gezien door aanname van de Omgevingswet van De Jonge, de volgende afbraak van de democratie.

Piet Helmons
Piet Helmons12 jul. 2022 - 8:46

Paul250371: Geld alleen maakt niet gelukkig. Iemand die gewend is om elke dag buiten te zijn maak je niet gelukkig met een som geld en vaak de noodzaak om ergens anders te gaan wonen. Je kan het ook niet vergelijken met een drukkerij die failliet gaat. Er zijn genoeg drukkerijen die met hun tijd zijn meegegaan en volop hebben ingezet op digitalisering.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 jul. 2022 - 10:25

Als de uitkoopregeling goed is zijn er redelijk wat boeren die er mee op willen houden ook omdat velen geen opvolger hebben. Maar als hun bedrijf is gevestigd in bv de Gelderse vallei moet daar niet gebouwd worden, en dat geldt voor meer plaatsen in de buurt van natuurgebied. Voor dierenleed biedt het ook geen soelaas als er minder veehouders op de oude voet doorboeren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jul. 2022 - 11:26

Misschien kun je volksgezondheid ook eens meetellen? Er hebben zoveel mensen jarenlang al hun krachten geinvesteerd in een bedrijf bedrijf of industrie, die hun werk verliezen en geen enkele vergoeding krijgen. Gimlii, je vergeet ook al de voordelen die boeren hebben gehad, denk alleen al aan de belastingen. Overigens, zijn boeren de enigen die niet een leven lang behoeven te leren? Zij zijn met andere bedrijven wel de enigen die geen erfbelasting behoeven te betalen,. Het gaat zowel om de kwaliteit van de natuur, het water, de lucht en het klimaat. Het gaat niet enkel om enkelingen maar ook om ons allen, als mens.

Halas
Halas11 jul. 2022 - 21:11

Wel knap om vooral de zgn tegenstelling bijna direct in te luiden met " Weg met Den Haag", terwijl het beleid gemaakt wordt vanuit de Randstad, en het gevoel geeft dat het over de provincies wordt uitgestort. Het dedain waarmee vanuit linkse partijen hun beleid een bijna minderwaardiging over boeren en platteland uitstraalt. En dan vind men het gek dat er "Weg met Den Haag" wordt gescandeerd. Kom op zeg, hoe in de bubble kun je zitten.

5 Reacties
Miss Piggy
Miss Piggy12 jul. 2022 - 7:18

Helemaal eens, Halas. Ik was zelf ook geschrokken van het geweld van de afgelopen weken van de boeren. En dat mag/moet ook stoppen. Maar de pedante en soms haatdragende reacties die ik hier zag richting de boeren gaf ook te denken.

Backtobasics
Backtobasics12 jul. 2022 - 8:06

Volgens mij zitten de " radicale boeren" (dus zeker niet alle) ook in een behoorlijke bubble. Heel de randstad is links, en de overheid moet weg, want daar heb je alleen maar last van.

r v b
r v b12 jul. 2022 - 9:04

Al decennia lang hebben we geen links kabinet, het probleem is rechts beleid.

MG1968-2
MG1968-212 jul. 2022 - 10:12

@Halas "Het dedain waarmee vanuit linkse partijen hun beleid een bijna minderwaardiging over boeren en platteland uitstraalt" en @Miss Piggy "Ik was zelf ook geschrokken van het geweld van de afgelopen weken van de boeren" Je noemt het dedain of pedant, maar een moreel oordeel is gewoon terecht.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jul. 2022 - 11:35

Miss Piggy En jij denkt dat de mensen 'hier' dus wel allemaal uit de randstad zullen komen?