Joop

Tegenprestatie in de bijstand maakt meer kapot dan je lief is

  •    •  
14-03-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
623 keer bekeken
  •  
31341552775_547d9ea182_k

© Mannen aan het werk in Rotterdam, cc-foto: Iso Brown FR

Voor de SP geldt dat werk moet lonen. De verplichte tegenprestatie ondermijnt dat principe. We hebben niet voor niets het minimumloon
We moeten er alles aan doen om mensen aan werk te helpen, want niemand heeft er baat bij om werkloos aan de kant te staan. De vraag is wat de beste methode is. Daarvoor kunnen we de aanpak in Amsterdam en Rotterdam vergelijken. Amsterdam hanteert geen tegenprestatie, maar heeft wel betere cijfers: 23.000 mensen kwamen de afgelopen vier jaar aan het werk. In Rotterdam kwamen 16.000 mensen aan het werk. Ook procentueel scoort Amsterdam beter. De tegenprestatie is dus niet nodig om de werkloosheid succesvol te bestrijden.
Loonsverlaging Voor de SP geldt dat werk moet lonen. De verplichte tegenprestatie ondermijnt dat principe. We hebben niet voor niets het minimumloon. Als mensen moeten werken met behoud van uitkering, wordt het minimumloon ontdoken. Bovendien wordt het salaris van andere werknemers ondergraven. Dat zagen we bijvoorbeeld bij een tuinder waar bijstandsgerechtigden moesten werken zonder loon. De overige werknemers kregen hierop spontaan een loonsverlaging met als argument: “Je kunt hier werken voor een lager salaris, of straks als bijstandsgerechtigde.” Zo’n race naar de bodem is wat de SP betreft van de zotte.
De tegenprestatie leidde ook tot de absurde situatie van Harry de straatveger uit Den Haag. Hij werd ontslagen. Vervolgens kwam hij in de bijstand en moest hij een verplichte tegenprestatie leveren: straatvegen. Hetzelfde werk als voorheen, maar dan zonder salaris en zonder pensioenopbouw. Harry had per maand 400 euro minder te besteden. Lucratief voor de gemeente, schaamteloos tegenover de persoon in kwestie.
Verdringing De tegenprestatie leidt tot onwenselijke verdringing. Gewone banen worden ingevuld door bijstandsgerechtigden die werken zonder loon. Oneerlijke concurrentie is het gevolg. “Ik had een succesvol klusbedrijf wat goed liep, maar toen begon de Gemeente Den Bosch een klusbedrijf dat goedkoper was. Ik verloor steeds meer opdrachten doordat het bedrijf van de gemeente met gratis arbeidskrachten werkte”, zo vertelde een ondernemer.
Ook de werkgevers in de schoonmaakbranche zijn niet blij met de tegenprestatie: “Schoonmakers verliezen hun baan en ondernemers verliezen een opdracht aan een partij waarmee geen eerlijke concurrentie mogelijk is.”
In de Achterhoek werd een fabriekshal ingericht waarin tientallen bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering plastic bloemen moesten vouwen. Soms jarenlang, zonder enig perspectief op een baan. De gemeente verdiende goed aan de goedkope arbeidskrachten: een half miljoen euro per jaar.
Pulpbanen De tegenprestatie heeft dus allerlei negatieve effecten: werken zonder loon, verdringing van regulier werk en oneerlijke concurrentie tegenover bedrijven. Hardwerkende ondernemers worden met behulp van pulpbanen door de overheid weggeconcurreerd. Wonderlijk dat partijen als Leefbaar Rotterdam en ook de VVD dat steunen.
Geen misverstand: mensen die pertinent weigeren om te werken, moeten worden aangepakt. De wet biedt daartoe tal van mogelijkheden, inclusief financiële sancties. Ook bijstandsfraude is uit den boze – of dat nu in Nederland plaatsvindt of in het buitenland. Maar laten we gemeenten niet dwingen om mensen zonder loon te laten werken. De cijfers van de Amsterdamse SP-wethouder Vliegenthart bewijzen dat zijn aanpak werkt – zonder tegenprestatie.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (99)

JVKC.STEMA
JVKC.STEMA22 mrt. 2018 - 23:39

De bijstand is op zich een straf die de bijstandsgerechtigde krijgt opgelegd door de gemeenschap. Indien het gaat om het buitensluiten van allochtone sollicitanten door werkgevers vanwege het vermoeden dat zij de taal niet óf onvoldoende machtig zouden zijn, dan treft ten aanzien van dit gerezen probleem de politici alle blaam, dunkt mij. Tijdens debatten over integratie leggen deze politici uit zowel het rechtse als het linkse kamp er te pas en onpas de nadruk op dat allochtonen niet taalbeheerst zouden zijn. Indien zij actief het Nederlands zouden willen leren dan zou de werkgelegenheid onder deze categorie automatisch tot een beheersbaar minimum zijn gedaald. Zeer waarschijnlijk doelen zij meer op de nieuwkomers , asielzoekersen en op een fractie oudkomers die in een isolement zou leven en bij wie de Nederlandse taalbeheersing erbarmelijk te wensen over zou laten. Men heeft het niet over de grote aantallen allochtonen die zeer creatief met het Nederlands overweg kunnen. De zinsformulering van de politici brengt semantisch een geheel andere boodschap met zich mee dan wat zij er primair mee beoogden. De Joep Meloen van de afdeling P&O van enig bedrijf en/of instelling bij wie die deze boodschap ten gehore komt , raakt hierdoor alleen maar gesterkt in zijn overtuiging om sollicitanten met een on-Hollands verklankte naam werktuiglijk ter zijde te schuiven. Dit is een heropleving van een gedraging uit de jaren zeventig toen men zonder enig speurwerk aannam dat mensen met een niet blank uiterlijk het Nederlands niet machtig zouden zijn en niet over kwaliteitsdiploma's zouden beschikken. Het genootschap van de taal te Den Haag benevens de Nederlandse taalunie constateerden ooit dat allochtonen een veel groter respect voor het Nederlands zouden hebben dan autochtonen zelf. Deze laatste voelen zich taalbeheerst door het enkele feit dat zij zich omringd wanen door taalonbeheerste allochtonen tegenover wie zij meer dan eens als een taalguru moeten optreden. Voor vele Hollanders is het spreken met een Hollands accent pas echt Nederlands spreken . De zinsformulering zou er niet direct toe doen. Bij deze Nederlanders staat zelfs in een correct geformuleerde zin het onderwerp in een krolse omhelzing met het meewerkendvoorwerp terwijl de kronkel in de ene regel smachtend lonkt naar zijn spiegelbeeld in een volgende regel. Dat wat accent in Nederland betekent is niet zozeer het roemruchte apostrofje boven een bepaalde lettergreep maar de spraakklank. Spraakklank zijn de sterke invloeden vanuit de moedertaal en/of de taal die men van huis uit spreekt die in alle andere blijven doorwerken. Het is toch zot voor woorden wanneer iemand met een bepaald accent spreekt en daarbij ook nog presteert het accent verkeerd te leggen. Wat doet die persoon dan precies om in termen van accent te praten? Voor de verstaanbaarheid is direct verantwoordelijk de articulatie en niet het roemruchte accent dat in betekenis fout wordt toegepast. Het Nederlands taalgebied is blijkens wetenschappelijke onderzoeksrapporten al sinds 1983 aan het eroderen. De erosie is dusdanig sterk dat kwaliteits-opiniebladen die in de vorige eeuw de reputatie hadden van bladen voor intelligentsia,thans qua syntactische verzorging amper verschillen van diverse schoolkranten en het straatnieuws. Uitgeverijen durven werken van literaire grootmeesters als Vestdijk, Couperus, Perron etc. niet meer te herdrukken omdat het leesvolk ervoor allang is uitgestorven. Waarom al die heisa jegens allochtonen die als het ware slecht taalvaardig zouden zijn en geen Nederlands zouden willen leren? Nederlanders zijn zelf de grootste prutsers binnen hun eigen moedertaal.

JVKC.STEMA
JVKC.STEMA22 mrt. 2018 - 23:22

Het belanden in de bijstand is voor degene die een betaalde baan prevaleert boven een uitkering, op zich een straf. Het paradoxale is dat de bijstandstrekker een bijzondere prestatie tegenover de gemeenschap moet etaleren om rechten te kunnen ontlenen aan het behoud van die uitkering. De beste oplossing zou zijn om de categorie bij wie de statistische waarschijnlijkheid dusdanig groot is dat bij betrokkene solliciteren volstrekt geen zin heeft, van alle plichten te ontzien en betrokkene te adviseren zijn tijd vruchtbaar te besteden door desnoods oude literatuur op te frissen en de actualiteiten bij te houden. Ondanks het geroep in het algemeen dat het hebben van geen diploma's de kans tot het verkrijgen van een baan sterk doet dalen blijkt dat Nederlandse werkgevers een slecht geschoolde allochtoon liever heeft dan één met één of meerdere academische graden. In de praktijk wordt een éénzijdig beeld geschetst van de reden waarom juist allochtonen werkloos zijn. Niet zelden wordt de taalbeheersing als reden opgedist. Indien het gaat om het buitensluiten van allochtone sollicitanten door werkgevers vanwege het vermoeden dat zij de taal niet óf onvoldoende machtig zouden zijn, dan treft ten aanzien van dit gerezen probleem de politici alle blaam, dunkt mij. Tijdens debatten over integratie leggen deze politici uit zowel het rechtse als het linkse kamp er te pas en onpas de nadruk op dat allochtonen niet taalbeheerst zouden zijn. Indien zij actief het Nederlands zouden willen leren dan zou de werkgelegenheid onder deze categorie automatisch tot een beheersbaar minimum zijn gedaald. Zeer waarschijnlijk doelen zij meer op de nieuwkomers , asielzoekersen en op een fractie oudkomers die in een isolement zou leven en bij wie de Nederlandse taalbeheersing erbarmelijk te wensen over zou laten. Men heeft het niet over de grote aantallen allochtonen die zeer creatief met het Nederlands overweg kunnen. De zinsformulering van de politici brengt semantisch een geheel andere boodschap met zich mee dan wat zij er primair mee beoogden. De Joep Meloen van de afdeling P&O van enig bedrijf en/of instelling bij wie die deze boodschap ten gehore komt , raakt hierdoor alleen maar gesterkt in zijn overtuiging om sollicitanten met een on-Hollands verklankte naam werktuiglijk ter zijde te schuiven. Dit is een heropleving van een gedraging uit de jaren zeventig toen men zonder enig speurwerk aannam dat mensen met een niet blank uiterlijk het Nederlands niet machtig zouden zijn en niet over kwaliteitsdiploma's zouden beschikken. Het genootschap van de taal te Den Haag benevens de Nederlandse taalunie constateerden ooit dat allochtonen een veel groter respect voor het Nederlands zouden hebben dan autochtonen zelf. Deze laatste voelen zich taalbeheerst door het enkele feit dat zij zich omringd wanen door taalonbeheerste allochtonen tegenover wie zij meer dan eens als een taalguru moeten optreden. Voor vele Hollanders is het spreken met een Hollands accent pas echt Nederlands spreken . De zinsformulering zou er niet direct toe doen. Bij deze Nederlanders staat zelfs in een correct geformuleerde zin het onderwerp in een krolse omhelzing met het meewerkendvoorwerp terwijl de kronkel in de ene regel smachtend lonkt naar zijn spiegelbeeld in een volgende regel. Dat wat accent in Nederland betekent is niet zozeer het roemruchte apostrofje boven een bepaalde lettergreep maar de spraakklank. Spraakklank zijn de sterke invloeden vanuit de moedertaal en/of de taal die men van huis uit spreekt die in alle andere blijven doorwerken. Het is toch zot voor woorden wanneer iemand met een bepaald accent spreekt en daarbij ook nog presteert het accent verkeerd te leggen. Wat doet die persoon dan precies om in termen van accent te praten? Voor de verstaanbaarheid is direct verantwoordelijk de articulatie en niet het roemruchte accent dat in betekenis fout wordt toegepast. Het Nederlands taalgebied is blijkens wetenschappelijke onderzoeksrapporten al sinds 1983 aan het eroderen. De erosie is dusdanig sterk dat kwaliteits-opiniebladen die in de vorige eeuw de reputatie hadden van bladen voor intelligentsia,thans qua syntactische verzorging amper verschillen van diverse schoolkranten en het straatnieuws. Uitgeverijen durven werken van literaire grootmeesters als Vestdijk, Couperus, Perron etc. niet meer te herdrukken omdat het leesvolk ervoor allang is uitgestorven. Waarom al die heisa jegens allochtonen die als het ware slecht taalvaadig zouden zijn en geen Nederlands zouden willen leren? Nederlanders zijn zelf de grootste prutsers binnen hun eigen moedertaal.

LijdendeLucas
LijdendeLucas22 mrt. 2018 - 8:56

"De tegenprestatie heeft dus allerlei negatieve effecten;..." Zeer zeker waar, maar zijn er ook positieve gevolgen? Welke zijn die en hoe staan deze in verhouding tot de negatieve? Het is duidelijk met welk doel en vanuit welk perspectief dit betoog geschreven is, ik vind het erg vooringenomen.

ErikDien
ErikDien21 mrt. 2018 - 11:07

Jasper, ik ben het niet vaak met je eens maar nu wel. Goed verhaal

David den U
David den U20 mrt. 2018 - 14:02

Dan even een voorbeeld van hoe het òòk kan. Als verslaafde met chronische PTSS kwam ik ruim twee jaar geleden in Amersfoort in de bijstand terecht. Ik had ooit een hele goede carrière opgebouwd, WO opleiding gedaan, maar de richting waarin ik werkte bevorderde eigenlijk alleen maar m'n verslaving. In het eerste jaar ben ik vrijwilligerswerk gaan doen waar ik mezelf, mede door m'n gebruik, weer helemaal over de kop werkte. Omdat ik al chronisch onder druk sta door de PTSS kon ik dat er niet bij hebben. Mijn trajectbegeleidster heeft mij zonder dwang weer richting verslavingszorg gepraat. Ze was behalve trajectbegeleidster bijna een vriendin. Na het afkicken en behandeling ben ik weer vrijwilligerswerk gaan doen, nu wel in de richting waar ik naar toe wil. Zij heeft maandenlang gevochten om een omscholing er uit te peuteren voor mij en dat is gelukt. Per september kan ik een post-HBO opleiding gaan doen zodat ik ook betaald kan doen wat ik nu doe. Let wel, het UWV heeft voor mij niets gedaan, want ik was te weinig afgekeurd. Psychische problemen tellen blijkbaar niet echt mee en verslaving is volgens de hele medische wereld een ziekte. Maar niet voor het UWV. Met dank aan een gemeentemedewerkster die wèl in me geloofde en uiteraard een behoorlijke verandering van leven van mijn kant gaat dit project dus wel lukken. Ik weet dat iedere gemeente anders is. Ik denk dat je ook gewoon de goede begeleiding moet treffen en zelf ook behoorlijk moet aanpoten. Ja, het kan dus ook positief uitpakken. :-)

1 Reactie
David den U
David den U20 mrt. 2018 - 14:05

Toevoeging. Mede dankzij haar ben ik nu dus ook ruim acht maanden clean. And counting. ;-)

Tina Hosa
Tina Hosa16 mrt. 2018 - 10:04

"De tegenprestatie leidde ook tot de absurde situatie van Harry de straatveger uit Den Haag." Een broodje aap verhaal, volgens mij al tien jaar oud, en nog steeds als argument gebruikt. "“Ik had een succesvol klusbedrijf wat goed liep, maar toen begon de Gemeente Den Bosch een klusbedrijf dat goedkoper was" Alweer zo'n broodje aap verhaal. Hoe kan een bedrijf van professionele klussers van de markt geconcurreerd worden door bijstandstrekkers zonder opleiding? Verreweg de meeste mensen betalen graag voor een klusser mits deze professioneel kan werken. Klungelen kunnen we allemaal. "waarin tientallen bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering plastic bloemen moesten vouwen. Soms jarenlang" Alweer zo'n verhaal. Het is domweg verboden. Zullen we dan de wet eens nalezen?: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-bijstand Met een bijstandsuitkering moet u een tegenprestatie verrichten als uw gemeente hierom vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week gedurende een paar weken of maanden. Het is toch wel zielig dat een SP Kamerlid amper enige sjoege heeft van de geldende wetgeving, en daardoor wat broodje aap verhalen van facebook plukt en die zonder te verifiëren in een artikeltje zet. Misschien moeten ze maar een bijstandstrekker op de plek van Jasper van Dijk in de Tweede Kamer zetten. Ik denk dat we als burger het verschil niet zullen merken.

9 Reacties
Rode druppel
Rode druppel16 mrt. 2018 - 11:12

Steek uw hoofd maar in het zand. Blijf ontkennen . De misstanden heb ik zelf gezien en ondervonden. Paar uur per dag of week ? 30 uur per week jaar in jaar uit bedoelt u. Natuurlijk met solicitatieplicht daarbij van 5 solicitaties per week. U weet werkelijk niets van de uitvoering.

Anneke191
Anneke19116 mrt. 2018 - 14:33

Tina, ik denk dat je gelijk hebt dat Jasper dingen niet helemaal goed gezegd heeft. Onder het mom RE-INTEGRATIE artikel 9 lid 1c worden heel veel bijstandsgerechtigden "gratis" aan het werk gezet. MAATWERK is verplicht, maar dat is papier. In de praktijk werken mensen jarenlang fulltime, omdat ze "arbeidsritme" op moeten doen. Vergis je niet, dit zijn vaak mensen MET jarenlange werkervaring. Zoals de straatveger, maar ik ken een ervaren schilder, die precies hetzelfde heeft mee gemaakt. En dat is echt het topje van de ijsberg. De bloemenvouwers hebben in ieder geval al gelijk gekregen https://www.youtube.com/watch?v=hYBIMwKTPPM

Cliff Clavin
Cliff Clavin16 mrt. 2018 - 15:44

@ Rode Druppel - dank voor je inzet, maar bij Tina Hosa zal die weinig bewerkstelligen. Zij verdedigt de bestaande misstanden, en daarvoor plaatst ze zichzelf buiten de werkelijkheid. Van die moderne slaven, die treinstellen moesten schuren en daarbij een chroom-6-vergiftiging opliepen, wil ze uiteraard niet horen.

Tina Hosa
Tina Hosa16 mrt. 2018 - 15:46

Beste Rode Druppel. Als jij waarneemt dat een overheid de wet of regelgeving overtreedt, dan kun je daarvan aangifte doen. Ik moedig jou ook aan om dat te doen. Misschien met hulp van Het Juridisch Loket ( https://juridisch-platform.nl/juridisch-loket/ ) of met hulp van een politieke partij of vakbond.

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 mrt. 2018 - 17:12

U weet niet wie u voor u heeft!

Tina Hosa
Tina Hosa16 mrt. 2018 - 17:23

"Van die moderne slaven, die treinstellen moesten schuren en daarbij een chroom-6-vergiftiging opliepen, wil ze uiteraard niet horen." Waarom zou ik daarvan niet willen horen, Cliff? Het gaat in deze discussie om de uitleg van de bijstandswet, en Rode Druppel heeft gesignaleerd dat die overtreden wordt. Ik sta erachter dat hij/zij daarvan aangifte doet. Ik vind dat gemeenten zich aan de wet dienen te houden. Ik begrijp niet dat je daarin een reden ziet om rare dingen over mij te zeggen. Dat er op werkplaatsen regelmatig arbo-wetten worden overtreden of anderszins gevaarlijk gewerkt is ook kwalijk, maar een andere discussie. Het is vreemd is dat je mij dit in de schoenen tracht te schuiven. Alsof ik het goed praat dat mensen gevaarlijk werk doen. Integendeel zelfs, als je dat signaleert wil ik jou ook graag hetzelfde advies geven dat ik Rode Druppel geef. Doe aangifte, vraag eventueel steun aan politieke partijen of vakbonden. Aangifte doen is soms helemaal niet zo makkelijk en steun van meer ervaren partijen kan heel zinvol zijn.

Rode druppel
Rode druppel16 mrt. 2018 - 17:25

Tina Hosa Ik wacht tot de aanpassing van Karabulut door de Eerste kamer is. Dan moeten ze wel tot aktie overgaan. Ben aan het lobbyen bij lokale partijen hierover, met matig succes. Alles draait om de centjes.

Tina Hosa
Tina Hosa16 mrt. 2018 - 17:28

"De bloemenvouwers hebben in ieder geval al gelijk gekregen " Bedankt voor je bericht Anneke191. Het toont aan dat het zinvol is om te procederen als gemeenten de wet overtreden. Dat is wat ik zelf ook de hele tijd beweer. Ik had dus gelijk toen in in mijn initiële reactie schreef dat dat verboden was. Het is al twee jaar geleden rechtgezet. De voorbeelden van Jasper van Dijk zijn gewoon erg slecht. Ze zijn niet geverifieerd of reeds rechtgezet op juridische wijze. Procederen is zinvol.

DeadBeef
DeadBeef2 mei 2018 - 13:18

vriend, ik heb bij de fabriek in de achterhoek gewerkt. broodje aap verhaal? dacht het niet!

Rode druppel
Rode druppel15 mrt. 2018 - 17:54

Goed zo. Hoogste tijd dat dit bekend wordt. Als ex bijstandsgerechtigde weet ik hoe het werkt. Eerste jaar als vrijwilliger gewerkt. Na de participatiewet verplicht hetzelfde werk gedaan. Een wereld van verschil in mijn gevoel. Nou wil het toeval dat 6 werknemers van een sociaal werkbedrijf de containerparken en prullenbakken leegmaakten en schoonmaakten. Deze mensen werden aan de kant gezet en ziedaar de bijstandsgerechtigden moesten dit gaan doen, pure werkverdringing. Een bijstandsgerechtigde in mijn gemeente maakt 30 uur per week het hele jaar door. Krijgt 28 snipperdagen en controle bij ziek melden. Sommige mensen doen dit al 3 jaar aan een stuk door. Zal de rest van de misstanden maar niet noemen. ARBEIT MACHT FREI moeten ze boven de poort hangen. Een ieder die dit goed vindt herinner ik aan de hierboven vermelde slogan.

Joyce Klassen
Joyce Klassen15 mrt. 2018 - 11:42

Banen weigeren door bijstandsgerechtigden maakt ook meer kapot dan je lief is. Er moet een balans blijven in de solidariteit, en daar kan verplicht werken voor je uitkering bij helpen. De SP spreekt veel gewone mensen, ik kan me niet voorstellen dat ze nooit klachten horen over mensen die niet uit de bijstand willen.

5 Reacties
vdbemt
vdbemt15 mrt. 2018 - 14:45

'verplicht werken voor je uitkering'; waarom geen aanstelling?

Break on through
Break on through15 mrt. 2018 - 14:58

Verplichten is dwingen. Dwangarbeid is nog altijd verboden in dit land. Er bestaan in dit land "ondernemers" die alleen maar mensen aan nemen met behoud van uitkering. Deze gladjakkers worden er stinkend rijk van en de uitkeringsgerechtigde komt weinig (zeg maar gerust NIETS) verder.... Is dat wat jij noemt gerechtigheid?

Zandb
Zandb15 mrt. 2018 - 15:43

Joyce Dat is een lastige kwestie want hoe zou iemand op onterechte gronden dan een baan kunnen weigeren?

Karingin
Karingin15 mrt. 2018 - 17:32

En voor die anderhalve man en een paardenhoofd tuigen we een heel circus op, dat klauwen vol met geld kost en nauwelijks iets oplevert. Laat die losers toch, veel goedkoper.

richarrd
richarrd16 mrt. 2018 - 6:59

Dat is heel oneerlijk. Er worden heel veel meer mensen geweigerd door bedrijven dan dat mensen banen weigeren. Mensen worden om allerlei redenen niet aangenomen. Het bedrijf of uitzendbureau ziet de mensen liever gaan dan komen. Dan raak je gedemotiveerd maar dat is nogal logisch. Het ligt echt niet aan die mensen. De maatschappij wil de mensen gewoon niet, teveel gedoe. En als mensen vaak ziek zijn geweest in het verleden dan wil het bedrijf de mensen ook niet. Mensen komen zelfs een uitzendbureau binnen en worden dan helemaal niet eens ingeschreven.

7anpau1
7anpau115 mrt. 2018 - 11:15

Het lijkt mij dat een tegenprestatie niet zo'n bezwaar is mits deze door zowel de betrokkene als de samenleving als zinvol wordt beschouwd en gewaardeerd wordt. Daarnaast zou als randvoorwaarde inderdaad moeten gelden dat deze geen valse concurrentie voor betaald werk oplevert en ontduiking van het minimum loon. (Op dit laatste zou overigens ook de Inspectie SZW in mijn ogen streng moeten toezien, ook bij gemeenten.) In Arnhem lopen mensen met hesjes rond die stickers plakken op 'illegaal' afval bij de vuilcontainers. Regelmatig zie ik een oude stoel oid met daarop een grote sticker 'dit afval is illegaal' of iets dergelijks. De zinledigheid voor zowel de betrokken uitkeringsgerechtigde als de burger hiervan is stuitend. Ondertussen loop je buiten het centrum in Arnhem enkeldiep door het afval en bergen nooit opgeruimde bladeren van de vorige herfst. Een dergelijke mensonterende en zinloze bezigheidstherapie kan alleen bedacht zijn door een overbetaalde 'wie-schrijft-die-blijft' ambtenaar die denkt dat de burgers er voor hem of haar zijn. In mijn ogen ligt daar een deel van het probleem, dat de overheid, met name de gemeenten, al decennia hebben bezuinigd op uitvoerende taken als het schoonhouden en onderhoud van de openbare ruimte, waarbij de managements- en beleidslaag die die bezuinigingen moest uitvoeren zich zelf gespaard heeft, c.q. enorm is uitgedijd. Dit blijkt wel doordat de overheidsuitgaven zijn gestegen en er dus alleen bezuinigd is op papier. Het gevolg is dat we te maken hebben met enorme kostbare waterhoofden bij gemeenten die vooral zichzelf aan het werk houden en die per saldo geen toegevoegde waarde hebben voor de samenleving. De oplossing is simpel. Snij de managementlaag eruit en neem weer schoonmakers, stratenmakers, vuilnismannen, platsoenendienst medewerkers, etc. aan en betaal die een fatsoenlijk salaris. Burger blij en veel zinvolle en zingevende banen erbij voor laag en ongeschoolden. Die managementlaag komt, zeker in deze economie, elders wel weer aan de bak. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het verschil tussen Rotterdam en Amsterdam (mede) verklaard kan worden door het feit dat er met het opheffen van de stadsdelen een aantal jaar geleden door Van Es nogal rigoureus is gesneden in de managements- en beleidslaag binnen de gemeente.

1 Reactie
Karingin
Karingin15 mrt. 2018 - 17:30

Welnee. Wat er precies bij de stadsdelen is gebeurd kan ik niet beoordelen, maar geloof mij maar dat in A'dam beleidsambtenaren en managers nog welig tieren. Sterker nog, door een zeer rigoureuze reorganisatie (tegelijk met de opheffing van de stadsdelen én de decentralisatie van de zorg) is de interne bureaucratie alleen maar erger geworden. Saillant detail: Gemeentesecretaris Van Gils heeft eenzelfde reorganisatie eerst in R'dam doorgevoerd. Goddank gaat die gek er in A'dam binnenkort uit, maar we zitten wel met de gebakken peren. Ik hoop voor andere gemeentes dat Van Gils niet weer doorgeschoven wordt naar een volgende.

adriek
adriek15 mrt. 2018 - 10:54

Daarentegen is het ook wel een tikkeltje vreemd dat we duizenden mensen uit Polen en omstreken halen om toch al laagbetaald werk nog goedkoper te laten doen.

1 Reactie
EricDonkaew
EricDonkaew15 mrt. 2018 - 15:43

@AdrieK ------------------------------------------ Klopt en ik mis dat ook een beetje in het betoog van Jasper van Dijk.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker15 mrt. 2018 - 10:32

De tegenprestatie lijkt in de meeste gevallen helemaal niet op regulier werk. En van verdringing is lang niet altijd sprake. De bedoeling is de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten en of dat op die manier lukt is maar helemaal de vraag. Het zou verstandiger zijn als gemeentes actief arbeidsbeleid zouden gaan voeren. Ik hoor overal om mij heen dat er in de zorg heel veel vacatures zijn. Waarom werkelozen dan niet opleiden voor een baan in de zorg? Dat is toch veel effectiever?

8 Reacties
Break on through
Break on through15 mrt. 2018 - 15:01

Volgens mij heeft ieder mens de vrije keuze het werk te KIEZEN wat hij of zij wil i.p.v. dat een ambtenaar of werkgever gaat zitten bepalen welk werk je MOET doen. Dan is het namelijk dwangarbeid en dat is gewoon verboden in dit land....

Piet de Geus
Piet de Geus15 mrt. 2018 - 19:10

"Volgens mij heeft ieder mens de vrije keuze het werk te KIEZEN wat hij of zij wil" Mits hij de consequenties van weigering accepteert.

Break on through
Break on through16 mrt. 2018 - 2:41

"Mits hij de consequenties van weigering accepteert. " Je laat weer duidelijk zien dat je er weinig van begrijpt Piet. In principe is er maar één iemand die bepaald welk werk je doet.En dat is de persoon in kwestie zelf. Dat (extreem) rechts altijd maar weer in z'n slavernij modus gaat zitten en mensen met het wetboek in de hand altijd maar wil dwingen doet daar weinig aan af. Daarbij blijft overigens als een paal boven water staan dat mensen middels maatregelen dwingen werk te accepteren dwangarbeid is en dat is gewoon verboden in Nederland. In oorden al Noord Korea e.d. is dwangarbeid overigens wel gangbaar, wellicht dat rechts Nederland zich daar maar moet gaan vestigen i.v.m. goedkope arbeidskrachten... Hoeven ze geen oost Europeanen in te hoeren voor vijf euro per uur. Ik zal als gevolg van dit schrijven straks wel weer 3x gevisiteerd worden door medewerkers van de NSB maar dat boeit me weinig. Deze NSBers weten zelf wel wie ik bedoel met NSBers. De helden! (klaplopers zijn het)

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker16 mrt. 2018 - 12:19

"Volgens mij heeft ieder mens de vrije keuze het werk te KIEZEN wat hij of zij wil" Precies dus als jij zelf in staat bent werk te vinden dat naar je zin is, is er dan ook geen enkel probleem. Pas als je dat niet lukt en je vraagt de maatschappij om een bijdrage in je levensonderhoud, kan het zijn dat de maatschappij daar wat voor terugvraagt.

Break on through
Break on through16 mrt. 2018 - 16:52

Helaas voor jullie. Conform Europees recht, EVRM is het verboden. Lees dit maar: http://www.112werkforum.nl/participatiewet-in-strijd-met-europees-recht/ Hierin valt te lezen het volgende: "Art. 4: verbod op slavernij en dwangarbeid Onder dwangarbeid wordt de arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil, verrichten. Nu zijn Nederlandse gemeenten juist vanaf 1 januari verplicht om beleid te hebben rondom tegenprestaties die vereist kunnen worden van mensen met een bijstandsuitkering. (‘participatiewet’) Maar let op het ‘vereist kunnen worden ’. Want er kan dus helemaal geen tegenprestatie geëist worden omdat arbeid onder bedreiging van straf (het verliezen of korten op de bijstandsuitkering) door het EVRM simpelweg wordt gezien als dwangarbeid. Hoe simpel kan simpel zijn? Hoe duidelijk kan duidelijk zijn? Je kunt er als politieke partij natuurlijk voor kiezen om alle bijstandsuitkeringen dan maar helemaal af te schaffen, indien je er dan toch al vanaf wil om redenen van onbetaalbaarheid, maar ook dat biedt geen soelaas omdat de Centrale Raad van Beroep recent heeft bepaald dat zelfs uitgeprocedeerde asielzoekers een wettelijk recht hebben op bed, brood en bad, waarmee je feitelijk dus al snel op het niveau van een bijstandsuitkering belandt." M.a.w. mensen dwingen werk te verrichten als tegenprestatie voor een uitkering is verboden. Fijn weekend....

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker16 mrt. 2018 - 18:57

@Break trough Als je dat vindt moet je naar de rechter stappen. Maar de bottomline is natuurlijk dat het blijkbaar onverdragelijk voor je is om iets terug te doen voor de maatschappij.

Piet de Geus
Piet de Geus16 mrt. 2018 - 23:38

"Je laat weer duidelijk zien dat je er weinig van begrijpt" Och arme... "In principe is er maar één iemand die bepaald welk werk je doet.En dat is de persoon in kwestie zelf." Maar als je evengoed anderen voor jou een uitkering op wilt laten hoesten, krijg je toch te maken met een sociaal contract. Dat is iets heel engs, want dat veronderstelt een vorm van wederkerigheid waarbij er ook aan jou eisen worden gesteld. Jij bepaalt welk werk je doet maar wie jou moet betalen heeft ook iets te zeggen over de voorwaarden waaronder die daartoe bereid is. Hoeveel Godwins je er ook schuimbekkend bij haalt. Daarmee verander je jezelf alleen maar in zo'n kleuter die in de supermarkt ligt te krijsen omdat hij het rek met snoepjes niet leeg mag halen.

Break on through
Break on through17 mrt. 2018 - 3:44

@ De Mes, Sinds wanneer zijn ondernemers maatschappelijk bewogen. Daar gaat het toch altijd en alleen maar om veel geld verdienen, hoe dan ook? Je moet je gewoon aan de wet houden. De bottomline is dat het verboden is bij wet. (op landelijk niveau, Europees niveau en wereldwijd niveau) Feit is dat "ondernemers" middels dwangarbeid, want daar hebben we het over, in Nederland bezig zijn zich over ruggen van weerloze mensen te verrijken. Ze zouden eigenlijk beschermd moeten worden door de gemeenschap waar ze wonen maar in plaats daarvan worden ze geconfronteerd met dwangarbeid. Dat soort praktijken hebben we voor het laatst gezien tijdens NAZI Duitsland. Kun je nagaan tot welke ideologieën sommige "ondernemers" zich denken te moeten verlagen....Als het maar veel geld oplevert... Wat dat betreft kun je gerust spreken van een "arbeit macht frei" mentaliteit....

omaoeverloos
omaoeverloos15 mrt. 2018 - 10:11

Oei... ik, slavedrijver, liet mijn kinderen vroeger ook klusjes doen voor hun zakgeld. Begrijp nu dat dit dwangarbeid was en ik daarmee het brood uit de mond van professionele autopoetsers, grasmaaiers, hondenuitlaters en boodschappenbezorgers heb gestoten. Mea Culpa...

5 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens15 mrt. 2018 - 14:39

@ omaoeverloos Jij schrijft: Mea Culpa… Dat is een beetje mager excuus aan je kinderen die om in aanmerking te komen voor eten, zorg en onderdak van jou allerlei dwangarbeid moesten doen. Gezien deze tekst zie je, je eigen falen als ouder, nog steeds niet onder ogen.

Zandb
Zandb15 mrt. 2018 - 15:48

oma Ik vind dat een misselijke reactie; om mensen in de bijstand te vergelijken met de wijze waarop u uw kinderen, alleen omdat u ze 'bezat' klusjes kon opdragen en al dan niet daarvoor belonen.

omaoeverloos
omaoeverloos16 mrt. 2018 - 11:59

"Dat is een beetje mager excuus aan je kinderen die om in aanmerking te komen voor eten, zorg en onderdak van jou allerlei dwangarbeid moesten doen." Komkom, dat eten schoten ze al heel jong zelf bij elkaar, hoor.

omaoeverloos
omaoeverloos16 mrt. 2018 - 12:01

Kinderen zijn geen bezit, Gerrit, en je kunt ze niet vroeg genoeg leren dat geld het enige schijnt te zijn waar het in deze wereld om draait om ze niet totaal wereldvreemd op te laten groeien.

Zandb
Zandb17 mrt. 2018 - 7:19

oma Kom op zeg! Nou dat moet u dan maar eens proberen met de kinderen van andere ouders. Een misselijke vergelijking maar u bedoelt het vast goed.

DaanOuwens
DaanOuwens15 mrt. 2018 - 9:55

Als ik naar het Rotterdamse en Amsterdamse beleid kijk is natuurlijk het Amsterdamse beleid beschaafder en menselijker. Maar verder tamelijk weinig verschil. Amsterdam bewijst dat niets doen tot een prima resultaat leidt. Mensen gaan vanzelf aan het werk als de economie aantrekt. Rotterdam beweert dat mensen aan het werk gaan vanwege de harde aanpak. Maar ook de Rotterdamse ex-werklozen die structureel aan de slag zijn hebben niets aan de gemeentelijke dienstverlening gehad. Ook zij hebben zelf werk gevonden. De overeenkomst tussen beide steden is dat er helemaal geen arbeidsmarktbeleid is gevoerd. Want dan zouden mensen die werkloos zijn 2 jaar geleden al geschoold en getraind zijn om de vacatures te vervullen die nu ontstaan. Maar vooruit kijken is niet veel politici gegeven. Ook de SP wethouder in Amsterdam niet. Van Leefbaar in Rotterdam was al helemaal niets te verwachten. Een domme wethouder voert dom beleid. Interessant wordt dit jaar 2018. Dan moet zichtbaar worden over de Amsterdamse en Rotterdamse politiek over enige hersencellen beschikken. Want vanaf 2018 ontstaan en beide steden ongeveer 5000 extra banen in de zorg. Een enorme kans voor werklozen, maar voor beide steden is het gevolg dat er echt geïnvesteerd moet worden in werklozen. In plaats deze mensen weg te zetten als dom en ongeschikt moet onderzocht worden welke mensen potentie en motivatie hebben. Dat vereist een totaal andere manier van kijken naar werkloze mensen. Ik acht Rotterdam niet in staat deze omslag te maken. Maar Amsterdam wellicht wel. Vergelijkbare groei voltrekt zich overigens in andere economische sectoren maar niet op deze schaal. Het wordt dus interessant.

Hiltermann
Hiltermann15 mrt. 2018 - 9:28

Opnieuw een droevig voorbeeld van ondoordacht beleid dat voor een enorme ravage zorgt. Heeft overeenkomst met de koude sanering in de zorg die nu heeft geleid tot een tekort van 130.000 zorgmedewerkers. Is het niet mogelijk dit soort doldrieste beleidsvoornemens vooraf te laten toetsen door een raad van gezond verstand? Zorgmedewerkers werden beroofd van hun werknemersstatus en mochten ook nog 30% loon inleveren. Nu moet de overheid maar zien hoe ze het tekort van 130.000 zorgmedewerkers oplost, Bij jonge mensen bestaat weinig animo om in de zorg te gaan werken. Geef ze eens ongelijk.

2 Reacties
Karingin
Karingin15 mrt. 2018 - 17:20

Tja, daar hebben we de 1e kamer en de raad van state voor. Helpt niet echt.

Hiltermann
Hiltermann15 mrt. 2018 - 22:29

De hoop dat de tweede kamer ooit in staat is te overzien wat de gevolgen zijn van wetsvoorstellen heb ik al laten varen. De RvS beoordeelt voorgenomen wetsbesluiten maar adviseert vrijblijvend. Rutte cs leggen deze adviezen steeds vaker naast zich neer. De eerste kamer zou moeten waken over oa de uitvoerbaarheid maar is steeds meer een politiek gericht lichaam geworden zie de behandeling van de donorwet. Hef de eerste kamer op en stel daarvoor in de plaats een constitutioneel hof. Dan is het gedoe met vakantie vierende kamerleden die niet genoeg hebben aan 24 weken reces per jaar ook opgelost.

Paul250371
Paul25037115 mrt. 2018 - 9:15

Of de gemeente fungeert als uitzendbureau. Zij leveren bijstand mensen die dan E 2,5 per uur verdienen op hun uitkering en de gemeente dient een factuur in van E 12,5. Ze maken op de rechteloze dwangarbeid een tientje per uur winst. Bijstand is een recht en als er gevraagd wordt om een ochtend te vegen oid dan is dat niet meer dan redelijk als de persoon daar (fysiek) toe in staat is maar verplichte dwangarbeid zonder contract etc. is een schande. Uitbuiting van de allerarmsten.

1 Reactie
DeadBeef
DeadBeef2 mei 2018 - 13:40

er zit een groot verschil tussen een keer een dagje een straat vegen en fulltime werk verrichten. neem mijn situatie bijvoorbeeld. ik krijg een aanvulling van ongeveer 350 euro per maand, echter werd ik wel verplicht hier 2 jaar lang (tot er een rechtzaak kwam, die we gewonnen hebben) fulltime werk te verrichten, in de genoemde fabriekshal in de achterhoek. ik heb geen problemen om dat werk te doen, als het maar loont.

doewel
doewel15 mrt. 2018 - 8:52

Het is jammer dat je dit soort dingen dan weer moet verplichten, lees: wettelijk moet regelen. Ik zou, mocht ik ooit in de bijstand komen, niets liever willen dan wat terug te doen voor de gemeenschap die zich mijn lot heeft aangetrokken. Gewoon als tegengebaar, als dank voor de betoonde beschaving. Het maakt mij daarbij niet uit wat, geen enkel werk is vernederend, alles wat gedaan moet worden is even belangrijk. Terzijde: Jasper van Dijk is, hoewel overtuigd socialist, een van de meest ruimdenkende, aardige politici die ik ken. Heb de man leren kennen met voetbal en daarna in de kroeg. U weet wat ze zeggen over mannen: je leert ze pas kennen in de strijd. Welnu, Jasper had een matige techniek, maar compenseerde dat met fanatisme en snelheid. Enige minpunt: hij had nul en ik bedoel nul oog voor zijn medespelers. Hij zag gewoon niks, zelfs de goal miste hij soms met tientallen meters, alsof het veld in zijn hoofd een kwartslag was gedraaid. Ik heb hem altijd met enige verbazing gadegeslagen. Maar: buitengewoon vriendelijke, slimme jongen. Gaf ondanks zijn karige loon ook nog wel eens een biertje terug, zo'n soort jongen.

6 Reacties
Zandb
Zandb15 mrt. 2018 - 11:04

.... en zie eens om..... Waarom wilt u uw dankbaarheid jegens de gemeenschap (die u bewaart voor de bijstand) alleen maar kenbaar maken, als u in de bijstand zit? En wilt u nu duidelijk maken dat we Jasper, wat dit punt betreft, niet zo serieus hoeven te nemen, nu u zo uw best doet om de man, in een terzijde nota bene, te kenschetsen?

doewel
doewel15 mrt. 2018 - 13:59

@Zandb Soms maak ik me oprecht zorgen over je, serieus, maar wat kan ik eraan doen? Naar wie kan ik toe? Precies. Naar niemand. We moeten maar afwachten en vertrouwen op de deskundigen. Over van Dijk wilde ik niets anders zeggen dan dat het me een goeie kerel leek, ofschoon hij een fundamenteel andere wereldvisie heeft. Dat bestaat, Zandb., dat kàn: ideeën niet persoonlijk nemen (mensen wel). Ik vond dat ik dat best eens mocht benadrukken. Zo koester ik hier op de Joop een diepe sympathie voor mannen als Cliff en Brave. In niets lijken zij op mij. Zij zijn belezen, soms geestig en vaak erudiet maar je moet ze geen invalzaag geven en de oorlog win je er niet mee. Als ik denk aan totale watjes die nog geen bal kunnen hooghouden, denk ik meteen aan hen. Toch heb ik niet het idee dat zij de kwaadsten zijn, integendeel.

Zandb
Zandb15 mrt. 2018 - 15:54

doe wel Ik begin het te begrijpen; we moeten u dus niet al te serieus nemen. Toch heb ik niet het idee dat u de kwaadste bent, integendeel.

Paul250371
Paul25037115 mrt. 2018 - 22:50

doewel Op zich is het wel een legitieme vraag. Als een bijstanduitkering er voor zorgt dat je behoorlijk ver wilt gaan om de gemeenschap en haar betoonde beschaving te bedanken dan is er vast wel iets tijdens je productieve uren te doen, al is het nu alleen maar om het land ter wille te zijn en te danken. Mocht je dit al doen dan heb ik niets gezegd mocht je niets doen dan wordt het tijd vind ik. "Het maakt mij daarbij niet uit wat, geen enkel werk is vernederend, alles wat gedaan moet worden is even belangrijk. "

Paul250371
Paul25037115 mrt. 2018 - 22:51

tijdens is naast

doewel
doewel16 mrt. 2018 - 6:54

@Zandb Ik ook van jou, zandb @Paul Die dank uit zich, extreem neo-liberaal, in het betalen van geld, belastinggeld welteverstaan. Alles draait om geld immers, zo hebben we het geregeld. En als de staat geld van je wil, moet je het niet gek vinden als mensen gaan werken - hoe anders moet je dat geld ophoesten? De tijd van wederdiensten is voorbij. Dus als wij ergens op de wereld een rivier open houden, een haven aanleggen, een kust redden of een windmolenpark aanleggen, dan betalen die dictators mij van ons ontwikkelingsgeld of onze oliedollars en via de belastingdienst in Nl komt dat geld dan terecht bij bijv. bijstandstrekkers. Je vraag gaat vast over vrijwilligerswerk. Ja, dat doe ik, dat kan niet anders met kinderen en nee, niet met vaste regelmaat. Ik ben de helft van de tijd ver weg en de andere helft heb ik best veel tijd. Kantines draaiende houden, dat soort dingen. Maar geldt je vraag dan niet a fortiori de mensen die bijstand genieten?

Break on through
Break on through15 mrt. 2018 - 8:48

Goed dat dit word aangekaart. Tegenprestatie voor je uitkering is werk zonder arbeidsovereenkomst (AOK) en met represaille dat mensen gekort worden op hun uitkering. Dit is dus onder dwang arbeid verrichten. Dus dwangarbeid! Dwangarbeid is verboden volgens de Nederlandse wet maar niet onder het regime van rechtse figuren....

kassakijker73
kassakijker7315 mrt. 2018 - 7:54

Dat er voorbeelden zijn waarin dit niet goed uitpakt, wil niet zeggen dat werken voor een bijstandsuitkering per definitie niet kan. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de volgende voorwaarden: - je werkt maximaal 2 uur per week waardoor je uurloon in de vorm van een uitkering riant is. - je doet alleen werk dat nu nog niet bestaat - je werkt niet voor commerciele bedrijven, alleen voor de overheid.

DaanOuwens
DaanOuwens15 mrt. 2018 - 7:51

Deze SP-er heeft weinig kijk op het probleem. De tegenprestatie lijkt in niets op regulier werk. Als voorbeeld: Een werkloze rijdt als tegenprestatie in een wijkbusje in Rotterdam. Werkelijke rijtijd per dag 2 uur en hij werkt maximaal 20 uur per week. Maar is 6 uur per week "aan het werk". Er staat geen druk op iets te doen het gaat in ontspannen sfeer. Het sociale contact is belangrijker dan het resultaat. Maar wijkbusjes worden ook commercieel uitgevoerd. Op dat busjes zit ook een werkloze maar die krijgt betaald. Ook 20 uur per week, minimumloon voor een periode van 6 maanden. Die moet gewoon zijn uren vol maken en hard werken. Heeft dus exact hetzelfde inkomen als de werkzoekende die de tegenprestatie levert. In Rotterdam komen beide varianten voor. De eerste zit in de MO-doelgroep (Maatschappelijke ondersteuning) die ongeveer de helft van de bijstand populatie vormt. Deze mensen zijn voor 80% tevreden over wat ze moeten doen. Het probleem zit in de tweede groep. Er is in Rotterdam een grote groep werklozen die wel werkt maar niet uit de uitkering komt. Of slechts voor een periode van enkele maanden. Hun inkomen uit werk is minder dan bijstandsniveau dus meestal moet de uitkering in stand blijven een deel van de verdiensten mogen zijn houden bovenop de uitkering voor maximaal 6 maanden. Maar tegelijk lopen zij daardoor het risico dat huurtoeslag en zorgtoeslag ingetrokken moeten worden of terug betaald worden. Daardoor schieten ze er per saldo niets mee op of worden er zelfs slechter van. Deze groep maakt nauwelijks kans op banen die fulltime zijn en een normaal salaris over langere tijd bieden. Deze groep zijn de zogenaamde draaideur werklozen die vermoedelijk in Rotterdam ook 20.000 mensen groot is. Kortom voordat deze SP-er uitspraken doet moet hij goed nagaan over welke groep hij het heeft. Dat is namelijk nogal bepalend voor het gegeven of je de tegenprestatie moet veroordelen.

Joop den Uil
Joop den Uil15 mrt. 2018 - 6:34

hebben we geen vakbond meer sinds Agnes Jongerius naar Brussel verhuisde ?

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten15 mrt. 2018 - 9:50

Jawel hoor, Hier kun je lid worden: https://www.fnv.nl/

quatsch
quatsch15 mrt. 2018 - 0:22

Werkverschaffing 2.0 https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Werkverschaffing

Brave Hendrik4
Brave Hendrik415 mrt. 2018 - 0:10

Het bedrijfsleven wentelt keer op keer zijn problemen af op de maatschappij en de belastingbetaler door bij het eerste het beste tegenwindje werknemers als menselijk vuil te storten op de uitkeringsbelt. En dan, als deze ondervoed, uitgemergeld, uitgeknepen en ten einde raad zijn - en de scheurbuik na aan de tandwortels staat - komen die wel doorvoede uitbuiters en uitvreters doodleuk eisen dat die armzalige geraamten - beroofd van hun energie om met hun laatste nagel aan hun kont te krabben, overdekt met afschuwelijke zweren en open geestelijke wonden, waar de pus glinstert en bubbelend belletjes blaast - voor niks en niemendal of voor een appel en ei even hunnie problemen komen oplossen. Hoe lang nog, mensen? De SP, de PvdA en GL, het zijn hoeders van de status quo, lakeien van de macht, en - zoals dat akkefietje met NIDA aantoonde - afschuwelijke racisten bovendien. Trap d'r niet in!

1 Reactie
Grietje Genot
Grietje Genot15 mrt. 2018 - 7:32

Dat laatste is helaas maar al te waar: : https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/14/racisme-breekt-linkse-samenwerking-in-rotterdam-op-a1595540

Piet de Geus
Piet de Geus14 mrt. 2018 - 23:27

"De tegenprestatie leidt tot onwenselijke verdringing." Dat geldt ook voor de sociale werkvoorziening waar de SP (terecht) wel een voorstander voor is. Of zou je die verdringing kunnen voorkomen? Dan kan het ook bij de tegenprestatie. Het is kiezen of delen, anders doe je aan gelegenheidsargumentatie.

7 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin15 mrt. 2018 - 7:58

De sociale werkvoorziening is dacht ik meer voor mensen met een individuele handicap.

vdbemt
vdbemt15 mrt. 2018 - 8:33

Bij de sociale werkvoorziening bereik je dat mensen met fysieke en/of verstandelijke beperking betaald werk verrichten. Met de tegenprestatie bereik je dat gezonde mensen onbetaald werk verrichten. Daarmee gewoon als 'uitkeringstrekker' moeten voortleven en voor anderen betaald werk in beslagnemen.

Piet de Geus
Piet de Geus15 mrt. 2018 - 10:08

"De sociale werkvoorziening is dacht ik meer voor mensen met een individuele handicap." Dat is niet relevant voor de vraag of dat werk niet tot verdringing van regulier werk leidt: dat kan het namelijk wel, doordat het werk niet rendabel hoeft te zijn en er maar een beperkte prijs wordt doorberekend. Dat moet je dus dichttimmeren met regelgeving, net als bij de tegenprestatie. Want in beide gevallen krijg je op dat vlak met exact hetzelfde probleem te maken.

vdbemt
vdbemt15 mrt. 2018 - 14:56

@Piet de Geus. Zodra men officieel betaald krijgt voor werk dat men verricht, waarbij het irrelevant is of men gehandicapt is, kun je moeilijk van verdrongen werk spreken. Werk kan minder van belang lijken, er is geen werkgever die werk laat verrichten dat niet nodig is. Dat is geld weggooien.

DaanOuwens
DaanOuwens15 mrt. 2018 - 17:37

@ Piet de Geus Jij schrijft: Dat moet je dus dichttimmeren met regelgeving, net als bij de tegenprestatie. Want in beide gevallen krijg je op dat vlak met exact hetzelfde probleem te maken. Deze constatering is correct. Daarom is er bij de tegenprestatie en de WSW beiden soms sprake van verdringing. En daar waar geen sprake is van verdringing wordt vrijwel altijd zinloos werk verricht.

Piet de Geus
Piet de Geus15 mrt. 2018 - 19:11

"Zodra men officieel betaald krijgt voor werk dat men verricht, waarbij het irrelevant is of men gehandicapt is, kun je moeilijk van verdrongen werk spreken." Dat is nu juist het punt: het gaat niet om 'officieel betaald' krijgen maar om gesubsidieerd aan de slag gaan.

Piet de Geus
Piet de Geus15 mrt. 2018 - 19:18

"En daar waar geen sprake is van verdringing wordt vrijwel altijd zinloos werk verricht." Waarbij je zinloos wel nader moet definiëren: in de sociale werkvoorziening draait het om andere zaken dan productiviteit, al is daar door bezuinigingen behoorlijk de klad in gekomen. Deels is het ook bedoeld als veredelde bezigheidstherapie. Waar het de tegenprestatie betreft is het bijkomende doel om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, wat soms al begint met het simpelweg leren van regelmaat en op tijd komen. Ook hier is de praktijk lang niet altijd in overeenstemming met de uitgangspunten. Maar dat werk dat niet verdringt zinloos is is beslist geen wet van Meden en Perzen. Naast de doelen voor de personen in de wsw of tegenprestatie kun je dat werk ook gebruiken voor gemeenschapstaken waar nu geen geld voor is: denk aan het vervangen van al dat onderhoudsarme publieke groen door fatsoenlijke plantsoenen. Noem het luxe maar zinloos is het zeker niet.

DeRedeMist
DeRedeMist14 mrt. 2018 - 22:42

Het is algemeen bekend werkloosheid leidt tot apathie, en dat is niet gunstig voor toekomstige kansen op werk. Eén manier om die apathie te doorbreken is de tegenprestatie, en die werkt aantoonbaar. En ja, ik spreek niet uitsluitend op basis van de onderzoeken die hiernaar geweest zijn maar ook uit eigen ervaring. Dat de SP dit niet wil is logisch, zoveel mogelijk mensen afhankelijk van een uitkering, dat vergroot de achterban, en dat is in lijn met alle ideeen van de SP over de arbeidsmarkt, alles voor paar extra zetels. Maar helpen problemen op te lossen doet het natuurlijk niet.

3 Reacties
rvb2
rvb215 mrt. 2018 - 7:41

De SP wil juist minder mensen afhankelijk van de bijstand, en wie zonder loon moet werken met behoud van uitkering blijft afhankelijk van de bijstand. Waarom wil u mensen zo graag in de bijstand laten, ipv hen een baan aan te bieden?

Peterrr3
Peterrr315 mrt. 2018 - 8:05

"Dat de SP dit niet wil is logisch, zoveel mogelijk mensen afhankelijk van een uitkering, dat vergroot de achterban, en dat is in lijn met alle ideeen van de SP over de arbeidsmarkt, alles voor paar extra zetels." Wat een flauwekul beweert u hier. Volgens mij zet de SP zich al jaren in om zoveel mensen aan fatsoenlijk betaald werk te krijgen. En dan reageren nitwits als u op deze manier, zucht...

Gerry Damen
Gerry Damen15 mrt. 2018 - 8:38

En hoe voorkom je dan de verdringing op de arbeidsmarkt? Werkoos? Tegenprestatie bij PostNL. Daar hadden betaalde werknemers kunnen zitten, maar er zitten bijstandsgerechtigden. Werkloos? Tegenprestatie als administratieve kracht (kennis van me), die had daar ook gewoon betaald kunnen zitten. Was ze meteen niet meer werkloos geweest. Leg mij eens uit welke problemen die tegenprestatie nou concreet oplost?

Dongen2
Dongen214 mrt. 2018 - 22:22

Tja, geld krijgen waar je niet voor gewerkt hebt ondermijnt het principe dat geld een ruilmiddel is dat staat voor een product of dienst die je levert in ruil voor een product of dienst van een ander. Vanuit dat principe is een tegenprestatie verwachten voor een uitkering helemaal niet zo gek natuurlijk. Het moet alleen niet gebruikt worden als vervanging voor werknemers die in loondienst zijn. Daar ben ik het dus wel mee eens met de SP.

Spelchecker2
Spelchecker214 mrt. 2018 - 22:16

Helemaal eens! Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Zinloos rondschoppen van mensen die het wat minder getroffen hebben in het leven is misdadig.

Maghetweten
Maghetweten14 mrt. 2018 - 21:13

Kan iemand mij uitleggen wat rechtvaardigt dat er überhaupt nog iemand in de bijstand zit in deze arbeidsmarkt? Schreeuwend te kort aan werknemers van ongeschoold tot universitair? Hier is geen enkel maar dan ook geen enkel excuus voor.

10 Reacties
DeRedeMist
DeRedeMist14 mrt. 2018 - 22:43

Er zijn slecht 800.000 vacatures, veel te weinig om mensen uit de bijstand te krijgen, want voor die vacatures halen we immigratie naar ons toe, dus hoeven wij de bijstand niet uit te komen.

Hiltermann
Hiltermann14 mrt. 2018 - 22:53

Vraag me af wat maghetweten weet.

Perezoso
Perezoso14 mrt. 2018 - 23:08

Je mag alles weten. Je hebt wel nog effe te gaan...

Piet de Geus
Piet de Geus14 mrt. 2018 - 23:28

"Schreeuwend te kort aan werknemers van ongeschoold tot universitair?" Niet van ongeschoold maar van laaggeschoold. En dan ook nog een bepaald type vmbo.

Klaas Punt
Klaas Punt15 mrt. 2018 - 5:46

Als iemand ontslag krijgt uit een vaste baan en daarna vanuit de gemeente gedwongen wordt hetzelfde werk van z'n oude baan te doen zonder arbeidscontract dan lijkt mij iets loos in de samenleving. Het excuus moet dan van de bestuurders komen toch?

richarrd
richarrd15 mrt. 2018 - 6:43

Dat voorbeeld van de vuilnisman die ontslagen werd en met behoud van de uitkering hetzelfde werk moest gaan doen, dat is in ieder geval al één voorbeeld. Of vergeet u al wat u leest terwijl u het aan het lezen bent? De mensen die in de bijstand zitten krijgen blijkbaar geen werk, ze zullen wel ziek zijn of zo en dan kan er wel werk zijn maar dan krijg je geen werk. Bedrijven nemen liever geen zieke mensen aan.

richarrd
richarrd15 mrt. 2018 - 6:46

Bedrijven nemen liever ook geen mensen aan die een angststoornis hebben of met wat voor psychische ziekte dan ook. Dan heb je nog mensen met chronische stress bijvoorbeeld dat door de overheid nog niet erkend wordt als ziekte en dus blijven mensen in de bijstand.

richarrd
richarrd15 mrt. 2018 - 7:00

Mensen die niet goed in teamverband kunnen werken krijgen ook geen werk.

Peterrr3
Peterrr315 mrt. 2018 - 8:11

@DeRedeMist, waar vind je dat getal van 800.000 vacatures die er nu zouden zijn? Keek even op google. Eind vorig jaar zaten ze nog op een aantal onder de 300.000. Recentere cijfers kwam ik niet tegen... Dus in paar maanden tijd is dat aantal bijna verdrievoudigd?

DaanOuwens
DaanOuwens15 mrt. 2018 - 9:38

@ Maghetweten Je hebt kennelijk geen benul waar je het over hebt. Er zijn in 2018 wellicht wel 900.000 vacatures. Misschien zelfs wel meer. Dat is het aantal vacatures dat in 1 jaar ontstaat. Dat is iets anders als het aantal openstaande vacatures. Dat zal 300.000 zijn. Die vacatures worden voor 80 % of meer vervuld door mensen die al een baan hebben. Er zijn dus veel minder vacatures voor werklozen dan er werklozen zijn. Dus je stelling is flauwekul. Verder is er geen match tussen de werklozen en de vacatures. Er is een mismatch op werkervaring en opleiding. Veel werkgevers willen niet vooraf investeren in nieuwe medewerkers door hen zelf op te leiden en werkervaring aan te bieden. Maar ook zijn er veel werkgever die geen ouderen, werklozen of allochtonen aannemen. En natuurlijk beschikken veel werklozen niet over de goede kwalificaties. Dus aan beide kanten van de arbeidsmarkt loopt het vaak mis. Nederland had gedurende de crises juist mensen moeten scholen en trainen dan was er nu meer geschikt personeel geweest. Maar rechts beleid "werken voor je geld" heeft zinnig arbeidsmarkt beleid voorkomen.

msj_meijerink
msj_meijerink14 mrt. 2018 - 20:20

Jasper van Dijk is wereldkampioen appels met peren vergelijken.

1 Reactie
RosaLange
RosaLange14 mrt. 2018 - 20:44

"Jasper van Dijk is wereldkampioen appels met peren vergelijken. " Want?

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers14 mrt. 2018 - 20:07

Een tegenprestatie houdt nog niet in dat je een volle werkweek die vereist is voor een volledig minimumloon moet uitvoeren. Bovendien houdt het ook niet noodzakelijkerwijs in dat je iets uit moet voeren wat betaald werk verdringt. Als je het slim doet kan de tegenprestatie zelfs betaald werk voor anderen genereren. En niet onbelangrijk zal het zeker ook sommigen meer aanzetten om betaald werk te vinden.

1 Reactie
Karingin
Karingin15 mrt. 2018 - 17:09

Maar het gebeurt helemaal niet slim. Er is van alles opgetuigd dat klauwen vol met geld kost, de markt verstoort en goedwillende mensen tot wanhoop drijft. Ik herinner me een verhaal van een hoogleraar die gedwongen papier moest prikken, want dat is goed voor de arbeidsmoraal. Serieus? Die man was boven de 50, hoog opgeleid en had zijn hele leven gewerkt. En die komt echt niet aan de bak als je hem een oranje hesje aan trekt en 20 uur per week gaat lopen vernederen. Want de "begeleider" had ook nog eens de hele tijd commentaar dat zijn vuilniszak aan het eind van de dag niet vol genoeg was. Geen rekening houdend met het feit dat de man geen fysiek werk gewend was, of dat toevallig de straat een keer niet zo smerig was. Als je mensen wil activeren, zul je maatwerk moeten leveren. Wat er nu gebeurt is weggegooid geld en slecht voor de samenleving.

Karingin
Karingin14 mrt. 2018 - 20:06

Altijd schrijnend zulke verhalen. Ik ben ook fel tegenstander van deze dwangarbeid.

6 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin14 mrt. 2018 - 21:15

@ Karingin - uiteraard met je eens. Fatsoen, medemenselijkheid, en inlevingsvermogen zijn zeldzaam geworden. Altijd staan er typetjes à la Henk Kamp klaar, aktetas en zakjapanner gereed, om anderen te vernederen. Zo ook hier.

DeRedeMist
DeRedeMist14 mrt. 2018 - 22:47

Het is geen dwangarbeid iedereen mag het weigeren. De consequentie daarvan is alleen maar dat je vervolgens geacht wordt voldoende middelen te hebben om in je eigen onderhoud te voorzien. En dat is precies waarvoor een flink deel van de bijstandsgerechtigden koos toen Rotterdam ze aanbood seizoensarbeid in de kassen te gaan doen. Met als gevolg dat Rotterdam meer geld beschikbaar heeft voor mensen die het WEL nodig hebben. Ik begrijp best dat je dat als SP-er niet ziet ziten, het is electoraal gezien een slecht idee voor de SP om mensen uit de bijstand te krijgen. Maar sociaal is het wel, zeker voor de mensen die echt bijstand nodg hebben.

Piet de Geus
Piet de Geus14 mrt. 2018 - 23:30

"dwangarbeid" Dan bestaat de beloning kennelijk ook uit dwangvoeding. Of gaat dat dan weer wel op vrijwillige basis?

hartpine
hartpine15 mrt. 2018 - 6:33

Schrijnend en bovendien stom, want betaald werk wordt weggedrukt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 mrt. 2018 - 8:00

Ik vind zelfs dat de SP al steeds meer overal te ver in meegaat, dat begint me soms te storen.

Karingin
Karingin15 mrt. 2018 - 17:00

Rede: Dat komt neer op dwang. Bovendien is het ernstig marktverstorend. Heb je bovenstaand verhaal wel gelezen eigenlijk? In A'dam zit de SP op dossier armoede, en hier gaat het beter en zeker een stuk humaner dan in R'dam. Ik zou bijna op ze gaan stemmen (maar doe dat toch niet, ik ben trouw aan de Piratenpartij, al komen die waarschijnlijk toch niet de raad). Piet: Nou ja als je afhankelijk bent van de voedselbank zou je bijna van dwangvoeding kunnen spreken ja. Ik vind het onbegrijpelijk dat blijkbaar veel mensen denken dat bijstand een bewuste keuze is en dat het een eindeloze vakantie is. Als kind van een bijstandsmoeder kan ik je vertellen dat dat niet zo is. Op een enkeling na, maar die krijg je toch nooit in beweging. Nou en. Geef zo iemand gewoon die paar centen en laat hem in zijn sop gaar koken. Dat is een stuk goedkoper voor de samenleving dan alle bull shit die nu is opgetuigd en waar goedwillende mensen (ook ondernemers!) de dupe van worden.