Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Teeven blijft kleven

  •  
18-04-2013
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
Teevenklein.jpg
Motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris verworpen na een dag lang debatteren over de zaak Dolmatov 
De positie van de bewindsman hangt aan een zijden draadje, nu bekend is geworden dat niet alleen in de zaak Dolmatov ernstige fouten zijn gemaakt, maar dat zo’n 300 asielzoekers ten onrechte in vreemdelingendetentie zijn geplaatst in een periode van ongeveer anderhalf jaar. In de Tweede Kamer legt Teeven op dit moment verantwoording af over het incident en de gemaakte fouten onder zijn bewind.
Vertrouwen Teeven gaf voor aanvang van het debat aan vertrouwen te hebben in het debat, maar durfde niet te zeggen of hij vanavond nog staatssecretaris zou zijn.
Updates:
23.30 u. Staatssecretaris Teeven van Justitie blijft aan. Hij vindt dat hij voldoende steun heeft om zijn beleid voort te zetten. Dat zei hij tijdens een onderbreking van het programma Pauw en Witteman tegen verslaggever Ferry Mingele. Tweederde van de Tweede Kamer stemt niet in met de motie van wantrouwen tegen Teeven. 
SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdD vonden dat hij moest opstappen, maar de motie werd niet gesteund door een meerderheid van VVD, PvdA, PVV, SGP en 50-Plus.
22.32 u. GroenLinks dient samen met de SP en de Partij voor de Dieren een motie van wantrouwen in tegen staatssecretaris Teeven. GroenLinks:
Volgens GroenLinks is het overlijden van de Russische asielzoeker Dolmatov terwijl hij onder toezicht stond van de Staat niet een incident, maar het gevolg van structurele fouten die gemaakt worden in de asielketen. GroenLinks houdt staatssecretaris Teeven verantwoordelijk voor deze fouten.
GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman: “Ik reken de staatssecretaris aan dat instanties onder zijn verantwoordelijkheid zó hebben gefaald. Het structureel en systematisch falen van het asielbeleid was bij de overheid welbekend, al ver voor het overlijden van Aleksandr Dolmatov.”
In Nieuwsuur zegt Ferry Mingele dat ook D66, CDA en de ChristenUnie de motie van wantrouwen zullen steunen. Teeven heeft, behalve zijn eigen VVD, ook nog coalitiepartij PvdA achter zich. Op zich al een meerderheid. Daar komt in ieder geval de PVV bij.
21.50 u. Teeven heeft het vertrouwen van de Tweede Kamer gevraagd om door te gaan. Het voordeel van de twijfel vindt hij niet genoeg. Hij wil minimaal het vertrouwen van de regeringspartijen en liefst nog meer. “Met het voordeel van de twijfel moet ik niet doorgaan”, aldus de staatssecretaris. ( Trouw )
21.00 u. De PvdA wil dat Fred Teeven een onderzoek instelt naar de behandeling van asielzoekers. Dat heeft PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt vanavond gezegd tijdens de voortzetting van het Kamerdebat over de dood van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov. Dat meldt NRC Handelsblad :
Teeven moet erkennen dat de prioriteit te veel ligt bij uitzetten en te weinig bij een humane behandeling, zei Recourt. De omstandigheden die hebben geleid tot de zelfmoord van Dolmatov konden ontstaan in een klimaat “waarin het belangrijk is een streng beleid te hebben, en waarin te weinig aandacht was voor rechtmatigheid”.
18.00 u. De NOS meldt dat Teeven zijn excuses heeft aangeboden aan de familieleden en vrienden van de overleden Russische asielzoeker Aleksander Dolmatov. Hij deed dat in het Kamerdebat over het zeer kritische inspectie-rapport over de zelfmoord van de Rus.
17.10 u. Verschillende Kamerleden vragen Teeven of hij vindt dat hij kan aanblijven. Hij heeft zichzelf die vraag naar eigen zeggen ook gesteld, en positief beantwoord. Of de Kamer er ook zo over denkt zal in tweede termijn blijken.
17.00 u. Volgens Teeven is er geen hoofdverantwoordelijke aan te wijzen voor de gemaakte fouten. Hij vindt zichzelf wel verantwoordelijk voor de diensten die de ongelukkige combinatie van fouten hebben veroorzaakt. Maar door in de Kamer te verschijnen en door alle rapporten aan de Kamer toe te sturen heeft hij de volksvertegenwoordiging de kans gegeven het beleid te controleren. Van de fouten moet geleerd worden, en Teeven vindt dat de Kamer moet beoordelen of hij degene is die verbeteringen kan doorvoeren. Zelf vindt hij van wel.
16.45 u. D66-woordvoerder Schouw vraagt om een onafhankelijk onderzoek naar het falen in de ‘vreemdelingenketen’. Teeven zegt daar niet voor te voelen. De Inspectie voor Veiligheid en Justitie komt volgend jaar met de resultaten van een evaluatie, daar wil hij op wachten. Ook GroenLinks dringt aan op onafhankelijk onderzoek, maar Teeven houdt vooralsnog zijn poot stijf.
16.30 u. Voordewind (ChristenUnie) vindt dat Teeven de Kamer met een kluitje het riet instuurt. Hij zegt dat de staatssecretaris ook de Ombudsman niet serieus heeft geantwoord toen die zijn kritische rapport presenteerde. Volgens Teeven heeft hij dat wel gedaan, maar is hij het gewoon niet eens met de conclusies van de Ombudsman.
16.20 u. Op verschillende vragen uit de Kamer houdt Teeven vol dat de medische verzorging in detentiecentra op orde is. Daarnaast kondigt hij aan dat het aantal plekken in de detentiecentra wordt teruggebracht en dat er geen mensen meer zullen worden vastgezet die onuitzetbaar zijn. Over alternatieven voor detentie volgt voor de zomer een regeringsvoorstel.
16.00 u. Teeven geeft een uitgebreid overzicht van de verbeteringen die er volgens hem de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden wat betreft de medische zorg van gedetineerde asielzoekers. Hij vervolgt met de beantwoording van een aantal vragen over dit onderwerp uit de eerste termijn.
15.45 u. Marianne Thieme (PvdD) wil weten of de excuses van Teeven alleen voor de bühne zijn. Teeven ontkent dat met klem. Hij noemt de dood van Dolmatov “buitengewoon tragisch”. Hij weerspreekt de bevindingen van de Ombudsman, die het beleid als “inhumaan” betitelde.
15.30 u. Teeven wil eerdere uitspraken over de zorgvuldigheid van procedures niet terugnemen, omdat er naar zijn zeggen steeds meer steeds beter gaat, vooral wat betreft zorg in de detentiecentra. Joël Voordewind (CU) geeft een voorbeeld van iemand die volgens hem ook ten onrechte in vreemdelingenbewaring zit en van wie hij een mail heeft ontvangen, maar wordt de mond gesnoerd door Kamervoorzitter Van Miltenburg. Ook Teeven zegt dat hij niet op andere individuele gevallen kan ingaan.
15.15 u. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen concludeert dat er wel heel veel mis was, terwijl de directie van de IND op de hoogte was. Ze wil van Teeven weten of en hoe hij heeft onderzocht of er in de andere gevallen niet mensen ten onrechte gevangen zijn gezet. Gerard Schouw van D66 vraagt of Teeven kan garanderen dat er geen structurele problemen zijn in de asielzoekersopvang. Teeven wil dat niet doen.
15.05 u. Op een vraag van PVV-er Fritsma erkent Teeven dat het geautomatiseerde systeem bij de IND nog altijd niet 100% op orde is.
14:50 u. Teeven noemt de lijst met fouten die de Inspectie voor Veiligheid en Justitie heeft opgesteld “veel te lang”. Maar hij noemt een aantal problemen “incidenten, en niet structureel”. Daar hoort ook het verkeerd gezette vinkje bij. D66-Kamerlid Schouw verbaast zich daarover, omdat er anderhalf jaar lang verkeerde vinkjes werden geplaatst, waardoor honderden mensen ten onrechte in detentie belandden. Volgens Schouw duidt dat op een structureel probleem. Teeven is het daar niet mee eens, volgens hem was er sprake van een “verkeerde werkinstructie”, die inmiddels is rechtgezet.
14.45 u. Er ontspint zich een korte discussie over de al dan niet terechte afwijzing van Dolmatovs asielverzoek. Volgens Teeven was die afwijzing terecht. Oppositiewoordvoerders Voordewind (CU) en Voortman (GL) houden het erop dat in het Nederlandse beleid de asielzoeker meestal ‘het nadeel van de twijfel’ krijgt.
14.30 u. De staatssecretaris zegt toe dat hij de aanbevelingen uit het kritische rapport van de inspectie allemaal overneemt. SP-Kamerlid Gesthuizen confronteert Teeven met zijn eigen uitspraken van de afgelopen tijd, waarin hij steeds volhoudt dat de zaken in de vreemdelingendetentie op orde zijn. Teeven zegt dat dat klopt, en dat het geval-Dolmatov een uitzondering is.
14.15 u. Staatssecretaris Teeven antwoordt. Hij begrijpt de kritische houding van de Kamer, en begint met het zich in het openbaar verontschuldigen tegenover de familie van de overleden Dolmatov. Teeven benadrukt dat de overheid juridisch verantwoordelijk is, en dat hij daarnaast politiek verantwoordelijk is.
Het debat is geschorst en gaat om 14.00 uur verder
12.35 u. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vindt dat het debat te veel dreigt te gaan over het aanblijven van Teeven, en te weinig over het asielbeleid dat in haar ogen te streng is. Toch roept ze Teeven op consequenties te trekken uit de gemaakte fouten.
12.30 u. 50Plus-Kamerlid Klein stelt een aantal technische vragen aan de staatssecretaris, en kondigt aan de beantwoording af te wachten.
12.25 u. PVV-er Sietse Fritsma legt de schuld voor de dood van Dolmatov bij het functioneren van de IND, waar kwantiteit belangrijker zou zijn dan kwaliteit. Door fouten van de IND zouden ook veel asielzoekers ten onrechte worden toegelaten. Hij bepleit een reorganisatie van de dienst.
12.25 u. Eddy van Hijum van het CDA vraagt zich net als zijn collega’s af of het beleid wel humaan is. Ook hekelt hij de ‘systeemfouten’ (de 300 verkeerd geplaatste vinkjes waardoor mensen ten onrechte zijn opgesloten). Het CDA wil weten welke consequenties Teeven gaat trekken.
12.15 u. De ChristenUnie wil weten of Teeven niet op de hoogte had moeten zijn van alle gemaakte fouten. Een oordeel over zijn aanblijven wil woordvoerder Voordewind pas geven na de antwoorden van Teeven op alle vragen die de Kamer stelt.
12.00 u. Kees van der Staaij (SGP) vindt dat het debat niet te breed moet worden gevoerd, maar vooral moet gaan over de ministeriële verantwoordelijkheid in dit geval. Hij wil van de staatsecretaris horen hoe deze de gemaakte fouten weegt.
11.50 u. Namens GroenLinks zegt Linda Voortman dat de dood van Dolmatov, die volgens haar gewoon asiel had moeten krijgen, een menselijker asielbeleid in Nederland moet inluiden. Ze verwijt Teeven dat hij zich doof heeft gehouden voor kritiek en de problemen heeft weggewuifd.  
11.40 u. D66-er Gerard Schouw vindt dat er fout op fout is gestapeld. Hij spreekt van ambtelijke onverschilligheid en noemt de aangekondigde maatregelen volstrekt onvoldoende. Hij wil een fundamentele verandering in het asielbeleid, en wil van de staatssecretaris horen hoe hij zijn eigen handelen beoordeelt. Schouw wil ook weten of de geruchten over bemoeienis van de Russische geheime dienst met Dolmatov op waarheid berusten.
11.30 u. Jeroen Recourt (PvdA) stelt een serie vragen over het foutief geplaatste vinkje (in het digitale dossier op grond waarvan Dolmatov werd vastgezet) en wil vooral weten waarom Dolmatov überhaupt in detentie is genomen. Hij zegt een oordeel over Teeven te bewaren tot het einde van het debat.
11.15 u. S P-woordvoerster Sharon Gesthuizen vraagt in een emotioneel betoog waarom de staatssecretaris in eerste instantie de handen in onschuld wast. Verder concludeert zij dat er niet wordt bijgehouden hoeveel suïcidepogingen er zijn in de vreemdelingendetentie. Ze laakt de formele houding van Teeven. De publieke tribune applaudiseert.
10.30 u. Teevens partijgenoot Van der Steur wil van de staatssecretaris weten van welke systeemfouten hij nu precies op de hoogte was, nadat het hoofd van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie gisteren bekend maakte dat op directieniveau bekend was dat er structurele fouten in de vreemdelingenketen zitten.

Meer over:

politiek, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (84)

rbakels
rbakels18 apr. 2013 - 8:41

Teeven moet strafrechtelijk worden vervolgd wegens dood door schuld. En dan wed ik dat hij van de VVD mag terugkomen als staatssecretaris na het uitzitten van zijn gevangenisstraf. Zwangere bewindslieden kunnen zich toch ook laten vervangen?

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Verantwoording afleggen en sorry zeggen is onvoldoende. Opteeven. En de deportatiecentra moeten op de schop. Ik ben wel benieuwd welke smoesjes Fret ten berde zal gaan brengen. Cabaretiers hebben voer nodig.

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

GroenLinks beschuldigde de coalitiepartijen ervan achter de schermen alvast te hebben afgesproken dat Teeven kan aanblijven. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wees erop dat Teeven vrijdag nog de volledige politieke verantwoordelijkheid op zich nam, maar maandag verklaarde dat hij wilde aanblijven. "Na het weekeinde, en kennelijk na overleg met de PvdA, kwam de arrogantie om de hoek kijken." De partij heeft zelf ook nog geen definitieve conclusie te hebben getrokken over het aanblijven van Teeven. "Maar het totaalplaatje tot nu toe is niet fraai." Bron NRC-site.) Ik vroeg me ook al af waarom alleen de Jongerenafdeling van de PvdA zo kritisch is en het hoofbestuur niet. Misschien weet Jelmer Renema het antwoord (...).

wvdstraat
wvdstraat18 apr. 2013 - 8:41

Is 'ie al opgetiefd ? van teeven-tievde-getiefd (ja, met een d, want de stam eindigt op een v :-))

Simbro
Simbro18 apr. 2013 - 8:41

Teeven heeft bij mij altijd de indruk gewekt, dat hij het meer betreurt, dat er een vluchteling hier ten onrechte verblijft, dan dat er onterecht iemand wordt uitgezet. Het meest kwalijk vind ik het naast zich neerleggen van het rapport van de (in mijn ogen deskundige en integere) ombudsman. Van mij moet hij opstappen.

freaky33
freaky3318 apr. 2013 - 8:41

Ik ben benieuwd of hij opteeft vandaag...Zal wel weer niet, als punt je bij paaltje komt zal er wel weer een grote hand boven zijn hoofd worden gehouden door de gebruikelijke partijen. Doorzichtig dus.

Lucifer2
Lucifer218 apr. 2013 - 8:41

Als deze kwestie ertoe leidt dat de rechtspositie van gedetineerde vreemdelingen verbetert is er met de dood van Dolmatov ook winst te boeken. Het (al dan niet gedwongen) vertrek van slavinkje Teeven boeit dan verder niet.

comrade
comrade18 apr. 2013 - 8:41

Teeven weet dat hij politiek gedekt wordt in deze zaak door regering en PvdA, D66, SGP en CDA, allemaal op het vinkentouw om ook mee te mogen sleutelen, aan het regeringsbeleid, van -3% europese begrotingsnorm. AAn "bijzaken" als vluchtelingenbeleid hebben zij "nu even niet" geen boodschap.

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Als Fret aanblijft wordt mijn laatste restje vertrouwen in deze politiek weggeslagen en rest mij niets anders dan alle taalregisters open te trekken tot aan de randjes van het fatsoen (...).

Cinema2
Cinema218 apr. 2013 - 8:41

Heerlijk spuugt men hier zijn of haar gal op de heer Teeven. Het lucht wellicht op, maar het lost niets op! Blijkbaar zijn er fouten gemaakt door het IND. Daar moet de discussie over gaan!. Poppetje Teeven weg lost niets op....

Sternenstaub
Sternenstaub18 apr. 2013 - 8:41

De leeuw is al behoorlijk ziek, en de vlag verschiet van kleur, boven onze bananenrepubliek.

denmol
denmol18 apr. 2013 - 8:41

Met het aanblijven van Teeven geven de regeringspartijen impliciet te kennen dat het juist de bedoeling is dat de uitzetprocedure in zichzelf inhumaan is en dat systeemfouten geen falen is maar een logisch gevolg. Hoe diep moet je zakken om zulk vergaand inhumaan beleid te blijven uitdragen en te verdedigen waarvoor ze blijkbaar niemand anders hebben kunnen vinden dan deze simpele rouwdouwer wat bij nader inzien de wens "mister sero tolerance" op deze post te laten te verklaart.

CliffClavin1993
CliffClavin199318 apr. 2013 - 8:41

Ik lees de updates, en het wordt me in toenemende mate droef te moede. De omstreden en mijns inziens incapabele voorzitter van Miltenburg (VVD) snoert Joel Voordewind (CU) de mond, als die een kritische vraag stelt. Om haar vrindje Teeven (VVD) uit de wind te houden. Het is een grof schandaal wat hier gebeurt. Teeven bagatelliseert of ontkent harde feiten. Waar ieder weldenkend mens een zeer diep-bruingekleurd, hoogst onwelriekend structureel probleem ontwaart, ziet Teeven slechts incidentele vergissingen: men denke aan jarenlang verkeerd gezette vinkjes. En na jaren nietsdoen en negeren heeft vieze Fred ineens procedures 'opgestart'. Neen, neen, Bruinmans. Je hebt je onmogelijk gemaakt. En je bent verantwoordelijk voor dood door schuld. Lag het aan mij, dan zou je vanaf nu voor onbepaalde tijd in een Noordkoreaanse Gulag geplaatst worden. Dat is jouw natuurlijke habitat.

meijerlahn
meijerlahn18 apr. 2013 - 8:41

Gelukkig hebben we Alex Brenninkmeijer. Fantastische man. Misschien ben ik cynisch, maar ik schat zo in dat er maar een paar Kamerleden zijn die het echt wat kan schelen wat er met asielzoekers en vluchtelingen gebeurt. Gastvrij Nederland? Das war einmal. Met dank aan de Grote Blonde Leider en zijn vazallen. http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3416335/2013/03/27/Geen-opvang-vluchtelingen-Syrie-in-Nederland.dhtml

freaky33
freaky3318 apr. 2013 - 8:41

"Verschillende Kamerleden vragen Teeven of hij vindt dat hij kan aanblijven. Hij heeft zichzelf die vraag naar eigen zeggen ook gesteld, en positief beantwoord." Tuurlijk...

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten18 apr. 2013 - 8:41

Moet een goede staatssecretaris zijn die Teeven. Hij hoeft van de PVV, bij monde van Fritsma, niet op te stappen.

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Fret glijdt uit de galg. 'De PvdA heeft er verder vertrouwen in dat Teeven in staat zal zijn de maatregelen in te voeren die hij heeft aangekondigd naar aanleiding van de dood van Dolmatov.' Met als uitvlucht Veeg-je-morele-straatjeskutsmoes': 'een onderzoek naar de behandeling asielzoekers'. De SP herhaalt dat Teeven moet opstappen. Ik ook.

Lucifer2
Lucifer218 apr. 2013 - 8:41

Er is toegegeven dat 300 keer een verkeerd vinkje 'verwijderbaar' tot vreemdelingendetentie heeft geleid. Dus 300 vreemdelingen zijn, alleen al daarom, onrechtmatig gedetineerd geweest. Van overheidswege illegaal van hun vrijheid beroofd. Zo bezien valt geen reden te bedenken waarom de daarvoor politiek verantwoordelijk bewindspersoon wél zou kunnen aanblijven.

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

De peilingen onder de bevolking wordt ook duidelijk (...). PEILING VK: Fred Teeven moet zijn verantwoordelijkheid nemen, en opstappen Eens 2007 (61%) Oneens 1294 (39%) Totaal aantal stemmen nu 23.00 uur: 3301

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

' CDA en ChristenUnie vinden Teeven een goede bewindspersoon, maar vinden dat hij moet aftreden om duidelijk te maken dat de dood van Dolmatov een onacceptabel incident is.' Een duidelijke en een goede visie.

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Wat spanningsopbouwende muziek: http://www.youtube.com/watch?v=cbuqtDhTAwQ

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Helaas. Fret heeft PvdA vrienden.

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

De PvdA is de verliezer. Fuck deze backstabbers.

freaky33
freaky3318 apr. 2013 - 8:41

Roept iets over grote, betonnen plaat en kop...Mijn hemel. Eerst roepen ik voor 100% dat ze voor me gaan, en nu toch half half, toch besluiten te blijven. Wat en nare vent! En dan ook nog eens zo doorzichtig dat de PVDA hem steunt. Ik denk als de PVDA in de oppositie had gezeten ook een motie van wantrouwen zouden steunen. Hij gaat het nog heeel, en heel lastig krijgen, met als gevolg dat hij alsnog zal opstappen denk ik.

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Deze inhumane 'deportatie-fabriek' wordt op de schop genomen. Er zijn 2 leidende criteria: Het moet (neoliberaal) niets kosten. Het betreft immers mensen die ook in een ander land hadden kunnen 'aanspoelen' (...). ... Het moet vooral 'humaan' zijn (...). Daar wordt een 'onafhanklijk onderzoek' naar gedaan (...). ... Ondertussen zijn we maanden verder. Onderzoeksideetjes: - Wordt dit een een onderzoek naar het funcioneren van onze 'Staatshonden' (al of niet 'ingehuurd')? - Worden ambtenaren en semi-ambtenaren gescreend op xenofobie-gehalte en bereidwilligheid (...). - Wordt er onderzocht of het 'veilig' is om terug te keren? - Wordt er onderzocht of de asielzoeker-gedeporteerde armoede wacht? Hoeveel van 'De 300' zijn 'goed' terecht gekomen'? ... Hoe zal het voelen om nergens gewenst te zijn?

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Troostmuziek? http://www.youtube.com/watch?v=rWSBoCrJcY4 Morgen gaat de zon weer op. Nieuwe kansen?

Patrick Faas
Patrick Faas18 apr. 2013 - 8:41

"Tweederde van de Tweede Kamer stemt niet in met de motie van wantrouwen tegen Teeven." Fractie van de PvdA! Dit kan echt niet. Teeven voelt zich niet eens beschadigd. Integendeel. Door de steun van de PvdA voelt hij zich gesterkt!

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai18 apr. 2013 - 8:41

Ben beslist geen fan van de huidige coalitie maar als er iemand zijn stinkende best doet dan is het wel Teeven. Denk daarom dat hij een kans moet hebben zijn stukje af te maken.

Sternenstaub
Sternenstaub18 apr. 2013 - 8:41

Zoals ik elders schreef vóór deze beslissing viel, als politiek Den Haag niet komt tot het oordeel dat Teeven zijn "bestuurlijke verantwoordelijkheid" moet dragen in dezen, d.w.z., vertrekken, c.q. de laan uit gestuurd worden, is dat een bevestiging van mijn al jaren aan zekerheid grenzende vermoeden, en nu dus zekerheid, dat politiek Den Haag, en de hele bestuurscultuur van de neoliberale B.V. Nederland erbij, moreel corrupt is, wellicht moreel failliet, oftewel door en door verrot. Dit is immers niet het oordeel van een gezond functionerende parlementaire democratie en rechtsstaat, dit is een perversie en degeneratie van beide, dankzij VVD, PvdA, PVV, SGP en 50-Plus. Dit laat zien tot welk bananenrepubliek-niveau rechts ons land heeft doen zakken. Een meerderheid in de Tweede Kamer is kennelijk nu zélf een gevaar voor de integriteit van de democratische rechtsstaat, en dat kan niet zonder consequenties blijven, hoe demagogisch men nu ook het volk, en wellicht ook zichzelf, een rad van voor de ogen draait.

tijsraman
tijsraman18 apr. 2013 - 8:41

We weten nu waar de PvdA voor staat. Diep triest, zoveel kiezersbedrog ...

eeweew
eeweew18 apr. 2013 - 8:41

Is het raar dat ik het idee krijg dat Teeven de 2e kamer alleen maar als een lastig obstakel ziet, en niet als een essentieel onderdeel van de democratie? Deze man is niet geschikt...

neeroeter
neeroeter18 apr. 2013 - 8:41

Ondemocratisch, maar ik had niet anders verwacht van deze figuur. Teeven en Opstelten zijn wat mij betreft de slechtst denkbare figuren op de delicate post van justitie..PvdA en VVD hebben voor mij hiermee afgedaan. "Optreden, niet aftreden" >> hoe kom je erop om de dood van iemand samen te vatten in een slogan. Wil degene die dit verzonnen heeft, zich aub heel lang in een heel donker hoekje verstoppen ?

Bouwman2
Bouwman218 apr. 2013 - 8:41

Het voortbestaan van dit kabinet was in gevaar en dus stemde de PvdA tegen de motie van de SP. De PvdA en humaniteit is een kwestie van positie, niet van principe.

boswachter2
boswachter218 apr. 2013 - 8:41

Humaan asielbeleid bij partijen zoals D66,GL,SP,CDA en PvDD en ook PvdA betekent: Laat de hele wereld naar Nederland komen en wij zorgen wel dat je een onderkomen en uitkering krijgt, zelf eerder dan een Nederlander zelf.

TheBigLebowski
TheBigLebowski18 apr. 2013 - 8:41

Ach als het echt een zijden draadje zou zijn geweest, was deze dikke pad wel naar beneden gevallen.

CliffClavin1993
CliffClavin199318 apr. 2013 - 8:41

'Systeemfouten'. Zo een term zegt alles. Doet me aan de Nazi's denken. Dehumaniseren. Mensen worden 'produkten'. Dingen. Die op ongelukkige momenten 'getermineerd' kunnen worden. De 'uitvoerders' (alweer denk ik aan Nazi's), die hebben de volgens de instructies gewerkt. Het produkt Dolmatov is buiten werking gesteld. Controleur en verantwoordelijke Teeven weet uiteraard van niets, en wast zijn handen in onschuld. Dit is zo een dag waarop je je laatste, minieme restje vertrouwen in de politiek definitef kunt verliezen. Vanavond ga ik, ongeacht het verloop en de uitkomst van het debat, Brecht of Tucholsky lezen. Nadat ik gebraakt heb.

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Perfecte analyse !

lembeck
lembeck18 apr. 2013 - 8:41

Frank, bij mij kwam dit op: (verkorte versie) https://www.youtube.com/watch?v=nFcbpGK9_aw

BasVV
BasVV18 apr. 2013 - 8:41

Natuurlijk worden er bij de IND fouten gemaakt. Simpelweg omdat er overal fouten worden gemaakt.

2 Reacties
CliffClavin1993
CliffClavin199318 apr. 2013 - 8:41

Is het werkelijk niet tot je doorgedrongen, Bas, dat hier niet sprake is van een incident, een toevallige vergissing, maar van een al lang bestaand patroon van onverschilligheid, brutaliteit, onmenselijkheid, een patroon dat bepaalde lieden willens en wetens in het leven geroepen hebben? Mensen worden stelselmatig gereduceerd tot objecten. Hun gezondheid wordt niet gerespecteerd, wat zeg ik, die wordt, lijkt het, genegeerd en waar mogelijk opzettelijk verslechterd (zoals bij Dolmatov het geval was). Dit lijkt alles doet denken aan de eerste de beste dictatuur, niet aan een beschaafd democratisch land. Vroeger had ik het naïeve idee dat het fatsoen, dat ik toen in politiek en maatschappij meende te ontwaren, vanzelfsprekend en blijvend was. Aan die illusie hebben rechtse en ultrarechtse idioten hardhandig een einde gemaakt. Menselijke waarden zijn kasplantjes, en ze moeten constant gecultiveerd en met inspanning beschermd worden. De gevoelsdode eikel Teeven moet weg, en wel direct. Ik denk dat we hem het beste kunnen heenzenden naar waar hij thuishoort: Noord-Korea.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch18 apr. 2013 - 8:41

Tja, en sommige fouten zijn niet meer te herstellen. Vandaar ook jouw muffige bijdrages die wij hier mogen 'bewonderen'

[verwijderd]
[verwijderd]18 apr. 2013 - 8:41

Kon nog weleens spannend worden, want zelfs binnen de VVD begint men een beetje Teeven-moe te worden. De rauwdouwer heeft in de loop der jaren nogal wat vijanden gemaakt en het zou zomaar kunnen dat zijn uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken.

2 Reacties
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos18 apr. 2013 - 8:41

Het is ook de ultieme wraak van Alex Brenninkmeijer.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst118 apr. 2013 - 8:41

Hij is natuurlijk ook een zij-instromer die via Leefbaar Nederland in de politiek terecht is gekomen. Hij heeft geen verleden van trouwe dienst in de VVD.

José
José18 apr. 2013 - 8:41

Goed verwoord door Martin Sommer: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3427765/2013/04/18/De-misser-was-te-groot-Teeven-moet-gaan.dhtml

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Bedankt. Een spatzuivere conclusie.

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

'De ChristenUnie wil weten of Teeven niet op de hoogte had moeten zijn van alle gemaakte fouten. ' GODSKOLERE, wat een domme vraag. De Ombudsman heeft Fret Teeven meermalen aan zijn jasje getrokken over de vreselijke misstanden en dit heilig boontje wist dat niet?

1 Reactie
wvdstraat
wvdstraat18 apr. 2013 - 8:41

De GaaaristenUnie is nu eenmaal niet het 'fijne' partijtje wat zij soms voorgeeft te zijn. Meer draaikonten, zonder de slinkse ervaring van het C. (niet zo)D. A.

lembeck
lembeck18 apr. 2013 - 8:41

Als er ook maar een greintje fatsoen in dat grote lijf zit, treedt hij af. Er is TE veel mis in de AZC's, in de gevangenissen en uitzendcentra en de mensen die er werken zijn of te blasé, of simpelweg niet geïnteresseerd in iemand's leven. Lijkt mij voldoende reden om de hele ketting tot op de bodem uit te zoeken.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos18 apr. 2013 - 8:41

En het is onwaarschijnlijk dat een reeds gearresteerde raketwetenschapper die een dissident is 'niets hoefde te vrezen' in Rusland bij uitzetting. Ongelooflijk.

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Teeven noemde het onderzoek van de ombudsman meermalen een 'belevingsonderzoek'. Ondertussen verschuilt hij zich achter allerlei andere rapporten. Over het intrinsiek inhumane systeem geen woord. Uiteraard.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos18 apr. 2013 - 8:41

Het was ook een belevingsonderzoek en Teeven vindt het systeem niet inhumaan. Hij heeft een appeltje te schillen met Brenninkmeijer en dus zegt hij gewoon dat hij verschilt over het beleid. Dat het beleid tot dit soort toestanden heeft geleid ziet hij niet. En zo wandelt Teeven gemakkelijk naar de overwinning. Dat is beter want dan bungelt hij. Ik denk dat de PvdA dat ook liever heeft. Dan zingt hij een toontje lager en kan de PvdA met goed fatsoen hem wegsturen als er weer een akkefietje is. Teeven nu niet steunen zou tot spanningen in de coalitie leiden.

Patrick Faas
Patrick Faas18 apr. 2013 - 8:41

“...dat zo'n 300 asielzoekers ten onrechte in vreemdelingendetentie zijn geplaatst in een periode van ongeveer anderhalf jaar.” Mensen kinderen, wat een humanitaire ramp en wat een afgang voor ons land. Wat gaat ons dat aan schadevergoedingen kosten? Teeven kan nu echt niet meer aanblijven.

1 Reactie
lembeck
lembeck18 apr. 2013 - 8:41

En toch houden ze vol dat het een incident is. Een eenmalig voorval. Ik begrijp niet dat ze zich niet de ogen uit de kop schamen... medeschuldig zijn aan de dood van andere mensen. IK schaam me, als Nederlandse, voor mijn eigen regering, al heb ik deze regering niet gestemd en nooit gewild.

opmerker
opmerker18 apr. 2013 - 8:41

De asielzoekers zijn hun leven hier niet veilig als er een VVDer aan het bewind is. Het zat met Rita Verdonk ook al fout.

1 Reactie
politiekistuig
politiekistuig18 apr. 2013 - 8:41

Ja ,onder Job"tentenkamp" Cohen was het natuurlijk perfect. U loopt te zeuren,als u nu gewoon zegt dat u problemen heeft dat er een VVD er op deze post zit is het al een stuk eerlijker,deze zaak word opgeblazen omdat men problemen heeft met dhr Teeven, Fred is namelijk niet zo diplomatiek en dat valt een beetje slecht in Den Haag.al moet er een iemand uit de regering worden gezet omdat ze de boel ontzettend besodemieterd heeft dan is het wel Mevr Klijnsma , van alles beloven terwijl ze al wist dat ze keihard stond te liegen( arbeidsgehandicapten). Wat Teeven is overkomen is ontzettend klote maar om hem daar nu de schuld voor in de schoenen te schuiven is echt belachelijk.

[verwijderd]
[verwijderd]18 apr. 2013 - 8:41

Laat Fred Teeven maar blijven, kan hijnhet karwei van Cohen(!) en Rita Verdonk en de PVV afmaken. (Leers) Dat er wat is mis kan gaan hebben we ook van onze nieuwe koning gisteren ook al aan. Het gaat en dat is duidelijk, om een terecht asiel beleid. Mensen die hier niet horen, en geen kans maken om dat ooit te worden moeten vroegtijdig uit het systeem worden gehaald. Terug naar het land van herkomst. Wat onze toekomstige koning ook als opmerkte, je moet er wel van leren. In de toekomst deze fouten niet meer maken. Teeven heeft het systeem dermate verbeterd dat dergelijke fouten niet meer gemaakt hoeven worden. Maar het blijft mensenwerk en zoals onze toekomstige koning ook al zei. Fouten zullen er gemaakt worden. Teeven zal blijven, en zal het karwei afmaken. Dat iemand zich van het leven wenst te beroven is een keuze, een eigen keuze. Van Teeven had het niet gehoeven.

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Je gevoelloosheid en sociaal darwinistische insteek is om van te kotsen.

lancelot2
lancelot218 apr. 2013 - 8:41

Mee eens!

politiekistuig
politiekistuig18 apr. 2013 - 8:41

In het asielbeleid is door de jaren heen helemaal niet zo heel veel veranderd,alleen word er altijd nogal heftig op bepaalde bewindspersonen is er eentje van VVD verantwoordelijk staat links- Nederland meteen op scherp,Teeven,Verdonk Is het de CDA zijn we ietsje milder, maar dan weer niet icm VVD,zag Leers. Is het een PvdA er belonen we zijn maatregelen met de leukste baan van Nederland ( burgemeester van Amsterdam (Cohen)). Mevr Albayrak is ook altijd met fluwelen handschoentjes behandeld,alleen Aad Kosto was als links -verantwoordelijke dan wel zwaar de Sjaak(idiote actie links extremisten)ik vind de pers en vooral een hoop mensen op deze site ontzettend selectief in hun oordeel,dat zijn dezelfde mensen die andere verwijten dat ze op mannetjes stemmen ipv een verkiezingsprogramma,terwijl ze zelf niet anders zijn.

1 Reactie
ElChe
ElChe18 apr. 2013 - 8:41

Wat wil je nu eigenlijk zeggen met dit braaksel?

Bakoe
Bakoe18 apr. 2013 - 8:41

Opmerkelijk, de PvdA en de PVV op 1 lijn inzake het asielbeleid.

3 Reacties
MichelReiziger
MichelReiziger18 apr. 2013 - 8:41

Opmerkelijk dat u dat denkt.

MichelReiziger
MichelReiziger18 apr. 2013 - 8:41

Arrogante onbenul.

emmaa2
emmaa218 apr. 2013 - 8:41

er spelen in de politiek nu eenmaal zoveel dingen die geheim moeten blijven, dan krijg je dit

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Zal Fret 'respect' tonen ten aanzien het grote aantal parlementsleden die zijn aftreden eisen en aftreden?

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

'... zijn aftreden eisen en aftreden?' Wuhhh?

JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

In 'mijn' gemeenschap wordt 30% tegenstemmers als voldoende beschouwd om een andere keuze te maken. Je hebt MINIMAAL 70% vertrouwen nodig om geloofwaardig te zijn. Kortom, is Fret machtsgeil of intrinsiek democratisch? ... Ik woon met 3 dames samen in één huis. Als ik 'nee' zeg verlies ik democratisch. Als ik 'ja' zeg vier ik het in mijn eentje. Heel treurig allemaal. ; )

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten18 apr. 2013 - 8:41

Machtsgeil met een overtuiging.

[verwijderd]
[verwijderd]18 apr. 2013 - 8:41

Prima besluit Teeven, een van de weinige bewindslieden, die pal staat voor Nederland. En met besef van huidige Nederlandse samenleving, gelukkig eens niet stel softies in Tweede Kamer tegemoet komt. Respect voor PVV, SGP en 50 Plus.

1 Reactie
Mark Grootendorst
Mark Grootendorst18 apr. 2013 - 8:41

De meester in het open deuren intrappen en nieuwe wetgeving bedenken die nergens voor nodig is als de huidige wetgeving gewoon eens wordt toegepast. Wat is rechts toch vreselijk dom, kortzichtig en vooral star. Teeven is verantwoordelijk voor een mislukt overheidsapparaat en dan moet je opstappen. Krachtdadig figuur? Half crimineel sinds de IRT-affaire en hij is steeds doorgegaan ieders vrijheid te belemmeren onder het mom van betere veiligheid. Pracht figuur, gauw wegwezen!

techneutje2
techneutje218 apr. 2013 - 8:41

Schandelijk dat hij blijft zitten! Politici dienen een voorbeeldsfunctie te bekleden. Ook al kun je er niets aan doen als 'leidinggevende' dan TOCH moet je er de consequentie aanvaarden van het falen van je ondergeschikten.

1 Reactie
boswachter2
boswachter218 apr. 2013 - 8:41

Wanneer Links zijn zin niet krijgt wordt 2/3 van de stemmen niet meer als democratisch gezien. Slechte verliezers.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman18 apr. 2013 - 8:41

Hij vroeg "volledige" steun van de kamer en blijft zitten als eenderde hem wantrouwt!

1 Reactie
Nico de Mus
Nico de Mus18 apr. 2013 - 8:41

Dan kunnen ze allemaal opzouten,want er is er nog niet één die het vertrouwen heeft van 2/3

elise1964
elise196418 apr. 2013 - 8:41

Ach ja Teeven blijft kleven want Peters maakt ook weer meters? Met dat verschil dat teeven persoonlijk niets te werwijten valt. Doet normaal erg zijn best als crimefighter, zo,n man laat je niet vallen.

1 Reactie
eeweew
eeweew18 apr. 2013 - 8:41

Er ooit aan gedacht dat er doden vallen omdat hij zo goed "zijn best" doet?

CliffClavin1993
CliffClavin199318 apr. 2013 - 8:41

Een nationale schande.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos18 apr. 2013 - 8:41

Misschien maar alle aandacht is nu gevestigd op het vreemdelingenbeleid hoezeer Teeven gisteren ook probeerde het te isoleren tot Dolmatov. De PvdA heeft er veel meer baat bij Teeven te laten bungelen. Nu komt er een onderzoek, de misstanden moeten worden opgelost, iedereen kijkt naar hem. Het is een aanval op het beleid via de achterdeur. Eigenlijk heel slim. Teeven komt opnieuw in beeld als het gaat over de bezuinigingen in het gevangeniswezen. Daar gaat nu al gestaakt worden. Die bananenschil ligt klaar als Teeven door gaat met 'het mannetje' te spelen.

smartblonde
smartblonde18 apr. 2013 - 8:41

Vroegah stemde je op een partij vanwege idealen. Van huis uit was dat PvdA, maar die krijgen al jaren mijn stem niet meer vanwege plucheklevers en graaiende bestuurders. Je zou denken dat het niet erger kon, maar gisteren toonde de partij zich zelfs bereid over lijken te gaan. Exit forever. De laatste keer stemde ik -bij gebrek aan beter- VVD. Ook zeer slecht bevallen. En wat blijft er over? Ik vrees SP, de enige partij die nog principes lijkt te hebben. Maar eigenlijk ben ik compleet cynisch geworden van al die ordinaire leugenaars en bedriegers in Den Haag. Hoe kan bijvoorbeeld Samsom nog een nacht goed slapen? Zum kotzen!

2 Reacties
boswachter2
boswachter218 apr. 2013 - 8:41

"De laatste keer stemde ik -bij gebrek aan beter- VVD. Ook zeer slecht bevallen. En wat blijft er over? Ik vrees SP, de enige partij die nog principes lijkt te hebben." Van VVD stemmer naar de SP. Van rechts naar uiterst links. Hoe gek kan je het maken.

JongLinks
JongLinks18 apr. 2013 - 8:41

Zo vreemd altijd dat mensen die tegen pluche klevers zijn altijd richting de SP gaan. Dit terwijl de SP de politiek tot volwaardige carriere heeft gemaakt. Bij andere partijen proberen ze nog mensen uit de samenleving te halen. Bij de SP komt iedereen uit het opleidingsprogramma, waardoor ze meestal de maatschappelijke ervaring missen.

[verwijderd]
[verwijderd]18 apr. 2013 - 8:41

Waarom meteen die enorme heisa bij 1 incident rond asielzoeker en waarom zou bewindspersoon bij dit persoonlijk leed direct moeten opstappen? Gelukkig dat tenminste 1 volksvertegenwoordiger denkt aan feit dat veel Nederlanders kotsmisselijk worden van het leggen van de Nederlandse norm bij poppetje x of poppetje y uit verweggistan.

1 Reactie
JongLinks
JongLinks18 apr. 2013 - 8:41

Omdat dit leed laat zien hoeveel er mis is en waartoe al die misstanden kunnen leiden. Ik snap niet dat u dit onbelangrijk kunt vinden.