Joop

Tata Steel stoot nog veel meer schadelijke stoffen uit dan verwacht

  •  
21-01-2022
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
698 keer bekeken
  •  
Provincie Noord-Holland publiceert rapport RIVM over Tata en grafietregens

© WIJK AAN ZEE - De hoogovens van Tata Steel gezien vanuit Wijk aan Zee. De provincie Noord-Holland geeft het rapport van het RIVM vrij over de stofneerslag en grafietregens van Tata Steel op d

De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden, heeft een veel hogere uitstoot van schadelijke stoffen dan mag worden verwacht op basis van cijfers van het bedrijf zelf. Dat blijkt uit metingen van het RIVM.
De door het RIVM gemeten hoeveelheid fijnstof komt nog wel redelijk overeen met de opgaaf van Tata zelf. Maar als het gaat om de concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen, de zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), blijkt er een flink verschil te zijn. Zo is de gemeten lood- en chroomuitstoot bijna zes keer hoger dan wat uit de cijfers van Tata zelf naar voren komt. Voor koper is dat zelfs vijftig keer hoger. In het geval van de PAK’s is het verschil tien tot wel duizend keer hoger.
De afwijkingen zijn niet per se het gevolg van onderrapportage van Tata, zo benadrukt het. RIVM. Op het terrein van de staalfabriek bevinden zich ook onderaannemers, te weten Harsco en Pelt & Hooykaas, die niet verplicht zijn hun jaarlijkse uitstoot te registreren. Wel staat in het RIVM-rapport te lezen dat ‘gegevens over de uitstoot lijken niet volledig te zijn aangeleverd’.
De uitstoot van Tata is al jaren een heikel punt. In november 2020 berekende het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL) dat bij omwonenden van de hoogovens tot wel 50 procent vaker longkanker wordt geconstateerd dan het landelijk gemiddelde. In april vorig jaar werd duidelijk dat ook gezondheidsklachten als hartklachten, diabetes, hoofdpijn en misselijkheid vaker dan gemiddeld voorkomt in de IJmond. Volgende week staat er een debat op de agenda van de Tweede Kamer over de toekomst van het staalbedrijf.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

Effie2
Effie222 jan. 2022 - 0:19

In mijn beleving is het een belangrijke overheidstaak om haar burgers afdoende te beschermen tegen gevaarlijke en ziekmakende activiteiten. Decennialang wegkijken door de hiervoor verantwoordelijke bewindsvoerders, omdat de belangen van de industrie zwaarder zouden wegen dan het woongenot en de levensverwachting van de omwonenden, lijkt me een zwaar vergrijp, waarover de rechter, op basis van de huidige wetsregels hieromtrent, op korte termijn een bindende uitspraak zou moeten doen. Een hoge concentratie uitstoot van gezondheidsbedreigende stoffen lijkt me in dichtbevolkte gebieden meer schade aan te richten dan in dun bevolkte gebieden. ...Omdat er door de verspreiding in de lucht een zekere verdunning optreedt. ...Waardoor er minder slachtoffers onder de omwonenden te betreuren zijn. Maar Hoogovens bestaat inmiddels al heel lang. Als kind leerde ik op school al over het bestaan van de Bessemer- en Thomas peer. Bedrijven hebben zich de gewoonte eigengemaakt uit te breiden, zoveel ze kunnen, indien hen dat meer winst oplevert. En dat zou ook goed zijn voor de werkgelegenheid. Waardoor onze overheid deze wensen, na een wellicht wat te eenzijdige belangenafweging, middels haar bestemmingsplannen faciliteert. Voor het bouwen van woningen dichtbij vervuilende industrieën zouden mijns inziens geen vergunningen meer moeten worden verleend. En de aanvragen van vervuilende industrieën om op relatief korte afstand van woonkernen significant uit te mogen breiden, zouden mijns inziens, vanwege de aantoonbaar schadelijke effecten op het dagelijkse welzijn, alsmede de bedreiging van de gezondheid van burgers, niet langer moeten worden gehonoreerd. ...Maar mijn klemmende vraag is: waar wás onze overheid al die tijd?

The Apple
The Apple21 jan. 2022 - 21:01

gimli55: "Zoals gewoonlijk klopten de modellen ontwikkeld met cijfers van Tata Steel niet met de werkelijke metingen. Waar zie ja dat continue? Eigenlijk overal waar de controlerende instanties meer waarde hechten aan modellen, in plaats van het lokaal meten. De burger met zijn aanvraag voor een toeslag wordt automatisch gewantrouwd en de industrie wordt automatisch vertrouwd. " Imgikke: "Gevolg een enorm apparaat om fraude onder burgers tegen te gaan, met alle gevolgen van dien. Bedrijven zijn lang niet altijd te vertrouwen, maar worden wel vertrouwd. Als we alleen al kijken naar de schade die Tata, Shell, KLM en ik weet niet hoeveel andere bedrijven veroorzaakt hebben, wat dat ons allen kost." Marc Marc : "(Het) is het verbazingwekkend dat we niet massaal willen dat Tata steel sluit en de spullen verhuist naar een plek op de wereld waar je waterstof het goedkoopst kan maken." Allemaal logisch, maar dan......... DaanOuwens: "als de modellen voldoende zicht op de feiten geven is meten ook niet nodig. En hier blijkt de toezichthoudende instantie dus prima te functioneren. " Hoe je dat in het licht van de vastgestelde feiten kunt beweren is volstrekt absurd. Gimli55: Daan Ouwens, "Je aversie tegen mijn inbreng begint persoonlijk te worden, kom eens met inhoudelijke inbreng waaruit blijkt dat ik het echt verkeerd heb." Dat is zo gebruikelijk, dat je bijna zou zeggen: "Wen er maar aan." Er is alle reden om Shell, KLM en ik weet niet hoeveel andere bedrijven aan eenzelfde onderzoek ter plaatste te onderwerpen. Nederland heeft het hergebruik van ijzer en staal nodig in het kader van een circulaire economie. Vlamboogovens vragen minder investeringen, kunnen kleinschaliger zijn, vervuilen veel en veel minder en hebben geen (omgezette) waterstof nodig, maar slechts elektriciteit . Ze hebben alleen enorm veel koelwater nodig (stadsverwarming). Alles bijeen genomen véél energiezuiniger, schoner en economischer.

2 Reacties
gimli55
gimli5522 jan. 2022 - 16:05

@ The Apple Je opmerkingen zijn wishfull thinking en is in 40 jaar niets mee gedaan. Het is het bekende ontwijken en bagatelliseren, wijzen naar utopische oplossingen, terwijl nu de kans om dood te gaan aan kanker 50x zo hoog ligt rond IJmuiden dan in de rest van Nederland. Er wordt bij Covid constant met statistieken gegooid over de risico's van de ongevaccineerden met betrekking tot opname. Het zou, als dat zo belangrijk gevonden wordt, ook laten gelden voor de vergiftiging van Tata Steel. Het is al 40 jaar dezelfde onzin beloftes van iedere nieuwe regering, en na de formatie weer dezelfde puinhoop. Geen nieuwe bestuurscultuur, de ouderen en kwetsbren zijn weer de pineut en de zorg wordt nog verder afgebroken. En de goedpraters sluiten weer hun rangen met onzin praat en utopische oplossingen. De andersdenkenden worden weer kaltgestellt en gesensibiliseerd. Helaas zal het klimaat en het milieu er voor zorgen dat dit niet lang meer vol te houden is.

The Apple
The Apple23 jan. 2022 - 1:32

Nou ja, wishfull thinking..... Het lijkt me nogal logisch, -en dat ook al 40 jaar. Nou ja, wat kon je al die tijd niet steeds voorspellen, -als je tenminste uitging van "als het zo doorgaat". Het ging zo door en het kwam uit. Ongehoord Nederland, dat ben ik, -denk ik wel eens. De snelheid van de gebeurtenissen is vaak het moeilijkste in te schatten. Veel gaat een stuk langzamer, maar de informatietechnologie dan weer een stuk sneller. En dat terwijl ik al in 1980 zelf de computer "ontdekte", hele virtuele universums in mijn fantasie zag groeien en tot "onze toekomst" verklaarde. En nu staan we al op de drempel....

Winterdepressie
Winterdepressie21 jan. 2022 - 16:59

Wat nodig is, is een booster shot voor deze industrie, niet een fatale injectie. We hebben maak industrie gewoon nodig en al deze hulp nodig heeft nog schoner te zijn, dan moeten ze deze hulp krijgen. Het is toch van de pot gerukt dat we de polders volgooien met datacenters die gratis stroom krijgen waar we honderduizend woningen zouden kunnen voorzien, maar die niets van waarde produceren terwijl we echt makers schandpalen!!! Denkt iemand echt dat de teloorgang van Tata betekend dat we vanaf dat moment geen staal meer gaan gebruiken? het is totale waanzin deze hetze!

Marc Marc
Marc Marc21 jan. 2022 - 11:37

Overwegende dat: * om Tata steel over te laten stappen op groene waterstof er voor 6 GW aan windmolens op zee geplaatst moeten worden die exclusief voor Tata werken; * er groeiende ophef is rondom datacenters vanuit het eigen groene stroom eerst beginsel; * er een werknemerstekort is voor de energietransitie; * gezondheid van de mensen rondom Ijmuiden in het geding is; * er kosten verbonden zijn aan toenemende zorgbehoefte, is het verbazingwekkend dat we niet massaal willen dat Tata steel sluit en de spullen verhuist naar een plek op de wereld waar je waterstof het goedkoopst kan maken.

Over2
Over221 jan. 2022 - 10:54

''De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden, heeft een veel hogere uitstoot van schadelijke stoffen dan mag worden verwacht op basis van cijfers van het bedrijf zelf. Dat blijkt uit metingen van het RIVM.'' Schande natuurlijk dat RIVM daar nu pas mee komt. Hoe lang is het al bekend dat hoogovens schadelijke stoffen uitstoten? En dan niks anders doen dan jarenlang wegkijken. En op basis van dat soort subsidieafhankelijk ''onderzoek'' wordt dan overheidsbeleid gevoerd.

11 Reacties
watcher3
watcher321 jan. 2022 - 12:43

"Schande natuurlijk dat RIVM daar nu pas mee komt." Klassiek voorbeeld van blaming the messenger.

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 12:59

@ Kees Ik mis even in jouw tekstje nu de opmerking dat jij vindt dat ondanks de traagheid van het Rivm dat Tata steel nu dicht moet. Waarom staat dat zinnetje er niet?

gimli55
gimli5521 jan. 2022 - 14:14

Zoals gewoonlijk klopten de modellen ontwikkeld met cijfers van Tata Steel niet met de werkelijke metingen. Waar zie ja dat continue? Eigenlijk overal waar de controlerende instanties meer waarde hechten aan modellen, in plaats van het lokaal meten. De burger met zijn aanvraag voor een toeslag wordt automatisch gewantrouwd en de industrie wordt automatisch vertrouwd. Terwijl de bewoners al jaren en jaren grote hoeveelheden giftige stoffen binnenkrijgen, wat leidt tot een veel hoger aantal kanker patiënten incluis sterftecijfer, maar dat zit vast tussen hun oortjes (sarcasme off).

lmgikke
lmgikke21 jan. 2022 - 14:44

@gimli55 Inderdaad. De meeste burgers zijn te vertrouwen maar worden gewantrouwd. Gevolg een enorm apparaat om fraude onder burgers tegen te gaan, met alle gevolgen van dien. Bedrijven zijn lang niet altijd te vertrouwen, maar worden wel vertrouwd. Als we alleen al kijken naar de schade die Tata, Shell, KLM en ik weet niet hoeveel andere bedrijven veroorzaakt hebben, wat dat ons allen kost. Dan is dat absurd. Nog absurder is dat die bedrijven bovendien nog eens gesubsidieerd worden en enorme belastingvoordelen ontvangen. Penny wise, pound foolish zoals de Engelsen zeggen. Absurd, maar dat is waar de VVD (en CDA en D66) voor staan.

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 14:47

@ gimli55 Jij schrijft: Waar zie ja dat continue? Eigenlijk overal waar de controlerende instanties meer waarde hechten aan modellen, in plaats van het lokaal meten. Het Rivm nu dus niet. En als de modellen voldoende zicht op de feiten geven is meten ook niet nodig. En hier blijkt de toezichthoudende instantie dus prima te functioneren. Je hebben gewoon gecheckt of de data van Tata kloppen. En jij hebt kritiek. Dat is maf. Dus je doet hier allerlei uitspraken die niet correct zijn.

gimli55
gimli5521 jan. 2022 - 16:15

@Daan De enige reden waarom het RIVM het nu wel weet, is omdat ze na tientallen jaren eindelijke het begrip hebben dat modellen met cijfers van het bedrijf onbetrouwbaar zijn en na een eerste echte meting blijkt dat de werkelijkheid te zijn. Tot nu toe werd er continu vanuit gegaan dat de modellen klopten. De modellen klopten waarschijnlijk wel, alleen de ingevoerde cijfers niet en dat is de RIVM wel aan te rekenen. Je aversie tegen mijn inbreng begint persoonlijk te worden, kom eens met inhoudelijke inbreng waaruit blijkt dat ik het echt verkeerd heb. Bedankt Imgikke, Het is dezelfde machtsmisbruik van de regering als vergelijkbaar met de huidige tijd. Veel instanties werken met slechte modellen of niet kloppende gegevens om de vergunningen van de multinationals te rechtvaardigen, het meten bij Chemours in Dordrecht gaf dezelfde uitslag. Een grote discrepantie tussen de uitslag van de modellen, waar de vergunningen op gebaseerd zijn en de werkelijke metingen. Verder dan dat komt het RIVM en andere controleurs niet. Dat geldt net zo goed voor Schiphol en de KLM.

Wieowie
Wieowie21 jan. 2022 - 17:35

Daan, jij schrijft “ Ik mis even in jouw tekstje nu de opmerking dat jij vindt dat ondanks de traagheid van het Rivm dat Tata steel nu dicht moet. Waarom staat dat zinnetje er niet?” Daan, voor jou is dat toch geen probleem. Als iets er niet staat, dan is het dus zo volgens jou. Had je het maar moeten zeggen. Wat een heerlijk leven moet je hebben zonder nuance.

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 17:57

@gimli55 Jij schrijft: Je aversie tegen mijn inbreng begint persoonlijk te worden, kom eens met inhoudelijke inbreng waaruit blijkt dat ik het echt verkeerd heb. Mijn reacties op jouw inbreng zijn helemaal niet persoonlijk. Jij bent nooit inhoudelijk maar je schrijft altijd exact dezelfde betogen zonder enige inhoudelijke onderbouwing en daar reageer ik op. Je neemt zonder meer aan dat de modellen van Rivm niet kloppen. Maar wat hier mis is, is dat de data van Tata niet kloppen. @ Wieowie Jij schrijft: Had je het maar moeten zeggen. Exact Kees heeft blijkbaar dezelfde moeite met de dingen op te schrijven die hij liever niet onder ogen wil zien als jij. En je schrijft: Wat een heerlijk leven moet je hebben zonder nuance. Geen idee, ik denk dat jij een van de mensen bent die daar veel van weet.

Wieowie
Wieowie21 jan. 2022 - 21:55

Hoi Daan, jij schrijft “ Exact Kees heeft blijkbaar dezelfde moeite met de dingen op te schrijven die hij liever niet onder ogen wil zien als jij.” Wat moet dat heerlijk zijn voor jou. Als je iets niet zegt, dan is het dus zo. Gewoon lekker voor andere mensen invullen. Je zegt niet dat je het niet wil, dus dan wil je het. En je merkt op “En je schrijft: Wat een heerlijk leven moet je hebben zonder nuance. Geen idee, ik denk dat jij een van de mensen bent die daar veel van weet.” Inderdaad, neem maar van mij aan dat jij mentaal een heerlijk rustig leven hebt zo zonder nuances te maken. En je schrijft: Wat een heerlijk leven moet je hebben zonder nuance. Geen idee, ik denk dat jij een van de mensen bent die daar veel van weet.

gimli55
gimli5521 jan. 2022 - 22:38

@Daan Er zijn 2 mogelijkheden, of de data van Tata Steel kloppen niet of het model van het RIVM klopt niet. Als de data die Tata Steel geven niet klopt met de gemeten data is dat een bewijs dat de data van Tata Steel onbetrouwbaar zijn. Je moet wel blind zijn om dat niet te willen zien en zelfs als dat klopt, wat heeft de bevolking van IJmuiden daaraan? Gaan er opeens minder mensen dood door de vergiftiging van Tata Steel. Als de data niet kloppen of het model waarop de vergunningen zijn afgegeven niet correct is, zijn de vergunningen onterecht afgegeven en is of Tata Steel of de gemeente incluis de provincie in gebreke of in overtreding in het kader van de volksgezondheid van de burgers. Dat kan niet anders dan dat het gevolgen heeft voor de voortzetting van het bedrijf en wie het gaat betalen is van latere zorg. Het gaat in de eerste en tweede plaats om de gezondheid van de burgers wonende in IJmuiden en waarschijnlijk verre omstreken.

Over2
Over221 jan. 2022 - 23:31

Even voor de wegkijkers. RIVM staat voor : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het (onafhankelijk) door de machthebbers gefinancierd instituut dat machthebbers adviseert over volksgezondheid en milieu. Twee zaken, volksgezondheid en milieu die spelen bij Tata. Hoe kan het zijn dat het RIVM van de machthebbers na tientallen jaren van klachten over vervuiling nu met een rapport komt ''meer schadelijke stoffen dan verwacht''. Heeft het RIVM dan afgelopen jaren doorlopend uit de nek zitten kletsen en wat beloofd dat voor de toekomst wat ''wetenschappelijk'' advies betreft. ''Wetenschappelijk'' advies waar machthebbers hun beleid op zeggen te baseren. Echt heel benieuwd welke draai Rutte3 heeft bedacht die Rutte4 zal gaan maken.

nikita72
nikita7221 jan. 2022 - 10:21

Overigens denk ik dat Tata Steel in IJmuiden redelijk zuinig met energie is, vergeleken met andere staalbedrijven. Met grondstoffen is Tata Steel erg efficiënt (de goedkoopste soort erts voor de vereiste kwaliteit staal). Ik zou het jammer vinden als Nederland die kennis kwijtraakt. En ik denk dat andere staalfabrieken evenveel vervuilen. Dan blijft de vraag of dat in een dicht bevolkt gebied gebeuren mag.

6 Reacties
gimli55
gimli5521 jan. 2022 - 10:51

De zuinigheid van het gebruik van energie heeft niets te maken met de giftigheid van stoffen die Tata Steel al tientallen jaren uitstoot. Daarnaast is het productie proces ouderwets en uit 2 eeuwen geleden. Je kunt beter de kennis opdoen bij de fabrieken die geen cokes meer gebruiken in hun productie proces. Het feit dat ze allemaal vervuilen is geen excuus om het in Nederland te laten doorgaan. Dat is een "hullie doen het ook" argument en die wordt ook altijd afgefikt als Wilders er mee aankomt en dat is terecht.

adriek
adriek21 jan. 2022 - 10:52

De vraag is niet of het in dicht bevolkt gebied mag. De vraag is of en vooral hoe (snel) het veel beter kan. Je kan de rotzooi wel naar China of India verplaatsen (dat zal uiteindelijk wel gebeuren) maar dan zadel je andere mensen (en/of dieren) met een giftige omgeving op.

The Apple
The Apple21 jan. 2022 - 10:54

peinzer: "Met grondstoffen is Tata Steel erg efficiënt (de goedkoopste soort erts voor de vereiste kwaliteit staal)." Welke soort erts is dat dan en waarom? "ik denk dat andere staalfabrieken evenveel vervuilen." Vlamboogovens vervuilen veel en veel minder en hebben alleen veel koelwater nodig

vdbemt
vdbemt21 jan. 2022 - 11:05

Oh, wij doen het in vergelijking met anderen, 'denk ik', al beter. Dus moeten we ons afvragen of dit wel mag. En dus de kans geven dat het mag. En gewoon doorgaan met je omgeving, zowel mens als natuur, te vergiftigen. Zo wordt er ook naar de boeren gekeken. Wij doen het veel beter dan de boeren in het buitenland (vinden we zelf). Dus de schade die het met zich meebrengt, moeten we gewoon accepteren. Toch?

watcher3
watcher321 jan. 2022 - 12:46

"En ik denk dat andere staalfabrieken evenveel vervuilen." Dat is een probleem, net zoals met covid, van die mensen die van alles denken te weten.

gimli55
gimli5522 jan. 2022 - 16:13

@watcher Het weten is van minder belang, het begrijpen is veel belangrijker en daar zit het niet best als je de verkeerde modellen gebruikt, of de data verkeerd is en er in 40 jaar nooit gemeten is. Dan mag het RIVM toch eens gaan nadenken. Of geloof je de huisarts ook blindelings als hij zonder enig labwerk je ernstige ziekte wegwuift en dat tot je helaas sterft aan de gevolgen van 1000x meer giftige stoffen die kanker veroorzaken.

nikita72
nikita7221 jan. 2022 - 10:18

Ik vermoed dat: - de PAK's vooral onstaan bij de cokes-productie (steenkolen worden verhit, PAK-en verdampen) - chroom vooral gebruikt wordt bij het "coaten" van staal Dit zijn 2 processen die direct door Tata Steel uitgevoerd worden. De onderaannemers rijden natuurlijk ook met een busje over het terrein, lassen of verven, maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat dit het verschil verklaart.

Paul14
Paul1421 jan. 2022 - 9:49

Gokje: Kabinet Rutte IV gaat daar miljarden subsidie aan geven om de boel weer op te ruimen! Het bestaat immers niet dat je een bedrijf gewoon eisen stelt waar ze aan moeten voldoen. Als dat ook maar een beetje in de buurt komt van minder winst, dan moet er wel subsidie tegenaan... Heeft 20 jaar geschiedenis ons geleerd... helaas...

lmgikke
lmgikke21 jan. 2022 - 9:37

De titel zou ik anders hebben geschreven : "Tata Steel stoot nog veel meer schadelijke stoffen uit dan gedacht" Want ik had niets anders verwacht namelijk.

spelregeltoerist
spelregeltoerist21 jan. 2022 - 9:15

Had een oom die daar werkte als hoof TD. Zowel hij, mijn tante en een dochter zijn aan kanker overleden. Toeval?

1 Reactie
adriek
adriek21 jan. 2022 - 13:23

Het kán toeval geweest zijn, al kunnen erfelijke factoren ook een rol gespeeld hebben de steekproef is te klein en zonder verdere informatie kun je geen conclusies trekken, maar invloeden van Tata kunnen (zoals je vraagstelling suggereert) zeker een rol gespeeld hebben als de hele familie onder de rook van Hoogovens woonde.