Joop

Taalbeheersing Pabo-studenten schiet tekort

  •    •  
30-01-2023
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
1722 keer bekeken
  •  
taaljuf
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

Chiba
Chiba31 jan. 2023 - 14:03

Het zegt iets over het niveau van de basisschool. Misschien een idee om de leerstof uit de jaren zestig van de vorige eeuw eens ter hand te nemen. Al die veranderingen in het basisonderwijs hebben averechts gewerkt. Ook die rare manier van staartdelingen van de laatste jaren, waar deskundigen nu hun vraagtekens bij zetten.

Déjà vu
Déjà vu31 jan. 2023 - 1:09

I vind het so disrespectful om je so af te reageren op ons, de PABO students! Wij zijn proud man! Proud op de fact dat we kan use two worden English in one zin. Kom niet met die shit aan, dat we niet kunnen math. We know best wel that 1+1 is twee.

PGS
PGS30 jan. 2023 - 20:53

Dit is het trieste resultaat van het opleidingsniveau naar beneden bij te stellen. Daarnaast heerst er het idee in de maatschappij dat het uitdrukken in Engels beter en duidelijker is dan in het Nederlands. Dus Nederlands wordt steeds meer het ondergeschoven kindje. Het sluiten van de opleiding Nederlands op de VU is tekend.

JasDon
JasDon30 jan. 2023 - 17:09

Er was ooit een SPW route voor VMBO'ers richting de PABO. Tricky. Daarnaast vind ik dat er een speciale, extra schaal moet komen voor academisch opgeleide basisleerkrachten, zodat er iets meer kwaliteit instroomt. Als laatste heb ik serieuze bedenkingen bij leerkrachten die 3/4 dagen per week werken. Vraag me af wat dit doet met de professionele beleving, laat staan de bezetting op scholen.

2 Reacties
Déjà vu
Déjà vu31 jan. 2023 - 1:24

Als bezitter van de hoogste lesbevoegdheid spijt het mij u te moeten meedelen dat u er volledig naast zit.

JasDon
JasDon31 jan. 2023 - 21:05

@Déjà vu, op welke punten allemaal en gestaafd met....

Karingin
Karingin30 jan. 2023 - 15:43

Leren kinderen geen ezelsbruggetjes meer?

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe31 jan. 2023 - 9:50

Bij veel vaardigheden geldt dat je veel moet oefenen

Beisser
Beisser31 jan. 2023 - 10:17

Ezelsbruggetjes zijn handig in het dagelijks gebruik. Maar zonder begrip werken ze niet. Bovendien: Als je de regels begrijpt kun je ze toepassen zonder ezelsbruggetje.

Markzelluf
Markzelluf30 jan. 2023 - 15:41

Dit probleem heeft echt niets met bezuinigingen of iets dergelijks te maken. In het artikel in de Volkskrant staat de werkelijke reden: veel te veel nadruk op ‘vaardigheden voor de 21ste eeuw’. Je krijgt dan geneuzel als ‘samenwerken’ en ‘onderzoekend vermogen’, in plaats van rekenen, begrijpend lezen, topografie en dergelijke. Sommige docenten en onderwijskundigen denken namelijk dat kennis en bijvoorbeeld spelling niet belangrijk zijn. ‘Alles kun je opzoeken ‘ en ‘taal verandert toch steeds’, zijn bedenkelijke meningen. Ik werk in de sector en ik kan bevestigen dat het niveau bedroevend is. Mijn idee: we moeten veranderen en anders mag er best minder geld naar het hoger onderwijs. Daalt de kwaliteit echt niet van.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen30 jan. 2023 - 13:51

Ja, die dt-kwestie blijft lastig voor veel mensen. Ik heb de indruk dat mensen daar tegenwoordig vaker de fout mee ingaan dan twintig of zelfs tien jaar geleden. Maar dat kan natuurlijk alleen maar een indruk zijn.

2 Reacties
Zandb
Zandb31 jan. 2023 - 7:15

Kees De eerste 'fout' waar u zich goed bedoeld aan bezondigt, is dat u het anderen moeilijker maakt dan nodig. Je schrijft namelijk nooit iets met -dt. Je schrijft namelijk niet vin-dt maar wel vind-t. Als er namelijk iets strak beregeld is, dan is het de ww-spelling. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat docenten deze regels niet zouden kunnen begrijpen en op de juiste wijze toepassen. Dat moet de eerste stap zijn: Geen docent een diploma die de werkwoordspelling niet beheerst! We zien dan wel weer verder, of deze docenten hun kennis aan de leerling kunnen doorgeven.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen31 jan. 2023 - 10:23

Zandb, Bedankt voor je waardevolle bijdrage weer.

Beisser
Beisser30 jan. 2023 - 10:51

Leuk! En op het eerste oog ook treffend. Maar: Als de juf al niet met de spelling kan, hoe moeten de kinderen dan weten dat "vindt" in dit geval inderdaad met een t moet? (De juffen en meesters die het wel wisten zijn volgens mij een uitgestorven diersoort)

8 Reacties
Sam V
Sam V30 jan. 2023 - 12:08

@ Beisser Omdat ouders ook een bijdrage hebben in de ontwikkeling van het kind. Maar bij het ene kind meer dan bij het andere.

Gerygrr
Gerygrr30 jan. 2023 - 12:20

Ja en weggehoond en wegbezuinigd…. Wij hebben u niet meer nodig, en uw ervaring willen wij niet. U heeft het slecht gedaan, wij wilden, dat u alle leerachterstanden zou wegwerken, een eind zou maken aan alle pesterijen en de kinderen autonoom zou maken….. Via het MBO kun je ook juf worden, dat is goedkoper….

gravin2
gravin230 jan. 2023 - 14:36

#beisser, "Als de juf al niet met de spelling kan". Wat bedoelt u?

Beisser
Beisser30 jan. 2023 - 15:01

gravin2 Dom dom dom! Moet zijn: Als de juf zelf al niet met de spelling OVERWEG kan

Zandb
Zandb31 jan. 2023 - 7:22

Sam In de eerste plaats moeten we niet accepteren dat een docent de regels voor het spellen van de werkwoorden niet kent. (Zie bijdrage elders.) Vervolgens is het de taak van de docent om te zien of leerlingen er aan toe zijn om zo abstract te kunnen denken, dat ze de regels - die zijn wat ze zijn! - kunnen begrijpen en toepassen. En tot slot moet de docent inzien, dat de werkwoordspelling één keer een kwestie van begrijpen is en daarna gewoon van weten en kunnen toepassen. Dus moet de leerkracht er voor zorgen dat dit proces geautomatiseerd wordt. Kortom: Een kwestie van keuzes maken. De ouders hebben daar op zich weinig mee te maken.

Beisser
Beisser31 jan. 2023 - 10:57

@Sam Ouders hebben niet "een bijdrage" zij zijn de hoofdverantwoordelijken voor de ontwikkeling van het kind. De school "levert een bijdrage" Die bijdrage bestaat eruit dat er kennis wordt doorgegeven. Kennis van taal, van rekenen, van geschiedenis enz. enz. De ontwikkeling van sociale vaardigheden en moreel/ethische ontwikkeling zijn 'bijvangst' En dit overdragen van kennis wordt door de samenleving te weinig gewaardeerd en gehonoreerd. Tegelijkertijd wordt van die bijvangst, die toch echt een taak van de ouders is, te veel verwacht, zodat kennisoverdracht in het gedrang komt.

Van Tax
Van Tax31 jan. 2023 - 11:12

@zand Eens. Maar realiseer je je dat het voor kinderen waar thuis geen of gebrekkig Nederlands wordt gesproken veel lastiger is. Die hebben thuis geen hulp. En daarmee is dat ook een uitdaging voor de juf/meester. Nu gaat het over d/t maar zelfs de juiste lidwoorden gebruiken is al een probleem.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 jan. 2023 - 14:39

Het is niet de taak van ouders om kinderen te leren lezen schrijven en rekenen. Dat is uitbesteed aan de school. Waar de ouders wel voor kunnen zorgen is dat de kleuters in aanraking komen met gesproken Nederlands. Bv door ze tijdig naar de kinderopvang te sturen en te hopen dat die de klus kan klaren. Blootstelling aan gebrekkig Nederlands hoeft geen probleem te zijn . Kinderen kunnen dat gemakkelijk corrigeren als ze voldoende correct Nederlands te horen krijgen.