Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Syriëstrijders sterven voor Saoedische prinsen

  •  
27-05-2013
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
RTEmagicC_boekhan.jpg
Nederlandse moslims worden misleid: jeugdige Syriëstrijders zijn pionnen van Saoedi Arabië en Qatar
De jongens die naar Syrië vertrekken om daar te strijden voor een islamitische staat, komen bedrogen uit. Met de dag wordt duidelijker wat zich daar werkelijk afspeelt: een nieuwe fase in de eeuwenoude oorlog tussen de twee hoofdstromingen in de Islam, de Soennieten en de Sji’ieten.
De laatsten beroepen zich op Mohammeds schoonzoon Ali en zijn beide zonen Hassan en Hoessein die alle drie hun strijd voor het leiderschap van de gelovigen met de dood moesten bekopen. Ook verwachten zij de komst van de Mahdi, een soort verlosser die het einde der tijden aankondigt. De Soennieten vinden dat onzin en ketterij.
Het is hier niet de plaats om de theologische verschillen tussen Soennieten en Sji’ieten uiteen te zetten. Dat zou ook ingewikkeld worden want ze vallen allebei in vele onderstromen uiteen, van – in onze termen – uitermate vrijzinnig tot zeer fundamentalisch. Belangrijk is slechts om vast te stellen dat Soennieten en Sji’ieten ondanks alle interne geschillen uiteindelijk steeds weer samenklitten én dat zij elkaar in de loop der eeuwen slecht konden verdragen.
Vaak voerden Soennieten en Sji’ieten onderling oorlog. Zo trok aan het begin van de zestiende eeuw de Turkse sultan Selim te velde tegen de Sji’ietische heersers van Iran, die hij terug wist te drijven maar niet te vernietigen. Het grote Ottomaanse sultanaat heeft de Eerste Wereldoorlog niet overleefd maar je kunt gemakkelijk een stamboom aanleggen van het huidige conflict in Syrië via tal van andere oorlogen, revoltes en vechtpartijen naar het offensief van die oude Selim. Aardig detail: door de religieuze vijandschap van Iran konden de Ottomanen nooit hun volledige kracht tegen Europa inzetten. Anders was Wenen zeker wel gevallen.
Zowel de Ottomaanse sultans als de Shah’s financierden allebei ondermijnende activiteiten bij de tegenstander. Dat had zeker voor de Perzen zin, want in het land van de sultan woonden overal Sji’ieten die weinig op hadden met hun Soennitische meesters. Dit is tot op de huidige dag zo gebleven.
In het Soennitische Saoedi Arabië woont een stevige Sji’ietische minderheid en dan ook nog bovenop olie- en gasbronnen. In Irak zijn de Sji’ieten zelfs in de meerderheid. Zij werden altijd door Soennieten onder de duim gehouden maar daar kwam een eind aan als gevolg van de Tweede Golfoorlog. In Bagdad zetelt nu een door Sji’ieten gedomineerde regering. Daar hebben de Verenigde Staten helemaal gratis en voor niks het regime van de Iranse ayatollah’s een groot plezier mee gedaan.
Er dreigde zelfs een Sji’ietische as te ontstaan van Damascus via Bagdad naar Teheran want de Assads zijn ook een soort Sji’ieten. Tel daar de zwaarbewapende Hezbollah-beweging in Libanon bij op en je kunt je het schrikbeeld voorstellen bij de koning van Saoedi-Arabië aan het hof. Of bij president Morsi en zijn moslimbroeders in Kairo. Zij pakken de draad van sultan Selim weer op.
Dit is de reden dat het Saoedische vorstenhuis met zijn talloze prinsen en de geestverwante dynastie van Qatar de opstand tegen het regime ondersteunen. Zij zijn bang met de oliebronnen hun miljarden te verliezen.
En daarom stuurt Hezbollah, waarvan we altijd gedacht hadden dat het behoorlijk van het fundamentalisme en de hoofddoekjes was zijn strijders naar Syrië om daar het drinkebroersregime van Assad tot de laatste man te verdedigen. Zij hebben gezamenlijk de rol van Selim op zich genomen. Het is tekenend dat zij hun strijd tegen andersdenkende moslims nu prioriteit geven boven hun conflict met Israel.
Wie naar Syrië trekt om te strijden, is een pion van Saoedi-Arabië en Qatar in hun pogingen om de groeiende macht van Iran te beteugelen. En om te voorkomen dat de ayatollah’s dankzij hun geloofsgenoten grip krijgen op de olievoorraden aan de andere kant van de Perzische Golf zodat het afgelopen is met het waanzinnig luxeleven achter de paleispoorten. Op het moment concentreert het conflict daar zich op het eilandstaatje Bahrein waar Sji’ietische onderdanen zich in het kader van de Arabische Lente verzetten tegen hun Soennitisch vorstenhuis maar dat kan makkelijk overslaan. Zeker als de gevechten n Syrië en Libanon gunstig voor Assad, Hezbollah en hun bondgenoten verlopen.
Dit is een oorlog waar Europese landen zich niet in moeten laten lokken. Het is hún strijd waarvan onze politici en leiders de portée niet kunnen begrijpen en onze publieke opinie zeker niet. Elke inmenging heeft onverwachte gevolgen. Dat kun je zien aan de manier waarop president Bush met zijn onberaden oorlog in Irak de positie van zijn aartsvijanden in Iran versterkte. Meng je niet in een conflict dat al zowat anderhalf duizend jaar lang alleen maar slachtoffers kent.
En nu de EU het wapenembargo tegen Syrië per 1 augustus opheft: denk niet dat je kunt bepalen wie het oorlogstuig uiteindelijk in handen krijgt als het eenmaal de grens over is. En probeer geen slaatje te slaan uit die afschuwelijke oorlog door het uit winstbejag te leveren in ruil voor oliedollars van de prinsen uit Saoedi Arabië en Qatar. Leer van Afghanistan, dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de CIA volgestopt werd met wapens: ooit worden ze tegen jou gebruikt.
En tot de achttienjarigen die nu hun spaarcenten steken in een ticket naar de Syrische grens: weet je zeker dat je je leven wilt offeren voor de Rolls Royces en de Londense penthouses van Saoedische prinsen? Vind je dat een goed idee? Bedenk wel: hén zie je niet aan het front.
Update dinsdag 11:30
Volgens het onderzoeksbureau Motivaction steunt driekwart van de Nederlandse moslims de jonge jongens die naar Syrië vertrekken  om daar te strijden aan de kant van de opstandelingen en zich in te zetten voor een islamitische staat. Ze zullen allemaal bedrogen uitkomen, de gelovigen die – in Nederlandse termen – denken dat er iets groots wordt verricht. En de achttienjarigen met hun verse baard die in  de vuurlinie hun leven op het spel zetten.
Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (18)

JoopSchouten
JoopSchouten27 mei 2013 - 13:57

'Elke inmenging heeft onverwachte gevolgen.' Precies. Dit overzicht is erg helder. Ik denk dat virtuele H&G dit ook kunnen begrijpen. FF dit.: '...door de religieuze vijandschap van Iran konden de Ottomanen nooit hun volledige kracht tegen Europa inzetten. Anders was Wenen zeker wel gevallen.' De poorten van Wenen schijnen nogal cruciaal te in Europees landjepik en machtswensen. Djengis khan's troepen stonden namelijk ook voor die poorten. Het is dat hij stierf (1229) toen het beleg aan de gang was, en de generaals terug moesten voor overleg voor de machtsovername, anders was Wenen was gevallen spraken wij Mongools. Ëén klein voordeeltje; Mongolen lieten alle religies in hun waarde (...). Wederom bedankt Han.

bruces
bruces27 mei 2013 - 13:57

Moeten ze toch zelf weten. Wij vochten ook VOOR en TEGEN Indië, Franco, Hiltler, Alva, Oranjes, etc..

bruces
bruces27 mei 2013 - 13:57

Han. Ik ben al depri van het onderwerp, begonnen aan mijn zesde kandijstokje.

Trees2
Trees227 mei 2013 - 13:57

Dank voor je mooie artikel, Han

GingerTed
GingerTed27 mei 2013 - 13:57

Dan je Han. Ik schreef dergelijks al eerder en anderen ook, maar omdat het van belang is dat zoveel mogelijk mensen van de ernst van deze zaak doordrongen raken kan het zeker geen kwaad dat mensen ter rechter en linkerzijde dit verhaal vertellen zodat men niet ten onrechte denkt dat deze waarschuwingen politiek gekleurd zijn. Vorig jaar schreef Robbert van Lanschot, freelancejournalist, in de NRC een mooie en hoopvolle reportage over Tatarstan waar al eeuwen moslims en christenen in vrede samenleefden. Hij sprak er, een van de machtigste mensen, de liberale moslim Yakoepov die hem ondanks alles moois toch op een zijns inziens verontrustende ontwikkeling wees. Van Lanschot leek het wat overdreven. Yakoepov waarschuwde voor het wahabisme wat opkwam uit het zeer kwaadaardige Arabische schiereiland. Een Tatarstan en vele andere moslimlanden tot dan toe onbekende variant die volgens hem een bedreiging vormde voor de beschaving in deze landen. Een maand later werd Yakoepov vermoord door deze wahabieten. Van Lanschot besloot daarom- een maand later- nog een artikel te schrijven om de belangrijke waarschuwing van deze islamitische vriend- want dat was hij geworden- door te geven en daarbij ook notities te publiceren die hij eerder te zwaar op de hand vond. Hieronder enige delen uit die reportage met aan het eind nog andere wetenswaardigheden die van Lanschot in eerder jaren al had opgedaan over de wahabitische invloed binnen de Nederlandse moslimgemeeschap en hem toen al hadden verontrust. Daarbij gaat het hem niet zozeer een angst dat de Nederlandse beschaving op het spel staat zoals in een toenemend aantal moslimlanden, maar de integratie van moslims in Nederland. Hij maakt zich blijkbaar geen zorgen over een toenemende kans op aanslagen, maar ik zie niet in waarom de open en vrij opererende wahabitische krachten in Nederland geen reden tot zorg in die zin zouden zijn: “Twee maanden eerder had ik op het muftiaat een lang gesprek met die Valiulla Yakoepaov, een plezierige, intelligente man. Hij werd gezien als voorvechter van de lokale, liberale variant van de islam. En dat maakte hem in een moeite door een fel tegenstander van het Saoedische salafisme, dat in de woelige jaren negentig Kazan was binnengesijpeld. Tatarstan ligt halverwege Moskou en het Oeralgebergte. Ik ging ernaartoe om te schrijven over de goede relaties tussen moslims en christenen. Het verhaal werd op zaterdag 9 juni in deze krant gepubliceerd onder de kop Religieuze harmonie, het kan na 500 jaar.. Dat van die 500 jaar had ik van Yakoepov. Gisteren heb ik mijn notities van het gesprek met hem opnieuw doorgenomen. En nu pas realiseer ik me hoezeer Saoedi- Arabië en het salafisme obsessies van hem waren: ’Herinner je je die enorme Boeddhabeelden van Bamiyan in Afghanistan? Meer dan duizend jaar raakte niemand ze aan, ondanks het feit dat het land al heel lang streng-islamitisch was. Pas toen Saoedi-Arabië zich met Afghanistan en de Taliban ging bemoeien, werden ze opgeblazen. Robbert luister naar mijn woorden. Riyad vormt een regelrechte bedreiging voor onze beschaving.’ Yakoepov was ook bezorgd over wat hij zag als Saoedische satellieten: Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. In mijn notitieboekje staat ergens: ‘Saoedi-Arabië is een monster.’ Oef. Dat vond ik destijds wat te ver gaan om in mijn NRC-verhaal op te nemen. Maar nu hij niet meer leeft, wil ik die boude uitspraak niet onvermeld laten. Volgens Yakoepov telde Tatarstan duizenden wahabieten. Velen van hen hadden gestudeerd in madrassa’s in Medina en Mekka. Anderen waren gearriveerd vanuit de Noord-Kaukasus. In het verleden hadden zich wel eens incidenten voorgedaan. Opgeblazen gaspijpleidingen en zo. Maar het was allemaal relatief onschuldig geweest. Deze mensen zouden echter, aldus Yakoepov, kunnen ‘muteren in een veel gevaarlijker variant’. Toen ik dat destijds allemaal opschreef, vond ik het nogal zwaar op de hand. In de meeste islamitische boekhandels hier te lande wordt vrijwel uitsluitend in Jeddah of Riyad gedrukte, religieuze literatuur verkocht. Zelfs de helaas ter ziele gegane leuke, experimentele Amsterdamse Poldermoskee telde op de eerste etage een wahabitische boekwinkel. Ik heb er wel eens met het bestuur, ik meen met voorzitter Yassmine El Ksaihi, over gehad. ‘Ja, ja, je hebt wel ‘n beetje gelijk. Die boekhandel past inderdaad niet zo goed bij onze moskee.’ Kreeg ik te horen. Maar die boekhandel is er tot het eind gebleven. Vlakbij de poldermoskee verrees, midden in Slotervaart, wat in de volksmond ‘de Blauwe Moskee’ is gaan heten. Op de buitengevel staat niets aangegeven. Maar binnen hangt een bord met ‘Nederlands-Kuwaitisch Sociaal en Cultureel Centrum’. Het is overigens gewoon een moskee. Dat ‘Kuwaitisch’ roept vragen op. Koeweiti’s wonen in Londens’ Kensington en in het dure zestiende arrondissement van Parijs. Maar Slotervaat hebben ze nog niet ontdekt. Die moskee dient dus uitsluitend om de strenge variant van de islam uit te dragen. Natuurlijk mag dat, maar het heeft ook iets bizars. Die moskee is een anti-inburgeringsmoskee. En dat dus hartje Slotervaart, waar de inburgering sowieso al stroef verloopt. Zou er iemand bij de overheid zijn geweest die Koeweit heeft gesmeekt om een andere plek te kiezen? In tegenstelling tot Tatarstan, waar de meerderheid moslim is, zal het wahabisme voor ons gelukkig nooit een existentieel gevaar kunnen opleveren. Maar de conservatieve islam, die nu met succes vanuit het Arabisch schiereiland wordt gepropageerd, maakt het opnemen van de moslimgemeenschap in de Nederlandse samenleving wel extra ingewikkeld. Saoedi-Arabië bedreigt hier niet onze beschaving, maar wel de integratie.” bron:NRC Volgens het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum ‘Salafisme in Nederland; aard, omvang en dreiging’ wat duidelijk is over de activiteiten van deze geloofsleer en hun broodheren zijn vooral de volgende organisaties zeer actief of wordt er onder hun paraplu veel op dit gebied gedaan: ‘In het Nederlandse salafistische landschap spelen enkele moskeeën een prominente rol: Stichting As-Soennah/Centrum sheikh al Islam Ibn Taymia in Den Haag, Stichting El Tawheed in Amsterdam, de Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis (ISOOK) in Tilburg en stichting Al Waqf al-Islami in Eindhoven. Hiernaast bestaan er enkele (kleinere) salafistische organisaties en moskeeën die minder bekendheid genieten in het Nederlandse debat maar daarom niet minder actief zijn.’ Bron: dare.uva.nl... Het is volgens mij ook zeer belangrijk deze organisaties met wortels in deze salafistische cq wahabitische landen te ontmantelen.

insider070
insider07027 mei 2013 - 13:57

Goed stuk!.... ben zeer verrast de laatste tijd over de inhoud van de reacties/columns aangaande Syrië, als het ware ''een kleur bekenning'' oftewel een ander geluid die nog sinds kort ondenkbaar was op ''linkse'' joop.nl.... De angst van het westen, het overslaan van de (politieke) onrust naar de golf regio, dat is een direct gevaar voor de wereld economie... (sjiitische minderheid leeft bovenop de belangrijkste oliegebieden!) prioriteit numero uno!

robheus2
robheus227 mei 2013 - 13:57

Zolang de wereldhandel vastgeknlonken zit aan de olie-dollar, zullen dat soort landen (Saudi arabie) hun macht willen uitbreiden. De enige echte oplossing is dat je de afhankelijkheid van olie afbouwt. Je kunt met name in die landen de energieopwekking tranformeren naar opwekking uit zonne-energie (zoals csp- geconcentreerde zonne-opwekking) wat tevens water ontzilt. Twee problemen in 'een klap opgelost!

ikbenhork
ikbenhork27 mei 2013 - 13:57

Het wordt wel ingewikkeld. Saoedie-Arabië is onze bondgenoot. We doen er oliehandel mee. En Iran, daar is Nederland juist tegen. Dus de Syriëvrijwilligers spannen zich in voor de Nederlandse zaak ?

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst127 mei 2013 - 13:57

Een interessante opmerking. Inderdaad zijn de Nederlandse relaties met Saoedi Arabië vanouds uitstekend.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst127 mei 2013 - 13:57

Waarom heeft de dichter het juist hier over het drinkebroersregime van Schiedam? Kruis het juiste antwoord aan. o De dichter is woonachtig in een jeneverstad en voelt zich op grond daarvan verwant met de alcohol drinkende aanhangers van Assad. o De dichter wil extra helder in het licht stellen hoe merkwaardig het is dat een fundamentalistische beweging als Hezbollah het toch opneemt voor Assad en zijn aanhangers die ondanks hun dictatoriale en onderdrukkende praktijkweinig moeten hebben van een theocratisch regime o De dichter wil tot uitdrukking brengen dat de leden van Hezbollah als puntje bij paaltje komt, ook wel een borrel lusten.

2 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst127 mei 2013 - 13:57

Dit is een reactie op Koos Werkeloos die vroeg: "het drinkebroersregime van Assad" Han, ben je stiekem een Soenniet, en wil je met deze tendentieuze omschrijving de Shiieten zwart maken? " "

bruces
bruces27 mei 2013 - 13:57

Han. Wij nemen nog een jonkie met een kandijstokje. Dat hij moge smaken.

bruces
bruces27 mei 2013 - 13:57

Het Osmaanse Rijk was al een grote puinhoop tussen allerlei volkeren en ideologieën. Toen is Allah en Mohammed met zijn familie zich er ook nog mee gaan bemoeien. Als je die geschiedenis bekijkt, dan zal het altijd een puinhoop blijven, met of zonder Saoedische prinsen en dappere dodo’s uit de Schildersbuurt. Meer is er ook niet van te maken. Hier is geen oplossing mogelijk.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst127 mei 2013 - 13:57

Realist, je haalt een paar milennia door elkaar.

[verwijderd]
[verwijderd]27 mei 2013 - 13:57

"Met de dag wordt duidelijker wat zich daar werkelijk afspeelt: een nieuwe fase in de eeuwenoude oorlog tussen de twee hoofdstromingen in de Islam, de Soennieten en de Sji’ieten." Euh, maar ieslam was toch vrede? Dus ze bestrijden niet alleen christenen, boedhisten, ongelovigen etc., maar ook elkaar?

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst127 mei 2013 - 13:57

Islambashers maken elkaar wijs dat islamieten altijd zeggen dat Islam vrede is.

denmol
denmol27 mei 2013 - 13:57

Als het zou kloppen dat het verzet volledig bestaat uit door de Saoedi Arabië en Qatar gesteunde groeperingen dan zou het betoog kloppen maar er zijn meerdere facties die de macht in Syrië proberen te grijpen.

1 Reactie
GingerTed
GingerTed27 mei 2013 - 13:57

Ik beweer in ieder geval niet dat het verzet voornamelijk door huurlingen en geronselden bestaat. Binnenslands zal een groot deel van het verzet authentiek zijn. Maar er zijn wel degelijk dergelijke krachten al heel lang en bewust bezig om opstand te genereren door dit aan te moedigen, wapens, voedsel, en zorg aan te bieden, om op die wijze de achterliggende politieke en religieuze belangen en bedoelingen van deze krachten vorm te geven. Bovendien is het wel zo dat de vanuit het buitenland, het westen, en andere gebieden, geronselde strijders nagenoeg allemaal de vrucht zijn van ronseling door deze krachten.