Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte jammert over wantrouwen Kamer

Oppositie constateert patroon: premier houdt telkens informatie achter
Joop

Simons roemt slavernij-expositie: dit is wat we missen in het onderwijs

  •  
11-02-2017
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
sylvanadwddslavernij
Het Rijksmuseum toonde tot nu toe voornamelijk de successen van de Nederlandse cultuur: Rembrandt, Vermeer, prachtige poppenhuizen… Het is de praalkamer van Nederland. Directeur Taco Dibbits wil nu ook de schaduwzijden van onze geschiedenis belichten: in 2020 zal er een grote tentoonstelling worden gehouden over ons slavernijverleden. In De Wereld Draait Door leggen Akwasi en Sylvana Simons uit waarom zij dit zo’n belangrijk stap vinden.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (110)

Rosalia2
Rosalia214 feb. 2017 - 20:04

@Johann Ik zeg niet dat onderzoek van het ene het andere uitsluit… Maar ik (en velen met mij) delen uw mening niet dat wij een gedeelde geschiedenis hebben, alsof al onze voorouders schuldig zijn en/ of geprofiteerd hebben van de slavernij. Waarom zou de blanke bevolking van nu verantwoordelijk zijn voor het wangedrag van een aantal koopmansfamilies zolang geleden??! De WIC en VOC waren particuliere ondernemingen, niet in handen van de Nederlandse staat (die bestond niet eens in die tijd). De slavernij gebeurde niet alleen ver buiten het blikveld van de overgrote meerderheid van de bevolking, ze hadden ook geen stemrecht tot de 20ste eeuw.

Rosalia2
Rosalia214 feb. 2017 - 1:04

@Johann Op school heb ik uitgebreid over de slavernij gehoord maar ik zou mij eens meer verdiepen in de geschiedenis hier! Nog in 1890 moest mijn grootmoeder als 7 jarig meisje van 4 uur ’s ochtends tot 9-10 uur ’s avonds zware stenen sjouwen, 70% van de kinderen stierf van uitputting voor het vijftiende jaar. Hele families van vaders en moeders met kinderen werkten in de steenbakkerijen en waren met handen en voeten aan de bazen gebonden. Ze woonden in armzalige huisjes en hadden amper te eten, mishandeling en verkrachting waren aan de orde van de dag… De instelling van de leerplichtwet in 1914 bracht verandering maar deze praktijken gingen nog door tot WO2. De WIC en VOC waren particuliere ondernemingen, een aantal koopmansfamilies werd er rijk van. Er wordt gemakkelijk vergeten dat de gewone man straatarm was en een ellendig bestaan had, ook in die zogenaamde Gouden Eeuw. De slavernij gebeurde ver buiten het blikveld. De overgrote meerderheid van de bevolking moest (onder diezelfde elite) keihard vechten voor zijn bestaan, tot ver in de 20ste eeuw. De huidige welvaart is pas ontstaan in de jaren zestig van de vorige eeuw. De gewone man (95 % van de bevolking) komt nauwelijks ter sprake in de Nederlands geschiedschrijving van de Gouden Eeuw en daarna. Het denkbeeld dat zijn armoede te wijten was aan een laag moreel normbesef, bestond nog tot in de 20 ste eeuw.

1 Reactie
johannn2
johannn214 feb. 2017 - 16:12

Rosalie, Uiteraard heb je gelijk, dat de geschiedenis van de gewone man veel meer aandacht moet krijgen in (ook) het onderwijs. Geschiedschrijving was tot voor niet zo lang geleden de geschiedenis van de adel, de machtigen en hun veldslagen. De geschiedenis van de gewone mensen is veel relevanter voor ons, voor ons eigen verleden, voor onze eigen Nederlandse identiteit. Maar dat sluit niet in het minst uit, dat de geschiedenis van de slavernij ook moet worden behandeld, ook vrijwel alleen vanuit de slavenhouders en niet vanuit de slaven is geschreven. Wij hebben een substantiële ex-Surinaamse bevolkingsgroep hier. Dat waren daar al Nederlanders en dat zijn ze hier ook. Hun geschiedenis is ook onze geschiedenis. Ook zij zijn misbruikt en onderdrukt. En zij waren zelfs niet eens hun eigen eigendom. Ook die Nederlanders hebben er recht op om hun identiteit te leren kennen. Ook hun identiteit is een Néderlandse identiteit. Ik zie niet in, waarom het onderzoeken en schrijven van de ene geschiedenis die van de andere zou moeten hinderen laat staan uitsluiten. Het moet zonder meer "én, én" zijn. .

johannn2
johannn212 feb. 2017 - 18:28

Ik begin met mijn conclusie. Mijn slotconclusie, gebaseerd op de hierna volgende uittreksels, is de volgende: De achtergronden van en de aard van de positie van kleurlingen en zwarten in de Nederlandse samenleving zijn nog nauwelijks onderzocht. Een opvallend manco in de Nederlandse geschiedschrijving. Toch zijn daar naast historische ook genoeg maatschappelijke redenen voor. Ook het beeld van “negers', 'zelfs' ná de afschaffing van de slavernij, als ongelijkwaardige, onvolwaardige mensen, de karikaturale beelden van hen tot ver in de vorige eeuw, zelfs tot op heden, die dat beeld verder bevestigen en hier algemeen heers(t)en, en ook andere vooroordelen vormen voor zulk onderzoek een maatschappelijk actuele reden te meer. Eens te meer nog omdat de huidige generaties van hun nakomelingen in ons land het niet langer pikken, om het zacht te zeggen. Nader onderzoek is noodzakelijk om de huidige manifeste discriminatie en vooroordelen t.a.v. hen nader te kunnen duiden, begrijpen en veranderen. ____ Citaten uit de volgende bron: “Wij kunnen onmogelijk racistisch zijn” BRON: Trouw 14-11-15 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4186394/2015/11/14/Wij-kunnen-onmogelijk-racistisch-zijn.dhtml Citaten: “ Ook in de samenleving werd over de afschaffing [van de slavernij] heftig gediscussieerd, maar meteen nadat dat besluit was gevallen, werd het stil. Maar een algemeen beeld dat er na de afschaffing van de slavernij hier bleef bestaan was, “dat de wilde man getemd moest worden en ook na de afschaffing van de slavernij zijn plaats moest kennen.” Dat alhier in Nederland bestaande beeld van de neger is dus gangbare uitgangshouding in onze benadering van 'negers'. “Oorverdovend stil, zo constateerde Alex van Stipriaan, hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in 2001.” Tot eind twintigste eeuw was slavernij voor de Nederlander een ver-van-mijn-bed-show.” “Dat de stilte rond slavernij in de jaren zeventig heel voorzichtig is verstoord, viel volgens Hondius, universitair hooffocent aande VU, en Van Stipriaan niet toevallig samen met de komst van grotere groepen gekleurde mensen uit Suriname en de Antillen. "De lichamelijke aanwezigheid van nakomelingen van slaven riep vragen op", zegt Hondius. "Surinamers en Antillianen zeiden: 'Waar zijn wij in dat verhaal? Wij zijn ook Nederlanders'. “ “Dat het Nederland moeite kostte om het verleden onder ogen te zien, had volgens Van Stipriaan te maken met een paternalistisch zelfbeeld. "Op een of andere manier denken we dat we altijd aan de goede kant hebben gestaan. Met de Joodse geschiedenis denken we dat ook. 'Wij' waren goed. Nederland was gidsland op heel veel gebieden, zoals ontwikkelingshulp, seksuele vrijheden, homo's, softdrugs." Slavernij en de oorlog die Nederland tussen 1945 en 1949 in Indonesië voerde, dat past niet in het land van Rembrandt. Het verzet tegen de Duitsers, dat past er wel in. Waar een klein land groot in kan zijn. Daar horen kortom geen gruwelgeschiedenissen bij. “ Volgens Hondius hebben Nederlanders lange tijd geen antenne gehad voor de karikaturen die van gekleurden in onze cultuur rondgaan. Een studie van een van haar studenten liet zien hoe tot diep in de twintigste eeuw zwarte mensen in kinderboeken als kabouters met verwrongen gezichten werden afgebeeld. "Kijk nu eens naar de omslag van 'Oki en Doki bij de negers' uit 1968. In dat jaar werd Martin Luther King doodgeschoten en wij zitten dan nog met beledigende karikaturen." Ik wil hierbij ook nog wijzen op “Kuifje in Afrika” van Hergé, en op de vroege Sjors en Sjimmie. _____ Citaten uit: “Swart in Nederland” ‘Swart’ in Nederland – Afrikanen en Creolen in de Noordelijke Nederlanden vanaf de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. https://bukubooks.wordpress.com/swart/ “Het onderzoek naar de status van slaven en slavernij staat nog in de kinderschoenen, net als onze kennis over hoe zwarten en kleurlingen zich hier wisten te handhaven. Uit dit overzicht is hopelijk wel gebleken hoe vruchtbaar een dergelijk onderzoek kan uitpakken voor onze kennis van de historische en hedendaagse samenleving.” “ Nederlandse archieven zijn vrijwel niet op dit thema ontsloten, maar recente zoektochten leverden telkens bijzonder materiaal op. Voor het schetsen van een vollediger beeld is het echter nog veel te vroeg.” .

6 Reacties
Molly Sweet2
Molly Sweet213 feb. 2017 - 12:39

Johannn: kijk uit met waar je om wenst. En dat geldt ook voor mevr. Simons en mevr. Wekker, en hun aanhang. Want als we de eerlijke geschiedenis van het internationale slavernijverleden eerlijk onder de aandacht brengen, zoals jij ook zo graag wilt, komt het politiek correcte plaatje zoals we dat tot nu toe kennen volledig te vervallen. Dan zal de zwarte gemeenschap moeten erkennen zelf ook een verleden (en heden) te hebben als het gaat om mensenhandel, en erger nog: waar wij enkele eeuwen mee hebben gedaan met die handel, is het Afrikaanse continent er al duizenden jaren mee bezig, met als grote afzetmarkt het Arabische continent. Dus als mevr. Wekker claimt dat dit soort handel en gedrag in onze genen zit, zoals ze een tijdje terug beweerde, hoe is het dan met het genetisch materiaal van de zwarte mens gesteld? Weet jij zeker dat je de waarheid wilt horen? Wil je weten hoeveel blanke mensen door zwarte mensen zijn verhandeld, bijvoorbeeld? Hoeveel zwarte mensen door hun eigen buren zijn verkocht? Of wil je het beeld van series als 'Roots', dat historisch gezien aan alle kanten rammelt maar inderdaad dat beeld bevestigt waar we ons nu al decennia op blind staren (de blanke mens is slecht en de zwarte mens is zijn slachtoffer), liever aanhouden? Als het dat laatste is, dan wil jij dus de waarheid niet weten. PS: wat je probeert te zeggen met je 'Kuifje'- en 'Sjors en Sjimmie'- voorbeelden, is me een raadsel. Ben je echt zo onoplettend dat je niet door hebt dat er inmiddels wel een algemene consensus is over de verwerpelijkheid van die strips? En als je dat niet door hebt, wat heb je dan nog meer niet door in deze discussie? Nogmaals: doe eerst wat huiswerk voordat je je epistels hier neerknalt.

Molly Sweet2
Molly Sweet213 feb. 2017 - 13:32

Johannn: 'Tot eind twintigste eeuw was slavernij voor de Nederlander een ver-van-mijn-bed-show.' Tja, dat is de Tachtigjarige Oorlog ook, voor veel Nederlanders. En da's nota bene hun eigen geschiedenis. En wat heb jij op school geleerd over de positie van de vrouw tijdens de Industriele Revolutie? Vertel mij maar, zo uit je blote hoofd. Ander onderwerp, mag je ook nemen: de trauma's van de vrouwen uit de Jappenkampen? Hoe die zich de laatste halve eeuw staande hebben moeten houden en wat ze allemaal mee hebben gemaakt tijdens de oorlog? Man, er is zoveel onrecht te vinden in onze geschiedenis waar amper tot geen globale aandacht aan wordt besteed - wil je er meer over weten, dan zul je onderzoek moeten doen. En dan ontdek je vanzelf dat er genoeg over is geschreven, ook al maakt het geen of amper deel uit van het nationale curriculum. Maar ja, niet iedereen maakt dan ook een punt over dingen die godzijdank in het verleden liggen. Zoals mijn grootmoeder, die niet eens meer wist hoe vaak ze verkracht was in dat Jappenkamp. En die er ook het nut niet van in zag zich de rest van haar leven te profileren als slachtoffer. En we hebben het hier over iemand die de shit dus zelf heeft meegemaakt, niet haar bet-over-over-overgrootmoeder. Het is een persoonlijke keuze om het verleden als zo'n last om je nek te willen meedragen, vind ik. Mijn familie kijkt naar de toekomst, niet naar het traumatische verleden. Zouden meer mensen moeten doen.

johannn2
johannn213 feb. 2017 - 17:12

Molly Sweet  13 februari 2017 at 14:32 “ Man, er is zoveel onrecht te vinden in onze geschiedenis waar amper tot geen globale aandacht aan wordt besteed – wil je er meer over weten, dan zul je onderzoek moeten doen. “ W.b. de vrouwen zijn we inmiddels twee feministische golven verder. Dat was ook nodig. Het leed dat de vrouwen in de Jappenkampen is aangedaan, begint na jarenlange strijd steeds meer erkenning te krijgen en een terechte plaats in onze geschiedenis, maar daar dat is nog niet genoeg erkeninning om het te "rehabiliteren". (Vergeef mij de uitdrukking. Ik heb zo gauw geen passender.) Maar als je mijn bijdrage goed gelezen hebt, dan zeggen de deskundigen over het slavernijverleden, dat er wel bronnen zijn, maar dat er opmerkelijk opmerkelijk genoeg nauwelijks onderzoek naar is gedaan. Ik citeer: "“Het onderzoek naar de status van slaven en slavernij staat nog in de kinderschoenen, net als onze kennis over hoe zwarten en kleurlingen zich hier wisten te handhaven." En: " “Oorverdovend stil, zo constateerde Alex van Stipriaan, hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in 2001.” " Jij merkt zelf ook op, dat er onderzoek naar moet worden gedaan. Het is inderdaad een leemte die nog moet worden gevuld. Jouw grootmoeder is een sterke vrouw. Alleen vrouwen zoals zij hebben daarna een leven kunnen opbouwen, juist omdat zij zo sterk waren om het te verdringen, tot hun eigen zelfbehoud. Hetzelfde geldt voor de concentratiekamp slachtoffers van Hitler-Duitsland, Degenen die het weggesloten hebben, hebben een redelijk leven gehad... tot ze op latere leeftijd toch nog door hun verleden werden ingehaald. Deze vrouwen zijn blanken in een blanke gemeenschap. Ze lijden in ieder geval niet onder racisme. Een grondig onderzoek van het koloniale verleden en de gevolgen ervan voor de slachtoffers ervan, sterk of niet, en voor hun nakomelingen, van een ander ras in ons blanke land, moet nog worden gedaan. In ieder geval hebben 'zwarte' mensen met grote regelmaat te maken met racisme. Of dat – mede – met slavenverleden te maken heeft, daar lijken aanwijzingen voor te zijn, zoals mijn citaten van deskundigen aangeven, maar zoals gezegd, er is inderdaad nog veel onderzoek nodig om daar de nog ontbrekende duidelijkheid in te krijgen. Duidelijk is wel, dat zij een lange achterstand moesten inhalen, omdat zij ook ná de slavernij als een aan blanken minderwaardige soort werden beschouwd. .

johannn2
johannn213 feb. 2017 - 17:16

Molly Sweet 13 februari 2017 at 13:39 Jij stelt: " Weet jij zeker dat je de waarheid wilt horen? Wil je weten hoeveel blanke mensen door zwarte mensen zijn verhandeld, bijvoorbeeld? " ja. En het feit dat anderen dan wij aan slavenhandel en slaven houden hebben gedaan maakt niet ongedaan, dat wij het óok hebben gedaan. We hebben dus nog steeds ons eigen verleden onder ogen te zien. .

johannn2
johannn213 feb. 2017 - 17:21

aanvulling op mijn reactie aan Molly Sweet 13 februari 2017 at 14:32 Ik stel daarin: " In ieder geval hebben ‘zwarte’ mensen met grote regelmaat te maken met racisme. Of dat – mede – met slavenverleden te maken heeft, daar lijken aanwijzingen voor te zijn, zoals mijn citaten van deskundigen aangeven, " Ik verwijs daar naar mijn citaten in mijn johannn 12 februari 2017 at 19:28 .

Paddy3
Paddy314 feb. 2017 - 16:10

Waarom doet die hoogleraar die je aanhaalt er dan geen onderzoek naar? Dat is Nb zijn werk. Hij kan toch wel minstens 1 student per jaar hiervoor interesseren als (afstudeer)onderzoek?

laakbaar
laakbaar12 feb. 2017 - 14:19

Wordt het het hele verhaal, of weer een politiek correct aftreksel van de werkelijkheid?

1 Reactie
johannn2
johannn214 feb. 2017 - 15:55

Dopie, Het hele verhaal zou het meest politiek correct zijn in ieder geval. .

Tip top
Tip top12 feb. 2017 - 14:14

“Als ik zo door de lesboeken van mijn zoon blader” "Sylvana is opgeleid tot kapster en daarbij kwam de koloniale geschiedenis niet aan bod. Tijdens de dansopleiding die ze daarna volgde evenmin. Het wordt alleen een beetje lastig als je jezelf vervolgens als maat van alle dingen ziet, je je in de vele jaren daarna niet een beetje breder op de samenleving oriënteert (te druk met video’s aankondigen en het medium Char promoten) en evengoed meent dat je een partij kunt leiden die ook maar iets bijdraagt." In ieder geval vertegenwoordigt zij waarschijnlijk een grotere achterban dan de doctorandi die voor het overgrote gedeelte onze representanten zouden moeten zijn met hun douceurtjes en bovenmodale salarissen (met uitzondering van de SP). Gevalletje van of je door de hond of door de kat gebeten wordt het is allebei niks. Heb het gevoel dat ons hele parlementaire stelsel maar eens aan een parlementaire enquete onderworpen dient te worden want ik zie weinig zelfreflectie en zelfcorrectie als ik de aanstelling van Teeven weer zo zie.

4 Reacties
johannn2
johannn212 feb. 2017 - 18:38

Ik neem aan dat je iemand citeert tussen “Sylvana is.. en ...iets bijdraagt.” Waarschijnlijk heeft Sylvana inmiddels heel wat doctorandussen als achterban (w.o. mij). Ook heeft zij zich duidelijk verder ontwikkeld en toont zij in vraaggesprekken een scherpe intelligentie. W.b. Teeven c.s.: Vriendjespolitiek is de ene partij meer eigen dan de andere. .

Piet de Geus
Piet de Geus12 feb. 2017 - 23:32

"Gevalletje van of je door de hond of door de kat gebeten wordt het is allebei niks." Beroepspiloten veroorzaken weleens ongelukken. Zullen we dus voortaan maar amateurs achter de knuppel van de 747 zetten? Er zijn vast wel lieden als johannn die beweren zo'n vlucht eens te hebben overleefd.

Don Quichote
Don Quichote13 feb. 2017 - 9:56

@Johannn, Quote: "Ook heeft zij zich duidelijk verder ontwikkeld en toont zij in vraaggesprekken een scherpe intelligentie." interview gezien in de balie met Genee? of bij RTL late night? bij de eerste de beste kritische vraag ontploft ze... en begint ze te schreeuwen. Ik kan niet wachten op een debat tussen Sylvana en Pechtold...... Kan zo bij de Vara , cabaret van de bovenste plank

johannn2
johannn213 feb. 2017 - 10:33

Piet , Snap wat je bedoelt. Inderdaad is art 1 in feite een one issue partij. Maar dat issue, een bewustzijnsbeweging, een emancipatiebeweging van 'zwarte' mensen, is nu nadrukkelijk, met kracht aan de orde gesteld. Het is zeer actueel en uiterst fundamenteel en eist domweg nu de aandacht die het verdient. Het heeft nu het momentum. Nu moet het gehoor vinden. En het zal voortdurend aan de de reëel bestaande discrimnatie aan de orde blijven stellen in een Kamer, die er zoals hij nu is slechts af en toe een beetje aandacht aan besteedt; een "witte" Kamer dus. Met Sylvana c.s. zal die Kamer echter voortdúrend een kleurtje hebben. Ik twijfel nog steeds of het voor mij Sylvana wordt of Liesbeth van Tongeren. De laatste is inderdaad onderdeel van jouw pilotengilde, en mede om die reden twijfel ik nog. Het is voor het eerst dat ik overweeg om op een one issue partij te stemmen. .

Bram braam
Bram braam12 feb. 2017 - 13:32

Ik vraag me oprecht af, of de slavernij zoals bedreven door de Turken in het verleden überhaupt nog wel besproken kan worden op school, en dan vooral in de grote steden. Het is volgens mij een van de onderwerpen die vermeden worden, net als de holocaust en nog wat van die onderwerpen. Mooi doel voor u partij mevrouw Simons!

5 Reacties
johannn2
johannn212 feb. 2017 - 15:36

Bram, Volgens mij zijn wij Nederlanders. Laten we ons dus druk maken over onze eigen houding. Het is gratuit, zelfs hypocriet om te wijzen naar andere landen en nationaliteiten. Heus, we hebben de handen vol aan onszelf. Laten we ons niet verschuilen achter een jij-bak. .

Bram braam
Bram braam12 feb. 2017 - 18:22

johannn 12 februari 2017 at 16:36 Bram, Volgens mij zijn wij Nederlanders. Laten we ons dus druk maken over onze eigen houding. Het is gratuit, zelfs hypocriet om te wijzen naar andere landen en nationaliteiten. Mijnheer, als u mijn reactie goed leest, dan heb ik het over het (Nederlandse) onderwijs. Ik vraag me af of het heden ten dage nog wel mogelijk is om het slavernij verleden van bijvoorbeeld het Ottomaanse rijk, te bespreken. Het is een niet onbelangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis, net als het slavernij verleden van de Nederlanders, dus het zou onderwerp van de geschiedenisles moeten zijn. De Nederturken mogen toch ook hun geschiedenis kennen, net als wij dat mogen/moeten? Er is de laatste tijd uit onderzoek gebleken dat dergelijke onderwerpen nogal moeilijk te onderwijzen zijn, omdat groeperingen in de klassen bepaalde onderwerpen niet willen bespreken, of gewoon ontkennen. Vandaar dat ik mij dat afvraag. Dat het Nederlandse slavernij verleden goed onderwezen moet worden, staat voor mij buiten kijf!

johannn2
johannn213 feb. 2017 - 10:41

Bram braam 12 februari 2017 at 19:22 Bram, Als je mijn reactie goed zou begrijpen, dan zou je zien dat ik bedoel, dat wij ons eerst maar eens druk moeten maken om ons eigen slavernijverleden. Jouw wijzen op dat van de Turken zie ik als een goedkope "maar zij deden het ook" truc, een jij-bak, zoals ik het noemde. Zie eerst de balk in je eigen ogen maar eens. Ons slavernijverleden en m.n.de gevolgen ervan zijn nog nauwelijks onderzocht. Zie mijn reactie hierboven voor nadere uitleg. johannn 12 februari 2017 at 19:28 .

johannn2
johannn213 feb. 2017 - 10:44

vervolg Wij hebben t.o.v. de Turken nauwelijks recht van spreken, laat staan dat we de gotspe hebben om hen erover te onderwijzen! .

Paddy3
Paddy314 feb. 2017 - 16:12

@Johannn, Nederlanders zijn slaaf geweest van de Turken. Lijkt mij dus wel een relevant iets voor onze geschiedenis om uit te diepen.

Stientje2
Stientje212 feb. 2017 - 10:06

Eindelijk eens een pluim voor Sylvana dat zij deze aankomende tentoonstelling promoot. Lijkt mij bijzonder interessant, al voel ik mij niet schuldig v.w.b. dit verleden. Gewoon een stuk geschiedenis. Het lijkt mij belangrijk dat scholen daar aandacht aan besteden. Ga met de bovenbouw daar eens een middagje naar toe! Niet alleen de geschiedenis van de slavernij is voor kinderen belangrijk om te weten, maar zo ook vele andere onderwerpen waar helaas niet te veel aandacht aan wordt besteed. Neem b.v. de 1e en 2e Wereldoorlog. Geschiedenis is op scholen vaak een onderbelicht vak. Jammer! Maar wat ik niet begrijp is, dat nakomelingen nu nog min of meer getraumatiseerd zijn óver het verleden van hun voorouders. De slavenhandel begon met het oprichten van de W.I.C. begin 17e eeuw. Begin 19e eeuw werd dit door Engeland afgeschaft, en Nederland volgde in 1863. Allemaal lange tijd geleden. Bovendien zijn er in Nederland meerdere gedenkplaatsen waar de slavernij wordt en kán worden herdacht. Tegen die tijd dat deze tentoonstelling is te zien, ga ik er zeker naar toe. IJs en wederdienende;).

2 Reacties
Kalmthout
Kalmthout12 feb. 2017 - 15:22

“De slavenhandel begon met het oprichten van de W.I.C. begin 17e eeuw” Bedoel je hiermee dat de Europese slavenhandel in onze contreien is ontstaan? Zo ja, dan zit je er naast. Het waren de Portugezen die met de handel in slaven zijn begonnen. Zij hadden het vak afgekeken bij de Arabieren, die toen nog in Andalusië en de Algarve gevestigd waren en al veel langer slaven hielden en verhandelden. De andere Europese landen die bij de slavenhandel betrokken zijn geweest, namen op hun beurt het idee weer van de Portugezen over. Die hele Europese slavenhandel was overigens niets geworden als op de West Afrikaanse kusten de slaven al niet netjes klaar waren gezet door de Afrikaanse slavenhouders. Slavenhandel was in Afrika namelijk al eeuwen aan de orde van de dag. De Europeanen hoefden er alleen maar wat gewenste handel tegenover te zetten, waarna de verscheping naar de nieuwe wereld kon beginnen. Dat gebeurde vaak op een beestachtige wijze, waardoor veel slaven onderweg door ziekte en uitputting stierven.

johannn2
johannn212 feb. 2017 - 15:59

Stientje, Je hoeft je ook niet schuldig te voelen daarover. Maar als we onze geschiedenis wensen te beschouwen, zou het op zijn zachtst geschiedvervalsing zijn als we niet oprecht het héle verhaal en van alle kanten zien. Het is niet meer van deze tijd om de geschiedenis te wille romantiseren tot een heldenverhaal over eigen puurheid en heldendom. De geschiedenis van een land is een deel van zijn identiteit. Laat het dan een eerlijke identiteit zijn. Jij stelt: " Maar wat ik niet begrijp is, dat nakomelingen nu nog min of meer getraumatiseerd zijn óver het verleden van hun voorouders. De slavenhandel begon met het oprichten van de W.I.C. begin 17e eeuw. Begin 19e eeuw werd dit door Engeland afgeschaft, en Nederland volgde in 1863. Allemaal lange tijd geleden. " De slavernij is weliswaar in 1863 afgeschaft, maar je kunt toch niet verwachten dat we vanaf dat punt blanco verder gaan, de bladzij simpelweg omslaan en met een witte bladzijde (vergeef me de woorden 'blanco' en 'witte') beginnen. Je kunt redelijkerwijs niet verwachten, dat het geen langdurig naijlende gevolgen heeft. De aloude vooroordelen tegen andere rassen en m.n. zwarten bleven gewoon bestaan. Dat is een stukje erfgoed dat in onze geschiedschrijving langdurig voortbestond en nog bestaat, getuige een recente nieuwe geschiedenismethode voor het middelbaar onderwijs, die het bestaat om anno 2016 het koloniale verleden te beschrijven geheel vanuit het gezichtspunt van de kolonisator, met volledig voorbij gaan aan dat van de gekoloniseerden en de slaven, aan het leed dat die ondervonden. Nu nog is er in ons land sprake van discriminatie van anders gekleurde mensen, en m.n. de 'zwarten' daaronder. Dat ondanks wetgeving daartegen en aandacht daarvoor in media en onderwijs. Wij "witten' merken niets van die discriminatie, wat ons doet denken, dat die "dus" niet bestaat. Maar de ervaringen van de gediscrimineerde donkere medemensen zijn duidelijk anders: rassendiscriminatie is voor hen een dagelijkse werkelijkheid. Zij krijgen geen moment de kans om te vergeten, dat zij een andere kleur hebben dan de grote 'witte' meerderheid alhier. Open je ogen en oren, want dit is de boodschap die Sylvana Simons en haar medestrijders al jaren naar voren brengen, en tegenwoordig met grote kracht. En dat werd hoog tijd. .

timmermanszoon
timmermanszoon12 feb. 2017 - 8:13

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Nederland Koninkrijk der Nederlanden ontstaan in 1815. Verdiep u eens in de geschiedenis van het huidige Nederland voor 1815 voor u met de vinger naar Nederland wijst.

Bram braam
Bram braam11 feb. 2017 - 22:41

Prima dat er een expositie komt, en prima dat er aandacht word gegeven aan het slavernij verleden. Maar ga mij geen schuldgevoel aanpraten, want dan haak ik af. Ik heb nergens schuld aan. Surinaamse Nederlanders zijn toch ook niet schuldig aan de decembermoorden? Om maar eens een gek voorbeeld te noemen. Afrikaanse Nederlanders zijn toch ook niet schuldig aan al die wanddaden die in Afrika gepleegd zijn in de loop van de geschiedenis?

1 Reactie
Stientje2
Stientje212 feb. 2017 - 11:17

Waarom is dat een gek voorbeeld? Per slot zijn er nog steeds directe nabestaanden die het hier moeilijk mee hebben. Géén 4 eeuwen geleden. En Bouterse loopt nog steeds vrij rond.

altijd-beleefd
altijd-beleefd11 feb. 2017 - 22:01

net zoals terroristen geen echte moslims zijn, waren slavenhouders ook geen echte Nederlanders. #notmyslavery

Frank Straathoff
Frank Straathoff11 feb. 2017 - 20:10

Is het woord herstelbetalingen al gevallen? Of is dat de volgende stap?

1 Reactie
Vuurrood
Vuurrood12 feb. 2017 - 9:24

Neen, het woord herstelbetalingen is nog niet gevallen. Meer mening heeft u niet over het onderwerp? Armoei troef dus.

helvetiaan
helvetiaan11 feb. 2017 - 18:57

Als ik zo door de lesboeken van mijn zoon blader (2 vwo: maatschappij, geschiedenis ect) kan ik mij niet echt vinden in de opmerking van mevr simons dat er in het onderwijs geen aandacht wordt gegeven aan het koloniale/ slavernij verleden van nederland.....

10 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus12 feb. 2017 - 2:45

"Als ik zo door de lesboeken van mijn zoon blader" Sylvana is opgeleid tot kapster en daarbij kwam de koloniale geschiedenis niet aan bod. Tijdens de dansopleiding die ze daarna volgde evenmin. Het wordt alleen een beetje lastig als je jezelf vervolgens als maat van alle dingen ziet, je je in de vele jaren daarna niet een beetje breder op de samenleving oriënteert (te druk met video's aankondigen en het medium Char promoten) en evengoed meent dat je een partij kunt leiden die ook maar iets bijdraagt.

Vuurrood
Vuurrood12 feb. 2017 - 8:46

Piet de Geus: Vertel eens Piet. Wat zijn jouw kwaliteiten en wat is jouw bijdrage aan de maatschappij? Behalve dan het continu afzeiken van mevr,Simons?

Buzzer
Buzzer12 feb. 2017 - 9:26

@Piet Op uw reacties op Sylvana moet ik toch vaak lachen, treffend en pijnlijk voor Sylvana.

KeesV3
KeesV312 feb. 2017 - 10:39

@Helvetiaan Datzelfde geldt voor mijn kinderen. Er wordt heel veel aandacht aan ons slavernij verleden gegeven. Dat was overigens 30 jaar geleden ook het geval. Er werd (en wordt) overigens geen aandacht gegeven aan het slavernij verleden van Arabieren, Turken en Berbers in diezelfde periode (en de Afrikaanse stamhoofden). Bij geen enkel kind is bekend dat er ook zo'n 1,3 miljoen blanken zijn verhandeld als slaaf door Turken en Berbers. De kinderen krijgen geleerd dat slavernij een blanke uitvinding is en dat niet-blanken slachtoffer zijn. Dus uiteindelijk ben ik het met Sylvana eens: Er moet meer aandacht komen voor slavernij.

Bram braam
Bram braam12 feb. 2017 - 13:23

KeesV 12 februari 2017 at 11:39 Er werd (en wordt) overigens geen aandacht gegeven aan het slavernij verleden van Arabieren, Turken en Berbers in diezelfde periode (en de Afrikaanse stamhoofden). Bij geen enkel kind is bekend dat er ook zo’n 1,3 miljoen blanken zijn verhandeld als slaaf door Turken en Berbers. De kinderen krijgen geleerd dat slavernij een blanke uitvinding is en dat niet-blanken slachtoffer zijn. Verdomd, hier heeft u een goed punt! Er moet zeker meer aandacht aan deze slavernij worden gegeven, want die heb ik ook gemist op school.

Willem100
Willem10012 feb. 2017 - 15:04

Oei, wat een scherpe reactie Piet! ..En KeesV daar ligt je opeens een interessant tipje van de grote slavernij sluier op. Ik denk eveneens dat wanneer de slavernijgeschiedenis in z'n geheel wordt belicht een heel andere samenhang zichtbaar wordt. Allereerst natuurlijk het feit dat heel veel landen aan de slavernij deelnamen. Met de belangrijkste slavencentra eerst in Italië en later in Marokko en het Midden-Oosten. daarnaast natuurlijk de periode, die reeds veel eerder dan de Nederlandse plaatsvond, maar belangrijker nog veel langer heeft voortgeduurd. Tot heden ten dage toe. In verschillende Midden-, Noordafrikaanse en Middenoosten-landen vind het helaas heden ten dage nog plaats. De geschiedenis boekjes belichten idd alleen de Nederlandse inbreng maar nimmer dat deel. De 1,3 miljoen blanke slaven die merendeels werden gedeporteerd naar Afrika klopt. Zelfs het feit dat Noord-Afrikaanse slavenhandelaren met regelmaat onze kustdorpen binnenvielen om daar blanke slaven buit te maken voor de Afrikaanse markt vindt je niet terug. Ons aandeel, wat op 8 tot 9 % wordt geschat was verschrikkelijk, maar voor een goed beeld van de slavernij zou niet alleen ons deel maar alle facetten in de juiste verhoudingen volledig moeten worden beschreven. Op naar een nieuwe geschiedenisles. http://www.bertvanvondel.nl/nederlands-slavernij-verleden/

johannn2
johannn212 feb. 2017 - 16:04

Piet , Kort samengevat: je hebt geen hoge dunk van kapsters. Denigrerend. .

Piet de Geus
Piet de Geus12 feb. 2017 - 23:38

"je hebt geen hoge dunk van kapsters." Heb ik ook geen hoge dunk van schoenmakers als ik zeg dat die bij hun leest moeten blijven? "Denigrerend." Denigrerend is doen alsof iedereen zonder enige opleiding de schaar en tondeuse ter hand kan nemen. In de praktijk kom je vaker het tegendeel tegen: mensen zonder enige relevantie opleiding die zich verbeelden dat iedereen elke soort hoofdwerk wel kunt verrichten. Overigens: onder bèta's kom je dat kwaaltje ook vaak tegen, doorgaans met rampen tot gevolg.

johannn2
johannn213 feb. 2017 - 19:32

Piet de Geus 13 februari 2017 at 00:38 Ooit overwogen, dat zij misschien wel een hoog ontwikkeld mens is zónder indrukwekkende scholing? In interviews toont zij zich een intelligent , scherpzinnig mens. Of is het 'eens een kapster, altijd een kapster'? Het kan zijn, dat zij zich - buiten schooltijd - op eigen gelegenheid en samen met anderen veel kennis heeft verworven over het koloniale verleden. zou kunnen. Misschien kunnen schoenmakers ook wel meer dan alleen schoenen maken. En secretaresses als Annemarie Jorritsma hebben het toch ook een aardig eindje gebracht. Als het aan jou had gelegen, dan was dat niet doorgegaan. Op grond van het feit dat zij kapster is, kan je niet besluiten over haar andere capaciteiten. Misschien zou ze bijvoorbeeld wel een goede presentatrice kunnen zijn of zoiets. En vind jij, dat wat er nu in de Kamer zit allemaal zo schittert in deskundigheid? Daar heb je zelfs hele partijen van. In principe hebben we allemaal het passief kiesrecht en er is geen bepaalde vakopleiding voor. Het is geen ambacht. Schoenmaker wel, en kapster ook. Ik zou me inderdaad niet laten kappen noch schoenen laten maken door een willekeurig Kamerlid,. .

Piet de Geus
Piet de Geus15 feb. 2017 - 3:07

"Ooit overwogen, dat zij misschien wel een hoog ontwikkeld mens is zónder indrukwekkende scholing?" Dat is een overweging die ik bij voorbaat altijd open laat. Ik ben een groot fan van vacatures met dat ene zinnetje bij de functie-eisen: of vergelijkbaar denk- en ontwikkelingsniveau. "In interviews toont zij zich een intelligent , scherpzinnig mens." Ik zie vooral iemand met een uiterst beperkt ontwikkelingsniveau (anders leen je je er niet voor om een medium als Char te promoten) en behalve aan laag IQ ook een ernstig tekortschietend EQ, die vooral als stoorzender optreedt en niets aan welk debat dan ook heeft bij te dragen. Dus bij uitstek als iemand die past in het rijtje tafeldames en heren van DWDD, pal naast die Brabantse grappenmaker die geen zin af kan maken zonder zichzelf in de rede te vallen met iets wat ook alweer totaal geen inhoud heeft. Herinner je je die aanvaring met Simek nog? Simek vertelde hoe hij en zijn vrouw zich ontfermden over de vluchtelingen die bij hen op het strand aanspoelden. En hij vertelde wat de reactie van veel van zijn Italiaanse dorpsgenoten was: wat moeten jullie toch met die zwartjes? Waarop Sylvana (die tot dan kennelijk had zitten slapen) begon te keffen omdat ze een woordje hoorde: zwartjes, zwartjes, had jij het over zwartjes? Uiteraard had Simek geen zin om in te gaan op die hinderlijke onderbreking van zijn verhaal. Voor mij was het het zoveelste bewijs dat de wereld beter af was geweest als ze gewoon kapster was gebleven. "En secretaresses als Annemarie Jorritsma hebben het toch ook een aardig eindje gebracht. Als het aan jou had gelegen, dan was dat niet doorgegaan." Dat had ik om meerdere redenen eveneens toegejuicht. Ze heeft werkelijk nergens iets van gebakken en moreel zit er aan haar ook nogal een steekje los. Of ben je vergeten hoe ze consequent de belangen van het bedrijf van haar man heeft behartigd waar ze zogenaamd geen banden mee had omdat de Jorritsmatjes zogenaamd geen keukentafel hebben? Dat lijkt verdomd veel op de manier waarop Trump zijn bedrijven zogenaamd op afstand zet door zij bij zijn kinderen onder te brengen.

Harry5
Harry511 feb. 2017 - 17:55

Nederlanders (niet alle maar wel een groot aantal) hebben er een handje van om zodra het over ons verderfelijke slavernijverleden gaat te wijzen naar andere landen: Ja maar de Fransen, Engelsen en arabieren waren eigenlijk net zo erg of nog erger, enzovoorts...... Dit is totaal niet van belang in de slavernijdiscussie, want het gaat over HET SLAVERNIJVERLEDEN VAN NEDERLAND, en niet het slavernijverleden van Jan en alleman. Wij moeten verantwoordelijkheid nemen voor ONS slavernijverleden, laat Engeland, de VS of de Arabieren of Frankrijk zelf maar verantwoordelijkheid nemen voor hun deel (en dat doen deze landen overigens ook al volop) Hulde aan Sylvana door dit te blijven aankaarten wordt het in ieder geval steeds vaker benoemd en behandeld we mogen niet meer wegkijken of wegdenken bij ons slavernijverleden, het is de hoogste tijd dat wij Witte Nederlanders eindelijk eens met de billen bloot gaan hierover.

14 Reacties
NicoSchouten
NicoSchouten11 feb. 2017 - 18:49

Wie bedoel je met Nederland? De VOC en de WIC, die als staten konden optreden? Bedoel je alle huidige provincies, of alleen Holland en Zeeland? Met je opmerking 'witte Nederlanders' (die niet eens bestaan) laat je zien dat je de economische verhoudingen (rijk en arm) die het mogelijk maakten dat een handelselite zich met slavernij bezig kon houden uit het oog verliest. En dit negeren van de vroegere economische verhoudingen door steeds de relatie met huidskleur te leggen is de grootste bron van ergernis. Slaven uit Afrika waren er al in Zuid-Europa voor dat de trans-Atlantische handel op gang kwam. Maar er waren ook slaven uit Europese volkeren, vooral uit Slavische gebieden; vandaar de overeenkomst in naamgeving. Huidskleuren speelden geen rol. Dat gebeurde pas als gelegenheidspraatje toen er kritiek op kwam, vooral godsdienstig geformuleerd. Dit praatje nu wordt tegenwoordig ten onrechte als hoofdkenmerk genoemd in plaats van de economische verhoudingen waaruit de slavernij ontsprong. Die verhoudingen mogen kennelijk niet onder kritiek komen te staan.

C1953
C195311 feb. 2017 - 20:14

Waarom moet ik met mijn billen bloot? Wat kan ik er aan doen, dat ik toevallig in Nederland geboren ben, waar enkele honderden jaren geleden een aantal in de slavenhandel zaten? Get a lef zeg!

Nigtevecht2
Nigtevecht211 feb. 2017 - 20:17

Welk Nederland? Mijn Nederland heeft nooit deelgenomen aan de slavernij. Bedoel je soms mensen die honderden jaren geleden in Europa leefden en toevallig dezelfde huidskleur hebben? Ik ken geen enkele blanke Nederlander die nu leeft en zich schuldig heeft gemaakt aan slavernij

de Haas
de Haas11 feb. 2017 - 20:18

Je gaat jammerlijk in de fout aan het eind van je stuk wanneer je dat "ons" beperkt tot "Witte Nederlanders". Als het over ons gaat dan Sylvana, Akwasi, Wekker, als Nederlanders net zo goed en anders niemand omdat ook de blanke Nederlanders, op een enkeling na, geen nazaten zijn van Nederlanders die enige ervaring of verantwoordelijkheid hebben voor slavernij.

Harry5
Harry511 feb. 2017 - 22:22

Ik bedoel eigenlijk dat wij het slavernijverleden van onze voorouders moeten erkennen en zo waar mogelijk excuses aan moeten bieden voor wat er gebeurd is. Natuurlijk zijn wij niet schuldig eraan en is het in het verleden gebeurd, maar we moeten wel de gevoelens die nog steeds heersen bij Nederlanders waarvan de voorouders in een slavernij situatie hebben geleefd moeten erkennen en niet moeten bagataliseren met zinsneden als, dat is lang geleden, zand erover, en niet meer over praten. Een grote groep nazaten heeft behoefte aan erkenning van het slavernijverleden en een gebaar van ons, bijvoorbeeld een jaarlijkse herdenking á la dodenherdenking of iets van die strekking. Op die manier doen wij recht aan hun gevoelens, pijn en verdriet en tonen wij aan dat wij er nog steeds aan denken en op deze manier kunnen we in het reine komen met deze zeer donkere bladzijde uit onze geschiedenis. Uiteraard heeft lang niet iedere nazaat hieraan behoefte, er zijn legio mensen van wie voorouders in een slavernij situatie hebben gezetten die hier totaal niet mee zitten, maar het gaat om de groep nazaten die wel de pijn en het verdriet hiervan nog dagelijks ervaren.

pvlaren
pvlaren11 feb. 2017 - 23:15

"Wij moeten verantwoordelijkheid nemen voor ONS slavernijverleden" Wacht dan niet langer en neem die verantwoording dan Harry en maak maandelijks al je geld over als genoegdoening voor de slavenperiode van 150 jr. geleden.

de Haas
de Haas12 feb. 2017 - 0:51

@Harry En kun je dan, nu je naar ik meen te begrijpen erkent dat het natuurlijk geen uitsluitende (= racistisch discriminerende) verwijzing naar witte Nederlanders dient te betreffen, precisieren om welke van "onze voorouders" als huidige Nederlanders het dan gaat? De hele Nederlandse generatie uit de tijd waar een kleine elite deze misdaden in verre overzeese gebieden pleegde zonder, dat die generatie en samenleving daar vanwege het ontbreken van democratie iets aan kon doen, en zonder dat zij zelf in de praktijk van alledaagse ervaring geconfronteerd werden met deze misdaden?

Pater Familias
Pater Familias12 feb. 2017 - 1:20

Mensen reageren juist zo gepikeerd omdat het koloniale verleden niet ons aller verleden is. Omdat tijdens het koloniale verleden het merendeel van NL namelijk ook enkel maar dagloner was ten behoeve van de gegoede burgerij. De meesten hebben namelijk pas hun welvaart na de tweede wereldoorlog opgebouwd. Sylvana zegt zelf, dat ze ook meer wil weten van de periode voor de koloniale periode, dan moet ze ook inzien dat veel slaven door andere stammen werden verkocht. Oftewel, het beeld is dan ineens minder zwart-wit, maar heeft vele grijstinten. Ik vind het prima om daarover te praten, en daar consensus over te vinden dat het een betere plek nodig heeft in onze geschiedenis. Maar het Amerikaanse beeld kan ik niet in meegaan. De Amerikaanse geschiedenis, is niet 1 op 1 vergelijkbaar met onze geschiedenis, en het is juist de Amerikaanse geschiedenis wat vaak op onze samenleving wordt geprojecteerd. Mensen herkennen zich niet daarin, dus reageren ze defensief. Maar misschien moeten we juist ook wat meer aandacht schenken aan moderne slavernij. En ja, die vind op grote schaal nog steeds plaats in het M-O, Azië en Afrika. En ja, ook wij maken gebruik van moderne slavernij door goedkope kleding te kopen, en al die nieuwe iPhone`s e.d. waar de jeugd elk jaar een nieuwe van moet hebben. Dat zijn wellicht belangrijkere punten om stil bij te staan dan het verleden. Het verleden kunnen we namelijk niet veranderen, wel de toekomst.

Pater Familias
Pater Familias12 feb. 2017 - 1:30

Harry 11 februari 2017 at 23:22 "Ik bedoel eigenlijk dat wij het slavernijverleden van onze voorouders moeten erkennen en zo waar mogelijk excuses aan moeten bieden voor wat er gebeurd is." Dat hebben we gedaan, en bij de vele oude koloniën hebben we de inwoners tijdens de transitie naar zelfstandigheid de kans gegeven om zich in NL te vestigen, of zich in het nieuwe zelfstandige land te vestigen. De enigste groep die genaaid is door de politiek zijn de Molukkers en West-Papoea-ers. Die beloftes hebben we nooit in kunnen lossen. Ik kan niets met de gevoelens van nazaten die vrijwillig de keuze kregen om zich in NL of in het land van herkomst te vestigen. Hun ouders hebben vaak de keuze gemaakt, deal with it zou ik zeggen.

M4
M412 feb. 2017 - 4:56

Wij witte Nederlanders, wat is dit toch voor een jammerlijk masochisme, wit/zwart, blank/bruin, mensen van alle tinten en religies hebben zich aan slavenhandel en slavenhouden schuldig gemaakt. En zoals al gezegd, dat bij een tentoonstelling over ons, (Nederlands?) slavernij verleden, het voornamelijk over die rol gaat prima, maar met de context daarbij. En dan ook de vraag, waarom is het verzet tegen slavernij en slavenhandel een voornamelijke westerse/witte/humanistische uitvinding geweest en niet bijvoorbeeld een islamitische? Ik bedoel als de witten schuldig zijn aan het negatieve, zijn ze dan ook schuldig aan het positieve? Of is de afschaffing van de slavernij, puur een vorm van Brits imperialisme geweest en moeten wij daar verder niets positiefs achter zoeken.

Buzzer
Buzzer12 feb. 2017 - 6:43

@Harry 2e reactie https://www.ninsee.nl/news/Programma-Nationale-Herdenking-Nederlands-Slavernijverleden-2016 Ik zie bij de herdenking van 2016 toch ook de naam van minister Bussemaker staan. Als dit al geen erkenning is wat dan?

Haastig
Haastig12 feb. 2017 - 11:47

Harry 11 februari 2017 at 23:22 "Ik bedoel eigenlijk dat wij het slavernijverleden van onze voorouders moeten erkennen en zo waar mogelijk excuses aan moeten bieden voor wat er gebeurd is" Het wrange is dat de meeste blanken in Nederland voorouders hebben die helemaal niets van doen hebben met slavernij, terwijl de meeste zwarten wél (een) voorouder(s) hebben die betrokken was bij de slavenhandel of slavenhouden. Want de blanke slavenhouder die hun betovergrootmoeder verkrachtte, is niet mijn betovergrootvader, maar vaak wel -als gevolg van die verkrachting- hun betovergrootvader.... Wrang. Een flink percentage van de donkere Surinamers heeft een voorouder die slavenhouder was, wat het emotioneel niet eenvoudiger maakt.

Buzzer
Buzzer12 feb. 2017 - 14:49

"Wij moeten verantwoordelijkheid nemen voor ONS slavernijverleden' Ik moet helemaal niets, ik voel me totaal niet verantwoordelijk voor wat ooit in de geschiedenis gebeurt is, ook niet voor de 1e en 2e Wereldoorlog.

Buzzer
Buzzer12 feb. 2017 - 14:51

@Harry "Ik bedoel eigenlijk dat wij het slavernijverleden van onze voorouders moeten erkennen en zo waar mogelijk excuses aan moeten bieden voor wat er gebeurd is." Waar wordt dan dan ontkent?

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz11 feb. 2017 - 17:00

Opvallend. Ik zie alleen maar positieve stukjes over de reacties van de gasten bij DWDD. De pointe van het betoog van hen is dat er te weinig aandacht wordt besteed aan dit onderwerp in onze maatschappij en vooral op school. Ik denk echter dat vergeleken met andere onderwerpen die in de geschiedenislessen worden behandeld de slavernij en ons koloniale verleden bepaald niet onderbelicht wordt, integendeel zelfs. Overigens, dat was 40 jaar geleden ook al zo.

1 Reactie
Buzzer
Buzzer12 feb. 2017 - 6:46

Ben ik met u eens, tijdens geschiedenisles werd dit toch uitgebreid besproken door onze vriendelijke ( linkse) geschiedenisleraar. In het tegenwoordige onderwijs schijnt het wel lastig te zijn om "moeilijke"onderwerpen te bespreken door de diversiteit in de klassen. ( slavernij, Turkse genocide, islam etc)

de Haas
de Haas11 feb. 2017 - 16:47

Zoals ik al eerder stelde is een expositie in het Rijksmuseum over slavernij m.b.t. ons volk, wat natuurlijk voorzien wordt van historische feiten, een zegen vanwege het huidige politiek ideologische misbruik ervan. Dan zullen we eindelijk verlost worden dat mensen als Wekker, Simons, en hier bij DWDD Akwasi wanneer ze het hebben over de huidige Nederlanders, en dan bedoelen ze blanken (bewust “witten” genoemd), onvoldoende weersproken kunnen beweren dat deze nazaten zijn van een generatie die zich schuldig heeft gemaakt aan slavernij. Er heeft nooit een Nederlandse generatie bestaan die als samenleving enige algemene of aanvaardde praktijk van zwarte slavernij heeft gekend in de omgeving van wat nu Nederland is. Net zomin dat er ooit een Nederlandse samenleving als generatie daarvoor verantwoordelijk is geweest daar zij geen democratische macht bezat tot dergelijke slavernijpraktijken te besluiten. Dan kunnen huidige blanke Nederlanders dus ook geen nazaten van een generatie zijn die door slavernij is gevormd of daar verantwoordelijk voor was. Dat afgezien van de an sich al naar racisme riekende redenering dat je mensen vanwege hun afstamming een schuld of schande mag toerekenen. Onder de definitie van racisme valt namelijk ook dat deze geldt als ze via afstamming redeneert. Het enige feit, en dat zal door medewerking van historici bevestigd worden, is dat er een kleine elite was wat in samenwerking met eigen en inheemse krachten (laatste vooral in Indonesië) die zich schuldig maakte aan slavernijpraktijken onttrokken aan de directe ervaring en verantwoordelijkheid van de Nederlandse samenleving. Dat de opbrengsten daarvan nagenoeg volledig ten goede kwamen aan deze elite is een feit. Net als de opbrengsten van praktijken van vergelijkbare elites die vele van de hier levende Nederlandse blanke burgers destijds op grote schaal uitbuitten, zoals in de aardewerk-, textielindustrie, de veenkoloniën, e.d. wat in veel gevallen grensde aan slavernij. Dan had je nog de nog meer aan slavernij grensende praktijk van horigen, en eerder die van lijfeigenschap wat op daadwerkelijke slavernij neerkwam. Horigheid werd in het toenmalige Nederlandse grondgebied officieel slechts 65 jaar afgeschaft vóór de afschaffing van slavernij maar bestond officieus nog tot begin twintigste eeuw. Je kunt gerust stellen dat de beëindiging van horigheid en gaandeweg verheffing, mondigheid, en mogelijkheden tot invloed voor de gewone burger ook geleid heeft tot de afschaffing van slavernij door dezelfde elites die eerder de gewone Nederlander ook uitbuitten. Als je dan desondanks tóch wilt vasthouden aan enige schuld door afstamming, ook al stammen betrokken mensen op een enkeling na dus helemaal niet af van de misdaadplegers waar het om gaat, dan zou dat ook moeten gelden voor niet-blanke Nederlanders op grond van hun afstamming. Zoals de zwarte Nederlanders die dan allen afstammen van Afrikanen waarvoor geldt dat zij in de gebieden van oorsprong wel degelijk de dagelijkse praktijk van slavernij hebben gekend (en nog steeds): “In Afrika bestaat slavernij en slavenhandel al duizenden jaren, tot op de dag van vandaag. In het rijk Senegambia was een derde van de bevolking slaaf tussen 1300 en 1900. Afrikaanse volkeren zoals de Ashanti in Ghana en de Yoruba in Nigeria waren economisch afhankelijk van slavenhandel. De Imbangala van Angola en de Nyamwezi van Tanzania dienden als makelaars of voerden oorlog met andere volkeren om slaven buit te maken voor Europeanen.” En geldt dit zeker niet minder voor de Arabische en andere niet-zwarte Noord-Afrikaanse volkeren inclusief de Turken en dus hun huidige Nederlandse afstammelingen: “De slavenhandel door de Arabieren wordt duidelijk minder belicht: nochtans meent Malik Chebel[26] dat er 20 miljoen slaven werden weggevoerd. Paul Bairoch berekent 25 miljoen Afrikanen door de Arabieren, tegen 11 miljoen via de trans-Atlantische slavernij. In zijn boek Traite négrière arabo-musulmane stelt de Senegalese anthropoloog en economist Tidiane N’Diaye[27] dat de Arabische slavenhandel wordt doodgezwegen door de Afrikaanse elites zelf, een vrijwillig geheugenverlies dat zijn oorsprong vindt in islamitische religieuze solidariteit. Dit doodzwijgen vindt zelfs zijn weerklank in de Franse wetgeving: wanneer in 2001 de “loi mémorielle”[28] alleen de trans-Atlantische slavernij tot een misdaad tegen de menselijkheid veroordeelt, antwoordt de initiatiefneemster, minister Christiane Taubira, desgevraagd dat ze de jonge Arabieren niet wil opzadelen met de schuld van de misdaden van de Arabieren.[29]” Beide teksten afkomstig van Wikipedia, algemeen onderwerp “slavernij”: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Sub-Saharisch_Afrika Zo geredeneerd zou dus gelden dat huidige zwarte, Noord-Afrikaanse, en Turkse Nederlanders, nog meer dan blanke, vanwege de daadwerkelijk door vorige generaties van voorouders ervaren praktijk van slavernij in hún samenlevingen, volgens de theorieën van Gloria Wekker in hun geesten daardoor kwalijk vormende doorsijpelen en vorming, samen met de blanke Nederlanders die slechts indirect, buiten hun ervaring, bij slavernij betrokken waren, voor ons allen als huidige Nederlanders een les moeten zijn? Ik vind het prima als Wekker, Simons, e.d. dan dus ook erkennen dat dat voor de henzelf e.a. als nog meer directe nazaten van e.e.a. geldt. Iets zegt me dat hen dat niet zal zinnen. Laat de expositie in het Rijks een leermoment zijn. Maar dan dus wel naar de feiten, ter ontmanteling van kwalijke politiek ideologische drijveren en bestrijding van een zogenaamde blank Nederlandse last. Zeker niet als individuele of collectieve schuld, en al helemaal niet exclusief verbonden aan de een of andere huidskleur of etniciteit, maar als gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis, verbonden met soortgelijke verspreid over de wereld, en in vele gevallen onder verantwoordelijkheid van kleine machtige elites, naast gevallen waar ook hele volken deze praktijken bezigden. Maar dat was (en is) niet hier.

2 Reacties
M4
M411 feb. 2017 - 20:05

de Haas, u heeft de context voor deze te houden tentoonstelling, zoals ik die bedoelde goed geschetst. Ik hoop dat onze medestanders, na uw correcte uiteenzetting nog zo happig zullen zijn. Schuld en boete zijn op zichzelf eenvoudige begrippen die bij deze materie niet simpel te hanteren zijn. Neemt niet weg dat het juiste begrip voor ons allen een verrijking zal zijn en ons helpen om vergelijkbare misstanden in het heden met vernieuwde energie te bestrijden.

thunderbird2
thunderbird211 feb. 2017 - 20:38

Bravo.

FrankVerdellen
FrankVerdellen11 feb. 2017 - 16:45

de slaven waren de speeltjes van de rijken die daarmee de rijkdom van de overzeese gebieden naar binnen harkten, hier hadden ze de arbeiders als hun slaven. de arbeiders hier werden ook schandalig behandeld, zie maar de woonomstandigheden en bijv. de kinderarbeid die tot aan het begin van de vorige eeuw nog als volledig normaal werd beschouwd. mijn voorvaderen werkten in de limburgse kolenmijnen voor een hongerloontje ( de omstandigheden werden pas na de tweede wereldoorlog een stuk verbeterd), wel, alle redenen om ook verbitterd naar het verleden te blijven kijken. toch doen wij dat niet. waarom niet ? ikzelf heb nooit in die omstandigheden hoeven te werken, mijn overgrootouders die dit nog hebben meegemaakt leven niet meer, de veroorzakers ( de rijken ) die leven inmiddels ook niet meer. alle schuldigen zijn er niet meer. het is geschiedenis. we hoeven het niet te vergeten, maar we hoeven het er ook niet meer dagelijks over te hebben. mijn punt over de slavernij is precies hetzelfde. mensen zoals sylvana hebben zich het vermeende leed als een comfortabele jas aangetrokken, terwijl zij of haar ouders en grootouders het niet aan de lijven hebben ondervonden. move on. trek die jas uit.

Wittemuis2
Wittemuis211 feb. 2017 - 16:37

Ik kom met regelmaat in het rijksmuseum en er al veel gezien uit deze periode, zal de tentoonstelling in 2020 ook zeker bekijken. De mening van die Sylvana interesseert mij helemaal niks.

Hek de Goot
Hek de Goot11 feb. 2017 - 16:01

Naar mijn bescheiden mening heeft Sylvana in haar eentje meer publiciteit gegenereerd dan SGP, ChristenUnie en PvdD bij mekaar. En dat mag een marketingprestatie van formaat genoemd worden.

lambertsz
lambertsz11 feb. 2017 - 13:46

Petje wederom af voor de indrukwekkende wijze waarop Sylvana en Akwasi deze periode(Sylvana weigerde het,veelzeggend, te benoemen als 'zwarte bladzijde`; zij koos expliciet voor `hoofdstuk`) uit onze inderdaad gezamenlijke geschiedenis bespraken. Het is voor mij, dagelijks levend tussen en met Afro-Brazilianen, én als persoon én als geschiedenisgek een heel belangrijk en nog steeds 'levend' hoofdstuk! En, gelukkig heeft São Paulo een prachtig museum over de Afro-Brazilianen: hun geschiedenis, beschavingen, objecten, kunst...het is een walhalla! Vaak wordt namelijk nogal eens vergeten dat Brazilië, en de Caraïben een veel groter aandeel aan slaven uit Afrika hebben ontvangen dan Noord-Amerika.Het Museo Afro-Brasileiro ligt in een prachtig park in het centrum van São Paulo: Parque Ibirapuerra. www.museuafrobrasil.org.br/en/the-museum Dus Artikel 1 als er iemand van jullie een rondleiding in dit prachtige Museum en Park wil hebben ben ik, samen met mijn vrouw -antropologe- daartoe gaarne bereid. Los van alles ben ik nogmaals versterkt in mijn beslissing om 17 Maart te proberen Sylvana (en hopelijk méér) de Tweede Kamer in te helpen!

2 Reacties
Wittemuis2
Wittemuis211 feb. 2017 - 16:43

Wat ga je doen dan 17 maart om haar de kamer in te krijgen.?

johannn2
johannn211 feb. 2017 - 16:47

willem, insgelijks .

NicoSchouten
NicoSchouten11 feb. 2017 - 13:34

Twee opmerkingen: 1. Het zou mooi zijn als tevens werd opgehelderd wat de oorsprong is van het woord slaaf; oftewel wat de etymologische verwantschap is met de naamgeving van bepaalde volkeren in Europa. 2. Idem, hoe het met de welvaart ging in Nederland in de loop van de 17e eeuw en daarna; en wel stagnatie en achteruitgang voor verreweg de meeste mensen. Dan wordt ook duidelijk dat de slavenhandel een speeltje was van de rijken die niet langer meer investeerden in arbeidsbesparende technieken, zoals in de 16e eeuw.

M4
M411 feb. 2017 - 12:17

Een expositie over ons slavernij verleden is inderdaad een goed plan, waarbij de nadruk op ons, moet liggen. Daarnaast zou het niet verkeerd zijn, dat bij een dergelijke expositie de historische context van de slavenhandel wordt geschetst, wie deden het nog meer, hoe is de geleidelijke afschaffing tot stand gekomen en onder welke verkapte noemer vindt het nog steeds plaats.

3 Reacties
johannn2
johannn211 feb. 2017 - 12:59

M, Inderdaad. En dan niet stoppen bij de datum van de officiële afschaffing, zoals jij terecht signaleert. En dan ook kijken, hoe het met de nakomelingen ervan is vergaan, ook in onze contreien. Ze zijn geen slaven meer, maar hoe hebben zij gelijke rechten gekregen, en in hoeverre zijn er nog steeds sporen ervan terug te vinden in de huidige Nederlandse maatschappij, zoals discriminatie etc. .

M4
M412 feb. 2017 - 9:48

johannn, aangenaam getroffen door uw bijval, maar ik vraag mij af, of u na het bezoek van een dergelijke tentoonstelling het wel begrijpt. Het is door sommigen op deze site al omstandig uitgelegd, dat slavernij binnen Nederland op die wijze niet heeft bestaan en derhalve ook geen sporen nalaat. Wij hadden hier horigen (aan land gebonden) en verder dagloners en verdere loonslaven. Die op geen enkele wijze geprofiteerd hebben etc. Iets anders is discriminatie en uitsluiting, deze fenomenen dienen bestreden te worden, zijn intermenselijk en zijn geen onderdeel van deze discussie.

johannn2
johannn212 feb. 2017 - 18:42

M 12 februari 2017 at 10:48 Jij stelt: “ [...] verder dagloners en verdere loonslaven. Die op geen enkele wijze geprofiteerd hebben etc. Iets anders is discriminatie en uitsluiting, deze fenomenen dienen bestreden te worden, zijn intermenselijk en zijn geen onderdeel van deze discussie.” Ennuh..., die fenomenen hebben geen oorsprong? Ze zijn zo fenomenaal dat ze zomaar uit het niets komen? Of je daarin gelijk hebt zal moeten blijken uit nader onderzoek, dat merkwaardig genoeg vrijwel ontbreekt en dat pas nu begint op te komen. Lees verder mijn johannn  12 februari 2017 at 19:28 .

[verwijderd]
[verwijderd]11 feb. 2017 - 12:02

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
johannn2
johannn211 feb. 2017 - 12:55

Peterrr, Misschien omdat Sylvana Simons en Akwasi hiermee de laatste jaren enorm aan de weg timmeren? Omdat m.n. zij hiervoor al enige jaren aandacht vragen ? .

Buzzer
Buzzer12 feb. 2017 - 6:49

"Is de redactie van DWDD echt zo creatief arm dat ze altijd dezelfde mensen uitnodigen om over bepaalde onderwerpen te praten?" Ja! ik kijk er al lang niet meer naar, steeds dezelfde koppen en onderwerpen zo saai.

johannn2
johannn212 feb. 2017 - 18:45

Peterrr 11 februari 2017 at 21:33 "Zijn er dan niet meer dan twee die voor deze goede zaak strijden?" Flauw, Peterr. .

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 feb. 2017 - 11:52

Als Sylvana meer wil weten over de beschavingen die volgens haar ontworteld werden door de slavernij, zou ze kunnen beginnen met de boeken van Basil Davidson. Hier is een in memoriam over deze oorlogsheld, journalist en geschiedschrijver https://www.theguardian.com/books/2010/jul/09/basil-davidson-obituary Ik beveel vooral African History en the African Genius aan. Davidson heeft ook over de slavenhandel een verhelderend boek geschreven. Begin jaren tachtig heb ik eens een uitvoerig gesprek gevoerd met professor Albert van Dantzig, die toen al op leeftijd was. Hij had een groot deel van zijn leven in Ghana doorgebracht, waar hij hoogleraar geschiedenis werd en door een huwelijk volledig in het land geworteld raakte. Zijn bekendste boek staat nog bij Bol.com https://www.bol.com/nl/c/boeken/albert-van-dantzig/1203117/index.html Van Dantzig was trouwens al tijdens de dictatuur van Ancheampong goede maatjes met Jerry Rawlings. Dit voor mensen die iets weten van Ghan's recente geschiedenis. Dit is een interessant stuk over de manier waarop het koninkrijk Asante zich moest aanpassen, t oen de slavenexport naar Latijns Amerika door de Engelsen werd gestopt https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=3c-austinstatebusinessghanaaehn.pdf&site=24 Deze pagina's van het Afrika Studie Centrum eindigen met een groot aantal literatuuradviezen over de geschiedenis van de Asante en Ghana (wat je natuurlijk niet een op een met elkaar gelijk kunst stellen. Zouden de Ashanti wel willen). http://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/asante-kingdom

10 Reacties
johannn2
johannn211 feb. 2017 - 12:52

Han, Dat anderen het ook verkeerd deden heeft Sylvana nooit ontkend. Wel dat dat iets recht zou zetten of zelfs vergoeilijken. Ik weet niet waarom jij die vergelijking steeds weer als een argument blijft presenteren. Een jij-bak is zelden een inhoudelijk argument. Waar zij en vele anderen met haar zich met name op richten, is het nog steeds niet aanbelanden van onze eigen geschiedenis hierin. NB: Kort geleden kwam er kritiek op een nieuwe (!) geschiedenismethode, waar - weer - bij de beschrijving van dit hoofdstuk van onze geschiedenis uitsluitend vanuit het perspectief van de kolonisator werd gekeken. Geen benadering vanuit dat van de slaven, van de slachtoffers ervan. Oftewel: enige empathie met hen ontbrak volledig. In het Nederlandse onderwijs anno 2017 ! We hebben - heus waar - nog veel in te halen, Han. .

johannn2
johannn211 feb. 2017 - 13:43

vervolg Han, Bij zo'n beschouwing kan dan de context van ons koloniale verleden uiteraard niet ontbreken. En zeker ook niet hoe wij daar tegenwoordig over denken. NB: zacht gezegd wel heel opmerkelijke is dan, dat er tegenwoordig een tunnel is vernoemd naar Jan Pieterszoon Coen, de man die de Banda-eilanden uitmoordde. Op de site van zijn geboortepolaats Hoorn http://www.hoorninfo.nl/jan-pieterszoon-coen is daarover het volgende te lezen: "Jan kon zich nu richten op het het verwerven van een monopoliepositie. Hij zette koers naar de Molukken en begon met het veroveren van de eilanden. Op de Molukken ging dit vrij soepel maar de Banda eilanden waren niet van plan om mee te werken. Coen besloot om met veel geweld de eilanden in te nemen. Hij ging voor anker voor het eiland Lonthor. Hij had een leger samengesteld uit compagnieleden aangevuld met samoerai huurlingen. Veertig sloepen zetten koers naar het strand en begonnen aan een enorme slachtpartij. Vrouwen, kinderen, mannen, niemand werd gespaard. Overlevende Bandanezen werden in de scheepsruimen geladen om te worden verkocht als slaven. Om een voorbeeld te stellen werden de 40 dorpsoudsten door de samoerai onthoofd, hun hoofden werden op bamboespiezen gestoken. De slachtpartij had een enorme impact op het eiland. Lonthor was bijna uitgestorven op enkele honderden Bandanezen na. De heren XVII hoorden pas maanden later wat er was voorgevallen en ze waren het niet eens met de werkwijze van Coen. Ook de Nederlandse bevolking was niet onverdeeld enthousiast over de slachtpartijen. " Een uitmoordpartij, een massamoord op mannen vrouwe en kinderen. Het is ronduit verbijsterend, dat dat ook tegenwoordig geen aanleiding is om hem niet te vieren als een held, gezien o.m. de naam "Coen tunnel". Het perspectief van de lokale bevolking blijkt nog steeds niet tot ons door te zijn gedrongen. Het doet ons klaarblijkelijk niets. Dat zou het wel moeten doen. Misschien toch tijd voor een nieuwe, grondige aandacht voor die kant ? Niet aanbeland, onverwerkt verleden. Er is nog veel te doen. .

Vuurrood
Vuurrood11 feb. 2017 - 13:47

Han: Wat heeft uw schrijven van doen met de beoogde expositie? Of probeert u ons te vertellen dat u wel eens een boek heeft gelezen? Of, en dat zou een stuk kwalijker zijn, probeert u het slavernijverleden weg te moffelen met het idee "hullie deden het ook "?

Vuurrood
Vuurrood11 feb. 2017 - 14:27

Han: Ook voor u, lees dit eens. https://www.ninsee.nl/news/belang-van-de-slavenhandel-voor-de-nederlandse-economie-1595-1829

jandebakker
jandebakker11 feb. 2017 - 16:02

@ Vuurrood Ook voor u, lees dit eens ;) https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/32212/slavenhandel-een-marginale-business.html Een interessante aanvulling op het artikel waarnaar u verwijst.

johannn2
johannn211 feb. 2017 - 16:53

jandebakker 11 februari 2017 at 17:02 "M<arginale business? Een marginale business met grote gevolgen, tot op de dag van vandaag. En voor de betrokkenen was het verre van marginaal. Getuige deze hele kwestie, en getuige ook weer deze discussie. Het verwoestte levens en trekt zijn sporen tot op heden. Marginaal? In koop- en verkoopcijfers misschien, maar mensen zijn meer dan koopwaar en meer dan cijfers, Jan. .

jandebakker
jandebakker11 feb. 2017 - 21:17

@ Johann het "marginale buisness" in de kop van het artikel slaat alleen op de economische impact van de slavenhandel. Ik -en ook de auteurs van historisch nieuwsblad- beweren nergens dat de impact van de slavernij op haar slachtoffers marginaal te noemen is. Daarnaast vind ik het ook gek dat u -gezien uw andere reacties onder dit artikel- mij hierop aanvalt. Dit omdat door de onjuiste overschatting van de ecominsche impact en de opbrengst van de trans-Atlantische slavernij het handelen van de betrokkenen wordt vergoelijkt (dat mensen zo immoreel handelen moet haast wel betekenen dat zij dit deden omdat zij er heel veel geld mee verdienden). Het artikel van het Historisch nieuwsblad geeft daarom juist aan hoe verstoord het morele kompas was van de betrokken kooplieden. Dit omdat hieruit blijkt dat de betrokken ook voor een relatief kleine opbrengst bereid waren om over lijken te gaan. ps: omdat ik vermoed dat u het artikel niet gelezen hebt een kleine samenvatting: Het rendement op slavenhandel was zeer gering. De reden dat deze handel toch plaatsvond had te maken met de financiële belangen die de investeerders hadden in de koloniën zelf. De mensen die de transporten financierde waren namelijk dezelfde personen als de mensen die plantage's financierde.

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 feb. 2017 - 23:12

Ik zie dat literatuursuggesties bij sommige mensen agressie opwekken. Teken des tijds?

Vuurrood
Vuurrood12 feb. 2017 - 9:22

Han: Waar ziet u agressie?

johannn2
johannn212 feb. 2017 - 18:50

jandebakker 11 februari 2017 at 22:17 Je hebt gelijk. Ik reageerde voorbarig. Mijn excuses. .

Tip top
Tip top11 feb. 2017 - 10:50

Heel goed dit. Duidelijk maken dat alle rijkdom over de ruggen van de kolonien is verkregen door middel van terreur en dat kapitalisme vooral het neefje is van diefstal. Toen de sinaasappel uitgeknepen was werden de kolonien met wat kleingeld weggezonden. Mercurius was niet voor niets de god van de handel en ven de dieven.

20 Reacties
Peter Smit2
Peter Smit211 feb. 2017 - 12:46

Lees eens een boek, je zult verbaasd staan hoe mis je het hebt

Vuurrood
Vuurrood11 feb. 2017 - 14:00

Peter Smit: Vertel! Hoe mis en waarom heeft Tip top het?

Kalmthout
Kalmthout11 feb. 2017 - 14:06

Beetje googlen is ook al genoeg. Je zult verbaasd staan hoe snel je er achter komt dat de slavernij helemaal niet zo winstgevend was als je denkt.

johannn2
johannn211 feb. 2017 - 14:09

Peter, Hoe mis heeft hij het dan? Vertel. .

pvlaren
pvlaren11 feb. 2017 - 15:02

Ik ben zeer benieuwd naar deze 'rijkdom'. Waar hebben we het hier over? De staat der Nederlanden heeft de afgelopen 50 jaar behoorlijk veel geld in de oud kolonieen gestoken. En dat is exclusief wat er voor migranten uit Suriname en de Antillen die naar Nederland wilden komen is gedaan. Dat geld is opgehoest door mensen die niets met de slavernij te maken hadden noch er rijk van zijn geworden. Gewone belastingbetalers dus.

Peter Smit2
Peter Smit211 feb. 2017 - 15:37

Wat Kalmthout zegt, doe je eigen huiswerk!

jandebakker
jandebakker11 feb. 2017 - 15:51

@ Johann. Heel erg mis. De basis voor de Nederlandse welvaart in de 17e eeuw lag met name in de nijverheid, de marktgerichte agrarische sector, de rol als Europees vrachtvervoerder en de graanhandel met het Oostzeegebied. Dit laatste werd in de tijd van de republiek al omschreven als "de moedernegotie" (de moeder van alle handel). De handel met de koloniën vormde slechts "de kers op de taart". En was dus een zeer lucratieve extra inkomsten bron maar geenszins de basis voor alle rijkdom. Dit is indirect ook terug te zien in de latere economische stagnatie en achteruitgang van de republiek. Immers als de koloniën echt de basis waren geweest voor alle rijkdom zou toenemende concurrentie op het gebied van nijverheid en maritiem transport weinig uit hoeven maken voor de economische positie van de republiek.

Bram braam
Bram braam11 feb. 2017 - 16:03

Tip top 11 februari 2017 at 11:50 Duidelijk maken dat alle rijkdom over de ruggen van de kolonien is verkregen door middel van terreur en dat kapitalisme vooral het neefje is van diefstal. Welke rijkdom bedoeld u precies? Nederland was zo,n 75 jaar geleden totaal failliet, dus leg het mij even uit aub.

johannn2
johannn211 feb. 2017 - 16:56

Peter Smit 11 februari 2017 at 16:37 Jij zegt: " Peter Smit 11 februari 2017 at 16:37 Wat Kalmthout zegt, doe je eigen huiswerk! " Dit is niet óns huiswerk, Peter. Jij poneert een stelling, maar onderbouwt die niet. Moeten wij dan gaan raden, wat je misschien mogelijk eventueel best weleens bedoeld zou kunnen hebben? .

johannn2
johannn211 feb. 2017 - 17:12

Pvlaren, De staat der Nederlanden had dan ook op zijn minst een verplichting om “op te hoesten”. Net zoals nu de NAM (mede de staat der Nederlanden) nu de verplichting heeft om te dokken voor de door hen veroorzaakte schade. ( en daar voorlopig nauwelijks toe te branden zijn). Ook dat was lucratief, tot er nu dan een rekening wordt gepresenteerd. Dat “ophoesten” is geen liefdádigheid, het is een morele verplichting. En ja, de staat, dat zijn wij met ons allen. Per saldo achteraf blijft er van die koloniale rijkdom misschien weinig over. Maar het was ooit lucratief. .

Zakenpief
Zakenpief11 feb. 2017 - 17:16

@Vuurrood, Johann het filmpje van DWDD heeft het over 700m euro. Dat zou nog geen promille van het huidige jaarlijkse BNP zijn.

johannn2
johannn211 feb. 2017 - 17:27

jandebakker  11 februari 2017 at 16:51 Zoals jij zelf al zegt: “En was dus een zeer lucratieve extra inkomsten bron maar geenszins de basis voor alle rijkdom.” Jij stelt: “ Immers als de koloniën echt de basis waren geweest voor alle rijkdom zou toenemende concurrentie op het gebied van nijverheid en maritiem transport weinig uit hoeven maken voor de economische positie van de republiek. “ Koloniale grondstoffenhandel werd minder dominant voor rijkdom toen die rijkdom kwam van de industriële productie door fabrieken. Ware rijkdom zat vanaf toen in de toegevoegde waarde en in andere grondstroffen. Nederland heeft, juist vanwege haar koloniën en de wet van de remmende voorsprong, niet tijdig ingehaakt op de industriële revolutie en is daardoor nooit een industriële natie geworden. Dat i.t.t. bijvoorbeeld België, dat juist bij gebrek aan lucratieve koloniën in die eeuw een grote bloeiende industrie ontwikkelde. Het 19de eeuwse Nederland was een gezapig landje van koloniale renteniers, waar o.m. Potgieter zich tegen afzette met zijn parodie “Jan, Jannetje en hun jongste kind”, waarin hij het begrip “Jan Salie geest” muntte. .

johannn2
johannn211 feb. 2017 - 20:32

Zakenpief 11 februari 2017 at 18:16 Daarbij vergeet je, dat onze huidige economie vele, vele malen groter is dan die van toen. Die omrekening is niet naar het toenmalige BNP, maar naar naar de waarde van de gulden van toen. Het betreft, kortom, een veel groter deel van het toenmalige BNP. .

jandebakker
jandebakker11 feb. 2017 - 21:50

@ Johann. 1. Ik reageer primair op de onjuiste bewering dat “alle rijkdom is verkregen over de rug van de koloniën”. Ik beweer dus niet dat er niks verdiend is aan de koloniën. (Nb: ook hier ben ik van mening dat met het overschatten van de financiële opbrengst de motieven van de betrokkenen worden vergoelijkt). 2. De “wet van de remmende voorsprong” heeft zeker een rol gespeeld in de economische stagnatie en achteruitgang van Nederland, immers waarom investeren in spoorwegen als er al een redelijk goed functionerend netwerk van trekschuiten bestaat. Alleen gaat u m.i. zeer kort door de bocht door de achterblijvende industrialisatie toe te schrijven aan het bezit van koloniën. De snelle industrialisatie van België lijkt mij namelijk vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van grote hoeveelheden makkelijk te winnen steenkool. En het koloniale rijk van Groot Brittannië vormde voor hun ook geen enkele beperking om het voortouw te nemen in de industriële revolutie. (ps: uiteraard ga ik nu ook “zeer kort door de bocht”. Een online discussieforum biedt helaas niet de benodigde ruimte voor het benoemen van alle relevante factoren en ontwikkelingen die een rol hebben gespeeld in de economische ontwikkeling van Nederland in de afgelopen eeuwen ;) ).

Molly Sweet2
Molly Sweet211 feb. 2017 - 21:59

Johann: sorry, maar dat is jouw huiswerk wel. Als je je, zoals je zelf beweert, druk maakt over historische zaken als slavernij, en je vervolgens allerlei dingen gaat lopen roepen zonder dat je er ook maar enige historische onderbouwing voor hebt en het ook nog eens hopeloos mis hebt, dan doe je niet alleen je eigen zaak weinig goed, maar je maakt jezelf ook nog eens belachelijk in al je beschuldigingen en kwaaie onzin. Dus ja, als je een beetje serieus ten ijs wilt komen zou ik ervoor zorgen hier en daar eens wat feiten na te slaan en/of op te zoeken, voordat ik allerlei bullshit ging uitkramen. Maar dat ben ik.

Nick the Stripper
Nick the Stripper11 feb. 2017 - 23:08

johannn 11 februari 2017 at 18:27 jandebakker 11 februari 2017 at 16:51 Zoals jij zelf al zegt: “En was dus een zeer lucratieve extra inkomsten bron maar geenszins de basis voor alle rijkdom.” Ja. En over welke kolonieën hebben we het dan? Over de Oost. De VOC was een melkkoe - in tegenstelling tot de sukkelende WIC, die zich beperkte tijd met transatlantische slavenhandel bezighield. En daar mee stopte omdat het nauwelijks uit kon. In het door u aangehaalde werkje van Potgieter wordt de slappe Jan Salie dan ook afgezet tegen de ondernemende Jan Compagnie, die zijn fortuin vergaarde in Indië. Potgieter aanhalen om de stelling te verdedigen dat de transatlantische slavernij de Nederlanden rijkdom zouden hebben gebracht: it just won't fly.

pvlaren
pvlaren11 feb. 2017 - 23:10

"Dat “ophoesten” is geen liefdádigheid, het is een morele verplichting. En ja, de staat, dat zijn wij met ons allen" Ja Johannn... de mensen die nu leven hebben een 'morele verplichting' voor iets uitgevoerd door een kleine groep ergens 150 jr. geleden. Zou het echt? Volgens mij ben je het een beetje kwijt.

johannn2
johannn212 feb. 2017 - 18:26

Molly Sweet 11 februari 2017 at 22:59 Een onduidelijke vraag vraagt in de eerste plaats om een nadere toelichting. Eerder is hij niet te beantwoorden. Vandaar mijn voorstel aan hem om zijn eigen huiswerk eerst eens over te doen zodat het begrijpelijk en beantwoordbaar wordt. .

johannn2
johannn212 feb. 2017 - 18:55

Peterrr 11 februari 2017 at 21:51 ?? Ik heb het nog nooit over herstelbetalingen gehad, er zelfs niet over gedacht. .

Molly Sweet2
Molly Sweet213 feb. 2017 - 12:22

Johannn: bullshit. Jij wilt deelnemen aan een discussie over een historisch onderwerp waar je overduidelijk weinig tot niks van af weet, en de dingen die je weet zijn meestal nog fout ook. Ongeacht wat een ander in zo'n discussie zegt ben je het jezelf verplicht om eerst eens wat onderzoek te doen voordat je dingen gaat roepen die simpelweg niet kloppen met de keiharde feiten. Dit is geestelijke luiheid van jouw kant. Ongelofelijk gemakzuchtig om dan een ander te willen opzadelen met de verantwoordelijkheid van het leveren van de feiten. Want jouw slechte kennis van zaken heeft met niemand wat te maken, alleen met jou.