Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

Voor succesvolle integratie is oprechte emotionele binding nodig

  •  
11-02-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
5199387725_fabd87e830_z

© Cc-foto: Roel Wijnants

Vaak genoeg heb ik van jongens van Turkse of Marokkaanse afkomst gehoord dat ze geen enkele emotionele binding hebben met Nederland en ook niet met de blanke Nederlander
Nieuwkomers zijn meestal totaal onbekend met de waarden en normen van Nederland. Voor hen is alles nieuw. Daarnaast nemen zij hun eigen waarden en normen mee. Deze normen en waarden kunnen botsen met de Nederlandse cultuur. Denk aan opvattingen over de man-vrouwverhouding, eerwraak, religieuze opvoeding, wetgeving, conflicthantering, vrijheid van meningsuiting of de acceptatie van homoseksualiteit.
Goede initiatieven Voor een goede integratie – voor nieuwkomers de beginfase van het leven in Nederland – bestaan tal van goede initiatieven. Dalfsen kreeg onlangs de Vluchtelingenwerk Award voor haar aanpak van integratie: VIP18. Dit staat voor vestigen, inburgeren en participeren binnen achttien maanden. Met taalstageplekken waardoor de nieuwkomer vanaf dag één integreert, en met inspraak en hulp van bedrijven en buurtbewoners.
Voor een grote groep van de kinderen met een migratieachtergrond die hier geboren en getogen is, is ook een dergelijke aanpak nodig. Zij hebben geen integratie- maar een aanpassingsprobleem: ze maken zich de waarden en normen van dit land niet eigen en respecteren ze niet. Deze groep wil niet in, maar juist náást de Nederlandse maatschappij leven. Vaak genoeg heb ik van jongens van Turkse of Marokkaanse afkomst gehoord dat ze geen enkele emotionele binding hebben met Nederland en ook niet met de blanke Nederlander.
Identiteit Ze voelen zich emotioneel meer verbonden met het land van herkomst van hun ouders en zijn dan ook meer geïnteresseerd in de politiek in dat land van herkomst. Voor de meeste Turkse Nederlanders is bijvoorbeeld niet Rutte maar Erdoğan hun regeringsleider. En Turkse en Marokkaanse Nederlanders die voor DENK en NIDA kiezen, motiveren dit vanuit hun islamitische, Soennitische, Marokkaanse en Turkse identiteit.
Nederland heeft dus niet alleen een relatief klein integratieprobleem, maar ook een aanpassingsprobleem met velen van de hier opgegroeide kinderen van migranten. Dit blijft een serieus probleem voor nu en de komende jaren. Natuurlijk, er is discriminatie op de arbeidsmarkt en dat moet verdwijnen. En uiteraard hebben mensen tijd en kansen nodig om wat van te maken en mag de autochtone Nederlander hen daar best een handje bij helpen. Maar voor iedere Nederlander, ongeacht herkomst, geldt dat ze niet anderen de schuld moeten geven maar naar zichzelf moeten kijken. Samen kunnen we discriminatie verhelpen en integratie en aanpassing stimuleren.
Succesvol integreren en aanpassen begint bij oprechte emotionele binding met dit land. Investeer als nieuwkomer of als kind van migranten in werk, politiek, de buurt, de vereniging. Zonder verborgen politieke of religieuze agenda. Zie niet Erdoğan, maar Rutte als je regeringsleider. Woon en leef hier, in Nederland. Niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Pleit niet voor Sharia-wetgeving, maar bescherm en verdedig de sociaaldemocratie. Sluit je niet aan bij groepen als DENK en NIDA, maar durf op jezelf te reflecteren en meng je in de Nederlandse samenleving.

Meer over:

opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (43)

Paul250371
Paul25037113 feb. 2018 - 11:15

Die laatste alinea slaat werkelijk nergens op. Je hoeft helemaal geen emotionele binding met een land te hebben en het mooie van vrijheid is, is dat je op een partij kan stemmen die jouw wensen het beste vertegenwoordigen. Als je je aan de wet houdt dan en gewoon aardig en schappelijk bent voor je omgeving ben je succesvol geïntegreerd. Voor je eigen geluk is de taal leren en een opleiding volgen wellicht onontbeerlijk. Meer is niet nodig.

ona2
ona212 feb. 2018 - 23:27

"Vaak genoeg heb ik van jongens van Turkse of Marokkaanse afkomst gehoord..." "Nieuwkomers zijn meestal totaal onbekend met de waarden en normen van Nederland." Waar gaat dit stuk over? Over allochtone jongeren of nieuwkomers? Turkse en Marokkaanse jongens zijn namelijk vaak helemaal geen nieuwkomers. Dit zijn jongens die hier zijn geboren en getogen en zeer goed bekend zijn met het reilen en zeilen in dit land. Voor een goede integratie heb je veel zaken nodig: 1. ten eerste een strak omschreven definitie. Wat wordt er heel specifiek gevraagd? 2. bereidwilligheid te willen integreren 3. een ontvangende groep die bereidt is plaats te maken voor de nieuwe aanwas Ontbreekt één van deze zaken dan ben je aan het plassen in de oceaan. Zonder definitie praat je een eind in de rondte. Heb je een goede definitie en een welkome ontvangende partij maar resistente nieuwkomers dan gebeurt en niets. Zijn 1 & 2 aanwezig maar stellen de autochtone Nederlanders zich afwijzend en niet bereidwillig op nieuwkomers te absorberen dan worden ze ook niet geabsorbeerd. Vandaag de dag zijn alle drie de vereiste niet voorhanden: er ontbreekt een bruikbare definitie, bereidwilligheid bij nieuwkomers is twijfelachtig en onder autochtone Nederlanders is hetzelfde het geval en vaak zelfs expliciet afwijzend.

NicoSchouten
NicoSchouten12 feb. 2018 - 18:12

Voor wie multicultureel een vies woord is: Nederland kende al voor de 19e eeuw heel veel immigranten als gevolg van haar rol in de handel en een hogere tolerantie dan in andere Europese landen toen gebruikelijk was. Zij zijn geleidelijk geïntegreerd, zij het bij een deel van hen met behoud van een zekere eigenheid in gebruiken. De latere verzuiling getuigt ook van vreedzaam naast elkaar (maar weinig met elkaar) leven.

1 Reactie
frankie48
frankie4812 feb. 2018 - 18:47

Beste Nico, Rond 1846-1848 zijn er zelfs in ons land maatregelen genomen om de Nederlandse arbeiders te gaan beschermen, en werd het voor arbeidsmigranten moeilijker gemaakt om zich in ons land te gaan vestigen.

michellekepen
michellekepen12 feb. 2018 - 17:45

Het betoog van Celal Altuntas bestaat uit twee delen. In deel 1 beschrijft Altuntas zijn visie op de huidige situatie. Deel 2 kun je omschrijven als 'wat te doen?', de oplossing. Deel 1. er is geen integratie- maar een aanpassingsprobleem. Deze groep wil niet in, maar juist náást de Nederlandse maatschappij leven. Geen enkele emotionele binding met Nederland en ook niet met de blanke Nederlander. Iets dat de afgelopen pakweg 25 jaar door wegkijkers overigens stelselmatig ontkend is. En niet meer te ontkennen, dan was het altijd weer de schuld van de maatschappij. Deel 2: ter voorkoming foutieve interpretatie citeer ik "Zonder verborgen politieke of religieuze agenda. Zie niet Erdoğan, maar Rutte als je regeringsleider. Woon en leef hier, in Nederland. Niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Pleit niet voor Sharia-wetgeving, maar bescherm en verdedig de sociaaldemocratie." Het getuigt van nogal wat naïviteit om een groep die niet wil (deel1) te adviseren het vanaf nu gewoonweg anders te gaan doen (deel2). Ik bedoel 'naïviteit' overigens niet badinerend. Ik denk dat de auteur wel wil, maar simpelweg geen echte oplossing heeft.

Nuchter Rotterdams
Nuchter Rotterdams12 feb. 2018 - 14:58

Zo is het. Maar we moeten ook reeel zijn. Het gebeurt inderdaad te weinig. Het is een wishful stukje proza. Dat het te weinig gebeurt zal voor problemen gaan zorgen. Mensen in dit land die zich er niet mee verbonden voelen. En dat is zorgelijk, zeker in combinatie met het parallel opheffen van onze tradities en het ter discussie stellen van ons verleden. Dan zeg je eigenlijk: waar blijft een partij als FvD? En voila daar is ie! En Baudet kun je demoniseren maar daarmee wrijf je in de vlek en wordt ie groter. En dat zie je nu gebeuren.

1 Reactie
Robbels
Robbels12 feb. 2018 - 18:09

'Dan zeg je eigenlijk: waar blijft een partij als FvD? En voila daar is ie!' Gezien de geschetste problematiek zit ik juist alles behalve te wachten op een partij als FvD.

Absconditus
Absconditus12 feb. 2018 - 13:49

Mooi artikel. Maar de weerzin en de haat is wederzijds. Want ook veel autochtone Nederlandse jongeren, en niet alleen de jongeren, hebben dezelfde houding jegens allochtonen. En het treurige is; dat blijft ook zo! Van beide kanten en het houdt nooit op. Multiculturalisme is namelijk een gevaarlijke utopische illusie en op termijn alleen maar een recept voor ellende. Zie; de Balkan, Irak, de voormalige Sowjet Unie, de voormalige Donau Monarchie, Noord Ierland, de VS, (een zeer gewelddadige samenleving met een schier onuitroeibare en virulente rassenhaat) en het huidige op instorten staande Zuid Afrika. Hoe meer ''diversiteit'' er in een samenleving wordt gepompt, hoe instabieler zo'n samenleving wordt. Niet alleen partijen als DENK, NIDA en BIJ1 zijn wat dat betreft tekens aan de wand, maar ook de PVV en het FvD.

10 Reacties
Nuchter Rotterdams
Nuchter Rotterdams12 feb. 2018 - 14:59

Dat ben ik volledig met u eens.

Hugo van Heerewaarden
Hugo van Heerewaarden12 feb. 2018 - 16:37

@Absconditus Helemaal eens. De mens is niet intelligent, maar hardleers. Diversiteit en multiculturalisme zijn de dood in de pot.

Machie**93
Machie**9312 feb. 2018 - 16:52

Ik geef het toe. Heb in 3 multiculturele landen (Nederland, België, Singapore) gewoond en 2 monoculturele (Japan en IJsland). In Japan en IJsland is veel meer harmonie. In Singapore lijkt er harmonie te zijn maar dat komt omdat het land een de facto dictatuur is. In België is het dan weer veel erger dan in Nederland. Een multiculturele samenleving is in mijn optiek dan ook van de start gedoemd te mislukken. Het idee dat verschillende culturen vrolijk naast elkaar kunnen leven zonder water bij de wijn te doen vind ik hopeloos naïef. De wetgeving bijvoorbeeld is niet multicultureel maar enkel gebaseerd op de Nederlandse cultuur. De clash of cultures bestaat. Een beter model zie je bijvoorbeeld in de VS. Daar gelooft men meer in een multi-etnische samenleving dan in multiculturele en dat is al een groot verschil.

Robbels
Robbels12 feb. 2018 - 18:11

Een etnisch, cultureel zuivere naties zijn zonder uitzondering een baken van stabiliteit, geluk en welvaart? Wat een droevig argument.

Absconditus
Absconditus12 feb. 2018 - 20:00

@Robbels Was Nederland tussen 1945-1980 dan zo'n slecht land om in te leven? Bouwjaar 1958, maar in mijn herinneringen toch zeker niet. Ideaal is het nergens ter wereld, maar wat wij de laatste 15 jaar hebben gehad en waar wij op lijken af te stevenen geeft mij althans maar heel weinig vertrouwen in een toekomst waar mijn kinderen en kleinkinderen in zullen moeten leven. Gelukkig schijnen steeds meer mensen, en niet alleen in Nederland, tot dit inzicht te komen. Een samenleving die vrij is van racisme en xenofobie en een wereld zonder armoede, oorlog en onrecht zijn mooie idealen en droombeelden. Maar de praktijk is jammer genoeg dat zoiets eenvoudigweg niet en nooit te verwezenlijken is. En dat, hoe meer de mens er naar streeft om een aards paradijs te willen verwezenlijken, hoe meer de wereld op de hel zal gaan lijken.

Robbels
Robbels13 feb. 2018 - 7:11

@ Absconditus 'Was Nederland tussen 1945-1980 dan zo’n slecht land om in te leven?' - Dat kan ik voor mijzelf niet beoordelen. Bouwjaar 1987 'Bouwjaar 1958, maar in mijn herinneringen toch zeker niet.' - Dat heeft heel sterk te maken met selectieve blik op positieve dingen van vroeger en negatieve dingen van nu. Er zijn tal van elementen in de samenleving van '45-'80 waarvan ik blij ben dat ze er niet meer zijn en nieuwe elementen in de huidige samenleving waar ik blij mee ben. Ik betoog niet dat de huidige situatie ideaal is, maar het vroeger-was-alles-beter mantra is grenzeloos naïef. 'Ideaal is het nergens ter wereld, maar wat wij de laatste 15 jaar hebben gehad en waar wij op lijken af te stevenen geeft mij althans maar heel weinig vertrouwen in een toekomst waar mijn kinderen en kleinkinderen in zullen moeten leven.' - En dat is uw perceptie op een (helaas voor u) veranderende wereld. U en anderen kunnen wel vast willen blijven klampen aan wat eens was, maar de wereld veranderd buiten uw invloed om. 'Gelukkig schijnen steeds meer mensen, en niet alleen in Nederland, tot dit inzicht te komen.' - Wederom: de huidige situatie is niet ideaal en we kunnen zeker veranderingen en verbeteringen doorvoeren. Het inzicht waar u naar verwijst dat anderen ook steeds meer krijgen is voor mij echter een schrikbeeld. 'Een samenleving die vrij is van racisme en xenofobie en een wereld zonder armoede, oorlog en onrecht zijn mooie idealen en droombeelden.' - Dat klopt als een zwerende vinger. Daar moeten we dus naar streven! 'Maar de praktijk is jammer genoeg dat zoiets eenvoudigweg niet en nooit te verwezenlijken is.' - Dus streven we er maar totaal niet naar? 'En dat, hoe meer de mens er naar streeft om een aards paradijs te willen verwezenlijken, hoe meer de wereld op de hel zal gaan lijken.' - En dit vind ik dus quatsch! U schetst wat mij betreft een nogal fatalistisch beeld over een ideaal dat in uw ogen volstrekt onmogelijk te bereiken is. U komt op mij over als een persoon die het vanuit die overtuiging dus niet eens nastrevenswaardig vind om dat ideaal te proberen te bereiken. Ik vind dat enorm negatief en u rekent volledig naast de grote groep mensen die dat ideaal wel hebben en daar wel voor willen strijden. Daarnaast ben u (wellicht ongemerkt) onderdeel van het probleem met uw onwil om überhaupt de mogelijkheid van een succesvolle multiculturele samenleving te erkennen.

Zandb
Zandb13 feb. 2018 - 8:05

Abs Dat is natuurlijk maar een kwestie van 'tot hoever moet je gaan', wanneer u beweert: "Multiculturalisme is namelijk een gevaarlijke utopische illusie en op termijn alleen maar een recept voor ellende." Ik bedoel; dat ieder mens anders is want 'het paradijs' verlaten heeft, dat is dan toch in wezen de oorzaak voor alle "ellende"? Waar wilt u dan toch ooit een grens trekken? Zie de hopelijk sarcastisch bedoelde - anders wel heel domme - reactie van Hugo van Heerwaarden.

Absconditus
Absconditus13 feb. 2018 - 11:58

@Robbels Bedankt voor je uitgebreide reactie. Je doet mij denken aan mijzelf een jaar of 30 geleden. En daarom denk ik dat jij over een jaar of 30 ook wel anders zult praten. Vroeger was alles niet beter, en ook ik ben best wel blij dat sommige zaken zijn veranderd. Maar er zijn daarnaast veranderingen waar ik helemaal niet zo blij mee ben. Weet echter ook dat daar maar heel weinig, eigenlijk niets, tegen is te doen. Op individueel niveau zijn er ongetwijfeld, en gelukkig maar, talrijke voorbeelden aan te voeren van mensen die, ondanks hun achtergrond, wel maatschappelijk zijn geslaagd. En dat gun ik ze van harte, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe moeilijk dat soms kan zijn. Dit hangt echter af van een al evenzeer talrijk aantal individueel bepaalde keuzes en factoren, die samenhangen met de uniciteit van ieder menselijk individu afzonderlijk, waarvan wij de waarde en de waardigheid dienen te erkennen. (Zie; Immanuel Kant, Kierkegaard en Bergson) En dat buiten een collectivistisch en vaak verstikkend conformistisch groepsdenken En daarom ben ik van mening dat mensen slechts kunnen worden beoordeeld (zo wij al oordelen willen) op hun gedrag en hun uitlatingen als individu, en NIET op hun huidskleur, hun etnische achtergrond, of hun sociaal-maatschappelijke status. Met zo'n houding jegens je medemens ben je nog wel in staat om een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren; zij het beperkt. Het aanvaarden van deze beperking is niet fatalistisch, maar existentieel. En wat jij tenslotte ''quatsch'' noemt is een inzicht wat ik als historicus heb verkregen. Want de geschiedenis van met name de XXe eeuw is vol met voorbeelden van rampzalig mislukte ideologisch bepaalde pogingen om een ideale samenleving te verwezenlijken.

Robbels
Robbels13 feb. 2018 - 15:42

@ Absconditus 'Je doet mij denken aan mijzelf een jaar of 30 geleden. En daarom denk ik dat jij over een jaar of 30 ook wel anders zult praten.' - In de eerste plaats dank voor je reactie. Ik denk echter dat u daar ongelijk in hebt. Ik heb in ieder geval een voorbeeld aan u voor hoe ik later hoop niet te zijn. U hebt ergens in uw leven een keuze gemaakt om volledig anders tegen de zaken aan te gaan kijken. Het cruciale woord hier is: keuze! 'Vroeger was alles niet beter, en ook ik ben best wel blij dat sommige zaken zijn veranderd. Maar er zijn daarnaast veranderingen waar ik helemaal niet zo blij mee ben. Weet echter ook dat daar maar heel weinig, eigenlijk niets, tegen is te doen.' - Inderdaad zijn er positieve en negatieve veranderingen. Ik ben het echter oneens met uw premisse dat daar eigenlijk niets tegen te doen is. Veranderingen kunnen gestuurd en geleid worden. 'En daarom ben ik van mening dat mensen slechts kunnen worden beoordeeld (zo wij al oordelen willen) op hun gedrag en hun uitlatingen als individu, en NIET op hun huidskleur, hun etnische achtergrond, of hun sociaal-maatschappelijke status. Met zo’n houding jegens je medemens ben je nog wel in staat om een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren; zij het beperkt. Het aanvaarden van deze beperking is niet fatalistisch, maar existentieel.' - Ik begrijp helemaal niets van de relatie van deze uitspraak tot hetgeen u in uw vorige posts beweerde. Ik volsta om te zeggen dat ik het hier mee eens ben. Je kunt slechts het individu en zijn uitingen beoordelen. Wat ik als fatalistisch beoordeel is uw weigering om de mogelijkheid van een succesvolle multiculturele samenleving te erkennen en daaruitvolgend uw premisse om het hele idee op te geven. 'En wat jij tenslotte ”quatsch” noemt is een inzicht wat ik als historicus heb verkregen. Want de geschiedenis van met name de XXe eeuw is vol met voorbeelden van rampzalig mislukte ideologisch bepaalde pogingen om een ideale samenleving te verwezenlijken.' - En u legt hier de link tussen 'het proberen de wereld een beetje beter achter te laten dan hij was' en het militair & gewelddadig nastreven van bepaalde doelen. Dat is echt meerdere bruggen te ver in mijn boek. Ik neem de originele quote er nog eens bij: ‘En dat, hoe meer de mens er naar streeft om een aards paradijs te willen verwezenlijken, hoe meer de wereld op de hel zal gaan lijken.’ Nu vullen we bijvoorbeeld eens in: ik streef naar een meer gelijke verdeling van welvaart en de bestrijding van armoede wereldwijd. En u zegt daarop: dat streven, hoe mooi ook, levert meer ellende op? Dus moet ik dat streven maar los laten? Dat vind ik dus quatsch!

Robbels
Robbels13 feb. 2018 - 16:41

@ Absconditus Na enige reflectie nog het volgende. Het cruciale punt dat ik wens over te brengen is dit: het geloof/vertrouwen in de mogelijkheid om een bepaalde uitkomst te bereiken is een grote stap voorwaarts in het bereiken van die uitkomst! En omgekeerd als men er op geloofd/vertrouwd dat men een bepaald iets niet kan bereiken dan is de kans heel erg klein dat het daadwerkelijk gebeurt. Neem Ajax-Feyenoord waar de Rotterdammers het veld opkomen met lood in hun schoenen omdat ze niet geloven/vertrouwen in een goede uitkomst ten opzichte van een positieve mentaliteit waar ze gaan vechten als leeuwen om dat te bereiken dat ze graag willen. Vertaald naar multiculturalisme geldt eigenlijk exact hetzelfde. Als u en anderen niet geloven/vertrouwen dat het ooit succesvol kan, dan zult u niet succesvol zijn in het zoeken naar oplossingen en methoden om het te laten slagen of überhaupt niet eens zoeken. Nu is dat natuurlijk een volstrekt acceptabele mening om te hebben in deze vrije samenleving maar u dient zich wat mij betreft te realiseren dat die mening een keuze is en dat die keuze gevolgen heeft. U kunt ook een andere keuze maken.

Inspector Gadget
Inspector Gadget12 feb. 2018 - 11:42

"Ze voelen zich emotioneel meer verbonden met het land van herkomst van hun ouders en zijn dan ook meer geïnteresseerd in de politiek in dat land van herkomst. Voor de meeste Turkse Nederlanders is bijvoorbeeld niet Rutte maar Erdoğan hun regeringsleider. En Turkse en Marokkaanse Nederlanders die voor DENK en NIDA kiezen, motiveren dit vanuit hun islamitische, Soennitische, Marokkaanse en Turkse identiteit." Als ik zou moeten kiezen tussen Rutte en Putin zou ik wellicht nog voor Putin kiezen, dus het is helemaal niet zo vreemd dat ze voor Erdo gaan. Als je een premier hebt die zegt dat jij niet gelijk behandelt hoeft te worden en dat je je daarom maar moet invechten, dan zegt hij dat jij maar harder je best moet doen omdat je ouders jou een andere naam hebben gegeven dan je witte Nederlandse vrienden. Niets gebeurt zonder reden. Een kat maakt ook geen rare sprongen als ze niet in het nauw is gedreven. Bovendien is de keuze van die jongeren ook vrijheid van meningsuiting. Probeert deze schrijver soms voor te schrijven wat mensen wel of niet mogen vinden in onze mooie vrije land? Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar respecteer AUB andermans mening als deze u geen fysieke schade toebrengen.

1 Reactie
Remco5
Remco512 feb. 2018 - 14:44

Deze schrijver geeft een genuanceerd verhaal over de werkelijkheid. Het is niet logisch dat je Erdogun beter dan Mark vind als je zegt dat het komt doordat Rutte zegt dat jij je in deze samenleving moet in in vechten. Erdogun zegt namelijk: jongens kom niet terug naar Turkije blijf daar maar vergeet ons niet. Wat Rutte zegt is dat je niet je moet laten leiden door andere mensen en wat zij over jou vinden. Dus als je transgender bent, je niet moet laten leiden door Renate van der Grijp. Of als je een Homo bent te laten leiden door conservatieve moslims. Of als je een vrouw bent, je niet te laten leiden door conservatieve sgp'ers. Hij brengt het alleen niet handig en het wordt door partijen al snel geframed dat hij racisme goed praat. En je mag vinden wat je wilt(bijna alles) maar begrijp ook dat wat je vind ook een tegenreactie uitlokt. Namelijk een mening over wat jij vind. En dat als een groep iets vind, dat dit een vooroordeel over de groep kan bewerkstelligen. Ik ben tegen racisme en discriminatie maar ik ontken niet psychologisch mechanismes in de mens. En niet ieder mens is zich bewust van zijn psychologisch mechanisme.

enweerwordtervolopgedemoniseerd
enweerwordtervolopgedemoniseerd12 feb. 2018 - 10:32

Prachtig verwoord, zo denk ik er al mijn hele leven over!

Vega !
Vega !12 feb. 2018 - 10:23

als eerwraakdeskundige heeft Cilal uiteraard veel met deze materie te maken; wellicht goed en waardevol om zijn ervaringen onderdeel te maken van inburgercursussen?

Ring2
Ring212 feb. 2018 - 9:56

Het zou mooi zijn als dit geluid via de theehuizen, buurthuizen en moskee verspreid werd. Meer binding - minder afstand - leidt tot meer contact met autochtonen en daarmee betere integratie en minder discriminatie. Overigens helpt de Nederlandse houding, voortkomend uit het sterk verzuilde landschap in het verleden ook niet mee; de houding van ‘je doet maar in je eigen kring, als je er ons maar niet mee lastig valt’. De bewust uitgestoken hand ontbreekt daardoor vaak.

Kopinhetzand
Kopinhetzand12 feb. 2018 - 9:38

Mijn ervaring is dat de verreweg de meeste Turkse en Marokkaanse medelanders niet echt willen integreren, trouwens de allochtone Nederlanders ook niet, leven en laten leven. Ik vind dat geen probleem, ook in vele andere landen speelt dit, denk aan de verschillende bevolkingsgroepen in de VS en Engeland, ze leven in vrede naast elkaar. Ik denk dan ook dat het gepamper tav deze groepen misplaatst is. Behandel ze gelijk de overige Nederlanders, spreek ze aan op hun rechten en plichten.

1 Reactie
Zandb
Zandb13 feb. 2018 - 8:13

Kop En wanneer we dat niet doen - "spreek ze * aan op hun rechten en plichten", moeten we daar onverschillig tegenover staan want anders geldt uw verwijt dat we ze* "pamperen"? * Ik neen aan dat u in feite met "ze" dus wel iedereen bedoelt!

ikdus2
ikdus212 feb. 2018 - 9:30

weer zo'n een nationalistische stelling. laat die jongeren lekker leven in twee werelden ipv ze te laten kiezen tussen het ene of het andere.

2 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r12 feb. 2018 - 14:15

Zijn punt is meer dat je niet hoeft te verwachten dat de samenleving jou omarmt als jij je buiten de samenleving plaatst. Tenminste, zo begrijp ik het.

Thijs Schokland
Thijs Schokland12 feb. 2018 - 16:07

Helemaal mee eens, laten we iemands vrijheid om te leven in de wereld die hij of zij zelf kiest, niet beperken. Tegelijkertijd past het evenmin om de vrijheid van een ondernemer in te perken die, bij het vergeven van stage- of banen, tevens iemand's waarden en cultuur in ogenschouw neemt.

Robert Follon
Robert Follon12 feb. 2018 - 9:04

Hear! Hear!

Libertain
Libertain12 feb. 2018 - 8:11

Mooi betoog voor emotionele binding op bevel. Heb je eerst met psychologen gesproken voorheen je ging schrijven? Misschien is het net iets te laat maar je mag solliciteren voor politcomissaris in de DDR, daar je klink net precies als eentje van. Wat echter moet gebeuren is dat onze autochtone monocultuur moet open gaan staan voor pluriformiteit, diversiteit, verschillende vormen van multiculturele samenwerking, daar trek je mogelijk die mensen mee en moet wegen vinden om ze in te lijven. De oude garde weet geen enkel raad mee, getuige je artikel. Emotioneel binding ontstaat nooit op bevel, dit is een opvatting uit de Middel-Eeuwen.

Johan van Veen3
Johan van Veen312 feb. 2018 - 7:22

Dit lijkt een weinig zinvolle bijdrage aan de discussie over integratie. Daarbij gaat het om eisen die aan zowel het ontvangende land als aan nieuwkomers mogen worden gesteld. Je kunt concrete doelen stellen die bereikt moeten worden, zoals kennis van de taal en van de samenleving. De resultaten moeten meetbaar zijn. Er bestaat echter geen methode om bepaalde emoties op te wekken. De aan- of afwezigheid van emoties kun je niet meten. Maar belangrijker nog: de emoties die mensen wel of niet hebben, gaan alleen henzelf aan. Daar heeft de overheid of welke instantie dan ook niets over te zeggen. Dan is er nog een misverstand: Nederlandse waarden en normen. Die bestaan niet. Een aantal waarden en normen vindt zijn uitdrukking in wetgeving. Iedereen moet zich daaraan conformeren, maar hoeft ze niet te delen. Denken en voelen staat iedereen vrij. Er zijn ongetwijfeld bepaalde waarden en normen die door de meerderheid van de Nederlanders gedeeld worden. Maar dat is geen reden van nieuwkomers te vragen zich daaraan te conformeren. Want ook waarden en normen die door minderheden worden aangehangen, zijn 'Nederlandse' waarden en normen. De overheid heeft niet het recht van nieuwkomers te vragen de meerderheid te volgen. Dat vraagt ze van 'autochtone' minderheden tenslotte ook niet.

randomracist
randomracist12 feb. 2018 - 6:54

Ik lees dit soort aansporingen al zo'n jaar of 30. Toe te juichen, maar ik mis iets. Wat is integratie, waarin,en vervolgens hoe. Wat het best werkt (let op, WERKT) is de arbeidsmarkt. In die zin, zijn ook alle AUTOCHTONEN zonder werk niet of matig geintegreerd. De gevolgen zie je in elke volkswijk, al 100 jaar.Wij, i.t.t. bijv. Turken en Marokkanen, leven hier in een verzorgingsstaat. Maar, in plaats van te zorgen voor voldoende werk, zorgt men voor uitkeringen. In die zin, en dit beweer ik al 30 jaar, is de immigrant die de weg weet naar onze uitkeringspotten, uitstekend geïntegreerd. Gaat zich vervolgens, goed- of kwaadschiks, een redelijk inkomen verwerven. Invechten, zou je het kunnen noemen. Maar dan deugt het ook weer niet. Tja, kijk dan naar jezelf, i.q. je stemgedrag. . In hoeverre maken wij het werkgevers lastig tot onmogelijk, mensen aan te nemen? Op alle denkbare manieren, waaronder belastingen, ontslagbescherming etc. En zo, zijn er altijd te weinig banen. Dat werkgevers dan streng selecteren is een noodzaak, wat neerkomt op discriminatie van allerlei minder ingeschatte sollicitanten (hij /zij kan ze immers niet allemaal op proef aannemen), dat sollicitatieproces gebeurt dus zeer oppervlakkig.. En zo, hebben linkse partijen, met d e beste bedoelingen, de arbeidsmarkt ondermijnd. De weerslag zie je nu in Frankrijk, Macron, Thatcher ging hem voor, Afijn, Griekenland, Duitsland, etc. ; horden paupers keren zich af van links, en storten zich in wanhoop in rechtse armen. en ja, dan is het huilen geblazen. En verder: drugsgebruik/handel, drank, tolerantie van straatterreur, het zijn allemaal typisch Nederlandse kwalen, waar de burger onderaan de ladder, ongeacht kleur, onder lijdt.

Eric Minnens
Eric Minnens12 feb. 2018 - 2:07

Noem je zoon Jan ipv Mohammed. Neem een voorbeeld aan Sander Terphuis. Om maar een balletje op te gooien.

2 Reacties
Johan van Veen3
Johan van Veen312 feb. 2018 - 15:02

Merkwaardig dan dat in die kringen waar veel mensen PVV stemmen, kinderen Engelse namen krijgen. Mag dat dan weer wel?

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)12 feb. 2018 - 20:26

"Merkwaardig dan dat in die kringen waar veel mensen PVV stemmen, kinderen Engelse namen krijgen." Is daar onderzoek naar gedaan?

Piet de Geus
Piet de Geus12 feb. 2018 - 1:20

"Nieuwkomers zijn meestal totaal onbekend met de waarden en normen van Nederland." Je veralgemeniseert nogal. Voor immigranten (mensen die hier een toekomst op komen bouwen, bij hun Nederlandse partner gaan wonen en dergelijke) geldt dat helemaal niet. Die maken een bewuste keuze voor Nederland. Voor vluchtelingen ligt dat iets anders: bij hen kan waar ze vandaan zijn gevlucht zwaarder tellen dan waarheen ze zijn gevlucht. Daarbij hangt het er ook nog vanaf hoe lang ze in de illusie verkeren terug te kunnen keren (doorgaans is dat niet binnen een paar jaar, zoals ze hopen). De Turken en Marokkanen waar je het vervolgens over hebt zijn al helemaal een geval apart. Ze zijn geen vluchtelingen maar ze zijn hier ook niet als migrant naartoe gekomen met de bedoeling hier een toekomst op te bouwen. Net als de Spanjaarden, Portugezen en Grieken die hier voor hen als gastarbeiders naartoe kwamen was het de intentie om na een aantal jaren werken met een leuk startkapitaal huiswaarts te keren om daar hun toekomst op te bouwen. Door omstandigheden is het daar niet van gekomen en bleven ze tegen hun bedoeling in aan Nederland gebonden. De belangrijkste oorzaak is de massawerkloosheid die in de jaren 70 en 80 ontstond in uitgerekend de sectoren waarin zij werkzaam waren: de textiel, de scheepsbouw, de metaal, de automobielindustrie en dergelijke. Ze hadden hun gezin wel kunnen onderhouden door geld op te sturen maar ze hadden nog niet genoeg verdiend om terug te kunnen keren en een betere start te hebben dan voordat ze vertrokken. Daardoor raakten velen door een uitkering aan Nederland geketend, want die mag je nu eenmaal niet meenemen zoals de AOW. Omdat het een langdurige kwestie werd vond de gezinshereniging in Nederland plaats en niet na de terugkeer waarvan ze hadden gedroomd. Maar nog steeds werd het vizier niet op Nederland gericht. In tegendeel: de kinderen mochten zich vooral niet teveel aanpassen, want als ze te verwesterd werden zou dat bij de gedroomde terugkeer alleen maar problemen opleveren. Het perspectief van terugkeer na een aantal jaren werken was daardoor al verschoven naar terugkeren als de pensioengerechtigde leeftijd zou zijn bereikt. Alleen bleek tegen die tijd dat de kinderen toch al teveel Nederlands waren geworden om daar nog trek in te hebben. Waarmee het perspectief nog wat verder opschoof: ze zullen in ieder geval in hun vaderland begraven worden. Uiteraard heeft dat nogal wat gevolgen voor de kinderen (en kleinkinderen) van die gastarbeiders die tegen wil en dank migranten werden. Nooit is de focus verlegd naar Nederland, zoals bij aanvang al het geval is bij mensen die hier als migrant binnenkomen en voor een toekomst hier kiezen. Hele generaties zijn daardoor opgegroeid met een loyaliteitsprobleem: hoewel ze veel Nederlandser zijn geworden dan hun ouders wensten was ronduit voor Nederland kiezen voor hen hetzelfde als kiezen tegen de terugkeerdroom en de cultuur van hun ouders. Ze zaten daardoor letterlijk klem tussen twee culturen: Sesamstraat en de zenders die via de schotel binnenkwamen. Dat moest wel tot problemen leiden, zeker bij het deel van de tweede generatie die het hier minder goed doet. En ook nog eens aangejaagd door xenofoben die hen vertelden dat ze vooral Turken en Marokkanen waren en er louter daarom al niet bij hoorden. Je hebt helemaal gelijk als je stelt dat succesvol integreren begint bij oprechte emotionele binding met dit land. En bij nieuwkomers kun je daar niet genoeg op hameren en kun je niet genoeg faciliteren dat daar meteen na aankomst mee wordt begonnen, ook al dromen ze er nog van dat het land waaruit ze zijn gevlucht snel veilig voor hen zal worden. Maar dat ligt toch een stuk gecompliceerder voor de kinderen en kleinkinderen van gastarbeiders die hier onbedoeld zijn blijven hangen. Enerzijds zeggen ze terecht: hoezo moeten we integreren, we zijn hier nota bene geboren. Anderzijds zien ze Erdogan als hun president en geven ze daarmee aan dat ze nog niet zijn begonnen met integreren en emotioneel kiezen voor Nederland. Als ze van plan zijn om te blijven (en waarom zouden ze dat niet als Nederlanders) dan wordt het inderdaad hoog tijd om die keuze een keer te maken. Anderzijds ontken je daarmee hun voorgeschiedenis waardoor ze klem zijn komen te zitten tussen twee culturen, met hun schizofrene situatie als gevolg. Die gordiaanse knoop is niet zo makkelijk te ontwarren. Voorkomen dat er nieuwe generaties in zo'n situatie terechtkomen (door vanaf dag een met de integratie van vluchtelingen te beginnen) is een stuk makkelijker dan het herstellen van schade die al decennia is aangericht.

Muldor
Muldor12 feb. 2018 - 0:57

Uitstekend advies, goede analyse. Maar kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dat advies al eens eerder uitgesproken is en ook toen amper impact had, behalve op een kleine groep zelfstandig denkende, gewetensvolle mensen. Er lijkt meer aan de hand dan een onverstandig keuzepakket, er zit zo te zien een levende wil en een bezielde overtuiging achter. En als er een bewuste, gemotiveerde onwil leeft om te integreren en de rechtsorde van je leefomgeving uit te dragen maar men ondertussen wel schaamteloos de voordelen plukt waar de kansen zich voordoen dan praten we over iets heel anders dan 'migranten'..

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers11 feb. 2018 - 23:18

Integratie wordt tegenwoordig in ons van oudsher (al vele eeuwen daarin succesvolle) multiculturele Nederland slecht begrepen. Het is niet meer dan een aanvaarden van de zeer brede universele kaders van de in de moderne westerse vertegenwoordigende democratie bevochten vrijheden, rechten, maar ook daarbij horende plichten, en verder hoort daarbij vooral een belangrijk behoud tot de eigen groepscultuur of anders individuele identiteit. Het gaat mis daar waar deze universele kaders niet gedeeld en geaccepteerd worden ondanks hun ruimte (of juist vanwege die ruimte) en/of daar waar de eigen (groeps of individuele) identiteit wordt veronachtzaamd. Dat maakt bijvoorbeeld dat de Marokkaanse Nederlanders als groep relatief meer integratieproblemen kennen dan Turkse. https://www.vn.nl/het-probleem-met-marokkaanse-criminelen-ze-zijn-te-nederlands/

1 Reactie
Zandb
Zandb13 feb. 2018 - 8:26

Nanno Ach. Ten eerste geldt zoiets in het algemeen, dus ook voor mensen van onverdachte komaf: "Het gaat mis daar waar deze universele kaders niet gedeeld en geaccepteerd worden ondanks hun ruimte (of juist vanwege die ruimte) en/of daar waar de eigen (groeps of individuele) identiteit wordt veronachtzaamd." Ten tweede gaat het natuurlijk niet per definitie "mis", waar de democratische rechtsstaat het gewoon mogelijk maakt om niet voor een universeel kader te kiezen, mits je dan binnen het universele kader van de rechtsstaat blijft.

Henriette3
Henriette311 feb. 2018 - 22:40

Prima stuk!

DaanOuwens
DaanOuwens11 feb. 2018 - 22:13

Altuntas schrijft: Sluit je niet aan bij groepen als DENK en NIDA, maar durf op jezelf te reflecteren en meng je in de Nederlandse samenleving. Zelden vergelijkbaar gelul gezien. Maar als het er is komt het van extreem rechts. Als de gemiddelde vluchteling op zichzelf reflecteert is het beeld dat hij niet welkom is. En dat de Nederlandse samenleving hem of haar er harder uitschopt dan hij zich kan invechten. Neemt niet weg dat zowel vluchteling of migrant en autochtoon alles moeten proberen om tot participatie te komen. Of dat integratie is, is de vraag maar het is mooi als mensen voor zichzelf kunnen zorgen in Nederland. Maar de stukjes van deze man hebben niets meer te maken met realiteit. Wel veel met de ontkenning daarvan. Er zijn autochtone Nederlanders die zich aansluiten bij de PVV of FvD en die Baudet als een verstandige leider zien. Er zijn Turkse Nederlanders die zich aansluiten bij Denk en Erdogan als hun staatshoofd zien. Volgens mij zijn beide keuzes erg onverstandig. Maar de versimpeling van de gecompliceerde werkelijkheid die Altuntas beschrijft is belachelijk.

2 Reacties
Thijs Schokland
Thijs Schokland12 feb. 2018 - 16:12

Ik ben nieuw hier, maar veroorloof me de vraag of woorden als 'gelul' en 'belachelijk' hier de norm zijn in de discussie? Toch liever met argumenten toch?

DaanOuwens
DaanOuwens13 feb. 2018 - 10:17

@ Thijs Schokland Jij schrijft: Ik ben nieuw hier, maar veroorloof me de vraag of woorden als ‘gelul’ en ‘belachelijk’ hier de norm zijn in de discussie? Niet de norm maar wel de woorden die van toepassing zijn op dit artikel. En jij schrijft: Toch liever met argumenten toch? Tegen gelul en belachelijke opmerkingen kan je niet argumenteren. Dat vereist namelijk dat je in beginsel bereid moet zijn het gelul en de belachelijke opmerkingen voor waar aan te nemen. En vervolgens vanuit die positie de discussie moet aangaan. Kortom als iemand beweert dat gras blauw is kan je twee dingen doen. Vaststellen dat het gelul is of aangeven dat je het blauwe gras in overweging zal nemen maar dat het volgens jou groen is. Ik kies dan maar voor de eerste variant, jij mag je eigen keuze maken.