Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

Studenten zijn slachtoffer van een stressgeneratie

  •  
05-09-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
schuld

© cc-foto: Pxhere

Als Van Engelshoven echt wil dat de mentale gezondheid van studenten verbetert, moet er iets worden gedaan aan de enorme, groeiende studieschulden
Minister van Engelshoven maakte gisteren bekend een maximum aan het Bindend Studie Advies (BSA) in te willen stellen van 40 studiepunten. Dit zal de werklast van veel studenten verlichten, maar het is naïef om te denken dat het aantal studenten met mentale problemen de komende jaren gaat dalen. Die kans heeft de overheid laten varen toen het instemde met het leenstelsel.
Het aantal depressies, burn-outs en zelfmoordpogingen onder studenten groeit. Er is sprake van een heuse ‘stressgeneratie’. Volgens recent onderzoek door het RIVM heeft het grote aantal psychische problemen van studenten twee duidelijke oorzaken. Het eerste is de invoering van het Bindend Studie Advies (BSA), het tweede is de afschaffing van de basisbeurs. De minister lijkt de invloed van het BSA op de werkdruk van studenten serieus te nemen. Ze wil het BSA verlagen, zodat het aantal psychische klachten van studenten zal verminderen. Het merkwaardige is dat dezelfde minister over het leenstelsel onlangs ontkende dat het enig effect zou hebben op de geestelijke gezondheid van studenten. In een antwoord op Kamervragen van Futselaar (SP) zei ze geen verband te zien met de afschaffing van de basisbeurs. Als Van Engelshoven echt wil dat de mentale gezondheid van studenten verbetert dan is de genomen maatregel niet genoeg: dan moet er iets worden gedaan aan de enorme, groeiende studieschulden.
Het echte probleem achter de grote hoeveelheid stress die studenten ervaren ligt bij de perverse prikkels in het huidige systeem. Studenten bouwen, afhankelijk van hoe goed hun ouders bedeeld zijn, een studieschuld op van gemiddeld 14.000 euro. En dit getal wordt gestaag groter: Studenten lenen meer en meer studenten lenen. De nationale jaarlijkse studieschuld is tussen 2011 en 2017 verdubbeld. Studenten wordt geleerd dat het normaal is om een schuld op te bouwen die zó groot is dat ze nog bijna tot hun pensioen hebben om deze af te betalen. Ze worden schuldenaar van de maatschappij. De maatschappij is echter niet gemaakt voor schuldenaren, want wie vervolgens een hypotheek wil afsluiten, vist achter het net.
De enige manier om de geestelijke gezondheid van studenten te bevorderen is ze uit deze penibele positie te halen. Daar is een hele simpele oplossing voor. In plaats van een leenstelsel komt er een terugbetaalstelsel. De studie is daarin gratis en de student krijgt extra geld om in levensonderhoud te voorzien. Krijgt de student na de studie een goede baan? Dan wordt er een inkomensheffing betaald naar aanleiding van het aantal gestuurde maanden. Er wordt dus geen lening geregistreerd, alleen een belasting geheven voor ex-studenten. Voor de overheid verandert er niks, omdat de geldstromen grofweg hetzelfde zijn. Voor de student verandert alles: geen stress meer over de financiële situatie en het afsluiten van een hypotheek wordt veel eenvoudiger. Ze worden niet meer behandeld als schuldenaren, maar als kansrijke probleemoplossers.
De constructie van de regering is bizar: eerst worden studenten gedwongen een schuld op te bouwen waarmee ze jarenlang na hun studie geen hypotheek meer kunnen afsluiten. Vervolgens probeert de regering om de psychische problemen op te lossen door het BSA een klein beetje te verlagen. De échte verandering die moet komen, is een verandering in hoe de maatschappij aankijkt tegen studenten. Alleen dan kunnen studenten positiever aankijken tegen het leven.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

Huberts2
Huberts28 sep. 2018 - 13:01

Stressgeneratie? Kul natuurlijk, tegenwoordig wordt echter veel meer rekening gehouden met het menselijke aspect, soms wel tot het aanstellerige aan toe. Dan is logisch dat aantallen hoger liggen.

Guurtje Gruttemetut
Guurtje Gruttemetut6 sep. 2018 - 16:15

"Het echte probleem achter de grote hoeveelheid stress die studenten ervaren ligt bij de perverse prikkels in het huidige systeem" Och arme, was deze generatie maar iets meer opgevoed en iets minder in de watten gelegd. Nou ja, mooi om te zien dat de babyboomers en de millenials elkaar vinden in collectief slachtofferschap. Jammer dat ze half niet doorghebben en waarderen hoe bevoorrecht ze zijn.

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo7 sep. 2018 - 17:42

Meer druk, meer stress, onderdrukking (maximaal), volgens het principe "maximaal, het nieuwe normaal" is een systematisch, doelbewust en doelgericht onderdeel van het neoliberalisme. Neoliberalisme is geen vrijheid (retoriek), maar dwang (: rendement). Als het studeren impliceert meer kosten en meer lenen, wie krijgt dan de voordelen (bevoorrechting) en wie de nadelen (slachtofferschap)? Volgens de risicotheorie (van belang voor o.a. banken, verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen), onderdeel van econometrie en actuariaat. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Cliff Clavin
Cliff Clavin6 sep. 2018 - 14:11

Ik onderschrijf het betoog van Wouter Ubbink van harte - de kritiek erop is ongefundeerd en geeft blijk van onwetendheid, en gebrek aan inlevingsvermogen. Ik ben gerechtigd dit te zeggen, want ik heb nauwkeurig gekeken naar de gevolgen van de studiefinanciering van tegenwoordig, met bijzondere aandacht voor de situatie in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De geestelijke nood onder studenten is groot, en groeiende. Gelijke tred hiermee houdt hun gebruik van kalmerende middelen, en drugs zoals Ritalin, Adderall, Concerta, Vyvanse, en andere rommel. Legaal, maar deze spullen worden ook op de zwarte markt aangeschaft. Auteur Ubbink meldt dat onze overheid niets doet aan de kern van de gesignaleerde problemen. Het BSA was, is, en blijft een onding, een blok aan het been, een bedreiging, dat er alleen kon komen omdat universiteiten 'corporate zijn gegaan', ze zijn van open en tolerante, maar ook kritische onderzoeks- en onderwijsinstituten verworden tot tirannieke hyperbureaucratieën, commerciële geldmachines, ik zou bijna zeggen: intellectueel-terroristische organisaties met winstoogmerk, bedreven (of juist erg amateuristisch) in vastgoedspeculatie en andere wanpraktijken. Onze onderdrukkers te Den Haag hebben geen belang bij het menselijker en socialer maken van het stelsel van studiefinanciering. Mensen zo jong en zo diep mogelijk in de schulden storten, indien mogelijk voor de rest van hun leven, dat is een speerpunt in hun beleid. Hoge schulden betekenen: afhankelijkheid, onderdanigheid, kansloosheid, een geestelijke gevangenis, en vóór alles: totale gewilligheid. Dit, dames en heren, is wereldwijd de vigerende politiek-economische ideologie die zoveel mensen van hun levensgeluk berooft, die ze ziek maakt en de zelfmoord injaagt, en die een einde kan maken aan de leefbaarheid van het klimaat. Onderbouwing? Roept U maar.

15 Reacties
BramJ
BramJ6 sep. 2018 - 15:38

@Cliff Clavin 6 september 2018 at 16:11 "de kritiek erop is ongefundeerd en geeft blijk van onwetendheid, en gebrek aan inlevingsvermogen." Met dergelijke aannames sluit u zich mijns inziens af voor de discussie. Getuigt een andere mening of het ontkennen van een standpunt altijd van een gebrek aan inlevingsvermogen? Een verwijt dat vaker aan rechtse opvattingen geadresseerd wordt. Net als u neem ik de trend ook waar. Maar moeten klachten altijd gehoord, bevestigd en begrepen worden? Of is het mogelijk dat een remedie voor (al is het maar een klein deel van) deze klachten bij het individu zelf gezocht kan worden? Een blik in de spiegel, een blijk van zelfwaardering, een stuk acceptatie om niet uniek te zijn en niet te excelleren. Ik zie in dit verhaal teveel vingers naar een ander wijzen.

Buitenstaander
Buitenstaander6 sep. 2018 - 16:06

@ Cliff " Ik ben gerechtigd dit te zeggen, want ik heb nauwkeurig gekeken……" :-) Dus bij je reacties op andere onderwerpen was dit niet het geval? Maar nu ff serieus: Dus als de BSA er niet meer is, dan zijn we van de problemen af? dan is het ineens niet meer stressvol? Of zou het misschien ook liggen aan het feit, dat studenten tegenwoordig, nog meer dan vroeger, ook met steeds meer zaken -buiten de studie om- menen te moeten bezig zijn? Heb je daar ook naar gekeken, of was het onderzoek na de kritiek op de BSA beeindigd? PS: Ik kan me goed herinneren, dat ik ook startte met een grote studieschuld, maar daar niet direct van in de stress ben geraakt…..

johannn2
johannn26 sep. 2018 - 16:10

BramJ, Zou je alsjeblieft zelf eens je eigen opmerkingen willen onderbouwen i.p.v. ze in de vragende vorm op ons los te laten. .

Henk Joh
Henk Joh6 sep. 2018 - 16:16

Tjonge, onderbouwing alom te vinden. Grasduinen links en rechts. Harde validiteit niet duidelijk. Drugs bij studenten? Drugs alom. Cokegebruik wordt inmiddels normaal geacht. Stress? Onze hele maatschappij staat vol stress.

Cliff Clavin
Cliff Clavin6 sep. 2018 - 16:42

@ BramJ - ik sluit me niet af van een discussie. Maar dan moet er een goed weerwoord komen, dat vragen stelt bij het betoog van Wouter Ubbink. Het zoeken van oorzaken bij het individu zelf is in dit geval niet gewettigd. Het is waar dat aan kinderen, jongeren, leerlingen en studenten heel vaak opgelegd wordt dat zij uniek moeten zijn ('unique selling points' moeten ontwikkelen, in een krankzinnig geworden competitieve marktmaatschappij), en moeten excelleren. Deze 'idealen' zijn ziekmakend, en kunnen hen alleen opgedragen worden door volwassenen die geestelijk verre van gezond zijn. Maar daar zijn er tegenwoordig helaas bijzonder veel van. Wat ook waar is: de studenten zelf willen dit alles zo vaak helemaal niet, en ze kunnen het ook niet. Ja, ze hebben neigingen tot perfectionisme, nee, die trekjes zijn zeker niet verankerd in hun genen, en ze zijn ook niet te wijten aan een 'disbalans' in de hersenen. Ze móeten echter dit steeds weer opnieuw proberen, het is alsof ze een innerlijke politieman/manager erop na houden, die commando's uitvaardigt en hen elke dag weer verhoort, en beoordeelt. En straft. Met vermoeidheid, angstaanvallen, slapeloosheid, burnout, en klinische depressie. Reacties van gezonde jonge mensen op een ziekmakend regime in ziekmakende omgevingen. Hopeloos overvraagd, hopeloos vermoeid, en later: hopeloos in de schulden. (Ik denk nu aan documentairemaker Adam Curtis, aan het oeuvre van Michel Foucault, en aan teksten van filosoof Dany-Robert Dufour.) Studenten zijn in het algemeen geen narcisten. Geen mensen die in alles de beste willen zijn, en altijd en overal de eerste prijs willen halen (om dan meewarig naar 'de bulk' te kijken, hun mededingers, die minder uitblinken dan zijzelf). Ze willen zichzelf als collega's van elkaar beschouwen, maar ze worden gedwongen om concurrenten te zijn. Ze zijn in mijn optiek slachtoffers van geestelijke terreur. Ik zeg het hard, omdat het hard is, en waar ook nog eens. In de Verenigde Staten gaan er stemmen op om tot brede kwijtschelding van veel torenhoge studieschulden over te gaan. Om mensen hun hoop terug te geven, en om een aantal hunner voor de zelfmoord te behoeden. Dat is verstandig, maar in de context van het late kapitalisme, een al te mooie term voor kannibalisme, lijkt de kans dat dit zal gebeuren erg klein. Tot slot: ik spreek regelmatig studenten. Ik ken de studieomgevingen bijzonder goed. Deze jonge mensen weten dat ze me kunnen vertrouwen, en dat ik nooit roddel. Ik hoor schrijnende verhalen, die me bijzonder verontwaardigd kunnen maken. En wat doen universitaire bestuurders, als er weer een berichtje in de media komt over deze wantoestanden? Ze beloven (ahem) dat ze 'focusgroepen zullen instellen om het geschetste beeld te kunnen onderzoeken'. Beloven. Focusgroepen. Instellen. Geschetst. Beeld. Kunnen. Onderzoeken. Echt waar? Wanneer? En wanneer klaar? En dan? Wat dan? (Aargh...)

Cliff Clavin
Cliff Clavin6 sep. 2018 - 18:44

@ Norm - ik had het nu juist niet in hoofdzaak over dat BSA. Mijn eerste stukje ging vooral over studieschulden. Het gaat niet erom dat studenten 'menen met steeds meer zaken buiten de studie om bezig te moeten zijn'. Dat is niet eens zo. Af en toe zie ik een student die tegelijk ondernemer is, en dat wordt in onze tijd als een schitterende combinatie gezien. Ik zelf denk daar heel anders over, omdat ik een eigen, solide, onmodieus ideaal heb over de best mogelijke invulling van een studententijd. Meestal maakt een student/entrepreneur soepel zijn opleiding af, trouwens. Het enige wat in de geciteerde opmerking van je klopt, is dat studenten heel veel moeten. Hierbij hoort bijvoorbeeld een bestuursjaar (voor het CV); een stage in het buitenland (voor datzelfde CV). En andere fenomenen die per sé niet nodig zijn om een studie met uitstekende resultaten tot een goed einde te brengen. Er wordt hen zoveel aangepraat, dat niet van wezenlijk belang is. Maar de dompteurs van tegenwoordig zijn sluw, ze weten deksels goed hoe ze hun pupillen moeten dresseren. En bij de vercommercialiseerde leerfabrieken van nu zijn 'presentatie', 'uitstraling', en, excusez-le-mot, 'de aanzuigende werking' van vitaal belang. Want dat alles heeft zo zijn invloed op al die (soms zeer dubieuze) 'rankings'. Ik lees regelmatig over die mallotige competities van tegenwoordig: 'de beste ziekenhuizen', 'de beste universiteiten', 'een Nederlands Harvard'; de Jupiler League is er niets bij. Alles ronkende onzin, in een tijd waarin spin, PR, en nepnieuws gemeengoed zijn geworden. De consequenties van dit alles zijn overigens minder lachwekkend dan mijn verhaaltje doet vermoeden: je kunt bijvoorbeeld in NRC/Hb een aantal verhalen lezen over wat de afhankelijkheid van externe geldschieters en de enorme werkdruk voor onderzoekers en lectoren zoal voor gevolgen hebben. Hopende dat mijn antwoord aan jou, Norm, tot lering, vermaak, en voldoening strekt, en altijd bereid om je een hele serie boektitels en verwijzingen naar artikelen over het onderhavige vraagstuk toe te werpen, onderteken ik, Cliffie Clavin.

Guurtje Gruttemetut
Guurtje Gruttemetut6 sep. 2018 - 18:46

@Cliff "Ik ben gerechtigd dit te zeggen, want ik heb nauwkeurig gekeken naar de gevolgen van de studiefinanciering van tegenwoordig" Ja Cliff, daar zijn wij in vele afleveringen van Cheers getuige van geweest hoe jij alle tijd hebt genomen om naast het bezorgen van de post vele (betaalde) uren hebt besteed aan het te verpozen aan de bar om aldaar op kosten van de samenleving te oreren over het onrecht wat jou wordt aangedaan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 sep. 2018 - 7:27

Artikelen NRC over volgende thema; -ONDERZOEK IN OPDRACHT Overheid breidelt wetenschap Onderzoek in opdracht De overheid dwingt onderzoekers hun onafhankelijkheid op te geven. 3 SEPTEMBER 2018 NRC ONDERZOEK Wetenschappers te afhankelijk van geldschieters NRC-onderzoek Wetenschappers worden door geldgebrek te afhankelijk van externe opdrachten, zeggen ze in een peiling van NRC . 1 SEPTEMBER 2018 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK De geldschieter wil wel zelf wat aan het onderzoek hebben Wetenschappelijk onderzoek De groeiende afhankelijkheid van externe financiers baart wetenschappers zorgen, blijkt uit een enquête van NRC. 31 AUGUSTUS 2018 WETENSCHAP Voor een klein bedrag koopt een bedrijf veel invloed Financiering wetenschap Veel subsidieverleners willen dat bedrijven meebetalen aan wetenschappelijk onderzoek. 5 SEPTEMBER 2018 ONDERWIJS Kritiek op EU-lessen die door EU worden betaald Onderwijs De Europese Commissie geeft geld aan universitaire leerprogramma’s over de EU. 28 AUGUSTUS 2018

Buitenstaander
Buitenstaander7 sep. 2018 - 8:14

@ Cliffie Dank voor je elaborate antwoord. Laat ik precieser zijn: Het klagen vd student is van alle tijden. Er is altijd wel wat. Heb jij met je vergaande onderzoek ook zaken gevonden, naast de gebruikelijke klachten van 'kosten' (studie schuld) en 'werkdruk', wat het dit keer anders maakt dan alle voorgaande keren dat geklaagd werd? En laat ik je ook een beetje helpen vwb de studieschulden: ook ik praat met studenten, en die gaan heel slim om met studieschuld omdat ze nog nooit zo goedkoop hebben kunnen lenen….Wat denk jij? PS Cliff, beetje nieuwsgierig; als jij zoveel tijd hebt met al die studenten contacten en het schrijven op alle opiniestukken in Joop, wat doe je zelf normaliter voor de kost?

Cliff Clavin
Cliff Clavin7 sep. 2018 - 13:01

@ Minoes - uitmuntende reactie, met die leestips! @ Norm - ik doe meer dan genoeg, en wat dat is, dat ga ik je niet aan de neus hangen. Toch: dank voor je antwoord.

Cliff Clavin
Cliff Clavin7 sep. 2018 - 13:07

@ Guurtje - curieus. Ik oreer vrijwel nooit over onrecht wat mij persoonlijk wordt aangedaan. Hoe kom je op deze vaststelling? Verder: ik was in het onvergankelijke "Cheers" de grootste algemeen deskundige die de wereld ooit gekend heeft. Of het nu ging over de structuur van ons DNA, het feminisme, het werk van Herman Melville - Cliffie kon overal de correcte uitleg over geven. (Hij dacht van zichzelf dat hij een Man Van De Wereld was, en presenteerde zich ook zo; maar wij liefhebbers weten ook dat hij, als een vrouw hem benaderde, hij dan meteen knikkende knieën kreeg, en vluchtgedrag ging vertonen. Dat kwam door de opvoeding die zijn zeer dominante moeder hem gegeven had. Alles bijeen geweldige humor, van het soort dat je tegenwoordig niet meer ziet.)

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 sep. 2018 - 11:06

"Ja Cliff, daar zijn wij in vele afleveringen van Cheers getuige van geweest hoe jij alle tijd hebt genomen om naast het bezorgen van de post vele (betaalde) uren hebt besteed aan het te verpozen aan de bar om aldaar op kosten van de samenleving te oreren over het onrecht wat jou wordt aangedaan." Sommige mensen zijn al zo gedeformeerd door deze individualistische kapitalistische maatschappij van het eigenbelang dat ze enkel nog maar vanuit dat gegeven, het ik, het 'welk belang heb ik erbij' , kunnen denken, redeneren en argumenteren. Niet begrijpend dat er zoiets bestaat als het belang van een medemens, een algemeen belang, een maatschappijbeeld met maatschappelijke en sociale verhoudingen en idem dito visie. en de samenhang daarin. Dat het ik uiteindelijk niet los kan bestaan van het wij. Ze denken dat een ander per definitie iets zegt en doet uit persoonlijk winstbejag, uit puur eigenbelang, omdat ze denken dat dat 'normaal' is, omdat ze weten dat dat voor henzelf de enige drijfveer kan zijn. Omdat ze zelf enkel vanuit het eigenbelang (kunnen) redeneren, het 'ik' niet anders meer kunnen dan dat, denken ze automatisch dat anderen dat ook doen. Zij zijn het product van het kapitalisme, het individualistische systeem. Zij zijn de splijtzwam in de samenleving want zij kennen geen samenleving noch het nut ervan, ergo; de noodzaak daartoe. Zij kennen enkel het belang van het ik, het eigen denken en projecteren dat op een ander.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 sep. 2018 - 11:09

Misschien is 'de eigen drijfveren' een betere verlang.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 sep. 2018 - 11:34

Wat ik wil zeggen Guurtje moge duidelijk zijn. Onrecht blijft overigens onrecht of het jou of een ander wordt aangedaan. Ervan uitgaan dat je enkel en alleen iets zegt omdat het je er zelf een voorbeeld van bent is natuurlijk grote onzin en een gemakzuchtige aanname die nergens op berust. Het is een jij-bak. Ik zeg als SP-er ook niet dat mensen die relatief veel geld verdienen geen socialisten kunnen zijn. Het zijn mensen die voor het algemeen belang tegen het eigenbelang in ergens voor en/of tegen kunnen zijn vanuit een maatschappelijk belang en sociaal menselijk belang, voelen. Mensen die zich verbonden weten met de ander. Andersom is dat niet anders. Het gaat om bewustzijn en bewustwording in alle gevallen. Daar zijn voorbeelden een heel goede hulp bij. Ergo veel wetenschappelijk onderzoek berust erop, zo ook beleid in de uitwerking en aansturing ervan. Mensen zouden in het leven eens een beetje vaker stil mogen staan, al is het bij een lekker glas bier. De grootste ideeën ontstaan niet op de werkvloer.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 sep. 2018 - 11:47

Een letter niet goed aanslaan en je krijgt een heel ander woord. Excuus daarvoor. het 'ik, niet ander meer...omdat je er zelf een voorbeeld van bent...verlang= vertaling.

Britta van Rees
Britta van Rees6 sep. 2018 - 12:05

Zijn studenten nou "slachtoffer van een stressgeneratie", of vormen ze een stressgeneratie ? Graag een preciezer taalgebruik.

1 Reactie
johannn2
johannn26 sep. 2018 - 13:21

Is ook mijn vraag. Wat wordt hier bedoeld? .

Thomas de ongelovige
Thomas de ongelovige6 sep. 2018 - 11:25

Ik denk dat we een heel groot ding over het hoofd zien hier namelijk het zogenaamde FOMO, Studenten zitten dag en nacht op den mobiel en worden daarme dag en nacht geconfronteerd met het "success"van hun medestudenten

4 Reacties
johannn2
johannn26 sep. 2018 - 13:25

Thomas, Il je nu beweren, dat een groot deel van de studenten zo onbeheerst verslaafd is, dat ze niet meer in staat zijn tot studeren? Of roep je maar wat? .

BramJ
BramJ6 sep. 2018 - 13:28

@6 september 2018 at 13:25 Precies. Men accepteert het zelf niet om tot de middenmoot (of lager) te horen en stelt vervolgens dat de maatschappij dat niet accepteert.

johannn2
johannn26 sep. 2018 - 16:04

BramJ, Wilde verdenkingen, Bram. .

johannn2
johannn26 sep. 2018 - 16:12

Bram, Onderbouw nu al die vermoedens nu eens, Bram. .

Huberts2
Huberts26 sep. 2018 - 10:20

Ik heb gelukkig geen studieschuld omdat ik altijd twee kleintjes (€2000) per maand van mijn ouders kreeg tijdens mijn studie, maar snap best dat het sommige mensen kan opbreken. Wellicht was het oude stelsel met een (uitwonende) basisbeurs van €350 wat beter. Dan hoeven mensen nog maar €650 per maand bij te lenen in plaats van €1000.

5 Reacties
johannn2
johannn26 sep. 2018 - 13:40

Huberts, Als die lening dan ook nog rentevrij zou zijn en aflosbaar zodra mogelijk - zoals vroeger -, dan wordt het wel wat. Waarom zouden studenten en hun studieleningen in vredesnaam een "markt" moeten zijn?! Is de markt dan werkelijk het alleenzaligmakende heil der mensheid? Zoals je ziet deel ik de neo-liberale religie niet. In het oude leenstelsel betaalde je terug aan Studiefinanciering. En de terugbetalingen dekten voor het grootste deel de het totaal uitgeleende bedrag weer. NB: Maar toentertijd werd er voor gekozen om de terugbetalingen in de Algemene Middelen te boeken, zodat het leek, alsof de staat door de leningen op enorme kosten werd gejaagd. Wat dus niet zo was. Is de markt er voor ons, of zijn de studenten er voor de markt, zoals in de huidige tijd ? In een periode dat zij financieel nog niet in staat zijn om aan een markt deel te nemen, worden ze er de facto wel door uitgekleed. . .

Krek
Krek6 sep. 2018 - 13:44

Geachte mevrouw/heer Huberts, Wat fijn dat uw ouders bijsprongen! Niet iedereen heeft dat geluk, maar zo slecht hebben de studenten van nu het niet, hoor. Volgens onderzoek lenen veel studenten (veel) meer dan zij nodig hebben omdat de rente op de lening nul procent bedraagt. Vaak (bij 54%) wordt een deel van het geleende geld gebruikt om te sparen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een huis. Dat hebben die studenten niet gek bekeken, een deel van het huis financieren met een lening waarover nul procent rente berekend wordt. Er is geen hypotheekverstrekker die daar tegenop kan. https://www.nu.nl/iexnl/4921733/duo-lening-gebruiken-sparen-verstandig.html

Krek
Krek6 sep. 2018 - 15:02

Geachte heer Johannn, De huidige rente op de lening is nul procent. Voor het overige zegt de site van DUO dit over de leningen met als start datum 2018 : "Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht. Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht. Uw aflosfase is maximaal 35 jaar. U hoeft nooit meer dan 4% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 143%. Een alleenstaande hoeft dus nooit meer dan 4% als aflossing te betalen van het bedrag dat men méér verdient dan het minimum loon. Dat lijkt me niet onredelijk? Zoals ik hieronder al heb gesteld zijn de voorwaarden zó gunstig dat een meerderheid van de studenten meer leent dan nodig. Dan is het niet zo raar dat het uitstaande bedrag aan studieschuld landelijk hard oploopt. Ik geef de studenten geen ongelijk dat zij massaal van de mogelijkheid gebruik maken om ook andere zaken dan hun studie op deze manier te financieren. De mogelijkheid is er, en men maakt er graag gebruik van. Dat is prima. Maar dan klagen dat de schuld oploopt is toch wel een formaatje VVD-redenatie waar men U tegen zegt.

johannn2
johannn26 sep. 2018 - 16:02

Krek 6 september 2018 at 17:02 Een momentopname, helaas voor de studenten. Wat niet het feit tegenspreekt, dat die marktconform is, en hoogst waarschijnlijk geen nul zal blijven, zoals die het in het verleden van de huidige regeling ook niet was. .

johannn2
johannn26 sep. 2018 - 16:07

Aanvulling Krek, Wat wil je met zulke randopmerkingen betogen, Krek? .

johannn2
johannn26 sep. 2018 - 9:58

Studie hoort weer een maatschappelijke investering te zijn. Zo wordt het basis en middelbaar onderwijs opgevat. Natuurlijk. En het hoger onderwijs is allang geen hobby van een kleine elite meer, maar de normale, noodzakelijke volgende stap. Geen (neem me niet kwalijk) "investeren in jezelf". Dat laatste is oorspronkelijk figuurlijk bedoeld, als een aanmoediging om goed je best te doen. Maar in handen van rechts-liberale bezuinigers en terugtredende overheid adepten, die het erg goed uitkomt en het hebben aangegrepen om tot letterlijk op te vatten, tot economische status te 'verheven'. De persoon van de student zelf als investeerder en investering, als ondernemer en onderneming, als bedrijf, kapitaalgoed, product en afnemer daarvan. Hij/zij kan ook nog failliet gaan, en dan als onderneming, ondernemer én als privépersoon, financieel én als mens. Voorwaar, een waarlijk economisch wonder. Er is hiervoor gewaarschuwd vanaf het allereerste begin. Maar ook linkse partijen deden mee. Stop en keer deze dwaze neo-liberale ontwikkeling. Ons onderwijs is niet bedoeld om slachtoffers te maken. .

1 Reactie
johannn2
johannn26 sep. 2018 - 9:59

correctie: "verheffen" .

Krek
Krek6 sep. 2018 - 8:22

"54% van de studenten gebruikt de rentedragende lening van DUO ook om te sparen, zo blijkt uit een onderzoek van het Nibud onder 1.383 studenten." https://www.nu.nl/iexnl/4921733/duo-lening-gebruiken-sparen-verstandig.html Het is derhalve niet zo verwonderlijk dat de totale studieschuld verdubbeld is. * "De studie is daarin gratis en de student krijgt extra geld om in levensonderhoud te voorzien." De student mag al heel veel lenen zonder rente. (volgens het Nibud is de rente 'verwaarloosbaar'). En nu wil de heer Ubbink nog dat dit niet terugbetaald hoeft te worden, tenzij daar flink wat tegenover staat. In dit geval een 'goede baan'. Niet zo maar een baan zoals vroeger het geval was.... Nee nee, daar doet de huidige student het niet meer voor. Het moet een 'goede baan zijn. Het zou toch godsgeklaagd zijn als de student de investering in haar toekomst zou moeten terugbetalen zonder dat zij daarvoor goed wordt betaald. Oftewel, zonder de garantie dat de student fiks gaat verdienen, ziet de overheid het 'geleende' geld niet terug. Goede grutjes, vergeleken met de heer Ubbink is het graaien van de VVD klein bier.

1 Reactie
LaBou
LaBou 7 sep. 2018 - 5:42

"De student mag al heel veel lenen zonder rente. (volgens het Nibud is de rente ‘verwaarloosbaar)" En wat lees je dan vervolgens? De kamer wil de rente op studieschulden vanaf 2020 gaan verhogen: https://www.nu.nl/economie/5451140/kabinet-wil-rente-studieschulden-verhogen.html?redirect=1. En het klonk zo leuk bij de invoering van dit stelsel, zo leuk dat bijna iedereen (behalve de "azijnzeikers" hier, die wel vaker achteraf gelijk krijgen) vergeet dat de rekening wel komt.

Anoniempje5
Anoniempje56 sep. 2018 - 7:00

Mensen met schulden kan je makkelijker "dwingen" iets te doen. Het beperkt je vrijheid enorm en dat is denk ik de doelstelling geweest. Hoe jonger je ze in de schulden krijgt hoe beter.

BramJ
BramJ6 sep. 2018 - 6:57

Is het mogelijk dat een deel van de klachten ligt aan een te lage stressbestendigheid van de student?

7 Reacties
Henk Joh
Henk Joh6 sep. 2018 - 8:14

Sterker Bram, vervolgvraag 1) is het mogelijk dat een deel van de klachten ligt aan een te hoge studiebelasting van de student? Harde cijfers tonen aan dat hoger onderwijs al jaren verder groeit. Waarom iedereen op hbo/uni? 2) wat is de motivatie? Wellicht veel mensen met aanleg voor praktijkopleiding tegen heug en meug in de collegebanken.

ton14024
ton140246 sep. 2018 - 9:31

Die 8 voor geluk doet mij vermoeden dat het merendeel van de studenten niet op de hoogte is van hun situatie.

johannn2
johannn26 sep. 2018 - 10:12

Aangezien je in enkelvoud spreekt: vast wel. Maar aangezien het een algemeen verschijnsel is is het antwoord: nee. Het is aangetoond, dat het een systematisch verschijnsel is. Het kan in het onderwijs niet normaal en niet acceptabel zijn, dat zulke hoge percentages aan serieuze stress lijden. .

Britta van Rees
Britta van Rees6 sep. 2018 - 12:08

In andere landen, bijvoorbeeld in Azië, is de belasting van studenten veel groter dan in Nederland. Zelfs in Frankrijk is de belasting al veel hoger. Eigenlijk zijn Nederlanders op veel gebieden watjes. We worden allemaal zwaar gepamperd in ons leven. Kijk bijvoorbeeld naar voetballers die de grens over gaan : mentaliteit en hardheid zijn steevast de problemen. Talent hebben wij Nederlanders wel. maar we vechten minder dan andere naties om ons talent te verwezenlijken.

BramJ
BramJ6 sep. 2018 - 13:12

@Henk Joh 6 september 2018 at 10:14 Het is ieders vrije keuze om hoger of lager beroepsonderwijs, of wetenschappelijk onderwijs te volgen toch? Of worden er mensen gedwongen? Als dat zo is, is dat inderdaad verkeerd. De praktijk zit juist te springen om mensen met praktijkopleidingen. Een startende loodgieter verdient inmiddels meer dan een startend hbo jurist. Laat de markt z'n werk maar doen. Maar wie wordt er gedwongen? @johannn 6 september 2018 at 12:12 Is iets aangetoond als het algemeen en systematisch is? Ik weet van mijn studie nog een lichting die vond dat de stof te moeilijk was omdat steeds minder mensen het vak haalden. Een algemeen en systematisch verschijnsel, terwijl de stof al jaren niet veranderd was. Kan het zijn dat het niveau van de studenten omlaag is gegaan, of is dat een onbespreekbare optie? Moet hoger onderwijs niet per definitie voor een minderheid zijn weggelegd? Anders is het ook niet meer hoger, maar gemiddeld. Zit het hem er niet in dat te weinig mensen kunnen accepteren dat ze het niveau niet aan kunnen?

johannn2
johannn26 sep. 2018 - 13:20

Britta, Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Weet je ook hoeveel slachtoffers dat systeem daar maakt? .

johannn2
johannn26 sep. 2018 - 15:56

BramJ , Het is je mogelijk niet opgevallen, maar jouw reactie past geheel binnen mijn stelling. .

koffieleut2
koffieleut26 sep. 2018 - 4:47

Volgens D66 was dit allemaal erg positief want al dat geld wordt geld wordt gespendeerd in beter onderwijs. Mede daarom zal er een groot verschil zijn in ons onderwijs systeem tov bijv Duitsland. Misschien dat ze die verschillen wel even beter moeten aanstippen.

1 Reactie
LaBou
LaBou 6 sep. 2018 - 16:38

Probleem is alleen dat ze niet kunnen vertellen waaraan dat geld precies wordt besteed. Op een vraag van de SP het extrageld voor onderwijs te oormerken reageerde D66 negatief.

Mr Ed
Mr Ed5 sep. 2018 - 20:49

Dat kan nog wat worden als deze generatie gaat werken en het echte leven in moet.

6 Reacties
Peterrr3
Peterrr35 sep. 2018 - 23:22

Ach Abel. Datzelfde zei de generatie voor jou toen jouw generatiegenoten de arbeidsmarkt op gingen. De generatie weer daarvoor zei exact hetzelfde en zo zal het altijd gaan... Mensen vergeten vaak dat ze zelf ook jong en onvolwassen zijn geweest :-)

Anoniempje5
Anoniempje56 sep. 2018 - 6:56

De eerste komen er al achter dat je meen een studie lening een groot nadeel hebt bij het verkrijgen van een hypotheek.

omaoeverloos
omaoeverloos6 sep. 2018 - 8:29

Wanneer je al slapeloze nachten hebt van een lening van 14.000 euro lijkt het me onverstandig een hypotheek van 350.000 euro aan te gaan.

BramJ
BramJ6 sep. 2018 - 8:55

@Anoniempje 6 september 2018 at 08:56 Dat nadeel hebben ze alleen als ze hun studieschuld vermelden. Verzwijgen ze het, dan zal het niet worden meegenomen. Daarnaast kun je je afvragen of het verkrijgen van een volwaardige hypotheek gezien moet worden als recht dat je direct na je afstuderen moet kunnen verwerven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 sep. 2018 - 10:54

Misschien in het ook verstandiger je na de studie niet meteen opnieuw/extra in de schulden te steken.

LaBou
LaBou 6 sep. 2018 - 16:42

"Dat nadeel hebben ze alleen als ze hun studieschuld vermelden. Verzwijgen ze het, dan zal het niet worden meegenomen" Ja, dat lijkt me echt handig. Vooral omdat het waarschijnlijk als fraude wordt aangemerkt als het aan het licht komt. En die kans bestaat altijd, zeker als je op een andere manier al in de problemen komt.