Joop

Stop de verheerlijking van het Zweedse anti-prostitutiemodel

  •  
24-12-2017
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
501 keer bekeken
  •  
FALLBACK
Er is geen basis voor de aanname dat veel sekswerkers onder dwang ‘worden geprostitueerd’
De Zweedse actrice Sofia Helin deed bij haar komst naar Nederland grote uitspraken over ons prostitutiebeleid. Zo noemde zij de Wallen een ‘mensonterende attractie’, en pleit ze ervoor het Zweedse model waarbij sekswerk illegaal wordt ook in Nederland te implementeren. Sekswerker Hella Dee waarschuwt voor de gevolgen van dit model.
Nederland moet prostitutie criminaliseren, net als Zweden. Je moet je als maatschappij uitspreken tegen de horrors van prostitutie. In Nederland is er wel zeven keer zoveel mensenhandel als in Zweden. Dit alles stelde de Zweedse actrice Sofia Helin afgelopen maandag in Jinek. Ze verwoordt daarmee een omstreden, christelijk-feministisch gedachtengoed dat ook in Nederland in opmars is. Hoe ziet het Zweeds prostitutiebeleid eruit en wat zijn de gevolgen ervan voor sekswerkers?
De witte kuise vrouw in gevaar Er is geen basis voor de aanname dat veel sekswerkers onder dwang ‘worden geprostitueerd’. Valse statistieken en misleidende definities rond mensenhandel figureren echter hardnekkig in het publiek debat, ondanks herhaaldelijke weerleggingen. Zie bijvoorbeeld  dit stuk  van Asha ten Broeke,  factchecks in de Washington Post en  dit artikel  in The Guardian.
Een tijdschrift tegen mensenhandel besteedde een speciale uitgave aan de “wilde claims en ongegronde aannames” rond mensenhandel en de schadelijke gevolgen van zulke  guesstimates.  In Nederland zien we die bijvoorbeeld terug bij de  Nationaal Rapporteur Mensenhandel , die inmiddels bloedserieus publiceert over “schattingen van mogelijke slachtoffers”.
Door dergelijke misinformatie richten overheden zich overmatig op prostituees, en blijven daadwerkelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting, mensenhandel en geweld buiten beeld. Twaalf Europese anti-mensenhandel organisaties , waaronder het Nederlandse Comensha, zeggen hierover: “Door sekswerk gelijk te stellen aan mensenhandel, wordt een complex fenomeen gereduceerd tot een moreel issue. (…) Dit leidt tot inadequate maatregelen tegen mensenhandel en contraproductief prostitutiebeleid.”
Het Europese netwerk voor sekswerkers met een migrantenachtergrond TAMPEP  observeert dat mensenhandel retoriek in de 21 e eeuw is overgenomen door anti-prostitutiegroepen en tegenstanders van migratie. Dat is niet toevallig. De mediahype rond mensenhandel of ‘moderne slavernij’ wordt door onderzoekers als GallagherDoezema , en  Lammasniemi  geduid als een opleving van het 19 e eeuwse discours rond ‘witte slavernij’, een (ongefundeerde) maatschappelijke angst voor het verhandelen van kuise, jonge witte vrouwen als prostituees.
Wat wel werkt: gelijke rechten voor sekswerkers Er zijn wereldwijd honderden sekswerkinitiatieven waarbij collega’s elkaar steun bieden. Zo slagen ze erin mensenhandel te  voorkomen  en  beëindigen. Tegelijkertijd eisen de sekswerkers structurele verbeteringen in beleid: gelijke behandeling voor de wet en volledige decriminalisering van hun beroep.
Er is inmiddels brede steun voor de decriminalisering van sekswerk vanuit organisaties als de  VN , de  Global Alliance Against Trafficking in Women  en  Amnesty International. Human Rights Watch  merkt op: “In Nieuw Zeeland, waar sekswerk is gedecriminaliseerd in 2003, is sindsdien niet één geval van mensenhandel vastgesteld onder sekswerkers, ondanks meerdere onderzoeken.”
De meeste beleidsmakers wijzen decriminalisering vooralsnog af. Ook in Nederland wordt tot nu toe vastgehouden aan het frame van moderne slavernij. Er is overweldigend bewijs dat gelijke rechten een onmisbare en noodzakelijke zijn tegen mensenhandel en ander geweld. Toch hebben sekswerkers in Nederland geen toegang tot dezelfde arbeidswetgeving als andere werknemers en zpp’ers. Veel sekswerkers worden zelf direct of indirect gecriminaliseerd, waardoor politiebescherming wegvalt. Sekswerkers geven aan dat zij juist daardoor kwetsbaarder zijn voor arbeidsuitbuiting en geweld.
Het ellendige Zweedse model In Helins Zweden erkent men sekswerk sinds 1999 niet meer als werk. Het Zweedse prostitutiebeleid criminaliseert de klanten, woningverhuurders, zakelijke relaties en families van sekswerkers. Prostitutie is immers per definitie geweld, zo wordt geredeneerd, dus de sociale omgeving van een prostituee bestaat uit geweldplegers.
Dit beleid, ook bekend als het Nordic Model, is inmiddels overgenomen in Ierland, Frankrijk, Noorwegen, IJsland en Canada. Het doel van deze wetgeving is de klanten van prostituees af te schrikken, waardoor het ‘aanbod’ van prostituees zou verminderen. Dit is vooralsnog niet gebeurd, concluderen onder andere het  Britse parlement en de internationale anti-mensenhandelorganisatie  GAATW.
Wel leidt het Zweedse model tot meer geweld en uitbuiting van prostituees. Klantcriminalisering leidt tot onveiligere werkomstandigheden en grotere afhankelijkheid van de sekswerkers van derde partijen. Geweld tegen sekswerkers is toegenomen in Zweden, maar ze zijn tegenwoordig minder geneigd om mensenhandel en misbruik te rapporteren bij de politie. In Ierland zijn geweldsincidenten met 61% toegenomen. Medecins du Monde  rapporteert een verdubbeling van geweld in Frankrijk door de wetgeving, en roept op tot volledige decriminalisatie.
Amnesty International  benadrukt dat politiebescherming wegvalt onder het Nordic Model. Een sekswerker vertelt: “Je belt de politie alleen wanneer je denkt dat je doodgaat. Want als je de politie belt, verlies je alles.” Die angst is legitiem. In 2014 werden negen sekswerkers met een migrantenachtergrond in Oslo in hun eigen huis aangevallen. Nadat zij aangifte deden van verkrachting, werden zij per direct uit huis gezet. Sekswerkers worden ook opgespoord en uit huis gezet via politiecampagnes als ‘Operation Homeless’.
Daarnaast wordt sekswerk gebruikt als reden om migranten te deporteren.  Onderzoekers beschrijven hoe een sekswerker wordt gedeporteerd omdat zij zichzelf op ;oneerlijke wijze’ onderhoudt: ze is immers betrokken bij een misdaad. Aangiftes van migranten worden zo verder ontmoedigd. Een Zweedse agent stelt: “Een Russische vrouw zal geen aangifte doen van geweld. Dan riskeert ze dat ze geen visa meer krijgt, omdat we nu weten dat ze prostituee is.”
Vrienden, collega’s en familie worden ook doelwit van politie. Wanneer twee collega’s een werkplek delen, wordt dit gezien als ‘wederzijds pooieren’. Huisgenoten en partners van een sekswerker lopen risico op vervolging als medeplichtige wanneer ze huur betalen. Wanneer een ouder als als prostituee werkt, is dat op zich al aanleiding om jeugdzorg in te schakelen. Een briefing paper  van een Australische sekswerkorganisatie meldt dat in minstens één geval de zoon van een sekswerker werd aangeklaagd als pooier, aangezien omdat hij zijn moeder geen huur betaalde: hij ‘profiteerde’ dus van haar werk.
Deze negatieve effecten zijn opzettelijk. In een Zweeds overheidsrapport  wordt geconcludeerd: “De negatieve effecten van de wet voor uitgebuite mensen in prostitutie moeten worden gezien als positief, vanuit het perspectief dat de wet dus inderdaad strijdt tegen prostitutie.” Het hoofd van het Zweedse  mensenhandelteam  sluit zich daarbij aan: “Natuurlijk heeft de wet negatieve gevolgen voor prostituees. Dat is ook de bedoeling. Het moet niet meer zo makkelijk zijn om seks te verkopen.
Mensenrechtenorganisaties verzetten zich fel tegen het Nordic Model.  CEDAW – de Vrouwenrechtencommissie van de VN – beveelt Noorwegen aan hun schadelijke beleid te veranderen. Human Rights Watch  verzette zich tevergeefs tegen het wetsvoorstel in Canada. Toen antiprostitutie-activist Mary Honeyball het Zweedse model propageerde in het Europees Parlement, namen  560 Europese organisaties  in een brief stelling tegen haar feitenvrije rapport.  Anti-mensenhandelorganisaties  riepen op haar standpunt te verwerpen.
Laat ons je redden! Het Nordic Model is een uiting van morele afkeuring van prostitutie. Zoals Helin bij Jinek zei: “Het is een signaal over wat we als maatschappij goed vinden.” Het maakt niet uit dat wetgeving meer geweld en uitbuiting veroorzaakt: prostitutie is volgens die opvatting immers per definitie geweld en uitbuiting. Prostituees zijn in dit denken ‘geprostitueerde vrouwen’ wier ‘lichaam wordt verkocht’. Dit perspectief, waarin vrouwen uitsluitend als slachtoffer verschijnen, overlapt sterk met de conservatief-christelijke kijk op prostitutie. Dit heeft een historische verklaring. Het ‘witte slavernij discours’ ontstond immers al binnen de eerste golf christelijke, middenklassefeministen in Europa.
Nederland is allang geen koploper meer als veilig land voor sekswerkers. Politici tonen geen enkele interesse in gelijke rechten voor sekswerkers, zoals ingevoerd in Nieuw-Zeeland en het Australische New South Wales. Wel experimenteren beleidsmakers nu al enige jaren met maatregelen in de stijl van het Zweedse model. Onwettige huisuitzettingen, politieinvallen in privéwoningen, de sluiting van legale werkplekken, deportaties en onterechte beschuldigingen van ‘pooieren’ en mensenhandel beginnen schering en inslag te worden voor prostituees in Nederland.
De Zweedse sekswerker en activist  Pye Jakobsson  omschrijft deze aanpak als volgt: “We willen je redden! We willen je redden! En als je dat niet kan waarderen, word je gestraft.”

Meer over:

opinie, leven, sekswerk
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (70)

Paul!
Paul!29 dec. 2017 - 23:26

Prostitutie criminaliseren om uitbuiting en geweld tegen te gaan. Het lijkt mij een doodlopende weg, al zul je er vermoedelijk wel het aantal aangiften sterk mee terug kunnen brengen. Als verdoezelen het doel is kan het best effectief zijn. Het lijkt mij dat juist prostituees en soms wellicht zelfs klanten degenen zijn die politie op het spoor zullen brengen van geweld en uitbuiting in de prostitutie. Althans..... totdat ze allemaal als crimineel worden bestempelt en de politie daarom uit de weg zullen gaan. Zorg gewoon voor meer openheid, meer transparantie, dan is het eenvoudiger om misstanden te achterhalen. Dus maak het juist NIET illegaal! Zorg dat prostituees, klanten anoniem aangifte kunnen doen, zorg dat prostituees zelfstandig kunnen functioneren (bij voorkeur zonder pooiers). Beschouw ze als mens, als gelijke, ongeacht hun beroep. Daarmee kweek je betrokkenheid en betrokken mensen zullen misstanden eerder melden. Het werkt allicht beter dan stigmatisering of zelfs criminalisering. En cijfers over dwang en misstanden, tja..... Bij de slechtste cijfers geval praat je dus nog steeds over 5% die er in alle vrijheid bewust voor kiest. Biedt de rest gewoon een goed alternatief, een boeiende baan in de ICT, de bouw of de zorg, sectoren waar een schreeuwend tekort is aan mensen. Investeer in bescherming, scholing en geef bedrijven desnoods een beperkte subsidie om die mensen aan te nemen.

1 Reactie
Hilterman
Hilterman30 dec. 2017 - 8:32

Eens met uw zienswijze. Jammer dat de politie zo weinig doet voor prostituees. Aan het Zandpad werd een vrouw beroofd door twee Marokkanen. Om de 20 meter staan camera's. Ze wordt tijdens de beroving ook nog mishandeld. Geld, paspoort en rijbewijs worden gestolen. Ze doet aangifte van diefstal met bedreiging en mishandeling. Ze is onder andere op haar hoofd geslagen. Tijdens het bezoek aan het politie bureau gaat ze naar het toilet. Ze verliest het bewustzijn. Wat doet de politie? Niets. er zijn geen camera beelden. Men informeert niet naar haar gezondheidstoestand na de mishandeling. Ze wordt zonder enige vorm van zorg weggestuurd. Na de aangifte heeft ze niets meer van de politie vernomen, aan kleine misdaad wordt geen tijd besteed. De vrouw vraagt mij of het zin heeft een klacht in te dienen over de behandeling door de politie. Ik raad haar dat af. Klagen over politieoptreden heeft geen enkele zin in Nederland. Koop maar een busje pepperspray, dan kun je je verweren als er zich iets voor doet. Op hulp van de politie hoef je niet te rekenen. nb Pepperspray valt in Nederland onder de wapenwet. In Duitsland is het vrij te koop onder andere bij tankstations.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 dec. 2017 - 9:13

Ik kan me niet voorstellen dat er vrouwen zijn die dit louter en alleen doen vanuit een wens, vanuit een volkomen vrije wil, omdat ze het zo'n leuk 'werk' vinden. Dan bedoel ik daarmee zonder dat er enige vorm van dwang aan ten grondslag ligt, vanuit geldgebrek, jeugd, ervaringen etc..etc.. Dat kan vele vormen aannemen. Maar ik zal wel niet zo anno 2017 zijn. Dat hoor je immers om de haverklap; Dat is zo.... of zo..... wat natuurlijk op zich even nietszeggend is. Ik krijg eerlijk gezegd bij het woord sekswerkers nu niet bepaald een positiever gevoel.

7 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe27 dec. 2017 - 11:27

Het is ook niet voor niets dat de scandinavische landen minder fortuinlijke vrouwen uit de Baltische staten en Oost-Europa moeten importeren. Die vrouwen kwamen ook wel naar Noorwegen op zoek naar legaal werk, wat er gewoon niet was.

Ch0k3r
Ch0k3r27 dec. 2017 - 12:33

Ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen zijn die het fantastisch leuk vinden om elke dag in Excel draaitabellen te maken of garnalen te pellen. Ze zijn er wel. Er wordt altijd gezegd dat je van je hobby je werkt moet maken. Maar blijkbaar mogen nymfomanen dat niet.

Hilterman
Hilterman28 dec. 2017 - 8:12

@ Minoes en tuin, Er zijn vrouwen die niets liever doen. Er zijn ook vrouwen die voor het makkelijke geld gaan. Deze vrouwen prostitueren zich uit vrije wil. Uitbuiting en excessen moeten bestreden worden, dat is een taak voor de overheid. Verder moet de overheidsbemoeienis niet gaan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 dec. 2017 - 13:47

Noorwegen is vooralsnog niet van plan de wet die sexkjøp verbiedt te veranderen. Een evaluatierapport uit 2014 gaf daar ook geen aanknopingspunten voor, ook al denken prostitutiebelangenverenigingen (PION in Noorwegen) er anders over. De overheid ziet meer in taallessen, jobtraining e.d. voor immigranten en afkickprogramma's voor verslaafde autochtonen, naast het bestrijden van mensenhandel.

ton14024
ton1402430 dec. 2017 - 22:55

Hilterman, eens met uitbuiting, maar excessen? We hebben het hier niet over verpleging.

ton14024
ton1402430 dec. 2017 - 22:59

PS, hoe heb ik die kunnen missen??

Hilterman
Hilterman31 dec. 2017 - 8:39

@ Ton 14024, Excessen komen voor al is het sporadisch. Gewelddadige uitbuiters die vrouwen dwingen zich te prostitueren. Vaak gaat dat met bedreigingen en mishandelingen gepaard. Deze misstanden moeten worden bestreden. Dat is een taak voor de overheid. Tot nu toe is iedere poging prostitutie te reguleren mislukt. De vraag en het aanbod blijven bestaan ook al zou men het Zweedse model invoeren. Dan vindt de prostitutie plaats in de illegaliteit. Vrouwen zijn in die situatie extra kwetsbaar, ze kunnen geen beroep meer doen op de politie omdat hun activiteiten strafbaar zijn. Toezicht op de gezondheid van prostitués is ook niet meer mogelijk. Het Zweedse model heeft alleen maar nadelen.

Piet Verdriet3
Piet Verdriet326 dec. 2017 - 14:11

Hoor ik toch voor het eerste dat hier te lande het Zweedse prostitutiebeleid massaal wordt verheerlijkt. Eerder het omgekeerde, de seksuele moraal in Zweden is zover heen dat het niet eens mogelijk meer is een festival o.i.d. te houden zonder dat er ongehoord veel aanrandingen e.d. plaatsvinden. https://www.ad.nl/buitenland/zweeds-muziekfestival-afgelast-na-weneacute-eneacute-r-seksueel-misbruik~ab1df877/ Sofia heeft wel een punt dat er weinig aandacht is voor de hedendaagse slavenhandel in Nederland. En niet alleen in de seksindustrie maar in alle sectoren waar mensen onmenselijk worden uitgebuit als lijfeigenen. Iets meer de focus op hedendaagse slavernij in plaats van op slavernij honderden jaren geleden mag wel in Nederland. Er zijn helaas nog steeds figuren die hun medemens tot slaaf maken en verpatsen aan de Michiel de Ruyters van deze tijd. In Nederland en elders ter wereld. https://nos.nl/artikel/2193738-moderne-slavernij-raakt-wereldwijd-meer-dan-40-miljoen-mensen.html

Daarenboven
Daarenboven26 dec. 2017 - 9:08

De samenleving is slechts beperkt maakbaar. Dat is een schok voor Scandinaviërs en andere linkse idealisten, maar wel de harde waarheid. Prostitutie bestaat al sinds er een samenleving is, het zit echt in de menselijke groepsidentiteit. Het fenomeen is daarmee inherent onuitroeibaar, en kan op z'n best worden ontdaan van zijn meest onwenselijke uitwassen. De overheid moet hier haar beperkingen in acht nemen.

5 Reacties
Johan eldert
Johan eldert27 dec. 2017 - 0:35

het zijn vooral rechts idealisten, vooral uit christelijke hoek die het zweedse model vereren. LInks wil dat juist niet. maar goed, alles wat men niet aan staat is per definitie de schuld van links nietwaar.

Vliegtuigellende
Vliegtuigellende27 dec. 2017 - 11:18

@Johan eldert Ik ben het met je eens dat ook christelijke orthodoxen de Zweedse prostitutie-aanpak steunen. Maar juist ook linkse feministen pleiten er voor tegenwoordig. Hetzelfde verwijt dat ik links maak (overschatting van de maakbaarheid) maak ik ook aan de christelijke moraalridders. Prostitutie is een inherent aspect van menselijkheid, helaas, en daarom niet uit te roeien. Ideologische pogingen om het karakter van homo sapiens te veranderen zijn onhaalbaar. Daarom moet de overheid zich concentreren op het bestrijden van de allergrootste uitwassen, het maximaal haalbare.

7anpau1
7anpau127 dec. 2017 - 12:00

'Rechts' gelooft toch net zo goed in de maakbaarheid van de samenleving? Rechts doet dat meestal door middel van repressie, harder straffen, meer blauw, etc.

Vliegtuigellende
Vliegtuigellende27 dec. 2017 - 15:33

@7anpau1 De doelen van het strafrecht hebben slechts voor een deel te maken met maakbaarheid van de samenleving. Pure wraak ("genoegdoening voor de maatschappij") is ook een strafdoel bijvoorbeeld. De beveiliging van de maatschappij is een ander doel, dat simpelweg wordt bereikt door daders uit de maatschappij te halen, te behandelen enz. Alleen generale preventie is een strafdoel dat aan de maakbaarheid van de samenleving raakt: door afschrikking probeert men andere potentiële daders op andere gedachten te brengen. Maar strafrecht is als instrument dus een stuk veelzijdiger dan alleen een middel om de samenleving te veranderen.

7anpau1
7anpau128 dec. 2017 - 11:44

@Vliegtuigellende Dat het straf(proces)recht veelzijdiger is ben ik van harte met u eens. Rechtse partijen hanteren het echter wel als eendimensionaal wondermiddel in hun verkiezingsretoriek. Denk aan Wilders roep om minimumstraffen, denk aan de natte wind van de VVD om het medisch beroepsgeheim af te schaffen voor psychiaters en psychologen, etc. na Alphen aan de Rijn. Bij rechts (en ambtenaren) speelt dan ook nog vaak dat de invoer van repressieve maatregelen of meer bevoegdheden wordt gezien als bezuinigingsmaatregel. Voer maar een algehele DNA-databank in, want dat scheelt veel recherchewerk. Als ik niks anders te doen had, dan zou ik zo nog 100 voorbeelden kunnen vinden waarbij rechtse politici net zo simplistisch geloven in een maakbare samenleving door invoer van wet- en regelgeving als linkse.

Herman Van Driel
Herman Van Driel26 dec. 2017 - 7:09

Zweden wordt als moreel en ‘links’ voorbeeldland allang gruwelijk overschat. Progressieve ideeen blijken daar zelden tot verbetering te leiden t.o.v. de situatie in Nedetland. Iets waar de radicalere en activistische progressievelingen vaak blind voor (b) lijken te zijn. Kortom if it aint broke don’t fix it. Of, if it looks stupid but it works it isn’t stupid. (Murphy) Vasthouden aan het huidigesy steem, ik ben voor! Lekker conservatief maar de cijfers spreken voor zich. En bovendien iemand ter zake kundig uit het vakgebied negeren is wel erg zelfingenomen.

3 Reacties
tempest
tempest26 dec. 2017 - 11:06

Alleen maar omdat iemand onze huidige oplossing beter vindt dan die is Zweden en dus deze wil behouden, maakt iemand per definitie conservatief. Maar iemand dan ook gelijk “rechts” noemen, wekt een verkeerde indruk. Het geeft aan dat het politieke hokjes denken eigenlijk niet werkt en juist het debat vergiftigd. In de Nederlandse media wordt “links” tegenwoordig erg vaak gekoppeld aan zaken die van de Amerikaanse liberals komen overwaaien. Ik twijfel sterk of dat een goede afspiegeling is van de standpunten van de mensen in NL die zichzelf links noemen.

Karingin
Karingin26 dec. 2017 - 20:51

Dank je tempest. Ik ben knetterlinks maar ben ook voor behoud van het huidige systeem, of liever gezegd tegen criminalisering van prostitutie. En ik heb een hekel aan de SJW's die het Amerikaanse discours importeren. Wel voor "social justice" maar iets minder agressief activisme zou prettig zijn (hoewel ik ook wel begrijp dat een genuanceerde mening tegenwoordig weinig zoden aan de dijk zet...iets waar ik een beetje mee worstel). Prostitutie kent allerlei problemen, maar de oplossing is niet om het in de illegaliteit te drukken. Ik heb begrip voor zowel de vrijwillige sexwerkers als de gebruikers ervan en vind dat het mogelijk moet blijven. Het verder ondergronds duwen van het fenomeen maakt het alleen maar moeilijker om de parasiterende mensenhandelaren aan te pakken. En benadeelt al die mensen die de transactie geheel vrijwillig doen.

Herman Van Driel
Herman Van Driel27 dec. 2017 - 8:56

Nl wordt steeds socialer, ‘maar geen links persoon zal ineens aanhanger van rechts worden via deze methode’ Hoeft ook niet want conservatief en liberaal houden elkaar in evenwicht. Dat is diversiteit. Het wordt pas lastig als een stroming dominant wordt.

bob b.
bob b.25 dec. 2017 - 16:47

Ik zie in dit artikel een bevestiging van het idee dat (een deel van) de vrouwenbeweging lijdt aan hetzelfde conservatisme dat we overal om ons heen zien. Wat het opmerkelijker maakt is dat de conservatieven van alt right de progressieven politiek correct gedrag verwijten. Terwijl het helemaal niets met progressief te maken heeft maar alles met conservatieve, zelfs semi religieuze ideeën over vrouwen die voortkomen uit dezelfde bron als alt right zelf. De hond die in zijn eigen staart bijt. Het zoveelste bewijs dat progressieve mensen zich niet langer in de verdediging moeten laten dringen door alt right/ populistische kritiek.

6 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe25 dec. 2017 - 22:15

Scandinaviers zijn niet conservatief en al evenmin preuts, zeker niet in hun eigen ogen. Alleen is naar hun mening sex iets wat je doet tot wederzijds genoegen en niet voor geld.

Herman Van Driel
Herman Van Driel26 dec. 2017 - 7:17

Waarschijnlijk denk jij dat vooruitgang per definitie verbetering is. En waarschijnlijk verlies je ook uit het oog dat ooit geimplementeerde progressieve ideeen nu door conservatievelingen worden beschermd. O ironie. Uw betoog onderstreept de morele hoogmoet die aan links wordt toe geschreven. Die ‘vooruitgang-‘ (progressie-vooruitgangsdrang) wordt op een bijna religieuze manier beleden. Mensen die zoveel als twijfel hebben of een voorgestelde verandering tot een verbetering leidt, tja die zijn alt-right.

DeRedeMist
DeRedeMist26 dec. 2017 - 9:50

[Alleen is naar hun mening sex iets wat je doet tot wederzijds genoegen en niet voor geld.] Of dat nu een standpunt van een links of van een rechts persoon is, of je het ermee eens bent of niet, je kunt dat moeilijk anders bestempelen dan conservatief, een progressief standpunt is het niet, dat zou het idee dat mensen zelf beslissen wat ze willen kopen of verkopen zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 dec. 2017 - 12:26

Overigens is scandinavie al decennia sterk geseculariseerd en kuisheid staat er niet in hoog aanzien, behalve bij sommige immigrantenpopulaties. Het standpunt dat alles waar vraag naar is ook gekocht moet kunnen worden associeer ik zelf niet met "progressief". Voor veel scandinaviers komt er juist een archaische patriarchale walm af van "kjøpsex". In Noorwegen zijn volgens onderzoek/experts zowel klanten als aanbieders veranderd. Het is niet (langer) acceptabel voor brave huisvaders om langs de hoer te gaan voor een verzetje, (toekomstige) vriendinnen zijn ook niet vergevingsgezind tov hoerenlopers. Moderne vrouwen zijn zeer wel in staat zich zelf op een andere manier te onderhouden, veel hoeren zijn behoudens een handvol(?) "happy hookers" (illegale) import uit oerconservatieve landen zoals Bulgarije waar het lastig is als vrouw ander werk te vinden.

DeRedeMist
DeRedeMist26 dec. 2017 - 18:37

Tja socialer, Als je een uitleg over wat wel en wat niet conservatief is wenst te ontkennen middels een betoog over de pil en een waardeoordeel over prostitutie, dan toon je alleen aan dat er niet met je te discussieren valt, en verder niets.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 dec. 2017 - 9:21

DanielleDefoe En ik sta daar nog steeds achter. Ik vind het juist geen emancipatie van de vrouw als men het lichaam nog steeds verkoopt voor zilverlingen.

Driekeerlinksisrechts
Driekeerlinksisrechts25 dec. 2017 - 16:09

Laat het nou maar gewoon aan de vrouwen zelf over. Ik heb bij mijn hoerenbezoek nog nooit enige dwang ontdekt, in tegendeel zou ik bijna zeggen. In de ‚officiele‘ seksbusiness verdienen de vrouwen goed geld, en terecht, en is het nog vaak gezellig ook. Er zal best een ‚onderwereld‘ zijn maar prostitutie is een prima business met vraag en aanbod.

poeslief
poeslief25 dec. 2017 - 15:10

"Vrouwenemancipatie is een wereldwijde beweging voor gelijkberechtiging van vrouwen op juridisch, politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak." M.u.v. prostituees want die kwetsbare vrouwen worden gedwongen dat vak uit te oefenen door gewelddadige mannen (pooiers) en vandaar dat er een wet is gekomen die zulke vrouwen zal bestraffen als zij zich prostitueren. M.a.w. de pooier slaat je eerst in zijn gareel waarop de overheid je in de boeien slaat.

2 Reacties
Herman Van Driel
Herman Van Driel26 dec. 2017 - 7:18

Dat blijkt dus een verkeerde aanname te zijn. Maar goed denkt u maar voor de vrouwtjes in de sex-branche, want dat kunnen ze zelf niet.

Herman Van Driel
Herman Van Driel26 dec. 2017 - 7:27

Hetman trekt zijn reactie terug.

bob b.
bob b.25 dec. 2017 - 11:20

Wat ik mis is in al de discussie over dit onderwerp is hoe het met manlijke prostituees zit. Tellen zij niet mee? Zijn zij minder slachtoffer omdat ze man zijn? De discussie over dit onderwerp gaat voornamelijk over slachtofferschap. En daarmee lijkt het per definitie over vrouwen te gaan. Dat is raar. Als we nu eens afstappen van de dwangmatige neiging om vrouwen als slachtoffer te zien. Als hulpeloze wezens die niet voor zich zelf kunnen zorgen en alleen eens te kijken naar de echte misstanden in de sector. Dwang komt voor, mensenhandel ook, maar waarom de afwijking tot norm voor de hele sector verheffen? Ik heb altijd grote moeite gehad met het Zweedse model. Het had voor mij altijd al een hoog EO gehalte. Dat gevoel werd versterkt toen ik van Zweden hoorde dat het nu allemaal ondergronds gebeurt en de import van mensen uit de Baltische staten schrikbarend is. Een politieambtenaar vertelde dat het een publiek geheim is dat er jaarlijks vele tientallen dode meisjes uit de wateren tussen Zweden en de Baltische staten worden gehaald en er nooit meldingen van vermissingen zijn. Dat zegt genoeg lijkt me. Het verbod op prostitutie werkt de criminaliteit in de hand. Als mensen geld willen verdienen door anderen het gerief van seks en warmte te bieden dan is dat hun zaak en van niemand anders.

Hilterman
Hilterman25 dec. 2017 - 10:38

Onbegrijpelijk dat de overheid "beleid" baseert op aannames die op niets gebaseerd zijn. Wat moet je denken van een percentage dat van 50 tot 95 % varieert? Dat kan alleen maar ontstaan uit onderbuikgevoelens maar niet op waarneming. Vrouwen die zich gedwongen prostitueren krijgen geen klanten. Die kunnen vooral bij raamprostitutie vergeten dat ze nog mannen over de vloer krijgen. De meeste vrouwen spelen de hoer uit financiële overwegingen. Het betaalt beter dan vakken vullen bij een supermarkt. Een klein deel is verslaafd aan aandacht. Laat vrouwen zelf beslissen of ze dit werk willen doen. Druk prostitutie niet in de criminele hoek. Zorg wel voor veilige werkomstandigheden. Iedere poging prostitutie te reguleren of zelfs te verbieden is bij voorbaat mislukt.

3 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus26 dec. 2017 - 3:13

"Vrouwen die zich gedwongen prostitueren krijgen geen klanten." Probleem opgelost: de slachtoffers van loverboys krijgen immers geen klanten. Je kunt je zelfs afvragen waarom die gevluchte Turkse criminelen die vrouwen op de wallen in het gareel sloegen vervolgd worden, want die vrouwen trokken toch geen klanten. De klant die met zijn hoofd in plaats van zijn onderbuik denkt lost het allemaal wel op.

Herman Van Driel
Herman Van Driel26 dec. 2017 - 7:26

Hetzelfde is gebeurd bij het softdrugs beleid. Daar bleek de politiek het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) te sturen. Als de feiten niet stroken met de perceptie dan pas je de feiten gewoon aan. Conclusies die afwijken van de perceptie moeten we niet willen. Ideologie is immers belangrijker.

Hilterman
Hilterman27 dec. 2017 - 7:27

@ Piet de Geus, "Vrouwen die zich gedwongen prostitueren krijgen geen klanten" Dat lossen gewelddadige pooiers op door deze vrouwen regelmatig op andere werkplekken in te zetten. Een vrouw die mannen oplicht door de afspraak niet na te komen is in korte tijd bekend wanneer het om raamprostitutie gaat. Dat is een duidelijk signaal voor de klant dat het om gedwongen prostitutie gaat. Daar volgt regelmatig een aangifte op door de klant die leidt tot aanhouding van de betrokken pooiers. Op sites als hookers.nl is die informatie eenvoudig te vinden. Nieuwe naam en andere werkplek zijn slechts kort effectief. Uw reactie toont een schrijnend gebrek aan inzicht over deze materie.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers25 dec. 2017 - 10:21

Vrouwenhandel, de basis van gedwongen prostitutie, is een met harde cijfers ondersteund grootschalig kwaad. Vrouwenhandel is het hedendaagse equivalent van slavernij. In de tijd zelf werd het óf niet als kwalijk gezien, óf vanwege het voor de rest van de samenleving onzichtbare karakter ervan werkelijk niet gezien. De eerste versie is de zienswijze van de belanghebbenden in de seksindustrie waaronder zeker ook vrouwen die er vrijwillig werken en die aandacht voor de hen zeker ook wel bekende grootschalige uitbuiting als bedreigend ervaren. Sterker nog: Er zijn daarbij juist vele vrouwen die via illegale immigratie hierheen zijn gekomen die grotendeels in de seksindustrie werkzaam zijn geraakt omdat die illegale weg alleen mogelijk was behulp van de bij mensensmokkel op lucratieve vrouwenhandel gerichte seksindustrie. Zo is vrouwenhandel vooral t.b.v. de seksindustrie is dus letterlijk een equivalent van vroegere slavenhandel en slavernij. Wilt u dat om een of andere reden niet weten of wilt u het niet zien? Lees anders dit eens: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/209469/thesisleonhard.pdf?sequence=2

7 Reacties
Karingin
Karingin25 dec. 2017 - 13:06

Maar de vraag is of je dat oplost door het helemaal te criminaliseren. Volgens mij onderbouwt de schrijver dat dat niet het geval is.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers25 dec. 2017 - 16:58

Het lijkt mij geen discussie dat vrouwenhandel gedwongen prostitutie onomwonden als zelfs zware criminaliteit behandeld en aangepakt moet worden zoals dat ook voor slavenhandel en slavernij zou moeten gelden. Dat een deel van de via illegale migratie door vrouwenhandel hier terecht gekomen vrouwen er zelf een belang bij hebben om hier te kunnen blijven en/of willen voorzien in de behoeftes van derden is van secundaire zorg maar inderdaad gespeend van in zekere mate in acht te nemen belang.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers25 dec. 2017 - 18:48

Correctie: niet gespeend van in zekere mate in acht te nemen belang.

Pater
Pater26 dec. 2017 - 1:40

@Zeegers Natuurlijk moet vrouwenhandel als zware criminaliteit behandeld worden. Maar het is onzin dat een verbod op prostitutie daarbij helpt. Integendeel, bij openlijke prostitutie is toezicht veel beter mogelijk.

DeRedeMist
DeRedeMist26 dec. 2017 - 9:57

[is een met harde cijfers ondersteund grootschalig kwaad.] Dat hangt er maar net vanaf welke harde cijfers je kiest te geloven.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers26 dec. 2017 - 22:05

@Pater Ik heb me op geen enkele wijze voor een verbod op prostitutie uitgesproken. Ik pleit voor een meer daadrachti opsporen en harde aanpak van grootschalige vrouwenhandel die de basis vormt van de dito veelvoorkomende gedwongen prostitutie en de uitbuiting daarbij.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers28 dec. 2017 - 0:52

Sommige mensen beweren dat gedwongen prostitutie maar weinig voorkomt. Dan beweer je logischerwijs ook dat vrouwenhandel, die als vrijwel enige doel gedwongen prostitutie heeft, maar weinig voorkomt. https://decorrespondent.nl/4434/alle-slachtoffers-van-mensenhandel-zijn-oost-europees-en-nog-vijf-aannames-over-mensenhandel-in-de-prostitutie/516929824554-8123f8a4

Pater
Pater25 dec. 2017 - 0:35

Ik heb me altijd verbaasd over het optreden van die Utrechtse burgemeester tegen de prostitutieboten aan het Zandpad. Puur moralisme. Er zal zeker mensenhandel hebben plaatsgevonden, maar het voordeel van zulke erkende plekken is dat controle beter mogelijk is. Sindsdien heeft de prostitutie zich meer verspreid: tel uit je winst. Legale prostitutie is beter dan illegale omdat je de zaak beter in de gaten kunt houden. Dat moet je dan ook wel echt doen. Moralisme werkt niet.

8 Reacties
DeRedeMist
DeRedeMist25 dec. 2017 - 9:58

Dat zandpadbesluit was enkel moralisme in de communicatie eromheen. Het werd genomen om een mooie locatie voor nieuwbouw aan projectontwikkelaars te kunnen geven, daar is niets moralistisch aan.

Hilterman
Hilterman25 dec. 2017 - 10:57

Het besluit het Zandpad te sluiten was uitsluitend gebaseerd op niet onderbouwde aannames over het percentage vrouwen dat gedwongen zou zijn. Nadat de sluiting een feit was heeft de Utrechtse burgemeester zijn bezorgdheid uitgesproken over de vrouwen "Waar zijn ze gebleven" Dat had hij wel wat eerder kunnen bedenken. Veel vrouwen zijn naar andere steden met raamprostitutie vertrokken zoals Amsterdam en Den Haag. Anderen zijn in hotels gaan werken en werven hun klanten middels internetsites. Door de sluiting is het zicht op de vrouwen die aan het Zandpad werkten verdwenen. Iedere vorm van toezicht en bescherming is daar mee verdwenen. Een prachtig resultaat. Na twee jaar is er nog geen zicht op het starten van een alternatief voor het Zandpad en de Harde Bollenstraat. Een geweldige prestatie van het Utrechtse gemeentebestuur.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 dec. 2017 - 11:00

Geen probleem met het noordse model. Seks is geen werk. Wie geld vraagt voor seksuele handelingen doet dat wat mij betreft op eigen risico. Het is geen overheidstaak seks tegen betaling te faciliteren.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 dec. 2017 - 13:19

Wel om het tegen te gaan, Danielle?

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 dec. 2017 - 15:25

Wat mij betreft hoeft dat niet Heer van der Horst, al heb ik nul begrip voor hoerenlopers. Gewoon niet mee bemoeien kan ook.

Pater
Pater26 dec. 2017 - 1:48

@DeRedeMist Aangezien die bootjes jaren na dato nog altijd op dezelfde plek liggen lijkt dat me onzin. @Danielle De morele verdediging van hoerenlopers laat ik graag aan anderen over. Maar het bestaat, het is niet uit te roeien, dan is het beter het via regulering en toezicht binnen grenzen te houden, en zodoende uitbuiiting en vrouwenhandel tegen te gaan. Als je wel legaliseert maar vervolgens onvoldoende toezicht houdt, wat volgens mij te vaak gebeurt bij de gelegaliseerde prostitutie, is dat natuurlijk weer een stap terug.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 dec. 2017 - 17:45

Pater 26 december 2017 at 02:48 Aan dat toezicht zit een kostenplaatje. Verwacht er dus maar niet te veel van.

DeRedeMist
DeRedeMist31 dec. 2017 - 12:07

[Aangezien die bootjes jaren na dato nog altijd op dezelfde plek liggen lijkt dat me onzin.] Dat plannen vertraging oplopen of zelfs ingetrokken worden zegt niets over wat de overweging was ten tijde van de besluitvorming. https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/01/02/over-woningbouw-aan-het-zandpad/

[verwijderd]
[verwijderd]24 dec. 2017 - 21:47

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
koffieleut2
koffieleut225 dec. 2017 - 9:28

Nl, Jij zet hier jou mening heen over jou gedachte mbt betaalde omgang met mannen. Nu is dat jou mening, en das dus totaal niet interessant, want dat wil namelijk niet zeggen dat de sekswerkers er net zo over denken. En dit de mensen die dit beroep uitoefenen. Er zullen ook mensen zijn die het werken in een seksshop al walgelijk vinden. Of het openlijk spreken over seks een taboe vinden. Het verschonen van luiers van mensen ook walgelijk in sommige ogen, of het werken in een destructiebedrijf, of gynaecoloog, maar ik ben toch blij dat er mensen zijn die dit doen. Het gaat er niet om hoe ik of jij of wie dan ook over een bepaalde beroepsgroep denken, het gaat er om hoe de beroepsgroep er in staat. En elke beroepsgroep zou goed georganiseerd openlijk over de problemen in de beroepsgroep moeten kunnen spreken om die dan weer vervolgens te kunnen oplossen. In dit geval zal dat wel hoofdzaak veiligheid en illegaliteit ( fatsoenlijke contracten of sociale opbouw als pensioen, ww e.d.) zijn. Je helpt ze niet door over walgelijk te spreken , of aan te geven dat ze maar even een rijke partner moeten zoeken ( wat een dooddoener is dat). Het helpt zeker niet om het te verbieden, want als alles wat verboden was er niet meer zou zijn, dan zouden er geen criminelen meer zijn, Want die zijn verboden.

Karingin
Karingin25 dec. 2017 - 13:02

Je gaat ook even voorbij aan groepen mensen met een beperking, voor wie een sexwerker vaak de enige mogelijkheid is om lichamelijk aandacht te krijgen.

Hilterman
Hilterman25 dec. 2017 - 14:47

@NL, "Seks met een man die jij niet wilt " Waar baseer je die veronderstelling op? Prostituees laten geen mannen toe die hen niet aanstaan. Geen enkele vrouw is verplicht iedere man die zich meldt te accepteren.

koffieleut2
koffieleut226 dec. 2017 - 22:34

NL, Ik snap jou bijdrage, en dat wat jij schrijft is ook niet onredelijk, vanuit jou standpunt gezien, maarrrrr, jij bent niet maatgevend, net zo min als ik. Ik heb ( nog) niet de behoefte gehad om te betalen voor seks. Ik zie het ook als een degradatie van mijzelf. Net zo als jij het andersom vindt. Maar er zijn mensen ( mannen en vrouwen en alles wat er tussen zit) die er dankbaar gebruik van maken, en die zich schijnbaar goed voelen na betaalde seks. Ik kan zo wat sociale,fysieke, en psychologische toestanden verzinnen waarom je hier misschien gebruik van zou maken. Het is dan ook niet dat ik op de dames en heren die dit werk uitvoeren neerkijk. Integendeel, respect dat je deze stap hebt durven nemen ( indien vrijwillig). Ik zou het graag uit de taboe sfeer willen zien omdat je dan ook makkelijker over de misstanden kunt praten en over veiligheid. Daar helpt wegstoppen of wegwuiven niet bij. Wat jij echter aangaf met "Als regels maken dat ze niet beschermend werken, moeten sociale omstandigheden beter" wel. Ik denk dus dat we elkaar daar kunnen vinden.

Wittemuis
Wittemuis24 dec. 2017 - 19:30

Had Zweden ook geen probleem door het hoge aantal verkrachtingen in het land ? De wetgeving werd ervoor aangepast maar nu ik dit zo lees , begin ik te begrijpen dat de cijfers zo hoog oplopen.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe24 dec. 2017 - 22:19

Het korte antwoord is nee. Het is vooral een kwestie van de definitie van verkrachting die in Zweden ruimer is dan in andere landen en de manier van registreren. Nationale statistieken vergelijken is meestal problematisch.

DeRedeMist
DeRedeMist25 dec. 2017 - 10:01

Als je de definite van verkrachting in de wet uitbreidt, dan vind er meer verkrachting plaats ja.

Bert Vlierman
Bert Vlierman24 dec. 2017 - 19:24

In het Zweedse model wordt er van uitgegaan dat sex een vorm van verkrachting is tenzij de vrouw toestemming geeft. Ook wordt in dat model de vrouw gepositioneerd als weerloze. Het laatste is geheel in lijn met de metoo-hype. Er is geen mogelijkheid om een eind te maken aan sexueel geweld. Althans, voorlopig. Want binnen afzienbare tijd zullen er, naast inlegkruisjes, ook eenvoudige implantaten beschikbaar komen met multimediale registratiecapaciteit. Vanaf dan is sexueel geweld onder vrijwel alle omstandigheden te bewijzen. Overigens wordt het de hoogste tijd dat sexueel geweld wordt gekwalificeerd als een levensdelict omdat de gevolgen meestal levenslang, en vaak ernstig, traumatiserend zijn.

1 Reactie
tempest
tempest25 dec. 2017 - 2:17

Ik snap de argumentatie en heb (gelukkig) geen persoonlijke ervaring, maar ken net zo goed mensen die een (levenslang?) trauma hebben als gevolg van “gewoon” geweld op straat. Voor mij is elke vorm onacceptabel en het voelt raar als de straf relatief mild is wanneer iemand je met vuisten of een betonschaar (voor je gevoel bijna dood) zou slaan, maar de dader opeens zwaarder bestraft wordt als er sprake is van seksueel geweld. Als je potentiële trauma’s mee gaat rekenen, dan zijn veel meer zaken “levensdelicten”. Verder geloof ik in niet dat oplossingen voor maatschappelijke problemen in zwaarder straffen moeten worden gevonden. Dus ook daarom ben ik niet overtuigd dat dat een verbetering zou zijn.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers24 dec. 2017 - 17:38

Even los van de rest van de tekst. "Er is geen basis voor de aanname dat veel sekswerkers onder dwang ‘worden geprostitueerd’" De basis gestaafd door feiten dat zelfs heel veel sekswerkers onder dwang worden geprostitueerd is er zeker wel. Dat er desondanks ook veel, maar dus niet genoeg om aan de behoefte te voldoen, (van begin af aan?) vrijwillige sekswerkers zijn (die niet afgeperst worden door pooiers e.d?) zal wel.

5 Reacties
Frans de Bakker
Frans de Bakker24 dec. 2017 - 20:09

Feiten? Daar wil ik wel eens een link van zien, een uitkomst uit een onderzoek is niet direct een feit.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers24 dec. 2017 - 22:06

@Frans Dat er zeer veel vrouwen in de seksindustrie daarin onder dwang verkeren én daar onder dwang via vrouwenhandel in terecht gekomen zijn is breed bekend en gedocumenteerd. https://www.volkskrant.nl/opinie/-hou-toch-eens-op-met-het-romantiseren-van-prostitutie~a4507617/ Dat er ook veel vrouwen zijn die er uit eigen vrije wil in werken of dat zijn gaan doen na een harde tijd die daartoe leidde (en dat komt ook niet zelden voor) staat dat eerste feit van tegen hun wil tot seksindustrie gedwongen en uitgebuitte vrouwen niet in de weg. Wat kwalijk is, is dat een aantal vrouwen die vrijwillig in de seksindustrie werken er vanuit eigenbelang niets van willen horen dat er voor veel andere vrouwen sprake is van dwang en uitbuiting. De weinige vrouwen die in weerwil van die harde criminele wereld waar wel degelijk misbruik, uitbuiting, en geweld plaatsvindt die hun nek durven uit te spreken en daar moedo uiting aan geven worden door hen op zeer grove wijze bestreden alsof ze allemaal leugenaars zijn of anders zwaar overdrijven. https://www.volkskrant.nl/opinie/stop-de-zielige-stemmingmakerij-over-de-prostitutie~a4509173?internal_link_1 Een lezersbrief uitverkozen als Brief van de Dag van Linda Terpstra, voorzitter Raad van Bestuur Fier (Expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties) geeft terecht aandacht aan deze elkaar onterecht bestrijdende partijen. https://www.volkskrant.nl/opinie/prostitutie-verdient-serieus-genuanceerd-en-respectvol-debat~a4509912/

Molly Veenstra
Molly Veenstra25 dec. 2017 - 0:09

In het artikel van Asha ten Broeke worden een aantal cijfers genoemd. De laagste schattingen van dwang in de prostitutie liggen rond de 2% en zijn gebaseerd op het aantal daadwerkelijke aangiften. Het werkelijke aantal kan natuurlijk best hoger liggen, immers, niet iedere gedwongen prostituee doet hiervan aangifte bij de politie, maar daar staat tegenover dat er ook een aantal aangiftes bij kunnen zitten zitten die niet op waarheid berusten. Er zijn ook schattingen van 8 tot 13 procent, gebaseerd op steekproeven onder een beperkte groep prostituees. Hogere schattingen van 50 tot 95 procent zijn gebaseerd op schattingen van politieagenten en aannames zoals: we vermenigvuldigen het aantal werkelijke aangiften met een factor 14 omdat waarschijnlijk slechts 7% aangifte doet. Waarom geen rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van valse aangiften, is niet duidelijk. Bij al dit cijfermateriaal moet bovendien worden bedacht dat het ministerie van veiligheid en justitie een bedenkelijke reputatie heeft als het gaat om de omgang met de waarheid. De uitkomst van een onderzoek wordt gestuurd door de politieke wenselijkheid. Als dat zo blijkt te zijn bij de overlast rond coffeeshops, waarom zou het dan niet gelden voor dwang in de prostitutie?

Hilterman
Hilterman25 dec. 2017 - 11:08

@ Nanno Zeegers, Allemaal aannames maar geen cijfers uit onafhankelijk onderzoek. Inmiddels weten we dat ook de rapporten van het WODC niet meer te vertrouwen zijn. Na de sluiting is door medewerkers van de universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de gevolgen van de sluiting. Daaruit blijkt dat de gevolgen voor de vrouwen die hun werkplek verloren desastreus zijn. Het grootste deel van de vrouwen heeft zelf hebben gekozen voor de prostitutie.

Pater
Pater26 dec. 2017 - 2:06

@Zeegers Het artikel van de professor Wesenbeke verzet zich, gedocumenteerd, tegen het eenzijdig negatieve beeld van Renate vd Zee. Wesenbeke verzet zich met name tegen het gebrek aan perspectief bij de benadering van Renate. Daar ben ik het mee eens. Dat het slotartikel oproept om de problemen van de vrouwenhandel serieus te nemen is tamelijk gratuit.