Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

Stop met de flexcontracten, verenig je

  •  
15-04-2015
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
RTEmagicC_meili_150.jpg
We moeten afrekenen met spoken uit het verleden en niet meer bang zijn voor vaste contracten
In 2002 gaf ik de moed op om nog te proberen een nieuw contract bij de UvA te krijgen. Het was een bizar toeval, maar op de dag dat mijn vader stierf stuurde de UvA mij een brief dat mijn contract niet werd verlengd. Het jaar ervoor was ik nog gepromoveerd, ik vond lesgeven fantastisch, had er lol in om derde geldstroom projecten binnen te halen en voelde me, net als vele collega’s gewoon trots dat ik bij de Universiteit van Amsterdam mocht werken. Maar ik baalde van de eindeloze stoet contracten, urenbriefjes bij louche uitzendbureaus en de permanente onzekerheid over m’n inkomen. Mij werd uitgelegd dat vaste contracten er gewoon niet inzaten, er was te weinig geld en de studentenaantallen te onzeker. Vandaar. En succes hè.
Ik had gezien hoe ze met collega’s omgingen die veel meer onderzoek binnenhaalden, veel publiceerden, nog meer studenten begeleidden. Die collega’s werden ook zonder pardon de wacht aan gezegd. Waarom? Omdat ze ontslabaar waren. Geen vast contract. Dat scheelt enorm bij het ‘managen’ van medewerkers. Hun fantastische onderwijs, bakken met derde geldstroom en publicaties? Niet relevant. Het enige dat telde was het vinkje achter hun naam: ontslabaar.
Er zijn veel betekenissen aan rendementsdenken, maar als je het personeelsbeleid van veel universiteiten en hogescholen analyseert zie je de cynische werkelijkheid van het denken in louter cijfers. Medewerkers zijn geen mensen die studenten wijzer maken, ontdekkingen doen, ploeteren met data, zoeken naar betere methoden, collega’s aan wie je je kunt ergeren of van kunt houden of leren, nee, het zijn FTE’s, met als belangrijkste eigenschap of ze ontslabaar zijn of niet.
Gevolgen zijn desastreus De gevolgen van dit minimalistische, of beter gezegd, niet existente personeelsbeleid zijn desastreus voor het onderwijs en onderzoek. De mensen die wel een vast contract hebben zijn een aanzienlijk deel van hun tijd kwijt met het instrueren en administreren van steeds wisselende nieuwe collega’s. De mensen op tijdelijke contracten leven in permanente onzekerheid of ze de huur nog kunnen betalen en of ze aan kinderen durven beginnen. Voor hun werk betekent het dat ze niet kunnen investeren in onderwijs of onderzoek. Net als onderzoek wordt onderwijs ook beter als je het vaker kunt doen, kunt leren van fouten en ervaringen. Maar dat is een flexwerker niet gegund.
Spoken uit het verleden De argumentatie voor het hoge percentage flexwerkers is dus dat de financiering onzeker is. Maar zo onzeker is de financiering helemaal niet. Universiteiten krijgen drie zakken met geld die zeker variëren, maar niet zoveel dat je meer dan de helft van je mensen op tijdelijke contracten in de wacht moet houden. Een andere reden, maar die wordt niet vaak hardop gezegd is dat slecht functionerende mensen op vaste contracten zo moeilijk zijn te ontslaan. Met angst en beven wordt er dan verwezen naar de jaren waarin spookdocenten zwaar op de begroting drukten. Vanwege die spoken uit het verleden worden alle anderen maar aan het lijntje gehouden met tijdelijke contracten.
Heldere afspraken Oud-collega Paulus Jansen vertelde me ooit waarom ze bij de SP niet bang zijn voor vaste contracten. Iedereen die daar komt werken krijgt snel een vast contract. Maar er worden ook heldere afspraken gemaakt en daar wordt iedereen aan gehouden. Als je na drie functioneringsgesprekken niet voldoet aan de afspraken neem je afscheid van elkaar. Heel duidelijk voor beide partijen. Dat vergt dus wel verdomde goed personeelsbeleid. Door mensen die de medewerkers kennen en volgen en met ze praten, en meer doen dan vinkjes zetten.
Verenig je Vorige week werd een motie van mij in de Tweede Kamer aangenomen die aanspoort om snel een einde te maken aan de eindeloze stroom van tijdelijke contracten. De universiteiten hebben beloofd het percentage tijdelijke contracten terug te brengen tot 22%. De snelste manier om die belofte gestand te houden is echter als de medewerkers van de universiteiten en hogescholen zelf zich verenigen en de besturen houden aan die belofte, of beter nog, zelf gaan bepalen wat de beste omvang van de flexibele schil is. Er staat niets in de weg om zelf het heft in handen te nemen. Dat doe je het beste door – ik geef toe, niet origineel – lid te worden van een vakbond, bijvoorbeeld de VAWO of de vakbond die ik ooit oprichtte, AVV. Dat doe je door je te kandideren voor de ondernemingsraad en daar invloed uit te oefenen. Medewerkers aller universiteiten, verenigt u, vergader mee en pik het niet meer.
Deze tekst verscheen eerder in Folia.
Mei Li schreef Politiek voor de Leek, een insideverslag van een outsider. Volg Mei Li ook op Twitter

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (45)

hphilippens
hphilippens15 apr. 2015 - 20:44

Mei-li Vos, natuurlijk. Je hebt gelijk. Flexwerken voor universiteitswerkers die ook nog goed presteren, dat is inderdaad 19e eeuws, dat hoort tijd in het rauwe vroegkapitalisme, maar niet in een beschaafde samenleving. Maar kan de PvdA-fractie niet ook een andere misstand eindelijk aanpakken. Het feit dat leraren geen beslissingsmacht wordt gegeven over hun pedagogisch-didactische aanpak in de klas en dat dat van bovenaf verordonneert wordt. Plasterk leek dat als minister van Onderwijs door te hebben, maar sinds, de Asschers en de Bussemakers het voor het zeggen hebben, zien de leraren hoe die ontwikkeling drastisch wordt tegengewerkt. Het is zelfs zo dat mevrouw Jet Bussemaker nog steeds, na jaren, de bekwaamheden tegenhoudt die de leraren in grote unanimiteit volgens de voorschriften hebben opgesteld, en die als amvb moeten worden ingediend. Het is toch tragisch dat een PvdA-minister in dit soort autoritair gedrag het drijven van haar vrinden in de hoge bestuurslagen tegenhoudt. (Overigens de VO-Raad is voor, het is de bevriende MBO-Raad die dwars ligt en daar gaat Bussemaker in mee). Ook al daarom verliest de PvdA haar trouwe leraar-aanhang.

123456zeven
123456zeven15 apr. 2015 - 20:44

Er zijn meer wetenschappelijk medewerkers dan er banen zijn voor wetenschappelijk medewerkers. Dan krijg je dit soort toestanden. Vroeger gold dat alleen voor schoonmakers, tegenwoordig ook als je doorgeleerd hebt. Maar ja, iedereen moest en zou gaan studeren.

Bakoe
Bakoe15 apr. 2015 - 20:44

/Als het minder moeilijk zou zijn om mensen te ontslaan die overbodig zijn in de functie waarvoor ze zijn aangenomen, of die niet goed meer functioneren, dan zou dat de drempel om mensen vast in dienst te nemen zeer verlagen./ Dat argument kan met goed personeelsbeleid gewoon als nonsens worden gezien. Het enige wat u wilt is vaste werknemers net zo flexibel maken als uitzendkrachten. Per 1 juni wordt u al op uw wenken bediend. Maar dat zal nog wel niet genoeg zijn. 2 Jaar ziekte doorbetalen is naar mijn idee ook absurd.

angsthaas2
angsthaas215 apr. 2015 - 20:44

Mensen met flex werk of uitzend werk moeten meer loon krijgen, zodoende wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om meer vaste contracten te sluiten.

Brauswasser
Brauswasser15 apr. 2015 - 20:44

Johannes je praat steeds vanuit grotere organisaties. Maar er zijn heeeel veeeel bedrijfjes met 4 of 5 personen. Daar is langere ziek zijn of niet functioneren of tijdelijk geen werk, gewoon DODELIJK c.q. einde bedrijfje.

TruusBeek
TruusBeek15 apr. 2015 - 20:44

Het staat mij nog bij dat de wet die destijd ten grondslag heeft gelegen aan de flexregeling met open armen werd ontvangen door PvdA en FNV. Deze partijen waren toen niet in staat om over de horizon te kijken en te zien wat deze wetgeving zou brengen. de bedoeling was om de verfoeilijke ondernemers met hun tijdelijke contracten aan te pakken en wat zien we, de de overheid en semi-overheid( onderwijs en zorg) maken danig misbruik van deze regeling. Alleen daarom ben ik al tegen een basisinkomen omdat ik vrees dat we 10 jaar na invoering moeten constateren dat het een totale puinhoop is geworden

Ratelaar
Ratelaar15 apr. 2015 - 20:44

Is het ontslagrecht niet te rigide? Slecht functionerende arbeidskrachten zijn het spook dat de huiverigheid voor vaste contracten aanwakkert. Maar als iemand slecht functioneert dan moet dat toch zeker schriftelijk duidelijk kunnen worden gemaakt. Een coaching traject op starten en e.e.a. vast leggen (afspraken, feitelijke waarnemingen etc...), zou toch moeten leidden tot een dossier. Dat dossier onderbouwt de reden van het ontslag. De werkgever heeft er dan alles aan gedaan om de werknemer op het goede spoor te krijgen, echter het heeft niet geholpen dus de conclusie is dat de slecht functionerende werknemer niet op de juiste plek zit. Als dat niet werkt dan is ofwel het ontslagrecht te rigide of men weet niet hoe of durft iemand niet aan te spreken op zijn/ haar functioneren.

RudyPost
RudyPost15 apr. 2015 - 20:44

Hoewel gespitst op een specifieke sector is dit eigenlijk een generieke kwestie. Dit speelt in vele organisaties die blijkbaar bang zijn voor de toekomst (die men niet kent). Het gaat erom dat er op basis van organisatie eisen, omgevingsinvloeden (zoals bijvoorbeeld wetgeving en arbeidsmarkt) én medewerkerswensen (ook toekomstige medewerkers) een organisatie inricht die kan mee ademen met fluctuaties. Een uitstekend en herkenbaar betoog wat mij betreft. Alleen de verwijzing naar "de flexibele schil" inde laatste alinea is tegenstrijdig in mijn optiek. Flexibiliteit organiseer je integraal en niet enkel aan de buitenkant, als 'schil'. Een schil is in de meeste gevallen namelijk een afvalproduct en wordt weggegooid. Voor wie het interessant vindt: http://www.linkedin.com/pulse/de-flexibele-schil-toch-maar-niet-rudy-post

BertF2
BertF215 apr. 2015 - 20:44

Mevrouw Vos begon met het Alternatief voor Vakbond. Ze was boos omdat aan het eind van CAO-onderhandeling de leden van de bond wel mochten meepraten en de niet-leden niet. Enige tijd later sloot het AvV een CAO af met een club die met de andere bonden maar niet tot overeenstemming kon komen. Dat gebeurde in het diepste geheim. De CAO werd bekend gemaakt terwijl de leden hoegenaamd niet bij het overleg waren betrokken. Niet leden hadden uiteraard helemaal niets te vertellen. Wat er ook allemaal waar mag zijn van wat over mevrouw Vos wordt gezegd, geloofwaardigheid hoort daar niet bij.

BlowingBubbles
BlowingBubbles15 apr. 2015 - 20:44

De wetgever (hallo Mei Li) heeft er veel aangedaan het werkgeverschap zo onaantrekkelijk als mogelijk te maken. Zo lopen werkgevers heden ten dage enorme financiële risico's als bijvoorbeeld werknemers ziek uit dienst gaan of ziek worden vlak na een dienstverband. Ook als de ziekte niets met het werk te maken heeft. Voorts zadelt de politiek bedrijven die stevig internationaal moeten concurreren op met de 'opvang' van degenen die uit de wegbezuinigde sociale werkvoorzieningen ontslagen worden (weer: hallo Mei Li, jullie zaten mede aan het roer!!). Al met al proberen linkse politici enerzijds een enorme EU arbeidsmarkt van de grond te krijgen waarin werkgevers en werknemers moeten concurreren op prijs met de Europese lage lonen landen, maar anderzijds wel wensen dat allerlei zekerheden en voorzieningen op Joop den Uil niveau blijven. Dat gaat natuurlijk niet. En ging overigens al niet gezien de enorme staatsschuld. Welkom in de echte wereld, NL als villawijk van de wereld voor al haar inwoners bestaat niet meer. Dat is voorbij.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder15 apr. 2015 - 20:44

Goed om te lezen dat er Kamerleden zijn die weten wat er verkeerd gaat met het sociale samenleven.. Daarom, Kamerleden verenig U. Bestrijd het liberalisme.

JoopSchouten2014
JoopSchouten201415 apr. 2015 - 20:44

Aandeelhouders en kapitaalverschaffers blijven bepalen wie eruit wordt geflikkerd of 'geflexibiliseerd'.

Armagaddon
Armagaddon15 apr. 2015 - 20:44

>>> Realiteit....flexcontracten opent de deur tot het misbruik en het ontlopen va de morele en sociale verantwoording naar de medewerkers toe en opent de deur naar een moderne slavernij en uitbuiting... >>> Overweging...het grote gevaar dat eveneens de keerzijde en harde invulling van vraag en aanbod, en misbruik van deze ontwikkeling....het aanbod om voor nog een lager loon te willen werken om te kunnen leven, is dan in werkelijkheid...de ander zijn dood... >> De stuitende menselijke ratrace in optima forma...!!

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten15 apr. 2015 - 20:44

Tsja mevrouwtje Vos, de PvdA heeft meegewerkt met dit neoliberale beleid waarbij bij voorkeur flexcontracten horen: niet de lasten, wel de lusten. het valt me op dat veel PvdA'ers in hun eigen huis pissen en vervolgens gaan lopen klagen dat het stinkt. Ben benieuwd of dit door de censuur van Joop.nl komt...

Paulpeters
Paulpeters15 apr. 2015 - 20:44

Onze moderne economie heeft de nodige flexibiliteit nodig. Flexwerk is here to stay. Ik zie wel dat er grote verschillen zijn tussen flexwerkers. Aan de ene kant de pay-rollers, uitzendkrachten en quasi-zzp-ers, die eigenlijk een soort tweederangs werknemers zijn. Aan de andere kant de echte zzp-ers en consultants van adviesbureau's, die veel plezier kunnen hebben aan het werken voor veel opdrachtgevers en doordat ze hun kennis gericht kunnen inzetten waar er vraag is, ook prima kunnen verdienen. Ik snap wel dat de eerste categorie graag meer zekerheid wil, maar ik denk dat veel van hun banen dan verloren zullen gaan. De oplossing is vermoedelijk veeleer dat vaste banen minder zekerheid zullen gaan bieden, zodat het minder uitmaakt of je flexwerker bent of in vaste dienst. De laatste categorie, de echte zzp-ers en andere consultants, die wordt onderhand horendol van alle plannetjes die hun het werken onmogelijk proberen te maken. Die plannetjes komen vooral uit de koker van de PvdA, waar Mei Li ook bij hoort. Een echte zzp-er stemt daarom vooral D66 (en sommigen VVD, hoewel D66 het toch echt beter voor heeft met ons zzp-ers).

WendyB2
WendyB215 apr. 2015 - 20:44

Je hebt 2 soorten ZZPers: De eersten zijn de ZZPers zoals de belastingdienst ze graag ziet namelijk als kleine ondernemers; De ZZPer van vandaag is de MKBer van morgen. Helaas vormen ze daarmee ook (ongewenste) concurrentie voor de gevestigde orde van MKB-bedrijven zoals vertegenwoordigt door oa. VVD. Dit kabinet ziet de ZZPer het liefst in de vorm van belastingontduikende nep-zelfstandige: Ofwel als uitgebuite flexwerknemer voor bijna niks, of als riant verdienende zogenaamd zelfstandige consultant.

JandeBoer2
JandeBoer215 apr. 2015 - 20:44

Ik ben erg blij met deze bekering van althans èèn PvdA'er.

neutralist
neutralist15 apr. 2015 - 20:44

[We moeten afrekenen met spoken uit het verleden en niet meer bang zijn voor vaste contracten] Die spoken waren juiste dat we afhankelijk waren van werkgevers, maar we kunnen het zelf veel beter. Flexwerken is de bevrijding.

richarrd
richarrd15 apr. 2015 - 20:44

Flexwerk is wel goed maar dan moet je een overheid hebben die je ondersteunt in plaats van dwarsboomt wanneer je een uitkering nodig bent wanneer er even geen werk is. Wat dat betreft zou een basisinkomen wel een perfecte oplossing kunnen zijn, want dan kun je zonder zorgen van het ene werk naar het andere overspringen zonder dat je financieel in de problemen komt. Met een basisinkomen zou je zelfs wel drie klussen bij drie verschillende bedrijven kunnen aannemen zonder dat je in de problemen komt, dat lijkt me een ideale situatie.

Rinus58
Rinus5815 apr. 2015 - 20:44

Tja , koppelbazen . ( oude scheldbenaming voor uitzendbureau's ) Dit was al in de 60 en 70"er jaren al een dood gaander en heeft veel leed gebracht op de arbeidsmarkt . Niet veel geleerd heden , maar kwam vele werkgevers lekker uit , maar huis kopen valt nu niet mee dus , vaste aanstelling word weer gewaardeerd . Kan wel zeggen dat de PVDA heel lang erover gedaan heeft om dit besef te krijgen , maar een zwaluw geeft nog geen zomer .

Dentri
Dentri15 apr. 2015 - 20:44

De vakbond reflex.... +/- 150 jaar geleden erg logisch maar nu niet meer. Zelf schrijf je het al: "Met angst en beven wordt er dan verwezen naar de jaren waarin spookdocenten zwaar op de begroting drukten" en dan vergeet je het 2 jaar doorbetalen bij oa niet werkgelateerde psychische klachten. Voor UvA nog te betalen maar bij een kleine kappers zaak niet. Ja dan moeten de werkgevers zich verzekeren maar dat is toch de omgekeerde wereld. Dus moet je een oplossing verzinnen die voor zowel werkgevers als werknemers acceptabel is. Dat is met ziekenfonds afschaffen ook "gelukt"Hoewel er veel af te dingen is aan het zorgstelsel ben je wel verlost van het onderscheid tussen mensen. Dat kan toch ook met werk: iedere werknemer ZZP'er maken met een minimum uurtarief en verplichte (lage) WAO / WW / pensioen verzekering. Overheid is er dan alleen voor echt vangnet (bijstand / AOW) Maar wel contracten van bijvoorbeeld 5 jaar. (of na 1 jaar een 2 jaars en dan 4-8-16 jaarscontracten)

BlowingBubbles
BlowingBubbles15 apr. 2015 - 20:44

Als het minder moeilijk zou zijn om mensen te ontslaan die overbodig zijn in de functie waarvoor ze zijn aangenomen, of die niet goed meer functioneren, dan zou dat de drempel om mensen vast in dienst te nemen zeer verlagen. En wat dacht mevrouw Vos van de forse risico's die werkgevers lopen als medewerkers buiten de schuld van de werkgever om ziek worden of arbeidsongeschikt raken? De politiek heeft de afgelopen jaren haar best gedaan werkgeverschap zeer oninteressant te maken. Met o.a. het schandalige opheffen van de sociale werkvoorziening gekoppeld aan een verplichting voor werkgevers nu die mensen aan het werk te zetten terwijl velen met moordende, soms internationale, concurrentie dat helemaal niet kunnen hebben..... ................. .....

1 Reactie
edgarmat
edgarmat15 apr. 2015 - 20:44

@Bubbles: "Als het minder moeilijk zou zijn om mensen te ontslaan die overbodig zijn in de functie waarvoor ze zijn aangenomen, of die niet goed meer functioneren," En wie bepaalt of iemand "niet meer functioneert"? De werkgever zeker? Dus als iemand geen 125% meer kan geven, dan functioneert ie niet meer? Of als hij te duur wordt, dan functioneert ie opeens niet meer?

komputerhulp
komputerhulp15 apr. 2015 - 20:44

Dan had de PvdA er voor moeten zorgen dat werkgevers niet met 2 jaar ziektekosten opgescheept worden, zelfs als de oorzaak in de privé sfeer ligt. De politiek, dus ook u, is er voor verantwoordelijk dat er zoveel ZZPers zijn, maar dat staat dan voor Zelfstandigen Zonder Projecten. Mensen die er niet voor gekozen hebben, maar er uitgegooit zijn vanwege de risico’s, die ze ineens zelf moesten dragen. En dat verklaart ook de hoge werkloosheid in de randstad. Waar de Haagse bouwvakker werkloos thuis op de bank kan aanschouwen hoe de Brabantse bouwvakker zijn woning renoveert. De oorzaak is simpel. Brabanders met afbetaalde huizen, die met de bijstand in het zicht hun eigen woning zouden moeten opeten, bieden zich hier aan voor een lager bedrag dan de bouwvakker die in het westen woont met zijn hogere lasten. En zo gaat het maar door. Mevrouw Klijnsma, die de Wajongers weer terugkiepert over de schutting naar de gemeenten. Wajongers brengen niks op voor de schatkist. Die kosten alleen maar geld. En door de bruto bijstandsuitkeringen door de gemeente te laten betalen inclusief de afdracht van belastingen en premies houdt de overheid er dik aan over. Dat de lokale lasten steeds meer de pan uit zullen rijzen zal ze een zorg zijn. De lijst is eindeloos aan te vullen. En de vakbond? 2 miljoen leden 190 euro per jaar is 360 miljoen. Sinds de crisis geen wezenlijke bijdrage meer geleverd, maar vanaf 2008 wel 2,5 miljard geïncasseerd. En dat incompetente apparaat wilt u voeden met nog meer betalende leden die er in wezen niks voor terug krijgen? De vraag dringt zich op of u nog wel eens buiten komt

1 Reactie
lembeck
lembeck15 apr. 2015 - 20:44

Toch klopt dat wel. Met veel meer leden kunnen de bonden een echte vuist maken. Mensen zullen zich hoe dan ook moeten verenigen om tegenwicht te kunnen bieden. De organisaties zijn er al. Er zijn meer leden nodig en er is meer inspraak nodig. In je eentje maak je niets meer klaar vandaag de dag.

JandeBoer2
JandeBoer215 apr. 2015 - 20:44

Welkom in de 19e eeuw. Ook toen begon met in te zien dat iets als vakbonden toch zo gek niet waren. .. Ja ja, de ZZP- en flexibilisering-van-de-arbeidsmarkt-bejubelaars bij de PvdA beginnen weer opnieuw waar hun overgrootouders waren gebleven.

1 Reactie
lembeck
lembeck15 apr. 2015 - 20:44

Klopt. Maar we moeten eerst helemaal terug naar die situatie voor er weer eens een gezond denkende neoconservatief zal opstaan, of zal geloven wat anderen zeggen: dit gaat fout.

Bakoe
Bakoe15 apr. 2015 - 20:44

He zou Mei Li trouwens sieren als ze deze oproep deed aan alle werknemers en werkgevers, dus niet alleen voor haar eigen wereldje. Blijft het wel frappant dat het de PvdA zelf is geweest die hebben gezorgd voor de flexibele arbeidsmarkt, en die de vakbond een tandeloze tijger hebben gemaakt.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg215 apr. 2015 - 20:44

"He zou Mei Li trouwens sieren als ze deze oproep deed aan alle werknemers en werkgevers, dus niet alleen voor haar eigen wereldje." Misschien is het je ontgaan, maar ze schreef dit stuk voor het blad van de UvA. Waarom zou ze het dan over de bakker of de slager hebben in plaats van over die universiteit?

Woeki Hypo
Woeki Hypo15 apr. 2015 - 20:44

Stop met de flexcontracten, verenig je. Er is geen domein zo hypocriet als de wetenschap. Wel grappig dat de wetenschappers of de studenten (of de afgestudeerden) last hebben van de ideeën van hun eigen gemeenschap. Deze wetenschappelijke gemeenschap keert zich tegen de humaniteit en de (gewone) mensen (en zichzelf). Als de corruptie van de kennis nog langer doorgaat, dan ga ik in God geloven i.p.v. in argumenten en feiten. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

2 Reacties
lembeck
lembeck15 apr. 2015 - 20:44

Kántelen ! http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/nederland-kantelt.html http://www.nederlandkantelt.nl/

Alienvspredator
Alienvspredator15 apr. 2015 - 20:44

lol...dan zie ik waarschijnlijk straks in de tempel van goddelijke wetenschap

[verwijderd]
[verwijderd]15 apr. 2015 - 20:44

Maar dan moeten ook de regels voor ontslag worden aangepast. Het een kan niet zonder het ander. Als het geld op is of als iemand niet meer functioneert moet er een mogelijkheid zijn tot ontslag anders blijf je zitten met de problemen rond spookmedewerkers.

1 Reactie
Bakoe
Bakoe15 apr. 2015 - 20:44

Die zijn al aangepast, per 1 juni. Verdere aanpassing maakt iedere vaste medewerker tot flex kracht.

Klukkluk2
Klukkluk215 apr. 2015 - 20:44

Beste Mei Li, Heerlijke wereldverbeteraar, wellicht zou jij je als acadeem eens moeten realiseren waarom er zo veel behoefte is aan flexwerkers en zelfstandigen? Veel bedrijven en organisaties kunnen alleen overleven omdat ze een flexibele schil hebben. Dat heeft te maken met het kunnen inspelen met wisselende omgevingsfactoren: economie, politiek beleid etc. Als het ontslag recht genormaliseerd wordt wordt de beghoefte aan flexwerkers steeds minder. Groet Een kleine werkgever: 2 mensen op inhuur en 2 mensen vast in dienst

2 Reacties
dino_radja
dino_radja15 apr. 2015 - 20:44

Het is inderdaad tijd dat het ontslagrecht gemoderniseerd wordt, het is veel te makkelijk om van mensen af te komen. Dat weet iedere werknemer die ooit zijn baan is kwijtgeraakt.

Tes2
Tes215 apr. 2015 - 20:44

"Veel bedrijven en organisaties kunnen alleen overleven omdat ze een flexibele schil hebben." Veel flexwerkers kunnen niet overleven door die schil. Probeer maar eens een huis te huren/kopen met een flex-/uitzend/0-urencontract. Laat staan een fatsoenlijke boterham te eten.

MarjoleinS2
MarjoleinS215 apr. 2015 - 20:44

Mei Li Vos probeer als sociaal democraat eerst het aanbestedingsbeleid terug te draaien. ( niet dat je dat alleen kan, maar trommel alvast de Europese Sociaal Democraten op) Het aanbestedingsbeleid mag dan de concurrentiestrijd stimuleren, wat weer goed voor de economie zou zijn, maar in wezen is het een verschrikkelijke wet die er voor zorgt dat het overgrote deel van de ondernemers niet anders kan dan werknemers geen vast contract meer aan te bieden. Het aanbestedingsbeleid heeft dus het tegendeel bewerkstelligt. Alle concurrentie leidt slechts tot lagere lonen en minder koopkracht. Daar win je op termijn helemaal niets mee!! Bovendien hebben alle bezuinigingsmaatregelen en hervormingen, waar de PVDA actief aan mee heeft gewerkt, er toe geleid dat de groei van de economie sterk achterblijft, en weinig meer zal groeien. Dus wat heeft dus in wezen het door de PVDA gesteunde Neo- Liberale beleid opgeleverd?

2 Reacties
Brauswasser
Brauswasser15 apr. 2015 - 20:44

wat weer goed voor de economie zou zijn. Nee. Alleen voor de staatskas.

ZeroDev
ZeroDev15 apr. 2015 - 20:44

Je hebt liever dat publiekelijk geld achterhands wordt uitgedeeld? Aan het aanbestedingsbeleid is vanalles fout - puur op prijs afrekenen gaat nergens over. Het ligt aan diegene die het uitschrijven (meestal PVDAers bij de grote gemeenten). Ik zie niet zo snel wat er neoliberaal aan is om alleen naar prijs te kijken. Prijs is belangrijk, het is echter maar 1 van de elementen. Er wordt met name naar prijs gekeken omdat alles in een aanbesteding kwantificeerbaar moet zijn, anders heb je snel een rechtzaak aan je broek. Dit ligt mede aan de regels van de EU. Overigens nogal afhankelijk welk land je bent hoe strak de regels toegepast worden - en NL is zeker niet het braafste jongetje in de klas - weet ik uit ervaring.

omaoeverloos
omaoeverloos15 apr. 2015 - 20:44

Wat is er nu toch mis met flexwerken, freelance werken, zzp'ers of hoe het allemaal ook genoemd wordt? Ik heb er nooit aan moeten denken om jaar in- jaar uit mezelf naar zo'n suf bedrijf of instelling te moeten slepen om daar de 40 jaar vol te maken. Bovendien kom je er achter dat je, mits je jezelf niet mee laat slepen in het consumentisme, maar een beperkte tijd per jaar hoeft te werken om te kunnen leven. Maar goed, het lijkt er dus op dat de meeste mensen liever suffig voor zekerheid gaan dan eens wat van hun leven te maken.

4 Reacties
dino_radja
dino_radja15 apr. 2015 - 20:44

Je levensstandaard veilig stellen is ook wat van je leven maken. Geef de werknemer wettelijk recht om de keuze te maken tussen ZZPer, vast contract of flex. Geef mij maar een vast contract! Een werkgever die alleen een flexcontract aanbiedt geeft aan zijn werknemers te minachten.

Tes2
Tes215 apr. 2015 - 20:44

Er zit nogal een verschil tussen 40 jaar voor hetzelfde bedrijf werken en jaar na jaar of zelfs maand na maand in onzekerheid te verkeren of je nog werk hebt. Ik vind het nogal beledigend dat u mensen die langer voor dezelfde werkgever willen werken sufferds noemt die zich laten leiden door consumentisme. Ik ben al jaren zo'n onderbetaalde gedwongen flexwerker. Ik ga van contract naar contract, van de ene uitzendbaan naar de andere, werk op oproepbasis etc. Iedere maand is het onduidelijk of ik mijn huur, eten, verzekeringen kan betalen. Laat staan dat ik geld overhou om in mijn eigen ontwikkeling te steken. De onzekerheid is slopend, deprimerend en slecht voor je zelfvertrouwen op de arbeidsmarkt. Dus ja: liever suf een commitment aangaan met een werkgever die mij waardeert voor langere termijn, dan hip flexwerkenen en een instabiel, onzeker bestaan leiden.

lembeck
lembeck15 apr. 2015 - 20:44

Maar je dringt dan je eigen visie op aan alle mensen voor wie dat onzekere juist een enorm probleem is. Zekerheid is aan het verdwijnen. Voor jou een goede zaak, voor anderen een bron van onzekerheid en angst.

JandeBoer2
JandeBoer215 apr. 2015 - 20:44

"Wat is er nu toch mis met flexwerken, freelance werken, zzp'ers" Nou weet je, het is nogal ouderwets. In de 19e eeuw had je dagloners en uurloners; zeg maar de 0-uur contracten.