Joop

Stop het gebakkelei over de hoofddoek bij politie

  •  
22-10-2022
  •  
leestijd 10 minuten
  •  
5136 keer bekeken
  •  
52415789514_75302abb4e_4k

© cc-foto: Tim Dennell

Met zo’n titel verwacht de lezer misschien een betoog voor het nu eindelijk eens accepteren van de hoofddoek als normaal kledingstuk, of zelfs als teken van emancipatie of inclusie. Die lezer moet ik teleurstellen, althans gedeeltelijk, want wat mij betreft moet iedereen vooral dragen wat hij of zij wil – in principe. Ik ben geen Geert Wilders. Dit stuk begint in de zomer van 1979 in Teheran en eindigt in oktober 2022 bij de almaar oplevende discussie over de hoofddoek, nu naar aanleiding van het ‘progressieve’ voorstel om de hoofddoek toe te staan als onderdeel van het politieuniform en dat van gemeentelijke overheidshandhavers (boa’s). Laten we daar alsjeblieft eens mee ophouden. Niet zozeer de hoofddoek maar bovenal dat eeuwige gebakkelei erover doet de zaak meer kwaad dan goed.

De zomer van 1979 dus. Ik reisde via Iran naar India, zoals meer avontuurlijke jongeren in die tijd. Teheran was een tussenstop. Ik bleef er een aantal dagen in een soort van backpackers-hotel in het centrum, vlakbij de beroemde bazaar. Het was tijdens de revolutie. De sjah van Perzië en zijn gevreesde martelpolitie waren begin dat jaar verdreven. Op straat zorgden revolutionaire mannen voor de openbare orde. De meeste voelden vertrouwd. Ze leken op de Iraanse vriend van mijn afdelingsgenote in de studentenflat, vaak net zo bebaard. Ashgar – als ik mij zijn naam goed herinner – was als linkse, opstandige student gemarteld door de Savak, de met Amerikaanse dollars opgerichte veiligheidsdienst van sjah Mohammed Reza Pahlavi. Ze hadden hem met een mes onder zijn vingernagels gestoken. Ik zie Ashgar nog voor me, terwijl hij met gesmoorde stem zijn folterverhaal in onze gemeenschappelijke keuken vertelde, met de nodige drankjes om de napijn te stillen. Hij was zijn land uiteindelijk ontvlucht. 

Het Teheran van 1979 was bevrijd, hoewel de atmosfeer nog gespannen was. Naast de aanhangers van ayatollah Khomeini – nog niet de dictator die hij zou worden, zo mogelijk wreder dan de sjah – waren ook de linkse opstandelingen nog niet uitgespeeld, studenten vaak. Een Iran-kenner wees mij op een jeep met gewapende jongemannen: ‘Kijk, socialistische studenten, de Mojahedin-e-Khalq. Het volksleger, dat ooit met het verzet tegen de sjah is begonnen. Het zal mij benieuwen wat er van hen overblijft.’

Op een brede stoep vlakbij de bazaar kon je voor een dinar of zo met een luchtbuks op een roos schieten, zoals bij ons op de kermis. De Australiër die mij over de Iraanse revolutie vertelde, greep geschrokken naar zijn nek. Hij was geraakt door een diabolo-kogeltje. De zwart bebaarde schutter, met de windbuks nog in zijn knuist, keek triomfantelijk. ‘Ach ja, ze denken dat ik een Amerikaan ben. En Amerikanen zijn hier niet populair, niet bij de Khomeini-aanhangers en niet bij de linkse studenten. Begrijpelijk.’

Toch ervoer ik Teheran ook als een fascinerende, in veel opzichten bijna Westerse en tamelijk vrije stad. Opvallend mondain ook, met naast traditioneel geklede eenvoudige Iraniërs ook jonge vrouwen in elegante kleding, zelfs minirok. Hoe gespannen de sfeer ook was, zo kort na de machtsovername, niets wees in mijn naïeve beleving op de aanstaande islamisering van deze samenleving. 

Hoofddoeken kende ik, uit het islamitische deel van toenmalig Joegoslavië, van wat moslimvrouwen in Nederland en van mijn moeder. Zij droeg hem uit gewoonte – iets van vroeger – en omdat ze al bij een beetje wind of kou last had van hoofdpijn, verklaarde ze. Ik schaamde mij vaak voor hoe zij er bij liep. Bij bijzondere gelegenheden droeg ze overigens nooit een hoofddoek.

Ook in Turkije had ik met het fenomeen kennisgemaakt. Het leken mij vooral oudere en heel arme vrouwen in bijvoorbeeld het Turkse Erzurum, waar een viezige, in een kaftan gehulde kerel mij zijn veertienjarige dochter ter prostitutie aanbood. Mijn reisgenoot en ik keken elkaar vol afschuw aan. Je eigen dochter… zij droeg wel al een hoofddoek. Verderop in de reis, in Afghanistan, zou ik met meer vormen van vrouwelijke gezichtsbedekking kennismaken: de chador, burqa en nikab. Vooral de zwarte burqa/boerka, waarbij vrouwen hun ogen achter een soort gaas verbergen, kwam mij als ongelooflijk mensonterend voor.

Wat is dat toch met die hoofd- en zelfs gezichtsbedekking voor vrouwen? Een Afghaanse winkelier, die zegt dat hij leraar is geweest, legt mij uit dat het geloof dit voorschrijft. Maar volgens hem niet dwingend, en afhankelijk van de interpretatie. Net als in elke religie bestaat ook de islam, c.q. de moslimwereld, uit tal van stromingen met steeds hun eigen geo-culturele invloeden. Dat zie je terug in kledingvoorschriften. Sommige lijken vanzelfsprekend. In de minibus met ontbrekende voorruit, van de Iraans-Afghaanse grens naar Herat, hult de chauffeur zich als een bedoeïen, met zijn lange Palestijnse sjaal over zijn gezicht tegen de zandstorm die ons onderweg te wachten staat. Logisch. En hoofdbedekking kan ik in deze landen met hun eeuwig brandende zon ook goed begrijpen, al zijn er opvallend veel mannen – zeker in de steden – die dat voor zichzelf niet nodig achten. Die mannen hebben daarin een vrije keuze. De zwarte boerka lijkt mij in de Afghaanse hitte trouwens geen pretje, eerder een marteling.

‘Een vogel sluit zichzelf niet op in een kooi’
Freelance journaliste Esre Dede schrijft op OneWorld: ‘Ik ben tegen de chador, niqab en de burqa. Het zijn kledingsstukken die ontworpen zijn door mannen om – denk ik – hun machtspositie te behouden. Het wordt door bepaalde stromingen geaccepteerd als een van de manieren die de vrouw kan kiezen als bedekking. Een soera uit de Koran wordt ter verdediging gebruikt, maar die soera kun je ook anders interpreteren. Dat is een andere discussie. Het is cultureel bepaald en in mijn Islam is er geen plek voor. De kledingvoorschriften voor de man zijn pas later in elkaar gezet. Door wie? Door mannen. Logisch dat de kledingvoorschriften voor de man aanzienlijk soepeler zijn. Een vogel sluit zichzelf niet op in een kooi.’ Aldus Esre Dede, van Turkse afkomst, op OneWorld in een column uit 2015. Even gedateerd als actueel.

Esre raakt naar mijn mening de essentie, net als recenter Parool-columniste Lale Gül in een praatprogramma op WNL. Oké, dat is een nogal rechtse zender, een Telegraaf-loot. Verdacht dus in onze politiek correcte kringen. En ja, ik besef terdege dat rattenvangers als Wilders en Baudet maar al te graag met uitgesproken meningen als die van Lale Gül pronken. Zo van ‘zie je wel, die moslims deugen niet’. Maar dat is volgens mij niet waar het vrouwen met een moslimachtergrond als Lale Gül en Esre Dede om gaat en dat is ook zeker niet wat ik betoog als ik vasthou aan de opvatting dat een hijab alias hoofddoek niet past bij het neutrale politieuniform. Gül is stellig: ‘De hoofddoek is geen neutraal symbool (…) het is een symbool van onderdrukking, zo ervaren heel veel vrouwen dat.’

Het is echter bon ton in progressief-linkse kringen om dat laatste te relativeren. Welnee, wordt dan graag geponeerd, vrouwen dragen de hoofddoek vrijwillig, en soms zelfs als een symbool van hun geëmancipeerde aanwezigheid in de Nederlandse, pluriforme multiculturele samenleving. Ook Lale Gül relativeert: ‘Er zijn ook vrouwen die hem vrijwillig dragen, je moet altijd die disclaimer maken…’ Maar, zo voegt ze daaraan toe: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de vrouwen, als ze geen islamitische opvoeding hadden, dat ze dan niet vrijwillig een hoofddoek zouden dragen.’ De hoofddoek is nu eenmaal een religieuze verplichting, 

Over dat laatste is discussie. Het dragen van een hoofddoek of hijab, laat staan een boerka, zou als gebod nergens in de Koran zijn opgenomen. Al-Yaqeen, dat zichzelf omschrijft als ‘een van de meest toonaangevende Daʿwah-instituten van Nederland, met als voornaamste doel het informeren, onderwijzen, begeleiden en adviseren op het gebied van Islam’ (zeg maar onze aloude ‘missie’) denkt daar anders over. De website haalt Koran-interpretaties aan die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten: ‘Allah heeft de hoofddoek tot een symbool van aanbidding, kuisheid en deugd gemaakt.’ Nog een greep: ‘Voor de vrouw is de hoofddoek een belangrijk middel om blijk te geven van haar gehoorzaamheid en loyaliteit aan Allah. Ze laat zien dat wanneer Allah haar iets voorschrijft, zij zich hierbij neerlegt.’

Als het al geen dwingend gebod is om een hoofddoek te dragen, dan op z’n minst een morele plicht, afgeroepen door ‘Allah en Zijn Boodschapper’. Dat beiden man zijn, is in het geloof onomstreden. Het is de man die deze plicht oplegt, in de persoon van God zelf, zijn profeet of diens plaatsvervanger, de man in huis. 

Gebod, morele dwang… de hoofddoek is hoe dan ook geen symbool van emancipatie en allesbehalve een vrije keus, de door Lale Gül genoemde uitzonderingen ten spijt. Daarbij durf ik de vraag aan of die ‘vrijwilligheid’ echt is of een uiting van het stockholmsyndroom en op z’n minst van groeps- en familiedwang. De hoofddoek niet zien als religieus symbool is zo mogelijk nog naïever dan ontkennen dat er in de meeste gevallen minimaal sociale dwang achter steekt. De hoofddoek, in al zijn varianten, mag vergeleken worden met het keppeltje, de vrouwelijke hoofdbedekking die in veel religies in het gebedshuis verplicht is, de sikh-tulband enzovoort. Net als die laatste is de hoofddoek ook nog eens een fulltime kledingvoorschrift, waarvan alleen binnen de veilige muren van het patriarchale gezin van afgeweken mag worden.

Symbool van onderdrukking of van emancipatie
Ik moet onwillekeurig aan Fatima Elatik denken, de uitgesproken voormalige PvdA-politica die haar hoofddoek strijdbaar draagt – weliswaar een lichte, modieuze variant die de nek vrij laat, maar toch. Ik ken haar uit mijn Amsterdamse periode en heb altijd een grote sympathie voor deze dappere stadsgenote gehad. Zij stond als vrouw symbool voor zelfstandigheid. Ook ik ben wel eens kameraadschappelijk door haar omhelsd.

In haar zie ik geen conservatieve, hondsgehoorzame orthodoxe moslima. Integendeel. De manier waarop Theo van Gogh destijds tegen haar tekeer ging als hoofddoekdraagster, stuitte ook mij tegen de borst, met alle bewondering voor van Van Gogh’s brutaliteit, principiële oprechtheid en provocatiedrift als interviewer en radiomaker. Dat hij in zijn liefde voor de provocatie soms te ver ging, is bekend. We hoeven alleen maar aan zijn smakeloze jodengrap te denken. Fatima Elatik liet zich niet door hem in de hoek zetten. Met haar hoofddoek maakte zij in haar tijd en maatschappelijke context, als een van de eerste moslima in de polderpolitiek, een statement, als rolmodel. Zij mag gelden als de falsificatie van de stelling dat de hoofddoek altijd en overal louter een symbool van onderdrukking is. Om met Lale Gül te spreken, er zijn zeker uitzonderingen, zoals Elatik.

Waarom opnieuw deze discussie, ruim twee decennia na Fatima en de inmiddels door een geloofsidioot vermoorde Theo van Gogh? De aanleiding zijn twee actualiteiten die nogal ongemakkelijk samenvallen: de vrouwenopstand in het Iran van de ayatollah’s en het advies van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme om de hoofddoek toe te laten als onderdeel van het politieuniform. Nieuw is dit advies niet, in enkele gemeenten klonk de oproep al, ook voor gemeentelijke handhavers (boa’s). Het advies vindt vanzelfsprekend gehoor bij identitaristische partijen als Denk en BIJ1, maar helaas ook bij progressieve partijen als mijn eigen PvdA en GroenLinks. Dat mag enige verbazing wekken. In het meest actuele landelijke partijprogramma van de PvdA staat: ‘Iedereen heeft de vrijheid zich te ontworstelen aan (religieuze) groepsdruk.’ Dat is niet bedoeld als loze kreet.

Wat is er mis met een uniform met hoofddoek? In landen als Groot-Brittannië en Canada mag het ook. Tja… en in het islamitische Marokko juist weer niet. Dat soort buitenlandse voorbeelden als argument aanhalen versterkt de zaak zelden. Nu dus ook niet. Ze staan bovendien in wrang contrast met de al weken durende bloedige rellen in Iran, in reactie op de gewelddadige dood van Mahsa Amini, een jonge vrouw die haar hoofddoek volgens de religieuze politie niet correct droeg. Je zult maar gevlucht zijn als vrouw, uit een land als Iran en hier of in Engeland straks geconfronteerd worden met hoofddoek dragende politieagenten, terwijl je rekende op een land dat vrij was van religieuze dwang, met op z’n minst in het dagelijks leven iets van laïcité, van scheiding van kerk en staat, van religie als niets meer dan een persoonlijke keuze, een vrijheid.

Omgekeerd racisme
Het uniform heet niet voor niets zo. Het betekent ‘eenvormig’ en brengt als boodschap dat alle dragers van hetzelfde uniform, behoudens insignes die rangen en specifieke functies aangeven, voor hetzelfde staan. Zij zijn dienaren van het wettelijk gezag, niets minder en niets meer. Zij dienen slechts de wet en in hun optreden dienen zij geen andere heer, dus ook geen god, profeet of eigen culturele mores.

Een afwijking van uniform kan niet zonder betekenis zijn. Dat geldt om te beginnen voor insignes die een rang of functie aanduiden, maar zal in de beleving wel degelijk ook voor een afwijkend hoofddeksel kunnen gelden. Speciale brigades binnen de politie, zoals terreurbestrijders, dragen al een ander hoofddeksel dan de gewone ‘platte pet’. Als daar hoofddoeken – en wie weet, op den duur ook tulbanden, djellaba’s, keppels en Joost mag weten wat bij komt – dan blijft er weinig over van het begrip uniform. Aantasting van het uniform zal het soms toch al kwetsbare vertrouwen in de politie geen goed doen.

Voorstanders zullen hier tegenin brengen dat het juist van inclusiviteit getuigt om een hoofddoek toe te staan. Dat voelt als een drogreden. Voor een beperkte groep gaat de redenering allicht op, maar denk ook aan al die moslimvrouwen én -mannen die juist huiverig zijn voor toenemende religieuze invloed op de samenleving waar ze hun toevlucht hebben gezocht. Ook zij volgen het nieuws en krijgen mee dat vrijheden óók in het Westen niet onomkeerbaar en vanzelfsprekend zijn. Zie de VS, waar abortus sinds kort in een aantal staten weer verboden is en het verbannen van literaire werken als The Catcher in the Rye alweer normaal wordt gevonden. En dan zijn er nog groepen die alle reden hebben om achterdochtig te zijn bij iedere confrontatie met norm opleggende religie, zoals homoseksuelen en andere leden van de LHBTI-gemeenschap. Het is meten met twee maten. 

Ten slotte, als inclusiviteit afhangt van het mogen dragen van een hoofddoek op een uniform gooien we het bijltje er wel erg makkelijk bij neer. Zo voel ik dat althans, met tien jaar ervaring als onderzoeker/woordvoerder bij een landelijke antidiscriminatie organisatie. Dat was in de jaren ’90, toen een dergelijke discussie nog ondenkbaar was.

Hoe pak je diepgeworteld racisme en discriminerende maatregelen en gedrag aan? Dat is de enige vraag die ertoe doet en waar we ons niet vanaf kunnen maken door een religieus symbool onderdeel te laten zijn van ons neutrale politieuniform. Een uitzonderingsregel bovendien, die op zich al een discriminerend karakter heeft. Alsof een moslima niet de keuze kan maken voor het neutrale gezag dienende politieuniform, met de consequenties die daarbij horen: de politiepet i.p.v. een hoofddoek. Voor alle duidelijkheid, die laatste mag gewoon weer op als de dienst erop zit.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (109)

Joop Lahaise
Joop Lahaise25 okt. 2022 - 10:15

Mijn eerste opiniestuk op Joop (mooi naam!) is een interessante en bij vlagen helaas teleurstellende ervaring. Bijzonder veel reacties, ook buiten Joop om. De meeste instemmend. Een enkeling houdt vol dat hoofddoeken en andere religieuze attributen niet misstaan op een politieuniform. Ieder z'n mening. Dat Twitter dagelijks volloopt met ordinair gescheld is bekend, maar van de reageerders op Joop had ik dat niet verwacht. Zo ben ik hier uitgescholden voor ‘imam in een racistische kerk’. Ook vindt deze Satya mijn opinie: ‘Een stuk zeer onsmakelijke, vernederende, vrouwonvriendelijke, racistische en autoritaire propaganda.’ Uiteraard vindt ze dat ik als witte man sowieso mijn mond moet houden. What's new. Satya (lekker heldhaftig geen volledige naam) zou ik willen vragen: heb je weleens van het ‘hoefijzermodel’ gehoord? In je agressieve fanatisme doe je namelijk weinig onder voor fascisten in het tegenovergestelde kamp. Even gevaarlijk. Niet dat ik mij achter mijn cv verschuil, maar behalve ex-hoofdredacteur van MUG Magazine was ik ooit mediaonderzoeker en woordvoerder van het toenmalige landelijke Anti Discriminatie Overleg, lid van de NVJ-werkgroep Migranten & Media, journalist bij het Amsterdams Stadsblad (met Nieuw-West onder mijn hoede) en docent Nederlands op onder meer het Islamitisch College Amsterdam. Misschien begrijpen reageerders als Satya, die mij een racist noemen, dat ik die belediging als walgelijk dom ervaar. Satya heeft zichzelf daarmee gediskwalificeerd.

5 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman25 okt. 2022 - 14:26

[heb je weleens van het ‘hoefijzermodel’ gehoord? In je agressieve fanatisme doe je namelijk weinig onder voor fascisten in het tegenovergestelde kamp.] En je ziet jezelf zeker als het ‘rationele midden’? Wat je misschien niet beseft is dat je op een onderkoelde manier net zo agressief bent als Satya. Je drukt je anders uit, zeker. Maar je plaatst vrouwen die er zelf voor kiezen om een hoofddoek te dragen wel degelijk in een negatief daglicht. Ze doen dat niet omdat ze dat zelf willen (ook al zeggen ze dat) maar onder druk of als uiting van het stockholmsyndroom. Dat is, zoals Satya terecht zegt, kleinerend.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 okt. 2022 - 15:19

Een positieve houding tav de vrijwillig gedragen hoofddoek is niet verplicht. Sommige feministen kunnen geen enkel enthousiasme opbrengen voor de hoofddoek die dubbelt als een symbool van vrouwelijke kuisheid en bescheidenheid.

Mark Huysman
Mark Huysman25 okt. 2022 - 16:47

[Een positieve houding tav de vrijwillig gedragen hoofddoek is niet verplicht.] Dat is zeker niet verplicht. Maar als je stelt dat vrouwen die de hoofddoek uit eigen overtuiging dragen, dat toch eigenlijk onder druk doen of als uiting van het stockholmsyndroom, dan neem je die vrouwen niet serieus.

Ivan61
Ivan6126 okt. 2022 - 8:36

Joop, Welkom op Joop.nl . Ik hoop dat jij vaker iets schrifjt voor ons. Mark Huisman, Ik heb hier onder geschreven. Gaat niet om hoofddoek of spaghettigieter. De politie moet neutraal blijven. Zoals ik al schreef dan moet alles kunnen. Elke agent mag zijn of haar levensbeschouwing kenbaar maken tijdens haar of zijn dienst.

Nicolay2
Nicolay228 okt. 2022 - 7:11

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

omaoeverloos
omaoeverloos24 okt. 2022 - 11:22

Uniform, gelijkvormig, gelijke kleding. Dus iedereen hetzelfde pakkie an. Wordt er gekozen voor een hoofddoek in plaats van een pet, dan dus ook voor iedereen, M/V/X. Mooi genderneutraal ook. Probleem opgelost.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe24 okt. 2022 - 13:41

Dat gaat een hoop mannen schelen die bij de politie willen werken als het wordt ingevoerd.

Joop  den Uil
Joop den Uil24 okt. 2022 - 8:32

Wat iemand op zijn hoofd wil zetten moet hij zelf weten maar val mij er niet mee lastig. Er zijn nu eenmaal zaken die ELK jaar in zelfde periode zgn spraakmakend zijn. Je kunt er de klok op gelijk zetten.

1 Reactie
Zandb
Zandb24 okt. 2022 - 10:12

Joop Ik vind dat wel heel onnadenkend gesteld: Hoe kan je nou vrij zijn in wat je draagt, als je rekening met u moet houden.

Nicolay2
Nicolay224 okt. 2022 - 7:00

Abdu 23 okt. 2022 - 17:50 “Of ben je zo’n man die als een vrouw met blote borsten ziet denkt dat dat een uitnodiging is? Want (in deze reactie) zo denk je eigenlijk over een hoofddoek.” Ben jij die man die met een groep vrienden een deel van de Nederlandse cultuur veranderd heeft? Je reactie is nu ook weer niet te begrijpen als het over hoofddoeken van vrouwen gaat.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 okt. 2022 - 15:43

Stoppen met gedram over de hoofddoek bij politie gedurende de komende vijf jaar zou ook nog kunnen.

7 Reacties
Satya
Satya24 okt. 2022 - 7:55

Waarom? De discussie zou uit het oogpunt van een jonge meid in de Islamitische gemeenschap worden gevoerd ipv door het oogpunt van een oudere blanke man. Zie je het al voor je, orthodox vader krijgt het aan de stok met agente met hoofddoek in bijzijn dochters. Orthodoxe vader wordt volledig op zijn plek gezet door die agente. Zal meer emancipatie waarde van uitgaan dan een boel van Lale Gül, dat is gewoon de volgende onderdrukker in de rij.

erikbos
erikbos24 okt. 2022 - 11:06

@Satya Als de orthodoxe vader op zijn plek wordt gezet door een agente zonder hoofdoek, dan gaat daar toch dezelfde emancipatie waarde vanuit. Waar het om gaat is dat een agent zijn persoonlijke opvattingen en levensbeschouwelijke uitingen in de privesfeer houdt. Op zijn werk is hij daarin neutraal zowel in verschijning als in gedrag. Als je al niet bereid bent om je uiterlijke levensbeschouwelijke uitingen opzij te zetten voor een neutraal uiterlijk als agent/agente heb je in die functie niks te zoeken. Het is niks voor niks dat rechters een toga dragen en niet met een D66-button of een kruis om hun nek een zitting voorzitten. De bereidheid om al je uiterlijk vertoon (dure kleding, politieke, geloofsopvattingen) te verbergen geeft al een bereidheid aan om neutraal te zijn.

Nicolay2
Nicolay224 okt. 2022 - 11:59

Satya 24 okt. 2022 - 9:55 “Zal meer emancipatie waarde van uitgaan dan een boel van Lale Gül, dat is gewoon de volgende onderdrukker in de rij.” Denk je zelf niet dat er mensen zijn op de site Joop die jou niet serieus meer nemen na zulke uitlatingen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 okt. 2022 - 12:11

Over zo'n jaar of vijf opnieuw beginnen is vroeg genoeg.

Satya
Satya24 okt. 2022 - 14:30

"Denk je zelf niet dat er mensen zijn op de site Joop die jou niet serieus meer nemen na zulke uitlatingen." Weet je? Voor mij word het moeilijk jou serieus te nemen na deze reactie. Wie de volgende taal niet als van een onderdrukker herkend begrijpt niet hoe onderdrukking ontstaat. Eerst neem je iemand zijn gelijkwaardigheid af. https://dutchturks.nl/lale-gul-ontsnapte-aan-streng-religieuze-familie/

Satya
Satya24 okt. 2022 - 14:34

"Als de orthodoxe vader op zijn plek wordt gezet door een agente zonder hoofdoek, dan gaat daar toch dezelfde emancipatie waarde vanuit. " Nee, de meeste mensen identificeren zich in hun jonge jeugd met mensen die op je lijken. Cultureel zeker. Vind de rest onzin. Heb geen enkel vertrouwen in een gelijkwaardige behandeling te krijgen van blanke agenten. Vind je dat gek na alle app groepen en dergelijke? Nee, alles waarom het draait bij agenten is in hun gedrag 100% eerlijk zijn, daar heb ik nu ook geen vertrouwen meer in.

erikbos
erikbos25 okt. 2022 - 12:34

@Satya " Nee, alles waarom het draait bij agenten is in hun gedrag 100% eerlijk zijn" Klopt, en als agenten al niet bereid zijn om hun zichtbare levensbeschouwelijk uitingen opzij te zetten tijdens hun diensttijd heb ik al twijfels of ze dat in hun gedrag ook kunnen. Een streng christelijke agent die niet bereid is om zijn kruis ontzichtbaar te dragen maar altijd boven zijn uniform(want zijn identiteit ) Daar heb ik al twijfels bij of hij een zwangere vrouw op weg naar een abortuskliniek neutraal kan benaderen.

Antonie de Man
Antonie de Man23 okt. 2022 - 14:44

In een zo gedifferentieerd land als het onze qua meningen en overtuigingen is het uitdragen van neutraliteit door ambtsdragers geboden. Welke politieman of boa wil betrokken worden in een discussie die voorbijgaat aan de rol die zij/hij in de publieke ruimte speelt? Alleen al uit het oogpunt van zelfbescherming moet je dat niet willen.

Nicolay2
Nicolay223 okt. 2022 - 13:12

De sikh met tulband, de Jood met pijpenkrullen, het keppeltje zit onder de pet, de gereformeerden met een zwarte hoed, de moslima met in het gunstigste geval een hoofddoek. Dat wordt een bonte gala van politie functionarissen in Nederland, daar komen zeker veel toeristen op af denk ik.

2 Reacties
Olav Meijer
Olav Meijer24 okt. 2022 - 0:15

Nonsens. Aan het uniform als zodanig verandert niets.

Nicolay2
Nicolay224 okt. 2022 - 8:09

Olav Meijer 24 okt. 2022 - 2:15 “Nonsens. Aan het uniform als zodanig verandert niets.” Nee aan het uniform niet maar aan de politie autoriteit wel heel veel. Ik hoop dit in ieder geval nooit mee te maken in mijn geboorte landje, en met mij velen denk ik.

Jopie666
Jopie66623 okt. 2022 - 12:14

Godsdienst heeft niets te zoeken in de openbare orde. Ik zal een vrouwelijke islamitische politie agente of rechter nooit serieus nemen. Ook die gevolgen moeten ze dan wel durven dreigen dan. Bovendien is een hoofddoek een mooi middel om ze vast te pakken en ze te vloeren.

3 Reacties
Frans Akkermans3
Frans Akkermans323 okt. 2022 - 16:05

Neemt u een gelovige rechter nu niet serieus? Of alleen de rechter die dat laat blijken?

Frans Akkermans3
Frans Akkermans323 okt. 2022 - 16:06

En wat wilt u nu zeggen met die laatste zin? Geweld?

Zandb
Zandb24 okt. 2022 - 10:20

Jopie U zegt: "Ik zal een vrouwelijke islamitische politie agente of rechter nooit serieus nemen." Wanneer u dat in de praktijk brengt, krijgt u niet meer terecht een proces wegens discriminatie (maar waarschijnlijk ook wegens het niet gehoorzamen van een gezagsdrager in functie) aan uw broek. Ik hoop niet dat u echt zo dom zult zijn om er voor over te hebben.

Satya
Satya23 okt. 2022 - 10:23

De vrouwonvriendelijke reacties spatten weer van het scherm. Mannen vooral die voor vrouwen beslissen.

10 Reacties
Bert van der Neut
Bert van der Neut23 okt. 2022 - 14:19

Mannen vooral die voor vrouwen beslissen. De essentie van de hoofddoek.

Abdu
Abdu23 okt. 2022 - 15:29

@Bert “Mannen vooral die voor vrouwen beslissen. De essentie van de hoofddoek.” Je hebt het mis. De vrouw die een kledingvorm kiest, kiest voor wat ze is of voor wat ze wilt zijn. Dat geldt ook voor haar keuze voor een man. (Dit regel geldt evenmin voor de mannen.) Daarom is het essentieel om de keuze van vrouwen prefereren boven de keuze van de rest voor hen. Dit is de kern van gelijkheidsprincipe. Als je dat niet respecteert erken je de gelijkheid tussen man en vrouw niet, maar vooral heb je geen vertrouwen in emancipatie van vrouwen (en van minderheidsgroepen). Dat hebben de vrouwen met hoofddoek wel!

HenryHansen
HenryHansen23 okt. 2022 - 16:58

Satya, jij weet toch zelf ook dat de hoofddoek bij uitstek een teken is van ongelijheid tussen vrouwen en mannen? Dus de meeste kritiek op de hoofddoek (en de daarbij behorende vrouwonvriendelijke leefregels) komt vrouwen alleen maar ten goede?

GeenProbleem
GeenProbleem23 okt. 2022 - 17:54

@abdu Je kunt wel net doen alsof jij voor vrije keuze bent, maar jij weet net zoals ik dat jongeren kinderen echt niet uit eigen beweging voor een hoofddoek kiezen; daar zit gewoon dwang achter.

Abdu
Abdu23 okt. 2022 - 19:53

@GeenProbleem Van welke kant je kijkt is elke opvoeding niks anders dan dwang!

GeenProbleem
GeenProbleem23 okt. 2022 - 20:15

@abdu Yeah right, hou toch op met die moslimbroederschap propaganda. Een kind van 10 kiest niet bewust voor een hoofddoek.

Satya
Satya24 okt. 2022 - 10:26

"Mannen vooral die voor vrouwen beslissen. De essentie van de hoofddoek." Oh. Weer war geleerd over mijn cultuur van blanke mensen die er niet in zijn opgegroeid. "Dus de meeste kritiek op de hoofddoek (en de daarbij behorende vrouwonvriendelijke leefregels) komt vrouwen alleen maar ten goede?" Nee, je begrijpt niets van de culturen waarin een hoofddoek gedragen wordt wat lang niet altijd met dwang te maken heeft. Gaat het je om de bevrijding van meiden pleit je voor hoofddoek politie. De emanciperende kracht die daarvan zal uitgaan is duizenden malen sterker als wat schrijfsels. Vind het zo verbazend, denigrerend en zeer vrouwonvriendelijk hoe jullie beter denken te weten wat mijn cultuur is. Is er ook iets wat blanke mensen niet beter weten?

Zandb
Zandb24 okt. 2022 - 10:27

Hansen Inderdaad zijn vrouwen en mannen niet gelijk, als het om de keuze van de kleding gaat. Je ziet bv nooit mannen met een hoofddoekje. En voor u is nog steeds iedere hoofddoek een teken dat de vrouw onderdanig was aan de man. Natuurlijk, de man koopt een sportwagen en zet een pet op en dwingt de vrouwelijke passagier een hoofddoek te dragen. Want dat is uw wereldbeeld, dat: "de hoofddoek bij uitstek een teken is van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen".

Satya
Satya24 okt. 2022 - 17:21

Dat hoofddoek politie moet natuurlijk zijn hoofddoek bij de politie.

Abdu
Abdu27 okt. 2022 - 12:27

@GeenProbleem “Een kind van 10 kiest niet bewust voor een hoofddoek.” Ook niet voor de witte racisme!

Satya
Satya23 okt. 2022 - 10:21

"Voorstanders zullen hier tegenin brengen dat het juist van inclusiviteit getuigt om een hoofddoek toe te staan. Dat voelt als een drogreden. Voor een beperkte groep gaat de redenering allicht op, maar denk ook aan al die moslimvrouwen én -mannen die juist huiverig zijn voor toenemende religieuze invloed op de samenleving waar ze hun toevlucht hebben gezocht." Dus de goeden worden met de kwamen gestraft. De beginselen van de rechtsstaat worden met een drogreden ten gronde gericht. Doet mij denken aan de opmerking die Eric Minnens maakte. Mijn familie begrijpt niet goed wat de Islam is volgens hem. Dat is ook wat de voorloper van Al Shabaab zei toen ze het dorp van mijn moeder overvielen. Deze schrijver doet wat onderdrukkend denken en denigreren van vrouwen niet onder voor degenen die het dorp van mijn moeder binnenvielen. Ik heb het hier over het filosofie, hopelijk zullen de acties minder ernstig uitpakken. Anti vrijheid denker en achteruitgangsfilosofie.

LDraoui
LDraoui23 okt. 2022 - 10:14

We hebben inmiddels zoveel racistische "incidenten" van politie agenten. Daaruit blijkt toch dat de discussie over neutraliteit in kleding onzin is? Ik heb liever dat iemand neutraal handelt. En blijkbaar is dat niet zo in vele gevallen. Wat is 't uiterlijke kenmerk van racisme?

Satya
Satya23 okt. 2022 - 10:08

Sommige nare enge mannen, maakt niet uit welke huidskleur, welke religie zullen nooit verder komen als dit soort denigrerende vrouwonvriendelijke teksten. Kleineren van vrouwen zit diep bij veel mannen. Niet westerse vrouwen kunnen ZELF denken, hou je vernederende mening lekker in je racistische kerk imam Lahaise. Vrijheid is aan jou niet besteed, een vrije democratische rechtsstaat geeft niet om persoonlijke overtuiging bij een uniform. Een stuk zeer onsmakelijke, vernederende, vrouwonvriendelijke, racistische en autoritaire propaganda.

8 Reacties
Joop Lahaise
Joop Lahaise23 okt. 2022 - 15:33

Jammer dat je zo laat gaan Satya, inclusief allerlei beledigen. Ik ga dus ook niet op jouw ‘gebakkelei’ in, want dat komt mij nu juist zo de keel uit. Daarbij, iemand diskwalificeren op zijn geslacht is niet oké. Overigens citeer ik twee opiniemaaksters (v) in mijn stuk, maar dat terzijde.

Ch0k3r
Ch0k3r23 okt. 2022 - 15:57

Je hebt geen vrijheid tijdens werktijd. Dan doe je wat je baas wilt dat je doet, tenzij het tegen de wet ingaat. Vrijheid mag je in je eigen vrije tijd beleven. Als je je niet kunt vinden in de contractvoorwaarden, zoek dan een andere baan. Als een politieagent je aanspreekt, dan staat er niet een vrij persoon voor je, maar een vertegenwoordiger van de wet. Die moet neutraal zijn.

GeenProbleem
GeenProbleem23 okt. 2022 - 17:55

' Niet westerse vrouwen kunnen ZELF denken, hou je vernederende mening lekker in je racistische kerk imam Lahaise. ' Net alsof jij niet weet dat jonge Somalische meisjes hier in Nederland (en dan bedoel ik echt jong 10< jaar) gedwongen worden om een hoofddoek te dragen.

Satya
Satya23 okt. 2022 - 20:19

"Jammer dat je zo laat gaan Satya, inclusief allerlei beledigen." Jij bent begonnen. Ik diskwalificeer niemand op geslacht ik schreef bewust veel mannen. Wie jij citeert interesseert me niet. Je diskwalificeert de vrije vrouwen om de onderdrukte te helpen, dat is onderdrukken. Vind het denigrerend en beledigend wat je hebt geschreven. Jacob Haafner was een stuk verder als jij bent.

Satya
Satya23 okt. 2022 - 20:19

"Die moet neutraal zijn." Slechts een mening.

Satya
Satya23 okt. 2022 - 20:21

"Net alsof jij niet weet dat jonge Somalische meisjes hier in Nederland (en dan bedoel ik echt jong 10< jaar) gedwongen worden om een hoofddoek te dragen." Ouders voeden kinderen op met hun waarden en normen. Het probleem ontstaat als jonge vrouwen geen eigen keuze mogen maken. Je hebt zo'n lage dunk van niet westerse vrouwen, ongelooflijk.

Ch0k3r
Ch0k3r24 okt. 2022 - 7:14

@satya Nee, niet slechts een mening. Anders krijg je ongelijke behandeling.

Satya
Satya24 okt. 2022 - 7:51

"Jammer dat je zo laat gaan Satya, inclusief allerlei beledigen." Ik hou me in hoor. Jij beledigt iedere vrouw in mijn familie met dit vrouwonvriendelijke vrouw kleinerende artikel. Kolonialisme 3.6.

Nicolay2
Nicolay223 okt. 2022 - 9:49

Als een moslima haar haar opsteekt onder haar pet, zien we ook dat haar niet en kan ze als ze weer huiswaarts gaat haar hoofddoek weer opzetten. Dus wat is het probleem eigenlijk bij deze vrouwen, hun wil doordrijven?

4 Reacties
Satya
Satya23 okt. 2022 - 12:17

Vrijheid opeisen die onderdrukkende mannen niet geven.

Nicolay2
Nicolay223 okt. 2022 - 12:49

Satya 23 okt. 2022 - 14:17 “Vrijheid opeisen die onderdrukkende mannen niet geven.” Die onderdrukkende mannen zijn de mannen in de moslim landen, die inderdaad al vele eeuwen de vrouwen onderdrukken, niet de Nederlandse mannen.

Satya
Satya23 okt. 2022 - 14:26

"Die onderdrukkende mannen zijn de mannen in de moslim landen, die inderdaad al vele eeuwen de vrouwen onderdrukken, niet de Nederlandse mannen." Je bent op geen enkele manier anders. Sommige mannen zijn zo bazig.

Abdu
Abdu23 okt. 2022 - 15:50

@Nicolay “ Als een moslima haar haar opsteekt onder haar pet, zien we ook dat haar niet en kan ze als ze weer huiswaarts gaat haar hoofddoek weer opzetten.” Zal je voor zo’n vrouw kiezen als partner? Het kan ook in plaats van een pet een andere man kunnen zijn. Of ben je zo’n man die als een vrouw met blote borsten ziet denkt dat dat een uitnodiging is? Want (in deze reactie) zo denk je eigenlijk over een hoofddoek.

Mark Huysman
Mark Huysman23 okt. 2022 - 9:32

[Voorstanders zullen hier tegenin brengen dat het juist van inclusiviteit getuigt om een hoofddoek toe te staan. Dat voelt als een drogreden. Voor een beperkte groep gaat de redenering allicht op, maar denk ook aan al die moslimvrouwen én -mannen die juist huiverig zijn voor toenemende religieuze invloed op de samenleving waar ze hun toevlucht hebben gezocht.] ‘Voelt’ is denk ik de juiste term want het is geen drogreden. Het toestaan van een hoofddoek is geen uitdrukking van ‘toenemende religieuze invloed’. Dat zou het zijn als vrouwen met een hoofddoek andere wetten en regelgeving uitvoeren dan die door het parlement of de gemeenteraad goedgekeurd zijn. Maar dat is niet zo. De consequentie van bovenstaande redenering is dat hoofddoeken bij alle overheidsdiensten verbannen zouden moeten worden. Want mensen die huiverig zijn voor ‘toenemende religieuze invloed’ zullen dan ook problemen hebben met een uniformloze gemeente-ambtenaar die een hoofddoek draagt. Dan laat je je dus bepalen door de bij-gedachtes die een groep mensen heeft bij bepaalde symbolen. En niet door de kwaliteiten en het optreden van de betreffende ambtenaren.

7 Reacties
Ivan61
Ivan6123 okt. 2022 - 9:53

Mark Huisman, Een ambtenaar is de andere niet. In de gemeentehuizen dragen niemand een uniform zoals jij dat weet. Het probleem is dat de diensten als politie moet neutraal blijven. Als elke agent eigen levensbeschouwing kan uitdragen tijdens zijn of haar dienst dan krijgen wij een soort van carnaval.

Sam V
Sam V23 okt. 2022 - 11:13

“De consequentie van bovenstaande redenering is dat hoofddoeken bij alle overheidsdiensten verbannen zouden moeten worden.” Goed idee voor een strikte scheiding van kerk en staat. Uitoefening van een functie namens de staat is dan altijd zonder uitingen van religie. Kan je toch niet tegen zijn? Overigens geldt dit niet voor politieke partijen en Tweede Kamerleden. Wel voor de regering.

Satya
Satya23 okt. 2022 - 12:10

Sam bepaald waar mijn vrijheid ophoud. Tja waar kennen we dat van.

Mark Huysman
Mark Huysman23 okt. 2022 - 12:19

[Het probleem is dat de diensten als politie moet neutraal blijven.] Geldt dat niet bij andere ambtenaren dan? Ik weet dat ze dat in de praktijk niet zijn, zie toeslagenschandaal, maar dat heeft weinig met kleding te maken. [Uitoefening van een functie namens de staat is dan altijd zonder uitingen van religie. Kan je toch niet tegen zijn?] Wat mij betreft is uiting van religie geen probleem zolang het geen invloed heeft op het handelen van de ambtenaar. Zoals LDraoui hierboven stelt zijn er ondertussen vele racistische "incidenten" van politieagenten boven tafel gekomen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de belastingdienst. Het lijkt me dat daar het probleem ligt en niet bij bepaalde kleding.

Ivan61
Ivan6123 okt. 2022 - 12:51

Mark, Dat gaat niet alleen om hoofdoek. Stel eens voor dat iemand met spaghetti gieter rond loopt in een uniform. Zie je dat voor je. Als je iets wil toelaten dan moet je dan alles toelaten. Naturisten ook. Dat is ook levensbeschouwing en ga zo door. Van mij mag dat onder voorwaarde dat niks verboden wordt. Behalve swastika natuurlijk, dat blijft verboden.

Joop Lahaise
Joop Lahaise23 okt. 2022 - 15:25

Mijn opiniestuk verdedigt drie standpunten: 1) Stop met gebakkelei over hoofddoeken; dat kunnen de draagster zelf het beste bepalen en bij een multiculturele samenleving kun je van alles in de openbare ruimte tegenkomen, van ruige tatoeages tot hoofddoekjes. Gewoon accepteren. 2) Dat geldt niet voor het uniform van overheidsdienaren; een uniform is een uniform. Simpel, zo hebben we het afgesproken. 3) Een hoofddoek is wat het is: een door een patriarchale religie opgelegd kledingvoorschrift voor vrouwen. Dat sommige vrouwen er graag iets in willen zien is hun goed recht maar doet daar niets aan af. Over andere overheidsdienaren heb ik het niet. Maar ik zal niet verhullen dat ik een groot fan ben van de echte laïcité. Anderzijds stel ik ook met genoegen vast dat nogal wat moslimvrouwen mét hoofddoek uitstekend werk doen, bijvoorbeeld als gemeenteambtenaar. Je moet misschien niet alles op de spits willen drijven.

Mark Huysman
Mark Huysman23 okt. 2022 - 20:19

@Joop Lahaise 1) Mee eens. 2) “Dat geldt niet voor het uniform van overheidsdienaren; een uniform is een uniform. Simpel, zo hebben we het afgesproken.” Dat uniform blijft een uniform, ook als iemand een hoofddoek draagt. Het is opvallend dat je wel noemt dat in landen als het VK en Canada politieagenten een hoofddoek mogen dragen maar dat je vervolgens niet duidelijk maakt welke problemen daarmee ontstaan zijn. Heeft het tot een stiekeme invoering van de sharia geleid? Worden niet-religieuze Britten of Canadezen gediscrimineerd? Wordt een uniform daar niet meer als een uniform gezien? 3) “Een hoofddoek is wat het is: een door een patriarchale religie opgelegd kledingvoorschrift voor vrouwen. Dat sommige vrouwen er graag iets in willen zien is hun goed recht maar doet daar niets aan af.” Fijn dat jij als niet-patriarchale man voor hen beslist dat ze geen uiting mogen geven aan hun persoonlijke overtuiging. “Anderzijds stel ik ook met genoegen vast dat nogal wat moslimvrouwen mét hoofddoek uitstekend werk doen, bijvoorbeeld als gemeenteambtenaar.” Misschien dat je in de toekomst dan ook met genoegen gaat vaststellen dat nogal wat moslimvrouwen mét hoofddoek uitstekend politiewerk doen.

Mokker
Mokker23 okt. 2022 - 8:09

Als moslima's dan zo vrij zijn om te kiezen en niet gedwongen worden door hun omgeving, wat is dan eigenlijk het probleem om je godsdienstsymbool tijdens het werk, als je een uniform draagt, even af te doen?

3 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman23 okt. 2022 - 9:02

Het probleem hoeft toch niet bij de omgeving te liggen? Voor moslima’s zelf kan het het een gewetenskwestie zijn.

HenryHansen
HenryHansen23 okt. 2022 - 9:17

De vraag stellen is 'm beantwoorden natuurlijk: omdat de hoofddoek niet zomaar een lapje stof is. Daarachter gaan strikte vrouwonvriendelijke verplichtingen schuil....

Zandb
Zandb23 okt. 2022 - 9:30

Mokker De hoofddoek maakt geen onderdeel uit van het uniform van de politie. Dus wil je bij de politie, dan doe je de hoofddoek af. Dàt is dan een vorm van vrijwillige (zelf)dwang; niemand wordt namelijk gedwongen om bij de politie te gaan. Waarom wilt u maar steeds niet in zien, dat je in Nederland niemand mag dwingen om een hoofddoek te dragen of niet. Net zo min, als je bv iemand mag mishandelen. Dat dergelijke geboden niet altijd nageleefd worden, dat is een probleem, een groot probleem. Maar dat is wel een heel ander probleem dan dat u telkens maar weer ons op probeert te dringen. (Als je weet dat het onderdeel van de ontwikkeling uitmaakt, las ik eens, dat kinderen puberen, dan benader je dat probleem natuurlijk heel anders, dan wanneer je dat niet weet (of gelooft?)).

Zandb
Zandb23 okt. 2022 - 5:32

Nou, zo framet u dat wel heel vervelend: " Het is echter bon ton in progressief-linkse kringen om dat laatste te relativeren. Welnee, wordt dan graag geponeerd, vrouwen dragen de hoofddoek vrijwillig, en soms zelfs als een symbool van hun geëmancipeerde aanwezigheid in de Nederlandse, pluriforme multiculturele samenleving." Het is nu eenmaal zo, dat in Nederland iedereen vrij is te kiezen te dragen wat hij wil. Dat is een gegeven, dat tot gevolg heeft, dat iedereen in onze samenleving 'onschuldig is' tot het tegendeel bewezen is. Moet ik dan maar, al helemaal als ik progressief-links ben, schijt hebben aan dat 'dat gegeven'? Ik ben het er heel overtuigd mee eens, dat je persoonlijke opvattingen niet mee moeten spelen als je de staat vertegenwoordigt. Hoe je er in je vrije tijd ook uit wil zien, als je de staat vertegenwoordigt, dan is je uiterlijk zo neutraal mogelijk. Wil je dat niet, dan werk je maar niet voor de staat.

Zandb
Zandb23 okt. 2022 - 5:11

Een god die zo'n idiote verplichting oplegt, is te menselijk om voor god door te mogen gaan.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe23 okt. 2022 - 10:26

Tsja waarom zou een god zijn geinteresseerd in damesmode en/of tradtionele costuums met of zonder hoofdtooi.

wittecisnoot
wittecisnoot23 okt. 2022 - 3:52

"Alsof een moslima niet de keuze kan maken voor het neutrale gezag dienende politieuniform, met de consequenties die daarbij horen: de politiepet i.p.v. een hoofddoek. Voor alle duidelijkheid, die laatste mag gewoon weer op als de dienst erop zit." Dus dat. Juist het dragen van die pet toont dat deze persoon de waarden van die pet, de waardes van die pet, op dat moment, belangrijker vindt dan de waarden van het religieuze symbool.

Olav Meijer
Olav Meijer23 okt. 2022 - 0:10

Goed, afgewogen artikel. Maar ik ben het niet eens met de opmerking, dat er weinig van het begrip uniform zou overblijven, als er een hoofddoek o.i.d. bij zou komen. Dat is onzin: het alles overheersende deel -broek en bovenkleding- blijft natuurlijk in tact en uiterst herkenbaar. Het gaat hier om botsende principes, wat even ingewikkeld is als botsing van grondrechten. Het is helemaal niet zonder betekenis dat in landen als het VK religieus of veeleer cultureel bepaalde hoofdbekleding wel is toegestaan bij uniformdragers. Een verbod van het dragen van hoofddoeken in universiteiten vind ik zelfs gewoon belachelijk, evenals een plicht daartoe dat zou zijn. Zo lang de functie van het uniform heel herkenbaar en overheersend blijft ben ik geneigd persoonlijke accentueringen-niet alleen een hoofddoek, maar ook b.v. een tulband of oorbellen- te willen toestaan. Maar het blijft wikken en wegen.

4 Reacties
KritischKijken
KritischKijken23 okt. 2022 - 8:23

@Olaf U begint als snel in een afgewogen artikel, met 'onzin', en daarbij koppelt u gemakshalve de hoofdbedekking los van de rest vh uniform. Maar wat nou als een moslima morgen vindt dat ze liever geen broek aan wil, maar een overslagjurk, en daarbij wel een politiepet? Ik bedoel maar...

ZonderNaam2
ZonderNaam223 okt. 2022 - 9:34

Of je nu een pet, tulband of hoofddoek draagt maakt inderdaad niet zoveel uit, maar zet wel even een streep bij zaken als (grote) oorbellen, kettinkjes, enz. In dat geval zijn er veiligheidsoverwegingen om ervan af te zien. Als je als agent een opstandig iemand moet inrekenen dan doe je jezelf geen plezier als je je met allerlei sieraden omhangen hebt waar de arrestant aan kan trekken en hangen.

Olav Meijer
Olav Meijer23 okt. 2022 - 23:58

@ KritischKijken: Een nogal domme reactie. In grote lijnenvind ik dat de schrijver zorgvuldig afwegingen maakt, maar op dat ene door mij genoemde punt ben ik het niet met hem eens.

Olav Meijer
Olav Meijer24 okt. 2022 - 0:02

(Vervolg) Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen? Jouw ridicule voorbeelden bespreek ik niet eens. In andere landen blijken verantwoorde variaties geen enkel probleem op te leveren. Uiteraard zijn richtlijnen nodig. Zoals ZonderNaam2 b.v. ook aangeeft.

Peace ....
Peace ....22 okt. 2022 - 21:02

Bij een bekeuring of aanhouding zal ik vriendelijk lachen en gewoon doorlopen/doorrijden/doorvliegen. Ze zoeken het maar uit.

Juppé🎗
Juppé🎗22 okt. 2022 - 20:23

Goede oplossing om zoals hier in Frankrijk de scheiding van kerk en staat te handhaven. Zelfde in het gemeentehuis, het postkantoor, etc, Op de vrije markt mag het bedrijf dat zelf bepalen. Ik heb er zelf op zich weinig problemen mee om dingen te regelen met iemand met een hoofddoekje, vergiet op het hoofd of naakt. Die laatste kunnen ook een eventueel goede levensovertuiging zijn. De schrijver gaat er grotendeels aan voorbij dat dit veelal geloofs- en omgeving gedwongen gebeurt vanuit een gedachtengoed dat erg denigrerend over vrouwen is en meisjes op die positie voorbereid. Een progressieve overheid die gelijkwaardigheid als doel heeft mag daar wat mij betreft wel proactief handelen en hoofddoekjes vaker verbieden of ontmoedigen om vrouwen te helpen. Hier in Frankrijk is dat op scholen. Na de poort mogen ze gelijk weer om. Na 18 in de collegezaal ook. Het is een afgewogen keuze.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe23 okt. 2022 - 10:44

Eens.

Aldtsjerk
Aldtsjerk22 okt. 2022 - 20:04

Goed beargumenteerd stuk. Ik had gehoopt dat met Attje Kuiken een frisse wind door de burelen van de PvdA zou waaien, maar helaas. Ze hebben mijn stem nog steeds niet terug.

2 Reacties
Hann63
Hann6323 okt. 2022 - 6:06

En mijn stem ook niet meer. Ook GL en D'66 mogen dit goed geschreven artikel wel eens lezen.

Joop Lahaise
Joop Lahaise23 okt. 2022 - 15:41

Er zijn genoeg PvdA’ers die er net over denken als ik in mijn stuk heb verwoord. Dat weet ik omdat zelf actief ben als PvdA’er. Ik spreek nogal wat partijgenoten.

Volrin
Volrin22 okt. 2022 - 20:02

Of politie uniformen moeten gewoon neutraal zijn (en dus geen enkele religieuze of politieke symboliek hebben), of iedere agent moet vrij zijn symbolen van zijn of haar geloof te dragen. Wat mij betreft het eerste, maar zolang dat niet het geval is, is het pure discriminatie om hoofddoeken specifiek te verbieden. Zeker omdat het argument ervoor niet verder lijkt te komen dan onderbuikgevoelens.

3 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem22 okt. 2022 - 20:15

'Wat mij betreft het eerste, maar zolang dat niet het geval is, is het pure discriminatie om hoofddoeken specifiek te verbieden.' Een keppeltje (token) is toch ook niet toegestaan?

oproerkraaier
oproerkraaier22 okt. 2022 - 20:53

een keppeltje zit onder de pet. Stompzinnige reactie weer.

Volrin
Volrin23 okt. 2022 - 10:13

@GeenProbleem "Een keppeltje (token) is toch ook niet toegestaan?" Zou kunnen, weet ik niet. Mijn punt(en) zijn toch vrij duidelijk of niet? Als alle religieuze symbolen niet toegestaan zijn (dat heeft ook mijn voorkeur), dan hoofddoeken ook niet. Zijn er op dit moment wel religieuze symbolen toegestaan, dan moeten hoofddoeken ook worden toegestaan. Ik werk niet bij de politie en ik weet niet wat de regels op dit moment zijn.

Abdu
Abdu22 okt. 2022 - 19:43

“Voor de vrouw is de hoofddoek een belangrijk middel om blijk te geven van haar gehoorzaamheid en loyaliteit aan Allah. Ze laat zien dat wanneer Allah haar iets voorschrijft, zij zich hierbij neerlegt.” Ik kom nergens in Koran zo’n vers tegen. Hidjab betekent taalkundig geen hoofddoek. Dat is een arabische woord ”sluier” (dun stof) en “blok” (blokkeren). Ook wordt er gesproken over "Jeob" (het meervoud van “jee”) wat “overhemdkraag” betekent. In geen gevaal wordt in Koran gesproken over het bedekken van hoofd, haar, nek, armen of benen/voeten. Bovendien Koran meer abstract van aard is dan letterlijke betekenis van woorden. Dus het is meer aannemelijk dat men de abstracte en spirituele betekenis volgt dan letterlijke betekenis van woorden. Voor letterlijke betekenis heb je als moslim geen Sheikh of Molla nodig. Kortom, in Koran wordt over “sluier” en “overhemdkraag“ gesproken en niks anders. Afhankelijk van veel (culturele, economische, klimaat, politieke enz.) aspecten interpreteren moslim geleerden wat hidjab moet zijn. Wat de (geüniformeerde instanties zoals) politie en leger betreft is het niet verstandig hoofddoel toe te laten. Elders is het wel een recht om voor eigen keuze te gaan.

2 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem23 okt. 2022 - 10:35

Denk je nou echt dat kinderen nou echt zelf voor een hoofddoek kiezen?

Abdu
Abdu23 okt. 2022 - 15:38

@GeenProleem “Denk je nou echt dat kinderen nou echt zelf voor een hoofddoek kiezen?” De kinderen willen en vaak kunnen niks kiezen; ze wachten de keuze van hun ouders af. De ouders zijn de eerste en het meeste wat ze zonder twijfel vertrouwen. Je vraag is dus misplaatst. Verlang je andere opvoeding van dit soort ouders? Dan moet je zorgen dat volgende generatie ouders je wens eigen maken. Dat kan je niet met het opleggen van je wil bereiken.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk22 okt. 2022 - 19:33

Waarom de regels niet gewoon net zo toepassen als in Frankrijk waarbij religieuze uitingen en staat gescheiden zijn. Dat is wel zo eerlijk.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen22 okt. 2022 - 18:38

Mooi artikel. Over de Iraanse revolutie, het zal een hard gelag zijn geweest voor de linkse opstandelingen destijds. Ik vraag me af of de aanhangers van Khomeini andersom iets te vrezen hadden gehad als de linkse opstandelingen dominant waren geworden na de revolutie. Bedankt ook voor de verwijzing naar de Mojahedin-e-Khalq, daar had ik nooit van gehoord. Ze bestaan kennelijk nog steeds.

5 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier22 okt. 2022 - 20:58

Mojahedin-e-Khalq. Het was een linkse organisatie van moslims. De meesten zijn opgehangen. Dank voor het benoemen inderdaad. Zij vochen tegen het CIA gesteunde bewind van de Shah. Die was aan de macht gekomen door een Amerikaans gesteunde coup, net als bv in Chili.

Mark Huysman
Mark Huysman22 okt. 2022 - 21:50

[Bedankt ook voor de verwijzing naar de Mojahedin-e-Khalq, daar had ik nooit van gehoord. Ze bestaan kennelijk nog steeds.] Ja, die club heeft zich in een heel vreemde richting ontwikkeld na de Islamitische revolutie. Eerst hebben ze een tijdje met Saddam Hoessein geflirt en na diens val worden ze gesteund door Saoedie-Arabië en de VS. Intern schijnen ze als een soort sekte te opereren met strikte regels voor mannen en vrouwen waarbij vriendschap en liefde verboden is. Van de linksige opvattingen pre-1979 is niks meer over. Rudy Giuliani is een grote fan van de club. https://www.theguardian.com/news/2018/nov/09/mek-iran-revolution-regime-trump-rajavi

Mokker
Mokker22 okt. 2022 - 22:30

Ach, ook in Europa helpen vele kraaiers die zichzelf links vinden de radicale islam te verdedigen en zogenaamd als 'vrijheid' te promoten, maar als het werk gedaan is en de macht is gegrepen, worden ze als nuttige idioten afgedankt.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen23 okt. 2022 - 11:07

Mark Huysman, Bedankt voor de link, dat verhaal in de Guardian zal ik binnenkort eens lezen, als ik eraan toe kom.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 okt. 2022 - 12:25

De Mojahedin-e Khalq bestaat nog steeds en houdt zich oa. bezig met zelfdestructief gedrag. Human Rights Watch bracht al weer geruime tijd geleden (2005) een rapport uit gebaseerd op interviews met voormalige leden onder de titrel "No Exit". https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran0505/ https://theintercept.com/2020/03/22/mek-mojahedin-e-khalq-iran/

Joop  den Uil
Joop den Uil22 okt. 2022 - 18:34

artikel 2x gelezen, maar het gaat dus over de tradities in Turkye, en de vertaling naar Nederlandse normen. Waarom? Ik zie nog geen klompen naast de Bosporus.

Ivan61
Ivan6122 okt. 2022 - 18:19

Geweldige artikel. Helemaal eens met deze Joop. Politie en Boa's moet neutraal blijven. Stel eens voor dat een naturist en spaghetti religiemens iemand op straat aanspreken....lijkt op Monty Python.

2 Reacties
Satya
Satya23 okt. 2022 - 10:25

Drogreden om vrouwen te onderdrukken.

Ivan61
Ivan6123 okt. 2022 - 12:55

Satya, Is dat alles wat je kan? Nergens in mijn korte reactie heb ik woord vrouw gebruikt.

LDraoui
LDraoui22 okt. 2022 - 17:50

Ik ben afgehaakt bij stockholmsyndroom. Daarmee diskwalificeer je elke moslima die hier een andere mening over heeft. Jammer! https://sargasso.nl/moslimas-en-emancipatie/

5 Reacties
Sam V
Sam V23 okt. 2022 - 11:28

Maakt het wel makkelijk om niet inhoudelijk te reageren. Het werd gezegd in een vraag als één van de mogelijke redenen voor het dragen. Om vervolgens een link naar een eigen artikel te plaatsen waar dus uit blijkt dat er nog wel wat emancipatie strijd te voeren is voor moslima’s voordat hun gemeenschappen in de buurt komen van de Westerse normen en waarden, hoe divers ook.

LDraoui
LDraoui23 okt. 2022 - 13:06

Zo heb ik 't niet gelezen. Er is nl geen verweer tegen dat argument als moslima zijnde. Daarmee worden die vrouwen, waaronder ikzelf monddood gemaakt. En 't artikel is al heel oud, ook al is 't van mezelf. Daaruit blijkt dat we veelste lang met dit onderwerp bezig zijn. En naar mening is de belangrijkste reden daarvoor dat een ander wil gaan bepalen wat emancipatie voor moslima's betekent. Niet alleen voor moslimvrouwen hier, maar dit is kenmerkend voor 't Westerse denken over alles in de wereld. Bottom line is dat ik zelf bepaal hoe mijn emancipatie proces eruit gaat zien, wat ik wil overnemen vanuit andere culturen en normen en waarden en wat niet. Dat is echte emancipatie. Zolang het niet botst met de rechtstaat en onze democratie zou dit geen probleem moeten zijn lijkt me.

Joop Lahaise
Joop Lahaise24 okt. 2022 - 8:55

Vreemd, in reactie op @Sam V schrijf je ‘zo heb ik 't niet gelezen’ maar hierboven geef je toe al na ‘Stockholmsyndroom’ te zijn afgehaakt. En toch heb je een sterke mening over mijn stuk. Nogal wat reageerders lezen niet of slecht. Waarbij een enkeling, zoals ene @Satya niet schroomt om mij een racistische imam te noemen. Wat een zwaktebod, nog los van de heftige, gevaarlijke en onzinnige beschuldiging die ze hiermee uit. Schaam je diep @Satya. Hier had de moderator van mij mogen ingrijpen. Het grappige overigens is dat jouw opvatting @LDraoui, zoals in je reactie op Sam, niet eens zoveel van mijn betoog afwijkt. Afgezien van mijn pleidooi om het politieuniform uniform te laten, juist omwille van de rechtstaat, zeg ik bij herhaling dat vrouwen zelf moeten weten wat ze op straat dragen. Waarschijnlijk overheen gelezen, en blijven hangen bij mijn bedenkingen tegen de hoofddoek überhaupt. Dan wordt het lastig discussiëren.

LDraoui
LDraoui24 okt. 2022 - 9:36

@Joop Lahaise Met mijn opmerking bedoelde ik dat mijn interpretatie anders dan van degene die reageerde. En jouw verdere reactie. Ik heb geen mening over wel of geen hoofddoek bij de politie. Waar ik wel een mening over heb is over de hoofddoek in het algemeen en de keuze van vrouwen om die te dragen. Jij praat daar op een denegredende manier over en diskwalificeert hun mening en onderbouwing. Dan wordt 't inderdaad lastig discussiëren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 okt. 2022 - 12:32

@Lahaise De moderator is naar mijn idee de laatste tijd opmerkelijk tolerant

GeenProbleem
GeenProbleem22 okt. 2022 - 17:37

'Zij droeg hem uit gewoonte – iets van vroeger – en omdat ze al bij een beetje wind of kou last had van hoofdpijn, verklaarde ze. ' Als ik kleine kinderen van onder de 10 jaar met een hoofddoek zie lopen weet ik één ding zeker: daar kiezen ze niet uit eigen beweging voor :( Verder ben ik het helemaal eens met dit stuk, had het zelf niet beter kunnen verwoorden.

8 Reacties
LDraoui
LDraoui22 okt. 2022 - 18:12

Volgens mij voedt iedereen zijn kinderen op met de normen en waarden waar zij zelf achter staan. Ook gezinnen met andere of geen religieuze overtuigingen. Een neutrale opvoeding bestaat niet. Als kinderen volwassen zijn, kiezen ze vervolgens zelf welke normen en waarden zij willen behouden en welke niet. Zeker in een samenleving zoals de onze, met alle verschillende invloeden die hier te vinden zijn. Ook dit geldt voor alle kinderen, ongeacht religieuze achtergrond. Zolang men maar bereidt is die normen en waarden onder de loep te houden en hierover na te denken. En juist dat doet niet iedereen, ongeacht religieuze overtuigingen. Zo zie je maar, men lijkt meer op elkaar dan je zou denken

Thuiszitter
Thuiszitter22 okt. 2022 - 19:54

Onder de tien jaar maakt je moeder je kledingkeuze , van sok, korte of lange broek , blouse of trui , hoofd doek of niet . Daar kiezen ze niet uit eigen beweging voor :-) .

oproerkraaier
oproerkraaier22 okt. 2022 - 21:01

ldroui: GP is niet geïnteresseerd in discussie, hij wil alleen zijn nazistische antisemitische haat tegen moslims verspreiden.

TeeJee2
TeeJee223 okt. 2022 - 8:43

@oproerkraaier Sterk staaltje projectie.

GeenProbleem
GeenProbleem23 okt. 2022 - 10:26

@kraaier Stop nou eens met net de doen alsof jij progressief bent, want dat ben je namelijk niet; je bent een conservatieve moslim.

GeenProbleem
GeenProbleem23 okt. 2022 - 10:33

@ldraoui 'Volgens mij voedt iedereen zijn kinderen op met de normen en waarden waar zij zelf achter staan. Ook gezinnen met andere of geen religieuze overtuigingen. Een neutrale opvoeding bestaat niet. Als kinderen volwassen zijn, kiezen ze vervolgens zelf welke normen en waarden zij willen behouden en welke niet.' Dat zijn heel wat open deuren die je daar intrapt, leuk hoor dat ieder gezin anders is; maar is het wel wenselijk? Kinderen besnijden, kinderen dwingen (ja dwingen!) om een hoofddoek te dragen, kinderen op een christelijke school plaatsten, kinderen dwingen om zondag naar de kerk te gaan. We zouden het kinderen niet aan moeten willen doen.

Sam V
Sam V23 okt. 2022 - 11:30

@ Thuiszitter. Spreek over uw eigen situatie. Mijn kinderen weten/wisten onder de 10 maar al te goed wat ze wel of niet aan willen. En daar krijgen ze ook de ruimte voor.

LDraoui
LDraoui23 okt. 2022 - 14:31

@GeenProbleem Ik weet dat 't open deuren zijn. Maar lees jouw reactie. Jij vindt dat de religieuze normen en waarden niet deugen. Maar, en ik weet niet of je kinderen hebt, maar je snapt dat jij die kaders en normen en waarden dat toch ook mee geeft aan jouw kinderen. Ook jouw opvoeding is niet neutraal. Het lijkt er op dat jij jouw manier van opvoeden verheft boven dat van anderen. En voor mij bekeken al die symbolen en vormen van onderwijs gene enkele reden om kinderen vna elkaar buiten te sluiten. Ik heb op een Catholieke basisschool gezeten, maar mocht wel mijzelf zijn. Die ruimte was er. En dat vind ik het belangrijkste, dat die ervaringen van elkaar opgedaan kunnen worden.