Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Stop de uitverkoop van ons onderwijs!

  •  
30-08-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Hoger onderwijs verkoopt intellectuele autonomie aan de hoogste bieder
Deze weken staan voor veel studenten in het teken van de introductieweken op de hogescholen en universiteiten, zo ook in Amsterdam. Het is een goed gebruik dat in deze periode studenten kennis maken met het Amsterdamse verenigingsleven, waaronder sportclubs, studieverenigingen en politieke partijen. Op deze manier kunnen studenten een plek vinden waar zij terecht kunnen voor hun hobby’s, interesses en idealen.
Als deze idealen tenminste beschikken over een dikke portemonnee. De introductieweek is verworden tot een ordinaire melkkoe. Voor een klein marktkraampje van 2×2 meter met 2 personen vragen UvA en VU met droge ogen €170,- en €200,-. Een verdubbeling qua prijs ten opzichte van 2010.
Natuurlijk is ROOD bereid om een bijdrage te leveren aan de onkosten die worden gemaakt voor zo’n informatiemarkt, maar een prijsstijging van 100% gaat alle perken te buiten. De toelichting op deze prijsstijging vanuit de UvA was wellicht nog ontluisterender:
Grote bedrijven nemen geen genoegen meer met een kraampje op een veld. Zij vragen om luxere faciliteiten, dus moeten wij daaraan voldoen. Dat betekent dat we hogere prijzen vragen”
Kortom: Wie betaalt bepaalt, of wij clubjes ons daar maar even naar willen schikken. Voor ons reden genoeg om te weigeren nog deel te nemen aan de introductieweek. Dit incident staat niet op zichzelf. Helaas merkt ROOD dat universiteiten en hogescholen in hoog tempo commercialiseren.
Amerikaanse toestanden Onderwijsinstellingen pogen op allerlei manieren alternatieve geldstromen aan te boren en richten zich daarbij tot het bedrijfsleven. Deze wordt op allerlei manieren gepaaid, met alle gevolgen van dien. Nu is Nederland nog niet afgegleden tot Amerikaanse toestanden, maar we bevinden ons op een hellend vlak. Zo bedelt de Universiteit van Wageningen om geld bij Monsanto, sponsort MSD een omstreden leerstoel op de Radboud in Nijmegen en heeft pensioengigant MN zich ingekocht op de UvA met een leerstoel Pension Economics. Dat WC-eend daarbij vooral WC-eend adviseert, neemt men op de koop toe. Alles om het grote geld te pleasen. En daar horen geen wanklanken bij.
Likken Toen ROOD onlangs op de Hogeschool van Amsterdam was om een flyer op te hangen, werd ons dat verboden. De school gaf te kennen geen trek te hebben in ‘politieke narigheid’ als een flyer van ROOD. Een lot dat in onderwijsland ook steeds vaker geldt voor een dwarse hoogleraar of een kritische wetenschappelijke publicatie. Kritische klanken worden steeds vaker gemarginaliseerd of onmogelijk gemaakt. Hoger en academisch onderwijs degraderen zo in rap tempo van intellectuele vrijplaats tot bedelaars die beleidsmatig naar de pijpen dansen van multinationals, waar studenten zich wanhopig binnen proberen te likken.
Deze ontwikkeling is op termijn dodelijk voor het onderwijs in Nederland: Intellectuele autonomie en commercieel belang staan haaks op elkaar. Daarom roepen wij de besturen van UvA, HvA en VU op om in actie te komen. Stop de commercialisering van ons onderwijs. Geef het terug aan degene waartoe het behoort: de studenten, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot kritische wetenschappers. Zij hebben daar recht op, de samenleving heeft daar recht op.
Stop de uitverkoop!

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (12)

JanB2
JanB230 aug. 2013 - 9:47

Hear! Hear! Hear!

Woeki Hypo
Woeki Hypo30 aug. 2013 - 9:47

Stop de uitverkoop van ons onderwijs! (2) Dit is een vervolg op mijn bijdrage (1). Maar meer mijn persoonlijke visie. Tegenwoordig zien wij de val van de wetenschap. Dit komt door de neoliberale economie, zelf een product van de wetenschap. Het algemene vertrouwen van de mens in de wetenschap zal verdwijnen en situationeel worden. In dit verband maak ik onderscheid tussen positieve wetenschap en negatieve wetenschap. Eigenlijk doet de wetenschap hetzelfde als religie, zichzelf onmogelijk en ongeloofwaardig maken. In een neoliberale economie, dit product van de wetenschap zelf, is hoop, vertrouwen en integriteit niet mogelijk. Door het globale denken van de economie verspreidt dit aspect zich over de andere wetenschappen en bij toepassing in de rest van de maatschappij. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

klaroengeschal
klaroengeschal30 aug. 2013 - 9:47

Ik snap dat omwille van het etaleren van een mening de waarheid enigszins wordt aangedikt. Maar om de wetenschap neer te zetten als een marionet van het bedrijfsleven is niets meer en minder dan karikaturaal en schromelijk overdreven. Alsof wetenschap wel onafhankelijk is als het 100% door de staat werd gesponsord.

ElChe
ElChe30 aug. 2013 - 9:47

De uitverkoop van ons onderwijs heeft zich al reeds voltrokken. Het gaat niet om educatie. Het gaat om hoe er voldaan kan worden aan de vraag van het bedrijfsleven. Die betaalt en bepaalt. Onderwijs is gereduceerd tot een facilitair bedrijf voor het bedrijfsleven.

3 Reacties
nikita72
nikita7230 aug. 2013 - 9:47

El Che, een groot deel van het onderwijs wordt nog steeds door de overheid betaald. Onderwijsinstellingen richten zich niet alleen op bedrijven, maar ook op subsidies. Als scholen meer geld krijgen door studenten sneller te laten slagen, maken sommige scholen de examens makkelijker.

nikita72
nikita7230 aug. 2013 - 9:47

De UvA hanteert wel een raar argument: omdat uw buurman een groter huis wil, moet u ook meer betalen.

nikita72
nikita7230 aug. 2013 - 9:47

In hoeverre een school een prikbord mag zijn voor flyers van politieke groepen, is een interessante discussie.

rbakels
rbakels30 aug. 2013 - 9:47

De betere universiteiten in ons land proberen de wetenschap op peil te houden door er heel hard bij te klussen. Door lucratieve "post-academische cursussen" te geven die net zo goed door een commercieel bureau zouden kunnen worden georganiseerd. En door "commercieel-wetenschappelijke consultancy". Opdrachtgevers bestellen een bepaalde mening en hebben er grif geld voor over om onder de gewenste mening de handtekening van een professor te krijgen. Het "guldensonderzoek" van Wilders staat niet alleen. Zelf solliciteerde ik een jaar of tien geleden bij de UvA om wetenschappelijk onderzoek te gaan doen. En toen kwam er een verzoek voorbij voor zo'n commercieel-wetenschappelijk onderzoek toevallig precies op een gebied waar ik specialist in ben. Ik werd meteen aangenomen, maar ik merkte al gauw dat ik hardhandig als tweederangs medewerker werd beschouwd. Zulke onderzoeken zijn geslaagd als de opdrachtgever de rekening betaalt. Bij een verzoek om overleg met de professor werd ik hardhandig de deur gewezen, en nog maandenlang achtervolgd met schimpscheuten dat ik niet snel genoeg besliste. Tenslotte kwam ik toch aan een promotieonderzoek toe. Maar aan een andere universiteit. Het optreden van mijn baas op de UvA was volgens de universitaire vertrouwenspersoon ronduit discriminerend. Maar daar schiet je weinig mee op. Mijn volgende promotor was een deeltijdhoogleraar die in de eerste plaats aan de belangen van zijn cliënten dacht, en zich sneerend uitliet over mijn opvattingen: "hier zijn belangen aan de orde waar jij geen flauw benul van hebt". Intussen bleek de man een superspecialist die van mijn promotieonderwerp zo weinig verstand had dat hij dat zelf niet eens zag. verbijsterend, zo'n domoor. Uiteindelijk promoveerde ik bij mijn derde promotor, een aardige, intelligente man. Inmiddels was ik zover op streek dat ik zijn hulp niet meer nodig had, en dat was maar goed ook, want hij was druk in de weer om een lucratieve "post-initiële" master op te zetten om de ergste financiële nood bij de faculteit te lenigen. En hij liet zich ook sponsoren door een puur partijdige lobby-organisatie. Maar nu over "Amerikaanse toestanden". Voor mijn onderzoek las en lees ik veel Amerikaanse wetenschappelijke literatuur, en dan constateer ik dat die Amerikanen aan excellent onderzoek toekomen dat je in Europa niet ziet. Zijn ze slimmer? Beter opgeleid? Ik geloof er niets van. Meer competitief? Ook dat kan hun voorsprong niet verklaren. Ook die Amerikanen laten zich sponsoren. Maar ze slagen erin daarbij hun onafhankelijkheid te behouden. En Amerikaanse topuniversiteiten zijn rijk. Geen beschamende taferelen van proffen die hun náám verkopen opdat hun werkgever de eindjes aan elkaar kan knopen. Als belastingbetaler zou je trouwens best de VVD-mentaliteit kunnen onderschrijven dat universiteiten "hun eigen broek moeten ophouden". Maar wat ze vergeten is dat het in de VS normaal is dat rijke bedrijven en particulieren (kunsten en) wetenschappen financieren. Tussen haakjes: als topmensen zo nodig miljoenen moeten verdienen omdat ze niet voor hun collega's willen onderdoen zou je niet moeten zeuren over een Balkenendenorm, maar wel tot een maatschappelijke norm moeten komen dat ze het overtollige geld wegschenken aan de wetenschap en de kunsten. Maar uiteindelijk is de academische vrijheid een grondrecht. Niet voor niets staat de "Freiheit der Lehre" prominent in de Duitse grondwet. Gelukkig zijn de tijden voorbij dat de politiek bepaalde wat wetenschappers "moeten vinden". De academische vrijheid wordt vandaag de dag echter (net als de persvrijheid) bedreigd door geldnood. Wetenschappers schrijven net als journalisten datgene wat het meeste geld opbrengt, om het hoofd boven water op te brengen. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Neem nu de geneeskunde. Wie heeft daar nog een onafhankelijke mening? De geneesmiddelen- en de apparatenindustrie deelt letterlijk de lakens uit. Krijg ik (als lid van een risicogroep) een griepprik omdat dat goed voor mij is, of omdat linke pillendraaiers dat onze overheid hebben aangesmeerd, en de deskundigen op de universiteiten al zijn omgekocht. De belastingbetaler wil ik trouwens ook ontzien. Universiteiten zouden hun enorme lesfabrieken moeten afstoten: dat kan de "markt" veel beter. Ze zouden zich moeten focussen op (onafhankelijk!!!) toponderzoek, me een beperkt aantal topstudenten in een soort teach-the-teacher modus. Professoren dragen nog steeds toga's, net als rechters. Laat dan ook de voorwaarden worden vervuld dat ook zij hun afhankelijkheid kunnen behouden.

2 Reacties
techneutje2
techneutje230 aug. 2013 - 9:47

@ Frits [Universiteiten zouden hun enorme lesfabrieken moeten afstoten: dat kan de "markt" veel beter. Ze zouden zich moeten focussen op (onafhankelijk!!!) toponderzoek, me een beperkt aantal topstudenten in een soort teach-the-teacher modus.] Het huidige basisonderwijs in Nederland deelt kinderen in, in groepen. M.a.g. dat kinderen, die niet in dat zogenaamde 'topsegment' vallen, er in niveau op achteruit gaan. Jij stelt hetzelfde principe voor m.b.t. de universiteiten. Ik zal je voorspellen dat het niveau van de afgestudeerde zal dalen. De enkele toponderzoekers, die na hun studie nog in Nederland willen blijven werken, halen het niveau niet omhoog. Naar mijn mening is Nederland meer gebaat bij veel goede academici dan enkele excellente. Dat dit niet strookt met de Angelsaksische zienswijze, daarvan ben ik me bewust. Het is al vele jaren geleden dat ik een artikel las in de Intermediair over een prof. in de Scheikunde. Ze had tijdens haar studie Scheikunde ook een studie Engels gevolgd. Ze vertelde, dat de studie Engels niet aan het predikaat wetenschappelijke studie voldeet. Als je al een tweedeling in het Universitair onderwijs wilt aanbrengen, dan lijkt het me logisch te beginnen bij de vraag " Welke studies verdienen het predikaat wetenschappelijk." Een studie Engels zou je dan b.v. onder kunnen brengen bij het HBO. Dit verlost de docenten van het schrijven van 'wetenschappelijke' artikelen, waardoor ze hun handen vrij hebben voor het geven van goed onderwijs. Daarnaast zal een HBO studie goedkoper zijn dan een wetenschappelijke. Een win-win situatie.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman30 aug. 2013 - 9:47

[Universiteiten zouden hun enorme lesfabrieken moeten afstoten: dat kan de "markt" veel beter.] Dat betekent dat je de hele universitaire graad zou afschaffen. Je kunt niet zeggen dat je een universitaire opleiding hebt genoten als je nooit hebt lesgehad van een onderzoeker. Het zou de dood van het universitaire onderzoek betekenen.

Woeki Hypo
Woeki Hypo30 aug. 2013 - 9:47

Stop de uitverkoop van ons onderwijs! (1) @El Che, vr 30 augustus 2013 13:46, @Co Stuifbergen, vr 30 augustus 2013 15:41, @Gerwin van Eersel, vr 30 augustus 2013 15:58, Politiek op school of universiteit is zeker een interessante discussie. Maar voor commercie geldt dan precies hetzelfde. Want ook commercie is een politieke variant. Economie is politiek. Met vakken als geschiedenis, maatschappijwetenschappen, economie, enzovoort heb je automatisch politiek en levensbeschouwing op school en universiteit. Wetenschap is niet waardevrij. Dit niet waardevrij zijn uit zich in het bestuur, de politiek en filosofie als pluriformiteit of keuzevrijheid. Woeki Hypo.

1 Reactie
JanB2
JanB230 aug. 2013 - 9:47

Wetenschap is niet waardevrij. Pseudo-wetenschap is niet waardevrij. Echte wetenschap is dat wel.