Joop

Stop de sociale jachtpartij die pesten heet

  •    •  
14-09-2015
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
135 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_pesten_02.jpg
Geef niet de schuld aan het slachtoffer van pesters, want dat is de wereld op zijn kop
Afgelopen zaterdag had de Volkskrant een uitgebreid artikel over de dood van biologielerares Caroline Dijkman, die een einde aan haar leven maakte naar aanleiding van pesten op het werk. Veel van de geïnterviewden wisten de schuld bij het slachtoffer te leggen. Ze zou het gedrag van haar collega’s wellicht als pesten ervaren, ze was te gevoelig, ze kon zich er niet overheen zetten en weigerde mee te werken aan een oplossing. Terwijl het slachtoffer de schuld krijgt, wordt voorbij gegaan aan de oorzaak van haar ellende: het pesten door collega’s die nota bene al een tweetal mensen weggepest hadden.
Ik ben een tijd geleden bijna onderuit gegaan als gevolg van een vergaand proces van pesten. Met veel kracht, sociale ondersteuning, de juiste hulp en een flinke  dosis geluk ben ik er weer bovenop gekomen, maar wel langs de rand van de afgrond. Veel mensen lukt dat niet en dat verdient mededogen, geen beschuldigende vinger.
Sociale jachtpartij Pesten op het werk klinkt onschuldig, alsof het om uit de hand gelopen plaagstootjes gaat. In veel gevallen gaat het veel verder en is er sprake van een sociale jachtpartij. Er ontstaat een situatie waarbij een groep zich tegen één collega richt. Het eindigt er bijna altijd mee dat het slachtoffer vertrekt. Dit gebeurt in tijden van onzekerheid, zoals bij reorganisaties, vooral als deze slecht gemanaged worden. Er wordt een ‘zondebok’ gevonden en die wordt op alle mogelijke manieren weggewerkt. Het is een proces dat helaas vaak voorkomt. Het wordt in onderzoek (vaak onder de term ‘mobbing’) vergeleken met oude rituelen van duiveluitdrijving. De ‘bok’ in het woord zondebok is dan ook een verwijzing naar de duivel.
Een eigen leven leiden Een sociale jachtpartij begint er mee dat er over het doelwit wordt gepraat, in plaats van het gesprek aan te gaan. Al snel gaat het daarbij niet meer over feiten of gedrag, maar over iemands persoonlijkheid. Daarmee wordt pesten goedgepraat: het doelwit roept het over zichzelf af door hoe hij of zij is. Eenmaal goed op gang gaat het proces een eigen leven leiden en is het bijna niet meer te stuiten. Helemaal aan het begin is het wel te stoppen, als managers en collega’s eenvoudigweg de omgangsregel bewaken om niet óver maar mét collega’s te praten.
Omgekeerde wereld Het slachtoffer van pesten wordt snel weggezet als iemand die overgevoelig is of niet tegen een geintje kan. Echter, de psycholoog Heinz Leymann ontdekte in de jaren tachtig van de vorige eeuw dat slachtoffers van pesten op het werk vaak een post-traumatisch stress syndroom oplopen. Emotionele uitbarstingen en niet los kunnen laten zijn symptomen van zo’n syndroom. Het is dan ook geen wonder dat het slachtoffer geen afstand meer kan nemen. Een sociale jachtpartij eindigt vaak in geweld waarbij de getroffene de hand aan zichzelf slaat of uithaalt naar de treiteraars. Om dan de schuld aan het slachtoffer te geven is de omgedraaide wereld: het pesten veroorzaakt de emotioneel moeilijke toestand, niet andersom.

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (33)

tijsraman
tijsraman14 sep. 2015 - 15:08

De pesters hebben vaak niet in de gaten wat zij aanrichten. Mijn oude pedagogiekleraar vond pesten misdadig en kon er enorm emotioneel over worden. Gezien het feit dat het pesten in deze tijd enorm toeneemt, kun je ook concluderen dat het een ander symptoom van het enorme gebrek aan empathie is, wat in deze tijd helaas zo veel voorkomt.

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten14 sep. 2015 - 15:08

De reden dat de pesters niet worden aangepakt, komt omdat de autoriteiten zelf ook in hun broek poepen.

SvenHoek
SvenHoek14 sep. 2015 - 15:08

Joh. Op Joop wordt bij idee mogelijkheid Wilders/PVV er met de haren bij gegrepen en weggezet als Untermenschen. Beetje zelf reflectie mag ook wel.

PaulKemperman
PaulKemperman14 sep. 2015 - 15:08

De gevolgen van pesten zijn vergelijkbaar met die van verkrachting. Daarom moet pesten op het werk strafbaar gesteld worden in het Wetboek van Strafrecht. http://bit.ly/1NAI0a1

forlookin
forlookin14 sep. 2015 - 15:08

pesten of andere ongewenste gedragingen zullen meer of minder in een maatschappij de kop blijven opsteken. Het gaat er om de pesters telkens weer te stoppen door zich voor het slachtoffer te stellen, de pester te waarschuwen en hem zijn verantwoording te laten nemen. Het gaat niet om opvoeden maar om adequate aanpak van gedragingen die behoorlijk grote individuele en maatschappelijke schade berokkenen.

alexjuul
alexjuul14 sep. 2015 - 15:08

De vinger op de zere plek: uitstekend artikel! Ook ik werd weggepest, en wel uit het stadhuis van Kampen. Mijn jagers waren acht collega's die het niet konden laten mij op grond van mijn psychische aandoening zwart te maken bij andere collega's, op de eigen en op andere afdelingen. Roddelen, smaad, laster, belediging, intimidatie: niets is mij bespaard gebleven. De leidinggevende (hoofd burgerzaken) deed notabene mee aan het gepest en gaf mij een onvoldoende beoordeling, zodat mijn tijdelijke contract niet werd omgezet in een vast dienstverband en hij van mij af was. Het bleek later dat ik het vierde slachtoffer in zijn team was! Ik vocht het pestgedrag aan, en met succes: de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) van de VNG verklaarde mijn klachten wegens pesten/intimidatie en het niet ingrijpen door mijn leidinggevende gegrond. De gemeente bleef echter volharden in haar keiharde opstelling: het advies van de Klachtencommissie werd niet opgevolgd. Ik heb nooit erkenning/excuses gekregen van de gemeente Kampen. Resultaat: de acht 'jagers' hebben hun baan gehouden en ik zit ziek en berooid thuis. Het is werkelijk onverteerbaar en ziekmakend: ik ben depressief geworden, suïcidaal en moet me vanwege het opgelopen trauma laten behandelen. Met stichting Pesten op de werkvloer, waarvan ik nu ambassadeur ben, heb ik het hogerop gezocht: we hebben de Tweede Kamer gehaald met een petitie 'Stop pesten op het werk'. Deze petitie bevat een wetswijzigingsvoorstel, louter gebaseerd op het schandalige gedrag van de gemeente Kampen. De petitie is op 28/5 behandeld door vaste Kamercommissie SoZaWe in bijzijn van minister Asscher. (Asscher op 28/5 tegen mij: "Jouw verhaal is heel duidelijk bij mij doorgekomen!") Ondanks dat ik ontzettend trots ben op wat ik heb bereikt zit ik nog steeds (al twee jaar) met een berg leed thuis: ziek, werkloos, woedend. De twee dappere collega's die voor mij durfden te getuigen bij de Klachtencommissie hebben een zware tol moeten betalen. De eerste collega verloor 5 maanden na mijn vertrek haar baan, de tweede moest een jaar later ook het veld ruimen en werd na geheime bemiddeling door de burgemeester naar een andere afdeling overgeplaatst. Ook zij werden slachtoffer van dezelfde acht jagers. Vandaag wordt de burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn, herbenoemd voor zijn tweede ambtstermijn. Een burgemeester die tot op de dag van vandaag heult met de jagers, met degenen die mijn leven kapot hebben gemaakt. Het wordt tijd dat minister Asscher paal en perk gaat stellen aan deze vorm van emotionele terreur! André Horstink Voor meer info: check www.pestenopdewerkvloer.nl

Dantes040
Dantes04014 sep. 2015 - 15:08

Pesten is geinstutionaliseerd: Dit uit zich in: - Toename van Flexwerk - Representativiteit - Grote inkomensverschillen - Werken voor je uitkering - Minderheidskabinetten - Islambashen - Bureaucratie - Alle problemen in Nederland aan Wilders wijten - Rookverbod (in de horeca) etc.

anjal
anjal14 sep. 2015 - 15:08

Pesters kunnen de confrontatie met het eigen asociale gedrag niet aan, want dan hebben zij een probleem en niet degene die ze pesten.

JanB2
JanB214 sep. 2015 - 15:08

De pesters hebben mazzel dat ze mij niet in de klas hebben. Ik had ze binnen een half jaar in een burn-out of in een onhoudbare positie. Dat zeg ik nu. Met kennis achteraf. Ik was vroeger een brave leerling. Te braaf. Zo braaf dat het niet gezond meer was. Het heeft me een diep ingewortelde haat tegen pesters opgeleverd (leerling of docent maakt in dat geval niet uit). Ook een goed inzicht in hoe pesten werkt. En dat inzicht heb ik leren gebruiken. Met mij tegenover je heb je daarom tegenwoordig als pester een groot probleem. Het soort docenten zoals hierboven beschreven had bij mij dan ook geen leven meer. Je zult maar de Vries heten, leraar biologie zijn en voor een hele klas het bord openklappen en daar de leuze "DE VRIES IS EEN KILLER!" lezen. Geestig toch. Vooral voor de klas die in een deuk ligt. Niet voor mijnheer de Vries natuurlijk. Maar och, wie maalt daar nu om. Caroline Dijkman in ieder geval niet. Die maalt nergens meer om (mede door mijnheer "de Vries"). Pesters van dit kaliber moet je gewoon de grond intrappen. Hard en met hetzelfde gebrek aan mededogen waarmee ze hun collega tot zelfmoord dreven.

Bart van Oerle
Bart van Oerle14 sep. 2015 - 15:08

Nee, het is niet de schuld van het slachtoffer en hij verdient het al helemaal niet. Echter, de oplossing ligt wel bij het slachtoffer. Pesten gaat erover dat iemand op een of andere manier buiten de groep valt. Om toch een groep te kunnen vormen kunnen twee dingen gedaan worden: 1) de groep past zich aan die ene persoon aan 2) die ene persoon past zich aan de groep aan Je snapt 'm al, de groep gaat zich niet aan die persoon aanpassen, tenzij er druk van bovenaf opgelegd wordt, wat in veel gevallen niet mogelijk is. Dus komt het op het slachtoffer aan om zich net op een bepaalde manier aan te passen zodat hij in de groep geaccepteerd wordt. Hardnekkig vasthouden aan bepaalde gedachten en gewoontes passen daar dan niet bij, maar het is vaak ook weer niet nodig om je volledig te veranderen voor de groep. Een paar strategische aanpassingen zijn vaak al voldoende. Daartoe gebruik je sociaal inzicht of mensenkennis.

3 Reacties
pietdeg2
pietdeg214 sep. 2015 - 15:08

"Pesten gaat erover dat iemand op een of andere manier buiten de groep valt." En dat werkt alleen maar als die iemand wel bij die groep wil horen. Waarbij je in een klein team natuurlijk weinig keus hebt.

Roberti
Roberti14 sep. 2015 - 15:08

1) de groep past zich aan die ene persoon aan 2) die ene persoon past zich aan de groep aan We moeten dus allemaal hetzelfde zijn? Lijkt N Korea wel! Gevaarlijk ook, want wie bepaalt hoe iedereen in de groep moet zijn? En of het juist is dat van iedereen te vergen? Is er dan nog plaats voor een eigen mening? Dadelijk wordt bij geboorte al bepaald bij welke groep je mag horen.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 sep. 2015 - 15:08

Dit is een trieste manier van het slachtoffer de schuld geven. Ik heb er geen woorden voor.

CliffClavin1993
CliffClavin199314 sep. 2015 - 15:08

Het stuk van Thea Hilhorst had in een normale samenleving niet geschreven behoeven te worden, omdat het om vanzelfsprekende en elementaire menselijke waarden gaat. Fatsoen, waardigheid, samenwerking in plaats van concurrentie, en ook: wederzijds respect en een saamhorigheidsgevoel, gekoppeld aan bestaanszekerheid, die horen allemaal bij zo een normale samenleving. Maar onze samenleving is al decennia lang in het geheel niet meer normaal. Verhuftering, leedvermaak, meedogenloze concurrentie, en intense bestaansangst, uitgedrukt als redeloze afkeer, en woede, en dus ook het ontbreken van de zo nodige samenwerking, dat zijn symptomen van het verschrikkelijke psychiatrische symptoom dat neoliberalisme heet. Verval ik in herhaling? Natuurlijk. Je mag de waarheid eindeloos herhalen, totdat ook de allerdomsten onder ons een greintje van die waarheid hebben kunnen internaliseren. We kennen de cliché's van de rechtse ellendelingen allemaal: die Caroline, die was te soft, te gevoelig, ze riep het over zichzelf af, ze was niet weerbaar genoeg, en haar zelfmoord was haar eigen keuze en haar eigen verantwoordelijkheid; ze had zich kennelijk niet ferm genoeg ingevochten. Kortom: er zijn geen daders; Caroline zelf was uiteindelijk de dader, daar komt het door, en met zulke waanzinnige drogredeneringen ontwijken de échte criminelen en controleurs en de mediator en de collega's op de werkvloer elke eigen verantwoordelijkheid. Vermoedelijk slapen ze prima, en zijn ze overgegaan tot de orde van de dag, want 'er waren immers geen feitelijke misstanden aan de hand'? In de rechtse hel is iedereen bang, en aldus woedend. Bestaanszekerheid is afgeschaft, en het volgende functioneringsgesprek kan je beroepsmatige ondergang inluiden. Dus worden mensen hyena's. Als mensen onderling inwisselbaar worden, als het 'last in, first out'-idee maatgevend is, en als iedereen angstig op elkaar loert en zich afvraagt wie de volgende is die eraan gaat, dan vervallen die mensen tot roofdiergedrag, tot het principe dat heet: 'take no prisoners'. Ziedaar het mechanisme dat ook Arthur Gottlieb het leven kostte. Nu zijn domme rechtse mensen kort van memorie, maar omdat ze niet zo goed kunnen leren kunnen ze wel goed Googelen; kijk maar eens naar het lot van die man. Ondertussen zijn de neoliberalen gelukkig steeds dieper in hun eigen uitwerpselen weg aan het zinken; ik bezie dit proces met vreugde. De weg voor fatsoenlijke mensen is lang en moeilijk, maar begaanbaar. De weg van de hebzucht, de meedogenloosheid, en het pesten en de 'bullying', die loopt dood. Voor diegenen die hem desondanks gaan: pech voor jullie, zeg niet dat jullie niet gewaarschuwd waren, en de onvermijdelijke ondergang, die is nu eens wél helemaal jullie eigen schuld, keuze, en verantwoordelijkheid.

6 Reacties
Dantes040
Dantes04014 sep. 2015 - 15:08

Prachtig Frank !

Robert Follon
Robert Follon14 sep. 2015 - 15:08

Hoe moet ik jouw stuk zien? Als exemplarisch voor "Linkse Morele Superioriteitswaan"...?

HankeK
HankeK14 sep. 2015 - 15:08

Het is op zich bijzonder dat de technologische vooruitgang eerst zorgt voor menselijke verbinding doordat de wereld steeds kleiner werd en voor een toename van empathisch vermogen, maar dat het nu zorgt voor verwijdering en dus voor een afname van empathie. Om alles te wijten aan het neoliberalisme vind ik een simplificering die volledig voorbij gaat aan de dynamiek van de maatschappij. In die zin is neoliberalisme eerder een resultaat dat een oorzaak.

MollySweet
MollySweet14 sep. 2015 - 15:08

'Maar onze samenleving is al decennia lang in het geheel niet meer normaal. ' De stellige uitspraken die jij vaak doet, en de onzin die je daarmee verkondigt... Mag ik je aanraden de geschiedenis van de laatste 1000 jaar, hier in het westen, eens onder de loep te nemen, en dan te komen vertellen hoe 'normaal' (Wat is dat eigenlijk? Wie stelt de norm?) onze wereld is. Want geloof me, hij is net zo normaal als die 1000 jaar daarvoor. Jij leeft in een Disneywereld. Want: 'Het stuk van Thea Hilhorst had in een normale samenleving niet geschreven behoeven te worden, omdat het om vanzelfsprekende en elementaire menselijke waarden gaat. Fatsoen, waardigheid, samenwerking in plaats van concurrentie, en ook: wederzijds respect en een saamhorigheidsgevoel, gekoppeld aan bestaanszekerheid, die horen allemaal bij zo een normale samenleving.' Frank, die wereld bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan. Behalve dan bij het Disney-concern. Oh, en in de muziek van Michael Jackson, die had het ook altijd over zo'n ideale wereld. (Overigens is concurrentie iets om heel erg blij mee te zijn, maar ik denk niet dat jij dat snapt. Het principe dat mensen zichzelf verder duwen omdat men niet voor de ander onder wil doen, heeft ons al vele zegeningen gebracht.) Neem jezelf als uitgangspunt: ik zie jou hier regelmatig vrij fel reageren op mensen waar jij het niet mee eens bent. Wederzijds respect, daar is bij jou ook niet altijd sprake van, integendeel. Laat staan saamhorigheid met de persoon waar je fel op reageert. Als jij het al niet kunt, terwijl je er naar streeft, hoe moeten anderen dat dan waarmaken? Of ben jij ook van de school 'wijzen naar anderen'? Of denk je dat de wereld pas echt 'normaal' is als iedereen hetzelfde vindt (en dan natuurlijk jouw mening)? Ooit van 'fascisme' gehoord? Ik vind dat jij je plaatje, van die vent uit Cheers, goed hebt gekozen. Je doet me met wat je zegt, maar vooral hoe je het zegt, vaak aan dat karakter denken.

JanB2
JanB214 sep. 2015 - 15:08

Maar onze samenleving is al decennia lang in het geheel niet meer normaal. Vroeger kwamen dit soort zaken ook voor. Alleen toen waren het uitwassen, tegenwoordig hoort het kennelijk gewoon bij de dagelijkse gang van zaken.

Minoes2
Minoes214 sep. 2015 - 15:08

Frank je hebt gelijk. Kijk maar eens naar het persoonlijke voorbeeld dat ik onderaan geef als reactie op Bart van Oerle.

Roberti
Roberti14 sep. 2015 - 15:08

Hoort het ook niet bij de wet van de sterkste, zoals die ook vanuit de regering wordt gepromoot? Wie niet mee kan komen is een slappeling (labbekak), die het doelwit mag zijn van uitstoting.

1 Reactie
Peteryeh
Peteryeh14 sep. 2015 - 15:08

@Muse: 'Hoort het ook niet bij de wet van de sterkste, zoals die ook vanuit de regering wordt gepromoot?' Een ander woord voor 'pesten' is initieren. Wil je lid worden van het studentencorps, wil je je aansluiten bij de commando's...? Dan word je ontgroend en tot de grond toe afgebroken. Het is daarna helemaal aan jezelf om weer overeind te krabbelen en de stukken aan elkaar te lijmen. Sommige mensen lukt dat niet. Initieren is al zou oud als de mensheid; ouder dus ook dan regeringen.

Armagaddon
Armagaddon14 sep. 2015 - 15:08

>>> Citaat: Stop de sociale jachtpartij die pesten heet Geef niet de schuld aan het slachtoffer van pesters, want dat is de wereld op zijn kop >>> Niet de bedoeling...ik zie in de introducte met de kop een sterk eufemisme van het in wezen lafhartig probleem, dat bij de naam genoemd moet/hoort te worden: namelijk de asociale jachtpartij dat pesten heet..!!.. >>> Pesten ligt in het karakter verborgen en het gemis aan evenwichtige, humane, verantwoordelijke opvoeding...!!

1 Reactie
MollySweet
MollySweet14 sep. 2015 - 15:08

'>>> Pesten ligt in het karakter verborgen en het gemis aan evenwichtige, humane, verantwoordelijke opvoeding...!!' Of nog honderd andere redenen... Wat moet jouw wereld lekker overzichtelijk zijn, alles is zo heerlijk simpel. Het is of dit, en anders is het dat. Heerlijk.

richarrd
richarrd14 sep. 2015 - 15:08

Het schijnt dat het empathisch vermogen van mensen aan het afnemen is in het westen. Omdat mensen in steden steeds meer geisoleerd en alleen leven (op kantoor bijvoorbeeld denk ik), raken ze uiteindelijk het vermogen kwijt om voor andere mensen te voelen. Ze gaan te weinig met andere mensen om. Zo lang als het empathisch vermogen af blijft nemen, zal het pesten alleen maar toenemen lijkt me. time.com/4033287/empathy-improve-life/ of 3 ways empathy can improve your life. TIME

1 Reactie
richarrd
richarrd14 sep. 2015 - 15:08

...door het verlies, en gebrek van empathie individualiseert een samenleving. De individualisering zorgt weer voor nog minder empathie.

Bart van Oerle
Bart van Oerle14 sep. 2015 - 15:08

Tja, het klinkt inderdaad wel als een erg vervelend verhaal. Het kan natuurlijk dat het op sommige plekken gewoon ondoenlijk is om normaal met elkaar om te gaan. Dan blijf er toch bij, gewoon stemmen met de voeten, kom ik zo nog op terug. "Die guldenmiddenweg is er niet. Indien die er was was het niet zover gekomen." Als je de verkeerde weg neemt (vol in de strijd gaat) dan kom je niet op de gulden middenweg terecht. Dat jullie die niet hebben genomen, wil dus niet zeggen dat hij er niet was. "Ontslag nemen is niet simpel als er geen andere baan te vinden is je zit per direct zonder middelen van bestaan." Nee, dat is ook niet simpel, maar als ik het zo lees, directie collega's alles bij elkaar, als je nergens steun vindt, dan is dat toch gewoon de enige optie. En dan zal je even door moeten bijten, goedkoper wonen of bij je ouders intrekken, weet-ik-veel, maar dan DOE je in ieder geval iets. Dan neem je je eigen leven in de hand en ga je op een positieve manier verder. Wie wil er nou in strijd zijn? Wie wordt daar gelukkig van? Accepteer dat er dingen zijn in het leven, eikels en puur op zelfbehoud ingestelde instanties, die je niet kan veranderen en richt je aandacht op de dingen waar je wel invloed op hebt. Dat doet een mens goed. "Je uit de voeten maken versterkt overigens datgene wat niet versterkt dient te worden zowel bij het slachtoffer niet, het gevoel van machteloosheid." Daar ben ik het dus mee oneens. Juist door weg te gaan en je leven in je eigen hand te nemen, voel je je sterk en dus niet machteloos. "Oogjes dicht en snaveltjes toe is het devies gebleken. En wat maakt dat van ons? Precies.." Neoliberalen? Hyena's? Sorry, ik begrijp niet waar je hier op doelt. "In die zin heeft Frank Lenssen geheel en al gelijk en Molly Sweet niet." Ik begrijp niet in welke zin je Frank Lenssen gelijk geeft en Molly niet, misschien wil je dat nog eens uitleggen. Wat ik wel weet is dat zoals Molly schrijft, Frank het stuk van Thea misbruikt om zijn gebruikelijke kritiek op de zogenaamde neoliberale maatschappij te spuien. Hij gebruikt dit onderwerp 'pesten' voor zijn eigen doel over de ruggen van jullie, jij, Thea en andere die dit soort zeer vervelende zaken hebben meegemaakt. Het enige dat jij ziet is dat hij tegen pesten is en dat pesters foute mensen zijn en daarom ben je het met hem eens, maar hij is dus verre van een medestander van jullie. En zijn tekst zal op geen enkele wijze bijdragen aan het verminderen van pesten. Frank is een valse vriend, vergis je niet. Roepen om stoppen met pesten (zie titel) is hetzelfde als roepen om te stoppen met oorlog voeren. Een kinderlijke wens die weinig stand houdt in de realiteit. Het enige wat ons rest is om er op een handige manier mee om te gaan. Daarom is het ook belangrijk dat kinderen voor zichzelf leren opkomen en dat docenten/ouders niet ingrijpen bij pesten. Zo leert het kind aan de ene kant dit soort zaken zelf op te lossen en aan de andere kant ook een stuk mensenkennis waarin hij snel kan herkennen welke persoon eerlijk tegen hem is en welke dat in werkelijkheid niet is. Het is uiterst belangrijk dat onze kinderen deze les niet ontnomen wordt, anders krijgen we in de toekomst alleen nog maar meer gevallen van wat uw kind overkomen is.

4 Reacties
CliffClavin1993
CliffClavin199314 sep. 2015 - 15:08

Bart van Oerle schreef: _____ "Roepen om stoppen met pesten (zie titel) is hetzelfde als roepen om te stoppen met oorlog voeren. Een kinderlijke wens die weinig stand houdt in de realiteit. Het enige wat ons rest is om er op een handige manier mee om te gaan. Daarom is het ook belangrijk dat kinderen voor zichzelf leren opkomen en dat docenten/ouders niet ingrijpen bij pesten. Zo leert het kind aan de ene kant dit soort zaken zelf op te lossen en aan de andere kant ook een stuk mensenkennis waarin hij snel kan herkennen welke persoon eerlijk tegen hem is en welke dat in werkelijkheid niet is. Het is uiterst belangrijk dat onze kinderen deze les niet ontnomen wordt, anders krijgen we in de toekomst alleen nog maar meer gevallen van wat uw kind overkomen is." _________ Ik maak hier ernstig bezwaar tegen. Als mensen met (hopelijk) een natuurlijk gezag over kinderen niet ingrijpen, dan leren kinderen niet 'voor zichzelf op te komen', en hun zaken 'zelf op te lossen'. In pedagogisch opzicht is dit gevaarlijke flauwekul. Kinderen zijn kinderen. Ze hebben voorbeeldfiguren nodig die ze kunnen vertrouwen, en die bij misstanden in kunnen grijpen. Pas dan leren ze dat de menselijke verhoudingen in hun eigen wereldje een riskante wanorde en chaos kunnen zijn. En dat dat helemaal niet hoeft. Van Oerles passieve quasi-oplossing leidt tot toenemende agressie, tot 'hard terugmeppen' door kleuters als een mooie vooropleiding tot deelname aan de maatschappij; en ook tot de feitelijke uitkomst dat kinderen met genetische aanleg daarvoor hun hele leven lang gestraft kunnen worden met klinische angststoornissen, depressies, en mogelijk een neiging tot suïcialiteit. Die laatsten zullen op school waarschijnlijk overkomen als vredelievend, zich op de achtergrond houdend, en schuw. Het is het recht van de sterkste, de domste schreeuwers en pesters overwinnen. Niet de meest intelligenten en gevoeligsten. Ziedaar een vrijwel perfecte analogie met de neoliberale maatschappij van zekere 'volwassenen', ook hier present. Pesters moeten leren, omdat ze een infantiele en gevaarlijke persoonlijkheidsstructuur hebben; niet hun slachtoffers. Dat is het wel zo'n beetje, nou ja, als van Oerle mij als een valse vriend ziet, dan kan ik die kwalificatie zelf best als een lofprijzing zien, juist omdat ze uit de verkeerde hoek komt, als U begrijpt wat ik bedoel.

Minoes2
Minoes214 sep. 2015 - 15:08

Vol met aanname's. Natuurlijk volg je allereerst de gulden midden weg. Helaas .... Ik ga verder dan ook niet meer in op je reactie.

Minoes2
Minoes214 sep. 2015 - 15:08

Sommigen vinden dat het prima is als de macht van het kwaad regeert. Want daar draait het in de praktijk om macht...genomen en gegeven macht. Machtige instituties die de ogen sluiten of er aan meedoen. Waarom laten we misdadigers eigenlijk nog opsluiten als ze toch geen slachtoffers kunnen maken.

Minoes2
Minoes214 sep. 2015 - 15:08

"Als je de verkeerde weg neemt (vol in de strijd gaat) dan kom je niet op de gulden middenweg terecht. Dat jullie die niet hebben genomen, wil dus niet zeggen dat hij er niet was." Wat een rare gevolgtrekkingen heb jij toch, het lijkt hier wel of je wil winnen i.p.v. normaal van gedachten wisselen. Feit is natuurlijk en dat kun je uit alles opmaken dat wij juist wel getracht hebben die gulden middenweg te nemen anders wisten we niet dat die er niet was.

Bart van Oerle
Bart van Oerle14 sep. 2015 - 15:08

Zelf ben ik nauwelijks gepest in mijn jeugd, maar ik hoorde een tijdje terug wel een verhaal van een vriendin dat een voorbeeld is van hoe mijn idee van omgaan met Pesten. Mijn vriendin, laten we haar Maaike noemen, is nu een jaar of 30 en is gedurende de hele basisschool stelselmatig gepest. Ze sprak het dialect daar niet, dat was een reden en ze kon goed leren, maar verder niet echt duidelijk waarom ze nou gepest werd. Haar vader was een militair en heeft altijd tegen haar gezegd:"Dit is jouw probleem, je zult er zelf mee om moeten leren gaan. Ik ga niet ingrijpen of naar de docent om erover te praten, maar ik kan je wel advies geven hoe ermee om te gaan." Dus tja ze werd gepest en ze had er maar mee om te gaan. In één verhaal vertelde ze met trots hoe ze, toen ze door een groepje het water ingegooid werd, een ander meisje ook het water mee in kon trekken. Ik nat, zij ook nat! Dat meisje ging vervolgens wel naar haar moeder, moeder op hoge poten naar de leraar want Maaike pestte haar en de grap was dat vervolgens dat meisje weer door de groep gepest werd, want ja, je moeder erbij halen is natuurlijk 't slapste wat je kan doen. Jaren later, zo'n 15 jaar, komt ze op een reunie deze oud klasgenoten weer tegen. Een paar lijken niks geleerd en beginnen net als vroeger wat pestende opmerkingen te maken. Maaike moet er om lachen en denkt:"Ongelofelijk, die hebben na al die jaren niks geleerd, naja geen aandacht aan scheken." Maaike is er op deze manier dus volledig overheen gegroeid en heeft nu totaal geen last van het pesten dat ze heeft meegemaakt. Dan moet ik terugdenken aan het programma van RTL4 over pesten, waarin een 35 jarige vrouw teruggaat naar haar middelbare schoool en haar vroegere pesters met haar verhaal confronteert. Die jongens, de pesters, konden zich haar of het pesten nauwelijks herinneren. Zij had nog dagelijks last van het gepest van vroeger.. Hoe die vrouw is opgevoed werd niet duidelijk, maar ik kan me niet voorstellen dat ze geen vader had zoals Maaike had. Waarschijnlijk had ze ouders die het voor haar opnamen, die naar de docent gingen om dit probleem op te lossen etc. etc. Maar goed, dit is natuurlijk gissen en wellicht heb ik het volledig fout, maar dit lijkt me een duidelijke anekdote van hoe mijn visie in de praktijk kan uitpakken.

1 Reactie
Bart van Oerle
Bart van Oerle14 sep. 2015 - 15:08

"maar ik kan me niet voorstellen dat ze geen vader had zoals Maaike had" Dat moet zijn: maar ik kan me niet voorstellen dat ze EEN vader had zoals Maaike had.