Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Stikstoftragedie: een drama in veel bedrijven

  •  
17-12-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Boeren demonstreren in Den Haag
De stikstofproblemen komen niet uit de lucht vallen. 29 jaar geleden, op 15 december 1990, kopte de Volkskrant al: ‘Stikstofprobleem is kwestie van verkwisting’.
Deze week in uw theater: de Eerste Kamer die met stoom en kokend water de Meststoffenwet en de Spoedwet Stikstof behandelt. Het decor: een Binnenhof dat zich meer en meer hult in crisissfeer onder dreiging van boerenblokkades van gemotoriseerde actiegroepen, die grote woorden spreken en zelfs vergelijkingen met hongerwinter niet schuwen. De opgaves waarvoor we ons als samenleving gesteld zien en het gevoel dat daarover bij boeren leeft worden zelfs vergeleken met de holocaust. Dat is niet alleen ongepast, maar het getuigt ook van een schrikbarend gebrek aan politiek geheugen. Steeds duidelijker wordt dat de politiek decennialang haar verantwoordelijkheid voor zich heeft uitgeschoven en daarmee een onverantwoord voorschot heeft genomen op een zeer onzekere toekomst.
De stikstoftragedie is een drama in veel bedrijven. Met in de hoofdrollen de opeenvolgende kabinetten van keizers die geen kleren aan hebben. Zoals de acteurs van Rutte III die doen alsof de onvoorziene uitspraak van de Raad van State op 29 mei een grote verrassing was. Terwijl 29 jaar geleden, op 15 december 1990 de Volkskrant al kopte: ‘Stikstofprobleem is kwestie van verkwisting’. De ministers Alders (PvdA) en Maij-Weggen (CDA) gaven aan dat de noodzakelijke terugdringing van stikstof en fosfaat met 50 procent ‘a hell of a job’ zou gaan worden en ‘waarschijnlijk niet gehaald zou gaan worden’.
stikstofprobleem
Ook toen was dat al geen verrassing. In het rapport Zorgen voor Morgen van het RIVM, verschenen in 1988, werd duidelijk dat het fosfaatprobleem voor 90 procent en het stikstofprobleem voor 80 procent aan de landbouw moest worden toegeschreven.
De commissie met de Wageningse wetenschapper J. Spiertz adviseerde in 1990 tot een zeer drastische aanscherping van het mestbeleid. Het Landbouwschap protesteerde tegen de financiële gevolgen voor de sector. In 2000 zou het mestbeleid de boeren al 900 miljoen gulden gaan kosten en daar zou nu nog eens 450 miljoen gulden bij komen, zo lezen in De Volkskrant van 1990.
Vanuit de milieubeweging werd een halvering van de veehouderij bepleit, zoals nadien door vele wetenschappers is doorgerekend en bevestigd. Maar de partijen die de belangen van de agrarische sector in het parlement zeggen te bepleiten, wilden van geen enkele vorm van inkrimping weten en bleven maar wijzen op de vermeende bijdrage die de agrarische sector aan de Nederlandse economie zou leveren.
Daarbij wordt al decennia voorbij gegaan aan het feit dat landbouw in z’n huidige vorm veel meer maatschappelijke kosten met zich meebrengt dan opbrengsten. Kosten die we als samenleving moeten opbrengen, terwijl de opbrengsten blijven hangen bij de agro-industrie, Rabobank, supermarkten en enkele grote cowboys onder de boeren.
Let wel, we spreken over begin jaren ’90. De tractoren waarmee nu wegen geblokkeerd worden en gedreigd wordt een minihongersnood te veroorzaken, waren toen nog niet aangeschaft. Alle investeringsbeslissingen waar nu over geklaagd wordt, waren nog niet aangegaan. Natuurlijk, er was applaus vanuit CDA en VVD die boeren aanmoedigden fors te investeren in de megamorfose van het Nederlandse platteland. En ook de Rabobank voelde zich daardoor gesterkt om boeren onverantwoorde kredieten te verstrekken.
Een plofbeleid op de pof, waarbij Nederland zich ontwikkelde als de slager en de melkboer van de wereld, ten koste van toekomstige generaties en ten koste van dieren, natuur en milieu.
Een varken – wisten we toen al – produceert in zijn korte leven 100 kilo vlees en ten minste 500 kilo mest, waarvoor de grondstoffen worden aangevoerd ten koste van het Braziliaanse regenwoud. Voor onze veehouderij was wereldwijd een landbouwareaal nodig dat zeker vijf keer zo groot was als wat we in Nederland voorhanden hadden. En daarvoor werd niet alleen de natuur, het milieu en de volksgezondheid elders bedreigd, maar ontstond letterlijk stront aan de knikker in eigen land. Ex-minister Veerman van landbouw Cees Veerman (CDA) formuleerde het na zijn aftreden zo: “Het systeem is vastgelopen. We importeren grote hoeveelheden veevoer, we exporteren grote hoeveelheden varkens en met de rotzooi blijven we hier zitten.”
De Spoedwet Stikstof is helemaal niet spoedeisend, maar is er vooral op gericht om de vergunningverlening voor economische activiteiten weer makkelijker te maken; met natuurbescherming en transitie in de landbouw heeft het weinig te maken.
De Meststoffenwet is geen manier om boeren te helpen aan een nieuwe uitzonderingspositie van Europese wetgeving, maar een manier om jarenlang wanbeleid en wetsovertreding onder een tapijt van raaigraswoestijnen te vegen, die tegenwoordig onze weilanden vormen: groen maar volstrekt onleefbaar voor veel dieren en planten.
En zo duurt de tragedie voort. Tijd dat het doek valt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (50)

JanB2
JanB218 dec. 2019 - 7:24

Dat krijg je ervan. Je kunt de problemen wel voor je uit blijven schuiven maar op een gegeven moment knal je dan tegen een muur op. En zover is het nu.

Gi Raf
Gi Raf17 dec. 2019 - 19:20

Dat de PvdD tegen deze stikstofwet gaat stemmen is nog te billijken. Maar dat ''progressieve'' gedogers die gewoonlijk Rutte3 in kritieke situaties in het zadel houden ook tegen stemmen is nogal hypocriet. Die tegenstem is alleen voor de buhne. Het is immers in de achterkamertjes van de elite al beklonken dat een collega gedoger het gedoogstokje even overneemt van de ''progressieven'' zodat Rutte3 gegarandeerd niet in de problemen komt.

3 Reacties
Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 20:23

Als deze "Spoedwet Stikstof" aan de rechter wordt voorgelegd, dan gebeurt hetzelfde als met het PAS-beleid: Menee, menee, tekeel oefarsien.

Gi Raf
Gi Raf17 dec. 2019 - 21:23

Nu maar hopen dat je gelijk hebt Kato. Dit soort politieke oplossingen uit achterkamertjes kosten alleen maar dik poen aan subsidie en brengen een beter klimaat niet dichterbij. Wat we nodig hebben zijn pragmatische oplossingen.

johannn2
johannn218 dec. 2019 - 7:42

Gi Raf, Jij stelt: "Wat we nodig hebben zijn pragmatische oplossingen." KLopt. De combinatie van pragmatisch en oplossen. vat we momenteel zien is wel pragmatisch, maar geen oplossingen. Oftewel: business as usual. We hollen als lemmingen naar de afgrond. (Alleen blijken lemmingen dat helemaal niet te doen. Maar wij dus wel.) .

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 16:49

"De kaart die op dit moment het meest wordt gedeeld is afkomstig van een artikel van het AD van 10 september. Dit artikel gaat over een wetenschappelijk onderzoek, waaruit bleek dat mogelijk één op de vijf astmagevallen bij kinderen veroorzaakt wordt door luchtvervuiling. De auteurs van het onderzoek zien volgens het AD met name stikstofdioxide (NO2) dat door auto's en industrie wordt uitgestoten als "grote boosdoener voor kinderen met deze longziekte". Om deze reden voegde de krant een kaart met de concentratie stikstofdioxide in Europa toe aan het artikel. De kaart gaat dus niet over de huidige stikstofdiscussie De tweede stof die een belangrijke rol speelt is ammoniak. Dit wordt volgens dezelfde emissieregistratie juist vooral door de landbouw uitgestoten. 86 procent van de in Nederland uitgestoten ammoniak is afkomstig van de landbouw. Deze stof is niet op de Facebook-kaarten te zien. https://www.nu.nl/nucheckt/5991783/nucheckt-kaart-die-bewijst-dat-vee-weinig-stikstof-uitstoot-onvolledig.html

7 Reacties
Henk Tuinman
Henk Tuinman17 dec. 2019 - 18:46

Katootje De discussie gaat over stikstof. Dan heb je het over NH3 en NOx. Je zult beide kaarten over elkaar heen moeten leggen. En dan nog weegt NH3 zwaarder dan NOx. En facebook als bron ????

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 20:18

Henk tuinman - Ammoniak is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met als brutoformule NH3 - Wikipedia "En facebook als bron ????" Ja, ik moest er ook om lachen. Stheno probeerde op die manier de kluit te belazeren. Jij probeert tenminste alleen maar om verwarring te scheppen: "En dan nog weegt NH3 zwaarder dan NOx." ????

Henk Tuinman
Henk Tuinman17 dec. 2019 - 21:25

@katootje. NH3 weegt inderdaad zwaarder dan NOx. Zelfs jij moet dat kunnen opzoeken. Vandaar dat in de stikstof (N) discussie NH3 meer invloed heeft in kg dan NOx in kg. Jij refereert aan kaartjes op facebook. Ga gewoon even de bron opzoeken en laat facebook lekker facebook zijn.

Henk Tuinman
Henk Tuinman17 dec. 2019 - 21:43

Uit een betrouwbare bron: In 2017 stootte Nederland ongeveer 132 miljoen kg NH3 en 242 miljoen kg NOx uit. Omgerekend is dat 109 miljoen kg stikstof (N) uit NH3 (60%) en 74 miljoen kg N uit NOx (40%) en dus 183 miljoen kg N totaal.

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 22:51

Henk Tuinman - Dat is juist, want die getallen komen uit het "Factsheet emissies en depositie van stikstof in Nederland" van de Tweede Kamer. Het gaat om een studie van TNO, die vaststelt: "De Nederlandse emissies van de totale hoeveelheid stikstof per hectare zijn het hoogst van Europa, bijna vier keer de gemiddelde waarde. De Nederlandse stikstofemissies omvatten voor 60% emissies van ammoniak (NH3) en voor 40% emissies van stikstofoxiden (NOx). De landbouw is verantwoordelijk voor 61% van de totale uitstoot van stikstof. Dit komt voornamelijk door de uitstoot van ammoniak NH3 (52%) vanuit mest, en in mindere mate door de emissie van NOx emissies vanuit kassen, mesttoediening en landbouwwerktuigen (9%). Daarnaast dragen wegverkeer (15%), Industrie (9%), niet-wegverkeer (6%) en huishoudens en kantoren (6%) ook substantieel bij aan de totale stikstof emissies in Nederland." Heb je nog meer afleidingsmanoeuvres in huis?

JanB2
JanB218 dec. 2019 - 7:27

@ Tuinman x=2. Niks mis mee.

JanB2
JanB218 dec. 2019 - 7:33

NH3 weegt inderdaad zwaarder dan NOx. Zelfs jij moet dat kunnen opzoeken. Vandaar dat in de stikstof (N) discussie NH3 meer invloed heeft in kg dan NOx in kg. Wartaal. Zonder het woordje "vandaar" zou het nog érgens op slaan. Of wil je ook nog beweren dat een NH3 molekuul een grotere massa heeft dan een NOx molekuul (waarbij x=1,2 in de praktijk)? In dat geval kan het allemaal de spreekwoordelijke papierversnipperaar in.

Andy JPL
Andy JPL17 dec. 2019 - 16:36

[ De ministers Alders (PvdA) en Maij-Weggen (CDA) gaven aan dat de noodzakelijke terugdringing van stikstof en fosfaat met 50 procent ‘a hell of a job’ zou gaan worden en ‘waarschijnlijk niet gehaald zou gaan worden’.] Dan nu even van de Wageningen University Research afdeling (https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Stikstof-1.htm) ***************Feitelijk speelt de stikstof problematiek al sinds het begin van de jaren 80, toen er politiek zeer veel aandacht was voor zure depositie, populair “zure regen”. Zure depositie, in natte vorm (regen) en droge vorm (gassen, deeltjes) bestaat uit zwaveldioxide (SO2), NOx en NH3. Naast zwavel, wat sinds 1980 met meer dan 80% is gedaald, ging het toen al om hetzelfde stikstofprobleem. Sindsdien heeft de Nederlandse overheid dan ook getracht de stikstofuitstoot te verminderen. En vanaf 1990 ís de stikstofuitstoot ook meer dan gehalveerd. Daarbij daalt de NOx-uitstoot al dertig jaar gestaag, maar de afname in de uitstoot van NH3 is sinds ongeveer 2010 gestagneerd.**************************** Met andere woorden..... Het is dus wel gelukt en dat de Trekkers van nu toen nog niet bestonden is maar goed ook, want ze zijn nu een stuk schoner. Verder lost het pesten van boeren niet veel op. We hebben het hierbij over 1 soort stikstof waar zij verantwoordelijk voor zijn en dan nog is sowieso 60% van de totale uitstoot van Nederlandse afkomst. 40% komt aanwaaien. De veehouderij in zijn totaal is ook maar verantwoordelijk voor 60% van de ammoniac uitstoot. Dit wordt gecomenseerd doordat we met elke mol winst weer teniet gaan doen door het land vol gaan bouwen om de bevolkingsgroei aan te kunnen die met zijn allen ook weer stikstof uitstoten. Het heeft dus positieve gevolgen om de veehouderij aan te pakken dus gaat het om boertje pesten.

1 Reactie
Henk Tuinman
Henk Tuinman17 dec. 2019 - 19:00

Andy. NH3 uitstoot mag echt wel minder worden. Net als NOx. En bij NH3 zit de paradox. Er wordt soja en andere bronnen van NH3 ingevoerd, maar dat gaat met name naar varkens 15% en pluimvee. Koeien zijn de grootste uitstoter 49% van NH3 terwijl die met name gras en mais uit nederland eten. En dan de depositie: grasland en andere landbouwgewassen nemen veel op. 45% van het totaal. 35% is aan het buitenland toe te kennen. Huishoudens stoten trouwens ook iets meer uit dan ze opnemen.

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 14:10

In de periode 1990-2017 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Ondanks dat de Nederlandse landbouwsector de emissies sinds 1990 meer dan heeft gehalveerd, is de intensiteit van ammoniakemissie per hectare landbouwgrond nog 60 kg ammoniak en daarmee de (op Malta na) hoogste in de EU. De totale emissie van ammoniak in Nederland bedroeg in 2017 afgerond 132 miljoen kg, en ligt daarmee boven het vastgestelde EU-NEC plafond van 128 miljoen kg vanaf 2010 (EU, 2001); de land- en tuinbouw droeg aan dit totaal 114 miljoen kg bij. https://www.clo.nl/indicatoren/nl0101-ammoniakemissie-door-de-land--en-tuinbouw

3 Reacties
Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 14:21

De emissie van ammoniak is de afgelopen 20 jaar amper gedaald en stijgt in de laatste jaren zelfs weer. De periode van 30 jaar wordt moedwillig gekozen omdat in de jaren '90 wel sprake is geweest van een drastische aanpak in verband met de zure regen. Die periode wordt nu gekozen om te verhullen dat er in de laatste 20 jaar niets meer aan gedaan is.

itsme3
itsme317 dec. 2019 - 16:13

@Katootje Mijn complimenten dat u toch wat dieper naar de feiten hebt gekeken. U heeft gelijk dat een significant deel van de reductie in de eerste tien jaar sinds 1990 heeft plaatsgevonden. Op zich is dat in deze context echter niet relevant, omdat het bovenstaande verhaal over de periode sinds 1990 gaat en niet of de periode sinds 2000. U het mis dat er de laatste 20 jaar niets meer is gedaan. Integendeel, er is heel veel gedaan. Maar een deel van de besparing is opgegaan aan (veel) meer auto's op de weg en de significante groei van het aantal stuks vee. Per auto en per dier is de uitstoot van stikstof nog steeds aanzienlijk gedaald.

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 23:07

"U het mis dat er de laatste 20 jaar niets meer is gedaan" alleen heeft het niets veranderd, terwijl dat wel had gemoeten. Het verhaaltje dat de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen, is gewoon misleiding, want dat was in de periode voor het jaar 2000. TNO: "De Nederlandse emissies van de totale hoeveelheid stikstof per hectare zijn het hoogst van Europa, bijna vier keer de gemiddelde waarde." Nou kun je kort lullen en kun je lang lullen, maar dat verandert niets aan het feit dat dit zal moeten veranderen

Jaap1002
Jaap100217 dec. 2019 - 11:34

Hier kan ik van harte achter staan! De mestproblemen zijn niks nieuws. Boeren zijn willens en wetens (onder aanvoering van het CDA) een doodlopende weg in geslagen en janken nu om miljarden van de belastingbetalende burger. Zeker een varkenshouder verdient niks anders dan een koude sanering.

vdbemt
vdbemt17 dec. 2019 - 11:24

Te PAS en te ONpas gaat dit kabinet. economy-blinded, lichtgehinderd, gewoon door. Zeker: tijd dat het doek valt.

Thuru
Thuru17 dec. 2019 - 10:39

Niet een extra reden om de Nederlandse norm te laten voor wat het is en de norm van Duitsland te nemen en te handhaven. Dat geeft ook wat meer lucht. Nederland hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Wat Nederland bespaart geeft stoot China meer dan het honderdvoudige uit.

3 Reacties
Karingin
Karingin17 dec. 2019 - 11:33

Ook jij snapt er de ballen van. Stikstofuitstoot in China erbij halen, tuurlijk joh.

Martin108
Martin10817 dec. 2019 - 11:36

Gewoon stug doorgaan met whataboutisme en ja-maar-onze-concurrentiepositie, dan komt t vanzelf goed. Met een norm naar boven bijstellen is de natuur niet gered. Tenzij je een land vol raaigras en brandnetels ook natuur vindt.

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 13:09

En in China kunnen ze wel wat extra mest gebruiken, want daar moeten ze het nog steeds met kunstmest doen. Als je daar bij iemand gaat eten, dan moet je boeren om te laten zien hoe lekker je het vind en vervolgens de grote boodschap gaan doen, om de gastheer niet te beroven van waardevolle meststoffen.

itsme3
itsme317 dec. 2019 - 10:30

Het stikstofprobleem komt inderdaad niet ui tde lucht vallen. Vandaar dat de uitstoot de afgelopen dertig jaar met ongeveer tweederde is verminderd. Het huidige stikstofprobleem wordt echter niet veroorzaakt door de uitstoot van stikstof, maar door de wetgeving die onrealistische grenzen stelt. In het buitenland hebben ze dat slimmer opgelost.

24 Reacties
vdbemt
vdbemt17 dec. 2019 - 11:32

De klok en de klepel. De landbouworganisatie zegt: De stikstoftoename (waarvan zij onderkennen dat die er IS) komt niet door de boeren. De boeren hebben de stikstofuitstoot de afgelopen jaren met 65% verminderd. Dan heb je het dus niet over de uitstoot door andere sectoren. EN het verhindert niet de situatie, dat de veeteelt ALSNOG voor het grootste deel verantwoordelijk is.

Karingin
Karingin17 dec. 2019 - 11:32

Je hebt geen idee waar je 't over hebt. Onze normen worden bepaald door de staat van de natuur, en die is ontzettend slecht, Over die verminderde stikstofuitstoot, kun je dat onderbouwen? Ik vind daar geen cijfers over. Bovendien is het sinds kort mogelijk via satelliet te meten en het blijkt veel meer vervuild te zijn dan tot nu toe werd berekend (en dus niet gemeten!).

Jaap1002
Jaap100217 dec. 2019 - 11:36

Itsme, Heeft u wel eens bedacht dat de stikstof uitstoot in natuurgebieden NUL dient te zijn? Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland is dat noodzaak. En wel per onmiddelijk.

Van Tax
Van Tax17 dec. 2019 - 12:05

@Karin Zie pbl voor de verminderde uitstoot van stikstof. https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2012/integraal-stikstof/trend-stikstofemissies-nederland-tussen-1990-en-2010 het probleem is dat "stikstof" niet zozeer vervuild, maar een meststof is, en dat die mest de biodiversiteit aantast in de Nederlandse natuurgebieden/natura2000. De grap is natuurlijk dat als er minder natura 2000 gebieden waren aangewezen er een minder groot probleem zou zijn -op papier en dus in de politieke werkelijkheid. Met de praktijk is niemand begaan. Als je het praktisch bekijkt...

Stheno
Stheno17 dec. 2019 - 12:30

Karin, Bij deze: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7062/table?fromstatweb Wat betreft die satelliet beelden: als je goed kijkt zie je dat de NOx niet zozeer bij het boerengebied zit maar bij dichtbevolkte stukken NL Net zoals het Ruhrgebied en ook Londen en Parijs. NL is nu eenmaal een dichtbevolkt landje en dat neemt alleen maar (flink) toe dus de uitstoot gaat dan niet minder worden tenzij je een rem zet op bevolkingsgroei.

itsme3
itsme317 dec. 2019 - 12:31

"Je hebt geen idee waar je ’t over hebt. Onze normen worden bepaald door de staat van de natuur, en die is ontzettend slecht," U blijkbaar ook niet als ie niet eens op zoek gaat naar de feiten. Voor wat betreft NOx, de cijfers van het RIVM: https://www.rivm.nl/stikstof En voor wat betreft Ammoniak de cijfers van het CBS: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0101-ammoniakemissie-door-de-land--en-tuinbouw

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 13:03

"Vandaar dat de uitstoot de afgelopen dertig jaar met ongeveer tweederde is verminderd." Yep, per koe... Hij kan liegen alsof hij Trump heet.

itsme3
itsme317 dec. 2019 - 13:48

@Katootje "Hij kan liegen alsof hij Trump heet." Ik vind uw referentie aan Trump wel leuk. U bent precies de extreem-linkse versie van Trump, Inhoudsloos, feitenvrij en vooral veel onderbuik.. Voor u wellicht interressant om de links naar N0x en NH3 uitstoot in het bovenstaande bericht eens te bekijken

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 14:17

De link van Stheno laat niet de satelietbeelden zien die zijn beweringen ondersteunen en de feiten die gepubliceerd worden in de links die itsme geeft staan haaks op zijn beweringen.

vdbemt
vdbemt17 dec. 2019 - 14:33

@itsme. Interessante links. het laat zien dat de uitstoot sinds 1990 is afgenomen. TOT 2013. Sindsdien neemt het weer toe."Als gevolg van de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 nam de melkveestapel flink toe." "De ammoniakemissie is in 2017 met 4 kiloton toegenomen ten opzichte van 2016. De toename komt door het hogere gehalte aan stikstof in de mest van rundvee in 2017" De uitstoot is minder dan in 1990. Maar al die tijd heeft het natuurlijk wel schade aangericht. Het is minder maar nog altijd desastreus. " Nederland heeft als doelstelling om in 2020 een broeikasgasuitstoot te hebben die 25 procent onder het niveau van 1990 ligt." En daar zitten we nog niet. Daar komen we ook niet als we dit kabinet haar gang laten gaan. Die hebben namelijk nog niets werkends bedacht.

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 15:31

"het laat zien dat de uitstoot sinds 1990 is afgenomen. TOT 2013." Eigenlijk alleen maar tot het jaar 2000, daarna is de vaart er uit.

Stheno
Stheno17 dec. 2019 - 15:45

Katootje, Goed opgemerkt van je. Bij Karin vermoed ik dat ze de reacties niet leest als het niet in haar straatje past (o.b.v. eerdere ervaringen zeg ik dit). Maar laat het nou ook niet de bedoeling zijn dat de 2 alinea's bij elkaar horen. De tabel is ter referentie. In de volgende alinea beschrijf ik de foto's waar Karingin het over heeft. Het leek me niet nodig ze te posten aangezien ze heel makkelijk te vinden zijn. Maar vooruit, omdat jij t bent: https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/CO2-uitstoot-in-beeld-dankzij-tropomi Ik heb 2 steden genoemd hierboven, maar je kunt vast wel wat andere steden bedenken die op de plek van de rode stippen liggen. (oh en laat je niet in de luren leggen door de titel van de link; de foto links geeft de NO2 concentraties aan in Europa)

Bert de Vries
Bert de Vries17 dec. 2019 - 16:29

Itsme, de hoofdoorzaak van het huidige stikstofprobleem is niet de stikstofproductie met de doelbewuste constructie qvan een misleidende PAS. Al tijdens de vormgeving daarvan werd er van binnen en van buiten de overheid op gewezen dat de PAS juridisch onhoudbaar was. Maar ervaring met leugen en bedrog maakte het toemalig kabinet (Rutte2) ziende blind en horende doof. De zeldzame gedreven burger die een rechtszaak forceerde en won, verdient in deze alle credits.

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 16:46

"Nitrogen Dioxide (NO2) is one of a group of highly reactive gases known as oxides of nitrogen or nitrogen oxides (NOx). Other nitrogen oxides include nitrous acid and nitric acid. NO2 is used as the indicator for the larger group of nitrogen oxides. NO2 primarily gets in the air from the burning of fuel." De tweede stof die een belangrijke rol speelt is ammoniak. Dit wordt volgens dezelfde emissieregistratie juist vooral door de landbouw uitgestoten. 86 procent van de in Nederland uitgestoten ammoniak is afkomstig van de landbouw. Deze stof is niet op de Facebook-kaarten te zien - https://www.nu.nl/nucheckt/5991783/nucheckt-kaart-die-bewijst-dat-vee-weinig-stikstof-uitstoot-onvolledig.html Het leek me niet nodig om dat te posten aangezien dat heel makkelijk te vinden is, maar aangezien jij maar blijft doorgaan om de kluit te belazeren....

itsme3
itsme317 dec. 2019 - 16:55

@vdbemt "Nederland heeft als doelstelling om in 2020 een broeikasgasuitstoot te hebben die 25 procent onder het niveau van 1990 ligt.” En daar zitten we nog niet. " Het is mij een raadsel waarom u ineens op broeikasgasuitstoot overstapt, terwijl het onderwerp stikstof is. Die twee hebben totaal niets met elkaar te maken. Stikstof is een milieuprobleem, broeikasgas een klimaatprobleem.

Henk Tuinman
Henk Tuinman17 dec. 2019 - 18:05

@allemaal Begrijpen jullie het verschil in NH3 en NOx? En dan de algemene noemer stikstof of N.

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 18:35

Katootje - Goed opgemerkt van je.

Stheno
Stheno17 dec. 2019 - 19:19

Katootje 1746u, "De tweede stof die een belangrijke rol speelt is ammoniak. Dit wordt volgens dezelfde emissieregistratie juist vooral door de landbouw uitgestoten. 86 procent van de in Nederland uitgestoten ammoniak is afkomstig van de landbouw. " Het is je blijkbaar totaal ontgaan waar NH3 voor dient: het zorgt voor een rijkere voedingsbodem (denk: planten die groeien,dus ook gras). Een arme bodem is prima voor diegenen alhier die denken dat een arme zandvlakte genoeg is om nog geen 10 mln mensen te voeden (en dan is 17, 18, 19 mln een nachtmerrie). Zeg maar, de natuur waar we volgens sommigen naar terug moeten. Een detail, maar toch: depositie aan de ene kant en opname door de bodem aan de andere kant (dit blijft volledig achterwege in de discussie hier) is best een belangrijk punt. Ik heb eerder al begrepen dat die discussie hier niet nog niet gevoerd kan worden. Een soort uitsterfbeleid krijg je dan, zowel voor plant, dier als mens.

Stheno
Stheno17 dec. 2019 - 19:22

Katootje 1935u, Ik begrijp dat je je zegeningen telt en je opmerkingen intrekt aangezien je de nieuwe kennis tot je genomen hebt. Of wil je het hebben over SO2, CO2 of andere stoffen..be my guest.

Henk Tuinman
Henk Tuinman17 dec. 2019 - 19:27

@jaap. Stikstof uitstoot in natuurgebieden nul. Dan moet je alle dieren verwijderen en mogen planten nooit meer doodgaan!. Daarnaast komt een 35% van de depositie uit buitenlandse bronnen. Dan ook maar een koepel eroverheen?

Katootje2
Katootje217 dec. 2019 - 20:09

Ja hoor, Stheno doet wat hij kan om de kluit te belazeren, maar dat is voor het goede doel, want de natuur wordt er alleen maar beter van. -

vdbemt
vdbemt17 dec. 2019 - 21:18

@itsme. Ik geef toe. Het is niet hetzelfde. Had daar even niet op gelet. Ben wel blij te constateren dat je toch zowel stikstof als broeikas als een probleem ziet (die alletwee aangepakt moeten worden). Quote: Stikstof is een milieuprobleem, broeikasgas een klimaatprobleem.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 dec. 2019 - 21:21

Ik vind dat jullie racisme bedrijven. Vergeet niet dat met de opkomst van de melkquota de geitenfokkerijen van de grond kwamen. Je weet wel geitenmelk, geitenkaas etc... werd erg populair. Er zijn wel een paar mensen aan de Q-koorts gestorven, maar ja; jammer dan!

JanB2
JanB218 dec. 2019 - 7:36

@ Tuinman "Begrijpen jullie het verschil in NH3 en NOx? En dan de algemene noemer stikstof of N" Reken maar!