Joop

Stemmen voor echte verandering in Den Haag: hoe dan?

  •    •  
03-03-2017
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
ANP-49964466
Het is tijd voor een nieuwe koers. Het is tijd voor een centrum-links en vooral progressief kabinet
Woede naar het establishment
Er heerst woede onder veel kiezers. Er is steeds minder baanzekerheid, verhuizen is voor veel mensen onbetaalbaar en de woningmarkt zit op slot. Op de handen aan het bed in de zorg wordt flink bezuinigd, terwijl bestuurders in de zorg steeds meer verdienen.
Er is ook angst voor de veranderingen op het wereldtoneel. Angst voor de harde woorden uit Washington, Moskou en Ankara. Angst voor de oorlogen om Europa heen, die alleen maar lijken te zijn begonnen voor geld en macht, en voor de vele vluchtelingen die deze opleveren.
Er is terechte woede naar de Europese Unie, die maar niet weet te reageren op de bedreigingen van vandaag de dag. De Europese Unie, die als een autist het vernietigende bezuingingsbeleid blijft opleggen aan de lidstaten, ook al wordt de economische misère daar alleen maar groter van.
Mensen voelen zich verraden door politici in Den Haag en Brussel, die hun oren liever laten hangen naar financiële instellingen dan naar werknemers, en mensen in een afhankelijke positie. Verraden door politici die meer aan de inhoud van hun eigen zakken en die van hun vriendjes in het bedrijfsleven denken dan aan het belang van burgers.
Het is tijd voor verandering, toch? Zeker. Maar hoe? En met wie? We gaan de partijen af.
Een kabinet met de PVV?
Wilders profiteert van de bovengeschetste woede. Veel mensen zien in de PVV de partij die radicaal breekt met de zittende politiek. Er zijn dan ook maar weinig partijen die met Wilders willen regeren. Als Wilders wil regeren, dan kan dat waarschijnlijk alleen maar in een kabinet met de VVD, en eventueel de SGP en de Ouderenpartij. Ik denk zelf echter dat Geert Wilders geen regering gaat willen vormen. Wat Wilders in ieder geval wil is zo groot mogelijk worden, want groot zijn betekent geld en invloed. Maar laten we eens kijken wat er zal gebeuren als de PVV bovengenoemd kabinet zou vormen:
Er zal vanuit zo’n kabinet strenge taal komen naar asielzoekers, naar allochtonen, en naar Brussel. Tot wezenlijk ander beleid zal het echter niet komen. Want de strengheid die Wilders en ook Rutte voorstaan, is in realiteit ofwel al lang staand beleid, ofwel in praktijk niet mogelijk zonder internationale verdragen af te zeggen. En zover zullen de partners van de PVV het niet laten komen.
Dit rechtse kabinet zal op economisch vlak en op het dossier Europa verder de VVD-lijn gaan volgen: bezuinigen en zoveel mogelijk dwarsliggen in Brussel, zodat er uiteindelijk zo min mogelijk verandert. Dit is met name goed voor de bestuurlijke en financiële elite die deze wereld bestuurt, de natuurlijke belangengroep achter de VVD. Het rechtse geluid is daarmee een bliksemafleider voor het huidige beleid, om de collectieve sector uit te kleden ten gunste van de internationale handel.
In het geval van een rechts kabinet gaat er naar ik vrees dus niet veel veranderen in dit land. Wat Trump in de VS doet is het voorland van wat in Nederland zal gebeuren onder Wilders: de sociale zekerheid wordt versneld afgebroken ten gunste van het wild om zich heen graaiende grootkapitaal, terwijl de aandacht afgeleid wordt door relletjes met de media en over de ruggen van vluchtelingen.
Verder met de VVD
Maar wat wil de VVD? Rutte wil doorregeren, en heeft daarvoor zoveel mogelijk partijen nodig die net links of net rechts van hem zitten. Dat rechtse kabinet zoals boven geschetst zal Rutte waarschijnlijk minder goed bevallen, omdat hij niet zoveel zin zal hebben in het oplossen van alle relletjes die dat met zich mee zal brengen. Liever gaat Rutte verder op de manier waarop hij nu bezig is.
In dat geval dumpt hij de PVV na de verkiezingen, en probeert hij met partners die zo dicht mogelijk bij hem liggen een meerderheid te vormen. Denk dan in ieder geval aan het CDA en D66. Die combineert hij desnoods met de grootste winnaar op links, welke hij zo van de andere linkse partijen zal willen isoleren. Rutte III zal op die manier niet veel verschillen van Rutte II.
Het verraad van de PvdA
Interessant is de rol van de PvdA. Vorige keer won Samsom de linkse kiezer te elfder ure voor zich, toen hij één maand voor de verkiezingen alle winst voor de neus van Roemer weg wist weg te kapen.
De PvdA bleek voor de linkse kiezer echter een slechte kaart om op te wedden. Samsom zelf was na de verkiezingen van de aardkloot verdwenen, en zijn PvdA heette niet meer dan een minimale correctie op het neoliberalisme van Rutte. In praktijk was het zelfs nog erger: de PvdA vormde geen correctie maar een katalysator van het afbraakbeleid van de VVD. Bewindslieden als Dijsselbloem, Asscher en Klijnsma betekenden voor de linkse kiezer een nog grotere ramp dan de VVD zelf. Dijsselbloem draaide de Grieken de nek om. Asscher en Klijnsma veranderden de sociale zekerheid verder in een vernietigende bureaucratische moloch van dwang en strafboetes, en verhoogden de drempel tot de uitkeringen.
Verwonderlijk? Nee. Dit had de kiezer kunnen verwachten. Dis is namelijk sinds de jaren ’90 altijd al de lijn geweest van de PvdA: steeds verder bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid, en slechts een correctie te willen zijn op een steeds voortdenderende neoliberale agenda van steeds verdere privatisering. Tijdens iedere regering met de PvdA is de bijstand strenger geworden, is het ontslagrecht verder uitgehold, is er meer geprivatiseerd, en meer bezuinigd op de zorg. Als de kiezer gedesillusioneerd is, en praat over ‘het verraad van links’, dan is dat de schuld van de PvdA.
Links wordt buiten de macht gehouden
Niet alleen op inhoudelijk vlak, ook op strategisch vlak is de PvdA buitengewoon schadelijk geweest voor linkse partijen. De PvdA heeft namelijk bewust altijd de andere linkse partijen van de macht weggehouden. Wouter Bos heeft in 2006 geen serieuze moeite gedaan een regering te vormen met de SP en andere partners: hij ging in een kabinet met het CDA en de ChristenUnie. Samsom heeft in 2012 een alternatief voor regeren met Rutte zelfs niet eens onderzocht, terwijl dat getalsmatig zeker mogelijk was, en een dergelijke coalitie wél had kunnen steunen op een meerderheid in de eerste kamer: het bleek het onderzoeken niet waard.
Het resultaat is dat GroenLinks en de SP de enige gevestigde partijen zijn die nooit hebben geregeerd. Alle andere gevestigde partijen hebben ooit op het pluche gezeten. Zelfs Wilders mocht een keer meedoen. Maar GroenLinks en de SP zijn altijd buiten de macht gehouden.
Een andere koers met de SP
Maar dat kan dit keer zomaar anders worden. De kans daarop is het grootst als de PvdA een nog hardere klap gaat krijgen dan nu wordt verwacht. Wanneer de PvdA zodoende geen rol van betekenis meer speelt, geeft dit kansen aan anderen. Dit kon wel eens de beslissende beweging worden tijdens deze verkiezingen: dat de twee grote outsiders in de politiek, de SP en GroenLinks, eindelijk de kans krijgen mee te regeren.
Wat willen de SP en GroenLinks? We kijken eerst naar Roemer. Zijn kansen op regeringsdeelname lijken nog klein. Maar hij heeft de troefkaart in handen dat hij zegt nooit te zullen regeren met Rutte. Dit is voor hem een gerieflijke uitsluiting. Hij weet immers dat Rutte de SP zelf als laatste als partner zal uitkiezen om mee te regeren. Maar juist dat maakt dat een stem op Roemer de ultieme anti-Rutte stem, en dat kan voor veel kiezers uiteindelijk een aantrekkelijke optie blijken te zijn.
Klaver’s keuze
Om de SP te laten regeren in een kabinet zonder Rutte, is er echter voldoende ‘massa’ nodig om een centrum-linkse meerderheid te kunnen vormen. Het ziet er op dit moment naar uit dat een kabinet met Roemer alleen zou kunnen lukken met partners als GroenLinks, de PvdA (nog steeds), D66 en het CDA.
De vraag is of deze partijen na de verkiezingen liever zullen gaan regeren met Roemer (waarschijnlijk op de zijbank), of met Rutte (waarschijnlijk als premier). Jesse Klaver is de enige van de lijsttrekkers van die partijen die een coalitievoorkeur uitgesproken heeft. Hij wil na de verkiezingen met D66, de SP, en eventueel de restanten van de PvdA een links blok vormen om daarmee te gaan onderhandelen met CDA en CU.
Dat gaat een harde kluif worden, want CDA en D66 zullen waarschijnlijk eerder kiezen voor Rutte dan voor de SP. Maar met voldoende stemmen zullen GroenLinks en de SP als blok het CDA en D66 kunnen dwingen een andere keuze te maken. De sprong naar die positie is niet al te groot. Wanneer GroenLinks en de SP vanaf de huidige dertig zetels in de peilingen nog met tien zetels weten te groeien, vormen zij samen een blok waar voor een meerderheid zonder Wilders niet omheen te werken is. Deze groei kan dan ten koste gaan van de PvdA, en waar GroenLinks nog kan profiteren van de Partij voor de Dieren en Denk, profiteert de SP ten koste van 50+ en Wilders.
Een centrum-links kabinet
Wat voor beleid zal zo’n centrum-links kabinet gaan voeren? Wat er uit zo’n mix van partijen gaat komen is altijd moeilijk te zeggen, maar laten we kijken naar waar de ambities van die partijen liggen.
GroenLinks en de SP zullen eisen dat het eigen risico in de zorg naar nul gaat en de zorgpremie wordt gefiscaliseerd. Er komt geen nationaal zorgfonds, maar de marktwerking in de zorg wordt teruggedraaid en de macht van verzekeraars en bestuurders in de zorg wordt zwaar ingeperkt. Er komt een veel meer ontspannen beleid voor de bijstand, waarbij bezuinigd wordt op controleambtenaren, in plaats van op uitkeringsgerechtigden.
Daarnaast zullen Klaver en Pechtold elkaar vinden als het gaat om belastinghervorming. Er komen hogere belastingen voor internationale ondernemingen, op vervuiling en voor grotere vermogens, en minder belasting op arbeid. Kolencentrales gaan sluiten en de gaswinning gaat omlaag. Autorijden wordt duurder per kilometer, maar goedkoper in het bezit. Openbaar vervoer wordt gestimuleerd en daardoor komen er minder files.
D66 zal daarbij haar winst willen pakken op de dossiers buitenland en Europa, maar daarin haar gemene deler moeten vinden met de SP. Het resultaat? In de EU zal eindelijk een heel ander geluid uit Nederland te horen zijn. In plaats van neoliberale hardliners die Nederland altijd naar Brussel stuurde, zal er een stem komen voor verregaande democratisering van de Europese Unie en voor schuldensanering. Buitenlandse relaties worden met het oog op de mensenrechten opnieuw onder de loep genomen, en Nederland zal pleitbezorger worden van het versneld afbouwen van de olie- en gasafhankelijkheid van de EU, om meer onafhankelijk te worden van Rusland en het Midden-Oosten.
Het CDA zal haar winst pakken in de vorm van douceurtjes voor gezinnen en de landbouw, en hervormingen van het softdrugsbeleid en inzake het bijzonder onderwijs blokkeren. Feitelijk is zij de conservatieve rem op dit kabinet. Met de SP zal het CDA zich echter hard maken voor een beter armoedebeleid, met name voor ouderen. En alle partijen zullen de nadruk willen leggen op een inclusieve samenleving als antwoord op het kabaal van Wilders. Dit kabinet zal dus waarschijnlijk ook duidelijk optreden tegen discriminatie.
Misschien ben ik wat rooskleurig nu, maar u begrijpt, na het hardvochtige beleid van steeds maar verder privatiseren en bezuinigen van het afgelopen kabinet, en eigenlijk alle kabinetten daarvoor sinds Paars, snak ik naar dit centrum-linkse en vooral progressieve kabinet. Het is tijd voor een nieuwe koers.
Strategisch stemmen voor verandering
De strategische kiezer die wil stemmen voor verandering, stemt dus niet op de PVV. Bent u economisch rechts, maar vindt u dat échte ondernemers en hardwerkende burgers beloond mogen worden in plaats van het luie grootkapitaal? Dan stemt u D66. De kans dat u daarmee een VVD-regering steunt is dan weliswaar erg groot, maar dat wordt dan in ieder geval een regering zonder de PVV, en waarschijnlijk een stuk eerlijker dan de huidige regering. Want hoe economisch rechts D66 ook mag zijn, als het gaat om mensenrechten, justitie en eerlijke handel valt er op deze partij weinig aan te merken.
Voor de linkse kiezer is er meer keuze. Een stem op één van de vele kleintjes op links, op de Partij voor de Dieren, Artikel 1 of Denk, gaat echter helaas niets veranderen aan hoe dit land geregeerd wordt. En een stem op de PvdA was en is naar ik vrees een stem op het neoliberale beleid van de VVD. Deze verkiezingen zet ik daarom graag in op SP of GroenLinks. Want het is tijd voor een nieuwe koers.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (107)

DaanOuwens
DaanOuwens4 mrt. 2017 - 11:31

Leuke fantasie. Maar het realiteitsgehalte is 0. Er komt in Nederland nooit meer een kabinet zonder de VVD. En dus ook nooit een kabinet met de SP. Ik heb er geen probleem mee om over het beleid van een dergelijk kabinet te filosoferen. Grofweg is mijn afkeer voor VVD-beleid ongeveer even groot als die voor SP-beleid dus het is uitdagend. Maar ik zou niemand in overweging geven een dergelijke optie serieus te nemen.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders25 mrt. 2017 - 14:15

Ik geef toe dat de kans niet groot is, maar onmogelijk is het zeker niet. En 'nooit meer' een kabinet zonder de VVD, verraadt volgens mij vooral iets over de eigen mindset. De VVD is nog maar vrij kort de grootste partij. U zult zien dat over vier jaar de verhoudingen er sowieso anders uitzien dan nu.

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2017 - 10:17

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders25 mrt. 2017 - 14:15

Dat zijn goede aanvullingen, dank.

7anpau1
7anpau14 mrt. 2017 - 9:55

Lang verhaal, een aantal goeie punten een aantal minder. Over de bezuinigingen tijdens de crisis is al genoeg gezegd. Krugman had in theorie gelijk, Duitsland en Nederland (en Oostenrijk en Finland) hadden moeten spenderen en de inflatie en het overheidstekort moeten laten oplopen. Klassiek Keynesiaans. De economische groei en hogere inflatie had ook de PFIIGS geholpen. Dat dit niet gebeurt is, is geen neoliberaal complot, maar te danken aan de PFIIGS en dan met name Frankrijk. Die hebben namelijk gedreigd zich ook niet aan de begrotingsdoelstellingen te zullen houden als Nederland cs dat niet ook zou doen. De PFIIGS konden zich dat echter niet permiteren omdat die al decennia verzuimd hadden om hun overheidsfinanciën en economie op orde te krijgen. Daar waar Nederland ondanks de crisis op de kapitaalmarkt nog gewoon rond de 1% kon lenen, zaten veel PFIIGS naar een rente richting dubbele cijfers te kijken (als ze überhaupt nog geld konden lenen). Duitsland, Nederland, Finland en Oostenrijk meenden zeer terecht dat als er nog een land groter dan Griekenland failliet zou gaan, de hele EMU in een depressie zou worden gestort. Dat was de realiteit, dus u moet uw 'progressieve' vriend Hollande maar bedanken en niet die 'neoliberale' Rutte. Maar goed, oude koeien. Een progressief beleid zou mooi zijn, maar helaas kunnen de middengroepen die u daar voor nodig hebt, zich het niet permiteren om daarin mee te gaan. Toegegeven, ze worden gebeten door de kat of de hond, maar de honden bijten net wat harder en maken grotere gaten. Lees het verhaal van Eduard van Scheltinga er maar op na en mijn reactie daarop.

4 Reacties
7anpau1
7anpau14 mrt. 2017 - 10:36

Ps Hollande kun je het ook niet echt kwalijk nemen. Als hij had bezuinigd terwijl Duitsland en Nederland dat noet had gedaan, dan was het FN zeker geweest van een overwinning.

Kees Alders2
Kees Alders25 mrt. 2017 - 14:19

Daar zitten twee misvattingen in. Ten eerste het excuus dat als Griekenland schuldverlichting zou krijgen, andere landen dat ook zouden eisen. Dat is een rechts frame dat puur misleidend is, want de situatie van Griekenland is wel heel uitzonderlijk ten opzichte van die van Italië, Spanje, Ierland, België en Frankrijk. Het een leidt absoluut niet vanzelf tot het ander. Ten tweede het fabeltje dat de middengroepen zouden lijden onder progressief of links beleid. Dat is onzin. Alleen de groepen boven 2x modaal zouden er relatief op achteruit gaan. Met die groepen hoeven we toch geen medelijden te hebben?

7anpau1
7anpau16 mrt. 2017 - 11:18

Over frame gesproken. Precies wat de SP propageert met haar 'de rijkste 20%' van Nederland profiteert het meest van 'villasubsidie'. a) 'Rijk' is iets anders dan een goed gezinsinkomen. b) De groep waarop u en de SP doelt mag dan per saldo 80% van de hypotheekrente ontvangen, maar die groep draagt ook het leeuwendeel van alle collectieve lasten niettegenstaande de Villac) Van die groep is 98% netto nauwelijks beter af dan de 80% daaronder al was het maar omdat ze geen aanspraak maken op huurtoeslag, zorgtoeslag, gefinancierde rechtsbijstand, etc., etc., etc., etc. Niets progressiefs aan dus, uw ideeën, gewoon lasten verzwaren van alle anderen dan het SP electoraat. Verder had ik het niet over schuldenverlichting van Griekenland, maar over het feit dat Hollande cs. zich met hand en tand hebben verzet tegen het zich houden aan de begrotingsafspraken en het feit dat de PFIIGS zich dat niet konden permitteren omdat ze al decennia een puinhoop van hun financiën maakten. Wel lezen natuurlijk. Hoewel, u noemt de rente en de financiële markten natuurlijk ook een rechtse frame en dat Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland de risico's dragen van de steun aan de PFIIGS ook.

7anpau1
7anpau16 mrt. 2017 - 11:24

Over frame gesproken. Precies wat de SP propageert met haar ‘de rijkste 20%’ van Nederland profiteert het meest van ‘villasubsidie’. a) ‘Rijk’ is iets anders dan een goed of redelijk gezinsinkomen; (Als gezegd, door SP-er Eduard van Scheltinga worden een hoofdagent en OK-verpleegkundige al weggezet als graaiende grootverdieners.) De groep waarop u en de SP doelt mag dan per saldo 80% van de hypotheekrenteaftrek ontvangen, maar die groep draagt ook het leeuwendeel van alle collectieve lasten niettegenstaande de zogenaamde 'villasubsidie'; c) Van die groep waarmee we volgens u vooral geen medelijden moeten hebben - mind you, de backbone waarop de hele samenleving drijft - is 98% NETTO nauwelijks beter af dan de 80% daaronder al was het maar omdat ze geen aanspraak maken op huurtoeslag, zorgtoeslag, gefinancierde rechtsbijstand, etc., etc., etc., etc. Niets progressiefs aan dus, uw ideeën, gewoon lasten verzwaren van alle anderen dan het SP-electoraat. Verder had ik het niet over schuldenverlichting van Griekenland, maar over het feit dat Hollande cs. zich met hand en tand hebben verzet tegen het zich houden aan de begrotingsafspraken en het feit dat de PFIIGS zich dat niet konden permitteren omdat ze al decennia een puinhoop van hun financiën maakten. Wel lezen natuurlijk. Hoewel, u noemt de rente en de financiële markten natuurlijk ook een rechtse frame en dat Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland de risico’s dragen van de steun aan de PFIIGS ook.

Minoes2
Minoes24 mrt. 2017 - 3:47

Gl en SP staan het dichtst bij elkaar. Echter wat Europa betreft. Daar heerst juist de macht van multinationals en de financiële markt. Ik kan dat niet zo goed combineren met het programma van Gl. en het ontnemen van de macht aan multinationals en financieel instellingen.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders25 mrt. 2017 - 14:20

Dat is nu juist waar ik verschil van de SP, die verzet zich mijns inziens veel teveel tegen regelgeving op Europees niveau om die multinationals en financiele instellingen aan banden te leggen. Nationale soevereiniteit OK, maar als dat leidt tot een race to the bottom. Ik wil een sociaal Europa, en dat is niet per se minder Europa.

Minoes2
Minoes24 mrt. 2017 - 3:44

D66 en uitkeringen is een ramp! Willen daarnaast de tweede en vierde belastingschijf verlagen, niet de eerste, wederom niet. Daar vallen nl. teveel uitkeringen in.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders25 mrt. 2017 - 14:21

Inderdaad, D66 heeft echt sociale partners nodig. Met rechtse partners komt er niet veel goeds uit.

kaat9
kaat93 mrt. 2017 - 18:25

Het verraad van de PvdA:WAO-herziening:De Geus CDA, herziening bijstandswet:De Krom VVD, Donner CDA, ontslagsrechtherziening:lenteakkoord, zowat iedereen, behalve PvdA.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 23:43

U vergeet dat de grootste herziening van de bijstandswet dit kabinet is geweest onder Asscher en Klijnsma. Bij het lente-akkoord zat de PvdA aan tafel. Qua WAO waren de eerste herzieningen onder Lubbers, daarna onder Paars, met de PvdA. Verder had ik het ook over privatiseringen en bezuinigingen in de zorg. Ik geef graag toe dat de zin: "Tijdens iedere regering met de PvdA is de bijstand strenger geworden, is het ontslagrecht verder uitgehold, is er meer geprivatiseerd, en meer bezuinigd op de zorg." strikt genomen niet waar is en ik beter anders op had kunnen schrijven. Maar u kunt niet ontkennen dat de PvdA vanaf de jaren 90 over het algemeen veel afbraakbeleid uiteindelijk gesteund heeft. Na het afschudden van die ideologische veren...

[verwijderd]
[verwijderd]3 mrt. 2017 - 17:53

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 23:45

Die laatste bewering is bewezen niet waar, als je het stemgedrag van de partijen bekijkt. De rest is een kwestie van perspectief. Als ik de partijprogramma's, de personen en het stemgedrag van Denk en Artikel 1 bekijk, dan ben ik het weliswaar zeker niet in alles met die partijen eens, maar kan ik ze toch echt niet 'rechts' of 'conservatief' noemen. https://www.partijgedrag.nl/partijgelijkenis.php

frenkie2
frenkie23 mrt. 2017 - 17:50

Een links kabinet betekend een regelrechte ramp voor Nederland. (uitzondering 020, want daar gaat de bubbel gewoon door met iedereen de les lezen) Nog meer,migratie. Nog meer, kansarme laagopgeleide migranten. Nog meer, niet uitzetbare stelende en rovende asielhoppers uit Algerije en Marokko. Nog meer AZC,s en ander soort opvang locaties, in de buurt van Henk en Ingrid. Ik moet er echt niet aan denken, dat zou pas erg zijn. Maar we gaan het zien op 15 maart.

4 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 23:48

Een links kabinet gaat niet meer asielzoekers opleveren want die vluchten niet naar hier voor een kabinet, maar voor oorlogen. Een links kabinet zal die mensen wel sneller en fatsoenlijker opvangen en beoordelen, en daarmee zal dit probleem een stuk kleiner worden. Nog mooier is het dat zo een kabinet haar verantwoordelijkheid in het buitenland meer zal nemen zodat de motieven om (verder) te vluchten zullen afnemen. De ramp voor Nederland zit momenteel in de regering. Die heeft met de andere regeringen in Europa, het asielzoekersprobleem gierend uit de klauw laten lopen.

frenkie2
frenkie24 mrt. 2017 - 7:24

Kees Alders 4 maart 2017 at 00:48 Een links kabinet gaat niet meer asielzoekers opleveren Ik heb het over migranten mijnheer. In bijv het programma van G.L staat dat ze een ruimhartig toelatingsbeleid willen. Niet doorgerekend uiteraard, want dan schrikt iedereen zich te pletter!

adriek
adriek4 mrt. 2017 - 9:05

- ook de linkse partijen willen migratie afremmen, niet door de grenzen te sluiten maar door de omstandigheden 'daar' te verbeteren. - àls ze dan toch hier zijn moeten ze zo snel mogelijk opgeleid worden en gewoon in de maatschappij meedraaien. Niet opsluiten in interneringskampen. - het spreekwoordelijke Marrokaans tuig (ze bestaan) is in de meeste gevallen gewoon in Nederland geboren en zijn geen asielzoekers. - Met azc's is weinig mis: mensen die zich hier melden verdienen een eerlijke en vooral snelle behandeling. Inbraken, moorden en verkrachtingen in de buurt van azc's blijken bijna steeds weer door 'locals' gepleegd te worden. Links gaat er met een beetje geluk wel voor zorgen dat multinationals ook belasting gaan betalen zodat er geld beschikbaar komt voor andere mooie plannen (of belastingverlaging voor burgers.) Een links kabinet gaat niet het eind van Nederland betekenen, integendeel, als de Wildersen een hek om het land gaan bouwen en Nederland een geïsoleerde enclave in europa gaan maken: dat is het eind van de Nederlandse cultuur (en daarmee van onze welvaart)!

Kees Alders2
Kees Alders25 mrt. 2017 - 14:24

Aanvullend op wat AdrieK schrijft: het blijkt dus om een misvatting te gaan. GL en de SP zijn niet voor een ruimhartiger toelatingsbeleid op alle migratie. Geen enkele partij stelt voor de poorten zomaar open te zetten. Het is alleen zo dat linkse partijen een stuk beter zijn in het erkennen van het probleem en het regelen van opvang, dan rechtse partijen die alleen maar muren willen bouwen en het probleem ontkennen. Dat laatste zorgt er nu juist voor dat we hier in dit continent zo overvallen worden en er zo'n puinhoop van maken. Laten we dat toch eens beter doen.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz3 mrt. 2017 - 17:23

Aardig verhaal, scherpe analyse. Mijn stem gaat naar D66. Met inderdaad de kans dat dit samen met de VVD zal zijn, mogelijk heeft Pechtold c.s. dan genoeg gewicht om Rutte een beetje af te remmen in zijn grootkapitale dromen.

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 23:48

Ik wens u alle succes ;).

Minoes2
Minoes24 mrt. 2017 - 11:14

"mogelijk heeft Pechtold c.s. dan genoeg gewicht om Rutte een beetje af te remmen in zijn grootkapitale dromen." Vergis je niet ze vullen elkaar alleen maar aan. Het zou zelfs wat grootkapitaal dromen betreft wel eens omgekeerd kunnen zijn.

Wittemuis2
Wittemuis23 mrt. 2017 - 16:22

Voor al die zwevende kiezers lees eens programma vn de Piratenpartij en stem daar op. www.piratenpartij.nl

3 Reacties
Karingin
Karingin3 mrt. 2017 - 18:09

+10! Die gaan niet regeren, maar een stem in de oppositie is een goed begin.

Thuru
Thuru3 mrt. 2017 - 18:35

Zou een optie kennen zijn ware het niet dat kans dat deze partij een zetel haalt erg klein is. Als ik een nieuwkomer stem moet de kans dat er tenminste 1 zetel wordt binnen geharkt vrij groot zijn.

Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 23:50

Ik zie niet helemaal in wat deze opmerking met dit artikel te maken zou hebben. De PP heeft een aantal mooie punten in het programma staan, die naar mijn idee sneller gerealiseerd zouden zijn met bovengeschetste regering, dan dat we moeten wachten tot de PP eindelijk de macht heeft gegrepen.

[verwijderd]
[verwijderd]3 mrt. 2017 - 15:49

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen3 mrt. 2017 - 21:55

Toch grappig om met die bijdragen van reaguurders te zien hoe taal verloedert :) [uitgangspunten (ook wel kroonjuwelen genoemd) van de oprichter van zich hebben afgeschud] Euthanasie mogelijk maken met wetgeving; gerealiseerd. Homohuwelijk; gerealiseerd en wereldwijd nagvolging gekregen Hypotheekrenteaftrek afschaffen, gerealiseerd voor consumptief krediet, gerealiseerd voor tweede huizen, in afbouw voor eerste huizen Corretief referendum; vervangen door raadgevend referendum vanwege het verraad van Wiegel tijdens de nacht van Wiegel Gekozen burgemeester, deels gerealiseerd, het vindt hier en daar plaats, gesprekken over een algemen regeling lopen weer nadat er lang geen draagvlak was. realiseren is tegenwoordig synoniem aan afschudden blijkbaar.... Weer wat geleerd!

Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 23:53

Progressief is inderdaad een term die verwarring oproept omdat verschillende mensen hem anders gebruiken. Ik zelf bedoel met progressief: veranderingsgericht. Daar is D66 behoorlijk van. Los van de punten die dhr Jansen noemt, zijn ze zeer ambitieus als het gaat om belastinghervorming en democratisering van de Europese Unie. Dat is behoorlijk fundamenteel.

StHuck
StHuck3 mrt. 2017 - 15:08

"Het is tijd voor een centrum-links en vooral progressief kabinet" Het antwoord daarop is al even retorisch als de vraag hoe Wilders PVV haar plannen gerealiseerd denkt te zien: ♫Hoe dan♬ De zekerheid dat het er niet van komen is gelijkwaardig.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 23:56

Nee, niet gelijkwaardig, want wat Wilders bepleit is niet alleen electoraal onwaarschijnlijk, maar ook praktisch onmogelijk. Dat er een progressief kabinet komt is inderdaad niet heel waarschijnlijk, maar ik acht de kans toch nog groter dan dat Wilders in een kabinet komt. Maar zullen we het hierover gaan hebben na 15 maart?

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis3 mrt. 2017 - 14:34

De eerste en belangrijkste stap in dit proces is het buiten de deur houden van de PVV en de VVD, Zolang deze twee partijen geen absolute meerderheid halen in de tweede kamer bij de verkiezingen, zijn er talloze combinaties mogelijk. Ik zou dan opteren voor een regenboogcoalitie. CDA, PvdA, Groen Links, D´66, de SP en de PvdD moeten toch een eind kunnen komen in dat geval.

5 Reacties
Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis3 mrt. 2017 - 14:50

CDA (19) + D´66 (17) + Groen Links (13) + SP (12) +PvdA (12) +PvvD (5) = 78 zetels (Bron Ipsos, 2 maart 2017) Henk Krol houden we dan op de reservebank, maar ook zij zouden deel uit kunnen maken van een solide en breed gedragen regenboogcoalitie.

spagaat
spagaat3 mrt. 2017 - 16:34

Beste Pieter: CDA en Partij voor de Dieren in één kabinet? De partij van de boeren in één coalitie met de partij tegen de boeren? Ik zie het nog niet echt gebeuren.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis3 mrt. 2017 - 17:58

@spagaat Daar moeten ze uit kunnen komen. Er zullen ongetwijfeld meer punten zijn waarbij partijen tegenover elkaar komen te staan. Wat voorop staat is het algemeen belang. Als je de burger het gevoel wil geven dat zijn stem wordt gehoord in Den Haag, kun je dat het beste doen door een brede coalitie te vormen. Het CDA zal toch ook wel beseffen dat ze de schepping van hun al dan niet fictieve God aan het vernielen zijn door zich voor het karretje te laten spannen van de agrarische industrie en zijn lobbyisten?

spagaat
spagaat3 mrt. 2017 - 22:09

@Pieter: Je zou het inderdaad hopen dat het CDA dat zo zou zien. Het sentiment in de partij is echter heel anders, ze staan volledig aan de kant van de intensieve bedrijven en de agro-industrie. Ik ben bang dat het CDA nog eerder met de PVV in zee gaat dan met de Partij voor de Dieren. Ik hoop dat ik dat verkeerd zie, maar dat is wat ik denk.

Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 23:59

De Ipsos peiling is inderdaad erg somber, ook ten opzichte van andere peilingen gelukkig. Het is makkelijker als de kiezer wat meer gaat klonteren - de kans daarop is reëel. Inderdaad, met het CDA moet de grootste sprong genomen worden. Maar het CDA is een rare partij: meer gehecht aan het pluche dan aan de eigen standpunten. En wellicht zien ze er een kans in om de wat socialere CDA'er, die sinds Bruin 1 niet meer op die partij stemt, voor zich op termijn er weer mee terug te winnen.

Brave Hendrik3
Brave Hendrik33 mrt. 2017 - 14:19

Precies, 't wordt tijd voor wat realisme. Die neoliberale luchtfietserij die telkens en opnieuw uitmondt in echecs, calamiteiten, crises, armoede, steeds rijkere rijken, groeiende overheden en oorlogen, dat hebben we nu wel even gehad. Tijd voor vrijheid, individualisme, co-existentie, vrolijke wetenschap. Tuurlijk, de mens is een twijfelende en weifelende bibberaar die in de hoop op verlossing bang omhoog naar de hemel staart, een eeuwige kloothommel in existentiële crisis; - een broodkrummel op de rok van het universum, dat is-ie, sure, zeker, absoluut. Maar juist dáárom wordt 't tijd om dat juk, die knevels af te werpen. Ja, makkers, nog één ruk. En dan natuurlijk niet op 't gestamp van mars- en hoempapamuziek of'de hymne van 'de internationale', maar a-tonaal en gepaard gaande met bluesrifs.

2 Reacties
Jo4Hanna
Jo4Hanna3 mrt. 2017 - 15:38

Ja- blues Maar we zitten nog met die christelijke claim op 'normen & waarden' terwijl CDA in 2003 de trein in werking heeft gesteld -waarna ze uitelkaar viel door die PVV porno; daarna van de hoogste berg der arroganten heeft toegezien hoe VVD de hele samenleving uitelkaar trok en nu vanaf diezelfde berg de volgende opportunistische krater wil gaan slaan - in naam van God & Vaderland ( wie sprak nog meer die gevleugelde woorden)

Kees Alders2
Kees Alders24 mrt. 2017 - 0:01

Inderdaad zou wat meer modern jazz in de politiek geen slechte variatie op het oude thema zijn :)

spagaat
spagaat3 mrt. 2017 - 13:47

Die D66-stem van mij gaat er wel komen. De kans is ook groot dat D66 in het volgende kabinet komt. Ik vermoed echter dat dat eerder een centrum-rechts dan een centrum-links kabinet zal zijn.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders24 mrt. 2017 - 0:03

Dat vermoed ik ook maar laten we maar zien waar het eindigt. Ik zelf zou niet snel D66 stemmen vanwege het gevaar van dat rechtse kabinet en omdat ze toch teveel nog een mijns inziens naïef vertrouwen hebben in de vrije markt, bezuinigen in crisistijd en het uitdelen van financiële prikkels, maar u begrijpt: mijn sympathie heeft uw stem wel.

Thuru
Thuru3 mrt. 2017 - 13:47

Stemadvies is wat fout. Beter DENK weghalen en FvD toevoegen. FvD is inderdaad nieuw geluid. DENK stem je alleen als je voor afbraak bent van Nederlandse cultuur en traditie. DENK de wolf met schaapskleren. Stemadvies van Thuru is PVV, FvD en SGP. Als je persee links wil stemmen, stem dan SP of CU.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 14:38

Ik denk dat wij politiek te ver van elkaar af staan om elkaar advies te kunnen geven eerlijk gezegd ;).

Hendrik_69
Hendrik_693 mrt. 2017 - 13:38

Je wilt graag een links kabinet, dus daar redeneer je naar toe. Het sentiment, afgaande op de peilingen, is echter nog nooit zo rechts geweest. Dus dat wordt lastig. Maar je waagt een poging. Nederland is boos. Maar waarom? Omdat de economie aantrekt? Omdat de werkloosheid daalt? Natuurlijk niet. Nederland is boos omdat onze cultuur onder druk staat. Nederland maakt zich zorgen over immigratie, mislukte integratie, over verlies van soevereiniteit aan Europa. Over miljarden die in de bodemloze put die Griekenland heet gekieperd zijn. Daar is Nederland boos over. Tot zover de analyse. Je stelt dat GroenLinks en de SP de enige gevestigde partijen zijn die nooit hebben geregeerd. Dat klopt. Wat niet klopt is dat GroenLinks en de SP altijd buiten de macht gehouden zijn. Groenlinks en de SP kiezen er zelf, bewust, voor om geen verantwoordelijkheid te nemen. Met onuitvoerbare, weinig sociale plannen die slecht zijn voor Nederland. Gelukkig herkent de kiezer dat, en die stemt navenant. Een links blok? “Wanneer GroenLinks en de SP vanaf de huidige dertig zetels in de peilingen nog met tien zetels weten te groeien, vormen zij samen een blok waar voor een meerderheid zonder Wilders niet omheen te werken is” In de laatste peiling (Ipsos, 2 maart) krijgen GroenLinks en de SP samen 25 zetels. Dit zijn communicerende vaten. Er kunnen wel verschuivingen optreden, maar er komt niets bij voor links. En natuurlijk kun je daar omheen- de VVD bijvoorbeeld haalt meer stemmen dan dit ‘blok’ samen (28, Ipsos 2 maart). Droom lekker verder zou ik zeggen, terwijl de rest van Nederland wakker wordt uit deze nachtmerrie. Want verregaande democratisering van de Europese Unie, en schuldsanering voor de infuuslanden op onze kosten, dat is niet wat Nederland wil. Dit linkse kabinet kan er onmogelijk komen. Mocht je nog een argument nodig hebben, waarom zou het CDA zich in ‘s hemelsnaam lenen voor de rol van “conservatieve rem”?

5 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 14:46

De economische recessie heeft in de EU en Nederland veel langer geduurd dan in de rest van de wereld, en de rekening is betaald door mensen met de laagste inkomens en mensen die zorg nodig hebben. Onderschat niet dat mensen daar kwaad over zijn. Natuurlijk, er zijn mensen die bang zijn voor buitenlanders, denken dat we overspoeld worden (wat getalsmatige onzin is maar goed, zo’n haatcampagne van Wilders waar Rutte en de PvdA en ook de NOS en het AD lustig aan meedoen hakt erin), maar ga niet zeggen dat dit voor heel Nederland geldt, want Wilders heeft alles behalve een meerderheid, en er zijn nog altijd meer mensen die walgen van zijn agenda dan die hem steunen. Wen daar maar aan. Momenteel zijn de verhoudingen inderdaad vrij rechts, maar niet veel anders dan altijd al geweest. Daarom is er alleen maar een centrum-links kabinet mogelijk, net zoals er alleen een centrum-rechts kabinet mogelijk is. De plannen van de SP en GroenLinks zijn gewoon doorgerekend en doen voor de anderen partijen niets onder als het gaat om economische groei en banen, sterker nog ze scoren daarop bijzonder goed. Dus u kunt uw fabeltjes rond blijven strooien, het zijn niets minder dan leugens. De laatste peiling van Ipsos was veel slechter voor links dan alle anderen. In mijn artikel kan je terugvinden van welke partijen GroenLinks en de SP nog kunnen winnen. Daar zit nog veel ruimte. Het CDA heeft zeker lokaal ook een linkse achterban, en het is niet slecht voor die partij om zich daarvoor ook weer te profileren. Ze hebben kiezers terug te winnen na het debacle met Wilders. Maar inderdaad, het overhalen van het CDA zal het meeste moeite kosten.

Paddy3
Paddy33 mrt. 2017 - 16:24

@Kees Alders, en nu staan we er beter voor dan in de meeste andere landen.

Johan eldert
Johan eldert3 mrt. 2017 - 19:05

[Groenlinks en de SP kiezen er zelf, bewust, voor om geen verantwoordelijkheid te nemen. Met onuitvoerbare, weinig sociale plannen die slecht zijn voor Nederland. Gelukkig herkent de kiezer dat, en die stemt navenant.] aantoonbaar onjuist zeker wat GL betreft. bij elke doorrekening tijdens verkiezingen van het programma van GL blijkt het GL altijd een van de beste en meest houdbare programma's te hebben.

Hendrik_69
Hendrik_693 mrt. 2017 - 21:55

Toe maar @Kees Alders, fabeltjes en leugens? Laten we het er maar op houden dan dat ik de programma’s van GroenLinks en de SP slecht vind, en jij daar kennelijk blij van wordt. De huidige potentie van GroenLinks, die 13 zetels, is gebaseerd op een gelikte campagne rond Jesse Klaver. De aantrekkingskracht van de SP zit hem in het potverteren. Nu uitdelen en de consequenties zijn voor later, wie dan leeft wie dan zorgt. Zoals mede vastgesteld door het CPB zoals je waarschijnlijk wel weet. Dit blijft echter een academische discussie want dat linkse kabinet, dat komt er niet. Gelukkig maar, naar mijn mening.

Kees Alders2
Kees Alders24 mrt. 2017 - 0:06

Dat we van mening verschillen is natuurlijk ons beider goed recht, en er is ook niets mis mee. Maar de analyse van een 'economische ramp' is echt aantoonbaar onjuist. Dat is iets anders dan het er niet mee eens zijn. Met een links programma groeit de economie op korte en lange termijn volgens de doorberekeningen zelfs harder. @Paddy: We stonden er altijd al beter voor dan de meeste andere landen, maar herstel ging hier toch echt langzamer. En dat heeft een reden. Voor de onderkant van de samenleving gaat het nog steeds niet beter, maar veel slechter.

Joop Schouten
Joop Schouten3 mrt. 2017 - 13:38

Allemaal waar.

Paul250371
Paul2503713 mrt. 2017 - 13:31

"Samsom heeft in 2012 een alternatief voor regeren met Rutte zelfs niet eens onderzocht, terwijl dat getalsmatig zeker mogelijk was, en een dergelijke coalitie wél had kunnen steunen op een meerderheid in de eerste kamer: het bleek het onderzoeken niet waard." Inderdaad. Toen Rutte de grootste was had Samsom achterover moeten leunen en zeggen;"mark, je redt het." CDA was weggevaagd en PVV was geen optie meer na Bruin 1. Hij had niets gekund. Maar Samsom wist niet hoe snel hij zijn kiezers (ik in ieder geval, de enige keer PVDA) moest verraden onder het mom van de kiezer heeft gesproken en we moeten verantwoordelijkheid nemen. Bah. Rutte was kansloos geweest. Tijd voor een nieuwe koers voor Henk en Ingrid en Abdullah en Fatima en tegen racisme / fascisme en neo liberaal afbraakbeleid / faciliteren van het (groot) kapitaal. . I

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders24 mrt. 2017 - 0:07

Helemaal eens.

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 mrt. 2017 - 13:29

Een kabinet met een sterk links blok is een illusie zolang PvdA en GroenLinks een coalitie met de VVD open houden. De PvdA windt daar geen doekjes om, GroenLinks doet het besmuikt. Overigens is het interessant om te zien hoe de electorale verhoudingen komen te liggen als er straks een centrum-rechts kabinet komt VVD, CDA en D66) met medewerking van PvdA of GroenLinks. Met name bij GroenLinks staat de liberale vleugel al in de startblokken. Voor wie dat laatste betwijfelt: het congres van GroenLinks dwong de Tweede Kamerfractie tot verwerping van de uitslag van het Oekraïne-referendum. Daar kwam nog een vette streep door het correctief referendum bij. GroenLinks wil geen gedoe met domme burgers die de politiek-bestuurlijke elite in de wielen rijden. Overigens wordt elke linkse partij in een coalitie gemangeld door de wetenschap dat de volgende verkiezingen uitlopen op een ramp. Dus los van de vraag of links gek genoeg is om in de komende coalitie te stappen: haar invloed zal beperkt blijven tot bijna 0

8 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 14:49

Ik zelf was zeer sterk tegen het verwerpen van het Oekraïneverdrag en ik kan u verzekeren dat daar geen enkel neoliberaal motief achter zit, maar dat dit alles te maken heeft met de mensenrechten. Beoordeelt u de partijen verder maar gewoon op hun programma, uitlatingen en stemgedrag. Dan ziet u dat uw wantrouwen naar GroenLinks geen hout snijdt. Ik hoop dat GroenLinks zo slim is te beseffen dat ze zichzelf enorm in de problemen brengt door een Samsommetje te doen. Dat besef lijkt er in ieder geval als ik Klaver hoor zeker te zijn.

Jo4Hanna
Jo4Hanna3 mrt. 2017 - 15:40

Nou, Bert

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 mrt. 2017 - 16:42

Alders, over de betekenis van het Oekraïneverdrag kun je van mening verschillen, afhankelijk van de invalshoek, in dit geval extreem leugenachtig: economisch, militair, anti-corruptie, mensenrechten: de neoliberale grabbelton. Voorts: jouw hoop rechtvaardigt mijn wantrouwen, toch?

Johan eldert
Johan eldert3 mrt. 2017 - 19:10

waarom was het goedkeuren van het oekraine verdrag zo slecht. kijkend naar het totaal aantal stemgerechtigden die tegen het verdrag stemden [een stevige minderheid] was voor het verdrag stemmen en juiste weergave van de opvattingen van de nederlandse kiezer dan tegen te stemmen. Ook al kwam een meerderheid niet opdagen. Maar die afwezige meerderheid had dus geen problemen met het verdrag. Negatief sentiment, gevoed door de polarisatie, is een slechte raadgever als het gaat om internationale verdragen.

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 mrt. 2017 - 23:18

Johan eldert, het is levensgevaarlijk om de uitslag van een stemming naast je neer te leggen als aan alle formele eisen is voldaan. Dan kun je de volksdemocratie wel opdoeken. En het beroep op de afwezige meerderheid is een vrijbrief voor dictatuur. Je weet wel, die (altijd rechtse) zwijgende meerderheid wiens mening wordt ingevuld door de elitair-populisten.

Kees Alders2
Kees Alders24 mrt. 2017 - 0:10

Nederland heeft gestemd over het oorspronkelijke verdrag, niet over het verdrag na de toevoeging van de onderhandelingen van Rutte. Zeker, in het Oekraïneverdrag stonden natuurlijk veel dingen waar ik het ook niet mee eens ben. Maar wel een verdrag is nog altijd veel beter dan geen verdrag. Belangrijker: herziening van het EU-beleid op het gebied van 'neoliberale' zaken gaat niet via een verdrag met één partner, maar centraal via Brussel.

Minoes2
Minoes24 mrt. 2017 - 11:23

Je kunt met mensenrechten in de hand wel een oorlog ontketenen met veel meer menselijke slachtoffers tot gevolg. De US wilde wel degelijk via de Oekraïne haar invloedssfeer vergroten aan de grenzen met Rusland, dit heeft grote invloed gehad op het besluit. Ik heb het zelfs gelezen in een rapport over een van de vele werkgroepen die hier mee bezig zijn geweest. De invloed van de US op het verdrag, letterlijk. Ik was het daar niet mee eens. Evenals de mensenrechten in Oekraïne zelf, die stellen echt nog niet zoveel voor wat de machthebbers betreft. Dan de corruptie waar we mee te maken krijgen. Het gaat m.i. veeleer over macht dan mensenrechten al staat dat laatste wel leuk.

Kees Alders2
Kees Alders25 mrt. 2017 - 14:29

@Boenders: dat is niet waar, want een handelsverdrag met de EU sluit een handelsverdrag met Rusland niet uit. Los daarvan: de EU heeft zich als verspreider van democratie en mensenrechten in het verleden nu juist wél goed bewezen. Het waren voorwaarden voor eerst Portugal, Spanje en Griekenland om toe te kunnen treden, die tot halverwege jaren 70 militaire dictaturen waren, en voor de Oost Europese landen, die ook versneld de mensenrechten zijn gaan naleven om aan de eisen te voldoen. Dit laat onverlet dat de Oost Europese lidstaten mijns inziens nooit hadden mogen toetreden, en dat staten ook na toetreden beter mogen worden aangesproken op die waarden. Maar dat de mensenrechten en democratisering in de EU zich niet bewezen hebben, is een hele zware historische misvatting. Het is goed om kritiek te hebben, maar blijf dan wel scherp, en durf ook te benoemen wat wel goed gaat.

dordtenaar2
dordtenaar23 mrt. 2017 - 13:29

Toch heerlijk dat dagdromen. Ik kan tot 10 maart dagdromen dat ik de hoofdprijs wint in de staatsloterij en de schrijver tot 15 maart dat er een centrum links kabinet komt. Is er na de opmerking van Pechtold over een waardig levenseinde een kabinet met het CDA nog mogelijk? Denk het niet. Ik vraag me ook af aan welke zetelverdeling hier wordt gedacht. Het CDA met een groot links machtsblok in een regering betekent voor het CDA vooral toegevingen doen en daar door 2 andere partijen op worden aangesproken. Volgens mij zijn 2 partijen zeker van een plekje in de volgende regering en dat zijn dus VVD en CDA. Het CDA gaat niet in een regering zitten zonder de VVD en de VVD heeft geen andere keuze.

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 14:51

Dat kan, maar laten we voordat we die conclusies trekken eerst de verkiezingen afwachten. En bij een democratisch proces hoort ook dat je zegt wat je wil, en daar eventueel mensen van probeert te overtuigen.

Jo4Hanna
Jo4Hanna3 mrt. 2017 - 15:44

Exit - CDA! Met ál die uitgestreken hypocrisie! Laat ze eerst verantwoordelijkheid nemen voor álle veroorzaakte schade - o.a. geinjecteerd door die hoogst onbetrouwbare J. de Vries!

pieter53
pieter533 mrt. 2017 - 13:26

Wie heeft de macht in een wereld waar het draait om de economie, om het geld? De Nederlandse kiezer in ieder geval niet! Zolang als we afhankelijk zijn van de democratie, krijgen we van de banken, multinationals en de 1% toch niet meer speelruimte dan zij ons willen geven. Pas als volksbewegingen een gevaar gaan vormen voor die machten zullen zij bereid zijn ons iets meer speelruimte te geven. Zelfbeschikking zullen we echter nooit hebben. Misschien wordt het morgen (iets) beter, maar het wordt toch nooit....... zoals je het hebben wilt. Daarvoor is meer nodig.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 14:52

Ik ben het eens dat we niet teveel mogen verwachten in 1x maar de strijd op alle fronten leveren is beter dan bij de pakken neerzitten. Nu via de verkiezingen.

korheiden2
korheiden23 mrt. 2017 - 13:16

Dit klinkt allemaal heel verwachtingsvol. Nu de realiteit : een centrumlinks kabinet gaat betekenen dat energie veel duurder wordt, autorijden beperkt wordt tot de happy few en woningbezitters op torenhoge kosten worden gejaagd. De vluchtelingenstroom zal alleen maar groter worden en het financieringstekort vliegt omhoog. Men wel niet investeren in defensie en de prikkel om te werken wordt nog kleiner want er moet nog veel verder worden genivelleerd. Ik denk dat er geen centrumlinks kabinet komt.

10 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 13:34

Energie wordt duurder maar inkomstenbelasting wordt veel lager. Netto beter uit. Autorijden wordt duurder in de spits maar goedkoper in bezit. En ja, het wordt voordeliger om de trein te nemen. De vluchtelingenstroom wordt niet bepaald door de politiek. Er komen niet meer vluchtelingen omdat ze welkom zijn, dat is een leugen. Er komen vluchtelingen omdat mensen vluchten voor ellende. De rechtse politiek doet alsof ze ze kunnen tegenhouden en creëert daarmee ellende. Linkse politiek neemt verantwoordelijkheid, en dat is beter voor acceptatie en integratie. Over het financieringstekort: een leugen. Doorrekening wijst uit de linkse politiek gunstiger is voor het huishoudboekje dan rechtse politiek. Mensen werken niet omdat ze geprikkeld worden, maar omdat er banen zijn en om een levensvervulling te vinden. En daarbij om geld te verdienen want met een baan houd men ook bij linkse politiek veel meer over als men werkt: zeker omdat de lagere lonen minder belast worden. Trap niet in deze fabeltjes.

Pater Familias
Pater Familias3 mrt. 2017 - 16:53

Kees Alders, maar mensen kiezen er niet voor om in de spits te staan. Waarom moet dat duurder worden? En leuk dat het voordeliger wordt om de trein te nemen, maar het heikele punt van het OV is nog steeds de tijd van deur tot deur. Dus OV moet vooral ook sneller zijn. Zeg maar verbinding Groningen-Amsterdam moet rond de 1,5 uur liggen. Dan ben je namelijk sneller met het OV dan met de auto, en dan wordt het OV ook ineens een stuk interessanter. Dus stap eerst af van het idee dat men graag in de file staat, en kom dan weer eens terug. Daarnaast werken er natuurlijk ook nog heel veel mensen in flexbanen. Of in vaste dienst maar flexibele werkomgevingen. (Zeg maar de monteurs, installateurs, etc. etc.) Die krijg je echt niet uit de auto door het duurder te maken. Het OV goedkoper maken komt vanuit een randstad perspectief, van buiten de randstad is het vooral belangrijker dat het sneller en toegankelijker wordt.

Johan eldert
Johan eldert3 mrt. 2017 - 19:13

[ Pater Familias 3 maart 2017 at 17:53 Kees Alders, maar mensen kiezen er niet voor om in de spits te staan. ] in de vele landen waar rekeningrijken is ingevoerd, blijkt ineens een behoorlijk percentage automobilisten toch op een ander tijdstip te kunnen rijden. daardoor lossen de files op

Hendrik_69
Hendrik_693 mrt. 2017 - 22:16

Je vat het mooi samen, @korheiden. De naïviteit in het linkse kamp is schrijnend. Er moet nog heel veel gebeuren voordat GroenLinks toe is aan het dragen van regeringsverantwoordelijkheid. En de SP gaat dat stadium waarschijnlijk nooit bereiken.

Pater Familias
Pater Familias3 mrt. 2017 - 23:57

Johan, In hoeveel landen is rekening rijden ingevoerd? 4? 5? En dan vooral voor het vrachtverkeer. Juist ja, lijkt me inderdaad ook wel prettig om wat minder vrachtverkeer op de weg te hebben. Zoals ik al zeg, OV niet alleen goedkoper maken maar sneller en toegankelijker, dan stappen mensen vanzelf wel in de trein. Buiten de randstad ben je al snel aangewezen op de auto. Stel je woont in Groningen en je hebt om 09:00 een afspraak in Amsterdam, dan moet je om 5:30 uur je bed uit als je met het OV wil. Of je rijdt om 7 uur weg met de auto. Scheelt wel weer 1,5 uur. Maar stel nou dat je de reistijd gelijk of zelfs korter krijgt. Heb je meteen winst. Kijk, ik moet vaak naar Schiphol, tja dan kies ik voor de trein. Lekker makkelijk, maar moet ik naar de Tweede Maasvlakte, dan ga ik toch echt met de auto want met openbaar vervoer een drama. Dus vervoerskeuze heeft voor mij vooral te maken met bestemming.

Kees Alders2
Kees Alders24 mrt. 2017 - 0:14

@Pater: Wat Johan zegt, waar het is ingevoerd blijkt dat veel mensen wél blijken te kunnen kiezen om niet in de spits te rijden. Onderschat niet de kracht van de werkgevers hierin. Wanneer zij geconfronteerd worden met hogere kosten aan reistijden op betaalde tijden, zullen zij eerder kiezen voor flexwerken. Natuurlijk zijn er veel mensen die nog steeds noodgedwongen in de spits moeten rijden. Die krijgen minder voordeel van het linkse beleid dan mensen die eromheen kunnen. Maar ze zijn wel sneller op hun werk, omdat de files afnemen. En dat is ook wat waard.

Pater Familias
Pater Familias4 mrt. 2017 - 14:53

Goed, de mensen die dus niet kunnen wijken. Zeg maar de monteurs, bouwvakkers, installateurs etc. etc. die kunnen de pot op van links. (deze werken ook vaak op ZZP basis) Zeg maar de mensen die de infrastructuur aanleggen voor hoger opgeleid Nederland. (Of denken jullie dat die hallen van ASML automatisch uit de grond schieten? Of dat die nieuwe operatiekamers zichzelf aanleggen?) Dit zijn net de banen die al geen vetpot zijn. Dan mag je wel zorgen dat ze op een andere manier enorm gecompenseerd worden want anders zullen ze never nooit niet op groen stemmen. Ik vrees echter dat deze mensen in coalitie besprekingen er weer tussen zullen vallen. Dus geef eerst maar een keiharde garantie af dat deze mensen niet meer gaan betalen voordat je ze een oor aannaait.

Kees Alders2
Kees Alders25 mrt. 2017 - 14:32

Nee, die kunnen niet de pot op van links, die krijgen op een andere manier een stuk meer voordeel dan dat ze nadeel ondervinden. Bovendien zijn ze sneller op hun bestemming. Het spijt me zeer maar er moeten wel keuzes gemaakt worden. Overigens geloof ik niet dat u veel weet van monteurs, bouwvakkers, installateurs, want dat zijn mensen die over het algemeen juist vóór de spits rijden: daarom beginnen die lui altijd zo idioot vroeg.

Pater Familias
Pater Familias5 mrt. 2017 - 18:55

De ochtendspits zijn ze meestal wel voor, de avondspits begint soms zo extreem vroeg dat die niet te ontwijken valt. En mwah, ik heb nog wel wat monteurs in mijn omgeving lopen, het is echt niet zo dat ze allemaal om 5 uur uit bed stappen. En het is leuk dat U ze ergens anders wil compenseren, maar die keiharde garantie moet je dus wel eerst van te voren afgeven. Zonder compensatie niet overstappen naar rekeningrijden.

Pater Familias
Pater Familias7 mrt. 2017 - 3:46

Dat U niet meer antwoord is tekenend. Een keiharde garantie afgeven om te compenseren. Dat is erg lastig, zo was het kwartje van Kok ook maar tijdelijk. Dat is waarom men links wantrouwt. Alle tijdelijke prijsstijgingen waren maar tijdelijk, maar uiteindelijk de doorslag.

Paddy3
Paddy33 mrt. 2017 - 13:11

Leuk verhaal. Jammer dat het een centrumrechts kabinet gaat worden. Wel met een progressief vleugje, dat weer wel.

4 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 13:35

Dit is natuurlijk koffiedik kijken. We zullen zien. Voor de verkiezingen is het tijd om te staan voor je idealen.

Paddy3
Paddy33 mrt. 2017 - 16:26

Inderdaad koffiedik kijken. Maar ik durf er wel een flesje wijn op te zetten.

korheiden2
korheiden23 mrt. 2017 - 17:27

Natuurlijk vind ik het prima als niet het bezit maar het gebruik van de auto belast wordt. In ons land gaan alleen de belastingen altijd veel meer omhoog, ik vertrouw de overheid gewoon niet. Treinkaartjes zijn tot nu toe steeds duurder geworden. De trein is trouwens alleen een alternatief voor mensen rondom de steden. Dat de doorberekening van het CPB goed uitpakt voor GL, is waar. Maar vooral het GL-programma staat bol van de aannames die nog maar eens moeten uitkomen : 27 miljard ombuigingen door heffingen op energie, vlees, vliegreizen en wat al niet. Zo ongeveer alle kostenstijgingen moeten komen uit belastingverlaging. Als bedrijven verdwijnen, wat dan? Het vluchtelingenprobleem is inderdaad gecompliceerd en dit kan niet alleen door ons land worden opgelost. Maar wat doen al die Afrikanen en andere economische vluchtelingen hier? Die komen op de uitkeringen af. De Europese Commissie stelde vandaag zelfs voor om strenger op te treden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers, tot anderhalf jaar detentie aan toe. Het is een naïeve gedachte dat mensen alleen gaan wensen om een baan en een levensvervulling te hebben. Dat is op zich zeker een belangrijke reden, maar voor velen is het een rekensommetje : men houdt met een uitkering en wat bijklussen genoeg over om van te leven. Vooropgesteld : vele onderdelen van het GL-programma spreken mij zeer aan : gebruik van de auto belasten, geen eigen risico, lagere belastingen voor lage en middeninkomens. Maar ik twijfel zeer aan de haalbaarheid van deze wilde plannen.

Kees Alders2
Kees Alders24 mrt. 2017 - 0:19

Vluchtelingen komen met name hier door de slechte omstandigheden van de landen waar ze vandaan komen. Dat zie ik nog niet zo snel verbeteren, maar ik zie een links kabinet daar wel positiever aan bijdragen dan een rechts kabinet, die de misstanden en de scheefgroei alleen maar doet toenemen (met name door bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking (opvang in de regio!) en door het zich blijvend afhankelijk houden van de olie-industrie, en oneerlijke handel niet aan te pakken). Uw wantrouwen naar de politiek is natuurlijk voor een groot deel terecht. Maar daarom zou ik juist nu andere partijen een kans willen geven. Hun plannen zijn doorberekend, en ze zijn realistisch bevonden, en nog beter voor de economie op korte en langere termijn ook. Wat we niet moeten vergeten is dat mensen die niet kunnen kiezen voor rijden buiten de spits, in ieder geval de files korter worden. Dat is veel tijdwinst.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen3 mrt. 2017 - 13:05

Centrum links en progressief, en dan aankomen met de SP, dat niets met centrum heeft en oer-conservatief is. Een centrum links progressief kabinet kan niet bestaan, er zijn geen partijen in het centrum die links en progressief zijn. Het dichtst bij komt D66 dat progressief, centrum en licht rechts is. Maar ja, die krijgen als enige progressieve partij onmogelijk voldoende zetels voor een kabinet en zullen met conservatieven samen moeten, linksom of rechtsom.

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 13:37

Alles is relatief in Nederland. Een kabinet met D66 en GroenLinks zal sowieso veel progressiever zijn dan een kabinet met de conservatieve PvdA en VVD. De SP is op sommige vlakken zeer conservatief, op andere vlakken verwacht ik daar geen tegenstand tegen een progressieve belastingwijziging. In ieder geval komt er ander beleid.

Minoes2
Minoes28 mrt. 2017 - 8:45

Kees Alders Progressief zoals tegenwoordig gebruikt, zegt niets, is gerelateerd aan verandering van het nu.. Iedere verandering t.o.v. het nu zonder 'waarde' eraan te verbinden wordt 'progressief' genoemd in de vorm van nieuw, ,maar kan na een uitstap voordien gemaakt in tegengestelde richting verkeren, juist betekenen terug naar het verleden. ( bedeling- voedselbanken), verschil tussen rijk en armoede etc... vergroten inkomensverschillen.... Als je in het nu terugkeert bijvoorbeeld naar de sociale situatie zoals die was in de 18e begin 19e eeuw noemen ze dat t.o.v. het nu, ook progressief( durven veranderingen door te voeren) Het betekent niet meer dan verandering van het hedendaagse handelen, ook als die niet ten goede komt aan mensen en/of een terugdraaiing betekent... Progressie zou vooruitgang moeten betekenen maar betekent dat niet per definitie. Want waarin, voor wie, op welk vlak...t.o.v. wat wanneer.... Het terugdraaien van de vooruitgang die we hoe progressief we waren hadden bereikt en het voordoen als iets nieuws? Dat laatste is waar het om gaat. Verandering en progressie in de vorm van positieve vooruitgang in het algemeen, worden in heel de politiek met opzet door elkaar gebuikt alsof iedere verandering en/of onderdeel daarvan progressief en dus ten goede is. Het is zo salonfähig nietszeggend geworden dat men er alles onder verbergt dat men niet aan de grote klok wenst te hangenen/of alles aan ophangt. Vergelijkbaar met het woordje ';daadkracht' als zelfstandig positief begrip, iets dat totaal op zichzelf staat, je los kunt zien van waartoe die daadkracht leidt. Zo ook de woorden verantwoordelijkheid nemen of wij nemen wel verantwoordelijkheid een totaal nietszeggend containerbegrip zijn geworden..... De VVD zou zich met gemak de meest progressieve en daadkrachtige, verantwoordelijkheid nemende partij kunnen noemen, zelfs de PVV. Waarvoor waarin wat doet er niet meer toe evenmin t.o.v. wat. Misschien ben ik wat uitgebreid in mijn uitleg maar

Dr. No
Dr. No3 mrt. 2017 - 13:01

Zo'n idealistisch stuk en dan zo afsluiten, met een hemeltergende oproep om dan maar strategisch te gaan stemmen op de grootste. In werkelijkheid is er maar een enkele partij die daadwerkelijk een duurzame, andere koers wil varen, en dat is de PvdD. Uit "strategische" overwegingen stemmen op een verwaterde versie van een echt andere koers riekt naar pseudo-idealisme.

3 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 13:40

Ik vind de PvdD heel sympathiek maar ze moeten ophouden het alleenrecht op idealisme te claimen. Ik zelf ben inderdaad erg idealistisch en zeer progressief te noemen, maar als ik alle standpunten en programma's en stemwijzers naloop kom ik toch altijd dichter bij GroenLinks uit dan bij de Partij voor de Dieren. De PvdD heeft gewoon de programma's van GroenLinks en de SP in een cocktailshaker gegooid, flink geschud, en met die standpunten voeren ze een campagne waarmee ze de luxe hebben radicaal te zijn, omdat ze klein zijn en geen verantwoordelijkheid wíllen nemen. Ik vind het behalve inderdaad een verfrissend geluid wat ik teveel mis uiteindelijk geen waardevolle aanvulling van het spectrum. Een stem op hen is daarbij een stem voor de zijlijn en daar pas ik voor.

Dr. No
Dr. No3 mrt. 2017 - 14:40

Dat lijkt me pertinent onjuist. De PvdD hoeft niet per se te regeren om invloed te hebben. Zo stonden ze aan de wieg van de klimaatwet en waren ze de eerste partij die beducht was voor de gevaren van TTIP. Dat ze een mix van GL en SP zijn is ook nonsense. De PvdD heeft een totaal ander uitgangspunt van waaruit ze politiek bedrijven. Namelijk het gegeven dat de mens onderdeel is van de planeet, en niet de eigenaar ervan. Dat uitgangspunt is essentieel, maar komt natuurlijk niet naar voren in zoiets simplistisch als een stemwijzer.

Kees Alders2
Kees Alders24 mrt. 2017 - 0:23

Dat gedachtegoed is ook zeker GroenLinks niet vreemd. En de invoering van de klimaatwet is uiteindelijk toch aan GL en de PvdA te danken. Er zijn nu eenmaal welwillende regeringspartijen nodig om echt een verandering te bewerkstelligen. Een kabinet met de PvdD erin zou ik overigens erg zien zitten. Helaas stellen ze zich niet zo op. Als Thieme een hand had uitgestoken naar de SP en GL, had ik ze zeker anders in dit stuk neergezet. Maar wie weet komt er nog een draai ;).

Gerygrr
Gerygrr3 mrt. 2017 - 12:52

Goede analyse van Kees Alders. Precies zoals ik het voel.... je kunt partijen als Groen Links en SP niet aanvallen op welk regeringsbeleid dan ook. Het enige waar ik iets aan toe te voegen heb is de marginale positie van de Partij voor de Dieren, het zou best eens kunnen zijn, dat ze dit jaar met Plan B de vele zwevende kiezers een goed alternatief biedt. Blijkbaar heeft de partij een breed economisch programma en past ook beter dan het confessionele CDA in een coalitie. Scheiding van politiek en staat in een tijdperk waar we zoveel ellende zien veroorzaakt door religie.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 13:41

Ik had ze heel graag in mijn analyse meegenomen maar ze zijn echt te klein, en belangrijker: ze willen niet regeren. Verder vind ik hun inhoudelijke programma in een mix van GroenLinks en de SP terug.

Milton Waddams
Milton Waddams3 mrt. 2017 - 12:47

- eigen risico in de zorg naar nul - ontspannen beleid voor de bijstand - hogere belastingen voor internationale ondernemingen, op vervuiling en voor grotere vermogens - Kolencentrales gaan sluiten en de gaswinning gaat omlaag - verregaande democratisering van de Europese Unie en voor schuldensanering Naief. Typisch Links. Allemaal heel sociaal en leuk en zo. Maar het werkt niet. Het huidige beleid (ook van de PVDA) is correct. En met de huidige groei kan ook een socialer beleid worden gevoerd. Dit soort 'Venezuela' voorstellen werken niet.

7 Reacties
Paul250371
Paul2503713 mrt. 2017 - 13:34

"En met de huidige groei kan ook een socialer beleid worden gevoerd." Ja alleen jammer dat de partijen die de huidige groei zogenaamd bereikt hebben geen interesse hebben in een sociaal beleid. Zie VVD programma. "Dit soort ‘Venezuela’ voorstellen werken niet." Hoop je dat of denk je dat. Waar ben je bang voor?

Martin007
Martin0073 mrt. 2017 - 13:43

Ik zou graag meer van Venezuela af weten, zodat ik jouw VVD praat naar het rijk der fabeltjes kon verwijzen. - Vóór 2006 was het eigen risico in de zorg 0. De reden dat de zaak niet meer kostendekkend kon worden uitgevoerd, is dat de hoogste inkomens plotseling uit het ziekenfonds werden gemieterd. Juist de mensen die de meeste premie opbrachten. - Het treiteren en pesten van mensen in de bijstand is nutteloos en kost veel geld. In Almere was vóór de crisis iemand bij sociale zaken, die legde de lijst met mensen in de bijstand naast de lijst van 5 jaar geleden. Wat bleek? 83 % Van de lijst van 5 jaar geleden was verdwenen, maar de lijst was wel even lang. Trek zelf je conclusies maar. - Hogere belastingen op hoge winsten en vermogens is gewoon mogelijk. Als je het geld dan verdeelt onder de armere mensen, komt het in de economie terecht en NIET op de maagdeneilanden. Tel uit je winst. - Kolen en gas minderen, heb ik zo mijn bedenkingen bij. - Democratischer EU is mogelijk, waarom niet? Schuldsanering is ook mogelijk. (onsgeld.nu). Kortom, ook zonder te weten hoe de zaak in Venezuela is geregeld, klets ik jou onder tafel.

Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 13:45

Het is bijzonder naïef te denken dat dit "niet werkt". Economisch gezien zijn het stuk voor stuk winstpunten, vooral op langere termijn. Wat niet werkt, is het huidige beleid. Door het strenge bezuinigen is in Europa en in Nederland het economisch herstel, dat in de hele wereld jaren later kwam, heel lang de kop in gedrukt. Als we niet snel groen gaan hervormen betalen we heel snel de rekening. Dat gaat geen generatie meer duren. Met de huidige bijstand worden mensen in een afhankelijke positie gehouden. Mensen willen weer aan het werk maar doen dat niet omdat ze dan bestraft worden. Met Venezuela heeft dit niets te maken. Anders had er wel gestaan: alle ondernemingen collectiviseren. En dat staat er niet he?

Hendrik_69
Hendrik_693 mrt. 2017 - 22:24

Je hebt helemaal gelijk, @Milton Waddams. Het is mij een raadsel dat links blijft proberen om het noodzakelijke, en aantoonbaar succesvolle, beleid van de crisisjaren in een kwaad daglicht te stellen. Het zullen electorale motieven zijn. Het drama dat zich gaat voltrekken als links aan de touwtjes mag trekken is voorspelbaar. Maar gelukkig gaat dat niet gebeuren, niet in dit land althans.

Kees Alders2
Kees Alders24 mrt. 2017 - 0:25

"aantoonbaar succesvolle beleid" Ik neem aan dat u ook gelooft dat het IMF wordt betaald door de SP, GroenLinks en door mij om dit beleid juist aan te merken als aantoonbaar desastreus voor de economie?

Kees Alders2
Kees Alders25 mrt. 2017 - 18:55

Ik geloof dat u niet helemaal begrijpt wat mijn punt is: het IMF verschilt inzake Griekenland juist met de Eurogroep. Het IMF pleit voor schuldenverlichting inzake Griekenland, in tegenstelling tot de opgelegde bezuinigingen. Dat zou op den duur veel beter uitwerken qua kosten volgens hun analyses. GroenLinks en de SP pleitten ook voor schuldenverlichting. Het beleid van de EU in crisistijd is volgens de meeste economen juist aantoonbaar schadelijk. Inzake Oekraïne: in het verdrag stonden wel degelijk een heel aantal inperkingen en voorwaarden voor de rechten van het grote bedrijfsleven. Dat kan men niet genoeg vinden, dat vind ik zelf ook. Maar dan is het alternatief van geen verdrag niet beter, maar slechter. Vandaar dat ik voor het verdrag was en ben.

Minoes2
Minoes28 mrt. 2017 - 18:12

Kees Alders Het is een uiterst rechtse gedachte te veronderstellen dat mensen niet aan het werk gaan omdat ze dan 'bestraft' worden. Feitelijk zeg je niets anders dan dat ze te lui zijn om te werken zoals de Boer zei. Overigens is dat m.i. al niet meer omdat er meerdere keren een verhoging van de arbeidskorting is geweest. Als je werkelijk denkt dat geld de enige drijfveer is van mensen om te gaan werken dan zegt dat meer over je eigen houding tot geld en. werk dan dat van de ander. Het is een VVD argument om de uitkeringen steeds weer te verlagen. Daarnaast vergeet je dat veel alleenstaande moeders, wordt ook nooit genoemd, kinderalimentatie ontvangen die nu rechtstreeks naar de gemeente gaat en in geval van werk niet.

PHJoop
PHJoop3 mrt. 2017 - 12:41

"Deze verkiezingen zet ik daarom graag in op SP of GroenLinks. Want het is tijd voor een nieuwe koers." De SP oke, kan ik inkomen maar GroenLinks nooit niet. Groenlinks heeft de PVVDA in het zadel gehouden, denk maar aan het Kunduz neukakkoord. GroenLinks doet er alles aan en is er alles aan gelegen om dat feit onder rafel te vegen.

3 Reacties
Paul250371
Paul2503713 mrt. 2017 - 13:36

Ben ik met je eens dat dat niet goed was maar zoals in de column vermeld, regeringsverantwoordelijkheid en de daaruit volgende blunders kan je Groen links (op het Kunduz debacle na) niet kwalijk nemen

Thuru
Thuru3 mrt. 2017 - 13:49

Klopt, GL haalde zelfs op paar punten VVD rechts in. Als je links stemt doe dat dan op SP of CU.

Kees Alders2
Kees Alders23 mrt. 2017 - 13:49

U heeft het historisch niet helemaal juist, het zgn Kunduz-akkoord was vóór het PVVDA kabinet. Daarbij vond ik het ook niet zo'n geweldig akkoord, maar ik vond het al een heel stuk beter dan het beleid van alle kabinetten daarvoor én het kabinet daarna. Zonder de VVD en met de SP kan het alleen maar beter worden. Vooral over het aantal maatregelen van Bruin 1 die daarmee teruggedraaid werden was ik zeer te spreken. Maar stemt u gerust vooral SP, mijn zegen heeft u.